Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU"

Transkript

1 BandCleaner OXILITE R EL DEZENFEKTAN İSTASYONLARI Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU Hava Meydanları, Okullar, Hastaneler, Sağlık Ocakları, Avm ler, Metro İstasyonları ve (Toplumsal Riskli Alanlar) Riski Minimize Eder 6 İLA 14 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU Tarafından Tesc ll d r. (Dünya Patent ne de Başvurulmuştur.)

2 B z K m z? Bandcleaner, Tekno Araştırma bünyes nde bulunan b r firmadır. Tekno Araştırma, 2007 yılından bu yana,toplum sağlığını lg lend ren b r çok projen n tasarımcısıdır. Özell kle son yıllarda salgın ve bulaşıcı hastalıkların ön plana çıkmasıyla, araştırmalarını H jyenleme S stemler üzer ne yoğunlaştırmıştır. WHO(Dünya Sağlık Örgütü) ve T.C. Sağlık Bakanlığı El h jyen konusundak çalışmaları ncelenm ş ve Bandcleaner markası ortaya çıkmıştır.bandcleaner global kuraklığın g derek arttığı dünyada çok hızlı b r şek lde artan patojenlere savaş açmış,salgın hastalıklar(mers,ebola)g b tüm dünya da artarken sağlık kuruluşlarının yükünü hafifletmey öncel kle halk sağlığını koruyacak ürünler n hızlı b r şek lde sağlık ve med kal sektörüne kazandırılmasını kend s ne lke ed nm şt r. EL HİJYENİNİN ÖNEMİ H jyen,sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak ç n yapılacak uygulamalar ve alınan tem zl k önlemler olarak tanımlanır.(güler,2004)h jyen b r sağlık b l m olup temel lg alanı sağlığın korunması ve sürdürülmes d r. Dünya Sağlık Örgütü'nün ''21.Yüzyılda Herkes ç n Sağlık'' çalışmaları kapsamında bel rled ğ hedefler arasında sağlığın koruması ve gel şt r lmes ç n k ş sel h jyen uygulamalarının y leşt r lmes de yer almaktadır. K ş sel h jyen önlemler bulaşıcı hastalıklar başta olmak üzere b rçok hastalığı önlemekted r.k ş sel h jyen n öneml b r parçası olan el h jyen se m kroorgan zmaların yol açtığı enfeks yöz hastalıkların engellenmes nde en etk l yoldur.okul,yurt,hastane g b toplu yaşama alanları h jyen sorunları ve enfeks yonları açısından r skl ortamlardır. Halen dünyada en sık görülen en sık öldüren hastalıklar grubunu enfeks yon hastalıkları o l u ş t u r m a k t a d ı r. Ya p ı l a n a r a ş t ı r m a l a r d a e l l e r m z d e y a ş a m a k t a o l a n m kroorgan zmaların sayısı k ş n n mesleğ ve el tem zl ğ ne verd ğ öneme göre 40 b n la 5 m lyon arasında değ şmekted r.en temel b reysel h jyen uygulaması el h jyen d r.el h jyen,bas t ve kısa sürede uygulanab len b r şlem olmasına ve çoğu nsan tarafından önem b l nmes ne karşın,yapılan çalışmalar hem yet şk nlerde hemde çocuklarda el yıkama alışkanlığının yeterl düzeyde olmadığını göstermekted r.

3 Dünya genel nde 2,6 m lyar nsanın yeterl h jyen olanaklarından mahrum olduğu tahm n ed lmekted r.bu durum aralarında d yare,d zanter,t fo ve hepat t A'nın da yer aldığı suyla bulaşan hastalıklar ç n r sk oluşturmaktadır.(who,2011) Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)tarafından h jyen eğ t m n n ve el yıkamanın gel şt r lmes d yare olguların %45'e kadar azaltılmasını sağlayab len bas t ve mal yet etk n uygulamalar olduğu bel rt lmekted r.(who,2011)spes fik olarak el h jyen n n gel şt r lmes n n d yare morb d tes nde öneml azalma sağladığını gösteren çok sayıda çalışma mevcuttur.(curt s2000)el h jyen n n sadece oral fekal bulaşan hastalıklar ç n değ l solunum yolu le bulaşan hastalıklar ç nde temel koruma yöntemler arasında yer almaktadır.farklı yaş gruplarındak öğrenc lerde veya toplu yaşam alanlarında yaşayanlarda yapılan çalışmalar bu sonucu desteklemekted r. El yıkama sıklıkları le lg l çalışmalar da,el h jyen n n stenen yüksekl kte olmadığı bel rten sonuçlarda görülmüştür. Bulaşıcı hastalıkların önlenmes nde temel rolü b l nmes ne karşın, h jyen davranışları aralarında ht yaç duyma sosyal değerlere uygunluk g b ögeler nde yer aldığı karmaşık b r yapı çermekted r. El yıkama alışkanlıkları le lg l olarak ulusal düzeyde yapılan lk araştırma olan ''Türk ye El Yıkama Araştırması''nda (TEAY),el yıkama alışkanlığının k ş lerde b l nçl b r sev yede olmadığını göstermekted r.oysa h jyen, korunma yöntemler n n lk basamağıdır. El h jyen nde amaç zaralı m kropların uzaklaştırmaktır. Sadece su le yapılan tem zl k göz le görünür k r uzaklaştırmakta fakat etk l h jyen s a ğ l a m a m a k t a d ı r. G ü n l ü k h a y a t ı m ı z d a t ü m h t y a ç l a r ı m ı z ı e l l e r m z l e karşılıyoruz.dolayısıyla çevrem zle sürekl temas hal nde olan eller m z b rçok bulaşıcı hastalıkları taşıyab lmekted r.tem z görünen ellerde b le hastalık yapıcı b nlerce m kroorgan zmalar bulunab l r.kaldık her yere dokunduğumuz eller m z n tem z kalması mümkün değ ld r.gr p,sarılık, shal yapan etkenler bağırsak paraz tler eller aracılığı le ağzımıza,oradan da vücudumuza yayılır. El h jyen ndek amaç k myasal ve fiz ksel zararlıların enfeks yonlara yol açan m kroorgan zmaların uzaklaştırılmasını sağlamaktır.k ş şel ve toplum sağlığı açısından el tem zl ğ çok büyük önem taşımaktadır.el tem zl ğ alışkanlığını toplumun bütün fertler ne ne kadar öneml olduğu b l nc ver lmes ve daha çok etk nl kler yaparak önem aşılanmalı böylece hastalanmadan tedb rler n alınması sağlanmalıdır. Halk Sağlığı B r m Önley c tedb rler n tedav mal yetler nden daha ucuz olacağını tesp t etm şt r.

4

5 El G r ş Yuvaları El Kurulama Alanı Tarafından Tesc ll d r. (Dünya Patent ne de Başvurulmuştur.)

6 El Dezenfeksiyon İstasyonu Hızlı, Güvenilir Ve Sağlıklı Dezenfeksiyon Sistemleri Yoğun püskürtme gücü Doğal Hızlı Uzun süre etk l Kes n sonuç BandCleaner Tel: (Pbx) Fabrika : Firuzköy Mahallesi Hasan Önal Caddesi No:107/A Avcılar, İstanbul emizlik.com - Web: emizlik.com Bir Tekno Araş rma ve Geliş rme Ürünüdür.

YENi KÜRESEL MERKEZ BORSA İSTANBUL

YENi KÜRESEL MERKEZ BORSA İSTANBUL SAYFA 01 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI 30 Eylül 2014 Salı BİST, stratej k ortaklıklarla büyüyor Bölgesel merkez olma yolunda lerleyen q Borsa İstanbul, stratej k ortaklıklarla kend teknoloj s n üreteb l r b

Detaylı

GENÇLİK ANAHTARI Tıkanan Siyasetin Önü Gençlik Anahtarıyla Açılıyor! ''TIKANAN SÝYASETÝ GENÇLÝK ANAHTARIYLA AÇMAK'' PROJESÝ

GENÇLİK ANAHTARI Tıkanan Siyasetin Önü Gençlik Anahtarıyla Açılıyor! ''TIKANAN SÝYASETÝ GENÇLÝK ANAHTARIYLA AÇMAK'' PROJESÝ GENÇLİK ANAHTARI Tıkanan Siyasetin Önü Gençlik Anahtarıyla Açılıyor! ''TIKANAN SÝYASETÝ GENÇLÝK ANAHTARIYLA AÇMAK'' PROJESÝ Mardin i Tanıyalım 1 M mar, etnografik, arkeoloj k, tar h ve görsel değerler

Detaylı

Bilgi Güvenliği Hizmetleri Bilgi Güvenliği Sadece Bilgisayar Güvenliği Değildir

Bilgi Güvenliği Hizmetleri Bilgi Güvenliği Sadece Bilgisayar Güvenliği Değildir Bilgi Güvenliği Hizmetleri Bilgi Güvenliği Sadece Bilgisayar Güvenliği Değildir 2 Secur tas le B r Adım Önde Olun B r kurumda çalışanlarla lg l k ş sel b lg ler n nternette yayınlanması, nterakt f bankacılık

Detaylı

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM. Vision Vizyon

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM. Vision Vizyon FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM Vision Vizyon 2050 The İş new dünyası agenda için yeni for business gündem Vizyon 2050 Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi nin (WBCSD) Vizyon 2050 Projesi nde WBCSD üyesi

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZİ UYGULAMASI KAREL IP ÇAĞRI MERKEZİ

ÇAĞRI MERKEZİ UYGULAMASI KAREL IP ÇAĞRI MERKEZİ ÇAĞRI MERKEZİ UYGULAMASI KAREL IP ÇAĞRI MERKEZİ GÜNÜMÜZDE GELİŞEN VE DEĞİŞEN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ KAVRAMI, MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİN HEDEFLERE UYGUN VE DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE YÖNETİLMESİNİ GEREKTİRİYOR. İŞLETMELERİN

Detaylı

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334 Plaka Tanıma S stem? Plaka Tanma S stem Ned r? Plaka Tanma S stem (PTS); Yazlm teknoloj s nde kayded len gel meyle beraber, kameralardan alnan görüntüler n üzer nde, b lg sayarda çalmakta olan plaka tanıma

Detaylı

AÇIK PLANLI OFİS ÖRNEĞİ

AÇIK PLANLI OFİS ÖRNEĞİ AYGIT IŞIK YEĞİNLİK DAĞILIMININ AYDINLIĞIN DÜZGÜN YAYILMIŞLIĞINA ETKİSİ: AÇIK PLANLI OFİS ÖRNEĞİ Günümüzde mekanların şlevsel ve estet k olmasının yanında, f z k ortam öğeler açısından kullanıcı konforuna

Detaylı

KANSER ÖNLEME ÇALIŞMALARI. Dünyada Mevcut Durum

KANSER ÖNLEME ÇALIŞMALARI. Dünyada Mevcut Durum KANSER ÖNLEME ÇALIŞMALARI Dünyada Mevcut Durum Kanser beraberinde taşıdığı fiziksel rahatsızlıkların yanı sıra sosyal, maddi ve manevi yönleri ile mücadelesi zor bir hastalıktır. Dünya genelinde de kanser

Detaylı

Çevre sağlık ilişkisi. Doç. Dr. Ali CEYLAN

Çevre sağlık ilişkisi. Doç. Dr. Ali CEYLAN Çevre sağlık ilişkisi Doç. Dr. Ali CEYLAN Amaç Çevre ile hekimlik mesleği arasında ilişkisi kurmak. Çevre kirliliğine yol açan etkenleri ve Türkiye nin Çevre sorunlarını tanımak, Öğrencilerin çevre bilincini

Detaylı

TÜTÜN BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE EL KİTABI

TÜTÜN BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE EL KİTABI TÜTÜN BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE EL KİTABI (Hekimler İçin) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜTÜN BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE EL KİTABI (HEKİMLER İÇİN) 2010 Tütün Bağımlılığı İle

Detaylı

Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları

Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları EDİTÖRLER Dr. Yasin ERKOÇ Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

Detaylı

TUBTARA somun perç nler

TUBTARA somun perç nler TUBTARA somun perç nler güven l r bağlantı elemanınız! Belçika Malı EN 9100 Sertifikalı Somun perç n ned r? Tubtara somun perç n, levha veya prof l çer s nde güçlü b r bağlantı sağlayan, arka yüzeyden

Detaylı

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı-Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008

Detaylı

ISBN : 978-975-590-259-3 Sağlık Bakanlığı Yayın No : 743

ISBN : 978-975-590-259-3 Sağlık Bakanlığı Yayın No : 743 Bu yayının tüm hakları Temel Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne aittir. Kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz. Alıntı yapıldığında kaynak gösterimi SB,TSHGM,yayın no ve tarihi şeklinde olmalıdır. 5846 sayılı

Detaylı

DĠġ SAĞLIĞINDA DĠġ TEKNĠKERLERĠNĠN ROLÜ

DĠġ SAĞLIĞINDA DĠġ TEKNĠKERLERĠNĠN ROLÜ DĠġ SAĞLIĞINDA DĠġ TEKNĠKERLERĠNĠN ROLÜ Müge ÜNAL DiĢ Sağlığında Görünmeyen Bir El Diş ve diş eti hastalıkları ülkemizde ve dünyada en önemli sağlık sorunları arasındadır. Ancak hayatı doğrudan tehdit

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI Hemşirelik Programı YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gül BÜLBÜL MARAŞ

Detaylı

TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020

TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020 TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020 ANKARA 2015 ISBN : 978-975-590-520-4 T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No : 960 Baskı : Anıl Reklam Matbaa Ltd. Şti. Özveren Sokak No:13/A

Detaylı

MERİÇ NEHRİ HAVZASI SU YÖNETİMİNDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ZORUNLULUĞU

MERİÇ NEHRİ HAVZASI SU YÖNETİMİNDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ZORUNLULUĞU ORSAM Rapor No: 44 MERİÇ NEHRİ HAVZASI SU YÖNETİMİNDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ZORUNLULUĞU THE OBLIGATION OF INTERNATIONAL COOPERATION IN MERİÇ (MARITZA-EVROS) BASIN WATER MANAGEMENT حوض نهر مريج ضرورة التعاون

Detaylı

Șehirden DENİZEGOÇ LEIGH LEZARK KIŞKIRTAN ENERJİ

Șehirden DENİZEGOÇ LEIGH LEZARK KIŞKIRTAN ENERJİ HAZİRAN 2010 KIŞKIRTAN ENERJİ LEIGH LEZARK ISSN 1309 5382 8 TL K.K.T.C 10 TL Șehirden DENİZEGOÇ Straples fenomeni Egzotik gece kıyafetleri Bavul şıklığı Yazın güzellik icatları Silikon göğüslerin felsefesi

Detaylı

SİSTEM ÖZELLİKLERİ TÜMLEŞİK İLETİŞİM UYGULAMA PLATFORMU - UCAP

SİSTEM ÖZELLİKLERİ TÜMLEŞİK İLETİŞİM UYGULAMA PLATFORMU - UCAP SİSTEM ÖZELLİKLERİ TÜMLEŞİK İLETİŞİM UYGULAMA PLATFORMU - UCAP UCAP SİSTEM ÖZELLİKLERİ 1. UCAP Tümleş k İlet ş m S stem S stem Üzer ndek Uygulama Serv sler Yedekl ve yük dağılımı destekl SIP çağrı yönet

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK 2 BASKI Anıl Matbaacılık Özveren Sokak No:13/A Demirtepe Kızılay / ANKARA Tel:

Detaylı

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kılavuzu İçindekiler Önsöz 03 Sunuş 05 Amaç 06 Kapsam 06 Genel Bilgiler 06 I. Bölüm 1. Dayanak 11 2. Tanımlar 11 II. Bölüm 3. Özel Hijyen Kuralları 15 3.1. Genel Şartlar

Detaylı

Etiyopya da HIV/AIDS in Günümüzdeki Durumları Gashaw Mengistu* Çevirenler: Müjde ERDİNÇ Oğuzhan KÖSE

Etiyopya da HIV/AIDS in Günümüzdeki Durumları Gashaw Mengistu* Çevirenler: Müjde ERDİNÇ Oğuzhan KÖSE Etiyopya da HIV/AIDS in Günümüzdeki Durumları Gashaw Mengistu* Çevirenler: Müjde ERDİNÇ Oğuzhan KÖSE Durum Analizi: Etiyopya, Sahra altı Afrika da AIDS ten ciddi biçimde etkilenen en kalabalık ikinci ülkedir.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 ARALIK - 2012 BAKAN SUNUŞU İnsan Önce İnsan Eşref-i mahlûkat insan Bu düstur ile yola çıktık. Rehberimiz İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir.

Detaylı

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİTİKA DOKÜMANI KADIN ve ÇEVRE 2008, ANKARA Bu politika dokümanı, Türkiye de kadınların çevre alanındaki durumunu analiz etmektedir. Doküman, KSGM tarafından

Detaylı

Kent Bilgi Sistemleri : Çağdaş Yerel Yönetim Aracı

Kent Bilgi Sistemleri : Çağdaş Yerel Yönetim Aracı Kent Bilgi Sistemleri : Çağdaş Yerel Yönetim Aracı Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU * - Araş.Gör. Mehmet ÇETE * 1. Giriş Günümüz, bilişim çağı olarak nitelendirilmektedir. Bunun sonucunda bilgi ve teknolojiye

Detaylı

ÇOCUK ADALET SİSTEMİNDE SOSYAL ÇALIŞMANIN ROLÜ

ÇOCUK ADALET SİSTEMİNDE SOSYAL ÇALIŞMANIN ROLÜ ÇOCUK ADALET SİSTEMİNDE SOSYAL ÇALIŞMANIN ROLÜ Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, 2013 Bu çalışma, UNICEF Orta ve Doğu Avrupa ile BDT Bölge Temsilciğinin talebi üzerine Nigel Cantwell tarafından

Detaylı

ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİNİN İŞ KAZALARININ MEYDANA GELMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİNİN İŞ KAZALARININ MEYDANA GELMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİNİN İŞ KAZALARININ MEYDANA GELMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ GİRİŞ Mehmet Zülfi CAMKURT * İnsanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip iş kazalarının ciddi bir sosyal risk olarak

Detaylı