Doktora Türkoloji Johannes Gutenberg Universitesi, Mainz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doktora Türkoloji Johannes Gutenberg Universitesi, Mainz"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurettin Demir 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi, 1986 Doktora Türkoloji Johannes Gutenberg Universitesi, Mainz Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 1998 Doçentlik Tarihi : 1996 Profesörlük Tarihi : Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1. Yüksek Lisans Tezleri 6.2. Doktora Tezleri Sema Aslan, Türkiye Türkçesinde İsteme Anlambirimi, Hacettepe Üniversitesi, Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) [Peter Weber ile birlikte]. Die türkische Minderheit in Griechenland - Beobachtungen während eines Arbeitsbesuches in Westtrazien. Europa Etnica 1-2/96, 53 Jahrgang, Wollen in Zyperntürkisch. Mediterranean Language Review 14, Kıbrıs Ağızlarında imiş Hakkında. Bilig 23/Güz, [Yeni baskı: Kıbrıs Ağızlarında imiş Hakkında. Kıbrıs Konuşuyor. Kıbrıs Ağzı Üzerine İncelemeler. Yay. Haz. Rıdvan Öztürk. İstanbul: Kesit: On imiş in Cypriot Turkish, Turkic Languages 7 (2003) 2, [Lars Johanson ile birlikte], Dialect contact in Northern Cyprus. International Journal of the Sociology of Language 181, [Emine Yılmaz ile birlikte] Salebi nin Kitabu Ara isi l-mecalis fi Kısasi l-enbiya sının Anadolu Sahasında yapılmış Çevirileri. Journal of Turkish Studies. Vol. 33/II. Festschrift in Honor of Cem Dilçin. Goest ed. Zehra Toska. Harvard University Taube, Erika (2009), Tuwinische Folkloretexte aus dem Altai (Cengel/Westmongolei). Kleine Formen. Wiesbaden 2008: Harrassowitz. Turcologica 71. Millî Folklor 86, Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1

2 1993. Postverbien im Türkeitürkischen. Journal of Turcology, vol. 1. No 1 (Szeged, Macaristan.). S Angaben zum Präsens im Derleme Sözlüğü. Journal of Turcology, vol. 1. No 2 (Szeged, Macaristan.). S [E. Yılmaz ile birlikte] "Bir Sa'lebi Çevirisi: Kısas-ı Enbiya", International Journal of Central Asian Studies, Volume 10:1, Mustafa Canpolat Armağanı, Seoul 2005: CI/-ICI Ekleriyle Türemiş Kelimelere Katkılar. Studia Turcologica Croviensia 10. Turks and Non- Turks. Studies on the History of Liguistic and Cultural Contacts. Krakau. Polonya. S [E. Yılmaz ile birlikte] Kısas-ı Enbiyā dan Eski Anadolu Türkçesinin Söz Varlığına Katkılar I, Articles on Turcology. Festschrift to commemorate the 80th Anniversary of Prof. Dr. Talat Tekin s Birth. IJCAS, vol. 13, [Sema Aslan ile] Sıklık Kopyası Örneği Olarak İstek Eki (y)a. Turkish Studies 5/4, Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler Zur Verwendung der Hilfsverbverbindung -ip dur- in einem anatolischen Dialekt. Altaic religious beliefs and practices. Proceedings of the 33rd meeting of the Permanent International Altaistic Conference. Budapest, June Budapest. Ed. G. Bethlenfaluy vd.. S Güneybatı Anadolu Ağızlarında Kullanılan Şimdiki Zaman Eki -ik gelir. Uluslararası Türk Dili Kongresi 1992 (26 Eylül Ekim 1992), Ankara. S Die Vergangenheitsform auf -(y)ik in anatolischen Dialekten. Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe. Proceeding of the 39th Permanent International Altaistic Conference (PIAC.) Szeged. Hungary: June 16-21,1996. [Ed.] Berta, Arpad 1997 (= Studia uralo-altaica 39). Szeged. S Bir Tuva Masalının Türkiye Türkçesine Aktarılması. Sibirya Araştırmaları. Yay. Haz.: Emine Gürsoy- Naskali. İstanbul. S Die Varianten des Präsens in den Dialekten von Alanya. Turkologie heute - Tradition und Perspektive. Materialien der dritten Deutschen Turkologen-Konferenz Oktober 1994, Leipzig. Hrsg.: Nurettin Demir / Erika Taube (Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica. 45). Wiesbaden. S On the status of Turkish postverb. The Mainz Meeting. Preceeding of the Seventh International Conference on Turkish Linguistics. August 3-9, Eds.: Johanson, Lars (= Turcoligica 32) Wiesbaden. S Anadolu Ağızlarında Birinci Çoğul Kişi İstek Eklerinin İkilik Bildiren Bir Değişkesi. Türkçenin Ağızları Çalıştay Bildirileri. Yay.: A. Sumru Özsoy - Eser E. Taylan. İstanbul. Boğaziçi Üniversitesi Yayınları. S Geschichte der Sondersprachenforschung in der Türkei. Klaus Siewert (Hg.). Aspekte und Ergebnisse der Sondersprachenforschung II. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag Kıbrıs Ağızlarında İstek Eki Almış Cümleler. V. Uluslararası Türk Dil Kurultayı I Sprachkontakt in Nordzypern? Bemerkungen zu gebundenen Sätzen. Materialien der 5. Deutsche Turkologenkonferenz, Universitetät Mainz. Hgg. von Hedrik Boeshocten und Heidi Stein. Wiesbaden: Harrassowitz Ağız Dokümantasyonu Niçin Gereklidir? Türkiye Türkçesi Ağızları Çalıştayı Bildirileri Mart Ankara: TDK

3 2009. Fuzuli Örneğinde Osmanlı Yazı Dili Aktarımı. I. Uluslararası Türk Dünyası Şair ve Yazarları Sempozyumu. Fuzûlî nin Türk Kültür ve Sanat Dünyasındaki Yeri. Bildiriler Kitabı Mayıs Lefkoşa: Yakın Doğu Üniversitesi Yerel Sözvarlığının Belgelenmesi: Ankara Örneği. Türkiye de ve Dünya da Sözlük Yazımı ve Araştırmaları Uluslar Arası Sempozyumu Bildirileri. İstanbul: Kubbealtı Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler Postverbien im Türkeitürkischen. Unter besonderer Berücksichtigung eines südanatolischen Dorfdialekts. (= Turcologica Serisi. Band 17.) Wiesbaden Einige Merkmale yörükischer Dialekte. Symbolae Turcologicae - Studies in Honour of Lars Johanson on his Sixtieth Birthday 8 March Eds.: Arpad Berta, Bernt Brendemoen and Claus Schönig. (Series: Swedish Research Institute in Istanbul. Transactions. vol, 6.) Uppsala. S [Erika Taube ile birlikte]. Turkologie heute - Tradition und Perspektive. Materialien der dritten Deutschen Turkologen-Konferenz Oktober 1994, Leipzig. (Veröffentlichungen der Societas Uralo- Altaica. 45). Wiesbaden: Harrassowitz [Emine Yılmaz ile birlikte] Uluslar Arası Sözlük Bilimi Sempozyumu Bildirileri. Gazimagusa Kıbrıs Ağızları Üzerine. Scolarly depth and accuracy. A Festschrift to Lars Johanson. Lars Johanson Armağanı. Ankara. S [Yeni baskı: Kıbrıs Ağızlarının Tipik Özellikleri. Kıbrıs Konuşuyor. Kıbrıs Ağzı Üzerine İncelemeler. Yay. Haz. Rıdvan Öztürk. İstanbul: Kesit: ] [Fikret Turan ile birlikte] Scolarly depth and accuracy. A Festschrift to Lars Johanson. Lars Johanson Armağanı. Ankara: Grafiker [Emine Yılmaz ile birlikte] Ural-Altay Dilleri. Türkler. C. 1. Editörler: Hasan Celâl Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca. Ankara [Emine Yılmaz ile birlikte] Osmanlı Türkçesi Türkler c. 11. Editörler: Hasan Celâl Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca. Ankara [Emine Yılmaz ile birlikte] Ottoman Turkish. The Turks, Part 3, ] 2003 [Emine Yılmaz ile birlikte yayıma haz.] Talat Tekin. Makaleler 1. Altayistik. Ankara [Emine Yılmaz ile birlikte yayıma haz.] Talat Tekin, Irk Bitig Eski Uygurca Bir Fal Kitabı. Türk Dili Tarihinin Temel Sorunları 1. Ankara: Öncü Kitap [Emine Yılmaz ile birlikte yayıma haz.] Talat Tekin, Makaleler II. Türk Dili Tarihinin Temel Sorunları 2. Ankara: Öncü Kitap E. Yılmaz, N. Demir (Haz.), Talat Tekin, Makaleler III, Çağdaş Türk Dilleri, Ankara: Grafiker Türkiye de Dil-Lehçe-Şive-Ağız Tartışmaları, Türkiye de Dil Tartışmaları, Derleyenler: Astrid Menz Christoph Schroeder, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları [Editör, Talat Halman ve diğerleriyle] Türk Edebiyatı Tarihi. Ankara: Kültür Bakanlığı Batı Türk Yazı Dilinin Oluşumu, Türk Edebiyatı Tarihi, I. c. Ed. Talat Halman vd. Ankara Edip Ahmet Yüknekî, Atebetü l-hakayık, Türk Edebiyatı Tarihi, I. c. Ed. Talat Halman vd. Ankara [Emine Yılmaz ile] Uygur Edebiyatı. Nesir. Türk Edebiyatı Tarihi. Ed. Talat Halman vd. Ankara

4 2007. [Ed. Laszlo Karoly, Emine Yılmaz ile] Turcology in Turkey. Szeged: University Press Anadolu Ağızlarında Kullanılan Geçmiş Zaman Eki -(y)xk, Dil ve Edebiyat Yazıları. Mustafa İsen e Armağan. Ankara: Grafiker Edebi Metinlerde Ağız Kullanımı Hakkında Bir Ön Çalışma. Turcological Letters to Bernt Brendemoen. Edited by Éva Á. Csató vd. (The Institute fo Comparative Research in Human Culture.). Oslo: Novus forlag Arasında Türk Dili. Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü, Atatürk Dönemi Ed. Osman Horata vd. Cilt 2. Ankara: AKM: Zum fokalen Präsens in zyperntürkischen Dialekten. Turcolgy in Mainz. Ed. By Hendrik Boeschoten & Julian Rentzsch. Wiesbaden: Harrassowitz: [Emine Yılmaz, Nurettin Demir] Ḳıṣaṣ-ı Enbiyādan Eski Anadolu Turkcesinin Sözvarlığına Katkılar II. Mańczak-Wohlfeld E. / Podolak B. (eds.): Studies on the Turkic World. A Festschrift for Professor Stanisław Stachowski on the Occasion of His 80th Birthday, Kraków (Jagiellonian University Press) [H. Ş. Akalın vb. ile] Türkçe Sözlük. 11. Baskı. Ankara. TDK Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler [Lars Johanson ile birlikte] E Sesinin Türk Lâtin Abeceleriyle Gösterilmesi Hakkında. Türk Dilleri Araştırmaları (Ankara) 4/1994, Birleşik Fiillerin Vurgusu Hakkında: -i ver- Şeklinin Görevlerinin Tespitinde Vurgunun Rolü. TDAY- Belleten 1994, Alanya Ağızlarında Şimdi'nin Varyantları. TDAY-Belleten 1995, Alanya Ağızlarının Araştırılması. Türk Dilleri Araştırmaları 5, Batı Trakya'da Türkçe'nin Durumu. Bir 6, 1996, Ağız Sözlükçülüğü. Kebikeç, İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi yıl 4, sayı 7-8: Alanya Ağızlarında Şimdiki Zaman Ekinin Varyantları. İlmi Araştırmalar 7, Derleme Sözlüğü'nde Şimdiki Zamanla İlgili Veriler. İlmi Araştırmalar 10, Araştırma konusu olarak Bursa'da Türkçe. Türk Dili 592, Ağız Terimi Üzerine, Türkbilig 4, [Emine Yılmaz ile birlikte]. Çuvaşça Bir Öykü. Saltak Arımi. Türkbilig 2002/4, Yılında Yazılmış Bir Şifalı Bitkiler Kitabı, İlmi Araştırmalar 19, Árpád Berta ( ), Dil Araştırmaları, Sayı 4, Bahar 2009, Türk Dili Dergisi ve Söz Dizimi Yazıları. Türk Dili 700, Goca gorpu ya da Gökte Ararken Yerde Bulmak. Türk Dili 669, Türkçede Varyasyon Üzerine, Türkoloji Dergisi 17/2 (2010), Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 4

5 1998. [Metin Akar / Musa Duman ile birlikte] Namık Kemal Sempozyumu Bildirileri, Gazimağusa Ağız Araştırmalarında Derleme Teknikleri. Ağız Araştırmaları Bilgi Şöleni (9 Mayıs 1997). Ankara. Türk Dil Kurumu. S Çelik-çomak oyununun Alanya'nın köylerinde görülen bir türü. 1. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Kongresi Mayıs 2000 / Ankara. Bildiriler. C. II. Sporda Psiko-Sosyal Alanlar, Spor Yönetim Bilimleri. Ed.: İbrahim Yıldıran. Ankara Popüler Dil Tartışmalarına Dil İlişkileri Açısından Bakış. Cumhuriyetimizin 80. Yılında Türkçemiz. (= Ankara Ticaret Odası-Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı.) Ankara "Bilimsel Dergilerde Yayın Dili Sorunu", Sosyal Bilimlerde Süreli Yayınlar ve Bilgi Teknolojileri Sempozyumu, Bildiriler, Ankara: Yeni Avrasya Yayınları Ağız Araştırmalarında Yöntem Sorunu, II. Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni, Bildiriler, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayınları, Eski Anadolu Türkçesinde Bağımlı Cümleler Hakkında Notlar. Türkçenin Yükseliş Çağında Bursa da Dil-Kültür ve Edebiyat Bilgi Şöleni. 4-5 Haziran Ed. Hatice Şahin. Bursa: Büyükşehir Belediyesi Yabancı Kelimeler ve Yazım Sorunları. Tarihi Dönemler ve Günümüzdeki Durum Hakkında Gözlemler. Türk Dil Kurumu 75. Dil Bayramı. Ankara: TDK Diğer yayınlar (Tanıtma) Dilbilim Araştırmaları Yay.: G. Durmuşoğlu vd. Turkish Linguistics Post 4. (Mainz) Ağız Araştırmalarında Kaynak Kişi Meselesi. Dursun Yıldırım Armağanı. Yay.: Metin Özarslan / Özkul Çobanoğlu. Ankara. S (Tanıtma) 26. Deutsche Orientalistentag, Leipzig Eylül Bir 5, (Tanıtma) 2. Symposium der linguistischen Turkologie. Geschichte der Türksprachen, 3-6 Eylül 1995, Szeged (Macaristan). Bir 5, (Tanıtma) Kellner Heinkle, Barbara / Zieme, Peter. Studia Ottomanica. Festgabe für György Hazai zum 65. Geburtstag Wiesbaden Bir 9-10, (Tanıtma) Berta, Arpad 1996 : Deverbale Wortbildung im Mittelkiptschakisch-Türkischen. Wiesbaden. İlmi Araştırmalar 6, (Tanıtma) Friederich, Michael. Die Ujghurische Literatur in Xinjiang Wiesbaden. Doğu Akdeniz 1, (Tanıtma) İlmi Araştırmalar 1-6. Doğu Akdeniz 1, Turkologie an der Eastern Mediterranean University. Istanbuler Almanach 1999/3, (Tanıtma) Bernt Brendemoen, Elizabeth Lanza and Else Ryen (eds.) Language encounters across time and space. Studies in language contact. Oslo: Novus forlag. Dilbilim Araştırmaları 2000, (Tanıtma) Astrid Menz (1999). Gagausische Syntax. Eine Studie zum kontaktinduzierten Sprachwandel. Wiesbaden: Harrassowitz. Zarf 2000, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi,

6 2000. (Tanıtma) Tezcan, Nuran (1999). Manisa nach Evliyā Çelebi. Aus dem neunten Band des Seyāhatnāme. Übersetzung und Kommentar. Leiden-Boston-Köln: Brill. Zarf 2000, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, (Çeviri) Araştırma Konusu Olarak Konuşulan Türkçe. İlmi Araştırmalar 12, (Çeviri) Türk Dünyasının Sınırları: Türk Topluluklarının Gelişmesinde Bağlayıcı ve Ayırıcı Unsurlar. Türkbilig 2001/2, [(Çeviri) Emine Yılmaz ile birlikte,] Türkçe Kökenli Macar Kavim Adları. Ankara [(Çeviri) Emine Yılmaz ile birlikte.] Türk Dili Haritası Üzerinde Keşifler. Ankara Türkiye de Özel Diller. Yeni Türkiye 43, Türkoloji ve Türk Tarihi Araştırmaları Özel Sayısı I, (Çeviri) Güneybatı Türkçesinde çokluk eki şekilleri. Türkbilig 3, (Tanıtma): Lars Johanson (2001). Discoveries on the Turkic linguistic map. Stockholm. Bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 2002/21, (Tanıtma) Granes, Alf / Hauge, Kjetil Rå / Süleymanoğlu, Hayriye A dictionary of Turkisms in Bulgarian. Oslo: Novus Forlag. Bilig 22, Altay Dilleri. Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, c. 1. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınıları. Ankara Batı Türkçesi Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, c. 1. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınıları. Ankara [Emine Yılmaz ile birlikte] Türk Dili El Kitabı. Ankara: Grafiker Mainz Üniversitesi Türkoloji Bölümü.Türk Dili 622, Kıbrıs Ağzı Üzerine Çeşitlemeler. Türk Dili 614/Şubat 2003, [Yeni baskı: Kıbrıs Konuşuyor. Kıbrıs Konuşuyor. Kıbrıs Ağzı Üzerine İncelemeler. Yay. Haz. Rıdvan Öztürk. İstanbul: Kesit: (Tanıtma) Pax Ottomana. Studies in Memoriam Prof. Dr. Nejat Göyünç. Edited by Kemal Çiçek. Haarlem Ankara Bilig 26, (contributor) Euromosaic III. Preference of Regional and Minority Language Groups in the New Member States Brussel (Çeviri) Tınçlıh canına! Aleksander Dubinski nin Anısına ( ). Türk Dili 628, (Çeviri) Johannes Benzing ve Karşılaştırmalı Türkoloji. Türk Dili (Tanıtma) Hamdi Mert, Yeniden Doğan Kıpçak. Istvan Mandoky Kongur. Kıpçak/Türk Asıllı Macar Türkolog. Ankara Bilig 29, Güneş Dil Teorisi. Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, c. 3. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları. Ankara Talat Tekin ve Dil, Lehçe, Şive Tartışmaları, Talat Tekin, Makaleler 3, Çağdaş Türk Dilleri. Ankara Nurettin Demir Sema Aslan, Diller, Türk Dili ve Türk Edebiyatının Tarihi Gelişimine Kısa Bir Bakış. Üniversiteler İçin Türk Dili Ders Kitabı. Başkent Üniversitesi. Ankara. S. 1-16, 58-87, Dilinden kim utanıyor? Radikal

7 2006. (Çeviri) Johanson, Lars Türk Dili [ Turkic ] Türk Edebiyatı Tarihi I. c.. Ed. Talat Halman vd. Ankara (Çeviri) Kleinmichel, Siegrid Ali Şir Nevayi ve Osmanlı Şairleri. [Ali Şir Nevai und Osmanischen Dichter.], Türk Edebiyatı Tarihi I. c. Ed. Talat Halman vd. Ankara (Çeviri) Bérta, Árpád, Runik Harfli Eski Türkçe Yazıtlar. [Alttürkische Runinschrift.], Türk Edebiyatı Tarihi I. C.. Ed. Talat Halman vd. Ankara (Çeviri). Türkçe Dil İlişkilerinde Yapısal Etkenler. Ankara: Türk Dil Kurumu TBMM Türkçe Komisyonu, Radikal İki, 2 Nisan 2007, s (L. Johanson dan çeviri) Türk dilleri. Bir aile portresi. Edebiyat ve dil yazıları Kıbrıs ta Türkçe. Suya Düşen Sancak. Kıbrıs Türk Kültürü Üzerine İncelemeler. İstanbul. 47 Numara Yayıncılık [Ed. Emine Yılmaz ile birlikte] Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Nobel Örnek Metinler. Kıbrıs Konuşuyor. Kıbrıs Ağzı Üzerine İncelemeler. Yay. Haz. Rıdvan Öztürk. İstanbul: Kesit: Her Dille Bilim Yapılabilir. Türk Dili, Dil ve Edebiyat Dergisi 693, Söyleşi Özel Sayısı Dil ve Varyasyon. Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ed. Nurettin Demir, Emine Yılmaz. Ankara: Nobel: Dil ve İşlevleri. Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ed. Nurettin Demir, Emine Yılmaz. Ankara: Nobel: [ed. Emine Yılmaz ile birlikte] Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Nobel [E. Yılmaz ile birlikte] Türk Dili, Temel Kavramlar. Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ed. Nurettin Demir, Emine Yılmaz. Ankara: Nobel: [Emine Yılmaz ile birlikte]. Türkçe Tarihi Dönemleri. Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ed. Nurettin Demir, Emine Yılmaz. Ankara: Nobel: [Emine Yılmaz, Ferhat Karabulut ile birlikte]. Söz Dizimi II. Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ed. Nurettin Demir, Emine Yılmaz. Ankara: Nobel: [Sema Aslan ile birlikte]. Anlam bilim. Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ed. Nurettin Demir, Emine Yılmaz. Ankara: Nobel: [Ed. Süer Eker ve Emine Yılmaz ile birlikte] Articles on Turcology. Festschrift to commemorate the 80th Anniversary of Prof. Dr. Talat Tekin s Birth. IJCAS, vol. 13. Seoul [E. Yılmaz ile birlikte] Ses Bilgisi, Türkçe Ses ve Biçim Bilgisi, Eskişehir: Anadolu Üniversites: [E. Yılmaz ile birlikte] Ses Olayları, Türkçe Ses ve Biçim Bilgisi, Eskişehir: Anadolu Üniversites: [E. Yılmaz ile birlikte] Biçim Bilgisine Giriş, Türkçe Ses ve Biçim Bilgisi, Eskişehir: Anadolu Üniversites: [Tanıtma, E. Yılmaz ile birlikte] Özer, Şerife (2008). Die nominale Wortbildung im Altosmanischen. Am Beispiel der Übersetzung von Ta labīs Qisas al-anbiyā aus dem 14. Jahrhundert. bilig [Çeviri] Türk dillerinde odaksıl şimdiki zaman işaretleyicisi ve Kıbrıs Ağızlarında Eksikliği. bilig 49,

8 2011. Kaç Kelimeyle Konuşuruz. Türk Dili, Dil ve Edebiyat Dergisi 717, Eylül 2011, s Dil Kültürü. Türkçe Sözlü Anlatım. Ed. Şerife Dilek Belet. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Anlambilim. Türkçe Sözlü Anlatım. Ed. Şerife Dilek Belet. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi [Emine Yılmaz ile] Ses Bilgisi. Eskişehir. Anadolu Üniversitesi Uluslararası Atıflar Takip edilmiyor 8. Ulusal & Uluslararası Projeler Euromosaic II, Brüksel Katolik Üniversitesi, Çok Dilliliği Araştırma Merkezi Euromosaic III, Brüksel Katolik Üniversitesi, Çok Dilliliği Araştırma Merkezi Türk Edebiyatı Tarihi dil yazıları sorumlusu, Kültür Bakanlığı Ankara Ağızlarının Dokümantasyonu (ANADOK). TUBİTAK Kısas-ı Enbiya. TDK. 9. İdari Görevler: , Bölüm Başkanı Yard., Doğu Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkanı Vekili, Başkent Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2004 Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi, Başkan Yard Bölüm Başkanı, Başkent Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2006 Dekan Yard., Başkent Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler: Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu Çalışma Grubu Üyesi, Bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yönetmeni Türk Dil Kurumu, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, Yazı Kurulu Üyelisi AKM, Erdem Dergisi, Yayın Kurulu Üyesi. 11. Ödüller: MB, Doktora Bursu,

9 12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Akademik Yıl Dönem Güz İlkbahar Güz Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı Türk Diline Giriş 3 20 Çağdaş Türk Lehçelerine Giriş 3 23 Çağdaş Türk Lehçeleri: Çağatay 2 14 Grubu Anadolu ve Rumeli Ağızları 3 8 (Hacettepe Üniv. SBE, Yüksek Lisans) Türk Dil ve Lehçeleri II (Yesevi, 64 Uzaktan eğitim) Ağız Bilimi Araştırmaları 3 14 Orta Türkçe: Eski Anadolu 2 22 Türkçesi Çağdaş Türk Lehçeleri: Oğuz 2 19 grubu Çağdaş Türk Lehçeleri 3 27 Türk Dünyası Dil ve Edebiyatı 2 26 Tuvaca (Hacettepe Üniv. SBE; 3 9 Doktora) Ağız Araştırmaları (Gazi Ün.) 2 30 Türk Dil ve Lehçeleri II (Yesevi, 1 64 Uzaktan eğitim) Türk Diline Giriş 3 21 Ağız Bilimi Araştırmaları 3 9 Türk Dil ve Lehçeleri I (Yesevi, 1 62 Uzaktan eğitim) Güz İlkbahar Ağız Araştırmaları (Gazi Ün.) 2 24 Türkiye Türkçesi Biçim Bilgisi 3 25 Türk Dilbilgisi I: Ses Bilgisi 2 30 Türk Türkçesi Ağız Araştırmaları (Gazi Ün.) 2 24 Türk Diline Giriş 3 21 Türkiye Türkçesi: Biçim Bilgisi 3 13 Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir. 9

Prof. Dr. Fikret Turan

Prof. Dr. Fikret Turan Prof. Dr. Fikret Turan ÖZGEÇMİŞ E-mail adresi: fikretturan@hotmail.com Eğitim Harvard Üniversitesi, Doktora, 1996. Orta Doğu Dilleri ve Uygarlıkları Bölümü New York Üniversitesi, Yüksek Lisans, 1991 Orta

Detaylı

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169.

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169. 1. Adı Soyadı: Emek ÜŞENMEZ 2. Doğum Tarihi: 26 Kasım 1981 3. Unvanı: Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora (PhD) ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 5. Akademik Unvanlar: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Selçuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hürriyet GÖKDAYI Doğum Tarihi: 05.0.1968 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Ankara Üniversitesi 1990

Detaylı

KIBRIS TA TÜRKLER TARAFINDAN KONUŞULAN LİSANIN ADI NE OLMALIDIR? ÖZET WHAT SHOULD BE THE LANGUAGE SPOKEN BY TURKS IN CYPRUS CALLED?

KIBRIS TA TÜRKLER TARAFINDAN KONUŞULAN LİSANIN ADI NE OLMALIDIR? ÖZET WHAT SHOULD BE THE LANGUAGE SPOKEN BY TURKS IN CYPRUS CALLED? YAZ SUMMER 2012 SAYI NUMBER 4 SAYFA PAGE 89-103 KIBRIS TA TÜRKLER TARAFINDAN KONUŞULAN LİSANIN ADI NE OLMALIDIR? Gökçe YÜKSELEN ABDURRAZAK PELER * ÖZET Yapılan çalışmalara bakıldığı zaman, Kıbrıs ta Türklerin

Detaylı

G. GONCA GÖKALP ALPASLAN DOÇ.DR. Telefon: (0312) 297 7396 E-posta: ggonca@hacettepe.edu.tr Adres: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Beytepe/ANKARA 06800 EĞİTİM Lisans:

Detaylı

Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl. Fakültesi. 2010- Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü ve Yönetim Kurulu Üyesi

Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl. Fakültesi. 2010- Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü ve Yönetim Kurulu Üyesi ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cemal Demircioğlu Doğum Tarihi: 2 Kasım 1965 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Boğaziçi Üniv. 1996 Yüksek

Detaylı

PROF. DR. GÜRER GÜLSEVĠN

PROF. DR. GÜRER GÜLSEVĠN - International Periodical For The Languages, Literature Volume 6/1 Spring 2011, TURKEY PROF. DR. GÜRER GÜLSEVĠN Özgür AY 1. HAYATI Prof. Dr. Gürer Gülsevin, 27 Kasım 1961 tarihinde Afyon da dünyaya gelmiştir.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Alman Dili ve Edebiyatı Yandal: Avrupa Sanat Tarihi Alman Dili Eğitimi Bilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Alman Dili ve Edebiyatı Yandal: Avrupa Sanat Tarihi Alman Dili Eğitimi Bilim Dalı 1- ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : F. Sakine Eruz 2. Doğum Tarihi : 25.07.1952- Kastamonu 3. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y.Lisans Doktora Alman Dili ve Edebiyatı Yandal:

Detaylı

KIRMIZI PUNTO İLE YAZILANLAR DOÇENTLİK SONRAI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

KIRMIZI PUNTO İLE YAZILANLAR DOÇENTLİK SONRAI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ KIRMIZI PUNTO İLE YAZILANLAR DOÇENTLİK SONRAI YAYINLARDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: İsmail Doğan Doğum Tarihi: 05 Ocak 1962 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fransız Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1983

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fransız Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1983 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ali Büyükaslan 2. Doğum Tarihi : 1960 3. Unvanı : Doçent 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1983 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuz KARAKARTAL 2. Doğum Tarihi: 21.4.1966 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuz KARAKARTAL 2. Doğum Tarihi: 21.4.1966 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora 1. Adı Soyadı: Oğuz KARAKARTAL 2. Doğum Tarihi: 21.4.1966 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Marmara Üniversitesi 1988 Y.

Detaylı

GÜNAY KUT. Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı.

GÜNAY KUT. Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı. GÜNAY KUT ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı : Günay Kut Doğum yılı ve yeri : 5.5.1939, Bayburt Medeni Hali : Evli, çocuksuz Eğitim Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ VE AKADEMĐK FAALĐYETLER

ÖZGEÇMĐŞ VE AKADEMĐK FAALĐYETLER ÖZGEÇMĐŞ VE AKADEMĐK FAALĐYETLER Adı Soyadı : Doç. Dr. Ferhat KARABULUT Doğum tarihi ve yeri: 1971 Sivas-Şarkışla Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Erciyes

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: H. Şebnem Atakan 2. Doğum Tarihi: 28.04.1965 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: H. Şebnem Atakan 2. Doğum Tarihi: 28.04.1965 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: H. Şebnem Atakan 2. Doğum Tarihi: 28.0.1965 3. Unvanı: Doç. Dr.. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Batı Dilleri ve Edebiyatları, İspanyolDili ve Edebiyatı A.B.D

Detaylı

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: YAŞAR AYDIN UĞUR 2. Doğum Tarihi: 22.12.1951 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ekonomi Orta Doğu Üniversitesi 1976 Y. Lisans Siyasal Bilgiler

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. 1. Adı Soyadı :AYŞE ĐLKER 2. Doğum Tarihi :01. 11. 1960, Gördes-Manisa 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Yüksek Öğrenim

ÖZGEÇMĐŞ. 1. Adı Soyadı :AYŞE ĐLKER 2. Doğum Tarihi :01. 11. 1960, Gördes-Manisa 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Yüksek Öğrenim ÖZGEÇMĐŞ 1. Adı Soyadı :AYŞE ĐLKER 2. Doğum Tarihi :01. 11. 1960, Gördes-Manisa 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Yüksek Öğrenim Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili Kürsüsü Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doğum Tarihi : 10 Şubat 1952 Akademik Ünvanı : Prof. Dr. :Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fak. Eğitim Bil. Böl.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doğum Tarihi : 10 Şubat 1952 Akademik Ünvanı : Prof. Dr. :Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fak. Eğitim Bil. Böl. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı-Soyadı : Mehmet ARSLAN Doğum Tarihi : 10 Şubat 1952 Akademik Ünvanı : Prof. Dr. Görev Yeri :Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fak. Eğitim Bil. Böl. Öğrenim Durumu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: İlham YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 18.02.1954 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ (CV) 4. Öğrenim Durumu:Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı.

Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı. Prof.Dr. Günay KUT Eğitim Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı. Mezuniyet Tezi : Şem ü Pervane, Zati. İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Zorunlu Dersler

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Zorunlu Dersler EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Zorunlu Dersler TDE101 Türkiye Türkçesi I (3 0) 3 AKTS: 5 Türkiye Türkçesinin tarihî gelişimi, dil bilgisinin temel kavramları, Türkiye Türkçesinin ses

Detaylı

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.)

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) (TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Akartürk Karahan (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 E-posta: (kurum/özel) akartrk@yahoo.com Web sayfası

Detaylı

TÜRK DİLİ ŞEKİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI -BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ- * ÖZET

TÜRK DİLİ ŞEKİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI -BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ- * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 359-416, ANKARA-TURKEY TÜRK DİLİ ŞEKİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI -BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ- * Tuncay BÖLER ** ÖZET

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 2001 2. Y.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 2001 2. Y. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hasan SINAR 2. Doğum Tarihi: 24.11.1975 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1995. Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi 1997

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1995. Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Anıl ERTOK ATMACA 2. Doğum Tarihi:17 07 1972 Çanakkale 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap YANGIN BUYURGAN 2. Doğum Tarihi: 15.11.1962 Rize/Pazar 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi

Detaylı

PROF. DR. TUNCER GÜLENSOY UN HALKBİLİMİ ÇALIŞMALARI

PROF. DR. TUNCER GÜLENSOY UN HALKBİLİMİ ÇALIŞMALARI PROF. DR. TUNCER GÜLENSOY UN HALKBİLİMİ ÇALIŞMALARI Dr. Bayram DURBİLMEZ Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, TDE Bölümü Türk Halkbilimi Öğretim Görevlisi (bayramd@erciyes.edu.tr) Özet Bu makale;

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979. Doktora Halk Eğitimi Ankara Üniversitesi 1988

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979. Doktora Halk Eğitimi Ankara Üniversitesi 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Firdevs GÜNEŞ 2. Doğum Tarihi: 06.06.1956 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979 Edebiyatı Y. Lisans

Detaylı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VEDAT ZEKİ YENEN 2. Doğum Tarihi: 01/01/1969 3. Unvanı: YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İŞLETME MÜH. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1990 Y. Lisans

Detaylı