THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI"

Transkript

1 THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI

2 TANIM Ch ller c hazları, endüstr yel amaçla soğutma yapılması gereken tüm teçh zat ve ek pmanların soğutulmasın kullanılan ve bu alan da dünya standardını oluşturan b r soğutucu ün ted r. Ch ller c hazları, k ana gruba ayrılır; 1. Hava soğutmalı ch ller, kondanser hava le soğuyan c hazlardır. Üzer nde bulunan fanlar sayes nde, kondanserden geçen soğutucu akışkanı soğutur. 2. Su soğutmalı ch ller, kondanser su le soğuyan c hazlardır. Su soğutmalı ch llerlerde kule fanları vardır. Kondanser ün tes ndek borunun ç nde ısınmış olan gazın sıcaklığını alan su, kulede soğur.kullanım alanları: Enjeks yon ve ş ş rme mak naları kalıpları ve h drol k yağı, ekstruderlar, sıcak formlama kalıpları, perdah mak naları, s l nd r merdaneler, metal şleme tezgahları Extruder boru ve kablo mak naları Ayakkabı taban soğutma mak naları Matbaa mak naları Süt pastör zasyon c hazları Boya üret m s l nd rler Branda çekme s l nd rler Tekst l ve pl k sanay ve muhtel f soğutma uygulamaları ç n deald r. Kompakt d zayn, yüksek performans ve küçük hacm le dar alanlarda kolayca uygulanır. 26

3 Ch ller c hazlarında kullanılan ek pmanlar kısaca şöyled r: Kompresör : Tek s stemde 1 kompresörden 4 kompresöre kadar komb ne çalışma özell ğ ne sah pt r. C hazlarında kapas teye uygun olarak scroll t p veya yarı hermet k t p soğutma kompresörler kullanılır. Evaporatör (ç ller) : Shell & tube ch llerler, dem r boru ç nde U firkete bakır boru demet olarak mal ed l r. Boru demet n n söküleb l r olması sağlanır. Kondenser : Ün telerde kullanılan su soğutmalı kondenserler bakır borulu ve nteglar fan kanatlı t pt r. M kroprosesör : C hazlarda bulunan m kro şlemc c hazın çalışma sıcaklıklarından, üzer nde bulunan pompanın çalışma süres ne, çalışma ve durma şlem n sıralar. Devre Elemanları : Soğutma s stem n n güvenle çalışmasını sağlamak üzere c haz üzer nde; drayer-filtre, gözetleme camı, expans yon valf, soleno d valf, komb ne prosestat, su akış kontrol valfi, soğutma val er su ve hava tahl ye val er bulunur. Su Tankı: Suyun depolandığı tanktır. Kauçuk le zole ed lerek çevre le ısı alış-ver ş önlen r. 27

4 28

5 THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri V. BÖLÜM ROOF TAP KLİMALAR

6 TANIM Genelde ROOF TOP KLİMA CİHAZLARI hava soğutmalı kondenserl olan c hazlar b na dışında b r yere monte ed l rler. C hazların görünürde yer kaplamaması, kamu e ed lmes ve kanal bağlantılarının daha rahat yapılab lmes sebepler nden dolayı, daha çok çatı üstü montaj terc h ed lmekted r. Ses açısından, c hazın yüksek b r yerde olması da faydalı olmaktadır. C hazların genel tanımındak Rooftop (ÇATI ÜSTÜ) kel mes buradan kaynaklanmaktadır. Çatı üstü paket kl ma c hazları, "B reysel Ün teler" sınıfina g rmekted r ARI (A r Cont on ng and Refr gherat on Inst tute) tarafından yapılan tanım esası le, b reysel kl ma c hazı kısaca, fabr kada gerekl montaj, gaz şarjı ve testler yapılmış, evaporatör veya soğutma bataryası, fan, kompresör ve kondenser komb nasyonları le bütün olarak, gerekt ğ nde ısıtma şlev n de yer ne get ren paket c hazlar olarak tar f ed lmekted r. 30

7 C hazları, kullanım yerler ne göre üç genel kategor ye ayırab l r z : Konutlar ç n, 19 kw'a kadar kapas teler Küçük T car B nalar ç n; 40 kw'a kadar kapas teler Gen ş T car B nalar ç n; 40 kw üstündek kapas teler Yukarıdak kategor ler kat olmamakla b rl kte, yapının m mar büyüklüğüne göre kapas teler n bel rlenmes nden dolayı değ ş m göstereb l r. C haz tasarımı ve performans değerler, b nanın m mar ve kullanım amaçları doğrultusunda yapılmaktadır. Çoğu zaman, montaj ve serv s kolaylıkları, c haz t p n n seç m nde etk l olmaktadır. Paket kl malar evaporatör ve kondenser kısımları ve bunlarla lg l tüm tech zatı tek b r gövdede bulunduran, malatçı firmanın üret m tekn ğ ne göre elektromekan k veya b r m kro şlemc vasıtasıyla kontrol ve kumanda ed len c hazlardır. Kullanımı g derek yaygınlaşmakta olan paket kl malar bölgem zde özell kle Güney Avrupa ve Akden z ülkeler nde alışılagelm ş ısıtma/soğutma s stemler n n yer n almaya başlamıştır. Merkez s stemler n kullanımının zorunlu olduğu uygulamalar dışında paket kl malar ve kanal s stem en terc h ed len s stem olma yolundadır. 1. Yüksek kapas teler çıkab len ısıtma/soğutma özell ğ mevcu ur.(200 Kw'a kadar) 2. Tek b r gövdede kl mlend rmen n (Soğutma/ısıtma/havalandırma/nem kontrol) gerçekleşt r leb lmes mümkündür. 3. Sadece soğutma ya da ısıtma/soğutma yapan modeller mevcu ur. 4. Sadece b r kanal s stem ne ht yaç duyar. S stemle bağlantısı bas tçe kanal g r ş/çıkış ağızlarından oluşur. 5. Gerekl güç ve kontrol panel c haz üzer nde teçh z ed lm şt r. M kroprosessor modeller, sah p oldukları özell kler sayes nde çok daha gen ş kullanım olanakları sağlarlar. 6. Çok gen ş aksesuar olanakları mevcu ur. Tüm aksesuarlar ana gövdede kolayca monte ed leb len b r d zayn le lk tes s aşamasından sonra dah s steme lave ed leb l r. 7. Ekonom zer, ç hava kal te s stem, duman dedektörü ve bunun g b ops yonlar daha kal tel ve taze hava olanağı le s stemde konforu ar ırıcı ve bazen vazgeç lmez olan mkanlar sağlar. 8. M kroprosessorlü c hazlarda tüm aksesuar ve ops yonlar ç n kontrol ve kumanda açısından altyapı hazır olduğundan laveler n yapılması çok kolaydır. 9. Tüm paket kl mlar, b rb r nden ayrı merkez şartlandırma ün teler, sıcak/soğuk su üret c ler, ısı transfer apareyler ve bunlarla lg l pompa, vana, otomasyon s stem ve bunun g b ek pmanlardan arınmış olur. 31

8 C haz T pler : C hazları; kondenser d zaynına göre gruplarsak; Hava soğutmalı kondenserl, Evaporat f t p kondenserl, Su soğutmalı kondenserl, C hazları, s stem konfigürasyonuna göre gruplarsak, Tekl Paket t p, Spl t Paket t p ( ç ve Dış Ün te) Ayrık Kondenserl olarak (dış ün te), d ğer bölümde fan, evaporatör ve kompresör komb nasyonu ( ç ün te),ayrık Kondenser-Kompresör grubu olarak (dış ün te) ve Evaporatör-Fan komb nasyonu ( ç ün te) g b. ROOFTOP (Tekl Paket) C hazları şlevler ne göre gruplarsak: Heat Pump (Isı Pompası) Soğutma + Elektr k Rez stanslı Isıtma Soğutma + Doğalgaz/Propan Yakıtlı Isıtma Soğutma + Sıcak Su Bataryalı Isıtma Genel Kullanım Alanları: Gerek montaj ve şletme kolaylığı, gerekse düşük yatırım mal yet sebepler nden dolayı b r hayl gen ş uygulama olanağına sah pt rler. Başlıca, VİLLA / MALİKANELER SÜPER / HİPER MARKETLER OFİS BİNALARI SİNEMA / TİYATROLAR KONSER SALONLARI DİSKOTEK / BAR FABRİKA / İMALAT-MONTAJ SAHALARI HASTAHANE/LABORATUVARLAR g b örnekler vereb l r z 32

YENi KÜRESEL MERKEZ BORSA İSTANBUL

YENi KÜRESEL MERKEZ BORSA İSTANBUL SAYFA 01 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI 30 Eylül 2014 Salı BİST, stratej k ortaklıklarla büyüyor Bölgesel merkez olma yolunda lerleyen q Borsa İstanbul, stratej k ortaklıklarla kend teknoloj s n üreteb l r b

Detaylı

ÇATI TİPİ KLİMALARIN ÇALIŞMA PRENSİBİ

ÇATI TİPİ KLİMALARIN ÇALIŞMA PRENSİBİ ARAŞTIRMA / İNCELEME ISITMA HAVA KOŞULLANDIRMA HAVALANDIRMA SU ŞARTLANDIRMA SU ARITIMI ENERJİ OTOMATİK KONTROL BİNA OTOMASYON İŞ YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON MALİYE / FİNANS MÜHENDİSLİK GELİŞTİRME PAZARLAMA

Detaylı

TUBTARA somun perç nler

TUBTARA somun perç nler TUBTARA somun perç nler güven l r bağlantı elemanınız! Belçika Malı EN 9100 Sertifikalı Somun perç n ned r? Tubtara somun perç n, levha veya prof l çer s nde güçlü b r bağlantı sağlayan, arka yüzeyden

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZİ UYGULAMASI KAREL IP ÇAĞRI MERKEZİ

ÇAĞRI MERKEZİ UYGULAMASI KAREL IP ÇAĞRI MERKEZİ ÇAĞRI MERKEZİ UYGULAMASI KAREL IP ÇAĞRI MERKEZİ GÜNÜMÜZDE GELİŞEN VE DEĞİŞEN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ KAVRAMI, MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİN HEDEFLERE UYGUN VE DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE YÖNETİLMESİNİ GEREKTİRİYOR. İŞLETMELERİN

Detaylı

KLİMA SİSTEMLERİ. Klima sistemlerini öncelikle merkezi ve bireysel olarak 2 ye ayrılır: 1-Merkezi sistemler;

KLİMA SİSTEMLERİ. Klima sistemlerini öncelikle merkezi ve bireysel olarak 2 ye ayrılır: 1-Merkezi sistemler; KLİMA SİSTEMLERİ Klima sistemlerini öncelikle merkezi ve bireysel olarak 2 ye ayrılır: 1-Merkezi sistemler; Tam havalı, tam sulu, havalı sulu olarak 3 e ayrılır. Tam sulu sistemler, iki ve dört borulu

Detaylı

SİSTEM ÖZELLİKLERİ TÜMLEŞİK İLETİŞİM UYGULAMA PLATFORMU - UCAP

SİSTEM ÖZELLİKLERİ TÜMLEŞİK İLETİŞİM UYGULAMA PLATFORMU - UCAP SİSTEM ÖZELLİKLERİ TÜMLEŞİK İLETİŞİM UYGULAMA PLATFORMU - UCAP UCAP SİSTEM ÖZELLİKLERİ 1. UCAP Tümleş k İlet ş m S stem S stem Üzer ndek Uygulama Serv sler Yedekl ve yük dağılımı destekl SIP çağrı yönet

Detaylı

ROOF TOP - ÇATI TİPİ PAKET KLİMALAR

ROOF TOP - ÇATI TİPİ PAKET KLİMALAR ROOF TOP - ÇATI TİPİ PAKET KLİMALAR GPH Serisi Roof Top Paket Klima Cihazları modern binaların özel gereksinimlerini karşılamak amacıyla dizayn edilmiştir. GPH serisi ozon tabakasına zarar vermeyen R407C

Detaylı

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM YÜKSEK PERFORMANSLI VE ESNEK BİR ÇÖZÜM: IP DECT IP DECT Karel IP-DECT s stem, ş rketler n g derek artan kablosuz haberleşme ht yaçlarına ve şyer nde hareket

Detaylı

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334 Plaka Tanıma S stem? Plaka Tanma S stem Ned r? Plaka Tanma S stem (PTS); Yazlm teknoloj s nde kayded len gel meyle beraber, kameralardan alnan görüntüler n üzer nde, b lg sayarda çalmakta olan plaka tanıma

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası ALİ İNCE MAKİNA MÜHENDİSİ

tmmob makina mühendisleri odası ALİ İNCE MAKİNA MÜHENDİSİ tmmob makina mühendisleri odası ALİ İNCE MAKİNA MÜHENDİSİ 1 Katı,sıvı veya gaz türünde bir yakıtın yakılması suretiyle enerji elde edilmesi ve bu enerjinin değişik amaçlarla verimli kullanıma sunulması,

Detaylı

GENÇLİK ANAHTARI Tıkanan Siyasetin Önü Gençlik Anahtarıyla Açılıyor! ''TIKANAN SÝYASETÝ GENÇLÝK ANAHTARIYLA AÇMAK'' PROJESÝ

GENÇLİK ANAHTARI Tıkanan Siyasetin Önü Gençlik Anahtarıyla Açılıyor! ''TIKANAN SÝYASETÝ GENÇLÝK ANAHTARIYLA AÇMAK'' PROJESÝ GENÇLİK ANAHTARI Tıkanan Siyasetin Önü Gençlik Anahtarıyla Açılıyor! ''TIKANAN SÝYASETÝ GENÇLÝK ANAHTARIYLA AÇMAK'' PROJESÝ Mardin i Tanıyalım 1 M mar, etnografik, arkeoloj k, tar h ve görsel değerler

Detaylı

_ Sistem sınıflandırılması basit olmalı, her klima sistemi acık bir şekilde diğerinden farklı olmalıdır.

_ Sistem sınıflandırılması basit olmalı, her klima sistemi acık bir şekilde diğerinden farklı olmalıdır. 1. KLİMA SİSTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI Binaların kullanım amaçları, bulundukları bölge ve bölgeye bağlı olarak dış hava şartları değişkendir. Yatırımcılar, bina sahipleri veya binayı kullananlar farklı

Detaylı

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER 235 YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER Rüknettin KÜÇÜKÇALI ÖZET Yüksek yapılar, Batı da olduğu gibi, Türkiye de de büyük şehirlerde daha yaygın olarak kullanılmaya başlanan bir yapı cinsidir.

Detaylı

VRF SİSTEMLERİ 1 / 5

VRF SİSTEMLERİ 1 / 5 1 / 5 Variable Refrigerant Flow (VRF) kelimelerinin baş harflerinden oluşmuş olan VRF; değişken debili soğutucu akışkan sistemi klima sistemi olarak Türkçe ye çevrilebilir.vrv; Variable Refrigerant Volume

Detaylı

AÇIK PLANLI OFİS ÖRNEĞİ

AÇIK PLANLI OFİS ÖRNEĞİ AYGIT IŞIK YEĞİNLİK DAĞILIMININ AYDINLIĞIN DÜZGÜN YAYILMIŞLIĞINA ETKİSİ: AÇIK PLANLI OFİS ÖRNEĞİ Günümüzde mekanların şlevsel ve estet k olmasının yanında, f z k ortam öğeler açısından kullanıcı konforuna

Detaylı

SU KAYNAKLI VRF VE ANTALYA DA BULUNAN BİR ALIŞ VERİŞ MERKEZİNDE SU KAYNAKLI VRF UYGULAMASI

SU KAYNAKLI VRF VE ANTALYA DA BULUNAN BİR ALIŞ VERİŞ MERKEZİNDE SU KAYNAKLI VRF UYGULAMASI _ 317 SU KAYNAKLI VRF VE ANTALYA DA BULUNAN BİR ALIŞ VERİŞ MERKEZİNDE SU KAYNAKLI VRF UYGULAMASI Veli DOĞAN ÖZET Daha az elektrik tüketen soğutma sistemlerinin kurulması için yapılan yoğun çalışmalar devam

Detaylı

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM. Vision Vizyon

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM. Vision Vizyon FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM Vision Vizyon 2050 The İş new dünyası agenda için yeni for business gündem Vizyon 2050 Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi nin (WBCSD) Vizyon 2050 Projesi nde WBCSD üyesi

Detaylı

SU SOĞUTMA GRUPLARI OPTİMUM SEÇİMİ

SU SOĞUTMA GRUPLARI OPTİMUM SEÇİMİ Page 1 of 9 SU SOĞUTMA GRUPLARI OPTİMUM SEÇİMİ Ömer DEMİREL, ALARKO-CARRIER San. ve Tic. A.Ş. TTMD Dergisi-Mayıs/Haziran 1999 tarihli sayısından alınmıştır. Kapasite Tesbiti Su soğutma grubu kapasitesi

Detaylı

Soğutma Sistemlerinde Kullanılan Soğutucu Akışkanlar ve Bu Akışkanların Ozon Tabakası Üzerine Etkileri

Soğutma Sistemlerinde Kullanılan Soğutucu Akışkanlar ve Bu Akışkanların Ozon Tabakası Üzerine Etkileri Tesisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 88, s. 46-53, 2005 Soğutma Sistemlerinde Kullanılan Soğutucu Akışkanlar ve Bu Akışkanların Ozon Tabakası Üzerine Etkileri Tansel KOYUN* Arif KOYUN** Mustafa ACAR*** Özet

Detaylı

Tam Yoğuşmalı Kazan. MGK-2 Serisi. 64 3.133 kw. MGK-2 390-470-550-630 Kapasite aralığı PRESTİJLİ PROJELER İÇİN PREMİKS KAZANLAR

Tam Yoğuşmalı Kazan. MGK-2 Serisi. 64 3.133 kw. MGK-2 390-470-550-630 Kapasite aralığı PRESTİJLİ PROJELER İÇİN PREMİKS KAZANLAR MGK2 Serisi Tam Yoğuşmalı Kazan PRESTİJLİ PROJELER İÇİN PREMİKS KAZANLAR MGK2 3904705630 Kapasite aralığı 64 3.133 kw Enerji tasarrufunda uzman marka MGK2 gaz yakıtlı 64 626 kw kapasite ve %17100 modülasyon

Detaylı

3.Kombi hangi malzemeden yapılır? Genel olarak Galvanizli çelik, DKP saç, bakır, alüminyum ve plastik parçalardan oluşur.

3.Kombi hangi malzemeden yapılır? Genel olarak Galvanizli çelik, DKP saç, bakır, alüminyum ve plastik parçalardan oluşur. 1.Kombi nedir? Konutun hem ısıtma hem de sıcak su gereksinimini karşılayan bir cihazdır. Bu nedenle kısaca Kombi (İngilizcede Combined/Birleşik) olarak adlandırılır. 2.Nasıl bir cihazdır? Hafiftir, ufaktır,

Detaylı

DÜNYA İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ İTHALATI DEĞERLENDİRME RAPORU

DÜNYA İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ İTHALATI DEĞERLENDİRME RAPORU DÜNYA İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ İTHALATI DEĞERLENDİRME RAPORU Haziran 2012 0 İKLİMLENDİRME NEDİR? İngilizce HVAC&R (Heating, Ventilating, Air-Conditioning&Refrigerating) olarak isimlendirilen iklimlendirme

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-1/4/2010-27539) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının

Detaylı

Flygt TOP anahtar teslim pompa istasyonları ÖNCEDEN MONTAJLI ÇÖZÜMLER

Flygt TOP anahtar teslim pompa istasyonları ÖNCEDEN MONTAJLI ÇÖZÜMLER Flygt TOP anahtar teslim pompa istasyonları ÖNCEDEN MONTAJLI ÇÖZÜMLER GİRİŞ Güvenilirlik her şeyden önemli olduğunda Flygt TOP pompa istasyonları avantajları Önceden montajlıdır ve fabrika testleri yapılmıştır

Detaylı

VRF SİSTEMLERİ MMO ADANA ŞUBE / MERVE ECEMİŞ

VRF SİSTEMLERİ MMO ADANA ŞUBE / MERVE ECEMİŞ MMO ADANA ŞUBE / MERVE ECEMİŞ VRF Sistemleri Merve Ecemiş Makine Mühendisi 2 VRF Klima / VRV Klima Sistemleri Nedir? Variable Refrigerant Flow Kelimelerinin baş harflerinden oluşan VRF; Değişken Debili

Detaylı

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi ENERGY TOP B YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN 80 kw, 123 kw, 159 kw ve 246 kw l k 4 farkl kapasite seçene i Premix yo uflma teknolojisi ile %109 luk yüksek yanma verimi* 1230 kw a kadar kaskad ba lant imkan

Detaylı

ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ

ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ Seçkin GENÇLER Makina Mühendisi Hoşgeldiniz ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ Program içeriği: Isıtma sisteminin komponentleri Kapalı ısıtma sistemleri: tek ve çift

Detaylı

YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 2003 YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ Muhsin KILIÇ * Özet: Bu çalışmada yapılardaki yangın güvenlik önlemleri

Detaylı

TERMOBOX PAKET TİP KULLANIM SICAK SUYU HAZIRLAMA ÜNİTESİ KATALOĞU

TERMOBOX PAKET TİP KULLANIM SICAK SUYU HAZIRLAMA ÜNİTESİ KATALOĞU TERMOBOX PAKET TİP KULLANIM SICAK SUYU HAZIRLAMA ÜNİTESİ KATALOĞU İçindekiler 1. Termobox Nedir?....3 2. Termobox Sisteminin Amacı Nedir?... 3 3. Termobox Sisteminin Tasarımı.....4 4. Termobox Sistemi

Detaylı

Açık Çevrimli Soğutma Sistemlerinde (AÇSS) Bakım ve Dezenfeksiyon

Açık Çevrimli Soğutma Sistemlerinde (AÇSS) Bakım ve Dezenfeksiyon Tesisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 88, s. 35-39, 2005 Açık Çevrimli Soğutma Sistemlerinde (AÇSS) Bakım ve Dezenfeksiyon C. Yüce KAYABEK* A. Şinasi YILDIRIM** Funda ĐNCE*** Özet Açık çevrimli soğutma sistemlerinin

Detaylı