2010 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞARILI PROJELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2010 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞARILI PROJELER"

Transkript

1 2010 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞARILI PROJELER 1

2 ANKARA NIN POTANSİYELİ HAREKETE GEÇİYOR 2

3 SUNUŞ Bu çalışma, Ankara Kalkınma Ajansı nın gerçekleştirdiği 2010 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) Programı süreci hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Kitapçık içerisinde kalkınma ajansları ve Ankara Kalkınma Ajansı hakkında kısaca bilgi verilirken, 2010 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı hakkında istatistikler sunulmakta, ayrıca desteklenmeye hak kazanan projelere dair özet bilgiler verilmektedir. 9 Temmuz 2010 da Genel Sekreter in göreve başlaması ile başlayan süreçte, 2010 yılı Ankara Kalkınma Ajansı için yoğun ve başarılı bir yıl olarak geride kalmıştır. Bu yıl içerisinde personel alım ilanına çıkılmış ve uzman personelin çalışmaya başlaması sağlanmıştır. Bu süreçten sonra tüm ajans personeli büyük bir özveriyle çalışmış ve Ankara yı ileriye taşıyacak projelerin hızla hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla 2010 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı hazırlıklarına yoğunlaşmıştır. Doğrudan Faaliyet Desteği Programı 2010 yılının son günlerinde duyurulmuş ve Ankaralılardan yoğun ilgi görmüştür. Kısa başvuru süresine rağmen 130 proje teklifi alınan programda yapılan değerlendirmeler sonucunda, kısıtlı bütçeye rağmen 17 projenin desteklenmesi sağlanmıştır. Öte yandan, bölgesel kalkınma stratejilerinin temelini oluşturan Ankara Bölge Planı hazırlık çalışmaları Ajansımız koordinasyonunda büyük bir hızla devam etmektedir. Bu çerçevede mevcut duruma dair veriler toplanıp yayımlanmış ve uzman personelimizin ziyaretleriyle tüm paydaşların plan çalışmalarında aktif rol almalarının önü açılmıştır. Ajansımız, önümüzdeki dönemde katılımcılığı sağlarken çalışmaları hızlandırmaya odaklanmakta ve bölge planını en kısa zamanda tamamlamayı hedeflemektedir. Ankara Kalkınma Ajansı olarak Ankara nın kalkınmasına öncülük edeceğine inandığımız ve farklı kurumlarca farklı alanlarda gerçekleştirilecek bu projelerin Ankara mıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Saygılarımla Doç. Dr. Asım BALCI Genel Sekreter 3

4 4

5 İÇİNDEKİLER KALKINMA AJANSLARI... ANKARA KALKINMA AJANSI... KURUMSAL YAPI... FAALİYETLER DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI İSTATİSTİKLERLE DFD DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞARILI PROJELER ANKARA İLİ BİT SEKTÖRÜ İNOVASYON KAPASİTESİ STRATEJİK ANALİZİ ANKARA ULUSLARARASI LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN YAPISAL ANALİZİ, POTANSİYELİNİN ORTAYA KONULMASI ANKARA İLİ SEKTÖREL REKABET ANALİZİ FİZİBİLİTE PROJESİ POLATLI EKONOMİK KENT ENVANTERİ DİJİTAL TASARIM ve İNOVASYON MERKEZİ KURULUMUNUN ÖN ARAŞTIRMA ve FİZİBİLİTESİ... ANKARA DA GENÇ GİRİŞİMCİLİĞİ DESTEKLEME STRATEJİSİ ANKARA DA YENİLENEBİLİR ENERJİ KONUSUNDA KÜMELENME ANALİZİ KIZILCAHAMAM KÖYLERİNİN YAPISAL DURUMUNUN TESPİTİ OSTİM OSB DE YER ALAN KÜMELERDE DERİNLEMESİNE ANALİZ ÇALIŞMASI İÇİN STRATEJİK PLANLAMA: GELECEĞİ BUGÜNDEN YARATMAK ALTINDAĞ IN SOSYO-KÜLTÜREL DOKUSU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KOBİ LERİN ÇEVRE KONUSUNDAKİ İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİN BELİRLENMESİ NALLIHAN DA KIRSAL TURİZM POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ ANKARA SAĞLIKTA YENİLİKÇİLİK HAREKETİ İNSAN KAYNAĞININ KAYNAKLARI KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE MESLEKİ EĞİTİM DURUMU ANKARA NIN KOYNUNDA EL DEĞMEMİŞ BİR GÜZELLİK: ÇAMLIDERE ANKARA KENTİNİN DÜNYA MİRAS ALANLIĞINA ÖNERİLMESİ FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

6 6

7 KALKINMA AJANSLARI Kalkınma Ajansları, DPT koordinasyonunda, kendine özgü çalışma ve finansman mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi ve yerel idarelerin dışında, kamu, özel sektör ve STK ları bir araya getiren, kamu tüzel kişiliğine sahip, düzey 2 bölgeleri esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan kalkınma birimleridir. Teknik kapasitesi yüksek, destekleyici, koordinatör ve katalizör olarak faaliyet gösteren kalkınma ajansları, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işbirliklerini belirli bir plan çerçevesinde geliştirerek bölgesel kalkınma sağlamayı amaçlar. 7

8 ANKARA KALKINMA AJANSI Ankara Kalkınma Ajansı, 25 Ocak 2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3 üncü maddesine dayanılarak Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı nın koordinasyonunda, 25 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan ve Ankara bölgesini kapsayan bir kuruluştur. Ankara Kalkınma Ajansı nın temel amacı; kamu kesimi, özel kesim, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır. 8

9 KURUMSAL YAPI Yönetim Kurulu Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Genel Meclisi Başkanı, Sanayi Odası Başkanı, Ticaret Odası Başkanı ile Kalkınma Kurulu tarafından özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşlarından seçilen üç temsilcinin oluşturduğu karar organıdır. Kalkınma Kurulu Bölgenin gelişme hedefine yönelik olarak, Ankara'daki kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetim temsilcilerinin oluşturduğu 100 üyesi olan bir kuruldur. Kurul, ajansın danışma organı olup, farkındalığı artırma, işbirliğini geliştirme ve ajansı yönlendirme gibi konularda tavsiyelerde bulunur. Genel Sekreterlik Ajansın icra organı olarak, kalkınma planı çerçevesinde hedeflerin gerçekleştirilmesi için çalışır. Genel sekreterlik; genel sekreter, birim koordinatörleri, uzmanlar ve destek personelinden oluşur. 9

10 FAALİYETLER Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek sağlamak, Bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak, Bölge plan ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen, bölge plan ve programları açısından önemli görülen diğer projeleri izlemek, Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, Ajansa tahsis edilen kaynakları, bölge plan ve programlarına uygun olarak kullanmak, Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, Bölgenin iş ve yatırım imkanlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak, Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek, Türkiye'nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak. 10

11 Destekler Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler teknik destek ve mali destekler olarak ikiye ayrılır. Mali destekler ise faiz desteği, faizsiz kredi desteği ve doğrudan finansman destekleri olarak üçe ayrılır. Doğrudan finansman destekleri, proje teklif çağrısı, güdümlü proje desteği, ve doğrudan faaliyet desteği şeklinde uygulanır. Gerekli görülen durumlarda ajans aşamalı teklif çağrısı yöntemi ile destek sağlayabilir. 11

12 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI Doğrudan Faaliyet Desteği, proje destek sürecini hızlandırmak amacıyla, programın amaç ve önceliklerine uygun şekilde bölgede gerçekleştirilecek stratejik araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarına sağlanan karşılıksız doğrudan mali desteklerdir. Ankara Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan ve DPT Müsteşarlığınca onaylanan Ankara Kalkınma Ajansı 2010 Yılı Çalışma Programı'nda yer aldığı üzere; bölgenin uygun başvuru sahibi kurum ve kuruluşlarına Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında mali destek verilmesi öngörülmüştür. Programın Amaç ve Öncelikleri: DFD Programının amacı; TR51 Düzey 2 Bölgesi'nde anayasaya, kanunlara, genel hukuk kurallarına uygun olarak, ulusal plan ve programlar çerçevesinde bölgesel gelişme planları ve programların uygulama kapasitesini geliştirmeye, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaya yönelik stratejik araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarına mali destek sağlamaktır. Aşağıda belirtilen maddeler çerçevesinde yapılacak çalışmalar DFD Programının öncelikleri arasında yer almaktadır: a) Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına ve bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına yönelik faaliyetler, b) Ulusal ve uluslararası alanlarda bölgenin ve bölgedeki yatırım fırsatlarının tespit ve tanıtımına yönelik faaliyetler, c) Bölge için kritik öneme sahip, özellikle bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye ilişkin araştırma ve planlama çalışmaları, d) Çevresel, tarihi, kültürel, doğal ve toplumsal değerlerin tanıtılmasına, korunmasına ve geliştirilmesine yönelik faaliyetler, e) Bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetler, f) Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edecek ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak faaliyetler, g) Bölgedeki insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesine ve yönlendirilmesine katkı sağlamaya yönelik faaliyetler. 12

13 Mali Kaynak: 2010 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı çerçevesinde desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı TL olarak belirlenmiştir. Destek alt sınırı TL üst sınırı TL olarak öngörülmekle birlikte değerlendirme süreci sonunda projelere TL ile TL arasında kaynak sağlanmasına karar verilmiştir. Öngörülen Asgari Tutar : TL Azami Tutar : TL Toplam Tutar : TL Gerçekleşen Asgari Tutar : TL Azami Tutar : ,50 TL Toplam Tutar : ,15 TL 13

14 14

15 İSTATİSTİKLERLE DFD

16 DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI Toplam Başvuru Sayısı : 130 İdari Kontrol Aşamasını Geçemeyen Proje Sayısı : 28 Teknik ve Mali Değerlendirmeye Kalan Proje Sayısı : 102 Yeterli Puan Alamayan Proje Sayısı : 59 Desteklenebilir Tekl i f : 17 Bütçe Kısıtı Nedeniyle Desteklenmeyen Proje Sayısı : DFD BAŞVURULARI Yeterli Bulunmayan Projeler 87 Başvuruların Başarı Oranı Yeterli Bulunan Projeler 43 16

17 Yeterli Bulunmayan Projeler Program Önceliklerini Karşılamayan 59 Başvuru Kriterlerini Karşılamayan 28 Yeterli Bulunan Projeler Bütçe Kısıtı Nedeniyle Desteklenemeyen 26 Desteklenmeye Hak Kazanan 17 17

18 Başvuruların Kurumlara Göre Dağılımı 52 Başvuru Sayısı STK Kamu Üniversite Vakıf Birlik Kamu Kurumu Diğer Kooperatif Nit. Mesl. Kur. Başvuru Sahiplerinin Statüsü Başvuru Oranları 18

19 Başvuruların Bütçe Değerleri Eş Finansman TL (%12) Tekliflerin Toplam Bütçesi TL Başvuruların Talep Ettiği bütçe TL (%88) Revize Sonrası Toplam Bütçe Durumu ,85 TL (27%) Revize Öncesi Talep Edilen Destek Tutarı: TL ,15 TL (73%) 19

20 Desteklenebilir Teklifler (Revize Öncesi) Eş Finansman TL (%19) Tekliflerin Toplam Bütçesi TL Başvuruların Talep Ettiği Destek TL (%81) Desteklenebilir Teklifler (Revize Sonrası) Eş Finansman TL (%19) Tekliflerin Toplam Bütçesi TL Başvuruların Talep Ettiği Destek TL (%81) 20

21 Doğrudan Faaliyet Destek Programı Kapsamında Hibe Almaya Hak Kazanan Projeler No Başvuru Sahibi Başvuru Adı 1 ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi (TEKPOL) 2 Bilkent Üniversitesi 3 Ankara Ticaret Odası Ankara İli BİT Sektörü İnovasyon Kapasitesi Stratejik Analizi Ankara Uluslararası Lojistik Sektörünün Yapısal Analizi, Potansiyelinin Ortaya Konulması Ankara İli Sektörel Rekabet Analizi Fizibilite Projesi Kabul Edilen Bütçe Hibe Miktarı , , , , , ,31 4 Polatlı Belediyesi Polatlı Ekonomik Kent Envanteri , ,49 5 Kalkınma Politikalarını Geliştirme Derneği 6 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniersitesi 7 Ankara Sanayi Odası Dijital Tasarım ve İnovasyon Merkezi Kurulumunun Ön Araştırma ve Fizibilitesi Ankara da Genç Girişimciliği Destekleme Stratejisi Ankara da Yenilenebilir Enerji konusunda Kümelenme Analizi , , , , , ,78 8 Kızılcahamam Köylere Hizmet Götürme Birliği Kızılcahamam Köylerinin Yapısal Durumunun Tespiti , ,47 9 OSTİM Vakfı 10 Vilayetler Hizmet Birliği Başkanlığı 11 Gazi Üniversitesi 12 Türkiye Çevre Vakfı 13 Nallıhan Turizm Gönüllüleri Derneği OSTİM OSB de Yer Alan Kümelerde Derinlemesine Analiz Çalışması 2023 İçin Stratejik Planlama: Geleceği Bugünden Yaratmak Altındağ ın Sosyo-Kültürel Dokusu Üzerine Bir Araştırma KOBİ lerin Çevre Konusundaki İhtiyaç ve Beklentilerinin Belirlenmesi Nallıhan'da Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi Projesi , , , , , , , , , ,88 14 Sağlık Endüstirisi İşverenleri Sendikası Ankara Sağlıkta Yenilikçilik Hareketi , ,50 15 MEKSA Vakfı 16 Çamlıdere Eğitim Kültür ve Tanıtım Derneği 17 Atılım Üniversitesi İnsan Kaynakları Kapasitesinin Geliştirilmesinde Mesleki Eğitimin Durumu Ankara nın Koynunda El Değmemiş Bir Güzellik: Çamlıdere Ankara Kentinin Dünya Miras Alanlığına Önerilmesi Fizibilite Çalışması , , , , , ,00 21

22 22

23 BAŞARILI PROJELER 23

24 ANKARA İLİ BİT SEKTÖRÜ İNOVASYON KAPASİTESİ STRATEJİK ANALİZİ ODTÜ 24

25 Proje Sahibi Destek Miktarı Eş Finansman : ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi (TEKPOL) : 55, TL : Yok Proje, Ankara bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) sektöründeki akademik, teknolojik ve ticari faaliyetlerin, sektöre yönelik kamu politika ve uygulamalarının ve ilgili sektörlerin tespit edilmesi, BİT alanında kümelenme analizi, sektörün GZFT Analizinin 1 yapılması ve bölgesel kalkınma sürecinin sürdürülebilir kılınması için özel sektör ve kamuya yönelik politika önerilerinin ortaya konulmasını amaçlamaktadır. Proje BİT sektörünün mevcut durum analizini yaparak başlayacak, bunun için de sektörel yapıyı ve ilgili politik çerçeveyi inceleyecektir. Başat aktörlerin saptanması ve paydaş analizi sonrasında sektörün AB çerçeve programlarına katılımı açısından incelenmesi tamamlanacak ve BİT alanında ilgili tüm kurum ve kuruluşların Ar-Ge odaklı faaliyetleri gözden geçirilecektir. Daha sonra öncelikli alanlar ve politika önerileri belirlenecek ve bu aşamalar detaylı bir biçimde raporlanacaktır. Proje bulgularının değerlendirilmesi ve raporlanması sonrasında tüm aktörlerin katılacağı bir kapanış çalıştayı organize edilerek bulguların paylaşımı sağlanacak, böylelikle Ankara BİT sektörünün gelişimi için işbirliği içerisinde uygulanacak bir eylem planı elde edilecektir. Beklenen Sonuçlar BİT alanındaki mevcut durumu özetleyen bir saha çalışması yapılarak sektörde ihtiyacı hissedilen kalite ve güvenilirlikte veri sağlayacaktır. Uluslararası programlar ile diğer ulusal programlara katılım çerçevesinde BİT sektörünün yetenek ve kapasitesi tespit edilecektir. BİT sektörü için öncelikli alanlar ve gelişime yönelik öneriler saptanacaktır. BİT sektörü rekabet kapasitesi analiz edilecek ve sektörün rekabetçiliğini artırmaya yönelik politika önerileri ortaya konacaktır. Kapanış Çalıştayı ile projenin sonuçları tüm paydaş ve hedef gruplarıyla paylaşılacak ve böylece ulusal düzeyde BİT sektörünün gelişimine katkı sağlanacaktır. 1 GZTF Analizi yaygınlıkla kullanılan bir stratejik analiz metodudur (orjinal adı: SWOT Analysis) 25

26 ANKARA ULUSLARARASI LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN YAPISAL ANALİZİ, POTANSİYELİNİN ORTAYA KONULMASI 26

27 Proje Sahibi Destek Miktarı Eş Finansman : Bilkent Üniversitesi : ,55 TL : ,95 TL Bu projede, Ankara da faaliyet gösteren uluslararası lojistik sektörünün yapısal özelliklerinin ve yetkinliklerinin belirlenmesi sayesinde bu firmaların faaliyetlerini daha etkin, verimli ve düşük maliyetli yürütmeleri yoluyla rekabet güçlerini artırmalarını sağlayacak uygulamalar tasarlanması amaçlanmaktadır. Proje, literatür taraması ile başlayıp potansiyel hedef kitle ile ön görüşmeler gerçekleştirilmesi ile devam edecektir. Bu görüşmelerden elde edilen çıktılar ışığında araştırmanın sınırlarını belirleyen kapsam dokümanı hazırlanacak, kullanılacak kritik performans göstergelerinin belirlenmesi ile detaylı analiz aşamasına geçilecektir. Bu çerçevede, anket ve odak grup toplantıları için katılımcı ve içerik belirleme gibi konuları içeren ön hazırlık süreci tamamlandıktan sonra odak grup toplantıları gerçekleştirilip ilgili paydaşlara anketler uygulanacaktır. Odak grup toplantıları ve anket sonuçlarının derlenip analiz edilmesi ve arşivlenmesi esnasında bu verilerin tutulacağı bir veritabanı ve yayımlanacağı internet sitesi hazırlanacaktır. Analiz aşamaları sonucunda elde edilen bulgular raporlanıp paydaşların erişimi sağlanacak ve ayrıca bu veriler internet aracılığıyla yayımlanacaktır. Beklenen Sonuçlar Ankara uluslararası lojistik sektörünün detaylı analizi sayesinde Ankara nın ulusal ve uluslararası taşımacılıktaki yeri belirlenecektir. Sektörün ne kadar verimli çalıştığı, kapasitesini ne ölçüde kullandığı ve ihtiyaçlara ne kadar cevap verdiği ölçülecek, firmaların boyut, iş hacmi, sektör, faaliyet alanı vb. konularda nasıl, ne kadar ve nerede yoğunlaştıkları belirlenecektir. Ankara da faaliyet gösteren uluslararası lojistik firmaları sınıflandırılacak, ortak olan ve öncelikli olarak çözülmesi gereken problemleri tespit edilecektir. Sektör içindeki farklı kriterlere göre yapılacak sınıflandırmalar firmaları farklı açılardan görmeyi kolaylaştıracak ve farklı bir vizyon kazandıracaktır. Firmaların sorunlarının sınıflandırılması ve ortak yanlarının ortaya çıkarılması, kümelenme çalışmaları için önemli bir girdi olacaktır. Proje çıktıları ve verilerin tutulduğu bir veritabanı oluşturulup internetten yayımlanarak ilgililerin erişimine sunulacak, böylece gelecekte yapılacak çalışmalar için referans olacaktır. 27

28 ANKARA İLİ SEKTÖREL REKABET ANALİZİ FİZİBİLİTE PROJESİ 28

29 Proje Sahibi Proje Ortağı Destek Miktarı Eş Finansman : Ankara Ticaret Odası : Gazi Üniversitesi : ,08 TL : 5.292,77 TL Proje, Ankara nın rekabet gücünü ortaya koymak ve bölge ekonomisinin geleceğine yönelik yol haritası çıkarmak hedefiyle yapılacak bir rekabet analizinin fizibilite çalışmasını kapsamaktadır. Çeşitli paydaşların katılımıyla böyle bir projenin gerçekleştirilmesi için gereken kaynakları tespit etmek ve analizde kullanılacak metotları belirlemek amaçlanmaktadır. Ankara nın genel rekabet durumunu analiz etmekte kullanılacak bir model geliştirmeyi hedefleyen projenin başlangıcında tüm paydaşların yer aldığı bir açılış toplantısı yapılarak projenin hedefleri, yapılacak faaliyetler ve beklenen sonuçlar hakkında bilgilendirmede bulunulacaktır. Daha sonra ATO bünyesinde yer alan 64 meslek komitesinden, birbiri ile ilişkili bulunan sektörler 9 grup altında toplanarak 9 adet odak grup toplantısı düzenlenecektir. Bunun yanında 1 adet odak grup toplantısı da ticari yaşamla ilgili yaklaşık 15 sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılımıyla düzenlenecek, Ankara için uygun metot belirlenecektir. Daha sonra, belirlenen model öncelikle pilot saha uygulamasında denenecektir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda bir anket uygulanacak ve rekabet analizi veritabanı tasarlanacaktır. Pilot uygulama sonuçlarından yola çıkarak rekabet analizinde kullanılacak nihai model ve uygulama araçları geniş katılımlı bir çalıştayda karara bağlanacaktır. Projenin son aşamasında bir kapanış ve yaygınlaştırma toplantısı gerçekleştirilerek çıktıların tüm paydaşlara ulaştırılması sağlanacaktır. Beklenen Sonuçlar Tüm sektörleri kapsayan detaylı bir rekabet analizinin maliyet ve süre gereksinimini, bilimsel yöntemi ve gerekli enstrümanları belirleyen bir model oluşturulacaktır. Tasarlanan modelin güvenilirliği ve geçerliliği pilot uygulama ile denenecek, Ankara da ve ilerideki çalışmalarda kullanılacak bir veritabanı hazırlanacaktır. Sıklıkla güncellenen, çeşitli endeksler hesaplayan, sektörel projeksiyonlar yapabilen ve sektörel işbirliğinin geliştirilmesine katkı yapan bir veritabanı hazırlanacaktır. Proje neticesinde kapsamlı bir fizibilite raporu hazırlanarak paydaşlara sunulacak, böylece bu konuda farkındalık oluşturulup işbirliği fırsatları ortaya çıkarılacaktır. Organize edilen toplantılarda Ankara nın yenilikçilik, girişimcilik, kümelenme, büyüme, yatırım ve istihdam kapasitesi hakkında bilgilere ulaşılacak, bu bilgiler erişilebilir kılınacaktır. 29

30 POLATLI EKONOMİK KENT ENVANTERİ 30

31 Proje Sahibi Destek Miktarı Eş Finansman : Polatlı Belediyesi : ,49 TL : ,15 TL Proje, göç alan bir merkez olarak Polatlı nın sosyoekonomik durumun incelenmesi, son yıllarda giderek hız kazanan sosyoekonomik dönüşüme dair somut, net ve doğru bilgi ihtiyacının karşılanması ve bölgenin kalkınmasına katkı yapacak bir durum analizinin ortaya konulmasını amaçlamaktadır. Polatlı ilçesinde karşılaşılan göçün ve şimdiye kadar uygulanan politikaların etkilerini analiz etmeyi amaçlayan projede öncelikle ekonomik envanter çıkarılırken ele alınacak konular tespit edilecek ve çalışma esnasında yararlanılacak kaynaklar tanımlanacaktır. Bu aşamada üniversitelerden kamu kurumlarına kadar geniş bir kitle ile görüş alışverişinde bulunularak projenin sağlam temel üzerine oturması sağlanacaktır. Daha sonra, tespit edilen konularda, önceden belirlenmiş metotlar çerçevesinde saha analizi gerçekleştirilecek, aynı zamanda da bugüne kadar yapılmış benzer çalışmalar özetlenecektir. Saha çalışmasında elde edilen bulgular ve mevcut çalışmaların çıktılarının incelenmesiyle projenin sentez aşaması tamamlanacak, elde edilen bulguları yayımlamak için bir veritabanı ve internet sitesi oluşturulacaktır. Proje bulgularının rapor haline getirilip veritabanına işlenmesi ve internet üzerinden paylaşılması ile sona erecektir. Beklenen Sonuçlar Polatlı nın sosyoekonomik durumuyla ilgili net ve doğru bir bilgilendirme kaynağı oluşacak, gelecekte gerçekleşecek her türlü araştırma için bir başvuru kaynağı olacaktır. Veri ve analizler raporlanacak, böylece yerli ve yabancı yatırımcıların Polatlı da yeni kurulan organize sanayi bölgelerine ilgisi artacaktır. Bölgede sosyoekonomik kalkınma önündeki engeller ve riskler tespit edilip, bunların çözümü için gerekli altyapı oluşturulacaktır. Bölgede yaşayan vatandaşlarda Polatlı ile ilgili bilinç ve farkındalık oluşturulacaktır. Detaylı ve güvenilir bir çalışma gerçekleştirilip raporlanacak ve bu rapor internet üzerinden paylaşılacaktır. Böylece, diğer yörelerin benzer çalışmalar yapabilmeleri için bir örnek sunulmuş olacaktır. 31

32 DİJİTAL TASARIM ve İNOVASYON MERKEZİ KURULUMUNUN ÖN ARAŞTIRMA ve FİZİBİLİTESİ 32

33 Proje Sahibi Destek Miktarı Eş Finansman : Kalkınma Politikalarını Geliştirme Derneği : ,24 TL : 3.020,26 TL Proje, dünyadaki başarı örnekleri de incelenerek Ankara da bir dijital tasarım ve inovasyon merkezi kurulmasına yönelik yol haritası, uygulama planı ve fizibilitesini içeren 10 yıllık stratejik işletme planı hazırlanarak Ankara nın Avrasya nın dijital tasarım ve inovasyon başkenti olmasına yönelik sürecin başlatılmasını amaçlamaktadır. Dünyadaki başarılı dijital tasarım ve inovasyon merkezi örneklerinin yerinde incelenmesi için sektör temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulacak, bu komisyon tarafından seçilecek kişiler proje kapsamında başarılı dünya örneklerini yerinde inceleyecektir. Elde edilen bulgular ışığında ve bu komisyon rehberliğinde ortak akıl toplantıları düzenlenecek ve geniş katılımın sağlanacağı bu toplantılarda ülkemiz için en uygun modelin bileşenleri belirlenecektir. Paydaşların katılımıyla belirlenen genel çerçeve referans olarak Ankara da dijital tasarım ve inovasyon merkezi kurulmasına yönelik yol haritası ve uygulama planı oluşturulacak, bunlara eklenecek tahmini bütçeyi de içeren 10 yıllık Stratejik İşletme Planı bu projenin çıktısı olarak hazırlanıp tüm ilgili paydaşlara sunulacaktır. Oluşturulacak bu planın katılımcı bir yaklaşımla hazırlanması sayesinde uygulamaya geçme olasılığı yükselecek ve Ankara nın, Avrasya nın dijital tasarım ve inovasyon başkenti olmasına yönelik süreç başlatılacaktır. Beklenen Sonuçlar Dünyada hızla gelişen ve nitelikli eleman istihdam kaynağı olan dijital medya tasarım sektöründe Ankara nın kapasitesi artırılacaktır. Dünyada dijital tasarım sektörüne yönelik başarılı ve başarısız modeller incelenerek sektörün ülkemizde gelişmesine yönelik uygun stratejiler oluşturulacaktır. Ankara nın inovasyon kapasitesinin artırılmasında çok önemli bir etmen olan endüstriyel tasarım alanında yenilikçi işletmeler kurulması ve nitelikli eleman yetiştirilmesine yönelik somut ve uygulanabilir bir yol haritası ve fizibilite hazırlanarak uygulamaya hazır konuma gelinecektir. Dijital tasarım sektörünün geliştirilmesine yönelik farkındalık ve sahiplenme oluşturulması ve böylece özellikle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının öncelikle Ankara ilinde daha sonra da ülkemizde sektörün gelişmesi için gerekli destekleri sağlaması süreci başlatılmış olacaktır. 33

34 ANKARA DA GENÇ GİRİŞİMCİLİĞİ DESTEKLEME STRATEJİSİ 34

35 Proje Sahibi Proje Ortağı Destek Miktarı Eş Finansman : TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi : Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) : ,00 TL : 5.397,00 TL Bu proje ile Ankara nın genç girişimci potansiyelinin geliştirilebilmesi için gerekli önceliklerin belirlenmesi, ulaşılacak nihai hedefin ortaya çıkartılması, hedeflere ulaşmak için strateji oluşturulması, yazılı bir strateji metninin meydana getirilmesi ve bunun sonucunda Ankara ve çevresi için lokomotif olacak girişimcilik alanlarında yararlanılacak yol haritası çıkartılacaktır. Proje başlangıcında bir mevcut durum analizi gerçekleştirilecek ve girişimcilik konusunda dünyadaki mevcut uygulamalar ile ülkemizdeki yaklaşımlar tanımlanacaktır. Bu araştırma aşamasında farklı yaklaşımlar tespit edilip incelenecek, ülkemize uygun olabilecek faaliyetler daha detaylı incelenirken kullanılacaktır. Daha sonra girişimcilik konusunda görev ve sorumluluk sahibi tüm kurum, kuruluş ve kanaat önderlerinin katılımı ile bir arama konferansı düzenlenip beyin fırtınası çalışması yapılacaktır. Proje ekibi tarafından bu çalıştayda elde edilen bilgiler ışığında bir strateji belgesi taslağı hazırlanacak, bu taslak katılımcılar ve kamuoyu ile paylaşılıp görüş ve öneriler alınacaktır. Paydaşların katkılarıyla son halini alacak strateji belgesi internet ortamında ve basılı olarak kamuoyu ile paylaşılacak ve farkındalığı artıracak faaliyetlerle konunun gündemdeki yerini koruması sağlanacaktır. Ankara da ve ülkemizdeki girişimcilerin daha verimli çalışıp istihdam yaratmalarını sağlayacak politikalar içerecek bu stratejik dokümanın tanıtımı ile proje sonlanacaktır. Beklenen Sonuçlar Ankara da girişimciliğin geliştirilebilmesi için öncelikle hangi çalışmaların yapılmasının gerektiği konusunda tüm aktörler arasında farkındalık ve işbirliği sağlanacaktır. Ankara da BİT alanında yapılması düşünülen yatırımların öncelikle hangi alanlarda yapılması gerektiği tespit edilecektir. BİT sektörünün geliştirilmesine yönelik, güvenilir, kabul görmüş, baz alınabilecek ve sürekli olarak geliştirilmeye açık bir stratejisi belgesi ortaya çıkarılacaktır. Paydaş kurum ve kuruluşlarda genç girişimciliği desteklemeye yönelik kapasitenin ve işbirliğinin güçlendirilmesi sağlanacaktır. Orta vadede Ankara da girişimcilik ve BİT alanındaki kapasite artırılacaktır. 35

36 ANKARA DA YENİLENEBİLİR ENERJİ KONUSUNDA KÜMELENME ANALİZİ 36

37 Proje Sahibi Destek Miktarı Eş Finansman : Ankara Sanayi Odası : ,78 TL : 5.473,20 TL Ankara nın güneş, rüzgar ve jeotermal enerji haritasını çıkartmayı hedefleyen proje ile ayrıca yenilenebilir enerji sektöründe çalışabilecek firmaların tespit edilmesi ve kümelenme altyapısının oluşturulması amaçlanmaktadır. Proje ekibi öncelikle Ankara nın yenilebilir enerji profilini çıkarmak üzere Ankara nın güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve jeotermal enerji potansiyelini inceleyip haritalandıracaktır. Daha sonra yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren şirketler ve bu konu yetki alanına giren kamu kurum ve kuruluşları tespit edilecektir. Yenilenebilir enerji alanında Ankara daki üniversitelerin yaptığı çalışmalar tek bir veritabanında toplanacak ve sonrasında dünyada yapılmış araştırmalar kataloglanacaktır. Tüm bu veriler ışığında şehrin potansiyeli, yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren firma ve kamu kurum ve kuruluşlarının durumu ile üniversitelerin faaliyetleri harmanlanarak Ankara nın yenilenebilir enerji kümelenmesi konusundaki durumu resmedilecektir. Böyle bir küme oluşumunda izlenecek yol haritasının çıkarıldıktan sonra Türkiye nin uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülükleri gözden geçirilecek ve yenilenebilir enerjinin verimliliği incelenip derlenecektir. Tüm bu verilerin yayılımını sağlamak amacıyla geniş katılımlı bir toplantı düzenlenecek ve proje çıktıları yayımlanacaktır. Beklenen Sonuçlar Ankara da yenilenebilir enerji alanında mevcut sanayi kapasitesi ve teknoloji birikimi araştırılarak, güneş, rüzgar ve jeotermal enerji sektörlerindeki mevcut durum ortaya konulacaktır. Ankara da yenilenebilir enerji konusunda oluşmakta olan bir kümelenme için izlenecek yol haritası çıkarılıp, öneriler geliştirilecektir. Kamunun da katılımıyla gerçekleşecek yol haritası çalışmalarıyla uzun vadede yenilenebilir enerji sektörüne yapılacak yatırımların önü açılacak, yabancı sermaye girişi için uygun ortam hazırlanacaktır. Ankara nın güneş, rüzgar ve jeotermal enerji potansiyeli karşılaştırılıp Ankara için daha avantajlı olan alternatif tespit edilecektir. Uzun vadede yenilenebilir enerjinin alternatif bir enerji kaynağı olarak kullanımını arttırmak için gerekli tanıtım yapılacaktır. 37

38 KIZILCAHAMAM KÖYLERİNİN YAPISAL DURUMUNUN TESPİTİ 38

39 Proje Sahibi Proje Ortakları Destek Miktarı Eş Finansman : Kızılcahamam Köylere Hizmet Götürme Birliği : Kızılcahamam Kaymakamlığı Kızılcahamam Özel İdare Müdürlüğü Kızılcahamam Tapu ve Sicil Müdürlüğü : ,47 TL : ,03 TL Kızılcahamam, Ankara nın kuzeyinde yer alan ve Roma döneminden beri kullanıldığı bilinen kaplıcaları ile Türkiye çapında üne sahip bir ilçedir. İlçe Ankara ya yakınlığı nedeniyle özellikle hafta sonları çok sayıda yerel turist ağırlar. Ayrıca Soğuksu Milli Parkı Ankara için önemli bir mesire alanıdır. Kızılcahamam ilçesine bağlı 104 köy ve 65 köy bağlısı mahallede bulunan binaların yapısal analizini yapmak suretiyle bu binaların yapım özelliklerini (betonarme bina, yığma tuğla, kerpiç, kagir ve taş gibi) ortaya koyacak projede deprem, yangın ve sel gibi felaketler göz önünde tutularak bina profilini çizmek ve önlem alınması gereken konuları tespit etmek amaçlanmaktadır. Proje ekibine kurulmasını takiben, alanında uzman kişiler tarafından detaylı bir eğitim verilecek ve saha araştırmasının ön çalışması yapılacaktır. Çalışma metodolojisinin ve araştırma ekiplerinin belirlenmesi sonrasında bu bilgiler raporlanacak ve ilgili paydaşlara iletilecektir. Metodolojinin belirlenmesiyle kaynak taraması ve saha analizi aşamalarına geçilecektir. Saha analizi çerçevesinde Kızılcahamam daki tüm binaların özellikleri mümkün olan en detaylı biçimde incelenecektir. Araştırma bulguları toplanıp kategorize edildikten sonra bu veriler analiz edilip anlamlandırılacak, daha sonra da rapor haline getirilecektir. Bu çalışmanın Ankara nın ve ülkemizin tüm yörelerinde uygulanabilmesini sağlamak amacıyla proje bulguları yaygınlaştırılıp bir toplantıyla ilgili paydaşlara bilgi aktarımı sağlanacaktır. Beklenen Sonuçlar Kırsal alanda yapılaşma özelliklerinin ortaya konulması bakımından Türkiye de örnek bir çalışma olacaktır. İlçe kırsalındaki tüm binaların yapısal özellikleri araştırılıp deprem, yangın ve sel gibi konulardaki riskler açısından değerlendirilecektir. Bir doğal afet yaşanması halinde kullanılmak üzere acil durum eylemleri tasarlanacak, yüksek riskli bölgeler belirlenip kamu politikalarında göz önüne alınması sağlanacaktır. Elde edilen bilgiler ışığında proje sonuç raporu hazırlanarak ilgili kurumlarla paylaşılacak ve diğer yörelerde yapılacak araştırmalara kaynaklık edilecektir. 39

40 OSTİM OSB DE YER ALAN KÜMELERDE DERİNLEMESİNE ANALİZ ÇALIŞMASI 40

41 Proje Sahibi Destek Miktarı Eş Finansman : OSTİM Vakfı : ,50 TL : Yok Bu projede, OSTİM merkezli olan Savunma Sanayi, Medikal Sanayi, İş ve İnşaat Makineleri ve Yenilenebilir Enerji Kümeleri ne üye toplam 250 firmaya derinlemesine analiz yapılarak firmaların ve kümelerin kurumsal gelişimlerine destek verilmesi, firma gelişim yol haritalarının oluşturulması, risk şemalarının çıkarılması, proje geliştirme kapasitelerinin artırılması, kurumsal gelişim odaklı örnek bir model geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Proje çerçevesinde önce masa başı çalışmasıyla OSTİM kümelerine üye firmalara ait tüm veriler toplanacak, sektörel bilgiler derlenecektir. Bu verilerin ön analizinin yapılmasını müteakip ulusal ve uluslararası sektörel veriler ile küme firma verilerini karşılaştırmak suretiyle mevcut durumun karşılaştırmalı analizi gerçekleştirilecektir. Bulguların tüm paydaşlara aktarılacağı bir bilgilendirme toplantısından sonra veri tabanı hazırlanacak ve sahada anket uygulaması yapılacaktır. Böylece masa başında toplanan verilerin güvenilirliği kontrol edilecek ve gerektiğinde veriler güncellenecektir. Ayrıca bu aşamada önceden belirlenen firma ve kanaat önderleriyle derinlemesine görüşmeler yapılarak detaylı bir inceleme gerçekleştirilecektir. Toplanan tüm verilerin revizyonu ve analizi sonucunda bulgular anlamlandırılacak ve rapor haline getirilecektir. Proje çerçevesinde elde edilen tüm çıktıları içeren bu raporun ilgili aktörlere tanıtılması için bir kez daha paylaşım toplantısı gerçekleştirilip tüm katılımcıların proje çıktılarını sahiplenmesinin sağlanmasıyla proje sona erecektir. Beklenen Sonuçlar OSTİM kümelerinden yola çıkarak Ankara ilindeki tüm firmaların ele alındığı bir değerlendirme ve sektörel vizyon raporu hazırlanacaktır. Kümeler özelinde ortak sorunlar tespit edilecek ve çözüm öneriler geliştirilecektir. Bu tespit ve önerilerin mümkün olduğu kadar küme dışı firmaları da ilgilendirecek kapsamda olacaktır. Kümelerin uluslararası alanlara açılabileceği ürün ve markalar tespit edilecektir. Detaylı analizler sayesinde alt ürün ve alt sektörler tespit edilecek, rekabetçiliği yüksek olanların gelişmesinin önü açılacaktır. OSTİM özelinde ortak ihtiyaç ve sorunlarının çözümüne yönelik reel ve sürdürülebilir projelerin altyapısı hazırlanacak ve ulusal bazda kullanılabilecek şablonlar oluşturulacaktır. 41

42 2023 İÇİN STRATEJİK PLANLAMA: GELECEĞİ BUGÜNDEN YARATMAK 42

43 Proje Sahibi Destek Miktarı Eş Finansman : Vilayetler Hizmet Birliği : ,32 TL : ,68 TL Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 20 nci maddesi çerçevesinde ülke düzeyinde faaliyette bulunmak üzere 25 Şubat 2009 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı na istinaden kurulmuştur. Birlik, yerel kamu hizmetlerinin daha şeffaf, vatandaş odaklı ve verimli sunulmasını sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir. Proje Ankara da ve tüm Türkiye de kamu hizmetlerinin sunumunda kritik rol oynayan Birliğin gelecekteki hareket tarzının esaslarını tespit etmek, orta ve uzun dönemli temel amaçlarını saptamak ve gerekli kaynakları belirlemek ve hedeflere ulaşmak için izlenecek yöntemleri belirlemek amaçlanmaktadır. Proje çerçevesinde, stratejik planlama konusunda birlik üyeleri ve ilgili paydaşların farkındalığının artırılması ve proje hakkında bilgilendirilmeleri amacıyla bir tanıtım toplantısı yapılacaktır. Daha sonra önceden hazırlanmış anket ve görüş formları tüm üye ve paydaşlara gönderilip bilgi toplanacak ve elde edilen bu bilgiler bir veritabanına dönüştürülecektir. Proje ekibi tarafından anket sonuçları analiz edilip anlamlandırılacak ve bir ön araştırma raporu haline getirilecektir. Bu bulguların katılımcı bir ortamda değerlendirilmesi amacıyla bir toplantı organize edilip birlik için misyon ve vizyon ifadeleri ve temel stratejiler belirlenecektir. Daha sonra bu üst stratejik çerçeve altındaki hedefler ile uygulanacak faaliyetler tanımlanacak ve tüm bu bulgular sonuç raporu taslağına dönüştürülecektir. Proje, bu taslağın inceleneceği geniş katılımlı bir çalıştayda rapora son halinin verilmesi ve raporun tüm paydaşların ve kamuoyunun erişimine açılması ile son bulacaktır. Beklenen Sonuçlar Birlik üyesi idarelerin katkı ve katılımları ile orta ve uzun dönemli amaçlar ve bu amaçlara ulaşmak için gelecekteki hareket tarzının esaslarını belirleyen stratejiler tespit edilecektir. Bu stratejik yaklaşım sayesinde Birlik içinde ve üye idare hizmetlerinde karar mekanizması daha etkili hale gelecektir. Birliğin amaçlarına ulaşabilmesi için gerekli olan kaynaklar ile ilgili ön çalışma yapıldığı ve kullanım yolları belirlendiği için kaynaklar daha etkin kullanılacaktır. Katılımcı bir yaklaşımla oluşturulan strateji ve faaliyetler ile üyeler arasında koordineli bir şekilde çalışma imkanı sağlanacak, daha etkin hizmetler sunulacaktır. 43

44 ALTINDAĞ IN SOSYO-KÜLTÜREL DOKUSU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 44

45 Proje Sahibi Proje Ortağı Destek Miktarı Eş Finansman : Gazi Üniversitesi : Altındağ Kaymakamlığı : ,00 TL : Yok Altındağ da yaşayan vatandaşları sosyal, ekonomik ve kültürel yönden betimlemek hedefinden yola çıkan projede, Altındağ ilçesinde kentsel dönüşüm sürecini incelerken, ilçedeki kentsel intibak sorununu, insanların gelecek algısı ve beklentilerini ve ilçe sakinlerinin kenti sahiplenme ve kentsel sorunlara duyarlılık düzeylerini ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. Proje, Altındağ hakkındaki mevcut çalışmaların gözden geçirilmesi, saha çalışması ve bulguların analizi ile oluşan sonuç raporları düzenlenmesi şeklinde üç ana aşamada uygulanacaktır. İlk aşamada bugüne kadar ilçe hakkında yapılmış bütün çalışmalar taranacak, bu tarama sonucunda önemli bulunan bilgiler kataloglanıp raporlanacaktır. Daha sonra projenin en yoğun aşaması olan sahadan veri toplama faaliyetleri başlayacaktır. Bu faaliyetler, bin kişiye anket uygulanması, doğal gözlem çalışmaları ve önceden belirlenecek kişilerle yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış mülakatlar şeklinde gerçekleşecektir. Bu çalışmalarda edinilecek bulgular bilimsel analizlere tabi tutulacak ve anlamlandırılacaktır. Analiz aşaması sonrasında bir sonuç raporu hazırlanacak, bu rapor kitap haline getirilip erişilebilir kılınacak ve proje bulgularının ilgili tüm aktörlere aktarılması amacıyla yapılacak kapanış toplantısında duyurulacaktır. Beklenen Sonuçlar Altındağ hakkında yapılmış tüm çalışmalara ve ilçe hakkındaki mevcut verilere ulaşılıp katalog haline getirilecektir. Geniş katılımlı bir saha araştırması yapılarak ilçede yaşayan vatandaşların görüşleri alınacaktır. Ankara da yaşanan kentsel dönüşüm sürecine yönelik algılar ortaya konulacaktır. İnsanların kentle bütünleşme düzeyleri, sağlıklı toplumsal katılımın önündeki engeller tespit edilerek, toplumsal kalkınmada sağlıklı insan gücünün gelişimine katkıda bulunulacaktır. Altındağ ın kentsel temsil gücünü ve vizyonunu artırabilecek hususlar ortaya konulacaktır. Elde edilen bilgiler kitaplaştırılıp merkezi yönetim, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinde kullanılacak önemli bir veri kaynağı haline getirilecektir. 45

46 KOBİ LERİN ÇEVRE KONUSUNDAKİ İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİN BELİRLENMESİ 46

47 Proje Sahibi Destek Miktarı Eş Finansman : Türkiye Çevre Vakfı (TÇV) : 19, TL : 6.634,69 TL Proje, Ankara da Temiz Üretim-Temiz Çevre hedefine ulaşmak için yapılabilecekleri ortaya koymak adına KOBİ lerin çevre konusundaki bilgi düzeylerini ölçmeyi, ihtiyaçlarını ve beklentileri belirlemeyi ve karşılaşılan sorunları çözmek için izlenecek yöntemler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Proje çerçevesinde Ankara ilinde faaliyet gösteren yüz KOBİ belirlenecek, proje ekibi tarafından ziyaret edilecek ve ilgili odalar ve diğer aktörlerin katılımıyla hazırlanan anket çalışması gerçekleştirilecektir. Daha sonra anketler proje ekibi tarafından değerlendirilerek raporlanacak ve bu rapor çevre konusunda çalışmalar yürüten çeşitli kuruluş temsilcilerinin katılacağı bir toplantıda tartışılacaktır. Anket sonuçları ve çalıştayda gerçekleşen tartışmalar kitap haline getirilip yayımlanacak, proje ile ilgili bilgiler vakfın internet sayfasında paylaşılacak ve ayrıca vakfın haber bülteni yoluyla daha geniş kitlelere yayılması sağlanacaktır. Bütün bu faaliyetler sonucunda Ankara ilindeki KOBİ lerin çevreye etkilerini en aza indirgemeye ve doğal hayatı canlandırmaya yönelik bir yol haritası çıkarılıp farkındalığın artması sağlanacaktır. Beklenen Sonuçlar Ankara daki KOBİ lerin daha temiz bir çevre ve daha temiz üretim hedefine ulaşmak için nelere ihtiyaç duyduğu belirlenecektir. Bu ihtiyaçların karşılanması için KOBİ lerin ne gibi beklentileri olduğu ortaya çıkacaktır. Saha bulguları incelenip atılması gereken adımlar tasarlanacak ve ayrıntılı bir şekilde ilgililerin dikkatine sunulacaktır. Ekonomide özel bir ağırlığı olan KOBİ lerin daha sağlıklı ve temiz bir çevre hedefine ulaşma gayretleri hızlandırılmış olacaktır. Pilot proje olarak uygulanıp başarıya ulaşması durumunda ülkemizde ve uluslararası düzeyde KOBİ lerin çevresel bilincini artıran bir çarpan etkisi sağlanacaktır. 47

48 NALLIHAN DA KIRSAL TURİZM POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ 48

49 Proje Sahibi Proje Ortağı Destek Miktarı Eş Finansman : Nallıhan Turizm Gönüllüleri Derneği : Sürdürülebilir Kırsal ve Kentsel Kalkınma Derneği (SÜRKAL) Ankara Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÇAM) : ,88 TL : ,12 TL Projede, Nallıhan ilçesindeki yerel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla korunması ve tanıtımı, kırsal kesimde yerel kalkınma farkındalığının artırılması, kırsal alandan nüfus göçünün azaltılması, yeni iş ve ek gelir olanaklarının yaratılması ve özellikle kadınlara yönelik statü ve beceri kazandırıcı işlerin yaratılması amaçlanmaktadır. Proje başlangıcında alanında uzman kişiler tarafından proje ekibine detaylı bir eğitim verilecek ve saha araştırmasının ön çalışması yapılacaktır. Çalışma metodolojisi ile anket ve görüşme formlarının içeriğinin belirleneceği bu aşamadan sonra saha araştırması gerçekleştirilecektir. Saha analizi ile eşzamanlı olarak yapılacak literatür araştırmasının bulguları karşılıklı olarak incelenecek ve bu aşamalardan sonra kırsal turizm ve Nallıhan konusunda aktif paydaşların katılımıyla bir arama toplantısı gerçekleştirilecektir. Toplantıda ve saha analizlerinde elde edilen bulguların yorumlanmasıyla Nallıhan Kırsal Turizm Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı ortaya konulacak ve çalışmanın Ankara nın ve ülkemizin diğer yörelerinde uygulanabilmesini sağlamak amacıyla proje bulguları yaygınlaştırılıp bir toplantıyla ilgili paydaşlara bilgi aktarımı sağlanacaktır. Beklenen Sonuçlar Bölgenin turizm değerlerine yönelik farkındalığı artırarak bu değerlerin korunması ve geliştirilmesi sağlanacaktır. Nallıhan ın turizme uygun alanları, tarihi, çevresel ve doğal güzellikleri tekrar incelenip kataloglanacaktır. Nallıhan da turistik faaliyetleri artırarak istihdam alanları oluşturacak, dış göç verme sorununa çözüm yolunda bir eylem gerçekleştirilecektir. Elde edilen bilgiler ışığında proje sonuç raporu hazırlanarak ilgili kurumlarla paylaşılacak ve ileride diğer yörelerde gerçekleşecek benzer araştırmalara kaynaklık edilecektir. 49

50 ANKARA SAĞLIKTA YENİLİKÇİLİK HAREKETİ 50

51 Proje Sahibi Destek Miktarı Eş Finansman : Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası : ,50 TL : Yok Proje, Ankara da sağlık sektöründe hizmet veren akademik çevreler, araştırma merkezleri, üreticiler, araştırmacılar, karar vericiler ve politika yapıcılar, uygulayıcılar ve sivil toplum kuruluşlarının potansiyelini daha verimli bir şekilde kullanmak için mevcut durumun detaylı olarak analiz edilmesini ve irade beyanı sağlamayı amaçlamaktadır. Projeye Ankara da sağlık sektöründe aktif rol alan aktörlerin analizi çerçevesinde bu aktörlerden projeye ve sektörün gelişimine olumlu katkı sağlayabilecek olanların tespiti ile başlanacaktır. Bu analiz sonucunda sağlık değer zinciri içerisinde tasarımdan tüketim aşamasına kadar etkin paydaşların öncelikle yer aldığı bir çalıştay düzenlenecektir. Düzenlenen bu çalıştay sonucunda Ankara nın sağlık sektöründe karar alım, tasarım, üretim ve tüketim alanlarında liderliğini güçlendirecek stratejik bir yol haritası ve geleceğe ilişkin bir eylem planı hazırlanacak; bu çıktılar internet sitesi, katalog, CD, ve basılı rapor şeklinde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Beklenen Sonuçlar Ankara nın ve ülkemizin sağlık sektöründeki kapasitesinin detaylı analizi yapılacaktır. Ankara sağlık sektörü değer zinciri içinde yer alan tüm aktörlerin (araştırmacı, üniversite, sanayi, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, çalışanlar, hastaneler, yerel yönetimler ve kamu kurumları gibi) bir araya gelmesiyle şehrin bu konudaki rekabetçiliği hakkında farkındalık ve ortak bilinç oluşturulacaktır. Sağlık sektöründe mevcut imkan ve kapasitelerin bir araya getirilmesi ve ortak akıl çerçevesinde bir işbirliği hareketi başlatılarak tüm aktörlerin niyet ve irade beyan etmeleri sağlanacaktır. Ortak hareketin yol haritası hazırlanması ve sürdürülmesi için bir konsey, yürütme kurulu, izleme kurulu ve çalışma grupları oluşturulacaktır. Orta vadede Ankara nın sağlık araştırmaları, tıbbi malzeme ve tıbbi cihazlar sektöründe tasarımdan, üretim kadar tüm aşamalardaki payının artırılması sağlanacaktır. 51

52 İNSAN KAYNAĞININ KAYNAKLARI KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE MESLEKİ EĞİTİM DURUMU mesleki eğitim ve küçük sanayii destekleme vakfı 52

53 Proje Sahibi Proje Ortağı Destek Miktarı Eş Finansman : Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayii Destekleme (MEKSA) Vakfı : Gazi Üniversitesi : ,05 TL : 5.886,45 TL Bu proje ile Ankara da faaliyet gösteren OSTİM, İvedik ve Sincan Organize Sanayi Bölgeleri nde işgücü piyasası talebi ve eğitim arzının araştırılmasının yanında, bölgedeki iş gücü piyasası ile mesleki eğitim ve öğretim ilişkisinin güçlendirilmesine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Projenin başlamasıyla birlikte, Ankara da faaliyet gösteren üç organize sanayi bölgesinde işgücü piyasası ve eğitim arzı konusunda yapılacak istatistiksel bir araştırma için çalışmalar başlayacak ve bu çalışma hızla bitirilip rapor haline dönüştürülecektir. Bu araştırma çerçevesinde sahaya çıkılıp özel sektör temsilcilerinin, eğitim kurumlarının, bölgede bulunan kanaat önderlerinin ve bu konuyla ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının görüşüne başvurulacaktır. Hazırlanan raporlar hem mevcut durumu özetleyecek, hem de sistemin daha verimli hale gelmesi için izlenmesi gereken yollar hakkında bilgi verecektir. Bu raporlar çoğaltılarak bölgedeki endüstri meslek liselerine, çıraklık ve halk eğitim merkezlerine, mesleki eğitim merkezlerine, mesleki eğitim sunan sivil toplum örgütlerine ve eğitim ile istihdam alanlarında politika belirleyen kurum ve kuruluşlara dağıtılacaktır. Proje sonuçları düzenlenecek kapanış toplantısı ile tüm paydaşlara aktarılacaktır. Beklenen Sonuçlar Ankara nın en aktif üç organize sanayi bölgesinden yola çıkarak özellikle sanayi sektörünün insan kaynağı konusundaki ihtiyaçları belirlenecektir. Yapılacak detaylı saha araştırmaları ile bilimsel açıdan konu ele alınacak ve üniversiteler başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşların konuya eğilmeleri sağlanacaktır. Elde edilecek bulguları içeren araştırma raporları eğitim ve istihdam konularında politika belirleyen kurum ve kuruluşlar, kanaat önderleri ve bölgede mesleki eğitim hizmeti sunan tüm aktörlere dağıtılacak ve böylece proje çıktılarının geniş kitlelere ulaşması sağlanacaktır. Projenin analizleri ve önerilerinin uygulamaya geçmesini kolaylaştırmak amacıyla bir kapanış toplantısı düzenlenecek ve aktörlerin konuya sahip çıkmaları sağlanacaktır. Orta vadede eğitim kurumları ile reel sektörün daha uyumlu çalışması mümkün olacaktır. 53

54 ANKARA NIN KOYNUNDA EL DEĞMEMİŞ BİR GÜZELLİK: ÇAMLIDERE 54

55 Proje Sahibi Proje Ortağı Destek Miktarı Eş Finansman : Çamlıdere Eğitim Kültür ve Tanıtım Derneği : Çamlıdere Kaymakamlığı : ,23 TL : 5.984,79 TL Çamlıdere nin turistik değerlerinin yatırım potansiyelini, yatırım maliyetini, hangi alanlarda neler yapılabileceğini analiz ederek yatırımcıları bu konuda bilgilendirmek ve farkındalık kazandırmak ana fikriyle hazırlanan projenin bir diğer amacı da turizm kapasitesini geliştirerek orta ve uzun vadede bölge halkına istihdam sağlamaktır. Bölgede farkındalık yaratmak ve halk tarafından projeye verilen desteği artırmak amacıyla projenin duyurulması ve tanıtılması faaliyetleriyle başlayacak olan proje, Çamlıdere ilçesinin turizme uygun alanlarının (tarihi, çevresel ve doğal güzellikler) tespit edilmesi ve bu alanların yatırım potansiyelinin analiz edilmesi ile devam edecektir. Daha sonra turizme uygun alanların yatırım maliyetleri incelenip finansal ve potansiyel bakımından öncelikli yatırım alanları belirlenecektir. Bu alanlarda yatırım yapabilecek kişi ve kurumların listelenmesi ve bu listelerin çeşitli faktörler açısından analiz edilip kısa liste haline getirilmesinden sonra Ankara nın Koynunda El Değmemiş Güzellik: Çamlıdere adlı panel düzenlenecektir. Yatırımcıların bölgeyi görmeleri ve potansiyelin harekete dönüşmesinin önünü açmak için Çamlıdere ye bir gezi organize edilecek ve tanıtım faaliyetleri yoğunlaştırılacaktır. Proje, sonuçlarının derlenmesi ile oluşturulacak sonuç raporunun sunulacağı kapanış toplantısı ile sonra erecektir. Beklenen Sonuçlar Çamlıdere de turizme uygun alanlar ve buralara yapılabilecek yatırımların genel hatları analiz edilecektir. Çamlıdere ye yatırım yapabilecek yatırımcılar analiz edilerek tamamlanmış analiz raporları bu yatırımcılara ulaştırılacak, böylece yatırım ortamı hareketlenecektir. Çamlıdere nin doğal, tarihi ve çevresel güzelliklerinin tanıtımı yapılarak bölgeye gelen turist sayısı arttırılacaktır. Bölgenin turizm değerlerine yönelik farkındalığı arttırarak bu değerlerin korunması ve geliştirilmesi sağlanacaktır. İlçede turizm faaliyetleri artırılarak istihdam sağlanacaktır. Ankara da özellikle doğa turizminin artması ve yaygınlaşması sağlanacaktır. Diğer ilçelerin turizm potansiyellerini kullanma konusunda izleyebilecekleri bir örnek oluşturulacaktır. 55

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI OCAK 2012 İçindekiler Sunuş... 2 1. Giriş... 3 2. 2012 Yılı Öncelikleri... 5 2012 Yılı Faaliyetleri... 6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 01.01.2011 31.12.2011 2011 İçindekiler SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ... 7 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ... 9 3.1. Kurumsal Gelişim

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı. Faaliyet Raporu

Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı. Faaliyet Raporu Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Faaliyet Raporu Başkentin Potansiyeli Harekete Geçiyor 1 Sunuş Ankara da yaşayan insanlarımızın yaşam kalitesini artırıcı, gelir düzeyini yükseltici, yenilikçi ve sürdürülebilir

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2015 YILI REVİZE ÇALIŞMA PROGRAMI MART 2015 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 I. GİRİŞ... 5 II. 2015 YILI ÖNCELİKLERİ... 6 III. 2015 YILI FAALİYETLERİ... 10 A. KURUMSAL GELİŞİM VE

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ... iv SUNUŞ... vi 1. GİRİŞ... 7 1.1 Mevcut Yapı... 7 1.2 Geçmiş Faaliyetler ve Kazanımlar...

Detaylı

TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER...

TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... T.C DİCLE KALKINMA AJANSI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 5 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 1. GİRİŞ... 5 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 6 3. 2011 YILI ÖNCELİK ALANLARI VE TEDBİRLER... 7 4. KURUMSAL YAPI... 9 5.

Detaylı

2015 Yılı Çalışma Programı

2015 Yılı Çalışma Programı T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2015 Yılı Çalışma Programı İÇİNDEKİLER TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER... 1 SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2014-2023 TRAKYA BÖLGE PLANI VİZYON VE GELİŞME

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. DAKA/2014 Çalışma Programı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. DAKA/2014 Çalışma Programı 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 5 1.1. KURULUŞ SÜRECİ... 5 1.2. ORGANİZASYON YAPISI... 6 1.3. PERSONEL SAYISI VE DAĞILIMI... 7 1.4. ÖNCEKİ YIL YÜRÜTÜLEN TEMEL FAALİYETLER... 8 1.5.

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI

DİCLE KALKINMA AJANSI 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI DİCLE KALKINMA AJANSI 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI Rev00 İçindekiler Yönetici Özeti / Sunuş... 2 1. GİRİŞ... 2 2. AJANSIN ÖNCELİKLERİ... 4 3. 2014 YILI FAALİYETLERİ... 6 A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM... 6 B.

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BİTLİS-HAKKÂRİ-MUŞ-VAN (TRB2) AĞUSTOS 2009 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 4 3. 2009 YILI FAALİYETLERİ... 5 3.1.

Detaylı

2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. ÖNSÖZ İstihdam ettiği kaliteli ve enerjik kadrosunun yanında artık yerleşmiş kurumsal yapısı ile Ajansımız,

Detaylı

: 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : info@karacadag.org.tr : http://www.karacadag.org.tr

: 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : info@karacadag.org.tr : http://www.karacadag.org.tr : 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : info@karacadag.org.tr : http://www.karacadag.org.tr : 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : dbakirydo@karacadag.org.tr : http://www.investdiyarbakir.com

Detaylı

2011 Yılı Mali Destek Programı Başarılı Projeler. www.ankaraka.org

2011 Yılı Mali Destek Programı Başarılı Projeler. www.ankaraka.org 2011 Yılı Mali Destek Programı Başarılı Projeler www.ankaraka.org T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI Yayın Adı : 2011 Yılı Mali Destek Programı Başarılı Projeler Kitapçığı Basım Tarihi : Temmuz 2012 İçindekiler

Detaylı

ANKARA SEKTÖREL REKABET ANALİZİ FİZİBİLİTE PROJESİ

ANKARA SEKTÖREL REKABET ANALİZİ FİZİBİLİTE PROJESİ ANKARA SEKTÖREL REKABET ANALİZİ i ANKARA ANKARA SEKTÖREL REKABET ANALİZİ FİZİBİLİTE PROJESİ Türkiye nin Dünyaya açılan kapısı, yaşam kalitesi yüksek, çevreye duyarlı, üreten, rekabetçi, hızla gelişen,

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU. Çukurova Kalkınma Ajansı

2013 YILI FAALİYET RAPORU. Çukurova Kalkınma Ajansı 2013 YILI FAALİYET RAPORU Çukurova Kalkınma Ajansı Mart 2014 2013 YILI FAALİYET RAPORU Çukurova Kalkınma Ajansı Mart 2014 SUNUŞ Çukurova Kalkınma Ajansı, kurulduğu 2006 yılından beri Çukurova Bölgesinin

Detaylı

2011 Yılı Çalışma Programı

2011 Yılı Çalışma Programı 2011 Yılı Çalışma Programı İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ...2 2.2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3.2011 YILI FAALİYETLERİ...7 3.1 Kurumsal Gelişim Ve Yönetim Faaliyetleri...7 3.1.1 İnsan Kaynakları Faaliyetleri...7 3.1.2

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 182 2013 YILI FAALİYET RAPORU Doküman No PPKB.PR.02-FR.18 Yayın Tarihi 30.10.2011 Revizyon No/Tarihi Rev.00 SUNUŞ İzzettin KÜÇÜK Şanlıurfa Valisi Yönetim Kurulu Başkanı Küreselleşme süreciyle birlikte

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011)

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) GAZİANTEP ADIYAMAN - KİLİS (TRC1) İÇİNDEKİLER 1 KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 12 1.1 Kurumsallaşma... 12

Detaylı

2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran]

2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.org.tr Eylül 2011 Sunuş T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), 5449 sayılı Kanun a istinaden 25

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 01.01.2012 31.12.2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ... 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ...

Detaylı

BEBKA desteğiyle gerçekleşen başarı öyküleri;

BEBKA desteğiyle gerçekleşen başarı öyküleri; www.bebka.org.tr ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR YIL: 1 SAYI: 1 NİSAN 2012 BEBKA desteğiyle gerçekleşen başarı öyküleri; Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Akpınar Çalışmalarımız kalkınmaya yön verecek Zihinsel

Detaylı

Stratejik Plan (2014-2018)

Stratejik Plan (2014-2018) Stratejik Plan (20142018) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI STRATEJİK PLANI (20142018) Gaziantep 2013 Stratejik Plan 20142018 İÇİNDEKİLER 1. 2. 3. 4. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ... 1 MEVCUT DURUM ANALİZİ...

Detaylı

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Faaliyetlerine başladığı 2010 yılından bu yana geçen süre içerisinde Kalkınma Ajansları uygulamamaları ve farkındalığı

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 I. GİRİŞ... 5 II. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ... 13 III. 2011 YILI FAALİYETLERİ... 15 A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ...

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos 2013 T A S L A K B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti...

Detaylı

2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ

2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ 2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ Bilgi, Tasarım ve Yenilik Ü reten, Akdeniz'in Çekim Merkezi İ zmir Kasım 2013 İzmir 2013, İZKA Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmek kaydıyla alıntı yapılabilir. İzmir

Detaylı