İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI"

Transkript

1 İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

2 İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (TEZSİZ /TEZLİ) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır. Uluslararasılaşmış, rekabet gücü yüksek şirketler kendi bünyelerinde; ihtiyaçlara uygun yenilikçi ürün ve hizmetleri tasarlayıp pazara sunar, uluslararası ticaret ilişkileri kurar ve sürdürür, uzun vadeli bir vizyon ve iş ahlakı ile tedarik ağları geliştirir, istihdam sağlar, küresel pazarlarda rekabet edebilmek için sürekli gelişim anlayışı ile verimliliği ve kaliteyi arttırıcı yöntemler geliştirir ve sosyal sorumluluk projeleri ile de serbest piyasa yoluyla karşılanamayan toplumsal ihtiyaçlara çözümler ararlar. Bu kapsamda; İşletme Yüksek Lisans Programımız ile günümüz işletmelerindeki tüm bu farklı görevleri en iyi şekilde yerine getirebilecek yetkinlikte mezunlar yetiştirmek amacındayız. İşletme Yüksek Lisans Programı ile saygın, ilkeli ve paylaşımcı bir eğitim ortamında, küresel iş dünyasının sürekli değişen rekabet şartlarına uyum sağlayabilecek lider yöneticiler yetiştirmek, akademik araştırmalar ile bilgi üretimine katkı sağlamak ve paydaşlarına ve topluma yarar sağlayıcı hizmetler vermek misyonuyla yola çıktık.

3

4 İşletme yüksek lisans programı standart tek tip yaklaşım yerine zengin alt uzmanlık alanlarında uzmanlaşmaya imkân veren ve öğrencimizin ihtiyaçlarına uygun yetkinlik gelişimini sağlayabilen yapısıyla öne çıkmaktadır. Uzmanlık alanları: İnsan Kaynakları Muhasebe ve Finans KOBİ Genel İşletmecilik Uluslararası İşletmecilik (İngilizce) Enerji Uluslararası Ticaret ve Lojistik Spor Tezsiz yüksek lisans programında ise 10 ders ve seçilen uzmanlık alanına, çalışılan ya da hedeflenen sektöre ilgi alanına göre belirlenecek bir konuda bir dönem sürecek Mezuniyet projesinin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Bu süreçte MBA program zorunlu derslere ilaveten alt uzmanlık alanına göre farklı sayılarda alan zorunlu, alan seçmeli ve serbest seçmeli dersler alınır. Yüksek lisans programının tezli yapılması durumunda; 7 ders, 1 seminer dersinin alınması ve seçilen uzmanlık alanına, çalışılan ya da hedeflenen sektöre ilgi alanına göre belirlenecek bir konuda, çalışmaları en az iki dönem sürecek Yüksek Lisans Tezinin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. TEZSİZ İŞLETME MBA YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM PROGRAMI (KOBİ Muhasebe ve Finans İnsan Kaynakları Enerji Uluslararası Ticaret ve Lojistik ) T U AKTS ISL 501 Stratejik Yönetim ve Planlama ISL 502 Yönetimde Sayısal Analiz Teknikleri ISL 511 Yönetim ve Organizasyon ISL 540 Finansal Muhasebe ISL 542 Finansal Yönetim Ders Ders Ders Ders Ders ISL 598 Mezuniyet Projesi TEZSİZ İŞLETME MBA YÜKSEK LİSANS

5 ÖĞRETİM PROGRAMI (Genel İşletmecilik) T U AKTS ISL 501 Stratejik Yönetim ve Planlama ISL 502 Yönetimde Sayısal Analiz Teknikleri ISL 511 Yönetim ve Organizasyon ISL 540 Finansal Muhasebe ISL 542 Finansal Yönetim Ders Ders Ders Ders Ders ISL 598 Mezuniyet Projesi TEZSİZ İŞLETME MBA YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM PROGRAMI Genel İşletmecilik KOBİ Muhasebe ve Finans İnsan Kaynakları Enerji Uluslararası Ticaret ve Lojistik Uluslararası İşletmecilik (İngilizce) Spor Yönetimde Sayısal Analiz Teknikleri (Z) Finansal Muhasebe (Z) Yönetim ve Organizasyon (Z) Finansal Yönetim (Z) Stratejik Yönetim ve Planlama (Z) Mezuniyet Projesi Mezuniyet Projesi Mezuniyet Projesi Mezuniyet Projesi Mezuniyet Projesi Mezuniyet Projesi Mezuniyet Projesi Mezuniyet Projesi Mezuniyet Projesi

6 DERS TÜRLERİ: 1. Program Ders: İşletme MBA yüksek lisans programına devam eden tüm öğrenciler tarafından alınması zorunlu derstir. 2. Ders: İşletme MBA yüksek lisans programında seçilen alt uzmanlık alanına devam eden öğrenciler tarafından alınması zorunlu derstir. 3. Ders: İşletme MBA yüksek lisans programı kapsamında açılan tüm derslerden seçilebilecek derstir. ALAN ZORUNLU DERSLER Enerji Uluslararası Ticaret ve Lojistik Spor KOBİ Muhasebe ve Finans İnsan Kaynakları Enerji Lojistik Spor Aile Şirketleri Denetim İK Enerji Piyasaları ve Ticareti Tedarik Zinciri Uluslararası Spor Organizasyonları Tüketici Davranışları Girişimcilik Risk Çatışma ve Müzakere Teknikleri Stratejik Yatırım Projeleri Uluslararası Ticaret Spor Ekonomisi ve Finansı Bütünleşik İletişimi Stratejik Marka Yönetim Muhasebesi Liderlik Ekonomi Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatı Spor sı Araştırması E-Ticaret Yatırım Analizi ve Portföy Örgütsel Davranış SERBEST SEÇMELİ DERSLER: MBA zorunlu ve alan zorunlu dersler dışında ders havuzunda olup da, dönem içerisinde açılan derslerden danışman onayıyla alınabilir. Her alt uzmanlık alanında alınabilecek serbest seçmeli ders sayıları yukarıdaki öğretim programında tanımlanmıştır. Bu kapsamda, diğer alt uzmanlık alanlarına ait dersler, serbest seçmeli olarak alınabilir. TEZLİ İŞLETME MBA YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM PROGRAMI T U AKTS ISL 511 Yönetim ve Organizasyon ISL 595 Araştırma Yöntemleri Ders Ders Ders Ders Ders ISL 597 Seminer ISL 599 Tez

7 TEZLİ İŞLETME MBA YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM PROGRAMI Yönetim ve Organizasyon KOBİ Muhasebe ve Finans İnsan Kaynakları Enerji Uluslararası Ticaret ve Lojistik Uluslararası İşletmecilik (İngilizce) Spor Yönetim ve Organizasyon (Z) Araştırma Yöntemleri (Z) Seminer Seminer Seminer Seminer Seminer Seminer Seminer Seminer Seminer Tez Tez Tez Tez Tez Tez Tez Tez Tez Tez Tez Tez Tez Tez Tez Tez Tez Tez DERS TÜRLERİ: 1. Program Ders: İşletme MBA yüksek lisans programına devam eden tüm öğrenciler tarafından alınması zorunlu derstir. 2. Ders: İşletme MBA yüksek lisans programında seçilen alt uzmanlık alanına devam eden öğrenciler tarafından alınması zorunlu derstir. 3. Ders: İşletme MBA yüksek lisans programı kapsamında açılan tüm derslerden seçilebilecek derstir. ALAN ZORUNLU DERSLER Enerji Uluslararası Ticaret ve Lojistik Spor Enerji Lojistik Spor Enerji Piyasaları ve Ticareti Stratejik Yatırım Projeleri Ekonomi Tedarik Zinciri Uluslararası Ticaret Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatı Uluslararası Spor Organizasyonları Spor Ekonomisi ve Finansı Spor sı Tüketici Davranışları Bütünleşik İletişimi Araştırması KOBİ Aile Şirketleri Girişimcilik Stratejik Marka E-Ticaret Muhasebe ve Finans Denetim Risk Yönetim Muhasebesi Yatırım Analizi ve Portföy İnsan Kaynakları İK Çatışma ve Müzakere Teknikleri Liderlik Örgütsel Davranış

8

9 ISL 501 Stratejik Yönetim ve Planlama (3-0)5 İşletmelerde stratejik kararların yönetim süreci ve stratejik yönetimin birleşenleri, işletmenin ekonomik ve ekonomik olmayan amaçları, SWOT analizi, küreselleşme ve küresel stratejiler, stratejilerin uygulanması ve değerlendirilmesi; sanal rekabet ortamında stratejik iş ortamı simülasyonu; dış/çevresel analiz ve fırsat ve tehditlerin tarifi; iç/organizasyonel analiz ve güçlü ve zayıf yönlerin tarifi; hedef/amaç belirleme; strateji belirleme, değerlendirme; stratejik kararlar ve sonuçlarının tartışılması ve değerlendirilmesi. ISL 502 Yönetimde Sayısal Analiz Teknikleri (3-0)5 Sosyal bilimler ve işletmede araştırma verisi; verinin sunumu ve yorumlanması; temel olasılık kavramları ve teorisi; olasılık dağılımları; tahmin ve güven aralıkları; hipotez testleri; basit regresyon ve korelasyon; çoklu regresyon ve korelasyon; istatistiki yöntemler kullanarak ilişkileri özetleme; sayısal karar verme yaklaşımı; modelleme; doğrusal programlama ve ilgili diğer konular. ISL 503 Yönetim Bilişim Sistemleri (3-0)5 Karar verme için yönetime zamanında, doğru ve alakalı bilgi sunma için kullanılacak sistemler; muhasebe, pazarlama ve stok kontrol sistemlerinin özellikleri; kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemleri; karar destek sistemleri; bilgi toplama, sisteme girme, birleştirme, raporlama ve koordine etme; veri madenciliği; e-ticaretin temelleri. ISL 511 Yönetim ve Organizasyon (3-0)5 Yönetim ve organizasyona yönelik temel kavramlar, modeller ve teoriler; yönetim düşüncesinin evrimi; yönetsel fonksiyonlar: planlama, örgütleme, liderlik etme, kontrol; birey ve grup davranışı; örgütsel yapı, tasarım ve davranış; organizasyonların iç sistemleri; organizasyon ve organizasyonel çevre; organizasyonel uyum; organizasyonel performans; günümüz iş ortamlarında yönetsel karar vermenin zorlukları ve gerçekleri. ISL 513 KOBİ (3-0)5 Küçük ve orta boy işletme yönetiminde karşılaşılan fırsat ve zorluklar; bölgesel ve sektörel kalkınma süreçleri; ihracata dönük büyüme; finansman yöntemleri; ortaklık ve hisse devri; kurumsal vizyon ve strateji geliştirme; pazar yaratma ve müşteriye ulaşma; kar yaratma karlılık odaklı büyüme; değer üretme stratejisi ve kurum içi süreçlerin tasarlanması; aile işletmelerinde yaşam döngüsü ve değişime uyum sağlama; liderlik, yönetim devri ve profesyonel yönetime geçiş; aile hissedarlar yönetim ilişkileri; kurumsallaşma, kurum kültürü ve değerler. ISL 514 Değişim ve İnovasyon (3-0)5 Değişim ve inovasyon yönetiminde temel kavramlar; değişimin sürücü güçleri, değişim ihtiyacının teşhisi; değişim ve inovasyon türleri; değişim ve inovasyon süreç modelleri; organizasyonel atalet ve değişime direnç; uygulama stratejileri ve geçişi yönetme; değişim ve inovasyon yönetiminde liderliğin rolü; organizasyonel değişimde paydaş yönetimi; değişim yönetiminde takım yönetiminin rolü. ISL 515 Örgütsel Davranış (3-0)5 Örgütsel davranışın tanımı; insan davranışının temelleri; örgütlerde tutumlar ve tutumların ölçümü; iş tatmini; kişilik ve kişisel değerler; algılama ve karar alma süreçleri; motivasyon; örgütlerde gruplar ve takım çalışması; bireylerarası iletişim; temel liderlik yaklaşımları; liderlikle ilgili güncel konular; örgütlerde çatışma ve çatışmaların çözümlenmesi; örgütsel yapı; örgüt kültürü; örgütsel değişim ve stres yönetimi; insan kaynakları politikaları ve uygulamaları. ISL 516 Uluslararası Şirket (3-0)5 Uluslararası işletmeleri etkileyen küresel, yasal, politik, ekonomik, finansal çevre; uluslararası iş teorileri ve kurumları; uluslararası iş stratejisi, ülke değerlendirilmesi ve seçimi, ihracat-ithalat stratejileri, doğrudan yatırım ve ortaklık stratejileri; uluslararası şirketlerin organizasyonu; uluslararası operasyonların yönetimi.

10 ISL 517 Organizasyonel Tasarım (3-0)5 Temel organizasyon teorileri ve bakış açıları: olasılık, kaynak bağımlılığı, nüfus ekolojisi, kurumsal, ekonomik, yorumlayıcı, eleştirel ve post-modern yaklaşımlar; organizasyon yapıları ve yapısal analiz; örgütsel davranış analizi; iş akışları ve karar verme süreçleri; güç ve siyaset; boyut, teknoloji ve çevrenin yapıya etkileri; örgütsel etkililik ve örgütsel yapının hedef ve stratejilerle uyumu; örgütsel yapı ve davranışların evrimi. ISL 518 Girişimcilik (3-0)5 Girişimcilik kavram ve yaklaşımları; girişimcilik süreci: fikir üretme ve iş fırsatlarını tanımlama, fizibilite analizi, iş planı ve strateji, organizasyon tasarımı, yeni iş takımını kurma, finansman, fikri hakların korunması; iş planlarının uygulamaya konması; yeni pazarlar yaratma; girişimcilikte başarı ve başarısızlık örnekleri. ISL 519 Aile Şirketleri (3-0)5 Aile ve işletme kavramlarının birbirleriyle ilişkisi; aile şirketi ve türleri; aile şirketlerinin güçlü ve zayıf yönleri; aile şirketlerinde kurumsallaşma süreçleri ve kurumsal yapılanma türleri; şirket ve aile misyon ve vizyonu; aile şirketinin stratejik planlaması; intikal süreci; aile şirketlerinde kurum kültürü ve insan kaynağının yönetimi. ISL 521 Yöneticiler İçin Hukuk (3-0)5 Yöneticiler için gereken hukukun temel kavramları. Ticaret hukuku ve bireysel ve toplu iş hukukunun esasları; yeni kanun ve düzenlemeler. ISL 522 Yöneticiler İçin Enerji Hukuku (3-0)5 Enerji sektörü gelişiminin tarihsel perspektifte ele alınması; enerji sözleşmelerinin, piyasaların ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kararlarının incelenmesi. ISL 523 İş Hukuku (3-0)5 Bireysel ve toplu iş hukuku; işçi ve işveren arasındaki iş sözleşmelerinin hazırlanması ve yürütülmesine ilişkin hukuki esaslar; karşılıklı hak ve yükümlülükler; sendikalar, sendika özgürlüğü ve hakkı, grev ve lokavt. ISL 531 İnsan Kaynakları (3-0)5 İnsan kaynakları yönetimi fonksiyonunun işletmedeki rolü; seçme; işe alım; gelişim; performans değerlendirme; iş değerleme; ayrılma; ücretlendirme; endüstri ilişkilerinin temelleri ve yaşanan sorunlar; işçi-işveren ilişkileri; örgüt kültürü; çeşitlilik yönetimi; kariyer yönetimi. ISL 532 İnsan Kaynakları nde Analitik Yaklaşımlar (3-0)5 İşgücü planlaması; personel eğitimi; iş ve performans değerlemesi; verimlilik artırımı; insan kaynakları yönetiminde ücretin yapısı ve oluşum süreci; ücret oluşumunu etkileyen faktörler; performansa dayalı ücretlendirme sistemleri; beceriye dayalı ücretlendirme sistemleri. ISL 533 Çatışma ve Müzakere Teknikleri (3-0)5 İşletmede müzakere ve pazarlığın rolü; müzakere süreci ve aşamaları; planlama ve hazırlık; müzakerenin yapısı, çeşitleri; ticari pazarlıklar, sözleşme çeşitleri, sendika ilişkileri, takım kurma, uyuşmazlıkların çözümü gibi alanlarda müzakereler; adalet anlayışı; etkili müzakereyi zorlaştıran önyargı ve engeller. ISL 534 Liderlik ve Takım (3-0)5 Liderlik teorileri ve uygulamaları; birlikte çalışma, takım kurma ve takım yönetme; lider-takipçi yaklaşım ve davranışları; liderlik özellikleri; değişime liderlik etme; delegasyon ve yetkilendirme; etkileme, güç ve motivasyon; takımlarda karar alma; toplantı yönetimi; çatışma yönetimi. ISL 535 İnsan Kaynakları nde İleri Seviye Konular (3-0)5 İnsan kaynakları yönetimi kuram ve uygulamalarıyla ilgili güncel konular, eğilimler, uygulamalar, sektörel uygulama örnekleri, insan kaynakları yönetimine ait alt konularda dünyada ve Türkiye de trendler, işgücü planlaması; personel eğitimi; iş ve performans değerlemesi; ücret politikaları.

11 ISL 540 Finansal Muhasebe (3-0)5 Temel kavramlar ve muhasebenin temelleri; bilanço esasına göre kayıt sistemi; kayıt işlemleri; muhasebe defterleri; mizan; dönem sonu işlemleri; gelir tablosu ve bilanço hazırlama; uluslararası muhasebe ve raporlama standartları; finansal raporlama örnek ve uygulamaları. ISL 541 Yönetim Muhasebesi (3-0)5 Yönetsel planlama, bütçeleme ve kontrol konusunda bütünleşik yaklaşımlar; yönetsel planlama, bütçeleme ve kontrole destek olan prosedür ve sistemler; ürün maliyeti ve strateji ve kaynak tahsisi kararları arasındaki ilişki; farklı maliyet hesaplama sistemlerinin analiz, tasarım ve uygulamaları, standart maliyet; standart oluşturma, sapmaların hesaplanması ve analizi, muhasebeleştirilmesi; süreç iyileştirme ve maliyet azaltma arasındaki ilişki; performans değerlendirme için bütçe kontrol sistemleri ve mali verilerin kullanılması; teşvik sisteminin yönetilmesi; sonuçların değerlendirilmesinde şirket karnesi gibi çoklu ölçütlerin kullanılması. ISL 542 Finansal Yönetim (3-0)5 Modern finans araç ve yöntemlerine giriş; şirketin finansmanı, yatırımları ve temettü politikalarının şirket değerini nasıl etkilediğini anlamaya yönelik çerçeve; paranın zaman değeri; yatırım karar kriterleri ve sermaye bütçelenmesi; sermaye yapısı kararları; sermaye maliyeti; temettü politikası; bono ve hisse değerlendirme; finansal durum analizi; finansal kiralama; proje analizi; getiri-risk ilişkisi; finansal pazarlar ve araçlar; türev araçlara giriş; şirket yapılanması; birleşme, satınalma ve tasfiye etme. ISL 543 Maliyet Analizi (3-0)5 Maliyet kavram, terim ve terminolojileri, iş emir maliyetlemesi, süreç maliyetlemesi, tahsis, faaliyet tabanlı maliyetleme ve faaliyete dayalı yönetim, tam zamanlı imalat ve maliyet yönetimi, maliyet davranışları ve maliyet tahmini, maliyethacim-kar ve başa baş analizi, bütçeleme, sermaye bütçeleme kararları ve maliyet analizi için sayısal uygulamalar. ISL 544 Finansal Tablolar ve Analizi (3-0)5 Temel finansal tablolar, nakit akım tablosunu ve paranın zaman değeri, satışların maliyeti tablosu, Finansal analiz teknikleri, finansal oranlar ile firma performans analizi, finansal tablolar ile firma kredi değerlendirmesi, erken uyarı sinyalleri, proforma bilanço ve gelir tablosu analizi, proforma nakit akım tablosu, başa baş noktası analizi. ISL 545 Uluslararası Finans (3-0)5 Döviz piyasası, ödemeler dengesi, uluslararası yatırım ve bankacılık, açık bir ekonomide para ve maliye politikası, ekonomik entegrasyon ve parasal birlik, uluslararası para sistemi, optimum para alanları, döviz tahmini ve riskten korunma araçları, döviz seçenekleri, ihracat finansmanı, uluslararası ödeme ve tahsilât yöntemleri. ISL 546 Denetim (3-0)5 Denetim teori ve uygulamaları; örgütlerde iç ve dış denetimin rolü; hesap verebilirlik ve etik kavramları; risk ve kontrol; denetim standartları; belgelendirme; denetim süreci: denetim sözleşme hazırlıkları, ön denetim, denetim planlama ve uygulama aşamaları, kanıt toplama teknikleri, çalışma kâğıtları, bağımsız denetçi raporlarının hazırlanması ve kalite kontrolü; bilgisayar temelli bilgi sistemlerinin kontrol ve denetimi. ISL 547 İç Denetim (3-0)5 İç denetimin temelleri ve tarihsel gelişimi; iç denetim uygulamaları için gereken koşullar; iç denetimin kontrol, risk yönetimi ve kurumsal yönetimle ilişkisi; iç denetimin planlaması, yürütülmesi, raporlaması ve belgelenmesi; dünyada ve Türkiye de iç denetim ile ilgili kurumlar; uluslararası iç denetim standartları; iç denetçinin özellikleri; sektörel uygulamalar. ISL 548 Kurumsal Yönetim ve Finans (3-0)5 Kurumsal yönetim konusunda görüşler, finansal yönetim kararlarının kurumsal stratejiyle ilişkisi, kurum ve sermaye yapısı, yönetim kurulu üyelerinin yasal görevleri, Sarbanes Oxley hareketi, kurumlarda kriz üzerine örnekler, sermaye piyasası yasası, risk yönetimi ve kurumsal yönetişim, finansal bilgi işlem sistemleri ve suiistimaller, finansal yatırımların ve firmanın değerlemesi, OECD ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri, dünyadan örnek ve uygulamalar.

12 ISL 550 Finansal Piyasalar ve Kurumlar (3-0)5 Finansal piyasalar ve kurumlara giriş, bankacılık ve finans kurumlarının yönetimi, merkez bankacılığı ve para politikası yönetimi, finansal piyasalar, uluslararası finansal sistem, tasarruf kurumları ve kredi birlikleri, bankacılık düzenlemeleri, sigorta şirketleri ve emeklilik fonları, yatırım bankaları, girişim sermayesi şirketleri, finansal kurumlarda risk yönetimi, finansal türevler ile korunma. ISL 551 KOBİ Finansmanı (3-0)5 Kobilerde finansal yönetime giriş, şirketin finansmanı, yatırım karar kriterleri ve sermaye bütçelenmesi, sermaye yapısı kararları, KOBİ ler için Avrupa Birliği destek programları, sermaye maliyeti, temettü politikası, bono ve hisse değerlendirmesi, finansal durum analizi, finansal kiralama, proje analizi, getiri-risk ilişkisi, finansal pazarlar ve araçlar, risk sermayesi. ISL 552 Risk (3-0)5 Risk yönetimine giriş, piyasa-kredi-operasyonel risk yönetimi, likidite riskinin hesaplanması ve yönetim, uç değer riskler, risk yönetimi uygulamaları, riske maruz değer, sigorta sektörüne giriş, risk yönetimi ve sigortanın yasal çerçevesi, Basel I-II-III, kişisel risklerin yönetimi, emeklilik riskinin yönetimi, finansal krizlerin nedenleri ve sonuçlar. ISL 553 Doğal Gaz ve Petrol Piyasaları (3-0)5 Doğal gaz ve petrol kaynakları ve bunların piyasaları; tarihsel gelişimi; uluslararası düzenleyici kurumlar; ülkelerin ilgili enerji politikaları, yasal düzenlemeler ve uygulamalar; fiyatlama ve ticaret esasları, küresel trendler. ISL 561 (3-0)5 Stratejik pazarlama kararlarının merkezinde yer alan pazarlama analizi bileşenleri; başlıca pazarlama faaliyetleri ve kararları; stratejik pazarlama planı; pazarlama verisi toplama ve analiz etme; rekabet avantajı ve stratejik odaklanma yaratma; müşteriler, bölümlendirme ve hedef pazarlama; ürün stratejisi, fiyat stratejisi, dağıtım stratejisi, bütünleşik pazarlama iletişimi; gerçek yaşamdan pazarlama problemlerinin teşhisinde analitik yaklaşım. ISL 562 Bütünleşik İletişimi (3-0)5 Bütünleşik pazarlama iletişiminde kavram ve uygulamalar; çeşitli eğilimler: markalama, küreselleşme, teknoloji ve e-ticaret, hesap verebilirlik; pazarlama iletişimi için müşteri bilgilerinin kullanılması; müşteri odaklı organizasyon; toplam müşteri deneyimi; pazarlama iletişimi faaliyetlerinin eşgüdümü; mevcut ve potansiyel müşteri değeri; pazarlama iletişimi içerik ve sunumu; getiri ölçümü ve değerlendirme. ISL 563 Araştırması (3-0)5 Yönetsel karar almada pazarlama araştırmasının önemi; araştırma konusunun tespiti, keşif araştırması ve araştırma süreci; ikincil veriler ve veri tabanları; kalitatif araştırma, mülakat ve odak grup çalışmaları; birincil veri toplaması, anket dizaynı, örneklem oluşturma; hipotez testi; veri analizi, istatistiksel farklılık ve ilişki analizleri, tutarlılık analizi, regresyon analizi, faktör analizi. ISL 564 Müşteri İlişkileri (3-0)5 Müşteri ilişkileri yönetiminin (CRM) temel kavram ve yöntemleri; müşteri sadakati ve sadakat programları; CRM projeleri planlama ve uygulama; müşteri veri tabanlarının geliştirilmesi, yönetilmesi ve kullanılması; veri madenciliği; müşteri portföyü yönetimi; müşteri yaşam döngüsü yönetimi: pazar bölümlendirme, müşteri edinme ve elde tutma, müşteri karlılık analizi; müşteriler için değer yaratma; CRM için bilgi teknolojisi; müşteri ilişkileri ve örgüt yapısı. ISL 565 Uluslararası (3-0)5 Uluslararası pazarlamanın kültürel, politik, ekonomik ve yasal çerçevesi, bölgesel pazar özellikleri, uluslararası pazarlama bilgi sistemleri ve araştırmaları, uluslararası pazarların seçimi, uluslararası pazarlama stratejileri geliştirme, dış pazarlara açılım alternatifleri ve konumlandırma, karşılaştırmalı analiz, uluslararası pazarlama karması kararları.

13 ISL 566 Tüketici Davranışı (3-0)5 Tüketici davranışlarının kökeni; tüketim sürecinin çeşitli psikolojik, durumsal, sosyo-kültürel etkenleri; tüketici davranışının pazarlama stratejisinde kullanımı; tüketici araştırmalarına giriş; tüketim motivasyonu; tüketici tavırlarının oluşması ve değişmesi; kültürün tüketici davranışları üzerine etkisi; kültürlerarası ve küresel tüketici davranışları; tüketici karar süreçleri; tüketimde sosyal sorumluluk ve yeşil pazarlama. ISL 567 Stratejik Marka (3-0)5 Markalar ve marka yönetimine ilişkin temel kavram ve tanımlar; marka değeri kavramı; marka konumlandırma; marka değeri yaratmak için marka bileşenlerinin seçimi; marka değeri yaratmak için pazarlama programlarının tasarımı; marka değeri yaratmak için bütünleşik pazarlama iletişimi; marka değeri ölçme ve değerlendirme sistemleri; marka stratejileri tasarım ve uygulaması; marka uzantıları; marka yönetiminde sürdürülebilirlik: markaların zaman içinde yönetimi; markaların küresel yönetimi; marka yönetiminde organizasyonel ve yönetsel konular. ISL 568 Satış (3-0)5 Satış ve pazarlama arasındaki ilişki, satış yöneticisinin rolü, satış sürecinin bileşenleri, satış gücünün yapılandırılması, zaman yönetimi ve satış tahmini, satış ekibine yatırım ve bütçelendirme, satış ekibinin seçimi ve işe alımı, satış ekibinin eğitimi ve motivasyonu, satış ekibinin ücretlendirilmesi ve ödüllendirilmesi, satış ekibinin değerlendirilmesi. ISL 569 Halkla İlişkiler ve İletişim (3-0)5 İletişimin tanımı, kapsamı, şekilleri ve kuramları; iletişim sürecinin öğeleri ve işleyişi; halkla ilişkilerin tanımı, unsurları, görevleri, yaklaşımları; halkla ilişkiler sürecinin aşamaları; halka ilişkiler uygulamaları. ISL 571 Tedarik Zinciri (3-0)5 Tedarikçilerden son kullanıcıya kadar zincir içerisindeki tüm aktörler ve bunların fonksiyonları; öngörü, planlama, yönetim ve kontrol ilke ve yöntemleri; tedarik zincirinde performans değerlendirme ve verimlilik hesabı; sürdürülebilir tedarik zinciri oluşturma; tedarik zincirinde risk yönetimi; arz ve talep eşleştirme. ISL 572 Üretim ve Operasyon (3-0)5 Ürün tasarımı ve analizi, kapasite planlama ve yatırım kararları, üretim tahmin modelleri, kuruluş yeri, tesis yerleşimi ve malzeme kullanımı, malzeme yönetimi ve stok kontrolü, toplam planlama ve ana üretim planlaması, malzeme ihtiyaç planlama, üretim planlama ve kontrol, tek makine çizelgeleme, akış tipi çizelgeleme ve iş çizelgeleme, kalite kontrol. ISL 573 Malzeme ve Satınalma (3-0)5 Malzeme tanım ve kategorileri, malzeme ihtiyaç analizi, stoklama esas ve yöntemleri, tedarik ve üretim kararları, tedarik planlaması, satınalma sürecinin planlanması ve yönetimi, performans ve operasyonel risk analizlerinin yapılması, ISL 574 Proje (3-0)5 Proje yönetimi kavram ve ilkeleri; proje yaşam döngüsü; iş, organizasyon ve maliyetlerin alt parçalarına ayrıştırılması; proje kapsamı, zamanlaması ve kaynaklarının yönetimi; grafik gösterim ve öncelik diyagramları: Gannt diyagramları, network diyagramları; kritik yol yöntemi (CPM) ve program değerlendirme ve gözden geçirme yöntemi (PERT); trade-off analizi; proje yöneticilerinin rolü. ISL 575 İş Süreçleri (3-0)5 İş süreçlerinin ve onların insan ve teknolojik bileşenlerinin anlaşılması, modellenmesi, tasarlanması ve yönetilmesi; bilgi teknolojisi altyapısının rolü; işletmelerde kritik iş süreçlerine dayalı planlama ve örgütleme. ISL 576 Lojistik (3-0)5 Lojistiğin temelleri; lojistik planlama ve kontrol süreçleri; operasyonel entegrasyon alanları; ürün hareketi ve stoklanması; taşıma, depolama, konsolidasyon, dağıtım merkezi yönetimi, stok kontrolü; müşteri hizmeti yeterliliği.

14 ISL 578 Depolama (3-0)5 Profesyonel depo yönetimi; yerleşim ve teslimat düzeni; düşük maliyetli alan kullanımı; malzemelere hızlı erişim; depolamada güvenlik ve esnekliğin sağlanması; tedarik zincirinin farklı aşamalarındaki malzeme ve mamullerin uygun stoklanması; depolama kararlarının maliyete etkileri. ISL 579 Taşımacılık (3-0)5 Taşımacılık yönetimine giriş; konteyner ile taşımacılık faaliyetleri; kara taşımacılığı, deniz taşımacılığı, hava taşımacılığı, demiryolu taşımacılığı; çoklu taşıma sistemleri yönetimi; taşımacılıkta karar destek araçlar. ISL 581 Ekonomi (3-0)5 Ekonomik aktör olarak tüketiciler, firmalar ve çalışanlar; ekonomik etkileşim ve ilişkilerin niteliği; ekonomik seçim ve kısıtları; tüketici teorisi ve talep; firma teorisi: üretim, maliyetler ve arz; genel denge, piyasa yapısı, piyasa aksaklıkları; eksik bilgi; refah; hükümetin rolü, Türk ekonomisinden örnekler; ulusal gelirin, ulusal tasarruf, yatırım ve tüketim harcamalarının belirlenmesi; klasik teori ve istihdam; ekonomik büyüme teorileri ve gelişme; ödemeler dengesi, kur sistemleri, uluslararası ticaret ve finansal akımlar dengesi, para ve mali politikalar; enflasyon ve anti-enflasyonist politikalar, Türk ekonomisinden örnekler. ISL 582 Uluslararası Ticaret (3-0)5 Uluslararası ticaretin klasik, neo-klasik ve çağdaş teorileri, ticaret politikaları ve politik ekonomi, küresel ticaret düzenlemeleri, ticari politikalar, tarifeler, ticaret ve gelir dağılımı bakımından uluslararası faktör hareketleri, ekonomik bölgesel refah etkileri sorunları, ticaret politikaları ve bunların Türkiye nin de içinde bulunduğu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler üzerindeki etkileri. ISL 583 e-ticaret (3-0)5 Elektronik ticareti çevreleyen hızlı yayılan gelişmeler, e-ticaret in işletme stratejilerini ve organizasyon yapısını şekillendirmesi, e-ticaret in tüm sektörler ve pazarlar üzerindeki önemli etkisi, e-ticaret in tarihi, e-ticaret in ilk uygulamalarında yapılan hatalar, e-ticaret in bugünkü kullanımı. ISL 584 İthalat ve İhracat (3-0)5 İthalat ve ihracat işlemlerine ilişkin süreç, başlangıcından itibaren doğru iş planının hazırlanması, uygulanması ve kontrol edilmesi, uluslararası ticaretin kuralları, sözleşme hazırlama, belge hazırlama, dış ticarete konu ürün ve ülke özelinde yerine getirilmesi gereken yükümlülükler, teslim ve ödeme şekilleri, ilgili kurumlar ve yaşanabilecek olası sorunlara karşı alınması gereken önleyici tedbirler, dış ticarete konu ürünün ilk çıkış noktasından alıcısına ulaşıncaya kadar geçirdiği tüm süreçler. ISL 585 Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatı (3-0)5 İthalat ve ihracat mevzuatı, İthalat ve ihracat rejim kararı, yönetmelik ve tebliğleri, dış ticaret ve lojistik süreçleri kapsamında gümrük mevzuatı, gümrükle ilgili temel kavramlar, gümrük rejimleri ve esasları, gümrük tarifesi ve gümrük vergisi hesaplamaları, gümrükçe onaylanmış işlem, eşyanın muayenesi, eşyanın teslimine ilişkin mevzuat. ISL 595 Araştırma Yöntemleri (3-0)5 Akademik araştırmanın temel ilkeleri: araştırma sorusu, hipotez geliştirme, yöntem seçme, sonuçların sunulması; resmi araştırma raporlarının yazılması; sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (vaka analizleri, mülakatlar, odak grupları vb.); sosyal bilimlerde nicel araştırma yöntemleri (anketler, ikincil veri vb.); güvenilirlik ve geçerlilik konuları; araştırmada yapılan hatalar. ISL 597 Seminer (3-0)5 İşletme ve belirlenen uzmanlık alt alanında güncel ve literatürde büyük etki yapmış çalışmaları derlemek, akademik makale okuyabilmek, değerlendirebilmek ve sunabilmek, alan ve problem sahasına yönelik veri derleme, analiz ve raporlama becerisi geliştirmek.

15 ISL 598 Mezuniyet Projesi (0-0)40 Seçilen alt uzmanlık alanında, akademik literatürde ve sahada araştırma yaptırmak suretiyle deneyim kazandırmak. Bir işletme problem ve durumuna ilişkin sistematik geniş perspektifli analiz, inceleme çalışmasını tamamlayabilmek. İşletme alanında akademik yazım kurallarına uygun olarak araştırma ve rapor yazmak. ISL 599 Yüksek Lisans Tezi (0-0)80 İşletme ve yönetim fonksiyonlarıyla ilgili ve özellikle seçtiği alt uzmanlık alanındaki bir konuda teori ve uygulamayı birlikte ilişkilendirerek, sistem bütünlüğü içerisinde inceleyerek özgün bir çalışma ortaya koyabilmek, akademik yazım etik ve kuralları çerçevesinde çalışmasını raporlayabilmek, akademik katkı sağlayabilmek adına tezinden bir makale türetebilmek. ISL 631 Endüstriyel Psikoloji (3-0)5 Endüstriyel psikolojinin tanımı ve tarihsel gelişimi; endüstriyel psikolojide araştırma yöntemleri; iş ortamında tutumlar ve ilişkiler; iş analizi; personel seçimi süreçleri; bireysel becerilerinin ölçümü; personel eğitimi ve geliştirme; performans değerlendirme; iş motivasyonu ve iş tasarımına farklı yaklaşımlar; iş ortamında stres ve refah; gruplar, takımlar ve takım çalışması; liderlik; kariyer yönetimi. ISL 641 Yatırım Analizi ve Portföy (3-0)5 Yatırım yönetimi süreci; risk ve getiri; risk primi; sermaye ve para piyasaları; çeşitli yatırım araçları; yatırım değerleme (hisse senedi, tahvil, bono, opsiyon, ileri vadeli araçlar, vb.); nakit akışı modelleri; katsayılarla değerleme; temel analiz ve teknik analiz; portföy teorisi, risk paylaştırma, yatırım portföyü çeşitlendirmesi ve dağılımı; etkin işleyen piyasalar; yatırım kurumları ve fonlar; yatırım aracı alım-satım uygulamaları; risk azaltmaya yönelik işlemler ve spekülasyon; performans değerlendirme. ISL 642 Türev Piyasalar (3-0)5 Türev ürünlere giriş, vadeli piyasaların işleyişi, futures ile risk yönetimi, faiz oranları, forward ve future türev ürün fiyatlarının belirleyicileri, opsiyon piyasasının işleyişi, opsiyonlar dahil ticaret stratejileri, volatilite eğrileri, riske maruz değer, volatilite ve korelasyon hesaplamaları, kredi türevleri, egzotik opsiyonlar, enerji ve emtia türevleri, reel opsiyonlar, opsiyon fiyatlaması, finans mühendisliği ve uygulamaları ve monte carlo ile değerleme. ISL 651 Stratejik Yatırım Projeleri (3-0)5 Stratejik önem ve büyüklükteki yatırım projelerinin yönetimi. Araştırma, ön hazırlık, fizibilite analizi, değerleme, finansman olasılıkları, stratejik ortaklık oluşturma, tanıtım, proje izleme ve sonuçlandırma gibi yatırım projelerinin her aşamasının incelenmesi. ISL 652 Enerji Piyasaları ve Ticareti (3-0)5 Enerji arzı ve talebi; enerji fiyatları; petrol, elektrik, nükleer enerji, alternatif enerji gibi çeşitli enerji kaynakları ve bunların piyasaları; enerji piyasalarının tarihsel gelişimi; ülkelerin enerji politikaları, yasal düzenlemeler ve uygulamalar; enerji piyasalarında sözleşmeler. ISL 674 Enerji (3-0)5 Enerji değer zinciri: Enerji üretim ve dağıtım süreçleri ve ana/yan ürünleri; geleneksel ve yenilikçi enerji üretim yöntem ve kaynaklarının yönetimi; enerji projelerinin yönetimi ve finansmanı; enerji sektöründe stratejik ortaklıklar ve birleşmeler.

16

17 Prof. Dr. Emre Alkin: B.A., M.A., Ph.D., İstanbul Üniversitesi. Prof. Dr. Aysu İnsel: B.A., Hacettepe Üniversitesi, M.Sc., Ph.D., University of Southampton. Prof.Dr. Hayri Kozanoğlu: B.A. Ortadoğu Teknik Üniversitesi, M.A., Ph.D., Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Ömer Lalik*: MÖDAV Bşk., B.A., M.A., Ph.D., Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi Prof. Dr. Mehmet Tanyaş*: LODER Bşk.Yrd., B.A., Eskişehir Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi, M.Sc., Ph.D., İstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. İ. Yılmaz Aslan* LL.B., LL.M., Ankara Üniversitesi, Ph.D., İstanbul Üniversitesi Prof.Dr. Haluk Levent*: B.A., İstanbul Teknik Üniversitesi, M.A., İstanbul Teknik Üniversitesi, Ph.D., İstanbul Ünivers tesi Doç. Dr. Güner Gürsoy: B.A., Kara Harp Okulu, M.Sc., Naval Postgraduate School, Ph.D., Bilkent Üniversitesi. Doç. Dr. Emine Koban*: B.A., M.A., Ph.D., Uludağ Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Tutku Eker İşcioğlu: (Ana Bilim Dalı Başkanı) B.A., İstanbul Bilgi Üniversitesi, M.A., Marmara Üniversitesi, Ph.D., Boğaziçi Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ayla Altınkurt Esen: B.S., İstanbul Teknik Üniversitesi, M.B.A., Ph.D., Boğaziçi Üniversitesi. Yrd. Doç. Dr. Ceyda Maden Eyiusta: B.A., M.A., Ph.D., Boğaziçi Üniversitesi. Yrd. Doç. Dr. Saadet Çetinkaya: B.A., Boğaziçi Üniversitesi, M.B.A., University of Pennsylvania, Ph.D., Boğaziçi Üniversitesi. Yrd. Doç. Dr. Eser Telci*: B.A., M.A., Ph.D., Boğaziçi Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Fahri Erenel: B.A., Kara Harp Okulu, M.A., Beykent Üniversitesi, Ph.D., İstanbul Üniversitesi. Yrd. Doç. Dr. Akif Bahadır Kaynak: B.A., Boğaziçi Üniversitesi, M.B.A., Bahçeşehir Üniversitesi, Ph.D., İstanbul Üniversitesi. Yrd. Doç. Dr. Atilla Çifter: B.S., Dokuz Eylül Üniversitesi, M.B.A., Ph.D., Marmara Üniversitesi. Yrd. Doç. Dr. Gökhan Akay: B.A., Dokuz Eylül Üniversitesi, M.A., Ph.D., University of Houston. Yrd. Doç. Dr. Bengi Yanık İlhan: B.A., Boğaziçi Üniversitesi, M.A. İstanbul Teknik Üniversitesi, Ph.D., Marmara Üniversitesi. Yrd. Doç. Dr. Sevil Acar Aytekin: B.A., Boğaziçi Üniversitesi, M.A., İstanbul Teknik Üniversitesi, Ph.D., Marmara Üniversitesi. Dr. Levent Onur*: B.Sc. Aston University, MSc. Stanford University, Ph.D. Virginia Polytechnic Institute and State University

18 Dr. Sırrı Uyanık* : B.A., Ankara Üniversitesi SBF, M.A., University of Exeter, Ph.D., İnönü Üniversitesi Dr. Nilüfer Bayram*: B.A., İstanbul Üniversitesi, M.A., Ph.D., Marmara Üniversitesi Dr. Mustafa Yurttadur* B.A., Fatih Üniversitesi, M.A., Marmara Üniversitesi, Ph.D., Kadir Has Üniversitesi Dr. Mehmet Çiçek*: B.A., Boğaziçi Üniversitesi, M.A., Yeditepe Üniversitesi, Ph.D., Kadir Has Üniversitesi Prof.Dr. Jale Oran*: B.A., Boğaziçi Üniversitesi, M.A., Boğaziçi Üniversitesi, Ph.D., Marmara Üniversitesi Prof.Dr. Turgay Biçer*: B.A., Marmara Üniversitesi, M.A., İstanbul Üniversitesi, Ph.D., Marmara Üniversitesi Prof.Dr. İ.Yılmaz Aslan*: B.A., Ankara Üniversitesi, M.A., Ankara Üniversitesi, Ph.D., İstanbul Üniversitesi Doç.Dr. Müjdelen İpek Yener*: B.A., Marmara Üniversitesi, M.A., Marmara Üniversitesi, Ph.D., Marmara Üniversitesi Doç.Dr. Saim Kılıç*: B.A., Ankara Üniversitesi, M.A., University of Illinois at Urbana-Champaign / Ankara Üniversitesi, Ph.D., Gazi Üniversitesi Doç.Dr. Melih Baş*: B.A., Ankara Üniversitesi, M.A., Ankara Üniversitesi, Ph.D., Ankara Üniversitesi Doç.Dr. Ela Ünler Öz*: B.A., Marmara Üniversitesi, M.A., Yeditepe Üniversitesi, Ph.D., Marmara Üniversitesi Doç.Dr. Ahmet Sera Özbaşar*: B.A., İstanbul Üniversitesi, M.A., University of California, Ph.D., İstanbul Üniversitesi Doç.Dr. Hakan Yıldırım*: B.A., İstanbul Teknik Üniversitesi, M.A., Marmara Üniversitesi, Ph.D., Marmara Üniversitesi Doç.Dr. Sinem Ergun*: B.A., Marmara Üniversitesi, M.A., Middlesex University, Ph.D., Marmara Üniversitesi Dr. Hasan Yalçın*: B.A., Gazi Üniversitesi, M.A., University of Boston, Ph.D., Kadir Has Üniversitesi Dr. Meral Dülger Taşkın*: B.A., Boğaziçi Üniversitesi, M.A., Boğaziçi Üniversitesi, Ph.D., Boğaziçi Üniversitesi Dr. Pınar Yıldırım*: B.A., Ankara Üniversitesi, M.A., Suffolk University, Ph.D., Boğaziçi Üniversitesi Selahattin *: B.A., ODTÜ/UC Riverside, M.A., İstanbul Bilgi Üniversitesi Hande Begüm Bumin*: B.A., Bilkent Üniversitesi, M.A., HEC School of Management * Ders saat ücretli

19 İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mahmutbey Yerleşkesi: Mahmutbey Dilmenler Caddesi, No: 26, Bağcılar - İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Şişli Yerleşkesi: Abide-i Hürriyet Caddesi Kocamansur Sokak, No: 46, Şişli Tel: (212) Faks: (212)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ ISLY 500 Örgüt ve Yönetim Kuramı AKTS 7, Kredi (3+0) 3 Bu dersin amacı örgütlerin ve örgütlenme sürecinin işleyişini açıklamak ve anlamak

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZSİZ İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (MBA) & TEZLİ İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (MBA) Neden Yeditepe MBA Yeni küresel iş ortamı

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

GENEL İŞLETME DOKTORA PROGRAMI 2012-2013 GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ DERSLERİ

GENEL İŞLETME DOKTORA PROGRAMI 2012-2013 GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ DERSLERİ GENEL İŞLETME DOKTORA PROGRAMI 2012-2013 GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ DERSLERİ Güz Dönemi ISLT 619 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme 8 (3,2,4) ISLT 621 Maliyet Muhasebesi 8 (3,0,3) ISLT 623 Finansal Ekonometri

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ iktisadi VE idari BiLiMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TiCARET VE FiNANSMAN BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ iktisadi VE idari BiLiMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TiCARET VE FiNANSMAN BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ iktisadi VE idari BiLiMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TiCARET VE FiNANSMAN BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KOD DERS KREDI KOD DERS KREDI ECON 101 Ekonomiye Giriş -

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL ISL103 İşletme Bilimine Giriş 1 (3-0) 3 Bu ders, öğrencilere İşletme

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl CODE COURSE CREDIT CODE COURSE

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KOD DERS KREDI KOD DERS KREDI ECON 101 Ekonomiye

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL ISL 403 Sermaye Piyasaları Analizi (3-0) 3 Dersle, finansal piyasaları

Detaylı

MK Kurumsal Gelişim Çözümleri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.

MK Kurumsal Gelişim Çözümleri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. Bu Kılavuz MK Kurumsal Gelişim Çözümleri tarafından kurumunuzu personelinize yönelik düzenleyebileceğimiz eğitimler hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Eğitim içerikleri taslak niteliğindedir.

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL DERSLERİ (T, U, K, AKTS) (Z) UTL 101 TEMEL İŞLETMECİLİK

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE PAZARLAMA BÖLÜMÜ (%100 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ. ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AKTS 2, Kredi, (2+0) 2

ULUSLARARASI TİCARET VE PAZARLAMA BÖLÜMÜ (%100 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ. ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AKTS 2, Kredi, (2+0) 2 BİRİNCİ YARIYIL ULUSLARARASI TİCARET VE PAZARLAMA BÖLÜMÜ (%100 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AKTS 2, Kredi, (2+0) 2 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinin

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ BİRİNCİ YARIYIL UTF101 MİKRO İKTİSAT DERS İÇERİKLERİ İktisat biliminin temelleri, ekonomik sistemler, ekonomik kavramlar, iktisadi sistemler, piyasa ve fiyat mekanizması,

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl Dersin DERSİN ADI T U K AKTS Dersin DERSİN ADI T U K AKTS SSG101 Sigortacılığa Giriş 3-3 4

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL.

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. TRK 101 Türk Dili I (2-0) 2 Dilin Tanımı, Dil-Kültür-Medeniyet İlişkisi, Dilin

Detaylı

ERZINCAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ERZINCAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ ERZINCAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İŞ1402.101 Hukukun Temel Kavramları (3+0) Hukukun tanımı, Sosyal düzen ve kuralları, Hukuk

Detaylı

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri: Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders, sistem yazılımları (Windows)

Detaylı

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1)

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1) I. YARIYIL TD I 1.YIL Türk Dili I(2+0) Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, NAZİLLİ İKTİSADÎ ve İDARÎ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve FİNANSMAN BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ISL 101 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I

Detaylı

EXECUTIVE YÖNETİM, LİDERLİK, STRATEJİK PLANLAMA ve DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015

EXECUTIVE YÖNETİM, LİDERLİK, STRATEJİK PLANLAMA ve DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 EXECUTIVE YÖNETİM, LİDERLİK, STRATEJİK PLANLAMA ve DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ 2000 li yılların en belirgin özelliklerinden

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

REKTÖR DEN. Prof. Dr. Mehmet Haberal. Rektör

REKTÖR DEN. Prof. Dr. Mehmet Haberal. Rektör REKTÖR DEN Ülkemizin nitelikli yükseköğretim kurumlarına olan gereksinimi, 1980 yılından beri sağlık alanında çağdaş düzeyde hizmet veren Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı nın deneyim ve birikimleriyle

Detaylı