2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı. 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı. 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar"

Transkript

1

2 İçindekiler 1.Giriş 2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar 4.Özellikle Büyüme Hedefi Olan Aile Şirketleri Nasıl Bir Strateji İzlemeli? 5.Büyüme Sürecinde Halka Arz 6.Sonuç 7.Kaynaklar Halka Arz Nedir? Halka Arz Süreci Nasıl İşlemektedir? Denetimden Korkmayın! Denetim Nedir? Toplumladi Rolü Nelerdir? Denetim Uygulama Süreci Nasıldır? Denetimde Kullanılan Teknikler Nelerdir? Gelişmek İçin Halka Açılmak İyi Bir Seçenektir! Halka Açılmanın Faydaları Nelerdir? Halka Açılmanın Maliyeti ve Teşvikler

3 1. Giriş Yeryüzündeki en eski şirket. Adı Kongo Gumi. Japonya'da, 578 yılında kurulan bu şirket, tapınak yapımı ve restorasyonu işiyle uğraşıyor. Şirkette şu anda 40'ıncı kuşak aile iş başında. Aradan geçen on beş yüzyıl boyunca savaşlar, depremler, krizler, siyasi belirsizlikler yaşandı. Buna rağmen şirket ayakta kaldı. "Kongo Gumi'nin bu başarısında, değişikliklere hızla yanıt vermesi ve ana işine odaklanması çok etkili oldu Türkiye de şirketlerin ortalama ömrü 13 yıldır. Her 100 şirketten 84 ü 1. kuşakta yok olmakta, 2. kuşağa devreden 16 şirketin ise sadece 4 tanesi 3. kuşağa devrolmaktadır. Türkiye de cumhuriyetin ilk yıllarında iktisadi gelişme devlet eliyle gerçekleştirilirken özel teşebbüs de özendirilerek girişimci yaratmak için politikalar uygulanmaya çalışılmıştır döneminde de özel sektörün gelişmesi için çabalar sürdürülürken 1980 sonrasında ihracata dönük ekonomi politikalarının izlenmesiyle beraber serbest piyasa ekonomisi ve özelleştirmelerin etkileriyle kamu teşebbüslerinin önemi azalmıştır. Günümüzde ise dünyada olduğu gibi Türkiye de de girişimciliğin ülke kalkınmasında önemli bir yer edindiği görülmektedir dönemini kapsayan 9. Kalkınma Planında aktif işgücü politikalarının geliştirilmesi başlığı altında girişimcilik politikalarının desteklenmesine önem verilmekte, girişimcilik ve istihdam garantili programlar, mesleki danışmanlık ve rehberlik hizmetleri ile mesleki eğitim kursları yoluyla etkili işgücü politikalarının uygulanması hedeflenmektedir. Gelir dağılımının geliştirilmesi için de özellikle kırsal kesimde ve az gelişmiş bölgelerde girişimcilik teşvik edilmektedir. Girişimciliğin ve yenilikçiliğin gelişmesi ve işgücü verimliliğinin artması ile Türkiye nin son yıllarda dünya ekonomisi içerisindeki yükselişi devam edecektir. Türkiye de girişimcilerin önemli soruları arasında finansal kaynaklara erişiminin yanında bilgi ve vizyon eksikliği ve bilgi sahibi olanların bilimsel danışmanlık hizmeti alamamaları da bulunmaktadır. Burada önemli bir nokta da yeterli bilgiye sahip olamayan girişimci adaylarının bu eksikliklerini farkında olmalarını sağlayarak destek almaları konusunda yönlendirilmesidir. Bu bakımdan genel girişimcilik stratejilerinin bir parçası olarak işletme sahiplerinin danışmanlık hizmeti alması da gerekmektedir. Girişimcilik desteklerinin finansal kaynak sağlamanın ötesine geçerek destekler hakkında ölçme ve değerlendirme yapılmaması da bir başka önemli noktadır. Girişimciliğin desteklenmesi için önemli bir strateji de KOBİ Stratejisi Eylem Planı dır. Eylem planının öncelikli stratejik alanlarından biri Girişimciliğin Geliştirilmesi ve Desteklenmesidir. 1

4 2. Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı Su toprak için nasıl hayat kaynağı ise, yatırım da ekonominin güç kaynağıdır. Bir ülkede yatırımlar, toplumun tasarruf yeteneği ile girişimci gücünün en somut göstergeleridir. Yatırımlar hem işletme, hem de genel ekonominin odak noktasını oluştururlar. Yatırımlar çarpan ve çoğaltan etkileriyle ekonomik, siyasal ve kültürel hayata büyük bir hareketlik kazandırırlar. Ülkemizde olduğu kadar hemen hemen tüm dünya ülkelerinde KOBİ'ler,; sayısal miktar, istihdam hacmi, üretim değeri, gelişmeye olan katkıları, mülkiyetin tabana yayılması, ekonomik açıdan serbest rekabete dayalı piyasa ekonomisinin ve sosyal bakımdan toplumsal istikrarın temel unsurudur. Çalışan sayısı 1 ila 250 kişi arasında olup, yıllık cirosu 25 milyon TL altında kalan işletmeler ülkemizde KOBİ (Küçük ve Orta Boy İşletmeler) tanımına girmektedir. AB standartlarında da ciro rakamının 50 milyon Avro ya kadar çıkması dışında tanımlar neredeyse hemen hemen aynıdır. Cirosu yıllık 1 milyon TL nin altında kalan ve 1-9 kişi arasında çalışanı olan KOBİ lere mikro işletme, 1-5 milyon TL ciro arasında ve kişi arasında çalışanı olanlar küçük işletme, 5-25 milyon TL ciro arasında ve kişi arasında çalışanı olanlar ise orta boy işletme olarak adlandırılmaktadır. Ülkemizde KOBİ lerin %82 si hizmetler ve ticaret, %13 ü ise imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermektedir. TUİK tarafından 2002 ve 2009 yıllarına ilişkin kobilerle ilgili yapılan araştırma sonuçları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Yıl Kobi olarak nitelenen girişimci Sayısı Kobilerin Tüm İşletmeler içindeki Payı Kobilerin içinde yer alan mikro işletme sayısı oranı Kobilerin Ekonomideki Payı verileri 2009 yılı verileri %99.3 %96.5 -İstihdamdaki payı % 77, -Katma değerdeki payı % 60, -Toplam satışlar içerisindeki payı % 60 -Kobi Kredilerinin Toplam Krediler İçindeki payı % %99.8 %93.5 -İstihdamdaki payı % 78, -Katma değerdeki payı % 55, -Toplam satışlar içerisindeki payı % 65 -Kobi Kredilerinin Toplam Krediler İçindeki payı %24 2

5 Veriler analiz edildiğinde; 1. Girişimci sayısında çok büyük bir artış olduğu, 2. Kobilerin toplam işletmeler içindeki payının hemen hemen aynı kaldığı, 3. Mikro işletmelerin kobiler içerisindeki payının bir miktar azaldığı (% den 93.5 e inmiştir) 4. KOBİ tanımına girmeyen büyük işletme sayısında kayda değer bir artış gözlenmediği, anlaşılmaktadır. Tablo, girişimcilik açısından çok başarılı görünmekle birlikte sürdürülebilirlik ve büyüme noktasında, özellikle kendine 2023 yılında dünya ekonomileri içinde ilk 10 u hedefleyen bir ülke için, çok başarılı olmadığımız sonucunu göstermek -tedir. Tablodaki bir diğer dikkat çekici unsur ise Kobi kredilerinin toplam krediler içindeki payının aynı kalmasıdır. Türkiye de Girişimciliğin bu kadar yüksek olduğu bir ortamda Türkiye makro ekonomik anlamda başarı ve değer üretmekte zorlanmamıştır. Bunun nedeni daha çok bireysel kredilerin artması ile beraber bankacılık sisteminin ekonominin harcama yönüne dolayısı ile tüketim nedeni ile başta inşaat sektörü olmak üzere üretim tarafına verdiği destektir. Ancak, bu artışı aynı paralelde KOBİ kredilerinde görmek mümkün olmamıştır. Diğer kredilerle KOBİ kredileri aynı oranlarda büyümeye devam etmiştir. Dünya ortalamalarına göre ilk iki yılda kapanan işletme sayılarının çokluğu da ortadayken bir çok kreditör girişimcilere kredi vermeye yanaşmamaktadır. Öte yandan karlılık açısından KOBİ kredilerindeki spread lerin yüksekliği KOBİ leri kaynak aktarmak adına bir cazibe merkezi haline getirmiştir. Özellikle nakit akışını planlamakta zorlanan KOBİ lerin kredili mevduat hesaplarına uygulanan yüksek faiz oranları ile KOBİ ler bankaların faiz gelirlerinde önemli bir paya sahiptir. Bu sene son açıklanan Kurumlar Vergisi sıralamasında bu etkileri görmek mümkündür. İstanbul da ilk 10 içinde iki operatör hariç diğer tüm kurumlar bankalardır. Yani KOBİ Bankacılığı ülkemizde KOBİ lerin büyümesinden çok finansal hizmetler sektörünün karlılığına katkı yapan bir görünümdedir. Kobiler kredilere güç ulaşırken diğer finansman olanaklarına ulaşmada da yetersiz kalmaktadırlar. 3

6 3. Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar Yapılan bir çalışmaya göre ABD deki şirketlerin % 50 si ve Türkiyedeki şirketlerin % 95 i aile şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Girişimcilerin ve onların başlattığı aile şirketlerinin ekonominin dinamoları olduğu su götürmez bir gerçektir. Onlar, kurumların almadığı riskleri alabilen, tasarruf edebilen, yatırım yapan, istihdam sağlayan ve kişisel hayallerin katma değer olarak ekonomiye kazandırılmasını sağlayan kimseler ve aileleridir. Türkiyede çok başarılı girişimciler vardır. Şirketleri büyümüş, marka olmuş, beğenilen kar eden kuruluşlardır. Ama hepsinin ortak sorunu, kendi değerlerini şirket değerleri haline getirmek, kendi göçüp gittikten sonra geriye problem değil, daha da başarılı şirketler bırakmaktır. Sorun, sürdürülebilir büyüme ve devamlılıktır. Türkiye de şirketlerin ortalama ömrü 13 yıldır. Her 100 şirketten 84 ü 1. kuşakta yok olmakta, 2. kuşağa devreden 16 şirketin ise sadece 4 tanesi 3. kuşağa devrolmaktadır. Genellikle kurucular, yarattıkları şirkette hayatlarının en sonuna kadar çok güçlü kişilikler olarak kalmakta, bir sonraki nesile yetki delegasyonunu yapmakta zorlanmaktadırlar. Kurucu babanın en büyük hayali kurulan işi çocuklarının daha da büyütmesidir. Diğer taraftan "kurucu baba", yılların birikim ve emeğinin, gençlerin yanlış kararları ile heba olmasından korkar. Bu hayal ve korku arasındaki zikzaklar, aile şirketlerini gelişme rotasından çıkarabilir hatta yok edebilir. Yapılan araştırmalarda, aile şirketlerinin başarısızlık nedenleri arasında yönetimde yetersizlik ve kurumsallaşamama ilk sırada yer almaktadır. Bir aile şirketinin en zayıf noktası, aile ve şirket kavramlarının birbirine karıştırılmasıdır. Yetenek ve deneyimlerine bakılmaksızın çocuklar işe alınıp hızla yükseltilmekte ve performans değerlendirilmeden ömür boyu iş olanağı verilmektedir. Hatta bazen şirket içinde sadece onlara özgü konumlar yaratılmaktadır. İkinci nesil - sermaye sahibinin kan bağı yakını olması sebebi ile kendisini yılların profesyonel yöneticilerinin tecrübe ve birikimlerine rağmen üstün görmeye kalktığı anda sorunlar başlamaktadır. Şu soru aile şirketlerinde hep akla gelmektedir. Aile şirketini bugün için çeken lokomotif kim? Yarın o kişi(ler) ortada yoksa nasıl bir düzen olacak? Kurucu hissedar-yöneticilerden birinin vefatı da aile şirketlerinde beklenmedik ve ağır değişimlere yol açabilmektedir. Özetle, servet (şirket) ile ailenin birbirlerinden farklı organizmalar olduğu, dolayısı ile şirket yönetimi ile aile yönetiminin birbirlerinden ayrı olabileceğinin 4

7 bilincini kazanmak gerekir. Esas olan, önce ortaklar-aile içinde iletişimi kurumsallaştırmaktır. Yani, her aile ferdinin ve hissedarın ortak ekonomik menfaatlerinin ön planda tutulduğu bir ortam oluşturulmalıdır. Bu bir aile meclisi olabilir. Bir yandan, usta-çırak ilişkisinin gelenekselleştirilmesi, gelecek nesillerin erken yaşta iş hayatına hazırlanması, diğer yandan, çağın gelişimine ayak uydurmak için dışarıda tecrübe kazanmış yetenekli profesyonellerin şirkete katılması. Aile meclisi bu dengeyi kendi kollektif ve uzun vadeli menfaatleri yönünde kurmalıdır. Zaman zaman, ailenin hissedar olarak menfaatleri aile bireylerinin bireysel menfaatleri ile çakışabilir. Bu normaldir. Mühim olan, bir çatışma olmadan, önceden belirlenmiş kabullerle doğruyu bulabilmektir. Bu bağlamda, şirketin menfaatlerini (dolayısı ile hissedar değerinin menfaatlerini) ön planda tutan bir yönetim kuruluna ve aile fertlerinin imzalayacağı bir de aile anayasasına ihtiyaç vardır. Öteyandan, kayıt dışılık, maliyetleri tespit edememe, know-how ve patent üretememe, nakit yönetimi ve finansal yönetim yoksunluğu, ekip çalışmasının olmaması (görev tanımlarının yapılmamış olması), iletişim altyapısı ve pazarlama kollarının zayıf olması, küçük olsun benim olsun anlayışları ile franchise ve bayilik sistemine uzak kalmak gibi hususlarda büyüme ve sürdürülebilirlik açısından öne çıkan sorunlardan bazılarıdır. Başka yerde şubemiz yoktur yazısını acaba Burger King, Pizza Hut, Western Union, Levi s gibi markalar da zamanında mağazalarına asmışlar mıdır??? 4. Özellikle Büyüme Hedefi Olan Aile Şirketleri Nasıl Bir Strateji İzlemeli? Büyümeyi tanımlamak. Birçok işletmede büyüme en temel amaçtır. Ancak bütün işletmeler büyümeli midir? İşletmelerde, çeşitli nedenlerle büyüme gereksinimi doğabilir. Büyümeden, sabit bir ortamda faaliyet gösteren işletmelerin, global düzeydeki dev işletmelerle rekabet etmesi zordur. Çevresel koşullar, tüketici kavramının değişmesi ve rakip işletmelerin yeni teknolojiler ve büyük sermayelerle pazarda faaliyet göstermeleri, işletmeleri büyüme sürecine zorlamaktadır. Büyümeden önce karar verilecek nokta işletme büyüklüğüdür. Optimal (en uygun) büyüklük işletmeni geleceği yönünden önem verilmesi gereken bir konudur. İşletme büyüklüğünün belirlenmesinde çeşitli unsurlar etkili olur. Bunlar işletmenin yönetim yeteneği, sosyal çevre, finansman kaynakları, ülkenin ekonomik koşulları, işletmenin faaliyet konusu ve rakip işletmelerin durumudur. Büyüme, bir işletmenin varlığı için temel bir unsurdur. Büyüme olmayan bir işletmede, yaratıcı faaliyete yer verilemeyeceği için, güçlü bir yönetim de 5

8 olamaz. Tepe yöneticilerin çoğu büyümenin yararlı olacağı görüşündedir. Büyüme işletmede çalışanlar için de önemlidir. Büyüme ile, çalışanlardan daha yüksek performans alınabilir ve daha verimli bir çalışma ortamı sağlanabilir. Buna karşılık büyüme ile birlikte birtakım sorunlar da gündeme gelebilir. Örnek olarak, hızla büyüme sürecine giren bir işletme, aşırı büyümeyi özkaynaklardan finanse edemediği için batabilir. Aynı şekilde; çalışanlar, büyümenin getirdiği iş yükü ile zorlandığında, motivasyon azalacaktır. Olgunlaşmış bir işletmelerde, büyümenin neden olduğu yüksek tansiyon, başarılı elemanları başarısız duruma düşebilir. Bu durum, çalışanların ve genel olarak iş ortamının, veriminin düşmesine neden olur. Büyüme konusunda, üzerinde durulması gereken temel nokta, dengeli ve tutarlı bir büyüme sürecinin sağlanmasıdır. Dünyada yaklaşık beş yıldır devam eden küresel kriz, ticaretin kurallarını da sil baştan değiştirmiştir. Yeni dönemi iyi okuyan şirketler için global oyuncu olmak, krizi fırsata çevirmek hiç de zor olmayacaktır. Küresel kriz, başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada etkisini sürdürmektedir ve araştırmalara göre kolay kolay da bu ateş sönmeyecektir. Her ne kadar Türkiye, bu krizin belli ölçüde dışında kalmayı başardıysa da adeta kuralları yeniden yazılan küresel ticaret oyununda KOBİ'lerin oldukça dikkatli adımlar atması gerekmektedir. Öncelikle şirketler yol haritalarını ve büyüme stratejilerini uzun vadeli planlarla yeniden güncellemek zorundadır. Bunun içinde maliyetleri düşürmekten, üretim modellerini değiştirmeye kadar birçok yöntem yer almaktadır. Bu çalışmada önemli görülenlerden bazılarına yer verilmiştir. Üretmek Artık Başarı Değildir: Yani ekonomik sistemde düşünen, hayal kuran, Ar-Ge yapan, icat çıkartıp rakiplerini kıskandıran KOBİ'ler hayatta kalabilecektir. Artık herkesin ürettiğini üretmek başarı olarak kabul edilmiyor. Önemli olan olmayanı keşfetmek ve kendi pazarını yaratmaktır. Kurumsallaşmak Büyümenin En Önemli Faktörlerinden Birisidir: Kurumsal yönetişim (corporate governance) konusunda gelişme kaydeden şirketlerin büyüme şansı daha fazladır. Firmaları ayakta tutacak ve büyütecek en önemli faktör disiplinli ve kurallı bir şirket olmaktan geçmektedir. Finansal yatırımcılar genellikle aile şirketlerine yatırım yaparlar ve o şirketin kurumsallaşmış olmasını arzu ederler. Düz bir yorumla, kurumsallaşma şirketin değerini de arttırabilir. Ancak, kurumsallaşma şeffafiyet gerektirir, işin ehil ellere verilmesini gerektirir. Teknoloji Transferi: Küresel kriz fırsatları da beraberinde getirmiştir. Bunlardan biri de teknoloji transferleridir. Bugün Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye ciddi bir teknoloji transferi yaşanıyor. Firmalar zor durumdaki fabrikaların altyapısını know-how ve patentleri ile birlikte satışa çıkarmış durumdalar. Bunlara yatırım yapmak önemli büyüme fırsatları yaratabilir. 6

9 Markalaşmak Ve Yurt Dışı Piyasalara Açılmak: Markaya yatırım yapmak hem satışları hemde karlılığı arttıran önemli bir faktördür. Reklama yatırımı keşfeden küçük işletmeler kısa sürede büyük markalara dönüşmüşlerdir. Ayrıca dünyadaki her ülke şirketler için yeni bir ticari fırsatı (büyüme) demektir. İnsan Kaynağına Yatırım : KOBİ'lerin işe alım süreçleri genellikle dost tavsiyeleri ve hatır gönül ilişkileriyle ilerlemektedir. Ancak insan kaynağı şirketler için çok önem arzetmektedir. İyi bir ekip ve ekip çalışması olmaz ise, şirketin devamı söz konusu olamaz. Büyümek ve sürdürülebilir olmak için takım oyunu şarttır. Şirket için görev tanımları kesin ve net olmalıdır. Sistem Kurmak: Kurumsal ve finansal yönetim sistemlerini öğrenerek, gelenekselliğin getirdiği yüklerden kurtulmak gerekir. "Şirketin işleyişinin sistemlere bağlanması, kişilere değil" prensibini esas almak işlerin büyümesi için son derece önemlidir. Bu konuda McDonalds en iyi örneklerden birisidir. En vasıfsız kişilerle bile işleri yürüten bir sistem!!! Kısacası şirketin başarılı ve büyümesi için birçok sisteme ihtiyaç vardır. Bunlara örnekler aşağıdaki gibidir: 1. Muhasebe kontrol ve takibi için bir düzen / sistem 2. Proje geliştirme sistemleri 3. İç kontrol sistemi 4. Hata yakalama ve ayıklama sistemi v.b. Sistemli çalışan şirketler maliyetlerini ciddi oranda aşağı çekmektedir. Yabancı Ortaklıkları Araştırmak: Bugün küresel krizi fırsat bilen Türk KOBİ'leri, dünyada sağlıktan otomotive kimyadan gıdaya kadar 3 bine yakın ortaklık veya satın almaya imza atmıştır. Özellikle Avrupalı firmalar üretim maliyetleri nedeniyle Türkiye'deki şirketlerle ortalıklara imza atmak istemektedir. Bu ortaklık küresel fırsat kapılarını açacaktır. İç Kontrol ve Bağımsız Dış Denetim: Türkiye'deki KOBİ'ler çevik ve dinamik yapılarının avantajıyla krizi adeta fırsata çevirmişlerdir ve son 5 yılda halen rekor büyümelere imza atmışlardır. İstatistiklere göre 2002 ve 2012 arasında KOBİ Türkiye'deki KOBİ sayısı 6 kat artış göstermiştir. Yine KOBİ'lerin ortalama büyüme hızı ise yıllık yüzde 25 ile 80 arasında seyretmiştir. şirketler açısından kontrollü büyüme konusu ayrı bir önem taşımaktadır. Devamlılığı sağlayabilme ve hakimiyeti kaybetmemek için risk yönetimi iç denetim ve bağımsız dış denetim yaptırmak çok önemli hale gelmiştir. Büyüme yatırım ihtiyacı demektir. Yatırım ya iç kaynaklardan (karlılık), ya dışarıdan sermaye enjeksiyonu ile yada borçlanma yolu ile olabilir. 7

10 Bunun dışında teşviklerden yararlanmada büyümenin finansmanında kullanabilecek modellerdendir. Türkiye KOBİ teşvikleri konusunda adeta bir cennettir. Her yıl KOSGEB, TÜBİTAK, TTGV, Kalkınma Ajansları, İGEME gibi kurumlar toplamda 5 ila 8 milyar doları bulan destek paketleri açıklamaktadırlar. Küresellesmeye paralel olarak, butun sektorlere hakim olan son derece rekabetci bir ortamda ayakta kalabilmek icin yeni yatırımlar yapmak zorunda olan şirketlere, sermaye piyasası, kaynak temini açısından cok önemli fırsatlar sunmaktadır. Sirketler, halka arz yöntemiyle, sermayelerini daha da kuvvetlendirerek, gerek ulusal gerekse uluslararası şirketlerle rekabet konusunda önemli bir avantaj sağlamış olurlar. 5. Büyüme Sürecinde Halka Arz Halka Arz Nedir? Halka arz, sermaye piyasası araçlarının satın alınması için; Her türlü yoldan halka çağrıda bulunulmasını; Halkın bir anonim ortaklığa katılmaya veya kurucu olmaya davet edilmesini; Hisse senetlerinin borsalar veya diğer teşkilatlanmış piyasalarda devamlı işlem görmesini ; Halka açık anonim ortaklıkların sermaye artırımları dolayısıyla hisse senetlerinin satışını ifade eder. Bazı durumlarda halka açık olmadan da halka arz gerçekleşebilir. Eğer şirketin 250 den fazla ortağı varsa bu şirket de halka arz kabul edilmektedir. Halka arz fiyatının belirlenmesi halka arz sürecinin en önemli aşamalarından birisidir ve hem şirkete has gelişmelere hem de şirketin kontrolü dışındaki şartlara bağlıdır. Halka arz fiyatının gerçekci bir şekilde yansıtılması hem başarılı bir halka arz icin, hem de İMKB de işlem görmeye başladıktan sonraki hisse senedinin fiyat performansı açısından önem taşımaktadır. Halka Arz Süreci Nasıl İşlemektedir? Süreç son derece makuldür. Genellikle Halka açılmak isteyen firmalar bir belirsizlik içindedir.. Firmaların Çok zordur, aşırı denetimlere ve baskılara maruz kalırız gibi korkuları vardır. Ancak işin içine girildiğinde bu kadar zor olmadığı ve son derece makul bir süreç olduğu görülmektedir. Bu süreç, her şirketin kendi içinde yapması gereken kuralları içermektedir. Ticaret Kanunu, halka arz sürecini kendiliğinden oluşturmaktadır. Ticaret Kanunu na tam uygun bir şirket, halka açılması an meselesi olan şirkettir. Sürecin Aşamaları 1. Şirket içi çalışma grubunun oluşturulması. 2. Aracı kuruluşların belirlenmesi. 8

11 3. Mali tabloların hazırlanması ve bağımsız denetim çalışmasının başlatılması. 4. Esas sözleşme tadili ve Genel Kurul Kararı. 5. Değerleme ve Fiyatlama Çalışması. 6. SPK ve İMKB başvurusu için gerekli belgelerin hazırlanması. 7. SPK ve İMKB ye başvuru. 8. İMKB tarafından şirketin işlem göreceği pazarın belirlenmesi. 9. Payların Kurul kaydına alınması, izahname ve sirküler ilanı. 10. Payların halka arz edilmesi ve satış sonuçlarının bildirilmesi. Denetimden Korkmayın! Tutarlı uygulanan ortak bir finansal dil, yatırımcıların, farklı alanlarda faaliyetlerini sürdüren işletmelerin finansal sonuçlarını daha kolay bir şekilde karşılaştırmalarına ve çeşitlilik ve yatırım adına daha fazla fırsat yaratmalarına imkan verir. Farklı ulusal muhasebe sistemlerinde görülen farkların tam olarak anlaşılmamış olmasından kaynaklanan önemli yatırım riskinin ortadan kaldırılması ile sermaye maliyeti azaltılacak, çeşitlilik ve yatırımların geri dönüşü adına yeni fırsatlar yaratılmış olacaktır. Bu konu işletmelerin, ülkelerin ve bireylerin çalışanlarına güvenli bir emeklilik sağlamak için sermaye piyasalarına giderek daha da bağımlı olduğu bu günlerde daha fazla önem kazanmaktadır. Bu nedenle halka açılan şirketler Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu Türkiye Finansal Raporlama Standartları na göre mali tablolarını hazırlarlar ve bu tablolar bağımsız denetçiler tarafından Uluslararası Denetim Standartları na göre denetlenir. Denetim Nedir? Toplumdaki Rolü Nelerdir? Ekonomik hayatımızın temelini işletmeler oluşturmaktadır. Toplumu oluşturan çeşitli kişi veya kuruluşlar ise işletmeler ile yakından ilgilenmektedir. Aşağıda genel olarak sıralayacağımız bu kişi veya kuruluşlara kısaca işletme ilgilileri adı verilmektedir. İşletme Yönetimi, Ortaklar, Yatırımcılar, Yabancı Kaynak Sağlayanlar, Çalışanlar ve Kuruluşları, İşletme ile Ticari İlişkiye Girenler, Kamu Kurumları, Danışmanlık Kuruluşları, Kamuoyu. İşletme ilgililerinin alacağı ekonomik kararlar için bilgiye gereksinim bulunmaktadır. Alınacak kararlarda üst düzeyde yarar sağlayabilmek için bilginin konusuyla ilgili ve güvenilir olması gerekmektedir. Bilginin konusuyla ilgili ve güvenilir olmama riski denetime olan gereksinimi ortaya çıkarmıştır. Denetim, Bir işletmenin finansal tablolarının finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını doğru ve dürüst, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve yasal düzenlemelere uygun olarak yansıtıp yansıtmadığı konusunda bir görüş oluşturmaktır. 9

12 Günümüz uygulamalarında finansal tablolar denetimine, Bağımsız Denetim veya Dış Denetim isimleri de verilmektedir. Finansal tablolar denetiminin genel özelliklerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: Bu denetim türünde hedef, incelenen finansal tablolara güvenilirlik kazandırabilmektir, Denetim tamamen bağımsız kişi veya kişiler tarafından yapılır, Amaç önemli yanlışlıkların ortaya çıkartılmasına yöneliktir. Denetim sonunda finansal tablolar hakkında tek bir görüş oluşturulup, tek tek yanlışlıkların neler olduğu ile uğraşılmamaktadır, Oluşturulan görüş mantıklı bir güvenilirlik temeline oturtulmaktadır. Denetim Uygulama Süreci Nasıldır? 1.AŞAMA : RİSK DEĞERLENDİRME AŞAMASI 1.İşin Alınması ve Denetim Sözleşmesinin Yapılması 2.Denetimin Planlanması Bir Bütün Olarak Denetim Stratejisinin Hazırlanması Önemlilik Düzeyinin Belirlenmesi Denetim Ekibi Görüşme ve Tartışmaları 3.Risk Değerlendirme Prosedürlerinin Uygulanması Doğal Risklerin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi Anlamlı Risklerin Belirlenmesi İç Kontrol Sisteminin Tanımlanması ve değerlendirilmesi Risk Değerlendirme Aşamasının Tamamlanması 2.AŞAMA :RİSKE KARŞILIK VERME AŞAMASI 1.Risklere Karşılık Veren Denetim Planının Hazırlanması 2.Yapılacak Denetim Testlerin Kapsamının Belirlenmesi 3.Çalışmaların Belgelenmesi 3.AŞAMA : RAPORLAMA AŞAMASI 1.Denetim Kanıtlarının Değerlendirilmesi 2.Denetim Raporunun hazırlanması Denetim uygulama süreci Risk Bazlı Denetim Esasına Dayanır. Denetimde Kullanılan Teknikler Nelerdir? Denetçiler denetim esnasında aşağıda sıralanan teknikleri kullanmaktadırlar: İnceleme: İnceleme doğuş kaynağı işletme içinden veya dışından olan belge ve kayıtların incelenmesi yöntemidir Gözlem: Bir başkası tarafından sürdürülen bir sürecin veya prosedürün izlenmesi eylemidir. 10

13 Dış Kaynak Doğrulaması: Dış kaynak doğrulaması denetçinin işletme ile ilgili dışardaki üçüncü taraflardan, ilgili oldukları konularda yazılı bir yanıt alma işlemidir Yeniden Hesaplama: Denetçinin işletmenin belge ve kayıtlarında yeralan çeşitli matematik işlemleri tekrar hesaplaması yöntemidir Yeniden Uygulama: Denetçinin özellikle işletmenin iç kontrol sisteminde yeralan prosedürleri veya kontrolleri kendisinin uygulamasıdır. Analitik Prosedürler: Analitik inceleme prosedürleri, işletmenin kayıtlarda yeralan veriler ile çeşitli finansal veya finansal olmayan veriler arasında anlamlı ilişkiler kurarak, beklentilerin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakma işlemi olarak tanımlanmaktadır. Soruşturma : işletme içinden veya dışından konuyla ilgili kişi veya kişilerden gerekli bilgilerin alınma çalışmalarıdr. Yazılı olabileceği gibi biçimsel olayan şekilde sözlü olarak da olabilir. Gelişmek için Halka Açılmak İyi Bir Seçenektir! Halka açılma konusunda farklı fikirler vardır. Örneğin Avrupa da veya Amerika da halka açık olmayan çok büyük şirketler, tröstler bulunmaktadır. Fakat yine bu ülkelere baktığımızda, bizim ülkemize göre toplam şirket sayısındaki halka arz oranının çok fazla olduğunu görmekteyiz. Halka arz konusunda ülke olarak geri kalmamız, Türkiye deki ticaret hayatının halen beklenen seviyede olmamasından kaynaklanmaktadır. Sürekli büyüyen bir şirketin gelişmesi için halka açılması, en iyi seçeneklerden birisidir. Ancak halen büyük işletmeler yaratamıyoruz. Bir facebook.com, bir google.com, bir amazon.com, bir apple bu kadar girişimci ruha rağmen bu topraklardan çıkamıyor. Facebook un piyasa değeri bugün bırakın bir girişimcilik örneği olmayı, kuruluşundan sadece 8 yıl sonra İMKB nin en değerli 3-4 şirketinin piyasa değerine eşit olarak halka arzı gerçekleşti. Apple tek başına neredeyse tüm İMKB yi geçiyor. Globalleşen bir dünyada istisnalar dışında global bir markamız henüz yok. Yavaş yavaş uluslararası pazarlarda yer almaya, mağaza açmaya ve bayilik vermeye, şirket ve marka satın almaya başlıyoruz. İçeride ise, halka açık firma sayımız 2002 yılında 274 iken, bugün bu rakam İMKB ye kote firma sayısı olarak 370 civarında. Halka açıklık oranları ve büyük işletmelerden halka açık olanların sayısı ise sermayeyi tabana yaydığımızı söylememize pek imkan verecek cinsten değil. Sermayeyi tabana yayma ve kurumsal yönetim açısından daha kat etmemiz gereken mesafe uzun gibi görünüyor. İMKB deki Gelişen İşletmeler Piyasası ve İstanbul Borsası bu anlamda üzerinde dikkatle durulması gereken başlıklar. Çünkü, İstanbul u bir finans merkezi haline getirme vizyonu ortadayken piyasaların derinliği, ürün çeşitliliği de önemli bir yer tutmaktadır. 11

14 Halka Açılmanın Faydaları Nelerdir? 1. Finansman kaynağı Büyüme yatırımlarının finansmanı Mevcut borçların azaltılması İşletme sermayesi amacıyla 2. Sermaye piyasalarına daha kolay erişim İkincil halka arz ve sermaye artırım imkanları Kredi pazarlarına daha ucuz maliyetle ve daha kolay erişim Diğer finansal araçları kullanma imkanı 3. Ortaklara likidite sağlama Halka açık şirket daha değerlidir Kurucular ve diğer ortaklar için çıkış imkanı Piyasalardaki fiyat hareketlerinden yararlanma imkanı Şahsi garantilerden kurtulma imkanı Para yerine hisse senedi vererek satın alma (birleşme) imkanı 4. Kurumsallaşma Kurumsal yönetim ilkelerine uyum Aile şirketi olgusu; orta ve uzun vadeli sağlıklı bir yapıya geçiş Şeffaflığın sağlanması 5. Ticari şöhret ve itibar Kamuoyu nezdinde Müşteriler, tedarikçiler ve bankalar açısından Nitelikli personele daha kolay ulaşım Uluslararası piyasalarda bilinirliğin artması SPK gözetiminin sağladığı ek güven Halka arzın şirketlere ve yatırımcılara faydası olduğu gibi ülke ekonomisine de faydası vardır. Basit anlamda ele alırsak şirket kurup işletebilecek kadar sermayesi olmayan tasarruf sahibi(yatırımcı) ilgilendiği alanda halihazırda kurulmuş ve faaliyet gösteren bir şirkete tasarrufunu verdiğinde, borsaya kote olan şirket maliyetsiz sağladığı bu kaynakla yeni yatırımlar yapacaktır. Yaptığı bu yatırımlar sonucu kar elde etmesi sonucunda kendisine finansman sağlayan yatırımcılara temettü ödemesi yapacaktır. Yatırımcı riskler dahilinde hedefini gerçekleştirme fırsatı bulmuş olacaktır. Halka açılan Şirketler kurumsallaşma yolunda maliyetsiz kaynak bulduğundan büyüme yolunda daha hızlı yol alırlar ve Yastık altında kalan tasarruflar ekonomiye dahil edilir. Halka arzların artması kayıtdışı ekonominin kayıt altına alınmasına katkı sağlayacaktır. Halka Açılmanın Maliyeti ve Teşvikler Halka açılmanın yararlarının yanında getirdiği bazı sorumluluklar sirketlerin bu işlemden kaçınmasına neden olabilmektedir. Halka açılmada engelleyici 12

15 olarak görülen etmenlerin başında ise halka açılmanın yüksek maliyetli olduğuna inanmalarıdır. Ancak, SPK, KOSGEB, İMKB ve TSPAKB arasında tarihinde imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası nda işlem görmek üzere, sermaye piyasası araçlarını halka arz edecek KOBİ lerin halka arza ilişkin belirlenecek maliyetlerinin finansmanının sağlaması için KOSGEB tarafından Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı oluşturulmuş durumdadır. Ama, bu avantajlardan kaç KOBİ miz haberdar veya haberi varken kaçı halka arzı düşünüyor? Gelişen İşletmeler Piyasası GİP in Temel Amacı: GİP in kuruluş amacı, Borsa kotasyon şartlarını taşıyamayan gelişme ve büyüme potansiyeline sahip şirketlerin sermaye piyasalarından fon sağlamak için ihraç edecekleri menkul kıymetlerin işlem görebileceği şeffaf ve düzenli bir ortam yaratmak ve piyasanın güven ve istikrar içerisinde, serbest rekabet koşulları altında, dürüstlük ve açıklık ilkeleri çerçevesinde faaliyette bulunmasını sağlamaktır. GİP İçin Getirilen Başlıca Teşvikler: GİP in gelişimi ve şirketlerin bu piyasaya girişlerini kolaylaştırmak için çeşitli teşvikler öngörülmektedir. Bu teşvikleri normal halka arzlarda aranan kayda alma ve kotasyon kriterlerinin hafifletilmesi ve Borsa da işlem gören şirketlerin tabi olacakları sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin azaltılması şeklinde iki ana başlık altında incelemek mümkündür. 1) Kayda alma - kotasyon kriterleri ile ilgili teşvikler 1.Kotasyon şartı olarak karlılık, faaliyet süresi, sermaye veya piyasa değeri büyüklüğü gibi herhangi bir sayısal koşul aranmamaktadır. 2.Payların Kurul kaydına alınması için sadece son yıla ait finansal tabloların bağımsız denetimden geçirilmesi yeterlidir. Ancak bağımsız denetime esas bilanço tarihinden itibaren dokuz ay geçmesi halinde altı aylık ara dönem finansal tablolar ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporu ayrıca istenmektedir. 2) Yükümlülükleri ile ilgili teşvikler 1. GİP te işlem gören şirketlerin sadece yıl sonu finansal tablolarını bağımsız denetimden geçirmeleri zorunludur. 2. Kurul kayıt ücreti ile İMKB tarafından alınan ücretlerde belli bir indirime gidilmiştir. 3. Şirketlerin pay halka arzlarına ilişkin olarak daha sade ve basit izahname ve sirküler formatları hazırlanmıştır. 4. Payları GİP te işlem gören ortaklıklar, Kurul kaydına alındıkları tarihi izleyen üç hesap dönemi boyunca birinci temettü dağıtmayabilecektir. 13

16 6. Sonuç Sonuç olarak, girişimcilik ve KOBİ ler ekonominin dinamo taşları, bunda tartışılacak bir yön bulunmuyor. Ama değer yaratabilmek üzerine daha fazla çalışmak gerekiyor. Sürdürülebilir büyüme ancak böyle sağlanabilir. Nüfusu 80 milyonu zorlayan bir ülkede, nüfusun hala büyük bir yüzdesi 35 yaşın altında iken, işletmenin u hala mikro işletme seviyesinde ise, küçüklerin de bir gün büyüyeceğini ve büyümesi gerektiğini unutmamak gerekiyor. İleride yaşlanan nüfusun yaratacağı sosyal güvenlik açıklarını ve vergi azalmalarını sadece nüfus artışı ile gidermek mümkün değil. Daha çok büyük işletmeye, daha çok istihdam yaratabilen, yarattığı değerler ile SGK primi ve vergi ödeyebilen kesimlere ihtiyaç bulunuyor de mikro işletme, 2002 yılında civarında iken bugün civarına ulaştı ise, sermayeyi tabana yaymakta girişimciliği değil sermaye piyasalarını hedeflemek daha doğru bir strateji gibi duruyor. Bu noktada son söz olarak, girişimcilikte halkta yaşanan arz bolluğunu, şirketlerde halka arz bolluğuna taşıyabilmek gerekiyor. 14

17 7. Kaynaklar 1. Prof. Dr. Vedat Akgiray, Sermaye Piyasalarımız ve Halka Arz 2. Sermaye Piyasası Kurulu, Kobiler ve Halka Açılma Faruk Türkoğlu, Aile Şirletleri Neden Büyüyemez? 5. Dr. Cüneyt Dirican, Şirketlerde Halka Arz Azlığı, Girişimcilikte Halka Arz Fazlalılığını Yönetmek 6. Prof. Dr. Nejat Bozkurt, Bağımsız Denetim Ders Notları 7. Selman Ruso, Aile Şirketleri Nasıl Büyür? 8. Altuğ Bilgin Altuntaş, Kendi İşinizi Kurmadan Önce Nelere Dikkat Etmelisiniz? 9. İMKB nin Tarihi ve Halka Arz h t t p : / / w w w. a l i a l a g o z. c o m. t r / d o c - dr- a l i a l a g o z - m a k a l e l e r i / isletmelerde_ic_kontrol.pdf ayca%20gocen.pdf

18

IX. Çözüm Ortaklığı Platformu. Finansa Erişimde Önemli Bir Seçenek Halka Arz

IX. Çözüm Ortaklığı Platformu. Finansa Erişimde Önemli Bir Seçenek Halka Arz www.pwc.com/tr IX. Çözüm Ortaklığı Platformu Finansa Erişimde Önemli Bir Seçenek Halka Arz 7 Aralık 2010 Ajanda Türkiye de halka arza yönelik gelişmeler Halka Arz Sürecinde Evreler Değerlendirme ve Halka

Detaylı

HALKA ARZ HALKA ARZ DA HEDEF PİYASALAR; İMKB / Hisse Senetleri Piyasası / İkinci Ulusal Pazar Kotasyon Koşulları var

HALKA ARZ HALKA ARZ DA HEDEF PİYASALAR; İMKB / Hisse Senetleri Piyasası / İkinci Ulusal Pazar Kotasyon Koşulları var 0 HALKA ARZ DA HEDEF PİYASALAR; İMKB / Hisse Senetleri Piyasası / İkinci Ulusal Pazar Kotasyon Koşulları var İMKB / (GİP) Kotasyon Koşulu yok!!! 1 Borsa kotasyon şartlarını henüz taşımayan, gelişme ve

Detaylı

Halka Arz ve Borsa İstanbul un Sunduğu Fırsatlar. Click. Alper Yüksel Borsa İstanbul A.Ş. Yurt İçi Kotasyon Pazarlama Sorumlusu

Halka Arz ve Borsa İstanbul un Sunduğu Fırsatlar. Click. Alper Yüksel Borsa İstanbul A.Ş. Yurt İçi Kotasyon Pazarlama Sorumlusu Halka Arz ve Borsa İstanbul un Sunduğu Fırsatlar Click Alper Yüksel Borsa İstanbul A.Ş. Yurt İçi Kotasyon Pazarlama Sorumlusu 12 Mayıs 2015 BORSA İSTANBUL PİYASALARI Pay Piyasası (399) Gelişen İşletmeler

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

HİSSE SENETLERİ PİYASASI

HİSSE SENETLERİ PİYASASI HİSSE SENETLERİ PİYASASI Hisse Senetleri Piyasası Şirketler halka açılmak ve İMKB de işlem görmek suretiyle daha uzun vadeli ve daha uygun maliyetli alternatif bir finansman kaynağı sağlamanın yanı sıra

Detaylı

Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Konferansı 21 Mart 2008-İstanbul

Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Konferansı 21 Mart 2008-İstanbul Holding A.Ş. ve Özel Sermaye Şirketleri Sedat Orbay İş Geliştirme ve Stratejik Planlama Direktörü Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Finansal Yönetim Enstitüsü Şirket Finansmanı

Detaylı

Hasan Zeki SÜZEN KOBİLERİN HALKA AÇILMASI. KOBİ lerin halka açılmasının faydaları ve halka açılmaları konusundaki düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır.

Hasan Zeki SÜZEN KOBİLERİN HALKA AÇILMASI. KOBİ lerin halka açılmasının faydaları ve halka açılmaları konusundaki düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır. MAKALE Hasan Zeki SÜZEN KOBİLERİN HALKA AÇILMASI KOBİ lerin halka açılmasının faydaları ve halka açılmaları konusundaki düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır. 1 - Kobilerin Halka Açılmasının Faydaları Anonim

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası Meclis

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar İşlenecek Konular Finansal piyasalar ve kurumların önemi Tasarrufların şirketlere akışı Finansal piyasaların ve aracıların fonksiyonları Değer maksimizasyonu

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SPK 7. ARAMA KONFERANSI NDA YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 ARALIK

Detaylı

GİRİŞİM SERMAYESİ VE ÖZEL SERMAYE ŞİRKETLERİNİN FİNANSMANI

GİRİŞİM SERMAYESİ VE ÖZEL SERMAYE ŞİRKETLERİNİN FİNANSMANI GİRİŞİM SERMAYESİ VE ÖZEL SERMAYE ŞİRKETLERİNİN FİNANSMANI Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Finansal Yönetim Enstitüsü Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası:

Detaylı

HALKA ARZIN AMACI, ÖNEMİ VE HALKA ARZ ÖNCESİ YAPILAN ÇALIŞMALAR. Defne UZUNHASANOĞLU SMMM 10 Nisan 2015

HALKA ARZIN AMACI, ÖNEMİ VE HALKA ARZ ÖNCESİ YAPILAN ÇALIŞMALAR. Defne UZUNHASANOĞLU SMMM 10 Nisan 2015 HALKA ARZIN AMACI, ÖNEMİ VE HALKA ARZ ÖNCESİ YAPILAN ÇALIŞMALAR Defne UZUNHASANOĞLU SMMM 10 Nisan 2015 Halka Arzın Tanımı Halka Arz: Sermaye piyasası araçlarının (SPA) alımı için halka her türlü yoldan

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Panelinde Yaptığı Konuşma 21.03.2008 Oditoryum,

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ Genellikle profesyoneller tarafından oluşturulan Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı sistemi genç, dinamik, hızlı büyüme ve yüksek karlılık potansiyeli olan

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011 TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 23 Kasım 2011 Almanya Sermaye Piyasası Kurumları Bankacılık Sermaye Piyasaları Sigortacılık BankacılıkDüzenlemeve Denetleme Kurulu (BDDK) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit)

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN Girişimcinin finansman ihtiyacı: Finansman ihtiyacının karşılanmasında

Detaylı

...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık...

...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık... ...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık... Deriva İle Tanışın Deriva Danışmanlık ve Eğitim reel ve mali sektör

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI BİRİNCİ BÖLÜM FRANCHISING SİSTEMİNİN TANIMI, KAPSAMI VE ÇEŞİTLERİ 1. FRANCHISING KAVRAMI VE TANIMI... 1 1.1. Franchising Kavramı.. 1 1.2. Franchising Sistemi 2

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİN (III-48.2) Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Statüsünden Çıkma

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİN (III-48.2) Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Statüsünden Çıkma MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİN (III-48.2) Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Statüsünden Çıkma (Madde 41 nin 2.fıkrası) kapsamında hazırlanan DENİZ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM

Detaylı

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni...

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Ağustos 2015 Ferdi Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Geleceğinizi Beraber Şekillendirelim Değerli Katılımcımız, Bireysel Emeklilik Sistemi uzun vadeli bir yatırım anlayışına dayalı, şeffaf ve güvenli,

Detaylı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme: Yatırım ve Tasarrufun Fonksiyonu Büyüme : Büyümenin Temel Unsuru : Üretimin Temel Faktörleri : Üretimin Diğer

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

Türkiye Sermaye Piyasası. Mayıs 2011 Mayıs 2011 Almanya

Türkiye Sermaye Piyasası. Mayıs 2011 Mayıs 2011 Almanya Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Mayıs 2011 Mayıs 2011 Almanya Sermaye Piyasası Kurumları Sermaye Piyasası Kurulu TSPAKB İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli liişlem l ve Opsiyon

Detaylı

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015 Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü 21 Ocak 2015 Sunum Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ın değerlendirmesi Küresel ekonomi Türkiye ekonomisi Bankacılık sektörü 2 Değerlendirme

Detaylı

Türk Şirketlerinin Yurtdışı Halka Arzı

Türk Şirketlerinin Yurtdışı Halka Arzı Türk Şirketlerinin Yurtdışı Halka Arzı 1 Borsa Kotasyonu ve Halka Arz Kurumsallaşmak Denetimden geçmek, şeffaf olmak, Kurumsal Yönetişim ilkelerine uyum, sistemlerin yönettiği bir şirket, Güçlü Mali Yapı

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

Halka Arz ve Borsada İşlem Görme. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 22 Mayıs 2012

Halka Arz ve Borsada İşlem Görme. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 22 Mayıs 2012 Halka Arz ve Borsada İşlem Görme İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 22 Mayıs 2012 Halka Arz Nedir? Kredi Borçlanma Borçlanma Enstrümanı İhracı Finansman İhtiyacı Sermaye Mevcut Ortaklarca Sermaye Artırımı Şirketin

Detaylı

Kentsel Dönüşümde Finans Aktörleri ve Beklentileri Doç. Dr. Erk HACIHASANOĞLU Araştırma, İş ve Ürün Geliştirme Grup Md.

Kentsel Dönüşümde Finans Aktörleri ve Beklentileri Doç. Dr. Erk HACIHASANOĞLU Araştırma, İş ve Ürün Geliştirme Grup Md. Kentsel Dönüşümde Finans Aktörleri ve Beklentileri Doç. Dr. Erk HACIHASANOĞLU Araştırma, İş ve Ürün Geliştirme Grup Md. 8 Ekim 2013 Ajanda 1- Finansal Aktörler: Güncel Durum A- Güncel Durum: Birincil Konut

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR FDI doğrudan yabancı yatırım, bir ülke borsasında işlem gören şirketlerin hisselerinin bir diğer ülke veya ülkelerin kuruluşları tarafından satın alınmasını ifade eden portföy yatırımları dışında kalan

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MENKUL KIYMET YATIRIMLARI KISA ÖZET

Detaylı

EN İŞLETMELER PİYASASI ve KOBİLER. Aydın SEYMAN. 25 Ekim 2011

EN İŞLETMELER PİYASASI ve KOBİLER. Aydın SEYMAN. 25 Ekim 2011 İMKB GELİŞEN EN İŞLETMELER PİYASASI ve KOBİLER Aydın SEYMAN İMKB Başkan Yardımc mcısı 25 Ekim 2011 2 ANA BAŞLIKLAR 3 ANA BAŞLIKLAR Gelişen en İşletmeler Piyasası nın n (GİP) Kuruluş Amacı Küçük ve orta

Detaylı

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 08/04/1996 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 30/06/2016 tarihi itibarıyla

Detaylı

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM

Detaylı

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni...

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Ağustos 2015 Grup Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Geleceğinizi Beraber Şekillendirelim Değerli Katılımcımız, Bireysel Emeklilik Sistemi uzun vadeli bir yatırım anlayışına dayalı, şeffaf ve güvenli, Devlet

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İİBF İKTİSAT BÖLÜMÜ VE AVRUPA ARAŞTIRMALAR MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR KONGRESİ NDE YAPACAĞI Açılış Konuşmasının

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran 2015tarihi itibarıyla

Detaylı

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İçinde bulunduğumuz mayıs ayı Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından tüm dünyada Uluslararası İç Denetim Farkındalık Ayı olarak ilan edilmiştir.

Detaylı

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ SERMAYE PİYASASI KURUMU KONFERANSI 8 MAYIS 2003 1 FİNANSAL SİSTEMİN İŞLEVLERİ I Malların, hizmetlerin

Detaylı

Girişimciliğin Fonksiyonları

Girişimciliğin Fonksiyonları Girişimciliğin Fonksiyonları 1-Yeni üretim yöntemleri geliştirmek ve uygulamak, üretimi organize etme fonksiyonu: Girişimciler mevcut ürün ve hizmetler ile yetinmeyip, sürekli olarak farklı ve tüketici

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2012 31 MART 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

TÜRKİYE NİN 4 ANA SORUNU ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 11 Aralık 2015

TÜRKİYE NİN 4 ANA SORUNU ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 11 Aralık 2015 TÜRKİYE NİN 4 ANA SORUNU ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 11 Aralık 2015 1 KONU BAŞLIKLARI Sorun1: Tasarruf Açığı ve Cari Açık Sorun2: Dev Projelerin ve Teknoloji Yatırımlarının Finansmanı Sorun3: Bankalar ve Faize

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ Dr. Korcan Demircioğlu T. Garanti Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Operasyonel Risk Yönetiminin Önemi Amaçları ve Hedefleri Nelerdir? Hedefler Amaçlar Daha

Detaylı

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji Varlık Yönetimi İçindekiler I. Şirket Profili IV. Yatırım Fonları II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? V Şirket Bonosu III. Varlık Gruplarımız VI. Varlık Yönetimi Strateji VII. Özel Varlık Danışmanlığı

Detaylı

2010 Yılı Faaliyet Raporu

2010 Yılı Faaliyet Raporu 2010 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER A. Sunuş a. Ulusal Faktoring ve 2010 a Genel Bakış b. Önemli Kilometre Taşları B. Faaliyetler a. Faktoring Sektörü b. Ulusal ın Başlıca Finansal Göstergeleri ve Sektördeki

Detaylı

HALKA ARZLARDA SORUNLAR VE ÇÖZÜM ZAFER H. AKSOY GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş. KURUMSAL FİNANSMAN MÜDÜRÜ 21 ŞUBAT 2012

HALKA ARZLARDA SORUNLAR VE ÇÖZÜM ZAFER H. AKSOY GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş. KURUMSAL FİNANSMAN MÜDÜRÜ 21 ŞUBAT 2012 HALKA ARZLARDA SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ZAFER H. AKSOY GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş. KURUMSAL FİNANSMAN MÜDÜRÜ 21 ŞUBAT 2012 Halka arzları artırmak suretiyle şirketlerin sermaye piyasasının sunduğu

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. Raporun Dönemi: 01/01/2011-31/12/2011 Şirketin Ünvanı: Osmanlı Menkul Değerler Anonim Şirketi Dönem

Detaylı

Yatırımcılara dünyayı vadediyoruz.

Yatırımcılara dünyayı vadediyoruz. Yatırımcılara dünyayı vadediyoruz. Akbank T.A.Ş. B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fonu na Bağlı Yabancı Menkul Kıymetler Alt Fonları Akbank - Franklin Templeton işbirliği ile dünya çapında yatırım fırsatı:

Detaylı

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 7 Mart 2013 Bu rapor 14 sayfadır.

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 7 Mart 2013 Bu rapor 14 sayfadır. Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan

Detaylı

BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU (Tüm tutarlar, Türk Lirasi ( TL ) olarak gösterilmiştir.

BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU (Tüm tutarlar, Türk Lirasi ( TL ) olarak gösterilmiştir. ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Fon un Yatırım Amacı Portföy

Detaylı

Lider Faktoring A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme ve Analiz Raporu

Lider Faktoring A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme ve Analiz Raporu 24 Nisan 2014 Lider Faktoring A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme ve Analiz Raporu İşbu rapor, Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli

Detaylı

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 7 Mart 2013 Bu rapor 14 sayfadır.

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 7 Mart 2013 Bu rapor 14 sayfadır. Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ALTERNATİF HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ALTERNATİF HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle Fon un Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. İş Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. İş Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu VİRTUS Serbest Yatırım Fonu İş Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu Bosphorus Capital Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Türk finans piyasalarında aktif varlık yönetimine

Detaylı

Sermaye Piyasaları, Halka Arz Seferberliği ve İMKB nin Gelecek Vizyonu. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 12 Temmuz 2012

Sermaye Piyasaları, Halka Arz Seferberliği ve İMKB nin Gelecek Vizyonu. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 12 Temmuz 2012 Sermaye Piyasaları, Halka Arz Seferberliği ve İMKB nin Gelecek Vizyonu İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 12 Temmuz 2012 Sunum Planı Türk Sermaye Piyasalarının ve İMKB nin Genel Görünümü Halka Arz Seferberliği

Detaylı

Yatırım Komitesi profesyonel yöneticilerden oluşan bir ekiple yapılandırılmıştır.

Yatırım Komitesi profesyonel yöneticilerden oluşan bir ekiple yapılandırılmıştır. Yatırım Felsefesi Fon yönetiminde felsefemiz, dürüst, güvenilir,şeffaf ve sürekli kendini geliştiren, yatırımcı mutluluğunu ve uzun vadeli kazancını herşeyden önde tutan bir anlayışla hizmet etmektir.

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak

Detaylı

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 25 Şubat 2013 30 Haziran 2015 tarihi

Detaylı

NİTELİKLİ YATIRIMCIYA İHRAÇ PAZARI

NİTELİKLİ YATIRIMCIYA İHRAÇ PAZARI NİTELİKLİ YATIRIMCIYA İHRAÇ PAZARI Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı İMKB Tahvil ve Bono Piyasası bünyesinde, 17 Mayıs 2010 tarihinde faaliyete geçen Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı nın açılması ile

Detaylı

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Fonu

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Fonu VİRTUS Serbest Yatırım Fonu Finans Yatırım Bosphorus Capital A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Fonu Bosphorus Capital Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Türk finans piyasalarında aktif varlık yönetimine

Detaylı

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı.

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı. X. KOBİ İ ZİRVESİİ İ REKABET GÜCÜ İÇİN ULUSLARARASILAŞMA VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 13 Şubat 2014 KOSGEB KOSGEB,

Detaylı

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Değişken Fon

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Değişken Fon VİRTUS Serbest Yatırım Fonu Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Değişken Fon Bosphorus Capital Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Türk finans piyasalarında aktif varlık yönetimine odaklı Türkiye

Detaylı

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU FİNANS Koç-Amerikan Bank ile 1980 li yıllarda büyümeye başladığımız bankacılık sektöründe ülkemiz ekonomisi ve sektördeki değişimleri doğru okuduk ve 2005 yılında Yapı Kredi Bankası nı bünyemize katarak

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ALTERNATİF HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ALTERNATİF HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 30 Haziran 2016 tarihi itibariyle Fon un Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2015. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2015. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2015 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın 2015 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

01.01.2015 30.09.2015 İÇİNDEKİLER 1. RAPORUN DÖNEMİ 2 2. KURUMSAL KÜNYE 2 3. FAALİYET KONUSU 2 4. ŞİRKET HAKKINDA ÖZET BİLGİLER 2 5. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI 3 6. FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER 3 7.

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

Türkiye de Yabancı Bankalar *

Türkiye de Yabancı Bankalar * Bankacılar Dergisi, Sayı 52, 2005 Türkiye de Yabancı Bankalar * I. Giriş: Uluslararası bankacılık faaliyetleri, geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren uluslararası ticaret akımlarının ve doğrudan yabancı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı

EURO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ESAS SÖZLEŞMESĐ 2, 11 VE 12 NCĐ MADDELERĐ TADĐL TASARILARI

EURO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ESAS SÖZLEŞMESĐ 2, 11 VE 12 NCĐ MADDELERĐ TADĐL TASARILARI EURO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ESAS SÖZLEŞMESĐ 2, 11 VE 12 NCĐ MADDELERĐ TADĐL TASARILARI 1 ESKĐ METĐN ŞĐRKETĐN ÜNVANI: MADDE 2- Şirketin ticaret ünvanı "Euro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı

Detaylı

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz.

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz. bankacılık ve sigortacılık Müşteri odaklı yaklaşımlarımız, güçlü finansal yapımız, milyonlarca aktif müşteri sayımızla Türkiye nin lider bankacılık ve sigortacılık grubu olarak anahtar biziz! Yapı Kredi

Detaylı

ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY

ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY 3 EYLÜL 2013 DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Değerli konuklar, yurtdışından gelen değerli misafirlerimiz, finans sektörünün kıymetli

Detaylı

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Dr. Sinan Tandoğan Girişim Destek Grubu TEYDEB TÜBİTAK TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri: TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı Istanbul, 2016 UME GLOBAL, kurumsal finansman / özel girişim sermayesi alanlarında danışmanlık hizmeti veren güvenilir bir ortaktır Geçmiş Deneyimler Toplamda 80 yılı aşkın endüstri,

Detaylı

Şeker Faktoring Hizmetleri A.Ş.

Şeker Faktoring Hizmetleri A.Ş. Şeker Faktoring Hizmetleri A.Ş. Finansman Bonosu Halka Arzı Yatırımcı Sunumu Haziran 212 Yasal Uyarı Beyanı Söz konusu doküman yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Şeker Faktoring

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı Istanbul, 2012 UME GLOBAL, kurumsal finansman / özel girişim sermayesi alanlarında danışmanlık hizmeti veren güvenilir bir ortaktır Geçmiş Deneyimler Toplamda 70 yılı aşkın endüstri,

Detaylı

HALKA AÇILMA, KURUMSAL YÖNETİM VE İÇ DENETİM

HALKA AÇILMA, KURUMSAL YÖNETİM VE İÇ DENETİM HALKA AÇILMA, KURUMSAL YÖNETİM VE İÇ DENETİM 1 SELMA URAS ODABAŞI İMKB TEFTİŞ VE GÖZETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI 27 Mayıs 2010, İstanbul Halka Arz Halka arz, bir anonim ortaklığın kaynak ihtiyacını karşılamada

Detaylı

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE 20 Eylül 2013, İstanbul DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ 1 Sayın Maliye Bakanım, Yurt dışından gelen değerli misafirlerimiz,

Detaylı

Küresel Kriz ve. Bekir Sıtkı ŞAFAK Sermaye Piyasası Kurulu

Küresel Kriz ve. Bekir Sıtkı ŞAFAK Sermaye Piyasası Kurulu Küresel Kriz ve Sermaye Piyasaları Bekir Sıtkı ŞAFAK Sermaye Piyasası Kurulu Sunum Akışı Küresel Krizin Oluşumu Kriz Neden Önlenemedi? Krize Karşı Tepkiler Düzenleyiciler Açısından Yapılması Gerekenler

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ALTERNATİF HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ALTERNATİF HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 30 Aralık 2016 tarihi itibariyle Fon un Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII128.1 nolu Pay Tebliği nin 29.Maddesi çerçevesinde hazırlanmış olup, yatırımcıların pay alım satımına ilişkin herhangi bir tavsiye

Detaylı

Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık

Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık BÜLTENİ Haziran 1 Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık AEGON, hayat sigortası, emeklilik ve fon yönetimi alanlarında, uluslararası tecrübe ve başarılara sahip, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.06.2014

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.06.2014 ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.06.2014 TARİH NO Kuruluşa İlişkin Kurul Kararı 14.03.2013 9/309 Kuruluşa İlişkin Kurul İzni 04.04.2013 3483 Fon

Detaylı