Öncelikler, strateji belgeleri, kurallar, prosedürler, uygulama mekanizmaları da değişti

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Öncelikler, strateji belgeleri, kurallar, prosedürler, uygulama mekanizmaları da değişti"

Transkript

1 AVRUPA BİRLB RLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Türkiye-AB Mali İşbirli birliği

2 Adaylık k Sürecinde S AB Mali Yardımlar mları I.Katılım Öncesi Mali Yardım (Hibeler) II.Topluluk Programları - Hayat boyu Eğitim ve Gençlik - 7.Çerçeve Programı - Kültür 2007 Programı - Rekabetçilik ve Yenilikçilik Programı (CIP) - LIFE + (Çevre) III. Avrupa Yatırım Bankası Kredileri

3 Bugüne Kadar TürkiyeT rkiye ye Sağlanan AB Mali Yardımlar mları I. Mali Protokoller Dönemi ( ) : 3.ülke II. MEDA Programı ( ) : 3.ülke III. IV. Katılım Öncesi Mali Yardım ( ) : Aday Ülke IPA ( ) : Aday Ülke Adaylık Dönemi ile sadece programların adı değişmedi: Öncelikler, strateji belgeleri, kurallar, prosedürler, uygulama mekanizmaları da değişti

4 AB Mali İşbirli birliğinin inin Öncelikleri AB ile uyuma yönelik ve tam üyelik hedefini destekleyici nitelikteki projeler finanse edilecektir. Programlar Projeler Ulusal Program Katılım Ortaklığı Belgesi İlerleme Raporları Stratejik Uyum Belgesi Operasyonel Programlar Ulusal Stratejiler

5 Merkezi Olmayan Uygulama Sisteminin (DIS) Ana Aktörleri Ulusal Mali Yardım Koordinatörü (National Aid Coordinator-NAC) Ulusal Yetkilendirme Görevlisi (National Authorising Officer-NAO) Ulusal Fon (National Fund-NF) Program Yetkilendirme Görevlisi (Program Authorising Officer-PAO) Merkezi Finans ve İhale Birimi (Central Finance and Contracts Unit-CFCU) İç ve Dış Denetim (Internal and External Audit) ABGS Genel Sekreteri Hazine Müsteşarı MFİB Yönetimi Hazine Kontrolörleri ve Sayıştay Başkanlığı

6 Katılım Öncesi Mali Yardım Miktarı?

7 Katılım Öncesi Mali Yardım Miktarı? Milyon Yıl TOPLAM Tahsisat Türkiye ye yapılan mali yardımlar artırıldı...! Milyon Yıl TOPLAM Tahsisat

8 AB Mali Yardımlar mları ile Finanse Edilen Projeler : I II Makro Düzeyde Projeler (Kamu Kurum ve Kuruluşları) Mikro Düzeyde Projeler (STK lar, Odalar, Yerel Yönetimler, KOBİ ler v.b.)

9 Makro Düzeyde Projeler (Kamu Kurum ve Kuruluşları)

10 Makro Düzeyde D Projelerin Programlama SüreciS ABGS Sektörel Çalışma Grubu Proje Sahibi Kurumlar Mali İşbirliği Komitesi Avrupa Komisyonu Delegasyonu Ulusal Mali Yardım Koordinatörü Proje Önerileri Avrupa Komisyonu MALİ İŞBİRLİĞİ PAKETİ Eylül (n-1) Haziran (n)

11 Makro Düzeyde D Projelerin Uygulama SüreciS TÜRKİYE nin Proje Paketi PROGRAMLAMA AB Finansman Anlaşması İhale Dokümanlarının Hazırlanması İhale Ön Duyurusu İhale Duyurusu M F İ B Haziran (n) UYGULAMA İhale Değerlendirmesi Haziran (n+1)

12 AB Mali Yardımlar mları Yatırım Alanları? ( ) 2006) Mevzuat Uyumunun Desteklenmesi için Yatırımlar 1/3 1/3 Kurumsal Yapılanma için Teknik Yardım 1/3 Ekonomik ve Sosyal Uyum Bölgesel Kalkınma Programları - Yerel Kalkınma - Küçük Çaplı Altyapı Yatırımları - KOBİ lere destek Sınırötesi İşbirliği Programları Büyük Çaplı Çevre Altyapısı Yatırımları İstihdam ve İnsan Kaynakları

13 AB Mali Yardımlar mları Hangi Önceliklerde Kullanıld ldı? (2002 ( ) 2006) Taşımacılık Politikası 2% Malların Serbest Dolaşımı 3% İstatistik 2% Enerji 1% Sınırötesi İşbirliği 1% Diğer 5% Gümrük Birliği 4% Sosyal Politika 4% KOBİ'ler 5% Bölgesel Gelişme 20% İstihdam 6% Siyasi Kriterler 6% Topluluk Programları ve Proje Hazırlama 19% Tarım 7% Çevre 7% Adalet ve İçişleri 8%

14 AB Mali Yardımlar mları Kapsamında Finanse Edilen Proje Örnekleri - 1 ( ) 2006) YIL ÖNCELİK ALANI PROJENİN ADI FAYDALANICI AB HİBESİ ULUSAL KATKI TOPLAM BÜTÇE (M ) 2002 Ekonomik ve Sosyal Uyum Aktif İşgücü Piyasaları Projesi İŞKUR İdari Kapasite Jean-Monnet Burs Programı ABGS Ekonomik ve Sosyal Uyum Kentsel Alanlarda Ekonomik ve Sosyal Sorunların Çözümüne Destek Projesi Erzurum, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep Yerel İdareleri Tarım ve Kırsal Kalkınma Sınır Kontrol Noktalarının Kurulması Projesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

15 AB Mali Yardımlar mları Kapsamında Finanse Edilen Proje Örnekleri - 2 ( ) 2006) YIL ÖNCELİK ALANI PROJENİN ADI FAYDALANICI AB HİBESİ ULUSAL KATKI TOPLAM BÜTÇE (M ) 2002 Adalet ve İçişleri Kara Para Aklama ile Mücadelenin Güçlendirilmesi Maliye Bakanlığı Ulaştırma Deniz Taşımacılığı Güvenliğinin Arttırılmasının Desteklenmesi Denizcilik Müsteşarlığı Çevre Kuşadası Bölgesel Katı Atık Yönetimi Projesi Kuşatak Belediyeler Birliği Sivil Toplum Türkiye-AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğunun Güçlendirilmesi AB Genel Sekreterliği 21-21

16 Katılım Öncesi Mali Yardımlar mları Dönemi D IPA Dönemi IPA ( ) Aday Ülkeler Potansiyel Aday Ülkeler Türkiye Hırvatistan Makedonya Arnavutluk Bosna-Hersek Sırbistan Karadağ Kosova TEK PROGRAM : 11,5 Milyar

17 Katılım Öncesi Mali Yardımlar mları Dönemi D IPA

18 Katılım Öncesi Mali Yardım m Aracı IPA ( ) 2013) BütçesiB Toplam: Toplam 3 milyar %45: Türkiye Projeksiyon

19 Katılım Öncesi Mali Yardım m Aracı IPA ( ) 2013) Bileşenleri enleri 1. Geçiş Dönemi Desteği i ve Kurumsal Yapılanma AB Müktesebatına uyum, kurumsal yapılanma, sivil toplumun geliştirilmesi 2. Sınır S Ötesi İşbirli birliği Komşu AB ye üye ve aday ülkelerle çevre, turizm, sosyal ve kültürel bağların kuvvetlendirilmesi alanlarında küçük ölçekli altyapı, ticaret, kültür veya turizm projeleri 3. Bölgesel B Kalkınma Ulaştırma, Çevre ve Bölgesel Rekabet Edebilirlik 4. İnsan Kaynaklarının n Geliştirilmesi Eğitim, istihdam ve sosyal içerme 5. Kırsal K Kalkınma Tarımsal işletmelerinin yeniden yapılandırılması, tarımsal üretim ve pazarlama, kırsal altyapı, kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi,çevre dostu üretim metotları

20 IPA Yapılanması

21 IPA Bileşenleri - Kapsam

22 IPA Bileşenleri - Kapsam

23 IPA Bileşenleri - Kapsam

24 IPA Bileşenleri - Kapsam

25 IPA Bileşenleri - Kapsam

26 IPA Bileşenleri - Kapsam

27 IPA Bileşenleri - Kapsam

28 IPA Bileşenleri - Kapsam

29 IPA Bileşenleri - Kapsam

30 IPA Bileşenleri - Kapsam

31 IPA Bileşenleri - Kapsam

32 IPA Bileşenleri - Kapsam

33 IPA Bileşenleri - Kapsam

34 IPA Bileşenleri - Kapsam

35 IPA Bileşenleri - Kapsam

36 IPA Bileşenleri - Kapsam

37 IPA Bileşenleri - Kapsam

38 IPA Bileşenleri - Kapsam

39 Mikro Düzeyde Projeler (STK lar, Odalar, Yerel Yönetimler, KOBİ ler...)

40 Mikro Düzeyde D Projeler : Hibe Programları MAKRO PROJE Makro Proje Bütçesi HİBE PROGRAMI Hibe Programının Hedef Kitlesindeki Kuruluşlar - STK lar - Yerel Yönetimler - KOBİ ler - diğer kuruluşlar

41 Makro Proje Mikro Proje (Hibe) AB ile Türkiye arasında Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Projesi 21 Milyon 2006 Programlaması Mali İşbirliği Paketi HİBE PROGRAMI 19,5 Milyon - Kentler ve Belediyeler - Meslek Örgütleri - Üniversiteler - Gençlik Girişimleri 119 Mikro Proje

42 Hibe Programlarına Nasıl Başvurulur? HİBE DUYURUSU Hibe Duyurusunu Kim Yapar? HİBE BAŞVURUSU Hibe Başvurusu Nereye Yapılır? Merkezi Finans ve İhale Birimi (www.mfib.gov.tr veya Hibe Programı Sahibi Kuruluş Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (www.avrupa.info.tr ) AB Genel Sekreterliği (www.abgs.gov.tr) MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ (www.mfib.gov.tr veya PROJELER

43 Hibe Programları Örnekleri Hibe Programını Uygulayan Kuruluş Hibe Programı Bütçe (Euro) 1. Türkiye İş Kurumu (2002) Aktif İşgücü Piyasaları Yeni Fırsatlar Hibe Programı AB Genel Sekreterliği (2003) STK lar ile Kamu Diyaloğunun Artırılması Sivil Toplum Geliş. Merk.(2003) Sivil Toplumun Geliştirilmesi Çalışma ve Sosyal Güv.Bak.(2004) Sosyal Diyaloğun Güçlendirilmesi Hibe Programı AB Genel Sekreterliği Bilgi Köprüleri Hibe Programı Devlet Planlama Teşkilatı (2004) Sürdürülebilir Kalkınmanın Desteklenmesi Kültür ve Turizm Bakanlığı (2004) Kültürel Haklara Destek Programı AB Genel Sekreterliği (2005) Katılım Öncesi Süreçte STK ların Güçşendirilmesi AB Genel Sekreterliği (2006) Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programı Türkiye İş Kurumu (2006) Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Planı Devlet Planlama Teşkilatı (2003) Samsun-Kastamonu-Erzurum Bölgesel Kalkınma Pr Devlet Planlama Teşkilatı Doğu Anadolu Bölgesel Kalkınma Programı Devlet Planlama Teşkilatı (2004) Ağrı-Konya-Kayseri-Malatya Bölgesel Kalkınma Pr Devlet Planlama Teşkilatı (2005) Doğu Karadeniz Bölgesel Kalkınma Programı Pr Devlet Planlama Teşkilatı (2003) Bulgaristan ile Sınır Ötesi İşbirliği I Devlet Planlama Teşkilatı (2004) Bulgaristan ile Sınır Ötesi İşbirliği II Devlet Planlama Teşkilatı (2004) Bulgaristan ile Sınır Ötesi İşbirliği III

44 Sivil Toplumun GüçG üçlendirilmesi Projesi Bütçe : 5,5 Milyon STK Hibe Programı Amaç : Sivil toplum kuruluşlarının güçlendirilmesi kapsamında ; 1. Kadın Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi 2. Engelli Kişilerin Toplumla Bütünleşmesini Güçlendirme 3. Tüketici Haklarının Korunması 4. Çocuk Haklarının Korunması ve Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi 5. Çevrenin Korunması Süre reç : Başvurular Haziran 2007 itibariyle tamamlanmış olup, uygulama süreci devam ediyor.

45 Sivil Toplumun Geliştirilmesi Projesi STK Hibe Programından Örnekler Değerlendirmede sonucunda 581 proje başvurusundan 93 projeye finansman sağlanmasına karar verilmiştir. Başvuru Sahibi Proje Ortağı Proje Adı İstanbul Bahçelievler Kadın Kooperatifi İstanbul Bahçelievler Belediyesi Kadın Sığınma Evlerindeki Kadınların İstihdamı Hibe Bütçesi ( ) Türkiye Görme Engelliler Derneği Mersin Şb. Mersin Toroslar Belediyesi Görme Engellilerin Topluma Kazandırılması Projesi Eskişehir Anadolu Gelişim Derneği Odunpazarı Belediyesi Evsel Atıkların Kaynağında Ayrıştırılması Projesi

46 Sivil Toplum Diyaloğu Projesi Kentler ve Belediyeler Hibe Programı Bütçe : 5 Milyon (Her bir proje ) Amaç : Diyaloğun arttırılması, Uzun vadeli sürdürülebilir işbirliğinin kurulması, Etkin, şeffaf ve katılımcı yerel yönetimin desteklenmesi, Yüksek kaliteli belediye hizmetlerinin sunulması. Süre reç : Proje başvuruları Eylül 2007 itibariyle alındı, Temmuz 2008 itibariyle projelerin uygulaması başladı.

47 Sivil Toplum Diyaloğu Projesi Kentler ve Belediyeler Hibe Programı Aktiviteler : Sektörler ve Konular : Yatırımın özendirilmesi Kentsel planlama Çevre koruma Belediye hizmetleri Yetişkin eğitimi ve öğretimi Turizm ve kültür Belediyelerin diğer yetki alanları Kısa-dönem eğitim, konferans ve seminerler Mevcut belediye hizmet ve politikalarının iyileştirilmesi veya yenilerinin planlanması İhtiyaç analizi Seçilen işbirliği alanında strateji ve planların geliştirilmesi Tecrübe ve bilgi transferi İyi örnek uygulamaların gerçekleştirilmesi ve transferi

48 Sivil Toplum Diyaloğu Projesi Kentler ve Belediyeler Hibe Programından Örnekler Değerlendirmede sonucunda 41 projeye finansman sağlanmasına karar verilmiştir. Başvuru Sahibi Proje Ortağı Proje Adı Hibe Bütçesi ( ) Adapazarı Belediyesi 1. Güneşler Belediyesi 2. Shumen Belediyesi Adapazarı Bölgesinde Çevresel Bilinci Arttırma Kalecik Belediyesi 1. Venedik Belediyesi 2. Lizbon Belediyesi Şarapçılığın Geliştirilmesi Projesi Kayseri Büyükşehir Belediyesi 1. Duisburg Belediyesi 2. Ürgüp Belediyesi Kayseri İtfaiyesi AB Yolunda

49 Hibe Programlarının Dağı ğılımı (İllere göre) g

50 Kahramanmaraş ın Sağlayabildiği Hibeler

51 Hibe Programlarının Dağı ğılımı (Faydalanıcı Kuruluşlara lara Göre) G Sıralama Kuruluş Hibe Almaya Hak Kazanan Projelerin Toplam Bütçesi (Milyon Euro) Hibe Almaya Hak Kazanan Proje Adeti 1 Belediye 73, Özel İşletme (KOBİ) 47, Dernek 17, Köylere Hizmet GB 17, Oda 14, İl Özel İdaresi Vakıf 10, Üretici Birliği 6, Çiftçi Örgütü Kooperatif

52 Hibe Programları Nasıl l Takip Edilir? Hibe Programlarının Takip Edilebileceği Web Sayfaları: Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Avrupa Komisyonu Delegasyonu Merkezi Finans ve İhale Birimi Europeaid

53 Daha Fazla Bilgi için... i in...

54 Önümüzdeki Yakın n Dönemde D Duyurulacak Hibe Programları Proje Sivil Toplum Diyaloğu : (Kültür Sanat Hibe Programı) İlgili Kurum AB Genel Sekreterliği Hibe Programı Bütçesi Sivil Toplum Diyaloğu : (Tarım ve Balıkçılık Hibe Programı) AB Genel Sekreterliği Meslek Standartlarının Güçlendirilmesi Hibe Programı Mesleki Yeterlilik Kurumu Sivil Toplumun Güçlendirilmesi Hibe Programı Avrupa Komisyonu (Brüksel Merkezli)

55 Sivil Toplum Diyaloğu Projesi Kültür r ve Sanat Hibe Programı Bütçe : 1.8 Milyon (Her bir proje ) Amaç : - Diyaloğun arttırılması, - Uzun vadeli sürdürülebilir işbirliğinin kurulması, - Kültür ve sanat alanında AB ülkelerinin Türkiye yi, Türkiye nin de AB ülkelerini tanıması ve bilgi paylaşımının artırılması Hedef Kitle : Kar amacı gütmeyen kurumlar (örneğin STK lar, yerel yönetimler, üniversiteler, odalar vb.) Süre reç : Proje duyurusunun 2008 yılının son çeyreğinde yapılması beklenmektedir.

56 Sivil Toplum Diyaloğu Projesi Tarım m ve Balıkçılık k Hibe Programı Bütçe : 2 Milyon (Her bir proje ) Amaç : -Diyaloğun arttırılması, -Uzun vadeli sürdürülebilir işbirliğinin kurulması, -Tarım ve balıkçılık konusunda AB deneyimlerinin Türkiye deki Kuruluşlara aktarılması Hedef Kitle : Kar amacı gütmeyen kurumlar (örneğin STK lar, yerel yönetimler, üniversiteler, odalar vb.) Süre reç : Proje duyurusunun 2008 yılı son çeyreğinde yapılması beklenmektedir.

57 Mesleki Standartların Güçlendirilmesi Hibe Programı Bütçe : 6.6 Milyon (proje büyüklükleri henüz belirlenmedi) Amaç : Meslek Standartlarının geliştirilmesi ve mesleki eğitimin kalitesinin artırılması Süre reç : Proje duyurusunun 2009 yılının ilk yarısında yapılması beklenmektedir.

58 Sivil Toplumun Güçlendirilmesi Hibe Programı (Brüksel Merkezli) Bütçe : 3.5 Milyon (proje büyüklükleri henüz belirlenmedi) Amaç : -Aday ve potansiyel aday ülkelerde Sivil Toplum Kuruluşlarının güçlenmesine destek sağlamak -Aday ve potansiyel ülkelerdeki STK lar arasındaki işbirliğini artırmak Hedef Kitle : Aday ve potansiyel aday ülkelerdeki STK lar Süre reç : Proje duyurusunun 2009 yılının ilk yarısında yapılması beklenmektedir.

59 Topluluk Programları Kapsamında Sağlanan Destekler

60 Topluluk Programları ile sağlanan olanaklar içini in EĞİTİM PROGRAMLARI (Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik) Ulusal Ajans 7.ÇERÇEVE PROGRAMI TÜBİTAK KÜLTÜR 2007 PROGRAMI Kültür ve Turizm Bakanlığı REKABETÇİLİK VE YENİLİKÇİLİK PROGRAMI Sanayi ve Ticaret Bakanlığı GENEL BİLGİ : AB Genel Sekreterliği

61 Avrupa Yatırım Bankası Kredileri Türkiye de AYB kredilerinin koordinasyonu Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılmaktadır Dönemi AYB Kredileri Türkiye (Milyon )

62 Avrupa Yatırım Bankası Kredileri Antalya Kanalizasyon Projesi Yıl Bütçe (Milyon ) Ankara Kanalizasyon Projesi İzmit Endüstriyel Atık Projesi Adana Kanalizasyon Projesi Diyarbakır Atıksu Projesi Tarsus Atıksu Projesi Bursa Kanalizasyon Projesi Eskişehir Kentsel Gelişimin Desteklenmesi Mersin Atıksu ve Kanalizasyon Projesi Belediyelere Su ve Kanalizasyon Altyapı Bursa Raylı Sistem Destek Samsun Kanalizasyon İstanbul Boğaz Tüp Geçit

63 İlginiz için i in Teşekk ekkürler...

Türkiye - AB Mali İşbirliği IPA

Türkiye - AB Mali İşbirliği IPA AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Türkiye - AB Mali İşbirliği IPA 11 Haziran 2013 Bursa Mali İşbirliği Başkanlığı SUNUMUN İÇERİĞİ TR- AB Mali İşbirliği İlişkileri Tarihçe IPA Dönemi IPA-Bileşenler AB Bakanlığı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI ve BELEDİYELERE SAĞLANAN DESTEKLER BELEDĐYELER AVRUPA BĐRLĐĞĐNE HAZIRLANIYOR PROJESĐ Gaziantep Bölgesel Toplantısı 3 Şubat 2011 Bülent ÖZCAN

Detaylı

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 İçindekiler TÜRKİYE AB MALİ İŞBİRLİĞİ 1 I. Türkiye AB Mali İşbirliği Sürecinde Gelinen Aşama 1 Adaylık

Detaylı

AB HİBE PROGRAMLARI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. AB Fonları ve İstanbul için Fırsatlar. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanı

AB HİBE PROGRAMLARI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. AB Fonları ve İstanbul için Fırsatlar. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanı AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB HİBE PROGRAMLARI AB Fonları ve İstanbul için Fırsatlar 19 Ocak 2013 Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanı Sunum İçeriği Türkiye ye Sağlanan AB Mali Yardımlarının

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB HİBE PROGRAMLARI. AB Fonları ve Elazığ için Fırsatlar. 29 Nisan 2013

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB HİBE PROGRAMLARI. AB Fonları ve Elazığ için Fırsatlar. 29 Nisan 2013 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB HİBE PROGRAMLARI AB Fonları ve Elazığ için Fırsatlar 29 Nisan 2013 Dr. İlksen Hilâl YILDIR Koordinatör AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Sunum Ġçeriği Türkiye ye Sağlanan AB Mali Yardımlarının

Detaylı

TÜRKİYE-AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE-AB MALİ İŞBİRLİĞİ TÜRKİYE-AB MALİ İŞBİRLİĞİ ve Hibe Programları SAĞLIK BAKANLIĞI 20 Kasım 2013 YILDIRIM GÜNDÜÇ Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Türkiye deki AB Mali Programları Uygulanmış AB Destekli Projeler

Detaylı

ADAYLIK DÖNEMD AVRUPA BİRLB RLİĞİ MALİ YARDIMLARI

ADAYLIK DÖNEMD AVRUPA BİRLB RLİĞİ MALİ YARDIMLARI ADAYLIK DÖNEMD NEMİNDENDE AVRUPA BİRLB RLİĞİ MALİ YARDIMLARI Helsinki Zirvesi Sonrası Türkiye AB İlişkileri Adaylık Süreci 1999 Helsinki Zirvesinde diğer adaylarla eşit koşullar altında Türkiye ye adaylık

Detaylı

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir.

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 1 AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 27 üyeli Birlik demokrasi, insan hakları ve pazar ekonomisi konusunda aynı temel değerleri paylaşan

Detaylı

GÜNCEL HİBE DUYURULARI

GÜNCEL HİBE DUYURULARI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI GÜNCEL HİBE DUYURULARI Avrupa Birliği Bakanlığı AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SUNUM İÇERİĞİ o HİBE PROGRAMLARI GENEL ÇERÇEVESİ o GÜNCEL HİBE DUYURULARI o ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DUYURULMASI

Detaylı

IPA. Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı. Genişlemeye yönelik AB yardımlarında yeni bir bakış açısı

IPA. Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı. Genişlemeye yönelik AB yardımlarında yeni bir bakış açısı IPA Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Genişlemeye yönelik AB yardımlarında yeni bir bakış açısı 2 IPA - Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Genişlemeye yönelik AB yardımlarında yeni bir bakış açısı 3 Sunuş

Detaylı

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV Sivil Toplum Diyaloğu Programı, 2008 yılından bugüne, Türkiye ve AB toplumlarını birbirine yakınlaştıran onlarca farklı alanda, 200 ün üzerinde diyalog temelli ortaklığa

Detaylı

BELEDİYELERDE DIŞ MALİ KAYNAK KULLANIMI: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

BELEDİYELERDE DIŞ MALİ KAYNAK KULLANIMI: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2015, C.20, S.2, s.333-359. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2015,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 4: AVRUPA BİRLİĞİ MALI YARDIMLAR

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 4: AVRUPA BİRLİĞİ MALI YARDIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 4: AVRUPA BİRLİĞİ MALI YARDIMLAR Avrupa Birliğine katılım sürecinde, uyumlaştırılan/uyumlaştırma sürecinde olan mevzuatın

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2011 Cilt:18 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2011 Cilt:18 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2011 Cilt:18 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Müzakere Sürecinde Türkiye ye Yönelik Avrupa Birliği Mali Yardımları: Taahhütler ve GerçekleĢmeler Yrd. Doç. Dr. Sibel

Detaylı

T.C. RİZE VALİLİĞİ AB PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

T.C. RİZE VALİLİĞİ AB PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ T.C. RİZE VALİLİĞİ AB PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ GÜNDEM İlimizde yürütülen AB ye yönelik çalışmaların ve proje faaliyetlerinin genel değerlendirilmesi ÖDES projeleri hakkında genel bilgilendirme Açık olan

Detaylı

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çok-yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD)* 2011-2013. Türkiye

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çok-yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD)* 2011-2013. Türkiye EK Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çok-yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD)* 2011-2013 Türkiye * Kamu kurum/kuruluşlarımıza ilişkin yeni yapılanma, MIPD nin onay süreci sonrasına tekabül ettiğinden

Detaylı

PROGRAM ve PROJELER ile

PROGRAM ve PROJELER ile PROGRAM ve PROJELER ile 2009-2013 www.oka.org.tr Elinizde bulunan bu kitapçıkta, yukarıda belirtilen vizyon ve misyona uygun olarak, TR83 Bölgesi nde kurumlar arası işbirliğini geliştirmek, kaynakların

Detaylı

KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2007-2009)

KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2007-2009) KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2007-2009) Ocak 2007 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 KISALTMALAR LİSTESİ... 4 ÖNSÖZ.. 6 1. GİRİŞ 7 2. AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATINA UYUM ÇALIŞMALARI...10 2.1 Tarama ve Müzakere

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI UMUT AZAK AB İŞLERİ UZMANI 0312 218 16 60 uazak@ab.gov.tr adım adım üyelik 1996 Ticaret Gümrük Birliği 1999 Adaylık 2002

Detaylı

KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI(IPA) VE ÇEVRE OPERASYONEL PROGRAMI

KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI(IPA) VE ÇEVRE OPERASYONEL PROGRAMI KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI(IPA) VE ÇEVRE OPERASYONEL PROGRAMI Murat İLBARS Çevre ve Orman Bakanlığı IPA Koordinasyon ve Uygulama Merkezi 27 Ekim 2009 (İSTANBUL) IPA (KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI)

Detaylı

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME)

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) 1- AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanlarının 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde gerçekleştirdikleri

Detaylı

ÖZEL HÜKÜMLER. Katılım Öncesi Mali Yardım : 2004 Türkiye Ulusal Programı

ÖZEL HÜKÜMLER. Katılım Öncesi Mali Yardım : 2004 Türkiye Ulusal Programı Ek 3 ÖZEL HÜKÜMLER Katılım Öncesi Mali Yardım : 2004 Türkiye Ulusal Programı 1. ÖZET Bu finansman önerisi Türkiye için 2004 yılı katılım öncesi mali yardım ulusal programını kapsamaktadır. Programlamaya

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti BÖLGESEL REKABET EDEBĐLĐRLĐK OPERASYONEL PROGRAMI Ankara Ekim 2007 1 ĐÇĐNDEKĐLER Yönetici Özeti SAYFA 1. Kapsam, Danışma ve Koordinasyon 1.1 Ulusal Politika ve Sosyo-Ekonomik Çerçeve

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

ISTANBUL TICARET ODASı. AVRUPA BIRLIĞI FONLARı VE TÜRKIYE'NIN KULLANıM KOŞULLARı REHBERI

ISTANBUL TICARET ODASı. AVRUPA BIRLIĞI FONLARı VE TÜRKIYE'NIN KULLANıM KOŞULLARı REHBERI ISTANBUL TICARET ODASı AVRUPA BIRLIĞI FONLARı VE TÜRKIYE'NIN KULLANıM KOŞULLARı REHBERI YAYIN NO: 2007-50 İstanbul, 2007 Copyright İTO Tüm haklar sakhdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarm ve İTO'nun önceden

Detaylı

Soruda. Avrupa Birliği Hedefi ve Günlük Yaşantımıza Etkileri

Soruda. Avrupa Birliği Hedefi ve Günlük Yaşantımıza Etkileri 20 da Avrupa Birliği Hedefi ve Günlük Yaşantımıza Etkileri 1 İçindekiler 1 AB hedefi bizim için ne anlama geliyor?... 2 2 Türkiye, AB için neden önemli?... 4 3 Temel haklar ve özgürlükler alanında AB süreci

Detaylı

T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı KALKINMA AJANSLARI ve KURULUŞ FAALİYETLERİ Ersay CETE Rahim KÜÇÜKTAŞ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Bölgesel Gelişme Açısından

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa BÜYÜK Adana Valisi Yönetim Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Mustafa BÜYÜK Adana Valisi Yönetim Kurulu Başkanı FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 2. KURUMSAL BİLGİLER 2.1. TEŞKİLAT YAPISI 2.2. FİZİKSEL YAPI 2.3. İNSAN KAYNAKLARI 2.4. BİLGİ ve TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 2.5. SUNULAN HİZMETLER 2.6. YÖNETİM ve

Detaylı

VALİLİKLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AB ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN FAALİYET RAPORU

VALİLİKLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AB ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN FAALİYET RAPORU VALİLİKLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AB ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN FAALİYET RAPORU Ocak-Temmuz 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Proje Uygulama Başkanlığı I. GİRİŞ Türkiye nin Avrupa Birliğine

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ FONLARI İÇİN PROJE YÖNETİMİ

AVRUPA BİRLİĞİ FONLARI İÇİN PROJE YÖNETİMİ T.C. Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİ FONLARI İÇİN PROJE YÖNETİMİ Dr. Hakan KARABACAK Ankara, 2011 1 05.12.1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri

Detaylı