ÇOK KA TLI (MULTİ STAGE) YÜKSELTEÇLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇOK KA TLI (MULTİ STAGE) YÜKSELTEÇLER"

Transkript

1 Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Laboratuarı 2 ÇOK KA TLI (MULTİ STAGE) YÜKSELTEÇLER ı. Ön Bilgiler Bu deneyde yükselteçlerin arka arkaya ba~lanması konusunu incelenecektir. Bilindi~ üzere tek transistörlü yükselteçler yeterli yükseltme sağlamazlar. Örne~in bir mikrofona konuşulduğu zaman, mikrofon çıkışındaki i -2m V civarındaki sinyalin bir hoparlörden duyulabilmesi yada bir radyonun anteninde oluşan 0,01 m V civarındaki sinyalin hoparlörden duyulabilmesi için bir çok yükselteci arka arkaya bağlamak gerekir. 1.ı. Direk Bağlamalı (Direct Coupling) Kuvvetlendiriciler: Özellikle ön yükselteçlerde kullanılan ve en kolay olan ba~lama yöntemi direk bağ/ama yöntemidir. Bu ba~lama (ba~lamaya kuplaj da denir) şekli adından da anlaşıldığı gibi bir yükseltecin çıkışını diğerinin girişine doğrudan bağlamakla sağlanır. Reı ~L t i v. v. Birinci kal ı. j R, Direk bağlamalı ıkinci kat kuvvetlendirici den de anlaşılacağı gibi her transistörün çıkış voltajı aynı zamanda diğer transistörün beyz voltajını sağlamaktadır. Bu tür devrelere DC yükselteç de denmektedir. DC yükselteçler özellikle çok düşük frekanslara hatta OHz (DC) den başlayarak devrenin izin verdiği en yüksek frekanslara kadar çalışırlar RC Bağlamalı (RC Coupling) Kuvvetlendiriciler: Bir devrenin çıkışındaki sadece AC sinyali sonraki devrenin gırışıne aktarmak istiyorsak ve bu iki devreyi birbirine bağlarken empedans uyumu sorunu yoksa bağlama elemanı olarak kondansatör kullanılır. Bu kondansatöre kup/ai kondansaıörü denir.

2 ~ Birinci 2. RC iuıt bağlama Devrenin RC kısmının C'si aradaki kuplaj kondansatörü, R'si ise birinci transistörün Re si ve ikinci tranzistörün beyzine bağlı dirençlerdir. Kullanılan kondansatör, sinyal frekansına çok az empedans göstennelidir. Bir kondansatör DC derilimi geçinnez, düşük frekanslara ise yüksek empedans gösterir. Bu nedenle RC kuplajlı devrelerde düşük frekanslarda kazanç azalır. Yüksek frekanslara çıkıldıkça kuplaj kondansatörünün empedansı iyice azalacağı için devrenin kazancı da (teorik olarak) artacaktır. Aslında böyle olamaz. Frekans arttıkça kullanılan transistörün yüksek frekans karakteristiği, transistörün küçücük iç kapasiteleri hatta devrenin baskı devresinin şekli ve kullanılan malzemenin özeliğinden dolayı devrenin kazancı düşecektir. Direk kuplajlı devrelerde aslında yüksek frekanslarda bu özellikleri gösterirler Transformatör Kuplajlı Kuvvetlendiriciler: 3. Transformatör kuplajı kuvvetlendirici Transformatörler bir devre, hem DC yalıtım hem de empedans uygunluğu sağlamak İdeal transformatörde hiç kayıp olmaz. Yani girişine uygulanan güeü çıkışından aynen alabiliriz. Fakat bant genişlikleri çok dardır. Özellikle ses frekans devrelerinde istenilen bant genişliğini tutturmak için özel sanrnh transformatörler kullanmak gereklidir. Transformatörlerin bu dar bant özellikleri yüksek frekans devrelerinde çoğunlukla istenilen bir özellik haline dönüşür. Hatta bandı daha da daraltmak için transfonnatörler kondansatörlerle de desteklenerek sadece istenilen frekansı geçiren özelliklerde yapılır. Bu tür devrelere Rezonans/ı Transformatör Kup/aj adı verilir. Transformatörün aynı zamanda empedans uydurma işlemi de yapmaktadır. ıçın kullanılır.

3 2. DENEYLER 2.1. Deneye gelmeden önce çalışılacak sorular yükselteçlerde ilk yükselteç veya ilk birkaç yükseltecin gürültü seviyesinin düşük olması gerekmektedir. Bunun sebebi nedir? Bir yükseltecin çıkışını diğer yükseltecin girişine bağlamak için uyulması gereken kurallar nelerdir? Çok katlı yükselteçlerde toplam kazanç katların kazançlarına bağlı olarak nasıl hesaplanır? Direk bağlamalı, Re bağlamalı, Transformatör bağlamalı ve push pull çok katlı yükselteçlerin birbirlerine olan üstünlükleri nelerdir? Çok katlı 2.2.Deney 1: JFET'1i es Kuvvetlendirici (kendi Kuvvetlendiriciler kendine polarmalı) Direk Bağlamalı (Direct Coupling) 1- İlk önce KL modülü KL-200 lineer devre borduna yerleştirilir. 2- Kısa devre elemanları 4' e göre yerleştirilir YRı ve VR3,'ü Vcı ve VCı'nin ikiside Vee olacak şekilde ayarlanır. 2 İşaret üreteci ve osiloskop giriş terminalin (IN) ve osiloskopu aynı zamanda çıkış terminaline bağlanır. İşaret üretecinin çıkışını ı KHz'lik sinüs dalgasına ayarlanıp, osiloskopta maksimum bozunumsuz dalga şekli görülecek şekilde gözlemlenip kaydedilir. Osilosküp kullanarak Vb ı, Vcı, Vbı ve Vouı'daki dalga şekilleri gözlemlenip kaydedilir. e3 (47 J.ıF )'Ü devre dışı bırakarak 5 ve 6.adımlar tekrarlanır. YRı (VR IMO) direncini rasgele değiştirerek Vb ı, Veı, Vb ı ve Vouı'daki dalga şekillerinin değişip değişmediği gözlemlenir. -+12V Ao----r T ~~~D_~ VA4 R5 Tn B Q2 OUT 1 C1 TP6 -+ TP2 OUT2 R1 '- A TP1 VR3 IN step (7) dlscon nklion + c3 B block 4. Re bağlamalı kuvvetlendirici EI

4 2.2.1.neneyin Sonucu: Deney sonuçları Tablo i 'e kaydedilir, daha sonra kullanarak hesaplanacaktır (C) bağlı olmalıdır.). aşağıdaki ifadeleri tablodaki verileri Av _ Voı _ Ve, _, - rf, "i, Vb, = AV = voı = Voul ı Viı Vbı Av = Vout = Vi, Avs = Vout = Vin Av hesaplama formülleri kullanılarak teorik ve gerçek değerler karşılaştırılır. C3 bağlı Dalga C3 şekli v;n1 Vp-p bağlı değil Dalga şekli Vp-p ~t v;"l Vbı1 ~i \öl Vd1 ~ i Vd1.1.1 Vb21 ~i,öi.1 vni ~i voi.1 Tablo 1. Deney sonuçları ~t

5 2.3. Deney 2: Do~rudan ba~lamalı 1- Kısa 2- VItı direnci, (VR IMO) VC1direncini voltajı devre elemanlan kuvvetlendirici 5'e göre yerleştirilecektir. Vee olacak şekilde ayarlanır. Daha sonra voltmetre kullanarak 2 (DC gerilimi) Vbıeı ve Vbıeı gerilimleri ölçülüp kaydedilecek. İşaret üretecini ve osiloskopu giriş terminaline (IN) ve osiloskopu aynı zamanda çıkış terminaline (OUT) bağlanır. İşaret üretecinin çıkışı IKHz'lik sinüs dalgasına ayarlarup osiloskopta maksimum bozunumsuz dalga şeklini görebilecek şekilde genliği adım adım artınhr. Osiloskop kuııanarak Vb ı, Vcı, Vbı ve VCı (Vout)'deki dalga şekilleri gözlemlenip kaydedilir. C3 (47 ;.ıf ),ü devre dışı bırakarak 5 adım tekrarlanır. C3 kondansatörü bağlanır ve VItı ( VR IMO) direncini rasgele değiştirerek Vb ı, Vcı, Vbı ve VOU!' daki dalga şekillerin değişip değişmediği gözlemlenir. VItı 'ü normal aralığına getirip giriş işaretinin frekansını OHz ~20KHz arasında değiştirilir. Giriş ve çıkış tenninallerindeki dalga şekilleir gözlemlenip YOU! ile farasındaki ilişki kaydedilir. +12V Ao---, , o---o R5 VR4 TP7 B OUT1 TPG C1 + TP2 0l1T2 R1 ~ R6 TP1 VR3 IN B black a 5. Doğrudan bağlamalı kuvvetlendirici Deneyin sonucu: Deney sonuçları Tablo 2 ve şekil 6'ya kaydedilecektir.

6 C3 bağlı C3 Dalga şekli baalı deail Dalga şekli Vp-p Vp-p vml.t vml ~'1 t ~'1 vdl Vdl.t vi.t V01.t Tablo 2. Deney Aşağıdaki t.t t sonçları veriler tablo 2 ' deki veriler kullanılarak hesaplanacaktır (C) bağlı olmalıdır). = Voı = Ve ı = Viı Vb ı Av = Voı = Vout = ı Vi Vb ı ı Av= Vout = Av i Viı Avs = Vout Vin = Av hesaplama formülleri kullanılarak teorik ve gerçek değerler karşılaştırılır. Avo : Vo maksimum iken Av değeri. AvfAIıo (-3db) f 6. Frekans tepki eğrisi

7 2.4. Deney 3: Transformatör baglamah kuvvetlendirici Kısa devre elemanlannı şekil Tye göre takılacaktır. Güç kaynagı (12V) takılacaktır. İşaret üreteci ve osiloskopu giriş terminaline, 8 n 'luk direnci (taklit yük) ve osiloskopu çıkış terminaline bağlanacaktır. İşaret üretecinin çıkışını 500Hz'lik sinüs dalgasına ayarlayıp osiloskopta maksimum bozunumsuz dalga şeklini görebilecek şekilde genligi adım adım artırılır. Giriş işaretinin frekansını OHz-20kHz arasında değiştirerek Vin ile Vout'taki dalga şekilleri gözlemlenecek ve V out ile farasındaki ilişki kaydedilecektir. İşaret üretencini veya walkmanin çıkış kulaklığını giriş terminaline baglayarak çıkışta hala ses üretilip üretilmediğine bakılacaktır. + es LU TP, IN + C4 block b 7. Transformatör bağlamalı kuvvetlendirici Deneyin Sonucu: Deney sonucunu Tablo 3'e kaydedilecek ve Dalga çıkış gücü hesaplanacaktır. şekli Vp-p vinl "t vml ~t Tablo3. Deney sonuçları

8 Maksimum bozunumsuz ÇıkıŞ güeü= Avo: Vo maksimum iken Av V 20 = p-p 8R ı mw değeri. AviAva (abd) i D.707 ı~b) 8. Frekans tepki eğrisi 2.5. Deney 4: Çift Uçlu push-pull kuvvetlendirici deneyi devre elemanlarını 9'ye göre yerleştirilir. +1 2V'luk güç kaynağı bağlanır (Çıkış terminaline 8 n /1 W'lık direnç bağlanmalıdır). 2- Çalışma akımını ölçmek için A2 ampermetresi bağlanır (Ampermetreyi değiştirmek için AI ' deki kısa devre elemanı kuııanılabilir). Çalışma akıml» 20mA ise Q6 ve Q7 tranzistör1eri kolaylıkla ısınabileceği için güç kesilmeli ve devre tekrar gözden geçirilmelidir. 3- Olası yanlış bağlantıları kontrol etmenin yanı sıra güç kaynağı b a ğlı iken voltmetre kuııanılarak her bir transistorün durumları aşağıdaki analiz yöntemi ilc belirlenebilir: Vbe>O,7V transistorün B ve E terminaııeri arasında kısa devre var. Vbe ~ O.2V Vce:: OV transistorün C ve E terminaııeri arasında kısa devre var. Vbe:: O.6V Vce:: O.2V Transistor doyurnda. 4- I. ve 2.durumların söz konusu olması durumunda transistor değiştirilmelidir. 3. durumun söz konusu olması durumunda ise Vbe (lb), VR i ayarlı direnci kullanılarak 1- Kısa ayarlanmalıdır. olacak şekilde RI 6 (SVR 2M n) direnci 2 ayarlanır. Daha sonra ampermetredeki değişim gözlemlenir. 6- VRI (VRı i k n) ayarlı direncinin A2 ampermetresini ı OmA civarında bir değer gösterecek şekilde ayarlanır. 7- İşaret üretecini ve osiloskopu giriş terminaline (IN) ve osiloskopu aynı zamanda çıkış terminaline (OUT) bağlanır. 8- İşaret üretecinin çıkışını 500Hz'lik sinüs dalgasına ayarlayıp osiloskopta maksimum bozunumsuz dalga şeklini görebilecek şekilde genliği adım adım artırılır. 9- Osiloskop kuııanılarak Vb s, VCs ve Vb 6 'daki dalga şekiııeri gözlemlcnip kaydedilecek. 10- VR ı direncini On ' a getrip Y OU! çıkışındaki dalga şeklindeki geçiş bozunumu meydana gelip gelmediği gözlemlenecektir. LL- 8 n 'luk direnci kaldırarak yerine hoparlör bağlanır. Kuvvetlendiricinin girişine uygulanan işaret üretecinin çıkışını rasgele değiştirerek yuksek frekans lı veya yuksek genlikli bir işaret uygulanması sonucunda Q6 ve Q7 tranistörlerinin aşırı ısınması ile sesin 5- Ampermetreyi A i konumuna bağlayıp Vd = Vee yuksekliğinin değişiğ değişmediğine bakılacaktır.

9 12- Işaret üretecini çıkarıp kuvvetlendiricinin girişine parmak ile dokunulduğunda hoparlörde vızıltı meydana geldiği gözlemlenir (Giriş terminaline parmak ile dokunmak gürültüye neden olmaktadır.). 13- Walkmanin kulaklık çıkışını kuvvetlendiricinin giriş terminaline bağlanıp müzik dinlenir. +12V c. R18 R15 + IN ~14 cr TP2 R1. \n\1 8 block c 9. Çift Uçlu push-pull kuvvetlendirici Deneyin Sonucu: Deneyin sonucu Tablo 4 ' e kaydedil ecek ve maksimum bozunumsuz çıkış gücü hesaplanacaktır. Statik (est ç alışma akııııı (A2) Vb5e5 Ve5 Vb6e6 Vb7e7

10 Dinamik Test v VIN ~ t v v VBS ~ t VB6 v f t v Vcs t t VOUT ~ sonuçl arı Tablo 4. Deney 2 Pout= V out(p - p) _ - 8R ı Ri = 80.. t

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI BÖÜM IV YAIİETKEN GÜÇ KAYNAKAI 4.1 GİİŞ Bütün elektronik devrelerin çalışabilmesi için bir güç kaynağına ihtiyacı vardır. Elektronik devrelerde besleme gerilimi olarak DC gerilim kullanılmaktadır. Ancak,

Detaylı

Şekil-2.a Röleli anahtar

Şekil-2.a Röleli anahtar K TÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Sayısal Elektronik Laboratuarı TRANSĐSTÖRÜN ANAHTAR DAVRANIŞLARI 1. Genel Tanıtım Şekil 1.a da verilen emetör montajlı transistör V cc kaynağını

Detaylı

BÖLÜM 5 TRANSİSTÖRLERİN DC ANALİZİ. Konular: Amaçlar:

BÖLÜM 5 TRANSİSTÖRLERİN DC ANALİZİ. Konular: Amaçlar: ÖLÜM 5 5 TRANSİSTÖRLRİN D ANALİZİ Konular: Amaçlar: 5.1 Transistörde D çalışma noktası 5.2 Transistörde temel polarama 5.3 eyz polarma 5.4 Gerilim bölücülü polarma devresi 5.5 Geribeslemeli polarma devresi

Detaylı

Küçük sinyal analizi transistörü AC domende temsilş etmek için kullanılan modelleri içerir.

Küçük sinyal analizi transistörü AC domende temsilş etmek için kullanılan modelleri içerir. Küçük Sinyal Analizi Küçük sinyal analizi transistörü AC domende temsilş etmek için kullanılan modelleri içerir. 1. Karma (hibrid) model 2. r e model Üretici firmalar bilgi sayfalarında belirli bir çalışma

Detaylı

RMS (Etkin Değer) ve Ortalama Değer Alternatif bir akımın RMS değeri sabit bir direnç yükünden geçen ve aynı miktarda ısı enerjisi üreten DC akımın değerine eşittir. RMS Karesel Ortalama Değer (Root Mean

Detaylı

ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖRLERDE DENGESİZ YÜKLENME VE ISINMA

ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖRLERDE DENGESİZ YÜKLENME VE ISINMA T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖRLERDE DENGESİZ YÜKLENME VE ISINMA Hamdi Suat AKNAR Muzaffer SEVEN Prof. Dr. Cemil

Detaylı

BÖLÜM 6 KÜÇÜK SİNYAL YÜKSELTEÇLERİ. Konular: Amaçlar:

BÖLÜM 6 KÜÇÜK SİNYAL YÜKSELTEÇLERİ. Konular: Amaçlar: ÖLÜM 6 6 KÜÇÜK SİNYAL YÜKSELTEÇLEİ Konular: 6.1 Küçük sinyal yükseltme işlemi 6.2 Transistörün ac eşdeğer dereleri 6.3 Ortak emiterli yükselteç 6.4 Ortak beyzli yükselteç 6.5 Ortak kolektörlü yükselteç

Detaylı

DENEY 13 Diyak ve Triyak Karakteristikleri

DENEY 13 Diyak ve Triyak Karakteristikleri DENEY 13 Diyak ve Triyak Karakteristikleri DENEYİN AMACI 1. Triyak karakteristiklerini öğrenmek ve ölçmek. 2. Diyak karakteristiklerini öğrenmek ve ölçmek. 3. Diyak-Triyak faz kontrol devrelerini incelemek.

Detaylı

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ TUNER-ARA FREKANS KATI 523EO0099 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALTERNATİF AKIM ESASLARI ANKARA 007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

DENEY 6: SERİ/PARALEL RC DEVRELERİN AC ANALİZİ

DENEY 6: SERİ/PARALEL RC DEVRELERİN AC ANALİZİ A. DENEYİN AMACI : Seri ve paralel RC devrelerinin ac analizini yapmak. B. KULLANILACAK ARAÇ VE MALZEMELER : 1. Sinyal Üreteci, 2. Osiloskop, 3. Değişik değerlerde direnç ve kondansatörler. C. DENEY İLE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DOĞRU AKIM ESASLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Deneyin Yapılışı : Şekil 1.1 de görülen deney düzeneğini kurunuz. İki plaka arasındaki mesafe (d) ayırıcı pulların kullanılmasıyla değiştirilir.

Deneyin Yapılışı : Şekil 1.1 de görülen deney düzeneğini kurunuz. İki plaka arasındaki mesafe (d) ayırıcı pulların kullanılmasıyla değiştirilir. Deney No : EM Deneyin Adı : Bir düzlem kapasitörün elektrik alan şiddeti Deneyin Amacı : Uygulanan voltajın fonksiyonu olarak bir düzlem kapasitörün elektrik alan şiddetini belirleme. Düzlemler arası mesafenin

Detaylı

EEEN 213 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ DERS NOTU

EEEN 213 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ DERS NOTU EEEN EEKTİK-EEKTONİK MÜHENDİSİĞİNİN TEMEEİ DES NOT 00-0 DOĞ AKM DEVE ANAİZİ BÖÜM DİENÇ, OHM KANN, İŞ VE GÜÇ. EEKİK ENEJİSİ ve ÖZEİKEİ Bugün elektrik çağında yaşamaktayız. Kullandığımız enerjinin büyük

Detaylı

FRENIC-Lift Hızlı Devreye Alma Kılavuzu. Dişlisiz ve Redüktörlü Makinalar İçin Asansör Sürücüsü. Tarih _ Versiyon 04/09/06_13

FRENIC-Lift Hızlı Devreye Alma Kılavuzu. Dişlisiz ve Redüktörlü Makinalar İçin Asansör Sürücüsü. Tarih _ Versiyon 04/09/06_13 FRENIC-Lift Hızlı Devreye Alma Kılavuzu Dişlisiz ve Redüktörlü Makinalar İçin Asansör Sürücüsü Tarih _ Versiyon 04/09/06_13 0 İçindekiler Giriş...3 0. DONANIM ÖZELLİKLERİ Ana terminaller...4 Kontrol terminalleri...5

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİNDE ARIZA VE BAKIM ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

ELEKTRİK TESİSLERİNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARŞI TOPRAKLAMA

ELEKTRİK TESİSLERİNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARŞI TOPRAKLAMA ELEKTRİK TESİSLERİNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARŞI TOPRAKLAMA ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ Hazırlayan : Y.Müh. İsa İLİSU İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi Emekli Ögr. Görevlisi

Detaylı

DENEY 9 OSİLOSKOP UYGULAMALARI

DENEY 9 OSİLOSKOP UYGULAMALARI T.C. Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 21 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 9 OSİLOSKOP UYGULAMALARI Hazırlayanlar: B. Demir

Detaylı

6. Bölüm: Alan Etkili Transistörler. Doç. Dr. Ersan KABALCI

6. Bölüm: Alan Etkili Transistörler. Doç. Dr. Ersan KABALCI 6. Bölüm: Alan Etkili Transistörler Doç. Dr. Ersan KABALCI 1 FET FETler (Alan etkili transistörler) BJTlere çok benzer yapıdadır. Benzerlikleri: Yükselteçler Anahtarlama devreleri Empedans uygunlaştırma

Detaylı

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını ENDÜKSİYON MOTORLARA YOL VERME YÖNTEMLERİ Ahmet Teke, Mehmet Tümay ahmetteke@cu.edu.tr, mtumay@cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

Detaylı

TRANSİSTÖR KARAKTERİSTİKLERİ

TRANSİSTÖR KARAKTERİSTİKLERİ Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi * lektrik-lektronik Mühendisliği ölümü lektronik Anabilim Dalı * lektronik Laboratuarı 1. Deneyin Amacı TRANSİSTÖR KARAKTRİSTİKLRİ Transistörlerin yapısının

Detaylı

BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ. 3.1.Giriş

BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ. 3.1.Giriş BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ 3.1.Giriş Bilim ve teknoloji ilerledikçe insan kas gücünün üretimdeki payı azaltmaktadır. Üretimi, makine ile veya insan gücüyle diye ayırsak, sürekli makine tarafı

Detaylı

TEK FAZLI KONTROLLU VE KONTROLSUZ DOĞRULTUCULAR

TEK FAZLI KONTROLLU VE KONTROLSUZ DOĞRULTUCULAR FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜÇ ELEKTRONİĞİ LABORATUVARI DENEY NO:1 TEK FAZLI KONTROLLU VE KONTROLSUZ DOĞRULTUCULAR 1.1 Giriş Diyod ve tristör gibi

Detaylı

BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım

BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım GİRİŞ Kök-yer eğrisi bize grafik olarak sistemin geçici hal cevabı ve kararlılığı ile ilgili bilgi verir. Sistemin geçici hal cevabı ve kararlılığı ile ilgili bilgi almak

Detaylı

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER İçindekiler Şekil Listesi. Özet BÖLÜM 1 1.Giriş... VII BÖLÜM 2 Dahaönce Yapılan Çalışmalar Ve Ateşleme Sisteminin Gelişimi...1 2.1.Daha Önce Ateşleme Sistemlerinde Yapılan

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin İçerik Alternatif Gerilim Faz Kavramı ın Fazör Olarak İfadesi Direnç, Reaktans ve Empedans Kavramları Devresinde Güç 2 Alternatif Gerilim Alternatif gerilim, devre üzerindeki

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ DOĞRU AKIM MAKİNELERİNİN KUMANDASI ANKARA 2008 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR...iii

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TEMEL MANTIK DEVRELERİ 522EE0245 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı