KUZEY KIBRIS TA KÜRESELLEŞME VE AVRUPALILIK: KIBRIS I YENİDEN DÜŞÜNMEK. Heycan ERHÜRMAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUZEY KIBRIS TA KÜRESELLEŞME VE AVRUPALILIK: KIBRIS I YENİDEN DÜŞÜNMEK. Heycan ERHÜRMAN"

Transkript

1 KUZEY KIBRIS TA KÜRESELLEŞME VE AVRUPALILIK: KIBRIS I YENİDEN DÜŞÜNMEK Heycan ERHÜRMAN

2 .

3 Kuzey Kıbrıs ta Küreselleşme ve Avrupalılık: Kıbrıs ı Yeniden Düşünmek Heycan ERHÜRMAN Dr. Öğretim Görevlisi, Lefke Avrupa Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Kıdemli Öğretim Görevlisi Özet: Küreselleşme tanınmamış bir devlet olmasına rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yaşayanları da etkilemektedir. Bu etkinin boyutu genel olarak ekonomik, kültürel ve politik alanlarda incelenebilir. Her ne kadar çok boyutlu bir süreç olsa da, Annan Planı nın sunulmasından sonraki dönemde, küreselleşme ile ilgili söylemlerin daha fazla Kıbrıslı Türklerin kimliklerine ilişkin soruları gündeme getirdiği görülür yılında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından sunulan Annan Planıyla Avrupalılık, küreselleşme ve modernleşme ile ilgili söylemler toplumun her katmanında tartışılır hâle gelmiştir. Bu tartışmalar, Kıbrıslı Türklerin Türklük, Avrupalılık ve Kıbrıslılıkla ilgili düşüncelerinin yeniden eklemlenmesini de beraberinde getirmiştir. Bu çalışmada, politik psikolojinin ilgilendiği temel başlıklardan biri olan kimlik oluşumlarının siyasal tercihler üzerinde ne gibi etkileri olabileceği konusuna açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Annan Planı nın uzun bir süre gündemde kalmasında ve bu denli tartışılmasında en büyük rolü kuşkusuz Kıbrıs Türk medyası üstlenmiştir. Bu yazıda, politik açıdan farklı hareket noktalarına sahip gazetelerin, AB üyeliğine ve küreselleşmeye ilişkin temsilleri ve söylemleri arasındaki farklılıklar analiz edilmektedir. Çalışmanın amacı, medyadaki politik söylemlerin bireylerin Avrupa Birliği ve ulusal kimlikleri ile ilgili görüşleri üzerinde ne gibi etkileri olabileceği konusuna ışık tutmaktır. Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Avrupalılık, Kimlik Oluşumu, Ulusal kimlik Abstract: In the Turkish Republic of Northern Cyprus, the subjects of globalization and European Union are highly controversial issues. Although the Turkish Republic of Northern Cyprus is an unrecognized state, globalization has political, cultural and economic influences on the region. The changing socio-political and historical circumstances since the presentation of the Annan Plan have raised new questions and made Turkish Cypriots focus on the issues of national identity, modernization, globalization and Europeanness. These debates played a crucial role in the articulation of the ideas of Turkish Cypriots about Turkishness, European- 21. Yüzyılda Sosyal Bilimler Sayı: 2 / Aralık-Ocak-Şubat

4 Heycan ERHÜRMAN ness and Cypriotness. This study aims to explore the influences of the construction of identity on the political preferences that can be considered as one of the important subject areas of the political psychology. After the presentation of the Annan Plan, the media (especially the newspapers) were mobilized to enter the debate on the globalization and the European Union. This study examines the different representations and discourses of the newspapers about the European Union and globalization. The aim of this research is to shed light on the influences of the political discourses of the media on the ideas of individuals about their national identities and European Union. Key Words: Globalization, Europeanness, Construction of Identity, National Identity Giriş Günümüzde küreselleşme ve küreselleşen dünya kavramları batı kültürü ve Avrupalılık söylemleri ile adeta iç içe geçmiş durumda. Küreselleşme modern batı tarihi içindeki tecrübelerle elde edilmiş bir şeyin dünya ölçeğinde yaygınlaştırılması olarak kabul edilebilir 1. Ulus-devleti inşa eden bir çok değeri geçersiz kılan bir süreç olma özelliği taşıyan küresellik 2, tanınmamış bir devlet olmasına rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yaşayanları da etkilemektedir. Bu etkinin boyutu genel olarak ekonomik, kültürel ve politik alanlarda incelenebilir. Bilindiği gibi, Kıbrıs adası coğrafi konumundan dolayı en eski çağlardan beri iktidar ilişkilerinin merkezi olmuştur. Bu nedenle de birçok kez sömürgeci ülkeler tarafından ele geçirilmiştir. Ada, bugün hâlâ Türkiye ve Yunanistan arasında büyük çekişmelere konu olmaktadır. Buna ek olarak, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği ülkeleri de çeşitli küresel, politik ve coğrafi sebeplerden dolayı Kıbrıs adasıyla yakından ilgilenmektedirler. Aslında, Kıbrıs adasına duyulan bu ilgi, Kıbrıs sorununu yaratan ve yeniden üreterek pekiştiren başlıca sebeplerdendir. Kıbrıs sorunu, adanın bölünmesiyle, gerek Türk ve Rum ada halkları gerekse üçüncü taraflar açısından güncelliğini hiç kaybetmeyen bir sorun haline dönüşmüştür yılında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından sunulan Annan Planı, olası bir çözümden sonra tüm Kıbrıs ın Avrupa Birliği üyeliğini öngören ilk plan olması bakımından, politik ve sosyal anlamda tarihi bir önem taşır. Ancak, Annan Planı nın esas önemi, onun Kıbrıslı Türklerin kimlikleri ile ilgili belleklerinin yeniden yapılanma sürecinde bir nevi katalizör rolü oynamasıdır 3. Annan Planı nın sunulmasıyla Avrupalılık, küreselleşme ve modernleşme 1 Arslan, Abdurrahman. (2002). Küreselleşme: Kuşatma Altındaki Dünya, Köprü Dergisi, No:77, s.3 2 Arslan, Abdurrahman. (2002). A.g.m., s.4 3 Erhürman, Heycan.(2008). Bellek eklemlenmeleri: Annan planı sonrası Kıbrıslı Türklerin kimlikleri ile ilgili sabitlenme arayışları, Kıbrıs yazıları, 7-8-9, s Sayı: 2 /Aralık-Ocak-Şubat Yüzyılda Sosyal Bilimler

5 Kuzey Kıbrıs ta Küreselleşme ve Avrupalılık: Kıbrıs ı Yeniden Düşünmek ile ilgili söylemler toplumun her katmanında tartışılır hâle gelmiştir. Bu tartışmalar, Kıbrıslı Türklerin Türklük, Avrupalılık ve Kıbrıslılıkla ilgili düşüncelerinin yeniden eklemlenmesini de beraberinde getirmiştir. Annan Planı nın uzun bir süre gündemde kalmasında ve bu denli tartışılmasında en büyük rolü Kıbrıs Türk medyası üstlenmiştir. Bu yazıda, Annan Planı nın sunulmasından sonraki dönemde Avrupa Birliği, küreselleşme, Avrupalılık ve ulusal kimlik konularında Yenidüzen ve Birlik gazetelerinde yayınlanan bazı haberlerin ve köşe yazılarının söylem analizi yapılacaktır. Söylemlerin Türk, Avrupa ve Kıbrıslı kimliğini nasıl eklemlediği üzerinde durulacaktır. Haberlerin ve köşe yazılarının analizinde eleştirel söylem analizine getirdikleri yaklaşımla Viyana okulu olarak bilinen grubun modeli benimsenmiştir. Analizde bu grubun başlıca temsilcilerinden olan Wodak, Cillia, Reisigl ve Liebhart ın (1999) ulusal kimliğin söylemsel olarak yapılanmasında önemli rol oynadığını belirttikleri stratejiler üzerine odaklanıldı. Medya, Politika ve Ulusal Kimlik Günümüzde kimliğimizle ilgili belleklerimizin şekillenmesinde en çok rol oynayan mekanizmalardan biri şüphesiz medyadır. Ancak, medyayı bilgi yi objektif bir şekilde aktaran bir mekanizma olarak görmek yersiz olacaktır. Bilinmesi gerekir ki medya, gerçekleri yansıtan bir araç olmaktan çok, bu gerçekleri yapılandıran bir mekanizma olarak işlev görür. Medya mesajlarının üretiminde ve medya tarafından sunulan gerçekliğin farklı şekillerde temsil edilmesinde medyanın sahiplik ve kontrol yapıları büyük rol oynar. Bommes ve Wright ın da belirttiği gibi, söylemlerin üretildiği koşulları göz ardı etmek onların rüzgâra yazıldığını farz etmeye benzer 4. Medya söylemlerinin yapılandırılmasında politik, ekonomik ve kültürel faktörlerin önemi bir hayli büyüktür. Bu nedenle de söylemleri içinde oluştukları bağlamdan yalıtarak analiz etmeye çalışmak yersiz olacaktır. Kuzey Kıbrıs ta yayınlanan ulusal gazetelerin bir kısmının bazı politik partilerle organik ilişki içerisinde olduğu, bir kısmının da organik bir ilişki olmaksızın politik partileri desteklediği görülmektedir. Kıbrıs Türk medyasına baktığımız zaman, ulusal gazetelerin televizyon kanallarına oranla hem daha fazla sayıda oldukları hem de ideolojik açıdan daha fazla çeşitlilik içinde oldukları göze çarpar. Belirtmek gerekir ki, Kuzey Kıbrıs taki ulusal gazeteler Kıbrıs Türk toplumunun demokratik açıdan gelişmesine katkı sağlamaktadır. Ulusal gazeteler farklı politik görüşleri savunmakta ve farklı politik görüşlere sahip gazetelerin varlığı, bir yandan Kıbrıslı Türklerin politikaya olan ilgisinin artırmasına yardımcı olurken, diğer yandan da onların politikaya katılımını teşvik etmektedir. Splichal ve Wasko nun da belirttiği gibi, basın özgürlüğü toplumdaki farklı görüşlere eşit olarak değer verildiğinin göstergesidir. Bu durum, toplumdaki hâkim grupların ayrıcalıklarını ortadan kaldırması bakımından da önemlidir 5. 4 Bommes, M., and Wright, P., (1982). Charms of Residence: The Public and the Past. In: Johnson, R., Mclennan, G., Schwarz, B., and Sutton, D. (eds.). Making Histories. London: Hutchinson, s Splichal, Slavko and Wasko, Janet (eds) (1993). Communication and Democracy, Ablex, New Jersey, s Yüzyılda Sosyal Bilimler Sayı: 2 / Aralık-Ocak-Şubat

6 Heycan ERHÜRMAN Kıbrıs sorunu çözülmeden adanın bir bütün olarak Avrupa Birliği ne girmesi mümkün olmadığından, medyada çıkan haberlerde Avrupa Birliği ile Kıbrıs sorunu konularının iç içe olduğu görülmektedir. Annan Planı sunulduktan sonra Kuzey Kıbrıs taki ulusal gazetelerin birçoğunun Avrupa Birliği ve daha geniş anlamda küreselleşme ile ilgili farklı görüşler ortaya attıkları göze çarpmaktadır. Bunun sebebi, gazetecilerin ve haber editörlerinin söylemlerini çalıştıkları medya kuruluşunun politik duruş noktasından hareketle belirlemeleridir. Louw un da vurguladığı gibi, medyada hangi söylemlerin ön plana çıktığı ve hangilerinin göz ardı edildiği, medya kuruluşunun sahiplik yapısıyla yakından bağlantılıdır 6. Gazetelerin farklı kurumsal amaçları ve ideolojileri vardır. Toplumun temel bilgi kaynaklarından biri olan gazeteler çoğu zaman gerek iktidarda gerekse muhalefette olan hâkim grupların politik kontrolü altındadır. Bu nedenle de bu grupların politik görüşlerinin gazete söylemleri üzerinde önemli bir etkisi vardır. Bu durum, gazetelerin aynı olayları farklı içerik ve başlıklarla sunmaları ve haberde kullanılan dili maniple etmeleri sonucunu doğurur. Böylece gazeteler politik söylemleri doğrultusunda bize neyin önemli ve neyin önemsiz olduğunu gösterirler. Gazetelerin Avrupa Birliği ve daha geniş anlamda küreselleşme ile ilgili söylemleri, politik, ekonomik ve kültürel faktörler tarafından yapılandırılmaktadır. Vurgulamak gerekir ki, söylemler ancak kısmi olarak sabitlenebilirler ve rastlantısaldırlar. Bu nedenle de değişen kültürel ve politik koşullara bağlı olarak eklemlenirler. Ancak, bu durum söylemlerin analiz edilemeyeceği anlamına gelmemektedir. Söylemler her ne kadar sürekli bir değişim içerisinde olsalar da, gazetelerin söylem ve temsillerini belirli bir dönem içinde analiz etmek mümkündür. Annan Planı nın sunumundan sonra, Kıbrıs ta yayınlanan ulusal gazetelerin söylemlerine bakıldığı zaman, Türk milliyetçiliği söylemi ile Avrupa Birlikçi söylemin iki hâkim söylem olarak ortaya çıktığı göze çarpar 7. Kuzey Kıbrıs ın Annan Planı çerçevesinde varılacak olan olası bir anlaşmadan sonra Avrupa Birliği ne katılımını destekleyen söylemi Avrupa Birlikçi söylem olarak sınıflandırmak mümkündür. Bu dönem içerisinde Avrupa Birlikçi söylemin Kıbrıs milliyetçiliği söylemi ile kesiştiği ve bu söylemi pekiştirdiği görülür. Kıbrıs milliyetçiliği söyleminde Kıbrıslı Türkler ile Rumlar arasındaki ortak özellikler üzerinde durulur ve onların olası bir anlaşmadan sonra Avrupa Birliği çatısı altında birleşmeleri öngörülür. Böylece bu gazeteler, söylemleriyle, Avrupa Birliği ve daha geniş anlamda küreselleşme sürecine destek verirler. Öte yandan, Kuzey Kıbrıs ın Avrupa Birliği ne katılımına olumlu bakmayan gazeteler de vardır. Gazete söylemlerinden Avrupa Birliği ne katılımın adadaki Türk varlığına ve kimliğine bir nevi tehdit oluşturabileceği anlaşılmaktadır. Buna paralel olarak Avrupalılar ve Kıbrıslı 6 Louw, Eric. (2001). The Media and Cultural Production, Sage Publications, London, s Erhürman, Heycan.(2003). Representing Europe? discourses on European Union membership in selected newspapers of Turkish Republic of Northern Cyprus. Master s Thesis, Faculty of Communication and Media Studies, Eastern Mediterranean University, Famagusta, s Sayı: 2 /Aralık-Ocak-Şubat Yüzyılda Sosyal Bilimler

7 Kuzey Kıbrıs ta Küreselleşme ve Avrupalılık: Kıbrıs ı Yeniden Düşünmek Rumlar birçok gazete yazısında öteki olarak temsil edilirken, Türkiye ile Kıbrıs Türkleri arasındaki ortak noktalar vurgulanmaktadır. Bu gazetelerin söylemlerini Türk milliyetçiliği söylemi olarak sınıflandırmak mümkündür. Avrupa Birliği, Küreselleşme ve Ulusal Kimlik Üzerine bir Söylem analizi: Birlik Gazetesi ve Yenidüzen Gazetesi Örneği Kuzey Kıbrıs taki ulusal gazetelerde, Avrupa Birliği, Avrupalılık ve küreselleşme ile ilgili farklı söylemler dikkati çekmektedir. Kellner in de belirttiği gibi, küreselleşme kavramı pozitif ya da negatif olarak tanımlanabilen, farklı anlamlara ve yorumlara açık bir kavramdır 8. Kuzey Kıbrıs ta yayınlanan ulusal gazetelerin haberlerine de bakıldığında, küreselleşme ve Avrupa Birliği ile ilgili birbirine zıt söylemler göze çarpmaktadır. Ancak, Avrupa Birliği ve daha geniş anlamda küreselleşme ile ilgili söylemleri tek bir konu başlığı altında toplamak oldukça zordur. Bunun nedeni, küreselleşmenin ekonomi, siyaset, kültür ve gündelik hayatla ilgili çok boyutlu ve karmaşık bir süreç olmasıdır. Her ne kadar çok boyutlu bir süreç olsa da, Annan Planı nın sunulmasından sonraki dönemde, küreselleşme ile ilgili söylemlerin daha fazla Kıbrıslı Türklerin kimliklerine ilişkin soruları gündeme getirdiği görülür. Anderson a göre, kimlik hatırlamayla değil de anlatılar yoluyla oluşur 9. Böylece, medyadaki söylemler Kıbrıslı Türklerin Türklük, Kıbrıslılık ve Avrupalılık ile ilgili düşüncelerinin eklemlenmesinde büyük rol oynar. Kuzey Kıbrıs ta Annan Planı nın sunulmasından sonraki dönem içerisinde yayınlanan gazete haberlerine baktığımız zaman, Avrupa Birliği ve Annan Planı ile ilgili olumlu ve olumsuz söylemler göze çarpar. Gazetelerin bu konulardaki söylemleri destekledikleri politik partilerin görüşleri ile paraleldir. Birçok gazetenin söyleminde, Avrupalı, demokrasi ve medeniyetin beşiğinde iyi ekonomik koşullarda yaşayan kişi olarak temsil edilir. Bu dönem içerisinde, Kuzey Kıbrıs ın Avrupa Birliği ne katılımını destekleyen Yenidüzen gazetesinin söylemine bakıldığında, Avrupa Birliği ne katılımın modern toplumun bir gereği olarak gösterildiği görülür. Buna göre, Avrupa Birliği ne ve daha geniş anlamda küreselleşme sürecine katılmak, ekonomik ve sosyal anlamda ilerlemenin ve daha iyi bir hayat standardına erişmenin yoludur. Demokrasi, özgürlük ve eşitlik getireceğine inanılan bu süreç, Yenidüzen gazetesi gibi Avrupa Birlikçi söylemi benimseyen diğer gazeteler tarafından da desteklenmektedir. Böylece, bu gazeteler, haberlerinde, Kuzey Kıbrıs ın Avrupa Birliği ne katılımını destekleyen politikacıların, sivil toplum örgütlerinin ve diğer kuruluşların görüşlerini ön plana çıkarmaktadırlar. 8 Kellner, Douglas. (1998). Globalization and the Postmodern Turn. Axtmann,R. Globalization and Europe, Pinter, London, s Anderson, Benedict. (1991). Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism. 2nd ed. London: Verso, s Yüzyılda Sosyal Bilimler Sayı: 2 / Aralık-Ocak-Şubat

8 Heycan ERHÜRMAN Ana başlık: Şu an, Kıbrıs için en iyi fırsat penceresi Çözüm sonrası için iki taraf arasındaki ekonomik açığın kapatılması amacıyla AB uzmanlarını, ekonomik konularda bilgili uzmanlarla görüşmek üzere kuzeye göndermek istediklerini belirten Avrupa komisyonu Kıbrıs delegasyon başkanı Adriaan van der Meer, kuzeyin güneyle aynı ekonomik düzeyi yakalaması konusunda kuzeye ilişkin ellerinde ekonomik veriler olmadığını ancak kuzeyin küçük bir bölge olması nedeniyle bunun çok uzun sürmeyeceğini söyleyebileceğini belirtti. Yenidüzen (1 Kasım 2002) Bu dönem içerisinde, Avrupa Birlikçi söylemi benimseyen birçok gazetenin haberlerinde, AB yetkililerinin, AB ye katılması halinde, Kuzey Kıbrıs ın kötü olan ekonomisinin daha iyiye gideceği yönündeki açıklamalarına yer verdiği görülmektedir. AB yi ekonomik ve politik sorunların çözümü için bir fırsat olarak gösteren bu tür ifadeler, Avrupa Birlikçi söylemin eklemlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Avrupa Birliği nin Kıbrıslı Türklere yardımcı olmaya çalıştığı yönünde mesajlar veren bu tür haberlerde, Avrupalılar dost olarak temsil edilmektedirler. Bilindiği gibi ben/biz ve öteki kavramları kimliği oluşturan temel kavramlardır. Bu bağlamda, Avrupalıları bizden biri ve dostlarımız olarak gösteren bu temsiller, Avrupalılık kimliğinin eklemlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Ana Başlık: Arzumuz AB de birleşik Kıbrıs Brüksel de Kıbrıs konusunun çözümü sonrasında uygulamaya konulacak ekonomik bir program üzerinde çalıştıklarını açıklayan Van Der Meer, AB tarafından sağlanacak yaklaşık 200 milyon Euro tutarındaki bir meblağdan söz etti ve bunun iki taraf arasındaki ekonomik uçurumu aşmayı kolaylaştırıcı rol oynayacağı üzerinde durdu. (Yenidüzen, 1 Kasım, 2002) Haberlerde, Avrupalıların iyi yaşam koşullarına sahip olduğu ve Kıbrıslı Türklerin AB ye girmesi hâlinde onların da Avrupalıların sahip olduğu olanaklardan yararlanabileceği ima edilmektedir. Günümüzdeki koşulların gelecekte değişmesi gerektiğine yapılan vurgu, toplumda iyi yapılanmış bir ulusal kimliği dönüştürmeyi amaçlayan stratejilerden biridir 10. Bu bağlamda, Kıbrıslı Türkler ile Rumların AB çatısı altında birleşmeleri hâlinde Kuzey Kıbrıs ta da ekonomik koşulların iyileşeceği yönündeki bu tür ifadeler, Kıbrıs Türk toplumunda hâkim bir kimlik olan Türk kimliğini Avrupa kimliğine dönüştürmeyi amaçlayan momentler olarak işlev görmektedir. 10 Wodak, Ruth. et al.(1999). The Discursive Construction of National Identity. Edinburg: Edinburg University Press, s Sayı: 2 /Aralık-Ocak-Şubat Yüzyılda Sosyal Bilimler

9 Kuzey Kıbrıs ta Küreselleşme ve Avrupalılık: Kıbrıs ı Yeniden Düşünmek Öte yandan, Kuzey Kıbrıs ın Avrupa Birliği ne girmesini desteklemeyen bazı gazetelerde, Avrupa Birliği nin aslında ne Türkiye Türklerini ne de Kıbrıs Türklerini istediği yönünde haberler göze çarpmaktadır. Böylece, Avrupa Birliği ne katılmak istenmesinin bir anlamı olmadığı ima edilmektedir. Bu tür ifadeler, adadaki mevcut durumun devam etmesine yönelik vurgu yaptığından, idame stratejilerinden biri olarak işlev görmektedir. Wodak, Cillia, Reisigl and Liebhart ın da belirttiği gibi, idame stratejileri, tehdit edilen bir kimliği koruyarak ve destekleyerek muhafaza etmeyi ve yeniden üretmeyi amaçlar 11. Bu haberlerde de, Avrupalıların Türkiye ve Kıbrıs Türklerini istemedikleri ima edilerek, adadaki Türk kimliği Avrupalılara (ötekilere) karşı korunmakta ve desteklenmektedir. Ana başlık: AB bizi istemiyor. Bizler, yıllardır yazılarımızda, Türkiye-Kıbrıs-AB-Yunanistan ilişkilerini incelerken ve genelde AB nin Türkiye ve Kıbrıs Türklerine karşı dostça olmayan, samimi olmayan ve dahası, hasmane olarak nitelendirilebilecek politikalarına işaret ederken, asılacak tek dalın AB olduğu ve AB nin Türkleri kucaklayacağını düşünenler nasıl yanıldıklarını anlayacaklar sanıyorduk... Bugün Avrupalı yorumcuların tümü, 15 AB üye ülkesinden, Yunanistan dışında hiçbirinin, Türkiye nin AB üyesi olmasını istemediği değerlendirmesinde bulunuyor. Onlara göre, ülkenin büyüklüğü (nüfus açısından yakında Avrupa nın en güçlü ülkesi olacak), sınırları (İran,Irak,v.b.), ekonomik sorunları ve hatta dini, AB üyeliğini yasaklayıcı faktörler oluşturuyor. (Birlik, 4 Kasım 2002) AB bizi istemiyor şeklindeki başlıktaki biz Türkleri ve Kıbrıslı Türkleri temsil etmektedir. Böylece AB ve Avrupalılar da Türkleri istemeyen ötekiler konumuna yerleştirilmektedir. Biz vurgusuyla Kıbrıs ve Türkiye Türkleri arasındaki birlik ve beraberliğe atıfta bulunulmakta ve böylece Türk kimliği pekiştirilmektedir. Belirtmek gerekir ki, biz ifadesine yapılan vurgu kimlik yapılanma sürecinde en sık kullanılan stratejilerden biridir 12. Ancak her zaman öteki üzerinden tanımlanan biz ve biz üzerinden tanımlanan öteki, söylemlerin kültürel koşullar içerisinde sürekli olarak değişmesiyle, hiçbir zaman tam olarak sabitlenememektedir. Bu bağlamda, Avrupa Birlikçi söylemi savunan gazetelerde biz ve onlar ayrımının tamamen farklılaştığı görülmektedir. Ana başlık: Çözüm ve AB için Haydi Meydanlara Bazı sivil toplum örgüt başkanları ve bir grup işadamı, Lefkoşa da mitinge davet 11 Wodak, Ruth,.(1999). a.g.e. s Wodak, Ruth (1999). a.g.e. s Yüzyılda Sosyal Bilimler Sayı: 2 / Aralık-Ocak-Şubat

10 Heycan ERHÜRMAN yürüyüşü yaptı... Kıbrıs Türk Sivil Toplum Örgütleri, Ortak Vizyon Komitesi tarafından Haydi Meydanlara başlığı ile dağıtılan el ilanları şöyle: Toplumsal varlığımızın devamı için, siyasi irademize sahip olmak için, insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün egemen olacağı bir düzen için. Planlı bir ekonomiye sahip olmak için. Yurdumuzda ve bölgemizde barış ortamının sağlanması için. İstikrarlı bir para birimine kavuşmak için. İnsanca yaşam koşullarına ulaşmak için. Uluslararası tanınmışlığa sahip olmak için. Avrupa Birliği ndeki ve dünyadaki onurlu yerimizi almak için. Çözüm ve AB için haydi meydanlara. Yenidüzen (27 Kasım, 2002) Annan Planı nın sunulmasından sonraki dönem içerisinde çıkan haberlerin birçoğunda Avrupa Birliği bir toplumun tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir birlik olarak temsil edilmektedir. Yukarıdaki haberde, Avrupa Birliği, insan hakları, uluslararası tanınmışlık, planlı bir ekonomi, insanca yaşam koşulları ve barış ı temsil etmektedir. Öte yandan, toplumsal varlığın devamı için ve siyasi irademize sahip çıkmak için ifadeleriyle Türkiye nin Kuzey Kıbrıs üzerindeki hâkimiyetine atıfta bulunulmakta ve bu hâkimiyetin Kuzey Kıbrıs taki toplumsal varlığı tehdit ettiği ima edilmektedir. Türkiye yi ve Türkiye den adaya gelen Türkleri ötekileştiren bu ifadeler, Türk milliyetçiliği söylemine eklemlenmeyen elementler olarak işlev görmektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi, Avrupa Birliği ni insanca yaşamak için tek çıkış yolu olarak gösteren bu söylem, Kuzey Kıbrıs taki yaşam koşullarının gelecekte değişmesi gerektiği üzerine yapılan vurguyla, Avrupa kimliğinin yapılanmasında rol oynamaktadır. Öte yandan, haberlerindeki ifadelerle Türk milliyetçiliği söylemini pekiştiren gazetelerin bazılarında, Avrupalılar, savaşları başlatan ve insanların ölümüne yol açan ötekiler olarak temsil edilmektedirler. Böylece, bu gazetelerde Kuzey Kıbrıs ın Avrupa Birliği ne katılımı adadaki Türk varlığına bir tehdit olarak gösterilmektedir. Ana başlık: Yeni bir dünya kurulur... Türk ulusu orada yerini alır Avrupalılar kimdir biliyor musunuz? Birinci Dünya Savaşı nı başlatanlar, İkinci Dünya Savaşı na neden olanlar... Daha geriye gidersek: Milyonlarca insanın ölümüne yol açan din savaşlarının sorumluları... Kıbrıs ta yılları arasında toplu mezarlara gömülen, katledilen Kıbrıs Türkü nün sesini duymayanlar. Dünya üzerinde kurdukları emperyalist baskı ve sömürü düzeni ile dünyanın dört bir yanındaki mazlum milletleri kılıçtan geçirenler... AB sınırları içinde artık sayıları milyonlarla ifade edilen işsizler, kapatılan fabrikalar, sokağa atılan işçiler... Girdikleri her ülkenin ulusal pazar ve servetinin başına oturup, o ülkenin gerçek sahiplerini hizmetçi ve köle konumuna düşürenler de Avrupalılardır... Türk ulusunun bu AB ile işi olamaz. (Birlik 30 Ekim 2002) 170 Sayı: 2 /Aralık-Ocak-Şubat Yüzyılda Sosyal Bilimler

11 Kuzey Kıbrıs ta Küreselleşme ve Avrupalılık: Kıbrıs ı Yeniden Düşünmek Yukarıdaki haberden de anlaşılacağı gibi, Kuzey Kıbrıs ın Avrupa Birliği ne girmesini desteklemeyen gazeteler, Avrupa Birliği ne ve daha geniş anlamda küreselleşme sürecine katılımı kültürel ve ekonomik anlamda pozitif bir ilerleme ve ekonomik bağımsızlık olarak değil, emperyalizmin oyununa gelme şeklinde değerlendirmektedirler. Buna göre, Avrupa Birliği ne katılmak, ulus devletin bütünlüğü ve ekonomik refahı açısından bir tehdit unsuru oluşturmaktadır. Avrupa Birliği ne girecek olan Kıbrıslı Türklerin Avrupa Birliği ülkelerindeki piyasayla rekabet etme potansiyeli olmadığından, Avrupa Birliği onlara ekonomik açıdan bir ilerleme değil, sefalet (işsizlik, kapatılan fabrikalar, sokağa atılan işçiler) getirecektir. Haberde, Avrupalıların girdikleri ülkelerdeki halkları köleleştirdiği ve hizmetçi konumuna düşürdüğü belirtilmekte, böylece Kıbrıslı Türklerin Avrupa Birliği ne girmesi hâlinde onların da aynı duruma düşeceği ima edilmektedir. Avrupa Birliği ile ilgili olumsuz söylemler ve Avrupalıları ötekileştiren bu tür yaklaşımlar, Kuzey Kıbrıs taki mevcut durumun devam etmesi gerektiği yönünde mesajlar vermektedir. Belirtmek gerekir ki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şu anki mevcut durumda ekonomik ve politik yönden Türkiye ye bağımlı bir durumdadır. Kuzey Kıbrıs ın Avrupa Birliği ne girmesini desteklemeyen gazetelerin söylemleri analiz edildiğinde, ulus-devletin sınırlarını ve Türkiye nin adadaki konumunu bir güvence olarak görmekte oldukları anlaşılır. Bu durum, adadaki Türk milliyetçiliği söylemini pekiştirmekte ve böylece Türk kimliğini yeniden yapılandırmaktadır. Gazetelerin Kıbrıslı Türklerin güvenliği açısından adadaki mevcut durumun devamına yönelik yaptığı vurgular, Türk kimliğini pekiştiren stratejilerden bazılarıdır. Wodak, Cillia, Reisigl ve Liebhart ın da belirttiği gibi, koruma ve sakınma stratejisi, tehdit altında olduğu varsayılan kimliğin yeniden üretilmesinde önemli rol oynamaktadır 13. Öte yandan, bir başka söylemde, tehdit altında olduğu varsayılan kimliğin Türk kimliği değil de Kıbrıslı (Türk) kimliği olduğu görülebilmektedir. Türkler ise bu söylemde öteki konumunda temsil edilmektedir. Anadolu dan aktarılan nüfusla tanışan Kıbrıs Türk toplumunun çok farklı bir görünüm gördüğünü kaydeden Birleşik Kıbrıs Partisi Dış ilişkiler Sekreteri Özker Özgür, kılık-kıyafetlerinin, eğitim düzeylerinin, ilkel yaklaşımlarının ve birbirleriyle ilişkilerinin bizden farklı olduğunu söyledi. (Yenidüzen 9 Kasım 2002) Yukarıdaki haberde Türkiye den gelen Türklerin kültürel açıdan Kıbrıslı Türklerden farklı oldukları öne sürülmektedir. Özgür, bu farklılıkları, kılık-kıyafet, eğitim düzeyi ve yaklaşım şeklindeki farklılıklar olarak sınıflandırmaktadır. Türkiye den gelen Türkleri Anadolu dan aktarılan nüfus olarak tanımlayan Özgür, onların yaklaşımlarının ilkel olduğunu öne sürmektedir. İlkel yaklaşım 13 Wodak, Ruth,(1999). a.g.e. s Yüzyılda Sosyal Bilimler Sayı: 2 / Aralık-Ocak-Şubat

12 Heycan ERHÜRMAN derken, aslında modern olmayan ve çağdışı bir yaşam şekline atıfta bulunulmaktadır. Böylece, Kıbrıslı Türklerin Türkiye den adaya gelenlerin aksine, eğitim düzeyleri yüksek, uygar, modern ve çağdaş insanlar oldukları ima edilmektedir. Kıbrıslı Türkleri Türkiye den gelen Türklere oranla daha üstün bir yere oturtan bu söylem, Türkleri dışlayıcı ve ötekileştirici bir işlev görmektedir. Böylece, Kıbrıslı (Türk) kimliği yeniden üretilmektedir. Wodak, Cillia, Reisigl and Liebhart ın da belirttiği gibi, üstünlük ile ilgili varsayımlarla desteklenen (pozitif) farklılığa yapılan vurgu, kimlik yapılanmasında önemli rol oynayan stratejilerden biridir 14. Öte yandan, Türk milliyetçiliği söylemini benimseyen gazetelerde, Kıbrıslı Türklerin de Türk ulusunun bir parçası olduğu, bu nedenle de Kıbrıslı Türklerin Türkiye yi/türkleri dışlamaları eleştirilmektedir. Kimi şaşkınlar ve gaflet sahipleri her ne kadar da, 29 Ekim in önemini anlamayıp işi, bu bizim bayramımız mı? demeye dahi getirmelerine karşın; evet. Bu bizim bayramımız. Çünkü Türk Ulusu nun bayramı. Çünkü tarihin yazdığı en zor ve en anlamlı bir kurtuluş savaşının sonunda, Emperyalizme karşı kurulan bir büyük ulus devletin taçlandırıldığı gün. Bugün aynı düşman tarafından yıkılmaya çalışılan anti-emperyalist bir kale, bir onur mevzisi. (Birlik, 30 Ekim 2002) Yukarıdaki haberde, Türkiye Cumhuriyeti nin ilan edildiği gün olan 29 Ekim in Kıbrıslı Türklerin de bayramı olduğu çünkü Kıbrıslı Türklerin de Türk ulusunun bir parçası olduğu belirtilmektedir. Böylece, bir önceki haberin aksine, Türkler/Türkiye ile Kıbrıslı Türkler arasında farklılıklar değil de, ortak noktalar ve benzerlikler vurgulanmaktadır. Bu durumun Türk milliyetçiliği söylemini yeniden üreterek pekiştirdiği söylenebilir. Wodak, Cillia, Reisigl and Liebhart ın da belirttiği gibi, ortak özellikler üzerine yapılan vurgu birleştirme stratejilerinden biridir ki bu strateji, kimlik yapılanma stratejilerinin en önemlileri arasındadır 15. Öte yandan, Annan Planı sunulduktan sonraki dönemde Kuzey Kıbrıs ın AB ye girmesini destekleyen gazetelerde Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumların geçmişte bir arada dost olarak yaşadıkları ve ortak bir geçmişe sahip oldukları yönündeki söylemlere sıkça rastlanmaktadır. Bu tür söylemler, Kıbrıslı Türkler ile Rumların gelecekte de bir arada yaşamaları gerektiği yönünde mesajlar vermektedir. Böylece, Avrupa Birlikçi söylemi savunan bu gazetelerde Kıbrıslı Türkler ile Rumların ortak özelliklere sahip olmasına dayanan Kıbrıslı (Türk) kimliği nin pekiştirildiği söylenebilir. 14 Wodak, Ruth, (1999). a.g.e. s Wodak, Ruth, (1999). a.g.e. s Sayı: 2 /Aralık-Ocak-Şubat Yüzyılda Sosyal Bilimler

13 Kuzey Kıbrıs ta Küreselleşme ve Avrupalılık: Kıbrıs ı Yeniden Düşünmek Ana başlık: Eski dostlar kucaklaştı Bu yıl üçüncüsü düzenlenen buluşmada Türk-Rum eski köylüler, eski komşular ve eski dostlardan yaklaşık 300 e yakın kişi biraraya geldi... Piknikte özellikle yaşlı Kıbrıslıların hasret gidererek eski anıları tazelemeleri ve kaybettikleri dostlarını anmaları görülmeye değerdi... Pikniğe katılan Dali ve yöre insanlarının tümünde aynı umut vardı. Önümüzdeki günlerin Kıbrıs a çözüm getireceği umudu. (Yenidüzen, 7 Kasım 2002) Haberde, Kıbrıslılar üzerine yapılan vurguyla, Kıbrıslı Türkler ile Rumlar arasındaki farklılıklar ortadan kaldırılarak, ortak noktalar (eski anılar, kaybedilen dostluklar, vs) üzerinde yoğunlaşılmaktadır. Yaşlı Kıbrıslılar hasret giderdi ve eski dostlar kucaklaştı şeklindeki ifadeler, Kıbrıslı Türkler ile Rumların birlikte yaşadıkları dönemi, yani geçmişi yeniden yapılandıran momentler olarak işlev görmektedir. Haberin sonunda, pikniğe katılanların hepsinde önümüzdeki günlerin Kıbrıs a çözüm getireceği umudu olduğu belirtilerek, Kıbrıslıların geçmişte mutlu bir şekilde yaşadıkları ve gelecekte de bunu sürdürmek istedikleri ima edilmektedir. Böylece, Kıbrıs sorununun çözümü ve AB ye katılım özgürlüğün gelmesi için tek yol olarak gösterilmektedir. Haberde, geçmiş yeniden kurgulanmaktadır. Vurgulamak gerekir ki, yapılandırılmış bir geçmiş olmadan ulusal kimliklerden bahsetmek mümkün değildir. Weil ın (1971 bak. Lowenthal 1985) da dediği gibi, kolektiflik temellerini geçmişten alır 16. Bu nedenle de, ulusal kimlik geçmişin uygun şekilde kurgulanması sonucu yapılandırılır. Ancak, geçmişin yeniden kurgulanmasındaki amaç geleceği şekillendirmektir. Bu bağlamda, Kuzey Kıbrıs ın AB ye katılımını desteklemeyen gazeteler analiz edildiğinde, geçmişin bu gazetelerde oldukça farklı bir şekilde kurgulandığı dikkat çeker. Ana Başlık: Rumların Türkleri Aşşağılamaları...Bizim zamanımızda, Rumların Türklere karşı yaklaşımları hep aşağılayıcı olmuştu. En yakın arkadaşımız bile şakaya vurarak Bello Turkko (Deli Türk), Pis Türk.. Hırsız Türk..v.s. şeklinde bir yaklaşım gösteriyordu. Geçmişte Türk ve Rumlar bal gibi bir arada yaşarlardı hikayesini yabancılardan ve aramızdaki Rum yanlılarından çok dinledik. Kazın ayağı hiç de öyle değildi. Türk ve Rumların yan yana yaşadıkları, birbirlerinden alışveriş yaptıkları doğrudur. Fakat Rumların ENOSİS bayrağını yükselttikleri gün, Türklerle aralarına geri dönüşü olmayan bir soğukluk girmişti. (Birlik, 1 Kasım 2002) 16 Lowenthal, David. (1985). The Past is a Foreign Country. Cambridge: Cambridge University Press. 21. Yüzyılda Sosyal Bilimler Sayı: 2 / Aralık-Ocak-Şubat

14 Heycan ERHÜRMAN Yukarıdaki köşe yazısında, geçmişte Türklerle Rumların hiçbir zaman gerçek dost olmadıkları öne sürülmüştür. En yakın Rum arkadaşın bile şaka da olsa Türk arkadaşına deli Türk, pis Türk, hırsız Türk şeklinde hitap edebileceği belirtilen yazıda Rumların güvenilmez ve samimiyetsiz oldukları ima edilmiştir. Geçmişte Türk ve Rumların yan yana yaşadıklarının ve alışveriş yaptıklarının doğru olduğunu ancak daha sonra Rumların Enosis niyetlerini açığa vurduklarını belirten köşe yazarı böylece Rumların gerçek yüzlerini gösterdiklerini ima etmiştir. Yazar, Rumların Enosis bayrağını yükselttikleri gün, Türklerle aralarına geri dönüşü olmayan bir soğukluk girmişti şeklindeki ifadesiyle Türkler ile Rumlar arasında geçmişten kaynaklanan bir soğukluk olduğunu ve bu soğukluğun gelecekte de böyle devam edeceğini belirtmiştir. Türk ve Rumları iki zıt kutba bölen bu tür ifadeler, Kıbrıslı Türk ve Rumların ortak noktalarına vurgu yapan Kıbrıslı (Türk) kimliğini yıkıcı stratejiler olarak işlev görmektedir. Bu stratejiler, Kıbrıslı Türklerle Rumların Avrupa Birliği çatısı altında birleşmeleri gerektiğini savunan Avrupa Birlikçi söyleme karşıt bir strateji de oluşturmaktadırlar. Yukarıda yapılan söylem analizlerinden de anlaşılabileceği gibi, Avrupa Birlikçi söylem ile Türk Milliyetçiliği söylemini benimseyen gazetelerin Avrupa Birliği/küreselleşme ile ilgili farklı ve çoğu zaman birbirine zıt söylemleri vardır. Aşağıdaki tablo, gazetelerin Avrupa Birliği ve daha geniş anlamda küreselleşme süreci ile ilgili pozitif ve negatif yorumlarını göstermektedir. AB/Küreselleşme Avrupa Birlikçi Söylem Demokrasi Eşitlik Kıbrıslı Türklerin İnsan haklarından yararlanması Refah Bağımsızlık Güvenlik Türk Milliyetçiliği Söylemi Anti-Demokratik şartlar Ayrım Kıbrıslı Türklerin azınlık haklarına mahkum edilmesi Sefalet Emperyalizm Tehdit Sonuç Günümüzde, AB ve daha geniş anlamda küreselleşme dünyanın birçok ülkesinde farklı alanlardaki birçok akademisyen arasında en çok tartışılan konulardan biri haline gelmiştir. Yukarıda da belirtildiği gibi, özellikle ulus-devlet üzerindeki etkilerinin oldukça konuşulduğu küreselleşme, Kuzey Kıbrıs ta da Annan Planı nın 174 Sayı: 2 /Aralık-Ocak-Şubat Yüzyılda Sosyal Bilimler

15 Kuzey Kıbrıs ta Küreselleşme ve Avrupalılık: Kıbrıs ı Yeniden Düşünmek sunulmasıyla birlikte sıkça tartışılmaya başlanmıştır. AB ve küreselleşme ile ilgili tartışmalar daha fazla ulusal kimlikle ilgili soruları gündeme getirmiş ve Kıbrıslı Türklerin Türklük, Avrupalılık ve Kıbrıslılık ile ilgili görüşleri üzerinde etkili olmuştur. Bir başka deyişle, AB ve daha geniş anlamda küreselleşme konusunun tartışılması Kıbrıslı Türklerin kendi ulusal kimlikleriyle ilgili sorular sormasına neden olmuştur. Vurgulamak gerekir ki, Kıbrıs Türk medyası, özellikle 1974 te adanın ikiye bölünmesinin ardından dünyadan tamamen izole olmuş Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs sorunu, Avrupa Birliği ve küreselleşme süreci ile ilgili bilgi edindiği temel kaynaktır. Olaylar medya yoluyla gündeme gelir, önem kazanır ve medya yoluyla önemlerini kaybeder. Georgiou nun da belirttiği gibi, herhangi bir olay artık haberlerde değilse, insanlar o olaylara olan ilgilerini kaybederler 17. Bu bağlamda, Kıbrıslı Türklerin AB, küreselleşme ve ulusal kimliklerine ilişkin görüşlerinin şekillenmesinde medyanın etkisi tartışılamaz. Ancak, yukarıda da belirtildiği gibi, gündemde yer alan haberler medya kuruluşlarının politik duruş noktalarından hareketle belirlenmektedir. Bu nedenle, küreselleşme ile ilgili birbirine tamamen zıt söylemler ortaya çıkabilmektedir. Bu durum, insanların AB ve küreselleşmenin gerçekte ne olduğu ile ilgili sağlıklı bir bilgi elde etmelerini engellemektedir. Bu bağlamda, medyada çıkan haberlere daha eleştirel bir gözle bakmak çok daha yerinde olacaktır. Eleştirel bakış açısı ile eleştirel analiz AB, küreselleşme ve ulusal kimlik konularındaki söylemlerin politik, ekonomik ve kültürel faktörlere bağlı olarak şekillendiğini anlamamızı sağlayacak ve bu konularda daha önce dikkat etmediğimiz noktalara ışık tutacaktır. KAYNAKÇA Anderson, B., (1991). Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism. 2 nd ed. London: Verso. Arslan, A. (2002), Küreselleşme: Kuşatma Altındaki Dünya, Köprü Dergisi, No: 77, zıno= Bommes, M., and Wright, P., (1982). Charms of Residence: The Public and the Past. In: Johnson, R., Mclennan, G., Schwarz, B., and Sutton, D. (eds.) Making Histories. London: Hutchinson. 17 Georgiou, Myria.(2001). Crossing the boundaries of the ethnic home: media consumption and ethnic identity construction in the public space: The case of the Cypriot community centre in North London. International Communication Gazette 63 (4), s Yüzyılda Sosyal Bilimler Sayı: 2 / Aralık-Ocak-Şubat

16 Heycan ERHÜRMAN Erhürman, H., (2008). Bellek eklemlenmeleri: Annan planı sonrası Kıbrıslı Türklerin kimlikleri ile ilgili sabitlenme arayışları, Kıbrıs yazıları, 7-8-9, pp: Erhürman, H., (2003). Representing Europe? discourses on European Union membership in selected newspapers of Turkish Republic of Northern Cyprus. Master s Thesis, Faculty of Communication and Media Studies, Eastern Mediterranean University, Famagusta. Georgiou, M., (2001). Crossing the boundaries of the ethnic home: media consumption and ethnic identity construction in the public space: The case of the Cypriot community centre in North London. International Communication Gazette 63 (4), pp Kellner, D., (1998). Globalization and the Postmodern Turn. Axtmann,R.Globalization and Europe, Pinter, London. Louw, E., (2001). The Media and Cultural Production, Sage Publications, London. Lowenthal, D. (1985). The Past is a Foreign Country. Cambridge: Cambridge University Press. Splichal, S., &Wasko, J eds. Communication and Democracy, Ablex, New Jersey. Wodak, R., et al., (1999). The Discursive Construction of National Identity. Edinburg: Edinburg University Press. 176 Sayı: 2 /Aralık-Ocak-Şubat Yüzyılda Sosyal Bilimler

KAMUSAL ALANDA AVRUPA BİRLİĞİ TARTIŞMALARI: HABER MEDYASI İNCELEMESİ

KAMUSAL ALANDA AVRUPA BİRLİĞİ TARTIŞMALARI: HABER MEDYASI İNCELEMESİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI AVRUPA ÇALIŞMALARI PROGRAMI DOKTORA TEZİ KAMUSAL ALANDA AVRUPA BİRLİĞİ TARTIŞMALARI: HABER MEDYASI İNCELEMESİ Huriye

Detaylı

Avrupa Birliği-Türkiye İlişkilerine Postyapısalcı Yaklaşım: Almanya Örneğinde Dış Politika ve Söylem Analizi

Avrupa Birliği-Türkiye İlişkilerine Postyapısalcı Yaklaşım: Almanya Örneğinde Dış Politika ve Söylem Analizi Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Avrupa Birliği-Türkiye İlişkilerine Postyapısalcı Yaklaşım: Almanya Örneğinde Dış Politika

Detaylı

Ülkü Ocakları. Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI GÜNCEL MESELELER. İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK

Ülkü Ocakları. Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI GÜNCEL MESELELER. İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI GÜNCEL MESELELER İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK Genel Yayın Yönetmeni Osman Ertürk ÖZEL Yazı İşleri Müdürü Onur ŞAHİN Dizgi-Mizanpaj-Kapak

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE KIBRIS SORUNU

AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE KIBRIS SORUNU Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 15, Sayı: 1, Sayfa: 347-367, ELAZIĞ-2005 AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE KIBRIS SORUNU The Problem Of Cyprus

Detaylı

PARTİ ADAY TERCİHLERİNİN SEÇMEN DAVRANIŞINA ETKİSİ 2009 YEREL SEÇİMLERİ UŞAK İLİ ÖRNEĞİ

PARTİ ADAY TERCİHLERİNİN SEÇMEN DAVRANIŞINA ETKİSİ 2009 YEREL SEÇİMLERİ UŞAK İLİ ÖRNEĞİ PARTİ ADAY TERCİHLERİNİN SEÇMEN DAVRANIŞINA ETKİSİ 2009 YEREL SEÇİMLERİ UŞAK İLİ ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı 17, 2014, Sayfa 15-38 Mutlu YILDIRIM* Özet En genel

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE ALMANYA DAKİ TÜRK LOBİ GÜCÜNÜN ROLÜ *

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE ALMANYA DAKİ TÜRK LOBİ GÜCÜNÜN ROLÜ * MARMARA AVRUPA ÇALIŞMALARI DERGİSİ Cilt 20 Sayı: 2 2012 141 TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE ALMANYA DAKİ TÜRK LOBİ GÜCÜNÜN ROLÜ * Muzaffer DARTAN ** Özet Türkiye Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinde

Detaylı

TÜRKİYE DE SİVİL TOPLUMUN SERÜVENİ:

TÜRKİYE DE SİVİL TOPLUMUN SERÜVENİ: STGM tarafından yürütülen Sivil Toplumun Geliştirilmesi İçin Örgütlenme Özgürlüğünün Güçlendirilmesi Projesi, AB Komisyonu tarafından desteklenmektedir. TÜRKİYE DE SİVİL TOPLUMUN SERÜVENİ: İMKÂNSIZLIKLAR

Detaylı

İnternet, Egemenlik ve Devlet: İnternet in Ulusal ve Uluslararası Yönetime Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme

İnternet, Egemenlik ve Devlet: İnternet in Ulusal ve Uluslararası Yönetime Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme İnternet, Egemenlik ve Devlet: İnternet in Ulusal ve Uluslararası Yönetime Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme Özet Banu Akdenizli Yard. Doç. Dr. Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler

Detaylı

MBD 2014, 3(1): 58 97. Anahtar Kelimeler: Türkiye, Avrupa Birliği, Ulusal Kamusal Alanların Avrupalılaşması, Medya ve Kamusal Alan.

MBD 2014, 3(1): 58 97. Anahtar Kelimeler: Türkiye, Avrupa Birliği, Ulusal Kamusal Alanların Avrupalılaşması, Medya ve Kamusal Alan. MBD 2014, 3(1): 58 97 MAKALE HAKKINDA Geliş : Ocak 2014 Kabul: Mart 2014 TÜRKİYE DE MEDYA VE AVRUPALILAŞMA SÜRECİ: TÜRKİYE MEDYASI, AVRUPALILAŞAN BİR KAMUSAL ALAN DENEYİMİ İÇİN KATKI SUNABİLİR Mİ? MEDIA

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ULUS-DEVLET ve EGEMENLİK OLGULARI. Bülent ŞENER

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ULUS-DEVLET ve EGEMENLİK OLGULARI. Bülent ŞENER Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) Haziran 2014 Haziran 2014 Yıl 7, Sayı XVIII, ss. 51-77. Year 7, Issue XVIII, pp. 51-77. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/joh500 KÜRESELLEŞME

Detaylı

Kıbrıs ta Sivil Toplum: güven ve işbirliğinin artırılması 1

Kıbrıs ta Sivil Toplum: güven ve işbirliğinin artırılması 1 ARAŞTIRMA BİLGİLENDİRME RAPORU Kıbrıs ta Sivil Toplum: güven ve işbirliğinin artırılması 1 Norman Gillespie, Vasiliki Georgiou, ve Sevinç İnsay, Ekim 2011 1. Giriş Kıbrıs ta, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum

Detaylı

ARAP MEDYASINDA TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN SİYASAL ALGISI. Doç. Dr. Mustafa YAĞBASAN Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Elazığ

ARAP MEDYASINDA TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN SİYASAL ALGISI. Doç. Dr. Mustafa YAĞBASAN Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Elazığ ARAP MEDYASINDA TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN SİYASAL ALGISI Doç. Dr. Mustafa YAĞBASAN Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Elazığ Yüksek Lisans Öğrencisi Abdulsamet GÜNEK Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

TOPLUMSAL HAREKETLER VE MEDYA: WALL STREET İŞGALİ NİN MEDYADA TEMSİLİ

TOPLUMSAL HAREKETLER VE MEDYA: WALL STREET İŞGALİ NİN MEDYADA TEMSİLİ TOPLUMSAL HAREKETLER VE MEDYA: WALL STREET İŞGALİ NİN MEDYADA TEMSİLİ Yrd. Doç. Dr. A. Fulya ŞEN Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Elazığ ÖZET Bu çalışmada, Wall Street i İşgal Et

Detaylı

İletişimsel Demokrasi-Demokratik İletişim Türkiye de Medya: Mevzuat, Politikalar, Aktörler

İletişimsel Demokrasi-Demokratik İletişim Türkiye de Medya: Mevzuat, Politikalar, Aktörler Demokratİkleşme Programı Medya Raporları Serİsİ - 1 İletişimsel Demokrasi-Demokratik İletişim Türkiye de Medya: Mevzuat, Politikalar, Aktörler Yazarlar Esra Elmas Dilek Kurban DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI

Detaylı

GÜNDEM BELİRLEME TEORİSİ BAĞLAMINDA 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİNİN BASINDA SUNUMU: AKP VE CHP ÖRNEĞİ

GÜNDEM BELİRLEME TEORİSİ BAĞLAMINDA 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİNİN BASINDA SUNUMU: AKP VE CHP ÖRNEĞİ GÜNDEM BELİRLEME TEORİSİ BAĞLAMINDA 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİNİN BASINDA SUNUMU: AKP VE CHP ÖRNEĞİ Ahmet GÜNEŞ Cumhuriyet University, Turkey ahmetgunes5050@gmail.com ÖZET Türkiye, siyasal bir deneyim

Detaylı

Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü

Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (14) 2007 / 2 : 146-175 Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü Abdulkadir Şenkal * Doğa Başar

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI 28 ŞUBAT SÜRECİ VE ANA AKIM MEDYANIN SİYASET MÜHENDİSLİĞİNDEKİ ROLÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ERDAL EKE

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ERDAL EKE T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SİYASAL PROPAGANDA ARAÇLARININ SEÇMEN DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ISPARTA ÖRNEK OLAYI YÜKSEK LİSANS TEZİ ERDAL

Detaylı

AB'N N TÜRK YE LE L fik LER NDE KANT'I ARAMAK

AB'N N TÜRK YE LE L fik LER NDE KANT'I ARAMAK Yazar SENEM AYDIN DÜZG T Destekleyenler HAKAN ALTINAY fieyla BENHAB B CEM ÖZDEM R JEAN-FRANÇOIS LEGUIL-BAYART AB'N N TÜRK YE LE L fik LER NDE KANT'I ARAMAK TESEV YAYINLARI AB NİN TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİNDE

Detaylı

Ekonomi-Politik Bağlamda Yaşanan AK Parti- Cemaat Olaylarının Türk Basınına Yansımaları: Yeni Şafak, Star, Zaman, Bugün ve Milliyet Gazeteleri Örneği

Ekonomi-Politik Bağlamda Yaşanan AK Parti- Cemaat Olaylarının Türk Basınına Yansımaları: Yeni Şafak, Star, Zaman, Bugün ve Milliyet Gazeteleri Örneği TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 377 Ekonomi-Politik Bağlamda Yaşanan AK Parti- Cemaat Olaylarının Türk Basınına Yansımaları: Yeni Şafak, Star, Zaman, Bugün ve Milliyet Gazeteleri Örneği Presentations of

Detaylı

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK POLİTİKASI VE KANADA DA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK Sevgi ERZURUMLU No: 0230220195

Detaylı

TÜRKİYE DE TARİH EĞİTİMİNİN ULUSALLIĞI VE AVRUPA MERKEZCİLİK

TÜRKİYE DE TARİH EĞİTİMİNİN ULUSALLIĞI VE AVRUPA MERKEZCİLİK TÜRKİYE DE TARİH EĞİTİMİNİN ULUSALLIĞI VE AVRUPA MERKEZCİLİK Ahmet ŞİMŞEK* Bizim şimdiye kadar doğru bir tarih-i millîye mâlik olamayışımızın sebebi, tarihlerimizin hakikî karilerin vesâika isnat etmekten

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN ORTA ASYA POLİTİKASI: İDEALİST SÖYLEMLERİN YETERSİZ EYLEMLERLE YÜRÜTÜLME ÇABASI

AVRUPA BİRLİĞİ NİN ORTA ASYA POLİTİKASI: İDEALİST SÖYLEMLERİN YETERSİZ EYLEMLERLE YÜRÜTÜLME ÇABASI OAKA Cilt:7, Sayı: 13, ss. 1-29, 2012 AVRUPA BİRLİĞİ NİN ORTA ASYA POLİTİKASI: İDEALİST SÖYLEMLERİN YETERSİZ EYLEMLERLE YÜRÜTÜLME ÇABASI INSUFFICIENT POLICY TOOLS AND IDEALIST DISCOURSE OF THE EU IN CENTRAL

Detaylı

Sonuç Raporu ve Eylem Haritası

Sonuç Raporu ve Eylem Haritası 2014 Kıbrıs ta Çözüm Sonrası Beklentilerin Karşılanması Çalıştayı Sonuç Raporu ve Eylem Haritası Doç. Dr. Soyalp TAMÇELİK (Editör) ANKARA / 2014 2014 Kıbrıs ta Çözüm Sonrası Beklentilerin Karşılanması

Detaylı

ANKARA AVRUPA ÇALIŞMALARI DERGİSİ

ANKARA AVRUPA ÇALIŞMALARI DERGİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA TOPLULUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ANKARA AVRUPA ÇALIŞMALARI DERGİSİ. Yıl: 2011 Cilt: 10, Sayı: 1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ İncitaşı Sokak No:10 06510 Beşevler / ANKARA

Detaylı

BEYİN GÖÇÜ OLGUSU VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN TÜRK SOSYAL BİLİMCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Sevda

BEYİN GÖÇÜ OLGUSU VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN TÜRK SOSYAL BİLİMCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Sevda BEYİN GÖÇÜ OLGUSU VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN TÜRK SOSYAL BİLİMCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Sevda Figan PAZARCIK T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KADININ SĐYASAL KATILIMI BAĞLAMINDA PARTĐLERĐN KADIN KOLLARININ SOSYOLOJĐK AÇIDAN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KADININ SĐYASAL KATILIMI BAĞLAMINDA PARTĐLERĐN KADIN KOLLARININ SOSYOLOJĐK AÇIDAN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ T.C, ADNAN MENDERES ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ SOSYOLOJĐ ANA BĐLĐM DALI SOS YL 2007 0001 KADININ SĐYASAL KATILIMI BAĞLAMINDA PARTĐLERĐN KADIN KOLLARININ SOSYOLOJĐK AÇIDAN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

Detaylı

Türkiye nin AB ye Erişiminin Yunan Medyasında Ele Alınışı ve Türk Medyasının Karşı Darbesi

Türkiye nin AB ye Erişiminin Yunan Medyasında Ele Alınışı ve Türk Medyasının Karşı Darbesi Türkiye nin AB ye Erişiminin Yunan Medyasında Ele Alınışı ve Türk Medyasının Karşı Darbesi E. Nezih Orhon ve Dimitra Dimitrakopoulou Giriş 210 Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihi

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

KÜRESELLEŞMENİN BOYUTLARININ TÜRKİYE DEKİ TELEVİZYON ANA HABER BÜLTENLERİNDEKİ YANSIMALARI: NTV, SHOW TV VE TRT 2 ÖRNEKLERİ 1

KÜRESELLEŞMENİN BOYUTLARININ TÜRKİYE DEKİ TELEVİZYON ANA HABER BÜLTENLERİNDEKİ YANSIMALARI: NTV, SHOW TV VE TRT 2 ÖRNEKLERİ 1 KÜRESELLEŞMENİN BOYUTLARININ TÜRKİYE DEKİ TELEVİZYON ANA HABER BÜLTENLERİNDEKİ YANSIMALARI: NTV, SHOW TV VE TRT 2 ÖRNEKLERİ 1 Gülsüm Çalışır 2 Giriş Günümüzün uluslararası düzeni, önceki dönemlerle kıyaslanamayacak

Detaylı