2014/15 AKADEMİK YILI İÇİN KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK BURS PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014/15 AKADEMİK YILI İÇİN KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK BURS PROGRAMI"

Transkript

1 2014/15 AKADEMİK YILI İÇİN KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK BURS PROGRAMI Başvuru rehberinin 5. Maddesi doğrultusunda 28 Nisan 2014 e kadar gelen AÇIKLAMA TALEPLERİ No. Soru Cevap 27 Bir öğrenci şu anda yurt dışında okuyorsa ve başvurusunu şahsen getirmesi mümkün değilse başvuru formu ve diğer belgeleri ailesinden birisinin getirmesi uygun olur mu? Bilgilendirme toplantıları ile ilgili tarih ve saatler nerede görülebilir ve toplantılar nerede yapılacak? 28 Bir öğrenci şu anda Kıbrıs ın kuzeyinde doktora yapıyorsa kısa dönem araştırma bursu için başvuru yapması uygun olur mu? Evet, başvuru sahibi adına bir başkası başvuru formunu teslim edebilir. Detaylar 4. Kısımdaki Nasıl Başvurulur 4.3. kısımdaki Başvurunun teslim edilmesi başlıkları altında görülebilir. Başvuru sahipleri veya başvuru sahipleri adına hareket eden herhangi birinin 30 Mayıs 2014 saat 1700 ye kadar başvuru formu ve gerekli belgeleri British Council ofisine şahsen teslim etmesi gerekecektir. Planlanan bilgilendirme toplantılarının bir listesi ve nerede yapılacakları web sitemizde yer almaktadır: Öğrenci C Tipi bursların diğer tüm uygunluk kriterlerine haiz olması koşuluyla, Kıbrıs ın kuzeyindeki bir üniversitede doktora yapıyorsa C Tipi burslar için başvuru yapabilir. Lütfen Rehberdeki 3.3. bölüm altındaki C Tipi Kısa Dönem Programlar (KDP) uygunluk kriterleri ve gerekli belgeler bilgilerini okuyunuz. 29 Bir öğrenci eğer bir Birleşik Krallık üniversitesinde son yıl öğrencisi ise, yüksek lisans bursu için başvurmaya uygun mudur? Bütçenin %33 ünün Kıbrıs ın kuzeyi dışındaki ünversitelerden mezun olanlara ayrılacağı belirtilmiş. 30 Kıbrıs ta 7 yıl eğitim almış olmak kriteri için bir öğrencinin toplamda 5 yıl olacak şekilde 1 yıl hazırlık ve 4 yıl üniversite eğitimi almış olması bursa başvurmak için uygun mudur? 31 Bir öğrenci Ocak 2015 te başlayıp 2 yıl devam edecek bir yüksek lisans programına başvurmak istiyorsa, bu program çerçevesinde Ocak - Aralık 2015 Dönemi için bir yıllık burs Lütfen Rehberin Kıbrıs ın kuzeyi dışındaki üniversitelerden mezun olanlar da başvurma hakkına sahiptir, ancak bütçenin %33 ü için ayrı bir sıralama listesi üzerinden seçileceklerdir diye ifade edilen B Tipi Burslarla ilgili 3.2. kısmına bakınız. Lütfen Rehberin B Tipi Yüksek Lisans bursları ile ilgili En az 7 yıl tam zamanlı olarak Kıbrıs da okumuş olmak (bir ilkokul, ortaokul, lise veya yüksek öğrenim kurumunda). Minimum 7 yıl sürenin kesintisiz olması gerekmemektedir ve belirtilen tüm kurumlarda alınan eğitim sürelerinin toplamı dikkate alınacaktır diye belirtilen 3.2. kısmına bakınız. 2014/15 Akademik Yılına ait olmaları koşuluyla nispeten faklı olan takvimler kabul edilebilir. 1

2 alması mümkün müdür? 32 Kıbrıslı Türklerin eşleri başvuru yapabilir mi? 33 Burs programında lisans eğitimine başlamak isteyen lise mezunları için kalacak yer ayarlanacak mı? 34 Bir öğrenci bir AB ülkesinde staj yapmak istiyorsa C tipi burslar altında 35 Bir öğrenci, geçtiğimiz yıl Kıbrıs ın güneyindeki bir liseden mezun olmuş bir Kıbrıslı Türk ise ve şu anda Fransa da lisans öğreniminin ilk yılını tamamlamak üzereyse başvuruda bulunmak için uygun mudur? 36 Tüm katılım sertifikaları, IGSCE ve IELTS sonuçları ve herhangi diğer başarı veya onur belgeleri başvuruya dahil edilmeli midir? Testler ne zaman yapılacak? C Kısmı altında gerekli olan yazışmaları şimdi başvuru yaparak üniversiteden alınan koşullu veya koşulsuz kabul yazılarını şimdi mi getirmek gerekiyor, daha sonra mı? Uygunluk kriterlerinde her 3 burs tipi için de Kıbrıslı Türk olmak ve Kıbrıs ta doğmuş olmak veya ebevenyninden birinin Kıbrıs ta doğmuş olması diye açıkça belirtilmektedir. web sitesinde Rehberin A Tipi lisans bursları ile ilgili kısmını ve 3. sayfadaki, verilecek olan bursla ilgili detayları ve bursun neyi kapsadığını okuyun. Verilecek olan burs, okul harcı, kalacak yer ve yaşam harcamalarına katkı olarak toplam bir miktar şeklinde verilecek. Öğrencilerin seçtikleri üniversite üzerinden veya ayrı olarak, kalacak yer için gereklli ayarlamaları kendilerinin yapmaları gerekecek. Lütfen C Tipi burslarla ilgili, bir AB Üye Devletindeki bir üniversite veya dengi akademik veya profesyonel kurum veya eğitim/araştırma merkezinde (Kıbrıs ın kuzeyi hariç), mesleki eğitim programları, dil kursları veya akademik araştırma yapmak için en az 2 ile en fazla 6 ay süreli kısa dönem programlar için başvuru yapılabilir diye belirtilen kriteleri ve uygunluk koşullarını okuyun. Lütfen 7. Sorunun cevabına bakınız. Bir AB ülkesinde, örneğin Fransa da, bir üniversite veya yüksek öğrenim kurumunda kayıtlı Kıbrıslı Türk lisans öğrencileri, başlamış oldukları lisans eğitimine devam etmek amacıyla A Tipi burs kategorisi altında (diğer uygunluk kriterlerine haiz olsalar dahi) başvuru yapma hakkına sahip değildir. Her burs tipi için gerekli olan belgelerin detayları gerekli olan belgeler kısmı altında görülebilir lütfen Başvuru Rehberini dikkatle okuyun. Rehberin 17. Sayfasındaki 7. Kısım altında öngörülen tarihler için bir takvim verilmiştir. Tüm tarihleri bu sayfada görebilirsiniz. Değerlendirme aşamaları ile ilgili detaylar Rehberin Seçme Prosedürü ile ilgili 6. Kısmında görülebilir. Üniversitelerden alınan koşullu veya koşulsuz kabul yazıları son başvuru tarihinden sonra da gönderilebilir, ancak Rehber, öğrencinin son başvuru tarihine kadar üç programdan biri için koşullu veya koşulsuz kabul alamamış olması halinde alternatif olarak, üniversitenin/üniversitelerin veya dengi yüksek öğrenim kurumunun/kurumlarının prensipte başvuru sahibinin başvurusunu değerlendirmeye istekli olduğunu gösteren herhangi bir yazışmanın gerekli olduğunu açıkça belirtmektedir. 37 Başvuru sahibi uygunluk kriterlerine haiz bir Kıbrıslı Türk ise ve Birleşik Krallık ta okuyorsa, C Tipi burslar altında sürdürülebilir enerji ile ilgili kısa dönem bir toplumsal kalkınma Lütfen C Tipi burslarla ilgili, bir AB Üye Devletindeki bir üniversite veya dengi akademik veya profesyonel kurum veya eğitim/araştırma merkezinde (Kıbrıs ın kuzeyi hariç), mesleki eğitim programları, dil kursları veya akademik araştırma yapmak için en az 2 ile en 2

3 projesinde gönüllü olmak için başvuru yapabilir mi? 38 Bir öğrenci şu anda bir Doktora programına kayıtlı ise B Tipi burslar için 39 Bir öğrenci yurt dışında okuyorsa ve bazı sertifikalara sahipse, ancak son başvuru tarihinden 2 gün öncesine kadar Kıbrıs a gelmesi mümkün değilse, başvuru formu ve diğer gerekli belgeleri anne veya babasının teslim etmesi mümkün müdür? Eksik belgeleri son başvuru tarihinden hemen önce getirmesi uygun olur mu? fazla 6 ay süreli kısa dönem programlar için başvuru yapılabilir diye belirtilen kritelere ve uygunluk koşullarını okuyun. Please read the criteria in the Guidelines for Type B under section 3.2 and all the eligibility criteria. It is not clear if the student is enrolled in northern Cyprus or outside Graduates of a university located outside the northern part of Cyprus are also eligible to apply but they will compete on a separate ranking list for approximately 33% of the budget. Lütfen Rehberin edilen B Tipi Burslarla ilgili 3.2. kısmına ve uygunluk kritelerini okuyun. Öğrencinin Kıbrıs ın kuzeyinde mi yoksa dışında mı kayıtlı olduğu net değildir. Kıbrıs ın kuzeyi dışındaki üniversitelerden mezun olanlar da başvurma hakkına sahiptir, ancak bütçenin 2. sayfasında belirtilen ve B Tipi burslar için mevcut olan bütçenin ortalama %33 ü için ayrı bir sıralama listesi üzerinden seçileceklerdir. Anne veya baba gibi başvuru sahibi adına hareket eden biri başvuru formu ve gerekli belgeleri teslim edebilir. Detaylar 4. Kısımdaki Nasıl Başvuru Yapılır 4.3 Başvurunun Teslim Edilmesi başlıkları altında görülebilir. Daha sonra teslim edilecek eksik belgelerin olması halinde Rehberin 11. Sayfasında belirtildiği gibi eksik kalan herhangi bir belge son başvuru tarihine kadar tamamlanabilir ancak, ilgili belge ayrı kapalı bir zarfta olmalıdır ve zarfın üzerinde başvuru sahibinin ismi, adresi, doğum tarihi ve aday numarası belirtilmelidir. Son başvuru tarihi yine aynıdır ve 30 Mayıs 2014 saat dır. Tüm gerekli belgelerin teslim edilmiş olmasını kontrol etme ve son başvuru tarihi öncesinde bunu yapabilmek için yeterli zaman ayrıma sorumluluğu başvuru sahibine aittir. 40 Bir öğrenci yurt dışında okuyorsa ve tezi için araştırma son tarihleri veya başka taahhütleri 14 ve 15 Haziran daki değerlendirme tarihleri ile çakışıyorsa gerekli değerlendirmelerin Kıbrıs ın dışında yapılması için ne gibi bir ayarlama yapılabilir? Değerlendirme tarihleri ve gereklilikleri Rehberde de belirtildiği gibi şöyledir; Adaylar yazılı değerlendirmelerini test koşulları altında belirli bir günde, Merit Otel Lefkoşa da yapacaklar. Değerlendirmeler için öngörülen tarihler şöyledir: A, B ve C Tipi Başvuru sahipleri için 14 Haziran Cumartesi 15 Haziran Pazar Bu tarihler web sitesinde teyit edilecektir. Girmeleri gereken sınavın zamanı adaylara önceden bildrilecektir. Belirlenen tarihlerin her birinde, farklı saatlerde farklı oturumlar düzenlenecektir. Herhangi bir istisna yapılmayacağından adaylar, web sitesinde teyit edilecek olan tarihlerde sınava girmeye hazır olmalıdırlar. Bu da Kıbrıs ın kuzeyi dışında herhangi bir değerlendirme tarihi, saati veya yeri ayarlanmasının mümkün olmadığı anlamına gelmektedir. 3

4 41 Burs Norveç deki üniversiteleri kapsıyor mu? Norveç bir AB üye devleti değildir ve dolayısıyla burs programı Norveç deki üniversiteleri kapsamamaktadır. 42 B Tipi burslar için başvuracak olan birçok öğrenci 30 Mayıs 2014 den sonra mezun olacak ve diplomalarını daha sonra Ağustos ayında alacaklar. Diploma alınıncaya kadar üniversitelerden alınan transkriptler yeterli olacak mı? 43 Daha önceki bir burs programından yararlanmış olan bir aday bu yıl B Tipi burs programı altında Doktora yapmak için mali nedenlerden dolayı (mali durumu burs alamadan Doktora yapmaya elvermiyorsa) ikinci bir burs için 44 Bir öğrenci şu anda Kıbrıs ın kuzeyindeki bir yerel üniversitede master yapıyorsa ve aynı zamanda öğretim görevlisi olarak çalışıyorsa, başvuru yapabilmek için en az 3 yıl iş deneyimine sahip olmalı mıdır? Yoksa araştırma becerilerini geliştirmek isteyen bir akademisyen olarak bir AB ülkesinde kısa dönem dil kursu için Rehberin 6. Sayfasında B Tipi Burslarla ilgili transkriptler ve/veya tüm diplomaların kopyaları.. kabul edilecektir denmektedir. Rehberdeki uygunluk kriterleri son derece açıktır ve Kıbrıs Türk toplumuna yönelik daha önceki herhangi bir burs programından yararlanmış olan adayların ikinci bir burs için başvuru yapmaya uygun olmadıklarını ifade etmektedir. Rehbere göre C TİPİ Burslar için başvuracak olanlar şunlar olabilir; Kıbrıs ın kuzeyinde çalışan veya çalışmış olan ve profesyonel bilgi ve/veya profesyonel becerilerini artırmak isteyen, iş çevrelerinden, öğretmenler ve eğitmenler dahil olmak üzere eğitim çevrelerinden, kültür ve sanat veya diğer teknik, idari veya mesleki iş çevrelerinden, serbest meslek sahibi olanlar dahil profesyoneller. veya Kıbrıs ın kuzeyinde okuyan veya çalışan, akademik bilgi ve/veya araştırma becerilerini geliştirmek için araştırma ve/veya çalışmalar yapmak isteyen akademisyenler/araştırmacılar. Bu kategorilere uyan adaylar 2014/15 akademik yılında, bir AB Üye Devletindeki bir üniversite veya dengi akademik veya profesyonel kurum veya eğitim/araştırma merkezinde (Kıbrıs ın kuzeyi hariç), örn. mesleki eğitim programları, dil kursları veya araştırma yapmak için en az 2 ile en fazla 6 ay süreli kısa dönem kurslar için başvuruda bulunabilirler. Ancak adayların, 1 Ocak 2009 ile 1 Haziran 2014 tarihleri arasında, Kıbrıs ın kuzeyinde şu anki mesleğinde toplamda en az üç tam yıllık iş deneyimine sahip olmaları gerekmektedir. 45 A Tipi burslar altında lisans bursları için başvuru yapan öğrenciler için geçerli olan en az 7 yıl tam zamanlı Kriterlere göre; 2013/14 akademik yılında Kıbrıs da bir lisede veya Kıbrıs ın kuzeyinde bir üniversite veya dengi yüksek öğrenim kurumunda kayıtlı bir lisans 4

5 olarak Kıbrıs da okumuş olmak uygunluk kriteri bu 7 yılın adanın herhangi bir yerinde olabileceği anlamına mı gelmektedir yoksa sadece kuzeyde mi olmalıdır? 46 Bir öğrenci Birleşik Krallık da Hazırlık programına devam ediyorsa ve aynı üniversitede lisans programının birinci yılı ile devam edecekse A Tipi burslara 47 Burslar İsviçre de eğitim almayı kapsıyor mu? 48 Bir öğrenci şu anda bir AB üye devleti olan Çek Cumhuriyeti nde ikinci yıl diş doktorluğu öğrencisi ise ve orta öğrenimini 2012 yılında İngiliz Okulu nda tamamlamışsa ve bunlar dışındaki kriterlere haiz ise, burs için 49 Bir öğrenci bazı ülkelerde 3 ay veya 5 aylık programlar olarak verilen yoğun bir master programına başvurmak istiyorsa B Tipi burslar altında öğrencisi olmak. Kıbrıs daki herhangi bir liseden mezun olmuş olanlar da başvurma hakkına sahiptir. Diğer tüm uygunluk kriterlerine haiz olan ve şu anda bir Hazırlık kursuna devam eden (Foundation course), ve Ekim 2014 ten itibaren lisans eğitimine devam edecek olan Kıbrıslı Türk öğrenciler A Tipi burslar altında lisans eğitimi başvurusunda bulunabilirler. Lütfen aynı konuyla ilgili daha önce sorulmuş olan sorulara verilen cevaplara bakınız. İsviçre bir AB Üye Devleti değildir, dolayısıyla burslar İsviçre de eğitimi kapsamamaktadır. Rehberin 3.1. kısmında, Lisans bursları için uygunluk kriterleri altında 2013/14 akademik yılında Kıbrıs ın kuzeyinin dışında bir üniversite veya yüksek öğrenim kurumunda kayıtlı olan lisans öğrencileri bu kategori altında başvuru yapma hakkına sahip değildir diye açıkça ifade edilmektedir. Bu da Birleşik Krallık veya bir diğer ülkede halihazırda birinci veya ikinci yılında kayıtlı olan Kıbrıslı Türk öğrencilerin (diğer uygunluk kriterlerin haiz olsalar dahi) bu burs için uygun olmadıkları anlamına gelmektedir. B Tipi Burs kategorisi için Rehbere göre; Akademik takvimler farklı ülkelerde değişiklik göstermektedir, dolayısıyla nispeten farklı olan takvimler kabul edilebilir. Burslar eğitim programının en fazla bir akademik yılını kapsayacaktır. 5

2013/14 AKADEMİK YILI İÇİN KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK BURS PROGRAMI

2013/14 AKADEMİK YILI İÇİN KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK BURS PROGRAMI 2013/14 AKADEMİK YILI İÇİN KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK BURS PROGRAMI Başvuru rehberinin 5. Maddesi doğrultusunda 18 Nisan 2014 e kadar gelen AÇIKLAMA TALEPLERİ No. Soru Cevap 1 Bir öğrenci, bir AB ülkesinde

Detaylı

Kıbrıs Türk toplumu programı AB Bursları Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve British Council tarafından uygulanmaktadır

Kıbrıs Türk toplumu programı AB Bursları Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve British Council tarafından uygulanmaktadır Kıbrıs Türk toplumu programı AB Bursları Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve British Council tarafından uygulanmaktadır Yerel Hibe Programı ilgi Beyan Etme Çağrısı 2014/15 Akademik Yılı için

Detaylı

2015/16 AKADEMİK YILI KIBRIS TÜRK TOPLUMU İÇİN BURS PROGRAMI. AÇIKLAMA TALEPLERİ Soru Grubu: 2

2015/16 AKADEMİK YILI KIBRIS TÜRK TOPLUMU İÇİN BURS PROGRAMI. AÇIKLAMA TALEPLERİ Soru Grubu: 2 2015/16 AKADEMİK YILI KIBRIS TÜRK TOPLUMU İÇİN BURS PROGRAMI AÇIKLAMA TALEPLERİ Soru Grubu: 2 No. Soru Cevap Uygunluk Kriterleri 1) Ben kuzey Kıbrıs da doğdum 21 ama annem ve babam Türkiye doğumlu. Burs

Detaylı

Kıbrıs Türk Toplumuna yönelik AB Bursları Programı Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve British Council tarafından uygulanmaktadır

Kıbrıs Türk Toplumuna yönelik AB Bursları Programı Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve British Council tarafından uygulanmaktadır Kıbrıs Türk Toplumuna yönelik AB Bursları Programı Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve British Council tarafından uygulanmaktadır Yerel Hibe Programı İlgi Beyan Etme Çağrısı 2015/16 Akademik

Detaylı

2015/16 AKADEMİK YILI KIBRIS TÜRK TOPLUMU İÇİN BURS PROGRAMI. AÇIKLAMA TALEPLERİ Soru Seti:4

2015/16 AKADEMİK YILI KIBRIS TÜRK TOPLUMU İÇİN BURS PROGRAMI. AÇIKLAMA TALEPLERİ Soru Seti:4 2015/16 AKADEMİK YILI KIBRIS TÜRK TOPLUMU İÇİN BURS PROGRAMI AÇIKLAMA TALEPLERİ Soru Seti:4 No. Soru Cevap Şartlı/şartsız Kabul Belgeleri & Öğrenim Alanı ve Ülkesi ile ilgili Sorular 44 1) Kıbrıs Türk

Detaylı

2014/15 Akademik Yılı için Kıbrıslı Türk Toplumu Burs Programı

2014/15 Akademik Yılı için Kıbrıslı Türk Toplumu Burs Programı Ek D - Değerlendirme Kriterleri Aşamaları 1-3 A TİPİ BURSLAR Lisans (L) AŞAMA 1 Başvuru formu ve destekleyici belgeler 2014/15 Akademik Yılı için Kıbrıslı Türk Toplumu Burs Programı Resmi ve İdari gereklilikler

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU 2014-2015 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI AÇIKLAMALAR İÇİNDEKİLER 1. KİMLER BAŞVURABİLİR?... 4 2. LİSANS

Detaylı

2011 2012 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI

2011 2012 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI 2011 2012 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI Başvuruların son teslim tarihi 8 Şubat 2011 olacak şekilde, 12 Kasım 2010 tarihinde MFİB tarafından yayınlanan Başvuru Çağrısı SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Detaylı

Kıbrıs Türk Toplumuna yönelik AB Bursları Programı Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve British Council tarafından uygulanmaktadır EK C

Kıbrıs Türk Toplumuna yönelik AB Bursları Programı Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve British Council tarafından uygulanmaktadır EK C Kıbrıs Türk Toplumuna yönelik AB Bursları Programı Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve British Council tarafından uygulanmaktadır EK C Kıbrıs Türk Toplumuna yönelik AB Bursları Programı 2015/16

Detaylı

2013 2014 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI

2013 2014 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI Başvuruların son teslim tarihi 19 Kasım 2012 olacak şekilde, 2 Ağustos 2012 tarihinde Not: Bu Programa ilişkin sorulan soruların birçoğu, Burs Başvuruları için yayınlanan Duyuru nun dikkatli bir şekilde

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 2009 2010 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI Başvuruların son teslim tarihi 11 Mart 2009 olacak şekilde, 26 Ocak 2009 tarihinde MFİB tarafından yayınlanan Başvuru Çağrısı SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Detaylı

Yurt Dışında Eğitim Görecek Öğrenciler İçin Yüksek Öğrenim Rehberi I

Yurt Dışında Eğitim Görecek Öğrenciler İçin Yüksek Öğrenim Rehberi I Yurt Dışında Eğitim Görecek Öğrenciler İçin Yüksek Öğrenim Rehberi I İngiltere Almanya Avusturya Fransa GİRİŞ 1990 lı yılların başından itibaren küreselleşmenin ve yeni dünya düzeninin bir sonucu olarak,

Detaylı

Son Başvuru Tarihi ve Saati: 10 Şubat 2014, 17.00

Son Başvuru Tarihi ve Saati: 10 Şubat 2014, 17.00 Son Başvuru Tarihi ve Saati: 10 Şubat 2014, 17.00 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU 2014-2015 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI DUYURUSU TR2011/0136.17

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ 2012-2013 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI DUYURUSU

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ 2012-2013 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI DUYURUSU AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ 2012-2013 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI DUYURUSU Bursun amacı, kapsamı, burs süresi, bursun yürütülmesi,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU 2013-2014 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI DUYURUSU

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU 2013-2014 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI DUYURUSU AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU 2013-2014 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI DUYURUSU Jean Monnet Burs Programının kapsamı, başvuru şartları

Detaylı

Yurt Dışında Yüksek Lisans Yapmak

Yurt Dışında Yüksek Lisans Yapmak On5yirmi5.com Yurt Dışında Yüksek Lisans Yapmak Yüksek lisans eğitiminize yurt dışında devam etmek istiyorsanız, işte bilmeniz gereken herşey... Yayın Tarihi : 27 Ağustos 2010 Cuma (oluşturma : 8/18/2015)

Detaylı

YAYINCILIK. Tecrübeli Yenilik KPSS ÖAB ALES DGS. A GRUBU Selanik 2. Cad. No: 47 Kızılay / Ankara www.xakademi.com.tr Tel: 0312.

YAYINCILIK. Tecrübeli Yenilik KPSS ÖAB ALES DGS. A GRUBU Selanik 2. Cad. No: 47 Kızılay / Ankara www.xakademi.com.tr Tel: 0312. YAYINCILIK Tecrübeli Yenilik KPSS ALES ÖAB DGS A GRUBU Selanik 2. Cad. No: 47 Kızılay / Ankara www.xakademi.com.tr Tel: 0312.418 80 50 X YAYINCILIK KPSS REHBERİ ISBN 978-605-4661-83-1 YAZARLAR KOMİSYON

Detaylı

Sözleşme Yılı 2012 Akademik Yıl 2012/2013

Sözleşme Yılı 2012 Akademik Yıl 2012/2013 EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2012 Akademik Yıl 2012/2013 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı*

EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2013 Akademik Yıl 2013/20 014 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

SOCRATES-Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2006 Akademik Yıl 2006/2007 * Bu el kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi tarafından hazırlanmış olup, 2006/2007 eğitim öğretim

Detaylı

3. ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ - STUDENT MOBILITY (SM) a) Öğrenci Hareketliliği Faaliyetleri. b) Öğrenci Hareketliliğinde Asgari ve Azamî Süreler

3. ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ - STUDENT MOBILITY (SM) a) Öğrenci Hareketliliği Faaliyetleri. b) Öğrenci Hareketliliğinde Asgari ve Azamî Süreler 3. ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ - STUDENT MOBILITY (SM) a) Öğrenci Hareketliliği Faaliyetleri Öğrenci hareketliliği 2 şekilde gerçekleşebilmektedir: i. Öğrenim hareketliliği ii. Yerleştirme (staj) hareketliliği

Detaylı

YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ

YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ İÇİNDEKİLER Giriş Yüksek lisans (master) Doktora Yüksek lisans hakkında merak ettikleriniz Yurtdışı lisans üstü öğrenimle ilgili genel bilgiler ABD de lisans üstü

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Yükseköğretim Koordinatörlüğü ERASMUS+

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Yükseköğretim Koordinatörlüğü ERASMUS+ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Yükseköğretim Koordinatörlüğü ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ Yükseköğretimde Öğrenci

Detaylı

Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011

Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011 EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

Sözleşme Yılı 2008 Akademik Yıl 2008/2009

Sözleşme Yılı 2008 Akademik Yıl 2008/2009 EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları Đçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2008 Akademik Yıl 2008/2009 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

1. AMERİKAN EĞİTİM SİSTEMİ

1. AMERİKAN EĞİTİM SİSTEMİ - 1 - GİRİŞ Yaklaşık 3.000 üniversite ve farklı eğitim kurumuyla Amerika Birleşik Devletleri nde herkesin ihtiyacına ve beklentilerine yanıt verebilecek eğitim olanakları sunulmaktadır. Tüm dünyadan 500.000

Detaylı

ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ. Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği

ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ. Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği 2014 Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı * Bu el kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI HAYAT BOYU ÖĞRENME (LİFELONG LEARNİNG) - ERASMUS PROGRAMI ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ, MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ, AVRUPA KOMİSYONU TÜRKİYE DELEGASYONU

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ, MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ, AVRUPA KOMİSYONU TÜRKİYE DELEGASYONU Continuation of the Jean Monnet Scholarship Programme AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ, MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ, AVRUPA KOMİSYONU TÜRKİYE DELEGASYONU 2011-2012 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI

Detaylı

AVRUPA ÜLKELERİNDE ve TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ SİSTEMLERİ 1

AVRUPA ÜLKELERİNDE ve TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ SİSTEMLERİ 1 AVRUPA ÜLKELERİNDE ve TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ SİSTEMLERİ 1 ENTRY SYSTEMS OF HİGHER EDUCATİON İN EUROPEAN COUNTRYS AND TURKEY Filiz GÖLPEK 2 Kenan UĞURLUGELEN 3 Öz Dünyanın birçok ülkesinde yükseköğretim

Detaylı