TÜZED TJGE /2. Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi. Turkish Journal of Giftedness & Education. Aralık 2013, Cilt 3, Sayı 2 ISSN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜZED TJGE 2013 3/2. Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi. Turkish Journal of Giftedness & Education. Aralık 2013, Cilt 3, Sayı 2 ISSN 2146-3832"

Transkript

1 2013 3/2 TÜZED Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi Aralık 2013, Cilt 3, Sayı 2 ISSN TJGE Turkish Journal of Giftedness & Education December 2013, Volume 3, Issue 2

2 Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi Turkish Journal of Giftedness and Education Aralık 2013, Cilt 3, Sayı 2 December 2013, Volume 3, Issue 2 TÜZED Hakkında Türk Üstün Zeka ve Eğitim Dergisi (TÜZED), zeka, üstün zeka, özel üstün yetenek ve yaratıcılık konularında yayım yapan hakemli bir dergidir. Dergi, konu kapsamı ile ilgili olarak bilimsel araştırmaların, kuramların, uygulamaların ve fikirlerin tartışıldığı bilimsel bir platform sunmayı hedeflemektedir. TÜ- ZED, Türkçe ve İngilizce dillerinde yayım yapmaktadır. Dergiye gönderilen bütün taslak makaleler editörün önincelemesinden sonra en az iki hakeme incelenmek üzere gönderilir. TÜZED, yılda iki kez çevrimiçi olarak yayımlanmaktadır. About the TJGE Turkish Journal of Giftedness and Education covers all aspects of giftedness, talent, and creativity and all types of high ability. It provides a scientific platform for researchers, practitioners and administrators to discuss and disseminate scientific research, theories, and practices and ideas. The TJGE is a refereed journal which publishes original research articles, literature and book reviews in Turkish and English. Articles submitted to the TJGE undergo peer review process. The TJGE is an open-access online journal and published twice a year. Editör/Editor in Chief Uğur Sak, Anadolu Üniversitesi Sekreterya/Assistant to Editor Bahadır Ayas Hakem Kurulu/Editorial Review Board Abdulkadir Erdoğan, Anadolu Üniversitesi, Türkiye Ahmed Mohamed, Asyut University, Egypt Albert Ziegler, Uni of Erlangen-Nuremberg, Germany Atilla Cavkaytar, Anadolu Üniversitesi, Türkiye Aykut Ceyhan, Anadolu Üniversitesi, Türkiye Ayşegül Ataman, Gazi Üniversitesi, Türkiye Bahadır Erişti, Anadolu Üniversitesi, Türkiye Cumali Öksüz, A. Menderes Üni, Türkiye Fatih Karabacak, Anadolu Üniversitesi, Türkiye Gürhan Can, Anadolu Üniversitesi, Türkiye İbrahim H. Diken, Anadolu Üniversitesi, Türkiye June Maker, University of Arizona, USA Lola Prieto, Universidad de Murcia, Spain Murat Demirbaş, Kırıkkale Üniversitesi, Türkiye Murat Gökdere, Amasya Üniversitesi, Türkiye Necate Baykoç Dönmez, Hacettepe Üni, Türkiye Oğuz Serin, International Cyprus University, T. R. of Northern Cyprus Oktay Aydın, Marmara Üniversitesi, Türkiye Oktay Adıgüzel, Anadolu Üniversitesi, Türkiye Omar Muammar, Uni of Dammam, Saudi Arabia Özgür Soğancı, Anadolu Üniversitesi, Türkiye Peter Merrotsy, University of New England, Australia Roza Leikin, University of Haifa, Israel Seokhee Cho, St. John's University, USA Serap Emir, İstanbul Üniversitesi, Türkiye Sezgin Vuran, Anadolu Üniversitesi, Türkiye Sinan Olkun, Ankara Üniversitesi, Türkiye Sivanes Phillipson, Monash University, Australia Todd Lubart, Universite Paris Descartes, France Usanee Anuruthwong, Srinakharinwirot Uni,Thailand Ümit Davaslıgil, Maltepe Üniversitesi, Türkiye Yavuz Akbulut, Anadolu Üniversitesi, Türkiye Indexing/Abstracting: The TJGE is indexed and abstracted in Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Citefactor, Directory of Open Access Journals (DOAJ), DRJI (Directory of Research Journals Indexing), ebooks, EB- SCOhost Databases, Educational Research Abstracts Online (ERA), Gifted and Talented Abstracts, Google Scholar, Index Copernicus International (IC), Informatics Open J-Gate, NewJour Electronic Journals & Newsletters, ProQuest, Researchbib, Türk Eğitim İndeksi (Turkish Educational Index), Ulrich's Periodicals Directory, WorldCat Yazışma/Editorial correspondence: Ugur Sak, Editor, 2011, Her hakkı saklıdır/all rights reserved. Türk Üstün Zeka ve Eğitim Dergisi/Turkish Journal of Giftedness and Education

3 Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi Turkish Journal of Giftedness and Education Aralık 2013, Cilt 3, Sayı 2 December 2013, Volume 3, Issue 2 İÇİNDEKİLER/CONTENTS Editör Notu/Editorial 52 A Componential Analysis of Gender Differences in Scientific Creativity Bilimsel Yaratıcılıkta Cinsiyet Farklılıklarının Bileşensel Analizi N. Nazlı Özdemir & Uğur Sak 53 Revalidating the Arabic Scale for Teachers' Ratings of Basic Education Gifted Students' Characteristics Using Rasch Modeling Arapça Temel Eğitim Üstün Zekâlı Öğrencilerin Özellikleri Öğretmen Değerlendirme Ölçeğinin Rasch Modelleme ile Yeni Geçerliği Salah Eldin Farah Atallah Bakheit 66 Guidance Needs of Gifted and Talented Children s Parents Ebeveynlerin Üstün Zekâlı ve Yetenekli Çocuklarıyla İlgili Rehberlik İhtiyaçları Üzeyir Ogurlu & Yavuz Yaman 81 Kitap İncelemeleri Science Education for Gifted Students. Susan K. Johnsen and James Kendrick (2005) İnceleyen: Emre Kömek 95

4 Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi Turkish Journal of Giftedness and Education Aralık 2013, Cilt 3, Sayı 2 December 2013, Volume 3, Issue 2 Editorial Dear our readers! I wish you a happy and peaceful new year. We need more peace both in home and in the world. This issue of the TJGE includes three research articles and a book review. Gender differences in scientific creativity is the topic of the first article written by Nazli Ozdemir and Ugur Sak. The researchers investigated gender differences in scientific creativity of sixth grade students at a componential level and found that boys outperformed girls in hypothesis generation component but nearly were similar in hypothesis testing and evidence evaluation components of scientific creativity. Boys high performance in hypothesis generation makes a big difference in their total creativity compared to girls creativity. This finding deserves in-depth discussion and even more research. The second article of this issue was written by Salah Eldin Farah Atallah Bakheit. The study is related to the revalidity of the Arabic Scale for Teachers' Ratings of Basic Education Gifted Students' Characteristics. Bakheit revalidated the scale using Rasch Modeling. The findings provide additional validity support for the use of the scale in Arabic speaking countries. The last article of the issue is related to guidance needs of parents of the gifted and talented. The study was carried out by Uzeyir Ogurlu and Yavuz Yaman. In the study, they found that parents needed guidance mostly in dealing with perfectionism, over-sensitivity, lack of talent development programs, participation in too many activities, disorganization in life and excessive adherence to rules. The findings imply that parents of the gifted share similar problems in terms of raising their gifted children across the world. Have a great year! Editör ün Notu Değerli okuyucularımız! Yeni yılın bütün dünya için mutluluk ve barış dolu geçmesini diliyorum. Her geçen gün iç ve dış barışa olan ihtiyacımız daha da artmaktadır. Türk Üstün Zeka ve Eğitim Dergisi nin bu sayısında üç araştırma makalesi ve bir kitap incelemesi bulunmaktadır. Birinci makalede Nazlı Özdemir ve Uğur Sak ın bilimsel yaratıcılık alanında cinsiyet farklılıklarını ortaya koyan bir araştırması yer almaktadır. Araştırmada bileşensel düzeyde analiz yapılması nedeniyle araştırma bulgularının aydınlatıcı olacağını düşünüyorum. Araştırma bulgularına göre bilimsel yaratıcılık alanındaki cinsiyet farklılıklarının hipotez üretme becerilerindeki farklardan ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Diğer bir deyişle erkekler kadınlara göre daha yaratıcı bilimsel öngörüler üretebilmektedirler. İkinci makalede Bakheit, üstün zekalı öğrencileri tanılamaya yönelik Arapça öğretmen dereceleme ölçeğinin geçerliğini Rasch yöntemini kullanarak incelemiş ve ölçeğin geçerliğini daha sağlam temeller üzerine oturtmuştur. Araştırma, ölçeğin Arapça konuşan ülkelerde üstün zekalı öğrencilerin tanılanmalarında kullanılabilecek geçerli bir araç olduğunu ortaya koymuştur. Bu sayıda yer alan diğer makalede üstün zekalı öğrencilerin ebeveynlerinin üstün zekalı çocukları ile ilgili rehberlik ihtiyaçlarına ilişkin Üzeyir Oğurlu ve Yavuz Yaman tarafından yapılan araştırma yer almaktadır. Elde edilen bulgulara göre aşırı duyarlılık, mükemmeliyetçilik, yetenek geliştirme programlarının eksikliği, çok fazla aktiviteye katılma ve kurallara aşırı bağlılık en önemli rehberlik sorunları arasında yer almaktadır. Araştırmada elde edilen sonuçlar üstün zekalı çocukları olan ebeveynlerin rehberlik ihtiyaçlarının evrensel olduğunu da ortaya koyar niteliktedir. Bir sonraki sayıda buluşmak dileğiyle! Uğur Sak Editor in Chief 52

5 Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi Turkish Journal of Giftedness and Education 2013, Cilt 3, Sayı 2, , Volume 3, Issue 2, A Componential Analysis of Gender Differences in Scientific Creativity Bilimsel Yaratıcılıkta Cinsiyet Farklılıklarının Bileşensel Analizi N. Nazlı Özdemir 1 & Uğur Sak 2 Abstract In this study, an investigation was carried out to explore if there were any gender differences in scientific creativity and its components. Participants included 704 sixth grade students who applied to the Education Programs for Talented Students (EPTS) at Anadolu University in the City of Eskişehir in Turkey. Of the total sample, 345 were female and 359 were male. Students scientific creativity was measured using the Creative Scientific Ability Test (C-SAT). It measures fluency, flexibility and creativity and hypothesis generation, hypothesis testing and evidence evaluation. The analysis showed that male students scored significantly higher on hypothesis generation components of scientific creativity. Although male students had higher scores on flexibility, hypothesis testing and evidence evaluation components too, the differences between the groups were not significant. The findings shows that gender differences in scientific creativity in childhood and adolescence might result from differences in some particular processes. Key Words: scientific creativity, gender differences, hypotheses generation, experiment design, evidence evaluation Öz Bu çalışmada bilimsel yaratıcılık ve bileşenlerindeki cinsiyet farklılıkları araştırılmıştır. Araştırma, Üstün Yetenekliler Eğitim Programları (ÜYEP) na başvuran 704 altıncı sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların 345 i kız, 359 u erkektir. Araştırmada bilimsel yaratıcılığı ölçmek için Bilimsel Üretkenlik Testi (BÜT) kullanılmıştır. BÜT akıcılık, esneklik, yaratıcılık, hipotez geliştirme, hipotez test etme ve kanıt değerlendirmeyi ölçmektedir. Bilimsel yaratıcılığın bileşenlerinde cinsiyet farklılıklarını karşılaştırmak için bağımsız örneklemler t-testi kullanılmıştır. Veri analizi sonucunda; hipotez geliştirme, akıcılık ve toplam yaratıcılık puanlarında erkekler lehine anlamlı farklar bulunmuştur. Hipotez test etme, kanıt değerlendirme ve esneklik becerilerinde erkeklerin aldıkları puanların ortalamaları kızların ortalamalarından yüksek olmalarına rağmen bu farklar anlamlı bulunmamıştır. Elde edilen bulgular bilimsel yaratıcılıkta ortaya çıkan cinsiyet farkının bazı becerilerdeki farklardan kaynaklanabileceğini göstermektedir. Anahtar Sözcükler: bilimsel yaratıcılık, cinsiyet farklılıkları, hipotez geliştirme, hipotez test etme, kanıt değerlendirme Summary Purpose and significance: Gender differences in creativity have been a controversial issue for a century. In some studies, researchers found no gender difference in creativity; whereas, in other studies researchers discovered that males had a higher capacity in creativity than did females. Furthermore, gender differences in scientific achievement, scientific productivity, scientific creativity and scientific careers were also explored. Results show that males usually 1 MS, Research Assistant, Anadolu University 2 Corresponding author. Prof., & Chair, Gifted Education Division, Faculty of Education, Anadolu University, Eskisehir, Turkey; Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi/Turkish Journal of Giftedness & Education ISSN ,

6 Özdemir ve Sak Bilimsel Yaratıcılıkta Cinsiyet Farklılıkları outperform females. The seeming gender difference favoring man in Nobel Prices is a prime example. Are there such differences in the components of scientific creativity? What subskills or components of scientific creativity might contribute to gender differences in general scientific creativity? Does a particular process cause gender differences in scientific creativity? Prior research focused on gender differences in general scientific creativity. In this study, we took a further step and examined gender differences in scientific creativity at a componential level. We used three components, hypothesis generation, experiment design (hypothesis testing) and evidence evaluation of scientific creativity to investigate gender differences. We expected to obtain some findings to shed light on gender differences in scientific creativity. Table x. Means and t-test Results Hypothesis Generation Effect Size (ŋ N M SD df t p 2 ) Female 345 1,72 1, ,762-3,090,002*,013 Male 359 2,13 1,911 Hypothesis Testing Evidence Verification Fluency Flexibility Creativity Female 345 3,64 2,475 Male 359 3,91 2,706 Female 345 1,78 1,665 Male 359 2,11 1,828 Female 345 8,23 5,136 Male 359 9,63 6,360 Female 345 5,53 3,040 Male 359 6,15 3,412 Female 345 6,97 3,950 Male 359 7,96 4, ,090, ,472, ,937-3,214,001*, ,042-2,559, ,453-3,047,002*,013 Method: Research participants consisted of 704 sixth-grade students who applied to the Education Programs for Talented Students (EPTS) at Anadolu University in Eskisehir, Turkey. Of the participants, 345 were female, 359 were male. In the study, the Creative Scientific Ability Test (C-SAT) was used to measure students scientific creativity. The C-SAT is composed of five subtests with five open-ended problems in the area of biology, chemistry, ecology and interdisciplinary science. It measures fluency, flexibility and creativity in hypothesis genera- 54 Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi, 2013, 3/2

7 Özdemir & Sak Gender Differences in Scientific Creativity tion, hypothesis testing and evidence evaluation tasks. Research carried out on the psychometric properties of the C-SAT shows good to excellent reliability and validity evidences. In this study, we also examined its reliability and found Cronbach alpha coefficient to be.85 and interscorer reliability for fluency and creativity to be.96, and for flexibility to be.94. In data analysis we set the significance value at.008 as we used several t-tests at the same time. Results: Results showed that male students scored higher on all components of scientific creativity. However, only the differences in hypothesis generation and fluency and creativity in total scores were found to be significant. The effect sizes were small. Differences in hypothesis testing and evidence evaluation components of scientific creativity were not significant. The table x shows means and standard deviations of the scores in all the components as well as the t-test results and effect sizes. Discussion and Conclusions: Results show that males higher performance on hypothesis generation might contribute to overall gender differences in students scientific creativity. Once hypotheses are generated, males and females can show similar performance on experiment designs and evaluation of evidences obtained from experiments. Results also mean that males might be better performers on developing predictions and constructing cause and effect relationships as hypothesis generation requires predictions and posdictions from evidences. Giriş Bilimsel yaratıcılığın tanımı, yaratıcılık kavramının tanımı gibi çeşitlilikler içermektedir. Örneğin Sak ve Ayas (2013) bilimsel yaratıcılığı bilim alanında orijinal ve yararlı fikir veya ürün üretmek olarak tanımlamışlardır ve yararlılığı ve orijinalliği bilimsel yaratıcılıkta bulunması zorunlu olan iki ölçüt olarak değerlendirmişlerdir. Bir fikrin yalnızca orijinal olması yaratıcı olması için yeterli değildir. Aynı şekilde bir fikrin yalnızca yararlı olması da yaratıcı olması için yeterli değildir. Bir fikir her iki ölçütü de belirli düzeyde karşılarsa yaratıcılık sınırını aşmış olur. Heller (2007) e göre ise bilimsel yaratıcılık, bilim alanında özel yeteneğe sahip olmaktır. Getzels ve Csikszenthmihalyi ye (1967, akt. Liang, 2002) göre ise bilimsel yaratıcılık sadece problemleri çözmek değil, problemleri kurma yeteneğidir de. Bilimsel yaratıcılık nedir? sorusuna objektif bir yanıt üretilebilmek için bilimsel yaratıcılığı oluşturan yapıların incelenmesi gerekmektedir. Bu konuda çalışan uzmanların ise farklı düşünceleri bulunmaktadır. Colton ve Steel (1999), tutarsızlıklar, bilinmeyen alanlar ve keşfetmek olmak üzere üç unsurun bilimsel yaratıcılığın yapısını meydana getirdiğini iddia etmektedir. İlk unsur, aslında bilimin yapısından kaynaklanmaktadır. Örneğin Newton mekaniği ile görelilik kuramı birbiriyle tamamen tutarsız kuramlardır. Ancak bilim bu gibi tutarsızlıkların geliştirilmesi ile zenginleşir ve gelişir. İkinci unsur ise bilimde bilinmeyen konuların sınırsızlığını vurgulamaktadır. Son unsur ise bilinmeyenlerin keşfedilmesi ile ilgilidir. Stierna ve Villalba (2009) bilimsel yaratıcılık bileşenlerinin yaratıcılığın bileşenleri ile paralel olduğunu vur- Turkish Journal of Giftedness & Education, 2013, 3/2 55

8 Özdemir ve Sak Bilimsel Yaratıcılıkta Cinsiyet Farklılıkları gulamaktadırlar. Çünkü yaratıcılık, bilimsel yaratıcılığı kapsamaktadır. Yaratıcılığın bileşenlerini ise girdiler, süreç ve çıktılar şeklinde değerlendirmektedirler. Girdiler, motivasyon gibi bireysel kaynakları içermekte; süreç bilimsel basamakları kapsamaktadır. Çıktılarda ise ürünün niteliği önemlidir. Hu ve Adey (2002) ise bilimsel yaratıcılığın yapısında ürün (teknik ürün, fen bilgisi, bilim olgusu ve bilim problemleri), özellik (düşünme ve hayal gücü) ve süreç (akıcılık, esneklik ve orijinallik) olmak üzere üç boyutunun olduğunu iddia etmektedirler. Aktamış ve Ergin (2007) ise bilimsel yaratıcılığın bileşenlerini; sorunun farkına varma ve onu sınırlandırma, çözüm için hipotezler kurma, hipotezleri test etme, sonucu bulma, kabul, ret ya da onarma olarak ele almaktadırlar (s.12). Araştırmacılar bilimsel yaratıcılık bileşenlerini farklı biçimlerde ele almaktadırlar. Bu bileşenlerin kimileri benzerlik kimileri ise farklılık göstermektedir. Ancak Klahr ve Dunbar (1987), hipotez geliştirme, hipotez test etme ve kanıt değerlendirmeyi bilimsel yaratıcılığın en önemli bileşenleri olarak göstermektedir. Hipotez geleceğe yönelik bir kestirimdir. Hipotez geliştirme ise problem çözme sürecidir. Bu süreçte var olan bilgi kullanılarak bir problemi açıklamak için hipotezler üretilir (Klahr, 2000). Hipotez test etme, toplanan araştırma verilerini veya yapılan deneylerin sonuçlarını analiz ederek ortaya atılan hipotezin doğruluğuna karar verme sürecidir (Klahr ve Dunbar, 1987). Kanıt değerlendirme ise yapılan deneylerde elde edilen sonuçların veya hipotezin doğruluğunu araştırmak için ulaşılan verilerin ortaya atılan hipotezle karşılaştırıldığı süreçtir (Klahr, 2000). Bilimsel Yaratıcılık ve Cinsiyet Farkları Literatürde, bilimsel yaratıcılığı etkileyen faktörler olarak seçkinlik, yaş, aile geçmişi ve cinsiyet farkları göze çarpmaktadır. Seçkinlik, iyi bir yerde çalışan bilim insanlarının ortaya çıkardıkları ürünün daha fazla ilgi görmesidir. Endler, Rushton ve Roediger (1978 den akt. Stumpf, 1995) yaptıkları araştırmanın sonucunda başarılı olduğu kabul edilen bir üniversitedeki akademisyenlerin çalışmalarının diğer üniversitedekilerin çalışmalarına göre daha çok değer görmekte olduğunu bulmuşlardır. Yaş bilimsel yaratıcılığı doğrudan olmasa da dolaylı bir biçimde etkilemektedir. Bilim insanları yaşlandıkça ürün sayıları da artmaktadır. Simonton (1988) bilim insanlarının üretkenliklerinin 20 li yaşlarda başladığını, 30 lu yaşlarından 40 lı yaşlarının ilk dönemlerine kadar çok hızlı bir şekilde arttığını ancak sonrasında birden durduğunu ileri sürmektedir. Aile geçmişi bilimsel yaratıcılığı etkileyen bir diğer faktördür. Nobel ödülünü kazananların ailelerini inceleyen bir araştırmanın bulgularına göre, fizik ödülünü kazananların %28 inin; kimya ödülünü kazananların %17 sinin babası akademisyendir (Simonton,2009). Bilimsel yaratıcılığı etkileyen bir diğer faktör ise cinsiyettir. Alan yazında cinsiyetin biyolojik nedenlerden dolayı bilimsel yaratıcılıkta etkili olduğundan bahsedilmektedir. Ancak, cinsiyet ve bilimsel yaratıcılık konusunda farklı fikirler ve inanışlar bulunmaktadır. Bilim tarihinde önemli icatların erkekler tarafından yapılması ve dünya genelinde bilim ve teknikle ilgili alanlarda çalışanların çoğunluğunun erkek olması, bilimsel yaratıcılık alanında 56 Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi, 2013, 3/2

9 Özdemir & Sak Gender Differences in Scientific Creativity cinsiyet farklıklarının olabileceğini düşündürmektedir. Bu nedenle araştırmacılar bu fikrin ne derece doğru olduğunu ortaya çıkarmak amacıyla çeşitli çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. Alan yazındaki çalışmaların bir kısmında bilimsel yaratıcılık, bilimsel üretkenlikle eş tutulmuş ve bu düşünceden hareketle birçok araştırmacı bilim insanlarının yayın sayılarındaki cinsiyet farklılıklarını incelemiştir. Bu çalışmaların bulguları, bilimsel alanlarda erkeklerin kadınlara göre daha üretici olduklarını göstermektedir (Cole, 1979; Cole ve Cole, 1973; Cole ve Zuckerman,1987; Long ve Fox, 1995). Bu durumun kadınların aile yaşamlarındaki sorumluluklarından ve rollerinden ortaya çıktığı ileri sürülmektedir (Whittington ve Smith-Doer, 2005). Ne var ki araştırmalarda fen ve sosyal bilimler alanında çalışan evli ve çocuklu kadınların hiç evlenmemiş ya da eşlerinden ayrılmış kadınlara göre daha fazla yayın yaptıkları da bulunmuştur (Fox, 2005; Levin ve Stephan, 1998; Nakhaie, 2002). Bilimsel yaratıcılıktaki cinsiyet farklılıklarını incelemek amacıyla bilimsel buluşları ve yayınları dikkate alan çalışmaların çoğunun bilimsel yayınların sayısına odaklandığı ve bu yayınların niteliğini göz ardı ettikleri de görülmektedir. Oysa bilimsel yaratıcılıkta ürünlerin orijinal olmaları da oldukça önemlidir. Bazı araştırmalarda fen bilimleri derslerinde cinsiyete göre başarı farkları incelenmiştir. Bu konu üzerine yoğunlaşan çalışmaların çoğu fizik ve kimya alanlarında erkeklerin, biyoloji alanında ise kızların daha başarılı olduklarını ortaya koymaktadır (Dawson,2000; Stark ve Gray, 1999; Trumper,2006). Diğer taraftan, fen bilimlerindeki cinsiyet farklılıklarını çalışan araştırmacıların bazıları erkeklerin (Dimitrov, 1999; Smith, 1992), bazıları ise kızların (Adamson ve diğ. 1998; Nosek, ve diğ., 2009) lehine bir farktan bahsetmektedir. Ancak bazı araştırmalarda bu durum tamamen reddedilerek fen bilimleri derslerinde kızların ve erkeklerin eşit düzeyde başarı ortaya koydukları sonucuna ulaşılmıştır (Mattern ve Schau, 2002). Araştırmalarda elde edilen bulgular fen bilimleri derslerinde cinsiyete göre ortaya çıkan başarı farklarının tutarsız olduğuna işaret etmektedir. Alan yazındaki çalışmaların diğer bir kısmında ise bilimsel yaratıcılık alanındaki cinsiyet farklılıklarını belirlemek için bilimsel yaratıcılığı oluşturan becerilerde cinsiyet farklılıklarının ele alınması gerektiği savunulmaktadır. Bu çalışmaların bir kısmında bilimsel yaratıcılık becerilerinin ölçümlerinde akıcılık, esneklik ve orijinallik puanları (Hu ve diğ., 2010; Shukla ve Sharma, 1986) göz önünde bulundurulmuştur. Bu çalışmalarda cinsiyet farklılıklarının bilimsel yaratıcılık becerilerinde anlamlı farklar yaratmadığı görülmektedir. Ancak bu çalışmalarda bilimsel yaratıcılık becerilerindeki cinsiyet farklılıkları incelenirken bilimsel yaratıcılık genel olarak ele alınmış, bilimsel yaratıcılığı oluşturan bileşenler veya alt beceriler bazında cinsiyet farklılıkları incelenmemiştir. Oysa genel bilimsel yaratıcılıkta ortaya çıkan cinsiyet farklılıkları pek tabi olarak genel bilimsel yaratıcılığı oluşturan alt becerilerdeki farklardan da ortaya çıkabilir. Bu nedenle bu çalışmada bilimsel yaratıcılık bileşenleri olan hipotez geliştirme, hipotez test etme ve kanıt değerlendirme becerilerindeki cinsiyet farklılıklarının yanı sıra genel yaratıcılık bileşenleri olan akıcılık, esneklik ve toplam yaratıcılık bileşenlerindeki cinsiyet farklılıkları bilimsel yaratıcılık alanında araştırılmıştır. Bilimsel yaratıcılığı oluşturan alt becerilerdeki Turkish Journal of Giftedness & Education, 2013, 3/2 57

10 Özdemir ve Sak Bilimsel Yaratıcılıkta Cinsiyet Farklılıkları cinsiyet farklılıklarının bilinmemesi, bilim alanında var olan cinsiyet farklılıklarının genel bilimsel yaratıcılıktaki veya genel yaratıcılıktaki cinsiyet farklılıklarından kaynaklanabileceği tezini düşündürmektedir. Ancak bu tür bir fark bir veya birkaç alt beceriden de kaynaklanıyor olabilir. Araştırmanın Amacı Çalışmanın amacı cinsiyet faktörünün bilimsel yaratıcılık üzerindeki olası etkisini bileşenler yani alt beceriler düzeyinde araştırmaktır. Bu amaçla bilimsel yaratıcılık bileşenleri olan hipotez geliştirme, hipotez test etme ve kanıt değerlendirme becerilerinde ve genel yaratıcılık becerileri olan akıcılık, esneklik ve toplam yaratıcılık becerilerinde cinsiyet farklılıkları araştırılmıştır. Yöntem Çalışmada cinsiyet faktörünün bilimsel yaratıcılık üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma Grubu Araştırmanın katılımcılarını 2011 ve 2012 yıllarında Üstün Yetenekliler Eğitim Programları (ÜYEP) na başvuran 704 ilköğretim 6. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Katılımcıların %49 u (345 kişi) kız öğrencilerden, %51 i (359 kişi) ise erkek öğrencilerden oluşmaktadır. ÜYEP başvurularında hiçbir ön koşul kullanılmamaktadır. ÜYEP e bütün altıncı sınıf öğrencileri başvurabilmektedir. Katılımcıların seçkin öğrenci grupları oldukları düşünülebilir çünkü bu tür bir programa genel olarak yetenekli olduğunu düşünen öğrenciler başvurmaktadır. Veri Toplama Aracı: Bilimsel Üretkenlik Testi (BÜT) Araştırmada, bilimsel yaratıcılığı ölçmek için Bilimsel Üretkenlik Testi (BÜT) kullanılmıştır. BÜT, Ayas ve Sak tarafından bilimsel yaratıcılığı ölçmek amacıyla geliştirilmiştir (Ayas, 2010; Sak; 2010; Sak ve Ayas, 2009; Sak ve Ayas, 2013) Testin hedef kitlesini 6., 7. ve 8. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. BÜT; fizik, kimya, biyoloji, ekoloji ve disiplinler arası alanları kapsayan beş alt testten oluşmaktadır. Her bir alt test hipotez geliştirme, hipotez test etme ve kanıt değerlendirme becerilerinden birini ölçmektedir. (Sak ve Ayas, 2009). BÜT ün cevaplanması için 40 dakika verilmektedir. Cevapların değerlendirilmesinin sonunda hipotez geliştirme, hipotez test etme ve kanıt değerlendirme olmak üzere üç tür puan elde edilmektedir. Ayrıca hem her bir alt test için hem de toplam puanlar için akıcılık, esneklik ve toplam yaratıcılık puanları elde edilmektedir. Akıcılık puanı her bir problem için üretilen doğru cevap sayısı, esneklik puanı ise cevaplardaki kavramsal kategori sayısıdır. Toplam yaratıcılık puanı, CQ = log2 {(1+ u1) (1+ u2) (1+ uc)} formülü kullanılarak hesaplanmaktadır (Sak ve Ayas, 2013). 58 Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi, 2013, 3/2

11 Özdemir & Sak Gender Differences in Scientific Creativity BÜT ün kuramsal çerçevesini üç teori oluşturmaktadır: Guilford un Çoğul ve Tekil Düşünme Modeli, Amabile nin Bileşensel Yaratıcılık Modeli ve Klahr ve Dunbar ın Bilimsel Keşifte Çift Arama Modeli (Ayas, 2010; Sak ve Ayas, 2013). Guilford un modeli akıcılık ve esneklik olmak üzere temel yaratıcılık becerilerinin belirlenmesi için, Amabile nin modeli alana özgü bilgi boyutunun geliştirilmesi için, Klahr ve Dunbar ın modeli ise bilimsel yaratıcılığa özgü becerilerin belirlenmesi için kullanılmıştır. BÜT Üzerine Yapılan Araştırmalar BÜT geliştirildikten sonra ilk pilot çalışma Sak ve Ayas (2008) tarafından matematik alanında üstün yetenekli olarak tanılanan öğrencilerle gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın katılımcılarını 26 sı erkek, 14 ü kız 6. Sınıf ve 25 i erkek, 6 sı kız 7. sınıf öğrencileri olmak üzere toplam 71 kişi oluşturmaktadır. Öğrencilerin teste verdikleri cevapları bu testin nasıl puanlanacağını bilen iki fizik öğretmeni tarafından değerlendirilmiş ve okuyucular arası güvenirlik katsayısı 0.97 olarak hesaplanmıştır. Her bir alt testin iç tutarlılığı hesaplanmış ve tüm alt testlerin p<.01 düzeyinde anlamlı olduğu bulunmuştur. Sak ve Ayas (2009), ÜYEP e başvuran 61 i kız, 67 i erkek olan ve 6. Sınıfa devam eden 128 öğrenci ile bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışmada 128 katılımcıya uygulanan BÜT ün sonuçları analiz edilmiştir. Okuyucular arası güvenirlik katsayısı.95, testin iç tutarlılığı ise. 86 olarak hesaplanmıştır. Bu çalışmada BÜT ün test tekrar güvenirlik katsayısına ulaşmak amacıyla matematik alanında üstün yetenekli olarak tanılanan 24 öğrenciye BÜT tekrar uygulanmış ve test-tekrar katsayısı.89 olarak bulunmuştur. Yapı geçerliliği için alt test-toplam test korelasyonları.56 ile.74 arasında değişmektedir. Ölçüt geçerliliğini bulmak amacıyla katılımcıların matematik dönem sonu ortalaması, fen ve teknoloji dönem ortalaması ve ÜYEP e başvurduklarında uygulanan Matematiksel Yetenek Testi (MYT) puanları değerlendirilmiş ve her birinin BÜT yaratıcılık puanları arasındaki korelasyon sırasıyla.37,.48 ve.55 olarak bulunmuştur (p <.000). Testin grup ayırt ediciliğini bulmak için matematik alanında üstün yetenekli olarak tanılanmış öğrenciler ile diğer öğrenciler karşılaştırılmıştır ve üstün yetenekli öğrencilerin bilimsel yaratıcılık alanında diğer öğrencilere göre daha iyi olduğu bulunmuştur (F= 3.75; p<.005). Ayrıca BÜT ün katılımcıların %75,6 sının doğru bir biçimde gruplandırdığı görülmüştür. Sak ve Ayas (2013), BÜT ün psikometrik özelliklerini incelemek amacıyla ÜYEP e başvuran ve 6. sınıfa devam eden 288 öğrenci ile bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Çalışmanın katılımcılarına Matematiksek Yetenek Testi (MYT) ve BÜT uygulanmıştır. MYT sonuçları bilgisayar programında analiz edilirken BÜT iki uzman tarafından değerlendirilmiştir. Okuyucular arası güvenirliği belirlemek amacıyla katılımcıların %28 i rassal olarak seçilmiştir. Analizler sonucunda, okuyucular arası güvenirlik katsayısı akıcılık ve toplam yaratıcılık için.96, esneklik için.94 bulunmuştur. Testin iç tutarlık güvenirliği ise.848 olarak hesaplanmıştır. Yapı geçerliliği faktör analizi ve paralel analiz yapılmış ve sonucunda tek faktörlü bir yapıya ulaşılmıştır. Turkish Journal of Giftedness & Education, 2013, 3/2 59

12 Özdemir ve Sak Bilimsel Yaratıcılıkta Cinsiyet Farklılıkları Uyum geçerliliği için katılımcıların MYT puanları ile BÜT puanları karşılaştırılmış ve matematikte yetenek testinde ortalamanın üzerinde olan öğrencilerin, BÜT te de ortalamaya kıyasla daha yüksek puan aldığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada yapılan tüm analizler, BÜT ün geçerliliğinin ve güvenirliğinin iyi olduğunu ortaya koymuştur. Sonuç olarak BÜT ile yapılan çalışmalar, testin bilimsel yaratıcılığın ölçümünde kullanılabilecek düzeyde yeterli psikometrik özelliklere sahip olduğunu ortaya koymuştur. Veri Analizi Araştırmada öncelikle BÜT ün güvenirlik analizleri yeniden yapılmıştır. Cronbach alfa güvenirlik değeri.85 olarak bulunmuştur. Okuyucular arası güvenirlik katsayısı ise akıcılık ve toplam yaratıcılık için.96, esneklik için.94 olarak saptanmıştır. Veri analizinde BÜT ün alt puanları arasında yüksek korelasyon olması nedeniyle cinsiyet karşılaştırmaları yapmak için varyans analizi yerine bağımsız örneklemler t testi kullanılmıştır. Farkların karşılaştırmasında geleneksel.05 anlamlılık düzeyi yerine, bu değer uygulanan t-testi sayısına bölünerek elde edilen.008 değeri anlamlılık düzeyi olarak kabul edilmiştir. Bulgular Katılımcıların hipotez geliştirme, hipotez test etme ve kanıt değerlendirme becerileri için ayrı ayrı akıcılık, esneklik ve toplam yaratıcılık puanları analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen alt test ve alt puanlara ilişkin betimsel istatistik değerleri Tablo 1 de yer almaktadır. Tablo 1. Katılımcıların Alt Testlerden Aldıkları Puanların Dağılımı Alt Testler Alt Puanlar Minimum Maksimum Ortalama Standart Sapma Akıcılık ,40 1,802 Alt Test 1 Esneklik 0 5,76,871 Toplam Yaratıcılık 0 7 1,12 1,303 Akıcılık 0 7,90 1,210 Alt Test 2 Esneklik 0 4,65,802 Toplam Yaratıcılık 0 5,83 1,052 Akıcılık 0 9 2,11 2,087 Alt Test 3 Esneklik 0 6 1,54 1,446 Toplam Yaratıcılık 0 7 1,94 1,834 Akıcılık ,07 1,773 Alt Test 4 Esneklik 0 6 1,56 1,184 Toplam Yaratıcılık 0 7 1,93 1,515 Akıcılık ,47 2,495 Alt Test 5 Esneklik 0 5 1,34 1,193 Toplam Yaratıcılık 0 7 1,95 1, Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi, 2013, 3/2

13 Özdemir & Sak Gender Differences in Scientific Creativity Bilimsel Yaratıcılıktaki ve Becerilerindeki Cinsiyet Farklılıkları Araştırma grubunda yer alan 345 kız ve 359 erkek öğrencinin bilimsel yaratıcılık becerilerindeki farklılıkları incelemek için, Bilimsel Üretkenlik Testi (BÜT) nden elde edilen hipotez geliştirme, hipotez test etme ve kanıt değerlendirme becerileri ile akıcılık, esneklik ve toplam yaratıcılığa ilişkin puanları ve t-testi karşılaştırmaları Tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2. Bilimsel Yaratıcılık Becerilerinin Cinsiyete Göre Karşılaştırılması Hipotez Geliştirme Hipotez Test Etme Kanıt Değerlendirme Akıcılık Esneklik Toplam Yaratıcılık N Ss Sd t p Kız 345 1,72 1,646 Erkek 359 2,13 1,911 Kız 345 3,64 2,475 Erkek 359 3,91 2,706 Kız 345 1,78 1,665 Erkek 359 2,11 1,828 Kız 345 8,23 5,136 Erkek 359 9,63 6,360 Kız 345 5,53 3,040 Erkek 359 6,15 3,412 Kız 345 6,97 3,950 Erkek 359 7,96 4, ,762-3,090,002*, ,090, ,472, ,937-3,214,001*, ,042-2,559, ,453-3,047,002*,013 Etki Büyüklüğü (ŋ 2 ) Analizlerde erkek öğrencilerin hipotez geliştirme puanlarının ortalaması (2.13), kız öğrencilerin ortalamasından (1.72) daha yüksek bulunmuştur. Aradaki farkın ise istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir t( )= , p<0.008, ŋ 2 =,013. Ancak farkın etki büyüklüğü küçüktür. Ayrıca hipotez test etme ve kanıt değerlendirme becerilerine ilişkin erkek öğrencilerin aldıkları puanların ortalamaları, kız öğrencilerin aldıkları puan ortalamalarından yüksek bulunmuştur. Ancak yapılan analizlerin sonucunda farkların anlamlı olmadıkları saptanmıştır. Bilimsel yaratıcılık becerilerine ilişkin karşılaştırmalı analizlerden sonra erkeklerin ve kızların genel yaratıcılık becerileri olan akıcılık, esneklik ve toplam yaratıcılık puanları karşılaştırılmıştır. Analizlerde yine t-testi kullanılmıştır. Analizlerde erkek öğrencilerin kız öğrencilerden akı- Turkish Journal of Giftedness & Education, 2013, 3/2 61

14 Özdemir ve Sak Bilimsel Yaratıcılıkta Cinsiyet Farklılıkları cılık ve toplam yaratıcılık puanlarında daha yüksek performans ortaya koydukları saptanmıştır. Yapılan t-testi analizleri ise bu farkların anlamlı olduklarını göstermektedir (Akıcılık: t( ) = , p<.008, ŋ 2 =0,014; toplam yaratıcılık: t( ) = -3,047, p<.008, ŋ 2 =0,013). Ancak tablo 2 de de verildiği gibi farkların etki büyüklüklerinin küçük oldukları görülmektedir. Analiz sonucunda erkeklerin ve kızların esneklik puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Tartışma, Sonuç ve Öneriler Araştırma bulgularına göre, bilimsel yaratıcılığın bileşenlerinden olan hipotez geliştirme becerilerinde kız ve erkek öğrenciler arasında erkekler lehine anlamlı bir farklılık bulunmuş, bilimsel yaratıcılığın diğer becerilerinde ise bir farklılığa rastlanmamıştır. Araştırmanın bulgularına göre, bilimsel yaratıcılıkta erkeklerin lehine küçük de olsa bir farkın söz konusu olduğu sonucuna varılabilir. Hipotez geliştirme ve hipotez test etme becerileri birbirleri ile ilişkili beceriler olmaları nedeniyle cinsiyet faktörünün her iki beceride de benzer etkiyi göstermesi beklenebilir. Ancak çalışmada hipotez test etme becerilerinde cinsiyet açısından bir farklılık bulunmamıştır. Ortaya çıkan farkı açıklamak için hipotetik nedenler gösterilebilir. Örneğin fark kültürel etmenlerden kaynaklanıyor olabilir. Toplumun kızların ürettikleri fikirlere yeterince değer vermemesi veya kız çocuklarını yeni fikir üretme konusunda yeterince cesaretlendirmemeleri, kız çocuklarının hipotez geliştirme becerilerini bastırmış olabilir. Bilimsel yaratıcılığın ölçümlerinde genel yaratıcılık bileşenleri kabul edilen toplam yaratıcılık ve akıcılık puanlarına göre erkekler lehine anlamlı bir farklılık bulunurken esneklik puanlarında cinsiyete göre anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Bilimsel yaratıcılık becerilerindeki cinsiyet farklılıklarını inceleyen Shukla ve Sharma (1986) çalışmanın sonunda erkeklerin akıcılık, esneklik, orijinallik ve toplam bilimsel yaratıcılık puanlarının ortalamalarını kızların ortalamalarına göre daha yüksek bulmuşlardır. Ancak bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığını belirtmişlerdir. Aynı şekilde Hu ve diğ. (2010), bilim alanında yaratıcı problem çözme becerilerindeki akıcılık, esneklik ve orijinallik bileşenlerinde cinsiyet açısından bir farklılık olmadığını bulmuşlardır. Bu bağlamda yaratıcılık, esneklik ve toplam yaratıcılık puanlarına göre erkekler lehine bulunan anlamlı bir farklılık bulgusu, alan yazında daha önceden ortaya çıkmış bulgularla çelişmektedir. Bu durum çalışmaların katılımcı gruplarından ya da bilimsel yaratıcılık becerilerini ölçmek için kullanılan testlerin farklılığından kaynaklanıyor da olabilir. Araştırmanın belirli sınırlılıkları ve sonraki araştırmalar için yol haritası oluşturabilecek çıktıları da bulunmaktadır. Bu çalışma Üstün Yetenekliler Eğitim Programları (ÜYEP) na başvuran öğrenciler ile sınırlıdır. Türkiye genelinde, bilimsel yaratıcılık becerilerindeki cinsiyet farklılıkları incelenebilir. Bu tür araştırmalarda bilimsel yaratıcılık bileşenlerinin incelenmesi bu alanda cinsiyet farklılıklarına ilişkin yeni bulgular sunabilir ve bu bulgular bilimsel dayanaklı genellemelere ulaşmamıza yardımcı olabilir. 62 Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi, 2013, 3/2

15 Özdemir & Sak Gender Differences in Scientific Creativity Bilimsel yaratıcılığın gelişimi boylamsal araştırmalarla incelenerek bilimsel yaratıcılığın gelişiminde var olabilecek cinsiyet farklılıklarına ilişkin daha detaylı bir resim ortaya konabilir. Örneğin cinsiyet, gelişimin ve eğitimin belirli kritik dönemlerinde daha etkili roller oynuyor olabilir. Kaynakça Adamson, L. B., Foster, M. A., Roark, M.L., & Reed, D.B. (1998). Doing a science project: Gender differences during childhood. Journal of Research In Science Teaching, 35, Aktamış, H., & Ergin, Ö. (2007). Bilimsel süreç becerileri ile bilimsel yaratıcılık arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, Ayas, M. B. (2010). Bilimsel üretkenlik testinin 6. sınıf düzeyinde psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, Türkiye. Cole, J.R. ve Cole, S. (1973). Social stratification in science. Chicago: The University of Chicago Press. Cole, J.R ve Zuckerman, H. (1987). Marriage, motherhood and research performance in science. Scientific American, 25, Cole, S. (1979). Age and scientific performance. American Journal of Sociology,84, Colton,S., & Steel, G. (1999). Artificial intelligence and scientific creativity. Artificial Intelligence and the Simulation of Behaviour Quarterly, 102, Dawson, C. (2000). Upper primary boys and girls interests in science: Have they changed since 1980? International Journal of Science Education, 22, Dimitrov, D. M. (1999). Gender differences in science achievement: Differential effect of ability, response formate and strands of learning outcomes. School Science and Mathematics, 99, Fox, M. F. (2005). Gender, family characteristics, and publication productivity among scientists. Social Studies of Science, 35, Heller, K.A. (2007). Scientific ability and creativity. High Ability Studies, 18(2), Hu, W., & Adey, P. A. (2002). Scientific creativity test for secondary school students. International Journal of Science Education, 24(4), Hu, W., Shi, Q. Z., Han, Q., Wang, X., & Adey, P. (2010). Creative scientific problem finding and its developmental trend. Creativity Research Journal, 22, Klahr, D. (2000). Exploring science: The cognition and development of discovery processes. Cambridge: The MIT Press. Klahr, D., & Dunbar, K. (1987). Dual space search during scientific reasoning. Cognitive Science, 12, Levin, S. G., & Stephan, P. E. (1998). Gender differences in the rewards to publishing in academe: Science in the 1970s. Sex Roles Turkish Journal of Giftedness & Education, 2013, 3/2 63

16 Özdemir ve Sak Bilimsel Yaratıcılıkta Cinsiyet Farklılıkları Liang, J.C. (2002). Exploring scientific creativity of eleventh garade students in Taiwan. Yayınlanmamış doktora tezi. The University of Texas, Austin, Amerika Birleşik Devletleri. Long, J., & Fox, E. (1995). Scientific careers: Universalism and particularism. Annual Review of Sociology,21, Mattern, N., & Schau, C. (2002). Gender differences in science attitude-achievement relationships over time among white middle- school students. Journal of Research in Science Teaching, 39, Nakhaie, M. R. (2002). Gender differences in publication among university professors in Canada. CRSA/ RCSA, 39, Nosek, B. A., & diğ. (2009). National differences in gender science stereotypes predict national sex differences in science and math achievement. Psychology, 106, Sak, U. (2010). Objective measure of creativity in identifying gifted students. 12th International ECHA Congress de sunulmuş bildiri. Paris, Fransa. Sak, U., & Ayas M. B. (2008). Test of scientific creativity: It s development and psychometric properties. 4th International Conference on Intelligence and Creativity sunulan bildiri. Münster, Almanya. Sak, U., & Ayas M. B. (2009). BÜT-bilimsel üretkenlik testi: Teorik alt yapısı, geliştirilme süreci ve psikometrik özellikleri. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar II. Ulusal Kongresi nde sunulan bildiri. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. Sak, U., & Ayas M. B. (2013). Creative Scientific Ability Test (C-SAT): A New Measure of Scientific Creativity, Psychological Test and Assessment Modeling, 55(3), Shukla, J.P., & Sharma, V.P. (1986). Sex differences in scientific creativity [Öz].Indian Psychological Review, 30(3), Simonton, D. K. (1988). Scientific genius: A psychology of science. New York: Cambridge University Press. Simonton, D.K. (2009). Varieties of (scientific) creativity: A hierarchical model of domain-specific disposition, development, and achievement. Perspectives on Psychological Science, 4(5), Smith, T. E. (1992). Gender differences in the scientific achievement of adolescents: Effects of age andparental separation. Social Forces, 71, Stark, R., & Gray, D. (1999). Gender preferences in learning science. International Journal of Science Education, 21, Stierna J., & Villalba, E. (2009). Is it possible to measure scientific creativity? Some first elements of reflec-tion. E. Villalba (Ed), Measuring creativity, içinde (s ). Brussels: EC. Stumpf, H. (1995). Scientific creativity: A short overview. Educational Psychology Review, 7(3), Trumper, R. (2006). Factors affecting junior high school students interest in biology. Science Education International, 17, Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi, 2013, 3/2

17 Özdemir & Sak Gender Differences in Scientific Creativity Whittington, K. B., & Smith-Doer, L. (2005). Gender and commercial science: Women s patenting in the life sciences. Journal of Technology Transfer, 30, Turkish Journal of Giftedness & Education, 2013, 3/2 65

18 Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi Turkish Journal of Giftedness and Education 2013, Cilt 3, Sayı 2, , Volume 3, Issue 2, Revalidating the Arabic Scale for Teachers' Ratings of Basic Education Gifted Students' Characteristics Using Rasch Modeling Arapça Temel Eğitim Üstün Zekâlı Öğrencilerin Özellikleri Öğretmen Değerlendirme Ölçeğinin Rasch Modelleme ile Yeni Geçerliği Abstract The Arabic scale for teachers' ratings of basic education gifted students' characteristics is one of the most common Arabic measures used for initial identification of gifted students in some Arabic countries. One of the shortcomings of this scale is that it is based on the classical theory of measurement. This study sought to revalidate the scale in the light of Rasch modeling which rests upon the modern theory of measurement and to develop different criteria for interpreting the levels of individuals' traits. The scale was administered to 830 of Basic Education students in Khartoum (ages ranged from 7 to 12 years). Two groups of students participated in the study: a calibration sample (N = 250) and a standardization sample (N = 580). The statistical treatments were performed using the PSAW 18 and RUMM 2020 programs according to Rasch's unidimentional model. Six of the scale's items were deleted for not conforming to Rasch Modeling. This left the scale with 31 items. Besides, new criteria for the scale were developed by obtaining the t- scores and special education scores that match the various ratings of the individuals' ability. Key Words: Arabic Scale for Teachers' Ratings of Basic Education Gifted Students' Characteristics, gifted students, Rasch Modelling, revalidation Salah Eldin Farah Atallah Bakheit 1 Introduction Öz Arapça Temel Eğitimde Üstün Zekâlı Öğrencilerin Özellikleri Öğretmen Dereceleme Ölçeği, bazı Arap ülkelerinde üstün zekalı öğrencilerin tanılanmasında en sık kullanılan Arapça ölçeklerden biridir. Bu ölçeğin eksikliklerinden biri klasik ölçme kuramına dayanmasıdır. Bu araştırmanın amacı modern ölçme kuramına dayanan Rasch Modeli ile ölçeğin geçerliğini yeniden incelenmek ve bireysel özelliklerin düzeylerini yorumlamada yeni kriterler geliştirmektir. Ölçek Kartum da 830 temel eğitim öğrencisine (7-12 yaş aralığı) uygulanmıştır. Katılımcılar ayarlama (kalibrasyon) örneklemi (N=250) ve standardizasyon örneklemi (N= 580) olmak üzere iki guruba ayrılmıştır. İstatistiksel uygulamalar tek boyutlu Rasch modeline göre PSAW 18 ve RUMM 2020 programları kullanılarak yapılmıştır. Rasch modeline uymadığı için ölçekteki altı madde çıkartılmış ve geriye 31 madde kalmıştır. Bunula birlikte çeşitli bireysel yeteneklerin derecelemelerine uyan özel eğitim ve t-puanları elde edilerek ölçek için yeni kriterler geliştirilmiştir. Anahtar Sözcükler: Arapça Temel Eğitimde Üstün Zekâlı Öğrencilerin Özellikleri Öğretmen Dereceleme Ölçeği, geçerlik, Rasch modeli The Arabic scale for teachers' ratings of basic education gifted students' characteristics appeared in 1996 when it was published by the Arab League Educational Cultural and Scientific Organization (ALECSO) in its pioneering guide entitled "A Guide for the Identification 1 PhD, Associate Professor, Special Education Department, College of Education, King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia; Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi/Turkish Journal of Giftedness & Education ISSN ,

19 Bakheit Arabic Scale for Teachers' Ratings of Gifted Students in Basic Education." This scale, unlike other tools that were derived from foreign tests and adapted to suit the Arabic environments, was originally designed for the Arabic environment. The scale was developed by a group of education and psychology experts (see Abdulghafar, et al, 1996) to rate the cognitive, motivational, affective and social characteristics of gifted students. The scale, which included 37 of gifted students' characteristics, was developed in the light of the characteristics that empirically proved to be relevant to mental superiority and literature on personal characteristics of giftedness. Because of the multiplicity of the situations in which the teacher observes students closely, teacher's ratings are likely to tap the basic patterns of student characteristics that relate to creative behavior. Creativity relates to curiosity, imaginativeness, preference for multiple solutions, discovery of new relations, and the ability to express ideas clearly (Shaker, 1995). The scale serves two purposes. First, it allows for initial identification of the characteristics of gifted students. Second, it directs teachers' attention to types of characteristics that normally go unnoticed. Added to this, it also helps the determination of students' eligibility for gifted programs. The scale is one of the important tools developed in the Arabic environment. It was piloted and used in four Arabic countries: Egypt (Sadeq, Assayed & Alaam, 1996), Tunisia (Ben Fatemah, Moawyiah & Asweisi, 1996), United Arab Emirates (Atahan & Abo-Hilal, 1996) and Iraq (Alhamadani, Rasoul & Aleigili, 1996). It was also approved as a basic tool for initial identification of gifted students in Alqabas schools in Khartoum. Besides, it was adopted in the project of the Sudanese Ministry of Education for the identification of gifted students. The research conducted by ALECSO in Egypt (Sadeq, Assayed & Alaam, 1996), Tunisia (Ben Fatemah, Moawyiah & Asweisi, 1996), United Arab Emirates (Atahan & Abo-Hilal, 1996) and Iraq (Alhamadani, Rasoul & Aleigili, 1996) revealed that the scale is characterized with: 1. A high ability for identifying and predicting gifted students in regard to general achievement both in the sixth and ninth grades. 2. An average ability for identifying giftedness in arts, the Arabic language, science and mathematics among the sixth grade students, and in arts, the Arabic language and mathematics among the ninth grade students. 3. A weak ability for identifying giftedness in the Arabic language among the ninth grade students. The scale had an alpha reliability coefficient of.93 in the study conducted in United Arab Emirates by Atahan and Abo-Hilal (1996). However, it is noteworthy that the scale was not subjected to factorial analysis, and thus the dimensions of the scale were not identified and it was considered a unilateral measure, even though its developers allege that it assesses characteristics in four dimensions. Turkish Journal of Giftedness & Education, 2013, 3/2 67

TÜZED TJGE 2013 3/1. Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi. Turkish Journal of Giftedness & Education. Haziran 2013, Cilt 3, Sayı 1 ISSN 2146-3832

TÜZED TJGE 2013 3/1. Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi. Turkish Journal of Giftedness & Education. Haziran 2013, Cilt 3, Sayı 1 ISSN 2146-3832 2013 3/1 TÜZED Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi Haziran 2013, Cilt 3, Sayı 1 ISSN 2146-3832 TJGE Turkish Journal of Giftedness & Education June 2013, Volume 3, Issue 1 Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi

Detaylı

TÜZED TJGE 2014 4/2. Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi. Turkish Journal of Giftedness & Education. Aralık 2014, Cilt 4, Sayı 2 ISSN 2146-3832

TÜZED TJGE 2014 4/2. Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi. Turkish Journal of Giftedness & Education. Aralık 2014, Cilt 4, Sayı 2 ISSN 2146-3832 2014 4/2 TÜZED Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi Aralık 2014, Cilt 4, Sayı 2 ISSN 2146-3832 TJGE Turkish Journal of Giftedness & Education December 2014, Volume 4, Issue 2 Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi

Detaylı

TÜZED TJGE 2015 5/1. Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi. Turkish Journal of Giftedness & Education. Haziran 2015, Cilt 5, Sayı 1 ISSN 2146-3832

TÜZED TJGE 2015 5/1. Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi. Turkish Journal of Giftedness & Education. Haziran 2015, Cilt 5, Sayı 1 ISSN 2146-3832 2015 5/1 TÜZED Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi Haziran 2015, Cilt 5, Sayı 1 ISSN 2146-3832 TJGE Turkish Journal of Giftedness & Education June 2015, Volume 5, Issue 1 Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi

Detaylı

Investigation of The Students Science Process Skill Levels in Vocational Schools: A Case of Balıkesir

Investigation of The Students Science Process Skill Levels in Vocational Schools: A Case of Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 4, Sayı 2, Aralık 2010, sayfa 79-109. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı

Lise Öğrencilerinin Düşünme Stillerinin Çeşitli Değişkenler. Acısından İncelenmesi

Lise Öğrencilerinin Düşünme Stillerinin Çeşitli Değişkenler. Acısından İncelenmesi Lise Öğrencilerinin Düşünme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Acısından İncelenmesi Özden DEMİR 1, Devrim ERGİNSOY OSMANOĞLU 2 ÖZET Araştırmanın amacı düşünme stilleri envanterinin geçerlilik ve güvenirlilik

Detaylı

Early Childhood Teacher Candidates Attitudes towards Computer and Computer Assisted Instruction

Early Childhood Teacher Candidates Attitudes towards Computer and Computer Assisted Instruction Elementary Education Online, 10(3), 934-950, 2011. İlköğretim Online, 10(3), 934-950, 2011. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Early Childhood Teacher Candidates Attitudes towards Computer and Computer

Detaylı

BİLSEM e Kayıtlı Olan ve Olmayan Öğrencilerin Çevre Sorununa Çözüm Önerilerinin Bilimsel Yaratıcılık Açısından Karşılaştırılması

BİLSEM e Kayıtlı Olan ve Olmayan Öğrencilerin Çevre Sorununa Çözüm Önerilerinin Bilimsel Yaratıcılık Açısından Karşılaştırılması 25 TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 11, Sayı 1, Mart 2014 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 11, Issue 1, March 2014 http://www.tused.org BİLSEM e Kayıtlı Olan ve Olmayan Öğrencilerin Çevre Sorununa

Detaylı

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 32 (2012) *ÇOCUKLAR İÇİN ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİ; GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 32 (2012) *ÇOCUKLAR İÇİN ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİ; GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI *ÇOCUKLAR İÇİN ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİ; GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI THE SELF-EFFICACY SCALE FOR CHILDREN; A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY Bülent Baki TELEF** Rengin KARACA*** ÖZET Bu çalışmanın amacı

Detaylı

Rehber Öğretmen Adaylarının Özel Eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberliğe İlişkin Öz-Yeterlik Algıları

Rehber Öğretmen Adaylarının Özel Eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberliğe İlişkin Öz-Yeterlik Algıları Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 31 (Ocak 2012/I), ss. 137-148 Rehber Öğretmen Adaylarının Özel Eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberliğe İlişkin Öz-Yeterlik Algıları Kenan Yüksel*,

Detaylı

İSTATİSTİĞE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

İSTATİSTİĞE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ İSTATİSTİĞE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ Oktay MERCİMEK, Murat PEKTAŞ KastamonuÜniversitesi, EğitimFakültesi, İlköğretimBölümü, Türkiye İlk Kayıt Tarihi: 01.12.2012 Yayına Kabul Tarihi:

Detaylı

The Effect of the 2005 Science and Technology Curriculum on Elementary. Students Development of Scientific Attitudes

The Effect of the 2005 Science and Technology Curriculum on Elementary. Students Development of Scientific Attitudes www.iojes.net International Online Journal of Educational Sciences, 2011, 3(1), 321-342 The Effect of the 2005 Science and Technology Curriculum on Elementary Students Development of Scientific Attitudes

Detaylı

2015, Cilt 5, Sayı 1, 21-43 2015, Volume 5, Issue 1, 21-43. Marilena Z. Leana-Taşcılar 1. Summary

2015, Cilt 5, Sayı 1, 21-43 2015, Volume 5, Issue 1, 21-43. Marilena Z. Leana-Taşcılar 1. Summary Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi Turkish Journal of Giftedness and Education 2015, Cilt 5, Sayı 1, 21-43 2015, Volume 5, Issue 1, 21-43 Validity and Reliability Study of Questionnaire on Self-Regulated

Detaylı

Türkçe Eğitimi Araştırmalarında Eğilimler

Türkçe Eğitimi Araştırmalarında Eğilimler Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) 1767-1781 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.3.1609

Detaylı

Attitude Scale for Elementary English Course: Validity and Reliability Study

Attitude Scale for Elementary English Course: Validity and Reliability Study International Online Journal of Educational Sciences, 2012, 4(2), 411-424 International Online Journal of Educational Sciences www.iojes.net ISSN: 1309-2707 Attitude Scale for Elementary English Course:

Detaylı

Ego Kimlik Süreci Ölçeği Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

Ego Kimlik Süreci Ölçeği Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(4) 2043-2058 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.4.1623

Detaylı

Questionnaire for Constructing Proof at Mathematics Course: Study of the Reliability and Validity

Questionnaire for Constructing Proof at Mathematics Course: Study of the Reliability and Validity Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 5, Sayı 1, Haziran 2011, sayfa 181-203. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics

Detaylı

DEVELOPMENT OF A PERCEPTION SCALE ON THE USE OF WEBQUESTS *

DEVELOPMENT OF A PERCEPTION SCALE ON THE USE OF WEBQUESTS * Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, year: 2010, vol: 43, no: 1, 131-150 DEVELOPMENT OF A PERCEPTION SCALE ON THE USE OF WEBQUESTS * Cumali ÖKSÜZ ** Sanem UÇA *** ABSTRACT. In

Detaylı

Fen Öğrenmede Zihinsel Risk Alma ve Yordayıcılarına İlişkin Algı Ölçeği Türkçe Formunun Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Fen Öğrenmede Zihinsel Risk Alma ve Yordayıcılarına İlişkin Algı Ölçeği Türkçe Formunun Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Yaman, S. & Köksal, M.S. (2014).Fen Öğrenmede Zihinsel Risk Alma ve Yordayıcılarına. 119 TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 11, Sayı 3, Eylül 2014 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 11, Issue 3, September

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Alternatif Ölçme Değerlendirmeye İlişkin Görüşleri ve Yeterlilik Algıları *

Öğretmen Adaylarının Alternatif Ölçme Değerlendirmeye İlişkin Görüşleri ve Yeterlilik Algıları * Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 15, Sayı 2, Ağustos 2014, Sayfa 37-57 Öğretmen Adaylarının Alternatif Ölçme Değerlendirmeye İlişkin Görüşleri ve Yeterlilik Algıları

Detaylı

Okul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Davranışlarını Gösterme Düzeylerine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Cinsiyetlerine Göre Metaanalizi

Okul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Davranışlarını Gösterme Düzeylerine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Cinsiyetlerine Göre Metaanalizi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(6) 2129-2145 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.6.2307

Detaylı

Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi: Balıkesir İli Örneği

Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi: Balıkesir İli Örneği Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi: Balıkesir İli Örneği Eray YILMAZ 1, Yusuf Levent ŞAHİN 2, Halil İbrahim HASESKİ 3 & Osman EROL 4 ÖZET Bu çalışmanın

Detaylı

Effectiveness of Educational Internet Use Self-Efficacy Development Program for Senior Students at Faculty of Education 1

Effectiveness of Educational Internet Use Self-Efficacy Development Program for Senior Students at Faculty of Education 1 Elementary Education Online, 14(2), 697-712, 2015. İlköğretim Online, 14(2), 697-712, 2015. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr http://dx.doi.org/10.17051/io.2015.43304 Effectiveness of Educational

Detaylı

An Investigation of Pre-Service Classroom Teachers Science Process Skills in Terms of Some Variables *

An Investigation of Pre-Service Classroom Teachers Science Process Skills in Terms of Some Variables * Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(4), 520-534, Ekim 2013 Journal of Theoretical Educational Science, 6(4), 520-534, October 2013 [Online]: http://www.keg.aku.edu.tr DOI number: http://dx.doi.org/10.5578/keg.6713

Detaylı

FEN KONULARINA YÖNELİK GEÇERLİ VE GÜVENİLİR BİR İLGİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME THE DEVELOPMENT OF AN RELIABLE AND VALID CRUOSITY SCALE FOR SCIENCE SUBJECTS

FEN KONULARINA YÖNELİK GEÇERLİ VE GÜVENİLİR BİR İLGİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME THE DEVELOPMENT OF AN RELIABLE AND VALID CRUOSITY SCALE FOR SCIENCE SUBJECTS 2 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (Aralık 200) FEN KONULARINA YÖNELİK GEÇERLİ VE GÜVENİLİR BİR İLGİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME Canan LAÇİN ŞİMŞEK * Hasret NUHOĞLU ** ÖZET Bu çalışmanın amacı, ilköğretimde

Detaylı

An Investigation of Computer Trainees Attitudes Toward Computer: A Case from Tarsus Public Education Center

An Investigation of Computer Trainees Attitudes Toward Computer: A Case from Tarsus Public Education Center Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5(2), 223-236, Nisan 2012 Journal of Theoretical Educational Science, 5(2), 223-236, April 2012 [Online]: http://www.keg.aku.edu.tr An Investigation of Computer Trainees Attitudes

Detaylı

Yapılandırmacı Öğretimin Fen Öğretimi Dersinde Başarı ve Tutuma Etkileri

Yapılandırmacı Öğretimin Fen Öğretimi Dersinde Başarı ve Tutuma Etkileri Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 34 (Temmuz 2013/II), ss. 47-61 Yapılandırmacı Öğretimin Fen Öğretimi Dersinde Başarı ve Tutuma Etkileri İlke ÇALIŞKAN*, Meral AKSU** Abstract ISSN

Detaylı

Tromso Sosyal Zekâ Ölçeği Türkçe Formunun Faktör Yapısı, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Tromso Sosyal Zekâ Ölçeği Türkçe Formunun Faktör Yapısı, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 691 Tromso Sosyal Zekâ Ölçeği Türkçe Formunun Faktör Yapısı, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Tayfun DOĞAN*,

Detaylı

THE EFFECTS OF VOCABULARY LEARNING STRATEGIES INSTRUCTION ON LEARNING VOCABULARY AND STRATEGY USE

THE EFFECTS OF VOCABULARY LEARNING STRATEGIES INSTRUCTION ON LEARNING VOCABULARY AND STRATEGY USE 1 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CHANGES AND NEW TRENDS IN EDUCATION THE EFFECTS OF VOCABULARY LEARNING STRATEGIES INSTRUCTION ON LEARNING VOCABULARY AND STRATEGY USE Hüseyin SERÇE Selçuk University hslogist@hotmail.com

Detaylı

BİLİMİN DOĞASI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

BİLİMİN DOĞASI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ BİLİMİN DOĞASI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ Sinan ÖZGELEN Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Mersin / Türkiye İlk Kayıt Tarihi: 10.09.2012 Yayına Kabul Tarihi: 05.11.2012 Özet Bu çalışmanın

Detaylı

ORTAOKUL 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN İNCELENMESİ. Gürsoy MERİÇ Ramazan KARATAY

ORTAOKUL 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN İNCELENMESİ. Gürsoy MERİÇ Ramazan KARATAY Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) Haziran 2014 Haziran 2014 Yıl 7, Sayı XVIII, ss. 653-669. Year 7, Issue XVIII, pp. 653-669. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/joh485 ORTAOKUL

Detaylı