EAF Çelik İzabe Cürufunun Karayolu İnşaatında Dolgu, Temel ve Alttemel Malzemesi Olarak Kullanımı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EAF Çelik İzabe Cürufunun Karayolu İnşaatında Dolgu, Temel ve Alttemel Malzemesi Olarak Kullanımı"

Transkript

1 + EAF Çelik İzabe Cürufunun Karayolu İnşaatında Dolgu, Temel ve Alttemel Malzemesi Olarak Kullanımı Prof. Dr. Attila Dikbaş İnş. Yük. Müh. Fatih Yonar

2 + Projenin Başlangıcı İskenderun Bölgesi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi ne yönelik olarak İTÜ Akademik Firması TechnoBee Proje ve Teknoloji Geliştirme Ltd. Şti. / İTÜ Proje Yönetim Merkezi ile TTGV arasında tarihinde "EAF Cürufunun bölgede karayolu inşaatında değerlendirilmesi" için bir Ar- Ge Sözleşmesi yapılmıştır tarihinde İskenderun Körfezi bölgesinde elektrik ark fırını ile çelik üretimi yapan Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A. Ş., TTGV ve TechnoBee Akademik Firması / İTÜ Proje Yönetim Merkezi nin ortak kararı ile proje kapsamında laboratuvar çalışmalarında örneklem olarak kullanılacak cüruf malzemesini temin edecek firma olarak belirlenmiştir tarihinde TTGV ve TechnoBee Akademik Firması / İTÜ Proje Yönetim Merkezi nden birer heyet Ekinciler İskenderun Tesisi'ni ziyaret etmiş, üretime yönelik bilgiler ve cüruf numuneleri alınmıştır.

3 + AMAÇ Bu çalışmanın temel amacı; elektrik ark ocaklı çelik tesislerinde yan ürün olarak ortaya çıkan çelik cürufunun (bundan sonra EAF cürufu olarak anılacaktır) yol inş aatında değerlendirilmesine yönelik incelemelerin yapılması, avantajlarının belirlenmesidir.

4 + Ülkemizde Mevcut Durum 2012 yılı istatistiklerine göre Türkiye de 35 milyon tondan fazla çelik üretilmiştir. Bu değer ile ülkemiz dünyanın en büyük 9. çelik üreticisidir. Belirtilen üretimin 1/4 kadarı birincil kaynaklardan olan demir cevherinden (yüksek fırın ve bazik oksijen fırını(bof)) diğer bölümü ise hurda olarak adlandırılan başlıca bileşeni demir olan, kullanılma ömürlerinin sonuna gelinmiş malzemeler ve sektörde üretim esnasında oluşan yan ürünlerin değerlendirilmesiyle (elektrik ark fırını) elde edilmektedir. Ülkemizde yıllık üretim kapasitesi tonun üzerinde olan 26 EAF ve 3 entegre tesis mevcuttur.

5 + Ülkemizde Mevcut Durum Ülkemizde şu ana kadar demir-çelik üretiminden elde edilen cürufun büyük kısmının atıl durumda saklama alanlarında bekletildiği ve her yıl 3 milyon tondan fazla EAF cürufunun bu atıl yığına eklendiği bilinmektedir.

6 + Cürufun Kullanım Alanları Kullanım Alanları: ABD Avustralya Almanya Japonya Karayolu İnşaatı Çimento / Beton İçsel Geri Dönüşüm İçsel Depolama 4 Gübre / Toprak 5 11 Dolgu / Hidrolik Yapılar Nihai Depolama 17 2 Diğer

7 + Proje Kapsamı İskenderun Körfezinde Endüstriyel Simbiyoz Projesi kapsamında Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A. Ş. den alınan cüruf numuneleri üzerinde Karayolları Teknik Şartnamesi 2006 da tanımlanan, granüler tabakalar ve bağlayıcılı tabakalarda kullanılabilecek agregaya ilişkin deneyler gerçekleştirilmiş, önerilen tane boyutu dağılımlarına göre model karışımlar hazırlanmış ve taşıma gücü oranları belirlenmiştir.

8 + Detaylar Yapılan literatür araştırmalarında; CaO ve MgO içeriğinin cüruf ile imal edilmiş granüler ve bağlayıcılı tabakaların genleşmesine yol açtığı, yaşlandırma işleminden sonra kullanılmasının uygun olduğu belirtilmiştir. Bu bilgiler kapsamında 2 yıllık bekleme süresini geçmiş numuneler tercih edilmiştir. Başlangıç çalışması olarak doğrudan kullanım hedeflenmiş, alınan numuneler hiçbir fiziksel işlemden (konkasör ile boyutlandırma) geçirilmemiştir.

9 + Teknik Fizibilite Analizi EAF cürufunun karayolu inşaatında yapay agrega olarak kullanımına ilişkin Karayolları Teknik Şartnamesi 2006 daki deneyler dikkate alınmıştır. Bu kapsamda malzemenin; dolgu, alttemel, granüler temel, bitümlü temel, aşınma ve binder tabakalarında kullanımı irdelenmiştir.

10 + Teknik Fizibilite Analizi EAF cürufu, dolgu, alttemel ve granüler temel malzemesi için Karayolları Teknik Şartnamesi 2006 da yer alan koşulları sağlamaktadır. Yapılan sıkışma ve taşıma gücü oranı (Proctor ve CBR) deneylerinde, taşıma gücünde doğal agrega ile yapılan kontrol karışımına nazaran ortalama %95 lik bir artış gözlemlenmiştir. Şartnameden ayrı olarak ASTM D-4792 kapsamında cürufun potansiyel genleşmesi incelenmiş ve yapılan deneylerde herhangi bir genleşme gözlemlenmemiştir.

11 + Teknik Fizibilite Analizi Cürufun gözenekli yapısı nedeniyle su absorbsiyonu, doğal agregaya oranla yüksektir. Ekonomik nedenlerden su absorbsiyonu yüksek olan agregaların bağlayıcılı tabakalarda kullanılması tavsiye edilmemektedir. Cüruf iyi kenetlenebilen, dayanıklı bir malzeme olması ve %13 oranında daha yüksek sürtünme katsayısı sağlaması Skid nedeniyle resistance performans measurements deneyleri yapılarak bağlayıcılı September 2008 versus March 2009 tabakalarda kullanımı daha detaylı olarak incelenecektir. Test field on motorway A1 - Two measurements - Skid resistance at 80 km/h SR (S,T) SR(V,T)_Sep'08 SR(V,T)_Mar'09 Steel slag Crushed stone Chainage (m)

12 + Ekonomik Fizibilite Analizi Kaynak ve enerji maliyetlerindeki tasarruf dikkate alındığında; malzemenin soğutma prosesinde granüler hale gelmesi ve doğal taş ocağındaki bir takım maliyet kalemlerinin ortadan kalkması ile cürufun piyasaya sunulmak amacıyla düzenlenme maliyetinin, doğal agrega üretim maliyetinden %30 oranında düşük olduğu belirlenmiştir. Halihazırda cürufun stoklanması için m 2 'lik bir alana ihtiyaç duyulurken, cürufun stabilizasyonu için ilk 5,5 senelik süreçte m 2 'lik, üretimin aynı kalması durumunda belirtilen süre sonunda 7.500m 2 'lik bir stok sahasına ihtiyaç duyulacaktır.

13 + Ekonomik Fizibilite Analizi Üretim maliyeti ile nakliye maliyeti kıyaslandığında cürufun 37 km'ye kadar taşınmasının doğal agregaya oranla daha ekonomik olduğu belirlenmiştir. 80,00 TL 70,00 TL 60,00 TL Bedel 50,00 TL 40,00 TL 30,00 TL 20,00 TL Doğal Agrega Cüruf 10,00 TL 0,00 TL Taşıma Mesafesi (km)

14 + Çevresel Fizibilite Analizi Cürufun çevresel etkilerinin incelenmesi kapsamında gerekli eluat testleri gerçekleştirilmiş ve uluslararası çalışmalar irdelenmiştir. Deneysel çalışmalarda söz konusu cürufun, kimyasal veya biyolojik olarak önemli derecede herhangi bir değişime uğramayan, çözünmeyen, yanmayan, fiziksel veya kimyasal olarak reaksiyona girmeyen, biyolojik bozunmaya uğramayan veya temas ettiği maddeleri çevreye veya insan hayatına zarar verecek şekilde etkilemeyen ve toplam sızıntı kabiliyeti ve ekotoksisitesi önemsiz miktarda olan, özellikle yüzeysel su ve yeraltı suyu kirliliği tehlikesi yaratmayan inert atık olduğu belirlenmiştir.

15 + Sonuçlar EAF çelik izabe cürufunun karayolu inşaatında yapay agrega olarak kullanılması ile: n Yol üstyapılarının performansı olumlu yönde geliştirilebilecek, Yüksek stabilite, n Yüksek taşıma kabiliyeti, n Düşük deformasyon, Comparison Comparison between between microtextures microtextures n Yüksek kayma-sürtünme katsayısı n The The microtexture microtexture ofof

16 + Sonuçlar Ekonomik yarar sağlanacak, Performansa olan katkısı ile daha uzun ömürlü üstyapı inşaatı sağlanacak, Madenciliğ e oranla düş ük maliyetli agrega kullanılabilecek, EAF tesislerinin cüruf bertaraf maliyetleri düşürülebilecektir.

17 + Sonuçlar n Çevreye olan etki indirgenebilecek, Cüruf stok sahası alanlarının azaltılması, n Taş ocaklarından kaynaklanan görsel kirlilik, gürültü kirliliği, patlatmadan kaynaklanan titreşimlerin doğaya olumsuz etkisi ve tozlaşmanın bir miktar önüne geçilebilecektir. n n Doğal kaynakların belirli oranda korunumu sağlanacaktır.

18 + İlginiz için teşekkürler

19 + Kaynaklar Application of Steel Slag Agrregate in Road Construction, Ana Mladenovic, Darko Kokot, Zvonko Cotic, Loris Bianco, Safwat Said Elektrik Ark Fırınlı Çelik Tesislerinde Üretilen Çelik Cürufunun Dolgu, Temel, ve Alttemel Olarak Kullanımına İlişkin Teknik Rapor, TechnoBee Ltd. Şti., İTÜ Malzeme UYGAR Merkez Müdürlüğü Alataş, T., Somunkıran, E. T., & Ahmedzade, P. (2006). Ereğli Demir Çelik Fabrikası Cürufunun Asfalt Betonunda Agrega Olarak Kullanılması. Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der., Euroslag. (2010). Use of Slags in Europe. Haziran 2011 tarihinde Euroslag: pages/use.html adresinden alındı KGM. (2006). Karayolları Teknik Şartnamesi. Ankara: Karayolları Genel Müdürlüğü. Pasetto, M., & Baldo, N. (2011). Construction and Building Materials. pp Sofilic, T., Mladenovic, A., & Sofilic, U. (2010). Characterization Of The Eaf Steel Slag As Aggregate For Use In Road Construction. Sisak, Crotia. Yılmaz, A., & Sütaş, İ. (2008). Ferrokrom Cürufunun Yol Temel Malzemesi Olarak Kullanımı. İMO Teknik Dergi, TOBB, Türkiye İnşaat Malzemeleri Sektör Görünüm Raporu 2011, Deolitte Türkiye 6. Ulusal Kırmataş Sempozyumu Sonuç Bildirgesi, TMMOB, Maden Müh. Odası, Sivas, 7 Ekim 2011 T. C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, B.18.0.ÇYG /19363 sayılı yazısı, Aggregates Case Study, Final Report, Vienna, March 2008

20 + Kaynaklar EAF İle Çelik Üretiminde Oluşan Curufların Değerlendirilme Olanakları, Ülkemizde Ve Dünyada Mevcut Durumun Analizi, İstanbul Teknik Üniversitesi Technobee Proje Ve Teknoloji Geliştirme, İstanbul, Temmuz 2011 Cüruftan Demir-Çelik Üretimi, Prof. Dr. Mustafa Öztürk, TBMM Çevre Komisyonu Başkan Vekili Defining of EAF steel slag application possibilities in asphalt mixture production, Tahir Sofilic, Ana Mladenovic, Una Sofilic Experimental evaluation of high performance base course and road base asphalt concrete with electric arc furnace steel slags, Marco Pasetto, Nicola Baldo Mix design and performance analysis of asphalt concretes with electric arc furnace slag, Marco Pasetto, Nicola Baldo Performance comparative analysis of stone mastic asphalts with electric arc furnace steel slag: a laboratory evaluation, Marco Pasetto, Nicola Baldo Skid resistance performance of asphalt wearing courses with electric arc furnace slag aggregates, Fotini Kehagia

İSKENDERUN KÖRFEZİ NDE ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROJESİ UYGULAMA AŞAMASI

İSKENDERUN KÖRFEZİ NDE ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROJESİ UYGULAMA AŞAMASI İSKENDERUN KÖRFEZİ NDE ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROJESİ UYGULAMA AŞAMASI (Ocak 2011 Şubat 2014) SONUÇLAR VE KAZANIMLAR İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ NEDİR? Endüstriyel

Detaylı

Ereğli Demir Çelik Fabrikası Cürufunun Asfalt Betonunda Agrega Olarak Kullanılması

Ereğli Demir Çelik Fabrikası Cürufunun Asfalt Betonunda Agrega Olarak Kullanılması Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (2), 225-234, 2006 18 (2), 225-234, 2006 Ereğli Demir Çelik Fabrikası unun Asfalt Betonunda Agrega Olarak Kullanılması Taner ALATAŞ,

Detaylı

İSKENDERUN KÖRFEZİ NDE ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROJESİ VE TÜRKİYE DE DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ ATIKLARININ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

İSKENDERUN KÖRFEZİ NDE ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROJESİ VE TÜRKİYE DE DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ ATIKLARININ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI İSKENDERUN KÖRFEZİ NDE ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROJESİ VE TÜRKİYE DE DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ ATIKLARININ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Şubat 2012 Giriş Endüstriyel Simbiyoz kavramı

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIKLARIN İNŞAAT SEKTÖRÜNDE KULLANIMI İLE GERİ KAZANILMASI VE ÇEVRESEL ETKİLERİNİN AZALTILMASI

ENDÜSTRİYEL ATIKLARIN İNŞAAT SEKTÖRÜNDE KULLANIMI İLE GERİ KAZANILMASI VE ÇEVRESEL ETKİLERİNİN AZALTILMASI 14-17 Mayıs 2008 Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü ENDÜSTRİYEL ATIKLARIN İNŞAAT SEKTÖRÜNDE KULLANIMI İLE GERİ KAZANILMASI VE ÇEVRESEL ETKİLERİNİN AZALTILMASI Ahmet BEYCİOĞLU 1*, Celalettin

Detaylı

Mermer Agregası ve Uçucu Külün Kilitli Parke Taşı Üretiminde Kullanılması

Mermer Agregası ve Uçucu Külün Kilitli Parke Taşı Üretiminde Kullanılması Mermer Agregası ve Uçucu Külün Kilitli Parke Taşı Üretiminde Kullanılması ÖZET: Bu çalışmada, atık malzeme olan mermer ve uçucu külün kilitli parke taşı üretiminde kullanılması araştırılmıştır. Çalışmada,

Detaylı

ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TEMİZ ÜRETİM (SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM) AR-GE PROJE PAZARI

ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TEMİZ ÜRETİM (SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM) AR-GE PROJE PAZARI ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TEMİZ ÜRETİM (SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM) AR-GE PROJE PAZARI 11 Nisan 2013 Adana ETKİNLİK ORTAKLARI FİNANSE EDENLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...1 SÖZLÜ SUNUMLAR...5 Yapı Malzemeleri ve İnşaat

Detaylı

ATIK LASTİK KATKISININ SICAK ASFALT ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF WASTE TIRE ADDITIVES ON HOT MIX ASPHALT PROPERTIES

ATIK LASTİK KATKISININ SICAK ASFALT ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF WASTE TIRE ADDITIVES ON HOT MIX ASPHALT PROPERTIES Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXII, Sayı:2, 2009 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Vol: XXII, No:2, 2009

Detaylı

ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KAPSAMINDA ATIKLARDAN DEĞERLİ ÜRÜNLERİN ELDESİ İÇİN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME PROJELERİ

ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KAPSAMINDA ATIKLARDAN DEĞERLİ ÜRÜNLERİN ELDESİ İÇİN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME PROJELERİ ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KAPSAMINDA ATIKLARDAN DEĞERLİ ÜRÜNLERİN ELDESİ İÇİN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME PROJELERİ TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ MALZEME ENSTİTÜSÜ Şubat 2014 Ankara Endüstriyel Simbiyoz Konferansı,2014

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Muhammet BİLEN ÇELİKHANE CURUFLARINDAN LİÇ-KARBONATLAŞTIRMA PROSESİ İLE KALSİYUM KARBONAT KAZANILMASI MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

Bitüm Emdirilmiş Atık Mukavva Levhaların Asfalt Betonunda Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Bitüm Emdirilmiş Atık Mukavva Levhaların Asfalt Betonunda Kullanılabilirliğinin Araştırılması Bitüm Emdirilmiş Atık Mukavva Levhaların Asfalt Betonunda Kullanılabilirliğinin Araştırılması * 1 Metin İPEK, 2 Kemalettin YILMAZ, 3 Barış GÖKÇEK, 2 Hüseyin ULUGÖL, 1 Kutalmış Recep AKÇA 1 Sakarya Üniversitesi,

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article. Mermer Tozu Katkısının Çimento Harcı Donma-Çözünme Özellikleri Üzerine Etkisi

Araştırma Makalesi / Research Article. Mermer Tozu Katkısının Çimento Harcı Donma-Çözünme Özellikleri Üzerine Etkisi BEÜ Fen Bilimleri Dergisi BEU Journal of Science 1(), 85-91, 1 1(), 85-91, 1 Araştırma Makalesi / Research Article Mermer Tozu Katkısının Çimento Harcı Donma-Çözünme Özellikleri Üzerine Etkisi R. Tuğrul

Detaylı

DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 1.GİRİŞ Mermer üretiminde ülkemiz dünyada önemli bir yere sahiptir. Mermer ocak işletmeciliği ve işleme

Detaylı

Atık Lastiklerin Çimento ve Beton Sektöründe Kullanım Potansiyelleri

Atık Lastiklerin Çimento ve Beton Sektöründe Kullanım Potansiyelleri 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Atık Lastiklerin Çimento ve Beton Sektöründe Kullanım Potansiyelleri *Y. Koçak 1, L. Alpaslan 2 1 Düzce Üniversitesi,

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI. KUM, KİL ve TAŞOCAKLARI SEKTÖR RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI. KUM, KİL ve TAŞOCAKLARI SEKTÖR RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI KUM, KİL ve TAŞOCAKLARI SEKTÖR RAPORU Hazırlayan : Serap ALP Mayıs, 2004 İÇİNDEKİLER 1. ÜRÜN TANIMI Ve KAPSAMI 2. ÜRETİM 3. DIŞ TİCARET 4. İSTANBUL İLİ ve ÇEVRESİNDE BULUNAN KIRMATAŞ

Detaylı

Beton Asfaltın Farklı Türden Temeller Üzerindeki Serbest Basınç Mukavemet Değerinin Değişimi

Beton Asfaltın Farklı Türden Temeller Üzerindeki Serbest Basınç Mukavemet Değerinin Değişimi Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (1), 91-97, 2006 18 (1), 91-97, 2006 Beton Asfaltın Farklı Türden Temeller Üzerindeki Serbest Basınç Mukavemet Değerinin Değişimi

Detaylı

Atık PVC Katkılı Hafif Betonların Özellikleri ve Tarımsal Yapılarda Kullanım Olanakları

Atık PVC Katkılı Hafif Betonların Özellikleri ve Tarımsal Yapılarda Kullanım Olanakları Atık PVC Katkılı Hafif Betonların Özellikleri ve Tarımsal Yapılarda Kullanım Olanakları S. Şahin 1 S. Karaman 2 İ. Örüng 1 1 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Erzurum

Detaylı

İNŞAAT ATIKLARININ ASFALTTA GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMESİ OLARAK KULLANILMASI. Dr. İbrahim SÖNMEZ

İNŞAAT ATIKLARININ ASFALTTA GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMESİ OLARAK KULLANILMASI. Dr. İbrahim SÖNMEZ İNŞAAT ATIKLARININ ASFALTTA GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMESİ OLARAK KULLANILMASI Dr. İbrahim SÖNMEZ 1. GİRİŞ Atıkların hammadde gibi kullanılarak yeni bir maddeye dönüştürülmesine geri dönüşüm denir. Ekonomik zorluklarla

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK Anabilim Dalı: ĠnĢaat Mühendisliği Programı: UlaĢtırma Tez DanıĢmanı:

Detaylı

Maden işletmelerinde yer alan önemli çevresel

Maden işletmelerinde yer alan önemli çevresel Makale www.madencilik-turkiye.com Yrd. Doç. Dr. Bayram Erçıkdı bercikdi@ktu.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Ferdi Cihangir cihangir@ktu.edu.tr Prof. Dr. Ayhan Kesimal kesimal@ktu.edu.tr Doç. Dr. Hacı Deveci hdeveci@ktu.edu.tr

Detaylı

Volkan Emre UZ, İslam GÖKALP, S. Ercan EPSİLELİ, Mehtap TEPE

Volkan Emre UZ, İslam GÖKALP, S. Ercan EPSİLELİ, Mehtap TEPE Volkan Emre UZ, İslam GÖKALP, S. Ercan EPSİLELİ, Mehtap TEPE ««KARAYOLLARI TEKNİK ŞARTNAMESİNDE (KTŞ) YER ALAN PÜRÜZLENDİRME UYGULAMASI VE BU UYGULAMADA ENDÜSTRİYEL ATIKLARIN KULLANILABİLİRLİĞİ»» Karayolları

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences DENİZLİ BÖLGESİ TRAVERTEN ARTIKLARININ BETON AGREGASI OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

51.000.000 USD $ (99.450.000 TL)

51.000.000 USD $ (99.450.000 TL) PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFONU VE FAKS NUMARALARI CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Muallim Naci Cad. No:69 Ortaköy Beşiktaş / İSTANBUL Tel : (212) 310 33 00 Faks: (212) 310 33 00 PROJENİN ADI İSKELESİ PROJENİN

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO - VERİMLİLİK)

TEMİZ ÜRETİM (EKO - VERİMLİLİK) GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİSİ BELİRLENDİ veya kuruluşun iş birliği ile uygulanacağı tanımlandı. Strateji ve Eylem Planı nın izlenmesi, değerlendirilmesi ve gerekli görüldüğü hallerde eylemlerin revize edilmesi

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK 26 Mart 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27533 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Politikaları ve Entegre Ürün Yönetimi

Türkiye de Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Politikaları ve Entegre Ürün Yönetimi Türkiye de Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Politikaları ve Entegre Ürün Yönetimi REW İstanbul 2011, 7. Uluslararası Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Fuarı 10 Haziran 2011, TÜYAP Kongre

Detaylı

EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI TR62 (Adana, Mersin) Bölgesi Bu rapor Çukurova Kalkınma Ajansı uzmanları Erkut ALTUNTOP, Hakan BOZLU ve Esmanur KARABIYIK tarafından hazırlanmıştır. MAYIS 2014

Detaylı

Sıcak Asfalt Karışımı (BSK) Üretimi Açısından İstanbul Taşocaklannın Genel Değerlendirilmesi: Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri

Sıcak Asfalt Karışımı (BSK) Üretimi Açısından İstanbul Taşocaklannın Genel Değerlendirilmesi: Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri Sıcak Asfalt Karışımı (BSK) Üretimi Açısından İstanbul Taşocaklannın Genel Değerlendirilmesi: Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri With Respect To Produce Hot Mix Asphalt, General Evaluation Of Quarries

Detaylı

ESNEK ÜSTYAPILARDA İMALAT VE UYGULAMA KUSURLARI

ESNEK ÜSTYAPILARDA İMALAT VE UYGULAMA KUSURLARI T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ESNEK ÜSTYAPILARDA İMALAT VE UYGULAMA KUSURLARI Yüksek Lisans Tezi Salih AYÇİÇEK İSTANBUL, 2011 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KENTSEL SİSTEMLER VE ULAŞTIRMA

Detaylı

FARKLI ORANLARDAKİ YAPAY PUZOLAN KATKILI BETONLARIN SU İŞLEME DERİNLİĞİNİN ULTRASES GEÇİŞ HIZI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

FARKLI ORANLARDAKİ YAPAY PUZOLAN KATKILI BETONLARIN SU İŞLEME DERİNLİĞİNİN ULTRASES GEÇİŞ HIZI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 1, Article Number: 1A0006 ENGINEERING SCIENCES Received: February 2008 Accepted: January 2009 Series : 1A ISSN : 1308-7231

Detaylı

ÖZET. Planlama Uzmanlığı Tezi DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNDE ATIK YÖNETİMİ. Yasin ÖCAL

ÖZET. Planlama Uzmanlığı Tezi DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNDE ATIK YÖNETİMİ. Yasin ÖCAL TEŞEKKÜR Tez konusunun belirlenmesinden başlayarak son aşamaya kadar desteğiyle yanımda olan, bilgi ve deneyimiyle beni yönlendiren, çalışmaya teşvik eden, sorularımı ve sorunlarımı çözerken sabırla destekte

Detaylı