2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı. 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı. 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar"

Transkript

1

2 İçindekiler 1.Giriş 2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar 4.Özellikle Büyüme Hedefi Olan Aile Şirketleri Nasıl Bir Strateji İzlemeli? 5.Büyüme Sürecinde Halka Arz 6.Sonuç 7.Kaynaklar Halka Arz Nedir? Halka Arz Süreci Nasıl İşlemektedir? Denetimden Korkmayın! Denetim Nedir? Toplumladi Rolü Nelerdir? Denetim Uygulama Süreci Nasıldır? Denetimde Kullanılan Teknikler Nelerdir? Gelişmek İçin Halka Açılmak İyi Bir Seçenektir! Halka Açılmanın Faydaları Nelerdir? Halka Açılmanın Maliyeti ve Teşvikler

3 1. Giriş Yeryüzündeki en eski şirket. Adı Kongo Gumi. Japonya'da, 578 yılında kurulan bu şirket, tapınak yapımı ve restorasyonu işiyle uğraşıyor. Şirkette şu anda 40'ıncı kuşak aile iş başında. Aradan geçen on beş yüzyıl boyunca savaşlar, depremler, krizler, siyasi belirsizlikler yaşandı. Buna rağmen şirket ayakta kaldı. "Kongo Gumi'nin bu başarısında, değişikliklere hızla yanıt vermesi ve ana işine odaklanması çok etkili oldu Türkiye de şirketlerin ortalama ömrü 13 yıldır. Her 100 şirketten 84 ü 1. kuşakta yok olmakta, 2. kuşağa devreden 16 şirketin ise sadece 4 tanesi 3. kuşağa devrolmaktadır. Türkiye de cumhuriyetin ilk yıllarında iktisadi gelişme devlet eliyle gerçekleştirilirken özel teşebbüs de özendirilerek girişimci yaratmak için politikalar uygulanmaya çalışılmıştır döneminde de özel sektörün gelişmesi için çabalar sürdürülürken 1980 sonrasında ihracata dönük ekonomi politikalarının izlenmesiyle beraber serbest piyasa ekonomisi ve özelleştirmelerin etkileriyle kamu teşebbüslerinin önemi azalmıştır. Günümüzde ise dünyada olduğu gibi Türkiye de de girişimciliğin ülke kalkınmasında önemli bir yer edindiği görülmektedir dönemini kapsayan 9. Kalkınma Planında aktif işgücü politikalarının geliştirilmesi başlığı altında girişimcilik politikalarının desteklenmesine önem verilmekte, girişimcilik ve istihdam garantili programlar, mesleki danışmanlık ve rehberlik hizmetleri ile mesleki eğitim kursları yoluyla etkili işgücü politikalarının uygulanması hedeflenmektedir. Gelir dağılımının geliştirilmesi için de özellikle kırsal kesimde ve az gelişmiş bölgelerde girişimcilik teşvik edilmektedir. Girişimciliğin ve yenilikçiliğin gelişmesi ve işgücü verimliliğinin artması ile Türkiye nin son yıllarda dünya ekonomisi içerisindeki yükselişi devam edecektir. Türkiye de girişimcilerin önemli soruları arasında finansal kaynaklara erişiminin yanında bilgi ve vizyon eksikliği ve bilgi sahibi olanların bilimsel danışmanlık hizmeti alamamaları da bulunmaktadır. Burada önemli bir nokta da yeterli bilgiye sahip olamayan girişimci adaylarının bu eksikliklerini farkında olmalarını sağlayarak destek almaları konusunda yönlendirilmesidir. Bu bakımdan genel girişimcilik stratejilerinin bir parçası olarak işletme sahiplerinin danışmanlık hizmeti alması da gerekmektedir. Girişimcilik desteklerinin finansal kaynak sağlamanın ötesine geçerek destekler hakkında ölçme ve değerlendirme yapılmaması da bir başka önemli noktadır. Girişimciliğin desteklenmesi için önemli bir strateji de KOBİ Stratejisi Eylem Planı dır. Eylem planının öncelikli stratejik alanlarından biri Girişimciliğin Geliştirilmesi ve Desteklenmesidir. 1

4 2. Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı Su toprak için nasıl hayat kaynağı ise, yatırım da ekonominin güç kaynağıdır. Bir ülkede yatırımlar, toplumun tasarruf yeteneği ile girişimci gücünün en somut göstergeleridir. Yatırımlar hem işletme, hem de genel ekonominin odak noktasını oluştururlar. Yatırımlar çarpan ve çoğaltan etkileriyle ekonomik, siyasal ve kültürel hayata büyük bir hareketlik kazandırırlar. Ülkemizde olduğu kadar hemen hemen tüm dünya ülkelerinde KOBİ'ler,; sayısal miktar, istihdam hacmi, üretim değeri, gelişmeye olan katkıları, mülkiyetin tabana yayılması, ekonomik açıdan serbest rekabete dayalı piyasa ekonomisinin ve sosyal bakımdan toplumsal istikrarın temel unsurudur. Çalışan sayısı 1 ila 250 kişi arasında olup, yıllık cirosu 25 milyon TL altında kalan işletmeler ülkemizde KOBİ (Küçük ve Orta Boy İşletmeler) tanımına girmektedir. AB standartlarında da ciro rakamının 50 milyon Avro ya kadar çıkması dışında tanımlar neredeyse hemen hemen aynıdır. Cirosu yıllık 1 milyon TL nin altında kalan ve 1-9 kişi arasında çalışanı olan KOBİ lere mikro işletme, 1-5 milyon TL ciro arasında ve kişi arasında çalışanı olanlar küçük işletme, 5-25 milyon TL ciro arasında ve kişi arasında çalışanı olanlar ise orta boy işletme olarak adlandırılmaktadır. Ülkemizde KOBİ lerin %82 si hizmetler ve ticaret, %13 ü ise imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermektedir. TUİK tarafından 2002 ve 2009 yıllarına ilişkin kobilerle ilgili yapılan araştırma sonuçları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Yıl Kobi olarak nitelenen girişimci Sayısı Kobilerin Tüm İşletmeler içindeki Payı Kobilerin içinde yer alan mikro işletme sayısı oranı Kobilerin Ekonomideki Payı verileri 2009 yılı verileri %99.3 %96.5 -İstihdamdaki payı % 77, -Katma değerdeki payı % 60, -Toplam satışlar içerisindeki payı % 60 -Kobi Kredilerinin Toplam Krediler İçindeki payı % %99.8 %93.5 -İstihdamdaki payı % 78, -Katma değerdeki payı % 55, -Toplam satışlar içerisindeki payı % 65 -Kobi Kredilerinin Toplam Krediler İçindeki payı %24 2

5 Veriler analiz edildiğinde; 1. Girişimci sayısında çok büyük bir artış olduğu, 2. Kobilerin toplam işletmeler içindeki payının hemen hemen aynı kaldığı, 3. Mikro işletmelerin kobiler içerisindeki payının bir miktar azaldığı (% den 93.5 e inmiştir) 4. KOBİ tanımına girmeyen büyük işletme sayısında kayda değer bir artış gözlenmediği, anlaşılmaktadır. Tablo, girişimcilik açısından çok başarılı görünmekle birlikte sürdürülebilirlik ve büyüme noktasında, özellikle kendine 2023 yılında dünya ekonomileri içinde ilk 10 u hedefleyen bir ülke için, çok başarılı olmadığımız sonucunu göstermek -tedir. Tablodaki bir diğer dikkat çekici unsur ise Kobi kredilerinin toplam krediler içindeki payının aynı kalmasıdır. Türkiye de Girişimciliğin bu kadar yüksek olduğu bir ortamda Türkiye makro ekonomik anlamda başarı ve değer üretmekte zorlanmamıştır. Bunun nedeni daha çok bireysel kredilerin artması ile beraber bankacılık sisteminin ekonominin harcama yönüne dolayısı ile tüketim nedeni ile başta inşaat sektörü olmak üzere üretim tarafına verdiği destektir. Ancak, bu artışı aynı paralelde KOBİ kredilerinde görmek mümkün olmamıştır. Diğer kredilerle KOBİ kredileri aynı oranlarda büyümeye devam etmiştir. Dünya ortalamalarına göre ilk iki yılda kapanan işletme sayılarının çokluğu da ortadayken bir çok kreditör girişimcilere kredi vermeye yanaşmamaktadır. Öte yandan karlılık açısından KOBİ kredilerindeki spread lerin yüksekliği KOBİ leri kaynak aktarmak adına bir cazibe merkezi haline getirmiştir. Özellikle nakit akışını planlamakta zorlanan KOBİ lerin kredili mevduat hesaplarına uygulanan yüksek faiz oranları ile KOBİ ler bankaların faiz gelirlerinde önemli bir paya sahiptir. Bu sene son açıklanan Kurumlar Vergisi sıralamasında bu etkileri görmek mümkündür. İstanbul da ilk 10 içinde iki operatör hariç diğer tüm kurumlar bankalardır. Yani KOBİ Bankacılığı ülkemizde KOBİ lerin büyümesinden çok finansal hizmetler sektörünün karlılığına katkı yapan bir görünümdedir. Kobiler kredilere güç ulaşırken diğer finansman olanaklarına ulaşmada da yetersiz kalmaktadırlar. 3

6 3. Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar Yapılan bir çalışmaya göre ABD deki şirketlerin % 50 si ve Türkiyedeki şirketlerin % 95 i aile şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Girişimcilerin ve onların başlattığı aile şirketlerinin ekonominin dinamoları olduğu su götürmez bir gerçektir. Onlar, kurumların almadığı riskleri alabilen, tasarruf edebilen, yatırım yapan, istihdam sağlayan ve kişisel hayallerin katma değer olarak ekonomiye kazandırılmasını sağlayan kimseler ve aileleridir. Türkiyede çok başarılı girişimciler vardır. Şirketleri büyümüş, marka olmuş, beğenilen kar eden kuruluşlardır. Ama hepsinin ortak sorunu, kendi değerlerini şirket değerleri haline getirmek, kendi göçüp gittikten sonra geriye problem değil, daha da başarılı şirketler bırakmaktır. Sorun, sürdürülebilir büyüme ve devamlılıktır. Türkiye de şirketlerin ortalama ömrü 13 yıldır. Her 100 şirketten 84 ü 1. kuşakta yok olmakta, 2. kuşağa devreden 16 şirketin ise sadece 4 tanesi 3. kuşağa devrolmaktadır. Genellikle kurucular, yarattıkları şirkette hayatlarının en sonuna kadar çok güçlü kişilikler olarak kalmakta, bir sonraki nesile yetki delegasyonunu yapmakta zorlanmaktadırlar. Kurucu babanın en büyük hayali kurulan işi çocuklarının daha da büyütmesidir. Diğer taraftan "kurucu baba", yılların birikim ve emeğinin, gençlerin yanlış kararları ile heba olmasından korkar. Bu hayal ve korku arasındaki zikzaklar, aile şirketlerini gelişme rotasından çıkarabilir hatta yok edebilir. Yapılan araştırmalarda, aile şirketlerinin başarısızlık nedenleri arasında yönetimde yetersizlik ve kurumsallaşamama ilk sırada yer almaktadır. Bir aile şirketinin en zayıf noktası, aile ve şirket kavramlarının birbirine karıştırılmasıdır. Yetenek ve deneyimlerine bakılmaksızın çocuklar işe alınıp hızla yükseltilmekte ve performans değerlendirilmeden ömür boyu iş olanağı verilmektedir. Hatta bazen şirket içinde sadece onlara özgü konumlar yaratılmaktadır. İkinci nesil - sermaye sahibinin kan bağı yakını olması sebebi ile kendisini yılların profesyonel yöneticilerinin tecrübe ve birikimlerine rağmen üstün görmeye kalktığı anda sorunlar başlamaktadır. Şu soru aile şirketlerinde hep akla gelmektedir. Aile şirketini bugün için çeken lokomotif kim? Yarın o kişi(ler) ortada yoksa nasıl bir düzen olacak? Kurucu hissedar-yöneticilerden birinin vefatı da aile şirketlerinde beklenmedik ve ağır değişimlere yol açabilmektedir. Özetle, servet (şirket) ile ailenin birbirlerinden farklı organizmalar olduğu, dolayısı ile şirket yönetimi ile aile yönetiminin birbirlerinden ayrı olabileceğinin 4

7 bilincini kazanmak gerekir. Esas olan, önce ortaklar-aile içinde iletişimi kurumsallaştırmaktır. Yani, her aile ferdinin ve hissedarın ortak ekonomik menfaatlerinin ön planda tutulduğu bir ortam oluşturulmalıdır. Bu bir aile meclisi olabilir. Bir yandan, usta-çırak ilişkisinin gelenekselleştirilmesi, gelecek nesillerin erken yaşta iş hayatına hazırlanması, diğer yandan, çağın gelişimine ayak uydurmak için dışarıda tecrübe kazanmış yetenekli profesyonellerin şirkete katılması. Aile meclisi bu dengeyi kendi kollektif ve uzun vadeli menfaatleri yönünde kurmalıdır. Zaman zaman, ailenin hissedar olarak menfaatleri aile bireylerinin bireysel menfaatleri ile çakışabilir. Bu normaldir. Mühim olan, bir çatışma olmadan, önceden belirlenmiş kabullerle doğruyu bulabilmektir. Bu bağlamda, şirketin menfaatlerini (dolayısı ile hissedar değerinin menfaatlerini) ön planda tutan bir yönetim kuruluna ve aile fertlerinin imzalayacağı bir de aile anayasasına ihtiyaç vardır. Öteyandan, kayıt dışılık, maliyetleri tespit edememe, know-how ve patent üretememe, nakit yönetimi ve finansal yönetim yoksunluğu, ekip çalışmasının olmaması (görev tanımlarının yapılmamış olması), iletişim altyapısı ve pazarlama kollarının zayıf olması, küçük olsun benim olsun anlayışları ile franchise ve bayilik sistemine uzak kalmak gibi hususlarda büyüme ve sürdürülebilirlik açısından öne çıkan sorunlardan bazılarıdır. Başka yerde şubemiz yoktur yazısını acaba Burger King, Pizza Hut, Western Union, Levi s gibi markalar da zamanında mağazalarına asmışlar mıdır??? 4. Özellikle Büyüme Hedefi Olan Aile Şirketleri Nasıl Bir Strateji İzlemeli? Büyümeyi tanımlamak. Birçok işletmede büyüme en temel amaçtır. Ancak bütün işletmeler büyümeli midir? İşletmelerde, çeşitli nedenlerle büyüme gereksinimi doğabilir. Büyümeden, sabit bir ortamda faaliyet gösteren işletmelerin, global düzeydeki dev işletmelerle rekabet etmesi zordur. Çevresel koşullar, tüketici kavramının değişmesi ve rakip işletmelerin yeni teknolojiler ve büyük sermayelerle pazarda faaliyet göstermeleri, işletmeleri büyüme sürecine zorlamaktadır. Büyümeden önce karar verilecek nokta işletme büyüklüğüdür. Optimal (en uygun) büyüklük işletmeni geleceği yönünden önem verilmesi gereken bir konudur. İşletme büyüklüğünün belirlenmesinde çeşitli unsurlar etkili olur. Bunlar işletmenin yönetim yeteneği, sosyal çevre, finansman kaynakları, ülkenin ekonomik koşulları, işletmenin faaliyet konusu ve rakip işletmelerin durumudur. Büyüme, bir işletmenin varlığı için temel bir unsurdur. Büyüme olmayan bir işletmede, yaratıcı faaliyete yer verilemeyeceği için, güçlü bir yönetim de 5

8 olamaz. Tepe yöneticilerin çoğu büyümenin yararlı olacağı görüşündedir. Büyüme işletmede çalışanlar için de önemlidir. Büyüme ile, çalışanlardan daha yüksek performans alınabilir ve daha verimli bir çalışma ortamı sağlanabilir. Buna karşılık büyüme ile birlikte birtakım sorunlar da gündeme gelebilir. Örnek olarak, hızla büyüme sürecine giren bir işletme, aşırı büyümeyi özkaynaklardan finanse edemediği için batabilir. Aynı şekilde; çalışanlar, büyümenin getirdiği iş yükü ile zorlandığında, motivasyon azalacaktır. Olgunlaşmış bir işletmelerde, büyümenin neden olduğu yüksek tansiyon, başarılı elemanları başarısız duruma düşebilir. Bu durum, çalışanların ve genel olarak iş ortamının, veriminin düşmesine neden olur. Büyüme konusunda, üzerinde durulması gereken temel nokta, dengeli ve tutarlı bir büyüme sürecinin sağlanmasıdır. Dünyada yaklaşık beş yıldır devam eden küresel kriz, ticaretin kurallarını da sil baştan değiştirmiştir. Yeni dönemi iyi okuyan şirketler için global oyuncu olmak, krizi fırsata çevirmek hiç de zor olmayacaktır. Küresel kriz, başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada etkisini sürdürmektedir ve araştırmalara göre kolay kolay da bu ateş sönmeyecektir. Her ne kadar Türkiye, bu krizin belli ölçüde dışında kalmayı başardıysa da adeta kuralları yeniden yazılan küresel ticaret oyununda KOBİ'lerin oldukça dikkatli adımlar atması gerekmektedir. Öncelikle şirketler yol haritalarını ve büyüme stratejilerini uzun vadeli planlarla yeniden güncellemek zorundadır. Bunun içinde maliyetleri düşürmekten, üretim modellerini değiştirmeye kadar birçok yöntem yer almaktadır. Bu çalışmada önemli görülenlerden bazılarına yer verilmiştir. Üretmek Artık Başarı Değildir: Yani ekonomik sistemde düşünen, hayal kuran, Ar-Ge yapan, icat çıkartıp rakiplerini kıskandıran KOBİ'ler hayatta kalabilecektir. Artık herkesin ürettiğini üretmek başarı olarak kabul edilmiyor. Önemli olan olmayanı keşfetmek ve kendi pazarını yaratmaktır. Kurumsallaşmak Büyümenin En Önemli Faktörlerinden Birisidir: Kurumsal yönetişim (corporate governance) konusunda gelişme kaydeden şirketlerin büyüme şansı daha fazladır. Firmaları ayakta tutacak ve büyütecek en önemli faktör disiplinli ve kurallı bir şirket olmaktan geçmektedir. Finansal yatırımcılar genellikle aile şirketlerine yatırım yaparlar ve o şirketin kurumsallaşmış olmasını arzu ederler. Düz bir yorumla, kurumsallaşma şirketin değerini de arttırabilir. Ancak, kurumsallaşma şeffafiyet gerektirir, işin ehil ellere verilmesini gerektirir. Teknoloji Transferi: Küresel kriz fırsatları da beraberinde getirmiştir. Bunlardan biri de teknoloji transferleridir. Bugün Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye ciddi bir teknoloji transferi yaşanıyor. Firmalar zor durumdaki fabrikaların altyapısını know-how ve patentleri ile birlikte satışa çıkarmış durumdalar. Bunlara yatırım yapmak önemli büyüme fırsatları yaratabilir. 6

9 Markalaşmak Ve Yurt Dışı Piyasalara Açılmak: Markaya yatırım yapmak hem satışları hemde karlılığı arttıran önemli bir faktördür. Reklama yatırımı keşfeden küçük işletmeler kısa sürede büyük markalara dönüşmüşlerdir. Ayrıca dünyadaki her ülke şirketler için yeni bir ticari fırsatı (büyüme) demektir. İnsan Kaynağına Yatırım : KOBİ'lerin işe alım süreçleri genellikle dost tavsiyeleri ve hatır gönül ilişkileriyle ilerlemektedir. Ancak insan kaynağı şirketler için çok önem arzetmektedir. İyi bir ekip ve ekip çalışması olmaz ise, şirketin devamı söz konusu olamaz. Büyümek ve sürdürülebilir olmak için takım oyunu şarttır. Şirket için görev tanımları kesin ve net olmalıdır. Sistem Kurmak: Kurumsal ve finansal yönetim sistemlerini öğrenerek, gelenekselliğin getirdiği yüklerden kurtulmak gerekir. "Şirketin işleyişinin sistemlere bağlanması, kişilere değil" prensibini esas almak işlerin büyümesi için son derece önemlidir. Bu konuda McDonalds en iyi örneklerden birisidir. En vasıfsız kişilerle bile işleri yürüten bir sistem!!! Kısacası şirketin başarılı ve büyümesi için birçok sisteme ihtiyaç vardır. Bunlara örnekler aşağıdaki gibidir: 1. Muhasebe kontrol ve takibi için bir düzen / sistem 2. Proje geliştirme sistemleri 3. İç kontrol sistemi 4. Hata yakalama ve ayıklama sistemi v.b. Sistemli çalışan şirketler maliyetlerini ciddi oranda aşağı çekmektedir. Yabancı Ortaklıkları Araştırmak: Bugün küresel krizi fırsat bilen Türk KOBİ'leri, dünyada sağlıktan otomotive kimyadan gıdaya kadar 3 bine yakın ortaklık veya satın almaya imza atmıştır. Özellikle Avrupalı firmalar üretim maliyetleri nedeniyle Türkiye'deki şirketlerle ortalıklara imza atmak istemektedir. Bu ortaklık küresel fırsat kapılarını açacaktır. İç Kontrol ve Bağımsız Dış Denetim: Türkiye'deki KOBİ'ler çevik ve dinamik yapılarının avantajıyla krizi adeta fırsata çevirmişlerdir ve son 5 yılda halen rekor büyümelere imza atmışlardır. İstatistiklere göre 2002 ve 2012 arasında KOBİ Türkiye'deki KOBİ sayısı 6 kat artış göstermiştir. Yine KOBİ'lerin ortalama büyüme hızı ise yıllık yüzde 25 ile 80 arasında seyretmiştir. şirketler açısından kontrollü büyüme konusu ayrı bir önem taşımaktadır. Devamlılığı sağlayabilme ve hakimiyeti kaybetmemek için risk yönetimi iç denetim ve bağımsız dış denetim yaptırmak çok önemli hale gelmiştir. Büyüme yatırım ihtiyacı demektir. Yatırım ya iç kaynaklardan (karlılık), ya dışarıdan sermaye enjeksiyonu ile yada borçlanma yolu ile olabilir. 7

10 Bunun dışında teşviklerden yararlanmada büyümenin finansmanında kullanabilecek modellerdendir. Türkiye KOBİ teşvikleri konusunda adeta bir cennettir. Her yıl KOSGEB, TÜBİTAK, TTGV, Kalkınma Ajansları, İGEME gibi kurumlar toplamda 5 ila 8 milyar doları bulan destek paketleri açıklamaktadırlar. Küresellesmeye paralel olarak, butun sektorlere hakim olan son derece rekabetci bir ortamda ayakta kalabilmek icin yeni yatırımlar yapmak zorunda olan şirketlere, sermaye piyasası, kaynak temini açısından cok önemli fırsatlar sunmaktadır. Sirketler, halka arz yöntemiyle, sermayelerini daha da kuvvetlendirerek, gerek ulusal gerekse uluslararası şirketlerle rekabet konusunda önemli bir avantaj sağlamış olurlar. 5. Büyüme Sürecinde Halka Arz Halka Arz Nedir? Halka arz, sermaye piyasası araçlarının satın alınması için; Her türlü yoldan halka çağrıda bulunulmasını; Halkın bir anonim ortaklığa katılmaya veya kurucu olmaya davet edilmesini; Hisse senetlerinin borsalar veya diğer teşkilatlanmış piyasalarda devamlı işlem görmesini ; Halka açık anonim ortaklıkların sermaye artırımları dolayısıyla hisse senetlerinin satışını ifade eder. Bazı durumlarda halka açık olmadan da halka arz gerçekleşebilir. Eğer şirketin 250 den fazla ortağı varsa bu şirket de halka arz kabul edilmektedir. Halka arz fiyatının belirlenmesi halka arz sürecinin en önemli aşamalarından birisidir ve hem şirkete has gelişmelere hem de şirketin kontrolü dışındaki şartlara bağlıdır. Halka arz fiyatının gerçekci bir şekilde yansıtılması hem başarılı bir halka arz icin, hem de İMKB de işlem görmeye başladıktan sonraki hisse senedinin fiyat performansı açısından önem taşımaktadır. Halka Arz Süreci Nasıl İşlemektedir? Süreç son derece makuldür. Genellikle Halka açılmak isteyen firmalar bir belirsizlik içindedir.. Firmaların Çok zordur, aşırı denetimlere ve baskılara maruz kalırız gibi korkuları vardır. Ancak işin içine girildiğinde bu kadar zor olmadığı ve son derece makul bir süreç olduğu görülmektedir. Bu süreç, her şirketin kendi içinde yapması gereken kuralları içermektedir. Ticaret Kanunu, halka arz sürecini kendiliğinden oluşturmaktadır. Ticaret Kanunu na tam uygun bir şirket, halka açılması an meselesi olan şirkettir. Sürecin Aşamaları 1. Şirket içi çalışma grubunun oluşturulması. 2. Aracı kuruluşların belirlenmesi. 8

11 3. Mali tabloların hazırlanması ve bağımsız denetim çalışmasının başlatılması. 4. Esas sözleşme tadili ve Genel Kurul Kararı. 5. Değerleme ve Fiyatlama Çalışması. 6. SPK ve İMKB başvurusu için gerekli belgelerin hazırlanması. 7. SPK ve İMKB ye başvuru. 8. İMKB tarafından şirketin işlem göreceği pazarın belirlenmesi. 9. Payların Kurul kaydına alınması, izahname ve sirküler ilanı. 10. Payların halka arz edilmesi ve satış sonuçlarının bildirilmesi. Denetimden Korkmayın! Tutarlı uygulanan ortak bir finansal dil, yatırımcıların, farklı alanlarda faaliyetlerini sürdüren işletmelerin finansal sonuçlarını daha kolay bir şekilde karşılaştırmalarına ve çeşitlilik ve yatırım adına daha fazla fırsat yaratmalarına imkan verir. Farklı ulusal muhasebe sistemlerinde görülen farkların tam olarak anlaşılmamış olmasından kaynaklanan önemli yatırım riskinin ortadan kaldırılması ile sermaye maliyeti azaltılacak, çeşitlilik ve yatırımların geri dönüşü adına yeni fırsatlar yaratılmış olacaktır. Bu konu işletmelerin, ülkelerin ve bireylerin çalışanlarına güvenli bir emeklilik sağlamak için sermaye piyasalarına giderek daha da bağımlı olduğu bu günlerde daha fazla önem kazanmaktadır. Bu nedenle halka açılan şirketler Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu Türkiye Finansal Raporlama Standartları na göre mali tablolarını hazırlarlar ve bu tablolar bağımsız denetçiler tarafından Uluslararası Denetim Standartları na göre denetlenir. Denetim Nedir? Toplumdaki Rolü Nelerdir? Ekonomik hayatımızın temelini işletmeler oluşturmaktadır. Toplumu oluşturan çeşitli kişi veya kuruluşlar ise işletmeler ile yakından ilgilenmektedir. Aşağıda genel olarak sıralayacağımız bu kişi veya kuruluşlara kısaca işletme ilgilileri adı verilmektedir. İşletme Yönetimi, Ortaklar, Yatırımcılar, Yabancı Kaynak Sağlayanlar, Çalışanlar ve Kuruluşları, İşletme ile Ticari İlişkiye Girenler, Kamu Kurumları, Danışmanlık Kuruluşları, Kamuoyu. İşletme ilgililerinin alacağı ekonomik kararlar için bilgiye gereksinim bulunmaktadır. Alınacak kararlarda üst düzeyde yarar sağlayabilmek için bilginin konusuyla ilgili ve güvenilir olması gerekmektedir. Bilginin konusuyla ilgili ve güvenilir olmama riski denetime olan gereksinimi ortaya çıkarmıştır. Denetim, Bir işletmenin finansal tablolarının finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını doğru ve dürüst, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve yasal düzenlemelere uygun olarak yansıtıp yansıtmadığı konusunda bir görüş oluşturmaktır. 9

12 Günümüz uygulamalarında finansal tablolar denetimine, Bağımsız Denetim veya Dış Denetim isimleri de verilmektedir. Finansal tablolar denetiminin genel özelliklerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: Bu denetim türünde hedef, incelenen finansal tablolara güvenilirlik kazandırabilmektir, Denetim tamamen bağımsız kişi veya kişiler tarafından yapılır, Amaç önemli yanlışlıkların ortaya çıkartılmasına yöneliktir. Denetim sonunda finansal tablolar hakkında tek bir görüş oluşturulup, tek tek yanlışlıkların neler olduğu ile uğraşılmamaktadır, Oluşturulan görüş mantıklı bir güvenilirlik temeline oturtulmaktadır. Denetim Uygulama Süreci Nasıldır? 1.AŞAMA : RİSK DEĞERLENDİRME AŞAMASI 1.İşin Alınması ve Denetim Sözleşmesinin Yapılması 2.Denetimin Planlanması Bir Bütün Olarak Denetim Stratejisinin Hazırlanması Önemlilik Düzeyinin Belirlenmesi Denetim Ekibi Görüşme ve Tartışmaları 3.Risk Değerlendirme Prosedürlerinin Uygulanması Doğal Risklerin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi Anlamlı Risklerin Belirlenmesi İç Kontrol Sisteminin Tanımlanması ve değerlendirilmesi Risk Değerlendirme Aşamasının Tamamlanması 2.AŞAMA :RİSKE KARŞILIK VERME AŞAMASI 1.Risklere Karşılık Veren Denetim Planının Hazırlanması 2.Yapılacak Denetim Testlerin Kapsamının Belirlenmesi 3.Çalışmaların Belgelenmesi 3.AŞAMA : RAPORLAMA AŞAMASI 1.Denetim Kanıtlarının Değerlendirilmesi 2.Denetim Raporunun hazırlanması Denetim uygulama süreci Risk Bazlı Denetim Esasına Dayanır. Denetimde Kullanılan Teknikler Nelerdir? Denetçiler denetim esnasında aşağıda sıralanan teknikleri kullanmaktadırlar: İnceleme: İnceleme doğuş kaynağı işletme içinden veya dışından olan belge ve kayıtların incelenmesi yöntemidir Gözlem: Bir başkası tarafından sürdürülen bir sürecin veya prosedürün izlenmesi eylemidir. 10

13 Dış Kaynak Doğrulaması: Dış kaynak doğrulaması denetçinin işletme ile ilgili dışardaki üçüncü taraflardan, ilgili oldukları konularda yazılı bir yanıt alma işlemidir Yeniden Hesaplama: Denetçinin işletmenin belge ve kayıtlarında yeralan çeşitli matematik işlemleri tekrar hesaplaması yöntemidir Yeniden Uygulama: Denetçinin özellikle işletmenin iç kontrol sisteminde yeralan prosedürleri veya kontrolleri kendisinin uygulamasıdır. Analitik Prosedürler: Analitik inceleme prosedürleri, işletmenin kayıtlarda yeralan veriler ile çeşitli finansal veya finansal olmayan veriler arasında anlamlı ilişkiler kurarak, beklentilerin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakma işlemi olarak tanımlanmaktadır. Soruşturma : işletme içinden veya dışından konuyla ilgili kişi veya kişilerden gerekli bilgilerin alınma çalışmalarıdr. Yazılı olabileceği gibi biçimsel olayan şekilde sözlü olarak da olabilir. Gelişmek için Halka Açılmak İyi Bir Seçenektir! Halka açılma konusunda farklı fikirler vardır. Örneğin Avrupa da veya Amerika da halka açık olmayan çok büyük şirketler, tröstler bulunmaktadır. Fakat yine bu ülkelere baktığımızda, bizim ülkemize göre toplam şirket sayısındaki halka arz oranının çok fazla olduğunu görmekteyiz. Halka arz konusunda ülke olarak geri kalmamız, Türkiye deki ticaret hayatının halen beklenen seviyede olmamasından kaynaklanmaktadır. Sürekli büyüyen bir şirketin gelişmesi için halka açılması, en iyi seçeneklerden birisidir. Ancak halen büyük işletmeler yaratamıyoruz. Bir facebook.com, bir google.com, bir amazon.com, bir apple bu kadar girişimci ruha rağmen bu topraklardan çıkamıyor. Facebook un piyasa değeri bugün bırakın bir girişimcilik örneği olmayı, kuruluşundan sadece 8 yıl sonra İMKB nin en değerli 3-4 şirketinin piyasa değerine eşit olarak halka arzı gerçekleşti. Apple tek başına neredeyse tüm İMKB yi geçiyor. Globalleşen bir dünyada istisnalar dışında global bir markamız henüz yok. Yavaş yavaş uluslararası pazarlarda yer almaya, mağaza açmaya ve bayilik vermeye, şirket ve marka satın almaya başlıyoruz. İçeride ise, halka açık firma sayımız 2002 yılında 274 iken, bugün bu rakam İMKB ye kote firma sayısı olarak 370 civarında. Halka açıklık oranları ve büyük işletmelerden halka açık olanların sayısı ise sermayeyi tabana yaydığımızı söylememize pek imkan verecek cinsten değil. Sermayeyi tabana yayma ve kurumsal yönetim açısından daha kat etmemiz gereken mesafe uzun gibi görünüyor. İMKB deki Gelişen İşletmeler Piyasası ve İstanbul Borsası bu anlamda üzerinde dikkatle durulması gereken başlıklar. Çünkü, İstanbul u bir finans merkezi haline getirme vizyonu ortadayken piyasaların derinliği, ürün çeşitliliği de önemli bir yer tutmaktadır. 11

14 Halka Açılmanın Faydaları Nelerdir? 1. Finansman kaynağı Büyüme yatırımlarının finansmanı Mevcut borçların azaltılması İşletme sermayesi amacıyla 2. Sermaye piyasalarına daha kolay erişim İkincil halka arz ve sermaye artırım imkanları Kredi pazarlarına daha ucuz maliyetle ve daha kolay erişim Diğer finansal araçları kullanma imkanı 3. Ortaklara likidite sağlama Halka açık şirket daha değerlidir Kurucular ve diğer ortaklar için çıkış imkanı Piyasalardaki fiyat hareketlerinden yararlanma imkanı Şahsi garantilerden kurtulma imkanı Para yerine hisse senedi vererek satın alma (birleşme) imkanı 4. Kurumsallaşma Kurumsal yönetim ilkelerine uyum Aile şirketi olgusu; orta ve uzun vadeli sağlıklı bir yapıya geçiş Şeffaflığın sağlanması 5. Ticari şöhret ve itibar Kamuoyu nezdinde Müşteriler, tedarikçiler ve bankalar açısından Nitelikli personele daha kolay ulaşım Uluslararası piyasalarda bilinirliğin artması SPK gözetiminin sağladığı ek güven Halka arzın şirketlere ve yatırımcılara faydası olduğu gibi ülke ekonomisine de faydası vardır. Basit anlamda ele alırsak şirket kurup işletebilecek kadar sermayesi olmayan tasarruf sahibi(yatırımcı) ilgilendiği alanda halihazırda kurulmuş ve faaliyet gösteren bir şirkete tasarrufunu verdiğinde, borsaya kote olan şirket maliyetsiz sağladığı bu kaynakla yeni yatırımlar yapacaktır. Yaptığı bu yatırımlar sonucu kar elde etmesi sonucunda kendisine finansman sağlayan yatırımcılara temettü ödemesi yapacaktır. Yatırımcı riskler dahilinde hedefini gerçekleştirme fırsatı bulmuş olacaktır. Halka açılan Şirketler kurumsallaşma yolunda maliyetsiz kaynak bulduğundan büyüme yolunda daha hızlı yol alırlar ve Yastık altında kalan tasarruflar ekonomiye dahil edilir. Halka arzların artması kayıtdışı ekonominin kayıt altına alınmasına katkı sağlayacaktır. Halka Açılmanın Maliyeti ve Teşvikler Halka açılmanın yararlarının yanında getirdiği bazı sorumluluklar sirketlerin bu işlemden kaçınmasına neden olabilmektedir. Halka açılmada engelleyici 12

15 olarak görülen etmenlerin başında ise halka açılmanın yüksek maliyetli olduğuna inanmalarıdır. Ancak, SPK, KOSGEB, İMKB ve TSPAKB arasında tarihinde imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası nda işlem görmek üzere, sermaye piyasası araçlarını halka arz edecek KOBİ lerin halka arza ilişkin belirlenecek maliyetlerinin finansmanının sağlaması için KOSGEB tarafından Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı oluşturulmuş durumdadır. Ama, bu avantajlardan kaç KOBİ miz haberdar veya haberi varken kaçı halka arzı düşünüyor? Gelişen İşletmeler Piyasası GİP in Temel Amacı: GİP in kuruluş amacı, Borsa kotasyon şartlarını taşıyamayan gelişme ve büyüme potansiyeline sahip şirketlerin sermaye piyasalarından fon sağlamak için ihraç edecekleri menkul kıymetlerin işlem görebileceği şeffaf ve düzenli bir ortam yaratmak ve piyasanın güven ve istikrar içerisinde, serbest rekabet koşulları altında, dürüstlük ve açıklık ilkeleri çerçevesinde faaliyette bulunmasını sağlamaktır. GİP İçin Getirilen Başlıca Teşvikler: GİP in gelişimi ve şirketlerin bu piyasaya girişlerini kolaylaştırmak için çeşitli teşvikler öngörülmektedir. Bu teşvikleri normal halka arzlarda aranan kayda alma ve kotasyon kriterlerinin hafifletilmesi ve Borsa da işlem gören şirketlerin tabi olacakları sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin azaltılması şeklinde iki ana başlık altında incelemek mümkündür. 1) Kayda alma - kotasyon kriterleri ile ilgili teşvikler 1.Kotasyon şartı olarak karlılık, faaliyet süresi, sermaye veya piyasa değeri büyüklüğü gibi herhangi bir sayısal koşul aranmamaktadır. 2.Payların Kurul kaydına alınması için sadece son yıla ait finansal tabloların bağımsız denetimden geçirilmesi yeterlidir. Ancak bağımsız denetime esas bilanço tarihinden itibaren dokuz ay geçmesi halinde altı aylık ara dönem finansal tablolar ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporu ayrıca istenmektedir. 2) Yükümlülükleri ile ilgili teşvikler 1. GİP te işlem gören şirketlerin sadece yıl sonu finansal tablolarını bağımsız denetimden geçirmeleri zorunludur. 2. Kurul kayıt ücreti ile İMKB tarafından alınan ücretlerde belli bir indirime gidilmiştir. 3. Şirketlerin pay halka arzlarına ilişkin olarak daha sade ve basit izahname ve sirküler formatları hazırlanmıştır. 4. Payları GİP te işlem gören ortaklıklar, Kurul kaydına alındıkları tarihi izleyen üç hesap dönemi boyunca birinci temettü dağıtmayabilecektir. 13

16 6. Sonuç Sonuç olarak, girişimcilik ve KOBİ ler ekonominin dinamo taşları, bunda tartışılacak bir yön bulunmuyor. Ama değer yaratabilmek üzerine daha fazla çalışmak gerekiyor. Sürdürülebilir büyüme ancak böyle sağlanabilir. Nüfusu 80 milyonu zorlayan bir ülkede, nüfusun hala büyük bir yüzdesi 35 yaşın altında iken, işletmenin u hala mikro işletme seviyesinde ise, küçüklerin de bir gün büyüyeceğini ve büyümesi gerektiğini unutmamak gerekiyor. İleride yaşlanan nüfusun yaratacağı sosyal güvenlik açıklarını ve vergi azalmalarını sadece nüfus artışı ile gidermek mümkün değil. Daha çok büyük işletmeye, daha çok istihdam yaratabilen, yarattığı değerler ile SGK primi ve vergi ödeyebilen kesimlere ihtiyaç bulunuyor de mikro işletme, 2002 yılında civarında iken bugün civarına ulaştı ise, sermayeyi tabana yaymakta girişimciliği değil sermaye piyasalarını hedeflemek daha doğru bir strateji gibi duruyor. Bu noktada son söz olarak, girişimcilikte halkta yaşanan arz bolluğunu, şirketlerde halka arz bolluğuna taşıyabilmek gerekiyor. 14

17 7. Kaynaklar 1. Prof. Dr. Vedat Akgiray, Sermaye Piyasalarımız ve Halka Arz 2. Sermaye Piyasası Kurulu, Kobiler ve Halka Açılma Faruk Türkoğlu, Aile Şirletleri Neden Büyüyemez? 5. Dr. Cüneyt Dirican, Şirketlerde Halka Arz Azlığı, Girişimcilikte Halka Arz Fazlalılığını Yönetmek 6. Prof. Dr. Nejat Bozkurt, Bağımsız Denetim Ders Notları 7. Selman Ruso, Aile Şirketleri Nasıl Büyür? 8. Altuğ Bilgin Altuntaş, Kendi İşinizi Kurmadan Önce Nelere Dikkat Etmelisiniz? 9. İMKB nin Tarihi ve Halka Arz h t t p : / / w w w. a l i a l a g o z. c o m. t r / d o c - dr- a l i a l a g o z - m a k a l e l e r i / isletmelerde_ic_kontrol.pdf ayca%20gocen.pdf

18

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu

Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu İçindekiler Sunuş Kurumsal Profil - 1 Rakamlarla Halkbank - 2 Vizyonumuz, Misyonumuz, Hedeflerimiz - 6 Stratejilerimiz, Kurumsal Değerlerimiz

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var.

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. İçindekiler Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. 2010 Faaliyet Raporu Sunuş 2 Vizyonumuz 2 Misyonumuz 3 Kurumsal Profil 4 Başlıca Finansal Göstergeler 6 T.C. Ziraat Bankası Tarihinden Satırbaşları 8 Yönetim

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2819 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1777 KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Nurdan SEVİM (Ünite 1, 2) Doç.Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN (Ünite 3, 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

2015 Türk bankacılık. sektörü için zorlu bir yıl olacak

2015 Türk bankacılık. sektörü için zorlu bir yıl olacak Leasing sektörü 5 senede 2 kat büyüyecek 2015 Türk bankacılık sektörü için zorlu bir yıl olacak ISSN: 1309-0054 Sağlık ve yaşam bilimlerinde dönüşüm şart Sayfa 4 Sayfa 5 Sayfa 8 The Nisan - Mayıs 2015

Detaylı

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ HAVAALANI TERMİNAL BİNALARINDA YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ M. Cemil ACAR Havaalanları Daire Başkanı (Yüksek Mimar) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yayınları Havaalanları Daire Başkanlığı Sivil Havacılık Genel

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KÜRESEL EKONOMİDE KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETMELER VE REKABET SORUNLARI A. HAKAN ATİK Kd. Uzman GA-03-3-4 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Mart 2003 ANKARA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

Discussion Paper, Turkish Economic Association, No. 2012/88

Discussion Paper, Turkish Economic Association, No. 2012/88 econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Soydemir,

Detaylı

kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\

kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\ Kurumsal Yönetim Serisi kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\ Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Deloitte ortak yayını OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri nin yayınlanmış olduğu 1999 yılından bu yana, ülkemizde konuya

Detaylı

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi ÖNSÖZ Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmiştir. Plan, küresel düzeyde geleceğe

Detaylı

DÜNYADA BORSA ŞİRKETLEŞMELERİ, SATIN ALMA ve BİRLEŞMELERİ

DÜNYADA BORSA ŞİRKETLEŞMELERİ, SATIN ALMA ve BİRLEŞMELERİ DÜNYADA BORSA ŞİRKETLEŞMELERİ, SATIN ALMA ve BİRLEŞMELERİ DÜNYADA BORSA ŞİRKETLEŞMELERİ, SATIN ALMA VE BİRLEŞMELERİ Ağustos 2011 Yayın Adı : Dünyada Borsa Şirketleşmeleri, Satın Alma ve Birleşmeleri Editör

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU 63 29 HİZMET SEKTÖR RAPORU Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU MÜSİAD Araştırma Raporları: 63 ISBN-978-975-7215-93-6 İstanbul, Şubat 21 Yayına Hazırlık www.prwwestij.com.tr Baskı Atatürk Cd. Göl Sk. No:1 Yenibosna/İST.

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155 Türkiye de Tasarruflar (sayfa 8) Türkiye de ve Dünyada Özel Sektör Borçlanma Araçları (sayfa 13) Avrasya Borsaları (sayfa 23) TSPAKB TSPAKB

Detaylı

GİRİŞİM SERMAYESİ: TÜRKİYE İÇİN ÇIKARIMLAR VE ÖNERİLER

GİRİŞİM SERMAYESİ: TÜRKİYE İÇİN ÇIKARIMLAR VE ÖNERİLER GİRİŞİM SERMAYESİ: TÜRKİYE İÇİN ÇIKARIMLAR VE ÖNERİLER Ankara, 2012 TTGV, 2012 ...Efendiler, bugün artık milli pazar yoktur. Çünkü beynelmilel hayata kapılmış bir milletin mübadele esasına istinat etmesi

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

İMKB ve Sermaye Piyasaları 5

İMKB ve Sermaye Piyasaları 5 İMKB ve Sermaye Piyasaları 5 Borsaların Piyasa Değeri 8 Borsalarda Şirket Sayıları 9 İMKB ve Endeks Performansları 10 İMKB ve Halka Arzlar 12 Halka Arz Nedir? 16 Halka Arzın Tanımı 17 Halka Arzın Avantajları

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38 Türkiye nin Cari Açığı: Makro ve Mikro Açıdan Nedenleri ve Çözüm Önerileri YASED - ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ KASIM 2011 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii Şekil Listesi... iii Tablo Listesi... iii

Detaylı

ŞİRKET BİRLEŞME-DEVRALMA VE HALKA ARZI

ŞİRKET BİRLEŞME-DEVRALMA VE HALKA ARZI ŞİRKET BİRLEŞME-DEVRALMA VE HALKA ARZI Şirket Satın Alama Birleşmelerinde Temel Amaçlar Azınlık Hissesinin satın Alınması Joint Venture (50-50) Çoğunluk Hissesinin satın Alınması %100 Satın Alma Şirket

Detaylı

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu Ekim 2011 İçindekiler Yönetici özeti Sürdürülebilirlik mevcut durum anket çalışması Araştırma sonuçları Sürdürülebilirlik

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak...

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... Sürdürülebilirlik Raporu ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... İçindekiler 2 Yönetiṁ Kurulu Başkanı ndan Mesaj 4 Vizyon, Misyon, Hedef ve İlkeler 6 Kısaca Otokar 8 Otokar ın Rekabet Avantajları 10

Detaylı

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP Gelişen İşletmeler Piyasası GIP www.imkb.gov.tr İÇİNDEKİLER İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) Nedir? 1 Hisse Senetleri Piyasası (HSP) ile GİP e Yapılacak Başvuru Sürecinin Temel Farkları Nelerdir?

Detaylı

Analiz. seta CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL

Analiz. seta CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL seta Analiz. SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Kasım 2011 CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL S E T A A N A

Detaylı