TÜZED TJGE /2. Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi. Turkish Journal of Giftedness & Education. Aralık 2013, Cilt 3, Sayı 2 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜZED TJGE 2013 3/2. Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi. Turkish Journal of Giftedness & Education. Aralık 2013, Cilt 3, Sayı 2 ISSN 2146-3832"

Transkript

1 2013 3/2 TÜZED Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi Aralık 2013, Cilt 3, Sayı 2 ISSN TJGE Turkish Journal of Giftedness & Education December 2013, Volume 3, Issue 2

2 Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi Turkish Journal of Giftedness and Education Aralık 2013, Cilt 3, Sayı 2 December 2013, Volume 3, Issue 2 TÜZED Hakkında Türk Üstün Zeka ve Eğitim Dergisi (TÜZED), zeka, üstün zeka, özel üstün yetenek ve yaratıcılık konularında yayım yapan hakemli bir dergidir. Dergi, konu kapsamı ile ilgili olarak bilimsel araştırmaların, kuramların, uygulamaların ve fikirlerin tartışıldığı bilimsel bir platform sunmayı hedeflemektedir. TÜ- ZED, Türkçe ve İngilizce dillerinde yayım yapmaktadır. Dergiye gönderilen bütün taslak makaleler editörün önincelemesinden sonra en az iki hakeme incelenmek üzere gönderilir. TÜZED, yılda iki kez çevrimiçi olarak yayımlanmaktadır. About the TJGE Turkish Journal of Giftedness and Education covers all aspects of giftedness, talent, and creativity and all types of high ability. It provides a scientific platform for researchers, practitioners and administrators to discuss and disseminate scientific research, theories, and practices and ideas. The TJGE is a refereed journal which publishes original research articles, literature and book reviews in Turkish and English. Articles submitted to the TJGE undergo peer review process. The TJGE is an open-access online journal and published twice a year. Editör/Editor in Chief Uğur Sak, Anadolu Üniversitesi Sekreterya/Assistant to Editor Bahadır Ayas Hakem Kurulu/Editorial Review Board Abdulkadir Erdoğan, Anadolu Üniversitesi, Türkiye Ahmed Mohamed, Asyut University, Egypt Albert Ziegler, Uni of Erlangen-Nuremberg, Germany Atilla Cavkaytar, Anadolu Üniversitesi, Türkiye Aykut Ceyhan, Anadolu Üniversitesi, Türkiye Ayşegül Ataman, Gazi Üniversitesi, Türkiye Bahadır Erişti, Anadolu Üniversitesi, Türkiye Cumali Öksüz, A. Menderes Üni, Türkiye Fatih Karabacak, Anadolu Üniversitesi, Türkiye Gürhan Can, Anadolu Üniversitesi, Türkiye İbrahim H. Diken, Anadolu Üniversitesi, Türkiye June Maker, University of Arizona, USA Lola Prieto, Universidad de Murcia, Spain Murat Demirbaş, Kırıkkale Üniversitesi, Türkiye Murat Gökdere, Amasya Üniversitesi, Türkiye Necate Baykoç Dönmez, Hacettepe Üni, Türkiye Oğuz Serin, International Cyprus University, T. R. of Northern Cyprus Oktay Aydın, Marmara Üniversitesi, Türkiye Oktay Adıgüzel, Anadolu Üniversitesi, Türkiye Omar Muammar, Uni of Dammam, Saudi Arabia Özgür Soğancı, Anadolu Üniversitesi, Türkiye Peter Merrotsy, University of New England, Australia Roza Leikin, University of Haifa, Israel Seokhee Cho, St. John's University, USA Serap Emir, İstanbul Üniversitesi, Türkiye Sezgin Vuran, Anadolu Üniversitesi, Türkiye Sinan Olkun, Ankara Üniversitesi, Türkiye Sivanes Phillipson, Monash University, Australia Todd Lubart, Universite Paris Descartes, France Usanee Anuruthwong, Srinakharinwirot Uni,Thailand Ümit Davaslıgil, Maltepe Üniversitesi, Türkiye Yavuz Akbulut, Anadolu Üniversitesi, Türkiye Indexing/Abstracting: The TJGE is indexed and abstracted in Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Citefactor, Directory of Open Access Journals (DOAJ), DRJI (Directory of Research Journals Indexing), ebooks, EB- SCOhost Databases, Educational Research Abstracts Online (ERA), Gifted and Talented Abstracts, Google Scholar, Index Copernicus International (IC), Informatics Open J-Gate, NewJour Electronic Journals & Newsletters, ProQuest, Researchbib, Türk Eğitim İndeksi (Turkish Educational Index), Ulrich's Periodicals Directory, WorldCat Yazışma/Editorial correspondence: Ugur Sak, Editor, 2011, Her hakkı saklıdır/all rights reserved. Türk Üstün Zeka ve Eğitim Dergisi/Turkish Journal of Giftedness and Education

3 Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi Turkish Journal of Giftedness and Education Aralık 2013, Cilt 3, Sayı 2 December 2013, Volume 3, Issue 2 İÇİNDEKİLER/CONTENTS Editör Notu/Editorial 52 A Componential Analysis of Gender Differences in Scientific Creativity Bilimsel Yaratıcılıkta Cinsiyet Farklılıklarının Bileşensel Analizi N. Nazlı Özdemir & Uğur Sak 53 Revalidating the Arabic Scale for Teachers' Ratings of Basic Education Gifted Students' Characteristics Using Rasch Modeling Arapça Temel Eğitim Üstün Zekâlı Öğrencilerin Özellikleri Öğretmen Değerlendirme Ölçeğinin Rasch Modelleme ile Yeni Geçerliği Salah Eldin Farah Atallah Bakheit 66 Guidance Needs of Gifted and Talented Children s Parents Ebeveynlerin Üstün Zekâlı ve Yetenekli Çocuklarıyla İlgili Rehberlik İhtiyaçları Üzeyir Ogurlu & Yavuz Yaman 81 Kitap İncelemeleri Science Education for Gifted Students. Susan K. Johnsen and James Kendrick (2005) İnceleyen: Emre Kömek 95

4 Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi Turkish Journal of Giftedness and Education Aralık 2013, Cilt 3, Sayı 2 December 2013, Volume 3, Issue 2 Editorial Dear our readers! I wish you a happy and peaceful new year. We need more peace both in home and in the world. This issue of the TJGE includes three research articles and a book review. Gender differences in scientific creativity is the topic of the first article written by Nazli Ozdemir and Ugur Sak. The researchers investigated gender differences in scientific creativity of sixth grade students at a componential level and found that boys outperformed girls in hypothesis generation component but nearly were similar in hypothesis testing and evidence evaluation components of scientific creativity. Boys high performance in hypothesis generation makes a big difference in their total creativity compared to girls creativity. This finding deserves in-depth discussion and even more research. The second article of this issue was written by Salah Eldin Farah Atallah Bakheit. The study is related to the revalidity of the Arabic Scale for Teachers' Ratings of Basic Education Gifted Students' Characteristics. Bakheit revalidated the scale using Rasch Modeling. The findings provide additional validity support for the use of the scale in Arabic speaking countries. The last article of the issue is related to guidance needs of parents of the gifted and talented. The study was carried out by Uzeyir Ogurlu and Yavuz Yaman. In the study, they found that parents needed guidance mostly in dealing with perfectionism, over-sensitivity, lack of talent development programs, participation in too many activities, disorganization in life and excessive adherence to rules. The findings imply that parents of the gifted share similar problems in terms of raising their gifted children across the world. Have a great year! Editör ün Notu Değerli okuyucularımız! Yeni yılın bütün dünya için mutluluk ve barış dolu geçmesini diliyorum. Her geçen gün iç ve dış barışa olan ihtiyacımız daha da artmaktadır. Türk Üstün Zeka ve Eğitim Dergisi nin bu sayısında üç araştırma makalesi ve bir kitap incelemesi bulunmaktadır. Birinci makalede Nazlı Özdemir ve Uğur Sak ın bilimsel yaratıcılık alanında cinsiyet farklılıklarını ortaya koyan bir araştırması yer almaktadır. Araştırmada bileşensel düzeyde analiz yapılması nedeniyle araştırma bulgularının aydınlatıcı olacağını düşünüyorum. Araştırma bulgularına göre bilimsel yaratıcılık alanındaki cinsiyet farklılıklarının hipotez üretme becerilerindeki farklardan ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Diğer bir deyişle erkekler kadınlara göre daha yaratıcı bilimsel öngörüler üretebilmektedirler. İkinci makalede Bakheit, üstün zekalı öğrencileri tanılamaya yönelik Arapça öğretmen dereceleme ölçeğinin geçerliğini Rasch yöntemini kullanarak incelemiş ve ölçeğin geçerliğini daha sağlam temeller üzerine oturtmuştur. Araştırma, ölçeğin Arapça konuşan ülkelerde üstün zekalı öğrencilerin tanılanmalarında kullanılabilecek geçerli bir araç olduğunu ortaya koymuştur. Bu sayıda yer alan diğer makalede üstün zekalı öğrencilerin ebeveynlerinin üstün zekalı çocukları ile ilgili rehberlik ihtiyaçlarına ilişkin Üzeyir Oğurlu ve Yavuz Yaman tarafından yapılan araştırma yer almaktadır. Elde edilen bulgulara göre aşırı duyarlılık, mükemmeliyetçilik, yetenek geliştirme programlarının eksikliği, çok fazla aktiviteye katılma ve kurallara aşırı bağlılık en önemli rehberlik sorunları arasında yer almaktadır. Araştırmada elde edilen sonuçlar üstün zekalı çocukları olan ebeveynlerin rehberlik ihtiyaçlarının evrensel olduğunu da ortaya koyar niteliktedir. Bir sonraki sayıda buluşmak dileğiyle! Uğur Sak Editor in Chief 52

5 Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi Turkish Journal of Giftedness and Education 2013, Cilt 3, Sayı 2, , Volume 3, Issue 2, A Componential Analysis of Gender Differences in Scientific Creativity Bilimsel Yaratıcılıkta Cinsiyet Farklılıklarının Bileşensel Analizi N. Nazlı Özdemir 1 & Uğur Sak 2 Abstract In this study, an investigation was carried out to explore if there were any gender differences in scientific creativity and its components. Participants included 704 sixth grade students who applied to the Education Programs for Talented Students (EPTS) at Anadolu University in the City of Eskişehir in Turkey. Of the total sample, 345 were female and 359 were male. Students scientific creativity was measured using the Creative Scientific Ability Test (C-SAT). It measures fluency, flexibility and creativity and hypothesis generation, hypothesis testing and evidence evaluation. The analysis showed that male students scored significantly higher on hypothesis generation components of scientific creativity. Although male students had higher scores on flexibility, hypothesis testing and evidence evaluation components too, the differences between the groups were not significant. The findings shows that gender differences in scientific creativity in childhood and adolescence might result from differences in some particular processes. Key Words: scientific creativity, gender differences, hypotheses generation, experiment design, evidence evaluation Öz Bu çalışmada bilimsel yaratıcılık ve bileşenlerindeki cinsiyet farklılıkları araştırılmıştır. Araştırma, Üstün Yetenekliler Eğitim Programları (ÜYEP) na başvuran 704 altıncı sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların 345 i kız, 359 u erkektir. Araştırmada bilimsel yaratıcılığı ölçmek için Bilimsel Üretkenlik Testi (BÜT) kullanılmıştır. BÜT akıcılık, esneklik, yaratıcılık, hipotez geliştirme, hipotez test etme ve kanıt değerlendirmeyi ölçmektedir. Bilimsel yaratıcılığın bileşenlerinde cinsiyet farklılıklarını karşılaştırmak için bağımsız örneklemler t-testi kullanılmıştır. Veri analizi sonucunda; hipotez geliştirme, akıcılık ve toplam yaratıcılık puanlarında erkekler lehine anlamlı farklar bulunmuştur. Hipotez test etme, kanıt değerlendirme ve esneklik becerilerinde erkeklerin aldıkları puanların ortalamaları kızların ortalamalarından yüksek olmalarına rağmen bu farklar anlamlı bulunmamıştır. Elde edilen bulgular bilimsel yaratıcılıkta ortaya çıkan cinsiyet farkının bazı becerilerdeki farklardan kaynaklanabileceğini göstermektedir. Anahtar Sözcükler: bilimsel yaratıcılık, cinsiyet farklılıkları, hipotez geliştirme, hipotez test etme, kanıt değerlendirme Summary Purpose and significance: Gender differences in creativity have been a controversial issue for a century. In some studies, researchers found no gender difference in creativity; whereas, in other studies researchers discovered that males had a higher capacity in creativity than did females. Furthermore, gender differences in scientific achievement, scientific productivity, scientific creativity and scientific careers were also explored. Results show that males usually 1 MS, Research Assistant, Anadolu University 2 Corresponding author. Prof., & Chair, Gifted Education Division, Faculty of Education, Anadolu University, Eskisehir, Turkey; Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi/Turkish Journal of Giftedness & Education ISSN ,

6 Özdemir ve Sak Bilimsel Yaratıcılıkta Cinsiyet Farklılıkları outperform females. The seeming gender difference favoring man in Nobel Prices is a prime example. Are there such differences in the components of scientific creativity? What subskills or components of scientific creativity might contribute to gender differences in general scientific creativity? Does a particular process cause gender differences in scientific creativity? Prior research focused on gender differences in general scientific creativity. In this study, we took a further step and examined gender differences in scientific creativity at a componential level. We used three components, hypothesis generation, experiment design (hypothesis testing) and evidence evaluation of scientific creativity to investigate gender differences. We expected to obtain some findings to shed light on gender differences in scientific creativity. Table x. Means and t-test Results Hypothesis Generation Effect Size (ŋ N M SD df t p 2 ) Female 345 1,72 1, ,762-3,090,002*,013 Male 359 2,13 1,911 Hypothesis Testing Evidence Verification Fluency Flexibility Creativity Female 345 3,64 2,475 Male 359 3,91 2,706 Female 345 1,78 1,665 Male 359 2,11 1,828 Female 345 8,23 5,136 Male 359 9,63 6,360 Female 345 5,53 3,040 Male 359 6,15 3,412 Female 345 6,97 3,950 Male 359 7,96 4, ,090, ,472, ,937-3,214,001*, ,042-2,559, ,453-3,047,002*,013 Method: Research participants consisted of 704 sixth-grade students who applied to the Education Programs for Talented Students (EPTS) at Anadolu University in Eskisehir, Turkey. Of the participants, 345 were female, 359 were male. In the study, the Creative Scientific Ability Test (C-SAT) was used to measure students scientific creativity. The C-SAT is composed of five subtests with five open-ended problems in the area of biology, chemistry, ecology and interdisciplinary science. It measures fluency, flexibility and creativity in hypothesis genera- 54 Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi, 2013, 3/2

7 Özdemir & Sak Gender Differences in Scientific Creativity tion, hypothesis testing and evidence evaluation tasks. Research carried out on the psychometric properties of the C-SAT shows good to excellent reliability and validity evidences. In this study, we also examined its reliability and found Cronbach alpha coefficient to be.85 and interscorer reliability for fluency and creativity to be.96, and for flexibility to be.94. In data analysis we set the significance value at.008 as we used several t-tests at the same time. Results: Results showed that male students scored higher on all components of scientific creativity. However, only the differences in hypothesis generation and fluency and creativity in total scores were found to be significant. The effect sizes were small. Differences in hypothesis testing and evidence evaluation components of scientific creativity were not significant. The table x shows means and standard deviations of the scores in all the components as well as the t-test results and effect sizes. Discussion and Conclusions: Results show that males higher performance on hypothesis generation might contribute to overall gender differences in students scientific creativity. Once hypotheses are generated, males and females can show similar performance on experiment designs and evaluation of evidences obtained from experiments. Results also mean that males might be better performers on developing predictions and constructing cause and effect relationships as hypothesis generation requires predictions and posdictions from evidences. Giriş Bilimsel yaratıcılığın tanımı, yaratıcılık kavramının tanımı gibi çeşitlilikler içermektedir. Örneğin Sak ve Ayas (2013) bilimsel yaratıcılığı bilim alanında orijinal ve yararlı fikir veya ürün üretmek olarak tanımlamışlardır ve yararlılığı ve orijinalliği bilimsel yaratıcılıkta bulunması zorunlu olan iki ölçüt olarak değerlendirmişlerdir. Bir fikrin yalnızca orijinal olması yaratıcı olması için yeterli değildir. Aynı şekilde bir fikrin yalnızca yararlı olması da yaratıcı olması için yeterli değildir. Bir fikir her iki ölçütü de belirli düzeyde karşılarsa yaratıcılık sınırını aşmış olur. Heller (2007) e göre ise bilimsel yaratıcılık, bilim alanında özel yeteneğe sahip olmaktır. Getzels ve Csikszenthmihalyi ye (1967, akt. Liang, 2002) göre ise bilimsel yaratıcılık sadece problemleri çözmek değil, problemleri kurma yeteneğidir de. Bilimsel yaratıcılık nedir? sorusuna objektif bir yanıt üretilebilmek için bilimsel yaratıcılığı oluşturan yapıların incelenmesi gerekmektedir. Bu konuda çalışan uzmanların ise farklı düşünceleri bulunmaktadır. Colton ve Steel (1999), tutarsızlıklar, bilinmeyen alanlar ve keşfetmek olmak üzere üç unsurun bilimsel yaratıcılığın yapısını meydana getirdiğini iddia etmektedir. İlk unsur, aslında bilimin yapısından kaynaklanmaktadır. Örneğin Newton mekaniği ile görelilik kuramı birbiriyle tamamen tutarsız kuramlardır. Ancak bilim bu gibi tutarsızlıkların geliştirilmesi ile zenginleşir ve gelişir. İkinci unsur ise bilimde bilinmeyen konuların sınırsızlığını vurgulamaktadır. Son unsur ise bilinmeyenlerin keşfedilmesi ile ilgilidir. Stierna ve Villalba (2009) bilimsel yaratıcılık bileşenlerinin yaratıcılığın bileşenleri ile paralel olduğunu vur- Turkish Journal of Giftedness & Education, 2013, 3/2 55

8 Özdemir ve Sak Bilimsel Yaratıcılıkta Cinsiyet Farklılıkları gulamaktadırlar. Çünkü yaratıcılık, bilimsel yaratıcılığı kapsamaktadır. Yaratıcılığın bileşenlerini ise girdiler, süreç ve çıktılar şeklinde değerlendirmektedirler. Girdiler, motivasyon gibi bireysel kaynakları içermekte; süreç bilimsel basamakları kapsamaktadır. Çıktılarda ise ürünün niteliği önemlidir. Hu ve Adey (2002) ise bilimsel yaratıcılığın yapısında ürün (teknik ürün, fen bilgisi, bilim olgusu ve bilim problemleri), özellik (düşünme ve hayal gücü) ve süreç (akıcılık, esneklik ve orijinallik) olmak üzere üç boyutunun olduğunu iddia etmektedirler. Aktamış ve Ergin (2007) ise bilimsel yaratıcılığın bileşenlerini; sorunun farkına varma ve onu sınırlandırma, çözüm için hipotezler kurma, hipotezleri test etme, sonucu bulma, kabul, ret ya da onarma olarak ele almaktadırlar (s.12). Araştırmacılar bilimsel yaratıcılık bileşenlerini farklı biçimlerde ele almaktadırlar. Bu bileşenlerin kimileri benzerlik kimileri ise farklılık göstermektedir. Ancak Klahr ve Dunbar (1987), hipotez geliştirme, hipotez test etme ve kanıt değerlendirmeyi bilimsel yaratıcılığın en önemli bileşenleri olarak göstermektedir. Hipotez geleceğe yönelik bir kestirimdir. Hipotez geliştirme ise problem çözme sürecidir. Bu süreçte var olan bilgi kullanılarak bir problemi açıklamak için hipotezler üretilir (Klahr, 2000). Hipotez test etme, toplanan araştırma verilerini veya yapılan deneylerin sonuçlarını analiz ederek ortaya atılan hipotezin doğruluğuna karar verme sürecidir (Klahr ve Dunbar, 1987). Kanıt değerlendirme ise yapılan deneylerde elde edilen sonuçların veya hipotezin doğruluğunu araştırmak için ulaşılan verilerin ortaya atılan hipotezle karşılaştırıldığı süreçtir (Klahr, 2000). Bilimsel Yaratıcılık ve Cinsiyet Farkları Literatürde, bilimsel yaratıcılığı etkileyen faktörler olarak seçkinlik, yaş, aile geçmişi ve cinsiyet farkları göze çarpmaktadır. Seçkinlik, iyi bir yerde çalışan bilim insanlarının ortaya çıkardıkları ürünün daha fazla ilgi görmesidir. Endler, Rushton ve Roediger (1978 den akt. Stumpf, 1995) yaptıkları araştırmanın sonucunda başarılı olduğu kabul edilen bir üniversitedeki akademisyenlerin çalışmalarının diğer üniversitedekilerin çalışmalarına göre daha çok değer görmekte olduğunu bulmuşlardır. Yaş bilimsel yaratıcılığı doğrudan olmasa da dolaylı bir biçimde etkilemektedir. Bilim insanları yaşlandıkça ürün sayıları da artmaktadır. Simonton (1988) bilim insanlarının üretkenliklerinin 20 li yaşlarda başladığını, 30 lu yaşlarından 40 lı yaşlarının ilk dönemlerine kadar çok hızlı bir şekilde arttığını ancak sonrasında birden durduğunu ileri sürmektedir. Aile geçmişi bilimsel yaratıcılığı etkileyen bir diğer faktördür. Nobel ödülünü kazananların ailelerini inceleyen bir araştırmanın bulgularına göre, fizik ödülünü kazananların %28 inin; kimya ödülünü kazananların %17 sinin babası akademisyendir (Simonton,2009). Bilimsel yaratıcılığı etkileyen bir diğer faktör ise cinsiyettir. Alan yazında cinsiyetin biyolojik nedenlerden dolayı bilimsel yaratıcılıkta etkili olduğundan bahsedilmektedir. Ancak, cinsiyet ve bilimsel yaratıcılık konusunda farklı fikirler ve inanışlar bulunmaktadır. Bilim tarihinde önemli icatların erkekler tarafından yapılması ve dünya genelinde bilim ve teknikle ilgili alanlarda çalışanların çoğunluğunun erkek olması, bilimsel yaratıcılık alanında 56 Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi, 2013, 3/2

9 Özdemir & Sak Gender Differences in Scientific Creativity cinsiyet farklıklarının olabileceğini düşündürmektedir. Bu nedenle araştırmacılar bu fikrin ne derece doğru olduğunu ortaya çıkarmak amacıyla çeşitli çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. Alan yazındaki çalışmaların bir kısmında bilimsel yaratıcılık, bilimsel üretkenlikle eş tutulmuş ve bu düşünceden hareketle birçok araştırmacı bilim insanlarının yayın sayılarındaki cinsiyet farklılıklarını incelemiştir. Bu çalışmaların bulguları, bilimsel alanlarda erkeklerin kadınlara göre daha üretici olduklarını göstermektedir (Cole, 1979; Cole ve Cole, 1973; Cole ve Zuckerman,1987; Long ve Fox, 1995). Bu durumun kadınların aile yaşamlarındaki sorumluluklarından ve rollerinden ortaya çıktığı ileri sürülmektedir (Whittington ve Smith-Doer, 2005). Ne var ki araştırmalarda fen ve sosyal bilimler alanında çalışan evli ve çocuklu kadınların hiç evlenmemiş ya da eşlerinden ayrılmış kadınlara göre daha fazla yayın yaptıkları da bulunmuştur (Fox, 2005; Levin ve Stephan, 1998; Nakhaie, 2002). Bilimsel yaratıcılıktaki cinsiyet farklılıklarını incelemek amacıyla bilimsel buluşları ve yayınları dikkate alan çalışmaların çoğunun bilimsel yayınların sayısına odaklandığı ve bu yayınların niteliğini göz ardı ettikleri de görülmektedir. Oysa bilimsel yaratıcılıkta ürünlerin orijinal olmaları da oldukça önemlidir. Bazı araştırmalarda fen bilimleri derslerinde cinsiyete göre başarı farkları incelenmiştir. Bu konu üzerine yoğunlaşan çalışmaların çoğu fizik ve kimya alanlarında erkeklerin, biyoloji alanında ise kızların daha başarılı olduklarını ortaya koymaktadır (Dawson,2000; Stark ve Gray, 1999; Trumper,2006). Diğer taraftan, fen bilimlerindeki cinsiyet farklılıklarını çalışan araştırmacıların bazıları erkeklerin (Dimitrov, 1999; Smith, 1992), bazıları ise kızların (Adamson ve diğ. 1998; Nosek, ve diğ., 2009) lehine bir farktan bahsetmektedir. Ancak bazı araştırmalarda bu durum tamamen reddedilerek fen bilimleri derslerinde kızların ve erkeklerin eşit düzeyde başarı ortaya koydukları sonucuna ulaşılmıştır (Mattern ve Schau, 2002). Araştırmalarda elde edilen bulgular fen bilimleri derslerinde cinsiyete göre ortaya çıkan başarı farklarının tutarsız olduğuna işaret etmektedir. Alan yazındaki çalışmaların diğer bir kısmında ise bilimsel yaratıcılık alanındaki cinsiyet farklılıklarını belirlemek için bilimsel yaratıcılığı oluşturan becerilerde cinsiyet farklılıklarının ele alınması gerektiği savunulmaktadır. Bu çalışmaların bir kısmında bilimsel yaratıcılık becerilerinin ölçümlerinde akıcılık, esneklik ve orijinallik puanları (Hu ve diğ., 2010; Shukla ve Sharma, 1986) göz önünde bulundurulmuştur. Bu çalışmalarda cinsiyet farklılıklarının bilimsel yaratıcılık becerilerinde anlamlı farklar yaratmadığı görülmektedir. Ancak bu çalışmalarda bilimsel yaratıcılık becerilerindeki cinsiyet farklılıkları incelenirken bilimsel yaratıcılık genel olarak ele alınmış, bilimsel yaratıcılığı oluşturan bileşenler veya alt beceriler bazında cinsiyet farklılıkları incelenmemiştir. Oysa genel bilimsel yaratıcılıkta ortaya çıkan cinsiyet farklılıkları pek tabi olarak genel bilimsel yaratıcılığı oluşturan alt becerilerdeki farklardan da ortaya çıkabilir. Bu nedenle bu çalışmada bilimsel yaratıcılık bileşenleri olan hipotez geliştirme, hipotez test etme ve kanıt değerlendirme becerilerindeki cinsiyet farklılıklarının yanı sıra genel yaratıcılık bileşenleri olan akıcılık, esneklik ve toplam yaratıcılık bileşenlerindeki cinsiyet farklılıkları bilimsel yaratıcılık alanında araştırılmıştır. Bilimsel yaratıcılığı oluşturan alt becerilerdeki Turkish Journal of Giftedness & Education, 2013, 3/2 57

10 Özdemir ve Sak Bilimsel Yaratıcılıkta Cinsiyet Farklılıkları cinsiyet farklılıklarının bilinmemesi, bilim alanında var olan cinsiyet farklılıklarının genel bilimsel yaratıcılıktaki veya genel yaratıcılıktaki cinsiyet farklılıklarından kaynaklanabileceği tezini düşündürmektedir. Ancak bu tür bir fark bir veya birkaç alt beceriden de kaynaklanıyor olabilir. Araştırmanın Amacı Çalışmanın amacı cinsiyet faktörünün bilimsel yaratıcılık üzerindeki olası etkisini bileşenler yani alt beceriler düzeyinde araştırmaktır. Bu amaçla bilimsel yaratıcılık bileşenleri olan hipotez geliştirme, hipotez test etme ve kanıt değerlendirme becerilerinde ve genel yaratıcılık becerileri olan akıcılık, esneklik ve toplam yaratıcılık becerilerinde cinsiyet farklılıkları araştırılmıştır. Yöntem Çalışmada cinsiyet faktörünün bilimsel yaratıcılık üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma Grubu Araştırmanın katılımcılarını 2011 ve 2012 yıllarında Üstün Yetenekliler Eğitim Programları (ÜYEP) na başvuran 704 ilköğretim 6. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Katılımcıların %49 u (345 kişi) kız öğrencilerden, %51 i (359 kişi) ise erkek öğrencilerden oluşmaktadır. ÜYEP başvurularında hiçbir ön koşul kullanılmamaktadır. ÜYEP e bütün altıncı sınıf öğrencileri başvurabilmektedir. Katılımcıların seçkin öğrenci grupları oldukları düşünülebilir çünkü bu tür bir programa genel olarak yetenekli olduğunu düşünen öğrenciler başvurmaktadır. Veri Toplama Aracı: Bilimsel Üretkenlik Testi (BÜT) Araştırmada, bilimsel yaratıcılığı ölçmek için Bilimsel Üretkenlik Testi (BÜT) kullanılmıştır. BÜT, Ayas ve Sak tarafından bilimsel yaratıcılığı ölçmek amacıyla geliştirilmiştir (Ayas, 2010; Sak; 2010; Sak ve Ayas, 2009; Sak ve Ayas, 2013) Testin hedef kitlesini 6., 7. ve 8. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. BÜT; fizik, kimya, biyoloji, ekoloji ve disiplinler arası alanları kapsayan beş alt testten oluşmaktadır. Her bir alt test hipotez geliştirme, hipotez test etme ve kanıt değerlendirme becerilerinden birini ölçmektedir. (Sak ve Ayas, 2009). BÜT ün cevaplanması için 40 dakika verilmektedir. Cevapların değerlendirilmesinin sonunda hipotez geliştirme, hipotez test etme ve kanıt değerlendirme olmak üzere üç tür puan elde edilmektedir. Ayrıca hem her bir alt test için hem de toplam puanlar için akıcılık, esneklik ve toplam yaratıcılık puanları elde edilmektedir. Akıcılık puanı her bir problem için üretilen doğru cevap sayısı, esneklik puanı ise cevaplardaki kavramsal kategori sayısıdır. Toplam yaratıcılık puanı, CQ = log2 {(1+ u1) (1+ u2) (1+ uc)} formülü kullanılarak hesaplanmaktadır (Sak ve Ayas, 2013). 58 Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi, 2013, 3/2

11 Özdemir & Sak Gender Differences in Scientific Creativity BÜT ün kuramsal çerçevesini üç teori oluşturmaktadır: Guilford un Çoğul ve Tekil Düşünme Modeli, Amabile nin Bileşensel Yaratıcılık Modeli ve Klahr ve Dunbar ın Bilimsel Keşifte Çift Arama Modeli (Ayas, 2010; Sak ve Ayas, 2013). Guilford un modeli akıcılık ve esneklik olmak üzere temel yaratıcılık becerilerinin belirlenmesi için, Amabile nin modeli alana özgü bilgi boyutunun geliştirilmesi için, Klahr ve Dunbar ın modeli ise bilimsel yaratıcılığa özgü becerilerin belirlenmesi için kullanılmıştır. BÜT Üzerine Yapılan Araştırmalar BÜT geliştirildikten sonra ilk pilot çalışma Sak ve Ayas (2008) tarafından matematik alanında üstün yetenekli olarak tanılanan öğrencilerle gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın katılımcılarını 26 sı erkek, 14 ü kız 6. Sınıf ve 25 i erkek, 6 sı kız 7. sınıf öğrencileri olmak üzere toplam 71 kişi oluşturmaktadır. Öğrencilerin teste verdikleri cevapları bu testin nasıl puanlanacağını bilen iki fizik öğretmeni tarafından değerlendirilmiş ve okuyucular arası güvenirlik katsayısı 0.97 olarak hesaplanmıştır. Her bir alt testin iç tutarlılığı hesaplanmış ve tüm alt testlerin p<.01 düzeyinde anlamlı olduğu bulunmuştur. Sak ve Ayas (2009), ÜYEP e başvuran 61 i kız, 67 i erkek olan ve 6. Sınıfa devam eden 128 öğrenci ile bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışmada 128 katılımcıya uygulanan BÜT ün sonuçları analiz edilmiştir. Okuyucular arası güvenirlik katsayısı.95, testin iç tutarlılığı ise. 86 olarak hesaplanmıştır. Bu çalışmada BÜT ün test tekrar güvenirlik katsayısına ulaşmak amacıyla matematik alanında üstün yetenekli olarak tanılanan 24 öğrenciye BÜT tekrar uygulanmış ve test-tekrar katsayısı.89 olarak bulunmuştur. Yapı geçerliliği için alt test-toplam test korelasyonları.56 ile.74 arasında değişmektedir. Ölçüt geçerliliğini bulmak amacıyla katılımcıların matematik dönem sonu ortalaması, fen ve teknoloji dönem ortalaması ve ÜYEP e başvurduklarında uygulanan Matematiksel Yetenek Testi (MYT) puanları değerlendirilmiş ve her birinin BÜT yaratıcılık puanları arasındaki korelasyon sırasıyla.37,.48 ve.55 olarak bulunmuştur (p <.000). Testin grup ayırt ediciliğini bulmak için matematik alanında üstün yetenekli olarak tanılanmış öğrenciler ile diğer öğrenciler karşılaştırılmıştır ve üstün yetenekli öğrencilerin bilimsel yaratıcılık alanında diğer öğrencilere göre daha iyi olduğu bulunmuştur (F= 3.75; p<.005). Ayrıca BÜT ün katılımcıların %75,6 sının doğru bir biçimde gruplandırdığı görülmüştür. Sak ve Ayas (2013), BÜT ün psikometrik özelliklerini incelemek amacıyla ÜYEP e başvuran ve 6. sınıfa devam eden 288 öğrenci ile bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Çalışmanın katılımcılarına Matematiksek Yetenek Testi (MYT) ve BÜT uygulanmıştır. MYT sonuçları bilgisayar programında analiz edilirken BÜT iki uzman tarafından değerlendirilmiştir. Okuyucular arası güvenirliği belirlemek amacıyla katılımcıların %28 i rassal olarak seçilmiştir. Analizler sonucunda, okuyucular arası güvenirlik katsayısı akıcılık ve toplam yaratıcılık için.96, esneklik için.94 bulunmuştur. Testin iç tutarlık güvenirliği ise.848 olarak hesaplanmıştır. Yapı geçerliliği faktör analizi ve paralel analiz yapılmış ve sonucunda tek faktörlü bir yapıya ulaşılmıştır. Turkish Journal of Giftedness & Education, 2013, 3/2 59

12 Özdemir ve Sak Bilimsel Yaratıcılıkta Cinsiyet Farklılıkları Uyum geçerliliği için katılımcıların MYT puanları ile BÜT puanları karşılaştırılmış ve matematikte yetenek testinde ortalamanın üzerinde olan öğrencilerin, BÜT te de ortalamaya kıyasla daha yüksek puan aldığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada yapılan tüm analizler, BÜT ün geçerliliğinin ve güvenirliğinin iyi olduğunu ortaya koymuştur. Sonuç olarak BÜT ile yapılan çalışmalar, testin bilimsel yaratıcılığın ölçümünde kullanılabilecek düzeyde yeterli psikometrik özelliklere sahip olduğunu ortaya koymuştur. Veri Analizi Araştırmada öncelikle BÜT ün güvenirlik analizleri yeniden yapılmıştır. Cronbach alfa güvenirlik değeri.85 olarak bulunmuştur. Okuyucular arası güvenirlik katsayısı ise akıcılık ve toplam yaratıcılık için.96, esneklik için.94 olarak saptanmıştır. Veri analizinde BÜT ün alt puanları arasında yüksek korelasyon olması nedeniyle cinsiyet karşılaştırmaları yapmak için varyans analizi yerine bağımsız örneklemler t testi kullanılmıştır. Farkların karşılaştırmasında geleneksel.05 anlamlılık düzeyi yerine, bu değer uygulanan t-testi sayısına bölünerek elde edilen.008 değeri anlamlılık düzeyi olarak kabul edilmiştir. Bulgular Katılımcıların hipotez geliştirme, hipotez test etme ve kanıt değerlendirme becerileri için ayrı ayrı akıcılık, esneklik ve toplam yaratıcılık puanları analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen alt test ve alt puanlara ilişkin betimsel istatistik değerleri Tablo 1 de yer almaktadır. Tablo 1. Katılımcıların Alt Testlerden Aldıkları Puanların Dağılımı Alt Testler Alt Puanlar Minimum Maksimum Ortalama Standart Sapma Akıcılık ,40 1,802 Alt Test 1 Esneklik 0 5,76,871 Toplam Yaratıcılık 0 7 1,12 1,303 Akıcılık 0 7,90 1,210 Alt Test 2 Esneklik 0 4,65,802 Toplam Yaratıcılık 0 5,83 1,052 Akıcılık 0 9 2,11 2,087 Alt Test 3 Esneklik 0 6 1,54 1,446 Toplam Yaratıcılık 0 7 1,94 1,834 Akıcılık ,07 1,773 Alt Test 4 Esneklik 0 6 1,56 1,184 Toplam Yaratıcılık 0 7 1,93 1,515 Akıcılık ,47 2,495 Alt Test 5 Esneklik 0 5 1,34 1,193 Toplam Yaratıcılık 0 7 1,95 1, Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi, 2013, 3/2

13 Özdemir & Sak Gender Differences in Scientific Creativity Bilimsel Yaratıcılıktaki ve Becerilerindeki Cinsiyet Farklılıkları Araştırma grubunda yer alan 345 kız ve 359 erkek öğrencinin bilimsel yaratıcılık becerilerindeki farklılıkları incelemek için, Bilimsel Üretkenlik Testi (BÜT) nden elde edilen hipotez geliştirme, hipotez test etme ve kanıt değerlendirme becerileri ile akıcılık, esneklik ve toplam yaratıcılığa ilişkin puanları ve t-testi karşılaştırmaları Tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2. Bilimsel Yaratıcılık Becerilerinin Cinsiyete Göre Karşılaştırılması Hipotez Geliştirme Hipotez Test Etme Kanıt Değerlendirme Akıcılık Esneklik Toplam Yaratıcılık N Ss Sd t p Kız 345 1,72 1,646 Erkek 359 2,13 1,911 Kız 345 3,64 2,475 Erkek 359 3,91 2,706 Kız 345 1,78 1,665 Erkek 359 2,11 1,828 Kız 345 8,23 5,136 Erkek 359 9,63 6,360 Kız 345 5,53 3,040 Erkek 359 6,15 3,412 Kız 345 6,97 3,950 Erkek 359 7,96 4, ,762-3,090,002*, ,090, ,472, ,937-3,214,001*, ,042-2,559, ,453-3,047,002*,013 Etki Büyüklüğü (ŋ 2 ) Analizlerde erkek öğrencilerin hipotez geliştirme puanlarının ortalaması (2.13), kız öğrencilerin ortalamasından (1.72) daha yüksek bulunmuştur. Aradaki farkın ise istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir t( )= , p<0.008, ŋ 2 =,013. Ancak farkın etki büyüklüğü küçüktür. Ayrıca hipotez test etme ve kanıt değerlendirme becerilerine ilişkin erkek öğrencilerin aldıkları puanların ortalamaları, kız öğrencilerin aldıkları puan ortalamalarından yüksek bulunmuştur. Ancak yapılan analizlerin sonucunda farkların anlamlı olmadıkları saptanmıştır. Bilimsel yaratıcılık becerilerine ilişkin karşılaştırmalı analizlerden sonra erkeklerin ve kızların genel yaratıcılık becerileri olan akıcılık, esneklik ve toplam yaratıcılık puanları karşılaştırılmıştır. Analizlerde yine t-testi kullanılmıştır. Analizlerde erkek öğrencilerin kız öğrencilerden akı- Turkish Journal of Giftedness & Education, 2013, 3/2 61

14 Özdemir ve Sak Bilimsel Yaratıcılıkta Cinsiyet Farklılıkları cılık ve toplam yaratıcılık puanlarında daha yüksek performans ortaya koydukları saptanmıştır. Yapılan t-testi analizleri ise bu farkların anlamlı olduklarını göstermektedir (Akıcılık: t( ) = , p<.008, ŋ 2 =0,014; toplam yaratıcılık: t( ) = -3,047, p<.008, ŋ 2 =0,013). Ancak tablo 2 de de verildiği gibi farkların etki büyüklüklerinin küçük oldukları görülmektedir. Analiz sonucunda erkeklerin ve kızların esneklik puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Tartışma, Sonuç ve Öneriler Araştırma bulgularına göre, bilimsel yaratıcılığın bileşenlerinden olan hipotez geliştirme becerilerinde kız ve erkek öğrenciler arasında erkekler lehine anlamlı bir farklılık bulunmuş, bilimsel yaratıcılığın diğer becerilerinde ise bir farklılığa rastlanmamıştır. Araştırmanın bulgularına göre, bilimsel yaratıcılıkta erkeklerin lehine küçük de olsa bir farkın söz konusu olduğu sonucuna varılabilir. Hipotez geliştirme ve hipotez test etme becerileri birbirleri ile ilişkili beceriler olmaları nedeniyle cinsiyet faktörünün her iki beceride de benzer etkiyi göstermesi beklenebilir. Ancak çalışmada hipotez test etme becerilerinde cinsiyet açısından bir farklılık bulunmamıştır. Ortaya çıkan farkı açıklamak için hipotetik nedenler gösterilebilir. Örneğin fark kültürel etmenlerden kaynaklanıyor olabilir. Toplumun kızların ürettikleri fikirlere yeterince değer vermemesi veya kız çocuklarını yeni fikir üretme konusunda yeterince cesaretlendirmemeleri, kız çocuklarının hipotez geliştirme becerilerini bastırmış olabilir. Bilimsel yaratıcılığın ölçümlerinde genel yaratıcılık bileşenleri kabul edilen toplam yaratıcılık ve akıcılık puanlarına göre erkekler lehine anlamlı bir farklılık bulunurken esneklik puanlarında cinsiyete göre anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Bilimsel yaratıcılık becerilerindeki cinsiyet farklılıklarını inceleyen Shukla ve Sharma (1986) çalışmanın sonunda erkeklerin akıcılık, esneklik, orijinallik ve toplam bilimsel yaratıcılık puanlarının ortalamalarını kızların ortalamalarına göre daha yüksek bulmuşlardır. Ancak bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığını belirtmişlerdir. Aynı şekilde Hu ve diğ. (2010), bilim alanında yaratıcı problem çözme becerilerindeki akıcılık, esneklik ve orijinallik bileşenlerinde cinsiyet açısından bir farklılık olmadığını bulmuşlardır. Bu bağlamda yaratıcılık, esneklik ve toplam yaratıcılık puanlarına göre erkekler lehine bulunan anlamlı bir farklılık bulgusu, alan yazında daha önceden ortaya çıkmış bulgularla çelişmektedir. Bu durum çalışmaların katılımcı gruplarından ya da bilimsel yaratıcılık becerilerini ölçmek için kullanılan testlerin farklılığından kaynaklanıyor da olabilir. Araştırmanın belirli sınırlılıkları ve sonraki araştırmalar için yol haritası oluşturabilecek çıktıları da bulunmaktadır. Bu çalışma Üstün Yetenekliler Eğitim Programları (ÜYEP) na başvuran öğrenciler ile sınırlıdır. Türkiye genelinde, bilimsel yaratıcılık becerilerindeki cinsiyet farklılıkları incelenebilir. Bu tür araştırmalarda bilimsel yaratıcılık bileşenlerinin incelenmesi bu alanda cinsiyet farklılıklarına ilişkin yeni bulgular sunabilir ve bu bulgular bilimsel dayanaklı genellemelere ulaşmamıza yardımcı olabilir. 62 Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi, 2013, 3/2

15 Özdemir & Sak Gender Differences in Scientific Creativity Bilimsel yaratıcılığın gelişimi boylamsal araştırmalarla incelenerek bilimsel yaratıcılığın gelişiminde var olabilecek cinsiyet farklılıklarına ilişkin daha detaylı bir resim ortaya konabilir. Örneğin cinsiyet, gelişimin ve eğitimin belirli kritik dönemlerinde daha etkili roller oynuyor olabilir. Kaynakça Adamson, L. B., Foster, M. A., Roark, M.L., & Reed, D.B. (1998). Doing a science project: Gender differences during childhood. Journal of Research In Science Teaching, 35, Aktamış, H., & Ergin, Ö. (2007). Bilimsel süreç becerileri ile bilimsel yaratıcılık arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, Ayas, M. B. (2010). Bilimsel üretkenlik testinin 6. sınıf düzeyinde psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, Türkiye. Cole, J.R. ve Cole, S. (1973). Social stratification in science. Chicago: The University of Chicago Press. Cole, J.R ve Zuckerman, H. (1987). Marriage, motherhood and research performance in science. Scientific American, 25, Cole, S. (1979). Age and scientific performance. American Journal of Sociology,84, Colton,S., & Steel, G. (1999). Artificial intelligence and scientific creativity. Artificial Intelligence and the Simulation of Behaviour Quarterly, 102, Dawson, C. (2000). Upper primary boys and girls interests in science: Have they changed since 1980? International Journal of Science Education, 22, Dimitrov, D. M. (1999). Gender differences in science achievement: Differential effect of ability, response formate and strands of learning outcomes. School Science and Mathematics, 99, Fox, M. F. (2005). Gender, family characteristics, and publication productivity among scientists. Social Studies of Science, 35, Heller, K.A. (2007). Scientific ability and creativity. High Ability Studies, 18(2), Hu, W., & Adey, P. A. (2002). Scientific creativity test for secondary school students. International Journal of Science Education, 24(4), Hu, W., Shi, Q. Z., Han, Q., Wang, X., & Adey, P. (2010). Creative scientific problem finding and its developmental trend. Creativity Research Journal, 22, Klahr, D. (2000). Exploring science: The cognition and development of discovery processes. Cambridge: The MIT Press. Klahr, D., & Dunbar, K. (1987). Dual space search during scientific reasoning. Cognitive Science, 12, Levin, S. G., & Stephan, P. E. (1998). Gender differences in the rewards to publishing in academe: Science in the 1970s. Sex Roles Turkish Journal of Giftedness & Education, 2013, 3/2 63

16 Özdemir ve Sak Bilimsel Yaratıcılıkta Cinsiyet Farklılıkları Liang, J.C. (2002). Exploring scientific creativity of eleventh garade students in Taiwan. Yayınlanmamış doktora tezi. The University of Texas, Austin, Amerika Birleşik Devletleri. Long, J., & Fox, E. (1995). Scientific careers: Universalism and particularism. Annual Review of Sociology,21, Mattern, N., & Schau, C. (2002). Gender differences in science attitude-achievement relationships over time among white middle- school students. Journal of Research in Science Teaching, 39, Nakhaie, M. R. (2002). Gender differences in publication among university professors in Canada. CRSA/ RCSA, 39, Nosek, B. A., & diğ. (2009). National differences in gender science stereotypes predict national sex differences in science and math achievement. Psychology, 106, Sak, U. (2010). Objective measure of creativity in identifying gifted students. 12th International ECHA Congress de sunulmuş bildiri. Paris, Fransa. Sak, U., & Ayas M. B. (2008). Test of scientific creativity: It s development and psychometric properties. 4th International Conference on Intelligence and Creativity sunulan bildiri. Münster, Almanya. Sak, U., & Ayas M. B. (2009). BÜT-bilimsel üretkenlik testi: Teorik alt yapısı, geliştirilme süreci ve psikometrik özellikleri. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar II. Ulusal Kongresi nde sunulan bildiri. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. Sak, U., & Ayas M. B. (2013). Creative Scientific Ability Test (C-SAT): A New Measure of Scientific Creativity, Psychological Test and Assessment Modeling, 55(3), Shukla, J.P., & Sharma, V.P. (1986). Sex differences in scientific creativity [Öz].Indian Psychological Review, 30(3), Simonton, D. K. (1988). Scientific genius: A psychology of science. New York: Cambridge University Press. Simonton, D.K. (2009). Varieties of (scientific) creativity: A hierarchical model of domain-specific disposition, development, and achievement. Perspectives on Psychological Science, 4(5), Smith, T. E. (1992). Gender differences in the scientific achievement of adolescents: Effects of age andparental separation. Social Forces, 71, Stark, R., & Gray, D. (1999). Gender preferences in learning science. International Journal of Science Education, 21, Stierna J., & Villalba, E. (2009). Is it possible to measure scientific creativity? Some first elements of reflec-tion. E. Villalba (Ed), Measuring creativity, içinde (s ). Brussels: EC. Stumpf, H. (1995). Scientific creativity: A short overview. Educational Psychology Review, 7(3), Trumper, R. (2006). Factors affecting junior high school students interest in biology. Science Education International, 17, Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi, 2013, 3/2

17 Özdemir & Sak Gender Differences in Scientific Creativity Whittington, K. B., & Smith-Doer, L. (2005). Gender and commercial science: Women s patenting in the life sciences. Journal of Technology Transfer, 30, Turkish Journal of Giftedness & Education, 2013, 3/2 65

18 Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi Turkish Journal of Giftedness and Education 2013, Cilt 3, Sayı 2, , Volume 3, Issue 2, Revalidating the Arabic Scale for Teachers' Ratings of Basic Education Gifted Students' Characteristics Using Rasch Modeling Arapça Temel Eğitim Üstün Zekâlı Öğrencilerin Özellikleri Öğretmen Değerlendirme Ölçeğinin Rasch Modelleme ile Yeni Geçerliği Abstract The Arabic scale for teachers' ratings of basic education gifted students' characteristics is one of the most common Arabic measures used for initial identification of gifted students in some Arabic countries. One of the shortcomings of this scale is that it is based on the classical theory of measurement. This study sought to revalidate the scale in the light of Rasch modeling which rests upon the modern theory of measurement and to develop different criteria for interpreting the levels of individuals' traits. The scale was administered to 830 of Basic Education students in Khartoum (ages ranged from 7 to 12 years). Two groups of students participated in the study: a calibration sample (N = 250) and a standardization sample (N = 580). The statistical treatments were performed using the PSAW 18 and RUMM 2020 programs according to Rasch's unidimentional model. Six of the scale's items were deleted for not conforming to Rasch Modeling. This left the scale with 31 items. Besides, new criteria for the scale were developed by obtaining the t- scores and special education scores that match the various ratings of the individuals' ability. Key Words: Arabic Scale for Teachers' Ratings of Basic Education Gifted Students' Characteristics, gifted students, Rasch Modelling, revalidation Salah Eldin Farah Atallah Bakheit 1 Introduction Öz Arapça Temel Eğitimde Üstün Zekâlı Öğrencilerin Özellikleri Öğretmen Dereceleme Ölçeği, bazı Arap ülkelerinde üstün zekalı öğrencilerin tanılanmasında en sık kullanılan Arapça ölçeklerden biridir. Bu ölçeğin eksikliklerinden biri klasik ölçme kuramına dayanmasıdır. Bu araştırmanın amacı modern ölçme kuramına dayanan Rasch Modeli ile ölçeğin geçerliğini yeniden incelenmek ve bireysel özelliklerin düzeylerini yorumlamada yeni kriterler geliştirmektir. Ölçek Kartum da 830 temel eğitim öğrencisine (7-12 yaş aralığı) uygulanmıştır. Katılımcılar ayarlama (kalibrasyon) örneklemi (N=250) ve standardizasyon örneklemi (N= 580) olmak üzere iki guruba ayrılmıştır. İstatistiksel uygulamalar tek boyutlu Rasch modeline göre PSAW 18 ve RUMM 2020 programları kullanılarak yapılmıştır. Rasch modeline uymadığı için ölçekteki altı madde çıkartılmış ve geriye 31 madde kalmıştır. Bunula birlikte çeşitli bireysel yeteneklerin derecelemelerine uyan özel eğitim ve t-puanları elde edilerek ölçek için yeni kriterler geliştirilmiştir. Anahtar Sözcükler: Arapça Temel Eğitimde Üstün Zekâlı Öğrencilerin Özellikleri Öğretmen Dereceleme Ölçeği, geçerlik, Rasch modeli The Arabic scale for teachers' ratings of basic education gifted students' characteristics appeared in 1996 when it was published by the Arab League Educational Cultural and Scientific Organization (ALECSO) in its pioneering guide entitled "A Guide for the Identification 1 PhD, Associate Professor, Special Education Department, College of Education, King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia; Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi/Turkish Journal of Giftedness & Education ISSN ,

19 Bakheit Arabic Scale for Teachers' Ratings of Gifted Students in Basic Education." This scale, unlike other tools that were derived from foreign tests and adapted to suit the Arabic environments, was originally designed for the Arabic environment. The scale was developed by a group of education and psychology experts (see Abdulghafar, et al, 1996) to rate the cognitive, motivational, affective and social characteristics of gifted students. The scale, which included 37 of gifted students' characteristics, was developed in the light of the characteristics that empirically proved to be relevant to mental superiority and literature on personal characteristics of giftedness. Because of the multiplicity of the situations in which the teacher observes students closely, teacher's ratings are likely to tap the basic patterns of student characteristics that relate to creative behavior. Creativity relates to curiosity, imaginativeness, preference for multiple solutions, discovery of new relations, and the ability to express ideas clearly (Shaker, 1995). The scale serves two purposes. First, it allows for initial identification of the characteristics of gifted students. Second, it directs teachers' attention to types of characteristics that normally go unnoticed. Added to this, it also helps the determination of students' eligibility for gifted programs. The scale is one of the important tools developed in the Arabic environment. It was piloted and used in four Arabic countries: Egypt (Sadeq, Assayed & Alaam, 1996), Tunisia (Ben Fatemah, Moawyiah & Asweisi, 1996), United Arab Emirates (Atahan & Abo-Hilal, 1996) and Iraq (Alhamadani, Rasoul & Aleigili, 1996). It was also approved as a basic tool for initial identification of gifted students in Alqabas schools in Khartoum. Besides, it was adopted in the project of the Sudanese Ministry of Education for the identification of gifted students. The research conducted by ALECSO in Egypt (Sadeq, Assayed & Alaam, 1996), Tunisia (Ben Fatemah, Moawyiah & Asweisi, 1996), United Arab Emirates (Atahan & Abo-Hilal, 1996) and Iraq (Alhamadani, Rasoul & Aleigili, 1996) revealed that the scale is characterized with: 1. A high ability for identifying and predicting gifted students in regard to general achievement both in the sixth and ninth grades. 2. An average ability for identifying giftedness in arts, the Arabic language, science and mathematics among the sixth grade students, and in arts, the Arabic language and mathematics among the ninth grade students. 3. A weak ability for identifying giftedness in the Arabic language among the ninth grade students. The scale had an alpha reliability coefficient of.93 in the study conducted in United Arab Emirates by Atahan and Abo-Hilal (1996). However, it is noteworthy that the scale was not subjected to factorial analysis, and thus the dimensions of the scale were not identified and it was considered a unilateral measure, even though its developers allege that it assesses characteristics in four dimensions. Turkish Journal of Giftedness & Education, 2013, 3/2 67

20 Bakheit Arapça Öğretmen Değerlendirme Ölçeği Bakheit (2006) applied the scale to students in the second cycle of basic education in Alqabas schools in Khartoum state. The researcher piloted the scale on a sample of 58 students and then validated it on a sample of 955 students (52.9% males and 47.1% females). The scale yielded good indices of face validity and internal consistency. The reliability coefficients for the items of the whole scale ranged between.31 and 84. The reliability coefficients if item deleted ranged between.38 and.81. All coefficients were significant at the.01 level. The means of the items ranged between 1.5 and 2.5 and standard deviations ranged between.53 and.84. The discrimination index (between top and bottom quartiles) was computed (t = 18.14, p =.01). The scale also achieved reasonable concurrent validity as it correlated with Renzulli's measures of behavioral characteristics (r =.60). It yielded an authentic validity coefficient of.61 (p =.01). The similarity percentage was 77.1%. The values of experimental validity by correlation between the scale and intelligence (estimated by measure of the standard progressive matrices), mathematics, achievement, and creativity were.29,.51,.58,.17 (all significant at the.01 level) respectively. The reliability of the scale was established by several techniques. It yielded an alpha coefficient (for internal consistency) of.76. Alpha coefficients if item deleted ranged between.75 and.76. The split half technique (for the correlation between odd and even items) gave a value of.97. After modification, the scale yielded reliability values of.98 and.79 by Spearman-Brown and Guttmann respectively. The test retest techniques gave a reliability value of.83. The local criteria of grades (grade level) and gender were elicited, and the used criteria were t-scores. Another examination of the scale was conducted in the Sudan by Bakheit (2008) who sought to investigate the psychometric characteristics of the scale in the Sudanese environment and to elicit criteria for it. The researcher administered the scale to 2216 of basic education students (57.5% males and 42.5% females) whose ages ranged between 8 and 12 years (M = 9.8 and SD = 1.2). The validity of the scale was then established using content validity, factorial analysis and hypothetical construction validity. The results revealed good validity indices. The referees concurred that the scale is valid without any modification and factor analysis proved that the scale has five factors. The scale items correlated significantly at the.01 level with its dimensions and with the whole sale. The reliability of the scale was established using internal consistency (alpha coefficients ranged between.76 and.97) and split half. After modification, the reliability was reestablished using Guttmann's and Spearman-Brown's formulas (reliability coefficients ranged between.92 and.5). Besides, percentiles for each gender and for the total sample were computed. Most percentiles revealed that scores are graded according to chronological age. The development of several observation checklists and scales that are used by teachers and parents, help us to develop information tables concerning students' strengths such as the ability to generate creative solutions to problems and their level of motivation (Elliott, Busse, and Gresham, 1993; Feldhusen and Heller, 1986; Renzulli, Siegle, Reis, Gavin, & Reed, 2009). 68 Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi, 2013, 3/2

2013, Cilt 3, Sayı 2, 53-65 2013, Volume 3, Issue 2, 53-65. N. Nazlı Özdemir 1 & Uğur Sak 2. Summary

2013, Cilt 3, Sayı 2, 53-65 2013, Volume 3, Issue 2, 53-65. N. Nazlı Özdemir 1 & Uğur Sak 2. Summary Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi Turkish Journal of Giftedness and Education 2013, Cilt 3, Sayı 2, 53-65 2013, Volume 3, Issue 2, 53-65 A Componential Analysis of Gender Differences in Scientific Creativity

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and Adı soyadı Belma Türker Biber Lisans Y. Lisans Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ABD. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY *

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * * DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * KARATAY yunussevis1907@hotmail.com, fatihdogan@comu.edu.tr, ramazankaratay@gmail.com ÖZET i (n=273)

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

ÖZET YENİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININ İSTATİSTİK BOYUTUNUN İNCELENMESİ. Yunus KAYNAR

ÖZET YENİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININ İSTATİSTİK BOYUTUNUN İNCELENMESİ. Yunus KAYNAR ÖZET YENİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININ İSTATİSTİK BOYUTUNUN İNCELENMESİ Yunus KAYNAR AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI Ağustos

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999 Resume 1. Name, Last Name: Ferzan Curun 2. Date of Birth: 11.04.1975 3. Position Title: :Assistant Professor 4. Education Info: :PhD. Derece Alan Üniversite Yıl BA Psychology Hacettepe 1999 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol 1 Acibadem University Medical Faculty 2 Maltepe University Medical

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

THE ROLE OF GENDER AND LANGUAGE LEARNING STRATEGIES IN LEARNING ENGLISH

THE ROLE OF GENDER AND LANGUAGE LEARNING STRATEGIES IN LEARNING ENGLISH THE ROLE OF GENDER AND LANGUAGE LEARNING STRATEGIES IN LEARNING ENGLISH THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES OF MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY BY OKTAY ASLAN IN PARTIAL FULFILLMENT

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Üniversitesi Lisans İngilizce Öğretmenliği Bölümü Yakın Doğu Üniversitesi.

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Üniversitesi Lisans İngilizce Öğretmenliği Bölümü Yakın Doğu Üniversitesi. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı, Soyadı: Mukaddes Sakallı Demirok 2. Doğum Tarihi: 17 Mayıs 1980 3. Ünvanı: Yrd.Doç. Dr. 4. Adres: Lefkoşa-Kıbrıs 5. Medeni Durum: Evli 6. Yabancı Dil: İngilizce 7. Öğrenim Durumu: Derece

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2002,13 (1), 3-15 HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN SıNAVLARıN GEÇERLiK ÇALIŞMASI selahattin GELBAL",

Detaylı

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Kadir KOYUNCUOĞLU, Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Çanakkale, Türkiye. koyuncuoglu45@gmail.com

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık

Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon:

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004, 15 (4), 207-218 BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Şeref ÇiÇEK, Levent M.

Detaylı

LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii

LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2001, 12 (2), 9-20 LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii Gıyasettin DEMIRHAN, Figen ALTAY Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

Achievement Conditions of Highly Gifted Students Attendance at Science and Art Centres *

Achievement Conditions of Highly Gifted Students Attendance at Science and Art Centres * Journal of Gifted Education Research, 2013, 1(1), 44-50 Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2013, 1(1), 44-50 Achievement Conditions of Highly Gifted Students Attendance at Science and Art

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I I I. YIL HAFTALIK DERS SAATI FBÖ 101 Z Genel Fizik I General Physics I (4+0) -4 6 FBÖ 151 Z Genel Fizik Lab. I General Physics Lab. I (0+2) -1 2 FBÖ 103 Z Genel Kimya I General Chemistry I (4+0) -4 6 FBÖ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Emine GÖZEL * ÖZET

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Emine GÖZEL * ÖZET Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE) Bahar 2010 Sayı 24 İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Emine GÖZEL

Detaylı

Ceyhan Çiğdemoğlu, PhD Flipped Classroom (FC) çalışmalarını incelemek, Hangi alanlarda çalışılmış Nasıl çalışmalar yapılmış Durumu değerlendirip Üniversitemizde yapılmakta olan ya da yapılacak çalışmalara

Detaylı

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2.

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2. ÖZET Amaç: Bu araştırma, Sağlık Yüksekokulları Ebelik Bölümü son sınıf öğrencilerinin, ebelerin Sağlık Bakanlığı görev tanımları ve Uluslararası Ebeler Konfederasyonu yeterlilik alanlarına göre kendilerini

Detaylı

Degree Department Üniversity Year B.S. Statistics Gazi University 1993 M.s. Statistics Gazi University 1998 Ph.D. Statistics Gazi University 2005

Degree Department Üniversity Year B.S. Statistics Gazi University 1993 M.s. Statistics Gazi University 1998 Ph.D. Statistics Gazi University 2005 Gazi University Faculty of Science Department of Statistics 06500 Teknikokullar ANKARA/TURKEY Tel:+903122021479 e-mail: yaprak@gazi.edu.tr Web site: www.gazi.edu.tr/yaprak EDUCATION Degree Department Üniversity

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME

SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME Spor Bilinileri Dergisi Hacettepe J. ofsport Sdences 20041 15 (4)1219-232 SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME Hasan Biral YALÇIN*, Bekir YÜKTAŞIR*, Zafer DO~RU** Abant Izzet Baysal

Detaylı

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ Sibel BALCI Rtb Eğitim Çözümleri sibel.balci@sbs.com.tr ÖZET

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres: Çağlayan mah. Cendere Cad. Profilo Teknik ve EML Kağıthane/İST GSM : 506 253 04 90 E- Posta : demirbas.nur@gmail.com Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK EĞİTİM Doktora: (2010 2014). İSTANBUL

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÜÇ TIP FAKÜLTESİNİN SON ÜÇ YILDAKİ YAYIN ORANLARI THE THREE-YEAR PUBLICATION RATIO OF THREE MEDICAL FACULTIES IN TURKEY

TÜRKİYE DEKİ ÜÇ TIP FAKÜLTESİNİN SON ÜÇ YILDAKİ YAYIN ORANLARI THE THREE-YEAR PUBLICATION RATIO OF THREE MEDICAL FACULTIES IN TURKEY TÜRKİYE DEKİ ÜÇ TIP FAKÜLTESİNİN SON ÜÇ YILDAKİ YAYIN ORANLARI THE THREE-YEAR PUBLICATION RATIO OF THREE MEDICAL FACULTIES IN TURKEY İbrahim Taha Dağlı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahpaşa

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

Derece Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Bölümü, Biyoloji Öğretmenliği

Derece Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Bölümü, Biyoloji Öğretmenliği Adı Soyadı : Didem Kılıç 1. Eğitim Durumu Derece Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Bölümü, Biyoloji Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Hacettepe

Detaylı

Derece Program Üniversite Yıl. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Selçuk Üniversitesi ---

Derece Program Üniversite Yıl. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Selçuk Üniversitesi --- ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Unvanı, Adı Soyadı: Arş. Gör. Dr. Elif YILMAZ Doğum Tarihi: 09.07.1987 Dili: İngilizce / ÜDS=66,250 (2009) Öğrenim Durumu: Derece Program Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans

Detaylı

FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ

FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ www.izu.edu.tr 1 2 3 4 FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ Eğitim Fakültesi - İngilizce Öğretmenliği - Okul Öncesi Öğretmenliği - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - Türkçe Öğretmenliği - Üstün Zekalılar Öğretmenliği

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi International Journal of Science Culture and Sport August 2016 : 4 (Special Issue 1) ISSN : 2148-1148 Doi : 10.14486/IntJSCS541 Field : Physical Education, Sport Sociology Type : Research Article Recieved:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

Cilt:7 Sayı: 1 Volume:7 Issue:1 ISSN: ISPARTA

Cilt:7 Sayı: 1 Volume:7 Issue:1 ISSN: ISPARTA Cilt:7 Sayı: 1 Volume:7 Issue:1 ISSN: 2146-2119 2 0 1 7 ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Dergisi Cilt:7 Sayı: 1 Yıl: 2017 SÜLEYMAN DEMİREL UNIVERSITY Journal of Technical Science Volume:7

Detaylı

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2004, 15 (2), 76-90 GELişTiRiLMiş OYUN-EGZERSiZ PROGRAMıNıN ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Fabna KERKEZ ÖZET Bu çalışmanın amacı

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

Arş. Gör. Mustafa BAKIR

Arş. Gör. Mustafa BAKIR Arş. Gör. Mustafa BAKIR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 274-265

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilara YAYA 2. Doğum Tarihi : 26 Temmuz 1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2012

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

1998-2001 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVLARI NDA ÇIKAN BİYOLOJİ SORULARININ İÇERİK ANALİZİ

1998-2001 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVLARI NDA ÇIKAN BİYOLOJİ SORULARININ İÇERİK ANALİZİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya 1998-2001 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVLARI NDA ÇIKAN BİYOLOJİ SORULARININ

Detaylı

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ)

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) Yrd. Doç. Dr. Serkan UMUZDAŞ Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

U.D.E.K. Ishik Universitesi Erbil/ Irak, basar.batur@ishik.edu.iq ÖZET ABSTRACT

U.D.E.K. Ishik Universitesi Erbil/ Irak, basar.batur@ishik.edu.iq ÖZET ABSTRACT Yabanc klar Ishik Universitesi Erbil/ Irak, basar.batur@ishik.edu.iq ÖZET ABSTRACT Problems of teaching Turkish as a foreign language are showed up with the recent teaching experiences in different places

Detaylı

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Faculty of Education Teacher Training in Sciences İlköğretim Matematik Öğretmenliği Teacher Training in Mathematics at Primary School Level Rehberlik ve Psikolojik

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184 ulu.2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 Sosy Anahtar Kelimeler: 2014, Cilt:11, 163184 The Relaionship Between Social Capital of Schools And Organizational Image Based On Perceptions of Teachers Abstract:The

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

Department of Public relations and Publicity (TR)

Department of Public relations and Publicity (TR) ASST. PROF. DR. GÜLSELİ AYGÜL ERNEK ALAN Department of Public Relations and Publicity (Turkish) Contact: aygulalan@maltepe.edu.tr +90216 626 10 50 2726 Communication Faculty B 402 Education: Degree Department

Detaylı

İŞSİZ BİREYLERİN KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ

İŞSİZ BİREYLERİN KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ Makalenin Yayınlandığı Dergi: İktisat İşletme ve Finans Yayınlanma Tarihi: 2014-08-01 00:00:00 Cilt: 29, Sayı: 341, Yıl: 2014 Sayfa(lar): 57-86 ISSN: 1300-610X Digital Object Identifier (DOI): 10.3848/iif.2014.341.4074

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 ÖZGEÇMİŞ Eposta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 1. Adı Soyadı : Munise SEÇKİN KAPUCU 2. Doğum Tarihi : 01.03.1982 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

Muhammet Demirbilek, PhD

Muhammet Demirbilek, PhD Muhammet Demirbilek, PhD İlk olarak 1995 yılında Bernie Dodge ve Tom March tarafından San Diego State Üniversitesi nde Eğitim Teknolojileri Bölümü nde geliştirilmiştir. Bernie DODGE Webquest Öğrencilerin

Detaylı

ISSN: 2147-8775. 2016 Volume4 Issue2 ABOUT THIS JOURNAL

ISSN: 2147-8775. 2016 Volume4 Issue2 ABOUT THIS JOURNAL ISSN: 2147-8775 2016 Volume4 Issue2 ABOUT THIS JOURNAL Journal of Tourism and Gastronomy Studies is an academic, refereed and online journal publishing research, review, and theoretical articles in the

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ

Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1976 BİRECİK T: 242 2274400 4609 F: skaratas@akdeniz.edu.tr

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ZAMAN YÖNETİMİ DAVRANIŞLARI

SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ZAMAN YÖNETİMİ DAVRANIŞLARI SUGÖTÜREN, M., MÜLAZIMOĞLU BALLI, Ö., GÖKÇE, H., Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğrencilerin Zaman Yönetimi Davranışları SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2011,

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Rabia HOŞ tarafından hazırlanan " Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

Nagihan OĞUZ DURAN Tel: +90 (224) 294 22 11 e-mail: nagihan@uludag.edu.tr

Nagihan OĞUZ DURAN Tel: +90 (224) 294 22 11 e-mail: nagihan@uludag.edu.tr Nagihan OĞUZ DURAN Tel: +90 (224) 294 22 11 e-mail: nagihan@uludag.edu.tr EĞİTİM Doktora,Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı (2006) Yüksek Lisans, Uludağ Üniversitesi

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

İŞİTME ENGELLİ ve ENGELLİ OLMAYAN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK KAVRAMLARI ve AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

İŞİTME ENGELLİ ve ENGELLİ OLMAYAN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK KAVRAMLARI ve AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XV, Sayı: 1, 2002 İŞİTME ENGELLİ ve ENGELLİ OLMAYAN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK KAVRAMLARI ve AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı