BAKIRKÖY ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAKIRKÖY ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ"

Transkript

1 BAKIRKÖY ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAKIRKÖY ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ MESLEK DERSLERİ SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR Toplantı Tarihi: Toplantı Yeri: İHL Öğretmenler Odası Kurul Başkanı: Ercan YAREN (Ok.Müd.) Zümre Bşk.:Ali KILIÇOĞLU Yazman: Metin ÇETİN İHL Zümre Öğretmenler Kuruluna Katılanlar: Ali KILIÇOĞLU, Dr.Murat KAŞ, A.Vahap ÇAĞLAR, Cafer CAN, Mustafa YALÇIN, Ahmet EŞİYOK, Burhan ARSLAN, Muhammed YILMAZ, Yaşar KARA, Turgut KESİK, Musa ŞİMŞEKÇAKAN, İdris KİBAR, Ahmet USLU, Metin ÇETİN, Suat KELKİTLİ, Serhat YAKICI, Muhsin ÇELİK, Ömer ALTUNAL, İzzet ÇILGIN, Erkan AKBAŞ, Asiye ERSOY, Büşra Aksoy TİRYAKİ, Fatma Zahide BOZKURT, Fatma ÇALIK, Güllü MOLLAALİOĞLU, Havva UYSAL, Melek BAŞ, Meliha Nur KAYA, Saniye ŞİŞMAN, Abdülhalim AKSOY, Elif ARSLAN, Nesibe KARATOP, Sema ERSOYAK, Ayşe UĞUR, Şeyma TURAN, Zeynep ALTINYILDIZ. Resmî Gazete DE /27305 TARİH VE SAYI İLE YAYIMLANAN MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ NİN 36. MADDESİ ve EK VE DEĞİŞİKLİKLERİYLE : 01/ AĞUSTOS/ 2005/2575 TD YAYIMLANAN MEB EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÇALIŞMALARININ PLÂNLI YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGESİNE VE 02/08/2012 TARİH-4668 SAYILI YAZIYA GÖRE AŞAĞIDAKİ GÜNDEM MADDELERİ GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANMIŞTIR. AYRICA Ortaöğretimle ilgili 11 Yönetmelik ve 4 Yönerge içeriğinde bulunan 832 maddelik mevzuat hükümleri sadeleştirilip güncellenerek 227 madde ve 3 geçici madde olarak ilk defa bir çatı Yönetmelik altında bir araya getirilmiş, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün ortaöğretim kurumlarının eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilgili bütün iş ve işlemleri Yönetmelikle YAPILAN DÜZENLEMELER OKUNARAK İNCELENMİŞTİR. GÜNDEM MADDELERİ: 1.Açılış ve yoklama eğitim öğretim yılı için İHL Meslek Dersleri zümre başkanının seçilmesi 3.Bir önceki toplantılara ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması, 4.Eğitim ve öğretim ile ilgili mevzuat, Türk Millî Eğitiminin genel amaçları, okulun kuruluş amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaç ve açıklamaların okunarak planlamanın bu doğrultuda yapılması, 5.Değişen Orta Öğretim Yönetmeliğinin okunarak incelenmesi ve Öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması, 6.Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleri ile bunların uygulama şeklinin belirlenmesi, 7.Ünite veya konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması, ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin hususların görüşülmesi, 8.Diğer zümre veya bölüm öğretmenleriyle yapılacak iş birliği esaslarının belirlenmesi, 9.Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararlar alınması, 10.Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyalinin belirlenmesi, 11.Okul veya kurum ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması, 12.Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın, birlik ve beraberliğe yönelik belirleyici kararların alınması, 13.Uygulamalı olarak yapılan Kur an-ı Kerim ve Dini Musiki derslerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi; sınavların şekil, sayı ve süresi ile ürün değerlendirme ölçütleri ile puanlarının belirlenmesi, 14.Öğrencilere verilecek proje ve ödev konularının seçiminde; öğretim programları ile okul veya kurum ve çevre şartlarının göz önünde bulundurulması, 15.Öğrencilerin okul içinde ve dışında çeşitli düzeylerde katıldıkları sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı ve başarısızlık durumlarının değerlendirilmesi öğretim yılı boyunca yapılacak çalışma ve etkinliklerin proglanmasının görüşülmesi Dilek ve Temenniler 18.Kapanış.

2 GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANMASI: Madde 1-2: Eğitim Öğretim yılı için İHL Meslek Dersleri Zümre Toplantısı Okul Müdürü Ercan YAREN başkanlığında iyi dilek ve başarı temennilerini içeren açılış konuşması ve yoklama yapılarak başladı.açılış konuşmasının ardından zümre başkanlığı seçimi için oylama yapıldı. Karar 1: Yapılan oylama sonucunda zümre başkanı olarak Ali KILIÇOĞLU, yazman olarak da Metin ÇETİN seçildi. Zümre başkanı olarak seçilen Ali KILIÇOĞLU toplantıya katılan arkadaşlara zümre başkanı olarak kendisini layık görmelerinden dolayı teşekkür ederek diğer gündem maddelerinin görüşülmesi için toplantıyı yönetmeyi üstlendi. Madde 3: Zümre başkanı Ali KILIÇOĞLU gündem maddelerinin ikincisi olarak Bir önceki toplantıya ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması maddesinin gülüşülmesine geçildiğini ifade etti ve daha önceki toplantılarda alınan kararları okunmak üzere sözü Metin ÇETİN'e verdi. Kurula sunulan bilgilere göre öğretim yılı zümrelerinde alınan kararların öğretmenlerce titizlikle uygulandığı ve aşağıdaki konularda başarı sağlandığı belirlendi: İHL Mes.Derslerine öğrencilerin ilgisi azami ölçüde sağlanmış olup, sınıflar ve dersler bazında gerekli başarı elde edilmiştir. Ödev ve projelerin zamanında duyurulup zamanında teslim edildiği ve değerlendirildiği Yazılı ve sözlülerin titizlikle değerlendirildiği, öğrenciler arasında adil davranıldığı Meslek Derslerini ilgilendiren konularda süreli ve ilgi çekici duvar panoları hazırlandığı gözlendi. Önemli gün ve haftalarda programlar hazırlanıp başarıyla takdim edilmiştir. (Anma, şiir, dini müzik, yazar daveti, kitap sunumu, kitap sergisi, tiyatro, konser ve geziler...gibi.) Din Öğr.Gn.Md. nce düzenlenen Hafızlık, Güzel Kıraat ve Ezan Okuma yarışmalarına katılınıp bölge çapında derece alınmış, ayrıca Hafızlık ve Ezan Okuma Bölge yarışması başarıyla organize edilmiştir. İlçe Müftülüğü ie işbirliği içinde, Kasım-Mayıs ayları boyunca Cuma ve vakit namazları imamet ve müezzinliği ile 12. sınıf kız öğrencilerince 9. sınıflara yönelik TDBil. dersinde konulu seminerler ile Kur an Kursu staj uygulaması başarıyla ve cemaatin takdiri ile uygulanmıştır. Mayıs ayı boyunca sınıflararası Meslek Dersleri bilgi yarışması titizlik içinde adil olarak yapılmış başarılı olan sınıf temsilcileri TL ve kitap ile ödüllendirilmiştir. Kutlu Doğum Haftası etkinliği okul çapında büyük organizasyonun yanında sınıf bazında da birçok etkinlik hazırlanıp gerçekleştirilmiştir. 5. Sınıflar Arapça etkinliği olarak müzik ve ilahi korosu şeklinde konser sunmuş ve velilerin takdirini kazanmıştır. Dini musiki, ebru, hat ve tezhip sanatlarına ait kurslar düzenlenmiş, öğrencilerin çalışmaları sergilenmiştir. Zümre Başkanı bir önceki yıl alınan kararların başarıyla gerçekleştirilmesi nedeniyle zümre öğretmenlerine teşekkür ederken yeni öğretim yılı için de motivasyon olması dileğinde bulundu. Mustafa YALÇIN söz alarak lise birinci sınıfa kaydolan öğrenciler ile okul bünyesinde açılan ortakul 5. Sınıf öğrencilerinin Kur an-ı Kerim dersine ilgilerinin ve okuma seviyelerini tespit amacıyla sınav yapılmasını, idareye bu sınav sonuçlarına göre sınıfların belirlenmesinin ders verimliliği ve öğrencilerin ilerlemeleri açısından faydalı olacağını diğer arkadaşların da uygun görmeleri halindee zümre kararı olarak bildirilmesinin gerekli olduğunu belirtti. Bu konuda Suat KELİTLİ de Mustafa Beyin görüşlerine yönetmeliklerde zorunluluk olmasa da katıldığını, önceki yıllarda böyle bir uygulama yapıldığını ve verimli olduğunu söyledi. Zümre Başkanı Ali KILIÇOĞLU öneriyi oylamaya sundu yapılan oylama sonucu öneri oy birliği ile benimsendi. Karar 1: Okulun açıldığı ilk hafta İHL Meslek Dersleri öğretmenlerinden oluşturulacak üç komisyon marifetiyle lise birinci sınıflarda Kur an-ı Kerim yüzünden okuma seviye belirlemesinin yapılmasına ve oluşacak seviyelere göre sınıfların oluşturulmasının eğitim öğretim açısından faydalı olacağının okul idaresine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi. Karar 2: Meslek Dersleri uygulamalarının okul içi ve dışında gerçekleştirilmesinin programlanması ve koordine edilmesi için bir heyetin belirlenmesi ve isimlerin okul idaresine bildirilmesine oybirliği ile karar verildi. Karar 3:Önceki yı sıkıntısı çekilen projeksiyon cihazlı sınıf konusunda çözüm bulunmasına karar verildi. Madde 4: Zümre Başkanı Ali KILIÇOĞLU Eğitim ve öğretim ile ilgili mevzuatı,türk Millî Eğitiminin genel amaçları, okulun kuruluş amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaç ve açıklamaları okudu. Planlamanın bu doğrultuda yapılması gerektiğini hatırlattı ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'na göre Türk millî eğitiminin genel amaçlarını ifade eden 2. Madde yi, İHL meslek derslerinin müfredat programının amacı ve mesleki din öğretiminin vizyonu nu okumak üzere sözü Murat KAŞ e verdi. Metin ÇETİN aşağıdaki bölümleri okudu. Türk millî eğitiminin genel amacı, Türk milletinin bütün fertlerini; 1. Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasa da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasa nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek; 2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;

3 3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek, gerekli bilgi, beceri, davranış ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır. İmam Hatip Lisesi Ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretim Programları İnsan aklını kullanarak kendini geliştirebilen ve çevresini etkileyip değiştirebilen bir varlıktır. İnsanın bir maddi yönü, bir de manevi yönü vardır. İnsan her iki yönüyle de sürekli değişim ve etkileşim içindedir. Dinin tarihi, insanın var oluş tarihi ile başlar. Tarihin her döneminde dinî inançlar ve yaşantılar var olagelmiştir. Yaratılış itibariyle insan yüce bir varlığa inanmaya, güvenmeye ve dayanmaya ihtiyaç duyar. Kendisi ve evren üzerinde düşünen insan, evrendeki bu uyum ve düzeni yaratan bir yüce yaratıcı tasavvuruna ulaşır. Buradan hareketle denilebilir ki, toplumların konuştukları dilde, sanat, edebiyat ve hukuk sistemlerinde, kısaca oluşturdukları kültürde inandıkları dinlerin büyük etkisi vardır. Bu nedenle toplumu oluşturan bireyler arasında sosyal birliğin gerçekleştirilmesinde, ortak değerlerin oluşturulmasında ve kültür birliğinin sağlanmasında dinin etkisi ve önemi göz ardı edilemez. Her toplum, yeni yetişen genç nesillere eğitim yoluyla dilini, inançlarını, geleneklerini, sanat ve edebiyatını öğretir. Ortak kültürünü onlara kazandırmaya çalışır. Çünkü bireyleri geleceğe hazırlamak kadar, onların içinde yaşadıkları topluma uyum sağlamaları da o toplumun esenlik ve huzuru için önemlidir. Toplumlar bu amaçlarını eğitim yoluyla gerçekleştirirler. Genç bireylere kültürün kazandırılması amacıyla dinî değerlerin tanıtılmasını, din konusunda doğru bilgilendirmeyi ve farklı din yorumlarını birbirinden ayırmayı amaçlayan din öğretimi, genel eğitimin bir parçası ve yardımcısıdır. Günümüz eğitim araştırmalarının sonuçları ve eğitim anlayışındaki yeni gelişmeler, bireyi çok yönlü eğitmenin gereğini açıkça ortaya koymaktadır. Bireyin çevresini tanıması ve uyum sağlaması kadar, kendini tanıması, duygusal ve toplumsal gelişimini bütün olarak tamamlaması da başarılı bir hayat sürmesi için önemlidir. Eğitim, özellikle okul eğitimi, bireye bu imkânı hazırlamak durumundadır. Okul, bireyi, bütün yönleriyle geliştirir ve hayata hazırlar. Onu hayatta karşılaşacağı durumlarla ilgili bilgilendirir. Bunu yaparken iki türlü görev üstlenir. Okul, bir yandan bireye, yaşadığı toplumun kültürünü, bilgi birikimini, değer yargılarını öğretmeye çalışmak yani bireye kültür kazandırmak, bir yandan da bireyin kişisel yeteneklerini keşfedip geliştirmesi için ona imkân hazırlamakla görevlidir. Bireyi hayata hazırlayan okul, onun din konusundaki sorularını ve ihtiyaçlarını da dikkate almak durumundadır. Din ile ilgili ihtiyaçları karşılamak ve bilgilendirmekle görevli İHL meslek derslerinin diğer branşlar gibi okulda yer alması, okulun görevini yerine getirmesi açısından önemlidir. Çünkü Atatürk ün de ifade ettiği gibi bireyin dinini öğrenmek için muhtaç olduğu yer okuldur. Din ile ilgili sorular ve bilgilenme ihtiyacını karşılamanın yolu, okulda doğru bilgi ve uygun yöntemlerle yapılacak din eğitimidir. Okulun anılan görevleri yerine getirebilmesinin bir yolu da genç nesle ve topluma doğru dinî bilgiyi sunacak bireyler yetiştirmektir. Okulun din ile ilgili bilgilendirme ve toplumu din konusunda aydınlatacak bireyleri yetiştirme görevi bireysel, toplumsal, kültürel, evrensel ve hukuki açılardan değerlendirilebilir. Bireysel açıdan bakıldığında, psikolojik ve antropolojik araştırmaların sonuçları, insanın kendini tanımaya başlamasından itibaren, zihninde, ben kimim?, nereden geldim?, nereye gideceğim?, ölüm bir yok oluş mudur? gibi soruların bulunduğunu göstermektedir. Bu sorular, farklı bıranşlarca çeşitli şekilde cevaplanmaktadır. Ancak bu konuda dinin cevapları ve yorumu da farklı bir bakış açısı ile uygun bir biçimde okulda verilmek durumundadır. Okulda verilen din eğitimi insanın bu sorularını din açısından cevaplandırır. Bunun yanında, dinî kavramların doğru bir şekilde anlaşılması, yeterli bir din eğitimi ile mümkündür: Mesela kader, yaratılış, hesap, ahiret, şefaat vb. kavramların İslam dininin açıkladığı biçimde anlaşılması için düzenli ve yeterli bir din eğitiminin verilmesi gerekmektedir. Aksi halde yeni yetişen gençlik bu konularda yeterli bilgiye sahip olamayacak, bu kavramlarla ilgili yanlış ve yetersiz bilgiler edinecek, dolayısıyla bir kavram kargaşası doğacaktır. Böyle bir durum ise aynı dinî kavramla ilgili olarak çok farklı ve birbirinden uzak görüşlerin ortaya çıkmasına ve kargaşaya sebep olur. Bu alanın boş bırakılması hâlinde hurafe bilgiler bu boşluğu bir şekilde dolduracaktır. Toplumsal ve kültürel açıdan bakıldığında bireyin içinde yaşadığı toplumun kültürünü tanıma ihtiyacı olduğu görülür. Bu nedenle okul, bireye kültür kazandırma görevini yaparken bazı dinî bilgileri de kazandırması kaçınılmazdır. Çünkü kültürü oluşturan unsurlardan birisi de dindir. Ayrıca kültürün diğer unsurları üzerinde dinin etkisi vardır. Mesela edebiyatımızda, musikimizde ve mimarimizdeki bazı motifler dinî içeriklidir. Toplumdaki yaşayış ve davranış biçimlerinde, atasözleri ve deyimlerimizde dinî unsurlar vardır. Bunları anlayabilmek, kültürü tanımak ve topluma yabancılaşmamak için okul, bireyi din konusunda bilgilendirmek ve toplumu bu konularda aydınlatacak kişileri yetiştirmek durumundadır. Din konusunda tarih içinde farklı anlayışlar ortaya çıkmış, dinî emirlerin değişik yorumlanmasıyla çeşitli mezhepler doğmuştur. Bu farklı anlayışların ve mezheplerin doğuşundaki temel felsefeyi anlayabilmek için de din eğitimine ihtiyaç vardır. Yeterli düzeyde din eğitimi alınmadığı takdirde din konusunda yanlış inançlara, asılsız hurafelere saplanma ve toplumsal rahatsızlığın doğması kaçınılmazdır. Farklı mezheplere mensup insanlar, mezhep hareketlerinin aslında dinin farklı şekilde yorumlanmasıyla doğduğunu bilirlerse birbirlerine daha hoşgörü ile bakacaklardır. Bu bilgiyi de ancak din eğitimi kazandırır. Toplumumuza ve kültürümüze yabancılaşmamak için yeni yetişen genç nesle din eğitimi verilmek durumundadır. Gençliğimiz bugün, radyo, TV, basın yayınlar, gazeteler, dergiler gibi çok değişik tesir altındadır. Toplum, medya dediğimiz araçlar yoluyla farklı ve yabancı kültürlerin etkisine maruz kalmaktadır. Bu basın yayın araçlarında kendi kültürümüzle sahip çıkabilmek ve yabancı kültürlerin olumsuz tesirlerinden korunabilmek için kültürümüzün temel taşlarından birisi olan dinin öğretilmesi gereği vardır Evrensel açıdan okul, bireyi içinde yaşadığı toplum yanında insanlık âleminin bir üyesi olarak da geleceğe hazırlamakla görevlidir. Bu nedenle dünyadaki değişik inanç şekilleri ve dinî yaşayışlarla ilgili de onu bilgilendirmek durumundadır. Bireyin ve toplumun din ile ilgili bilgilenme ihtiyacı okulda karşılanmazsa batıl inanç ve hurafeler yaygınlaşır; din istismarı çoğalır. Bu da toplumsal tedirginlik ve kargaşaya sebep olabilir.

4 Mesleki Din eğitimi sayesinde küreselleşen dünyada diğer dinî inançları tanıma imkânı doğar. Bu nedenle günümüzde ortaya çıkan ihtiyaçlar ve dünyadaki dinî anlayış ve gelişmeler doğrultusunda mesleki din öğretiminin içeriği, yöntemi, öğretim programları üzerinde sürekli düşünülerek geliştirilmesi zorunlu görünmektedir. Genel din öğretimi kadar mesleki din öğretimini de planlarken Yetiştirmek istenilen insan tipi nasıl olmalıdır? sorusuna cevap bulmak gerekmekte, insanın din ve kutsal değerlerle ilgili sorularının doğru cevaplandıracak bireyleri nasıl yetiştireceğimiz üzerinde düşünülmesi kaçınılmaz olmaktadır. Bu çerçevede Türkiye de mesleki din öğretiminin içerik, programlar, yöntem, öğretmen yetiştirme vb. noktalar dikkate alınarak planlanması; bireyleri, taklit eden değil sorgulayan, seçim yapabilen, yeni bilgilere açık; dini kaynaklarından araştıran ve bilimsel verilerle yorumlayan, inançlara saygılı ve kültürüne yabancılaşmayan kişiler olarak yetiştirme üzerinde düşünülmesi gerekmektedir. Hukuki açıdan, ülkemizde örgün eğitimde mesleki din öğretimi İmam-Hatip Liseleri ve İlahiyat Fakültelerinde yürütülmekte olup, bu öğretimin hukuki dayanağını birinci planda Tevhid-i Tedrisat Kanunu oluşturmaktadır. 3 Mart 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat Kanunu nun 4. maddesi İmam-Hatiplik gibi dinî hizmetleri yürütecek elemanları yetiştirecek okullar ile yüksek öğretim seviyesinde din uzmanları yetiştirmek amacıyla İlahiyat Fakültesi açılmasını öngörmektedir. Günümüzde Ortaöğretim düzeyinde mesleki din öğretimi İmam-Hatip Liselerinde yürütülmektedir sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun 32. maddesinde, İmam-Hatip Liseleri, İmamlık-hatiplik ve Kuran kursu öğreticiliği gibi dinî hizmetlerin yerine getirilebilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek üzere Milli Eğitim Bakanlığınca açılan, orta- öğretim sistemi içinde, hem mesleğe, hem yüksek öğrenime hazırlayıcı programlar uygulayan kurumlardır. şeklinde tanımlanmıştır. Kanunla yüklenen bu görev karşısında İmam-Hatip Liselerinin öğretim programları, gelişmeler ve çağın ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli zamanlarda yenilenmiş ve geliştirilmiştir. Mesleki din öğretimi, donanımlı bireyler yetiştirerek toplumun din konusunda aydınlatılması, dinî ihtiyaçların karşılanması ve din hizmetlerinin yürütülmesi noktasında önemli görevler üstlenmektedir. Şüphesiz bir eğitim kurumunun başarısı, öğretim programının, yetiştirmeyi hedeflediği insana kazandıracağı niteliklere göre planlanmış olmasına bağlıdır. Bu noktadaki bir eksiklik o kurumun eğitimde belirlediği hedeflere ulaşmasını engeller. Günümüzde toplumlar sürekli değişmekte ve karmaşıklaşmaktadır. İhtiyaçlar çoğalmakta ve çeşitlenmektedir. Bu değişim ve çeşitlilik, dinî inançlar ve yaşantılar alanında da kendini göstermektedir. İnsanlar her gün yeni bir dinî soru veya sorunla karşılaşmakta ve tartışmaktadırlar. Bu nedenle mesleki din öğretimi yoluyla toplumu din konusunda aydınlatmakla görevli olan insanları yetiştirirken, toplumdaki bu değişme ve çeşitliliği dikkate almak ve öğretim programlarını buna göre düzenlemek kaçınılmaz bir zorunluluk olarak kendini hissettirmektedir. Değerlendirmeler ve toplumda görülen hızlı sosyal değişim ve ihtiyaçlar dikkate alınarak, İmam-Hatip Liseleri öğretim programları yapılandırmacı program anlayışı doğrultusunda Din Öğretimi Genel Müdürlüğü nce oluşturulan bir komisyon tarafından yenilenmiştir. Karar 1: Eğitim öğretim yılında yapılacak bütün faaliyet ve etkinlikler yukarıda belirlenen ilkeler ve hedefler doğrultusunda gerçekleştirilecek, ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planları bu çerçevede yapılacaktır. MESLEKİ DİN ÖĞRETİMİNİN VİZYONU İmam-Hatip Liseleri Mesleki Din Öğretiminin Vizyonu; 1- Atatürk ün Din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına imkân yoktur sözü ışığında dinin birey ve toplum için önemini fark eden, 2- Toplumu din konusunda aydınlatan ve onların dini bilgilerle ilgili ihtiyaçlarına cevap verebilen, 3- İslam dini ile ilgili kültürel mirası değerlendirip yaşanan hayatla bağ kurabilen, 4- İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarını bilen, 5- İslam ın Temel Kaynaklarını tanıyan, 6- Kur an ın orijinal metnini doğru bir şekilde okuyan ve okuduğunu anlayabilen, 7- İbadetlerle ilgili uygulama becerisine sahip olan, 8- Dinî kavramları doğru kullanan, 9- Dinin değişmez esasları (nassları) ile onların yorumlarını birbirinden ayırabilen, 10- Peygamberlik kurumunun ve Hz. Muhammed in dindeki yerini kavrayan, 11- İs-lam tarihi ve medeniyetinin geçirdiği dönemler hakkında bilgisi olan, 12- İslam dininin dünyaya, sanata ve bilime bakışını bilen, 13- Dinî yorumları akıl ve bilim ekseninde değerlendirebilen, 14- Araştıran, sorgulayan ve edindiği bilgiler ışığında aklını kullanarak problemlere çözüm üretebilen, 15- İslam dininin kültürümüz ve medeniyetimiz üzerindeki etkisini fark eden, 16- İslam daki farklı dinî yorumlara anlayışla yaklaşan ve diğer dinleri tanıyan, bireyler yetiştirmektir. Madde 5: Değişen Orta Öretim Yönetmeliğinin okunarak incelenmesi ve Öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması, Zümre Başkanı Ali Kılıçoğlu, yönetmelikle getirilen yenilikleri aktararak, artırılan okul kontenjanlarının bu yönetmeliğe yansıtıldığını, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, güzel sanatlar liseleri ile Anadolu sağlık ve sağlık meslek liselerinde bir şubeye alınacak öğrenci sayısının 30, diğer ortaöğretim kurumlarında şube kontenjanlarının ise 34 olacağını söyledi. Tüm ortaöğretim kurumlarında bir ders saatinin 40 dakika olarak eşitlendiğini belirten Kılıçoğlu, ayrı ayrı okul türüne dönüştürülen güzel sanatlar ve spor liselerinin yeni durumlarının yönetmeliğe yansıtıldığını anlattı. Kılıçoğlu, Yönetmelikte ayrıca Bakanlığın SBS yerine uygulamaya koyduğu temel öğretimden ortaöğretime geçiş ve yerleştirme sistemine yer verildiğini kaydetti.

5 ''Tüm ortaöğretim kurumlarının kayıt kabul, nakil ve geçişlerine yer verilerek okulların özelliklerine göre iş ve işlemleri ortak kriterlere bağlanarak, nakil ve geçişler esnek hale getirilmiştir'' diyen Kılıçoğlu, buna göre aynı okul türünde sınırlama olmaksızın, farklı okul türlerinde ise 10. sınıfın sonuna kadar nakil yapılabilmesine imkan verildiğini söyledi.anayasal ve yasal düzenlemelere paralel şehit ve gazi çocuklarının nakillerinde de kolaylık sağlandığını kaydetti. Yurt dışından gelen ve nakil şartlarını taşımayan öğrencilerin sınavla öğrenci alan okullara nakline imkan verildiğini belirten Zümre Başkanı, ''Örneğin yerleştirmeye esas puanı tutan bir Anadolu meslek lisesi öğrencisi kontenjan bulunmak kaydı ile fen lisesine de sosyal bilimler lisesine de Anadolu lisesine de nakil olabilecek. Yurt dışından gelen öğrenciler ikametlerinin bulunduğu Anadolu liselerine gelebilecekler'' diye konuştu. Ortaöğretim kurumlarına devam zorunluluğu getirilerek, özürsüz devamsızlığın 10 günle, özürlü özürsüz toplam devamsızlığın ise 45 günle sınırlandırıldığını bildiren Zümre Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Velinin yazılı beyanı, özür belgesi kapsamında değerlendirilerek devamsızlıkta velinin takip ve sorumluluğunun önemi artırılmıştır sayılı Kanun kapsamında ortaöğretimin zorunlu hale getirilmesine bağlı olarak, öğrencilerin bir ortaöğretim kurumuna kaydettirilmesi ve devamının sağlanması konusunda öncelikle veli sorumlu kılınmış, okul/kurum yöneticileri, milli eğitim müdürleri mahalli ve mülki idare amirleri ise yaptırım ve mevzuat hükümlerini uygulama konusunda yetkilendirilmişlerdir.'' Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde, sözlü ve ödevle değerlendirme yerine proje ve performans çalışmasına yer verildiğini belirten Zümre Başkanı, Tasdiknameyle ilgili hükümlerin çıkarıldığını, bununla ilgili kavramların yeniden düzenlendiği bilgisini paylaşan Kılıçoğlu, bu bağlamda öğrenim durum belgesi ile okul/kurum değiştirme cezası kavramlarına yer verildiğini ifade etti. Zümre Başkanı öğrencinin başarı ve not sistemi ile ilgili olarak da, şunları kaydetti: ''Uygulamadaki puan ve notla değerlendirme esasına dayanan ikili ölçme değerlendirme sistemi, sadece puanı esas alan tekli değerlendirme sistemine dönüştürüldü. Başarı puanı 45'ten 50 puana yükseltildi, öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesine yönelik puanlar yeniden belirlendi. Buna göre iki dönem puanının aritmetik ortalaması en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanı en az 70 olan öğrencilerin başarılı sayılmasına dair hükümlere yer verildi, okul türlerine göre ortalamayla sınıf geçilmesine ilişkin farklılık kaldırılarak bütün okul türleri açısından yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrencilerin başarılı sayılmalarına ve sınıf geçmelerine imkan verildi.'' Ortaöğrenim süresince en az 3 öğretim yılının bütün dönemlerinde takdir belgesi alan öğrencilere üstün başarı belgesi verilmesine ilişkin hükme yer verildiğini aktaran Kılıçoğlu, iftihar listesine işlerlik kazandırıldığına dikkat çekti. Kılıçoğlu, ortaöğretim sisteminde sınav sayısı ve çeşidinin azaltıldığını, ortalama yükseltme sınavlarının kaldırıldığını belirterek, komisyon marifetiyle yapılan sorumluluk sınavlarının ise ilgili dersin öğretmeni tarafından yılda 2 kez (kasım-nisan aylarında) yapılacak şekilde yeniden düzenlendiğini ifade etti. Bilgi edinmeyle ilgili mevzuat doğrultusunda öğrencinin sınav notlarına itirazda bulunabilmesine imkan verildiğini söyleyen Kılıçoğlu, buna ilişkin sürecin tanımlandığını belirtti. Kılıçoğlu, yönetmelikte ikili kültür anlaşmaları çerçevesinde öğrenci değişim programına göre yurt dışına gidip dönen öğrencilerin kayıt kabul ve nakillerine ilişkin hükümlere de yer verildiğini ifade etti. Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden, sınıf bazında başarısız ders sayısı en fazla 3 olanlarla alt sınıflar da dahil toplam 6 dersten başarısız olanların sorumlu olarak sınıf geçmelerine imkan verilerek, sınıf tekrarının azaltılmasının, başarının artırılmasının hedeflendiğini işaret eden Kılıçoğlu, şunları kaydetti: ''Ortaöğretim kurumlarının eğitim ve öğretim faaliyetlerinde üniversiteler, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler ve diğer resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmalarını teşvik eden hükümlere vurgu yapıldı. Zorunlu ortaöğretim kapsamında sınıf tekrarına, öğrenim hakkının kullanılmasına, kayıt şartlarının yitirilmesine ve disiplin cezasına bağlı olarak örgün ortaöğretimle ilişiği kesilen öğrencilerin açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine yönlendirilmesine ilişkin hükümlere yer verildi. Ortaöğretim kurumlarının hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatili dışındaki resmi tatil günleri konusunda, Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği esas alındı. Ortaöğretimin zorunlu eğitim kapsamına alınmasına bağlı olarak diploma harcı kaldırıldı.'' Zümre öğretmenler kurulunun öğrenim süreçleri ve sınavlarla ilgili alınacak kararlarda belirleyici hale getirildiğini belirten Kılıçoğlu, ''Sınavların ortak, derslerin blok yapılmasına ilişkin süreç, zümre öğretmenler kurulunun önerisine, öğretmenler kurulunun kararına ve okul müdürünün onayına bağlandı'' dedi. Okul müdürüne, öğrenciyle ilgili acil disiplin durumlarında 10 iş gününe kadar tedbir kararı alabilme yetkisinin verildiğini aktaran Kılıçoğlu, öğretmenlerin genel kültür, özel alan ve pedagojik formasyon alanlarında, bilgi ve görgülerini artırmak, öğretmenlere yeni beceriler kazandırmak, eğitim ve öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yolları bulmak amacıyla ders kesiminde ve yeni ders yılı başlangıcı öncesinde mesleki çalışma yapmalarına ve bu çalışmanın ücretlendirilmesine dair hükümlere yer verildiğini kaydetti. Bireylerin hayat boyu eğitim uygulamaları kapsamında okulların bina, tesis, araç-gereç, personel ve kapasitelerinden azami derecede yararlandırılmasına imkan verileceğini belirten Kılıçoğlu, okulların hafta sonu,

6 yarıyıl ve yaz tatilleri dahil olmak üzere gerektiğinde saatleri arasında yıl boyunca açık bulundurularak, şartları uygun olan bütün okullardan tam gün, tam yıl yararlanılabilmesine imkan verildiğini de ifade etti. Zümre katılımcıları tarafından anılan yönetmelik hükümlerinin 12 yıllık Zorunlu Eğitim sürecinin gerekleri doğrultusunda değişiklikler içerdiği için bu öğretim yılından itibaren uygulamada aksaklık yada hata olmaması için özenle kavranmasına dikkat çekildi. Zümre Başkanı Atatürkçülükle ilgili konular aşağıda belirtilen şekliyle yıllık planlara yansıtılması gerektiği konusu İHL Meslek Dersleri öğretim programının amir hükmü olduğunu belirtti ve arkadaşların bu konularda hassas davranmaları ülkemizin birlik ve beraberliği açısından son derece önemli olduğunu ifade ederek, öğretim programımızda bu konuların aşağıdaki şekilde belirlendiğini ifade etti.öğretim programlarında yer alması gereken Karar 1: Atatürkçülükle ilgili konular Fıkıh ve Karşılaştırmalı Dinler Tarihi dersi için aşağıdaki şekilde yansıtılacaktır. İMAM-HATİP LİSELERİ ÖĞRETİM PROGRAMI ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ KONULAR TABLOSU (FIKIH DERSİ) (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının tarih ve 64 sayılı kararı gereğince Orta Öğretim Kurumlarının öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülük ile ilgili konular aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde kazanım olarak yer almıştır.) ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ KONULAR VE AÇIKLAMALAR AÇIKLAMA: Öğretim programının İçtihad ve Müçtehid konusunun Taklit Ve Taassup alt başlığı işlenirken, taassubun zararları, çağdaşlaşma ve uygarlık konularına da yer verilecektir. AÇIKLAMA: Öğretim programında gazilik ve şehitlik konusu işlenirken TBMM tarafından Atatürk e Gazilik unvanının verilişi üzerinde de durulacaktır. SINIF ÜNİTE DERS KAZANIMLARI 11 İçtihad İçtihadın taklit ve taassubu önlemedeki işlevini fark eder. Fıkıh ve Sosyal Hayat Şehitlik ve gaziliğe verilen önemi ayet ve hadislerle temellendirir. Atatürk ün vatan savunmasına verdiği önemin farkında olur. İMAM-HATİP LİSELERİ ÖĞRETİM PROGRAMI ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ KONULAR TABLOSU (KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ DERSİ) ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ KONULAR SINIF ÜNİTE DERS KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALAR KONU: Laikliğe yönelik iç ve dış tehdit AÇIKLAMA: bu konu öğretim programının Misyonerlik Faaliyetleri ve Bazı Yıkıcı Dinî Cereyanlar konusunun Yıkıcı Faaliyetlere Karşı Alınması Gereken Tedbirler Bilgisi nden önce işlenecektir. 12 Dinî Çoğulculuk, Diyalog ve Misyonerlik 5. Misyonerlik ve istismarcı misyonerlik hakkında bilgi sahibi olur. 6. Türkiye de faaliyet gösteren misyoner grupları tanır. 7. Misyonerlikte kullanılan argümanların farkında olur. 8. Laikliğe yönelik iç ve dış tehditleri kavrar. Karar 2: Özellikle milli gün ve bayramlara denk gelen dersler başta olmak üzere Atatürk ve devrimleriyle ilgili öğrencilerin ufkunu açacak, ülkemizin içinde bulunduğu durumun muasır medeniyetler seviyesine gelebilmesi için çağdaş din adamı Misyonu anlatılacak ve bu sorumluğun bilincine varmaları sağlanacaktır. Karar 3: Hâlihazırda ülkemizde faaliyette bulunan misyonerlik ve istismarcı misyonerlik, satanizm hakkında ayrıntılı bilgiler verilecek, milli kültürümüzü yozlaştırıcı akımlar üzerinde kelam ve temel dini bilgiler derslerinde aydınlatıcı bilgiler verilecek. Madde 6: Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleri ile bunların uygulama şeklinin belirlenmesi, Karar 1: Uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleri aşağıda belirlenmiş olup, bunlarla ilgili açıklamalar, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce hazırlanan, İmam Hatip ve Anadolu İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretim Programları kitabının Öğretmen Bilgi Notları bölümünden okunacaktır. 1. Beyin Fırtınası 2. Bir Öğretim Materyali Olarak Film 3. Tartışma Yöntemi 4. Küçük Grup Oluşturma

7 5. Örnek Olay İncelemesi 6. Fotoğraf ve Resimlerin Analiz Edilmesi (Fotoğraf/Resim Okuma) 7. Gözlem Gezisi Yöntemi 8. Drama 9. Altı Şapkalı Düşünme Tekniği 10. Problem Çözme 11. Görüş Geliştirme 12. Kavram Haritaları ve Din Öğretiminde Kullanımı 13. İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretiminde Ayet ve Hadislerin Kullanımı 14. Karikatür okunması Karar 2: Ayrıca klasik eğitim-öğretim metotlarından anlatım, soru-cevap, tartışma, sentez, analiz, yüzüne okuma, ezberleme ve dinleme, koro çalışması, yarışma düzenleme gibi metotlar kullanılacaktır. Madde 7: Ünite veya konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması, ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin hususların görüşülmesi, Zümre Başkan Yrd.Metin ÇETİN başarının iyi bir planlama ile mümkün olduğunu, her yıl yapılan ünitelendirilmiş yıllık planların bizlere bir yıl boyunca ışık tuttuğunu bu nedenle planların özenle yapılması gerektiğini belirtti. Yaşar KARA söz alarak ünitelendirilmiş yıllık planların ders dağılımlarına göre paylaştırılmasını, planların yapılmasından sonra üzerinde mütalaa edilmesinin yararlı olacağını ifade etti. Karar 1: Yeni müfredat programı çerçevesinde ünitelendirilmiş yıllık planların, kazanımlar, kavramlar, ders saatleri ve tayin edilen süreler göz önünde bulundurularak yapılacaktır. Karar 2: Derslerin işlenişinde programda verilen örnek etkinliklerden yararlanılarak günlük planların yapılması; Karar 3: Yıllık planlar hazırlanırken her ünite ile ilgili verilen kazanımlar eksiksiz olarak yansıtılacaktır. Karar 4: Yıllık Plana her ünite ile ilgili olarak hatırlatmaya yönelik olarak etkinlik örnekleri kazanımlara göre yansıtılacaktır. Karar 5: Ders dağılımına müteakiben ders saati en fazla olan öğretmenin o dersin planı üzerinde ön çalışma yapması, ve bu çalışmasının müzakeresi için zümre öğretmenlerine takdim etmesi kararlaştırıldı. B.KÖY AND. İHL ÖĞRT. YILI İHL MES. DERS. YILLIK PLAN DAĞITIM LİSTESİ SORUMLU ÖĞRETMEN PLANLANACAK DERS ÜMMÜHAN EVLİ KUR AN-I KERİM 5 LATİFE IŞIK DİN KÜLT.AH. BİL. 5 FATMA ÇALIK ARAPÇA 5 CAFER CAN KUR AN-I KERİM 9 HAVVA UYSAL KUR AN-I KERİM 10 SUAT KELKİTLİ KUR AN-I KERİM 11 AHMET EŞİYOK KUR AN-I KERİM 12 AHMET USLU ARAPÇA 9 BURHAN ARSLAN ARAPÇA 10 SERHAT YAKICI ARAPÇA 11 MUHSİN ÇELİK ARAPÇA 12 SEMA ERSOYAK TEMEL DİNİ BİLGİLER 5-6 SEMA ERSOYAK TEMEL DİNİ BİLGİLER 9 And. SEMA ERSOYAK TEMEL DİNİ BİLGİLER 9 Düz. AYŞE UĞUR SİYER 10 NESİBE KARATOP FIKIH 11 BÜŞRA AKSOY TİRYAKİ HADİS 11 YAŞAR KARA TEFSİR 12 METİN ÇETİN HİTABET 12 TURGUT KESİK KELAM 12 FATMA ZAHİDE BOZKURT DİNLER TARİHİ 12 ŞEYMA TURAN İSLAM TARİHİ 12

8 Madde 8: Diğer zümre veya bölüm öğretmenleriyle yapılacak iş birliği esaslarının belirlenmesi, Zümre Başkanı bu madde ile ilgili olarak arkadaşların önerilerini sunmalarını istedi. Bunun üzerine; ; KUR AN-I KERİM DERSİ: Havva UYSAL, 9. sınıfların 1. ünitesinde harflerin yazılışı ve okunuşuyla ilgili olarak Arapça dersi zümre öğretmenleriyle, 10. sınıf ta insanın yaratılışı ile ilgili konularda Biyoloji dersi zümre öğretmenleriyle, Uzayla ilgili ayetlerin açıklanmasında Fizik dersi zümre öğretmenleriyle Saniye ŞİŞMAN, projeksiyon cihazından K.Kerim dersinde yararlanıması gerektiği,muhammed YILMAZ da ezber konularının mutlaka talimli olarak sınıf içi çalışmalarıyla ezberletilmesini söyledi. Yaşar KARA, 9. Sınıftan itibaren her sınıfın ezber konularının yanıda önceki ezberlerin de dinlenilmesi ve öğrencilerin unumamaları için eski ezberlerden sorumlu tutulmasını istedi. Metin ÇETİN, öğrencinin yüzüne okumaları konusunda titiz olunmasını her hafta her öğrenciyi sınıfta dinlenmesi gerektiğini söyledi. Suat KELKİTLİ, yüzüne okuma ve ezber çalışması yaptırmada koro çalışmasının yararlı olduğunu söyledi. ARAPÇA DERSİ:Muhsin ÇELİK, Sarf ve Nahiv konuları işlenirken Türk Dili Dersi ve İngilizce Dersi Zümre öğretmenleriyle işbirliği yapılacaktır. Burhan ARSLAN pratiğe yönelik çalışmalar esnasında arap asıllı misafir öğreticilerden yararlanılmasını istedi. Serhat YAKICI, işlenen konuya göre sınıfı düzenlenip sınıf panoları ve dramalar hazırlanabileceğini söyledi. HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA DERSİ:Saniye ŞİŞMAN, Dersin işlenişinde, Din Hizmetleri ve İletişim Ünitesi konusunda edebiyat Dersi zümre öğretmenleriyle işbirliği yapılacaktır. 4. Ünitede öğrencilerin vaaz konuları belirlenirken seçilen konuya göre ilgili zümre öğretmenleriyle işbirliği yapılacaktır. TEFSİR DERSİ: Musa ŞİMŞEKÇAKAN,Tefsir dersi işlenirken konuların içeriğine göre diğer zümre öğretmenleriyle işbirliğine gidileceğini, Tefsir Usulü konularının ilk üç ayda öğretilerek, devam eden sürede ise metin çalışmasına meal ve tefsir yapılmasının yararlı olacağını söyledi. SİYER DERSİ:Havva UYSAL; 1. ünite de yer alan İslam Öncesi Arabistan ve Araplar konusu işlenirken Tarih ve Coğrafya zümre öğretmenleriyle, FIKIH DERSİ:İdris KİBAR; Fıkhi hükümler ünitesinde Kıyas konusu işlenirken Felsefe zümre öğretmenleriyle, Temizlik konusu işlenirken Sağlık Bilgisi ve Biyoloji zümre öğretmelerinden, KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ DERSİ:Fatma ZAHİDE BOZKURT: Hint ve doğu Asya dinleri Ünitesinde Eski Türk inançları işlenirken Tarih öğretmenleriyle işbirliğine gidilecektir. Dini çoğulculuk diyalog ve misyonerlik ünitesinde Laikliğe yönelik iç ve dış tehditler konusunda T.C. İnkılâp Tarihi öğretmenleriyle işbirliğine gidilecektir. KELAM DERSİ:Turgut KESİK, Kelam bilimleri ve temel sorunları Ünitesinde Kelam ile felsefe arasındaki ilişki ve İslam düşüncesinde yorumlar konusu işlenirken Felsefe öğretmenlerinden yararlanılacaktır. HADİS DERSİ:Büşra Aksoy TİRYAKİ; Hadis ve sünnetin anlaşılması konusunda 2örnek alma ve taklit etme konusu2 işlenirden Psikoloji zümre öğretmenleriyle işbirliği yapılacaktır. İSLAM TARİHİ DERSİ: Metin ÇETİN;Ders işlenirken konunun içeriğine göre tarih öğretmenleriyle işbirliği yapılacaktır ayrıca 2günümüz İslam dünyası2 ünitesinde asya, Afrika, Balkanlar, Amerika kıtası, Türkiye ve diğer İslam ülkeleri konusu işlenirken Coğrafya dersi öğretmenleriyle işbirliği yapılacaktır. Madde 9: Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararlar alınması, Zümre Başkanı okulumuzun köklü olması, dersliklerde projeksiyon cihazının bulunması nedeniyle eskiye nazaran daha fazla imkanlara sahip olduğumuzu ifade etti. Bu imkanların öğrencilerimizin istifadesine sunulmasının zorunlu olduğunu, bunun için mümkün mertebe derslerin slaytlar eşliğinde biraz daha görselliğe önem verilerek işlenmesinin önemli olduğunu söyledi. Karar 1: Derslerin işlenişi imkânlar ölçüsünde bilgisayar, Projeksiyon aleti, filmler, slaytlar, flaş bellek, cd, dvd, kamera, dijital fotoğraf makinelerinden faydalanılacaktır. Madde 10: Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyalinin belirlenmesi, Zümre Başkanı kaynak yönünden oldukça zengin bir alana sahip olduğumuzu, dolayısıyla biraz seçici olmak zorunda olduğumuzu söyledi. Karar 1: Derslerin işlenişinde aşağıdaki kitap, araç ve gereçler kullanılacaktır. 1- MEB Yayınları ve MEB Tavsiyeli Yayınlar 2- Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları

9 3- Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları 4- İlahiyat Fakültesi Yayınları 5- TRT de Yayınlanan Film ve Belgeseller 6- Kitab-ı Mukaddes 7- Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Tefsiri 8- Kütüb-i Sitte 9- İslam Ansiklopedisi (TDV) 10- İslam Tarihi Dersleri Hüseyin Gazi YURDAYDIN (Ank. Ünv. İlahiyat Fak. Yay.) 11- İslam Fıkhı Ansiklopedisi Vehbe ZUHAYLİ 12- İslam İlmihali (TDV) 13- Ders Kitabı 14- Konularla ilgili haritalar 15- Sarık-Cübbe-Rahle-Tesbih, 16- Ney, Tef, Ud 17- İslam Tarihi- M. Asım KÖKSAL 18- Oyuncak bebek, Manken Maketi, cenaze kefenlenmesinde kullanılan malzemeler. Madde 11: Okul veya kurum ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması, Zümre Başkanı Ali KILIÇOĞLU alanımızın çok geniş ve halkla yüz yüze olduğu için faaliyet alanımızın çok olduğunu, bunun hem okulumuzun tanıtımı hem de öğrencilerimizin mesleğe hazırlanmaları, tecrübe kazanmaları açısından önemli olduğunu ifade etti. Yapılan müzakereler sonucunda aşağıdaki faaliyetlerin yapılması kararlaştırıldı. Karar 1: Bakim-Der ile işbirliği yapılarak, Nisan Ayında Kutlu doğum haftası kutlamaları çerçevesinde Siyer-i Nebi Yarışması düzenlenecektir. Yarışmayla ilgili olarak soru komisyonu kurulacak. Komisyon ihl meslek dersleri öğretmenleri ve ilçe müftülüğünce görevlendirilecek bir kişi tarafından oluşacaktır. Komisyon ilk toplantısını Ocak ayında toplanacak, birinci eleme sınavı için gerekli hazırlığı yapacaktır. İlk eleme sonucunda başarılı olanlar ikinci elemeye tabi tutulacak ikinci eleme sınav soruları da aynı komisyon marifetiyle gerçekleştirilecektir. Final yarışması ilçe kültür merkezinde halka açık olarak gerçekleştirilecek. Seçici kurul üyeleri okulumuz meslek derslerinden ve ilçe müftülüğünün görevlendireceği bir kişiden oluşacaktır. Karar 2: Hitabet ve Mesleki Uygulama Dersinde, ilçe Müftülüğü ile işbirliği yapılarak, okulumuza yakın camilerde Cuma günleri imam-hatiplik ve müezzinlik hizmetleri için öğrenciler görevlendirilecektir. Karar 3: Kandil gecelerinde İlçe Müftülüğüyle işbirliği yapılarak, istekli olmaları halinde bayan öğrencilerimiz tarafından Amine Hatun Camiinde program düzenlenecektir. Karar 4: Hitabet ve Mesleki Uygulama Dersinde Nisan-Mayıs ayı içinde B.Köy Sadi Konuk Eğt. Ve Arş. Hastanesi Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak cenaze yıkanması ve kefenlenmesinin uygulamalı olarak gösterimi sağlanacaktır. Karar 5: Hitabet ve Mesleki Uygulama Dersinde Nisan-Mayıs ayı içinde Mezarlıklar Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak kabir ziyareti ve cenaze defin işlemi gösterilecektir. Karar 6: Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce imam hatip liseleri arasında düzenlenecek Hafızlık, Güzel Okuma ve Ezan yarışmalarına ilgili yazılar geldikten sonra öğrencilerin hazırlanmasına yardımcı olunacaktır. Karar 7: Mayıs ayı içerisinde bütün öğrencilerin katılımıyla İlmihal Yarışması yapılacaktır. Karar 8: Bir önceki yıl dini musiki görmeyen sınıflarda alt sınıfın dini musiki programı uygulanacaktır. Karar 9: İlçe müftülüğümüzle Zümre Başkanı Ali KILIÇOĞLU ve Cafer CAN gerekli görüşmeleri yaparak belirlenen camilerde öncelikle son sınıf öğrencilerimiz olmak üzere diğer sınıflardan erkek öğrencilerin Cuma günleri İmam-Hatiplik ve Müezzinlik hizmetleri yapmaları sağlanacaktır. Öğrencilerimizin ulaşımı ve öğle yemekleri okul idaresi ile il müftülüğünün koordinasyonu ile çözülecektir. Madde 12: Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın, birlik ve beraberliğe yönelik belirleyici kararların alınması, Zümre Başkanı, ölçme ve değerlendirme ile ilgili olarak İMAM HATİP LİSESİ VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MESLEK DERSLERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI kitabında gerekli açıklamaların mevcut olduğunu bu açıklamaların dikkatle okunması gerektiğini ifade etti. Karar 1: Öğrencilerin başarıların ölçme-değerlendirme ve takibinde aşağıda belirlenen yöntem ve teknikler kullanılacaktır. Performans Değerlendirme, Proje, Gözlem, Öz Değerlendirme, Sözlü Sunum, Kavram Haritaları, Uzun Cevaplı Sorular, Doğru-Yanlış Sorular, Çoktan Seçmeli Testler, Eşleştirmeli Sorular, Kısa Cevaplı Sorular kullanılacaktır. Grup Genel Değerlendirme Formu, Grup Öz Değerlendirme Formu, Öğrenci Gözlem Formu, Proje (Ödev) Değerlendirme Ölçeği, Kur an-i Kerim Dersi Dinleme, İzleme Becerisini Değerlendirme Formu, Hitabet Ve Mesleki Uygulama Dersi Öğrenci Gözlem Ve Değerlendirme Formu kullanılacaktır. Madde 13: Uygulamalı olarak yapılan Kur an-ı Kerim ve Dini Musiki derslerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi; sınavların şekil, sayı ve süresi ile ürün değerlendirme ölçütleri ile puanlarının belirlenmesi, Cafer CAN, Kur an-ı Kerim ve Dini Musiki dersinin İHL öğrencilerinin dışa yansıyan ve gerek anne babaların gerekse halk tarafından İHL deki eğitim öğretim sürecindeki kalitenin ölçülmesinde en önemli iki ders olduğunu, dolayısıyla bu derslerin ölçme ve değerlendirilmesinin çok hassas yapılması gerekliğini söyledi. Yapılan müzakereler sonunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

10 Karar 1: Kur an-ı Kerim Dersi için her dönem 3 veya 4 sözlü yoklama yapılacaktır. Ölçme ve değerlendirmede aşağıdaki çizelge veya özüne bağlı kalmak kaydıyla uyarlanmış hali kullanılacaktır. Karar 2: Ezber ve Tecvid konularında sınıf seviyesine göre ekleme ve çıkarma yapılabilecektir. Karar 3: Öğrencilerin tecvidi daha iyi öğrenmesi, unutulmaması açısından isteyen öğretmen arkadaşın her dönem için bir yazılı sınavı yapılmasına ve alınan puanın en fazla % 30 unun sözlü sınav ortalamasına eklenmesine ve sonucun ikiye bölünerek ders notunun belirlenmesine karar verilmiştir. Karar 4: Kur an-ı Kerim dersinde ders saati artan sınıflarda mahreç, yüzünden o kuma ve tecvid bilgisi ve uygulamasına ağırlık verilecek. Karar 5: Dini musiki dersinde cami musiki formları üzerinde yoğun olarak durulacak. Özellikle güzel Kur an ve ezan okuma konularında mahreç çalışması yapılacak. KUR AN-I KERİM İ OKUMA BECERİSİ GÖZLEM FORMU ÖğrencininAdı-Soyadı: Sınıf: Tarih: Öğretmen: Konu: Çok iyi İyi 4 3 Eksik 2 Zayıf 1 Hatalar Sayısı Hata yeri 1 Harflerin isimlerini doğru söyleyebilme 2 Harflerin mahreçlerini ve önemli sıfatlarını söyleyebilme 3 Kalın ve ince sesli harfleri seslendirebilme 4 Ra harfinin ince ve kalın okuma kurallarını 5 Lafzatullah ın Lam ının hükümlerini 6 Lam-ı tarifin hükümlerini (İdgam-ı şemsiye, İzhar-ı kameriye) 7 Tenvin ve sakin nun un hükümlerini a) İhfa kuralını b) İzhar kuralını c) İklab kuralını 8 Kalkale yi yapabilme 9 İdgamları yapabilme a) İdgam-ı mealgunne yi yapabilme b) İdgam-ı misleyn mealgunneyi yapabilme c) İdgam-ı bilagunne yi yapabilme d) İdgam-ı mütecaniseyn-i yapabilme e) İdgam-ı mütekaribeyn-i yapabilme 10 Sakin mim in hükümlerini a) İhfa-ı şefeviyyeyi b) Izhar yaparak okuyabilme 11 Medleri a) Medd-i tabii yi yapabilme b) Medd-i muttasıl ı apabilme c) Medd-i munfasıl ı apabilme d) Medd-i lazım ı yapabilme

11 1) Kelimelerdeki medd-i lazımı 2) Huruf-u mukataalardaki medd-i lazımı e) Medd-i arız ı yapabilme 1) Medd-i arız ın vecihlerini 2) Ravm yapabilme 3) İşmam yapabilme f) Medd-i lîn i yapabilme 12 Tilavet usullerindeki med ölçülerini a) Tertil usulü ile okuyabilme b) Tedvir usulü ile okuyabilme c) Hadr usulü ile okuyabilme 13 Hemze-i vasıl ın hükümlerini 14 Hemze-i kat ın hükümlerini 15 Vakıf kurallarını 16 İbtida kurallarını 17 Vasl kurallarını 18 İstiaze ve besmele kurallarını 19 Durak işaretlerine (secavendler) uyma 20 İmale yapabilme 21 Sekte yapabilme 22 Teshil yapabilme 23 Manaya uygun olarak yüksek ve alçak sesle okuyabilme 24 Toplantı ve merasimlerin 25 anlamlarına uygun ayetleri okuyabilme Bazı ayet ve sureleri ezbere okuyabilme a) Fâtiha Suresi b) Bakara /1-5 c) Nâs-Duha d) Bakara /255 (Ayetü l- Kürsi) e) Bakara / f) Haşr/22-24 g) Yâsîn Suresi h) Mülk Suresi I) Nebe Suresi Karar 6: Hitabet ve Mesleki Uygulama Dersinde Mesleki Uygulama ve Staj Çalışmaları Değerlendirme Formu Kullanılacak

12 Karar 7: Dini Musiki Dersi için 2 (İki) sözlü yoklama yapılacaktır. Not verirken aşağıdaki form kullanılacaktır. DİNİ MÜSİKİ DERSİ ÖĞRENCİ GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME FORMU Öğrencinin Adı-Soyadı: Öğretmen: Sınıf: Tarih: Konu: Çok iyi 4 İyi 3 Eksik 2 Kötü 1 Hatalar Sayısı a) İlahileri makamlarına göre okuma b) Mevlid okuma c) Dini Musikide kullanılan aletleri tanıma Cami Musikisi İle ilgili Hususlar a) Ezanı usulüne uygun okuyabilme b) Sala yı kuralına uygun okuyabilme c) Kamet i kuralına uygun okuyabilme d) Tekbir i kuralına uygun okuyabilme e) Tesbihat dualarını kuralına uygun okuyabilme Madde 14: Öğrencilere verilecek proje ve ödev konularının seçiminde; öğretim programları ile okul veya kurum ve çevre şartlarının göz önünde bulundurulması, Zümre Başkanı Ali KILIÇOĞLU, meslek derslerinin fazla olması nedeniyle meslek derslerinden ödev alan öğrencilerin de fazla olduğunu ifade etti. Serhat YAKICI, söz alarak, ödevlerin yıl içerisinde mutlaka takibinin yapılmasının gerekli olduğunu söyledi. Dönem DOĞAN da ödevlerin notları artırmak için değil de bilgi ve becerilerin artırılması için alınması gerektiğinin öğrencilere ısrarla söylenmesinin yararlı olacağını ifade etti. Metin ÇETİN söz alarak meslek derslerinden ödev alan öğrencilerin internetten ziyade okul kütüphanesini kullanarak Tefsir, Hadis, Fıkıh, İslam tarihi gibi temel kaynak külliyatlarıyla tanışmasına da vesile olmasını sağlamamız gerektiğini söyledi. Karar 1: Ödevler en geç Ekim ayının son haftasında verilmesi, en geç Mayıs ayının ikinci haftası toplanarak ve Mayıs ın son haftasından itibaren öğrenciler tarafından sunumunun gerçekleştirilesi sağlanacaktır. Karar 2: Ödevler temel kaynaklardan yararlanılarak yapılacak böylece öğrencilerin araştırma bilgi ve becerileri geliştirilecek hem de temel kaynaklarla tanışmaları sağlanacaktır. Karar 3: Ödev takibinde aşağıdaki form kullanılacaktır. Karar 4: Ödev konuları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

13 PROJE (ÖDEV) DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ Projenin Adı : Öğrencinin Adı ve Soyadı : Sınıfı-No : GÖZLENECEK ÖĞRENCİ KAZANIMLARI DERECELER Çok iyi İyi Orta Geçer Yetersiz I. PROJE HAZIRLAMA SÜRECİ Projenin amacını belirleme Projeye uygun çalışma planı yapma Projeyle ilgili ihtiyaçları belirleme Farklı dinî kaynaklardan bilgi toplama Projeyi plana göre gerçekleştirme Projeye değişik açılardan bakabilme, danışabilme TOPLAM II. PROJENİN İÇERİĞİ Türkçeyi doğru ve etkili kullanma Bilgilerin doğruluğu Toplanan bilgilerin analiz edilmesi Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma Toplanan bilgileri düzenleme Kritik düşünme becerisini gösterme TOPLAM III. SUNU YAPMA Türkçeyi doğru ve etkili konuşma Sorulara cevap verebilme Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma Sunuyu hedefe yönelik materyallerle destekleme Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma Verilen sürede sunuyu yapma Sunum sırasında özgüvene sahip olma Severek sunum yapma TOPLAM GENEL TOPLAM

14 Öğretmenin yorumu:... ÖDEV KONULARI DERS BAZINDA AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE TESPİT EDİLMİŞTİR KUR AN-I KERİM DERSİ 9.Sınıf: 1. Amme cüzünden öğrencinin seçeceği herhangi bir surenin (bir sayfadan az olmamak kaydıyla) ezberlenilmesi, Metin ve Mealinin yazılması. 2. Amme cüzünden öğrencinin seçeceği herhangi bir surenin (bir sayfadan az olmamak kaydıyla) Metin, Meal ve Tecvid kaidelerinin gösterilmesi. 10.Sınıf: 1. Amme cüzünden öğrencinin seçeceği herhangi bir surenin (bir sayfadan az olmamak kaydıyla) ezberlenilmesi, Metin ve Mealinin yazılması. 2. Amme cüzünden öğrencinin seçeceği herhangi bir surenin (bir sayfadan az olmamak kaydıyla) Metin, Meal ve Tecvid kaidelerinin gösterilmesi. 3. Aile hukuku ile ilgili Nisa suresindeki 34. Ayetin incelenmesi. 4. Maide suresindeki Habl-Kabil kıssasının araştırılması. 5. En am Suresindeki Hz. İbrahim in Tehvid mücadelesinin araştırılması. 11.Sınıf: 1. Amme cüzünden öğrencinin seçeceği herhangi bir surenin (bir sayfadan az olmamak kaydıyla) ezberlenilmesi, Metin ve Mealinin yazılması. 2. Amme cüzünden öğrencinin seçeceği herhangi bir surenin (bir sayfadan az olmamak kaydıyla) Metin, Meal ve Tecvid kaidelerinin gösterilmesi. 3. A raf Suresindeki Hz.Adem kıssasının araştırılması. 4. Hz.Adem, Hz.Nuh, Hz.Hud, Hz.Lut, Hz.Salih ve Hz.Şuayb Peygamberlerin kıssalarının araştırılması. 5. Yunus Suresindeki unus Peygamberinin kıssasının araştırtması. 6. Hud Suresindeki Ahlaki ilkelerin araştırılması. 7. Yusuf Suresindeki rüya kıssasının incelenmesi. 8. Ra d Suresindeki Kur an-ı Kerim in özelliklerinin araştırılması. 9. İbrahim suresinde anlatılan Kâbe nin inşası ile ilgili araştırma yapılması. 12.Sınıf: 1. Amme cüzünden öğrencinin seçeceği herhangi bir surenin (bir sayfadan az olmamak kaydıyla) ezberlenilmesi, Metin ve Mealinin yazılması. 2. Amme cüzünden öğrencinin seçeceği herhangi bir surenin (bir sayfadan az olmamak kaydıyla) Metin, Meal ve Tecvid kaidelerinin gösterilmesi. 3. Hicr Suresindeki Cennetlik ve Cehennemliklerin tasviri ile ilgili araştırma yapılması. 4. Nahl uresindeki şeytanının insan üzerindeki etkisinin araştırılması. 5. İsra Suresindeki Miraç ve İsra hadisesinin araştırılması. 6. İsra Suresindeki Ana-Baba hakkının araştırılması. 7. Nanaz kılmanın ve duanın öneminin araştırılması. 8. Kehf Suresindeki Hızır ve Zülkarneyn kıssalarının araştırılması. 9. Ashab-ı Kehf kıssasının araştırılması. 10. Kur ana Göre Hz. Meryem Konusunun araştırılması. 11. Kur anda anlatılan Firavn-Haman-Karun sembolleri ve özelliklerinin araştırılması. 12. Hac Suresindeki kıyamet tasvirlerinin araştırılması. 13. Nur Suresindeki ifk hadisesi, Aile ve Toplum ilişkisinin araştırılması. 14. Tesettür ayeti ve Zina konusu ile ilgili hükümler araştırılacaktır. 1. Kur n-ı Kerim Meali 2. Elmalılı Tefsiri 3. Hasan Basri Çantay Meali TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ 1. Kelime-i Şehadet ve Kelime-i Tevhidin incelenmesi 2. Temel İman esaslarından birisinin incelenmesi 3. İslamda temizlik ve öneminin incelenmesi 4. Atatürk ün İslam dini ile ilgili sözlerinin incelenmesi 5. Din-Laiklik ilişkisinin araştırılması 6. Ana-Baba haklarının incelenmesi 7. İslam a göre zannın incelenmesi 8. Meşhur İslam bilginlerinden birinin hayatının incelenmesi 9. Rüşvetin kötülüğü 1. Temel Dini Bilgiler (Seyfettin YAZICI) 2. T.D.V İslam Ansiklopedisi 3. Kur an-ı Kerim Meali SİYER DERSİ

15 1. Hz.Peygamberin Ficar Savaşına katılmasının incelenmesi 2. Hz.Peygamberin Hılfıl Fudul (Erdemliler, Faziletliler) cemiyetine katılmasının incelenmesi 3. Hz.Peygamberin Kâbe hakemliği yapmasının incelenmesi 4. Hz.Peygamberin davet metodunun incelenmesi 5. Hz.Peygamberin hicret ve hicretin öneminin araştırılması 6. Medine sözleşmesinin incelenmesi 7. Hz. Peygamberin mektuplarının incelenmesi 8. Veda hutbesinin incelenmesi 9. Bir aile reisi olarak Hz.Peyganberin incelenmesi 10. Bir eğitimci olarak Hz.Peygamberin kullandığı yöntemin araştırılıp incelenmesi 1. Hz.Peygamberin Hayatı (İbrahim SARIÇAM) 2. T.D.V Yayınları 3. İslam Peygamberi (Muhammed Hamidullah) 4. Asrı Saadet (Komisyon) HADİS DERSİ 1. Hadislerin tedvin ve Tasifi ile ilgili araştırılma yapılması 2. Hadis terimlerinde Cerh ve Ta dil kavramlrının incelenmesi 3. Kütüb-i Sitte Müelliflerinin incelenmesi 4. Hz. Peygamber dönemine hadis yazımının incelenmesi 5. Mevzu hadisleri tanıma yollarının incelenmesi ve Mevzu hadislerin zararlarının araştırılması 6. Sahih hadislerin incelenmesi 7. Hadislerde yerlilik ve evrensellik kavramlarının incelenmesi e tenkidi 1. Hadis İlimleri ve Istılahları (Subhi SALİH) 2. Tecridi Sarih tercemesi (Diyanet) 3. Hadis Istılahları (Talat KOÇYİĞİT) 4. Kütüb- Sitte FIKIH DERSİ 1. Ebu Hanifenin hayatının araştırılması 2. Mensubu kalmamış fıkhi Mezheplerden birisinin incelenmesi 3. Efal-i Mükellefinin incelenmesi 4. Fıkh Usulü kavramı olarak Kıyas ın incelenmesi. 5. Azimet ve Ruhsatın incelenmesi 6. Namazın vaciplerinin incelenmesi 7. Sehv secdesini gerktiren hallerin araştırılması 8. Orucun çeşiitlerinin araştırılması 9. Orucu bozan e bozmayan hallerin araştırılması 10. Hacın çeşitleriin araştırılması 11. Zekât verilecek kimselerin araştırılması 1. Diyanet İslam İlmihali 2. İslam Fıkh-ı İsnsiklopedisi (Vehbe Züheyli) 3. Diyanet İslam Ansiklopedisi TEFSİR DERSİ 1. Sebebi Nüzül kavramının incelenmesi 2. Rivayet ve Dirayet tefsirlerinden birisinin incelenmesi 3. Nesh kavramının incelenmesi 4. Kur anda kıssalar konusunun incelenmesi 5. Kur anda meseller konusunun incelenmesi 6. Kur anda yeminler konusunun incelenmesi 7. Kur anın ana konularından birisinin incelenmesi 8. Kısa surelerin tefsiri 1. Tefsir Usul-u (İsmail CERRAHOĞLU) 2. Tefsir Tarihi (İsmail CERRAHOĞLU) 3- Hak Dini Kur an Dili 4- Fi Zilali l Kur an KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ DERSİ 1. Semavi din kavramının incelenmesi 2. Yahudilikte On Emir in incelenmesi 3. Din-Mitoloji ilişkisinin incelenmesi 4. Hz.Meryem in hayatının araştırılıp incelenmesi 5. Kur an ve İncillere göre Hz.İsa nın doğumunun incelenmesi 6. II.Vatikan Konsülünün İslam dünyasına etkisinin araştırılması 7. Kur an açısından dinler arası diyalogun sınırlarının araştırılması 8. Kur ana göre Hıristiyanlık ve Hıristiyanları araştırılması

16 9. Misyonerlik faaliyetleri ve zararlarının araştırılması 10. Laikliğe yönelik iç ve dış tehditlerin incelenmesi 1. Dinler Tarihi (Günay TÜMER-Abdurrahman KÜÇÜK) 2. Kur an-ı Kerim Meal ve Tercümeleri 3. İslam Ansiklopedisi 4. Kitab-ı Mukaddes 5. T.D.V Yayınları 6. Hz.Meryem (Günay TÜMER) İSLÂM TARİHİ DERSİ 1. İslam tarihinin temel kaynakları 2. İbn-i Haldun un hayatı ve İslam tarihçilinin araştırıp incelenmesi 3. İslam tarihinde Hz.Ömer dönemi yeniliklerinin incelenmesi 4. Cemel ve Sıffin savaşlarının araştırılıp değerlendirilmesi 5. Kerbela olayının incelenmesi 6. Endülüs Emevi Devletinin İslam Medeniyetine olan katkısının incelenmesi 7. Emeviler ve Abbasiler döneminde Mevali uygulamasının incelenmesi 8. Türklerin İslam a girişinin araştırılması 9. Moğol istilasının İslam kültür ve medeniyetine oln etkileri ve zararlarının incelenmesi 10. Nizamiye Medreselerinin İslam ilim tarihi açısından incelenmesi 1. Büyük İslam Tarihi 2. T.D.V İslam Ansiklopedisi 3- İslam Tarihi- Asım KÖKSAL KELÂM DERSİ 1. Kelam-Felsefe ilişkisinin incelenmesi 2. Kelam ilmine göre akıl-vahiy ilişkisinin incelenmesi 3. İtikadi Mezheplerin ortaya çıkış sebeplerinin araştırılması 4. Alevilik veya Bektaşilik konularından birisinin araştırılıp incelenmesi 5. Ehli Sünnet Kavramının incelenmesi 6. İnanç bakımından insanların değerlendirilmesi 7. Haricilerin ortaya çıkış nedenlerinin araştırılması 8. İnsan-Ameli Salih ilişkisinin araştırılması 9. Mu tezilenin Usul-u Hamse prensiplerinin incelenmesi 10. Kur anda Şeytan kavramının incelenmesi 11. Tedbir-Tevekkül ilişkisinin incelenmesi 12. Tenasüh-Reankarnasyon terimlerinin incelenmesi 13. Satanizmin çıkış sebepleri ve zararlarının araştırılması 14. Din seçme özgürlüğü ve insan ilişkisinin araştırılması 1. T.D.V İslam Ansiklopedisi 2. Kelam Tarihi (Şerafettin GÖLCÜK) 3. Kelam İlmine Giriş (Bekir TOPALOĞLU) 4. Çağımızda İtikadi Mezhepler (E.Ruhi FIĞLALI) 5. İman-Küfür Sınırı (A.Saim KILAVUZ) HİTABET DERSİ 1. Atatürk ün Balıkesir hutbesinin incelenmesi 2. Hz.Peygamberin örnek hutbelerinin incelenmesi 3. Hıristiyanlıktaki vaftiz ile Müslümanlardaki ad koyma arasındaki ilişkinin araştırılması 4. Hutbe ve Vaazda uyulması gereken ilkelerin incelenmesi 5. Nikâh ve defin konularından birisinin incelenmesi 6. Örnek bir vaaz veya hutbenin hazırlanması (Konu öğrencinin isteğine göre seçilecek) 1. Kur n-ı Kerim Meali 2. T.D.V İslam Ansiklopedisi 3. Örnek hutbeler 4. Minberden Hutbeler (D.İ.B) DİNİ MUSİKİ DERSİ 1. Dede Efendi veya Itrınin hayatının incelenmesi 2. Süleyman Çelebi ve Mevlidin incelenmesi 3. Cami musikisinin tarihçesi hakkında araştırma yapılması 4. İslam da musikinin yeri ve önemi 5. İslam dünyasında kandil gecelerinden birisinin kutlama şekillerinin incelenmesi 6. Dini Musikide en çok kullanılan makamların araştırılması. Kaynak: Türk Dini Musiki Dersleri (Bayram AKDOĞAN)

17 Dilek ve Temenniler; Dilek ve temennilerde söz alan Ali KILIÇOĞLU; Öğrencilerin bizlere çocuklarımız ve kardeşlerimiz gibi olduğunu, onların başarılarının bizim başarılarımız olduğunu, başarısızlıklarının bizi üzdüğünü vurgulayarak bütün arkadaşların öğrencilerin başarısı için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini bundan sonra da aynı gayreti göstereceklerinden emin olduğunu söyledi. Turgut KESİK; Bilgisayar laboratuarının bilgisayar dersinin haricinde diğer derslerde de kullanılacak şekilde hazırlanmasını istedi. Ahmet EŞİYOK; söz alarak çevre pansiyonlarda kalan özellikle 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin ders dışında da meslek derslerine ilgilerini arttırmak için öğretmen arkadaşların fedakârlıkta bulunmaları gerektiğini, okulumuzun uygulama mescidinin bu amaç için kullanılması gerektiği, gerekirse bu konuda mesleki ehliyete sahip imam ve müezzinlerden faydalanılması gerektiğini belirtti. Son olarak söz alan Metin ÇETİN; öğrencilerimizin sosyal hayata uyumlu, çağı tanıyan ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirmemiz için her türlü gayretin sarf edilmesi gerektiğini söyledi.cafer CAN ise Yarı yıl tatili için öğretmen ve öğrencilerin katılımına açık bir umre organizasyonu yapılmasının çok yerinde olacağını söyledi. Dilek ve temennilerde başka söz alan olmadı. Zümre başkanı Ali KILIÇOĞLU yeni müfredata göre eğitim görecek olan 5.6. sınıflarla 9. ve 10. sınıflar konusunda zümre kurulunun dikkatini çekerek, sınıf seviyeleri göz önünde tutularak ders işlenmesini ve Anadolu kısmında ders saatlerinin azaltıldığı T.D.Bil. dersiyle ilgili olarak Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin genelgesini okuyup, zümre öğretmenler kurulu kararının alınması gerektiğini hatırlattı. Bunun üzerine zümre öğretmenler kurulu Temel Dini Bilgiler Dersinde okutulan ünitelerden I. Ünite olan Din Kavramı ve İslam Dini, VII. Ünite olan İslam, Hayat ve Bilim adlı ünitelerin çıkarılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Kapanış Zümre başkanı Ali KILIÇOĞLU, katılımcı arkadaşlara ve yazman Metin ÇETİN e teşekkür ederek, yapılan toplantının ve alınan kararların hayırlara vesile olması dilek ve temennisiyle zümre toplantısını bitirdi. ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ: Ali KILIÇOĞLU, A.Vahap ÇAĞLAR, Cafer CAN, Mustafa YALÇIN, Ahmet EŞİYOK, Burhan ARSLAN, Muhammed YILMAZ Yaşar KARA, Musa ŞİMŞEKÇAKAN, İdris KİBAR, Ahmet USLU, Metin ÇETİN, Turgut KESİK, Suat KELKİTLİ, Serhat YAKICI, Saniye ŞİŞMAN Muhsin ÇELİK, Ömer ALTUNAL, İzzet ÇILGIN, Erkan AKBAŞ, Abdülhalim AKSOY Asiye ERSOY, Büşra Aksoy TİRYAKİ, Dönem DOĞAN, Havva UYSAL, Fatma Zahide BOZKURT, Fatma ÇALIK, Güllü MOLLAALİOĞLU, Ayşe UĞUR Melek BAŞ, Meliha Nur KAYA, Sema ERSOYAK Zeynep ALTINYILDIZ Ercan YAREN Bakırköy Anadolu İmam-Hatip Lisesi Müdürü

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler 7 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28758 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI DEVLET KİTAPLARI Devlet Kitapları Müdürlüğü Ankara -

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ 1) 7/9/2013-28758 RG 2) 19/2/2014-28918 RG 3) 21/6/2014-29037 RG 4) 13/9/2014-29118 RG 5) 19/9/2014-29124 RG 6) 1/7/2015-29403 RG BİRİNCİ KISIM

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2011-2014

STRATEJİK PLAN 2011-2014 ZÜBEYDE HANIM KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ STRATEJİK [Yıl] ES EK T.C. ANKARA VALİLİĞİ LAYIKA AKBİLEK KIZ TEKNİK VE KIZ MESLEK LİSESİ PLAN 2011-2014 OGRT [Şirket adını yazın] [Tarihi seçin] 2011 2014 2011-2014

Detaylı

T.C. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI Mersin Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü

T.C. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI Mersin Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü T.C. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü 2010 2014 STRATEJİK PLAN REVİZYONU (2012-2013) AKDENİZ/MERSİN 2012 Az zamanda çok büyük işler yaptık... Fakat yaptıklarımızı asla kâfi görmeyiz.

Detaylı

SPOR TESİSLERİ VE MALZEME BİLGİSİ

SPOR TESİSLERİ VE MALZEME BİLGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü SPOR TESİSLERİ VE MALZEME BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 10.SINIF 2006 SPOR TESİSLERİ ve MALZEME BİLGİSİ DERSİ PROGRAM GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU

Detaylı

T.C. MiLLi EGiTiM BAKANLIGI Talim ve Terbiye Kurulu Ba~kanhg1. ve 11. Smdlar) Ögretim Program1

T.C. MiLLi EGiTiM BAKANLIGI Talim ve Terbiye Kurulu Ba~kanhg1. ve 11. Smdlar) Ögretim Program1 T.C. MiLLi EGiTiM BAKANLIGI Talim ve Terbiye Kurulu Ba~kanhg1 SAYI: 323 1 TARiH : 25 0~ Wl KONU: Ortaögretim Sosyal Bilim

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2006 MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (9. SINIF)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (9. SINIF) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (9. SINIF) ANKARA 2007 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

ÖNSÖZ. Süleyman KAMÇI Gaziantep Valisi

ÖNSÖZ. Süleyman KAMÇI Gaziantep Valisi 1 2 ÖNSÖZ Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk eğitimin önemini, Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatan da, köleliğe, yoksulluğa düşüren de eğitimdir. sözleriyle

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2007 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

YURT DIŞINDAKİ TÜRK ÇOCUKLARI İÇİN TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (1-10. SINIFLAR)

YURT DIŞINDAKİ TÜRK ÇOCUKLARI İÇİN TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (1-10. SINIFLAR) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı YURT DIŞINDAKİ TÜRK ÇOCUKLARI İÇİN TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (1-10. SINIFLAR) ANKARA, 2006 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2009 1 İÇİNDEKİLER Sayfa TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL

Detaylı

DİL POLİTİKAMIZ DEĞERLENDİRME POLİTİKAMIZ AKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLİTİKAMIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL LİSESİ

DİL POLİTİKAMIZ DEĞERLENDİRME POLİTİKAMIZ AKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLİTİKAMIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL LİSESİ *1998* DİL POLİTİKAMIZ DEĞERLENDİRME POLİTİKAMIZ AKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLİTİKAMIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL LİSESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL LİSESİ KOORDİNASYON Şerife DEMİRCİOĞLU HAZIRLAYANLAR Şerife

Detaylı

Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanındaki Gelişmeler

Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanındaki Gelişmeler T.C. ĐNÖNÜ ÜNĐVERSĐTESĐ Uzaktan Eğitim Yayını No 2009-004.2 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanındaki Gelişmeler EDĐTÖR Y. Doç. Dr. Eyup ĐZCĐ BÖLÜM YAZARI Y. Doç. Dr. Ramazan ÖZBEK ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ ve ÖZELLİKLERİ

Detaylı

23 5 2014 mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7262&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=yeşilay

23 5 2014 mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7262&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=yeşilay ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: yeşilay Resmi Gazete

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel İlköğretim Kurumlarının

Detaylı

MEHMET ZAKİR EKNİ ANADOLU LİSESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMALRI YÖNETMELİĞİ

MEHMET ZAKİR EKNİ ANADOLU LİSESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMALRI YÖNETMELİĞİ MEHMET ZAKİR EKNİ ANADOLU LİSESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMALRI YÖNETMELİĞİ 2015 İ N C E K İKİNCİ BÖLÜM Geç Gelme, Devamsızlık ve İlişik Kesme Geç gelme MADDE 35- (1) Geç gelen öğrencilerin

Detaylı

TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLKÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI İZMİR - 2010 TC

TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLKÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI İZMİR - 2010 TC TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLKÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI İZMİR - 2010 TC 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI FRANSIZCA DERSİ PROGRAMI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) ANKARA 2011 ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI ÖZEL FENERBAHÇE EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI 2013-2014 1 İÇİNDEKİLER Fenerbahçe Koleji Marşı Fenerbahçe Eğitim Kurumları OKULLARIMIZ Vizyonumuz Misyonumuz İlkelerimiz Anaokulu İlkokul Ortaokul

Detaylı

Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesi

Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesi 2011 Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesi Stratejik Plan Bu plan Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesinin 2010-2011/2013/2014 öğretim yılı dönemini kapsamaktadır. Nevzat Saygan-Levent Saygan

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel İlköğretim Kurumlarının

Detaylı

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 12 YIL ZORUNLU EĞİTİM SORULAR - CEVAPLAR ANKARA - 2012 ÖNSÖZ Bilgi çağı olarak nitelendirilen 21. Yüzyılda eğitim, değişimin ve dönüşümün en temel aktörü haline gelmiştir.

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 13.01.2005 / 25699 Tebliğler Dergisi: Şubat 2005/2569 Ek ve Değişiklikler: 1) 12.8.2005/25904 RG

Detaylı

2011-2015 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. (2012 Yılında Revize Edilmiştir) Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI 2011-2015

2011-2015 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. (2012 Yılında Revize Edilmiştir) Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI 2011-2015 2011-2015 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI 2011-2015 (2012 Yılında Revize Edilmiştir) Işığınla Aydınlanıyoruz,

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI Eylül, 2014 İstanbul İÇİNDEKİLER 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 KENT STATE KOLEJİ 2 AVRUPA KOLEJİ OKULLARI BİLİM

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı