KUZEY KIBRIS TA KÜRESELLEŞME VE AVRUPALILIK: KIBRIS I YENİDEN DÜŞÜNMEK. Heycan ERHÜRMAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUZEY KIBRIS TA KÜRESELLEŞME VE AVRUPALILIK: KIBRIS I YENİDEN DÜŞÜNMEK. Heycan ERHÜRMAN"

Transkript

1 KUZEY KIBRIS TA KÜRESELLEŞME VE AVRUPALILIK: KIBRIS I YENİDEN DÜŞÜNMEK Heycan ERHÜRMAN

2 .

3 Kuzey Kıbrıs ta Küreselleşme ve Avrupalılık: Kıbrıs ı Yeniden Düşünmek Heycan ERHÜRMAN Dr. Öğretim Görevlisi, Lefke Avrupa Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Kıdemli Öğretim Görevlisi Özet: Küreselleşme tanınmamış bir devlet olmasına rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yaşayanları da etkilemektedir. Bu etkinin boyutu genel olarak ekonomik, kültürel ve politik alanlarda incelenebilir. Her ne kadar çok boyutlu bir süreç olsa da, Annan Planı nın sunulmasından sonraki dönemde, küreselleşme ile ilgili söylemlerin daha fazla Kıbrıslı Türklerin kimliklerine ilişkin soruları gündeme getirdiği görülür yılında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından sunulan Annan Planıyla Avrupalılık, küreselleşme ve modernleşme ile ilgili söylemler toplumun her katmanında tartışılır hâle gelmiştir. Bu tartışmalar, Kıbrıslı Türklerin Türklük, Avrupalılık ve Kıbrıslılıkla ilgili düşüncelerinin yeniden eklemlenmesini de beraberinde getirmiştir. Bu çalışmada, politik psikolojinin ilgilendiği temel başlıklardan biri olan kimlik oluşumlarının siyasal tercihler üzerinde ne gibi etkileri olabileceği konusuna açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Annan Planı nın uzun bir süre gündemde kalmasında ve bu denli tartışılmasında en büyük rolü kuşkusuz Kıbrıs Türk medyası üstlenmiştir. Bu yazıda, politik açıdan farklı hareket noktalarına sahip gazetelerin, AB üyeliğine ve küreselleşmeye ilişkin temsilleri ve söylemleri arasındaki farklılıklar analiz edilmektedir. Çalışmanın amacı, medyadaki politik söylemlerin bireylerin Avrupa Birliği ve ulusal kimlikleri ile ilgili görüşleri üzerinde ne gibi etkileri olabileceği konusuna ışık tutmaktır. Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Avrupalılık, Kimlik Oluşumu, Ulusal kimlik Abstract: In the Turkish Republic of Northern Cyprus, the subjects of globalization and European Union are highly controversial issues. Although the Turkish Republic of Northern Cyprus is an unrecognized state, globalization has political, cultural and economic influences on the region. The changing socio-political and historical circumstances since the presentation of the Annan Plan have raised new questions and made Turkish Cypriots focus on the issues of national identity, modernization, globalization and Europeanness. These debates played a crucial role in the articulation of the ideas of Turkish Cypriots about Turkishness, European- 21. Yüzyılda Sosyal Bilimler Sayı: 2 / Aralık-Ocak-Şubat

4 Heycan ERHÜRMAN ness and Cypriotness. This study aims to explore the influences of the construction of identity on the political preferences that can be considered as one of the important subject areas of the political psychology. After the presentation of the Annan Plan, the media (especially the newspapers) were mobilized to enter the debate on the globalization and the European Union. This study examines the different representations and discourses of the newspapers about the European Union and globalization. The aim of this research is to shed light on the influences of the political discourses of the media on the ideas of individuals about their national identities and European Union. Key Words: Globalization, Europeanness, Construction of Identity, National Identity Giriş Günümüzde küreselleşme ve küreselleşen dünya kavramları batı kültürü ve Avrupalılık söylemleri ile adeta iç içe geçmiş durumda. Küreselleşme modern batı tarihi içindeki tecrübelerle elde edilmiş bir şeyin dünya ölçeğinde yaygınlaştırılması olarak kabul edilebilir 1. Ulus-devleti inşa eden bir çok değeri geçersiz kılan bir süreç olma özelliği taşıyan küresellik 2, tanınmamış bir devlet olmasına rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yaşayanları da etkilemektedir. Bu etkinin boyutu genel olarak ekonomik, kültürel ve politik alanlarda incelenebilir. Bilindiği gibi, Kıbrıs adası coğrafi konumundan dolayı en eski çağlardan beri iktidar ilişkilerinin merkezi olmuştur. Bu nedenle de birçok kez sömürgeci ülkeler tarafından ele geçirilmiştir. Ada, bugün hâlâ Türkiye ve Yunanistan arasında büyük çekişmelere konu olmaktadır. Buna ek olarak, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği ülkeleri de çeşitli küresel, politik ve coğrafi sebeplerden dolayı Kıbrıs adasıyla yakından ilgilenmektedirler. Aslında, Kıbrıs adasına duyulan bu ilgi, Kıbrıs sorununu yaratan ve yeniden üreterek pekiştiren başlıca sebeplerdendir. Kıbrıs sorunu, adanın bölünmesiyle, gerek Türk ve Rum ada halkları gerekse üçüncü taraflar açısından güncelliğini hiç kaybetmeyen bir sorun haline dönüşmüştür yılında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından sunulan Annan Planı, olası bir çözümden sonra tüm Kıbrıs ın Avrupa Birliği üyeliğini öngören ilk plan olması bakımından, politik ve sosyal anlamda tarihi bir önem taşır. Ancak, Annan Planı nın esas önemi, onun Kıbrıslı Türklerin kimlikleri ile ilgili belleklerinin yeniden yapılanma sürecinde bir nevi katalizör rolü oynamasıdır 3. Annan Planı nın sunulmasıyla Avrupalılık, küreselleşme ve modernleşme 1 Arslan, Abdurrahman. (2002). Küreselleşme: Kuşatma Altındaki Dünya, Köprü Dergisi, No:77, s.3 2 Arslan, Abdurrahman. (2002). A.g.m., s.4 3 Erhürman, Heycan.(2008). Bellek eklemlenmeleri: Annan planı sonrası Kıbrıslı Türklerin kimlikleri ile ilgili sabitlenme arayışları, Kıbrıs yazıları, 7-8-9, s Sayı: 2 /Aralık-Ocak-Şubat Yüzyılda Sosyal Bilimler

5 Kuzey Kıbrıs ta Küreselleşme ve Avrupalılık: Kıbrıs ı Yeniden Düşünmek ile ilgili söylemler toplumun her katmanında tartışılır hâle gelmiştir. Bu tartışmalar, Kıbrıslı Türklerin Türklük, Avrupalılık ve Kıbrıslılıkla ilgili düşüncelerinin yeniden eklemlenmesini de beraberinde getirmiştir. Annan Planı nın uzun bir süre gündemde kalmasında ve bu denli tartışılmasında en büyük rolü Kıbrıs Türk medyası üstlenmiştir. Bu yazıda, Annan Planı nın sunulmasından sonraki dönemde Avrupa Birliği, küreselleşme, Avrupalılık ve ulusal kimlik konularında Yenidüzen ve Birlik gazetelerinde yayınlanan bazı haberlerin ve köşe yazılarının söylem analizi yapılacaktır. Söylemlerin Türk, Avrupa ve Kıbrıslı kimliğini nasıl eklemlediği üzerinde durulacaktır. Haberlerin ve köşe yazılarının analizinde eleştirel söylem analizine getirdikleri yaklaşımla Viyana okulu olarak bilinen grubun modeli benimsenmiştir. Analizde bu grubun başlıca temsilcilerinden olan Wodak, Cillia, Reisigl ve Liebhart ın (1999) ulusal kimliğin söylemsel olarak yapılanmasında önemli rol oynadığını belirttikleri stratejiler üzerine odaklanıldı. Medya, Politika ve Ulusal Kimlik Günümüzde kimliğimizle ilgili belleklerimizin şekillenmesinde en çok rol oynayan mekanizmalardan biri şüphesiz medyadır. Ancak, medyayı bilgi yi objektif bir şekilde aktaran bir mekanizma olarak görmek yersiz olacaktır. Bilinmesi gerekir ki medya, gerçekleri yansıtan bir araç olmaktan çok, bu gerçekleri yapılandıran bir mekanizma olarak işlev görür. Medya mesajlarının üretiminde ve medya tarafından sunulan gerçekliğin farklı şekillerde temsil edilmesinde medyanın sahiplik ve kontrol yapıları büyük rol oynar. Bommes ve Wright ın da belirttiği gibi, söylemlerin üretildiği koşulları göz ardı etmek onların rüzgâra yazıldığını farz etmeye benzer 4. Medya söylemlerinin yapılandırılmasında politik, ekonomik ve kültürel faktörlerin önemi bir hayli büyüktür. Bu nedenle de söylemleri içinde oluştukları bağlamdan yalıtarak analiz etmeye çalışmak yersiz olacaktır. Kuzey Kıbrıs ta yayınlanan ulusal gazetelerin bir kısmının bazı politik partilerle organik ilişki içerisinde olduğu, bir kısmının da organik bir ilişki olmaksızın politik partileri desteklediği görülmektedir. Kıbrıs Türk medyasına baktığımız zaman, ulusal gazetelerin televizyon kanallarına oranla hem daha fazla sayıda oldukları hem de ideolojik açıdan daha fazla çeşitlilik içinde oldukları göze çarpar. Belirtmek gerekir ki, Kuzey Kıbrıs taki ulusal gazeteler Kıbrıs Türk toplumunun demokratik açıdan gelişmesine katkı sağlamaktadır. Ulusal gazeteler farklı politik görüşleri savunmakta ve farklı politik görüşlere sahip gazetelerin varlığı, bir yandan Kıbrıslı Türklerin politikaya olan ilgisinin artırmasına yardımcı olurken, diğer yandan da onların politikaya katılımını teşvik etmektedir. Splichal ve Wasko nun da belirttiği gibi, basın özgürlüğü toplumdaki farklı görüşlere eşit olarak değer verildiğinin göstergesidir. Bu durum, toplumdaki hâkim grupların ayrıcalıklarını ortadan kaldırması bakımından da önemlidir 5. 4 Bommes, M., and Wright, P., (1982). Charms of Residence: The Public and the Past. In: Johnson, R., Mclennan, G., Schwarz, B., and Sutton, D. (eds.). Making Histories. London: Hutchinson, s Splichal, Slavko and Wasko, Janet (eds) (1993). Communication and Democracy, Ablex, New Jersey, s Yüzyılda Sosyal Bilimler Sayı: 2 / Aralık-Ocak-Şubat

6 Heycan ERHÜRMAN Kıbrıs sorunu çözülmeden adanın bir bütün olarak Avrupa Birliği ne girmesi mümkün olmadığından, medyada çıkan haberlerde Avrupa Birliği ile Kıbrıs sorunu konularının iç içe olduğu görülmektedir. Annan Planı sunulduktan sonra Kuzey Kıbrıs taki ulusal gazetelerin birçoğunun Avrupa Birliği ve daha geniş anlamda küreselleşme ile ilgili farklı görüşler ortaya attıkları göze çarpmaktadır. Bunun sebebi, gazetecilerin ve haber editörlerinin söylemlerini çalıştıkları medya kuruluşunun politik duruş noktasından hareketle belirlemeleridir. Louw un da vurguladığı gibi, medyada hangi söylemlerin ön plana çıktığı ve hangilerinin göz ardı edildiği, medya kuruluşunun sahiplik yapısıyla yakından bağlantılıdır 6. Gazetelerin farklı kurumsal amaçları ve ideolojileri vardır. Toplumun temel bilgi kaynaklarından biri olan gazeteler çoğu zaman gerek iktidarda gerekse muhalefette olan hâkim grupların politik kontrolü altındadır. Bu nedenle de bu grupların politik görüşlerinin gazete söylemleri üzerinde önemli bir etkisi vardır. Bu durum, gazetelerin aynı olayları farklı içerik ve başlıklarla sunmaları ve haberde kullanılan dili maniple etmeleri sonucunu doğurur. Böylece gazeteler politik söylemleri doğrultusunda bize neyin önemli ve neyin önemsiz olduğunu gösterirler. Gazetelerin Avrupa Birliği ve daha geniş anlamda küreselleşme ile ilgili söylemleri, politik, ekonomik ve kültürel faktörler tarafından yapılandırılmaktadır. Vurgulamak gerekir ki, söylemler ancak kısmi olarak sabitlenebilirler ve rastlantısaldırlar. Bu nedenle de değişen kültürel ve politik koşullara bağlı olarak eklemlenirler. Ancak, bu durum söylemlerin analiz edilemeyeceği anlamına gelmemektedir. Söylemler her ne kadar sürekli bir değişim içerisinde olsalar da, gazetelerin söylem ve temsillerini belirli bir dönem içinde analiz etmek mümkündür. Annan Planı nın sunumundan sonra, Kıbrıs ta yayınlanan ulusal gazetelerin söylemlerine bakıldığı zaman, Türk milliyetçiliği söylemi ile Avrupa Birlikçi söylemin iki hâkim söylem olarak ortaya çıktığı göze çarpar 7. Kuzey Kıbrıs ın Annan Planı çerçevesinde varılacak olan olası bir anlaşmadan sonra Avrupa Birliği ne katılımını destekleyen söylemi Avrupa Birlikçi söylem olarak sınıflandırmak mümkündür. Bu dönem içerisinde Avrupa Birlikçi söylemin Kıbrıs milliyetçiliği söylemi ile kesiştiği ve bu söylemi pekiştirdiği görülür. Kıbrıs milliyetçiliği söyleminde Kıbrıslı Türkler ile Rumlar arasındaki ortak özellikler üzerinde durulur ve onların olası bir anlaşmadan sonra Avrupa Birliği çatısı altında birleşmeleri öngörülür. Böylece bu gazeteler, söylemleriyle, Avrupa Birliği ve daha geniş anlamda küreselleşme sürecine destek verirler. Öte yandan, Kuzey Kıbrıs ın Avrupa Birliği ne katılımına olumlu bakmayan gazeteler de vardır. Gazete söylemlerinden Avrupa Birliği ne katılımın adadaki Türk varlığına ve kimliğine bir nevi tehdit oluşturabileceği anlaşılmaktadır. Buna paralel olarak Avrupalılar ve Kıbrıslı 6 Louw, Eric. (2001). The Media and Cultural Production, Sage Publications, London, s Erhürman, Heycan.(2003). Representing Europe? discourses on European Union membership in selected newspapers of Turkish Republic of Northern Cyprus. Master s Thesis, Faculty of Communication and Media Studies, Eastern Mediterranean University, Famagusta, s Sayı: 2 /Aralık-Ocak-Şubat Yüzyılda Sosyal Bilimler

7 Kuzey Kıbrıs ta Küreselleşme ve Avrupalılık: Kıbrıs ı Yeniden Düşünmek Rumlar birçok gazete yazısında öteki olarak temsil edilirken, Türkiye ile Kıbrıs Türkleri arasındaki ortak noktalar vurgulanmaktadır. Bu gazetelerin söylemlerini Türk milliyetçiliği söylemi olarak sınıflandırmak mümkündür. Avrupa Birliği, Küreselleşme ve Ulusal Kimlik Üzerine bir Söylem analizi: Birlik Gazetesi ve Yenidüzen Gazetesi Örneği Kuzey Kıbrıs taki ulusal gazetelerde, Avrupa Birliği, Avrupalılık ve küreselleşme ile ilgili farklı söylemler dikkati çekmektedir. Kellner in de belirttiği gibi, küreselleşme kavramı pozitif ya da negatif olarak tanımlanabilen, farklı anlamlara ve yorumlara açık bir kavramdır 8. Kuzey Kıbrıs ta yayınlanan ulusal gazetelerin haberlerine de bakıldığında, küreselleşme ve Avrupa Birliği ile ilgili birbirine zıt söylemler göze çarpmaktadır. Ancak, Avrupa Birliği ve daha geniş anlamda küreselleşme ile ilgili söylemleri tek bir konu başlığı altında toplamak oldukça zordur. Bunun nedeni, küreselleşmenin ekonomi, siyaset, kültür ve gündelik hayatla ilgili çok boyutlu ve karmaşık bir süreç olmasıdır. Her ne kadar çok boyutlu bir süreç olsa da, Annan Planı nın sunulmasından sonraki dönemde, küreselleşme ile ilgili söylemlerin daha fazla Kıbrıslı Türklerin kimliklerine ilişkin soruları gündeme getirdiği görülür. Anderson a göre, kimlik hatırlamayla değil de anlatılar yoluyla oluşur 9. Böylece, medyadaki söylemler Kıbrıslı Türklerin Türklük, Kıbrıslılık ve Avrupalılık ile ilgili düşüncelerinin eklemlenmesinde büyük rol oynar. Kuzey Kıbrıs ta Annan Planı nın sunulmasından sonraki dönem içerisinde yayınlanan gazete haberlerine baktığımız zaman, Avrupa Birliği ve Annan Planı ile ilgili olumlu ve olumsuz söylemler göze çarpar. Gazetelerin bu konulardaki söylemleri destekledikleri politik partilerin görüşleri ile paraleldir. Birçok gazetenin söyleminde, Avrupalı, demokrasi ve medeniyetin beşiğinde iyi ekonomik koşullarda yaşayan kişi olarak temsil edilir. Bu dönem içerisinde, Kuzey Kıbrıs ın Avrupa Birliği ne katılımını destekleyen Yenidüzen gazetesinin söylemine bakıldığında, Avrupa Birliği ne katılımın modern toplumun bir gereği olarak gösterildiği görülür. Buna göre, Avrupa Birliği ne ve daha geniş anlamda küreselleşme sürecine katılmak, ekonomik ve sosyal anlamda ilerlemenin ve daha iyi bir hayat standardına erişmenin yoludur. Demokrasi, özgürlük ve eşitlik getireceğine inanılan bu süreç, Yenidüzen gazetesi gibi Avrupa Birlikçi söylemi benimseyen diğer gazeteler tarafından da desteklenmektedir. Böylece, bu gazeteler, haberlerinde, Kuzey Kıbrıs ın Avrupa Birliği ne katılımını destekleyen politikacıların, sivil toplum örgütlerinin ve diğer kuruluşların görüşlerini ön plana çıkarmaktadırlar. 8 Kellner, Douglas. (1998). Globalization and the Postmodern Turn. Axtmann,R. Globalization and Europe, Pinter, London, s Anderson, Benedict. (1991). Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism. 2nd ed. London: Verso, s Yüzyılda Sosyal Bilimler Sayı: 2 / Aralık-Ocak-Şubat

8 Heycan ERHÜRMAN Ana başlık: Şu an, Kıbrıs için en iyi fırsat penceresi Çözüm sonrası için iki taraf arasındaki ekonomik açığın kapatılması amacıyla AB uzmanlarını, ekonomik konularda bilgili uzmanlarla görüşmek üzere kuzeye göndermek istediklerini belirten Avrupa komisyonu Kıbrıs delegasyon başkanı Adriaan van der Meer, kuzeyin güneyle aynı ekonomik düzeyi yakalaması konusunda kuzeye ilişkin ellerinde ekonomik veriler olmadığını ancak kuzeyin küçük bir bölge olması nedeniyle bunun çok uzun sürmeyeceğini söyleyebileceğini belirtti. Yenidüzen (1 Kasım 2002) Bu dönem içerisinde, Avrupa Birlikçi söylemi benimseyen birçok gazetenin haberlerinde, AB yetkililerinin, AB ye katılması halinde, Kuzey Kıbrıs ın kötü olan ekonomisinin daha iyiye gideceği yönündeki açıklamalarına yer verdiği görülmektedir. AB yi ekonomik ve politik sorunların çözümü için bir fırsat olarak gösteren bu tür ifadeler, Avrupa Birlikçi söylemin eklemlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Avrupa Birliği nin Kıbrıslı Türklere yardımcı olmaya çalıştığı yönünde mesajlar veren bu tür haberlerde, Avrupalılar dost olarak temsil edilmektedirler. Bilindiği gibi ben/biz ve öteki kavramları kimliği oluşturan temel kavramlardır. Bu bağlamda, Avrupalıları bizden biri ve dostlarımız olarak gösteren bu temsiller, Avrupalılık kimliğinin eklemlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Ana Başlık: Arzumuz AB de birleşik Kıbrıs Brüksel de Kıbrıs konusunun çözümü sonrasında uygulamaya konulacak ekonomik bir program üzerinde çalıştıklarını açıklayan Van Der Meer, AB tarafından sağlanacak yaklaşık 200 milyon Euro tutarındaki bir meblağdan söz etti ve bunun iki taraf arasındaki ekonomik uçurumu aşmayı kolaylaştırıcı rol oynayacağı üzerinde durdu. (Yenidüzen, 1 Kasım, 2002) Haberlerde, Avrupalıların iyi yaşam koşullarına sahip olduğu ve Kıbrıslı Türklerin AB ye girmesi hâlinde onların da Avrupalıların sahip olduğu olanaklardan yararlanabileceği ima edilmektedir. Günümüzdeki koşulların gelecekte değişmesi gerektiğine yapılan vurgu, toplumda iyi yapılanmış bir ulusal kimliği dönüştürmeyi amaçlayan stratejilerden biridir 10. Bu bağlamda, Kıbrıslı Türkler ile Rumların AB çatısı altında birleşmeleri hâlinde Kuzey Kıbrıs ta da ekonomik koşulların iyileşeceği yönündeki bu tür ifadeler, Kıbrıs Türk toplumunda hâkim bir kimlik olan Türk kimliğini Avrupa kimliğine dönüştürmeyi amaçlayan momentler olarak işlev görmektedir. 10 Wodak, Ruth. et al.(1999). The Discursive Construction of National Identity. Edinburg: Edinburg University Press, s Sayı: 2 /Aralık-Ocak-Şubat Yüzyılda Sosyal Bilimler

9 Kuzey Kıbrıs ta Küreselleşme ve Avrupalılık: Kıbrıs ı Yeniden Düşünmek Öte yandan, Kuzey Kıbrıs ın Avrupa Birliği ne girmesini desteklemeyen bazı gazetelerde, Avrupa Birliği nin aslında ne Türkiye Türklerini ne de Kıbrıs Türklerini istediği yönünde haberler göze çarpmaktadır. Böylece, Avrupa Birliği ne katılmak istenmesinin bir anlamı olmadığı ima edilmektedir. Bu tür ifadeler, adadaki mevcut durumun devam etmesine yönelik vurgu yaptığından, idame stratejilerinden biri olarak işlev görmektedir. Wodak, Cillia, Reisigl and Liebhart ın da belirttiği gibi, idame stratejileri, tehdit edilen bir kimliği koruyarak ve destekleyerek muhafaza etmeyi ve yeniden üretmeyi amaçlar 11. Bu haberlerde de, Avrupalıların Türkiye ve Kıbrıs Türklerini istemedikleri ima edilerek, adadaki Türk kimliği Avrupalılara (ötekilere) karşı korunmakta ve desteklenmektedir. Ana başlık: AB bizi istemiyor. Bizler, yıllardır yazılarımızda, Türkiye-Kıbrıs-AB-Yunanistan ilişkilerini incelerken ve genelde AB nin Türkiye ve Kıbrıs Türklerine karşı dostça olmayan, samimi olmayan ve dahası, hasmane olarak nitelendirilebilecek politikalarına işaret ederken, asılacak tek dalın AB olduğu ve AB nin Türkleri kucaklayacağını düşünenler nasıl yanıldıklarını anlayacaklar sanıyorduk... Bugün Avrupalı yorumcuların tümü, 15 AB üye ülkesinden, Yunanistan dışında hiçbirinin, Türkiye nin AB üyesi olmasını istemediği değerlendirmesinde bulunuyor. Onlara göre, ülkenin büyüklüğü (nüfus açısından yakında Avrupa nın en güçlü ülkesi olacak), sınırları (İran,Irak,v.b.), ekonomik sorunları ve hatta dini, AB üyeliğini yasaklayıcı faktörler oluşturuyor. (Birlik, 4 Kasım 2002) AB bizi istemiyor şeklindeki başlıktaki biz Türkleri ve Kıbrıslı Türkleri temsil etmektedir. Böylece AB ve Avrupalılar da Türkleri istemeyen ötekiler konumuna yerleştirilmektedir. Biz vurgusuyla Kıbrıs ve Türkiye Türkleri arasındaki birlik ve beraberliğe atıfta bulunulmakta ve böylece Türk kimliği pekiştirilmektedir. Belirtmek gerekir ki, biz ifadesine yapılan vurgu kimlik yapılanma sürecinde en sık kullanılan stratejilerden biridir 12. Ancak her zaman öteki üzerinden tanımlanan biz ve biz üzerinden tanımlanan öteki, söylemlerin kültürel koşullar içerisinde sürekli olarak değişmesiyle, hiçbir zaman tam olarak sabitlenememektedir. Bu bağlamda, Avrupa Birlikçi söylemi savunan gazetelerde biz ve onlar ayrımının tamamen farklılaştığı görülmektedir. Ana başlık: Çözüm ve AB için Haydi Meydanlara Bazı sivil toplum örgüt başkanları ve bir grup işadamı, Lefkoşa da mitinge davet 11 Wodak, Ruth,.(1999). a.g.e. s Wodak, Ruth (1999). a.g.e. s Yüzyılda Sosyal Bilimler Sayı: 2 / Aralık-Ocak-Şubat

10 Heycan ERHÜRMAN yürüyüşü yaptı... Kıbrıs Türk Sivil Toplum Örgütleri, Ortak Vizyon Komitesi tarafından Haydi Meydanlara başlığı ile dağıtılan el ilanları şöyle: Toplumsal varlığımızın devamı için, siyasi irademize sahip olmak için, insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün egemen olacağı bir düzen için. Planlı bir ekonomiye sahip olmak için. Yurdumuzda ve bölgemizde barış ortamının sağlanması için. İstikrarlı bir para birimine kavuşmak için. İnsanca yaşam koşullarına ulaşmak için. Uluslararası tanınmışlığa sahip olmak için. Avrupa Birliği ndeki ve dünyadaki onurlu yerimizi almak için. Çözüm ve AB için haydi meydanlara. Yenidüzen (27 Kasım, 2002) Annan Planı nın sunulmasından sonraki dönem içerisinde çıkan haberlerin birçoğunda Avrupa Birliği bir toplumun tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir birlik olarak temsil edilmektedir. Yukarıdaki haberde, Avrupa Birliği, insan hakları, uluslararası tanınmışlık, planlı bir ekonomi, insanca yaşam koşulları ve barış ı temsil etmektedir. Öte yandan, toplumsal varlığın devamı için ve siyasi irademize sahip çıkmak için ifadeleriyle Türkiye nin Kuzey Kıbrıs üzerindeki hâkimiyetine atıfta bulunulmakta ve bu hâkimiyetin Kuzey Kıbrıs taki toplumsal varlığı tehdit ettiği ima edilmektedir. Türkiye yi ve Türkiye den adaya gelen Türkleri ötekileştiren bu ifadeler, Türk milliyetçiliği söylemine eklemlenmeyen elementler olarak işlev görmektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi, Avrupa Birliği ni insanca yaşamak için tek çıkış yolu olarak gösteren bu söylem, Kuzey Kıbrıs taki yaşam koşullarının gelecekte değişmesi gerektiği üzerine yapılan vurguyla, Avrupa kimliğinin yapılanmasında rol oynamaktadır. Öte yandan, haberlerindeki ifadelerle Türk milliyetçiliği söylemini pekiştiren gazetelerin bazılarında, Avrupalılar, savaşları başlatan ve insanların ölümüne yol açan ötekiler olarak temsil edilmektedirler. Böylece, bu gazetelerde Kuzey Kıbrıs ın Avrupa Birliği ne katılımı adadaki Türk varlığına bir tehdit olarak gösterilmektedir. Ana başlık: Yeni bir dünya kurulur... Türk ulusu orada yerini alır Avrupalılar kimdir biliyor musunuz? Birinci Dünya Savaşı nı başlatanlar, İkinci Dünya Savaşı na neden olanlar... Daha geriye gidersek: Milyonlarca insanın ölümüne yol açan din savaşlarının sorumluları... Kıbrıs ta yılları arasında toplu mezarlara gömülen, katledilen Kıbrıs Türkü nün sesini duymayanlar. Dünya üzerinde kurdukları emperyalist baskı ve sömürü düzeni ile dünyanın dört bir yanındaki mazlum milletleri kılıçtan geçirenler... AB sınırları içinde artık sayıları milyonlarla ifade edilen işsizler, kapatılan fabrikalar, sokağa atılan işçiler... Girdikleri her ülkenin ulusal pazar ve servetinin başına oturup, o ülkenin gerçek sahiplerini hizmetçi ve köle konumuna düşürenler de Avrupalılardır... Türk ulusunun bu AB ile işi olamaz. (Birlik 30 Ekim 2002) 170 Sayı: 2 /Aralık-Ocak-Şubat Yüzyılda Sosyal Bilimler

11 Kuzey Kıbrıs ta Küreselleşme ve Avrupalılık: Kıbrıs ı Yeniden Düşünmek Yukarıdaki haberden de anlaşılacağı gibi, Kuzey Kıbrıs ın Avrupa Birliği ne girmesini desteklemeyen gazeteler, Avrupa Birliği ne ve daha geniş anlamda küreselleşme sürecine katılımı kültürel ve ekonomik anlamda pozitif bir ilerleme ve ekonomik bağımsızlık olarak değil, emperyalizmin oyununa gelme şeklinde değerlendirmektedirler. Buna göre, Avrupa Birliği ne katılmak, ulus devletin bütünlüğü ve ekonomik refahı açısından bir tehdit unsuru oluşturmaktadır. Avrupa Birliği ne girecek olan Kıbrıslı Türklerin Avrupa Birliği ülkelerindeki piyasayla rekabet etme potansiyeli olmadığından, Avrupa Birliği onlara ekonomik açıdan bir ilerleme değil, sefalet (işsizlik, kapatılan fabrikalar, sokağa atılan işçiler) getirecektir. Haberde, Avrupalıların girdikleri ülkelerdeki halkları köleleştirdiği ve hizmetçi konumuna düşürdüğü belirtilmekte, böylece Kıbrıslı Türklerin Avrupa Birliği ne girmesi hâlinde onların da aynı duruma düşeceği ima edilmektedir. Avrupa Birliği ile ilgili olumsuz söylemler ve Avrupalıları ötekileştiren bu tür yaklaşımlar, Kuzey Kıbrıs taki mevcut durumun devam etmesi gerektiği yönünde mesajlar vermektedir. Belirtmek gerekir ki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şu anki mevcut durumda ekonomik ve politik yönden Türkiye ye bağımlı bir durumdadır. Kuzey Kıbrıs ın Avrupa Birliği ne girmesini desteklemeyen gazetelerin söylemleri analiz edildiğinde, ulus-devletin sınırlarını ve Türkiye nin adadaki konumunu bir güvence olarak görmekte oldukları anlaşılır. Bu durum, adadaki Türk milliyetçiliği söylemini pekiştirmekte ve böylece Türk kimliğini yeniden yapılandırmaktadır. Gazetelerin Kıbrıslı Türklerin güvenliği açısından adadaki mevcut durumun devamına yönelik yaptığı vurgular, Türk kimliğini pekiştiren stratejilerden bazılarıdır. Wodak, Cillia, Reisigl ve Liebhart ın da belirttiği gibi, koruma ve sakınma stratejisi, tehdit altında olduğu varsayılan kimliğin yeniden üretilmesinde önemli rol oynamaktadır 13. Öte yandan, bir başka söylemde, tehdit altında olduğu varsayılan kimliğin Türk kimliği değil de Kıbrıslı (Türk) kimliği olduğu görülebilmektedir. Türkler ise bu söylemde öteki konumunda temsil edilmektedir. Anadolu dan aktarılan nüfusla tanışan Kıbrıs Türk toplumunun çok farklı bir görünüm gördüğünü kaydeden Birleşik Kıbrıs Partisi Dış ilişkiler Sekreteri Özker Özgür, kılık-kıyafetlerinin, eğitim düzeylerinin, ilkel yaklaşımlarının ve birbirleriyle ilişkilerinin bizden farklı olduğunu söyledi. (Yenidüzen 9 Kasım 2002) Yukarıdaki haberde Türkiye den gelen Türklerin kültürel açıdan Kıbrıslı Türklerden farklı oldukları öne sürülmektedir. Özgür, bu farklılıkları, kılık-kıyafet, eğitim düzeyi ve yaklaşım şeklindeki farklılıklar olarak sınıflandırmaktadır. Türkiye den gelen Türkleri Anadolu dan aktarılan nüfus olarak tanımlayan Özgür, onların yaklaşımlarının ilkel olduğunu öne sürmektedir. İlkel yaklaşım 13 Wodak, Ruth,(1999). a.g.e. s Yüzyılda Sosyal Bilimler Sayı: 2 / Aralık-Ocak-Şubat

12 Heycan ERHÜRMAN derken, aslında modern olmayan ve çağdışı bir yaşam şekline atıfta bulunulmaktadır. Böylece, Kıbrıslı Türklerin Türkiye den adaya gelenlerin aksine, eğitim düzeyleri yüksek, uygar, modern ve çağdaş insanlar oldukları ima edilmektedir. Kıbrıslı Türkleri Türkiye den gelen Türklere oranla daha üstün bir yere oturtan bu söylem, Türkleri dışlayıcı ve ötekileştirici bir işlev görmektedir. Böylece, Kıbrıslı (Türk) kimliği yeniden üretilmektedir. Wodak, Cillia, Reisigl and Liebhart ın da belirttiği gibi, üstünlük ile ilgili varsayımlarla desteklenen (pozitif) farklılığa yapılan vurgu, kimlik yapılanmasında önemli rol oynayan stratejilerden biridir 14. Öte yandan, Türk milliyetçiliği söylemini benimseyen gazetelerde, Kıbrıslı Türklerin de Türk ulusunun bir parçası olduğu, bu nedenle de Kıbrıslı Türklerin Türkiye yi/türkleri dışlamaları eleştirilmektedir. Kimi şaşkınlar ve gaflet sahipleri her ne kadar da, 29 Ekim in önemini anlamayıp işi, bu bizim bayramımız mı? demeye dahi getirmelerine karşın; evet. Bu bizim bayramımız. Çünkü Türk Ulusu nun bayramı. Çünkü tarihin yazdığı en zor ve en anlamlı bir kurtuluş savaşının sonunda, Emperyalizme karşı kurulan bir büyük ulus devletin taçlandırıldığı gün. Bugün aynı düşman tarafından yıkılmaya çalışılan anti-emperyalist bir kale, bir onur mevzisi. (Birlik, 30 Ekim 2002) Yukarıdaki haberde, Türkiye Cumhuriyeti nin ilan edildiği gün olan 29 Ekim in Kıbrıslı Türklerin de bayramı olduğu çünkü Kıbrıslı Türklerin de Türk ulusunun bir parçası olduğu belirtilmektedir. Böylece, bir önceki haberin aksine, Türkler/Türkiye ile Kıbrıslı Türkler arasında farklılıklar değil de, ortak noktalar ve benzerlikler vurgulanmaktadır. Bu durumun Türk milliyetçiliği söylemini yeniden üreterek pekiştirdiği söylenebilir. Wodak, Cillia, Reisigl and Liebhart ın da belirttiği gibi, ortak özellikler üzerine yapılan vurgu birleştirme stratejilerinden biridir ki bu strateji, kimlik yapılanma stratejilerinin en önemlileri arasındadır 15. Öte yandan, Annan Planı sunulduktan sonraki dönemde Kuzey Kıbrıs ın AB ye girmesini destekleyen gazetelerde Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumların geçmişte bir arada dost olarak yaşadıkları ve ortak bir geçmişe sahip oldukları yönündeki söylemlere sıkça rastlanmaktadır. Bu tür söylemler, Kıbrıslı Türkler ile Rumların gelecekte de bir arada yaşamaları gerektiği yönünde mesajlar vermektedir. Böylece, Avrupa Birlikçi söylemi savunan bu gazetelerde Kıbrıslı Türkler ile Rumların ortak özelliklere sahip olmasına dayanan Kıbrıslı (Türk) kimliği nin pekiştirildiği söylenebilir. 14 Wodak, Ruth, (1999). a.g.e. s Wodak, Ruth, (1999). a.g.e. s Sayı: 2 /Aralık-Ocak-Şubat Yüzyılda Sosyal Bilimler

13 Kuzey Kıbrıs ta Küreselleşme ve Avrupalılık: Kıbrıs ı Yeniden Düşünmek Ana başlık: Eski dostlar kucaklaştı Bu yıl üçüncüsü düzenlenen buluşmada Türk-Rum eski köylüler, eski komşular ve eski dostlardan yaklaşık 300 e yakın kişi biraraya geldi... Piknikte özellikle yaşlı Kıbrıslıların hasret gidererek eski anıları tazelemeleri ve kaybettikleri dostlarını anmaları görülmeye değerdi... Pikniğe katılan Dali ve yöre insanlarının tümünde aynı umut vardı. Önümüzdeki günlerin Kıbrıs a çözüm getireceği umudu. (Yenidüzen, 7 Kasım 2002) Haberde, Kıbrıslılar üzerine yapılan vurguyla, Kıbrıslı Türkler ile Rumlar arasındaki farklılıklar ortadan kaldırılarak, ortak noktalar (eski anılar, kaybedilen dostluklar, vs) üzerinde yoğunlaşılmaktadır. Yaşlı Kıbrıslılar hasret giderdi ve eski dostlar kucaklaştı şeklindeki ifadeler, Kıbrıslı Türkler ile Rumların birlikte yaşadıkları dönemi, yani geçmişi yeniden yapılandıran momentler olarak işlev görmektedir. Haberin sonunda, pikniğe katılanların hepsinde önümüzdeki günlerin Kıbrıs a çözüm getireceği umudu olduğu belirtilerek, Kıbrıslıların geçmişte mutlu bir şekilde yaşadıkları ve gelecekte de bunu sürdürmek istedikleri ima edilmektedir. Böylece, Kıbrıs sorununun çözümü ve AB ye katılım özgürlüğün gelmesi için tek yol olarak gösterilmektedir. Haberde, geçmiş yeniden kurgulanmaktadır. Vurgulamak gerekir ki, yapılandırılmış bir geçmiş olmadan ulusal kimliklerden bahsetmek mümkün değildir. Weil ın (1971 bak. Lowenthal 1985) da dediği gibi, kolektiflik temellerini geçmişten alır 16. Bu nedenle de, ulusal kimlik geçmişin uygun şekilde kurgulanması sonucu yapılandırılır. Ancak, geçmişin yeniden kurgulanmasındaki amaç geleceği şekillendirmektir. Bu bağlamda, Kuzey Kıbrıs ın AB ye katılımını desteklemeyen gazeteler analiz edildiğinde, geçmişin bu gazetelerde oldukça farklı bir şekilde kurgulandığı dikkat çeker. Ana Başlık: Rumların Türkleri Aşşağılamaları...Bizim zamanımızda, Rumların Türklere karşı yaklaşımları hep aşağılayıcı olmuştu. En yakın arkadaşımız bile şakaya vurarak Bello Turkko (Deli Türk), Pis Türk.. Hırsız Türk..v.s. şeklinde bir yaklaşım gösteriyordu. Geçmişte Türk ve Rumlar bal gibi bir arada yaşarlardı hikayesini yabancılardan ve aramızdaki Rum yanlılarından çok dinledik. Kazın ayağı hiç de öyle değildi. Türk ve Rumların yan yana yaşadıkları, birbirlerinden alışveriş yaptıkları doğrudur. Fakat Rumların ENOSİS bayrağını yükselttikleri gün, Türklerle aralarına geri dönüşü olmayan bir soğukluk girmişti. (Birlik, 1 Kasım 2002) 16 Lowenthal, David. (1985). The Past is a Foreign Country. Cambridge: Cambridge University Press. 21. Yüzyılda Sosyal Bilimler Sayı: 2 / Aralık-Ocak-Şubat

14 Heycan ERHÜRMAN Yukarıdaki köşe yazısında, geçmişte Türklerle Rumların hiçbir zaman gerçek dost olmadıkları öne sürülmüştür. En yakın Rum arkadaşın bile şaka da olsa Türk arkadaşına deli Türk, pis Türk, hırsız Türk şeklinde hitap edebileceği belirtilen yazıda Rumların güvenilmez ve samimiyetsiz oldukları ima edilmiştir. Geçmişte Türk ve Rumların yan yana yaşadıklarının ve alışveriş yaptıklarının doğru olduğunu ancak daha sonra Rumların Enosis niyetlerini açığa vurduklarını belirten köşe yazarı böylece Rumların gerçek yüzlerini gösterdiklerini ima etmiştir. Yazar, Rumların Enosis bayrağını yükselttikleri gün, Türklerle aralarına geri dönüşü olmayan bir soğukluk girmişti şeklindeki ifadesiyle Türkler ile Rumlar arasında geçmişten kaynaklanan bir soğukluk olduğunu ve bu soğukluğun gelecekte de böyle devam edeceğini belirtmiştir. Türk ve Rumları iki zıt kutba bölen bu tür ifadeler, Kıbrıslı Türk ve Rumların ortak noktalarına vurgu yapan Kıbrıslı (Türk) kimliğini yıkıcı stratejiler olarak işlev görmektedir. Bu stratejiler, Kıbrıslı Türklerle Rumların Avrupa Birliği çatısı altında birleşmeleri gerektiğini savunan Avrupa Birlikçi söyleme karşıt bir strateji de oluşturmaktadırlar. Yukarıda yapılan söylem analizlerinden de anlaşılabileceği gibi, Avrupa Birlikçi söylem ile Türk Milliyetçiliği söylemini benimseyen gazetelerin Avrupa Birliği/küreselleşme ile ilgili farklı ve çoğu zaman birbirine zıt söylemleri vardır. Aşağıdaki tablo, gazetelerin Avrupa Birliği ve daha geniş anlamda küreselleşme süreci ile ilgili pozitif ve negatif yorumlarını göstermektedir. AB/Küreselleşme Avrupa Birlikçi Söylem Demokrasi Eşitlik Kıbrıslı Türklerin İnsan haklarından yararlanması Refah Bağımsızlık Güvenlik Türk Milliyetçiliği Söylemi Anti-Demokratik şartlar Ayrım Kıbrıslı Türklerin azınlık haklarına mahkum edilmesi Sefalet Emperyalizm Tehdit Sonuç Günümüzde, AB ve daha geniş anlamda küreselleşme dünyanın birçok ülkesinde farklı alanlardaki birçok akademisyen arasında en çok tartışılan konulardan biri haline gelmiştir. Yukarıda da belirtildiği gibi, özellikle ulus-devlet üzerindeki etkilerinin oldukça konuşulduğu küreselleşme, Kuzey Kıbrıs ta da Annan Planı nın 174 Sayı: 2 /Aralık-Ocak-Şubat Yüzyılda Sosyal Bilimler

15 Kuzey Kıbrıs ta Küreselleşme ve Avrupalılık: Kıbrıs ı Yeniden Düşünmek sunulmasıyla birlikte sıkça tartışılmaya başlanmıştır. AB ve küreselleşme ile ilgili tartışmalar daha fazla ulusal kimlikle ilgili soruları gündeme getirmiş ve Kıbrıslı Türklerin Türklük, Avrupalılık ve Kıbrıslılık ile ilgili görüşleri üzerinde etkili olmuştur. Bir başka deyişle, AB ve daha geniş anlamda küreselleşme konusunun tartışılması Kıbrıslı Türklerin kendi ulusal kimlikleriyle ilgili sorular sormasına neden olmuştur. Vurgulamak gerekir ki, Kıbrıs Türk medyası, özellikle 1974 te adanın ikiye bölünmesinin ardından dünyadan tamamen izole olmuş Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs sorunu, Avrupa Birliği ve küreselleşme süreci ile ilgili bilgi edindiği temel kaynaktır. Olaylar medya yoluyla gündeme gelir, önem kazanır ve medya yoluyla önemlerini kaybeder. Georgiou nun da belirttiği gibi, herhangi bir olay artık haberlerde değilse, insanlar o olaylara olan ilgilerini kaybederler 17. Bu bağlamda, Kıbrıslı Türklerin AB, küreselleşme ve ulusal kimliklerine ilişkin görüşlerinin şekillenmesinde medyanın etkisi tartışılamaz. Ancak, yukarıda da belirtildiği gibi, gündemde yer alan haberler medya kuruluşlarının politik duruş noktalarından hareketle belirlenmektedir. Bu nedenle, küreselleşme ile ilgili birbirine tamamen zıt söylemler ortaya çıkabilmektedir. Bu durum, insanların AB ve küreselleşmenin gerçekte ne olduğu ile ilgili sağlıklı bir bilgi elde etmelerini engellemektedir. Bu bağlamda, medyada çıkan haberlere daha eleştirel bir gözle bakmak çok daha yerinde olacaktır. Eleştirel bakış açısı ile eleştirel analiz AB, küreselleşme ve ulusal kimlik konularındaki söylemlerin politik, ekonomik ve kültürel faktörlere bağlı olarak şekillendiğini anlamamızı sağlayacak ve bu konularda daha önce dikkat etmediğimiz noktalara ışık tutacaktır. KAYNAKÇA Anderson, B., (1991). Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism. 2 nd ed. London: Verso. Arslan, A. (2002), Küreselleşme: Kuşatma Altındaki Dünya, Köprü Dergisi, No: 77, zıno= Bommes, M., and Wright, P., (1982). Charms of Residence: The Public and the Past. In: Johnson, R., Mclennan, G., Schwarz, B., and Sutton, D. (eds.) Making Histories. London: Hutchinson. 17 Georgiou, Myria.(2001). Crossing the boundaries of the ethnic home: media consumption and ethnic identity construction in the public space: The case of the Cypriot community centre in North London. International Communication Gazette 63 (4), s Yüzyılda Sosyal Bilimler Sayı: 2 / Aralık-Ocak-Şubat

16 Heycan ERHÜRMAN Erhürman, H., (2008). Bellek eklemlenmeleri: Annan planı sonrası Kıbrıslı Türklerin kimlikleri ile ilgili sabitlenme arayışları, Kıbrıs yazıları, 7-8-9, pp: Erhürman, H., (2003). Representing Europe? discourses on European Union membership in selected newspapers of Turkish Republic of Northern Cyprus. Master s Thesis, Faculty of Communication and Media Studies, Eastern Mediterranean University, Famagusta. Georgiou, M., (2001). Crossing the boundaries of the ethnic home: media consumption and ethnic identity construction in the public space: The case of the Cypriot community centre in North London. International Communication Gazette 63 (4), pp Kellner, D., (1998). Globalization and the Postmodern Turn. Axtmann,R.Globalization and Europe, Pinter, London. Louw, E., (2001). The Media and Cultural Production, Sage Publications, London. Lowenthal, D. (1985). The Past is a Foreign Country. Cambridge: Cambridge University Press. Splichal, S., &Wasko, J eds. Communication and Democracy, Ablex, New Jersey. Wodak, R., et al., (1999). The Discursive Construction of National Identity. Edinburg: Edinburg University Press. 176 Sayı: 2 /Aralık-Ocak-Şubat Yüzyılda Sosyal Bilimler

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998)

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Oktay Uygun 2. Doğum Tarihi 18. 01. 1963 3. Unvanı Profesör 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985 Yüksek Lisans Kamu Hukuku

Detaylı

Türk Elitlerinin Türk Dış Politikası ve Türk-Yunan İlişkileri Algıları Anketi

Türk Elitlerinin Türk Dış Politikası ve Türk-Yunan İlişkileri Algıları Anketi Türk Elitlerinin Türk Dış Politikası ve Türk-Yunan İlişkileri Algıları Anketi Araştırma üç farklı konuya odaklanmaktadır. Anketin ilk bölümü (S 1-13), Türkiye nin dünyadaki konumu ve özellikle ülkenin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans. Ankara Üniversitesi 1991 Lisans İletişim Fakültesi/Gazetecilik Gazi Üniversitesi 1995

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans. Ankara Üniversitesi 1991 Lisans İletişim Fakültesi/Gazetecilik Gazi Üniversitesi 1995 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Derya Erdem 2. Doğum Tarihi : 20.09.1972 3. Unvanı 4. Öğrenim Durumu : Yrd. Doç. Dr. : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ankara Üniversitesi

Detaylı

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU BAHAR 2009 ULUSAL RAPOR ÖZET TÜRKİYE Standatd Eurobarometre 71 / Bahar 2009 TNS Görüş ve Sosyal Bu araştırma Avrupa

Detaylı

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Barış sosyal birlik beraberlik kültürler arası diyalog katılım

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ Doç. Dr. O. Can ÜNVER 15 Nisan 2017 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KAMU DİPLOMASİSİ SERTİFİKA PROGRAMI İletişim Nedir? İletişim, bireyler, insan grupları,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Barış Çoban Doğum Tarihi: 13 Mayıs 1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili Eğitimi İstanbul Üniversitesi 1996 Y. Lisans

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ...

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ... ÖRNEK SORU: 1 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti açısından, 30 Ekim 1918 de, yenilgiyi kabul ettiğinin tescili niteliğinde olan Mondros Ateşkes Anlaşması yla sona erdi. Ancak anlaşmanın,

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) Çölleşme; kurak, yarı-kurak ve yarı nemli alanlarda, iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dahil olmak üzere

Detaylı

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ Mehmet Uçum 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri a. Tartışmanın Arka Planı Ülkemizde, hükümet biçimi olarak başkanlık sistemi tartışması yeni

Detaylı

SAYIN BASIN MENSUPLARI;

SAYIN BASIN MENSUPLARI; SAYIN BASIN MENSUPLARI; BUGÜN TÜM TÜRKİYE DE, BAŞTA ULUSLARARASI SENDİKALAR KONFEDERASYONU İLE TTB OLMAK ÜZERE FİLİSTİN KATLİAMININ DURDURULMASI İÇİN ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENMEKTEDİR. İsrail ordusunun

Detaylı

21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi

21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi 21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi Doğu Akdeniz de Son Gelişmeler ve Kıbrıs, İKÇÜ de Ele Alındı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çelebi Avrupa Birliği Merkezi nin

Detaylı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Sorunlar ve Çözüm önerileri

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Sorunlar ve Çözüm önerileri Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Sorunlar ve Çözüm önerileri Bu rapor 17 Şubat 2016 tarihinde çoğu Radyo ve Televizyon Üst Kurulu nda (RTÜK) görev yapmış olan veya medya ve iletişim alanında uzmanlığı

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

Bodrum-Kos arasındaki turizm ve ticaret işbirliği

Bodrum-Kos arasındaki turizm ve ticaret işbirliği Bodrum-Kos arasındaki turizm ve ticaret işbirliği Yunanistan ın Kos Belediye Başkanı George Kritsis, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon u ziyaret ederek Bodrum-Kos arasındaki turizm ve ticaret işbirliği

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türk-Yunan İlişkileri PSIR 463 7-8 3 + 0 3 Ön Koşul Dersleri - - - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 İletişim Bilgileri: Tel. 0216 4002222 / 2976 E-mail : nejla.polat@uskudar.edu.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Lisans

Detaylı

Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi. Şubat 2015

Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi. Şubat 2015 Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi Şubat 2015 Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi Medya ve İletişim Merkezi İstanbul Enstitüsü İstanbul Enstitüsü

Detaylı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ Furkan Güldemir, Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Tarihsel Süreç Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ÇERÇEVE SUNU Gülçiçek ÖZKORKMAZ Başkanlık Baş Danışmanı Mukim Özel Temsilciler Direktörü ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ve TÜRKİYE ÜZERİNE

Detaylı

COĞRAFYACILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI KONGRESİ Avrupa Coğrafyacılar Derneği-EUROGEO Kongresi İle Ortak Olarak

COĞRAFYACILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI KONGRESİ Avrupa Coğrafyacılar Derneği-EUROGEO Kongresi İle Ortak Olarak COĞRAFYACILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI KONGRESİ Avrupa Coğrafyacılar Derneği-EUROGEO Kongresi İle Ortak Olarak International Congress of the Turkish Association of Geographers as a joint event with the EUROGEO

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı Yeni Nesil Devlet Üniversitesi SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı 2015-2016 Tanıtım Broşürü Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Kamu Yönetimi, işlevsel anlamda kamu politikaları

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Araştırma Notu 12/124

Araştırma Notu 12/124 Araştırma Notu 12/124 05.01.2012 YENİLENEBİLİR ENERJİ HABERLERİNDE REGÜLASYON ve FİNANSMAN ÖNE ÇIKIYOR Barış Gençer Baykan Yönetici Özeti Yenilenebilir enerjiler, gerek fosil yakıtların tükeneceği öngörüsü

Detaylı

Dr. Zerrin Ayşe Bakan

Dr. Zerrin Ayşe Bakan Dr. Zerrin Ayşe Bakan I. Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Yeni Güvenlik Teorilerine Bir Bakış: Soğuk Savaş'ın bitimiyle değişen Avrupa ve dünya coğrafyası beraberinde pek çok yeni olgu ve sorunların doğmasına

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

8. Kamu Yönetimi Sempozyumu

8. Kamu Yönetimi Sempozyumu 8. Kamu Yönetimi Sempozyumu Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Türkiye Belediyeler Birliği nin işbirliği ile Yönet imi Sempoz yumu Antakya Ottoman Palace ta çok sayıda davetlinin katılımı

Detaylı

AB de Yerel ve Bölgesel Yönetimler. Ders 2

AB de Yerel ve Bölgesel Yönetimler. Ders 2 AB de Yerel ve Bölgesel Yönetimler Ders 2 White Paper on European Governence Avrupa Yönetişimi Brüksel 25.07.2001 Yönetişim kavramının tanılanması. Gündem 21 Belgesi (1992 Rio Konferansı) Küresel Ortaklık

Detaylı

Yerel veya Bölgesel Kalkınma? Mevcut kaynakların en etkin ve verimli şekilde kullanımı/paylaşımı Koordinasyon ve güç birliği (daha az enerji ile daha

Yerel veya Bölgesel Kalkınma? Mevcut kaynakların en etkin ve verimli şekilde kullanımı/paylaşımı Koordinasyon ve güç birliği (daha az enerji ile daha Yerel Kalkınma ve Yerel Aktörler Doç.Dr. Orhan AYDIN KTÜ Makine Mühendisliği Bölümü TTSO Danışmanı Yerel veya Bölgesel Kalkınma? Mevcut kaynakların en etkin ve verimli şekilde kullanımı/paylaşımı Koordinasyon

Detaylı

D- NASIL YAZMALI? ÖRNEKLER

D- NASIL YAZMALI? ÖRNEKLER D- NASIL YAZMALI? ÖRNEKLER Örnek 1 EEB Raporu Bu araştırma konusunun güncelliği, önemi ve yapacağı katkı 1. 1.1. Bölgesel Gelişme Yaklaşımı Bölge olgusunun tanımı ve rolü, Dünyada özellikle 1970 lerin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Siyaset Bilimine Giriş PSIR 101 3 3 + 0 3 5. Temel siyasal deyimleri ayırt eder 1,2,3 A,C

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Siyaset Bilimine Giriş PSIR 101 3 3 + 0 3 5. Temel siyasal deyimleri ayırt eder 1,2,3 A,C DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Siyaset Bilimine Giriş PSIR 101 3 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti

Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu Toplantısı TOBB Plaza da

Detaylı

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) 6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU İslam Ülkelerinde Çok Boyutlu Güvenlik İnşası ( 06-08 Mart 2015, Serena Hotel - İslamabad ) Güvenlik kavramı durağan değildir.

Detaylı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 14 Mart Tıp Bayramı ve Beyaz Önlük Giydirme Tören Programı Eastern Mediterranean University Dr. Fazıl Küçük Faculty of Medicine 14 th March Medicine

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

PROF. DR. TANEL DEMİREL

PROF. DR. TANEL DEMİREL PROF. DR. TANEL DEMİREL KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : Türkiye Cumhuriyeti Cinsiyeti : Erkek Medeni Durumu : Evli Doğum Yeri ve Tarihi : Fatsa/Ordu, 08. 09. 1968 Adres : Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Detaylı

Kıbrıslı Türk Kadın Gazeteci Profili

Kıbrıslı Türk Kadın Gazeteci Profili Küresel İletişim Dergisi, sayı 1, Bahar 2006 1 Kıbrıslı Türk Kadın Gazeteci Profili İrem Bailie 1 Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Giriş Bugüne kadar Kuzey Kıbrıs Türk medyası ile ilgili yapılmış

Detaylı

BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK MODA: TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME AÇISINDAN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ (TESETTÜR MODASI)

BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK MODA: TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME AÇISINDAN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ (TESETTÜR MODASI) T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER ve TANITIM ANABİLİM DALI BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK MODA: TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME AÇISINDAN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ (TESETTÜR MODASI)

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

EFA 2009 Küresel İzleme Raporu. Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim. EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar

EFA 2009 Küresel İzleme Raporu. Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim. EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar EFA 2009 Küresel İzleme Raporu Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar EFA 2009 Raporu na göre; iyi bir yönetişim ile okula kayıt oranları artabilir,

Detaylı

IV. Uluslararası Türk-Asya Kongresi Sonuç Raporu

IV. Uluslararası Türk-Asya Kongresi Sonuç Raporu IV. Uluslararası Türk-Asya Kongresi Sonuç Raporu 1. IV. Uluslararası Türk - Asya Kongresi 27-29 Mayıs 2009 tarihleri arasında İstanbul da icra edilmiş ve son derece yapıcı ve samimi bir ortam içerisinde

Detaylı

ORTADOĞU DA BÖLGESEL GELIŞMELER VE TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI ÇALIŞTAYI TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ. No.12, ARALIK 2016

ORTADOĞU DA BÖLGESEL GELIŞMELER VE TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI ÇALIŞTAYI TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ. No.12, ARALIK 2016 TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ No.12, ARALIK 2016 TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ NO.12, ARALIK 2016 ORTADOĞU DA BÖLGESEL GELIŞMELER VE TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI ÇALIŞTAYI 30 Kasım 2016 Çarşamba günü Ortadoğu Stratejik

Detaylı

KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u

KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u KISA ÖZET www.kolayaof.com DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 İÇİNDEKİLER Ünite 1: Küresel Pazarlama: Temel Kavramlar

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

4. Yayınlar 5.1 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sunumlar

4. Yayınlar 5.1 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sunumlar 1. Adı Soyadı: İzlem Ali Kanlı 2. Ünvanı: Dr.. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim Ankara Üniversitesi 02 Yüksek Lisans Kültürel Politikalar University of East Anglia 05 Doktora

Detaylı

Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği

Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği 3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu 21-23 Ekim 2011, Çanakkale Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği Aslı

Detaylı

Türkiye ve Avrupa Birliği

Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkisi Avrupa Birliği 25 Mart 1957 tarihinde imzalanan Roma Antlaşması'yla Avrupa Ekonomik Topluluğu adı altında doğdu. Türkiye 1959 yılında bu topluluğun

Detaylı

Türkiye küçük Millet Meclisleri Nisan 2011 Raporu Libya ya Uluslararası Müdahale ve Türkiye

Türkiye küçük Millet Meclisleri Nisan 2011 Raporu Libya ya Uluslararası Müdahale ve Türkiye Türkiye küçük Millet Meclisleri Nisan 2011 Raporu Libya ya Uluslararası Müdahale ve Türkiye Nükleer Enerji Santralleri ve Türkiye nin Enerji Politikası Ortak Paydalar Ortadoğu ve Kuzey Afrika da ki rejimlerin

Detaylı

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim Eğitimi 22 Şubat 2014 Eğitmen:Dr. Güler Manisalı Darman Eğitimin Amacı Bütün dünyada, şirketlerin temeline bakıldığı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375 Adı Soyadı: İZZET BOZKURT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375 Doğum Tarihi: 23.07.1966 izzet.bozkurt@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Gazetecilik ve Halkla

Detaylı

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017)

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) 12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) ÜNİTE: 2-KLASİK MANTIK Kıyas Çeşitleri ÜNİTE:3-MANTIK VE DİL A.MANTIK VE DİL Dilin Farklı Görevleri

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

Detaylı

Doç.Dr. Elif Asude TUNCA. Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC

Doç.Dr. Elif Asude TUNCA. Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC Doç.Dr. Elif Asude TUNCA Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Elif Asude TUNCA Doğum Tarihi: 12 Nisan 1970 Ünvanı: Doç.Dr.

Detaylı

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm 2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm kesimlerinde şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerini

Detaylı

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Slide 2 Yeniden Yapılanma Kamu yönetiminde sorunlar Kötü ekonomik performans Yönetimin hantallaşması, verimsizlik ve etkinsizlik

Detaylı

GRUPLAR - 1 YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ

GRUPLAR - 1 YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ DAVRANIŞ BİLİMLERİ ve İLETİŞİM GRUPLAR - 1 YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ Hepimizin, bütün hayatımızı gruplar içerisinde geçiririz. İnsanlar, iradelerin dışında olsa bile, hayatı boyunca mutlaka farklı düzlemlerde

Detaylı

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi Doç.Dr.Tufan BAL Dersin İçeriği Kırsal Kalkınma Kavramının Tarihçesi Kırsal Kalkınmada Temel Amaç Kırsal Alan Kalkınma Politikaları Kırsal

Detaylı

EUROBAROMETER 64 AVRUPA BİRLİĞİNDE KAMUOYU

EUROBAROMETER 64 AVRUPA BİRLİĞİNDE KAMUOYU Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETER 64 AVRUPA BİRLİĞİNDE KAMUOYU GÜZ 2005 ULUSAL RAPOR Standard Eurobarometer 64 / Güz 2005 TNS Opinion & Social KIBRIS KIBRIS TÜRK TOPLUMU Bu araştırma

Detaylı

İşsiz Kapıcılara AB Parasıyla Boya Badana Kursu Verilecek 26 Ocak 2005 Büyükşehirlerde doğalgazın yaygınlaşmasıyla apartmanların ısınma sorununun ortadan kalkması sonucu işinden olan kapıcı sayısı hızla

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi SOSYOLOJİ (TOPLUM BİLİMİ) 1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi Sosyoloji (Toplum Bilimi) Toplumsal grupları, örgütlenmeleri, kurumları, kurumlar arası ilişkileri,

Detaylı

Emekliler Gelecek Stratejileri Konferansı

Emekliler Gelecek Stratejileri Konferansı Emekliler Gelecek Stratejileri Konferansı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: -EMEKLİLERİMİZİN, EMEKLİLİK HAKLARINI EN İYİ ŞEKİLDE KULLANABİLMELERİ DEVLETİN ÖNDE GELEN GÖREVLERİ ARASINDADIR -EMEKLİLERİMİZ

Detaylı

İNSAN HAKLARI ARAŞTIRMASI

İNSAN HAKLARI ARAŞTIRMASI İNSAN HAKLARI ARAŞTIRMASI YOUTHOPIA PROJESİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI (N=403, Gazimağusa Gençler) Hazırlayan: Lipa Consultancy Kasım 2014 Araştırma Raporunun Sahibi Youthobia Projesi dolayısı ile MAGEM ve Youth

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

BÖLÜM 1 Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Türkiye de Bütçeleme Süreci

BÖLÜM 1 Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Türkiye de Bütçeleme Süreci İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Türkiye de Bütçeleme Süreci Doç. Dr. Serpil Ağcakaya Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü Giriş...1 1. Toplumsal Cinsiyete Duyarlı

Detaylı

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem NEDEN Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem YERLi VE MiLLi BiR SiSTEM Türkiye, artık daha büyük. Dünyada söz söyleyen ülkeler arasında. Milletinin refahını artırmaya başladı. Dünyanın en büyük altyapı

Detaylı

1. Hafta: Giriş ve İletişim, Teknoloji ve Toplum İlişkisine Dair Temel Yaklaşımlar

1. Hafta: Giriş ve İletişim, Teknoloji ve Toplum İlişkisine Dair Temel Yaklaşımlar İletişim Teknolojileri ve Toplum Dersin Adı İletişim Teknolojileri ve Toplum Düzeyi Lisans Öğretim Elemanı Doçent Dr. Funda Başaran Özdemir Dersin Amaçları Teknolojik gelişmenin getirdiği, başta internet

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş... 1. Konu... 2. Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2. Tarih ve Yer... 2. Amaç ve Hedefler... 3. Katılımcılar...

İÇİNDEKİLER. Sunuş... 1. Konu... 2. Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2. Tarih ve Yer... 2. Amaç ve Hedefler... 3. Katılımcılar... İÇİNDEKİLER Sunuş... 1 Konu... 2 Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2 Tarih ve Yer... 2 Amaç ve Hedefler... 3 Katılımcılar... 3 Yöntem... 3 Kapsam... 4 Projede Görevli Personel... 5 SUNUŞ 21. Yüzyıl

Detaylı

Uluslararası Kadın Hareketinin Uyanma ve Ayağa Kalkma Zamanı Gelmiştir! 2011 Venezüella Dünya Kadınları Konferansı için hep birlikte ileri!

Uluslararası Kadın Hareketinin Uyanma ve Ayağa Kalkma Zamanı Gelmiştir! 2011 Venezüella Dünya Kadınları Konferansı için hep birlikte ileri! Uluslararası Kadın Hareketinin Uyanma ve Ayağa Kalkma Zamanı Gelmiştir! 2011 Venezüella Dünya Kadınları Konferansı için hep birlikte ileri! Dünyanın her yerinde milyonlarca kadın kendi geleceklerini kendi

Detaylı

Hackerlar ortaya çıkardı: Birleşik Arap Emirlikleri İsrail yanlısı kurumları fonluyor!

Hackerlar ortaya çıkardı: Birleşik Arap Emirlikleri İsrail yanlısı kurumları fonluyor! Hackerlar ortaya çıkardı: Birleşik Arap Emirlikleri İsrail yanlısı kurumları fonluyor! BAE Washington büyükelçisi Yusuf el-uteybe'ye ait olduğu iddia edilen ve bazı hacker gruplar tarafından yayınlanan

Detaylı

Mark Zuckerberg, Facebook ve Aldatıcı Reklamlar. Mark Zuckerberg, Facebook adlı sosyal medya sitesinin kurucularından biridir.

Mark Zuckerberg, Facebook ve Aldatıcı Reklamlar. Mark Zuckerberg, Facebook adlı sosyal medya sitesinin kurucularından biridir. Mark Zuckerberg, Facebook ve Aldatıcı Reklamlar Mark Zuckerberg, Facebook adlı sosyal medya sitesinin kurucularından biridir. Facebook şirketinin kendisi ve sahip olduğu Instagram, WhatsApp, Oculus ve

Detaylı

Sayın Büyükelçiler, Değerli Kongre üyeleri, Çok değerli dostum Sayın Zügayir ve Brosh, Kıymetli basın mensupları,

Sayın Büyükelçiler, Değerli Kongre üyeleri, Çok değerli dostum Sayın Zügayir ve Brosh, Kıymetli basın mensupları, Sayın Büyükelçiler, Değerli Kongre üyeleri, Çok değerli dostum Sayın Zügayir ve Brosh, Kıymetli basın mensupları, Ankara Forumunun beşinci toplantısını yaptığımız için çok mutluyum. Toplantıya ev sahipliği

Detaylı

frekans araştırma www.frekans.com.tr

frekans araştırma www.frekans.com.tr frekans araştırma www.frekans.com.tr FARKLI KİMLİKLERE VE YAHUDİLİĞE BAKIŞ ARAŞTIRMASI 2009 Çalışmanın Amacı Çalışma Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türk Yahudi Cemaati ve Yahudi Kültürünü Tanıtma

Detaylı

Su Ürünleri Kooperatiflerinin. Kooperatifçilik İlkeleri Açısından Analizi

Su Ürünleri Kooperatiflerinin. Kooperatifçilik İlkeleri Açısından Analizi Su Ürünleri Kooperatiflerinin Kooperatifçilik İlkeleri Açısından Analizi Vahdet ÜNAL 1 Huriye GÖNCÜOĞLU 1 * Bülent MİRAN 2 11 Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü,

Detaylı

Ekonomiye Giriş I Economics I

Ekonomiye Giriş I Economics I MÜFREDAT ADI: Siyaset 2010 Bu program 2010-2011 ve 2011-2012 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2015 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ 1 AB İLETİŞİM STRATEJİSİ (ABİS) NEDİR? Türkiye - AB müzakere sürecinin üç ayağı: 1- Siyasi reformlar 2- AB yasal düzenlemelerinin kabul edilmesi ve uygulanması

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI 2010 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Zorunlu Dersler Uluslararası İlişkilerde Araştırma

Detaylı

İnternetin Gerçekleştirdiği Dönüşümün Sonucunda Şeffaflık ve Bilgi Kirliliği Arasında: Yurttaş Gazeteciliği

İnternetin Gerçekleştirdiği Dönüşümün Sonucunda Şeffaflık ve Bilgi Kirliliği Arasında: Yurttaş Gazeteciliği İnternetin Gerçekleştirdiği Dönüşümün Sonucunda Şeffaflık ve Bilgi Kirliliği Arasında: Yurttaş Gazeteciliği Özet: F. Çağdaş İslim* Cansu İslim * İnternet yaşadığımız çağın şüphesiz en temel gerçeklerinden

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

Sevgili dostum, Can dostum,

Sevgili dostum, Can dostum, Sevgili dostum, Her insanı hayatta tek ve yegâne yapan bir öz benliği, insanın kendine has bir kişiliği vardır. Buna edebiyatımızda, günlük yaşantımızda ve dini inançlarımızda çeşitli adlar vermişlerdir.

Detaylı

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Cahit YILMAZ Kültür Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstanbul c.yilmaz@iku.edu.tr Key words:kredi,büyüme. Özet Banka kredileri ile ekonomik büyüme arasında

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz ÖZET ar

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz ÖZET ar ÖZET ar muna etkisi, Anahtar kelimeler: ABSTRACT Emerging in Western Europe with the French Revolution, the modern state, regional differences, but is leaning on the environment in Western Europe. In this

Detaylı

KUZEY KIBRISTA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI

KUZEY KIBRISTA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI «Öngörülen birleşik Kıbrısta işyerinde işçi sağlığı ve güvenliği» 18 Eylül 2015, MERİT Hotel Lefkoşa Halil Erdim Maden Mühendisi TAŞOVA koordinatörü Kuzey Kıbrıs ta İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 1 Mart

Detaylı

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler Tolga YAKAR UNDP Turkey Billion people 10 World 8 6 4 2 Africa Asia Europe Latin America and Caribbean Northern America 2050 yılında dünya nüfusunun

Detaylı

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Cumhuriyetin kuruluşu Anadolu insanının iman, namus, bağımsızlık, özgürlük, vatan ve millete sevgi ile bağlılığının inancı ve iradesi ile kendisine önderlik yapan Mustafa

Detaylı

Ayşegül DEDE / Etüd Araştırma Servisi / Uzman 2009 YILI TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ GENEL DEĞERLENDİRME

Ayşegül DEDE / Etüd Araştırma Servisi / Uzman 2009 YILI TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ GENEL DEĞERLENDİRME Ayşegül DEDE / Etüd Araştırma Servisi / Uzman 2009 YILI TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ GENEL DEĞERLENDİRME 2009 yılı, Türkiye-AB ilişkileri için son derece önemli bir dönüm noktasıdır. 2008 yılı AB açısından verimli

Detaylı

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ ------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (İSTTP); TASAM öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin temsilcileri ile dünyanın

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı