SERMAYE PİYASASI KURULU İZAHNAMEDİR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU İZAHNAMEDİR"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU BORSA İSTANBUL A.Ş. (BİAŞ) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) NDA İŞLEM GÖRECEK PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAMEDİR 2013

2 Gürocak Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış / ödenmiş sermayesinin den ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek toplam nominal değerli payların halka arzına ilişkin izahnamedir. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) nun 6 ncı maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarih ve... sayı ile onaylanmıştır. Ancak izahnamenin onaylanması izahnamede yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, söz konusu sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca izahnamede yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraççılar sorumludur. Zararın söz konusu kişilerden tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması hâlinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden lider aracı kurum, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi izahnamede yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden bu Kanun hükümleri çerçevesinde sorumludur. İzahname ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmasından aşağıda unvanları belirtilen kuruluşlar ile bu kuruluşları temsile yetkili kişiler sorumludur: Gürocak Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve halka arzda aracı kurum ve piyasa danışmanı olarak yer alan Neta Yatırım A.Ş. izahname ve eklerinin tamamından sorumludur. Yatırımcılara Uyarı: Bu izahname, düşünülmektedir, planlanmaktadır, hedeflenmektedir, tahmin edilmektedir, beklenmektedir gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik açıklamalar içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece izahnamenin yayım tarihindeki öngörüleri ve beklentileri göstermektedir. Birçok faktör, Ortaklığımızın geleceğe yönelik açıklamalarının öngörülenden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir. 2

3 I. PİYASA DANIŞMANI GÖRÜŞÜ: tarihinde Piyasa Danışmanı Anlaşması imzaladığımız Gürocak Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye ilişkin kurum görüşümüz aşağıda belirtilmiştir. Şirket, sermaye piyasalarından fon sağlamak amacıyla ihraç edeceği menkul kıymetlerin işlem görmesi amacıyla BİAŞ bünyesinde kurulan Gelişen İşletmeler Piyasası nda sermaye artırımı yolu ile halka açılmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve BİAŞ a başvuruda bulunmuştur. Rapor ve eklerinden de anlaşılacağı üzere, Şirket sermaye piyasası mevzuatı ve diğer mevzuatlardan kaynaklanan hukuki ve mali yükümlülüklerini sağlayacak şekilde yapı oluşturmuş, iş süreçlerini tanımlamış ve belirlemiştir. Halka arzdan elde edilecek nakdin tamamı, Şirket faaliyetlerinde ve yeni yatırımların finansmanında kullanılacaktır. Elde edilecek gelirin daha çok, ileriki dönemde plastik sektöründe büyüme hedefleri çerçevesinde, teknolojik gelişmelere paralel olarak makine ve teçhizatların geliştirilmesi, mevcut kapasitenin artırılması ve palet streç hattı satın alınması gibi bu sektörle ilgili yeni yatırımların finansmanında ve karlılık kriterleri gözönünde bulundurularak belirlenecek ve gerekli fizibilite çalışmaları yapılarak karar verilecek olan yeni yatırım alanlarında kullanılması planlanmaktadır. Şirket, bunun neticesinde de satış hasılatını artırmayı, faaliyetlerini geliştirerek sürdürmeyi ve faaliyet sonuçları itibarıyla da karlılığı arttırmayı hedeflemektedir. Kurum olarak, Gürocak Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nezdinde yaptığımız çalışma ve değerlendirmeler sonucunda ve Şirketin tarafımıza sunduğu bilgi ve belgeler doğrultusunda, Gürocak Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin gelişme ve büyüme potansiyeline sahip bir şirket olduğunu, Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İsletmeler Piyasası Listesi ne kabul edilerek, sermaye piyasalarından yararlanmasının uygun olacağı görüsünü bilgilerinize sunarız. Piyasa danışmanı raporu izahname ekinde ve internet sitelerinden ulaşılabilir. 3

4 II. BORSA GÖRÜŞÜ 4

5 III. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR: Yoktur. IV. GİP TE RİSK BİLDİRİM FORMU UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ Borsa üyeleri, müşterilerinin GİP te işlem görecek menkul kıymetlerin birincil ve ikincil piyasa işlemlerine aracılık yapmadan önce, ortaklık paylarının GİP Listesi ne kabul edilme kriterleri, piyasa danışmanı uygulaması, kamuyu aydınlatma hususunda GİP ve Hisse Senetleri Piyasası arasındaki farklılıklar ve GİP te işlem görecek menkul kıymetlere yatırım yapmanın riski ve karşılaşabilecekleri diğer riskler konusunda yatırımcıları bilgilendirmekle yükümlüdür. Üyelerin GİP Risk Bildirim Formu nu (Ek) müşterilerinin emirlerinin GİP e iletilmesine ilk defa aracılık etmeden önce müşterilerine imzalatmaları zorunludur. Sözkonusu risk bildirim formu izahname ekinde verilmiştir.ayrıca risk bildirim formunun bir örneğine ayrıca ve internet sitelerinden ulaşılabilir. 5

6 İÇİNDEKİLER 1. ÖZET 5 2. RİSK FAKTÖRLERİ ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİLER SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER MEVCUT SERMAYE VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 46 HAKKINDA BİLGİLER 6. YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISINA İLİŞKİN BİLGİLER GRUP HAKKINDA BİLGİLER HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER FİNANSAL TABLO VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU KAR PAYI DAĞITIM ESASLARI İNCELEMEYE AÇIK BELGELER İZAHNAMENİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER EKLER 65 6

7 KISALTMA VE TANIMLAR Referans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. Referans Bağımsız Denetim A.Ş. Amerikan Doları USD Gürocak Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şirket, Ortaklık, Gürocak Plastik veya Gürocak Plastik A.Ş. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla GSYİH Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. NetaYatırım BİAŞ Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Takasbank GİP BİAŞ Gelişen İşletmeler Piyasası Borsa İstanbul A.Ş. BİAŞ veya Borsa Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. MKK Sermaye Piyasası Kanunu SPKn Sermaye Piyasası Kurulu SPK, Kurul Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM Türk Lirası TL Türk Ticaret Kanunu TTK Türk Ticaret Sicil Gazetesi TTSG Madde Md 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Yeni TTK Türkiye Cumhuriyeti Kanunları TCK Uluslararası Finansal Raporlama Standartları UFRS 7

8 1.ÖZET Bu bölüm izahnamenin özeti olup, sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırım kararları izahnamenin bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir Ortaklık hakkında bilgiler (ortaklığın tarihçesi, gelişimi ve faaliyetleri vb.) Şirket Gürocak Plastik Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. unvanı ile 26 Kasım 2008 tarihinde resmi şirket kuruluşunu gerçekleştirmiştir. 12 Mart 2012 tarihinde nev i değişikliği yaparak anonim şirkete dönüşmüş ve unvanı Gürocak Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Şirketin fiili faaliyet konusu; plastik ve naylondan üretilmiş kaplama malzemeleri, paketleme, taşıma ve saklama kapları, ürünlerin üretim ve satışıdır. Şirket 2008 yılında Ankara Sanayi Odasının 2. Organize Sanayi Bölgesinde m2 açık, 8000 m2 kapalı alanda faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirket, ortalama yıllık ton/yıl üretim kapasitesine sahiptir. Şirket, alçak ve yüksek yoğunluk polietilenden balonlu naylon, naylon branda, çöp torbası, naylon torba, naylon poşet, sera örtüleri, fide torbaları, shrink film, palet örtüsü gibi geniş ürün yelpazesine sahiptir yılında kuruluş ile beraber faaliyete geçen şirket hiçbir sebeple üretim ve faaliyetlerini durdurmamıştır. Şirketin iş modeli; Şirket, alçak yoğunluk ve yüksek yoğunluk polietilen hammaddeden naylon ambalaj ürünleri yapmaktadır. Şirket, üretmiş olduğu ürünlerin satışını ağırlıklı olarak inşaat otomotiv, gıda, beyaz eşya, mobilya, temizlik, tarım, tekstil, elektronik, matbaa, vs. gibi sektörlere yapmaktadır. Bu sektörlerde üretilen her türlü ürünün ambalajlanması için kullanıldığından kullanım alanları çok fazladır. Sektörün en büyük avantajı her sektörün ve tüketicinin mutlaka ürünlerden birini tüketiyor olmasıdır. Sevkiyat, müşterilerin istemiş olduğu ürünleri kullanımlarına hazır bir şekilde hazırlayarak, %70 firma adreslerine, %30 ise fabrika teslimi olarak gerçekleştirilmektedir. Üretilen ambalajlar müşterilerin paketlemesini yapacağı ürünlerini satarken görsel olarak pazarlama avantajları sağlamaktadır. Üretilen ürünler ile müşterilere, ürünlerini kolay istifleme, dış etkenlerden koruma ve taşıma kolaylığı sağlanmaktadır. Müşteri portföyü ana hatlarıyla belirtilen sektörler olmasına rağmen şirket ürettiği ürünlerin tüketilmediği bir sektör yok denecek kadar azdır. 8

9 Şirketin markaları 2009 yılında alınıp, 07/01/2010 tarihinde tescil edilen (Tescil No : 2009/03598) GÜROCAK olarak tüm ürün yelpazesi aynı marka altında satışa sunulmaktadır. ÜRÜNLER GÜROCAK markası altında Alçak ve Yüksek Yoğunluk Polietilen Filmlerden Üretilmiş Ürünler aşağıda detaylı şekilde anlatılmıştır. PE Palet Örtüsü Palet Örtüsü AYPE (alçak yoğunluk polietilen) hammadde ile üretilmektedir. Palet üstüne istiflenen ürünlerin her türlü dış etkenlerden korunmasını, düzenli stoklanmasını ve sevkini sağlamaktadır. Palet örtüsü ısıya duyarlı ıs ile büzülen bir üründür. Naylon palet örtülerine 8 renk baskı yapılabilmektedir. Palet örtüleri tüketici tarafından 2 ayrı yöntemle kullanılmaktadır: 1.yöntem; tek tek torba halinde paletin üzerine elbise gibi geçirilerek manuel ısı tabancası veya otomatik ısı çemberi-fırını yardımı ile shrinklemektir. 2. yöntem de ise bobin halinde üretilip tüketiciye gönderilmesi burada da otomatik makinelerle paletlenmesi sağlanmakta ve yine ısı ile shrinklenmesi gerçekleştirilmektedir. Naylon palet örtülerinin içine katılan katkılarla (UV vs.) doğa şartlarına karşı 6 aylık, 1 yıllık, 3 yıllık gibi koruma sağlanabilmektedir. Müşterinin kullanacağı paletin en-boy-yükseklik ve ağırlığına bağlı olarak her türlü ebat ve kalınlıkta üretimi gerçekleştirilebilmektedir. PE Shrink Film Naylon Shrink AYPE (alçak yoğunluk polietilen) ile üretilmektedir. Üretilen birden fazla aynı veya farklı ürünün aynı pakette bulunması görselliğinin bozulmaması ve istif kolaylığı için kullanılmaktadır. Yapılan shrink paketi kişinin taşıyabileceği ağırlıkta ve hacimde olur. Naylon shrink ısıya duyarlı ısı ile büzülen bir üründür. Üretici, almış olduğu shrink ruloyu paketlemek istediği ürünlerin etrafına sardırıp ısı fırınından geçirmek suretiyle shrinklemesini gerçekleştirir. Bu işlem otomatik makinalar ile gerçekleştirilir. Üretici, tek tek istifleme ve paketleme yerine bu yöntemi kullanarak hem insan gücünden hemde zamandan kazanarak daha hızlı ve seri üretim gerçekleştirir. PE Naylon Branda Naylon brandanın 1 ve 2. kalite olarak üretimi yapılabilir. 1. Kalite AYPE (alçak yoğunluk polietilen), 2.kalite ise geri dönüşüm granül hammaddesi ile üretilmektedir. Naylon brandanın kullanım alanları çok geniştir. Naylon branda başlıca inşaat sektöründe beton üstü ve beton altı olarak, taşımacılıkta nakliye esnasında dış etkenlerden koruma amaçlı, mobilya sektöründe mobilyaları ambalaj amaçlı ve yine mobilyaları dış etken koruma amaçlı, ısı yalıtımı için çatı altı ve dış cephelerde doğa şartlarında koruma amaçlı, tarım sektöründe ise tarımsal ürünlerin ısı olarak istenilen ölçülere yaklaştırılmasında kullanılmaktadır. Bu doğrultuda örnek olarak çatıda ve dış cephede kullanılan naylon branda %20 ye varan ısı avantajları sağlayarak naylon branda kullanan tüketiciye ciddi anlamda karlılık sağlamıştır ve yine beton altında kullanılan naylon branda tüketicinin betonunun daha uzun ömürlü ve dayanıklı olması ile ekonomik ve emek anlamında ciddi avantajlar sağladığı halde, gelişmiş ülkelerde uzun yıllardır kullanılmasına karşın ülkemizde son 9

10 yıllarda kullanılmaya başlanmıştır. 1.ve 2. kalite üretilen naylon brandaların genişlikleri 100 cm ile 1000 cm arasında olup kalınlıkları 15 mikrondan 1000 mikron kalınlığa kadar üretilebilmektedir. PE Sera Örtüsü Naylon sera örtüsü tarımsal alanda kullanılmaktadır. Sera naylonu seranın çatı ve duvarlarını kapatan malzemedir. Bitki yetişmesine uygun şartların sağlanması ve kontrol edilebilir bir ortam hazırlanması amacıyla kullanılan PE sera örtüleri; esneklikleri, mukavemetleri, istenilen katkıların eklenebilmesi, kolay kullanımları ve ekonomik olmaları nedeniyle seracılık uygulamalarının en önemli malzemesidir. Kullanılacakları bölgeye, bitki özelliğine ve ihtiyaca göre farklı özellik ve ömürlerde üretilebilmektedir. PE Naylon Torba Alçak yoğunluk polietilen ve yüksek yoğunluklu polietilen naylon torbalar muhtelif ebatlarda ve kalınlıklarda olup, ayrıca 8 renk baskılı olarak da üretilebilmektedir. Naylon torbaların üzerine uygulanan baskı sayesinde tüketici ve kullanıcı müşteri portföyü bakımından avantaj sağlayabilmektedir. Naylon torbalar; standart bakkaliye naylon torbaları, kuruyemiş naylon torbaları, koli içi naylon torbalar, koruma amaçlı naylon torbalar, şhrink özellikli naylon torbalar, ağır hizmette kullanılabilecek büyük ebatlı naylon torbalar gibi bir çok sektörde kullanılmaktadır. Naylon torbalar özel üretim metodları ile esnek ve sağlam olarak üretilebilmektedir. Ayrıca naylon torba, doğadan toplanmış geri dönüştürülmüş polietilen ile ekonomik olarakta üretilebilmektedir. PE Çöp Torbaları ve Tıbbi Atık Torbaları Çöp torbası AYPE (alçak yoğunluk polietilen) ve YYPE (yüksek yoğunluklu polietilen) ile üretilebilmektedir. AYPE üretilen çöp torbaları endüstriyel-ağır hizmet kullanım amaçlı torbalar olup siyah-mavi-kırmızı renklerdedir. YYPE üretilen çöp torbaları ince, esnek, sağlam, yüksek kalitede üretilmektedir. Bu sayede ucuz ve daha ekonomik olması sağlanmaktadır. Tıbbi atık torbalarının ağırlıklı kullanım alanları hastaneler olup, evsel atık, tıbbi atık baskılı çöp torbaları da mevcuttur. Bu ürün AYPE olup 1. kalite ve geri dönüşümü sağlanmış hammadde ile 2. kalite olarak da üretilmektedir. PE Balonlu Rulo Balonlu rulo, naylon alçak ve yüksek yoğunluklu polietilen ile üretilebilmektedir. Mobilya, taşımacılık, elektronik eşya, beyaz eşya, makine, ısı yalıtım, el sanatları vb. gibi sektörlerde ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. Ürünler balonlu naylon ile ambalajlanarak her türlü dış etkenlerden ve taşıma sırasındaki zararlardan korunmak için ayrıca koli ile taşımada sallantı ve sarsıntıya karşı boşluklarda dolgu malzemesi olarak da kullanılmaktadır. Balonlu naylonun bir çok çeşidi bulunmaktadır. Bunlar ambalajlanacak ürüne göre tek yönlü balonlu veya sandviç balonlu bir yüzü kağıt katlı balonlu şilte kaplı balonlu gibi kullanıcın ürününe özel balonlu üretilir. Balonlu naylon 10cm den 250cm e kadar çeşitli ebatlarda ve istenilen kalınlıklarda üretilebilmektedir. PE İkaz Şeridi 10

11 İkaz şeritleri alçak yoğunluklu polietilen, yüksek yoğunluklu polietilen ve müşteri talebine göre 2.kalite olarak da üretilebilir. 2 kalite ürünler doğadaki polietilenler toplanarak geri dönüştürülerek kullanılmaktadır. İkaz şeritleri kırmız-beyaz olarak yol kenarlarında değişik zemin renkleri ve değişik baskılar ile yeraltı kabloları yanında, toprak altında güvenlik kuvvetlerinin kullandığı olay yeri ikaz şeritleri, trafik uyarı ikaz şeritleri gibi bir çok çeşitle değişik en ve ölçülerle en ekonomik şekilde üretilebilmektedir. PE Naylon Rulo Naylon rulo alçak yoğunluklu polietilen ve yüksek yoğunluklu polietilen ve geri dönüştürülmüş 2. kalite hammaddeler ile üretilmektedir. Ayrıca naylon rulo geri dönüşümü sağlanan bir ürün olup çevreye hiçbir zarar vermemektedir. Naylon rulonun kullanım alanları çok geniştir. Naylon rulo başlıca inşaat sektöründe beton üstü ve beton altı olarak, taşımacılıkta nakliye esnasında dış etkenlerden koruma amaçlı, mobilya sektöründe mobilyaları ambalaj amaçlı ve yine mobilyaları dış etken koruma amaçlı ısı yalıtımı için çatı altı ve dış cephelerde doğa şartlarında koruma amaçlı, tarım sektöründe ise tarımsal ürünlerin ısı olarak istenilen ölçülere yaklaştırılmasında kullanılmaktadır. 1. ve 2. kalite üretilen naylon ruloların genişlikleri 10cm ile 1000cm arasında olup, kalınlıkları 15 mikrondan 1000 mikron kalınlık aralığında üretilebilmektedir. PE Naylon Poşet Naylon poşet AYPE (alçak yoğunluk polietilen) ve YYPE (yüksek yoğunluk polietilen) olarak üretilebilmektedir. Taşıma amaçlı tüm mağaza ve marketlerde kullanılmaktadır. Naylon poşetler üretim safhasında doğru üretim metodları ve gerekli makine teknolojisi kullanılmaz ise naylon poşetlerden gerekli taşıma kapasitesi sağlanamamakta ve çok çabuk yırtılma ve parçalanmalar olabilmektedir. Standart ölçüleri olmasına karşın, isteğe göre değişik ebatlarda üretilmekte, ayrıca talebe göre 8 renk baskıda yapılabilmektedir. Naylon poşetin üzerine baskı yaptıran tüketiciler firmalarına reklam avantajı da sağlayabilmektedir. 1.2.Risk Faktörleri Sektöre İlişkin Riskler -Sektörde strateji ve politikalarının tanımlı olmaması sektörün gelişimi için önde gelen risklerdendir. -Devlet teşviklerinin yetersizliği ve teşviklerin sağlanmasına yönelik süreçlerin yoruculuğundan kaynaklanan başvuru ve faydalanma oranının düşüklüğü sektörü olumsuz yönde etkilemektedir. -Yatırımların sanayiden çok tüketim mallarına yapılması, sanayinin geliştirilmesine yönelik politika ve planların ve bunlara yönelik teşvik ve desteklerin yetersizliği sektörün kayıplarından biridir. -Yabancı yatırımcıların ülkemize yatırım yapmasını sağlayacak organize sanayi bölgelerinin alt yapı eksikliği ve bu alanlara yatırımı teşvik edecek tanıtımların yapılmaması sektörün gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. -Hammadde ithalatındaki KKDF oranının maliyetlere etkisi ve devlet teşviklerinden yeterince yararlanamama kar marjlarını baskılamaktadır. -Sanayicinin yeterince desteklenmemesinden kaynaklı olarak yerli sanayicilerin yurt dışına yatırım yapması ve yurt dışında büyümeyi tercih etmesi sektörün ülke içinde büyümesini engellemektedir. 11

12 Bu riskler ile birlikte sektörel gelişimde yaşanan; Avrupa pazarlarında Türk ürünlerinin kalitesiz olmasına ilişkin ön yargı ve bu durumun yarattığı rekabet engeli faktörü bulunmaktadır. -Markalaşamama ve bu nedenle oluşan düşük kalite algısı ; marka bilinirliğinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin ve bu alanda verilen teşviklerin yeterli düzeydede olmaması da sektörün bir diğer riskini oluşturmaktadır. -Katma değeri yüksek daha özel ve taklit edilemez ürünler üretme konusundaki yetkinliğin düşük olması sektörün gelişiminde engel teşkil etmektedir. -Yenilikçilik ve yaratıcılık konusunda alt yapı ve yetkin insan kaynaklarının olmaması bununla birlikte Ar-ge alt yapısının kurulmasına yönelik sermaye yetersizliği ve Ar-ge merkezlerinin oluşturulmasına yönelik devlet teşviklerinden yeterince faydalanamama sektörün gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. -Sektörün fiyat duyarlı olması nedeniyle rekabetin kaliteden çok fiyata dayalı olması ve gelişmekte olan pazarlarda fiyat duyarlı rekabet kar marjlarını baskılamaktadır. -Navlun maliyetinin yüksekliği ve yüksek enerji maliyetleri sektörün kar marjlarını baskılamaktadır. -Kalite üretim odaklı çalışan firma sayısının azlığı da sektörün bir diğer olumsuz etkenlerindendir Ortaklığa ve Faaliyetlerine İlişkin Riskler Türkiye deki ambalaj ve plastik üreticilerinin alçak yoğunluklu polietilen ve yüksek yoğunluklu polietilen hammadde ihtiyacını sağladığı tek üreticinin Petkim Petro Kimya A.Ş. olması, şirket ve sektör açısından risk oluşturmaktadır. Şirket işletme sermayesi kısıtlı olduğu için ve bunu satışlarından sağladığı için piyasalarda oluşacak bir kriz ortamında tahsilat yaşama sıkıntısı ile karşılaşabilir. Hammadde ürünlerinin petrol fiyatları ile endeksli olmasına bağlı olarak, petrol fiyatlarında meydana gelebilecek dalgalanmalar maliyetleri arttırabilir. Hammadde ürünlerinin dövize endeksli satışı yapıldığından TL bazında yapılan müşteri sipariş sözleşmelerinde döviz kurunun ani yükselişleri maliyeti artırabilir. Şirketin satışlarının %15 ini oluşturacağını düşündüğü ihracatlarında, Arap Baharı yaşayan ülkelere yapacağı satışlarında tahsilat güçlüğü çekebilir. Şirketin mali tabloları incelendiğinde;geçtiğimiz yıllara göre şirketin ilişkili taraflardan ticari alacakları artış göstermektedir. Şirket alacaklarını tahsil etmek konusunda müşteri bazında münferit riskler ile karşılaşabilir. 12

13 İhraç Edilen Paylara İlişkin Riskler İhraç Edilen Payların Kar Payı Gelirine İlişkin Riskler: Kar payı (temettü geliri) şirketlerin yıl sonunda elde ettikleri karın dağıtılmasından elde edilen gelirdir. Kar payı dağıtılabilmesi için önce, geçmiş yıllar zararının kapatılması gerekmektedir. Şirket yönetimi dağıtılabilir kar olduğu dönemlerde genel kurul onayı ile kar dağıtabilir. Borsa şirketleri karını nakden veya temettünün sermayeye ilavesi suretiyle pay ihraç ederek dağıtabilir. Şirket in zarar ettiği yıllarda temettü geliri dağıtılamaz. Ayrıca, Şirket in yeterli karı olmayabilir veya karını Şirket bünyesinde tutup, dağıtmamaya karar verebilir. İhraç Edilen Payların Sermaye Kazancına İlişkin Riskler: Global ve ulusal ekonomik görünüme paralel olarak payın fiyatında dalgalanma beklenebilir. Ortaklık paylarının hacminin düşüklüğü bu tür dalgalanmalara karşı daha duyarlı olmasına neden olmaktadır. Şirket in B grubu payları ilk defa halka arz edilecek ve Borsa da işlem görecektir. Satılacak payların halka arz fiyatı, Neta Yatırım A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu ile belirlenecek olup, halka arz sonrası BİST de oluşacak fiyattan farklılık gösterebilir. Ayrıca paylar ihraç edildikten sonra, ekonomideki ve/veya Şirket in mali yapısındaki gelişmelere bağlı olarak, payların fiyatı piyasada belirlenecektir. Şirketin finansal performansının beklentilerin altında oluşması halinde veya Sermaye Piyasası koşullarına bağlı olarak, söz konusu paylarının fiyatında dalgalanmalar olabilecektir. Yatırımcılar piyasa riskinin farkında olarak yatırım kararı almalıdır Finansal Riskler -Kredilere İlişkin Riskler Şirketin kredi riski esas olarak ticari alacaklarından doğabilmektedir.şirket yönetimi,ticari alacakların geçmiştecrübeler ve cari ekonomik durumu göz önüne alarak değerlendirmektedir. Şirket yönetimi ticari alacakları ile ilgili ek risk öngörmemektedir. Bağımsız Denetimden Geçmiş Alacaklar Bankalardaki Diğer Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski Azami riskin teminat,vs ile güvence altına alınmış kısmı A.Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Mevduat İlişkili İlişkili Diğer Diğer Taraf Taraf Taraf Taraf

14 finansal varlıkların net defter değeri B.Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan,aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların net defter değeri C.Vadesi geçmiş Ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı D.Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri 0 Vadesi geçmiş(brüt defter değeri) 2358 Değer Düşüklüğü (-) Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı Vadesi geçmemiş(brüt defter değeri) Değer Düşüklüğü (-) Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı Bağımsız Denetimden Geçmiş Alacaklar Bankalardaki Diğer Ticari Diğer Alacaklar Alacaklar Mevduat İlişkili Diğer İlişkili Diğer Taraf Taraf Taraf Taraf Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski Azami riskin teminat,vs ile güvence altına alınmış kısmı A.Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri B.Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan,aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların net defter değeri C.Vadesi geçmiş Ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı D.Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların 0 14

15 net defter değerleri Vadesi geçmiş(brüt defter değeri) 0 Değer Düşüklüğü (-) 0 Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı Vadesi geçmemiş(brüt defter değeri) Değer Düşüklüğü (-) Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı Likidite Riski Bağımsız Denetimden Geçmiş Beklenen Vadeler Defter Değeri Sözleşme uyarınca nakit çıkışlar toplamı 3 aydan kısa 3-12 ay arası 1-5 yıl arası 5 yıldan uzun Vadesiz Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar Diğer Borçlar Borç Karşılıkları Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Bağımsız Denetimden Geçmiş Beklenen Vadeler Defter Değeri Sözleşme uyarınca nakit çıkışlar toplamı 3 aydan kısa Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler Diğer Finansal Yükümlülükler ay arası 1-5 yıl arası 5 yıldan uzun Vadesiz

16 Ticari Borçlar Diğer Borçlar Borç Karşılıkları Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Gelişen İşletmeler Piyasası na İlişkin Özel Riskler Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP), BİAŞ kotasyon şartlarını sağlayamayan gelişme ve büyüme potansiyeline sahip şirketlerin, sermaye piyaslarından fon sağlamak için ihraç edecekleri menkul kıymetlerin işlem görebileceği şeffaf ve düzenli bir ortam yaratmaka amacıyla kurulmuştur. GİP, BİAŞ Hisse Senetleri Piyasası ndan (HSP) farklı ve münferit piyasa olarak organize edilmiştir. GİP in işlem kuralları ve uygulanan işlem yöntemleri HSP ile benzerlik gösterebileceği gibi farklılıklar gösterebilir. Şirket paylarının GİP Listesi ne kabul edilme kriterleri, piyasa danışmanı uygulaması, kamuyu aydınlatma hususunda GİP ve HSP arasında farkılıklar bulunmaktadır. Şirket paylarının GİP Listesi ne kabulü, BİAŞ GİP Yönetmeliği ne göre yapılmaktadır. 1.3 Ortaklığın yönetim ve denetim kurulu üyeleri, üst yöneticileri ile bağımsız denetim kuruluşu hakkında temel bilgiler Ortaklığın Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu aşağıda verilmektedir. Adı Soyadı Fatih ERHAN(*) Nülüfer GÜR Cihangir KAVLAK Görevi Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi Temsil Ettiği Tüzel Kişilik Elit-en Plastik Ltd.Şti Gürocak Plastik Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Gürocak Plastik Sanayi ve Ticaret Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür 16 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi Görev Süresi / Kalan Görev Süresi 3 Yıl / 3 Yıl 3 Yıl / 3 Yıl 3 Yıl / 3 Yıl Sermaye Payı (TL) (%) , , ,750

17 Ltd.Şti. Bartu GÜR Mert GÜR Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Gürocak Plastik Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Gürocak Plastik Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi 3 Yıl / 3 Yıl 3 Yıl / 3 Yıl , ,125 ADI SOYADI Aykut ALKIŞ İş Adresi Ankara Sanayi Odası 2. Organize Sanayi Bölgesi C- 36 Parsel Temelli Sincan ANKARA Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Muhasebe Müdürü /Finansman Müdürü /Finansman ve Satınalma Müdürü /Denetçi Görev Süresi Devam Yönetimde Söz Sahibi Personele İlişkin Bilgi Adı Soyadı Fatih ERHAN(*) Nülüfer GÜR Cihangir KAVLAK Bartu GÜR Görevi Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Temsil Ettiği Tüzel Kişilik Elit-en Plastik Ltd.Şti Gürocak Plastik Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Gürocak Plastik Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Gürocak Plastik Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Görev Süresi / Kalan Görev Süresi 3 Yıl / 3 Yıl 3 Yıl / 3 Yıl 3 Yıl / 3 Yıl 3 Yıl / 3 Yıl Sermaye Payı (TL) (%) , , , ,125 17

18 Mert GÜR Aykut ALKIŞ Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi Gürocak Plastik Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Gürocak Plastik Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebe Müdürü /Finansman Müdürü /Finansman ve Satınalma Müdürü /Denetçi 3 Yıl / 3 Yıl , Bağımsız Denetim Kuruluşları Hakkında Bilgi Gürocak Plastik San. Ve Tic. A.Ş. nin ve 2012 aylık dönemlerine ilişkin SPK nın Seri:XI NO:29 Tebliği hükümleri çerçevesinde UMS/UFRS hükümlerine göre hazırlanmış finansal tabloları Referans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenmiştir İhraca İlişkin Özet Veriler Şirketin tarihli ve 12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı na göre; Şirketin çıkarılmış sermayesinin TL den TL ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek TL nominal değerli payların halka arz edilmesine; Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı nın tarih ve 5/145 sayılı karar gereği halka arz edilmek üzere hazırlanan TL lik nominal değerli payların %25 ine tekabül eden TL lik payların halka arz edilmek üzere sermayeye eklenmesine, böylelikle şirketin TL olan ödenmiş sermayesinin tarihli yönetim kurulu kararı gereği artırılan TL nominal değerli paylar ile birlikte TL na artırılmasına, artırılan TL lik sermayeyi temsil eden payların mevcut ortaklarımızın rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle borsada satılabilir hale getirilmesine, ve halka arza ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası na başvurulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir Nakit karşılığı artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek paylar ile ilgili bilgiler: Bir Payın Pay Grubu Nama / Nominal Nominal Değerleri İmtiyaz Pay Sayısı Hamiline Değeri Toplamı (TL) (TL) B Hamiline Yoktur Toplam Satış, Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış yöntemi ile BİAŞ Birincil Piyasa da sermaye artırımı şeklinde gerçekleştirilecektir. Halka arz süresi toplam 2 (iki) işgünüdür. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri 18

19 ve adresinde ilan edilecek sirkülerde belirtilecektir. İhraca ilişkin özet veriler: İhracçı Şirket Gürocak Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Aracı Kurum Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Halka Arz Öncesi Sermaye TL Halka Arz Sonrası Sermaye TL Halka Arz Edilecek Pay Nominal Değeri TL Sermaye Artırımı TL Halka Arz Oranı % 48,45 Bir Payın Nominal Değeri 1,00 TL Halka Arz Fiyatı TL BİAŞ Birincil Piyasa da Satış Yöntemi Borsada Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Satış Süresi Toplam 2 iş günüdür. Sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri sirkülerde ilan edilecektir. Taahhüt Yok İşlem Göreceği Pazar BİAŞ Gelişen İşletmeler Piyasası Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı nın tarih ve 5/145 sayılı kararı gereği halka arz edilmek üzere hazırlanan TL nominal değerli payların %25 ine tekabül eden TL lik paylar sermaye artırımı ile borsada satılabilir hale getirilmiştir. Ortaklığın halka arz edilen borsada işlem gören paylarının fiyatının, halka arz fiyatının yüzde yirmi beşinden fazla yükselmesi durumunda, satışa hazır hale getirilen paylar izahnamenin yayım tarihinden itibaren bir yıl içinde borsada satılabilir. Satışa hazır bekletilen payların satışı, bir yıllık süreyi geçmemek üzere, payların borsa fiyatının halka arz fiyatının yüzde yirmi beş fazlasından yüksek seviyede kaldığı müddetçe mümkündür. Sermaye artırımı yoluyla satışa hazır bekletilen paylardan bir yılın sonunda satılamayanlar iptal edilir. 1 TL nominal değerli bir payın satış fiyatı. TL belirlenmiştir. Seçilmiş Finansal Bilgiler,Finansal Tablolara İlişkin Özet Veriler Seçilmiş finansal bilgilere aşağıda yer verlmiştir. 19

20 Gelir Tablosu Bağımsız Denetimden Geçmiş (TL) Satış Gelirleri Satışların Maliyeti Brüt Esas Faaliyet Karı/Zararı Pazarlama, Satış, Dağıtım Gid Genel Yönetim Giderleri Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Giderleri Faaliyet Karı/Zararı Finansal Gelir Finansal Gider Sürdürülen Faaliyet Vergi Öncesi Kar/Zarar Sürd. Faal. Vergi Gelir/Gideri Dönemin Vergi Gideri Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri Dönem Karı Zararı Hisse Başı Kazanç/Kayıp 0, , Bilanço Bağımsız Denetimden Geçmiş (TL) Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Ticari Alacaklar İlişkili taraf Diğer Diğer Alacaklar İlişkili taraf Diğer Stoklar Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Diğer Alacaklar İlişkili taraf Diğer Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Ertelenen Vergi Varlıkları Aktif Toplamı Kısa Vadeli Yükümlülükler

SERMAYE PİYASASI KURULU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI

SERMAYE PİYASASI KURULU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI SERMAYE PİYASASI KURULU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) NDA İŞLEM GÖRECEK PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 2012 RODRİGO TEKSTİL SANAYİ

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: Şirketimiz tarafından sunulan İşlem Platformu üzerinden yapacağınız Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP Gelişen İşletmeler Piyasası GIP www.imkb.gov.tr İÇİNDEKİLER İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) Nedir? 1 Hisse Senetleri Piyasası (HSP) ile GİP e Yapılacak Başvuru Sürecinin Temel Farkları Nelerdir?

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2015 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 1 Kurumsal Profil... 1 Şube Bilgileri... 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 3 Ortaklar Hakkında Genel Bilgi... 4 Türkiye Garanti Bankası A.Ş....

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU İZAHNAME TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. GARANTİLİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ İLE BİRLİKTE

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015 DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015 (II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ne İstinaden Hazırlanmış)

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Detaylı

İMKB ve Sermaye Piyasaları 5

İMKB ve Sermaye Piyasaları 5 İMKB ve Sermaye Piyasaları 5 Borsaların Piyasa Değeri 8 Borsalarda Şirket Sayıları 9 İMKB ve Endeks Performansları 10 İMKB ve Halka Arzlar 12 Halka Arz Nedir? 16 Halka Arzın Tanımı 17 Halka Arzın Avantajları

Detaylı

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla paylarının ihracına, mevcut paylarının

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar Resmi Gazete Sayı: 27323 Resmî Gazete Tarihi: 18 Ağustos 2009 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar MADDE 1 (1)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Ders Kodu: 1004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Bu çalışma

Detaylı

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA VE AYNI TARİHTE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA NO ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

Halka Arz. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları - 2 T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU

Halka Arz. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları - 2 T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU Halka Arz SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları - 2 T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU HALKA ARZ SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-2 Ankara, Şubat 2012 Uyarı: Bu kitapçık tasarruf sahiplerini

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

KAYITLI SERMAYE TAVANI 341.600.000 TL ÇIKARILMIŞ SERMAYE 170.800.000 TL

KAYITLI SERMAYE TAVANI 341.600.000 TL ÇIKARILMIŞ SERMAYE 170.800.000 TL KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE FAALİYET RAPORU KAYITLI SERMAYE TAVANI 341.600.000 TL ÇIKARILMIŞ SERMAYE 170.800.000 TL KOMBASSAN HOLDİNG 2015-1 ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA:

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: 1 2 3 PORTFÖY YÖNETİM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No : Hesap No : Bir tarafta MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak, Güven

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

ŞİRKET BİRLEŞME-DEVRALMA VE HALKA ARZI

ŞİRKET BİRLEŞME-DEVRALMA VE HALKA ARZI ŞİRKET BİRLEŞME-DEVRALMA VE HALKA ARZI Şirket Satın Alama Birleşmelerinde Temel Amaçlar Azınlık Hissesinin satın Alınması Joint Venture (50-50) Çoğunluk Hissesinin satın Alınması %100 Satın Alma Şirket

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na

Detaylı

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-3 ÖZET

Detaylı

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan:

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan: 13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı