İkinci genel oturum Agadir, 29 Ocak ARLEM İN Akdeniz de kentsel gelişim hakkındaki raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İkinci genel oturum Agadir, 29 Ocak 2011. ARLEM İN Akdeniz de kentsel gelişim hakkındaki raporu"

Transkript

1 İkinci genel oturum Agadir, 29 Ocak 2011 ARLEM İN Akdeniz de kentsel gelişim hakkındaki raporu TR

2 Bu ARLEM raporu, raportör Tafil (Ürdün) Belediye Başkanı Sayın Halid el-hnaifat tarafından hazırlanmıştır. ARLEM in Ekonomik, Sosyal ve Toprak İşleri Komisyonu nun üyeleri tarafından 2 Temmuz ve 28 Ekim 2010 tarihleri arasında tartışılmış ve Agadir de (Fas) 29 Ocak 2011 tarihinde yapılan ARLEM ikinci genel oturumunda kabul edilmiştir.

3 2 ARKA PLAN Kentsel gelişim konusu, dışişleri bakanlarının 4 Kasım 2008 de yayımladığı Marsilya deklarasyonunda geniş yer bulmuştur. Avrupa-Akdeniz bakanlarının 25 Haziran 2009 tarihinde yaptıkları toplantıda, kentsel gelişim de dahil olmak üzere sürdürülebilir kalkınma meseleleri ele alınmıştır 1. Bu toplantıya katılan uzmanlar, Akdeniz İçin Birlik çerçevesinde bölgesel çapta sürdürülebilir kentsel gelişim hakkındaki ana hususları tanımlamak amacıyla ortak harekete geçilmesinin önemi kabul edilmiştir 2. Yapılan önerilerden birisi, Akdeniz şehirlerinde sürdürülebilir bir kentsel gelişmenin ana prensipleri üzerinde çalışacak çekirdek grupların oluşturulması olmuştur. Bakanlar, öncelikli alanları ve ihtiyaçları yansıtan somut ve operasyonel projeler için yapılan ilk çağrıyı memnuniyetle karşılamıştır. Sonuç olarak, sürdürülebilir kentsel gelişim konusunda 2011 ilkbaharına doğru bakan düzeyinde bir toplantı yapılması planlanmaktadır. İleride kurulacak Akdeniz kent stratejisinin ana hamleleri şunlar olacaktır: sürdürülebilir Akdeniz kentleri hakkında bir sözleşme; Akdeniz bölgesi için alan planlaması sistemi; örnek sürdürülebilir kentlerin ve mahallelerin geliştirilmesine ilişkin projeler yapılması çağrısı; uzun vadeli bağışçı ve yatırımcılar tarafından yenilikçi kent projelerinin yapılabilmesi için ortak yeterlilik kriterleri üzerinde anlaşma; bir Akdeniz kent kurumunun oluşturulması 3. *** Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi nin (ARLEM) ilk toplantısı, 21 Ocak 2010 tarihinde yapılmıştır. ARLEM, AB nin Bölgeler Komitesi, Akdeniz in üç kıyısındaki yerel ve bölgesel idari birimler ve Avrupa-Akdeniz bölgesindeki yerel ve bölgesel kurumları temsil eden 1 Bkz. UfM tarafından 2010 yılında hazırlanan gayrı resmi belge olan Akdeniz İçin Birlik in kentsel gelişim faaliyetleri hakkındaki arka plan bilgi notu 2 Bkz. UfM tarafından 2010 yılında hazırlanan gayrı resmi belge olan Akdeniz İçin Birlik in kentsel gelişim faaliyetleri hakkındaki arka plan bilgi notu nun 1. sayfası: ". yerel politikaların karar süreçleri, idaresi ve uygulanması süreçlerine destek vermek, kentlerdeki sosyal ve toprak uyumu; ekonomik fırsatların ortaya çıkışını cesaretlendirmek, kent merkezlerinde kültürel ve doğal miraslarına saygı duyan Akdenizli vatandaşların yaşam kalitesini güçlendirecek şekilde entegre bir süreç çerçevesinde kaynakların makul ve etkili kullanılmasını sağlamak; sürdürülebilir bir Akdeniz mimarisini desteklemek; yaşayanların ihtiyaçlarını daha etkin bir şekilde karşılayan güçlü kamu hizmet yönetimini cesaretlendirmek ve Akdeniz kent merkezlerinin sürdürülebilir kalkınması için gereken mali desteklerin harekete geçirilebilmesinin temellerini atmak". 3 Bkz. AİB tarafından 2010 yılında hazırlanan gayrı resmi belge olan Akdeniz İçin Birlik in kentsel gelişim faaliyetleri hakkındaki arka plan bilgi notu

4 3 hem uluslararası hem de Avrupa daki kuruluşlar tarafından, projelerin yapılmasında yerel ve bölgesel kurumların önemli desteğiyle AİB nin sağlanması ve bölgesel bir boyut kazandırılması amacıyla kurulmuştur. Kentsel gelişim hakkındaki bu raporla birlikte, ARLEM, sürdürülebilir Akdeniz kentleri hakkında bir sözleşmeyi, Akdeniz bölgesi için alan planlaması sistemini, örnek sürdürülebilir kentlerin ve mahallelerin geliştirilmesine ilişkin projeler yapılması çağrısını, uzun vadeli bağışçı ve yatırımcılar tarafından yenilikçi kent projelerinin yapılabilmesi için ortak yeterlilik kriterleri üzerinde anlaşmayı ve bir Akdeniz kent kurumunun oluşturulmasını içeren Akdeniz kent stratejisine yerel ve bölgesel destek sağlamayı amaçlamaktadır. *** GİRİŞ Akdeniz bölgesi, yüksek nüfus yoğunluğunun yarattığı sıkıntılarla karşı karşıya kalmakta ve kentsel gelişim sürecinde sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin hesaba katılmadığı şehirler başta olmak üzere birçok bölgede şehirleşmenin bir sonucu olarak sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu durum, kentsel alanlarda sosyal uyumun kaybolma potansiyelinin yanı sıra enerjinin yüksek düzeyde tüketilmesi ve boşa harcanması, şehirde yüksek düzeyde çöp bulunması, artan trafik, yüksek maliyetler ve kalabalık gibi belirgin göstergelerle de ortaya çıkmaktadır. 4 Güney ve doğudaki bölgelerde büyüme oranının devam etmesi ve nüfusun en az üçte birinin kıyıdaki kentsel alanlarda yaşaması öngörülmektedir. Bunun, sosyal uyumun düşük seviyelerde olması, yoksulluğun yayılması ve yasadışı inşaatların artması gibi sorunları da daha büyüteceğine kesin gözüyle bakılmaktadır. Bu durum ayrıca, hava kirliliğinin artmasına, temiz su kaynaklarının azalmasına ve kötü atık yönetimine ve bütün bu etkenler toplandığında da burada yaşayanların sağlığının olumsuz etkilenmesine yol açacaktır. 5 Akdeniz in üç kıyısında da iyi yönetişim gösterildiğinde sürdürülebilir kalkınmanın da sağlandığını gösteren örnek kentler bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından yayımlanan bir rapora göre (başta küçük kentler ve orta ölçekli şirketler olmak üzere) teknik ve finansal kapasite sınırlı ve kuzey ile güneydeki kentler arasındaki merkezi olmayan işbirliği yetersiz kalmaktadır: bu orantısızlık, sürdürülebilir kentsel gelişimin desteklenmesi konusunda etkin bir işbirliğine gidilmesini de engellemektedir" 6. *** 4 Bkz. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Akdeniz Hareket Planı (MAP), "Sürdürülebilir kalkınma için Akdeniz stratejisi", S.18: 5 Age 6 Age

5 4 KENTSEL VE BÖLGESEL KALKINMA ALANINDA YEREL VE BÖLGESEL YÖNETİMLERİN (YBY) ROLÜ, FAALİYETLERİ VE ETKİNLİĞİ Kirlilik, ulaşım ve atık yönetimi açısından şehirleşmeden kaynaklanan sorunlar konusunda bilgili ve bunların farkında olduklarından dolayı yerel ve bölgesel yönetimlerin (YBY), kentsel ve bölgesel kalkınma konusunda özel bir önemi bulunmaktadır. YBY ler, kentsel gelişimde kapasite yaratılmasına katkıda bulunan ekonomik kalkınma, siyasi ve sosyal meseleler üzerinde nasıl çalışılması gerektiği konusunda tecrübe edinmiştir. Kentsel kalkınma konusunda yerel yönetimlerin üstleneceği önemli roller bulunmaktadır. Kalkınma amaçlarına ulaşmak amacıyla birlikte çalışmak için bazı fikirler ortaya atabilecek ve ortak bir yaklaşım benimseyebilecek ve ayrıca kalkınma kavramının tanımlanması ve iyi yönetişim ile demokrasiye odaklanarak kazanım elde edilmesi kapasitesine sahiptirler. Avrupa ülkelerindeki yerel yönetimler bu alanda uzun bir geçmişe sahip olmalarından dolayı, güney ve doğu Akdeniz ülkelerindeki muadillerine teknik uzmanlık ve kurumsal destek sağlamaları tavsiye edilmektedir 7. Sürdürülebilir kalkınma alanında etkinliğin artırılması ve şehirleşme sürecine halkın katılımı konusunda başarılı örnekler bulunmaktadır. (Örneğin CIUDAD programı 8 tarafından başlatılan ve 40 tan fazla yerel ve bölgesel yönetimin çekici ve yaşayan bir şehrin planlama sorunlarına çözüm bulunmasına yardımcı olduğu Yeni Şehir taslağı çerçevesinde Barselona Belediyesi ile Gazze Belediyesi arasında yapılan işbirliği) 9. AKDENİZ HAVZASININ KARŞI KARŞIYA OLDUĞU TEHDİTLER Akdeniz havzasının karşılaştığı en büyük tehditlerden birisi de kentsel nüfustaki hızlı artıştır. Dünya nüfusunun yüzde 7'sinin yaşadığı ve bu oranın özellikle güney ve doğuda giderek arttığı Akdeniz, şehirde yaşayan nüfusun, şehirleşmenin ve buna bağlı olarak kaçak konut inşaatlarının hızla artmasına yol açan demografik bir değişimden 7 Akdeniz'de sürdürülebilir kentsel dönüşümle ilgili yerel ve bölgesel proje örnekleri için şunlara bakılabilir: Kuzey Afrika ülkelerinde (Fas, Cezayir ve Tunus) sürdürülebilirlik ve entegrasyon temelinde katı atık yönetiminin güçlendirilmesi ve buna ek olarak Bölgesel Katı Atık Projesi (SMAP II'deki tüm ülkeler); Kentsel Katı Atık Yönetimi (Tunus, Lübnan, Ürdün, Kıbrıs, SMAP I ülkeleri); GODEM (Fas, Tunus, Lübnan, CIUDAD) Yerel kalkınma süreçlerine kadınların ve gençlerin katılımının desteklenmesi (Lübnan, Fas ve İtalya) Bölgesel ekonomik kalkınmanın yenilenmesi için işbirliği (Lübnan ve Ürdün) Entegre Sahil Şeridi Yönetimi (İskenderiye, Mısır SMAPIII) Kentsel Sürdürülebilir Gelişme Stratejileri (Tunus, Lübnan, Suriye) Pilot bir şehirden sürdürülebilirlik sağlayarak bir şehre taşınmasını amaçlayan yeni şehir (Mısır, Cezayir, Fas ve Fransa) Lübnan'da ART GOLD programı Fas'ta ART GOLD programı 8 "Kentsel Dönüşüm ve Diyalog İşbirliği" (CIUDAD) programı, AB'ye komşu ülkelerdeki yerel hükümetleri, iyi yönetişim ilkeleri yoluyla sürdürülebilir, entegre ve uzun dönemli kentsel gelişim planlayabilme kapasitelerini artırmayı hedeflemektedir. Bu, kapasite artırmak, karşılıklı anlayışı desteklemek ve hem AB hem de AB'ye komşu ülkelerdeki yerel aktörler arasında deneyimleri paylaşarak ve ortak projeler uygulamada işbirliği yapmalarını sağlamak yoluyla yapılmaktadır. CIUDAD programı aynı zamanda, yeni ortaklıklar kurarak ve mevcut ortaklıkları (Güney-Güney, Doğu-Doğu ve Güney-Doğu ortaklıkları) destekleyerek, programın süresinden sonra da geçerli olacak uvun vadeli faydalar elde etmeyi ummaktadır. CIUDAD programıyla ilgili daha fazla bilgi adresinde yer almaktadır. 9 AGS'ye ek olarak bkz. Sürdürülebilir Kalkınma için Akdeniz Stratejisi: Çevre için bir çerçeve

6 5 geçmektedir. Ayrıca gelirin yüzde 15'inden fazlasının elde edildiği turizm de kentsel gelişim üzerindeki baskının artmasında önemli rol oynuyor. 10 Bölgede sosyal gelişim yeterli düzeyde değildir. Bu da işsizliğin ve buna bağlı olarak yoksulluğun artmasına neden olmaktadır. Bu durum, çok sayıda insanın temiz içme suyundan yoksun kalmasına ve sağlık koşullarının da düşük seviyelerde olmasına neden olmaktadır. Kıyılaşmanın etkisi, kıyı bölgelere doğru yönelim, nüfusun ve ekonomik faaliyetlerin kıyı bölgelerinde yoğunlaşması ve turistik kentleşme de Akdeniz havzasındaki ülkelerin güney ve doğu bölgelerinde görülen nüfus büyümesinin üzerindeki baskıyı artırmaktadır. Bu durum, küresel ekonomiye açılan bu ülkelerin iç kısımlarındaki kırsal alanların durumunu değiştirmemiştir 11. Aşırı nüfus: Sürdürülebilir gelişmeyle ilgili beklentilerin yer aldığı Mavi Plan da da özellikle vurgulandığı gibi şehirleşme sürecinde yeni sorunları da beraberinde getiren şehirleşme olgusu ve kıyılara doğru yönelim, turistlerin kıyı bölgeleri daha çok tercih etmesiyle birlikte başta Türkiye olmak üzere ülkelerde hâlâ devam etmektedir. Bu plan, sulama ve drenaj, sineklerle mücadele ve ulaşım ağına olan talebin önemli ölçüde artacağına işaret etmektedir. Temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir çevrenin korunması, özellikle yeterli miktarda temiz su bulunması, kanalizasyon sisteminin kurulması, bu suyun kullanılması ve ev, tıbbi ve sanayi atıklarının güvenli bir şekilde imha edilmesi konularında hem yerel hem de bölgesel yönetimler (YBY) açısından bir tehdit olarak belirmektedir. Uygun ulaşım ağının olmaması da yerel ve bölgesel yönetimler açısından bir başka sorun olarak ortaya çıkmaktadır 12. Bununla birlikte özel otomobillerin ya da taksilerin kullanımının artmasıyla şehirlerde çevre kirliliği de artış gösteriyor. Bu nedenle bu sorunun şehirleşme ve sürdürülebilir kalkınma üzerine etkilerini azaltmak amacıyla ortak araç kullanımını cesaretlendirmemiz önem taşımaktadır. SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDA YEREL VE BÖLGESEL YÖNETİMLERİN KARŞI KARŞIYA KALDIĞI ÖZEL TEHDİTLER Yerel ve bölgesel yönetimlerin karşılaştığı ilk büyük sorun, kıyı bölgelerinde görülen plansız şehirleşme olurken, bunun olumsuz etkileri Akdeniz bölgesinde oldukça iyi bilinmektedir. Sudaki hayatı etkilediği gibi ekilebilir alanlara da hasar vermektedir. Bu nedenle Akdeniz 10 Bkz. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Akdeniz Hareket Planı (MAP), "Sürdürülebilir kalkınma için Akdeniz stratejisi" 11 Antipolis, Sophia, Urban Sprawl in the Mediterranean Region, Plan Bleu Regional Activity Center, Mart Bkz Antipolis, Sophia, Urban Sprawl in the Mediterranean Region, Plan Bleu Regional Activity Center, Mart 2001,

7 6 ülkelerinde bitki örtüsünün ve sudaki yaşamın korunması amacıyla politikaların geliştirilmesi bir zorunluluktur. Plansız ve kaçak konut inşaatları, hem sağlık hem de güvenlik üzerinde tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle de yerel ve bölgesel yönetimlerin, şehre göç edenlerin geldiği bölgelerde sürdürülebilir kalkınma çabalarına odaklanarak ve bu bölgelere katılımlarını güçlendirecek gerekli yasal ve siyasi önlemleri alarak ve bunların yanı sıra gerekli sağlık ve sosyal hizmetleri sağlayarak ve büyüme ve istihdam yatarak, kentlere olan yönelime karşı önlemler almaları gerekmektedir. Yerel ve bölgesel yönetimlerin (YBY) karşılaştığı bir diğer sorun da Akdeniz de kentsel dönüşüm planlarının ve programlarının uygulanmasında görülmektedir. Her ne kadar bu planlar, özellikle su, enerji ve atık yönetimi alanlarında uluslararası standartlara uygun olarak geliştirilmiş olsa da genellikle eldeki kaynaklar ve teknik kapasiteyle uyum gösterememektedir. Bir diğer sorun da Akdeniz in güney ve doğusu ile kuzeyindeki ülkelerdeki farklı yasal düzenlemeler ve ekonomik gelişmişlik düzeyinin gösterdiği farklılıklardır. Örneğin, etkin bir ulaşım ağının olmaması ve buna mukabil özel otomobillerin ya da ticari taksilerin ve minibüslerin kullanımıyla kirlilik ve trafik sıkışıklığının ortaya çıkmasıyla ulaşım sorunu güney ve doğu Akdeniz ülkelerinde sıkıntı yaratmayı sürdürmektedir. Akdeniz in kuzeyindekiler yeniden şehirleşmeyi düşünürken, Akdeniz in güney ve doğusundakiler ise ileri şehir büyümesinin idare etmenin yollarını bulmaya çalışmaktadır. KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ÖNÜNDEKİ TEHDİTLERİN AŞILMASINA YEREL VE BÖLGESEL YÖNETİMLER NASIL KATKIDA BULUNABİLİRLER? Akdeniz İçin Birlik, kentsel dönüşüm, adem-i merkeziyetçilik ve demokratik sürecin gelişimi konularında yerel ve bölgesel yönetimler arasındaki işbirliğini desteklemeli ve iyi yönetişim ve halkın katılımı için mekanizmaların güçlendirilmesi için çalışmalıdır. Bu, belli başlı adımlar atılarak sağlanabilir: Projeler ve faaliyetlerle ilgili unsurların, bölgedeki kentlerin ihtiyaçları ve bunların çözümünün, merkezi olmayan araştırma faaliyetlerinde uzmanlık alanlarının, en iyi uygulamaların ve izleme yeteneklerinin tanımlanması. Akdeniz bölgesindeki yerel ve bölgesel yönetimler arasındaki iletişimi iyileştirebilecek ve mevcut uzmanlıktan faydalanılmasını sağlayacak bir Borsa gibi bilgi değişim mekanizmasının kurulması. Akdeniz deki yerel ve bölgesel yönetimler arasında deneyimleri paylaşarak ve uzun dönemli ortaklıklar kurarak kentsel dönüşümü iyileştirecek şekilde eşleştirme programlarının yürürlüğe konulması.

8 7 Kendi ihtiyaçlarını en iyi tanımlayabilecek ve çözümler geliştirebilecek olanların halk olmasından dolayı yerel ve bölgesel yönetimlerin daha etkin karar alma mekanizmalarına halkın katılımının desteklenmesi ve demokratik gelişimin güçlendirilmesi. Kentsel gelişim alanındaki bütün mevcut programların, projelerin ve finansal kaynakların daha iyi bilinmesi ve projeler sunarak bunlara başvurulması. Esasında gerek özel sektör (özel vakıfların fonlaması, vb) gerekse de kamu sektöründen (uluslararası kuruluşlar, bölgesel bankalar, Avrupa Birliği, Avrupa Yatırım Bankası, UNESCO ve Avrupa Konseyi, vb) kentsel gelişimle ilgili projelere finansman kaynağı sağlamanın birçok yolu bulunmaktadır. 13. İyi yönetişim sürdürülebilir kentsel dönüşümün temelidir ve bu da, yetkilerin, şeffaflık, açıklık hesap verilebilirlik, katılım, etkinlik ve uygunluk esaslarına dayanan bir ortamda kullanılması anlamına gelmektedir. Bu nedenle, Akdeniz İçin Birlik in şunları yapması önerilmektedir: Hem bireylerin (çalışanların) hem de mali konuların hesap verebilir hale gelebilmesi için daha geniş anlamda merkeziyetçiliğin azaltılmasını desteklemeye yönelik çalışma yapmak. Kamu ve özel sektör arasında işbirliğini teşvik etmek. Parçalanmanın önlenmesi için alınacak önlemleri önermek ve çeşitli sektörler ile şehirlerin yenilenmesi ve canlandırılması amacını taşıyanlar arasındaki ilişkinin ve işbirliğinin artırılmasına yönelik politikalar uygulamak. Aile planlaması mekanizmaları konusunda yerel yönetimlerle birlikte çalışmak. Özellikle Akdeniz ülkelerinin iç kesimlerinde kıyıya yönelimi kontrol altına almak, büyük kentlerdeki enflasyonu kontrol altına almak ve kentlerdeki sınıf farkını sona erdirmek için orta ölçekli kentlerin planlanmasına ve geliştirilmesine odaklanmak. Yerel ve bölgesel yönetimlere (YBY) şehirlerin gelişigüzel gelişmesi ve ekilebilir alanlara yönelik saldırıların azaltılmasının yanı sıra toplumun ev atıklarının azaltılmasına katkı sağlayacak yöntemleri izlemeye ve yeniden dönüşüm yapmaya teşvik etmeleri konusunda yardımcı olmak. Özel otomobillerin kullanılmasıyla zararlı gazların salımını azaltarak ve çevre dostu otomobillerin ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik ederek kamu sağlığını korumak. AKDENİZ DE KENTSEL GELİŞİM STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI KONUSUNDA ÖNERİLER Kentsel alanların sürdürülebilir bir geleceğe sahip olması, uzun dönemli vizyonu, stratejik planlamayı, güçlü liderliği ve halkın katılımını hesaba katacak politikaların yerel düzeyde oluşturulmasına bağlıdır. Ancak sürdürülebilir gelişmeye yönelik tehditlerin büyük olması ve yerel girişimlere destek verilmemesi nedeniyle yapılacak herhangi bir değişikliğin de sadece dışarıdan ya da merkezi olmayan değil içeriden de kentler ve eyaletler ya da bölgeler ve devlet 13 Bkz Ek I

9 8 tarafından da desteklenmesi gerekmelidir. Bu nedenle de bölgeye yönelik bir projenin amaçları şunlar olmalıdır: Şehirlerin potansiyel büyümesinin tahmin edilmesi ve planlanması Akdeniz şehirlerinin mirasının sahip olduğu değerin güçlendirilmesi Yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve sınıf farklarının azaltılması Akdeniz şehirleri arasındaki dayanışma güçlendirilerek şehir yönetişiminin geliştirilmesi *** SİYASİ ÖNERİLER Sürdürülebilir kalkınma konusu Akdeniz İçin Birlik in önceliklerinden birisi olup, uygulamada da yerel ve bölgesel yönetimlerin tam katılımı gerekmektedir. Bölgesel ya da yerel düzeyde sorumlulukların belirlenmesi, belli bir düzeyde merkeziyetçilikten uzaklaşılmasını ve kendi insan ve mali kaynaklarına sahip olmasını sağlayarak, çok düzeyli bir yönetişim içerisinde yerel ve bölgesel yönetimlerin sürece dahil olan ulusal ve uluslar arası oyuncuları destekleme rolünü de yerine getirmesine yol açabilecektir. Yerel ve bölgesel yönetimlerin kentsel gelişim alanındaki deneyimlerinin katma değerine inanan ARLEM: Akdeniz bölgesinde sürdürülebilir bir kentsel gelişmenin desteklenmesi amacıyla bütün ülkelerdeki yerel ve bölgesel yönetimleri eşit bir şekilde uyum gösterecek hale getirecek ve bu sorunla mücadelede yeterli insan ve mali kaynağı sağlayacak biçimde kentsel gelişim konusunda bütünleşmiş ve ortak bir stratejinin oluşturulmasının yolunu açabilecek, yönetimin bütün katlarının dahil edildiği kentsel gelişmeyle ilgili AİB nezdinde bakanlar düzeyinde bir toplantı yapılması çağrısı yapmaktadır. YBY ler nüfusun kentsel yönetim, kentsel stratejik gelişim planlama, barınma, yerel ekonomik kalkınma ve iş fırsatlarının yaratılması, eğitim ve sağlık hizmetleri, ulaştırma ve çevreyi koruyacak şekilde temiz suya, elektriğe ve iletişim aygıtlarına erişim ihtiyaçlarının karşılanmasına konsantre olunması konusunda bir uzlaşmanın sağlanması için kendi paylarına düşen rolü oynama hazırdır. Sürdürülebilir kentsel gelişim, karar alma mekanizmalarına destek ve yönetim süreçleri, yerel politikaların idaresi ve uygulanması, kentlerde sosyal ve bölgesel uyumun sağlanması, ekonomik fırsatlar konusunda yeni nesillerin bilgilendirilmesi ve yerel halkın ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde yerine getirilmesi için güçlü kamu hizmeti yönetiminin teşvik edilmesi gibi kritik konuların belirlenmesinde Akdeniz İçin Birlik çerçevesinde oluşturularak ortak eylemlere katılmayı arzu etmektedir. Yerel ve bölgesel yönetimlerin, Akdeniz ülkeleri arasında işbirliğini destekleyecek şekilde tasarlanmış merkezlerin açılışına katılmalarının ve yerel ve bölgesel yönetimler ile kentsel gelişim alanında çalışan diğer kuruluşlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi yoluyla

10 9 deneyimlerin paylaşılmasının sağlanmasının gerektiğini AİB ve Üye Devletlere hatırlatmaktadır. Yerel ekonomi, sosyal hizmetler, çevre, kentsel stratejik kalkınma planlaması, şehircilik, mimarlık ve inşaat mühendisliği, yerel hareketlilik alanlarında özellikle de EMUNI nin desteğiyle üniversiteler arası diyalog yoluyla en iyi uygulamaların paylaşılmasının önemini AİB ve Üye Devletlere hatırlatmaktadır. CIUDAD, ENPI/CBC, Avrupa-Akdeniz Mirası ve Avrupa Akdeniz Bölgesel Programı gibi karşılıkları programlar yoluyla uluslararası işbirliği girişimlerine katılıma duyulan acil ihtiyacın altını çizmektedir. Kurulan başarılı ortaklıklar yoluyla bu tarz girişimler, sürdürülebilir kent projelerinin geliştirilmesinde ve güney Akdeniz ülkelerinde yaşayanlara bu tarz programların tanıtılmasında yerel ve bölgesel yönetimlerin rolünü de artırmaktadır. Geleceğe dönük kentsel gelişme çerçevesinde ortaya çıkacak sorunlarla mücadele için bir plan geliştirilmesi amacıyla Akdeniz in kıyıları arasında deneyim ve bilginin paylaşılmasını sağlayacak, "Akdeniz Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi" benzeri araştırma ve çalışma merkezlerinin kurulmasının öneminin altını çizmek istemektedir. Yerel ve bölgesel yönetişimin gelişimi, kamu sağlığı ve sosyal korunma ile doğal afetlerin önlenmesi konularında ileriye dönük çalışmalara odaklanılması gerekmektedir. Bu bağlamda, Akdeniz ülkelerinin 20. yıl girişimine, "Akdeniz Mirası Merkezi"ne ve uzmanların uzmanlıkları, bilgileri ve eylem mekanizmalarına dikkat çekmek bir zorunluluktur. MENA bölgesinde kentsel gelişim meselesinin gelecekte de varlığını sürdüreceğini yinelemekte ve bu nedenle de oluşturulacak politikaların aynı zamanda diğer şehirlerdeki terk edilmiş endüstriyel alanların da nasıl geliştirileceği konusuna odaklanması gerekliliğinin altını çizmektedir. Yerel ve bölgesel yönetimlerin, ulusal hükümetlerle birlikte sürdürülebilir kentsel politikaların geliştirilmesinde kilit oyuncuları olmaları gerekmektedir. Hem siyasi ve finansal hem de bilgi birikimi anlamında sürdürülebilir kentsel gelişim projelerinin başlamasına destek verecek ve Akdeniz çevresinde kentsel gelişim süreçlerine dahil olan farklı oyuncular arasında bir ağ oluşturacak şekilde Akdeniz'deki kentsel gelişimle ilgilenecek bir Akdeniz Kent Ajansı'nın kurulması çağrısı yapmaktadır. ARLEM böyle bir kurumu destekleyecek ve makul maliyetli sonuçların ortaya çıkması için bu kurumla işbirliği yapmak için çalışacaktır. En iyi uygulamaların teatisinin yapılması ve hem sorunlar hem de fırsatlar için ortak bir vizyonun sağlanması için AİB'ye siyasi tartışmaların ilk aşamalarından itibaren yerel ve bölgesel yönetimleri sürece dahil etmesi ve kentsel gelişim meseleleriyle ilgili olarak ulusal ve bölgesel düzeydeki yasal düzenlemeleri, başlıca özelliklerini, uygulama deneyimlerini ve geleceğe dönük trendleri vurgulayarak tanımlayan güncel bir listenin oluşturulması çağrısı yapmaktadır. Akdeniz ülkeleri arasındaki etkileşimle ilgili mevcut zorlukları hatırlatmakta ve daha iyi bir diyalogun kurulabilmesi için çok katmanlı yönetişim kavramının çok katmanlı işbirliğine genişletilmesinin önemini yinelemektedir.

11 10 ARLEM'in eş başkanlarından, bu raporu Akdeniz İçin Birlik'in devlet veya hükümet başkanlarına, AİB genel sekreterine ve organlarına, Avrupa Konseyi Başkanı'na ve Avrupa kurum ve organlarının başkanlarına iletmelerine istemektedir.

12 11 Ek I: ÖRNEK OLAY: Safakes Büyük Gelişme Stratejisi (SBGS) 14 Tunus un en büyük ikinci kenti olan Safakes, kent nüfusunun ve etrafındaki belediyelerde yaşayanların yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için eşit ve sürdürülebilir bir büyümenin katılım yoluyla desteklenmesi amacıyla geliştirilen eylem merkezli bir süreç olarak Kent Stratejik Gelişim metodunun kullanıldığı bir başarı öyküsüdür. SBGS, Ekim 2002 ile Nisan 2005 tarihleri arasında yürütülmüştür. Önemli bir katılımcı sürecin sonunda (5000 den fazla kişi, birçok yerel ve ulusal STK, üniversite, girişimci örgütü ve bakanlıklar gibi kurumlar ) Büyük Safakes in geleceğine ilişkin vizyon tanımlanmış, bu yönde izlenecek stratejik çizgi ve 15. yapılandırma projeleri ve buna eşlik eden 37 eylem belirlenmiştir. Bunu takip edecek Kalkınma Gözlemevi yaratılmış ve 72 gösterge belirlenmiştir. Bunların içinden SBGS, Güney Yakası Bütünleşmiş Yönetim gibi bazı projelerle bu bölgeye ilişkin projelerin yapılandırılmasının desteklenmesi için uygulanmış, Safakes Kalkınma Stratejisi İkinci Fazı (devam ediyor) ile de belediyeler arası ilişkiler, toplu taşıma, popüler mahallelerin yenilenmesi, Medina nın geliştirilmesi, ekonomik rekabetçilik ve genç istihdamı gibi konularda diğer strateji çizgilerinin belirlenmesi amaçlamıştır. Barselona, Marsilya, Roma belediyeleri, Medcities ağı, Avrupa Komisyonu, Kentler İttifakı, PNUD, Dünya Bankası, AFD, GTZ ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) gibi bazı Akdeniz kentleri ve uluslararası kurumlar bu projeleri desteklemiştir. Bu stratejik sürecin bazı somut sonuçları şöyledir: (i) Tunus Devlet Başkanlığı güney kıyı şeridinin gelişmesi önünde engel olan büyük fosfat sanayisinin yerinin değiştirilmesi kararı, (ii) Tunus 11. Çerçeve Planı na 8 yapılandırma projesi ve izleyen eylemler ile finanse edilmek üzere eklenen 6 diğer projenin eklenmesi, (iii) Avrupa Yatırım Bankası nın (EIB) gerçekleştirdiği Safakes toplu taşıma fizibilite çalışması ve (iv) kısa süre önce nihai halini alan Medina Yerel Gündem 21. Buna karşılık, bu somut sonuçların yanı sıra ortaya çıkan ana sonuç, Safakes ve çevresindeki belediyelerin yerel ve ulusal öğeleriyle ve diğer belediyeler ve uluslararası kurumlarla işbirliği yaparak kendi orta ve uzun vadeli geleceklerini tanımlayabilir ve destekleyebilir kapasiteye erişmeleridir. 14 MEDCITIES network experience

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı

ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı Dr. Şafak HENGİRMEN TERCAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı safakhengirmen@hotmail.com Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Finansman

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci Yeniden Yapılanma Süreci 2010-2025 Dönüşüm Süreci 2025-2050 2025'te olmazsa olmazlar Geçiş dönemi kilit meseleleri Dönüşüm zamanının Başarı Dönüşüm ölçütleri zamanının Vizyon Herkese fırsat eşitliği sağlanarak

Detaylı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı Habitat III 17-20 Ekim 2016, Kito Sayfa1

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

TEMİZ ENERJİ GÜNLERİ. Binalarda Enerji Verimliliği

TEMİZ ENERJİ GÜNLERİ. Binalarda Enerji Verimliliği TEMİZ ENERJİ GÜNLERİ Binalarda Enerji Verimliliği Ebru ACUNER İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü İTÜ Elektrik Mühendisliği Kulübü, SDKM, 07 Mart 2013 BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ NEDEN?? Ülkemizde;

Detaylı

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA M. SİNAN ÖZDEN 2 AĞUSTOS 2017 İSTANBUL PLAN Plan, yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır. Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Plan, bir düşünceyi,

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 KOBİ lere Yönelik Destekler -Kalkınma Ajansları -KOSGEB -TÜBİTAK -Bilim Sanayi

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

GIZ UCLG- UCLG MEWA Katı Atık Yönetimi Eğitim Programı Bilgi Notu "Atıklardan Kaynağa - Belediyelerde Entegre Katı Atık Yönetim Çözümleri Planlanması

GIZ UCLG- UCLG MEWA Katı Atık Yönetimi Eğitim Programı Bilgi Notu Atıklardan Kaynağa - Belediyelerde Entegre Katı Atık Yönetim Çözümleri Planlanması GIZ UCLG- UCLG MEWA Katı Atık Yönetimi Eğitim Programı Bilgi Notu "Atıklardan Kaynağa - Belediyelerde Entegre Katı Atık Yönetim Çözümleri Planlanması Connective Cities Hakkında 4-6 Temmuz 2017, Kocaeli

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı KALKINMA AJANSLARI VE BÖLGE PLANLARI İÇİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞTAYI 31 Ocak 1 Şubat 2013 CK Farabi

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı (ŞUBAT 2014) Ankara 0 Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim de İşbirliğinin Artan Önemi Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 07-08 Temmuz 2006 Halil Serkan KÖREZLİOĞLU Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Yayın Desteği Hibe Programı

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) 12-23 EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele 12. Taraflar Konferansı

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME Proje, Küresel Çevre Fonu (GEF) mali desteğiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Devlet Planlama Teşkilatı Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı Bilgi Yöneticisi Neden? Bilişim Enstitüleri (BE) ile DPT çalışmaları

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU Ankara Deklarasyonu Özet 2015 yılının Eylül ayında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi kapsamında Arazi Bozulumunun Dengelenmesi

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER

KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER 1- Kalkınma Ajansı Destekleri A. Mali Destekler 50.000 500.000 TL arasında değişen bölgesel önceliklere göre farklı konu başlıklarında

Detaylı

Mardin Batman Siirt Şırnak

Mardin Batman Siirt Şırnak Savurkapı Mahallesi Nusaybin Caddesi No: 31 Meydanbaşı Mevki, Mardin T: (+90 482) 212 11 07 F: (+90 482) 213 14 95 info@dika.org.tr www.dika.org.tr Mardin Batman Siirt Şırnak Mardin Yatırım Destek Ofisi

Detaylı

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Slide 2 Yeniden Yapılanma Kamu yönetiminde sorunlar Kötü ekonomik performans Yönetimin hantallaşması, verimsizlik ve etkinsizlik

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör.

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör. ADAPAZARİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ PROJE DESTEK BİRİMİ AB VE TÜRKIYE ARASINDA SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) KAPSAMINDA YAYIMLANAN TEKLIF ÇAĞRILARI Hazırlayan: Öğr. Gör. Hakan ERYÜZLÜ Adres : Sakarya Üniversitesi

Detaylı

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) AquaforMed Side Event. Istanbul, Mayıs 2014

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) AquaforMed Side Event. Istanbul, Mayıs 2014 Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) AquaforMed Side Event Istanbul, Mayıs 2014 AFD Fransa nın Kalkınma Yardımının Başında Geliyor 2012 yılında 7 milyar avro finansman : AFD artık Fransa nın toplam kalkınma yardımının

Detaylı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Bu program Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Kadın İşletmelerine Finansman

Detaylı

GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ

GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ PROJENİN GEREKÇESİ VE AMACI Tarım sektörü Türkiye nin Gayri Safi Katma Değerinin yaklaşık %9 unu oluştururken, bu oran

Detaylı

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN BÖLGE PLANI Hazırlayan : Murat DOĞAN İÇERİK 1. Bölge Planlama Nedir? 2. Neden Bölge Planlama? 3. Nasıl bir planlama yaklaşımı? 4. Bölge Planı Örnekleri Bölge planlama, BÖLGE PLANLAMA Bölge Planlama Nedir?

Detaylı

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları 7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları Seda GÖKSU AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Sunum Planı 7.ÇP SSH Araştırma Alanı 7.ÇP SSH alanı projelerine nasıl ortak olabilirim?

Detaylı

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ Dünyada 800 Milyon İnsan Kronik Yetersiz Beslenme, 1.2 Milyar İnsan Açlık Korkusu Yaşamakta, 2 Milyar İnsan Sağlıklı, Yeterli ve Güvenli Gıda Bulma Konusunda

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

Hibe Programını Uygulayan Kuruluş. Türkiye İş Kurumu 31.956.649,89 245. Avrupa Birliği Bakanlığı. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi

Hibe Programını Uygulayan Kuruluş. Türkiye İş Kurumu 31.956.649,89 245. Avrupa Birliği Bakanlığı. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi 2002-2013 Döneminde Uygulanan AB Hibe Programları 2002-2013 Yılları Arasında Uygulanan AB Hibe Programları 2002-2013 yılları arasında sosyal içerikli konularda 62 farklı hibe programı kapsamında sivil

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 1. İZKA 2. İzmir Bölge Planı 3. Yaşanabilir Şehir Hedefleri İçerik 1.

Detaylı

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ZİRVESİ BİLDİRİSİ. (İstanbul, 22 Mayıs 2017)

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ZİRVESİ BİLDİRİSİ. (İstanbul, 22 Mayıs 2017) KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ZİRVESİ BİLDİRİSİ (İstanbul, 22 Mayıs 2017) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Üye Devletleri Devlet ve Hükümet Başkanları olarak bizler,

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU Ankara Deklarasyonu Özet 2015 yılının Eylül ayında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi kapsamında Arazi Bozulumunun Dengelenmesi

Detaylı

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara Projeye

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

İZMİR R KALKINMA AJANSI

İZMİR R KALKINMA AJANSI İZMİR R KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İZMİR R KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım. DR. TAYLAN KıYMAZ KALKıNMA BAKANLıĞı

Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım. DR. TAYLAN KıYMAZ KALKıNMA BAKANLıĞı Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım DR. TAYLAN KıYMAZ KALKıNMA BAKANLıĞı Kalkınma ve Sürdürülebilir Kalkınma Kalkınmanın amacı; ekonomik büyüme olmayıp, temel olarak insan yaşam kalitesinin arttırılmasıdır.

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU Tarih: 3 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 75 Katılımcı listesindeki Sayı: 66 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Türkiye Programına Genel Bakış ve Portföy Performansı

Türkiye Programına Genel Bakış ve Portföy Performansı Türkiye Programına Genel Bakış ve Portföy Performansı Dünya Bankası tarafından finanse edilen Türkiye Programı 2008-2011 Ülke Ortaklık Stratejisi üç sütun üzerinde odaklanmaktadır: I. Rekabetçiliğin ve

Detaylı

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği Çalıştayı Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği Dr. Yurdakul SAÇLI Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel

Detaylı

ONUNCU KALKINMA PLANI (OKP) VE BÖLGESEL GELİŞME ULUSAL STRATEJİSİ (BGUS) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANAN MÜLAKAT FORMU

ONUNCU KALKINMA PLANI (OKP) VE BÖLGESEL GELİŞME ULUSAL STRATEJİSİ (BGUS) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANAN MÜLAKAT FORMU ONUNCU KALKINMA PLANI (OKP) VE BÖLGESEL GELİŞME ULUSAL STRATEJİSİ (BGUS) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANAN MÜLAKAT FORMU Kurum Adı-Soyadı Tarih Adres Telefon / /2012 ONUNCU KALKINMA PLANI (OKP) VE BÖLGESEL

Detaylı

Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği

Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği Gökhan Özertan Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü 6 Mart 2017 Gökhan Özertan Tarımın Geleceği 6 Mart 2017 1 / 13 Dünya Tarımında Gelişmeler Tarımın fiziksel, sosyal

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

Kalkınma Ajansları. Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların çözümüne yönelik olanakları saptar.

Kalkınma Ajansları. Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların çözümüne yönelik olanakları saptar. Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların çözümüne yönelik olanakları saptar. Türkiye de Kalkınma Ajansları İlk Kalkınma Ajansı İzmir de

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

A.Kemal SARUHAN Selda ÖZCAN Ediz DELİHASANLAR

A.Kemal SARUHAN Selda ÖZCAN Ediz DELİHASANLAR A.Kemal SARUHAN Selda ÖZCAN Ediz DELİHASANLAR girişimci kimdir? girişimcilik örnekleri iş fikri ve özellikleri sermaye kaynakları Girişimci, bir ihtiyacı teşhis ederek, iş fikrine dönüştüren ve gerekli

Detaylı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı 2010-2013 İzmir Bölge Planı 2010-2013 İzmir Bölge Planı

Detaylı

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum Politika ve Strateji Geliştirme Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Ozon Tabakasının Korunması İklim Değişikliği Uyum 1 Birleşmiş Milletler İklim değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve ilgili uluslararası

Detaylı

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA Öncelik 11.1 AB gerekliliklerine uygun olarak akredite edilecek bir IPARD (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni) ajansının kurulması 5648 sayılı Tarım

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARININ TOPLUMLARIN GÜNDEMİNE YERLEŞMESİ

ÇEVRE SORUNLARININ TOPLUMLARIN GÜNDEMİNE YERLEŞMESİ ÇEVRE SORUNLARININ TOPLUMLARIN GÜNDEMİNE YERLEŞMESİ 1970 yılında Roma Kulübü, insanlığın ikilemi adlı projesinde dünya bağlamında Nüfus artışı, Gıda üretimi, Endüstrileşme Doğal kaynakların tüketilmesi

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri

Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri GENEL ÇALIŞMA DÖNGÜSÜ Bölge Planı Hedef ve Öncelikleri, Katılımcı Stratejik Planlama Anlayışı ULUSAL PLAN VE PROGRAMLAR PLANLAMA ve PROGRAMLAMA Etki Analizi ve

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 13 Ocak 2017 İKV Kamuoyu Araştırması 2016 Araştırmanın Künyesi: Nisan 2016 Türkiye genelinde 18 il 1254 katılımcı 7 bölge Araştırmayı nerede yaptık? AB yi duydunuz

Detaylı

İstatistikler ve Kanıta Dayalı Karar Verme Semineri

İstatistikler ve Kanıta Dayalı Karar Verme Semineri T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü İstatistikler ve Kanıta Dayalı Karar Verme Semineri Toplantısına İlişkin Rapor Toplantının Yeri ve Tarihi: Belçika/Brüksel (3/4 Mayıs 2012) Toplantıya Genel

Detaylı

İSG için Uluslararası İşbirliğinde ILO Araçları ve Rolü ILO Türkiye Ofisi

İSG için Uluslararası İşbirliğinde ILO Araçları ve Rolü ILO Türkiye Ofisi İSG için Uluslararası İşbirliğinde ILO Araçları ve Rolü 05.05.2014 ILO Türkiye Ofisi Genel Bakış Birbirini tamamlayan 3 temel alanda ILO rolü ve araçları Politika yapımı ve savunuculuk o o ILO Sözleşmeleri

Detaylı

Sağlık Hizmetlerinde Stratejiler Ve Politika Hatları Belgeleri

Sağlık Hizmetlerinde Stratejiler Ve Politika Hatları Belgeleri Sağlık Hizmetlerinde Stratejiler Ve Politika Hatları Belgeleri Reformlar ve Hükümet Programları, Finlandiya Klaus Halla Kalkınma Direktörü 1990 ların başından beri Finlandiya da devlet düzeyinde gerçekleşen

Detaylı

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri 2016 Ankara Mali Destek Hibeleri Ankara Kalkınma Ajansı, 2015 yılı ikinci teklif çağrısı kapsamında üç ayrı mali destek programı ile toplam 21.000.000 TL tutarında desteği aşağıda belirtildiği şekilde

Detaylı

Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni

Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni İnsan etkinlikleri neticesinde oluşan iklim değişikliği riskleri değerlendirmeleriyle sorumlu devletler arası bilimsel bir organdır. Heyet 1988 de Dünya Meteoroloji Örgütü,

Detaylı

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60 ÖZET: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı nın (BAKA) yeni Genel Sekreteri Mehmet Sırrı Özen, görevine geçen ay başladı. Özen; ilk olarak ekip arkadaşlarım diye hitap ettiği BAKA nın personeliyle toplantı yaptı,

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM Özelkalem Dergisi nce düzenlenen Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri; yerel yönetim alanında yenilik getiren ve kentsel sorunların çözümüne yönelik olarak geliştirilen özgün

Detaylı

Sosyal Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Rolü: İZKA Deneyimi

Sosyal Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Rolü: İZKA Deneyimi Sosyal Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Rolü: İZKA Deneyimi Dr. Ergüder CAN İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri -19 Kasım 2009- Kalkınma Politikalarındaki Değişim Yönetimden Yönetişime Merkeziyetçi yaklaşımdan

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı