ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-V ÇERÇEVE PROGRAMI. 2. KURUMUN ADRESİ :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye /MUĞLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-V ÇERÇEVE PROGRAMI. 2. KURUMUN ADRESİ :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye /MUĞLA"

Transkript

1 ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-V ÇERÇEVE PROGRAMI 1. KURUMUN ADI :Tercih Özel Öğretim Kursu 2. KURUMUN ADRESİ :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye /MUĞLA 3. KURUCUNUN ADI :ARTI ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM Danışmanlık Turizm Hizmetleri Ticaret İth. İhr. Ltd. Şti. 4. PROGRAMIN ADI :Türk Dili ve Edebiyatı V 5. PROGRAMIN DAYANAĞI: 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın tarih ve 73 sayılı Kararı ile kabul edilen Özel Öğretim Kursları Çerçeve Programı 6. PROGRAMIN SEVİYESİ: Lise veya dengi okuldan mezun öğrencilerin seviyelerine uygun olarak hazırlanmıştır. 7. PROGRAMIN AMAÇLARI: Bu öğretim programı ile ortaöğretim süresince kursiyerlere (9. Sınıf, 10. Sınıf, 11. Sınıf ve 12. Sınıf) Türk Dili ve Edebiyatı dersindeki kazanım ve alt kazanımların öğretilmesi amaçlanmıştır. 9. SINIF KAZANIMLARI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1. Dil ve kültür arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 2. Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini belirler ve ayırt edici özelliklerini değerlendirir. 3. Türkçenin tarihî gelişimini dönemlere ayırır. 4. Dildeki coğrafi, siyasi ve kültürel özelliklerden kaynaklanan farklılıkları belirler. 5. Bilim ve sanatı doğası, amaç ve yöntemleri bakımından karşılaştırır. 6. Edebiyatın güzel sanatlar içerisindeki yerini değerlendirir. 7. Edebiyatın, bilim dallarıyla ilişkisini belirler. 8. Metni, edebî eser yapan özellikleri belirler. 9. Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 10. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 11. Metnin tema ve konusunu belirler. 12. Metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirler. 13. Metindeki açık ve örtük iletileri belirler. 14. Metnin tür özelliklerini belirler. 15. Metin türlerinin ortaya çıkması ve çeşitlenmesinde etkili olan unsurları belirler. 16. Metnin türünün edebiyat tarihi içindeki gelişimini kavrar. 17. Edebî türlerin Türk ve dünya edebiyatındaki önemli eserlerini tanır. 18. Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 1

2 19. Metnin anlam özelliklerini etkileyen kültürel ve mitolojik unsurları belirler. 20. Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 21. Metnin üslup özelliklerini belirler. 22. Şiirde ahengi sağlayan unsurları belirler ve bunların şiire katkısını değerlendirir. 23. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü belirler. 24. Şiirin şekil özelliklerinin içerikle ilişkisini belirler. 25. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatların işlevlerini belirler. 26. Şiirde söyleyici ile hitap edilen kişi/varlık arasındaki ilişkiyi belirler. 27. Öyküleyici metinlerde olay örgüsünü belirler. 28. Öyküleyici metinlerde şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. 29. Öyküleyici metinlerde zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 30. Öyküleyici metinlerde çatışmaları belirler. 31. Öyküleyici metinlerde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. 32. Öyküleyici metinlerdeki anlatım teknikleri ve ögelerinin işlevlerini belirler. 33. Metnin gelenek içindeki yerini değerlendirir. 34. Edebiyat ve fikir akımları ile edebî toplulukların sanat anlayışlarının metne etkilerini değerlendirir. 35. Metnin, yazıldığı dönemle ilişkisini ve sonraki dönemlere etkisini değerlendirir. 36. Metnin kurmaca dünyası ile eserde anlatılan dönemin gerçekliği arasındaki ilişkiyi karşılaştırır. 37. Metinle yazar/şair arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 38. Metinde yazarın anlatım tutumunu değerlendirir. 39. Metnin tutarlılığını sorgular. 40. Metni başka metinlerle karşılaştırır. 41. Metinle ilgili eleştirileri değerlendirir. 42. Metni, kendi hayatı veya çevresindeki olay ve durumlarla karşılaştırır. 43. Metindeki değerleri, içinde yaşadığı toplumun değerleriyle karşılaştırır. 44. Öyküleyici metinlerde öne çıkan yapı unsurlarının kurgudaki işlevini değerlendirir. 45. Okuduğu haber metinlerindeki bilgilerin güvenilirliğini değerlendirir. 46. Yazacağı metnin konusunu, amacını, hedef kitlesini ve türünü belirler. 47. Yazısında kullanacağı olay, düşünce ve bilgileri belirler. 48. Yazma konusuyla ilgili araştırmalar yapar. 49. Yazısının konusunu sınırlandırır. 50. Yazısının ana düşüncesini belirler. 51. Yazısında kullanacağı yardımcı düşünceleri belirler. 52. Yazılarında düşünceyi geliştirme yollarından yararlanır. 53. Metin türlerinin özelliklerini dikkate alarak yazar. 54. Yazacağı metni planlar. 55. Yazma planından hareketle taslak metin oluşturur. 56. Duygu ve düşüncelerini açık ve etkili biçimde ifade eden paragraflar yazar. 57. Yazılarını cümle ve paragraflar arasındaki ilişkileri dikkate alarak yazar. 58. Metin türüne uygun anlatım tür ve tekniklerini kullanır. 59. Yazılarında farklı kaynaklardan etik kurallar çerçevesinde yararlanır. 60. Taslak metni geliştirir. 61. İyi bir anlatımda bulunması gereken özellikleri dikkate alarak yazar. 62. Metni içerik açısından düzeltir. 63. Metni biçim özellikleri açısından düzeltir. 64. Yazdığı metni başkalarıyla paylaşır. 2

3 65. Ürettiği ve paylaştığı metinlerin sorumluluğunu üstlenir. 66. İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin işlevini belirler. 67. Konuşmanın konusunu, amacını, hedef kitlesini ve türünü belirler. 68. Konuyla ilgili gözlem, inceleme veya araştırma yapar. 69. Konuşma metnini planlar. 70. Konuşma planına uygun olarak konuşma kartları hazırlar. 71. Konuşmasında yararlanacağı görsel ve işitsel araçları hazırlar. 72. Konuşmasına uygun sunu hazırlar. 73. Konuşma provası yapar. 74. Boğumlama, vurgulama, tonlama ve duraklamaya dikkat ederek konuşur. 75. Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 76. Konuşmasında beden dilini doğru ve etkili biçimde kullanır. 77. Konuşmasına etkili bir başlangıç yapar. 78. Konuşmasının içeriğini zenginleştirir. 79. Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 80. Konuşmasını etkili bir biçimde sonlandırır. 81. Konuşmasında süreyi verimli kullanır. 82. Konuşmasında teknolojik araçları etkili biçimde kullanır. 83. Dinleme amacını belirler. 84. Amacına uygun dinleme tekniklerini kullanır. 85. Dinlediği konuşmanın konusunu ve ana düşüncesini tespit eder. 86. Dinlediği konuşmada konu akışını takip eder. 87. Dinlediklerini özetler. 88. Dinlediği konuşmadaki açık ve örtük iletileri belirler. 89. Dinlediklerini ön bilgileriyle karşılaştırır. 90. Dinlediği konuşmanın tutarlılığını sorgular. 91. Dinlediği konuşmada öne sürülen düşüncelerin dayanaklarının geçerliliğini sorgular. 10. SINIF KAZANIMLARI TÜRK EDEBİYATI 1. Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini açıklar 2. Edebiyat tarihinin incelediği konuları açıklar 3. Edebî eserlerin yazıldığı dönemi temsil eden belge olma niteliğini sorgular 4. Uygarlık tarihiyle edebiyat tarihi arasındaki ilişkileri açıklar. 5. Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasının sebeplerini açıklar. 6. Edebî dönemlerin zihniyetle ilişkisini sorgular. 7. Edebî dönemleri belirleyen hâkim zihniyeti açıklar. 8. Türk edebiyatındaki dönemlerin ayırıcı özelliklerini belirler. 9. Türk edebiyatının dönemlerini şema hâlinde gösterir. 10. Destan dönemini belirleyen zihniyet ve beğeninin özelliklerini açıklar. 11. Mitlerin doğuşunu açıklar. 12. Her kavmin destan dönemi yaşayıp yaşamadığını sorgular. 13. Mitolojik ögelerin o dönemin sanatı ve dilini zenginleştirdiğine örnek verir. 14. Sözlü edebiyat ürünlerinin toplumun ortak değerleriyle ilişkisini belirler. 15. İncelediği Destan Dönemi şiirinden hareketle şiirin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler. 3

4 16. İncelediği Destan Dönemi şiirini yapısı bakımından çözümler 17. İncelediği Destan Dönemi şiirinin temasını bulur. 18. İncelediği sagu ve koşuğun dil ve anlatım özelliklerini açıklar. 19. İncelediği destan dönemi şiirinin ahenk öğelerini belirler. 20. Destan döneminde sürdürülen hayatla şiir arasındaki ilişkiyi yorumlar. 21. Eski Türklerde şairlerin görev ve işlevini açıklar. 22. Destanın oluşumuyla ilgili açıklamalar yapar. 23. Destanın yapısını çözümler. 24. Destanın temasını bulur. 25. Destanın dil ve anlatım özelliklerini açıklar 26. Türk destanlarını gruplandırır. 27. Destanın işleviyle ilgili sonuçlar çıkarır. 28. Destanın, dönemin tarihî, siyasi ve kültürel yapısıyla ilişkisini sorgular 29. Destanları karşılaştırır. 30. Destanları bugünkü olay esasına bağlı diğer metinlerle karşılaştırır. 31. İncelenen destanlardan hareketle destanların özellikleriyle ilgili genellemeler yapar. 32. Destan Dönemine özgü özelliklerin yazılı eserlere nasıl yansıdığını açıklar. 33. Yazılı dönem eserlerini gruplandırır. 34. Yazılı belgelerin bulundukları yerleri ve yazıların özelliklerini belirler 35. Köktürk Yazıtları nın yazıldığı dönemle ilişkisini sorgular. 36. Köktürk Yazıtları nın yazılı Türk edebiyatındaki önemini açıklar. 37. Köktürk Yazıtları nın dil ve anlatım özelliklerini açıklar. 38. Uygurlar dönemine ait yazılı metinlerin özelliklerini açıklar. 39. Yazılı metinlerden hareketle dönemle ilgili çıkarımlarda bulunur. 40. İslamiyet öncesi Türk kültürü ile İslam uygarlığı arasındaki etkileşimi açıklar. 41. İslamiyet in kabulüyle Türklerin sosyal, siyasi ve kültürel hayatındaki değişimi açıklar. 42. XI ve XII. yy.da dildeki değişimin nedenlerini açıklar. 43. İncelediği İslami Dönem ilk dil ve edebiyat ürünlerini dönemin tarihî, siyasi ve sosyal yapısıyla ilişkilendirir. 44. İslami Dönem ilk dil ve edebiyat ürünlerinin edebiyat ve kültür tarihimizdeki yeri ve değerini açıklar. 45. İslami Dönem ilk dil ve edebiyat ürünlerindeki kültürel farklılaşmayı örneklerle açıklar. 46. İslami Dönem ilk dil ve edebiyat ürünlerinde kullanılan lehçeyi belirler. 47. İslami Dönem ilk dil ve edebiyat metinlerinin dil, söyleyiş ve kültür özelliklerini açıklar. 48. İslami Dönem ilk dil ve edebiyat metinlerinin bağlı olduğu geleneği açıklar. 49. Metinlerden hareketle dönem eserlerinin yazılış amacını belirler. 50. Kutadgu Bilig in yapı özelliklerini çözümler. 51. Divan-ı Lügâti t-türk ün edebiyatımızdaki yeri ve değerini açıklar. 52. Günümüz şartlarını düşünerek İslami dönemdeki ilk eserler hakkında çıkarımlarda bulunur. 53. Oğuz Türkçesinin Anadolu da yazılmış ilk metinlerden hareketle şiirin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler. 54. İslamiyet in kabulüyle Türk toplumunda görülen kültür farklılığını açıklar. 55. İslam kültürünün etkisiyle oluşan tasavvufun şiire yansıma tarzını sorgular. 56. Oğuz Türkçesinin Anadolu da yazılmış ilk şiirlerinin yapı özelliklerini çözümler. 57. Oğuz Türkçesinin Anadolu da yazılmış ilk şiirlerin temasını bulur. 58. Oğuz Türkçesinin Anadolu da yazılmış ilk şiirlerinin dil ve anlatım özelliklerini açıklar. 59. Oğuz Türkçesinin Anadolu da yazılmış ilk şiirlerinde ahengi sağlayan öğeleri belirler. 60. Oğuz Türkçesinin Anadolu da yazılmış ilk şiirlerini yorumlar. 61. Oğuz Türkçesiyle yeni bir şiir anlayışının oluşmaya başladığını örneklerle açıklar. 62. Şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur. 63. Eserle şair arasındaki ilişkiyi belirler. 4

5 64. Bu döneme ait olay çevresinde oluşan edebî metinlerden hareketle metnin oluşmasına imkân veren zihniyetini belirler. 65. Bu döneme ait olay çevresinde oluşan edebî metinlerin yapısını çözümler. 66. Bu döneme ait olay çevresinde oluşan edebî metinlerin temasını bulur. 67. Bu döneme ait incelediği metinlerin dil ve anlatım özelliklerini açıklar 68. Okuduğu metni dönemin gerçekliğiyle ilişkilendirir. 69. Metni kendinden önceki metinlerle ve günümüzdeki benzer metinlerle karşılaştırır. 70. Yazar ve şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur. 71. Eserle yazar arasındaki ilişkiyi belirler. 72. Bu döneme ait incelediği öğretici metinleri anlatım biçimleri bakımından gruplandırır. 73. İncelediği metinden hareketle öğretici metnin oluşmasına imkân veren zihniyetini belirler. 74. Bu döneme ait incelediği ilk öğretici metinlerin yapı özelliklerini çözümler. 75. Öğretici metinlerin dil ve anlatım özelliklerini belirler. 76. Metnin hangi geleneğe bağlı kalınarak yazıldığını belirler. 77. Metnin yazılış amacını belirler. 78. Öğretici metinleri birbirinden ayıran özellikleri belirler yy. nesrinin özelliklerini belirler. 80. İncelediği divan şiirinden hareketle şiirin oluşmasına imkân veren zihniyetini belirler. 81. Divan şiirinin yapı özelliklerini çözümler. 82. Divan şiirinin ahenk öğelerini belirler. 83. Divan şiirinin temasını bulur. 84. Divan şiirinin dil ve anlatım özelliklerini açıklar. 85. Divan şiirinde ahengi sağlayan öğeleri belirler. 86. Mısra örgüsü, kafiye düzeni ve temasına göre şiirleri gruplandırır. 87. Divan şiirinin hedef okuyucu kitlesini belirler. 88. Divan şiirinde temaların özelliklerini belirler. 89. Divan şiirinde Farsça ve Arapçadan kelime alınış sebeplerini sorgular. 90. Şiir metninin hangi gelenekte yazıldığını belirler. 91. Divan şiirlerini destan dönemi şiirleriyle karşılaştırır. 92. İncelediği şiiri yorumlar. 93. Şiirin hissettirdiklerini açıklar. 94. Şiirden hareketle şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur. 95. Beyitlerde ve bentlerde dile getirilen duygu ve düşüncenin zamanımız şiirlerinde de ele alınıp alınmadığını belirler. 96. İncelediği anonim halk şiirinden hareketle şiirin oluşmasına imkân sağlayan zihniyetini belirler. 97. Anonim şiirin yapısını çözümler. 98. Anonim şiirin temasını bulur. 99. Anonim şiirin dil ve anlatım özelliklerini açıklar Anonim şiirinde ahenk öğelerini belirler Anonim şiiri yorumlar Anonim şiirlerin hangi adlarla gruplandığını belirler Anonim şiirin müzikle ilişkisini açıklar Anonim şiire mısra örgüsü, kafiye düzeni ve konusuna göre hangi adların verildiğini açıklar Şiir metinlerinin neden anonim olduğunu açıklar Anonim şiirlerin tarihî kaynağını açıklar Anonim şiirleri divan şiirleriyle karşılaştırır İncelediği âşık tarzı halk şiirinden hareketle şiirin oluşmasına imkân veren zihniyeti belirler Âşık tarzı halk şiirlerinin yapı özelliklerini çözümler Mısra örgüsü, kafiye düzeni ve temasına göre âşık tarzı halk şiirlerini gruplandırır. 5

6 111. Âşık tarzı halk şiirinin temasını bulur Âşık tarzı halk şiirinin dil ve anlatım özelliklerini açıklar Âşık tarzı halk şiirinin ahenk özelliklerini belirler Halk şairleriyle kalem şairlerinin okuyucu ve dinleyiciyle iletişim tarzındaki farklılıkları açıklar Halk şiirinin temelindeki anlayışı belirler Halk şiirinde, kişisel olanla soyut olanın birleşmesinde halk beğenisinin rolünü örneklerle açıklar Halk şairlerinin sözlü edebiyat geleneği ile ilişkisini belirler Halk şairlerinin kendi eserleri yanında başka şairlerin eserlerini de naklettiklerini açıklar Şiiri yorumlar Âşık tarzında söylenmiş şiirleri, anonim, divan ve okuduğu günümüz şiirleriyle karşılaştırır Şiirin hissettirdiklerini açıklar Şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur İncelediği dinî-tasavvufi şiirden hareketle şiirin oluşmasına imkân veren zihniyeti belirler Dinî-tasavvuf şiirin yapısını çözümler Dinî-tasavvufi şiirin temasını bulur Dinî-tasavvufi şiirin dil ve anlatım özelliklerini belirler Dinî-tasavvufi şiirin ahenk özelliklerini belirler Dinî-tasavvufi şiiri yorumlar Dinî-tasavvufi şiirin yazılış amacını açıklar Dinî-tasavvufi şiirin kendinde hissettirdiklerini açıklar Şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur İncelediği anlatmaya bağlı edebî metinden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler Metnin yapı özelliklerini çözümler Metnin temasını bulur Metnin dil ve anlatım özelliklerini açıklar Metinde ahengi sağlayan öğeleri belirler Metnin, manzum veya düz yazıyla yazılmış olmasının sebeplerini sorgular Metnin bağlı olduğu geleneği belirler Metni yorumlar Yaşayan halk hikâyecilik geleneğinin özelliklerini belirler Şair, yazar veya anlatıcının fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur Göstermeye bağlı edebî metinleri gruplandırır Metinlerin özelliklerini açıklar Metinlerin dil ve anlatım özelliklerini açıklar Metinlerin gelenekle ilişkisini kurar Metinlerin varlık sebebini açıklar Metinleri yorumlar Metinleri kendi dönemindeki metinlerle ve günümüz metinleriyle karşılaştırır Bu döneme ait öğretici metinleri anlatım biçimi bakımından gruplandırır Bu döneme ait incelediği metnin planını çıkarır Bu döneme ait sade ve sanatkârane üslûpla yazılmış nesir örneklerini karşılaştırır İncelediği metinden hareketle metnin sade ve sanatkârane oluşunun arkasında bir kültür ve zevk farklılığının olduğunu açıklar Metinlerin yazılış amacını belirler Metinlerin dil ve anlatım özelliklerini açıklar Metinlerin ana düşünce ve yardımcı düşüncelerini bulur Metinle gelenek arasında ilişki kurar. 6

7 157. Metinleri yorumlar Metinleri kendi dönemindeki diğer metinlerle karşılaştırır Yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur. DİL VE ANLATIM 1. İletişim ile teknolojik gelişme arasındaki ilişkiyi açıklar. 2. Sunumun özelliklerini belirler. 3. Sunumda teknik imkânlar ile görsel malzemeden nasıl yararlanılacağını kavrar. 4. Sunum yapar. 5. Tartışmanın özelliklerini belirler. 6. Tartışmaları, toplumla iletişim imkânlarını dikkate alarak gruplandırır. 7. Tartışmaya katılır. 8. Panelin özelliklerini belirler. 9. Panel hakkında öğrendiklerini uygular. 10. Yazma ve konuşmada hazırlığın önemini örneklerle açıklar. 11. Bilgi edinme kaynaklarını belirler. 12. Ana düşünce etrafında çeşitli düşünce, bilgi ve bulguları birleştirerek metin oluşturur. 13. Anlatımda tema ve konu arasındaki ilişkiyi açıklar. 14. Aynı temada farklı türlerde metinler yazılabileceğini örneklerle açıklar. 15. Aynı temada farklı anlatım türlerini kullanarak kısa metinler yazar. 16. İletişimi sınırlayan öğeleri belirler. 17. Temanın nasıl sınırlandırılabileceğini açıklar. 18. Anlatımın nasıl oluştuğunu belirler. 19. Okuduğu yazılarda anlatımın amacını belirler. 20. İletişimde anlatıcı ile anlatılan obje veya husus arasındaki ilişkinin anlatımı nasıl etkilediğini tartışır. 21. Anlatıcının dolaylı ve doğrudan ifade ettiği her düzeydeki sözlü veya yazılı anlatımın özelliklerini belirler. 22. Anlatıcının soyut ve somut olarak ifade ettiği her düzeydeki sözlü veya yazılı anlatımın özelliklerini belirler. 23. Anlatımda bulunması gereken temel özellikleri örneklerle açıklar. 24. Anlatımda bağlaşıklığın önemini belirler. 25. Anlatımda bağdaşıklığın önemini belirler. 26. Dil öğelerinin dile getirdikleri husus ve durumlar arasında anlam bağlantıları ve ilişkileri kurar. 27. Bağlam ile anlatım arasındaki ilişkiyi açıklar. 28. Anlatım türlerinin oluşumunu kavrar. 29. Anlatım türlerini gruplandırır. 30. Metin türlerinin oluşmasında anlatım türlerinin üstlendiği rolü belirler. 31. Öyküleyici metinlerin ortak özelliklerini belirler. 32. Öyküleyici anlatımda bulunan öğeleri belirler. 33. Öyküleyici anlatımda anlatıcının işlevini belirler. 34. Öyküleyici anlatımın hangi metin türlerinde kullanıldığını belirler. 35. Öyküleyici anlatımla oluşmuş metinlerde bir durumdan başka bir duruma geçişin nasıl sağlandığını belirler. 36. Öyküleyici metinler yazar. 37. Metindeki isimleri bulur. 38. Metnin oluşumunda isimlerin işlevlerini örneklerle açıklar. 39. Metinden hareketle isimleri türlerine göre gruplandırır. 40. Farklı isim türlerini kullanarak metin oluşturur. 7

8 41. İsimlerin kelime gruplarının oluşumundaki işlevini açıklar. 42. Betimleyici metinlerin ortak özelliklerini belirler. 43. Farklı betimleme tarzlarını belirler. 44. Betimlemelerin kullanıldığı metin türlerini belirler. 45. Betimleyici metinler yazar. 46. Metindeki sıfatları bulur. 47. Metnin oluşumunda sıfatların işlevlerini örneklerle açıklar. 48. Metinden hareketle sıfatları türlerine göre gruplandırır. 49. Farklı sıfat türlerini kullanarak metin oluşturur. 50. Sıfatların kelime gruplarının oluşumundaki işlevini açıklar. 51. Coşku ve heyecana bağlı anlatımla oluşturulmuş metinlerin ortak özelliklerini fark eder. 52. Coşku ve heyecana bağlı anlatımla oluşturulmuş metinlerde kimin duygularından söz edildiğini belirler. 53. Coşku ve heyecana bağlı anlatımla oluşturulmuş metinlerin kim için yazıldığını sorgular. 54. Coşku ve heyecana bağlı anlatım türleriyle metin oluşturur. 55. Metindeki zamirleri bulur. 56. Metnin oluşumunda zamirlerin işlevlerini örneklerle açıklar. 57. Metinden hareketle zamirleri türlerine göre gruplandırır. 58. Farklı zamir türlerini kullanarak metin oluşturur. 59. Zamirlerin kelime gruplarının oluşumundaki işlevini açıklar. 60. Destansı anlatımla oluşmuş metinlerin ortak özelliklerini belirler. 61. Destansı anlatımda ele alınan konuları belirler. 62. Destansı anlatım ile destanlar arasındaki ilişkiyi sorgular. 63. Destansı anlatımdan hangi metin türlerinde yararlanılabileceğini belirler. 64. Destansı anlatımla metin oluşturur. 65. Emredici anlatımla oluşturulmuş metinlerin ortak özelliklerini açıklar. 66. Emredici metinlerin işlevlerini belirler. 67. Emredici metinlerde dilin kullanım özelliklerini belirler. 68. Emredici anlatımla metin oluşturur. 69. Metindeki fiilleri bulur. 70. Metnin oluşumunda fiillerin işlevlerini örneklerle açıklar. 71. Metindeki fiilleri çatılarına göre gruplandırır. 72. Fiillerin kelime gruplarının oluşumundaki işlevini açıklar. 73. Metindeki fiilimsileri bulur. 74. Metnin oluşumunda fiilimsilerin işlevlerini örneklerle açıklar. 75. Metinden hareketle fiilimsileri türlerine göre gruplandırır. 76. Fiil ve fiilimsileri kullanarak metin oluşturur. 77. Fiilimsilerin kelime gruplarının oluşumundaki işlevini açıklar. 78. Öğretici anlatımla oluşturulmuş metinlerin ortak özelliklerini belirler. 79. Öğretici metinlerin yazılış amaçlarını belirler. 80. Öğretici metinlerde dilin kullanım özelliklerini kavrar. 81. Öğretici anlatımla metin oluşturur. 82. Açıklayıcı anlatımla oluşturulmuş metinlerin ortak özelliklerini belirler. 83. Açıklayıcı anlatımda dil ve anlatım özelliklerini belirler. 84. Açıklayıcı anlatımla metin oluşturur. 85. Tartışmacı anlatımla oluşturulan metinlerin ortak özelliklerini belirler. 86. Tartışmacı metinlerin yazılış ve söyleniş amaçlarını belirler. 87. Tartışmacı anlatımda dil kullanımının özelliklerini kavrar. 88. Tartışmacı anlatımla metin oluşturur. 89. Kanıtlayıcı anlatımla yazılmış metinlerin ortak özelliklerini belirler. 90. Kanıtlayıcı anlatımda dil kullanımının özelliklerini kavrar. 91. Kanıtlayıcı, öğretici, açıklayıcı ve tartışmacı yazıları karşılaştırır. 8

9 92. Kanıtlayıcı anlatımla metin oluşturur. 93. Metindeki zarfları bulur. 94. Metnin oluşumunda zarfların işlevlerini örneklerle açıklar. 95. Metinden hareketle zarfları türlerine göre gruplandırır. 96. Farklı zarf türlerini kullanarak metin oluşturur. 97. Düşsel anlatımla oluşturulmuş metinlerin ortak özelliklerini belirler. 98. Düşsel âlemin anlatım ve gerçeklikle ilişkisini belirler. 99. Düşsel anlatımın hangi metin türlerinde kullanıldığını belirler Düşsel yazılarla düşsel olmayan kurmaca yazıları tema, yapı bakımlarından karşılaştırır Düşsel anlatımla metin oluşturur Gelecekten söz eden anlatımla oluşturulmuş metinlerin ortak özelliklerini belirler Gelecekten söz eden anlatımda dil kullanımının özelliklerini kavrar Gelecekten söz eden anlatımın hangi metin türlerinde kullanıldığını belirler Düşsel anlatımla gelecekten söz eden anlatımı karşılaştırır Gelecekten söz eden anlatımla metin oluşturur Metindeki edatları bulur Metnin oluşumunda edatların işlevlerini örneklerle açıklar Edatları kullanarak metin oluşturur Edatların kelime gruplarının oluşumundaki işlevini açıklar Metindeki bağlaçları bulur Metnin oluşumunda bağlaçların işlevlerini örneklerle açıklar Bağlaçları kullanarak metin oluşturur Bağlaçların kelime gruplarının oluşumundaki işlevini açıklar Söyleşmeye bağlı anlatımla oluşturulmuş metinlerin ortak özelliklerini belirler Söyleşme çevresinde gerçekleştirilen metin türlerini gruplandırır Söyleşmeye bağlı anlatımla sağlanan iletişimin özelliklerini belirler Söyleşmeye bağlı anlatımın kullanıldığı metinleri belirler Söyleşmeye bağlı anlatımla metin oluşturur Mizahi anlatımla oluşturulmuş metinlerin ortak özelliklerini açıklar Alay, hiciv ve kara mizahı karşılaştırır Fıkralarda mizahı sağlayan öğeleri belirler Mizahi anlatımda dil kullanımının özelliklerini kavrar Hangi metin türlerinde mizahtan yararlanıldığını belirler Mizahi anlatımla metin oluşturur Metindeki ünlemleri bulur Ünlemlerin cümle ve metindeki işlevlerini örneklerle açıklar Ünlemleri kullanarak metin oluşturur Ünlemlerin kelime gruplarının oluşumundaki işlevini açıklar. 11. SINIF KAZANIMLARI TÜRK EDEBİYATI 1. Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini belirler. 2. Batı düşüncesine, yaşama biçimine ve batıda gerçekleştirilen bilimsel gelişmelere ilgi duyulma nedenlerini açıklar. 3. Devleti yöneten aydınların İmparatorluğu devam ettirmek için yönetim, eğitim hayatında ve askerî sistemde değişiklik yapmak istemelerin nedenlerini açıklar. 4. Tanzimat Fermanı nın (1839) ilan edilme nedenlerini açıklar. 5. Tanzimat öncesi zihniyet ile Tanzimat sonrası zihniyeti ve kültür değerlerini karşılaştırır. 9

10 6. Tanzimat Fermanı yla getirilmek istenen yenilikleri belirler. 7. Edebiyatta Tanzimat ın ne zaman ve niçin başladığını açıklar. 8. Tanzimat Döneminde tanınmış edebiyatçıların nasıl yetiştiklerini açıklar. 9. Tanzimat yıllarında gazeteciliğe neden önem verildiğini sorgular. 10. Tanzimat sonrasında edebiyatımızda hangi edebî türlerde yazılmış eserlerin görülmeye başladığını belirler. 11. Tanzimat sonrasında yazılan edebî eserlerde sosyal faydaya önem verildiğini örneklerle açıklar. 12. İncelediği Tanzimat Dönemi öğretici metinlerinden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler. 13. Tanzimat Dönemi öğretici metinlerinin yapısını çözümler. 14. Tanzimat Dönemi öğretici metinlerinin ana düşüncesini bulur. 15. Tanzimat Dönemi öğretici metinlerinin dil ve anlatım özelliklerini açıklar. 16. Metnin merkezî otorite (saray yönetimi) ve halkla ilişkisini açıklar. 17. Metinde ikiliğin (eski-yeni) temada, dilde, ifade biçiminde varlığını hissettirdiğini örneklerle açıklar. 18. Metnin hangi geleneğe bağlı kalınarak yazıldığını belirler. 19. Gazetenin öğretici metinler başta olmak üzere kültür ve edebiyatımızda yüklendiği işlevlerini belirler. 20. Metinde somuta yönelik ifadelerden nasıl yararlanıldığını açıklar. 21. Yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur. 22. İncelediği Tanzimat Dönemi şiirinden hareketle şiirin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler. 23. Tanzimat Dönemi şiirinin yapı özelliklerini çözümler. 24. Tanzimat Dönemi şiirinin temasını bulur. 25. Tanzimat Dönemi şiirinin dil ve anlatım özelliklerini açıklar. 26. Tanzimat Dönemi şiirinin ahenk öğelerini belirler. 27. Tanzimat Dönemi şiirini yorumlar. 28. Tanzimat Dönemi şiirinin gelenekle ilişkisini açıklar. 29. Tanzimat Dönemi şiirinin hissettirdiklerini ifade eder. 30. Tanzimat Dönemi Edebiyatında incelediği şiirlerle, Divan Edebiyatına ait şiirleri karşılaştırır. 31. Şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur. 32. İncelediği Tanzimat Dönemi anlatmaya bağlı edebî metinlerinden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler. 33. Tanzimat Dönemi anlatmaya bağlı edebî metninin yapı özelliklerini çözümler. 34. Tanzimat Dönemi anlatmaya bağlı edebî metinlerinin temasını bulur. 35. Tanzimat Dönemi anlatmaya bağlı edebî metninin dil ve anlatım özelliklerini belirler. 36. Metnin eğitici yönünün olup olmadığını belirler. 37. Metni yorumlayarak güncelleştirir. 38. Metinde yerli ve mahallî olan öğeleri ayırır. 39. Anlatmaya bağlı edebî metinleri, daha önceki dönemlere ait aynı tarz metinlerle karşılaştırır. 40. Yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur. 41. İncelediği tiyatro metninden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler. 42. Tanzimat Dönemi tiyatro metninin yapısını çözümler. 43. Tanzimat Dönemi tiyatro metninin temasını bulur. 44. Tanzimat Dönemi tiyatro metninin dil ve anlatım özelliklerini belirler. 45. Tanzimat Dönemi metnini yorumlayarak güncelleştirir. 46. Temaşadan tiyatroya nasıl geçildiğini açıklar. 47. Modern tiyatro metinleri ile geleneksel tiyatro metinlerini karşılaştırır. 10

11 48. Yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur. 49. Tanzimat Dönemi Edebiyatını etkileyen sosyal, siyasal ve kültürel ortamın özelliklerini açıklar. 50. Türk kültürü ile Batı kültürü arasındaki etkileşimi açıklar. 51. Tanzimat Dönemini etkileyen sanat, edebiyat ve düşünce akımlarını açıklar. 52. Yazı diliyle konuşma dilinin birbirine yaklaştığını örneklerle açıklar. 53. İletişim aracı olarak gazetenin yüklendiği işlevleri açıklar. 54. Servet-i Fünûn dergisi çevresinde oluşan edebiyata neden Edebiyat-ı Cedide (yeni edebiyat) denildiğini açıklar. 55. Tanzimat sonrası Türk edebiyatında eskiyeni çatışmasında ılımlıların yerini belirler. 56. Servet-i Fünûn Döneminde yeniyi savunan edebiyatçıların özelliklerini belirler. 57. Servet-i Fünûn Dönemi edebiyatçılarının zevk ve anlayışlarının özelliklerini belirler. 58. Metinlerde, devrin sosyal problemleri üzerinde durulup durulmadığını sorgular. 59. Metinden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler. 60. Metnin yapısını çözümler. 61. Metnin ana fikrini bulur, aynı ana fikrin o dönemde yazılmış diğer türlerde ele alınıp alınmadığını belirler. 62. Metnin dil ve anlatım özelliklerini açıklar. 63. Öğretici metinlerle dönemin dergileri arasındaki ilişkiyi kavrar. 64. Servet-i Fünûn Dönemi Edebiyatı öğretici metinleriyle Tanzimat Dönemine ait öğretici metinleri karşılaştırır. 65. İncelediği metinden hareketle yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur. 66. Şiirden hareketle şiirin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler. 67. Şiirin yapısını çözümler. 68. Şiirin temasını bulur. 69. Şiirin dil ve anlatım özelliklerini açıklar. 70. Şiirde ahengi sağlayan öğeleri belirler. 71. Şiirde bireysel duygulara önem verildiğini belirler. 72. İncelediği şiiri yorumlar. 73. Şiirin gelenekle ilişkisini açıklar. 74. Servet-i Fünûn Dönemi Edebiyatı şiirleriyle Tanzimat Dönemine ait şiirleri karşılaştırır. 75. Şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur. 76. Metinden hareketle mensur şiirin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler. 77. Mensur şiirin yapısını çözümler. 78. Mensur şiirin temasını bulur. 79. Mensur şiirin dil ve anlatım özelliklerini belirler. 80. Mensur şiiri yorumlayarak günceleştirir. 81. Mensur şiir metni hakkında düşüncelerini ifade eder. 82. Şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur. 83. Metinden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler. 84. Metnin yapısını çözümler. 85. Metnin dil ve anlatım özelliklerini açıklar. 86. Metnin bağlı olduğu geleneği belirler. 87. Metnin bağlı olduğu hikâye tarzını belirler. 88. Metni yorumlayarak güncelleştirir. 89. Servet-i Fünûn edebiyatındaki hikâyelerle daha önceki dönemlere ait hikâyeleri karşılaştırır. 90. Yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur. 91. Eserle yazar arasındaki ilişkiyi belirler. 92. Metinden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler. 93. Metnin yapısını çözümler. 94. Metnin temasını bulur. 11

12 95. Metnin dil ve anlatım özelliklerini açıklar. 96. Metni yorumlayarak güncelleştirir. 97. Metnin bağlı olduğu geleneği belirler. 98. Metnin ve eserin hangi edebî akıma bağlı kalınarak yazıldığını belirler. 99. Eserin edebiyat tarihimizdeki yerini açıklar Anlatma esasına bağlı edebî metinlerin bu dönemde teknik olgunluk kazandığını örneklerle açıklar Servet-i Fünûn Edebiyatındaki romanlarla daha önceki dönemlere ait romanları karşılaştırır Yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur Servet-i Fünûn Edebiyatını etkileyen sosyal, siyasal ve kültürel ortamın yapısını açıklar Servet-i Fünûn Dönemini etkileyen sanat, edebiyat ve düşünce akımlarını metinlerden hareketle belirler Servet-i Fünûn Edebiyatının Tanzimat Edebiyatından ayrılan yönlerini açıklar Fecr-i Âtî topluluğunun oluşmasını hazırlayan sosyal, siyasi ve kültürel sebepleri belirler Fecr-i Âtî Beyannamesi nin altında imzası olan şair ve yazarların isimlerini belirler Fecr-i Âtî sanatçılarının hangi alanlarda eser verdiklerini ve eser vermek istediklerini belirler Fecr-i Âtî şair ve yazarlarının Millî Edebiyat Dönemi ve sonrasında farklı gruplar içinde ve farklı etkinliklerde yer aldıklarını açıklar Şiirden hareketle şiirin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler Şiirin yapısını çözümler Şiirin temasını bulur Şiirin dil ve anlatım özelliklerini belirler Şiirde ahengi sağlayan öğeleri belirler Şiiri yorumlar Şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur XIX. yy. sonu ile XX. yy. başlarında siyasi, sosyal ve düşünce hayatında tartışılan Batıcılık, Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük cereyanlarının ortaya çıkış sebeplerini, amaçlarını, temsilcilerini, kaynaklarını, temel düşüncelerini açıklar Batıcılık, Osmanlıcılık, İslâmcılık ve Türkçülüğe ait düşünce, etkinlik ve arayışların millî devlet fikri ve endişesi etrafında kendiliğinden oluştuğunu açıklar sonrası Türk edebiyatının millî devlet ve milletleşme çevresinde ileri sürülen fikirler, başvurulan anlatım ve metin türleri etrafında geliştiğini açıklar Millî Edebiyat Döneminde her edebî ve fikrî etkinliğin millî devlet hâline gelme kaygısı etrafında birleştiğini açıklar Sosyal, tarihî, fikrî ve ilmî temaların sade bir dille doğal bir söyleyiş ve anlatımla ifade edildiğini açıklar Millî Edebiyat Döneminin bir dönemin adı olduğunu kavrar; milliyetçi edebiyat ile millî edebiyatın farklılığını açıklar Milliyetçi edebiyatın sade dil, hece vezni ve Türkçülük hareketi çevresinde oluştuğunu açıklar Metnin yazılış amacını belirler Metnin yapısını çözümler Metnin ana fikrini bulur Metnin dil ve anlatım özelliklerini açıklar Halkın yaşama tarzından ve tarihten gelen değerlere önem verildiğini sezer Yazarın tarih ve geniş halk kitlesi karşısındaki tavrını belirler Millî Edebiyat Döneminde incelenen öğretici metinleri birbiriyle karşılaştırır Yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur Eserle yazar arasındaki ilişkiyi belirler. 12

13 arasında şiirin ses, söyleyiş, yapı, tema, dil ve anlatım bakımlarından dört gruba ayrıldığını ifade eder Millî Edebiyat Döneminde sade dil ve hece vezniyle şiirler yazıldığını örneklerle açıklar Millî Edebiyat Döneminde saf şiire özgü arayışlar olduğunu örneklerle açıklar Millî Edebiyat Döneminde halkın yaşama tarzı ve değerleri üzerinde durulduğunu örneklerle açıklar Millî Edebiyat Döneminde Edebiyat-ı Cedide zevkini sürdüren sanatçıların da eser vermeye devam ettiklerini örneklerle açıklar Şiirden hareketle şiirin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler Şiirin yapısını çözümler Şiirin temasını bulur Şiirin dil ve anlatım özelliklerini açıklar Şiirin ahenk öğelerini belirler Şiiri yorumlar Şiirin gelenekle ilişkisini belirler İncelediği şiiri Edebiyat-ı Cedide Dönemine ait şiirlerle karşılaştırır Metinden hareketle şairin fikrî ve edebî yönüyle ilgili çıkarımlarda bulunur Şiirden hareketle şiirin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler Şiirin yapısını çözümler Şiirin temasını bulur Şiirin dil ve anlatım özelliklerini açıklar Şiirin ahenk özelliklerini belirler İncelenen şiiri yorumlar Şiirin gelenekle ilişkisini sorgular Şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur Metinden hareketle şiirin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler Metnin yapısını çözümler Metnin temasını bulur Metnin dil ve anlatım özelliklerini belirler Metnin ahenk özelliklerini belirler İncelenen metni yorumlar Metnin gelenekle ilişkisini belirler Manzum hikâyeyi şiirden ayıran özellikleri açıklar İncelediği metinden hareketle şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur Millî Edebiyat Dönemindeki farklı şiir tarzlarını birbiriyle karşılaştırır Bu dönemde üzerinde durulan ortak temaları belirler Şiir dilinin ve söyleyiş biçiminin kaynaklarını sıralar Millî Edebiyat Dönemi şiirinin Edebiyat-ı Cedide şiir zevki ve anlayışından hangi yönlerden ayrıldığını belirler Metinden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler Hikâyenin yapısını çözümler Hikâyenin temasını bulur Hikâyenin dil ve anlatım özelliklerini belirler Hikâyeyi yorumlayarak güncelleştirir Hikâyenin bağlı olduğu geleneği açıklar İncelediği hikâyeden hareketle yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur Romandan seçilmiş metinden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler Metnin alındığı bölümün yapısını çözümler Metnin temasını bulur Metnin dil ve anlatım özelliklerini açıklar. 13

14 179. Metni yorumlayarak güncelleştirir Metinle yazıldığı dönem arasındaki ilişkiyi belirler Metnin bağlı olduğu geleneği belirler Metnin ve eserin hangi edebî akıma bağlı kalınarak yazıldığını belirler Eserin edebiyat tarihimizdeki yeri ve değerini açıklar Ortak tema ve anlatma biçimi olup olmadığını sorgular Metinden hareketle yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur Millî Edebiyat Döneminde incelenen anlatmaya bağlı edebî metinleri karşılaştırır Millî Edebiyat Döneminde incelenen anlatmaya bağlı edebî metinleri, Servet-i Fünûn ve sonrası metinleriyle karşılaştırır Millî Edebiyat Döneminde üzerinde durulan ortak temaları bulur Metinden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler Metnin yapısını çözümler Metnin temasını bulur Metnin dil ve anlatım özelliklerini açıklar Metni yorumlayarak güncelleştirir Metinden hareketle yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur Bu döneme Millî Edebiyat adının verilmesinin sebeplerini açıklar Millî Edebiyat Dönemindeki edebî dilin özelliklerini belirler Millî Edebiyat Döneminde eserlere yansıyan sosyal sorunları sınıflandırır Millî Edebiyat Dönemini etkileyen sanat, edebiyat ve düşünce akımlarını metinlerden hareketle belirler Millî Edebiyat Dönemini önceki dönemlerden ayıran özellikleri açıklar. DİL VE ANLATIM 1. Metinleri sınıflandırır. 2. Edebî metinler (sanat metinleri) ile öğretici metinler arasındaki farklılıkları belirler. 3. Farklı türlerdeki mektup metinlerinden hareketle mektupların özelliklerini belirler. 4. İncelediği mektuplarda dilin hangi işlevde kullanıldığını belirler. 5. Mektupları gruplandırır. 6. Özel mektup yazar. 7. İş mektubu yazar. 8. Dilekçe yazar. 9. Mektupları akıcılık, bağlaşıklık ve bağdaşıklık bakımlarından değerlendirir. 10. Mektupları yazım ve noktalama bakımından değerlendirir. 11. Günlüklerin ortak özelliklerini belirler. 12. Hangi metin türlerinde günlüklerden yararlanıldığını belirler. 13. Günlük yazar. 14. Günlük yazma alışkanlığının yararlarını fark eder. 15. Günlükleri akıcılık, bağlaşıklık ve bağdaşıklık bakımlarından değerlendirir. 16. Günlükleri yazım ve noktalama bakımından değerlendirir. 17. Anıların ortak özelliklerini belirler. 18. Anı metinlerinde dilin hangi işlevde kullanıldığını belirler. 19. Anı yazarlarının yararlandığı kaynakları belirler. 20. Günlük ile anıyı karşılaştırır. 21. Anı yazar. 22. Anıları akıcılık, bağlaşıklık ve bağdaşıklık bakımlarından değerlendirir. 23. Anıları yazım ve noktalama bakımından değerlendirir. 24. Biyografilerin ortak özelliklerini belirler. 25. Biyografilerde dilin hangi işlevde kullanıldığını belirler. 14

15 26. Biyografilerin kültür tarihindeki yerini ve önemini belirler. 27. Otobiyografi (öz yaşam öyküsü) metinleriyle biyografi metinlerini karşılaştırır. 28. Anı ile otobiyografiyi karşılaştırır 29. Biyografi yazar. 30. Otobiyografi yazar. 31. Biyografileri akıcılık, bağlaşıklık ve bağdaşıklık bakımlarından değerlendirir. 32. Biyografileri yazım ve noktalama bakımından değerlendirir. 33. Otobiyografileri akıcılık, bağlaşıklık ve bağdaşıklık bakımlarından değerlendirir. 34. Otobiyografileri yazım ve noktalama bakımından değerlendirir. 35. Gezi yazılarının ortak özelliklerini belirler. 36. Gezi yazılarının okuyucu üzerindeki etkisini sorgular. 37. Gezi yazılarının yararlarını sıralar. 38. İncelenen gezi yazısında dilin hangi işlevde kullanıldığını belirler. 39. Gezi yazılarıyla anıları karşılaştırır. 40. Gezi yazısı yazar. 41. Gezi yazılarını akıcılık, bağlaşıklık ve bağdaşıklık bakımlarından değerlendirir. 42. Gezi yazılarını yazım ve noktalama bakımından değerlendirir. 43. Okuduğu ve dinlediği sohbetlerin ortak özelliklerini belirler. 44. Sohbette kullanılan dil ve anlatımın özelliklerini belirler. 45. Sohbet yazar. 46. Sohbet metinlerini akıcılık, bağlaşıklık ve bağdaşıklık bakımlarından değerlendirir. 47. Sohbet metinlerini yazım ve noktalama bakımından değerlendirir. 48. Haber yazılarının ortak özelliklerini belirler. 49. Okuduğu haberlerden hareketle haber yazılarını kaynaklarına göre gruplandırır. 50. Haber yazılarında kullanılan dil ve anlatımın özelliklerini belirler. 51. Haberin; birey açısından önemini, sosyal, siyasal, kültürel ve günlük hayattaki yerini belirler. 52. Haber metinleri yazar. 53. Haber metinlerini akıcılık, bağlaşıklık ve bağdaşıklık bakımlarından değerlendirir. 54. Haber metinlerini yazım ve noktalama bakımından değerlendirir. 55. Fıkraların ortak özelliklerini belirler. 56. Fıkra yazarının özelliklerini belirler. 57. İncelediği fıkralarda dilin hangi işlevde kullanıldığını belirler. 58. Fıkra yazar. 59. Fıkraları akıcılık, bağlaşıklık ve bağdaşıklık bakımlarından değerlendirir. 60. Fıkraları yazım ve noktalama bakımından değerlendirir. 61. Denemelerin ortak özelliklerini belirler. 62. Denemelerde kullanılan dil ve anlatımın özelliklerini belirler. 63. Denemeleri konularına ve yazılış amaçlarına göre gruplandırır. 64. Deneme yazarının özelliklerini açıklar. 65. Deneme ile sohbeti karşılaştırır. 66. Deneme yazar. 67. Denemeleri akıcılık, bağlaşıklık ve bağdaşıklık bakımlarından değerlendirir. 68. Denemeleri yazım ve noktalama bakımından değerlendirir. 69. Makalelerin ortak özelliklerini belirler. 70. Makalelerde dilin nasıl ve hangi işlevde kullanıldığını belirler. 71. Makalenin toplum hayatındaki rolünü sorgular. 72. Makale yazarlarında bulunması gereken özellikleri belirler. 73. Okuduğu makalelerde ana düşünceyi bulur. 74. Ana düşünce etrafında dile getirilen diğer düşüncelerin nasıl birleştirildiğini açıklar. 75. Gazetelerde yayımlanan makaleleri, haberlerden ve gazetelerdeki diğer yazılardan ayıran niteliklerin neler olduğunu sorgular. 15

16 76. Fıkra ile makale arasındaki farklılıkları belirler. 77. Denemeyle makalenin farklılıklarını sorgular. 78. Makale yazar. 79. Makaleleri akıcılık, bağlaşıklık ve bağdaşıklık bakımlarından değerlendirir. 80. Makaleleri yazım ve noktalama bakımından değerlendirir. 81. Eleştiri yazılarının ortak özelliklerini belirler. 82. İncelediği eleştiri yazılarında dilin hangi işlevde kullanıldığını belirler. 83. Eleştiri yazarlarının özelliklerini belirler. 84. Eleştiri yazılarını, ele aldıkları konu ve ele alış biçimleri bakımlarından değerlendirir. 85. Eleştiri yazılarını, yazarın eser karşısındaki tavır ve tutumuna göre değerlendirir. 86. Eleştiri yazılarıyla denemeleri karşılaştırır. 87. Eleştiri metni yazar. 88. Eleştirileri akıcılık, bağlaşıklık ve bağdaşıklık bakımlarından değerlendirir. 89. Eleştirileri yazım ve noktalama bakımından değerlendirir. 90. Röportajların ortak özelliklerini belirler. 91. Röportajlarda dilin hangi işlevde kullanıldığını belirler. 92. Röportajları gruplandırır. 93. Röportaj ile gazetecilik arasında ilgi kurar. 94. Röportaj yapar. 95. Röportajı akıcılık, bağlaşıklık ve bağdaşıklık bakımlarından değerlendirir. 96. Röportajı yazım ve noktalama bakımından değerlendirir. 97. Okuduğu ve dinlediği mülakat metinlerinin ortak özelliklerini sıralar. 98. Mülakatlarda dilin hangi işlevde kullanıldığını belirler. 99. Mülakatlarda ön hazırlığın önemini açıklar Kimlerle mülakat yapılabileceğini belirler Mülakatı yapan kişinin özelliklerini belirler Mülakatta iletişim anının önemini açıklar Mülakat yapar Mülakatı akıcılık, bağlaşıklık ve bağdaşıklık bakımlarından değerlendirir Mülakat metnini yazım ve noktalama bakımından değerlendirir Söylevlerin ortak özelliklerini belirler Söylevlerde kullanılan dil ve anlatımın özelliklerini belirler Söylevin söz ve sesle gerçekleştirilen bir sanat olduğunu fark eder Söylev veren kişiyle dinleyiciler arasındaki ilişkinin önemini açıklar Söylev hazırlamada dikkat edilecek hususları belirler Söylev hazırlar Söylevi akıcılık, bağlaşıklık ve bağdaşıklık bakımlarından değerlendirir Söylev metnini yazım ve noktalama bakımından değerlendirir. 12. SINIF KAZANIMLARI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1. Cumhuriyet döneminin siyasi, sosyal ve fikrî temellerini açıklar. 2. Cumhuriyet Döneminde memleket edebiyatı zevkinin nasıl ortaya çıktığını ve geliştiğini açıklar. 3. Anadolu coğrafyası ve insanının edebî eserlerde nasıl ve niçin ele alındığını açıklar. 4. Milleti oluşturan değerlerin farklı yönleriyle edebî metinlerde ele alındığını örneklerle açıklar. 5. Dil ve zevkte Cumhuriyet Döneminin yansımalarını belirler. 6. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının oluşumunu açıklar. 16

17 7. Metnin yazılış amacını belirler. 8. Metni yapı bakımından çözümler. 9. Metnin ana fikrini belirler. 10. Metnin dil ve anlatım özelliklerini açıklar. 11. Metni yorumlayarak güncelleştirir. 12. Metnin hangi geleneğe bağlı kalınarak yazıldığını nedenleriyle açıklar. 13. Cumhuriyet Dönemine ait incelediği öğretici metinleri zihniyet, yapı, tema ve anlatım bakımından karşılaştırır. 14. Yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur. 15. İncelediği şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler. 16. Şiirin yapısını çözümler. 17. Şiirin temasını bulur. 18. Şiirin dil ve anlatım özelliklerini açıklar. 19. Şiirin ahenk öğelerini belirler. 20. Şiiri yorumlayarak günceleştirir. 21. Şiirin ait olduğu geleneği belirler. 22. Şiirde Batı edebiyatındaki edebî akımların hangisinden yararlanıldığını belirler. 23. Öz şiir anlayışını sürdüren şairlerin şiir anlayışlarını açıklar. 24. Şiirde yerli ve mahallî olan unsurları açıklar. 25. Yerli ve mahallî olanın yüksek bir zevkle şiirde nasıl ifade edildiğini açıklar. 26. Millî Edebiyat Dönemi şiirleriyle öz şiiri sürdüren şiirlerden birini dil, yapı ve tema bakımlarından karşılaştırır. 27. Metinden hareketle şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur. 28. Şiir ezberler. 29. İncelediği şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler. 30. Şiiri yapı bakımından çözümler. 31. Şiirin temasını bulur. 32. Şiirin dil ve anlatım özelliklerini açıklar. 33. Şiirde ahengi sağlayan öğeleri belirler. 34. Şiiri yorumlayarak güncelleştirir. 35. Şiirin geleneğini belirler. 36. Serbest nazımla toplumcu şiir arasındaki ilişkiyi açıklar. 37. Serbest nazım ve toplumcu şiirle, öz şiir anlayışını sürdürenlerin şiirlerini karşılaştırır. 38. Şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur. 39. Şiir ezberler. 40. Şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler. 41. Şiiri yapı bakımından çözümler. 42. Şiirin temasını bulur. 43. Şiirin dil ve anlatım özelliklerini açıklar. 44. Şiirde ahengi sağlayan öğeleri belirler. 45. Şiiri yorumlayarak günceleştirir. 46. Şiirde millî duyarlılığa yer verilip verilmediğini sorgular. 47. Halk şiirinden gelen öğeleri belirler. 48. Şiirin ait olduğu geleneği belirler. 49. Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir anlayışıyla eser veren farklı şairlerin şiirlerini zihniyet, ses, dil, tema ve yapı bakımından karşılaştırır. 50. Metinden hareketle şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur. 51. Şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler. 52. Şiiri yapı bakımından çözümler. 53. Şiirin temasını bulur. 54. Şiirin dil ve anlatım özelliklerini açıklar. 55. Şiirde ahengi sağlayan unsurları belirler. 17

18 56. Şiiri yorumlayarak güncelleştirir. 57. Şairaneliğin ne olduğunu açıklar. 58. Şiirde anlamın neden açık olduğunu belirler. 59. Şiirin ait olduğu geleneği belirler. 60. Halk arasından seçilmiş insanlara şiirde neden önem verildiğini açıklar. 61. Garip şiirini Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdürenlerin şiirleriyle karşılaştırır. 62. Şiirden hareketle şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur. 63. Şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler. 64. Şiiri yapı bakımından çözümler. 65. Şiirin temasını bulur. 66. Şiirin dil ve anlatım özelliklerini açıklar. 67. Şiirde ahengi sağlayan unsurları belirler. 68. Şiiri yorumlayarak günceleştirir. 69. Şiirden hareketle şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur. 70. Şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler. 71. Şiiri yapı bakımından çözümler. 72. Şiirin temasını bulur. 73. Şiirin dil ve anlatım özelliklerini açıklar. 74. Şiirde ahengi sağlayan unsurları belirler. 75. Şiiri yorumlayarak güncelleştirir. 76. Bireysel duygu ve düşüncelerin şiirde işlenmesine önem verilip verilmediğini sorgular. 77. Öz şiir, toplumcu şiir ve Garip Hareketi ile getirilen yenilikleri şairlerin kendi duyarlılıklarıyla yorumladığını ifade eder. 78. Şiirden hareketle şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur. 79. Şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler. 80. Şiiri yapı bakımından çözümler. 81. Şiirin temasını bulur. 82. Şiirin dil ve anlatım özelliklerini açıklar. 83. Şiirde ahengi sağlayan öğeleri belirler. 84. Şiiri yorumlayarak güncelleştirir. 85. Şiirde anlamın kapalılığını ve bireyselliğini örneklerle açıklar. 86. Şiirin ait olduğu geleneği belirler. 87. Şiirde Batılı düşünce ve edebiyat hareketlerinin etkisini belirler. 88. Garip şiiriyle İkinci Yeni şiirini karşılaştırır. 89. Şiirden hareketle şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur. 90. Şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler. 91. Şiiri yapı bakımından çözümler. 92. Şiirin temasını bulur. 93. Şiirin dil ve anlatım özelliklerini açıklar. 94. Şiirde ahengi sağlayan öğeleri belirler. 95. Şiiri yorumlayarak güncelleştirir. 96. Şiirin kendinde uyandırdığı duyguları ifade eder. 97. Şiirin yararlandığı kaynakları ve ait olduğu geleneği belirler. 98. İkinci Yeni Şiiri ile İkinci Yeni sonrası şiirini karşılaştırır. 99. Şiirden hareketle şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur Şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler Şiiri yapı bakımından çözümler Şiirin temasını bulur Şiirin dil ve anlatım özelliklerini açıklar Şiirde ahengi sağlayan öğeleri ve özelliklerini belirler Şiiri yorumlayarak güncelleştirir Şiirin kendinde uyandırdığı duyguları ifade eder. 18

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI Kazanımlar Osmanlı

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 2 EDEBİ BİLGİLER (ŞİİR BİLGİSİ) 1. İncelediği şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti 2. Şiirin yapısını çözümler. 3. Şiirin

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : MEHMET ERKAN Eğitsel Performans Olay Çevresinde Oluşan

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY EKİM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI EDEBİYATININ OLUŞUMU ÖĞRETİCİ METİNLER 2 KAZANIMLAR 1. Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini belirler.

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR 1. Edebiyat tarihinin incelediği konuları açıklar. 2. Edebî eserlerin yazıldığı dönemi temsil eden belge olma niteliğini sorgular 3. Uygarlık tarihiyle edebiyat

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI III BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI III BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI III BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI 1 1. KURUMUN ADI: Özel Çorum Ada Özel Öğretim Kursu 2. KURUMUN ADRESİ: : Yavruturna

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI 1 1. KURUMUN ADI: Özel Çorum Ada Özel Öğretim Kursu 2. KURUMUN ADRESİ: : Yavruturna

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No. ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI 1.KURUMUN ADI 2.KURUMUN ADRESİ 3.KURUCU TEMSİLCİSİ ADI :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye /MUĞLA :ARTI ÖZEL

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1 2 SINIFLANDIRILMASI

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ I. DÖNEM 11

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ I. DÖNEM 11 AYI 016 017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DÖNEM 11. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS I VE LERİ GÜN 14 016 DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 1 2 2 2 3 2 4 2 1 2 2 2 3 2 4 2 KONU ADI KAZANIMLAR 1. İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin işlevini belirler. 2. Dil ve kültür arasındaki ilişkiyi 1.

Detaylı

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ A B KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 11 30027 1 / 31 Kelimelerin anlam oluşturmada birbirleriyle ilişkilerini belirler. 2 12 30027 Kelimelerin

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1 2

Detaylı

EKİM ÜNİTE II ÖĞRETİCİ METİNLER

EKİM ÜNİTE II ÖĞRETİCİ METİNLER SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KDZ.EREĞLİ ANADOLU LİSESİ 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KDZ.EREĞLİ ANADOLU LİSESİ 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KDZ.EREĞLİ ANADOLU LİSESİ 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI AY: EYLÜL (11 İş Günü Hafta) GÜN SAAT KONULAR ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

Detaylı

10. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKĠM 0. SINIF DİL VE İ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI SUNUM / TARTIġMA ĠletiĢim ile teknolojik geliģme arasındaki iliģkiyi açıklar. Sunumun özelliklerini belirler.

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-IV ÇERÇEVE PROGRAMI. 2. KURUMUN ADRESİ : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-IV ÇERÇEVE PROGRAMI. 2. KURUMUN ADRESİ : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No. ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-IV ÇERÇEVE PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : Tercih Özel Öğretim Kursu 2. KURUMUN ADRESİ : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye /MUĞLA 3. KURUCUNUN ADI :ARTI ÖZEL

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı ÖZELLİKLERİ ÖZELLİKLERİ

Detaylı

(SİNOP) TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖZEL ÖĞRETİM DERSİ SUNU PROGRAMI VE KONULARI. Özel Öğretim Yöntemleri Dersi Değerlendirme Formu

(SİNOP) TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖZEL ÖĞRETİM DERSİ SUNU PROGRAMI VE KONULARI. Özel Öğretim Yöntemleri Dersi Değerlendirme Formu (SİNOP) TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖZEL ÖĞRETİM DERSİ SUNU PROGRAMI VE KONULARI NOT: Türk Dili ve Edebiyatı grubu formasyon öğrencileri aşağıda belirlenen gün ve saatte belirlenen kazanıma uygun olarak bir

Detaylı

(ÇORUM) TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖZEL ÖĞRETİM DERSİ SUNU PROGRAMI VE KONULARI. Özel Öğretim Yöntemleri Dersi Değerlendirme Formu

(ÇORUM) TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖZEL ÖĞRETİM DERSİ SUNU PROGRAMI VE KONULARI. Özel Öğretim Yöntemleri Dersi Değerlendirme Formu (ÇORUM) TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖZEL ÖĞRETİM DERSİ SUNU PROGRAMI VE KONULARI NOT: Türk Dili ve Edebiyatı grubu formasyon öğrencileri aşağıda belirlenen gün ve saatte belirlenen kazanıma uygun olarak bir

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I SANAT METİNLERİ ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA HAFTA 8 Eylül-

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı BİÇİM BİLGİSİ (Kök, Ek ve

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ DERS SAATİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ DERS SAATİ AY HAFTA 016-017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE DERS SAATİ KONU ADI 1 FİİLİMSİLER SÖZCÜKTE ANLAM KAZANIMLAR Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖNSÖZ DİL NEDİR? / İsmet EMRE 1.Dil Nedir?... 1 2.Dilin Özellikleri.... 4 3.Günlük Dil ile Edebî Dil Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar... 5 3.1. Benzerlikler... 5 3.2. Farklılıklar...

Detaylı

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI Güzel Sanatlarda Edebiyatın Yeri KAZANIMLAR. Bilim ile güzel sanatların farklılığını belirler.. İnsan etkinliklerinin güzel sanatlar içindeki yerini belirler.. Güzel sanatların

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ...

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm... 7 ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... 8 Türk Dillerinin Sınıflandırılması... 14 Türk Dillerinin Ses Denklikleri Bakımından Sınıflandırılması... 16 Altay Dilleri Teorisini Kabul

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ * Koyu renkle yazılmış kazanımlar; ulusal sınavlarda (SBS...gibi) sınav sorusu olarak çıkabilen konulardır; diğer kazanımlarımız temel ana dili becerilerini geliştirmeye

Detaylı

G D S MART. Sınıf Ders Ünite Kazanım BETİMLEYİCİ (TASVİR ETDİCİ) ANLATIM. 4. Betimleyici metinler yazar. 10. sınıf Dil ve Anlatım

G D S MART. Sınıf Ders Ünite Kazanım BETİMLEYİCİ (TASVİR ETDİCİ) ANLATIM. 4. Betimleyici metinler yazar. 10. sınıf Dil ve Anlatım G D S 4 2013 MART Sınıf Ders Ünite Kazanım BETİMLEYİCİ (TASVİR ETDİCİ) 4. Betimleyici metinler yazar. SIFAT 3. Metinden hareketle sıfatları türlerine göre gruplandırır. SIFAT 4. Farklı sıfat türlerini

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı FİİLLER (Anlam-Kip-Kişi- Anlam

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 6. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY 1 Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi 4 5 Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Kök ve eki kavrar.

Detaylı

G D S 4 2013 MART. Sınıf Ders Ünite Kazanım

G D S 4 2013 MART. Sınıf Ders Ünite Kazanım G D S 4 2013 MART Sınıf Ders Ünite Kazanım 11. sınıf Dil ve Anlatım BİYOGRAFİ, OTOBİYOGRAFİ 3. Biyografilerin kültür tarihindeki yerini ve önemini belirler. 11. sınıf Dil ve Anlatım BİYOGRAFİ, OTOBİYOGRAFİ

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DERS MÜFREDATI/PROGRAMI.

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DERS MÜFREDATI/PROGRAMI. 10. SINIF ÜNİTE ve KAZANIMLARI Üniteler Kazanımlar Örnek Etkinlikler Açıklamalar I. ÜNİTE : TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI 1. Edebiyat- Tarih İlişkisi Edebiyat-tarih ilişkisini kavrama 1. Edebiyat tarihinin

Detaylı

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ EYLÜL 1-2 (16-27-EYLÜL 2013) DOĞA VE EVREN İSTİKAL MARŞI-İKİNDİLER Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği İLKÖĞRETİM SI 1. Okuma kurallarını uygulama:1.5 Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni

Detaylı

10. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / DİL VE ANLATIM

10. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Sunum - Tartışma - Panel 02 Anlatıma Hazırlık 03 Anlatımda Tema ve Konu 04 Anlatımda Sınırlandırma 05 Anlatımın ve Anlatıcının Amacı ve Tavrı 06 Anlatımın Özellikleri, Oluşumu ve Türlerinin

Detaylı

11.SINIF DİL ve ANLATIM DERSİ DERS MÜFREDATI/PROGRAMI.

11.SINIF DİL ve ANLATIM DERSİ DERS MÜFREDATI/PROGRAMI. 11. SINIF DİL ve ANLATIM DERSİ ÜNİTE VE KAZANIMLARI Üniteler Kazanımlar Etkinlik Örnekleri Açıklamalar I. ÜNİTE : METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI Metinlerin Sınıflandırılması Metinleri sınıflandırma 1. Metinleri;

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DERS MÜFREDATI/PROGRAMI

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DERS MÜFREDATI/PROGRAMI 11. SINIF ÜNİTE ve KAZANIMLARI Üniteler Kazanımlar Örnek Etkinlikler Açıklamalar I. ÜNİTE : EDEBİYATLA DÜŞÜNCE, SOSYAL ve SİYASÎ HAYATIN İLİŞKİSİ 1. Edebiyat, Sosyal ve Siyasî Hayat İlişkisi Edebiyat,

Detaylı

Ürün Detayları EHO DES 10. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var

Ürün Detayları EHO DES 10. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var . 97 // 10. Sınıf Programı - Dil ve Anlatım // 01 Sunum - Tartışma - Panel 02 Anlatıma Hazırlık 03 Anlatımda Tema ve Konu 04 Anlatımda Sınırlandırma DİL VE ANLATIM DİL ve ANLATIM 05 Anlatımın ve Anlatıcının

Detaylı

10. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / DİL VE ANLATIM

10. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Sunum - Tartışma - Panel 02 Anlatıma Hazırlık 03 Anlatımda Tema ve Konu 04 Anlatımda Sınırlandırma 05 Anlatımın ve Anlatıcının Amacı ve Tavrı 06 Anlatımın Özellikleri, Oluşumu ve Türlerinin

Detaylı

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI SÜRE YÖNTEM- TEKNİKLER ETKİNLİKLER ARAÇ-GEREÇLER GEZİ-GÖZLEM- İNCELEME ATATÜRKÇÜLÜK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; 5.6.7.8. SINIFLAR

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

10. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM

10. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 10. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 01 Sunum - Tartışma - Panel 8 5 1 02 Anlatıma Hazırlık 2 1 03 Anlatımda Tema ve Konu 4 2 1 04 Anlatımda Sınırlandırma 2 1 05 Anlatımın ve Anlatıcının

Detaylı

4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK

4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK 4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem

Detaylı

SINIF. Yayın Planı

SINIF. Yayın Planı 2010-2011 Yayın Planı 2010-2011 İÇİNDEKİLER 1- Yaprak ler 2- Kitaplar Soru Bankaları Anlatımlı Kitaplar 3- Sınavlar Düzey Belirleme Sınavları (DBS) Düzey Kontrol Sınavları (DKS) Deneme Sınavları Derslere

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

2010 / SINIF DENEME SINAVLARI FORMATI

2010 / SINIF DENEME SINAVLARI FORMATI 10. SINIF DENEME SINAVLARI FORMATI 10. SINIF DENEME KİTAPÇIĞI 1.test Dil ve Anlatım 36 Dil ve Anlatım 21 MF Edebiyat 15 Dil ve Anlatım, Matematik, Fen Bilimleri 2.test Matematik 36 Matematik 24 TM Geometri

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 7. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY FİİL FİİL Fiillerin anlam özelliklerini kavrar. Kip ve çekimli fiili kavrar. Bildirme kipleriyle dilek kiplerini ayırt eder. Bildirme kiplerinin kullanım özelliklerini

Detaylı

PLEVNE ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 6. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI KAZANIMLAR OKUMA DİNLEME KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ

PLEVNE ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 6. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI KAZANIMLAR OKUMA DİNLEME KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ OKUMA KÜLTÜRÜ 28 Eylül -02 Ekim 05 13 Ekim 14 23 Ekim İSTİKLAL MARŞI Kütüphane (Şiir) Çocuk Kitaplığında Sabah Tartışması (Hikâye) 6 Saat 1. Okuma nı 1. Sesini ve beden dilini etkili 2. Akıcı biçimde okur.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM Ders No : 0310340004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

10. Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı

10. Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı 0. Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı Bölüm Adı Kapsadığı Üniteler Soru Sayısı Dil Anlatım (9. Sınıf) Edebiyat (9. Sınıf) İletişim, Dil Ve Kültür: İletişim:. İletişimin önemini ve değerini sezer. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

MESLEĞİM OKULLARI DERS REHBERLERİ 2015-2016 EĞİTİM YILI MSL203 TÜRK EDEBİYATI

MESLEĞİM OKULLARI DERS REHBERLERİ 2015-2016 EĞİTİM YILI MSL203 TÜRK EDEBİYATI MESLEĞİM OKULLARI DERS REHBERLERİ 2015-2016 EĞİTİM YILI MSL203 TÜRK EDEBİYATI Mesleğim Okulları na Hoşgeldiniz... İnsanlık tarihi boyunca ihtiyaçlar ekseninde mükemmeli aramak bizlerin en temel dürtülerinden

Detaylı

10. SINIF EV ÇALIŞMALARI AYRINTILARI / DİL VE ANLATIM

10. SINIF EV ÇALIŞMALARI AYRINTILARI / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Sunum 02 Tartışma - Panel 03 Sunum - Tartışma - Panel 04 Anlatıma Hazırlık / Anlatımda Tema ve Konu 05 Anlatımda Tema ve Konu - Anlatımda Sınırlandırma 06 Anlatımın ve Anlatıcının Amacı

Detaylı

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN 1) XI. Yüzyıl dil ürünlerinden olan bu eserin değeri, yalnızca Türk dilinin sözcüklerini toplamak, kurallarını ve

Detaylı

DERS İŞLEME YOL HARİTASI. 1. Bölüm: Tanımlayıcı Bilgiler

DERS İŞLEME YOL HARİTASI. 1. Bölüm: Tanımlayıcı Bilgiler DERS İŞLEME YOL HARİTASI 1. Bölüm: Tanımlayıcı Bilgiler Dersin Adı : 9. Sınıf Türk Edebiyatı Dersin Kredisi (Haftalık ders saati): saat Öğretmenin Adı ve Soyadı:Zehra USLU Dersin ĠĢleneceği sınıf:9-d Öğretmenin

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR OCAK AYI KAZANIMLARI

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR OCAK AYI KAZANIMLARI ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR OCAK AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1.Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI B İ R E Y V E T O P L U M EYLÜL EYLÜL 19-23 EYLÜL (1. Hafta) 1. TEMA 26-30 EYLÜL (2. Hafta) GÖRSEL GÖRSEL Dinleme kurallarını uygulama: 1 Dinlediğini anlama: 1, 3, Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3,

Detaylı

PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ

PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ C E N T R U L NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI E X A M I N A R E PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ BACALAUREAT 2011 TIP PROGRAMĂ: PROFIL TEOLOGIC ŞI PEDAGOGIC Pagina 1 din 5

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MAYIS AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MAYIS AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MAYIS AYI KAZANIMLARI ÖĞRENME ALANI: DİNLEME TÜRKÇE DERSİ 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM Adı 01 Sunum 02 Tartışma - Panel Sunum - Tartışma - Panel 03 Anlatıma Hazırlık 04 Anlatımda Tema ve 05 Anlatımda Tema ve - Anlatımda Sınırlandırma 06 Anlatımın ve Anlatıcının Amacı 07 Anlatımın

Detaylı

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI Türk ve dünya edebiyatında ortaya konan eserler, amaçları ve içerikleri açısından farklı özellikler taşırlar. Bu eserler genel olarak üç ana başlıkta toplanır. Ancak son dönemde bu sınıflandırmaların sınırları

Detaylı

10.SINIF DİL ve ANLATIM DERSİ DERS MÜFREDATI/PROGRAMI

10.SINIF DİL ve ANLATIM DERSİ DERS MÜFREDATI/PROGRAMI AMAÇLAR, KAZANIMLAR Üniteler Kazanımlar Etkinlik Örnekleri Açıklamalar I. ÜNİTE: SUNUM-TARTIŞMA-PANEL 1. Sunum Sunumun özelliklerini belirleme, sunum yapma 1. İletişim ile teknolojik gelişme arasındaki

Detaylı

Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan

Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan YAYIN KURULU Hazırlayanlar Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa

Detaylı

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR)

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) . İLKOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFI TÜRKÇE DERSİ KABA DEĞERLENDİRME ARACI KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemek için hazırlık yapar. 2. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

Detaylı

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü Yirminci asrın ilk yarısının sonlarına doğru Fransa da ortaya çıkan felsefi bir akımdır.

Detaylı

10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Sunum 02 Tartışma - Panel 03 Anlatıma Hazırlık 04 Anlatımda Tema ve 05 Anlatımda Tema ve - Anlatımda Sınırlandırma 06 Anlatımın ve Anlatıcının Amacı 07 Anlatımın ve Anlatıcının Tavrı

Detaylı

1: İLETİŞİM, DİLVE KÜLTÜR

1: İLETİŞİM, DİLVE KÜLTÜR ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1: İLETİŞİM, DİLVE KÜLTÜR 15 1.1. Dilin Tanımı 16 1.1.1. Dil Tabii Bir Vasıtadır 17 1.1.2. Dil, Kendi Kanunları Olan Canlı Bir Varlıktır 17 1.1.3. Dil, Temeli Bilinmeyen Zamanlarda

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-III ÇERÇEVE PROGRAMI. : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No 79 Fethiye /MUĞLA

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-III ÇERÇEVE PROGRAMI. : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No 79 Fethiye /MUĞLA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-III ÇERÇEVE PROGRAMI 1.KURUMUN ADI 2.KURUMUN ADRESİ 3.KURUCUNUN ADI :Tercih Özel Öğretim Kursu : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No 79 Fethiye /MUĞLA : ARTI ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-IV ÇERÇEVE PROGRAMI. 2. KURUMUN ADRESİ : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No 79 Fethiye /MUĞLA

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-IV ÇERÇEVE PROGRAMI. 2. KURUMUN ADRESİ : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No 79 Fethiye /MUĞLA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-IV ÇERÇEVE PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : Tercih Özel Öğretim Kursu 2. KURUMUN ADRESİ : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No 79 Fethiye /MUĞLA 3. KURUCUNUN ADI : ARTI ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM

Detaylı

10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM 10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM Sunum - Tartışma - Panel Sunum - Tartışma - Panel (Etkinlik) Anlatıma Hazırlık 04 Anlatımda Konu ve Tema - I 05 Anlatımda Konu ve Tema - II 06 Anlatıma

Detaylı

3. SINIFLAR EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ

3. SINIFLAR EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR EYLÜL VE EKİM AYI BÜLTENİ Eylül ve Ekim ayı kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi konularımız 3. SINIFLAR EYLÜLVE EKİM AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE

Detaylı

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ.

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ. BİREY VE TOPLUM 15 26 EYLÜL (12 SAAT) PARA CÜZDANI (ÖYKÜLEYİCİ METİN) OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ 11. Kurallarını Uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını belirler. 3. amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ Nisan Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Nisan ayı kazanımlarımız

Detaylı

Metin Edebi Metin nedir?

Metin Edebi Metin nedir? Metin Nedir? Metin, belirli bir iletişim bağlamında, bir ya da birden çok kişi tarafından sözlü ya da yazılı olarak üretilen anlamlı bir yapıdır. Metin çok farklı düzeylerde dille iletişimde bulunmak amacıyla

Detaylı

OYA AKTEPE MERVE AYDIN YASEMİN AYDOĞAN MUKADDES BAŞ BETÜL BAY SELÇUK BAYKAL ESRA BEZER HÜLYA BURHAN Haz

OYA AKTEPE MERVE AYDIN YASEMİN AYDOĞAN MUKADDES BAŞ BETÜL BAY SELÇUK BAYKAL ESRA BEZER HÜLYA BURHAN Haz 1 61308053 2 61308318 3 61308212 4 61308195 5 61308283 6 61308162 7 61308222 8 61308025 OYA AKTEPE MERVE AYDIN YASEMİN AYDOĞAN MUKADDES BAŞ BETÜL BAY SELÇUK BAYKAL ESRA BEZER HÜLYA BURHAN CUMHURİYET DÖNEMİ

Detaylı

11. Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı

11. Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı . Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı Bölüm Adı Kapsadığı Üniteler Soru Sayısı Dil Anlatım (0. Sınıf) Edebiyat (0. Sınıf) Sunum-Tartışma-Panel: Sunum:.Sunumun özelliklerini belirler. Tartışma:. Tartışmaları,

Detaylı

PLEVNE ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 5. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI KAZANIMLAR OKUMA DİNLEME KONUŞMA YAZMA

PLEVNE ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 5. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI KAZANIMLAR OKUMA DİNLEME KONUŞMA YAZMA Tarih - Saat Tekn. 1. Hafta İSTİKLAL MARŞI 6 Saat 1. kurallarını uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını 3. amacına uygun yöntem 4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz 5.Noktalama işaretlerine dikkat ederek

Detaylı

3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ

3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ Kasım ayı kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi konularımız 3. SINIFLAR KASIM AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Eylül

Detaylı

... SINIF TEMA ESASINA DAYALI YILLIK PLAN TASLAĞI

... SINIF TEMA ESASINA DAYALI YILLIK PLAN TASLAĞI ... İLKÖĞRETİM OKULU TÜRKÇE İ... SINIF TEMA ESASINA DALI YILLIK PLAN TASLAĞI 1. TEMA: DOĞA VE EVREN TEMEL DİL BECERİLERİ VE 1. Okuma kurallarını uygulama: 1.5 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme: 2.1,

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız programla ilgili olarak

Detaylı

11. Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı

11. Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı . Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı Bölüm Adı Kapsadığı Üniteler Soru Sayısı Dil Anlatım (0. Sınıf) Sunum-Tartışma-Panel: Sunum:.Sunumun özelliklerini belirler. Tartışma:. Tartışmaları, toplumla iletişim imkânlarını

Detaylı

2-ÖYKÜLEYİCİ ANLATIM NEDİR

2-ÖYKÜLEYİCİ ANLATIM NEDİR 1-BETİMLEYİCİ ANLATIM NEDİR Özellikleri NELERDİR: 1.Betimlemeler açıklayıcı ve sanatsal betimleme olmak üzere ikiye ayrılır. 2.kişinin iç dünyasını anlatan betimlemelere tahlil(ruhsal portre) denir. 3.Kişinin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRD103 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

11. Sınıf TÜRK EDEBİYATI. Mustafa CEYDİLEK Nuri CEYDİLEK. Redaksiyon. Burcu Yılmaz. Başak Kutucu. Esra Acar. Pınar Seyfittinoğlu

11. Sınıf TÜRK EDEBİYATI. Mustafa CEYDİLEK Nuri CEYDİLEK. Redaksiyon. Burcu Yılmaz. Başak Kutucu. Esra Acar. Pınar Seyfittinoğlu 11. Sınıf TÜRK EDEBİYATI Mustafa CEYDİLEK Nuri CEYDİLEK Redaksiyon Pınar Seyfittinoğlu Başak Kutucu Burcu Yılmaz Esra Acar Ankara 2015 Nitelik Yayınları 9 11. Sınıf Türk Edebiyatı Konu Anlatımlı / Mustafa

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLETİŞİM VE SUNUM ORTAÖĞRETİM TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ BECERİLERİ DERSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLETİŞİM VE SUNUM ORTAÖĞRETİM TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ BECERİLERİ DERSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM İLETİŞİM VE SUNUM TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ BECERİLERİ DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) ÖĞRETİM (7 VEYA 8. SINIFLAR) PROGRAMI

Detaylı

MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE KONULARI

MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE KONULARI MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE NOT: Sınav tarihleri ve Yıllık Ders Planına göre öngörülmüştür. Öğrencilere sınav öncesi TÜRKÇE 19.03.2015 Sözcükte,

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 5. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ 3 4 5 Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ Şubat Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Şubat

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad.No.79 Fethiye /MUĞLA

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad.No.79 Fethiye /MUĞLA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-I ÇERÇEVE PROGRAMI 1.KURUMUN ADI 2.KURUMUN ADRESİ 3.KURUCUNUN ADI :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad.No.79 Fethiye /MUĞLA : ARTI ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM Danışmanlık

Detaylı

METINLERIN SINIFLANDIRILMASI. Metinlerin Sınıflandırılması

METINLERIN SINIFLANDIRILMASI. Metinlerin Sınıflandırılması METINLERIN SINIFLANDIRILMASI Metinlerin Sınıflandırılması Bir yazıyı şekil, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan kelimelerin bütününe metin denir. Metinler temelde insanın kendini ifade etme ihtiyacından

Detaylı

GARİP AKIMI (I. YENİ)

GARİP AKIMI (I. YENİ) GARİP AKIMI (I. YENİ) Garipçiler: Orhan Veli, Melih Cevdet Anday, Oktay Rifat Horozcu nun oluşturduğu bir topluluktur. 1941 yılında Orhan Veli, Oktay Rıfat, Melih Cevdet Garip adlı ortak bir kitap yayımladılar.

Detaylı

GDS 3 (14.01.2015) 9.2.2.1. Gerçek sayılar kümesinde birinci dereceden eşitsizliğin özelliklerini açıklar. Eitilikl Birinci Dereceden Denklem ve

GDS 3 (14.01.2015) 9.2.2.1. Gerçek sayılar kümesinde birinci dereceden eşitsizliğin özelliklerini açıklar. Eitilikl Birinci Dereceden Denklem ve Sınıf No A Ders Ünite Kazanım 9. sınıf 1 Dil ve Anlatım İletişim 4. İletişimde bağlamın önemini fark eder. 9. sınıf 2 Dil ve Anlatım İnsan, İletişim ve Dil 1. Dil insan ilişkisini belirler. 9. sınıf 3

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

Öğretici Metin. Gazete Çevresinde Gelişen Metinler: Makale Deneme Söyleşi (Sohbet) Fıkra Eleştiri (Tenkit)

Öğretici Metin. Gazete Çevresinde Gelişen Metinler: Makale Deneme Söyleşi (Sohbet) Fıkra Eleştiri (Tenkit) Sayfa7 II. BÖLÜM: METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI I. DİL VE ANLATIM DERSİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN SINIFLANDIRMA METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI Sözlü Anlatım Yazılı Anlatım Öğretici Metin Sanatsal (Kurmaca) Metin

Detaylı

2016 EYLÜL MUSTAFAKEMALPAŞA / BURSA T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ

2016 EYLÜL MUSTAFAKEMALPAŞA / BURSA T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ 2016 EYLÜL Dil ve Anlatım Uygulama Sınavı T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ TÜRK DİLİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI KONUŞMA EĞİTİMİ (DİKSİYON) KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI KONUŞMA EĞİTİMİ (DİKSİYON) KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI KONUŞMA EĞİTİMİ (DİKSİYON) KURS PROGRAMI ANKAR A, 2012 KURUMUN ADI : Özel Pana Sinema Oyunculuk ve Spikerlik Kursu KURUMUN ADRESİ : Teşvikiye

Detaylı

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir.

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 1. SINIF GÜZ YARII I.YARI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ İKİLİ ÖĞRETİM

Detaylı