1. Ulusal Nükleer Yakıt Teknolojisi Sempozyumu, 3-5 Eylül 19i f İ H I If H jf I I l l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. Ulusal Nükleer Yakıt Teknolojisi Sempozyumu, 3-5 Eylül 19i f İ H I If H jf I I l l"

Transkript

1 1. Ulusal Nükleer Yakıt Teknolojisi Sempozyumu, 3-5 Eylül 19i f İ H I If H jf I I l l URANYUM DİOKSİT-GADOLİNYUM OKSİT YAKITININ BOR KARBÜRLE KAPLANMASI TR H. DİŞBUDAK 1, İ. USLU 1, A. Y. BİLGESİ) 2, G. GÜNDÜZ 3 1 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Ankara 2 Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü, Ankara 3 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Ankara ÖZET Bu araştırmada kullanılan saf uranyum dioksit ile uranyum-gadolinyum (%5 ve %10) yakıtları çöz-pel tekniğiyle üretilmiş, ve sonra yakıtların ve kuvartz camların üzeri kimyasal buhar çökeltme yöntemiyle bor karbürle (B4C) kaplanmıştır. B4C kaplanması, karbon tetraklorür (CCI4) ve bor triklorürün (BCI3) tepkimesi ile, aşırı hidrojen ortamında, C'de molibden disilisit dirençli tüp fırın içerisinde gerçekleştirilmiştir. Kızılötesi (FT-IR) spektrumlan mevcut literatür verileri ile uyum sağlamaktadır. BCI3/CCI4 molar besleme hızı oranlan, bor karbür kaplama kompozisyonunu değiştirmemiştir. Yapılan deneylerde kaplama kompozisyonunun doğrudan sıcaklığın bir fonksiyonu olduğu görülmüştür. Soğuk bölgelerde daha çok bor içerikli kaplama oluşurken sıcak bölgelerde daha çok karbon içerikli kaplama oluşmuştur. Optik mikroskop altında ince taneli, katmanlı bor karbür kaplamaları elde edildiği görülmüştür. ABSTRACT In this research pure urania and urania-gadolinia (5 and 10 %) fuels were produced using the solgel technique, and then fuels and quartz substrates were coated with boron carbide (B4C) by chemical vapor deposition (CVD). B 4 C coating was achieved from the reaction of Carbon tetrachloride (CCI4) with boron tricloride (BC1 3 ) in a tube furnace heated to 1000 to 1175 C by molybdenum silicide wire, under excess hydrogen. The results of the infrared (FT-IR) spectrum analysis of boron carbide coated fuel were found to be in agreement with the ones given in the literature. The change in molar ratio feeding rate of BCI3/CCI4 did not affect the boron carbide coating composition. Coating composition is a direct function of the furnace temperature. In the colder parts of the furnace the coating composition is boron rich, but at the higher temperature regions of the furnace, the carbon content of the coating composition is increased. Under optical microscope it was seen that boron carbide coating is thin grained and has a layered structure. 221

2 GİRİŞ Bu araştırmada kullanılan saf uranyum dioksit ile uranyum dioksit-gadolinyum oksit (% 5-% 10) yakıtları, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kimya Mühendisliği Bölümü Nükleer Uygulamalar Laboratuarında çöz-pel tekniğiyle üretilmiştir [1], Yakıtların kalsinasyon, peletleme ve sinterleme işlemleri Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde (ÇNAEM) yapılmış ve kullanılan yakıtların fiziksel ve kimyasal özellikleri Gündüz ve arkadaşları tarafından incelenmiştir [2-4]. Günümüzde nötron yutucuların yavaşlatıcıya ilave edilmesinin olumsuzluklarını gidermek için nötron yutucuları yakıta doğrudan karıştırılmaktadır. Bu teknikte Gadolinyum oksit nötron yutucusu endüstriyel olarak kullanılmaya başlanmıştır. Gadolinyum oksit, yakıtla % 10'dan fazla karıştırıldığında yakıtın yoğunluğu, ısı geçirgenliği, erime noktası önemli ölçüde azalmakta ve ısıl genleşme katsayısı artmaktadır. Gadolinyum oksitin yakıtla karıştırılmasındaki bu kısıtlama nedeniyle, son zamanlarda yakıtların nötron yutucularıyla kaplanması yoluna da gidilmektedir. Nükleer yakıtların, zirkonyum diborit (ZB2) ile kaplanması yöntemi ABD'inde başarı ile gerçekleştirilmiştir [5-6], Kaynaklara yeni geçmiş bir yöntem olan, yakıtı bor nitrür (BN) ile kaplama [7-8] yukarıdaki yöntemlere göre daha avantajlıdır. Zirkonyumun yakıt geri kazantmında çözünürlük problemlerinin olması, bor nitrür kaplamada ise azotun nötronla çekirdek tepkimesine ( 14 N(n,p)) girmesi istenmeyen bir durumdur. Bor karbürle kaplamanın nötronik avantajları ayrıntılı olarak incelenmiş ve zirkonyum diborit ve bor nitrür kaplamaya nazaran daha avantajlı olduğu görülmüştür [9]. Bu nedenle bu çalışmada uranyumlu yakıtın bor karbür bileşiği ile, karbon tetraklorür (CCU) ve bor triklorürün (BC1?), aşırı hidrojen ortamı altında 1000, 1100, 1175 C'de molibden disilisit rezistanslı tüp fırın içerisinde kaplanması gerçekleştirilmiştir. Bor karbür kaplama literatürde pek çok teknik ve çeşitli bor-karbon bileşikleri ile gerçekleştirilmektedir. Tokamak reaktörlerinin duvar malzemesi çalışmalarında. B-C katı kaynağı, elektron hızlandırıcılı ısıtma (Electron Cyclotron Heating) sistemleri ile çok kaliteli B4C kaplanması yapılmıştır [10-11]. Aynı amaç doğrultusunda atmosferik ve vakum basıncında, B4C tozu kullanılarak çelik iş parçası üzerine 1.6 mm kalınlıkta kaplama gerçekleştirilmiştir [12] %3 ile 30 arası bor içeren B4C kaplaması düşük basınç plazma püskürtme (Low Pressure Plasma Spray, LPPS) ve C3H6-BCI3-H2 maddeleri ile kimyasal buhar çökeltme yöntemleri ile gerçekleştirilmiştir [13]. Termonükleer reaktörlerde duvar malzemeleri, kimyasal bor-karbon reaksiyonu, kimyasal buhar çökeltme (CVD) ve LPPS tekniklerim adapte edilerek B4C ile kaplanmıştır [14]. Tanecik yönlendirme (sputtering) yöntemiyle katı B4C/C karışımı ve %15 CHTün argona ilavesi ile argon plazması oluşturulup, iki tabakalı, WC X /B 4 C kaplama gerçekleştirilmiştir. Vakum altında C+B karışımı hazırlanıp kaynak ve katot olarak kullanarak, (katot ve molibden parçası mesafesi 4-6 cm tutulup) argon veya hidrojen ark-plazmasıyla B4C kaplaması gerçekleştirilmiştir [15-16]. BI3-CI4 başlangıç maddesiyle, 10-3 torr basınç ve 2000 C'nin altında çalışma sıcaklığıyla, tantal elektrotla (tantalum wire) ark oluşturup kimyasal buhar çökeltme yöntemiyle %2-20 karbon miktarı içeren çeşitli yapıda bor karbür bileşikleri elde edilmiştir. Aynı çalışmada BB13-CH4-H2 indirgemesiyle atmosfer basıncında, kimyasal buhar çökeltme yöntemiyle plazma ortamında bor karbür bileşikleri elde edilip, örgü parametreleri incelenmiştir [17]. Bor karbür kaplaması, BCI3-CH4-H2 karışımı kullanılarak, kimyasal buhar çökeltme yöntemiyle soğuk duvarlı reaktörde yapılıp, reaksiyonun kinetik modeli incelenmiştir [18]. Bir başka 222

3 çalışmada B4C kaplaması üç ayrı yöntemle incelenmiştir. Bunlar: plazma ile katı bor kaynağı buharlaştırma tekniği, B(CH3Xi (trimetyl boron)-h2 karışımının plazma ortamında çökeltilmesi, ve rf plazma destekli CVD (Plasma Enhanced CVD) yöntemleridir [19] GHz frekansında ve 200 W gücündeki mikrodalga plazma destekli CVD yöntemiyle BBr3- CH4-H2 başlangıç maddeleri kullanılarak çelik, süper alaşım ve refraktör gibi çeşitli malzemeler, 600 C ve daha düşük sıcaklıklarda B4C ile kaplanmıştır [20]. 3 khz'lik indüksiyon fırınında B4C-C karışımı ötektik noktasının biraz altında, yaklaşık 2400 C'de termal olarak bor karbür kaplanmıştır [21]. BCI3-CH4-H2 başlangıç maddeleriyle, C sıcaklık, 50 torr basınç altında ve soğuk duvarlı termal CVD yöntemi kullanılarak elde edilen bor karbür kaplama incelenmiştir [14]. Bor ve karbon bileşikleri, BCI3-CCI4-H2 kimyasalları kullanılarak C'de, termal CVD, rf plazma destekli CVD ve piroliz yöntemleri ile atomca %9-20 karbon oranında (B10C-B4C) grafit malzemeler üzerine kaplanmıştır [22], BOR KARBÜR KİMYASAL BUHAR ÇÖKELTME YÖNTEMİYLE KAPLANMASI Bor-karbon bileşiklerini kimyasal buhar çökeltme yöntemiyle sentezleme, basitliği, işletim toleransının genişliği gibi avantajlarıyla uygun bir yöntemdir. Bor karbür kaplanması, bor triklorür veya bor tribromürün, karbon tetraklorür veya metanla, C'de tepkimesiyle gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada BC1 3 -CCI 4 -H 2 karışımı kullanılmıştır. Genel tepkime aşağıdaki şekilde verilir: mccl 4 + nbclj i^-> B n C ra (+HC1) (1) Bu tepkimeyle genellikle homojen bir biçimde atomca %9-20 karbon oranında (B10C-B4C) rombohedral bor-karbon bileşikleri elde edilmektedir [22]. Buna rağmen karbon yüzdesine göre elektriksel iletkenlik ve ısılelektrik gücü değişim göstermektedir. DENEYSEL TEKNİK Kaplama deneyleri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Kimya Mühendisliği Bölümü, Nükleer Uygulama Laboratuvarı'nda tarafımızdan üretilen M0Sİ2 dirençli, 56 cm uzunluğunda ve 5 cm çapında alümina tüp-fırmda gerçekleştirilmiştir. Optimum deney koşullarının tesbiti için, yüksek saflıkta kuvars iş parçası (substrate) kullanılmıştır. Tüp fırın rezistansları H 2 ile soğutularak, yaklaşık amper ve volt'da varyak yardımıyla çalıştırılmıştır. Çalışmada kullanılan deney sistemi Şekil. 1 'de verilmiştir. Fırın merkezindeki sıcaklıklar, PtlORh-Pt alaşımlı termoçift ve Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde (ANAEM) üretilen, dijital, ve milivolt dönüşümlü göstergelerle ölçülmüştür. Kaplanacak malzemeler (nükleer yakıt veya kuvars iş parçalan), fırın içerisinde eksenel olarak yanyana konulmuş ve içerisinden soğutma gazı geçirilen iki kapiler alümina tüp (10 x 600 mm) üzerine tutturulmuştur. Kuvars iş parçaları 15 x 10 x 2 mm ebadında plakalar şeklinde kesilmiştir. 223

4 Ayrı bir ısıtıcı yardımıyla ısıtılan CC1 4 buharları, reaksiyon ortamına H 2 'le taşınmıştır. Çelik tüp içerisinde muhafaza edilen BC1, ise nozül kullanılarak, argon (Ar) gazı ile reaktöre verilmiştir. Fırın çalışma sıcaklığına ulaştıktan sonra, 2 saat süreyle depolama sürdürülmüştür. Tepkime, aşırı H2 ortamında gerçekleştirilmiş, tepkime sırasında BC1,/CC1 4 akış hızı oranı 5-8 arasında tutulmuştur. Bu çalışmada, Kevill ve Rissmann'nın araştırması temel alınmıştır [22]. Bu araştırmacılar, BC1 3 /CC1 4 akış hızları oranını 4-9 arasında tutarak, bor karbürdeki karbon miktarı değişim yüzdesini %18.1-%22.3 karbon aralığında elde etmişlerdir. DENEY SONUÇLARI ve TARTIŞMA Kızıl-ötesi (FT-IR) Analizi Bor karbürün, cm" 1 kızıl-ötesi (FT-IR) bandları KBr (potasyum bromür) peletleme tekniği ile, Mattson 1000 FT-IR cihazı kullanılarak ölçülmüştür. Bor karbür tozu, KBr kristalleri ile karıştırılarak 80 kpa vakumda, özel bir kalıp sistemiyle, 10 ton/cm 2 basınç altında peletlenmiştir. CVD sonrası elde edilen ürün, ince toz şeklinde olduğu için, özel bir tozlaştırma tekniği kullanılmamıştır. Kızıl-ötesi absorbsiyon bandları spektra verileri, Şekil 2-4'de üç farklı sıcaklık için verilmiştir. Bu bandlar alınırken, band duyarlılığı ) 6 cm" 1 ve tarama sayısı 60 olarak seçilmiştir. Bor karbürün, karbonca zengin B4C-B12C homojen tek faz aralığında, rombohedral birim hücresinin tepesinde oluşmuş, icosehedral düzenlenmiş, 12 atomdan meydana geldiği bilinmektedir. Yapılan son araştırmalar, bor karbürün B-B-B, C-C-C, C-B-C, C-B-B, B-C-B gibi üç atomlu zincir konfîgürasyonları olduğunu göstermiştir. Bu üç atomlu zincir konfigürasyonlan, değişik frekans dağılımlarına neden olacaklarından, kızılötesi absorblama ve yansıtma spektrumlarında, titreşim frekanslarının incelenmesi ile birbirlerinden ayırt edilebilirler [23]. Üç farklı sıcaklık deneyi sonrası (1000, 1100, 1175 C) elde edilen bor karbür örneklerinin, FT-IR absorbsiyon band spektrumları alınmış ve Şekil 2, 3, 4'de verilmiştir. Bunların karakteristik rombohedral yapıda olduğu görülmüştür. Her üç şekilden de görüleceği gibi spektrumlarda birbiriyle uyum sağlayan yedi absorbsiyon bandı gözlenmiştir. Bunlar: (i) 550 cm" 1, (ii)650 cm"', (iii) 800 cm"', (iv) 885 cm" 1, (v) 1200 cm" 1, (vi) cm" 1 (vii) 2250 ve 2350 cm" titreşim frekanslarında ortaya çıkmışlardır. Ölçülen bu arbsorbsiyon bandları, Werheit ve Kuhlmann'mn [24] çalışmasıyla da tutarlılık ve benzeşim içindedirler. Bu çalışmada, bütün FT-IR absorbsiyon bandı boyunca farklı olarak CO 2 'den kaynaklanan 2250 ve 2350 cm" 1 C-0 titreşim frekansına [25]; cm" 1 geniş absorbsiyon band aralığında da nemden kaynaklanan O-H titreşim frekansına [26] rastlanmıştır. Bu bilgiler ışığında, Şekil 2,3,4'de FT-IR bantları ölçülen yedi bölgede değerlendirilmiştir. Bunlar: (i) Dar bir banda, yaklaşık 550 cm"'me gözlenen zayıf ve dar pik O-B-0 bağ titreşimini göstermektedir. Bu band Kamatsu ve arkadaşlarının çalışmaları [25] ile uyuşmaktadır. Bu bağ deney esnasında az bir miktarda rombohedral bor karbürün oksitlendiğini göstermektedir. (ü) 650 cm" 1 absorbsiyon bandındaki dar ve zayıf titreşim frekansı saf B-B bağını temsil : etmektedir [25]. 224

5 (iii) 800 cm" h de geniş ve şiddetli bir biçimde, hep aynı yerde ölçülen titreşim frekansı, amorf bor, kristal bor, ve bor karbür karışımlarından oluşan B+B-B-C bağlarını göstermektedir [23-26]. Bu band aralığında, titreşim frekanslarının üst üste çakıştığı görülmektedir. Bu çakışma bor ve borca zengin rombohedral bor karbür titreşim frekans bölgesini belirtmektedir. (iv) 885 cm" 1 civarında çok zayıf bir absorblama bandı B-O (BC>6) titreşim bağıdır [23-25]. (v) yaklaşık 1200 cm" 1 'de güçlü ve çok keskin şekilde görülen bu titreşim bağı, B-C^C zincir yapısını göstermektedir [26-27]. Bu titreşim bandı son yapılan araştırmalarda kabul edilen rombohedral bor karbürün temel iki titreşim bandından biridir. - (vi) cm"' yayvan titreşim frekansında şiddetli olarak gözlenen bu absorbsiyon bandı C-B-C'den oluşmuş rombohedral bor karbürün en temel titreşim bağlarından birisidir [23-24,27]. Bu band spektrumları rombohedral bor karbürün, karbonca zengin band bölgesini temsil etmektedir. (vii)2250 ve 2350 cm" 1 'deki zayıf titreşim abzorbanslan olarak gözlenen bu bandlar karbondioksitden (CO2) gelen C-0 bağım temsil etmektedirler [28]. Bor triklorür(bcl 3 ) - Karbontetraklorür (CCI4) Oranlan Etkisi : Bu çalışmada buhar depolama tepkimesi, atmosferik koşullarda BCI3/CCI4 akış hızı oram 5-8 arasında tutularak gerçekleştirilmiştir. Finn içerisindeki gazların geri tepme etkisi, tepkime koşullarına göre, taşıma gazları olan H2 ve argonun gaz basınçlarına müdahale ederek ayarlanmıştır. Fırın içerisindeki gazların geri tepmesi ve reaksiyon ortamını yavaş terketmeleri, kalma sürelerini artırdığı için, bu ayarlamalar dikkatli ve reaksiyona pozitif etki sağlayacak şekilde yapılmıştır. BCI3/CCI4 oranları, kristal oluşumunu (boyut ve homojenlik) ve ayrıca depolama morfolojisini (biçimini) ve kompozisyonu da etkilemektedir. Şekil 5'de 1000 C'de yapılan kaplamadan alman optik mikroskop görüntüsü verilmiştir. Burada, beklenen kahverengi kabuklu, borca zengin, bor karbür bileşiği [22] gözlenmiştir. Bu karnabahar benzeri morfoloji, Vandenbulcke ve arkadaşlarının [29] %17.5 karbon kompozisyonundaki çalışmaları ile benzeşim içindedir C'deki kaplamanın optik görüntüleri de Şekil 6'da verilmiştir. Bu morfolojide, ideal bor karbür B4C (%21.7 C ve %78.3 B) bileşiğine yaklaşan kahverengi ağırlıklı, kahverengi-siyah tanecik yapı gözlenmiştir. Şekil 7'de ise 1175 C'de elde edilen kaplamanın görüntüleri, ideal bor karbüre en yakın, koyu siyah, daha büyük hücre morfolojisinde, çok homojen yapılı kristaller halindedir. Şekil 7'de görülen beyaz parlak hatlar, depozit sinterlenmediği için soğuma esnasında çatlayıp incelen film tabakalarıdır. Yapılan her üç deneyde de, iğne yapılı kristallerden oluşan B2. X C yapılı, doğrudan-termoelektrik dönüşüm yapma yeteneği olan kristallere rastlanılmamıştır. Borun nötron yutucu etkisi göz önüne.alınarak, deneylerde borca zengin rombohedral bor karbür bölgesinde çalışılmıştır. Rombehedral bor karbür bileşiği, homojenlik aralığı B9C (atomca %10 karbon) ve B4C (atomca % 21.7 karbon) gibi geniş bir aralıkta tek fazlı ve kararlıdır. SONUÇLAR 1. Geniş bir homojenlik aralığına sahip bor karbür, karbonca zengin, sertliği en yüksek B^C'den, borca zengin B^C'ye kadar 12 atomdan meydan gelen, on iki kenarlı (icosahedral) düzenlenmiş, rombohedral birim hücre yapısında, tek fazlı bir davranış gösterir. 2. Son araştırmalara göre, ideal bor karbür (B4C) temel yapısal modeli B4.3C şeklindedir. Bu yapıda B4.3C'de %81 oranında C-B-C ve %19 oranında C-B-B bağ yapısının olduğu 225

6 görülmüştür [21]. Buradan karbonca zengin bor karbürde C-B-C bağlan fazla ve dominant olurken, borca zengin bor karbürde ise, C-B-B bağlan fazla ve dominanttır. 3. Ölçülen bu absorbsiyon bandlan, Werheit ve Kuhlmann'nm [22] çalışmasıyla da tutarlılık ve benzeşim içindedirler. Bu çalışmada, bütün FT-IR absorbsiyon bandı boyunca farklı olarak 2250 cm"' ve 2350 cm" 1 CO 2 'den kaynaklanan C-0 titreşim frekansına; cm' 1 geniş absorbsiyon band aralığında da nemden kaynaklanan O-H titreşim frekansına rastlanmıştır C'de yapılan kaplamada, beklenen kahverengi kabuklu, borca zengin, bor karbür bileşiği gözlenmiştir C'deki kaplamada kahverengi ağırlıklı, kahverengi-siyah tanecik yapı gözlenmiştir C'de elde edilen kaplamanın görüntüleri, ideal bor karbüre en yakın, koyu siyah, daha büyük hücre morfolojisinde, çok homojen yapılı kristaller halindedir. 5. Kaplama kompozisyonunun doğrudan sıcaklığın bir fonksiyonu olduğu görülmüştür. 6. Soğuk bölgelerde daha çok bor içerikli kaplama oluşurken sıcak bölgelerde daha çok karbon içerikli kaplama oluşmuştur. 7. Optik mikroskop altında ince taneli, katmanlı bor karbür kaplamaları elde edildiği görülmüştür. TEŞEKKÜR CVD fırın kapaklannın yapılması, BCI3 306-çelik tüpünün dizaynı gibi önemli ve hassas işlerin yapılmasında emeği geçen ANAEM Mekanik Atölye Şefi Yusuf Mahmut ve ekibine, fırın, sıcaklık ölçüm cihazım temin eden Dr. Zeynep Koksal ve Eyüp Özavcı'ya, Optik görüntülerin alınmasını sağlayan İhsan Tutluer ve Dr. Zafer Sağel'e ve AÜFF'den FT-IR alınmasında gösterdiği candan yardımlarından dolayı Ali Karaduman'a, TPAO-XRD ölçümleri için gerekli altyapıyı oluşturan Sn. Doğan Alaygut ve Dr. Oğuz Ertürk'e, bor karbür ile ilgili çalışmalarıyla katkıda bulunan İTÜ'den Dr. Gültekin Göller' e teşekkürlerimizi sunarız. Bu çalışmanın hazırlanmasında değerli eleştirilerle katkıda bulunan TAEK Başkam Doç.Dr. Emin Özbaş'a, Teknoloji Dairesi Başkanı Ali Alat'a, ve Dr. Ediz Tanker'e gösterdiği sıcak ilgi ve kolaylaştırıcı desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. KAYNAKLAR [İ] USLU İ. ve ark., "Uranyum Dioksit - Gadolinyum Oksit Yakıtlannın Çöz - Pel Tekniğiyle Üretilmesi", Nükleer Yakıt Teknolojisi Sempozyumu'97, ÇNAEM, İstanbul, 3-5 Eylül [2] GÜNDÜZ G., USLU L, "Powder Characteristics and Microstructure of Uranium Dioxide and Gadolinium Oxide Fuel", J. Nucl. Mater., , [3] GÜNDÜZ G. ve ark., "Effects of Different parameters on Densities of Uranium Dioxide and Uranium Dioxide -Gadolinium Oxide Fuels Produced by the Sol-Gel Technique", Nucl. Technol., 111, 63-69, [4] IAEA TECDOC Final Report on "Technology and Performance of Integrated Burnable Absorbers for Water Reactor Fuel", basımda. [5] SIMMONS R.L. ve ark., "Integral Fuel Burnable Absorbers with ZrB 2 in Pressurized Water Reactors", Nucl. Technol., 80, 343,

7 [6] PRITCHETT J.E. ve MUELLER D.E., "Operational Experience with ZrB 2 Integral Fuel Burnable Absorbers", Trans. Am. Nucl. Soc, (1987). [7] GÜNDÜZ G., USLU L, DURMAZUÇAR H, "Boron Nitride Coated Nuclear Fuels", Nucl. Tech., 116, 78-90, [8] USLU İ., ÇOLAK Ü, TOMBAKOĞLU M., GÜNDÜZ G, "The Production, Characterization and Neutronic Performance of Boron Nitride Coated Uranium Dioxide Fuel", 4 lh International Conference on CANDU Fuel, Pembroke, Canada, October [9] TANKER E., USLU L, DİŞBUDAK H., GÜNDÜZ G., "Bor Karbür Kaplı Nükleer.. Yakıtların Nötronik Hesaplamaları", Nükleer Yakıt Teknolojisi Sempozyumu'97, ÇNAEM, İstanbul, 3-5 Eylül [10] BARSUK, V.A. ve ark., "Test of the Boron Containing of the Graphite Limited in the T=10 Tokomak", J. Nucl. Mater., ,1417,1992. [11] HİNO T., YAMASHINA T., "Evaluation for Boron Mixed Graphite and High Z Metal As Plasma Phasing Material", J. Nucl. Mater., , 531, [12] VAN D.L., ve ark., "Plasma Spray Boron Carbide Coatings for First-Wall Protection", J. Nucl. Mater., 211,135, [13] LINKE J. ve ark., "Performans of Boron/Carbon First Wall Materials Under Fusion Relevant Conditions", J. Nucl. Mater., , 856, [14] JOHANSSON A.S., CARLSON J.O., "Crystallinity, Morphology and Microstructure of Chemical Vapor Deposited Carbon Film on Different Substrate", Thin Solid Films, 261, 52,1995. [15] D1EHL P.E. ve ark, "Characterization of WC X /B 4 C Multilayers sputtered in Reactive Argon-Metan Atmospheres", Thin Solid Films, 239, 57, [16] SHINO H. ve ark, "Characterization of Carbon Boron Coatings Prepared on Molybdenum By a Vacuum Arc Deposition Method", Thin Solid Films, 189, 149, [17] PLOOG K., "Composition and Structure of Boron Carbides Prepared by CVD", J. Crystal Growth, 24-25, 197, [18] SREEKANTH B. ve ark., "Chemical Vapor Deposition of Carbon on Graphite by Methane Pyrolosis", 42, No:l 1, 3123, [19] BOUCHER C. HIROIKA Y., ve ark., "Comparison of Three Boronization Techniques in TdeV", J. Nucl. Mater., , 587, [20] CHOLET V. ve ark., "Chemical Vapor Deposition of Boron Carbide From BBr 3 -CH 4 -H 2 Mixtures in a Microwave Plasma", Thin Solid Films, 188, 143, [21] VALENTINE P.G. ve ark., "Boron Carbide Based Coatings on Graphite for Plasma- Phasing Components", J. Nucl. Mater., ,1146, [22] KEVILL D.N. ve RISSMANN T.J., "Growth of Crystals of Several Boron-Carbon Compositions by Chemical Vapor depositions", J. Crystal Growth, 74, 210, [23] KUHLMANN U., WERHIT H., "Distribution of Carbon Atoms on the Boron Carbide Structure Elements", J. Alloys & Compounds, 189, 249, [24] WERHEID H. ve ark., "Solid Solutions of Silicon in Boron Carbide Type Crystals", J. Alloys & Compounds, 209, 181, [25] KOMATSU S. ve ark. "Chemical Transport of Boron in a low Pressure Hydrogen Plasma", J. Nucl. Mater. Sci., Lett., 4, 51, [26] BLUM N.A. ve ark., "Infrared Absorption of Amorphous Boron Films Containing Carbon and Hydrogen", Phys. Stat. Sol. (a) 41, 481, [27] MARTIN J. M. L. arl., "pulsed Laser Evaporation of Boron-Carbon Pellets: Infrared Spectra and Quantum Chemical Structures and Frequencies for BC2", J. Chem. Phys. 99 (1), 12, [28] PAISLY M..1. ve ark., "Boron Nitride Thin Films by Microwave ECR Plasma Chemical Vapor Deposition", Thin Solid Films, 235, 30, [29] VANDALBULCKE L. HERBIN R., J. Less Common Metals, 80, 7,

8 AlUmUna tub CCI 4 + H 2 Çıkış -«gazlan BCI, Şekil.l Elektrik Isıtmalı Sıcak Duvar Termal CVD Düzeneği i.10 ı.oo ABS Dalga sayısı (era' 1 ) Şekil 2 Bor Karbürün FT-IR Spektrumu (kaplama sıcaklığı: 1000 C) 228

9 ABS ~ Dalga sayısı (cm" 1 ) Şekil 3 Bor Karbürün FT-IR Spektrunıu (kaplama sıcaklığı: 1100 C) ABS C Dalga sayısı (cm" 1 ) ' Şekil 4 Bor Karbürün FT-IR Spektrumu (kaplama sıcaklığı: 1175 C) 229

10 Şekil C'de Borca Zengin Bor Karbür Optik Görüntüsü (x2600) Şekil C'de Borca Daha Az Zengin Bor Karbür Optik Görüntüsü (x2600) Şekil C'de Karbonca Zengin Bor Karbür Optik Görüntüsü (x2600) 230

Bor Karbür Üretimi ve Karakterizasyonu

Bor Karbür Üretimi ve Karakterizasyonu Bor Karbür Üretimi ve Karakterizasyonu 1. Ebru KARAÇAY a, 2. Erdem ALP b, 3. Canan CABBAR b,* a Eti Maden İşletmeleri Genel Müd., Ankara, 06430 b Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği, Ankara, 06570 *Gazi

Detaylı

BOR KARBÜR KAPLI NÜKLEER YAKITLARIN NÖTRONİK HESAPLAMALARI. 'Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Ankara 2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara

BOR KARBÜR KAPLI NÜKLEER YAKITLARIN NÖTRONİK HESAPLAMALARI. 'Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Ankara 2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1. Ulusal Nükleer Yakıt Teknolojisi Sempozyumu, 3-1 TR0000031 BOR KARBÜR KAPLI NÜKLEER YAKITLARIN NÖTRONİK HESAPLAMALARI E. TANKER'. İ. USLU 1, H. DİŞBUDAK 1, G. GÜNDÜZ 2 'Türkiye Atom Enerjisi Kurumu,

Detaylı

ATMALI FİLTRELİ KATODİK VAKUM ARK DEPOLAMA YÖNTEMİYLE ÇİNKO NİTRÜR (Zn 3 N 2 ) ÜRETİMİ VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİ *

ATMALI FİLTRELİ KATODİK VAKUM ARK DEPOLAMA YÖNTEMİYLE ÇİNKO NİTRÜR (Zn 3 N 2 ) ÜRETİMİ VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİ * ATMALI FİLTRELİ KATODİK VAKUM ARK DEPOLAMA YÖNTEMİYLE ÇİNKO NİTRÜR (Zn 3 N 2 ) ÜRETİMİ VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİ * Production and Optical Properties of Zinc Nitride (Zn 3 N 2 ) By Pulsed Filtered Cathodic

Detaylı

URANYUM DİOKSİT - GADOLİNYUM OKSİT YAKITLARININ ÇÖZ - PEL TEKNİĞİYLE ÜRETİLMESİ B. KOPUZ 2, A. A. AKŞİT 2 G. GÜNDÜZ 3

URANYUM DİOKSİT - GADOLİNYUM OKSİT YAKITLARININ ÇÖZ - PEL TEKNİĞİYLE ÜRETİLMESİ B. KOPUZ 2, A. A. AKŞİT 2 G. GÜNDÜZ 3 1. Ulusal Nükleer Yakıt Teknolojisi Sempozyumu, 3- TR0000022 URANYUM DİOKSİT - GADOLİNYUM OKSİT YAKITLARININ ÇÖZ - PEL TEKNİĞİYLE ÜRETİLMESİ İ. USLU 1. H. DİŞBUDAK 1, E. TANKER 1 B. KOPUZ 2, A. A. AKŞİT

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI CVD Kaplama Ortalama kapalı bir kap içinde ısıtılmış malzeme yüzeyinin buhar halindeki bir taşıyıcı gazın kimyasal reaksiyonu sonucu oluşan katı bir malzeme ile kaplanması

Detaylı

TERMOKİMYASAL YÜZEY KAPLAMA (BORLAMA)

TERMOKİMYASAL YÜZEY KAPLAMA (BORLAMA) TERMOKİMYASAL YÜZEY KAPLAMA (BORLAMA) Deneyin Amacı: Demir esaslı bir malzemenin borlanması ve borlama işlemi sonrası malzemenin yüzeyinde oluşan borür tabakasının metalografik açıdan incelenmesi. Teorik

Detaylı

İNTERMETALİK MALZEMELER. Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR (DERS NOTLARI-4)

İNTERMETALİK MALZEMELER. Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR (DERS NOTLARI-4) İNTERMETALİK MALZEMELER (DERS NOTLARI-4) Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR BERİLYUM: Kimyasal özellikler bakımından alüminyuma benzer. Periyodik çizelgenin II A grubunun birinci elementidir ve metallere özgü özelliklerin

Detaylı

ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU SÜLEYMAN ÇINAR ÇAĞAN MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Infrared (IR) ve Raman Spektroskopisi Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY TİTREŞİM Molekülleri oluşturan atomlar sürekli bir hareket içindedir. Molekülde: Öteleme hareketleri, Bir eksen

Detaylı

MMM291 MALZEME BİLİMİ

MMM291 MALZEME BİLİMİ MMM291 MALZEME BİLİMİ Ofis Saatleri: Perşembe 14:00 16:00 ayse.kalemtas@btu.edu.tr, akalemtas@gmail.com Bursa Teknik Üniversitesi, Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme

Detaylı

KAMARA FIRINLAR. PLF Serisi MoS Serisi PAS Serisi Asfalt Fırını Serisi

KAMARA FIRINLAR. PLF Serisi MoS Serisi PAS Serisi Asfalt Fırını Serisi KAMARA FIRINLAR PLF Serisi MoS Serisi PAS Serisi Asfalt Fırını Serisi Kamara Fırınlar PLF Serisi PLF 160/30 PLF serisi uzun yıllardır güvenilir bir şekilde profesyonel kamara fırını olarak labaratuvarlarda

Detaylı

Sentes-BIR Hakkında. Sentes-BIR metallerin birleştirmeleri ve kaplamaları konusunda çözümler üreten malzeme teknolojileri firmasıdır.

Sentes-BIR Hakkında. Sentes-BIR metallerin birleştirmeleri ve kaplamaları konusunda çözümler üreten malzeme teknolojileri firmasıdır. Sentes-BIR Hakkında Sentes-BIR metallerin birleştirmeleri ve kaplamaları konusunda çözümler üreten malzeme teknolojileri firmasıdır. Çalışan sayısı 80 İhracat > %50 Üretim Programı Sert Lehimleme Alaşımları

Detaylı

Tozların Şekillendirilmesi ve Sinterleme. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

Tozların Şekillendirilmesi ve Sinterleme. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Tozların Şekillendirilmesi ve Sinterleme Fırın Tasarımı Toz metalurjisinin çoğu uygulamalarında nihai ürün açısından yüksek yoğunluk öncelikli bir kavramdır. Toz yoğunlaştırması (densifikasyon) aşağıda

Detaylı

HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU ÖZET HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Zeynep KARCIOĞLU KARAKAŞ a,*, Recep BONCUKÇUOĞLU a, İbrahim H. KARAKAŞ b a Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

MİKRODALGA YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

MİKRODALGA YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU MİKRODALGA YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Zeynep KARCIOĞLU KARAKAŞ a,*, Recep BONCUKÇUOĞLU a, Mehmet ERTUĞRUL b a Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre

Detaylı

Döküm Prensipleri. Yard.Doç.Dr. Derya Dışpınar. İstanbul Üniversitesi

Döküm Prensipleri. Yard.Doç.Dr. Derya Dışpınar. İstanbul Üniversitesi Döküm Prensipleri Yard.Doç.Dr. Derya Dışpınar BeslemeKriterleri Darcy Kanunu DökümdeDarcy Kanunu KRİTİK KATI ORANI Alaşım Kritik KatıOranı Çelikler % 35 50 Alaşımlı çelikler % 45 Alüminyum alaşımları

Detaylı

NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU

NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU AHMET GÜNGÖR MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ ANA BĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MERSĠN TEMMUZ 2015 NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI Plazma Sprey Kaplama Maddenin katı, sıvı ve gaz hâlinden başka çok yüksek sıcaklıklarda karşılaşılan, plazma olarak adlandırılan dördüncü bir hâli daha vardır. Langmuir'e

Detaylı

GAZALTI TIG KAYNAĞI A. GİRİŞ

GAZALTI TIG KAYNAĞI A. GİRİŞ A. GİRİŞ Soy gaz koruması altında ergimeyen tungsten elektrot ile yapılan ark kaynak yöntemi ( TIG veya GTAW olarak adlandırılır ) kaynak için gerekli ergime ısısının ana malzeme ile ergimeyen elektrot

Detaylı

POLİÜRETAN NANO-KOMPOZİT SENTEZİNDE KULLANILMAK ÜZERE NANO-BÖHMİT ÜRETİMİ VE İŞLEVSELLEŞTİRİLMESİ

POLİÜRETAN NANO-KOMPOZİT SENTEZİNDE KULLANILMAK ÜZERE NANO-BÖHMİT ÜRETİMİ VE İŞLEVSELLEŞTİRİLMESİ POLİÜRETAN NANO-KOMPOZİT SENTEZİNDE KULLANILMAK ÜZERE NANO-BÖHMİT ÜRETİMİ VE İŞLEVSELLEŞTİRİLMESİ Gülden EROĞLU 1, Güngör GÜNDÜZ 1,2, Üner ÇOLAK 3, Bora MAVİŞ 4 1 ODTÜ, Polimer Bilim ve Teknolojisi Bölümü,

Detaylı

DÜŞÜK SICAKLIKTA BERRAK ÇÖZELTİLERDEN MFI TİPİ TOZ ZEOLİT SENTEZİ

DÜŞÜK SICAKLIKTA BERRAK ÇÖZELTİLERDEN MFI TİPİ TOZ ZEOLİT SENTEZİ DÜŞÜK SICAKLIKTA BERRAK ÇÖZELTİLERDEN MFI TİPİ TOZ ZEOLİT SENTEZİ P. Zeynep ÇULFAZ, Eser DİNÇER, Halil KALIPÇILAR, Ali ÇULFAZ ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü 6531 ANKARA ÖZ Bu çalışmada berrak başlangıç

Detaylı

ATAKTİK POLİPROPİLENİN MALEİK ANHİDRİD İLE MODİFİKASYONU

ATAKTİK POLİPROPİLENİN MALEİK ANHİDRİD İLE MODİFİKASYONU ATAKTİK POLİPROPİLENİN MALEİK ANHİDRİD İLE MODİFİKASYONU Göksun DEVECİLER DİZBAY, Enver DEMİRHAN Kocaeli Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü 41040, KOCAELİ ÖZET Ziegler-Natta katalizörü sistemi ile

Detaylı

Ön Söz vii Kitabın Türkçe Çevirisine Ön Söz Çevirenin Ön Sözü 1 Sinterleme Bilimine Giriş 2 Sinterleme Ölçüm Teknikleri xiii

Ön Söz vii Kitabın Türkçe Çevirisine Ön Söz Çevirenin Ön Sözü 1 Sinterleme Bilimine Giriş 2 Sinterleme Ölçüm Teknikleri xiii Ön Söz vii Kitabın Türkçe Çevirisine Ön Söz ix Çevirenin Ön Sözü xi 1 Sinterleme Bilimine Giriş 1 Genel bakış / 1 Sinterleme tarihçesi / 3 Sinterleme işlemleri / 4 Tanımlar ve isimlendirme / 8 Sinterleme

Detaylı

KOMPOZİT MALZEMELERİN TERMAL ANALİZİ

KOMPOZİT MALZEMELERİN TERMAL ANALİZİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMPOZİT MALZEMELERİN TERMAL ANALİZİ Bitirme Projesi Orkun Övez Nalçacı Projeyi Yöneten Yrd. Doç. Dr. Dilek Kumlutaş Haziran

Detaylı

PLAZMA TRANSFER ARK YÖNTEMİYLE FeCr/FeCr+C TOZUNUN DÜŞÜK KARBONLU ÇELİK YÜZEYİNE ALAŞIMLANMASI. Serkan ÖZEL, Bülent KURT, İlyas SOMUNKIRAN

PLAZMA TRANSFER ARK YÖNTEMİYLE FeCr/FeCr+C TOZUNUN DÜŞÜK KARBONLU ÇELİK YÜZEYİNE ALAŞIMLANMASI. Serkan ÖZEL, Bülent KURT, İlyas SOMUNKIRAN PLAZMA TRANSFER ARK YÖNTEMİYLE FeCr/FeCr+C TOZUNUN DÜŞÜK KARBONLU ÇELİK YÜZEYİNE ALAŞIMLANMASI Serkan ÖZEL, Bülent KURT, İlyas SOMUNKIRAN Özet Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA MOLEKÜLLER ARASI KUVVETLER Moleküller Arası Kuvvetler Yüksek basınç ve düşük sıcaklıklarda moleküller arası kuvvetler gazları ideallikten saptırır. Moleküller arası kuvvetler molekülde kalıcı

Detaylı

UC, ÜPELETLERİNDE MİKROYAPI İNCELEMESİ Ş. CAN, A. A. AKŞİT. L. ÇOLAK, A. YAYLI, Y. BAYRAM, B. KOPUZ

UC, ÜPELETLERİNDE MİKROYAPI İNCELEMESİ Ş. CAN, A. A. AKŞİT. L. ÇOLAK, A. YAYLI, Y. BAYRAM, B. KOPUZ /. Ulusal Nükleer Yakıt Teknolojisi Sempozyumu, 3- II TR0000048 UC, ÜPELETLERİNDE MİKROYAPI İNCELEMESİ Ş. CAN, A. A. AKŞİT. L. ÇOLAK, A. YAYLI, Y. BAYRAM, B. KOPUZ Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi,

Detaylı

TOA08 SÜPERKRİTİK KARBON DİOKSİTİN (CO 2 ) FARKLI KALİTEDE ARGONNE KÖMÜRLERİNE ADSORPSİYONU

TOA08 SÜPERKRİTİK KARBON DİOKSİTİN (CO 2 ) FARKLI KALİTEDE ARGONNE KÖMÜRLERİNE ADSORPSİYONU TOA08 SÜPERKRİTİK KARBON DİOKSİTİN (CO 2 ) FARKLI KALİTEDE ARGONNE KÖMÜRLERİNE ADSORPSİYONU Ekrem Özdemir (i), H. Erbil Abacı (i), Özgür Şen (i), Karl Schroeder (ii), Badie Morsi (iii), ve Robert Enick

Detaylı

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN GERİ KAZANIMINDA PİROLİZ YÖNTEMİ

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN GERİ KAZANIMINDA PİROLİZ YÖNTEMİ ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN GERİ KAZANIMINDA PİROLİZ YÖNTEMİ Onursal Yakaboylu Aslı İşler Filiz Karaosmanoğlu 1 Onursal Yakaboylu - Atık Sempozyumu / Antalya 19/04/2011 İÇERİK Lastik Atık lastik Atık

Detaylı

Dumlupınar Gaz Atomizasyonu Ünitesi

Dumlupınar Gaz Atomizasyonu Ünitesi Dumlupınar Gaz Atomizasyonu Ünitesi DPT projesi desteği ile tasalanarak kurulan gaz atomizasyon ünitesinin genel görünümü şekil 1 de verilmiştir. Dumlupınar Gaz Atomizasyon ünitesi altı ana bölümden oluşmaktadır.

Detaylı

BOR UN ROKET YAKITLARINDA KULLANIMI

BOR UN ROKET YAKITLARINDA KULLANIMI 15.06.2011 1/28 Roketsan Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş. BOR UN ROKET YAKITLARINDA KULLANIMI SAVUNMA SANAYİİ NDE BORUN KULLANIMI ÇALIŞTAYI 14 HAZİRAN 2011 Emre ERDEM Serhat ÖZTÜRK 15.06.2011 2/28 Sunum Planı

Detaylı

TÜBİTAK-BİDEB Lise Öğretmenleri (Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı LİSE-2 (ÇALIŞTAY 2012) SUYUN DANSI

TÜBİTAK-BİDEB Lise Öğretmenleri (Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı LİSE-2 (ÇALIŞTAY 2012) SUYUN DANSI TÜBİTAK-BİDEB Lise Öğretmenleri (Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı LİSE-2 (ÇALIŞTAY 2012) SUYUN DANSI Ali EKRİKAYA Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi KAYSERİ Ömer

Detaylı

BARA SİSTEMLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

BARA SİSTEMLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER BARA SİSTEMLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER Günümüzde bara sistemlerinde iletken olarak iki metalden biri tercih edilmektedir. Bunlar bakır ya da alüminyumdur. Ağırlık haricindeki diğer tüm özellikler bakırın

Detaylı

İçerik. Giriş. Yakıt pili bileşenlerinin üretimi. Yakıt pili modülü tasarımı ve özellikleri. Nerelerde kullanılabilir?

İçerik. Giriş. Yakıt pili bileşenlerinin üretimi. Yakıt pili modülü tasarımı ve özellikleri. Nerelerde kullanılabilir? Prof. Dr. İnci EROĞLU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Savunma Sanayiinde Borun Kullanımı Çalıştayı (SSM) 14 Haziran 2011 1 İçerik Giriş Yakıt pili bileşenlerinin üretimi Yakıt pili

Detaylı

Bor Nitrür Üretimi Production of Boron Nitride

Bor Nitrür Üretimi Production of Boron Nitride Bor Nitrür Üretimi Production of Boron Nitride Ö.F. Emrullahoğlu & C.B. Emrullahoğlu Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Seramik Mühendisliği Bolümü, Afyon S. Günaydın ÖZET : Bor nitrür

Detaylı

KARBON AEROJEL ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

KARBON AEROJEL ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU KARBON AEROJEL ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU Derya BALKABAK a, Burak ÖZTÜRK a,*, Aylin AYTAÇ b, H. Canan CABBAR a a Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü, Ankara, 06570 b Gazi Üniversitesi Kimya Bölümü,

Detaylı

Atomlar ve Moleküller

Atomlar ve Moleküller Atomlar ve Moleküller Madde, uzayda yer işgal eden ve kütlesi olan herşeydir. Element, kimyasal tepkimelerle başka bileşiklere parçalanamayan maddedir. -Doğada 92 tane element bulunmaktadır. Bileşik, belli

Detaylı

YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN VE POLİPROPİLEN ATIKLARIN AKIŞKAN YATAKTA PİROLİZİ

YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN VE POLİPROPİLEN ATIKLARIN AKIŞKAN YATAKTA PİROLİZİ YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN VE POLİPROPİLEN ATIKLARIN AKIŞKAN YATAKTA PİROLİZİ Şeyda ALTAŞ, İlknur KAYACAN, Özkan Murat DOĞAN Gazi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Maltepe 657 Ankara ÖZET Yapılan

Detaylı

1,3-bis-(p-iminobenzoik asit)indan Langmuir-Blodgett filmlerinin karakterizasyonu ve organik buhar duyarlılığı

1,3-bis-(p-iminobenzoik asit)indan Langmuir-Blodgett filmlerinin karakterizasyonu ve organik buhar duyarlılığı 1,3-bis-(p-iminobenzoik asit)indan Langmuir-Blodgett filmlerinin karakterizasyonu ve organik buhar duyarlılığı MURAT EVYAPAN *, RİFAT ÇAPAN *, HİLMİ NAMLI **, ONUR TURHAN **,GEORGE STANCİU *** * Balıkesir

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. The Use of Methane Gas for Carbon Nanotube Synthesis

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. The Use of Methane Gas for Carbon Nanotube Synthesis Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering (249-253) AKU J. Sci. Eng. 14 (2014) OZ5739 (249-253) Karbon Nanotüp Sentezi

Detaylı

Mekanik Tesisatlarda Isıl Genleşmeler ve Uygulamalar

Mekanik Tesisatlarda Isıl Genleşmeler ve Uygulamalar Mekanik Tesisatlarda Isıl Genleşmeler ve Uygulamalar E.Tümay KÖSE Makine Y. Mühendisi 18.4.2013 1 1. Projelerde Isıl Genleşme 2. Isıl Genleşmeler 3. Sistem Elemanları a. Boru Askı ve Destekler b. Kompansatörler

Detaylı

1/26 KARBON-KARBON KOMPOZİTLERİ

1/26 KARBON-KARBON KOMPOZİTLERİ 1/26 KARBON-KARBON KOMPOZİTLERİ Karbon-Karbon Kompozitlerin Genel Özellikleri Yüksek elastik modül ve yüksek sıcaklık mukavemeti (T > 2000 o C de bile mukavemet korunur). Sürünmeye dirençli Kırılma tokluğu

Detaylı

BÖLÜM 4 KAYNAK METALURJİSİ

BÖLÜM 4 KAYNAK METALURJİSİ BÖLÜM 4 KAYNAK METALURJİSİ Kaynakta Oluşan Metalurjik Bölgeler Kaynakta Oluşan Metalurjik Bölgeler Kaynak Metalinin Katılaşması Kaynak Metalinin Katılaşması Kaynak Metalinin Katılaşması Tek pasoda yapılmış

Detaylı

Faz ( denge) diyagramları

Faz ( denge) diyagramları Faz ( denge) diyagramları İki elementin birbirleriyle karıştırılması sonucunda, toplam iç enerji mimimum olacak şekilde yeni atom düzenleri meydana gelir. Fazlar, İç enerjinin minimum olmasını sağlayacak

Detaylı

ATMOSFER KONTROLLÜ VAKUM FIRINLARINDA ISIL İŞLEM ve JET REVİZYON MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ UYGULAMALARI

ATMOSFER KONTROLLÜ VAKUM FIRINLARINDA ISIL İŞLEM ve JET REVİZYON MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ UYGULAMALARI BÖLÜM 16 ATMOSFER KONTROLLÜ VAKUM FIRINLARINDA ISIL İŞLEM ve JET REVİZYON MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ UYGULAMALARI Svl.Müh. Serkan KAPTAN 1nci HİBM K.lığı Jet Revizyon Müdürlüğü Şubat 2004, ESKİŞEHİR ÖZET Isıl işlem

Detaylı

İLERİ SOL JEL PROSESLERİ

İLERİ SOL JEL PROSESLERİ İLERİ SOL JEL PROSESLERİ Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Kaplama ve İnce Filmler Sol-jel kaplamalar birçok fonksiyona sahiptir. Bunlardan en belli başlı olanı, görünür ışık dalga boyunda transparan oksitlerin

Detaylı

Döküm Prensipleri. Yard.Doç.Dr. Derya Dışpınar. İstanbul Üniversitesi

Döküm Prensipleri. Yard.Doç.Dr. Derya Dışpınar. İstanbul Üniversitesi Döküm Prensipleri Yard.Doç.Dr. Derya Dışpınar Şekilvermeyöntemleri Talaşlı Talaşsız Torna Freze Matkap Taşlama Dövme Çekme Ekstrüzyon Döküm Kaynak, lehim Toz metalurjisi Birleştirme Döküm 1. Metal veya

Detaylı

PET FİLMLERİN SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİNE ISIL İŞLEM ETKİSİ

PET FİLMLERİN SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİNE ISIL İŞLEM ETKİSİ PET FİLMLERİN SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİNE ISIL İŞLEM ETKİSİ Göksenin Kurt Çömlekçi*, Pınar Tüzüm Demir, Sevgi Ulutan EGE Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü, Bornova, İZMİR 35100

Detaylı

MEKANOKİMYASAL YÖNTEMLE BOR KARBÜR SENTEZİ VE ALÜMİNYUM MATRİSLİ KOMPOZİT MALZEMEDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

MEKANOKİMYASAL YÖNTEMLE BOR KARBÜR SENTEZİ VE ALÜMİNYUM MATRİSLİ KOMPOZİT MALZEMEDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 28, No 4, 875-883, 2013 Vol 28, No 4, 875-883, 2013 MEKANOKİMYASAL YÖNTEMLE BOR KARBÜR SENTEZİ

Detaylı

Karakterizasyon Teknikleri. Malzeme Üretim Laboratuvarı II

Karakterizasyon Teknikleri. Malzeme Üretim Laboratuvarı II Karakterizasyon Teknikleri Malzeme Üretim Laboratuvarı II TERMOGRAVİMETRİK ANALİZ (TGA) TGA da kontrol edilen bir atmosferdeki bir numunenin kütlesi, sıcaklığın veya zamanın fonksiyonu olarak sıcaklığa

Detaylı

ELEKTROD NEDİR? Kaynak işlemi sırasında ; Üzerinden kaynak akımının geçmesini sağlayan, İş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını

ELEKTROD NEDİR? Kaynak işlemi sırasında ; Üzerinden kaynak akımının geçmesini sağlayan, İş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını ELEKTROD NEDİR? Kaynak işlemi sırasında ; Üzerinden kaynak akımının geçmesini sağlayan, İş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını oluşturan, Gerektiğinde ergiyerek kaynak ağzını dolduran

Detaylı

YMN59 YAKIT HÜCRELERİ İÇİN NANO BOYUTTA YİTRİYUM OKSİT STABİLİZE ZrO 2 (YSZ) ELEKTROLİT HAZIRLAMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YMN59 YAKIT HÜCRELERİ İÇİN NANO BOYUTTA YİTRİYUM OKSİT STABİLİZE ZrO 2 (YSZ) ELEKTROLİT HAZIRLAMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI YMN59 YAKIT HÜCRELERİ İÇİN NANO BOYUTTA YİTRİYUM OKSİT STABİLİZE ZrO 2 () ELEKTROLİT HAZIRLAMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI S. Vatansever, F. Öksüzömer, S.N. Koç, M.A. Gürkaynak İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2002-2003 Tezsiz Yüksek Lisans, Eğitim Fakültesi, Fizik Öğretmenliği, Ankara Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. 2002-2003 Tezsiz Yüksek Lisans, Eğitim Fakültesi, Fizik Öğretmenliği, Ankara Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: İpek Güler EMAIL: ipekkocerguler@gmail.com ipekguler@cankaya.edu.tr EĞİTİM: 2004-2011 Bütünleşik Doktora Eğitimi, Fizik Bölümü, ODTÜ Şubat-Mayıs 2008 Araştırmacı, Fizik Bölümü, Bari

Detaylı

Sb 2 Te 3 ve Bi 2 Te 3 İÇERİKLİ YARI İLETKEN ALAŞIMLARIN ÜRETİMİ ve TERMOELEKTRİK, YAPISAL, MİKROYAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET

Sb 2 Te 3 ve Bi 2 Te 3 İÇERİKLİ YARI İLETKEN ALAŞIMLARIN ÜRETİMİ ve TERMOELEKTRİK, YAPISAL, MİKROYAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET Sb 2 Te 3 ve Bi 2 Te 3 İÇERİKLİ YARI İLETKEN ALAŞIMLARIN ÜRETİMİ ve TERMOELEKTRİK, YAPISAL, MİKROYAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Mehmet Burçin PİŞKİN, Emek Möröydor DERUN, Sabriye PİŞKİN YILDIZ TEKNİK

Detaylı

YTÜMAKiNE * A305teyim.com

YTÜMAKiNE * A305teyim.com YTÜMAKiNE * A305teyim.com KONU: Kalın Sacların Kaynağı BİRLEŞTİRME YÖNTEMLERİ ÖDEVİ Kaynak Tanımı : Aynı veya benzer cinsten iki malzemeyi ısı, basınç veya her ikisini birden kullanarak, ilave bir malzeme

Detaylı

Püskürtme Yöntemi ile Farklı Taban Sıcaklıklarında Elde Edilen Cd 0,22 Zn 0,78 S Filmlerinin X-Işınları Çalışması

Püskürtme Yöntemi ile Farklı Taban Sıcaklıklarında Elde Edilen Cd 0,22 Zn 0,78 S Filmlerinin X-Işınları Çalışması Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10-,(006)-144-148 Püskürtme Yöntemi ile Farklı Taban Sıcaklıklarında Elde Edilen Cd 0, Zn 0,78 S Filmlerinin X-Işınları Çalışması S. ILICAN,

Detaylı

LEVON JOZEF ÇAPAN PROFESÖR

LEVON JOZEF ÇAPAN PROFESÖR LEVON JOZEF ÇAPAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 05.03.2014 Adres Telefon E-posta Türkoba Mahallesi Erguvan Sokak No26 / K 34537 Tepekent - Büyükçekmece İstanbul-Türkiye 2128672500-1134 Doğum Tarihi 17.06.1943

Detaylı

SEM İncelemeleri için Numune Hazırlama

SEM İncelemeleri için Numune Hazırlama SEM İncelemeleri için Numune Hazırlama Giriş Taramalı elektron mikroskobunda kullanılacak numuneleri, öncelikle, Vakuma dayanıklı (buharlaşmamalı) Katı halde temiz yüzeyli İletken yüzeyli olmalıdır. Günümüzde

Detaylı

SÜPERALA IMLAR. Yüksek sıcaklık dayanımı

SÜPERALA IMLAR. Yüksek sıcaklık dayanımı SÜPERALA IMLAR SÜPERALA IMLAR Nikel ve Kobalt alaşımları: Korozyon dayanımı ve yüksek sıcaklık dayanımı için kullanılırlar. Yüksek ergime sıcaklığına ve dayanıma sahiptirler.. Süperalaşımlar: Nikel bazlı

Detaylı

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION)

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION) PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION) Püskürtme şekillendirme (PŞ) yöntemi ilk olarak Osprey Ltd. şirketi tarafından 1960 lı yıllarda geliştirilmiştir. Günümüzde püskürtme şekillendirme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Yüksek Lisans-Tezli İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/MAKİNE FAKÜLTESİ 1969

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Yüksek Lisans-Tezli İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/MAKİNE FAKÜLTESİ 1969 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: LEVON JOZEF ÇAPAN Doğum Tarihi: 17.06.1943 Ünvanı: PROFESÖR Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisansüstü MAKİNA (İMALAT) İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1969 PhD Doktora MAKİNE

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ. Katılaşma, Kristal Kusurları

MALZEME BİLGİSİ. Katılaşma, Kristal Kusurları MALZEME BİLGİSİ Dr.- Ing. Rahmi ÜNAL Konu: Katılaşma, Kristal Kusurları 1 Saf Metallerde Katılaşma Metal ve alaşım malzemelerin kullanım özellikleri büyük ölçüde katılaşma sırasında oluşan iç yapı ile

Detaylı

SPARK PLAZMA SİNTERLEME (SPS)

SPARK PLAZMA SİNTERLEME (SPS) SPARK PLAZMA SİNTERLEME (SPS) 1 GİRİŞ Spark plazma sinterleme, 1960 larda keşfedilmiş ve patentlendirilmiştir. 1980 ve 1990 lara dek gelişme periyodu devam etmiştir. Bu yöntem, grafit kalıp içerisindeki

Detaylı

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ İlyas CAN*, İbrahim BÜYÜKÇAYIR* *Durer Refrakter Malzemeleri San. Ve

Detaylı

DOLGULU KOLONDA AMONYAK ÇÖZELTİSİNE KARBON DİOKSİTİN ABSORPSİYONU

DOLGULU KOLONDA AMONYAK ÇÖZELTİSİNE KARBON DİOKSİTİN ABSORPSİYONU DOLGULU KOLONDA AMONYAK ÇÖZELTİSİNE KARBON DİOKSİTİN ABSORPSİYONU Duygu UYSAL, Ö. Murat DOĞAN, Bekir Zühtü UYSAL Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü ve Temiz Enerji Araştırma

Detaylı

PLAZMA KÖMÜR GAZLAŞTIRMA. (e-mail: beycanibrahimoglu@yahoo.com) (e-mail: esimgevural@gmail.com)

PLAZMA KÖMÜR GAZLAŞTIRMA. (e-mail: beycanibrahimoglu@yahoo.com) (e-mail: esimgevural@gmail.com) PLAZMA KÖMÜR GAZLAŞTIRMA 1 Beycan İBRAHİMOĞLU, 2 Elif Simge VURAL, 3 Şahika YÜREK, 4 Orhan DEMİREL 1 Makine Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Gazi Üniversitesi, Ankara (e-mail: beycanibrahimoglu@yahoo.com)

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR II DOĞRUSAL ISI İLETİMİ DENEYİ 1.Deneyin Adı: Doğrusal ısı iletimi deneyi..

Detaylı

DÜŞÜK SICAKLIKTA BOR KARBÜR ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

DÜŞÜK SICAKLIKTA BOR KARBÜR ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 28, No 2, 293-302, 2013 Vol 28, No 2, 293-302, 2013 DÜŞÜK SICAKLIKTA BOR KARBÜR ÜRETİMİ VE

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM ATOMUN YAPISI Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sa-hiptir. Atomda bulunan yükler; negatif

Detaylı

Atomların bir arada tutulmalarını sağlayan kuvvetlerdir Atomlar daha düşük enerjili duruma erişmek (daha kararlı olmak) için bir araya gelirler

Atomların bir arada tutulmalarını sağlayan kuvvetlerdir Atomlar daha düşük enerjili duruma erişmek (daha kararlı olmak) için bir araya gelirler Kimyasal Bağlar; Atomların bir arada tutulmalarını sağlayan kuvvetlerdir Atomlar daha düşük enerjili duruma erişmek (daha kararlı olmak) için bir araya gelirler İki ana gruba ayrılır Kuvvetli (birincil,

Detaylı

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ-27 Kasım 2013 Bütün Şubeler GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 ÖNEMLİ! Ödev Teslim Tarihi: 6 Aralık 2013 Soru 1-5 arasında 2 soru Soru 6-10 arasında 2 soru Soru 11-15 arasında

Detaylı

PLAZMA TEKNİK SERT METAL VE SERAMİK KAPLAMA SAN. TİC. A.Ş. KAPLAMA EKİPMANLARIMIZ 9MB PLAZMA SERAMİK KAPLAMA SİSTEMİ DIAMOND JET HVOF TUNGSTEN KARBÜR KAPLAMA SİSTEMİ GTV MULTİ-COAT KAPLAMA SİSTEMİ SMART

Detaylı

Nükleer Reaktör Tipleri

Nükleer Reaktör Tipleri Nükleer Reaktör Tipleri Adem Erdoğan TAEK, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi Kullanım amacına göre reaktörler Güç reaktörleri Isı ve/veya elektrik elde etmek için Araştırma reaktörleri Araştırma

Detaylı

Uygulamalar ve Kullanım Alanları

Uygulamalar ve Kullanım Alanları BÖHLER W360 ISOBLOC ılık veya sıcak dövme kalıpları ve zımbaları için geliştirilmiş bir takım çeliğidir. Sertlik ve tokluğun istendiği çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir. Özellikler Yüksek sertlik

Detaylı

Tozların Şekillendirilmesi ve Sinterleme. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

Tozların Şekillendirilmesi ve Sinterleme. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Tozların Şekillendirilmesi ve Sinterleme Basınç ve sıcaklık farklı iki süreç olarak parça üretimine dahil edildiğinde teorik yoğunluğa ulaşmak neredeyse imkansızdır. Basınç ve sıcaklık farklı iki süreç

Detaylı

Bölüm 2. Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler derste verilecektir.

Bölüm 2. Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler derste verilecektir. Bölüm 2 Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler derste verilecektir. *Hidrojen evrende en bol bulunan elementtir (%70). Dünyada ise oksijendir. Tüm yıldızlar ve birçok gezegen çok

Detaylı

Paslanmaz Çelik Sac 310

Paslanmaz Çelik Sac 310 Paslanmaz Çelik Sac 310 310 kalite paslanmaz çelik stoklarımızda 0,60mm'den 25mm'ye kadar mevcut bulunmaktadır. Bu kalite tipik ateşte 1250 C'ye kadar oksidasyona dayanıklıdır. 800 C'ye kadar sürtünme

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI DENEYİN AMACI: ELEKTRİK ENERJİSİNİ KULLANARAK SUYU KENDİSİNİ OLUŞTURAN SAF MADDELERİNE

Detaylı

Laboratuarımız. Ankara Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Manyetik Malzemeler Araştırma Grubu. Ankara Üniversitesi

Laboratuarımız. Ankara Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Manyetik Malzemeler Araştırma Grubu. Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Manyetik Malzemeler Araştırma Grubu Laboratuarımız Örnek Hazırlama Ark Fırınları Isıl İşlem Fırınları Mekanik Alaşımlama Sistemleri Şerit Üretim Sistemi (Melt Spinner) Yapısal Karakterizasyon

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 1 Kaynak için gerekli ısının biri yanıcı, diğeri yakıcı olan gazların yakılmasıyla elde edilen yüksek sıcaklıktaki alev ile yapılan kaynağa "gaz ergitme kaynağı" adı verilir. 1892-1900 yılları arasında

Detaylı

OPTİK MALZEMELER ARAŞTIRMA GRUBU YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ. VANADYUM OKSİTLERİN YAPISAL, ELEKTRİKSEL ve OPTİKSEL ÖZELLİKLERİ

OPTİK MALZEMELER ARAŞTIRMA GRUBU YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ. VANADYUM OKSİTLERİN YAPISAL, ELEKTRİKSEL ve OPTİKSEL ÖZELLİKLERİ OPTİK MALZEMELER ARAŞTIRMA GRUBU YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ VANADYUM OKSİTLERİN YAPISAL, ELEKTRİKSEL ve OPTİKSEL ÖZELLİKLERİ Aslı AYKEN Danışman: Prof.Dr. Ayhan ELMALI Ocak 2012 Ankara 1/32 SUNUM PLANI Vanadyum

Detaylı

Malzemelerin Yüzey İşlemleri (MATE 464) Ders Detayları

Malzemelerin Yüzey İşlemleri (MATE 464) Ders Detayları Malzemelerin Yüzey İşlemleri (MATE 464) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Malzemelerin Yüzey İşlemleri MATE 464 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

Akımsız Nikel. Çözeltideki tuzları kullanarak herhangi bir elektrik akım kaynağı kullanılmadan nikel alaşımı kaplayabilen bir prosestir"

Akımsız Nikel. Çözeltideki tuzları kullanarak herhangi bir elektrik akım kaynağı kullanılmadan nikel alaşımı kaplayabilen bir prosestir Akımsız Nikel Eğitimi Akımsız Nikel Çözeltideki tuzları kullanarak herhangi bir elektrik akım kaynağı kullanılmadan nikel alaşımı kaplayabilen bir prosestir" Akımsız Nikel Anahtar Özellikler Brenner &

Detaylı

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI DALTON KISMİ BASINÇLAR YASASI Aynı Kaplarda Gazların Karıştırılması Birbiri ile tepkimeye girmeyen gaz karışımlarının davranışı genellikle ilgi çekicidir. Böyle bir karışımdaki bir bileşenin basıncı, aynı

Detaylı

CdS:In Filmlerinin Optik, Yüzey ve Elektrik Özellikleri Üzerine Isıl Tavlamanın Etkisi

CdS:In Filmlerinin Optik, Yüzey ve Elektrik Özellikleri Üzerine Isıl Tavlamanın Etkisi CdS:In Filmlerinin Optik, Yüzey ve Elektrik Özellikleri Üzerine Isıl Tavlamanın Etkisi Seniye KARAKAYA 1,*, Ömer ÖZBAŞ 1 1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Eskişehir

Detaylı

Kobalt Esaslı Elektrotlarla Kaplanan Malzemelerin İç Yapı ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi

Kobalt Esaslı Elektrotlarla Kaplanan Malzemelerin İç Yapı ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(4), 633-641, 2004 Kobalt Esaslı Elektrotlarla Kaplanan Malzemelerin İç Yapı ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi Emine ÇÖMEZ* Halis ÇELİK* * Fırat Üniv.,

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 2 s Mayıs 2004

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 2 s Mayıs 2004 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 2 s. 47-52 Mayıs 2004 AZ ALAŞIMLI ÇELİKLERDE KARBON MİKTARININ PLAZMA NİTRÜRASYONU DAVRANIŞINA ETKİSİ (EFFECT OF CARBON CONTENT ON THE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ALİ ÇAKIR. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü. Çayırova Kampüsü. Gebze/KOCAELİ KİŞİSEL BİLGİLER. Doğum Tarihi: 18 Mayıs 1989

ÖZGEÇMİŞ ALİ ÇAKIR. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü. Çayırova Kampüsü. Gebze/KOCAELİ KİŞİSEL BİLGİLER. Doğum Tarihi: 18 Mayıs 1989 ÖZGEÇMİŞ ALİ ÇAKIR Gebze Teknik Üniversitesi e-mail: acakir@gyte.edu.tr Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Çayırova Kampüsü Gebze/KOCAELİ KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Tarihi: 18 Mayıs 1989 Doğum Yeri: Şişli/İstanbul/Türkiye

Detaylı

YENİ BİR İLETKEN POLİMER: POLİ(3,8 DİAMİNOBENZO[c]SİNNOLİN) ELEKTROKİMYASAL ÜRETİMİ VE ELEKTROKROMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

YENİ BİR İLETKEN POLİMER: POLİ(3,8 DİAMİNOBENZO[c]SİNNOLİN) ELEKTROKİMYASAL ÜRETİMİ VE ELEKTROKROMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ YENİ BİR İLETKEN POLİMER: POLİ(3,8 DİAMİNOBENZO[c]SİNNOLİN) ELEKTROKİMYASAL ÜRETİMİ VE ELEKTROKROMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Eda AKGÜL a *, Ahmet Ferat ÜZDÜRMEZ b, Handan GÜLCE a, Ahmet GÜLCE a, Emine

Detaylı

Bünyamin Şahin ve Sedat Ağan

Bünyamin Şahin ve Sedat Ağan International Journal of Engineering Research and Development, Vol.2, No.2, June 2010 43 PECVD Tekniği ile Büyütülmüş İnce Filmlerde Oluşan Ge ve SiGe Nanokristallerin Geçirgen Elektron Mikroskobu (TEM),Raman

Detaylı

Bölüm 2 Kirletici Maddelerin Oluşumu

Bölüm 2 Kirletici Maddelerin Oluşumu Egzoz Gazları Emisyonu Prof.Dr. Cem Soruşbay Bölüm 2 Kirletici Maddelerin Oluşumu İstanbul Teknik Üniversitesi Otomotiv Laboratuvarı İçerik Motorlu taşıtlarda kirletici maddelerin oluşumu Egzoz gazları

Detaylı

KOBALT KATKILI ZnO İNCE FİLMLERİN OPTİK ÖZELLİKLERİ. OPTICAL PROPERTIES OF Co DOPED ZnO THIN FILMS

KOBALT KATKILI ZnO İNCE FİLMLERİN OPTİK ÖZELLİKLERİ. OPTICAL PROPERTIES OF Co DOPED ZnO THIN FILMS SAÜ Fen Edebiyat Dergisi (2013-II) N.EKER, İ.OKUR KOBALT KATKILI ZnO İNCE FİLMLERİN OPTİK ÖZELLİKLERİ Nail EKER, İbrahim OKUR Sakarya Üniversitesi, Fizik Bölümü, 54187, Sakarya ÖZET Bu çalışmada, farklı

Detaylı

FENOLÜN SULU ÇÖZELTİSİNİN DAMLAMALI YATAKLI REAKTÖRDE KATALİTİK ISLAK HAVA OKSİDASYONU

FENOLÜN SULU ÇÖZELTİSİNİN DAMLAMALI YATAKLI REAKTÖRDE KATALİTİK ISLAK HAVA OKSİDASYONU FENOLÜN SULU ÇÖZELTİSİNİN DAMLAMALI YATAKLI REAKTÖRDE KATALİTİK ISLAK HAVA OKSİDASYONU Tamer BEKTAŞ, Ferhan S. ATALAY, Canan URAZ Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü, İzmir ÖZET Bu çalışmada sulu

Detaylı

Hegzagonal bor nitrürün açık atmosferde termal davranışları

Hegzagonal bor nitrürün açık atmosferde termal davranışları Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi (CFD), Cilt 37, No. 1 (2016) ISSN: 1300-1949 Cumhuriyet University Faculty of Science Science Journal (CSJ), Vol. 37, No. 1 (2016) ISSN: 1300-1949

Detaylı

Hidrojen Depolama Yöntemleri

Hidrojen Depolama Yöntemleri Gazi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Maltepe-Ankara Hidrojen Depolama Yöntemleri Y.Doç.Dr.Muhittin BİLGİLİ İçerik Enerji taşıyıcısı olarak H 2 ve uygulamaları, Hidrojen depolama metodları, Sıkıştırılmış

Detaylı

NOHUT SAMANI HIZLI PİROLİZİNİN DENEY TASARIMI İLE MODELLENMESİ

NOHUT SAMANI HIZLI PİROLİZİNİN DENEY TASARIMI İLE MODELLENMESİ NOHUT SAMANI HIZLI PİROLİZİNİN DENEY TASARIMI İLE MODELLENMESİ Görkem Değirmen a, Ayşe E. Pütün a, Murat Kılıç a, Ersan Pütün b, * a Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

KİMYASAL BUHAR YÖNTEMİYLE MoS 2(1-x) -Se 2x ALAŞIMINDAN NANOBOYUTTA İNCE FİLM ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

KİMYASAL BUHAR YÖNTEMİYLE MoS 2(1-x) -Se 2x ALAŞIMINDAN NANOBOYUTTA İNCE FİLM ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU KİMYASAL BUHAR YÖNTEMİYLE MoS 2(1-x) -Se 2x ALAŞIMINDAN NANOBOYUTTA İNCE FİLM Nihan Kosku Perkgöz 1, Mehmet Bay 2 Özet Son zamanlarda iki boyutlu tek katmanlı, geçiş metallerinden molibden disülfat ve

Detaylı

THE PRODUCTION OF AA5049 ALLOY SHEETS BY TWIN ROLL CASTING

THE PRODUCTION OF AA5049 ALLOY SHEETS BY TWIN ROLL CASTING AA5049 ALÜMİNYUM ALAŞIMI LEVHALARIN İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM TEKNİĞİ İLE ÜRETİMİ Koray TURBALIOĞLU Teknik Alüminyum San. A.Ş., İstanbul koray.turbalioglu@teknikaluminyum.com.tr ÖZET AA5049 alaşımı

Detaylı

TÜRK LİNYİTLERİNİN İZOTERMAL ŞARTLARDA PİROLİZİ VE ÜRÜNLERİN KARAKTERİZASYONU

TÜRK LİNYİTLERİNİN İZOTERMAL ŞARTLARDA PİROLİZİ VE ÜRÜNLERİN KARAKTERİZASYONU TÜRK LİNYİTLERİNİN İZOTERMAL ŞARTLARDA PİROLİZİ VE ÜRÜNLERİN KARAKTERİZASYONU B.B. MERT, D. TEKİN, L. BALLİCE, M. SAĞLAM, M.YÜKSEL, M. SERT, S. ERDEM Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği

Detaylı