SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU"

Transkript

1 SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII nolu Pay Tebliği nin 29.Maddesi çerçevesinde hazırlanmış olup, yatırımcıların pay alım satımına ilişkin herhangi bir tavsiye veya teklif içermemektedir. Yatırımcılar, halka arza ilişkin sirküleri ve izahnameyi inceleyerek kararlarını vermelidirler. Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. Hakkında Bilgi 1997 yılında Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi ndeki (GEPOSB) fabrikasında plastik ambalaj sektöründe faaliyetine başlamıştır. Şirket, ambalaj sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirket in ana faaliyet konusu koruyucu ambalaj ve gıdaya temas eden ambalaj filminin üretilmesi, satış ve pazarlamasıdır. Şirket, balonlu ambalaj, PE film, düz ambalaj PE film ve PE laminasyon filmi üretmektedir aylık finansal sonuçlarına göre şirketin PE laminasyon film net satışı 3,7 milyon TL, düz ambalaj PE film net satışı 3,3 milyon TL ve balonlu PE film net satışı 6,4 milyon TL gerçekleşmiştir senesinde ürün çeşitliliğini arttıran firma, farklı pazarlara da girmiştir senesinde teknoloji yatırımıyla kapasite artışı da sağlanmıştır yılında makine parkı yenilenmiş, ürün çeşitliliği ve kapasite artışı ivme kazanmıştır yılında gıda ambalajına uygun nitelikli mamul üretim tesisi yatırımı yapılmıştır yılında iştirak firma Polifilm Ambalaj San. A.Ş. kurulmuştur. Polifilm Ambalaj Sanayi A.Ş. nin hisselerinin %99,82 si tarihinde Sekuro Plastik bünyesine katılmıştır. Nitelikli PE film mamullerin satış ve pazarlama organizasyonu firmanın iştiraki olarak kurulan bu firma tarafından yürütülmektedir yılı 6 aylık konsolide finansal dipnotlarına göre şirketin toplam çalışan sayısı 79 kişidir. Bu 79 çalışanın 32 si ana ortaklık bünyesinde 47 si ise bağlı ortaklık bünyesinde çalışmaktadır. Üretimdeki Eğilimler Şirket üretimi sipariş bazlıdır. Üretim planlaması müşteri siparişlerine bağlı olarak planlanmakta ve buna paralel olarak değişim göstermektedir ara dönem sonuçlarına göre ton üretim gerçekleştirmiştir. Satış Eğilimleri Tüketim alışkanlıklarındaki değişimin paralelinde satış eğilimi değişim göstermektedir. Yılın ilk aylarında ortalama bir seyirde giderken, Mart ve Nisan ayları ile birlikte mevsimsel değişikliklere paralel olarak pazardaki tüketimin artmasıyla şirketin satış hacimlerinde artış görülmektedir. Maliyet Eğilimleri Hammadde maliyetleri toplam maliyetler içinde en büyük paya sahiptir. Hammadde dışındaki girdi fiyatları daha kolay öngörülebilmektedir ve yönetilebilmektedir. Hammadde girdi maliyetleri üzerinde

2 petrol kimya ürünlerinin fiyat değişimleri ve döviz kurlarındaki değişimler etkili olmaktadır. Hammadde maliyetlerindeki değişimler pazarın şartlarına göre satış fiyatlarını da etkilemektedir. Yatırımlar Kapasite ve verimliliğini artırmayı planlayan şirket bu bağlamda önümüzdeki dönemlerde yeni yatırımlar planlamaktadır. Şirket Bozüyük, Bilecik te üretimin entegrasyonunu sağlamak için yeni bir üretim tesisi inşa etmektedir. Kapasite artırım yatırımlarını Ocak 2015 ta tamamlamayı planlayan şirket yeni yatırımlar için 6,5 milyon ABD doları harcama yapmayı planlamaktadır. Ortaklık Yapısı Ortağın Adı-Soyadı Toplam Sermayedeki Payı (TL) Toplam Semayeye oranı (%) Murat Hakan ÇİL ,00% Cevdet ERÇİL ,00% Şenel ÇİL ,00% TOPLAM ,00% Halka Arza İlişkin Özet Bilgiler Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi nin halka arzı sermaye artırımı şeklinde olacaktır. Gelişen İşletmeler Pazarı nda işlem görecek şirketin birincil piyasadaki halka arzı 1-2 Ekim tarihlerinde gerçekleşecektir. Şirketin halka arz sonrası halka açıklığı %21,6 oranında olacaktır. ÖZET HALKA ARZ BİLGİLERİ Çıkarılmış Sermaye 10,885,000 TL Halka Arz Edilecek Toplam Nominal Tutar 3,000,000 TL Sermaye Artırımı 3,000,000 TL Ortak Satışı - Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye 13,885,000 TL Halka Açılacak Oran 21.61% Halka Arz Şekli Sermaye Artırımı Tahmini Halka Arz Geliri 8,070,000 TL Halka Arz Fiyatı 2.69 TL Piyasa Değeri 37,350,650 TL Finansal Durum Sekuro nun net satışları 2010 yılında 16 milyon TL seviyesinde iken, yapılan yatırımların etkisiyle 2011 yılında %66 büyüme yaşanmış ve 26 milyon TL ye seviyesine yükselmiştir yılında ise satış fiyatlarının düşmesinden dolayı (hammadde fiyatlarının ve kurların etkisiyle) şirketin cirosu %1 azalış göstermiştir.

3 Şirketin brüt kar marjı 2010 yılında %7.8 seviyesinde iken, bu oran sonraki iki yılda sırasıyla %12.3 ve %11.4 olarak gerçekleşmiştir. Şirketin faaliyet gösterdiği sektörde ürün fiyatlarının hammadde fiyatlarının seyrine göre hareket ettiği görülmektedir. FAVÖK marjında öte yandan şirketin ilerleme kaydettiğini görmekteyiz yılında %5,6 olan FAVÖK marjı 2012 sonu itibariyle %7,9 gerçekleşmiştir. Özet Finansal Rasyolar&Bilgiler Ciro (TL) 15,926,565 26,381,212 26,098,549 Brüt Kar (TL) 1,238,586 3,242,719 2,979,703 FAVÖK (TL) 884,932 2,543,629 2,055,927 Net Kar (TL) -278, , ,567 Brüt Kar Marjı (%) 7.8% 12.3% 11.4% FAVÖK Marjı (%) 5.6% 9.6% 7.9% Net Kar Marjı (%) -1.7% -0.9% 2.3% Amortisman (TL) 830, , ,042 Net Borç (TL) 5,607,260 7,795,787 7,286,405 Yatırım Harcamaları (TL) 143, Finansal gelir ve giderlere bakıldığında ise şirketin borçlarından ötürü son 3 yılda net finansal gider kaydetmiştir yılında 0.4 milyon TL olan net finansal giderler, 2011 yılında 2.1 milyon TL ye yükselmiştir yılında ise şirket 0.6 milyon TL net finansal gider yazmıştır. Şirketin bilanço yapısına bakıldığında toplam varlık büyüklüğü 30/06/2013 itibariyle 23.9 milyon TL düzeyindedir. En önemli varlık kalemi 9.4 milyon TL ile maddi duran varlıklardır. Cari varlıklarda ise 7.5 milyon TL ticari alacak ve 5.8 milyon TL değerinde stok göze çarpmaktadır. Şirketin ise nakit ve benzerleri toplamı 0.7 milyon TL dir. Pasif tarafta ise finansal borçlarının (kısa vadeli finansal borç+uzun vadeli finansal borç)toplam tutarı ise 8.6 milyon TL seviyesindedir. Finansal borçların büyük bir kısmı (yaklaşık 5,9 milyon TL) kısa vadeli finansal borçlardır. Finansal borç kalemi dışında, en büyük yükümlülük kalemi 2.9 milyon TL ile ticari borçlardır. Şirketin toplam özkaynakları ise 10.9 milyon TL seviyesindedir. Şirketin sermaye yapısına ve borçluluk rasyolarına baktığımızda şirket 2010 yılından bu yana iyileşme göstermektedir. Finansal Güç Rasyoları 2010/ / / /06 Finansal Kaldıraç Borç Özkaynak Oranı Likidite rasyolarına baktığımızda, 2010 dan bu yana şirketin cari oran rasyosunda gerileme gözlemlenmektedir yılında cari rasyo 2,11 iken bu oran aylık bilançoda 1,57 düzeyinde gerçekleşmiştir. LİKİDİTE RASYOLARI 2010/ / / /06 Cari Oran Asit Test Rasyosu Nakit Rasyosu

4 Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin Hazırlamış ve KAP ta yayınlamış olduğu Halka Arz Fiyat Tespit Raporu na ve Belirlenen Fiyata İlişkin Değerlendirme Neta Yatırım, hazırlamış olduğu fiyat tespit raporunda Sekuro Ambalaj için İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi (İNA) ve Piyasa Çarpanları Analizi yöntemleri kullanılmıştır. Hedef pay fiyatının belirlenmesinde bu iki yöntem eşit ağırlıklandırılmıştır. Değerleme Yöntemi Ağırlık Piyasa Değeri (mn TL) Hisse Başına Değerler (TL) Çarpan Analizi 50% INA Analizi 50% Şirket Değeri Halka Arz İskontosu 20% Halka Arz İskontosu Sonrası Şirket Değeri Sonuç Fiyat tespit raporunda yer alan İNA tablosu incelendiğinde, şirketin 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında satışlarında sırasıyla yıllık %30, %45, %40 ve %21 büyüme öngörülmüştür yıllarında ise satışlarda yıllık büyüme tahmini %3 tür. Şirketin yapacağı kapasite artırımı ve yeni ürün üretimine yönelik yatırımlar yıllarındaki yüksek yıllık satış büyüme tahminlerinin dayanağı olarak gösterilmiştir. Ancak yatırım projeksiyonlarında olabilecek değişiklikler, döviz kurlarındaki oynaklık ve hammadde fiyatlarındaki değişimler ve pazar koşullarında olası yavaş büyüme dikkate alındığında döneminde satışların büyüme projeksiyonlarının daha makul düzeyde olması gerektiğini düşünmekteyiz sonrasında ise yatırım yapılmayacağı varsayımıyla mevcut kapasiteyle satışların yıllık %3 düzeyinde artması öngörülmüştür. Raporda yer alan projeksiyonlarda şirketin brüt kar marjının da 2013 yılında %12.1 e yükselmesi ve 2017 yılına kadar aynı seviyede sabit kalacağı öngörülmüştür arasında %14, sonrasında ise %15 e yükseleceği varsayılmıştır. Hammadde fiyatlarının dalgalı seyri ve piyasa koşullarında oluşabilecek değişiklikler göz önüne alınarak, brüt kar marjına yönelik daha muhafazakar bir projeksiyon yapılmasının uygun olacağı kanaatindeyiz. FAVÖK marjı tahminlerinde yatırım döneminde azalma öngörülmüştür sonrası için ise FAVÖK marjının kademeli olarak önce %9 seviyesine sonra ise %10 seviyesine yükselmesi öngörülmüştür. Yatırım harcamaları tarafında şirketin yılları arasında toplam 11,2 milyon TL yatırım yapmayı planlamaktadır ve sonrası için yatırım harcaması yapılmayacağı varsayılmıştır. Bizce kapasite artışı yatırımı olmasa bile olası yenileme yatırımlarının projeksiyonlara dahil edilmesi daha uygun olacaktır. Neta Menkul Değerler in yaptığı değerlemede ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti (AOSM) %11,61 hesaplanmıştır. Neta Menkul Değerler özsermaye maliyeti hesaplamasında risksiz faiz oranını %6,73, şirket risk primini ise %6,5 varsaymışlardır.

5 Bizce hazine gösterge kağıdının mevcut %8.50 ( tarihi itibariyle) göz önüne alındığında %6,73 olan risksiz faiz oranının düşük olduğunu düşünüyoruz. Neta Yatırım Menkul Değerler, firma değerlemesinde diğer bir yöntem olan piyasa çarpanları yöntemini de kullanmıştır. Piyasa çarpanlarına göre bulunan hedef hisse fiyatının %50 si değerlemeye katılmıştır. Piyasa çarpanları hesaplanırken Borsa İstanbul un Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) şirketlerinin ortalama değerlerini kullanmışlardır. Çarpan analizinde kullanılan rasyolar ise fiyat kazanç oranı (F/K), piyasa-defter değeri (PD/DD) ve firma değeri-satışlar (FD/SATIŞLAR) rasyolarıdır. Çarpan analizinde kullanılan rasyoların ağırlıkları; F/K için %40, P/DD için %40 ve FD/SATIŞLAR için %20 olmaktadır. GİP şirketlerinin ortalamalarından hesaplanan piyasa çarpanları Ulusal Pazar da yer alan şirketlerin ortalamalarından hesaplanan piyasa çarpanlarına göre daha yüksek seviyededir. Bu nedenden ötürü piyasa çarpanlarına göre hesaplanan şirket için hedef piyasa değeri daha yüksek çıkmaktadır.

6 Mali Tablolar Şirketin 2010, 2011, 2012 yıl sonlarına ve aylığına ait Bilançosu aşağıdaki gibidir VARLIKLAR DÖNEN VARLIKLAR; Nakit ye Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar Peşin Ödenmiş Giderler Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar DURAN VARLIKLAR Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Peşin Ödenmiş Giderler 592 Ertelenmiş Vergi Varlıkğı Diğer Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Finansal Borçlar Ticari Borçlar İlişkili Taraflara Diğer Borçlar Diğer Borçlar Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamınd Ertelenmiş Gelirler Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Finansal Borçlar Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamınd Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Değer Artış Fonları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı/Zararı Azınlık Payları TOPLAM KAYNAKLAR

7 Şirketin 2010, 2011 ve 2012 yıl sonlarına ait Gelir Tablosu aşağıdaki gibidir. TL Net Satışlar Satışların Maliyeti (-) Brüt Kar/Zarar Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) Genel Yönetim Giderleri (-) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) Esas Faaliyet Kar/Zararı Diğer Faaliyetlerden Gelirler Diğer Faaliyetlerden Giderler (-) Faaliyet Kar/Zararı Faaliyet Kar Marjı 0,00 0,07 0,06 Özk. Yöntemiyle Değ. Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar Finansal Gelir Finansal Gider(-) Vergi Öncesi Kar/Zarar Ödenecek Vergiler (-) Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri Net Dönem Karı/Zararı Hisse Başına Kazanç -0, Ana Ortaklık Karı Çekince: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, ve öneriler nedeniyle ortaya çıkacak kazanç veya kayıplardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar yatırımcıları bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Burada yayınlanan hiçbir yazı, görüş ve analizler izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.

ARBUL Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği

Detaylı

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL VERİLERİ 2008 yılından itibaren aracı kurumlar, mali tablolarını Sermaye Piyasası Kurulunun 9 Nisan 2008 tarihli Resmi Gazetede

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU. 11 Şubat 2013 NETA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU. 11 Şubat 2013 NETA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU 11 Şubat 2013 NETA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 ŞİRKET PROFİL ÖZETİ Faaliyet Konusu: Medya Gündem Dijital Yayıncılık

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Detaylı

30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar 31 Ekim 2014 Bu rapor, 43 sayfa konsolide

Detaylı

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu MAYIS 2015

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu MAYIS 2015 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu MAYIS 2015 SERMAYE PİYASASI KURULU NUN II 14.1 SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

Detaylı

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA VE AYNI TARİHTE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA NO ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

TSPB Adına İmtiyaz Sahibi İlkay Arıkan. Genel Yayın Yönetmeni İlkay Arıkan. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Alparslan Budak. Editör Ekin Fıkırkoca Asena

TSPB Adına İmtiyaz Sahibi İlkay Arıkan. Genel Yayın Yönetmeni İlkay Arıkan. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Alparslan Budak. Editör Ekin Fıkırkoca Asena ARACI KURUMLARIN 2014/09 DÖNEMI FAALIYET VERILERI ARACI KURUMLARIN 2014/09 DÖNEMI FINANSAL VERILERI FINANSAL PIYASALARDA DÜZENLEYICI OTORITELER AVRUPA BIRLIĞI NDE FINANSAL IŞLEM VERGISI AVRUPA BIRLIĞI

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU SAYFA 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIM TABLOSU 4 5-66 DİPNOT 1 ŞİRKET İN

Detaylı

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL VERİLERİ 2006 da 99, 2007 de 98 aracı kurumun verileri toplulaştırılmıştır. Bu bölümde incelenen veriler, 2006 yılı için 99, 2007

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Karsan Otomotiv Sanayii ve

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 30 HAZİRAN 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na

Detaylı

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mart 2014 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar tablolara ilişkin açıklayıcı notlar 1. Grup un

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kuruluna Finansal Tablolara İlişkin Rapor Sasa Polyester

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

Şirket Değerleme Yöntemleri

Şirket Değerleme Yöntemleri Şirket Değerleme Yöntemleri TUYİD, 13 Nisan 2012 Mete Gorbon Müdür Kurumsal Finansman Gündem 1 Öğleden Önce Öğleden Sonra Değerleme ile ilgili genel bilgi Fiyat / Değer Kavramı Değerlemenin amacı Şirket,

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nin 30 Haziran 2014 tarihi

Detaylı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İçindekiler Sayfa

Detaylı

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-3 ÖZET

Detaylı

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1 2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI 3 KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇOLAR... 1-2 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOLARI...

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

AYEN ENERJİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

AYEN ENERJİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar AYEN ENERJİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

Đzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları ve Bağımsız

Đzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları ve Bağımsız Đzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları ve Bağımsız Denetçi Đnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest

Detaylı