B. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma notu-teknik not :

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "B. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma notu-teknik not :"

Transkript

1 BİLİMSEL ÇALIŞMALAR A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Sofiyev, A. H., Karaca Z., The vibration and buckling of laminated non-homogeneous orthotropic conical shells subjected to external pressure, European Journal of Mechanics A-Solids, 28(2) (2009) A2. Doğangün, A., Karaca, Z., Durmuş, A. and Sezen, H., Cause of damage and failures in silo structures, Journal of Performance of Constructed Facilities, 23(2) (2009) A3. Karaca, Z., Türkeli, E., Determination and comparison of wind loads for industrial reinforced concrete chimneys, The Structural Design of Tall and Special Buildings, 21(2) (2012) A4. Hacıefendioğlu, K., Kartal, M. E., Karaca, Z., The effect of seasonally frozen soil on stochastic response of elevated water tank under random excitation, Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, doi: /s B. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma notu-teknik not : B1. Sofiyev, A. H., Sofiyev Al. H., Yusufoğlu, E., Karaca, Z., Semi-analytical solution of stability of composite orthotropic cylindrical shells undertime dependent a-periodic axial compressive load, Iranian Journal of Science & Technology, Transaction A, 30 (A3) (2006) B2. Karaca, Z., Durmuş, A., Investigation of usability of lightweight concrete produced with natural Eastern Black Sea aggregates in reinforced concrete beams, Journal of Materials in Civil Engineering, 24 (2012),

2 C. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler: C1. Durmuş, A., Karaca, Z., Investigation of behaviour of lightweight and ordinary reinforced concrete beams with deformed bars, The Proceedings of the Fourth International Conference on Civil Engineering, May 4-6, Sharif University of Technology, Tehran, Iran, Vol : III, , C2. Karaca, Z., Durmuş, A., Eklenmiş Kütle ve Lagrange tipi yaklaşımlar kullanılarak silindirik siloların deprem yükleri altındaki davranışlarının Sonlu Elemanlar Yöntemiyle incelenmesi, 4th International Congress on Advances in Civil Engineering, November 1-3, Eastern Mediterranean University, Gazimağusa, Turkish Republic of Northern Cyprus, Vol :I, , C3. Hüsem, M., Pul, S., Karaca, Z., Yüksek performanslı geleneksel ve hafif betonların eğilme etkisindeki davranışlarının incelenmesi, 4th International Congress on Advances in Civil Engineering, November 1-3, Eastern Mediterranean University, Gazimağusa, Turkish Republic of Northern Cyprus, Vol :I, , C4. Karaca, Z., Karaismailoğlu, S., Durmuş, A., Çok katlı eğik elemanlı çerçeve sistem betonarme yapıların deprem yükleri altında davranışlarının incelenmesi, 7th International Congress on Advances in Civil Engineering, October 11-13, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Turkey, Bildiriler CD si, C5. Karaca, Z., Pancar, E., Akpınar, V., The effect of transverse tining on friction and compressive strength at concrete roads, International Ready Mixed Concrete Congress Proceedings, June 19-21, İstanbul, Turkey, Bildiriler Kitabı, , C6. Karaca, Z., Durmuş, A., Doğangün, A.,Durmuş, A., Zandi, Y., Comparative analysis of cylindrical silos subjected to earthquake by analytical and numerical methods, Proceedings of the 2nd International Conference on Seismic Retrofitting With The Focus on Concrete Technology, November 6-7, Tabriz, Iran, Selected Abstracts Volume, 179, 2009,

3 C7. Karaca, Z., Özel, E., Investigation of lateral pressures considering silo wall-grain interaction with the comparison of numerical and analytical methods, 10 th International Congress on Advances in Civil Engineering, October 17-19, Middle East Technical University, Ankara, Turkey, Bildiriler CD si, D. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler: E. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: E1. Sofiyev, A. H., Karaca, Z., Tabakalı ortotrop kesik konik bir kabuğun zamanla değişen dış basınç altında dinamik stabilitesi, Turkish Journal of Engineering & Environmental Sciences, 25 (3) (2001) E2. Durmuş, A., Karaca, Z., Betonarmede çatlama mekanizması çatlak çeşitleri ve denetimleri, Hazır Beton Dergisi, 43 (2001) E3. Durmuş, A., Doğangün, A., Ayazoğlu, Ü., Karaca, Z., Betonarme silindirik siloların çeşitli standardlara göre projelendirilme esasları, Yapı Dünyası, 90 (2003) E4. Karaca, Z., Pancar, E., Akpınar, V., Beton yollarda enine yivlemenin sürtünmeye ve basınç dayanımına etkisi, Hazır Beton Dergisi, 91 (2009) F. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: F1. Karaca, Z., Durmuş, A., Hüsem, M., Hafif betonun yangın dayanımının incelenmesi, İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler III. Teknik Kongre, Eylül, ODTÜ, Ankara, Cilt : 2, , 1997.

4 F2. Durmuş, A., Karaca, Z., Nervürlü donatılı hafif ve geleneksel betonarme kiriş davranışlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi, Türkiye İnşaat Mühendisliği 14. Teknik Kongresi, Ekim, İzmir, , F3. Hüsem, M., Karaca, Z., Hafif ve geleneksel beton yangın dayanımlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi, Türkiye İnşaat Mühendisliği 14. Teknik Kongresi, Ekim, İzmir, , F4. Karaca, Z., Durmuş, A., Betonarme silindirik siloların deprem etkisindeki davranışlarının analitik ve Lagrange tipi yaklaşımlarla incelenmesi, X. Mühendislik Sempozyumu İnşaat Mühendisliği 99, 2-3 Haziran, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Cilt : I, F5. Karaca, Z., Durmuş, A., Sığ ve derin siloların dinamik davranışlarının farklı yöntemlerle incelenmesi, Türkiye İnşaat Mühendisliği XVI. Teknik Kongresi, 1-3 Kasım, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara, F6. Karaca, Z., Durmuş, A., Yapı-malzeme-zemin etkileşimi dikkate alınarak silindirik siloların deprem etkisi altındaki davranışlarının incelenmesi, IV. Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, Eylül, Balıkesir Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Balıkesir, , F7. Karaca, Z., Durmuş, A., Tekil ve grup silindirik siloların dinamik davranışlarının çeşitli yöntemlerle incelenmesi, Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, Ekim, KTÜ Gümüşhane Mühendislik Fakültesi, Gümüşhane, F8. Kasımzade, A. A., Karaca, Z., Sönmez, B., Ön sismik değerlendirmede Japon Sismik İndis Yönteminin lise binalarında uygulanması özellikleri, Deprem Sempozyumu, Mart, Kocaeli, , F9. Karaca, Z., Kasımzade, A. A., Sipahioğlu, M., Betonarme kolon-kirişlerin fiber takviyeli polimer sistemi ile onarım ve güçlendirilmesi, Yapısal Onarım ve Güçlendirme Sempozyumu, 7-8 Aralık, Denizli, 50-59, 2006.

5 F10. Karaca, Z., Kasımzade, A. A., Ak, M., Zemin fiziksel parametreleri ile zemin yatak katsayıları arasındaki bağlantı ve zemin yapı etkileşiminde uygulama, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 1. Özel Konulu Sempozyumu, 8-9 Kasım, İstanbul, , F11. Karaca, Z., Pancar, E., Akpınar, V., Beton yollarda enine ve boyuna yivlerin ideal boyutlarının belirlenmesi", Hazır Beton Kongresi, Ekim, İstanbul, , F12. Pancar, E., Karaca, Z., Akpınar, V., Beton Yol Yüzeylerinin Buzlanmaya Karşı Elektrik Verilerek Isıtılması", Hazır Beton Kongresi, Ekim, İstanbul, , Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri: 1) Karaismailoğlu, S., Eğik Elemanlardan Oluşmuş Betonarme Çok Katlı Bir Yapının Deprem Etkisi Altındaki Davranışlarının Diğer Taşıyıcı Sistemlerle Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun, Ocak ) Ak, M., Zemin fiziksel Parametreleri ile Zemin Yatak Katsayıları Arasındaki Bağlantı ve Zemin-Yapı Etkileşiminde Uygulama, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun, Eylül ) Sönmez, B., Ön Sismik Değerlendirmede Japon Sismik İndis Yöntemi nin Lise Binalarında Uygulanması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun, Ocak ) Yıldız, M., Ön Sismik Değerlendirmede Japon Sismik İndis Yöntemi nin İlköğretim Binalarında Uygulanması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun, Temmuz ) Sucu, Ö., Tünel Kalıplarla İnşa Edilen Tamamen Perdeli Betonarme Yapıların Tasarımı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun, Ocak ) Sipahioğlu, M., Betonarme Binaların Fiber Takviyeli Polimer Sistemi İle Onarım ve Güçlendirilmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun, Ocak 2006.

6 7) Özgül, A., Farklı Sonlu Eleman Modeller Kullanılarak Plak ve Kabuk Elemanların Bilgisayar Destekli Analizi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun, Şubat ) Pancar, E., Beton Yollarda Enine Yivlemenin Sürtünmeye ve Basınç Dayanımına Etkisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun, Ocak ) Türkeli, E., Narin Betonarme Sanayi Bacalarında Rüzgar Etkilerinin İncelenmesi ve Bu Yapıların Rüzgar Yüklerine Göre Hesabı, Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun, Kasım ) Özel, E., Betonarme Silolarda Cidar-Malzeme Etkileşimi Dikkate Alınarak Elde Edilen Yatay Basınçların Analitik ve Sayısal Yöntemlerle Karşılaştırılması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun, Aralık ) Pergel, Ş., Tarihsel Yapılarda Onarım-Güçlendirme Çalışmaları ve Amasya Taşhan Örneği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun, Ocak 2013.

ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ĠnĢaat Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 1970 Y. Lisans ĠnĢaat Mühendisliği

ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ĠnĢaat Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 1970 Y. Lisans ĠnĢaat Mühendisliği 1. Adı Soyadı : Ahmet DURMUġ 2. Doğum Tarihi : 12.04.1946 3. Unvanı : Prof. Dr. Ing. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMĠġ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ĠnĢaat Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 1970

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Yrd. Doçent İnşaat Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 1995 Doçent

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Yrd. Doçent İnşaat Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 1995 Doçent 1/20 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Alemdar BAYRAKTAR 2. Doğum Tarihi : 20 Ağustos 1966 3. Unvanı : Profesör 4.Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İnşaat Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl. Lisans İnşaat Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 1997

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl. Lisans İnşaat Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 1997 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Kemal HACIEFENDİOĞLU Doğum Tarihi : 01 Mayıs 1976 Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İnşaat Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

nyardimci @ itu.edu.tr

nyardimci @ itu.edu.tr 1. KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nesrin YARDIMCI TİRYAKİOĞLU Doğum Yeri ve Tarihi : İstanbul, 11.11.1941 Unvanı İş Adresi : Profesör : Yeditepe Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği

Detaylı

: Nesrin YARDIMCI TİRYAKİOĞLU Doğum Yeri ve Tarihi : İstanbul, 11.11.1941

: Nesrin YARDIMCI TİRYAKİOĞLU Doğum Yeri ve Tarihi : İstanbul, 11.11.1941 ÖZGEÇMİŞ 1. KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nesrin YARDIMCI TİRYAKİOĞLU Doğum Yeri ve Tarihi : İstanbul, 11.11.1941 Medeni Hali İş Adresi : İki çocuk annesi : Yeditepe Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık

Detaylı

Cüneyt ÖNGÖREN (1) N. Kemal ÖZTORUN (2)

Cüneyt ÖNGÖREN (1) N. Kemal ÖZTORUN (2) bildiri tam metni İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AVCILAR KAMPÜSÜ A BLOKLARI ÖRNEĞİNDE MERDİVENLERİN YAPI DAVRANIŞINA ÜÇ BOYUTLU ETKİLERİ ÇOK KATLI YAPILARDA MERDİVENLERİN 3 BOYUTLU İNCELENMESİ VE YAPI DAVRANIŞINA

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mehmet Hasan BODUROĞLU 2. Doğum Tarihi : 16.04.1944 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İnşaat Mühendisliği Robert Kolej Mühendislik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mehmet Cemal Geneş Doğum Tarihi: 25 Nisan 1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl İnşaat Mühendisliği Gaziantep Üniversitesi 1994 Y. Doktora

Detaylı

SCI Kapsamına Giren Uluslararası Dergilerdeki Makaleler ve Konferanslarda Sunulan Bildiriler

SCI Kapsamına Giren Uluslararası Dergilerdeki Makaleler ve Konferanslarda Sunulan Bildiriler Çelik Tel Donatılı Çimento Esaslı Kompozitler ile İlgili Olarak İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi) İnşaat Fakültesinde Yapılan Araştırmalar ve Yayınlar. SCI Kapsamına Giren Uluslararası Dergilerdeki Makaleler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Numerical Modelling of Inelastic Behavior of Reinforced Concrete Elements Considering Cracks and Bond (İngilizce)

ÖZGEÇMİŞ. Numerical Modelling of Inelastic Behavior of Reinforced Concrete Elements Considering Cracks and Bond (İngilizce) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ahmet Murat TÜRK Doğum Tarihi: 10 Ağustos 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İnşaat Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi 1991 Y. Lisans İnşaat Mühendisliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Salih Yılmaz. Doğum Tarihi ve Yeri: 01 Şubat 1980, Bayındır-İzmir. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Salih Yılmaz. Doğum Tarihi ve Yeri: 01 Şubat 1980, Bayındır-İzmir. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Salih Yılmaz Doğum Tarihi ve Yeri: 01 Şubat 1980, Bayındır-İzmir Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İnşaat Mühendisliği

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet ÇEVİK

Doç. Dr. Mehmet ÇEVİK Doç. Dr. Mehmet ÇEVİK ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 986-990 Y. Lisans Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet ÇEVİK

Doç. Dr. Mehmet ÇEVİK Doç. Dr. Mehmet ÇEVİK ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 986-990 Y. Lisans Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Cem AKGÜNER 2. Ünvanı : Doç. Dr. 3. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Cem AKGÜNER 2. Ünvanı : Doç. Dr. 3. Öğrenim Durumu : 1. Adı Soyadı : Cem AKGÜNER 2. Ünvanı : Doç. Dr. 3. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İnşaat Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1992 Y. Lisans İnşaat Mühendisliği Geoteknik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Müfit Gülgeç

ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Müfit Gülgeç ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Müfit Gülgeç Çankaya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Tel (İş): 0 312 233 13 17 233 13 87 E-mail: mgulgec@cankaya.edu.tr A) ÖĞRENİMİ Lisans : Gazi Üniversitesi,

Detaylı

H.Faruk KARADOGAN CV in English

H.Faruk KARADOGAN CV in English H.Faruk KARADOGAN CV in English Academic Rank : Professor in Civil Engineering Date of Birthi : November 13 th of 1944 Place of Birth : Mersin-İçel / Turkey Office Address : İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAKARYA UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAKARYA UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAKARYA UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING 2014 YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL ACADEMIC ACTIVITY

Detaylı

4.Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans. Karadeniz Teknik İnşaat Mühendisliği Y.Lisans

4.Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans. Karadeniz Teknik İnşaat Mühendisliği Y.Lisans ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Tuncer ÇELİK 2.Doğum Tarihi : 04/05/1948 3.Ünvanı 4.Öğrenim Durumu : Profesör Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Karadeniz Teknik İnşaat Mühendisliği Y.Lisans Üniversitesi 1970

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 6.1.1 Alkan, O., Basit ve Ankastre Mesnetli Termoplastik Kompozit Plakaların Elasto-Plastik Gerilme Analizi, Fırat Üniversitesi, 2002.

ÖZGEÇMİŞ. 6.1.1 Alkan, O., Basit ve Ankastre Mesnetli Termoplastik Kompozit Plakaların Elasto-Plastik Gerilme Analizi, Fırat Üniversitesi, 2002. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurettin ARSLAN 2. Doğum Tarihi: 01.10.1965 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makine Mühendisliği Fırat Üniversitesi 1987 Y. Lisans Makine

Detaylı

Mühendislik Fakültesi. Mühendislik Fakültesi. İngilizce ( KPDS : 82,5 / 2007 Yılı )

Mühendislik Fakültesi. Mühendislik Fakültesi. İngilizce ( KPDS : 82,5 / 2007 Yılı ) Prof.Dr.H.Yazıcı 1 / 15 Adı Soyadı Prof.Dr. Halit YAZICI Doğum Yeri/Tarihi Kadro Ünvanı ve Aldığı Tarih Kadrosunun Bulunduğu Birim Görev Yaptığı Birim Bölüm,Anabilim/Anasanat Dalı Yabancı Dil İzmir 11/04/1973

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİA İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAKARYA UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİA İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAKARYA UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİA İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAKARYA UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING 2014 YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU ACADEMIC ACTIVITY REPORT,

Detaylı

1994 : Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Maden İşletme Anabilim Dalı.

1994 : Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Maden İşletme Anabilim Dalı. 2. AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ 2.1. Kimliği Adı Soyadı : Lütfullah GÜNDÜZ Akademik Unvanı : Prof. Dr. Doğum Yeri ve Tarihi : İstanbul, 02.10.1966 E-Posta Adresi : lutfullah.gunduz@ikc.edu.tr 2.3. Öğrenim ve Akademik

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ünal Aldemir İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : ualdemir@fsm.edu.tr 2. Doğum - Tarihi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Prof.Dr.Rahmi GÜÇLÜ. Doğum Yeri ve Tarihi : Yozgat, 1962. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Prof.Dr.Rahmi GÜÇLÜ. Doğum Yeri ve Tarihi : Yozgat, 1962. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Prof.Dr.Rahmi GÜÇLÜ Doğum Yeri ve Tarihi : Yozgat, 1962 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Makina Mühendisliği Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

Sözleşme Aşamasından Kabule Kadar İnşaat İhale Uygulaması, İbrahim HELLAÇ, Aralık- 1991, Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Sözleşme Aşamasından Kabule Kadar İnşaat İhale Uygulaması, İbrahim HELLAÇ, Aralık- 1991, Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ, ESERLER (Yayınlar), ÇALIŞMALAR 1. Adı Soyadı: İlker ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.05.1953 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İnşaat Mühendisliği Karadeniz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Uğurhan Akyüz Doğum Tarihi: 11 Mayıs 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İnşaat Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

FARKLI TAŞIYICI SİSTEME SAHİP AYAKLI DEPOLARIN ZEMİN SINIFLARINA GÖRE DİNAMİK DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ

FARKLI TAŞIYICI SİSTEME SAHİP AYAKLI DEPOLARIN ZEMİN SINIFLARINA GÖRE DİNAMİK DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ FARKLI TAŞIYICI SİSTEME SAHİP AYAKLI DEPOLARIN ZEMİN SINIFLARINA GÖRE DİNAMİK DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ Ramazan LİVAOĞLU Adem DOĞANGÜN Özet - Bu çalışmanın amacı, farklı taşıyıcı sisteme sahip ayaklı

Detaylı

Doç. Dr. Özkan ŞENGÜL

Doç. Dr. Özkan ŞENGÜL Doç. Dr. Özkan ŞENGÜL Adres : İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Yapı Malzemesi Laboratuvarı 34469 Maslak-İSTANBUL Tel : (0212) 285 37 56 Faks : (0212) 285 65 87 AKADEMİK GÖREV 2012... : Doç. Dr., İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gulmustafa Şen Doğum Tarihi ve Yeri: 30 Eylül 1977, Bahçe-Osmaniye Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Jeoloji Mühendisliği Çukurova

Detaylı

BETONARME SİLİNDİRİK SU DEPOLARINDA EKONOMİK BOYUTLARIN BELİRLENMESİ

BETONARME SİLİNDİRİK SU DEPOLARINDA EKONOMİK BOYUTLARIN BELİRLENMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 7 : 13 : 3 : 305-309

Detaylı