Avrupa'da KOBİ ler ve çok kültürlülük. Altay Manço

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avrupa'da KOBİ ler ve çok kültürlülük. Altay Manço"

Transkript

1 Avrupa'da KOBİ ler ve çok kültürlülük Altay Manço

2 SORUMUZ Avrupa da KOBİ ler bünyesinde tatbik edilen işe alım ve ücret politikaları, çalışma organizasyon ve kontrol mekanizmaları, meslek içi eǧitim ve deǧerlendirme uygulamaları çalışanların sosyal ve kültürel özelliklerine, ve işyerlerinin karakteristiklerine ne derece baǧlıdır?

3 İRFAM, arasında bu soruya cevap arayan toplam 20 monografi gerçekleştirdi. Bu araştırmalar 3 grup halinde hayata geçirildi : - Avrupa da göçmen işçilerin istihdam sorunlarını belgeleyen çalışmalar ; - İşyerlerinde çok kültürlülük deneyimini sorgulayan incelemeler ; - İş pazarında çok kültürlülüǧü deǧerlendirme uygulamaları hakkında gözlemler.

4 Bu farklı araştırmaların ortak paydası, her birinin asgari olarak aşaǧıdaki olguları incelemesidir : - İşe alım yöntemleri ; - İşyeri bünyesinde sosyalleşme ; - Meslek içi eǧitim uygulamaları ; - Ekip çalışmaları ; - Kariyer geliştirme ; - İşyeri kurallarının kültürel ihtiyaçlara göre esnekleştirilmesi ; - Tanıkların işyerinde çok kültürlülük hakkındaki önerileri.

5 Veri tabanı, 200 tanık ile karşı karşıya gerçekleştirilen derinlemesine görüşmeden oluşmaktadir ve niteliksel yöntemler kullanılarak çözümlenmiştir. Tanıklar, 6 Avrupa ülkesinde (Belçika, Lüksemburg, Fransa, İsviçre, Çek cumhuriyeti, Yunanistan) hizmet veren 22 orta ve küçük işletmeye mensuptur (250 eleman ve altı) : - 1/3 oranında şirket yöneticisi veya yüksek kadro elemanı, - 1/3 oranında temel işçi ve - 1/3 oranında sendikacı ve diǧer gözlemcilerden oluşmaktadır.

6 Gözlem yapılan ülkelerde en çok göçmen işçi çalıştıran sektörlerden 9 tanesi çalışma kapsamına alınmıştır : inşaat, taşımacılık, daǧıtım, lokantacılık, temizlik, iletişim, hizmet Tanıklar, 25 farklı uyruktan oluşmaktadır. Çok kültürlülük genel anlamda aynı mekanda birden çok kültürel grupa ait insanların yaşaması, çalışması olarak tanımlanır. Bu birliktelikten doǧabilecek sorunlar olduǧu gibi olumlu etkilerde görülebilmektedir (Avrupa konseyi).

7 İşe alım yöntemleri Örneklem genelinde, en sık rastlanan işe alım yöntemi kooptasyon (karşılıklı seçim) olarak belirlenmiştir. KOBİ sahibi kendine ait bu rolü kimi güvendiǧi çalışanlara yüklemekle kendi sorumluluklarını hafifletmektedir. Bu rolü üstlenen çalışanlar (genellikle vasıflı veya deneyimli işçiler) ise hem işyerinde hem de ait oldukları gruplar nezdinde önem kazanmaktalar. Yakınlarını ışe aldırarak, grup içi dayanışmayı ve grup üzerindeki etkilerini artırmaktalar.

8 Eğer yeni elemanlar verimli olurlarsa herkes kazanmakta, deǧilse bunun sorumluluǧu aracı olan ustaya kalmaktadır. Bu şekilde işveren çalışanların geldiǧi azınlık veya göçmen gruplarla ilişkilerini en asgariye indirebilmekte ve işyerindeki çok kültürlülükle ilgili soruları göz ardı edebilmekte. Bu yöntemin etkilerinden bir diǧeri de orta vadede aynı kültürel gruplardan gelen çalışanların şirketin belirli katmanlarında yoǧunluklar oluşturmasıdır. Bu gözlem sayısal yöntemlerle makro ekonomik alanda etnostratifikasyon (çalışma alanında sorumlulukların etnik kökene göre daǧılımı ve hiyerarşik olarak katmanlaşması) olarak isimlendirilmiştir (Bluestone, 1970 ; Piore, 1972; ).

9

10 Bizim gözlemlerimiz ise olayın mikro ekonomik ortamda ve günden güne Avrupa da nasıl hayata geçtiǧi konusunu belgelemektedir.

11 Ekip çalışmaları Bir çok sektörde çalışanlar işlerini ekip halinde icra etmek durumundalar. İşverenler bu takımların kültürel olarak karma olmasını tercih ettiklerini söylemelerine raǧmen, çoǧunluǧu pratik nedenlerden dolayı (geçimsizliklerin önlenmesi) ekiplerin oluşumunu işçilerin inisyativine bıraktıklarını belirtiyorlar.

12 Dolayısı ile ekipler genel olarak tek kültürlü ve tek dilli üniteler olarak karşımıza çıkmakta. Bu olgu da kimi sektörler bünyesinde yaşana ethnostratifikasyonu kamçılamakta, kimi iş alanlarını farklı uyruklardan olan işçilere kapatmakta ve aslında bu şekilde yoǧunlasan grupu tek bir iş koluna hapsetmekte (ayrımcılık, düzey kariyer).

13 Bir diǧer sorun ise bu şekilde yoǧunlaşan tek kültürlü işçi gruplarının kendisini çoǧunluk ve egemen grup ile ilişkilerden ve dilini öǧrenme olasılıǧından soyutlaması (entegrasyon sorunu).

14 Toplumsallaşma Taşımacılık, inşaat, temizlik, lojistik, hizmet gibi kimi sektörlerde şantijelerin geçici ve birbirine uzak olması bir işyeri birlikteliǧinin oluşmasını engellemekte. Kimi şirketler çalışanların kaynaşması için kimi yöntemlere başvurmaktalar : - yeni işe başlayanların deneyimli elemanlar tarafından aǧırlanması, - işletmeyi ve yönetmeliǧi tanıtan broşürler, - özel günler Ancak, bu eylemlere katılım genellikle kadro ve vasıflı elemanları ilgilendirmekte.

15 İşyeri kurallarının kültürel ihtiyaçlara göre esnekleştirilmesi Gözlemlere göre, kıta Avrupasında çalışma kurallarının kültürel ihtiyaçlara göre esnekleştirilmesi (accomodating) pek sık rastlanılmayan bir olgu. Müşteri velinimettir ve beǧenmeyen başka kapıya düşünceleri hakim. Ancak, deneyimli işçilerini muhafaza etmek ve verimli kalmalarını saǧlamak işverenin çıkarına, özellikle kendi geleneklerine göre kültürel farklılık gösteren elemanların sayısı çok ve işyerinde oranı yoǧun ise.

16 Bu bakımdan, organizasyon sorunlarının çözümünü, işveren bir kez daha belirli kültürel grupları temsil eden deneyimli ve nüfuslu çalışanlara bırakmakta (işyerinde ibadet sorunları, oruç konusu, vs). Bu yönetim şekli gayrıresmi çözümler üretirken, aracı ustaların önemini bir kez daha vurgulamakta. Müşteri ile ilişkinin öne çıktıǧı konumlarda ise, genellikle patronlar vetolarını kullanmakta : ör., şatış elemanı başörtüsü takamaz ama telefonda cevap veren elemana serbest (back office).

17 Gelgelelim, telefona cevap veren eleman Arapça isim yerine kendisine bir Batı kaynaklı ad takmak zorunda

18 Bayramlarda izin sorununa gelince, kimi işyerlerinde farklı dinlerden çalışan olması bir avantaj olarak kullanılmakta : Chistmas müslümanlar nöbette, ramazan bayramında hiristiyanlar Afrika kaynaklı göçmen çalışanların önemli bir bölümü (% 50) üniversiteli olmakla beraber diplomalari Avrupa da tanınmadıǧı için işçi statüsünde hizmet vermekteler. Kimi işverenler bu çalışanların becerilerini (ör. yabancı dil bilgisi) deǧerlendirmekte.

19

20 Sonuçlar Yukarıda sunulan örnekler aslında Avrupa da KOBİ lerde çok kültürlülük olgusunun ensek, enformel ve çalışana terk edilmiş olduǧunu görmekteyiz. Özellikle küçük işletmelerde yöneticilerin bu konu ile ilgilenecek ne bilinci, ne bilgisi, ne imkani, ne de zamanı var. Bu durumun bir çok etkisi bulunmakta : - Bireylerde durum tanınmazlık, acı ve isyan hissine kadar varabilmekte, - Gruplar açısından ise bu tutumun kültürel içe kapanıklıǧı körüklediǧi gözlenmekte, - Çok kültürlü bir toplum açısından, en nihayet, bu durum bir kaynaşma hanesi olabilecek işyerinin tam tersine rol oynaması anlamında.

21 Öneriler 1. Çok kültürlü toplumlarda çalışan kitlelerinin homojen bir yapıya sahip olduǧu inancindan arınmak. 2. Ayrımcılıǧa karşı (ör. istihdam, çalışma ekiplerini oluşumu, çalışanın deǧerlendirilmesi ) işverenlerin sorumlulukları hakkında bilgilendirilmeleri, varolan kanunların uygulamalarının kolaylaştırılması, bu alanda işletme yöntemlerinin geliştirilmesi ve tanıtılması.

22 3. İşyerleri bünyesinde çok kültürlülükten (ve genel olarak çalışma hayatından) kaynaklanabilecek sorunların masaya yatırılacaǧı görüşme ortamları yaratılması (Belçika örneǧi : İşyerinde refah - well being - kurulları). 4. Çok kültürlülüǧün karşılıklı kazanç unsuru olduǧu durumların belirlenmesi ve belgelenmesi, işletmeci ve sendikacıların farkındalıklarının arttırılması. 5. Göçmen işçilerin çalıştıkları bölgelere sosyal uyumunu arttırıcı çalışmaların hızlandırılması (işyerinde dil kursları, diplomaların tanınmasının kolaylaştırılması, vs).

FEDERAL ALMANYA DA YAŞAYAN TÜRKLERİN AİLE YAPISI VE SORUNLARI ARAŞTIRMASI

FEDERAL ALMANYA DA YAŞAYAN TÜRKLERİN AİLE YAPISI VE SORUNLARI ARAŞTIRMASI AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FEDERAL ALMANYA DA YAŞAYAN TÜRKLERİN AİLE YAPISI VE SORUNLARI ARAŞTIRMASI Mustafa NURUAN Tacettin GÜNEŞ Rahime BEDER ŞEN Sadık GÜNEŞ Ahmet Rasim KALAYCI Mehmet

Detaylı

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Bu yayın, iddialı bir Avrupa projesi olan Sivil Toplum Diyalogu: Ortak çalışma kültürü aracılığıyla Avrupa Birliği ve Türkiye den işçilerin bir

Detaylı

İNGİLTERE de YAŞAYAN TÜRK SIĞINMACILAR, SIĞINMA ARAYANLAR İLTİCA ETME NEDENLERİ VE KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER

İNGİLTERE de YAŞAYAN TÜRK SIĞINMACILAR, SIĞINMA ARAYANLAR İLTİCA ETME NEDENLERİ VE KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER İNGİLTERE de YAŞAYAN TÜRK SIĞINMACILAR, SIĞINMA ARAYANLAR İLTİCA ETME NEDENLERİ VE KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER Özet Seçil Erdoğan* Sığınma aramak amacıyla ülkeden ayrılan Türk vatandaşları, hedef ülke olarak

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2819 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1777 KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Nurdan SEVİM (Ünite 1, 2) Doç.Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN (Ünite 3, 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Bu yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

ULUSLARARASI EMEK GÖÇÜ Almanya ya Türk Emek Göçü

ULUSLARARASI EMEK GÖÇÜ Almanya ya Türk Emek Göçü ULUSLARARASI EMEK GÖÇÜ Almanya ya Türk Emek Göçü Av.Hakan YILDIRIMOĞLU Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Endüstri Đlişkileri Müdür Yard. Giriş: Türkiye den Almanya ya 1950 li yıllardan itibaren yoğun

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006 YÖNETİCİLERDE DEĞER YARGILARI Gümran UÇAR, Celal Bayar Üniversitesi, Salihli Meslek Yüksekokulu, Manisa- Türkiye ÖZET Bir örgütü başarıya ulaştıran en önemli etmenlerden birisi örgütün başında iyi bir

Detaylı

TÜRKİYE AB VERGİ SİSTEMLERİ KARŞILAŞTIRMASI

TÜRKİYE AB VERGİ SİSTEMLERİ KARŞILAŞTIRMASI TÜRKİYE AB VERGİ SİSTEMLERİ KARŞILAŞTIRMASI Vergi Sistemleri Kamu ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla devlet tarafından gerçekleştirilecek kamu hizmetleri, düzenli mali kaynakların bulunmasını gerektirmekte

Detaylı

Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve

Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve Demokrasiyi öğrenme ve yaşama Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan

Detaylı

SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI

SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE 2.1. Çocuk ve Suç 2.2. Çocuk Kavramı 2.3. Riskli bir alan olarak Suça Sürüklenen Çocuklar 2.4. Suç Kavramı 2.4.1.

Detaylı

SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ (2005-2010) ETKİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI (SONUÇ RAPORU-27/1/2012)

SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ (2005-2010) ETKİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI (SONUÇ RAPORU-27/1/2012) SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ (2005-2010) ETKİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI (SONUÇ RAPORU-27/1/2012) İçindekiler Yönetici Özeti... iii Giriş... 1 I. Türkiye de Sivil Toplumun Genel Görünümü... 2 A. Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE DE BÜYÜK KENTLERİN GECEKONDU VE ÇÖKÜNTÜ MAHALLELERİNDE YAŞANAN YOKSULLUK VE SOSYAL DIŞLANMA

TÜRKİYE DE BÜYÜK KENTLERİN GECEKONDU VE ÇÖKÜNTÜ MAHALLELERİNDE YAŞANAN YOKSULLUK VE SOSYAL DIŞLANMA TÜRKİYE DE BÜYÜK KENTLERİN GECEKONDU VE ÇÖKÜNTÜ MAHALLELERİNDE YAŞANAN YOKSULLUK VE SOSYAL DIŞLANMA Fikret Adaman (Ekonomi Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi) Çağlar Keyder (Sosyoloji Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi)

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU

TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU Tüm

Detaylı

Bu çalışma Gençlik Programı nın 2007-2009 yılları arasındaki etkilerinin değerlendirildiği araştırmanın sonuç raporudur.

Bu çalışma Gençlik Programı nın 2007-2009 yılları arasındaki etkilerinin değerlendirildiği araştırmanın sonuç raporudur. AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (Türk Ulusal Ajansı) Gençlik Programı Genel Koordinatörlüğü Bu çalışma Gençlik Programı nın 2007-2009 yılları arasındaki etkilerinin değerlendirildiği

Detaylı

ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK VE BİRLİKTE YAŞAM ÜZERİNE BİR İSRAİL DENEYİMİ: SADAKA REUT / KARDEŞLİK Özgür Akarsu 02.01.2007 Sadaka Reut, İsrail de 1980 lerden beri topluluklar arası diyalog imkânlarını geliştirmeyi

Detaylı

SĐVĐL TOPLUMUN KARAR VERME SÜRECĐNE KATILIMIYLA ĐLGĐLĐ ĐYĐ UYGULAMA ĐLKELERĐ

SĐVĐL TOPLUMUN KARAR VERME SÜRECĐNE KATILIMIYLA ĐLGĐLĐ ĐYĐ UYGULAMA ĐLKELERĐ CONF/PLE(2009)CODE1 SĐVĐL TOPLUMUN KARAR VERME SÜRECĐNE KATILIMIYLA ĐLGĐLĐ ĐYĐ UYGULAMA ĐLKELERĐ 1 Ekim 2009 tarihli USTK lar Konferansı Toplantısında Kabul Edilmiştir 1 Đçindekiler I. Giriş...3 II. Amaçlar

Detaylı

SENDİKALARA KARŞI SUÇLAMALAR VE YANITLAR

SENDİKALARA KARŞI SUÇLAMALAR VE YANITLAR SENDİKALARA KARŞI SUÇLAMALAR VE YANITLAR BHKKH 2 SUNUŞ Emeğini satarak geçinen ve tek başına işveren karşısında güçsüz olan işçilerin oluşturdukları sendikalar, işverene karşı güç elde etme mücadelesinin

Detaylı

8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU

8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU 8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU SOSYAL-İŞ SENDİKASI MART 2010 Bu çalışma direnişteki TEKEL işçisi kadınlara armağan edilmiştir 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ ve TABLOLAR

Detaylı

Türkiye de Gelir Dağılımı Eşitsizliğinin Bir Sonucu: Çocuk İşgücü

Türkiye de Gelir Dağılımı Eşitsizliğinin Bir Sonucu: Çocuk İşgücü YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2007 Cilt:14 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Türkiye de Gelir Dağılımı Eşitsizliğinin Bir Sonucu: Çocuk İşgücü Araş. Gör. Banu KARAMAN Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal

Detaylı

Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008

Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008 Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008 ICC Çocuk Haklarý Serisi 4 International Children s center (ICC) Uluslararası Çocuk Merkezi

Detaylı

TÜRKİYEDE İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (AMASYA İLİ ÇEVRESİNDE BİR UYGULAMA)

TÜRKİYEDE İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (AMASYA İLİ ÇEVRESİNDE BİR UYGULAMA) TÜRKİYEDE İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (AMASYA İLİ ÇEVRESİNDE BİR UYGULAMA) Kadir ARDIÇ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Musa DÖVEN Gaziosmanpaşa Üniversitesi ABSTRACT Human resources management

Detaylı

Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ECPAT INTERNATIONAL

Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ECPAT INTERNATIONAL Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır - 2006 - YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ile işbirliği içinde ECPAT INTERNATIONAL Yazanlar: Harika Yücel,

Detaylı

STGM HARİTALAMA ÇALIŞMASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR

STGM HARİTALAMA ÇALIŞMASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR STGM HARİTALAMA ÇALIŞMASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR Ekim, 2005 ARAŞTIRMA NİHAİ RAPORU SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR Ekim, 2005 YAŞAMA DAİR VAKIF Araştırma

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

21. Yüzyıl işletmeleri: Küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ'ler)

21. Yüzyıl işletmeleri: Küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ'ler) 21. Yüzyıl işletmeleri: Küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ'ler) Günümüzde bir yandan teknolojinin hızla gelişmesi, diğer yandan rekabetin giderek küreselleşmesi ve artması ekonomik yapıda önemli değişiklikleri

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

Yerel ve Bölgesel hükümet sektöründe sosyal diyalogğa genel bakış

Yerel ve Bölgesel hükümet sektöründe sosyal diyalogğa genel bakış Yerel ve Bölgesel hükümet sektöründe sosyal diyalogğa genel bakış Avrupa Komisyonu mali desteği ile hazırlanmıştır. Nisan 2009 İÇİNDEKİLER 1) Giriş... 1 2) Sosyal diyaloğun tanımı... 3 3) AB düzeyinde

Detaylı