AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ"

Transkript

1 ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına karar verilmiştir. ANKARA, 0

2 A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER Mirasçılık Belgesinin Alınması.30,00 TL. Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 3.0,00 TL. Paydaşlığın Giderilmesi Davaları Terekede İhtiyati Tedbirler, Mirasın Reddi, Miras Şirketine Mümessil Atanmasına İlişkin Davalar Mirasta Defter Tutulması Kira Bedelinin Tespiti Davaları 3.0,00 TL. den az olmamak üzere yıllık kira bedelinin % i.00,00 TL. den az olmamak üzere dava konusu edilen malın mahkeme tarafından tespit edilen bedelinin vekil payına düşen kısmının %0 u.0,00 TL. 8 Tespit İstemleri.0,00 TL. 9 Maddi ve Manevi Tazminat Davaları 0 Ödeme Yeri Belirlenmesi İstemi.0,00 TL. Vesayet ve Kayyım Davaları.0,00 TL. Mirasçılık Belgesinin İptali Davası.0,00 TL. B. AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER Tenfiz.0,00 TL. Kayyım ve Veraset Davaları 3.0,00 TL. 3 Evlat Edinme İzin Davası.0,00 TL. Evlenme İzni, Kadın İçin Bekleme Süresinin Kaldırılması.0,00 TL. Nişan Bozulmasından Doğan Davalar (nişan hediyelerinin geri verilmesi, maddi ve manevi tazminat davaları vb.) Nesebin Reddi, Nesebin Tahsisi ve Babalık Davaları.00,00 TL. 8 Boşanma Davaları: Anlaşmalı Boşanma Davaları Çekişmeli Boşanma Davaları Çekişmeli ve Maddi Manevi Tazminat İstemli Boşanma Davaları, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları vb. Nafaka Davaları 9 Ailenin Korunmasına Dair 30 Sayılı Kanundan Doğan Davalar.0,00 TL. 3.90,00 TL. den az olmamak üzere Davacı vekili için.90,00 TL. den az olmamak üzere artışa yıllık kira bedelinin % i davalı vekilliği için 3.0,00 TL. 3.90,00 TL. den az olmamak üzere 3.90,00 TL. den az olmamak üzere.0,00 TL. 8.80,00 TL. 8.80,00 TL. den az olmamak üzere 3.0,00 TL. den az olmamak üzere

3 C. ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER Tapu veya Nüfus Müdürlüklerinde İsim Düzeltilmesi, Değiştirilmesi, Yaş Düzeltilmesi, Kazai Rüşt Davaları.00,00 TL. Terkin ve Mirasta İade Davaları 3 Vasiyetnamenin İptali Davaları.0,00 TL. El Atmanın Önlenmesi ve Her Türlü İrtifak Hakkının Kurulmasına İlişkin Davalar.0,00 TL. 8 9 Tapu İptali ve Tescil Davaları Önalım (Şufa) Davaları Ecrimisil Davaları Alacak ve Maddi Manevi Tazminat Davaları Bedel Artırımı Davaları 0 Tespit İstemleri 3.0,00 TL. Ticari Şirketler Kararları Hakkında Ortaklar Adına Açılacak Davalar.930,00 TL. Kooperatif Üyeliğinden Çıkarılma Kararlarının İptaline İlişkin Davalar.930,00 TL. 3 Tenfiz ve Tanıma Davaları.0,00 TL. Zayii, Kambiyo Senedi İptali Davaları.00,00 TL. Vakıf Davaları (evlatlığın tesbiti, tevliyet, gelir fazlasından yararlanma, vb.).380,00 TL. D. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER Delil Tespiti Davası 3.0,00 TL. Tedbir Talepli Delil Davası.0,00 TL. 3 YİDK Karar İptali Davası 3.0,00 TL. Hükümsüzlük Davası.930,00 TL. Tazminat İstemli Olmayan Tecavüzün Önlenmesi Davası.00,00 TL. Maddi ve Manevi Tazminat İstemli Tecavüzün Önlenmesi Davası Şikayet ve Takibi.0,00 TL. 8 Müdahil Vekilliği.0,00 TL. 9 Sanık Vekilliği 9.30,00 TL..00,00 TL. den az olmamak üzere karar harcına esas değerin % i 8,800,00 TL. den az olmamak üzere.930,00 TL. den az olmamak üzere 3.0,00 TL. den az olmamak üzere.00,00 TL. den az olmamak üzere.00,00 TL. den az olmamak üzere 8.800,00 TL. den az olmamak üzere

4 3 Menfi Tespit ve İstirdat Davaları İstihkak Davaları E. İCRA VE İFLAS YASASINDAN KAYNAKLANAN DAVA VE İŞLER İcra Hakimliğinin Görevine Giren Davalar (imzaya ve borca itiraz, kıymet takdirine itiraz, şikayet vb.) Tasarrufun İptali Davaları İhalenin Feshi Davaları Taşınır Mal İhaleleri Taşınmaz Mal İhaleleri İcra Takipleri Değeri Para ile Ölçülebilen İcra Takipleri Değeri Para ile Ölçülemeyen İcra Takipleri.0,00 TL. den az olmamak üzere.0,00 TL. den az olmamak üzere 3.0,00 TL. Genel Mahkemelerde İhtiyati Hacze İtiraz Davaları 3.0,00 TL. İdare Mahkemelerinde Görülen İptal Davaları İdare Mahkemelerinde Görülen Tam Yargı F. İDARİ YARGIDA GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER.0,00 TL. den az olmamak üzere 3.0,00 TL. den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin % i.30,00 TL. den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin % i İş sahibinden alacağın %0 u 3.0,00 TL..30,00 TL..30,00 TL sayılı Kanun Uyarınca Yapılan Başvurular 3.300,00 TL. Vergi Mahkemelerinde Görülen Davalar Danıştay da İlk Derece Görülen Davalar İçin.30,00 TL. 8.30,00 TL. 0.0,00 TL. Danıştay Temyizde Duruşma Ücreti.,00 TL. Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde (AYİM) Görülecek Davalar G. TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER.30,00 TL. Tüketici Mahkemelerinde Görülen Davalar 3.0,00 TL. Tüketici Hakem Heyetinde Görülen İşler.80,00 TL.

5 Ağır Ceza Mahkemesi: Sanık Vekilliği Müdahil Vekilliği Asliye Ceza Mahkemesi: Sanık Vekilliği Müdahil Vekilliği H. CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER 0.30,00 TL. 8.80,00 TL. 8.80,00 TL..00,00 TL. 3 Sulh Ceza Hakimliği ve İnfaz Hakimliği.00,00 TL. Askeri Ceza Mahkemesi: Sanık Vekilliği Müdahil Vekilliği 8.80,00 TL..00,00 TL. Ceza Soruşturma Aşamasında Takip Edilen İşler.90,00 TL. Disiplin Mahkemesinde Takip Edilen Davalar.00,00 TL. Değeri Parayla Ölçülebilen Davalar I. İŞ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER Değeri Parayla Ölçülemeyen Davalar.00,00 TL. İ. ANAYASA MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER Yüce Divan Sıfatıyla Bakılan İşler.0,00 TL. Bireysel Başvuru.00,00 TL. den az olmamak üzere.0,00 TL..930,00 TL. 3 Diğer İşler.0,00 TL. Büroda Sözlü Danışma J. DİĞER DAVA VE İŞLER Yazılı Danışma.0,00 TL. 3 Çağrı Üzerine Gidilen Yerde Sözlü Danışma İhtarname, İhbarname, Protesto Düzenleme,0,00 TL. Dava ve Cevap Dilekçesi Düzenleme.0,00 TL. Temyiz, Karar Düzeltme Dilekçesi Düzenleme 3.90,00 TL. Miras, İstisna, Taksim Sözleşmesi Düzenleme.00,00 TL. 8 Diğer Her Türlü Sözleşme Düzenleme.0,00 TL. 880,00 TL. (bir saate kadar danışmalarda geçerli olup, bir saati aşan her dakikalık süre için 30,00. TL. eklenir.).0,00 TL. (bir saate kadar danışmalarda geçerli olup, bir saati aşan her dakikalık süre için 30,00 TL. eklenir)

6 9 0 Yargıtay da Duruşmaya Katılma: Hukuk Ceza İstinaf Mahkemeleri a) Bir duruşması olan işlerde b) Birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için 0.30,00 TL..00,00 TL..000,00 TL. Uyuşmazlık Mahkemesinde Görülen İşler.930,00 TL. Şirket Ana Sözleşmesi, Tüzük, Vakıf Senedi, Yönetmelik Vasiyetname vb. Düzenleme 9.30,00 TL. 3 Şirketlerde Sürekli Danışmanlık Ücretleri Aylık (dava ve takip ücretleri ayrı tutularak) Sermaye Şirketleri (A.Ş.) Sermaye Şirketleri (Ltd. vb.) Şahıs Şirketleri (Kolektif vb.) Kooperatifler Vakıf ve Sendikalarda Sürekli Danışmanlık Aylık (dava ve takip ücretleri ayrı tutularak) Derneklerde Sürekli Danışmanlık Aylık (dava ve takip ücretleri ayrı tutularak) Sayıştay da Görülen Davalar.90,00 TL..00,00 TL..0,00 TL ,00 TL..0,00 TL. 3.30,00 TL. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Bireysel Başvuru.00,00 TL. 8 Şirket Pay Devri 3.300,00 TL. 9 Şirket / Kuruluş / Tür Değiştirme / Birleşme İşleri 9.30,00 TL. 0 Vergi Uzlaşma Komisyonu İşlemleri.0,00 TL. Görülmekte Olan Bir Dava İçinde Olmamak Koşulu İle İhtiyati Haciz, İhtiyati Tedbir, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukuna Göre Toplatma İşleri Bir Avukat Yanında, Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışma Ücreti.0,00 TL. den az olmamak üzere 3.30,00 TL..00,00 TL. ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI Adliye Sarayı Kat: Sıhhiye /ANKARA T: F: ABEM ANKARA BAROSU EĞİTİM VE KÜLTÜR MERKEZİ Ihlamur Sk. No: Kızılay/ANKARA T: GÖLBAŞI AVUKAT ÖZDEMİR ÖZOK SOSYAL TESİSLERİ Gazi Osman Paşa Mah. Sahil Cd. No: Gölbaşı / ANKARA T : ANKARA BAROSU GELİNCİK MERKEZİ Ihlamur Sk. No: Kızılay/ANKARA T : ( Hat)

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

MALÝYE BAKANLIÐININ EYLEM VE ÝÞLEMLERÝNE KARÞI VATANDAÞLARA TANINAN HAKLAR ÝLE BAÞVURUDA BULUNULABÝLECEK MERCÝLER

MALÝYE BAKANLIÐININ EYLEM VE ÝÞLEMLERÝNE KARÞI VATANDAÞLARA TANINAN HAKLAR ÝLE BAÞVURUDA BULUNULABÝLECEK MERCÝLER MALÝYE BAKANLIÐININ EYLEM VE ÝÞLEMLERÝNE KARÞI VATANDAÞLARA TANINAN HAKLAR ÝLE BAÞVURUDA BULUNULABÝLECEK MERCÝLER MALİYE BAKANLIĞININ EYLEM VE İŞLEMLERİNE KARŞI VATANDAŞLARA TANINAN HAKLAR İLE BAŞVURUDA

Detaylı

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI İÇİNDEKİLER 1 KANUNLAR 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu... 3 6207 Sayılı Avukatlar Yardımlaşma Kanunu... 163 YÖNETMELİKLER

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GİRİŞ Temel Kavramlar I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI...4 III. USUL HUKUKUNUN YERİ...5 IV. USUL HUKUKUNUN

Detaylı

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU Kanun Numarası: 1136; Kabul Tarihi: 19/3/1969. RG: 7/4/1969-13168; Düstur: Tertip 5, Cilt 8, s. 1694. Bu Kanun un yürürlükte olmayan hükümleri için bkz., Başbakanlık Yürürlükteki

Detaylı

Yabancı hukukun olaya ilişkin hükümlerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilmemesi halinde, Türk hukuku uygulanır.

Yabancı hukukun olaya ilişkin hükümlerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilmemesi halinde, Türk hukuku uygulanır. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN(MÜLGA) Kanun Numarası: 2675 Kabul Tarihi: 20/05/1982 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 22/05/1982 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17701 **12/11/2007

Detaylı

İCRA HUKUKUNDA SÜRELER

İCRA HUKUKUNDA SÜRELER makaleler Talih UYAR İCRA HUKUKUNDA SÜRELER Av. Talih UYAR * İcra ve iflas hukukunda yer alan sürelere ilişkin kurallar, İİK m. 19 da HUMK m. 161 ve 162 ye paralel şekilde düzenlenmiştir. I. Süreler, gün,

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802 ALACAĞA MAHSUBEN SATIŞLARDA KAMU BANKALARI VE ÖZEL BANKA AYRIMINA GİTMEDEN TÜM BANKALARIN TAŞINIR VEYA TAŞINMAZ SATIN ALIRSA TAHSİL HARCI ÖDEME ZORUNLULUĞU İNCELEMESİ Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DİĞER KURUM İŞLEMLERİ 344MV0063 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programları nda yer alan yeterlikleri

Detaylı

Avukatlık Hukuku DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ. Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI

Avukatlık Hukuku DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ. Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI Avukatlık Hukuku DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI Nasıl Avukat Olunur? Ülkemizde avukatlık mesleğine kabul edilebilmek için 1136 sayılı Avukatlık Kanunu nun ikinci

Detaylı

AİHM YE BİREYSEL BAŞVURUNUN ÖNEMİ

AİHM YE BİREYSEL BAŞVURUNUN ÖNEMİ ANKAR A BAROSU AİHM YE BİREYSEL BAŞVURUNUN ÖNEMİ Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne (AİHM) Bireysel Başvuru Sürecinin Evreleri İle İlgili Pratik Bilgiler AVUKAT MÜNCİ ÖZMEN (Dışişleri Bakanlığı Emekli Hukuk

Detaylı

www.kanunum.com 25.Şubat.2014 4857 SAYILI İŞ KANUNU - I GEREKÇELER, İLGİLİ YARGI KARARLARI, YÖNETMELİKLER VE İDARİ PARA CEZALARI

www.kanunum.com 25.Şubat.2014 4857 SAYILI İŞ KANUNU - I GEREKÇELER, İLGİLİ YARGI KARARLARI, YÖNETMELİKLER VE İDARİ PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU - I GEREKÇELER, İLGİLİ YARGI KARARLARI, YÖNETMELİKLER VE İDARİ PARA CEZALARI AÇIKLAMALAR Bu çalışmada 4857 sayılı İş kanunun ilk 62 maddesinin gerekçeleri ile söz konusu maddelere

Detaylı

Hukuk Muhakemeleri Kanunu HUKUK YARGILAMAMIZA NE GETİRİYOR (HMK nın Tümü Hakkında Genel Bilgi) Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu HUKUK YARGILAMAMIZA NE GETİRİYOR (HMK nın Tümü Hakkında Genel Bilgi) Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES. Hukuk Muhakemeleri Kanunu HUKUK YARGILAMAMIZA NE GETİRİYOR (HMK nın Tümü Hakkında Genel Bilgi) Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES Kasım 2011, İzmir Bu bir eğitim materyalidir ve tüm yayın hakları Prof.Dr.Muhammet

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ

SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ Prof. Dr. Seyithan Deliduman A- GİRİŞ Medeni usul hukuku (hukuk muhakemeleri usulü hukuku; medeni yargılama hukuku),

Detaylı

A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU

A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU i A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU GAYRİMENKUL HUKUKU PRATİK BİLGİLER Av. ALİ GÜVENÇ KİRAZ ii A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU Yayın No : 3215 Hukuk Dizisi : 1572 1. Baskı Nisan

Detaylı

İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI

İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI Gülşen AKAR PEHLİVAN Uyuşmazlık Mahkemesi Raportörü Ankara 19 Eylül 2013 1 İÇİNDEKİLER 1 1.GİRİŞ 2 2-İMAR

Detaylı

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ Erdal KULUÇLU * Giriş İnsan ve insanla ilintili alanları düzenleyen hukuk normları, hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından

Detaylı

Örnek Dava Uygulamalarıyla Kooper atif Genel Kurul K ararlarında Hükümsüzlük ve Sonuçları. Av. Dr. Bülent Hayri ACAR Av.

Örnek Dava Uygulamalarıyla Kooper atif Genel Kurul K ararlarında Hükümsüzlük ve Sonuçları. Av. Dr. Bülent Hayri ACAR Av. Örnek Dava Uygulamalarıyla Kooper atif Genel Kurul K ararlarında Hükümsüzlük ve Sonuçları Av. Dr. Bülent Hayri ACAR Av. Ender DEDEAĞAÇ* Değerli dostumuz ve meslekdaşımız, Güzel insan Av. Savaş Karahisar

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

(Resmî Gazete nin 24.02.2012 tarihli ve 28214 sayısında yayımlanmıştır.) Karar No: 282/2 Karar Tarihi: 30.09.2011

(Resmî Gazete nin 24.02.2012 tarihli ve 28214 sayısında yayımlanmıştır.) Karar No: 282/2 Karar Tarihi: 30.09.2011 BİRİNCİ SINIFA AYRILAN VE BİRİNCİ SINIF OLAN HÂKİM VE SAVCILARIN ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ESASLARINA İLİŞKİN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İLKE KARARI (Resmî Gazete nin 24.02.2012 tarihli

Detaylı

Ticari İşletmenin Devrinin Tescil ve İlanı:

Ticari İşletmenin Devrinin Tescil ve İlanı: Ticari İşletmenin Devrinin Tescil ve İlanı: Kanunda ticari işletmenin bir bütün halinde devredilebileceği ve aksi kararlaştırılmadıkça devrin duran malvarlığını, işletme değerini, kiracılık hakkını, ticaret

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME, MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİS, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ (16.12.1984 tarih ve 18607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Amaç ve Kapsam:

Detaylı

SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ

SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ 1 .YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ UNVAN, MERKEZ, SÜRE,

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 11695 SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU Kanun Numarası : 6356 Kabul Tarihi : 18/10/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 7/11/2012 Sayı : 28460 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 53 BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR

BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR SENDİKANIN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZİ VE ADRESİ MADDE - 1 Sendikanın Adı: "BİRLİK HABERLEŞME VE İLETİŞİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI dır. Kısa Adı : "BİRLİK HABER- SEN"

Detaylı

Belediyesi,Gürçayır Belediyesi,Cemel Belediyesi,Deliilyas Belediyesi,dir. Birliğin Üyeleri;

Belediyesi,Gürçayır Belediyesi,Cemel Belediyesi,Deliilyas Belediyesi,dir. Birliğin Üyeleri; ŞARKIŞLA-GEMEREK- ALTINYAYLA KATI ATIK BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin Adı : Madde-1 : Birliğin adı: ŞARKIŞLA, GEMEREK, ALTINYAYLA KATI ATIK BİRLİĞİ dir. Ve birliğin kısa adı GAŞ tır Birliğin Merkezi : Madde-2

Detaylı

Bu Kanunun 5 ve 6 ncı madde hükümleri, tahkim yerinin Türkiye dışında belirlendiği durumlarda da uygulanır.

Bu Kanunun 5 ve 6 ncı madde hükümleri, tahkim yerinin Türkiye dışında belirlendiği durumlarda da uygulanır. MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU Kanun No: 4686 Kabul Tarihi: 21/06/2001 Resmi Gazete Tarihi: 05/07/2001 Resmi Gazete Sayısı: 24453 BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM

Detaylı