ÖNSÖZ. P. Luigi Iannitto Sent Antuan Kilisesi - İstanbul, 8 Eylül 1987.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖNSÖZ. P. Luigi Iannitto Sent Antuan Kilisesi - İstanbul, 8 Eylül 1987."

Transkript

1 ÖNSÖZ Türkiye'de bulunan Hıristiyanlara hıristiyan öğretisinin bir özetini sunmaktan memnunluk duyuyoruz. Bu öğreti II. Vatikan Konsiline göre oluşturuldu. Bu küçük kitap hıristiyan iman, ümit ve sevginin, yani "Büyük İman Duası", "Göklerdeki Pederimiz" ve "Selam sana Meryem" duasının, Tanrı ve Kilise emirlerinin ve Kutsal gizemlerinin sade bir dille açıklanmasıdır. Öğretim yönünden tam olan bu kitap, bize kısaca nasıl inanmamız, ümit etmemiz, sevmemiz gerektiğini ve kurtuluşa götüren yolu nasıl izlememiz gerektiğini öğretiyor. Ayrıca Tanrı'nın yolunda bize yardım etmek için başlıca erdemleri ve kötü alışkanlıkları tanıtıyor. Bu kitap yalın ve pratik bir kitaptır. Çocuklar tarafından kolayca anlaşılabilecek şekilde, sorucevap halinde hazırlanmıştı. Kutsal Yazılardan aktarılan parçalar, din dersi veren kişilere Tanrı'nın Sözü'nden ve özellikle İncil'den yararlanarak dersleri açıklama metodunu gösteriyor. Soru-cevap yöntemi okuyuculara büyük yarar sağlıyor. Her soru açık bir şekilde soruluyor; yanıtlar ise kısa, yalın ve tamdır. Sokrat yöntemi denilen bu yöntemin uzun konuşmalardan daha etkili olduğu saptanmıştır. Daha geniş öğretileri ve açıklamaları isteyenler için Hıristiyan İnancı adlı kitap tavsiye edilir. P. Luigi Iannitto Sent Antuan Kilisesi - İstanbul, 8 Eylül 1987.

2 İMAN 1. Seni kim yarattı? Beni yaratan Tanrı'dır. 2. Tanrı seni niçin yarattı? Tanrı beni onu tanımam, sevmem, bu dünyada ona hizmet etmem ve ebediyen onunla mutlu olmam için yarattı. 3. Tanrı seni hangi suret ve hangi benzeyişte yarattı? Tanrı beni kendi suretinde ve benzeyişinde yarattı. 4. Tanrı ile bu benzerliğin bedeninde mi, yoksa ruhunda mıdır? Tanrı ile olan benzerliğim özellikle ruhumdadır. 5. Ruhun nasıl Tanrıya benzer? Ruhum Tanrı'ya benzer, çünkü o öz ruhtur ve ölümsüzdür. 6. Ruhun ölümsüzlüğü ne anlama gelir? Ruhun ölümsüz olması, hiç bir zaman ölmeyeceği anlamına gelir. 7. Ruhuna mı yoksa bedenine mi daha çok özen göstermelisin? Özellikle ruhuma özen göstermeliyim. Çünkü Mesih İsa şöyle diyor: "Bir adam ruhunu kaybedip de bütün dünyayı kazanırsa neye yarar? (Mt. 16, 26). 8. Ruhunu kurtarmak için ne yapmalısın? Ruhumu kurtarmak için inanç, ümit ve sevgiyle Tanrı'yı yüceltmeli yani ona inanmalı, ona güvenmeli ve bütün kalbimle onu sevmeliyim. 9. İman nedir? İman, Tanrı nın bize bildirdiği şeylere şüphesiz bir şekilde inanmamızı sağlayan doğaüstü bir armağandır. 10. Niçin Tanrı'nın bize bildirdiği şeylere inanmalıyız? Tanrı'nın bize bildirdiği şeylere inanmalıyız, çünkü Tanrı tamamen gerçektir. O yanılmaz ve yanıltmaz. 11. Tanrı'nın bize bildirdiği şeyleri nasıl tanıyabiliriz? Tanrı'nın bize bildirdiği şeyleri Kilise'nin şahitliği, öğretimi ve yetkisiyle tanıyabiliriz. 12. Kiliseye tanrisal öğretme yetkisini kim vermiştir? Kilise'ye tanrisal öğretme yetkisini Mesih İsa "Gidin ve bütün milletlere öğretin" diyerek vermiştir (Markos 28,19). Büyük İman Duası 13. Tanrı'nın bize bildirdiği başlıca şeyler nerede bulunur? Tanrı'nın bize bildirdiği başlıca şeyler "Büyük İman Duası"nda (Havarilerin Simgesi) bulunur.

3 14. "Büyük İman Duası"nı söyleyin. Göğün ve yerin Yaradanı, her şeye kadir Peder, tek Allah'a ve onun biricik Oğlu Rabbimiz Mesih İsa'ya inanıyorum. O, Kutsal-Ruh'un kudretiyle beden aldı ve bakire Meryem'den doğdu. Pontius Pilatus zamanında ıstırap çekerek çarmıha gerildi; öldü ve gömüldü; ölüler ülkesine(araf) indi, üçüncü gün ölüler arasından dirildi, göğe çıktı, her şeye kadir Peder Allah'in sağında oturdu; oradan dirileri ve ölüleri yargılamak için tekrar gelecektir. Kutsal- Ruh'a, kutsal, katolik Kilise'ye, Azizlerin birliğine, günahların affına, ölülerin dirilişine ve ebedi hayata inanıyorum. Amin. 15. "Büyük İman Duası" nasıl bölümlere ayrılabilir? "Büyük İman Duası" on iki bölüme ayrılabilir. Birinci Bölüm 16. "Büyük İman Duası"nın ilk bölümü nedir? "Büyük İman Dua sımn ilk bölümü şudur: "Göğün ve yerin Yaradanı her şeye kadir Peder, Yüce Allah'tır". 17. Tanrı kimdir? Tanrı, her şeyden üstün ve kendiliğinden var olan mükemmellikte sınırsız bir öz ruhtur. 18. Niçin Tanrı'ya her şeye kadir denir? Tanrı'ya her şeye kadir denir, çünkü o her şeyi yapma kudretine sahiptir: "Tanrı için her şey mümkündür" (Matta 19, 26). 19. Niçin Tanrı göğün ve yerin Yaradanı diye adlandırılır? Tanrı'ya göğün ve yerin yaratıcısı denir, çünkü gökyüzü ve herşey onun sözüyle yoktan varoldu. 20. Tanrı'nın başlangıcı var mıdır? Tanrı'nın başlangıcı yoktur. O daima vardı ve daima var olacaktır. 21. Tanrı nerededir? Tanrı her yerdedir. 22. Tanrı her şeyi bilir ve görür mü? Tanrı her şeyi bilir ve görür. Ondan gizli hiç bir şey olamaz. 23. Tanrı'nın bir vücudu var mıdır? Tanrı'nın bir vücudu yoktur. O öz ruhtur. 24. Yalnızca bir tek Tanrı mı vardır? Yalnız bir tek Tanrı vardır. 25. Tanrı'da üç şahıs var mıdır? Tanrı'da üç şahıs bulunur: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh. 26. Bu üç şahıs, üç Tanrı mıdır?

4 Bu üç şahıs üç Tanrı değildir. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh bir tek ve aynı Tanrı'dır. 27. Bir tek Tanrı'da üç şahsın bulunması nasıl adlandırılır? Tek Tanrı'da üç şahsın varlığı Kutsal Üçlük sırrı olarak adlandırılır. 28. Sır ne anlama gelir? Sır, aklın üzerinde olan, ama Tanrı tarafından açıklanan bir gerçektir. 29. Senin ruhunda da Kutsal Üçlük'e benzer bir şeyler var mı? Tek Tanrı'da üç şahsın bulunduğu gibi benim ruhumda da üç yetenek bulunur. 30. Ruhunun bu üç yeteneği nelerdir? Ruhumun bu üç yeteneği hafızam, zekam ve irademdir. İkinci Bölüm 31. "Büyük İman Duası"nın ikinci maddesi nedir? "Büyük İman Duası"nın ikinci maddesi şudur: "Allah'ın biricik Oğlu Rabbimiz Mesih İsa'ya inanıyorum:" 32. Mesih İsa kimdir? Mesih İsa bizim için insan olan Allah'ın Oğlu'dur. 33. Mesih İsa gerçekten Tanrı mıdır? Mesih İsa gerçekten Tanrı'dır. 34. Mesih İsa niçin gerçek Tanrı'dır? Mesih İsa gerçek Tanrı'dır, çünkü Peder ile tek ve aynı özdedir. 35. Mesih İsa daima Tanrı mıydı? Mesih İsa daima Tanrı 'ydı, çünkü ezelde Peder'den doğmuştur. 36. Mesih İsa Kutsal Uçlük'ün hangi şahsıdır? Mesih İsa Kutsal Uçlük'ün ikinci şahsıdır. 37. Mesih İsa gerçek insan mıdır? Mesih İsa gerçek insandır. 38. Niçin Mesih İsa gerçek insandır? Mesih İsa gerçek insandır, çünkü insanî tabiata ve bizim gibi bir ruh ve bir bedene sahiptir. 39. Mesih İsa her zaman için mi insan olmuştur? Mesih İsa her zaman için insan olmamıştır. Yalnızca Bakire Meryem'den vücut bulmuş olduğu sürece insan olmuştur. 40. "Beden aldı" ne demektir? "Beden aldı", Oğul'un insan tabiatına sahip olması anlamına gelir: "Kelam vücut buldu" (Yuhanna l, 14).

5 41. Mesih İsa'da kaç tabiat vardır? Mesih İsa'da iki tabiat vardır: Tanrı tabiatı ve insan tabiatı. 42. Mesih İsa'da yalnız bir şahıs mı vardır? Mesih İsa'da yalnız Tanrı'nın Oğlu olan bir şahıs vardır. 43. Tanrı'nın Oğlu niçin insan olmuştur? Tanrı'nın Oğlu bizi günahtan ve cehennemden kurtarmak ve bize göğün yolunu öğretmek için insan oldu. 44. İsa'nın kutsal adının anlamı nedir? İsa adı kurtancı anlamına gelir. 45. Mesih adı ne anlama gelir? Mesih adı kutsal yağla kutsanmış anlamına gelir. 46. Mesih İsa nerededir? Tanrı olarak Mesih İsa her yerdedir; insan olmuş olan Tanrı olarak ise gökyüzünde ve Efkaristiya Kutsal gize-mindedir. Üçüncü Bölüm 47. Büyük iman Duası'nın üçüncü maddesi nedir? Büyük İman Duası'nın üçüncü maddesi şudur: "Kutsal Ruh'un kudretiyle beden aldı ve Bakire Meryem'den doğdu." 48. Üçüncü madde ne anlama gelir? Üçüncü madde Tanrı'nın Oğlu'nun Kutsal Ruh'un kudretiyle Bakire Meryem Ana'nın rahminde ruh ve beden alması anlamına gelir. 49. Mesih İsa'nın bu dünyada gerçek bir babası var mıydı? Mesih İsa'nm bu dünyada babası yoktu. Aziz Yusuf onun yalnızca koruyucusu ve yasal babasıydı. 50. Kurtarıcımız nerede doğdu? Kurtarıcımız Beytlehem'de doğdu. 51. Kurtarıcımızın doğumunu hangi gün kutluyoruz? Kurtarıcımızın doğumunu Noel günü olan 25 Aralık'ta kutluyoruz. Dördüncü Bölüm 52. Büyük iman Duası'nın dördüncü maddesi nedir? Büyük İman Duası'nm dördüncü maddesi şudur: "Pontius Pilatus zamanında ıstırap çekerek çarmıha gerildi, öldü ve gömüldü." 53. Mesih İsa'nın başlıca ıstırapları hangileridir? Mesih İsa'nm başlıca ıstırapları şunlardır: birinci olarak zeytinlik dağında can çekişmesi

6 ve kan damlaları halinde ter dökmesi; ikinci olarak kırbaçlanması ve dikenden taç giydirilmesi; üçüncü olarak haçı taşıması, haça gerilmesi ve iki haydut arasında ölmesi. 54. Kurtarıcımızın başlıca ıstırapları nasıl adlandırılır? Kurtarıcımızın başlıca ıstırapları "Mesih İsa'nm Istırabı" olarak adlandırılır. 55. Kurtarıcımız niçin ıstırap çekti? Kurtarıcımız günahlarımızı kaldırmak ve bize ebedi hayatı kazandırmak için ıstırap çekti. 56. Mesih İsa niçin Kurtarıcımız olarak adlandırılır? Mesih İsa Kurtarıcımız olarak adlandırılır çünkü kurtuluşumuzu değerli kanıyla sağlamıştır Kurtarıcımız hangi gün öldü? Kurtarıcımız kutsal Guma günü öldü. 58. Kurtarıcımız nerede öldü? Kurtarıcımız Golgota tepesinde öldü. 59. Niçin haç işareti yaparız? Haç işareti öncelikle Kutsal Üçlüğü, ikinci olarak Tanrı'nın Oğlu'nun haç üzerinde bizim için öldüğünü hatırlamak için yaparız. 60. Haç işareti yaparak nasıl Kutsal Üçlüğü anımsıyoruz? Haç işareti yaparak "Peder, Oğul ve Kutsal Ruh adına" sözleriyle Kutsal Üçlüğü anımsıyoruz. 61. Haç işareti yaparak nasıl haç üzerinde bizim için ölen Mesih İsa'yı anımsıyoruz? Haç işareti yaparak kendi üzerimize çizdiğimiz haç gibi, Mesih İsa'nm aynı şekilde bir haç üzerinde bizim için öldüğünü anımsıyoruz. Beşinci Bölüm 62. Büyük iman Duası'mn beşinci maddesi nedir? Büyük İman Duası'mn beşinci maddesi şudur: "Ölüler ülkesine indi ve üçüncü gün ölüler arasından dirildi". 63. "Ölüler ülkesine indi" sözü ne anlama gelir? "Ölüler ülkesine indi" sözü, onun kutsal ruhunun ölülerin bulunduğu yerin "ölüler ülkesi" diye adlandırılan bölümüne indiği anlamındadır. 64. Ölüler ülkesi ne anlama gelir? Ölüler ülkesi Mesih İsa'nın gelişinden önce ölmüş olan iyi ruhların bulundukları yerdir. 65. İyi ruhlar niçin Ölüler ülkesinde bulunuyorlardı? İyi ruhlar ölüler ülkesinde bulunuyorlardı, çünkü Mesih İsa onlara yol açmadan önce göklerin hükümranlığına giremiyorlardı.

7 66. "Üçüncü gün ölülerden dirildi" sözü ne ifade ediyor? "Üçüncü gün ölülerden dirildi" sözü, Mesih İsa'nın ölümünden ve üç gün süresinde, gömülmesinden sonra, üçüncü gün yeniden yaşamak için kutsal vücudunu dirilttiğini ifade ediyor. 67. Mesih İsa hangi gün ölüler arasından dirildi? Mesih İsa Paskalya günü ölüler arasından dirildi. Altıncı Bölüm 68. Büyük İman Duası'mn altıncı maddesi nedir? Büyük İman Duası'mn altıncı maddesi şudur: "Göğe çıktı ve her şeye kadir Peder Allah'ın sağmda oturdu". 69. "Göğe çıktı" sözü ne anlama gelir? "Göğe çıktı" sözü, Kurtarıcımızın dirilişinden kırk gün sonra, Göğe Yükseliş gününde, bedeni ve ruhuyla göklere yükseldiğini ifade ediyor. 70. "Her şeye kadir Peder Allah'ın sağında oturmaktadır" sözü ne anlama geliyor? "Her şeye kadir Peder Allah'ın sağında oturmaktadır" sözü Tanrı'nın bir sağı ve solu olduğu anlamında değildir. Çünkü o bir ruhtur. Fakat bu sözle Mesih İsa'nın Tanrı olarak Peder'e ait olduğu ve insan olarak gökyüzünde en üstün yerde bulunduğu anlatılmak isteniyor. Yedinci Bölüm 71. Büyük iman Duası'nın yedinci maddesi nedir? Büyük İman Dua sımn yedinci maddesi şudur: "Dirileri ve ölüleri yargılamak için yeniden gelecektir". 72. Mesih İsa ne zaman yeniden gelecektir? Mesih İsa tüm insanlığı yargılamak için son günde yeniden dünyaya inecektir Mesih İsa'nın yargılayacağı şeyler nelerdir? Mesih İsa'nın yargılayacağı şeyler düşüncelerimiz, sözlerimiz, eylemlerimiz ve ihmallerimizdir. 74. Mesih İsa kötülere ne diyecek? Mesih İsa kötülere şöyle söyleyecek: "Çekilin yanımdan, ey lanetliler; gidin şeytan ile onun melekleri için hazırlanmış olan ateşe". 75. Mesih İsa doğru ve iyilere ne diyecek? Mesih İsa doğru ve iyilere şöyle diyecek: "Gelin, ey Pederimin sevdikleri; dünya yaratıldığından beri sizin için hazırlanmış olan ülkeyi miras alın" (Matta. 25,34). 76. Herkes ölüm gününde olduğu gibi kıyamet gününde de yargılanacak mı? Herkes ölüm gününde olduğu gibi kıyamet gününde de yargılanacak. "İnsanlara bir defa ölmek ve ondan sonra yargılanmak gerek" (İbranilere 9,27).

8 Sekizinci Bölüm 77. Büyük iman Duası'nın sekizinci maddesi nedir? Büyük İman Duası'nın sekizinci maddesi şudur: "Kutsal Ruh'a inanıyorum." 78. Kutsal Ruh kimdir? Kutsal Ruh, Kutsal Üçlük'ün üçüncü şahsıdır. 79. Kutsal Ruh kimden çıkıyor? Kutsal Ruh Peder ve Oğul'dan çıkıyor. 80. Kutsal Ruh, Pedere ve Oğul'a ait midir? Kutsal Ruh, Peder'e ve Oğul'a aittir, çünkü onlar gibi aynı şekilde Rab'dir. 81. Kutsal Ruh ne zaman Havariler üzerine indi? Kutsal Ruh Havariler üzerine Pentekost gününde ateşten imiş gibi bölünen diller onlara görünüp, onların her biri üzerine kondu" sözlerinde olduğu gibi inmiştir (Havarilerin işleri 2,3). 82. Kutsal Ruh Havariler üzerine niçin indi? Kutsal Ruh Havariler'in üzerine onların imanlarını güçlendirmek, onları kutsamak ve onlara Kilise'yi kurma yeteneğini kazandırmak için indi. Dokuzuncu Bölüm 83. Büyük iman Duası'nın dokuzuncu maddesi nedir? Büyük iman Duası'nın dokuzuncu maddesi şudur: "Kutsal katolik (evrensel) Kilise'ye ve Azizler'in birliğine inanıyorum." 84. Katolik Kilisesi nedir? Katolik Kilisesi, aynı ve tek bir yöneticiye itaat eden inançlıların topluluğundan oluşan toplumdur. 85. Katolik Kilise'sinin yöneticisi kimdir? Katolik Kilise'sinin yöneticisi Rabbimiz Mesih İsa'dır. 86. Katolik Kilise'sinin yeryüzündeki görülebilen yöneticisi kimdir? Katolik Kilise'sinin yeryüzündeki görülebilen yöneticisi, Mesih İsa'yı temsil eden, Roma'daki Episkopos Papa'dır. 87. Roma'nın Episkopos'u niçin Kilise'nin başıdır? Roma'nm Episkopos u Kilise'nin başıdır, çünkü o, Mesih İsa'nm Kilise'nin başı olarak görevlendirdiği Aziz Petrus'un yerini tutmaktadır. 88. Mesih İsa'nın Aziz Petrus'u Kilise'nin yöneticisi olarak görevlendirdiğini nasıl biliyorsun? Mesih İsa'nın Aziz Petrus'u Kilise'nin yöneticisi olarak görevlendirdiğini biliyorum, çünkü Mesih İsa ona şöyle söylemişti: "Sen Kaya (Petrus)'sın ve ben Kilisemi bu kaya üzerine kuracağım ve ölüler diyarının kapıları ona dayanamayacaklardır. Sana göklerin

9 ülkesinin anahtarlarını vereceğim" (Matta 16,18-19). 89. Roma'daki Episkopos'un adı nedir? Roma'daki Episkopos'un adı, baba anlamına gelen "Papa" dır. 90. Papa tüm Hıristiyanların manevi babası mıdır? Papa tüm Hıristiyanların manevi babasıdır. 91. Papa tüm Hıristiyanların Çobanı hıristiyan öğretiminin sorumlusu mudur? Papa, tüm Hıristiyanların Çobanı ve hıristiyan öğretiminin sorumlusudu, çünkü Mesih İsa Petrus'a "Koyunlarımı otlat" ve "Senin imanın tükenmesin diye senin için dua ettim ve yine döndüğün zaman kardeşlerine kuvvet ver" diyerek onu bütün sürünün çobanı tayin etti (Yuhanna 21,15-17; Luka 22, 32). 92. Papa yanılmaz mıdır? Papa yanılmazdır. 93. Papa yanılmazdır dediğimiz zaman ne demek istiyoruz? Papa'nın yanılmaz olduğunu söylediğimiz zaman, onun hata yapamayacağını söylemek istiyoruz, yani, tüm Hıristiyanların çobanı ve hıristiyan öğretiminin sorumlusu olan Papa, bütün Kilise'nin inanması gereken iman ve ahlak öğretisini yanılmadan tarif ediyor. 94. Mesih İsa'nın Kilise'sinin onu tanıyabilmemiz için bazı nitelikleri var mıdır? Mesih İsa'nın Kilise'sinin onu tanıyabilmemiz için belli özellikleri vardır. Kilise tek, Aziz, Katolik (evrensel) ve Apostoliktir (havarisel). 95. Kilise nasıl tektir? Kilise tektir, çünkü bütün üyeleri tek inançta birleşmişlerdir ve hepsinin aynı tek kurbanı ve aynı Kutsal gizemleri vardır ve hepsi tek bir yönetici altındadır. 96. Kilise nasıl kutsaldır? Kilise kutsaldır, çünkü kutsal bir öğreti verir, azizlik araçlarını sunar ve çok sayıdaki aziz çocukları nedeniyle kutsal olarak nitelendirilir. 97. "Katolik" sözcüğü ne anlama gelir? "Katolik" sözcüğü evrensel anlamına gelir. 98. Kilise nasıl katolik yani evrenseldir? Kilise katoliktir yani evrenseldir, çünkü tüm asırlar boyunca var olacaktır, tüm milletlere öğretir ve tek kurtuluş aracıdır. 99. Kilise nasıl havariseldir? Kilise havariseldir, çünkü Havariler'in gelenekleri ve öğretilerinden kaynaklanıyor ve çünkü onun çobanlarının aralıksız olarak ard arda gelişiyle Havariler'den ruhbaniyet rütbeleri ve görevleri alıyor Kilise öğretisinde yanılabilir mi? Kilise iman ve ahlak öğretisinde yanılamaz. O her ikisinde de yanılmaz rehberimizdir.

10 101. Kilise'nin öğretisinde yanılmayacağını nasıl bilebilirsin? Kilise'nin öğretisinde yanılamayacağını biliyorum, çünkü Mesih İsa şöyle dedi: "Ölüler diyarının kapıları Kilise'ye karşı dayanamayacaklar. Kutsal Ruh ona her şeyi öğretecek ve işte dünyanın sonuna kadar onunla olacağım" (Matta 16,18; Yuhanna 14,16-26; Matta 28, 20) Azizlerin birliği ne demektir? Azizlerin birliği, yeryüzünde, cennette ve arafta bulunan Kilise'nin üyelerinin birbirleriyle birleşmiş olmaları ve tek bir vücut oluşturmaları demektir Yeryüzündeki tüm Kilise'nin üyeleri nasıl birbirleri ile birleşirler? Yeryüzündeki tüm Kilise'nin üyeleri birbirleri ile aynı iman, tek otoriteye itaat, iyilik işleri ve dua ile birbirlerine yardım ederek birleşirler Biz gökyüzündeki Azizlerle nasıl birlik oluruz? Biz gökyüzündeki Azizlerle Kilise'nin üyeleri olarak onları şereflendirdiğimiz zaman, onlardan bizim için dua etmelerini istediğimiz ve bizim için dua ettikleri zaman birleşmiş oluyoruz Biz araftaki ruhlarla nasıl birleşmiş oluruz? Biz arafta bulunan ruhlarla, dualanmız ve iyiliklerimizle onlara yardımcı olmakla birleşmiş olabiliriz. "Onların günahlardan kurtulması amacıyla ölüler için dua etmek kutsal ve hayırlı bir düşüncedir" (il. Makabeler 12,46) Araf nedir? Araf, günahları nedeniyle ölümlerinden sonra bir süre için acı çeken ruhların bulunduğu yerdir Hangi ruhlar arafa gider? Arafa önceden bağışlanarak ebedi cezadan kurtulan, fakat geçici cezaya bağlı kalan ve hafif günahlarla ölmüş olan ruhlar gider Geçici ceza ne demektir? Geçici ceza, bu dünyada olsun veya öteki dünyada olsun, bir süre sonunda bitecek olan cezadır Arafın varlığını nasıl kanıtlayabilirsin? Araf denilen bir yerin var olduğunu Kilise'nin değişmez doktrini ve Kutsal Yazı ile kanıtlayabilirim. Tanrı her insana kendi eserine göre verecektir, kötülük işleyenlerin hiç biri göğe giremeyecek, kurtulmuş olanlar ancak "ateş içinden geçer gibi" cennete gireceklerdir" (Matta 16, 27; I. Korintoslulara 3, 15; Vahiy 21, 27). Onuncu Bölüm 110. Büyük iman Duası'nın onuncu maddesi nedir? Büyük İman Duası'nın onuncu maddesi şudur: "Günahların affına inanıyorum" Günahların bağışlanması ne anlama gelir? Günahların bağışlanması, Mesih İsa'nın, Kilise'nin çobanlarına günahları bağışlama

11 yetkisini bıraktığı anlamına gelir Günahlar hangi vasıtalarla bağışlanır? Günahların bağışlanmasını sağlayan başlıca vasıtaları vaftiz ve tövbe Kutsal gizemleridir Günah nedir? Günah düşüncelerle, sözlerle, eylemlerle ve ihmallerle Tanrı'nm emirlerine karşı giderek ona karşı yapılan bir hakarettir Kaç tür günah vardır? İki tür günah vardır: asli günah ve şahsi günah Asli günah nedir? Asli günah, tüm insanlığın başlangıcı ve atası olan Adem'den miras aldığımız leke ve suçluluk durumudur Adem'in işlediği günah nedir? Adem'in işlediği günah yasaklanmış olan meyveyi yiyerek itaatsizlik etmiş olmasıdır Asli günahın lekesinden ve suçluluğundan tüm insanlık etkileniyor mu? Tanrı olan Oğlu'nun kazandığı sevapların hatırı için, asli günahın lekesine ve sorumluluğuna sahip olmayan Bakire Meryem ana dışmda, bütün insanlık asli günahın lekesini ve sorumluluğunu taşıyor Aziz Meryem'in bu ayrıcalığına ne ad verilir? Aziz Meryem'in bu ayncalığı Meryem Ana'nın Lekesiz Varoluşu (Immaculata Conceptio) olarak adlandınlır Şahsi günah nedir? Şahsi günah bizzat işlemiş olduğumuz her günahtır Şahsi günahlar kaça ayrılır? Şahsi günahlar ikiye ayrılır: öldürücü ve hafif günah Öldürücü günah nedir? Öldürücü günahtanrı ya karşı yapılan ağır bır hakarettir Niçin öldürücü günah diye adlandırılır? Öldürücü günah diye adlandırılır, çünkü ruhu öldüren ve cehennemi hak ettiren bir günahtır Öldürücü günah ruhu nasıl öldürür? Öldürücü günah ruhu öldürür, çünkü ruhu doğaüstü hayatı veren inayetten yoksun bırakır Öldürücü günaha düşmek büyük bir felaket midir? Öldürücü günaha düşmek en büyük felakettir Öldürücü günahla ölenler nereye giderler?

12 Öldürücü günah durumunda ölenler ebediyen cehenneme giderler Hafif günah nedir? Hafif günah ruhu öldürmeyen, fakat Tanrı'nın hoşuna gitmeyen ve sık sık öldürücü günaha götürebilen bir kusurdur Niçin hafif günah diye adlandırılır? Hafif günah diye adlandırılır, çünkü öldürücü günahtan daha kolay affedilir. Onbirinci Bölüm 128. Büyük iman Duası'nın on birinci maddesi nedir? Büyük İman Duası'nın on birinci maddesi şudur: "Ölülerin dirilişine inanıyorum" "Ölülerin dirilişi" ne demektir? "Ölülerin dirilişi" kıyamet gününde bizim de kendi bedenimizle dirileceğimiz anlamına gelir. Onikinci Bölüm 130. Büyük İman Duası'nın on ikinci maddesi nedir? Büyük iman Duası'nın on ikinci maddesi şudur: "Ebedi hayata inanıyorum" "Ebedi hayat" ne demektir? "Ebedi Hayat" iyi ve doğru olanların daima göklerin mutluluğunda ve şanında yaşayacakları anlamına gelir "Göklerin mutluluğu ve Şanı" ne demektir? "Göklerin mutluluğu ve Şanı" daima Tanrı'yı sevmek ve ondan zevk almak demektir Kutsal Yazı göklerin mutluluğundan nasıl söz ediyor? Kutsal Yazı şu sözlerle göklerin mutluluğundan bahsediyor: "Tanrı'nın kendisini sevenlere hazırladığı şeyleri göz görmedi, kulak işitmedi ve insanın yüreğine girmedi" (I. Korintoslulara 2 9) Kötüler de daima yaşayacaklar mı? Kötüler de daima yaşayacaklar ve cehennem ateşinde cezalandırılacaklar. Öldürücü günah Tanrı'ya karşı yapılan ağır bir hakarettir. ÜMİT

13 135. Yalnızca iman bizi kurtarır mı? İyi eylemler olmaksızın yalnızca iman bizi kurtarmaz; ümit ve sevgiye de sahip olmamız gerekir Ümit nedir? Ümit, Tanrı nın bize ebedi hayatı vereceğine ve eğer onun bizden istediği şeyleri yaparsak, ebedi hayatı kazandırmak için her şeyi vereceğine inandıran lûtuftur Niçin Tanrı'dan ümit etmeliyiz? Tanrı'dan ümit etmeliyiz, çünkü o sonsuz derecede iyi, güçlü ve sözlerine sadık olandır Biz kendi selametimiz için iyi olan herhangi bir şeyi kendi kendimize yapabilir miyiz? Biz kendi selametimiz için iyi olan şeyleri kendi kendimize yapamayız. Tanrı'nın lûtfunun yardımına gereksinimimiz var İnayet nedir? İnayet, kurtuluşumuz için karşılıksız olarak verilen, Tanrı'nın doğaüstü bir armağanıdır Tanrı'nın inayetini nasıl elde edebiliriz? Tanrı'nın inayetini öncelikle dua ve Kutsal gizemlerle elde edebiliriz. Dua 141. Dua nedir? Dua, ruhun ve kalbin Tanrı'ya doğru yükselmesidi Kalbimiz ve ruhumuz nasıl Tanrı ya doğru yükselebilir? Kalbimiz ve ruhumuz Tanrı'yı düşünerek, onu överek ve yücelterek, ona teşekkür ederek, ruhumuz ve bedenimiz için iyi olan şeyleri ondan isteyerek ona doğru yükselir Dualarında ne Tanrı'yı ne de söylediklerini düşünmeyenler iyi dua etmiş olurlar mı? Dua ettikleri zaman ne Tanrı'yı ne de söylediklerini düşünmeyenler iyi dua etmiş olmazlar, ama onlar eğer isteyerek düşünmeden dua ederlerse Tanrı'yı gücendirmiş de olurlar Bütün duaların en iyisi hangisidir? Bütün duaların en iyisi Rabbimizin duası olan "Göklerdeki Pederimiz" duasıdır Rabbin duasını kim meydana getirmiştir? Rabbin duasım meydana getiren Mesih İsa'nın kendisidir Rabbin duasını söyleyin. "Göklerdeki Peder'imiz, adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin, göklerde olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver. Bize kötülük edenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi günah işlemekten koru ve kötülükten kurtar".

14 147. Rabbin duasında Peder'imiz diye adlandırılan kimdir? Rabbin duasında Peder'imiz diye adlandırılan Tanrı'dır Niçin Tanrı Peder'imiz olarak adlandırılır? Tanrı Peder'imiz olarak adlandırılır, çünkü vaftizle onun çocukları kılınan tüm Hıristiyanların Baba'sıdır Tanrı aynı şekilde bütün insanlığın Baba'sı mıdır? Tanrı aynı şekilde bütün insanlığın Baba'sıdır, çünkü bütün insanları o yarattı, onları seviyor ve hepsini koruyor Niçin "Peder" değil de "Peder'imiz" diyoruz? "Peder" değil "Pederi'miz" diyoruz, çünkü hepimiz kardeş olmamız nedeniyle, yalnızca kendimiz için değil, aynı zamanda tüm diğer insanlar için de dua etmeliyiz Dua ettiğimiz sırada hangi niyetle "adın yüceltilsin" diyoruz? "Adın yüceltilsin" dediğimiz zaman, Tanrı nın bütün yaratıkları tarafından tanınması, sevilmesi ve hizmet edilmesi için dua ediyoruz "Hükümdarlığın gelsin" dediğimiz zaman ne için dua ediyoruz? "Hükümdarlığın gelsin" dediğimiz zaman Tanrı'nın gelmesi, bu dünyada inayetiyle herkesin kalbinde hüküm sürmesi ve bizi ebediyen göklerin krallığına götürmesi için dua ediyoruz "Göklerde olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun" dediğimiz zaman ne için dua ediyoruz? "Göklerde olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun" dediğimiz zaman, göklerde Aziz'lerin yaptığı gibi, her şeyde onun isteğini yapabilmemiz için bizi lütuflarıyla yetenekli kılması için dua ediyoruz "Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver" dediğimiz zaman ne için dua ediyoruz? "Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver" dediğimiz zaman, Tanrı'nm günlük olarak bedenimiz ve ruhumuz için gerekli olan her şeyi bize vermesi için dua ediyoruz "Bize kötülük edenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı" dediğimiz zaman ne diliyoruz? "Bize kötülük edenleri bağışladığımız gibi, sen de bağışla suçlarımızı" dediğimiz zaman başka insanların bize karşı yaptıkları haksızlıkları, suçları bağışlamamız gerektiğini söylüyor ve aynı zamanda Tanrı'nın bizim günahlarımızı affetmesi için dua ediyoruz "Bizi günah işlemekten koru" dediğimizde Tanrı'dan ne diliyoruz? "Bizi günah işlemekten koru" dediğimizde Tanrı'nın bizi günaha düşmekten kurtaran lûtfunu vermesi için dua ediyoruz "Kötülükten kurtar" dediğimiz zaman Tanrı'dan ne diliyoruz? "Kötülükten kurtar" dediğimiz zaman Tanrı'ya hem bedenimizi, hem de ruhumuzu her türlü kötülükten kurtarması için dua ediyoruz.

15 158. Meleklerden ve Azizlerden bizim için dua etmelerini isteyebilir miyiz? Melekler ve Azizlerden bizim için dua etmelerini isteyebiliriz, çünkü onlar dostlarımız ve kardeşlerimizdir ve onların duaları Tanrı katında büyük kudrete sahiptir Azizlerin ve Meleklerin yeryüzünde olan olayları bildiklerini nasıl gösterebiliriz? Azizlerin ve Meleklerin yeryüzünde olan olayları bildiklerini Mesih İsa'nın şu sözünde gösterebiliriz: "Tövbe eden bir günahkar için Tanrı'nın Melekleri arasında sevinç olur" (Luka 15,10) Kilise dualarında Meryem Ana'ya söylenen duaların başlıcası hangisidir? Kilise dualarında Meryem Ana'ya söylenen duaların başlıcası "Selam Sana Meryem" duasıdır "Selam sana Meryem" duasını söyleyin. "Selam sana, Allah'ın en sevgili kulu Meryem, Rab seninledir; kadınların en mübareği sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Aziz Meryem, Allah ın annesi, biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin" "Selam sana Meryem" duasının ilk bölümünü kim yapmıştır? "Selam sana Meryem" duasının ilk bölümünü Tanrı'dan ilham alan melek Cebrail ve azize Elizabet yapmıştır "Selam sana Meryem" duasının ikinci bölümünü kim yapmıştır? "Selam sana Meryem" duasınm ikinci bölümünü yapan Kutsal Ruh'un yol gösterdiği Kilisedir Niçin sık sık "Selam sana Meryem" duasını söylemeliyiz? "Selam sana Meryem" duasmı, Tanrı'nın Oğlu'nun vücut bulmasını ruhumuzda değerlendirmek ve Tanrı'nın annesi olan annemizi şereflendirmek için sık sık söylemeliyiz "Selam sana Meryem" duasını sık sık söylememizin başka bir sebebi de var mıdır? "Selam sana Meryem" duasını sık sık söylememizin bir başka nedeni de annemizden biz günahkarlar için her zaman, ama özellikle ölüm saatimizde dua etmesini istemektir Niçin Katolik Kilise'si Bakire Meryem'e büyük saygı gösterir? Katolik Kilise'si Bakire Meryem'e büyük saygı gösterir, çünkü o Tanrı'nın Lekesiz Anne'sidir Aziz Meryem nasıl Tanrı'nın Anne'sidir? Aziz Meryem Tanrı'nın Anne'sidir, çünkü onun Oğlu olan Mesih İsa insan olarak ondan doğmuştur; ama o yalnızca insan değil, aym zamanda Tanrı'dır Aziz Meryem bizim de annemiz midir? Aziz Meryem bizim de annemizdir, çünkü Mesih İsa'nın kardeşleri olarak biz de Meryem Ana'nın çocuklarıyız.

16 168a. Aziz Meryem'in Göğe alınışı ne demektir? Aziz Meryem'in Göğe alınışı, hayatının sonunda gökyüzünün kraliçesi olarak hükmetmesi için bedeni ve ruhu ile Tanrı'nın kudretiyle ebedi şana götürülmesi anlamına gelir. 168b. Aziz Meryem'in Göğe alınıp bir iman maddesi midir? Aziz Meryem'in Göğe alınışı bir iman maddesidir, çünkü o Kilise'nin yanılmaz yetkisiyle belirlemiştir. SEVGİ

17 Tanrı'nın Verdiği Emirler 169. Sevgi nedir? Sevgi, Tanrı'nın doğaüstü bir vergisidir. Bu vergi, Tanrı'yı her şeyden üstün tutmamızı ve onun uğruna komşumuzu kendimizi sevdiğimiz gibi sevmemizi sağlıyor Tanrı'yı niçin sevmeliyiz? Tanrı'yı sevmeliyiz, çünkü o kendisi sınırsız iyiliktir ve bizim için sonsuz derecede iyidir Tanrı'yı sevdiğimizi nasıl gösteriyoruz? Tanrı'yı sevdiğimizi Mesih İsa'nın emirlerini yerine getirmekle gösteririz, çünkü Mesih İsa: "Beni seviyorsanız, emirlerimi tutarsınız" demiştir (Yuhanna 14.15) Kaç emir vardır? Tanrı'nın on emri vardır On emri söyleyiniz. "Ben seni Mısır diyarından ve esirlik evinden çıkaran Tanrı'nım. 1. Karşımda başka ilahların olmayacaktır. Kendin için oyma put, yukarda göklerde olanın, yahut aşağıda yerde olanın, yahut yerin altında sularda olanın hiç suretini yapmıyacaksın; onlara eğilmeyeceksin ve onlara ibadet etmiyeceksin. 2. Tanrı'nın ismini boş yere ağzına alma. 3. Tanrı'nın kutsal günlerini kutla. 4. Annene ve babana saygı göster. 5. Adam öldürme. 6. Zina yapma. 7. Hırsızlık yapma. 8. Yalan yere şahitlik yapma. 9. Elin karısına göz dikme. 10. Başkalarının malına göz dikme" (Tes. 5, 6-21) On emri kim verdi? On emri Eski Antlaşma'da Musa'ya veren Tanrı'dır ve Yeni Antlaşma'da da Mesih İsa on emri doğruladı İlk emir nedir? İlk emir şudur: "Karşımda başka ilahların olmayacaktır. Kendin için oyma put, yukarda göklerde olanın, yahut aşağıda yerde olanın, yahut yerin altında sularda olanın hiç suretini yapmayacaksın; onlara eğilmeyeceksin; onlara ibadet etmeyeceksin (Çıkış 20,3-5) İlk emirle bize ne yapmamız emrediliyor? İlk emirle bize iman, ümit, sevgi ve din ile tek gerçek ve daima diri olan tek Tanrı'ya tapmamız emrediliyor İmana karşı günahlar nelerdir? İmana karşı günahlar: boş inançlar, isteyerek şüphe etmek, inançsızlık, iman duasının

18 bir bölümü reddetmek ve Kilise'nin doktrinini isteyerek öğrenmemek İmanımızı yitirme tehlikesinden nasıl uzak durabiliriz? İmanımızı yitirme tehlikesinden manevi görevlerimizi ihmal etmeyerek, kötü kitaplardan ve hıristiyan öğretisi dışındaki eğitimlerden uzak durarak kendimizi koruyabiliriz Ümite karşı günahlar nelerdir? Ümite karşı günahlar ümitsizlik ve kibirliliktir Dine karşı başlıca günahlar nelerdir? Dine karşı başlıca günahlar; putlara ve yalancı tanrılara tapmak ve yalnızca Tanrı'ya verilmesi gereken şerefi yaratıklara vermektir İlk emir tasvirler oluşturmayı yasaklıyor mu? İlk emir tasvirleri oluşturmayı yasaklamıyor, ama putlar oluşturulmayı yasaklıyor yani yaratılan tasvirlere Tanrılar olarak tapılmasını ve şereflendirilmesini yasaklıyor İlk emir şeytanla ilişkileri ve boş inanç uygulamalarını yasaklıyor mu? İlk emir ruh çağırma, fal, kadere inanma, kehanet ve bu çeşit şeytanla ilişkileri ve boş inanç uygulamalarını yasaklıyor İlk emirle kutsal şeylere saygısızlık ve din sömürücülüğü günahları da yasaklanmış mıdır? İlk emirle kutsal şeylere saygısızlık ve kutsal tutulan şeylerden her türlü kar çıkarılması yasaklanmıştır Meleklere ve Azizlere tanrısal bir değer vermek ve onlara tapmak yasaklanmış mıdır? Meleklere ve Azizlere tanrısal bir değer vermek ve onlara tapmak yasaklanmıştır, çünkü yalnız Tanrı'ya tapılmalıdır Meleklere ve Azizlere ne çeşit saygı ve sevgi gösterebiliriz? Meleklere ve Azizlere Tanrı'dan daha düşük bir seviyede saygı göstermeli ve şeref vermeliyiz, çünkü onlar Tanrı'nın özel arkadaşları ve hizmetkarlarıdır Haçı, tasvirleri ve kutsal kalıntıları nasıl şereflendirmeliyiz? Bizi Mesih İsa'ya ve azizlere yaklaştıkları ve onları hatırlattıkları kadarıyla haça, tasvirlere ve kutsal kalıntılara bağıntılı bir saygı ve sevgi vermeliyiz Tasvirlere ve kutsal kalıntılara dua edebilir miyiz? Tasvirlere ve kutsal kalıntılara dua edilmez, çünkü onlar ne görebilir, ne de duyabilir ne de bize yardım edebilirler İkinci emir nedir? ikinci emir şudur: "Tanrı'nın ismini boş yere ağzına al-ma İkinci emirle bize ne emrediliyor? ikinci emir bize Tanrı'dan, bütün kutsal insanlardan ve şeylerden saygıyla bahsetmemiz,

19 yapılan adakları yerine getirmemiz, Tanrı'ya verilen sözleri tutmamız ve yasal yeminlere saygılı olmamızı emrediyor İkinci emir neyi yasaklıyor? İkinci emir bütün boş yere yeminleri, düşünmeden söylenen haksız ve gereksiz sözleri, kutsal şeylere küfür etmeyi ve dine karşı olan sözleri yasaklıyor And içmek ve yemin etmek uygun mudur? And içmek ve yemin etmek, Tanrı'nın ve bizim şerefimiz ve komşumuzun iyiliği bunu gerektirdiği zaman, uygundur Üçüncü emir nedir? Üçüncü emir şudur: " Tanrı'nın kutsal günlerini kutla." 193. Üçüncü emirle bize neyi emrediyor? Üçüncü emirle bize Pazar gününü kutsal bir gün olarak kutlamamız emrediliyor Pazar gününü nasıl kutluyoruz? Pazar gününü, Ayin'e katılarak ve günlük el işlerinden kendimizi uzaklaştırarak kutluyoruz Niçin günlük el işlerinden uzaklaşarak dinlenmemiz emredilmiştir? Kolayca dua edebilecek, Kutsal gizemleri alabilecek, öğretimleri dinleyebilecek ve iyi kitaplar okuyabilecek zamanımız olması için günlük el işlerinden uzaklaşmamız emredilmiştir Dördüncü emir nedir? Dördüncü emir şudur: "annene ve babana saygı göster" Dördüncü emir bize neyi emrediyor? Dördüncü emir bize anne ve babamızı sevmeyi, saymayı ve günah olmayan şeylere onlara itaat etmeyi emrediyor Bize yalnızca anne ve babamıza mı itaat etmemiz emredilmiştir? Bize yalnızca anne ve babamıza değil, aynı zamanda Episkoposlanmıza ve Çobanlarımıza, sivil yetkililere ve yasal üstlerimize de itaat etmemiz emredilmiştir Anne ve babamıza onların gereksinmelerinde yardım etmeli miyiz? Anne ve babamıza onların hem maddi hem de manevi gereksinmelerinde yardım etmeliyiz Çobanlarımızın gereksinmelerine yardım etmeli miyiz? Çobanlarımızın gereksinmelerine yardım etmeliyiz, çünkü Aziz Pavlus şöyle diyor: "İncil'i ilan edenlerin İncil'den yaşamalarını Rab tayin etti" (l. Korintoslulara 9,14) Anne ve babaların çocuklarına karşı görevleri nelerdir? Anne ve babaların çocuklarına karşı görevleri onların gereksinmelerini karşılamak, onları yetiştirmek, ıslah etmek ve onlara iyi bir din eğitimi vermektir.

20 202. Öğretmenlerin ve diğer yetkililerin görevleri nelerdir? Öğretmenler ve diğer yetkililer sorumlu oldukları çocuklara özen göstermekle ve onların kendi dini görevlerini yerine getirmelerine olanak vermekle yükümlüdürler Dördüncü emir bize neyi yasaklıyor? Dördüncü emir anne ve babamıza ve meşru yetkililere karşı olan bütün horgörme, inat ve itaatsizlikleri yasaklıyor Gizli bir topluluğa katılmak günah mıdır? Gizli olmaları nedeniyle Kilise tarafından yasaklanan, Kilise'ye ve devlete karşı olan bir topluluğa katılmak günahtır, çünkü Aziz Pavlus şöyle diyor: "Herkes üzerinde olan hükümetlere tabi olsun, çünkü Allah tarafından olmayan hükümet yoktur ve varolanlar Allah tarafından tanzim olunmuştur, bundan dolayı hükümete karşı çıkan Tanrı düzenine karşı çıkmış olur ve karşı çıkanlar kendi aleyhlerince hüküm alırlar" (Romalılara 13,1-2) Beşinci emir nedir? Beşinci emir şudur: "Öldürmeyeceksin." 206. Beşinci emir bize neyi yasaklıyor? Beşinci emir bize isteyerek işlenen bütün cinayetleri, dövüşleri, kavgaları, haksız sözleri, skandal ve kötü örnekleri yasaklıyor Beşinci emir öfkeyi de yasaklıyor mu? Beşinci emir öfkeyi ve daha çok kin ve intikamı yasaklıyor Niçin skandal ve kötü örnekler de beşinci emirle yasaklanmıştır? Skandal ve kötü örnekler de beşinci emirle yasaklanmıştır, çünkü bunlar manevi olarak komşularımızın ruhlarını öldürmemize veya yaralamamıza neden olabilir Altıncı emir nedir? Altmcı emir şudur: "Zina etmeyeceksin." 210. Altıncı emir bize neyi yasaklıyor? Altıncı emir bize komşumuzun karısıyla veya kocasıyla ahlaki olmayan bütün ilişkileri ve günahları yasaklıyor Altıncı emir ahlağa karşı olan her şeyi yasaklıyor mu? Altıncı emir ahlağa karşı olan her türlü bakış, söz ve eylemleri yasaklıyor Uygun olmayan bütün oyun ve danslar da altıncı emirle yasaklanmış mıdır? Uygunsuz bütün oyun ve danslar da altmcı emirle yasaklanmıştır. Aynı şekilde bunlara bakmak da günahtır Uygunsuz kitaplar, şarkılar ve resimler de altıncı emirle yasaklanmış mıdır? Uygunsuz şarkı, kitap ve resimler de altırcı emirle yasaklanmıştır, çünkü bunlar ruhu öldürücü günaha sürükleyen tehlikelerdir Yedinci emir nedir?

21 Yedinci emir şudur: "Çalmayacaksın." 215. Yedinci emir bize neyi yasaklıyor? Yedinci emir bize ait olmayan ve bir başkasına ait olan her şeyi izinsiz almayı bize yasaklıyor Alım-satımda yapılan bütün aldatmalar yedinci emirle yasaklanmış mıdır? Alım-satımda yapılan bütün aldatmalar gibi herhangi bir şekilde komşumuza yapacağımız haksızlıklar da yasaklanmıştır Haksız yollardan elde ettiğimiz malları iade etmeli miyiz? Haksız yollardan elde ettiğimiz malları iade edebilirsek etmeliyiz, aksi halde günahlar bağışlanmaz; ayrıca borçlarımızı da ödemeliyiz İşçiler için işverenlerin zamanlarını ve mallarını kötü şekilde kullanmak ve savurmak haksızlık mıdır? İşçiler için işverenlerin zamanlarım ve mallarını kötü kullanmak haksızlıktır. Çünkü onlar kendilerine ait olmayan bir şeyi boş yere harcıyorlar Sekizinci emir nedir? Sekizinci emir şudur: "Komşunuza karşı yalancı şahitlik yapmayacaksın." 220. Sekizinci emir bize neyi yasaklıyor? Sekizinci emir bize yalan yere yapılan şahitlikleri, haksız yargılamaları ve bütün yalanları yasaklıyor İftira ve aşağılama da sekizinci emirle yasaklanmış mıdır? İftira ve aşağılama gibi tüm aleyhte konuşmalar ve komşumuz hakkında önyargı taşıyan tüm sözler de sekizinci emirle yasaklanmıştır Sen bir komşunun hakkında kötü konuşarak, dedikodu yaparsan, ne yapmalısın? Eğer ben bir komşumun hakkında kötü konuşarak ve dedikodu yaparak onurunu kırarsam, mümkün olduğu kadar, onun iyi bir kişi olduğunu yeniden ortaya koyarak, onun onurunu onarmaya çalışmalıyım Dokuzuncu emir nedir? Dokuzuncu emir şudur: "Komşunun kansına göz dikmeyeceksin." 224. Dokuzuncu emir bize neyi yasaklıyor? Dokuzuncu emir bize, bütün ahlaksız düşünce ve arzulara kendi isteğimizle boyun eğmeyi ve uygunsuz bedensel arzulardan zevk almayı yasaklıyor Hangi günahlar bizi altıncı ve dokuzuncu emir ihlal etmeye götürür? Bizi altıncı ve dokuzuncu emri ihlal etmeye götüren günahlar boğazına düşkünlük, ayyaşlık, ölçüsüzlük ve aynı şekilde tembellik, kötü arkadaşlıklar, dua etmeyi unutmak, ihmal etmektir Onuncu emir nedir?

22 Onuncu emir şudur: "Komşunun malına göz dikmeyeceksin." 227. Onuncu emir bize neyi yasaklıyor? Onuncu emir bize tüm kıskançlık ve açgözlülükleri, haksız arzuları ve komşumuzun iyi durumlarını kıskanmayı yasaklıyor. Kilise'nin Emirleri 227. Kilise'ye itaat etmekle yükümlü müyüz? Kilise'ye itaat etmekle yükümlüyüz, çünkü Mesih İsa Kilise'nin Çobanlarına şöyle dedi: "Sizi dinleyen beni dinliyor, sizi reddeden beni reddediyor" (Luka 10,16) Başlıca Kilise emirleri nelerdir? Başlıca Kilise emirleri şunlardır: 1. Pazar günlerini ve kutlamak zorunda olduğun bayramları günlük el işlerinden uzaklaşarak ve Ayin'e katılarak kutlayacaksın. 2. Kilise tarafından belirlenmiş olan oruç ve perhiz günlerini yerine getireceksin. 3. Paskalya bayramında veya Paskalya devresinde Kutsal Efkaristiya'yı hiç olmazsa yılda bir kez alacaksın. 4. Hiç olmazsa yılda bir defa itiraf edeceksin. 5. Çobanların gereksinmelerine yardımcı olacaksın. 6. Yakın akrabalık derecesinde bulunduklarınla evlenmeyeceksin ve yasaklanmış olan dönemlerde evlenme töreni kutlamayacaksın Kilise'nin ilk emri nedir? Kilise'nin ilk emri şudur: "Pazar günleri ve kutlamak zorunda olduğun bayramlarda, maddi işlerden uzaklaşarak ve Ayine katılarak kutlayacaksın." 231. Kutlamak zorunda olduğun bayramlar hangileridir? Kutlamak zorunda olduğun bayramlar Noel, Epifaniya, Mesih İsa'nın Göğe Çıkışı, Meryem Ana'nın Göğe alınışıdır Hıristiyanlar Pazar Ayinlerine ve dini bayramla-rındaki Ayinlere katılmak zorunda mıdırlar? Hıristiyanlar Pazar Ayinlerine ve bayram Ayinlerine, çok önemli bir başka zorunluluk veya hastalık olmadığı takdirde katılmak zorundadırlar Anne babalar ve öğretmenler sorumlu oldukları kişilerin Ayine katılmaları ile ilgilenmek zorunda mıdırlar? Anne babalar ve öğretmenler sorumlu oldukları kişilerin Ayine katılmaları ile ilgilenmek zorundadırlar İkinci Kilise emri nedir? İkinci Kilise emri şudur: "Kilise tarafından belirlenmiş olan oruç ve perhiz günlerini yerine getireceksin." 235. Oruç günleri nedir? Oruç günleri yalnızca bir öğün yememize izin verilen günlerdir.

23 236. Oruç günleri hangileridir? Oruç günleri: Kül Çarşambası ve Kutsal Cuma'dır Perhiz günü nedir? Perhiz günü et yenilmesinin yasak olduğu günlerdir Perhiz günleri hangileridir? Perhiz günleri Kül Çarşambası ve Oruç Devresi süresinin bütün Cuma günleridir Kilise niçin oruç ve perhiz günlerinin uygulanmasını emrediyor? Kilise oruç ve perhiz günlerini bedensel isteklerimizi öldürebilmemiz ve onlan günahlanmıza karşılık olarak Tanrı'ya sunmamız için emrediyor Kaç defa itiraf etmeliyiz? Eğer ağır bir suç işlemişsek mümkün olduğu kadar çabuk itiraf etmeliyiz ve itiraf asla yılda bir defadan az olmamalıdır Çocuklar ne zaman itiraf etmekle yükümlü olurlar? Çocuklar akıl çağına ve ağır günah işleyebilecekleri yaşa geldikleri zaman itiraf etmekle yükümlü olurlar Çocuklar genellikle ne zaman akıl çağına erişirler? Çocuklar genellikle yedi yaşma doğru akıl çağına erişirler Kilise'nin dördüncü emri nedir? Kilise'nin dördüncü emri şudur: "Hiç olmazsa yılda bir kez, Paskalya bayramında veya Paskalya devresinde Kutsal Efkaristiya'yı hiç olmazsa yılda bir defa alacaksın." 244. Hıristiyanlar ne zaman Kutsal Efkaristiya'yı almakla yükümlüdürler? Hıristiyanlar Kutsal Efkaristiya'yı, onun Mesih İsa'nın vücudu ve kanı olduğunu kavrayabilecek yetenekte oldukları ve yeterli öğrenim gördükten sonra almakla yükümlüdürler Kilise'nin besinci emri nedir? Kilise'nin beşinci emri şudur: "Çobanların gereksinmelerine yardım edeceksin." 246. Dine destek olmak bir görev midir? Tanrı'ya gerektiği gibi tapılması ve yüceltilmesi için dine olanaklarımız ölçüsünde destek olmak bir görevdir Kilise'nin altıncı emri nedir? Kilise'nin altıncı emri şudur: "Yakın akrabalık derecesinde bulunduklarınla evlenmeyeceksin ve yasaklanmış olan dönemlerde evlenme törenini kutlamayacaksın." 248. Evlenme törenlerinin görkemli bir biçimde kutlanmasının yasaklanmış olduğu dönemler hangileridir? Özel izin dışında evlenme törenlerinin görkemli biçimde kutlanmasının yasaklanmış olduğu dönemler: Noel'e hazırlık devresinin ilk Pazar'ından Noel'e kadar ve Kül

24 Çarşamba'smdan Paskalya'ya kadardır. KUTSAL GİZEMLER

25 249. Kutsal gizem nedir? Kutsal gizem, Mesih İsa tarafından kurulmuş olan, görünmeyen inayetin hissedilebilen işaretidir; onun aracılığıyla ruhlarımıza Tanrı nın hayatı verilir Kutsal gizemler her zaman inayet verirler mi? Kutsal gizemler, onları uygun bir şekilde kabul edenlere daima inayet verirler Kutsal gizemler inayet verebilme güçlerini nereden alırlar? Kutsal gizemler inayet verebilme güçlerini Mesih İsa'nın ruhlarımıza kazandırdığı sevaplardan alıyor Kutsal gizemler almak için büyük bir arzu duymalımıyız? Kutsal gizemleri almak için büyük bir arzu duymalıyız, çünkü onlar selametimizin başlıca araçlarıdırlar Kutsal gizemlerden bazıları ruha bir karakter kazandırır mı? Vaftiz, kuvvetlendirme ve ruhbanlık kutsal gizemleri ruha bir karakter kazandırırlar Karakter nedir? Karakter, ruhlarımıza basılan silinmez bir mühürdür. Bunun için onu kazandıran kutsal gizemler yinelene-mezler Kaç kutsal gizem vardır? Yedi kutsal gizem vardır: vaftiz, kuvvetlendirme, efka-ristiya, hasta yağı, ruhbanlık ve evlilik Vaftiz nedir? Vaftiz bizi asli günahtan kurtaran, bizi hıristiyan, Tanrı nın çocuğu ve Kilise'nin üyesi kılan bir kutsal gizemdir Vaftiz şahsi günahı da kaldırır mı? Vaftiz, şahsi günahı olan kişi tarafından uygun bir şekilde alınırsa, şahsi günahı ve ona bağlı olan cezayı da kaldırır Vaftizi kim yönetir? Vaftize başkanlık eden rahiptir; ama bir rahip bulunmadığı durumlarda herkes gereksinim nedeniyle vaftiz edebilir Vaftiz nasıl verilir? Vaftiz, çocuğun başından su dökerek ve aynı zamanda: "Seni Peder, Oğul ve Kutsal Ruh adına vaftiz ediyorum" sözlerini söyleyerek verilir Vaftizde neye söz veriyoruz? Vaftizde şeytanı, günahları ve denemeleri reddetmeye söz veriyoruz Selametimiz için vaftiz gerekli midir? Selametimiz için vaftiz gereklidir. Çünkü Mesih İsa şöyle dedi: "Su ve Kutsal Ruhla vaftiz olmadıkça asla Tanrı'nın krallığına giremezsiniz" (Yuhanna 3,5).

26 262. Kuvvetlendirme nedir? Kuvvetlendirme Kutsal Ruh'un bize yeniden verdiği inayetle, bizi tamamlanmış, güçlü Hıristiyanlar ve Mesih İsa'nm gerçek izleyicileri kılan bir kutsal gizemdir Kuvvetlendirme kutsal gizemini kim temin eder? Kuvvetlendirme kutsal gizemini Episkopos temin eder Episkopos, kuvvetlendirme kutsal gizemine nasıl başkanlık eder? Episkopos kuvvetlendirme kutsal gizemini kabul edenin üzerine insin diye Kutsal Ruh'a dua ederek ve elini onun üzerine koyup, alnı üzerine haç işareti yaparak ve aynı zamanda özel sözleri söyleyerek kuvvetlendirme kutsal gizemini yönetir Kuvvetlendirmede kullanılan kelimeler nelerdir? Kuvvetlendirmede kullanılan kelimeler şunlardır: "Sana verilen Kutsal Ruh'un mührünü kabul et." 266. Efkaristiya gizemi nedir? Efkaristiya, şarap ve ekmek görüntüsü altında Mesih İsa'nın gerçek vücudu, kanı, ruhu ve tanrılığıdır Ekmek ve şarap nasıl Mesih İsa'nın vücuduna ve kanına dönüşüyor? Ekmek ve şarap, kendisi için hiç bir şeyin olanaksız ve zor olmadığı nedeniyle, her şeye kadir olan Tanrı'nın kudretiyle Mesih İsa'nın vücudu ve kanına dönüşüyor Hangi anda ekmek ve şarap Mesih İsa'nın vücudu ve kanına dönüşüyor? Ekmek ve şarap kutsal Ayin sırasında rahibin Mesih İsa'nın öğretmiş olduğu kutsallaştırma sözlerini söylediği sırada Mesih İsa'nın vücuduna ve kanına dönüşüyor Mesih İsa niçin Efkaristiya'da bize kendi vücudunu ve kanını verdi? Mesih İsa ruhlarımızın hayatı ve besini olmak üzere Efkaristiya'da bize kendini verdi: "Beni yiyen benim vasıtamla yaşayacaktır", "Bu ekmeği yiyen ebediyen yaşar" (Yuhanna ) Mesih İsa yalnızca ekmek veya yalnızca şarap şeklinde alınırsa, tam olarak Mesih İsa alınmış olur mu? Mesih İsa yalnızca şarap veya yalnızca ekmek şeklinde alınırsa tam olarak Mesih İsa alınmış olur Efkaristiya'yı gerektiği gibi kabul edebilmemiz için hangi durumda olmamız gerekir? Efkaristiya'yı gerektiği gibi alabilmemiz için inayet durumunda ve belirtildiği şekilde oruçlu olmamız gerekir. Su orucu bozmaz İnayet durumunda olmak ne demektir? İnayet durumunda olmak, öldürücü günahtan arınmış ve Tanrı'nın hoşnut olacağı bir durumda olmaktır Öldürücü günah halindeyken Efkaristiya'yı almak büyük bir günah mıdır? Öldürücü günah halindeyken Efkaristiya alınması büyük bir günahtır, "çünkü yiyen ve içen Rabbin bedenini fark etmezse, kendine karşı hüküm yer ve içer" (I. Korintostulara 11,

27 29) Efkaristiya yalnızca bir kutsal gizem midir? Efkaristiya yalnız bir kutsal gizem değil, aynı zamanda bir kurbandır Kurban nedir? Kurban, her şeyin Rabbi ve sahibi olduğuna tanıklık etmek üzere rahip tarafından yalnız Tanrı'ya yapılan bir sunmadır Yeni Antlaşmanın kurbanı nedir? Yeni Antlaşmanın kurbanı kutsal Ayin'dir Ayin nedir? Ayin, yaşayanlar ve ölüler için Tanrı ya sunulan ekmek ve şarap görüntüsü altında gerçek olarak var olan Mesih İsa'nın vücudunun ve kanının kurban olarak sunulmasıdır Ayin tek olan Haç Kurbanının aynısı mıdır? Ayin tek olan Haç Kurbanının aynısıdır. Mesih İsa göklerdeki Peder'in kendi vücudunu haç üzerinde kanlı kurban olarak sundu ve rahiplerin aracılığıyla sunak üzerinde kansız bir şekilde kendi vücudunu sunmaya devam ediyor Ayin kurbanı hangi amaçla sunulur? Ayin kurbanı dört amaçla sunulur: Tanrı'ya şan ve şeref vermek, onun bize verdiği iyilikler nedeniyle şükretmek, işlediğimiz günahları onarma ve pişman olma inayetine sahip olabilmek ve Mesih İsa aracılığıyla bize gereken tüm inayet ve iyiliklere sahip olabilmek için Ayin aynı zamanda Rabbimizin acılarının ve ölmünün anılması mıdır? Ayin aynı zamanda Rabbimizin acılarının ve ölümünün anılmasıdır. Çünkü Mesih İsa son akşam yemeğinde "Bunu beni anmak için yapınız" demişti Tövbe kutsal gizemi nedir? Tövbe kutsal gizemi vaftizden sonra işlediğimiz, öldürücü olsun hafif olsun bütün günahların bağışlandığı kutsal gizemdir Tövbe kutsal gizemi ruhta Tanrı'nın inayetini arttırır mı? Tövbe kutsal gizemi, ruhta günahları bağışlamaktan başka, Tanrı'nın inayetinin arttırılmasını sağlar. Bu nedenle sık sık itiraf etmeye alışmalıyız Rabbimiz ne zaman tövbe kutsal gizemini kurmuştur? Rabbimiz Havariler üzerine Ruh'u ve günahları bağışlama yetkisini verdiği sırada şu sözleri söyleyerek tövbe kutsal gizemini kurmuştur: "Kimlerin günahlarını bağışlarsanız bağışlanmış olur ve kimlerinkini alıkoyarsanız alıkonmuş olur" (Yuhanna 20,23) Rahip günahları nasıl bağışlar? Rahip af sözlerini söylediği zaman Tanrı'nın yetkisiyle günahları bağışlar Af sözleri nedir? Af sözleri şunlardır: "Günahlarını Peder, Oğul ve Kutsal Ruh adına affediyorum."

28 286. Günahların bağışlanması için şartlar nelerdir? Günahların bağışlanması için üç şart vardır: pişmanlık, itiraf, tarziye Pişmanlık nedir? Pişmanlık, günahlar nedeniyle samimi olarak pişman olmaktır, çünkü onlarla çok iyi olan Tanrı'yı gücendiririz. Pişmanlıkla beraber ise kendimizi düzeltme kararım da vermemiz gerekir Kendimizi düzeltme kararı nedir? Kendimizi düzeltme karan Tanrı'nın lûtfuyla yalnız günahlardan değil, aynı zamanda bizi günaha sürükleyen fırsatlardan da sakınma kararıdır Günahlarımız nedeniyle samimi bir pişmanlığı nasıl elde edebiliriz? Günahlarımız nedeniyle samimi bir pişmanlığı, ona sahip olabilmemiz için dua ederek ve bizi pişmanlığa götüren yetenekleri kullanarak elde edebiliriz Tanrı konusunda hangi düşünceler bizi günahlarımızdan dolayı pişman olmaya yöneltir? Bizi günahlarımız nedeniyle pişman olmaya yönelten düşünce, günahlarımizın, kendisi sonsuz iyilik olan, bizim için son derece iyi olan Tanrı'ya karşı bir hakaret olduğu düşüncesidir Rabbimiz Mesih İsa ile ilgili hangi düşünceler bizi günahlarımız nedeniyle pişman olmaya yöneltir? Bizi günahlarımız nedeniyle pişman olmaya yönelten düşünceler, şunlardır: Kurtancımız bizim günahlarımız için öldü ve ağır günah işleyenler "yeniden Tanrı'nın Oğlu'nu haça geriyor ve onunla alay ediyorlar" (ibrani. 6,6) İtiraf ettiğimiz sırada bize cenneti kaybettirip, cehennemi hak ettiren günahlarımız nedeniyle pişman olmak yeterli midir? İtiraf ederken bize cenneti kaybettirip, cehennemi hak ettiren günahlanmız nedeniyle samimi bir pişmanlık duymak yeterlidir Mükemmel pişmanlık nedir? Mükemmel pişmanlık, kaynağını tamamen Tanrı sevgisinden alan pişmanlıktır Mükemmel pişmanlığın özel değeri nedir? Mükemmel pişmanlığın özel değeri, onunla günahlarımızın itiraftan önce derhal bağışlanmasıdır. Bununla birlikte günahlarımız ağırsa, sonrada kesinlikle onları itiraf etmemiz gerekir İtiraf nedir? İtiraf, işlenen günahların Episkopos tarafından onaylanan bir rahibe açıklanmasıdır Bir kimse itiraf sırasında ağır bir günahı isteyerek saklarsa ne olur? Bir kimse ağır bir günahı itiraf sırasında isteyerek saklarsa Kutsal Ruh'a yalan söyleyerek ve kutsal şeylere hakaret ederek kötü bir itiraf yapmış olur.

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı.

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. Yuhanna 1:1 Yaşam O ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Yuhanna 1:4 1 İsa şöyle dedi: Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen, asla

Detaylı

Tövbe ve Af Dileme-4

Tövbe ve Af Dileme-4 Tövbe ve Af Dileme-4 Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Tanrı; Yer ve gök Sana verilen hamtlarla doludur. Rabbin adına gelen ve tekrar gelecek olana en yücelerde hamtlar olsun. Baba ya, Oğul

Detaylı

[Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine)

[Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine) [Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine) ONDALIK-SUNU-SADAKA Kurbanlarımızı şükran ve dua ile sunarız. Bu kurbanları dua ve tapınmanın bir parçası olarak, övgü ve şükran sunusu olarak Tanrı ya sunarız.

Detaylı

Tövbe ve Af Dileme-8

Tövbe ve Af Dileme-8 Tövbe ve Af Dileme-8 Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Tanrı; Yer ve gök Sana verilen hamtlarla doludur. Rabbin adına gelen ve tekrar gelecek olana en yücelerde hamtlar olsun. Baba ya, Oğul

Detaylı

Ondalık ve Oruç Adakları

Ondalık ve Oruç Adakları Ondalık ve Oruç Adakları 01135_186_Tithing.indd 1 Bütün ondalıklarınızı ambara getirin. Beni bununla sınayın diyor Her Şeye Egemen Rab. Göreceksiniz ki, göklerin kapaklarını size açacağım, üzerinize dolup

Detaylı

...Bir kitap,bir mesaj!

...Bir kitap,bir mesaj! ...Bir kitap,bir mesaj! Bu dünyada ne yapıyorum sorusuna yanıt veren bir kitap Tüm soru ve şüphelerınize yanıt verebilecek bir kitap. Bu kitap sizin doğal olarak Tanrı dan ayrı olduğunuzu anlatacak, ancak

Detaylı

Bu Ders Şunları Yapmanıza Yardımcı Olacaktır

Bu Ders Şunları Yapmanıza Yardımcı Olacaktır 76 Ders 8 Kilise Üzerinde "Kilise" yazan birçok bina vardır. Bunlara güzel binalar ve katedraller, alçakgönüllü misyon binaları ve sade barakalar da dahildir. Kuleleri, haçları ve çanları vardır, bunlar

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İsa nın Doğuşu

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İsa nın Doğuşu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İsa nın Doğuşu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010

Detaylı

Sevgili Kardeşlerim, Rabbimiz sizlere barış bağışlasın. Bu barışın daima sizlerle birlikte olması için dua ediyorum. Bir episkoposun görevi, yalnız

Sevgili Kardeşlerim, Rabbimiz sizlere barış bağışlasın. Bu barışın daima sizlerle birlikte olması için dua ediyorum. Bir episkoposun görevi, yalnız Mons. Luigi Padovese nin Anadolu da Yaşayan Hıristiyanlara Mektubu 2007-2008 Sevgili Kardeşlerim, Rabbimiz sizlere barış bağışlasın. Bu barışın daima sizlerle birlikte olması için dua ediyorum. Bir episkoposun

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. İsa nın Doğuşu

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. İsa nın Doğuşu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İsa nın Doğuşu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010

Detaylı

Tanrı dan gönderilen Adam

Tanrı dan gönderilen Adam Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Tanrı dan gönderilen Adam Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

İSA MESİH'İN KİM OLDUĞU

İSA MESİH'İN KİM OLDUĞU 43 Ders 5 İsa Mesih Yeni arkadaşım, "Evet, tabii ki İsa Mesih'e inanıyorum" dedi. "İsa Mesih, büyük bir peygamberdi, Tanrı tarafından gönderilmiş bir adamdı ve bizlere izlememiz gereken birçok öğreti verdi."

Detaylı

DERS 12 TANRI'YLA OLAN İLİŞKİMİZ

DERS 12 TANRI'YLA OLAN İLİŞKİMİZ 118 DERS 12 TANRI'YLA OLAN İLİŞKİMİZ Hıristiyan İnanlılar olarak en büyük sorumluluğumuzun Tanrı'yı sevmek olduğunu öğrendik. Ders ll'de etüt ettiğimiz gibi, O'nun buyruklarını yerine getirmemizin nedeni,

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

Noel Bayramı Tanrı nın bize hediyesine işaret eder.

Noel Bayramı Tanrı nın bize hediyesine işaret eder. Manfred Röseler Noel Bayramı birçok insan için insanları sevindirmeye neden olan birlik ve aile bayramıdır. Birçokları için bu bayram yalnızlık bayramıdır ve hatta çaresizliğin bayramı. Bunalımların sayısı

Detaylı

Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI. ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul

Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI. ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul 115 Yardımsever Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI Yerel ICI Bürosu Adresi: ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul 116 ÖĞRENCİ RAPORU HAKKINDA TALİMATLAR Her üniteyi çalıştıktan sonra o ünitenin

Detaylı

Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

Agape Kutsal Kitap - God's Love Letter Scriptures

Agape Kutsal Kitap - God's Love Letter Scriptures Agape Kutsal Kitap - God's Love Letter Scriptures Yuhanna 15:9 Baba'nın beni sevdiği gibi, ben de sizi sevdim. Benim sevgimde kalın. Yesaya 43:1 Ey Yakup soyu, seni yaratan, Ey İsrail, sana biçim veren

Detaylı

Tövbe ve Af Dileme-1

Tövbe ve Af Dileme-1 Tövbe ve Af Dileme-1 Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Tanrı; Yer ve gök Sana verilen hamtlarla doludur. Rabbin adına gelen ve tekrar gelecek olana en yücelerde hamtlar olsun. Baba ya, Oğul

Detaylı

SAHİP OLDUKLARIMIZI KORUMANIN 4 RUHSAL ADIMI

SAHİP OLDUKLARIMIZI KORUMANIN 4 RUHSAL ADIMI 1 KORUMANIN 4 RUHSAL Çoğu insan nasıl dua edeceğini bilemez. Bu yüzden size yardımcı olabilecek örnek bir dua metni hazırladım. Bu duayı sesli olarak okuyabilir ya da içinizden geldiği gibi dua edebilirsiniz.

Detaylı

Ruhsal Savaş Duaları Tanrı nın Sağladığı Silahlar ve İman Kalkanı (Efesliler 6:10 Rab'de, O'nun üstün gücüyle güçlenin.)

Ruhsal Savaş Duaları Tanrı nın Sağladığı Silahlar ve İman Kalkanı (Efesliler 6:10 Rab'de, O'nun üstün gücüyle güçlenin.) İşaya 40:31 RAB'be umut bağlayanlarsa taze güce kavuşur, Kanat açıp yükselirler kartallar gibi. Koşar ama zayıf düşmez, Yürür ama yorulmazlar. Göklerdeki Babamız, Mesih te sergilediğin üstün güce göre,

Detaylı

T HE W AY OF R IGHTEOUSNESS. Mısır dan Çıkış 20

T HE W AY OF R IGHTEOUSNESS. Mısır dan Çıkış 20 Ders 37 L ESSON 37 Doğruluk Yolu T HE W AY OF R IGHTEOUSNESS Dinleyici dostlar, size esenlik olsun. Kutsal Buyruklar T HE H OLY C OMMANDMENTS Mısır dan Çıkış 20 Ön gördüğü doğruluk yolunu herkesin anlamasını

Detaylı

YILI ERMENİ OKULLARI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

YILI ERMENİ OKULLARI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE ÖĞRENME ALANI: İNANÇ 1. ÜNİTE: KUTSAL KİTAP VE HAVARİLER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Kutsal

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İlk Kilisenin Doğuşu

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İlk Kilisenin Doğuşu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İlk Kilisenin Doğuşu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Akıllı Kral Süleyman

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Akıllı Kral Süleyman Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Akıllı Kral Süleyman Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for

Detaylı

İNANLILAR'IN GÖĞE ALINMASI

İNANLILAR'IN GÖĞE ALINMASI 96 DERS 10 GELECEK Herkes gelecekle ilgilenir. Gelecek hakkında, insanların gelecekte neler olacağını düşündüklerini yazan, iyi, kötü birçok kitap yazılmıştır. Bilim adamları ve hükümet önderlerine, uluslarının

Detaylı

Hazırlık Dönemi (Advent) Nedir?

Hazırlık Dönemi (Advent) Nedir? Hazırlık Dönemi (Advent) Üzerine-2012 (Kutlu Doğuşa (Noel) Girerken) Baba, Oğul, Kutsal Ruh un Krallığı şimdi ve daima kutsaldır. Her sene Kutlu Doğuşa girerken benzer hazırlıklar ve heyecan ile dolarız.

Detaylı

Söz Filmi İnceleme Rehberi

Söz Filmi İnceleme Rehberi Söz Filmi İnceleme Rehberi Aşağıdaki İnceleme Rehberi, DVD nin özel kitapçığındaki DVD bölümlerin ayetleri ve başlıklarına göre hazırlanmıştır. Bölüm: 1 Ayetler: 1:1-27 Tanrısal Söz o İsa nın ilk öğrencilerinden

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İsa nın Mucizeleri

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İsa nın Mucizeleri Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İsa nın Mucizeleri Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

Petrus ve Duanın Gücü

Petrus ve Duanın Gücü Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Petrus ve Duanın Gücü Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe Havari Petrus, ba kalarına sa hakkında anlatmak

Detaylı

Tanrı İbrahim in Sevgisini Deniyor

Tanrı İbrahim in Sevgisini Deniyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Tanrı İbrahim in Sevgisini Deniyor Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for

Detaylı

Katolik Kilisesi Ayini, İsa Mesih in son yemeği üzerine kuruludur. Kutsal Ekmek ve Şarabın cemaat üyeleri tarafından paylaşıldığı bu törene

Katolik Kilisesi Ayini, İsa Mesih in son yemeği üzerine kuruludur. Kutsal Ekmek ve Şarabın cemaat üyeleri tarafından paylaşıldığı bu törene KUTSAL AYİN Katolik Kilisesi Ayini, İsa Mesih in son yemeği üzerine kuruludur. Kutsal Ekmek ve Şarabın cemaat üyeleri tarafından paylaşıldığı bu törene Efkaristiya ayini de denir. Efkarista Şükran demektir.

Detaylı

Yeşaya Geleceği Görüyor

Yeşaya Geleceği Görüyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Yeşaya Geleceği Görüyor Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Jonathan Hay Uyarlayan: Mary-Anne S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010

Detaylı

Sizdeki ümidin nedenini soranlara yanıt vermeye her zaman hazır olun (1Pt 3,15)

Sizdeki ümidin nedenini soranlara yanıt vermeye her zaman hazır olun (1Pt 3,15) Sizdeki ümidin nedenini soranlara yanıt vermeye her zaman hazır olun (1Pt 3,15) Sevgili Kardeşlerim, Geçtiğimiz yıl, yılık pastörel mektubumda sizlere şu konuyu vererek üzerinde yoğunlaşmanızı tavsiye

Detaylı

İnsanların Üzüntüsünün Başlangıcı

İnsanların Üzüntüsünün Başlangıcı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İnsanların Üzüntüsünün Başlangıcı Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for

Detaylı

Çocuklar için barış takvimi. Turkish

Çocuklar için barış takvimi. Turkish Çocuklar için barış takvimi 2015 Turkish Ocak İsa, Kutsal ve Tanrı nın Oğlu «Korkma Meryem» dedi, «sen Tanrı nın lütfuna eriştin. Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracaksın, adını İsa koyacaksın. O büyük olacak,

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: Bob Davies ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Kırk Yıl

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Kırk Yıl Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Kırk Yıl Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Lyn Doerksen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İnsanların Üzüntüsünün Başlangıcı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İnsanların Üzüntüsünün Başlangıcı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İnsanların Üzüntüsünün Başlangıcı Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for

Detaylı

İNSANIN YARATILIŞ'TAKİ DURUMU

İNSANIN YARATILIŞ'TAKİ DURUMU 25 Ders 3 İnsan Bir gün ağaçtan küçük bir çocuk oyan, ünlü bir ağaç oymacısı hakkında ünlü bir öykü vardır. Çok güzel olmuştu ve adam onun adını Pinokyo koydu. Eserinden büyük gurur duyuyordu ama oyma

Detaylı

Elişa, Mucizeler Adamı

Elişa, Mucizeler Adamı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Elişa, Mucizeler Adamı Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Detaylı

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 1.VE EN YÜCESİ: Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 2.SEVİYE: Allah ın rızasını ve sevgisi kazanmak için 3.SEVİYE: Allah ın verdiği nimetlere(yaşam-akıl-yiyecekler

Detaylı

Ders 10 İSA MESİH: RAB

Ders 10 İSA MESİH: RAB Ders 10 İSA MESİH: RAB Toplumda her zaman diğer insanlar üzerinde yetki sahibi olan insanlar vardır. Hükümet yetkilileri, polis, başkanlar, yöneticiler, patronlar ve anne babalar; bütün bu insanlar itaat

Detaylı

SUTL Turkey May 7, 2008:Layout 1 5/7/08 8:04 AM Page 3 Yazan Elmer Murdoch

SUTL Turkey May 7, 2008:Layout 1 5/7/08 8:04 AM Page 3 Yazan Elmer Murdoch Yazan Elmer Murdoch Tanrı, sizi seven ve dikkatinizi çekmeye çalışan harika bir Tanrı dır. Belki şu şeylerden bazıları sizi engellemiş olabilir Sorunlar Uyuşturucu Spor Seks İşiniz Arkadaşlarınız Aileniz

Detaylı

Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman

Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: Bob Davies ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

Eğer bir tane bile [iyi iş] gösterebilseydik, tek bir günahımızı bile hatırlaması Tanrı nın o işi reddetmesi için yeterliydi. Eğer Kurtarıcımızın acı

Eğer bir tane bile [iyi iş] gösterebilseydik, tek bir günahımızı bile hatırlaması Tanrı nın o işi reddetmesi için yeterliydi. Eğer Kurtarıcımızın acı Kutsal Olmak - 3. Belçika İnanç Açıklaması 24 Kutsal Ruh un Tanrı Sözü ile birlikte çalışmasıyla doğan gerçek imanın insana yeniden doğuş verdiğine ve yeni bir yaşam sürmek üzere onu yeni bir insan yaparak

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. İlk Paskalya

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. İlk Paskalya Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İlk Paskalya Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Lyn Doerksen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Detaylı

İffet 01195_186_Chastity.indd 1 11/18/13 3:18 PM

İffet 01195_186_Chastity.indd 1 11/18/13 3:18 PM İffet Cennetteki Babanız sizleri seviyor ve sizlerin bugün ve sonsuza kadar mutlu olmanızı istiyor. O sizlere yardım etmek için peygamberleri aracılığıyla öğütler ve emirler vermektedir. Sizin huzurunuz

Detaylı

16: Yahudilik 2.3. Hristiyanlık

16: Yahudilik 2.3. Hristiyanlık 16:17 2.2. Yahudilik 2.3. Hristiyanlık KA ZA NI MI MIZ 16:17 3. Günümüzde yaşayan dinleri temel özellikleriyle tanır. (Yahudilik ve Hristiyanlık) 16:17 1. Din Niçin Evrensel Bir Gerçekliktir? 2. Günümüzde

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

Gidyon un Küçük Ordusu

Gidyon un Küçük Ordusu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Gidyon un Küçük Ordusu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Detaylı

ÖLÜLERİ ANMA GÜNÜ. 2 Kasım GİRİŞ İLAHİSİ

ÖLÜLERİ ANMA GÜNÜ. 2 Kasım GİRİŞ İLAHİSİ ÖLÜLERİ ANMA GÜNÜ 2 Kasım I GİRİŞ İLAHİSİ Mesih İsa'nın ölüp dirildiğine inanıyoruz; aynı şekilde Allah'ın İsa'ya imanla bağlı olarak göz-lerini yaşama kapamış olanları da, O'nunla birlikte yanına alacağına

Detaylı

HY1210 DUA ETTİĞİNİZDE ÖĞRENCİ ÜNİTE RAPORU VE YANIT KAĞITLARI. İsteme Adresi: ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul

HY1210 DUA ETTİĞİNİZDE ÖĞRENCİ ÜNİTE RAPORU VE YANIT KAĞITLARI. İsteme Adresi: ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul HY1210 DUA ETTİĞİNİZDE ÖĞRENCİ ÜNİTE RAPORU VE YANIT KAĞITLARI İsteme Adresi: ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul Ünite 1 İçin Öğrenci Raporu 129 ÖĞRENCİ RAPORU TALİMATLARI Her üniteyi çalışmayı bitirdikten

Detaylı

Rut: Bir Aşk Hikayesi

Rut: Bir Aşk Hikayesi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Rut: Bir Aşk Hikayesi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Lyn Doerksen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Büyük Öğretmen İsa

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Büyük Öğretmen İsa Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Büyük Öğretmen İsa Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Büyük Öğretmen İsa

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Büyük Öğretmen İsa Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Büyük Öğretmen İsa Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

İsa 5000 Kişiyi Doyuruyor

İsa 5000 Kişiyi Doyuruyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İsa 5000 Kişiyi Doyuruyor Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010

Detaylı

Westfalya da Protestan Olmak. Protestan Hıristiyanların Inandıkları

Westfalya da Protestan Olmak. Protestan Hıristiyanların Inandıkları Westfalya da Protestan Olmak Protestan Hıristiyanların Inandıkları Protestan Hıristiyanların Inandıkları Uzun yıllardır Protestan Hıristiyanlar, digˇer dinlere inanan dostlarıyla sohbetler etmektedirler.

Detaylı

KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı. Azarya ve şarkının üç Yahudi duası

KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı. Azarya ve şarkının üç Yahudi duası www.scriptural-truth.com KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı Azarya ve şarkının üç Yahudi duası Azarya dua {1:1} ve yangının ortasında yürüdüler öven Tanrı ve Tanrı nimet. {1:2}

Detaylı

Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor

Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 56.si www.m1914.org

Detaylı

Martin Luther in KISA İLMİHÂLİ

Martin Luther in KISA İLMİHÂLİ Martin Luther in KISA İLMİHÂLİ GDK YAYIN NO: 108 KİTAP: Luteryen İman İkrarları Işığında Temel Hristiyan İnancı KİTABIN ORİJİNAL ADI: Der Kleine Katechismus (1529), Confessio Augustana/ Augsburger Bekenntnis/

Detaylı

NOEL BAYRAMI Noel Gecesi

NOEL BAYRAMI Noel Gecesi NOEL BAYRAMI Noel Gecesi GİRİŞ İLAHİSİ Hep birlikte sevinelim, çünkü bugün Kurtarıcımız doğdu ve onunla gerçek barış gökten indi. DUA Bu kutsal gecede, gerçek ışıkla bizleri aydınlatan yüce Allah, sana

Detaylı

Zengin Adam, Fakir Adam

Zengin Adam, Fakir Adam Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Zengin Adam, Fakir Adam Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

Aralık ayının sonlarına doğru birçok ülkelerde bir bayram kutlanır. Buna bazı yerlerde Noel derler. Noel Baba'yı duymuşsunuzdur herhalde.

Aralık ayının sonlarına doğru birçok ülkelerde bir bayram kutlanır. Buna bazı yerlerde Noel derler. Noel Baba'yı duymuşsunuzdur herhalde. Aralık ayının sonlarına doğru birçok ülkelerde bir bayram kutlanır. Buna bazı yerlerde Noel derler. Noel Baba'yı duymuşsunuzdur herhalde. Bazı ülkelerde ise buna 'Christmas' denir. Acaba bu bayramın gerçekten

Detaylı

T HE W AY OF R IGHTEOUSNESS. (Not: #89.dersin ilk taslağı Yoonu Njub un radyo spikeri Malick tarafından kaleme alınmıştır.)

T HE W AY OF R IGHTEOUSNESS. (Not: #89.dersin ilk taslağı Yoonu Njub un radyo spikeri Malick tarafından kaleme alınmıştır.) Ders 89 L ESSON 89 Doğruluk Yolu T HE W AY OF R IGHTEOUSNESS İyi Haber! T HE G OOD N EWS! (Not: #89.dersin ilk taslağı Yoonu Njub un radyo spikeri Malick tarafından kaleme alınmıştır.) Dinleyici dostlar,

Detaylı

DERS 9 RUH DÜNYASI. "...sizde olan, dünyadakinden üstündür" (l.yuhanna 4:4).

DERS 9 RUH DÜNYASI. ...sizde olan, dünyadakinden üstündür (l.yuhanna 4:4). 86 DERS 9 RUH DÜNYASI "...sizde olan, dünyadakinden üstündür" (l.yuhanna 4:4). Marina, ispiritizmacı bir medyum olduğunda gençlik çağındaydı. Kendisiyle tanıştığımda 25 yaşındaydı ve Şeytan ve kötü ruhları

Detaylı

Kulenizin en üstüne koşup atlar mısınız? Tabii ki, hayır. Düşmanınıza güvenip onun söylediklerini yapmak akılsızca olur.

Kulenizin en üstüne koşup atlar mısınız? Tabii ki, hayır. Düşmanınıza güvenip onun söylediklerini yapmak akılsızca olur. 33 Ders 4 Günah Bir dostunuzun size, içi güzel şeylerle dolu ve bütün bu güzelliklerin tadını çıkarmanız için bir saray verdiğini düşünelim. Buradaki her şey sizindir. Dostunuzun sizden istediği tek şey,

Detaylı

T HE W AY OF R IGHTEOUSNESS. Luka 1; Matta 1

T HE W AY OF R IGHTEOUSNESS. Luka 1; Matta 1 Ders 61 L ESSON 61 Doğruluk Yolu T HE W AY OF R IGHTEOUSNESS Dinleyici dostlar, size esenlik olsun. Duyuru T HE A NNOUNCEMENT Luka 1; Matta 1 Ön gördüğü doğruluk yolunu herkesin anlamasını ve bu yola boyun

Detaylı

Ders 5 TANRI SÖZÜ İSA MESİH

Ders 5 TANRI SÖZÜ İSA MESİH Ders 5 TANRI SÖZÜ İSA MESİH Konuşamamanın nasıl bir şey olabileceğini düşünebiliyor musunuz? Başka insanlarla iletişim kuramamanın nasıl bir şey olabileceğini? Bu korkunç bir soyutlanma ve hüsran olurdu!

Detaylı

Mart ayının sonlarında ya da Nisan ayının ortalarında Hıristiyanlar bir bayram kutlarlar. Ülkemizde bu bayram genellikle Paskalya adıyla bilinir.

Mart ayının sonlarında ya da Nisan ayının ortalarında Hıristiyanlar bir bayram kutlarlar. Ülkemizde bu bayram genellikle Paskalya adıyla bilinir. Mart ayının sonlarında ya da Nisan ayının ortalarında Hıristiyanlar bir bayram kutlarlar. Ülkemizde bu bayram genellikle Paskalya adıyla bilinir. Ama gerçekten bu bayramda neyi kutladıklarını bilir misiniz?

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

Ve biz bilinen ve Tanrı bizim için sahip olduğu sevgi iman ettik. (1. Yuhanna 4:16)

Ve biz bilinen ve Tanrı bizim için sahip olduğu sevgi iman ettik. (1. Yuhanna 4:16) Tanrı'nın Krallığı SEVGİ Krallığı Tanrı'nın varlığını ve güç yürümek için, O, size karşı değil, anlamak gerekir. Allah'ın sevdiği bir çocuk vardır. Bu bir kaza değildir. Allah, sizin için bir plan ve bir

Detaylı

Ders 3 Tanrı Oğlu İsa

Ders 3 Tanrı Oğlu İsa 50 Ders 3 Tanrı Oğlu İsa Tanrı hakkındaki bazı gerçekleri anlamak, diğerlerini anlamaktan daha kolaydır. Örneğin, Tanrı'nın bir baba gibi oluşunu fazla zorluk çekmeden anlayabiliriz. Bunu yapabiliriz,

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Irmaktan Gelen Prens

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Irmaktan Gelen Prens Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Irmaktan Gelen Prens Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

YAHUDA 1 2 YAHUDA 7. 1 İsa Mesih'in kulu, Yakup'un kardeşi ben Yahuda'dan, 1:1 Mat.13:55; Mar.6:3 1:5 Çık.12:51; Say.14: :7 Yar.

YAHUDA 1 2 YAHUDA 7. 1 İsa Mesih'in kulu, Yakup'un kardeşi ben Yahuda'dan, 1:1 Mat.13:55; Mar.6:3 1:5 Çık.12:51; Say.14: :7 Yar. 1 YAHUDA'NIN MEKTUBU GİRİŞ Genel Bakış: Bu mektup oldukça kısadır, kime ve ne zaman yazıldığı açıkça belirtilmez. Kendini Yakup'un kardeşi diye tanıtan yazarın İsa'ya ihanet eden Yahuda İskariot'la ilgisi

Detaylı

YUHANNA'NIN BİRİNCİ MEKTUBU

YUHANNA'NIN BİRİNCİ MEKTUBU 1 YUHANNA'NIN BİRİNCİ MEKTUBU GİRİŞ Genel Bakış: Yuhanna, bu mektupta İsa Mesih'le ilgili kişisel deneyimlerini vurguluyor1. Elimizdeki kanıtlara göre mektup önceleri Asya İli'ndeki (bugünkü Ege Bölgesi)

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Irmaktan Gelen Prens

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Irmaktan Gelen Prens Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Irmaktan Gelen Prens Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Camiye Girerken Allah ın adıyla, Allah ın Resulüne salat ve selam olsun. Allah ım, hatalarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. Camiden Çıkarken Allah ın adıyla, Allah

Detaylı

Mutlu Bir Yuvaya Nasıl Sahip Olabilirsiniz?

Mutlu Bir Yuvaya Nasıl Sahip Olabilirsiniz? Ders 9 Mutlu Bir Yuvaya Nasıl Sahip Olabilirsiniz? Kutsal Kitap bize, aileyi Tanrı nın yarattığını söyler. Tanrı, erkeklerle kadınların karı koca olarak yaşayıp dünyaya çocuklar getirmesini planladı. Tanrı

Detaylı

Havari YUHANNA'NIN. 1.Mektubu

Havari YUHANNA'NIN. 1.Mektubu Havari YUHANNA'NIN.Mektubu Başlangıçtan beri var olanı, Hayat Kelâmı'nı size ilan ediyoruz. O'nu işittik, gözlerimizle gördük, seyredip ellerimizle dokunduk. 2 Çünkü Hayat Olan açıkça göründü. O'nu gördük

Detaylı

MESELLER Üzerine Bir İnceleme

MESELLER Üzerine Bir İnceleme MESELLER Üzerine Bir İnceleme - Kral Süleyman ın özdeyişlerinin mesajı - 22-) Tanrı korkusu nedir? Kelam Çalışması / Vaaz Kutsal Kitap Tanrı korkusu sayesinde Tanrı nın gözünde beğenilir olacağımızı söylüyorsa,

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Ateş adamı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Ateş adamı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Ateş adamı Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: E. Frischbutter Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Detaylı

Son Bir Söz. Bu kitabı size bu bilgileri sağlamak için yazdılar. Bu kitabın şu temel gerçekler üzerine yazılmış olduğunu göreceksiniz:

Son Bir Söz. Bu kitabı size bu bilgileri sağlamak için yazdılar. Bu kitabın şu temel gerçekler üzerine yazılmış olduğunu göreceksiniz: Son Bir Söz Bu özel bir kitaptır, çünkü sizinle ilgilenen insanlar tarafından yazılmıştır. Bu kişiler, dünyadaki hemen hemen herkesi rahatsız eden soru ve sorunlara iyi yanıtlar bulmuş mutlu insanlardır.

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Eğilmeyen Adamlar

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Eğilmeyen Adamlar Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Eğilmeyen Adamlar Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Jonathan Hay Uyarlayan: Mary-Anne S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible

Detaylı

Tanrı yı Kişisel Olarak Bilmek İster Misiniz?

Tanrı yı Kişisel Olarak Bilmek İster Misiniz? Tanrı yı Kişisel Olarak Bilmek İster Misiniz? YAYINCILIK VE DAĞITIM TİC. LTD. ŞTİ. Şemsettin Günaltay Cad. Günaltay Apt. No: 149/9 Kazasker, Kadıköy - İstanbul Tel.: (0216) 355 04 00 Faks: (0216) 355 04

Detaylı

Tanrı nın İbrahim e Vaadi

Tanrı nın İbrahim e Vaadi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Tanrı nın İbrahim e Vaadi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com BUDİZM Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com BUDİZM Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com BUDİZM Memduh ÇELMELİ BUDİZM Budizm, MÖ 6. yüzyılda Buda nın (asıl adı: Siddharta Gautama) görüşleri çerçevesinde oluşmuş bir dindir. Buda, ilhama kavuşmuş, aydınlanmış demektir. Hindistan da ortaya çıkmıştır.

Detaylı

1 Zekeriya 8:16 2 III.Yuhanna 12 3 Meseller 31:8-9 4 Levililer 19:15, Meseller 14:5, 25 5 Mezmur 15:2 6 II.Tarihliler 19:9 7 I.Samuel 19:4-5 8 Yeşu

1 Zekeriya 8:16 2 III.Yuhanna 12 3 Meseller 31:8-9 4 Levililer 19:15, Meseller 14:5, 25 5 Mezmur 15:2 6 II.Tarihliler 19:9 7 I.Samuel 19:4-5 8 Yeşu DİLİNİ DİZGİNLEMEK & DİLİNİ DOĞRU KULLANMAK III Yakup 1:26 Eğer bir adam dilini dizginlemezken kendisinin dindar olduğunu sanırsa, yüreğini aldatır ve böylesinin dindarlığı boştur. Kelâmi dindarlık Tanrın

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Hıristiyan inancına göre. Hıristiyan ibadetinin en önemli olanı. Bir çok dua çeşidi vardır.

Hıristiyan inancına göre. Hıristiyan ibadetinin en önemli olanı. Bir çok dua çeşidi vardır. Tüm dinsel gelenekler gibi dinsel pratikler Hıristiyan inancı içinde merkezi öneme sahip bir husustur. Hıristiyanlar Her şeyi yaratan zati bir Tanrıya inanmaktadır. Kutsal Kitaba göre Tanrı, sevgi, adalet,

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Hayat Amaçsız

Detaylı

T HE W AY OF R IGHTEOUSNESS P ARADISE. Vahiy 21, 22

T HE W AY OF R IGHTEOUSNESS P ARADISE. Vahiy 21, 22 Ders 98 L ESSON 98 Doğruluk Yolu T HE W AY OF R IGHTEOUSNESS Dinleyici dostlar, size esenlik olsun. Cennet P ARADISE Vahiy 21, 22 Ön gördüğü doğruluk yolunu herkesin anlamasını ve bu yola boyun eğmesini

Detaylı

İsa Mesih elçilerini seçiyor

İsa Mesih elçilerini seçiyor İsa Mesih elçilerini seçiyor BU ÇAĞIRIDA ÖNEM TAŞIYAN İLKELER A. Giriş Markos 3:13-18: İsa dağa çıkarak istediği kişileri yanın çağırdı. Onlarda yanın gittiler. İsa bunlardan oniki kişiyi yanında bulundurmak,

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : ALİ İHSAN ASLAN Eğitsel Performans Bismillâhirrahmanirrahim

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

Tanrı Köle Yusuf u Onurland- ırıyor

Tanrı Köle Yusuf u Onurland- ırıyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Tanrı Köle Yusuf u Onurland- ırıyor Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for

Detaylı

Atatürk Mali. Anton Kallinger Cad. No: 2 Selçuk / İzmir Tel: (0232) Faks: (0232)

Atatürk Mali. Anton Kallinger Cad. No: 2 Selçuk / İzmir Tel: (0232) Faks: (0232) VS/İN 7INVS KAMİL MUSA îbd Atatürk Mali. Anton Kallinger Cad. No: 2 Selçuk / İzmir Tel: (0232) 892 99 26 Faks: (0232) 892 99 27 Bu kitapçığın Türkiye'deki yayın hakları Haberci Tanıtım Basın Yayın Dağıtım

Detaylı

Heidelberg İlmihali. Rabbin Günü-1. Rabbin Günü-2

Heidelberg İlmihali. Rabbin Günü-1. Rabbin Günü-2 Heidelberg İlmihali Rabbin Günü-1 1. Yaşamda ve ölümde tek teselliniz nedir? Ben kendime ait değilim 1 Beden ve can olarak Yaşamda ve ölümde 2 Sadık kurtarıcım İsa Mesih e aitim. 3 O değerli (paha biçilmez)

Detaylı