2010 TÜRKİYE - SURİYE BÖLGELERARASI İŞBİRLİĞİ PROGRAMI V. TEKLİF ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME SUNUMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2010 TÜRKİYE - SURİYE BÖLGELERARASI İŞBİRLİĞİ PROGRAMI V. TEKLİF ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME SUNUMU"

Transkript

1 2010 TÜRKİYE - SURİYE BÖLGELERARASI İŞBİRLİĞİ PROGRAMI V. TEKLİF ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME SUNUMU

2 2 Program Hakkında: 2006 yılından bu yana uygulanan ve Türkiye de Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Mardin; Suriye de Halep, El Haseke ve El Rakka illerini kapsayan Programın bütçesi 25 milyon ABD dolarıdır. Toplam bütçenin 15 milyon ABD Doları Türkiye ye, 10 milyon ABD Doları Suriye ye ayrılmıştır. Türkiye de Devlet Planlama Teşkilatı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü, Programın icrasını sağlarken, İpekyolu Kalkınma Ajansı, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Dicle Kalkınma Ajansı ise Programın yereldeki uygulamasını koordine etmektedir.

3 3 Genel Amaç: Programın Amaç ve Öncelikleri Programın genel amacı; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki ekonomik, sosyal, kültürel ve bilimsel işbirliğinin geliştirilmesidir.

4 4 Özel Amaç: Programın Amaç ve Öncelikleri Programın özel amaçları; Altyapının Güçlendirilmesi, Teknik İşbirliği ve Kapasitenin Geliştirmesi, Girişimciliğin Desteklenmesi, Kültür ve Turizm Alanlarındaki İşbirliğinin Artırılmasıdır.

5 5 Öncelikler: Programın Amaçları ve Öncelikleri Projelerin seçiminde; genel ve özel amaçlara uygunluğun yanı sıra, projenin; Ekonomik gelişme ve istihdama olan etkisi, Türkiye Suriye ikili ilişkilerine olan katkısı, Sürdürülebilirliği, Faydalanıcı tarafından teklif edilen katkı payı oranı, dikkate alınacaktır.

6 6!... Proje hazırlanırken, programın amaç ve öncelikleriyle ilişkili olmak üzere, projelerin, Türkiye- Suriye ikili ilişkilerine olan katkısı net bir şekilde ifade edilmelidir.

7 7 Mali Destek Tutarı: Program Kapsamında Sağlanacak Mali Kaynak Bu programa ayrılan toplam kaynak: 2.5 Milyon TL

8 8 Mali Destek Tutarı: Program Kapsamında Sağlanacak Mali Kaynak Proje Faydalanıcısı Kamu Kurum ve Kuruluşları (Sadece Altyapı Projeleri İçin) Finansman desteği Limitleri ($) Asgari Kat kı Payları % 10 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler % 50 Eğitim, Araştırma ve Teknik Danışmanlık Şirketleri % 5 Sivil Toplum Kuruluşları % 25

9 9 TÜRKİYE - SURİYE BÖLGELERARASI Mali Destek Tutarı: Program Kapsamında Sağlanacak Mali Kaynak Ajans tarafından sağlanacak mali destek tutarının dışında kalan tutar Başvuru Sahibi ve ortaklar tarafından eş finansman yoluyla karşılanmalıdır. Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmez.

10 10 Uygunluk Kriterleri Destek sağlanabilecek projelere yönelik 3 uygunluk kriteri aranmaktadır: Başvuru Sahibi ve Ortakların Uygunluğu Projelerin Uygunluğu Maliyetlerin Uygunluğu

11 11 Kimler Ajans Desteğine Başvurabilir? Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlar proje başvurusu yapabilir: Yerli ve Yabancı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Sivil Toplum Kuruluşları Eğitim, Araştırma ve Teknik Danışmanlık Kuruluşları, Kamu Kurum/Kuruluşları ve Kamu Kurumu niteliğindeki meslek odaları

12 12 TÜRKİYE - SURİYE BÖLGELERARASI Kimler Ajans Desteğine Başvurabilir? Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması, Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) teklif çağrısı ilan tarihinden en az 1 yıl önce kurulmuş ve tüzel kişiliğini kazanmış olması, Yerli ve Yabancı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler ile Eğitim, Araştırma ve Teknik Danışmanlık Kuruluşlarının teklif çağrısı ilan tarihinden en az 2 yıl önce kurulmuş ve tescil edilmiş olması

13 13 13 Kimler Ajans Desteğine Başvurabilir? Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Tüzel kişiliği haiz olması (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri, Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar ile Enstitüler, Fakülte, Yüksek Okul ve Enstitüler, gerçek kişiler için bu şart aranmaz). Mardin ilinde kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu ilde bulunması Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesidir.

14 14 Kimler Ajans Desteğine Başvurabilir? Ortaklıklar ve Ortakların Uygunluğu: Başvuru Sahipleri tek başlarına ya da diğer kuruluşlarla ortaklık yaparak birlikte başvuruda bulunabilirler. Bir projede yer alan taraflar arasındaki ortaklık ilişkisinden kasıt, sermaye ortaklığı değil proje ortaklığıdır.

15 15 Kimler Ajans Desteğine Başvurabilir? Ortaklıklar ve Ortakların Uygunluğu: (2.1.2) İştirakçi Başvuranların ve ortakların uygunluk kriterlerini karşılamayan; projenin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla projeye katılan kuruluşlara denir. Alt yüklenici/taşeron Ortak ve iştirakçi olmayıp, projede yer alan bazı faaliyetlerin ihale edildiği kuruluşlara denir.

16 16!... Siyasi partiler ve bunların alt birimleri, hiçbir şekilde Başvuru Sahibi, proje ortağı, alt yüklenici/taşeron ya da iştirakçi olarak proje başvurusunda bulunamazlar, proje uygulamalarında yer alamazlar.

17 17 Hangi Projeler Ajans Desteğinden Faydalanabilir? Uygun Projeler: Projelerin Uygulama Süresi (en fazla): Altyapı projeleri için: 18 ay Altyapı projeleri dışındaki projeler için: 12 ay

18 18 Hangi Projeler Ajans Desteğinden Faydalanabilir? Uygun Projeler: Projelerin Uygulama Yeri: Proje temel faaliyetleri Türkiye de Mardin, Suriye de ise El Rakka, El Haseke ve Halep illeri içerisinde gerçekleşmelidir.

19 19 Hangi Projeler Ajans Desteğinden Faydalanabilir? Uygun Projeler-Örnek Proje Konuları Örnek proje konuları, başvuru rehberinde verilen örneklerle sınırlı değildir. Programın amaç ve önceliklerine hizmet edebilecek diğer proje konuları da mali destek kapsamına dahil edilebilecektir.

20 20 Hangi Projeler Ajans Desteğinden Faydalanabilir? Yürütülen Proje Örnekleri: PROJE ADI AÇIKLAMA Öncüpınar Yolcu Sahası Betonlama Öncüpınar Gümrük Bağlantı Yolunun Düzenlenmesi Altyapı, Fiziki İyileştirme Karkamış Gümrük Bağlantı Yolunun Düzenlenmesi Gezgin Tıbbi Atıkların Sterilizasyonu Projesi Suriye ile Ticaret ve İrtibat Ofisi Kurulması Gaziantep - Halep Mutfak Kültürünün Tanınması, Karşılaştırılması ve Tanıtılması Türkiye - Suriye Bölgelerarası Mesleki Eğitimde İşbirliği Arapça Dil Öğretim Merkezi Azez e Kilis Parkı Gaziantep, Kilis ve Halep teki Tarihi Eserlerin Tanıtımı Sterilizasyon Tesisi Yapımı Ticari ve Teknik İşbirliği 120 adet benzer ve farklı yemek tarifini içeren kitap ve DVD Meslek Liseleri arası İşbirliği Gaziantep te Arapça Dil Kursu Verilmesi Azez e Kilis Parkı Yapılması

21 21 11 km refüj düzenlemesi 15 km yol inşası ve 30 km yol yenileme çalışması m2 alan iyileştirmesi 163 kişiye istihdam Türkiye ve Suriye de toplam 1448 kişinin katıldığı 84 Mesleki Beceri Kazandırma Kursu Türkiye ve Suriye de toplam 4500 kişinin katıldığı 41 adet sergi, toplantı, tanıtım toplantısı

22 22 Hangi Projeler Ajans Desteğinden Faydalanabilir? Uygun Projeler -Özel Düzenlemeler Başvuru Sahipleri aynı yıl içerisinde yapılacak proje teklif çağrılarına en fazla dört proje ile başvurabilir, en fazla iki projeleri için destek alabilirler. Son üç yıl içerisinde başka kaynaklardan desteklenen aynı proje ve/veya faaliyetler için Ajanstan destek sağlanamaz.

23 23 Hangi Maliyetler Ajans Desteğinden Karşılanır-Karşılanmaz? Maliyetlerin Uygunluğu Proje uygulamalarında ortaya çıkan bütün maliyetler destek kapsamına girmemektedir. Bu çerçevede maliyetlerin sınıflandırılması aşağıdaki gibidir: Uygun Maliyetler Uygun Olmayan Maliyetler

24 24 Hangi Maliyetler Ajans Desteğinden Karşılanır-Karşılanmaz? Uygun Maliyetler: a- Uygun Doğrudan Maliyetler Uygun doğrudan maliyetler, projenin yürütülmesi için gerekli olan, yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilen maliyetlerdir. b- Uygun Dolaylı Maliyetler Başka bir bütçe kalemi altında verilen maliyetleri içermeyen projenin toplam uygun maliyetlerinin % 3 ünü aşmayacak şekilde belirlenmiş olan götürü tutardır. Uygun Olmayan Maliyetler: Bu programda hiçbir şekilde uygun maliyet olarak kabul edilmeyecek olan maliyetlerdir.

25 25 Uygun Maliyetler: Projede belirtilen bir maliyetin uygun maliyet olarak kabul edilmesi için: Projenin uygulama süresi içinde gerçekleşmesi, -nihai denetim maliyetleri hariç- Projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi mali yönetim prensipleriyle uyumlu olması; maliyet etkinliği sağlaması, Yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilmesi, Yararlanıcının ya da ortağının hesaplarında ya da vergi belgelerinde kayıtlı, tanımlanabilir ve doğrulanabilir olması; Maliyetlerin götürü maliyetlere değil (dolaylı giderler, yolculuk ve gündelik giderleri hariç) gerçek maliyetlere (yani projenin uygulanması sırasında yapılacak fiili maliyetlere) dayalı olması gerekir.

26 26 Uygun Maliyetler: Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler, Yolculuk ve gündelik giderleri, Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile yeni ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri, Sarf malzemesi maliyetleri, Görünürlük maliyetleri.

27 27 Uygun Maliyetler: Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.), Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve Ajans tarafından sağlanan mali desteğin % 30 (yüzde otuz) unu geçmemek koşuluyla yapım işleri (inşaat, tadilat, onarım, vb.), Denetim maliyetleri, Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.), İkinci el ekipman kiralama,

28 28 Uygun Olmayan Maliyetler: Bu programda hiçbir şekilde uygun maliyet olarak kabul edilmeyecek olan kalemler: Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları, Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler, Borçlar; zarar veya borç karşılıkları, Faiz borcu, Hali hazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler, Arazi veya bina alımları, bina yapımı, istimlak bedelleri, İkinci el ekipman alımları, Kur farkından doğan zararlar,

29 29 Uygun Olmayan Maliyetler: Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri, Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler, Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler, Üçüncü taraflara verilen krediler, Sınırlı deneme üretimleri haricinde hammadde maliyetleri, Binek araç alımı, Projeyle ilgisi olmayan harcamalar.

30 30!... Başvuru Formunda yer verilmeyen bir hususa ilişkin maliyetlendirmenin bütçede yer alması mümkün olmayacaktır.

31 31 Hangi Maliyetler Ajans Desteğinden Karşılanır-Karşılanmaz? Özel Düzenlemeler: Altyapı projeleri hariç olmak üzere; projenin uygulanması için mutlaka gerekli olan yapım işleri (inşaat, tadilat, onarım, vb.), Ajans tarafından sağlanan mali desteğin % 30 (yüzde otuz) unu geçemez. Proje hazırlama aşamasında danışmanlık ve kırtasiye giderleri, faturalandırılmaları şartıyla proje uygun maliyetlerinden sayılabilir ve talep edilen destek miktarının % 2 sini geçmemek üzere proje bütçesinden karşılanabilir.

32 32 BAŞVURU SÜRECİ BAŞVURU ŞEKLİ BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

33 33 BAŞVURU ŞEKLİ Ajansın yayınladığı Başvuru Formu ve diğer ekler Türkçe, bilgisayarla ve standart formata uygun yazılmalıdır. El yazısı ve daktilo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru Formu ve diğer belgeler dikkatli ve mümkün olduğunca anlaşılır bir dilde doldurulmalıdır.

34 34 BAŞVURU ŞEKLİ Başvurular 1 (bir) asıl ve 2 (iki) suret olarak teslim edilmelidir. Asıl dosya kırmızı renkli dosyaya, suretler ise mavi renkli dosyalara yerleştirilmelidir. 1 ASIL 2 SURET

35 35 BAŞVURU ŞEKLİ Asıl dosya kırmızı renkli dosyaya, suretler ise mavi renkli dosyalara yerleştirilmelidir. Ayrıca dosyalar hazırlanırken sırasıyla; 1. Başvuru Formu, 2. Rehberde belirtilen sıralamasına göre diğer ekler 3. Destekleyici belgeler şeklinde sıralanmalıdır.

36 36 BAŞVURU ŞEKLİ Proje başvuruları, kapalı zarf içinde taahhütlü posta yoluyla, kargo şirketi ile veya elden aşağıdaki adrese yapılacaktır: DİCLE KALKINMA AJANSI Savurkapı Mah. Meydanbaşı Mevkii No: MARDİN Başvuru Sahipleri başvurularının eksiksiz olup olmadığını Başvuru Formunda yer alan kontrol listesinden kontrol etmelidirler. Tam olmayan başvurular reddedilecektir.

37 37 BAŞVURU ŞEKLİ Başvuruların alınması için son tarih: 03/02/2011 saat 17:00 Son başvuru zamanından sonra alınan başvurular, hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta veya kargo şirketine bağlı gecikmeler dikkate alınmayacaktır!

38 38 Sorularınız İçin: BAŞVURU ŞEKLİ Daha fazla bilgi için sorularınızı, 14/01/2011 a kadar Teklif Çağrısının referans numarasıyla aşağıdaki e-posta adresine veya faks numarasına gönderebilirsiniz: E-posta adresi: Faks: (482)

39 39 Sorularınız İçin: BAŞVURU ŞEKLİ Soruların yanıtları, Ajansa ulaşma tarihinden sonra en geç 10 gün içerisinde aşağıdaki adreste yayınlanacaktır:

40 40 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

41 41 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Ön Kontrol Süreci: Ön İnceleme-İdari Kontrol Başvuru Sahibinin başvuruda sunması gereken belgelerin eksik olup olmadığının kontrolüdür. Ön İnceleme-Uygunluk Kontrolü Başvuru Rehberi nde belirtilen genel koşullara uyulup uyulmadığının kontrolüdür.

42 42 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ!... Sadece ön incelemeyi geçen başvurular değerlendirme işleminin sonraki safhalarına alınacaktır.

43 43 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Teknik ve Mali Değerlendirme Bütün başvurular, Değerlendirme Tablosundaki kriterlere göre değerlendirilir. Değerlendirmede sırası ile Başvuranın mali ve yönetim kapasitesi, Proje konusunun programın amaç ve öncelikleri ile ilgililiği, Önerilen metodolojinin kalitesi ve geçerliliği, Projenin destek sonrası sürdürülebilirliği Projenin bütçe ve maliyet etkinliği göz önüne alınacaktır.

44 44 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Teknik ve Mali Değerlendirme Değerlendirme tablosundaki her alt bölüme aşağıdaki esaslara göre 1 ile 5 arasında bir puan verilecektir: 5: Çok İyi 4: İyi 3: Orta 2: Zayıf 1: Çok Zayıf Bu değerlendirmenin sonunda altmış beş (65) ve üzerinde puan alan başvurular başarılı projeler olarak listelenir.

45 45 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Teknik ve Mali Değerlendirme Proje tekliflerinin destek almaya hak kazanabilmesi için, toplam aldıkları başarı puanına ek olarak, ilgili bölümlerden sağlaması gereken asgari koşullar aşağıda belirtilmiştir: Mali ve Yönetim Kapasitesi: İlgililik: 25 15

46 46 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Değerlendirme Süreci SON BAŞVURU TARİHİ ÖN İNCELEME AŞAMASI BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ AŞAMASI DEĞERLENDİRME KOMİTESİ AŞAMASI GENEL SEKRETER İNCELEMESİ YÖNETİM KURULUNUN ONAYI PROGRAM YÖNETİM MERKEZİ (DPT) ULUSAL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİ ORTAK İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İLANI SÖZLEŞMELERİN İMZALANMASI İZLEME VE DEĞERLENDİRME

47 47 TEŞEKKÜRLER! SORULAR

EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI

EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI 1 PROGRAMIN GENEL AMACI İstihdamın ve refah seviyesinin artırılması için girişimciliği ve yatırımları teşvik ederek İşletmelerin rekabet edebilirliğinin artırılması için, yenilikçilik ve teknoloji kullanımına

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00 biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. PROGRAMIN KÜNYESİ 2 2. TARIMA DAYALI SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 3. 2.1. Giriş 3

İÇİNDEKİLER 1. PROGRAMIN KÜNYESİ 2 2. TARIMA DAYALI SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 3. 2.1. Giriş 3 1 İÇİNDEKİLER 1. PROGRAMIN KÜNYESİ 2 2. TARIMA DAYALI SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 3 2.1. Giriş 3 2.2. Programın Gerekçesi, Genel Amacı ve Öncelikleri 4 2.2.1 Programın Gerekçesi 4 2.2.2

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI. Başvuru Rehberi

ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI. Başvuru Rehberi ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi Referans No:TR51/12/DFD 1 1 İÇİNDEKİLER 1. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ... 57 1.1. GİRİŞ... 75 1.2. PROGRAMIN AMAÇLARI VE ÖNCELİKLERİ...

Detaylı

T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI - 1. (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin) 2010 Yılı Teklif Çağrısı

T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI - 1. (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin) 2010 Yılı Teklif Çağrısı T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI - 1 (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin) 2010 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: SERKA-10-İG-KOBİ001 Son başvuru

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI

DİCLE KALKINMA AJANSI DİCLE KALKINMA AJANSI MÜŞTEREK SANAYİ VE TİCARET ALANLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: DİKA-11-KÖA-02 Son Başvuru Tarihi: 16/09/2011 Saati:

Detaylı

2012 YILI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI

2012 YILI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI 2012 YILI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI 20 2012 YILI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TRC2-12-DFD Son Başvuru Tarihi : 14 Aralık 2012 Son Başvuru Saati : 17:00*

Detaylı

PROJE TEKLİF ÇAĞRISI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

PROJE TEKLİF ÇAĞRISI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2013 PROJE TEKLİF ÇAĞRISI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2013 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2015 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI ORTAK HUSUSLAR ve DEĞERLENDİRME SÜRECİ 6 Ocak 2015 Sunum Planı Uygunluk Kriterleri Başvuru Süreci Değerlendirme Süreci Önemli Hatırlatmalar Uygunluk

Detaylı

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015 Son Başvuru Tarihi: 22/05/2015 Saat:17:00 İÇİNDEKİLER 1. BAĞIMLILIKLA

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. 2011 YILI TARIMA DAYALI SANAYİ MALİ DESTEK PROGRAMI... 3

İÇİNDEKİLER 1. 2011 YILI TARIMA DAYALI SANAYİ MALİ DESTEK PROGRAMI... 3 İÇİNDEKİLER 1. 2011 YILI TARIMA DAYALI SANAYİ MALİ DESTEK PROGRAMI... 3 1.1. GİRİŞ... 3 1.2. PROGRAMIN AMAÇLARI VE ÖNCELİKLERİ... 4 1.3. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI TARAFINDAN SAĞLANACAK MALİ KAYNAK...

Detaylı

T.C DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

T.C DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI T.C DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI YENİLİKÇİ YÖNTEMLERLE TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Güden Gerçek ve Tüzel Kişiler) 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No:TR61/14/DFD Son Başvuru Tarihi ve Saati: 31 Aralık 2014 / 17:00 İÇİNDEKİLER 1. BATI AKDENİZ KALKINMA

Detaylı

Başvuru Rehberi. Doğrudan Faaliyet Mali Desteği Programı. Son Başvuru Tarihi 23 Aralık 2010, Perşembe Saat: 17:00. T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

Başvuru Rehberi. Doğrudan Faaliyet Mali Desteği Programı. Son Başvuru Tarihi 23 Aralık 2010, Perşembe Saat: 17:00. T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Mali Desteği Programı 2010 Başvuru Rehberi Cebrail Mah. Saray Sok. No: 1 37200 KASTAMONU Tel.: +90 (366) 212 58 52 Faks: +90 (366) 212 58 55 E-Posta:

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1.1. Giriş... 1. 1.2. Programın Genel ve Özel Amaçları... 2. 1.3. DFD Programı 2011 Yılı Bütçesi... 2. 2.1. Uygunluk Kriterleri...

İÇİNDEKİLER. 1.1. Giriş... 1. 1.2. Programın Genel ve Özel Amaçları... 2. 1.3. DFD Programı 2011 Yılı Bütçesi... 2. 2.1. Uygunluk Kriterleri... İÇİNDEKİLER 1. DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI... 1 1.1. Giriş... 1 1.2. Programın Genel ve Özel Amaçları... 2 1.3. DFD Programı 2011 Yılı Bütçesi... 2 2. BU PROGRAMA İLİŞKİN KURALLAR... 3 2.1.

Detaylı

Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı

Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI EKONOMİ TURİZM KÜLTÜR VE SPOR BAKANLIĞI Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı 2014 yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:

Detaylı

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM. www.ahika.org.tr

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM. www.ahika.org.tr STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM www.ahika.org.tr Proje Terimleri Sözlüğü AJANS: T.C. Ahiler Kalkınma Ajansı. ALT YÜKLENİCİ: Ortak veya iştirakçi olmayıp proje başladıktan sonra

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi Referans No: TR81/2011/DFD/01 Son Başvuru Tarihi: 01.11.2011 Saat: 17:00 İÇİNDEKİLER 1. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ...

Detaylı

T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI

T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2015 YILI KÜLTÜR-TURİZM ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI (KAR AMACI GÜTMEYEN KURUM VE KURULUŞLAR) Referans No: TRC1/15/KTA İÇİNDEKİLER TANIMLAR... 3 1. KÜLTÜR-TURİZM ALTYAPISI

Detaylı

SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL

SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar) 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: İSTKA/2015/SMK Son

Detaylı

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2012 Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi 1 Referans No: TR51/12/SOS Son Başvuru Tarihi: 22 Şubat 2013 Saat: 17:00 2012 Sosyal Kalkınma Mali Destek

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI TEKNOLOJİK ÜRETİM VE YENİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

İZMİR KALKINMA AJANSI TEKNOLOJİK ÜRETİM VE YENİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI İ Z M İ R K A L K I N İZMİR İ M A GELECEĞE A J A N STAŞI I TEKNOLOJİK ÜRETİM VE YENİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi İ Z M İ R İ G E L E C E Ğ E T A Ş I! SON BAŞVURU TARİHİ: 25 KASIM 2011 SAAT:

Detaylı

DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK

DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK ÇL İRİŞİMCİLİK MALİ D ST K RO RAM DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK MALİ D ST K RO RAM 2 ılı Teklif Çağrısı Başv r Reh eri Referans No: TRB2/14/GMDP S T S S T T S III PROGRAM KÜNYESİ Program Adı

Detaylı

1 2015 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı

1 2015 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı 1 2015 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi 2015 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı 2 T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Program Yönetim

Detaylı

ÜRETİM VE ÇEVRE ALTYAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI Referans Numarası: TR62/15/ÜRET Başvuru Rehberi

ÜRETİM VE ÇEVRE ALTYAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI Referans Numarası: TR62/15/ÜRET Başvuru Rehberi Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı 1 ÜRETİM VE ÇEVRE ALTYAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI Referans Numarası: TR62/15/ÜRET Başvuru

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI İSTANBUL KALKINMA AJANSI İŞLETMELERE YÖNELİK BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ODAKLI EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: İSTKA/2012/BTI Son Başvuru Tarihi: 07.02.2013, Saat: 17:00 2012 YILI

Detaylı

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 05 STAGE ZANAATKARLAR KADIN GİRİŞİMCİLER AR - GE ENGELLİLER 2015 YILI TEKLiF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERi Son Çevrimiçi Başvuru Tarihi 18 Ağustos 2015

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI 2012 YILI BAŞVURU REHBERİ Referans No:TR41-12-DFD Son Başvuru Tarihi: 30 Kasım 2012 Saat 17:00 2 UYARI DOĞRUDAN FAALİYET

Detaylı

TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI

TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Son başvuru tarihi: 10 Temmuz 2015 Saat: 17:30 İÇİNDEKİLER

Detaylı