Deneyin Yapılışı: Deneyin Adı Çentik Darbe (Vurma) Deneyi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Deneyin Yapılışı: Deneyin Adı Çentik Darbe (Vurma) Deneyi"

Transkript

1 1 Deneyin Adı Çentik Darbe (Vurma) Deneyi Deneyin Amacı : Yavaş ve sürekli artan tek eksenli gerilme altında sünek veya tok olarak davranan bir malzeme değişik koşullarda gevrekleştirilebilir.malzemelerin gevrek kırılma etkisinde yeter tokluğa veya plastik şekil değişikliğine sahip olup olmadığının tespiti için çentik darbe (vurma) yöntemi uygulanır. Vurma deneyi, çelik ve çelik döküm malzemeler için yapılabildiği gibi demir dışı metaller içinde yapılabilir.yöntemin basit şekli aşağıdaki gibidir. Numune Mesnet Deneyin Yapılışı: Deney, sarkaçlı vurma cihazında yapılır. Cihazın sarkaç çekici önceden belirlenmiş bir H yüksekliğinden düşer ve en alt noktada arka yüzüne vurduğu çentikli numune parçasını eğmeye zorlar. Burada çekiç, hava ve çekicin sap kısmının yataklandığı yerde oluşan sürtünmeleri yenmesi gerekmektedir ve bundan dolayıdır ki,çekiç numuneye vurmadan önce enerjisinde belli miktarda kayıplar ile karşılaşır. Deney parçasının kırılması veya desteklerin arasından şekil değiştirerek geçmesi için sarkaç enerjisinin bir kısmı kırma işi olarak tüketilir. Bu değer cihaz göstergesinden doğrudan doğruya okunur. Vurma değeri çentik dibindeki anma kesitine oranlanırsa çentik darbe mukavemeti elde edilir. αç=ek/a

2 2 Yaptığımız Deney İşlem Sırası: 1- Deney için uygun standartlarda hazırlanmış deney numunesi alındı. 2- Numune çentik kısmı çekicin vuracağı yönün tersine doğru,çentik mesnetlerin tam ortasına doğru gelecek şekilde yerleştirildi. 3- Çekiç düşey konuma getirilecek şekilde en üst noktaya kaldırıldı. (150 ye çıkartıldı,burada cihazın özelliğine bağlı olarak çekicin kaldırılmasıyla 30 kgm lik bir enerji kazandırılmış oldu) 4- Daha sonra çekiç sistemini ayakta tutan mandal çekildi ve çekiç serbest olarak harekete geçti. 5- Vurma işi olarak 10,6 kgm lik enerji deney makinesinden tespit edildi. ELEKTRİK ARK KAYNAĞINDA ITAB TANE İRİLEŞMESİNİN ETÜDÜ Kaynak şartları olarak levha kalınlığı azaldıkça,ön tavlama sıcaklığı ve paso uzunluğu arttıkça taneler irileşmekte,bağlantı yerinde kesişen parça sayısı arttıkça ise daha ufak taneler elde edilmektedir.tane çapı ufaldıkça kaynaklı bağlantının mukavemeti artmaktadır. Kaynaklı bağlantıların mukavemet davranışları üzerine tane büyüklüğünün önemli etkisi vardır.tanelerin mümkün olduğu kadar ufaltılması ve tane irileşmesinin olduğu bölgelerde sıcaklıkların kısa süreli tutulması gerekmektedir.burada alınacak bir diğer önlemde sıcaklık girdisinin az olmasını sağlamak. ARAŞTIRMA KONUSU : KAYNAK HATALARI VE BUNLARIN GİDERİLMESİ 1- Şekil ve Ölçü Hataları: a ) Aynı Kalınlıkta Parçalar Aynı Hizada Değilse : Aynı kalınlıkta uç uca kaynak edilen iki parça aynı hizada değilse,burada çentik etkisi olup dinamik yüklerde tehlike arz eder.kazancılıkta 0,2 mm kadar seviye farkı kabul edilebilir.

3 3 b ) Dikişte Fazla Yükseklik : Fazla yükseklik,bileşmenin statik yüklere mukavemetine zarar vermekle beraber dinamik yükler bakımından sakıncalıdır zira köşelerde,çentik tesiri yapan keskin açılar veya bindirmeler teşkil eder. c ) Metal Eksikliği : 1- Çukur dikişler : Kaynak ağzı tam dolmamış veya ağız aralığı fazla olduğundan kök pasosu çökmüştür. 2- Çok yaygın köşe kaynakları : Çok yavaş ilerleme hızı,hatalı elektrod meyli. 3- İyi dolmamış krater: 4- Köşelerin ergimesi : 5- Dikişlerin çirkin görünüşü :Ark uzunluğu,amperaj,kusurlu çalışma sebepleridir. 2 ) Yapı Doku Hataları : a ) Nüfuziyet azlığı : 1) Küt alın kaynaklarına da sık rastlandığı gibi ince bir oksit filmi aradan sızıp ters tarafa geçer ve iyi nüfuziyet etmiş bir kaynak görünüşü arz eder. 2) Arklı küt alın kaynaklarında bir miktar ergimiş metal arktan aşağıya sarkar.bu metal alt yüzeylere sadece yapışmıştır. Sebepleri : Genel olarak düşük amperaj,uygun olamayan elektrod salıntısı,çapı (kaynak ağzının dibine erişemeyen fazla büyük çap) ve kaynak ağzı ile kaynak hızı,fazla uzun ark. b) Fazla nüfuziyet : Ters tarafta çöküntü veya sarkan iri damlalar halinde belirir. Sebepleri : Ağız aralığının fazla olması,kötü hazırlanmış bir ağız,yüksek amper,uygun olmayan elektrod ve elektrod hareketi. c) Yanma kertikleri : Dinamik yükler altında çentik etkisi yapıp kırılmalar yol açar.

4 4 d) Dikişe cüruf ve oksit girmesi : Parçalar oksijenle kesildikten sonra kenarlar temizlenmeden kaynağa başlanırsa birleşmeye cüruf girmesi olağandır.ark uzun tutulursa elektrod örtüsü banyoyu havanın olumsuz etkilerinden koruyamaz. e) Süngerlilik (gözenekli olma hali,kaynak dikişinin hidrojen absorbsiyon etmesi): Sıkışmış gazların kaçmaya vakit bulamamalarından ileri gelir. Kaynak dikişinin hidrojen absorbsiyon etmesi : Kaynak sırasında hidrojen absorbsiyonu,katılaşmış kaynak metalinde porozite,balık gözlerine ve ITAB da çatlama gibi çeşitli problemlere yol açar.çünkü azot gibi hidrojende demirde reaksiyon ile ayrışır. 1- Paslı,boyalı,yağlı vb. parçaların temizlenmeden kaynak edilmesi. 2-Kaynak banyosunun çabuk katılaşması. 3-Parçaların ıslaklığı ve elektord örtüsünün rutubet almış olması. 4-Akım şiddetinin zayıf olması. f) Çatlamalar : Bunlar soğumanın başında veya sonunda meydana gelir. 1) Sıcakta Çatlamalar : Bunlar, alaşımsız çeliklerde karbon ve kükürt oranları belli bir değeri aşınca meydana çıkar.daha çok kök pasolarda görünürler.ön ısıtma kök pasosunun çatlama ihtimalini asgariye indirir. 2) Soğukta Çatlamalar : Bunlar, daha çok % 0,25 den yukarı karbonlu çeliklerde görülür.önlemek için düşük hidrojenli elektrodlar kullanılamalıdır.ayrıca ön ısıtmada yapılabilir. 3) Kaynak dikişinin hidrojen absorbsiyon etmesi : Kaynak sırasında hidrojen absorbsiyonu,katılaşış kaynak metalinde porozite,balık gözlerine ve ITAB da çatlama gibi çeşitli problemlere yol açar.çünkü azot gibi hidrojende demirde reaksiyon ile ayrışır. SÜNEKLİĞİ ARTTIRAN ETKENLER Tane Sınırları: Dislokasyonlar hareketlerini içinde bulundukları kayma sistemleri boyunca sürdürerek yüzeye çıkarlar. Taneler arasında bulunan tane sınırları amorf yapıdadır. Dislokasyonlar bu tür yapılı tane sınırlarına rastlayıca hareketlerine devam edemezler ve sınır boyunca yığılırlar. Yığılan dislokasyonların meydana getirdiği gerilme alanı arkadan gelenlerin hareketini zorlaştırır. Bu nedenle şekil değiştirmeyiarttırmak için gerilmeyi yükseltmek gerekir. Taneler küçüldükçe birim hacimdeki tane sınırı alanı büyür, kaymaya karşı direnç artar, bunun sonucu plastik şekil değiştirme zorlaşır, dolayısıyla sertlik ve mukavemet artar, fakat süneklik azalır.

5 5 Dislokasyonların Karşılıklı Etkileşmesi ve Distorsiyonlar: Dislokasyonların çevrelerinde mevcut gerilme alanları nedeni ile karşılıklı olarak etkileşirler. Karşılşan aynı işaretli dislokasyonların gerilme alanları etkilenir, zıt işaretlilerinki ise birbirlerini yok eder. Birbirlerini kesen dislokasyonlarda Burger vektörü kadar basamak oluşur, boyları, dolayısıyla enerjileri artar. Diğer taraftan kayma düzlemlerini delen dislokasyon çizgileri bir dislokasyon ormanı oluştururlar, bunlara rastlayan dislokasyon çizgileri aralarında yaylanarak gaçmeye zorlanırlar. Gerilme arttırıldığı zaman değişik düzlemler üzerinde birden fazla kayma sistemi etkin hale gelerek birbiri ile etkileşirler. Ayrıca aşırı zorlamalar kristal düzlemlerini distorsitona uğratır, düzlemlerin düzgünlüğünü bozar. Bu durumda dislokasyonların hareketi dahada zorlaşır. Bütün bu etkenler nedeni ile plastik şekil değiştirme sürekli olarak zorlaşır, dolayısıyla sertlik ve mukavemet artar. Bu şekilde plastik şekil değiştirme sonucu oluşan sertlik artışına şekil değiştirme sertleşmesi veya pekleşme denir. Metallerdeplastik şekil değiştirme arttıkça sertlik ve mukavemet yükselir, süneklik azalır, aynı zamanda enerji artar. Alaşımlandırma: Arı metaller genellikle yumuşak ve düşük mukavemetli olurlar ve kolay şekil değiştirirler. Arı metallere katılan alşım elemanları özellikleri önemli ölçüde değiştirir, genellikle ısı ve elektrik özellikleri azalır, dislokastonların hareketi zorlaşır, dolayısıyla sertlik ve mukavemet artar, süneklik azalır. Alaşımlarda mukavemeti arttırıcı iki ana etken vardır. Birincisi kafes yapısında hğomojen dağılmış yabancı atomlar, ikincisi iç yapıda dağılmış halde bulunan başka bir sert fazdır. Tane Büyüklüğünü Değiştirme: Metallerde tane büyüklüğü azaldıkça birim hacimdeki tane sınırı alanının arttığı, dislokasyon hareketlerinin engellendiği, dolayısıyla sertlik ve mukavemetin yükseldiği sünekliğin ise azaldığını biliyoruz. Metallerde katılaşma süresindeki soğuma hızı tane büyüklüğünü etkiler. Buna göre bir faz dönüşümü sıcaklığı üstündeki bir metalde hızlı soğuma sürecinde çekirdeklenme daha düşük sıcaklıklarda başlıyacağı için oluşma hızı yüksek, fakat tane boyutları küçük olur ve sonuçta ince taneli yapı elde edilir. Yavaş soğumada az sayıda fakat büyük taneler oluşur ve dolayısıyla kaba taneli yapı meydana gelir. Yüksek sıcaklıktaki bir metal soğurken faz dönüşümü söz konusu değilse soğuma hızı tane büyüklüğünü etkilemez. Isıl İşlemlerle Mukavemet Arttırma ve Çökelme Sertleşmesi: Metallerde dengeli soğuma süresinde oluşan yapılar kararlı olup belirli özelliklere sahiptirler. Denge diyagramları bileşim ve sıcaklığa bağlı olarak oluşan kararlı fazları ve faz dönüşüm sıcaklıklarını gösterirler. Bu durumda soğuma süresimde faz dönüşüöleri zorlayıcı etki bulunmaksızın kendiliğinden tamamlanır. Ancak kontrollü ısıtma ve soğutma işlemleri

6 6 ile sağlanan aşırı koşullar altında denge hali faz dönüşümleri kısmen veya tamemen önlenebilir. Bu koşullarda elde edilecek bazı denge dışı yarı kararlı fazlar üstün özelliklere sahip olabilirler. Bu ilkelere dayanarak endüstride çeşitli ısıl işlemler geliştirilmiştir. Bir ana faz içinde çok küçük parçacıklar halinde çökelmiş ikinci bir faz şekil değiştirmeyi çok kısıtlar, dolayısıyla sertlik ve mukavemet artar süneklik azalır.

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK NEDİR? Kaynak; metalik veya termoplastik malzemelerin ısı, basınç veya her ikisinin etkisi altında bir malzeme ilavesi/ilave malzeme kullanmadan gerçekleştirilen bir

Detaylı

KAYNAK HATALARI VE GİDERiLMESi

KAYNAK HATALARI VE GİDERiLMESi KAYNAK HATALARI VE GİDERiLMESi Bir kaynak dikişinin tamamen hatasız veya mevcut hataların mertebe bakımından gayet düşük olması istenir. Kaynak esnasında meydana gelen hatalar, hem dikişin homojenliğini

Detaylı

MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12)

MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12) MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12) Malzemelerin Mekanik Özellikleri Mekanik tasarım ve imalat sırasında malzemelerin mekanik davranışlarının bilinmesi çok önemlidir. Başlıca mekanik özellikler:

Detaylı

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ. Malzeme Üretim Laboratuarı I Deney Föyü KAYNAK DENEYİ

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ. Malzeme Üretim Laboratuarı I Deney Föyü KAYNAK DENEYİ 1. AMAÇ Bu deneyin amacı, kaynak yolu ile yapılan birleştirmeler hakkında teknolojik bilgi verilmesi ve bu birleştirmeler sonucu malzemelerde meydana gelen bozulmaların metalurjik yönden belirlenmesi,

Detaylı

ÇELİKLER VE ISIL İŞLEM DERS NOTU

ÇELİKLER VE ISIL İŞLEM DERS NOTU METALÜRJİ ÇELİKLER VE ISIL İŞLEM DERS NOTU ADEM ŞAHİN www.malzemebilimi.net 2 I. GİRİŞ Mühendislikte tasarlanan imalatı gerçekleştirmek için kullanılacak malzeme seçiminin doğru yapılması üretim kolaylığı

Detaylı

TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK-MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ LABORATUAR RAPORU

TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK-MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ LABORATUAR RAPORU TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK-MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ LABORATUAR RAPORU DENEYĐN ADI : DARBE DE EYĐ (CHARPY) AD SOYAD :.................................... ÖĞRENCĐ NO :....................................

Detaylı

ISININ TESİRİ ALTINDAKİ BÖLGE

ISININ TESİRİ ALTINDAKİ BÖLGE ISININ TESİRİ ALTINDAKİ BÖLGE II.- Isının Tesiri Altındaki Bölgeler (Malzemelere göre) Teorik olarak ITAB ortam sıcaklığının üzerinde kalan tüm bölgeyi kapsar. Pratik olarak, bununla beraber, kaynak yönteminin

Detaylı

GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ

GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ KAYNAK TEKNOLOJİSİ III GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ Prof. Selahattin ANIK Doç. Kutsal TÜLBENTÇİ GAZALTI KAYNAĞI (KORUYUCU GAZLA KAYNAK) 1-Giriş Gazaltı yahut da koruyucu gazla kaynakta, genellikle yeri bir gazla

Detaylı

ÖZEL KAYNAKLAR ÜZERİNE KISA BİLGİLER

ÖZEL KAYNAKLAR ÜZERİNE KISA BİLGİLER ÖZEL KAYNAKLAR ÜZERİNE KISA BİLGİLER I - Galvanizli sacların kaynağı Çeliği korozyondan koruyucu çinko tabakası, saclarda, m 2 ye (iki yüz) 175 ile 650 gram arasında değişir. Çinko 420 C'ta ergir ve 907

Detaylı

DARBE DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Metalik Malzemelerin Darbe Deneyi

DARBE DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Metalik Malzemelerin Darbe Deneyi 1. Metalik Malzemelerin Darbe Deneyi Darbe deneyi gevrek kırılmaya neden olabilecek şartlar altında çalışan malzemelerin mekanik özelliklerinin saptanmasında kullanılır. Darbe deneyinin genel olarak amacı,

Detaylı

Alaşım elementlerinin çeliklere kazandırdığı özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz :

Alaşım elementlerinin çeliklere kazandırdığı özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz : ÇELİKTE ALAŞIM ELEMENTLERİ Çelikte bulunan elementleri, yabancı madde ve katkı elementleri olarak tanımlamak mümkündür. Yabancı madde, genellikle çeliğin elde edilmesi esnasında hammaddeden çeliğe geçen

Detaylı

BORU HATTI (PIPE-LINE) İNŞAATINDA KAYNAĞIN YERİ VE ÖNEMİ

BORU HATTI (PIPE-LINE) İNŞAATINDA KAYNAĞIN YERİ VE ÖNEMİ BORU HATTI (PIPE-LINE) İNŞAATINDA KAYNAĞIN YERİ VE ÖNEMİ I BORU HATTI İNŞAATI Boru hatları sıvı ve gazların uzun mesafelere ekonomik olarak taşınabilmesi maksadıyla inşa edilirler. Boru hatları ile taşman

Detaylı

İMAL USULLERİ PROJESİ

İMAL USULLERİ PROJESİ İMAL USULLERİ PROJESİ KAYNAK 1.1 Kaynak Kabiliyeti 1.2 Gaz Kaynağı 1.3 Ark Kaynağının Esasları 1.4 Elektrik Ark Kaynağı 1.5 Gazaltı Ark Kaynağı 1.6 Tozaltı Kaynağı 1.7 Direnç Kaynağı 1.8 Özel Kaynak Yöntemleri

Detaylı

Alüminyum; pirinçle lehimleme, lehimleme, yapıştırma, mekanik bağlama veya Kaynak ile uygun malzeme kullanılarak veya başka metallerle, kullanılacak

Alüminyum; pirinçle lehimleme, lehimleme, yapıştırma, mekanik bağlama veya Kaynak ile uygun malzeme kullanılarak veya başka metallerle, kullanılacak Alüminyum; pirinçle lehimleme, lehimleme, yapıştırma, mekanik bağlama veya Kaynak ile uygun malzeme kullanılarak veya başka metallerle, kullanılacak uygun tekniklerle birleştirilebilir. Alaşım cinsi, birleşim

Detaylı

FAZLAR ve DEMİR-SEMENTİT DİYAGRAMI TTT DİYAGRAMLARI ÇELİK ISIL İŞLEMLERİ KASIM 2011

FAZLAR ve DEMİR-SEMENTİT DİYAGRAMI TTT DİYAGRAMLARI ÇELİK ISIL İŞLEMLERİ KASIM 2011 FAZLAR ve DEMİR-SEMENTİT DİYAGRAMI TTT DİYAGRAMLARI ÇELİK ISIL İŞLEMLERİ KASIM 2011 Faz kavramı Kristal yapılı malzemelerin iç yapılarında homojen ve belirli özellikler gösteren bölgelere faz (phase) adı

Detaylı

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması.

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması. 1 1. GİRİŞ ve AMAÇ 1.1. Tanım ve İşlemin Esasları Tel çekme, kalın kesitli olan bir telin çekme matrisi içinden geçirilerek kesitini küçültme işlemidir. Çekme yönteminde malzemeler matris olarak adlandırılan

Detaylı

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü. Yayın No: 3 GAZALTI ARK KAYNAĞI (TIG MIG MAG)

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü. Yayın No: 3 GAZALTI ARK KAYNAĞI (TIG MIG MAG) I GEV Gedik Eğitim Vakfı Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü Yayın No: 3 GAZALTI ARK KAYNAĞI (TIG MIG MAG) Prof. Dr. Selâhaddin ANIK Doc. Dr. Murat Vural II ÖNSÖZ Günümüzde kaynak

Detaylı

Pratik olarak % 0.2 den az C içeren çeliklere su verilemez.

Pratik olarak % 0.2 den az C içeren çeliklere su verilemez. 1. DENEYİN AMACI: Farklı soğuma hızlarında (havada, suda ve yağda su verme ile) meydana gelebilecek mikroyapıların mekanik özelliklere etkisinin incelenmesi ve su ortamında soğutulan numunenin temperleme

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Alternatif Yapı Malzemeleri 2. Yapılarda çelik kullanımı 2.4. Çelik birleşim malzemeleri 2.4.1. Giriş 2.4.2. Düğüm noktalarının teşkilinde perçin-bulon-kaynak

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İÇİN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA RAPORU. Doç.Dr.Ahmet Necati YELGİN

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İÇİN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA RAPORU. Doç.Dr.Ahmet Necati YELGİN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İÇİN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA RAPORU Doç.Dr.Ahmet Necati YELGİN KAYNAKLI BAĞLANTILARIN DEĞİŞKEN ve ÇOK EKSENLİ YÜKLER ALTINDAKİ ULTRA DÜŞÜK ÇEVRİMLİ (UDÇY) YORULMA DAVRANIŞI Araştırma

Detaylı

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MALZEME BILGISI B11

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MALZEME BILGISI B11 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Genelde malzemeyle ilgili sorunlar, belirli bir uygulama için uygun kombinasyona sahip malzeme veya malzemelerin seçimi sırasında ortaya çıkar. Bu nedenle karar verme konumunda

Detaylı

Isıl İşlemlere Giriş ÇELİKLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Isıl İşlemlere Giriş ÇELİKLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ Isıl İşlemlere Giriş Katı haldeki metal ve alaşımlarla, belirli özellikler kazandırmak amacıyla bir veya daha çok sayıda, yerine göre birbiri peşine uygulanan ısıtma ve soğutma işlemleridir. Çeliklerin

Detaylı

DÖKME DEMİRLER VE DÖKME DEMİRLERİN KAYNAĞI

DÖKME DEMİRLER VE DÖKME DEMİRLERİN KAYNAĞI DÖKME DEMİRLER VE DÖKME DEMİRLERİN KAYNAĞI Derleyen: MELİKE MİHRAN CAVCAR Şubat, 1996 İÇİNDEKİLER: DÖKME DEMİRLER... 2 1.DÖKME DEMİRLERİN TÜRLERİ VE UYGULAMA ALANLARI... 5 1.1. BEYAZ DÖKME DEMİRLER VE

Detaylı

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması KAYNAK TEKNĠĞĠ Tarifi: Kaynak tatbik edileceği malzemenin cinsine göre, metal kaynağı ve plastik malzeme kaynağı olarak ele alınır. Metal Kaynağı: Metalik malzemeyi ısı veya basınç veya her ikisini birden

Detaylı

Kristalleşme ve Kusurlar

Kristalleşme ve Kusurlar Kristalleşme ve Kusurlar 1 Kristalleşme mekanizması Kristalleşme, sıvı halden katı hale geçiş olup, çekirdeklenme ve çekirdeklerin büyümesi aşamalarından meydana gelir. Sıvı içerisinde atomlar belirli

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1-2-3

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1-2-3 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

TUNGSTENİN KAYNAĞI GENEL MÜLÂLAHAZALAR

TUNGSTENİN KAYNAĞI GENEL MÜLÂLAHAZALAR TUNGSTENİN KAYNAĞI GENEL MÜLÂLAHAZALAR Yeryüzünde genellikle demir-manganez içeren Wolframit ve kalsium içeren Scheelit halinde bulunan tungsten cevherinden asitler, süzme eriyikleri ve oksijenle geniş

Detaylı

BÖLÜM 1. ÜRETİM KAVRAMI. 1.1. Giriş

BÖLÜM 1. ÜRETİM KAVRAMI. 1.1. Giriş BÖLÜM 1. ÜRETİM KAVRAMI 1.1. Giriş Metaller insanlar tarafından binlerce yıldan beri kullanılmakla birlikte, ilk yararlı metalin nasıl üretildiği kesin olarak bilinmemektedir. Metallerin erken çağlardan

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞİŞİMİN GELECEĞİ AYMYO YAYINLARI DERS NOTU NO: 00 MALZEME BİLGİSİ

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞİŞİMİN GELECEĞİ AYMYO YAYINLARI DERS NOTU NO: 00 MALZEME BİLGİSİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞİŞİMİN GELECEĞİ AYMYO YAYINLARI DERS NOTU NO: 00 MALZEME BİLGİSİ Hazırlayan Öğr. Gör. Serap KARAGÖZ Makine Resim Konstrüksiyon Programı Aydın

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ. DEMİR ve ÇELİK

MALZEME BİLGİSİ. DEMİR ve ÇELİK MALZEME BİLGİSİ Dr.- Ing. Rahmi ÜNAL Konu: DEMİR ve ÇELİK 1 DEMİR ve ÇELİK Demir karbon alaşımları iki sınıfa ayrılabilir; 1. Demir karbon alaşımlarında (alaşımsız çelikler) sadece demir ve karbon bulunur.

Detaylı