KARADENİZ BÖLGESİNDE FINDIK, KESTANE VE CEVİZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARADENİZ BÖLGESİNDE FINDIK, KESTANE VE CEVİZ"

Transkript

1 Karadeniz Bölgesi Tarımının Geliştirilmesinde Yeni Teknikler Kongresi Ocak 1995, Samsun KARADENİZ BÖLGESİNDE FINDIK, KESTANE VE CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Neriman BEYHAN Araş. Gör. Ümit SERDAR Zir. Müh. Taki DEMİR Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 1. GİRİŞ Fındık, ceviz ve kestane gen merkezi Anadolu olan ve yetiştiricilikleri çok eskilere dayanan başlıca sert kabuklu meyve türlerimizdendir. Bunlardan fındık, dünyada en uygun yetişme ekolojisini Karadeniz Bölgesinde bulmuştur. Bölge halkının en önemli geçim kaynaklarından biri olan fındığın, ülkemiz meyveciliğinde ve dış satımında çok önemli payı vardır. Dünya fındık üretiminin % 70.8 i ve dış satımının ise % 84.9 u ülkemiz tarafından karşılanmaktadır. Buna rağmen ülkemizde birim alandan elde edilen ürün, fındık üreten bazı ülkelere göre daha düşüktür (Anonim, 1993). Fındık üretimindeki verim düşüklüğü büyük ölçüde yetiştirme tekniklerinin gerektiği gibi uygulanmayışından kaynaklanmaktadır. Ceviz, ülkemizin hemen her yerinde yetişebilen ve toplam üretimimizin önemli bir kısmının Karadeniz Bölgesinden sağlandığı bir meyve türümüzdür. Ülkemizde yaklaşık 4.5 milyon ceviz ağacı bulunmakta ve toplam ton ürün alınmaktadır (Anonim, 1992). Ceviz ağaç sayısı bakımından dünyada birinci sırada olmamıza rağmen üretim bakımından üçüncü sırada, dış satım bakımından ise daha aşağılarda bulunmaktayız. Bunun nedeni ceviz üretimimizin standart çeşitlerle yapılmamış olmasıdır. Kestane, ülkemizin büyük bir potansiyele sahip olduğu meyve türlerindendir ton kestane üretimine sahip olan ülkemiz dünya kestane üretiminde ikinci sırada yer almaktadır. Karadeniz Bölgesi Türkiye de kestane ağaç sayısı bakımından adetle ve üretim bakımından tonla Ege Bölgesinden sonra ikinci sırayı almaktadır (Anonim, 1992). Kestane üretiminin standart çeşitlerle yapılmaması, dal kanseri ve mürekkep hastalığı gibi etmenlerin üretimi sınırlandırıcı etkileri, dünya kestane üretim ve ticaretinde istenilen yerde bulunmamıza engel olmuştur. Bu çalışmada, fındık yetiştiriciliğinde verim ve kalitenin artırılması, kestane ve cevizde standart çeşitlerin ıslahı ile bu çeşitlerle yetiştiriciliğin yaygınlaştırılması konuları tartışılmıştır. 2. FINDIK 2.1. Çoğaltma Ülkemizdeki fındık çeşitleri her yıl çok sayıda kök sürgünü üretmekte ve çoğaltma bunlarla yapılmaktadır (Anonim, 1986). Üreticiler çoğunlukla bahçe tesisinde kullanacakları kök sürgünlerini; çeşit özelliklerini incelemeden, çevrelerinde bulabildikleri çeşitlerden sağlamaktadırlar. Bu durum bilinçsiz bir çeşit karışımına sebep olmaktadır. Ayrıca yere dökülen tohumlardan oluşan kök sürgünleri de dikim materyali olarak kullanılmakta ve oluşan bitkilerdeki genetik açılma nedeniyle çeşitler dejenere olmaktadır. Kök sürgünleriyle çoğaltmanın bu olumsuz yönleri dikkate alındığında, diğer vegetatif çoğaltma yöntemlerinin kullanılabilirliği akla gelmektedir. Fındıkta aşı, çelik, daldırma ve doku kültürüyle çoğaltma konularında bazı çalışmalar yapılmıştır. Bunlardan aşıyla çoğaltma, hem kök sürgünleriyle çoğaltmaya alternatif bir metot olması hem de kök sürgünü üretmeyen anaç kullanılarak yıllık kök

2 148 sürgünü temizliğini ortadan kaldırması açısından önem taşımaktadır. Çünkü kök sürgünü temizliği fındıkta en fazla işgücü gerektiren bakım işlerinden biridir. Amerika da (Oregon) fındıkta aşıyla çoğaltma, kök sürgünü üretmeyen Corylus colurna (Türk Fındığı) anacı kullanılarak tek gövde şeklinde yetiştiricilikte kullanılmıştır (Lagerstedt, 1979). Halen daha uygun bir anaç bulabilmek için türler arası melezlerin anaç olarak değerlendirilmesi ve değişik aşılama yöntem ve zamanları gibi konular önemle araştırılmaktadır. Ülkemizde fındıkta aşıyla çoğaltma çalışmaları 1987 yılında başlatılmış (Kopuzoğlu ve Şen, 1991), bazı önemli fındık çeşitlerinin kış dinlenme döneminde ve kontrollü şartlarda aşılanmasıyla % arasında aşı tutma oranları elde edilmiştir. Fındığın çelik, daldırma ve doku kültürleriyle çoğaltılması konusundaki araştırmalar ise, bu yöntemlerin başarıyla kullanılabileceğini göstermektedir (Thompson, 1984; Rodriguez ve ark., 1988) Budama Ülkemizdeki fındık yetiştiriciliğinde budama, sadece kök sürgünlerinin ve herhangi bir sebeple kuruyan bitkilerin kesilmesi şeklinde uygulanmaktadır. Diğer bazı meyve türlerinde olduğu gibi, şekil ve verim budaması bilinmemektedir. Ayrıca ekonomik ömrünü tamamlamış ve verimden düşmüş fındık bahçelerine sıklıkla rastlanmaktadır. Bu bahçelerde de, gençleştirme budaması veya bahçenin yeniden tesis edilmesi uygulamalarına gidilmemektedir. Fındıkta dişi çiçek tomurcukları yıllık sürgünler üzerinde oluşmaktadır. Özellikle birim dal uzunluğuna düşen dişi çiçek tomurcuğu adedi kuvvetli gelişen sürgünlerde zayıf gelişenlere göre daha fazladır (Kavardzhikov, 1983). Bu nedenle optimum verim elde etmek için, kuvvetli yıllık sürgün oluşumunu teşvik edici budama sistemleri uygulanmalıdır. İtalya ve İspanya da yapılan bazı araştırmalarda (Me ve ark., 1994; Tous ve ark., 1994), fındıkta değişik şekil ve gençleştirme budama sistemlerinin verim üzerindeki olumlu etkileri ortaya konmuştur Biyolojik Faktörler Fındık erkek ve dişi çiçekleri aynı bitki üzerinde olan ve dikogami çiçeklenme gösteren bir meyve türüdür. Diğer birçok ılıman iklim meyve türünden farklı olarak kış aylarında (aralık-şubat) çiçeklenen ve ilkbaharda (mayıs-haziran) döllenen fındık, bu devrelerdeki iklim faktörlerinden oldukça fazla etkilenmektedir (Lagerstedt, 1975; Germain, 1994). Fındıkta tozlanma ve döllenmenin olmaması sırasıyla, karanfil dökümü ve boş içli meyvelerin olmasına sebep olmaktadır (Germain, 1994). Diğer sert kabuklu meyve türlerinde olduğu gibi, fındıkta da yenilen kısım olan embriyonun gelişmesi için döllenme zorunludur. Döllenmeden sonra embriyo gelişim aşamalarının herhangi birindeki aksaklık boş, küçük ve buruşuk içli meyve oluşumuna sebep olmaktadır. Beslenme yetersizliği ve su eksikliği gibi faktörler boş ve küçük içli meyve oluşumunu artırmakta ve üründe randımanı düşürmektedir. Fındığın çevresel faktörlere karşı duyarlı olduğu zamanlardan bir de ilkbahardır. Bu devrede erken uyanan fındık çeşitleri, geç donların olduğu yerlerde ürün alınamayacak derecede zararlanabilmektedir. Bölgemizde yapılan incelemelerde, yıllara göre düzensiz meyve alınışının sebeplerinden birinin ilkbahar geç donları olduğu gözlenmiştir. Samsun un Terme İlçesinde yürütülmüş bir araştırmada ise bazı fındık çeşitlerinin çiçeklenme zaman ve süreleri, çiçek tozu kalitesi ve çiçek tomurcuğu oluşum zamanlarının çeşit ve özellikle yıllar arasındaki iklimsel olaylara bağlı olarak değişebildiği saptanmıştır (Beyhan, 1993). Ayrıca fındıkta çiçek tomurcukları, çiçeklenmeden önceki yaz döneminde (temmuz-ağustos) oluşmaya başlamaktadır. Çiçek tomurcuğu oluşumu, teknik ve kültürel tedbirlerle artırılabilmektedir. Kurak geçen aylarda yapılacak sulamalar, makro ve mikro besin element eksikliklerinin giderilmesi

3 149 gibi bakım tedbirleri çiçek tomurcuğu oluşumunu ve dolayısıyla verimi artırmaktadır (Lagerstedt, 1975; Beyhan, 1993; Germain, 1994). 3. KESTANE 3.1. Seleksiyon Çalışmaları Ülkemizde özellikle bazı kıyı bölgelerimiz (Karadeniz, Marmara ve Ege) ve kısmen de geçit bölgelerimizde yaygın olarak bulunan yabani kestane populasyonlarından bazı tipler eskiden beri halkımız tarafından kültüre alınmış, kaliteli ve verimli bazı yerel çeşitler geliştirilmiştir (Soylu, 1981). Türkiye de ilk kestane seleksiyon çalışmaları 1975 yılında Marmara Bölgesi nde başlatılmış ve 120 tip incelemeye alınmıştır. Bu tiplerden 24 tanesi çeşit adaptasyon denemelerine tabi tutulmuş ve sonuçta 13 tip üreticilere tavsiye edilmiştir (Ayfer ve ark., 1977; Soylu ve Ufuk, 1994). Ege Bölgesinde ise 1994 yılında Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından kestane seleksiyonu çalışmaları başlatılmış ve halen devam etmektedir (Ufuk ve ark., 1993). Karadeniz Bölgesinde ilk kestane seleksiyonu çalışmaları 1982 yılında Ayfer ve ark., (1982) tarafından yapılmıştır. Araştırıcılar, Karadeniz Ereğli sinden Sinop a kadar olan kıyı yörelerinde yaptıkları incelemelerde 36 tipi değerlendirmeye almışlardır. Araştırmada Batı Karadeniz kestanelerinin Marmara Bölgesindekilere göre genellikle meyvelerinin daha küçük ve geççi oldukları, fakat tohum zarlarının daha kolay soyulduğu ve tohum içerisine girmedikleri tespit edilmiştir. Araştırıcılar bu bölge kestanelerinin özellikle hamur yapımına uygun olduğunu bildirmişler ve bu bakımdan en yüksek puan alan 10 tipi belirlemişlerdir. Ancak çalışmaya devam edilememiş ve bu tiplerin çoğaltımı yapılamamıştır. Bu nedenle bölgemizde, bölge kestane üretiminde 2. sırada, Türkiye genelinde 4. sırada yer alan Sinop ilinde 1992 yılında Serdar (1994) tarafından kestane seleksiyonu çalışmalarına başlanmıştır. Erfelek te 60, Ayancık ve Türkeli ilçelerinde ise 68 tip incelenmiştir. Erfelek İlçesinde 1992 ve 1993 yıllarında yapılan gözlem ve incelemeler sonucunda meyve iriliği bakımından SE 29-2 (10.10 g) ve SE 3-12 (9.97 g), erkencilik bakımından eylülün ikinci haftasında olgunlaşan SE 21-2, kestane hamuruna uygunluk bakımından SE 20-1 ve SE 3-12; genel kalite bakımından SE 23-9 ve SE 20-1 nolu tipler selekte edilmiş, ayrıca SE 18-2 de iyi bir tip olarak görülmüştür. Ayancık ve Türkeli ilçelerindeki kestane seleksiyonu çalışmaları devam etmektedir. Diğer taraftan selekte edilen kestane tiplerinin muhafazası ve aşılı fidan üretilmesi amacıyla Sinop Tarım İl Müdürlüğü ne bağlı Ahmetyeri Fidanlığı nda kestane çöğürleri elde edilmiş ve aşı çalışmalarına başlanmıştır Önemli Hastalıkları Ülkemizde kestane ağaçlarını iki önemli hastalık tehdit etmektedir. Bunlar kestane kanseri (Endothia parasitica) ve Mürekkep hastalığı (Phytopthora cambivora) dır (Erdem, 1956; Soylu, 1984; 1990). Kestane kanserinin mücadelesinde iki önemli konu üzerinde durulmaktadır. Bunlar biyolojik mücadele ve hastalığa dayanıklı tür ve melezlerin yetiştirilmesidir. İlaçlı mücadele, hastalığı tam olarak önleyemediği ve pratik olarak uygulanamadığı gibi maliyeti de çok fazla olmaktadır. Biyolojik mücadelede; hastalığın öldürücü olmayan ırklarının içerdikleri virüsler öldürücü ırkları, öldürücü olmayan şekle dönüştürmektedir. Bu mücadele şekli günümüzde Fransa ve İtalya gibi ülkelerde başarılı bir şekilde kullanılmaktadır (Jaynes, 1975; Medel, 1990; Heiniger ve Rigling, 1994). Ülkemizde Ankara Zirai Araştırma Enstitüsü nce bu konuda bir çalışma başlatılmıştır. Mürekkep hastalığının mücadelesinde ise en iyi yöntem hastalığa dayanıklı anaçlar kullanılmasıdır. Fransa ve İspanya gibi Avrupa ülkelerinde hastalığa dayanıklı bazı melez anaçlar geliştirilmiştir (Soylu, 1984; Anonim, 1987; Lopez, 1990). Ülkemizde Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü nde Fransa dan ithal edilen, mürekkep hastalığına toleranslı olan Maraval ve Mariguele melez

4 150 anaçları ile adaptasyon denemeleri kurulmuş, ve Marmara Bölgesi çeşitleriyle uyuşma dereceleri konusunda bir deneme başlatılmıştır Çoğaltma Teknikleri Kestanenin vegetatif yolla çoğaltımında aşı, çelik ve daldırma yöntemleri kullanılmaktadır. Ülkemizde Soylu (1982) tarafından yapılan bir çalışmada T, ters T ve Yongalı göz aşıları ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yapılmıştır. En yüksek aşı tutma oranları ilkbaharda yapılan ters T aşılarından elde edilmiştir. Son yıllarda Amerika, İtalya, Fransa ve İspanya gibi ülkelerde kestanenin mikro çoğaltımı konusunda araştırmalar yapılmaktadır (Wanova ve Erdesky, 1990; Chauvin ve Salesses, 1991). Ülkemizde de bu konuda çalışmalara başlanmıştır (Ufuk ve ark., 1993). 4. CEVİZ 4.1. Seleksiyon Çalışmaları Türkiye de ceviz üretimi büyük çoğunlukla tohumdan çıkmış, her biri ayrı özellik taşıyan ve dere kenarlarında, bahçe içlerinde dağınık halde yetiştirilen ceviz ağaçlarından sağlanmaktadır. Bunun sonucu olarak dünyada en fazla çöğür ağacı populasyonuna sahip olmamıza rağmen, bu üstünlüğümüzü ceviz üretiminde koruyamadığımız görülmektedir. Dünya ceviz üretiminde ve ticaretinde ilk sırayı alan A.B.D. de ülkemize göre yetiştiriciliğin çok yeni olmasına rağmen ağaç başına verim 100 kg civarındadır. Ülkemizdeki ağaç başına verim ise 35 kg dır (Ferhatoğlu ve ark., 1993). Meyvecilikte ıslah çalışmaları uzun bir zaman periyodu gerektirmektedir. Buna karşılık ülkemizde yetiştiriciliği çok eski olan cevizde, seleksiyon çalışmaları 1970 li yıllarda başlamıştır. Bunun sonucunda belirlenen tiplerin standart çeşit olarak ortaya konması ile bu çeşitlerin üretimi ve yayılmasına son yıllarda başlanabilmiştir. Batı ülkelerinde ve özellikle Amerika da cevizin aşıyla çoğaltımının önemi anlaşılmış ve ceviz yetiştiriciliği standart çeşitlerle yapılmaya başlanmıştır. Melezleme ile elde edilen birkaç çeşit dışında doğal materyal içinden seleksiyon yoluyla yeni çeşitler geliştirilmiştir. Söz konusu ülkelerde üretim tamamen standart çeşitlerle yapılmaktadır. Diğer taraftan, melezleme ve mutasyon ıslahı gibi ileri ıslah teknikleri kullanılarak mevcut çeşitlerden daha verimli ve kaliteli olanları bulunmaya çalışılmaktadır (Şen, 1986; Ferhatoğlu, 1993). Ülkemizde seleksiyon ıslahı ile üstün nitelikli çeşitlerin tespit edilmesi çalışmaları 1970 li yıllarda Marmara Bölgesi nde başlamıştır. Bu çalışmayı Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgesi cevizlerinin seleksiyonu projesi takip etmiştir. Bu seleksiyonlar sonucunda 2470 ceviz tipi incelenmiştir. Toplam 112 ceviz çeşidi belirlenmiş ve bunlardan Yalova 1, Yalova 2, Yalova 3, Yalova 4, Bilecik, Şebin, Kaplan 86, Şen-1, KR-1, KR-2 ve 60-TU-1 çeşitleri tescil edilmiştir. Halen bölgesel ve nokta seleksiyon şeklindeki bazı seleksiyon çalışmaları devam etmektedir (Ferhatoğlu ve ark., 1993) Cevizin Aşıyla Çoğaltılması Cevizin vegetatif olarak çoğaltılmasında kullanılabilen en pratik yöntem aşıdır. Fakat cevizin aşıyla çoğaltılmasında bazı problemler vardır. Cevizlerde kallus oluşumu için diğer meyve türlerinin çoğundan daha yüksek sıcaklık gerekmektedir. Ayrıca cevizin kalın kabuklu oluşu ve göz aşılarının yapılışı sırasında gözün altında hava cebinin kalması başarısızlığa neden olmaktadır. Kalem aşılarında ise kesim yerlerinde kanamanın olması aşıyla çoğaltmada başarı oranını düşürmektedir (Şen, 1986). Cevizde yoğun olarak bulunan ve aşılama sırasında oksidasyona uğrayarak aşı elemanları arasında ayırma tabakası oluşturan fenolik bileşikler de aşı başarısını düşürmektedir (Tekintaş ve Yaviç, 1992). Bugüne kadar yapılan pek çok araştırmada, aşılamadan sonraki 3-4 haftalık dönemde optimum kallus oluşumu için 27 ºC civarında sıcaklık gerektiği ortaya konmuştur. Bu sıcaklığı

5 151 sağlamak için aşı bölgesinin değişik materyallerle kuşatılması ve aşı parsellerini örtü altına alma gibi uygulamalar denenmiştir (Şen, 1986; Ünal, 1992). Cevizlerde aşı konusunda yürütülen çalışmalarda, yama göz aşısının uygulama kolaylığı ve başarı oranının yüksek olması nedeniyle en uygun göz aşısı metodu olduğu ve % 90 civarında başarı elde edilebileceği bildirilmiştir. Uygun sıcaklık ve nem koşullarında yapıldığında kabuk altı, yarma ve omega kalem aşıları ile yongalı göz aşıları da iyi sonuçlar verebilmektedir. Özellikle yongalı göz ve omega aşıları kabuğun kalkmadığı dinlenme döneminde masa başında yapılabilmektedir (Ferhatoğlu, 1989; Eriş ve ark., 1991). 5. SONUÇ Fındık, ceviz ve kestanede verim ve kaliteyi artırıcı çalışmaların tarımsal ekonomimiz açısından son derece önemli olduğu görülmektedir. Sonuç olarak bu üç tür de ülkemiz ve özellikle bölgemizdeki mevcut durumun geliştirilmesi doğrultusunda önerilerimizi şu şekilde özetleyebiliriz. Giderek bir çeşit karışıklığının ortaya çıktığı fındıkta, dış Pazar istekleri de göz önünde bulundurularak meyveleri iyi özellikteki verimli çeşitler belirlenmeli ve bahçelerde sadece bu çeşitler bulundurulmalıdır. Bu çeşitlerin kök sürgünleriyle çoğaltmaya göre daha ekonomik, standart ve hızlı bir şekilde üretimini gerçekleştirecek vegetatif çoğaltma yöntemleri araştırılmalıdır. Diğer taraftan, kök sürgünü üretmeyen kültür çeşitlerinin ıslahı ve ayrıca kültür çeşitlerinin kök sürgünü vermeyen anaçlar üzerine aşılanmasıyla tek gövde şeklindeki yetiştiricilik üzerinde çalışılmalıdır. Yaşlı fındık bahçelerinde gençleştirme budaması, yeni dikilenlerde ve verim çağındakilerde sırasıyla şekil ve verim budama sistemleri ülkemizdeki çeşitlerde ve yetiştiricilik sisteminde denenerek en uygun olanları ortaya konmalıdır. Ana ve tozlayıcı çeşitlerin çiçeklenme ve döllenme biyolojileri üzerinde başlatılan çalışmalar hızlandırılmalı ve fındık bahçeleri tesis edilmeden veya yenilenmeden önce bu konular dikkate alınmalıdır. Karadeniz Bölgesinde kestane yetiştiriciliğinde temel amaç kestanenin orman ağacı niteliğinden çıkarılması, standart ve hastalıklara dayanıklı çeşitlerle kapama bahçelerin tesis edilmesi ve böylece kalite ve verim düzeyinin artırılması olmalıdır. Bunun için, kestanenin yoğun olarak bulunduğu diğer yörelerde de seleksiyon çalışmaları süratle yapılmalıdır. Böylece ülkemizin en kaliteli kestane tiplerinin belirlenmesi sağlanmış olacaktır. Selekte edilen tiplerden çok sayıda aşılı fidan üretilmeli, gen bankası kurulmalı ve muhafaza edilmelidir. Standart kestane çeşitlerinden hızlı ve sağlıklı fidan eldesi konularında çalışmalar yapılmalıdır. Selekte edilen kestanelerden aşı kalemi alınarak orman içerisinde aşılanabilecek olan yabani kestane ağaçları çevirme aşılarıyla aşılanmalıdır. Dünyanın en kaliteli kestanelerine sahip olan ülkemizde kestane yetiştiriciliğini çok fazla tehdit eden kestane kanserine karşı biyolojik mücadele üzerindeki çalışmalar artırılmalıdır. Ülkemizde doğal olarak yetişmekte olan kestaneler (Castanea sativa Mill.) genetik yönden incelenmeli ve anaç ıslahı konusunda da çalışmalar yapılmalıdır. Ayrıca, kestanenin kullanım şekilleri Karadeniz Bölgesinde de artırılmalı ve yaygınlaştırılmalıdır. Ceviz yetiştiriciliğinde dünyada arzu edilen yere ulaşmamız ve ağaç başına verimi yükseltmemiz ancak yetiştiriciliğin standart çeşitlerle kapama bahçeler şeklinde yapılmasıyla mümkündür. Ortaya çıkarılan standart çeşitlerin, vegetatif yolla çoğaltma teknikleri ve özellikle aşıyla çoğaltma yöntemi geliştirilmelidir. Cevizde standart yetiştiriciliğin öneminin kavranması ve iyi bir gelir kaynağı oluşu oldukça fazla miktarda fidan ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle standartlara uygun kaliteli fidan üretimini artırmak gerekmektedir.

6 152 Şu ana kadar ülkemizde seleksiyon kapsamına alınmayan ancak çöğür ağacı populasyonlarının bulunduğu il ve ilçelerde de seleksiyon çalışmaları yapılmalıdır. Önceki seleksiyon çalışmalarında bölgemizin çok az bir kısmı taranmıştır. Karadeniz Bölgesinde ceviz seleksiyon çalışmaları tamamlanarak bölgeye adapte olmuş üstün özellikteki tipler belirlenmelidir. 6. LİTERATÜR LİSTESİ ANONYMOUS, Fındık Tarımı. T.C. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü Yayın No: Genel 142, TEDGEM-12. ANONYMOUS, Chataignes et Marrons varietes inscrites au Catalogue officiel. L Arboriculture fruitiere, no 399 octobre. ANONYMOUS, Tarımsal Yapı ve Üretim. T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara. ANONYMOUS, Fındık Ekonomik Raporu (1993). T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü, Ankara. AYFER, M., SOYLU, A., ÇELEBİOĞLU, G., Marmara Bölgesi Kestanelerinin Seleksiyon Yoluyla Islahı. TÜBİTAK VI. Bilim Kongresi TOAG Tebliğleri Seri 84: AYFER, M., SOYLU, A., ÇELEBİOĞLU, G., Marmara Bölgesi Kestanelerinin Seleksiyon Yoluyla Islahı yılı raporu, T.C. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Projesi, Yalova. BEYHAN, N., Bazı Önemli Fındık Çeşitlerinin Çiçek Gelişim Safhaları ve Çiçek Biyolojileri Üzerinde Bir Araştırma. O.M.Ü. Fen Bil. Enst. Doktora Tezi. CHAUVIN, J.E., SALESSES, G., Some aspects of the in vitro culture of chestnuts (Castanea sp.) Hort. Abst. 61: ERDEM, R., Kestanenin Abiyotik ve Biyotik Düşmanları Üzerinde Araştırmalar. İstanbul Üniversitesi Yayınlarından No: 662, Orman Fakültesi No: 36. ERİŞ, A., SOYLU, A., BARIŞ, E., Cevizlerde aşı uygulamalarının başarısına etki eden faktörler üzerine bir inceleme. Türkiye 1. Fidancılık Sempozyumu, Ekim 1987, Tokat. FERHATOĞLU, Y., Seçilen Ceviz Çeşitlerinde Değişik Zamanlarda Yapılan Omega Kalem Aşısı ile Tüplü Fidan Üretimi Üzerinde Araştırmalar. T.C. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Proje ve Uygulama Genel Müdürlüğü, Yalova. FERHATOĞLU, Y., ÇELEBİOĞLU, G., UFUK, S., Yerli ve Yabancı Ceviz Çeşitlerinin Seçim Projesi (II) Sonuç Raporu, T.C. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü. FERHATOĞLU, Y., Meyvecilik Çalışma Grubu Ceviz Raporu. D.P.T. VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Bitkisel Ürünler Özel İhtisas Komisyonu. GERMAIN, E., The reproduction of Hazelnut (Corylus avellana L.): a review. III. International Congress on Hazelnut, September 14-18, Alba (CN) Italy. HEINIGER, U., RIGLING, D., Biological Control of Chestnut Blight in Europe. Annu. Rev. Phytopathol. 32: JAYNES, R.A., Chestnuts. In: J. Janick and J.N. Moore (eds), Advences in fruit breeding. Purdue Univ. Pres, West Lafayette, IN pp. KAVARDZHIKOV, L., Characterization of the various kinds of hazelnut branches,gradinarska I Lozarska Nauka, 20(8):3-9. KOPUZOĞLU, N., ŞEN, S.M., Bazı önemli fındık çeşitlerinin aşı ile çoğaltılması üzerinde bir araştırma. O.M.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 6 (1-2): LAGERSTEDT, H. B., Filberts. In: J. Janick and J.N. Moorr (eds.). Advances in Fruit Breeding, Purdue Univ. Press. West Lafayette, Ind LAGERSTEDT, H.B., Filberts. Nut Tree Culture in North America, Hamden U.S.A. Northern Nut Grovers Association, LOPEZ, J.F., Primerus Resultados de Portainjertos Clonales de Castano Seleccionados Por Resistencia e Phytophthora. Informacion Tecnica Economica Agrarira, Vol.: 86 V No: 3, ME, G., RADICATI, L., SALARIS, C., Rejuvenation pruning of hazelnut cv Tonda Gentile dele Langhe, Acta Horticulturae 351, III. International Congress on Hazelnut, September 14-18, 1992, (Alba) Italy. MEDEL, S.F., Castano: Especies y cultivars. Agro Sur 18 (1) RODRIQUEZ, R., DIAZ-SALA, C., ANCORA, G., Sanguential cultures of explant taken from adult Corylus avellana L., Acta Horticulturae, No: 227, SERDAR, Ü., Sinop un Erfelek İlçesinde Kestanenin (Castanea sativa Mill.) Seleksiyon Yoluyla Islahı. Ondokuz Mayıs Üniv. Fen Bil. Enst. Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Samsun. SOYLU, A., Marmara Bölgesinde Yetiştirilmekte Olan Bazı Önemli Kestane Çeşitlerinin Çiçek Yapıları ve Meyve Tutmaları Üzerinde Araştırmalar. Ankara Üniv. Fen Bil. Enst. Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara. SOYLU, A., Kestanelerin Aşı İle Çoğaltımı Üzerinde Bir Araştırma. Bahçe, 11 (2): SOYLU, A., Kestane Yetiştiriciliği ve Özellikleri. Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Yayınları, No: 59, Yalova.

7 153 SOYLU, A., Kestanelerde Mürekkep Hastalığına Dayanıklı Anaç Yetiştiriciliği. TYUAP, Ege-Marmara Dilimi, Bahçe Bitkileri Grubu ABAV Toplantısı, Eylül, İzmir. SOYLU, A., UFUK, S., Marmara Bölgesi Kestanelerinin Seleksiyon Yoluyla Islahı, Sonuç Raporu, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Projesi, Yalova. ŞEN, S.M., Ceviz Yetiştiriciliği. Eser Matbaası, Samsun. 229 s. TEKİNTAŞ, F.E., YAVİÇ, A., Bazı Antioksidan Maddelerin Ceviz (J. regia) aşılamalarında aşı başarısı üzerine etkileri. Türkiye 1. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Ekim 1992, Bornova, İzmir. THOMPSON, G.E., Promising hazelnut (Corylus avellana) propagation techniques. Australian Horticulture, 82(6): TOUS, J., ROMERO, A., ROVIRA, M., CLAVE, J., Comparison of different training systems on hazelnut. III. International Congress on Hazelnut, September 14-18, 1992, (Alba), Italy. UFUK, S., ERGÜN, M.E., SOYLU, A., Kestane Raporu. VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Bitkisel Ürünler (Meyve Grubu) Özel İhtisas Komisyonu, Yalova. ÜNAL, A., Cevizlerde yama göz aşılarında aşılama zamanının, aşı bağı ve aşı gözü özelliğinin aşı başarısına etkileri üzerine araştırmalar. Türkiye 1. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Ekim 1992, Bornova, İzmir. WANOVA, E., ERDESKY, K., Culture of sweet chestnut (Castanea sativa Mill.) embryos isolated at different stages of development. Hort. Abst. 60: 927.

Ümit SERDAR Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, SAMSUN. Geliş Tarihi:

Ümit SERDAR Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, SAMSUN. Geliş Tarihi: CAMİLİ YÖRESİNDE (ARTVİN-BORÇKA) KESTANE SELEKSİYONU Ümit SERDAR Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, SAMSUN Geliş Tarihi: 05.01.2002 Özet: Bu araştırma, Artvin in Borçka

Detaylı

ASMANIN ÇOĞALTILMASI

ASMANIN ÇOĞALTILMASI ASMANIN ÇOĞALTILMASI Asmalar başlıca iki yolla çoğaltılır; Eşeyli (tohumla) Eşeysiz TOHUMLA (EŞEYLİ) ÇOĞALTMA Asmalar biyolojik olarak yabancı döllenmeleri nedeniyle, tohumdan elde edilen bitkiler çok

Detaylı

WALNUT SELECTION IN CAMILI VICINITY (ARTVIN-BORÇKA) Abstract

WALNUT SELECTION IN CAMILI VICINITY (ARTVIN-BORÇKA) Abstract CAMİLİ YÖRESİNDE (ARTVİN-BORÇKA) CEVİZ SELEKSİYONU Özet Ü. Serdar T. Demir N. Beyhan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, 55139 Samsun Bu araştırma, Artvin in Borçka ilçesi

Detaylı

BURSA İLİ III. ALT BÖLGESİNDE (GEMLİK, ORHANGAZİ, İZNİK VE MUDANYA) YETİŞTİRİLEN CEVİZ TİPLERİNİN SELEKSİYONU

BURSA İLİ III. ALT BÖLGESİNDE (GEMLİK, ORHANGAZİ, İZNİK VE MUDANYA) YETİŞTİRİLEN CEVİZ TİPLERİNİN SELEKSİYONU BAHÇE Ceviz 34 (1): 57 62 2005 BURSA İLİ III. ALT BÖLGESİNDE (GEMLİK, ORHANGAZİ, İZNİK VE MUDANYA) YETİŞTİRİLEN CEVİZ TİPLERİNİN SELEKSİYONU M. Emin AKÇAY 1 İsmail TOSUN 2 ÖZET Bu araştırma Bursa ilinin

Detaylı

KESTANE (Castanea sativa Mill.) ÇOĞALTIMINDA EN UYGUN GÖZ AŞI YÖNTEMĐ VE ZAMANININ BELĐRLENMESĐ ÜZERĐNE ARAŞTIRMALAR

KESTANE (Castanea sativa Mill.) ÇOĞALTIMINDA EN UYGUN GÖZ AŞI YÖNTEMĐ VE ZAMANININ BELĐRLENMESĐ ÜZERĐNE ARAŞTIRMALAR ANADOLU, J. of AARI 7 (2) 1997, 74-79 MARA KESTANE (Castanea sativa Mill.) ÇOĞALTIMINDA EN UYGUN GÖZ AŞI YÖNTEMĐ VE ZAMANININ BELĐRLENMESĐ ÜZERĐNE ARAŞTIRMALAR Đlhan ÖZKARAKAŞ M. Kubilay ÖNAL Ege Tarımsal

Detaylı

BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİ

BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİ BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİ Badem Anadolu nun en eski meyve türlerinden birisidir. Ancak ülkemizde bademe gerekli önem verilmemekte, genellikle tarla kenarlarında sınır ağacı olarak yetiştirilmektedir. Ülkemizde

Detaylı

Ceviz Fidanı-Ağacı İklim ve Toprak İstekleri

Ceviz Fidanı-Ağacı İklim ve Toprak İstekleri Yavuz-1 CEVİZ (KR-2) Ceviz yetişen tüm bölgelerde yetişir. Özellikle geç donların görüldüğü yerlerde yetiştirilmesi tavsiye edilir. Verimsiz bir çeşittir. Nisbi Periyodisite görülür. Meyvesi oval şekilli

Detaylı

ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç.Dr. Soner KAZAZ

ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç.Dr. Soner KAZAZ ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI Doç.Dr. Soner KAZAZ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 06110-Ankara skazaz@ankara.edu.tr GERBERA YETİŞTİRİCİLİĞİ-2 GERBERANIN

Detaylı

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Akide ÖZCAN 1 Mehmet SÜTYEMEZ 2 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv., Afşin Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

1. Beyhan, N., Odabaş, F.,1997. The investigation of compatibility relationships of some

1. Beyhan, N., Odabaş, F.,1997. The investigation of compatibility relationships of some SCI Index Kapsamında Yayınlanan Yayınlar 1. Caliskan O., Odabas M.S., Cirak C., Odabas F. 2010. Modeling of the individual leaf area and dry weight of oregano (Origanum onites L.) leaf using leaf length

Detaylı

Tohum Bahçeleri. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

Tohum Bahçeleri. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Tohum Bahçeleri Tohum bahçeleri irsel (genetik) bakımdan daha yüksek nitelikli tohum elde etmek üzere, bir anlamda damızlık olarak seçilen üstün ağaçlardan alınan aşı kalemleriyle aşılanan fidanlardan

Detaylı

KAPLAN86 CEVİZİ. Kaplan 86 Cevizi

KAPLAN86 CEVİZİ. Kaplan 86 Cevizi Kaplan 86 Cevizi Dik, yayvan bir taç gelişmesi gösterir. 5 yaşındaki bir ağacın ortalama verimi 4-5 kg'dır. Meyve salkımı 2-3'lü olur. Meyveler elips şeklinde olup, kabuktan kolay ayrılır. Taze ceviz olarak

Detaylı

Neriman BEYHAN Ümit SERDAR Taki DEMİR. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Neriman BEYHAN Ümit SERDAR Taki DEMİR. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 2,4-D VE PARAQUAT IN FINDIK DİP SÜRGÜNÜ KONTROLÜNDE KULLANILABİLME OLANAĞI Neriman BEYHAN Ümit SERDAR Taki DEMİR Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ÖZET Bu araştırmada,

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ İLİNİN GENEL MEYVECİLİK DURUMU Mehmet SÜTYEMEZ*- M. Ali GÜNDEŞLİ" Meyvecilik kültürü oldukça eski tarihlere uzanan Anadolu'muz birçok meyve türünün anavatanı

Detaylı

CEVİZLERDE TERMİNAL VE LATERAL SÜRGÜNLER ÜZERİNDE OLUŞAN MEYVELERİN POMOLOJİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI

CEVİZLERDE TERMİNAL VE LATERAL SÜRGÜNLER ÜZERİNDE OLUŞAN MEYVELERİN POMOLOJİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI BAHÇE Ceviz 34 (1): 91 99 2005 CEVİZLERDE TERMİNAL VE LATERAL SÜRGÜNLER ÜZERİNDE OLUŞAN MEYVELERİN POMOLOJİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI Fikri BALTA 1 Ferhad MURADOĞLU 2 Kenan YILDIZ 3 ÖZET Bu araştırmada,

Detaylı

Ceviz Yetiştiriciliği

Ceviz Yetiştiriciliği Yayın No: 61 Yayın Tarihi: 15.10.2014 Ceviz Yetiştiriciliği Yılmaz SESLİ Lütfen Dikkat!... Ülkemiz ceviz üretiminde dünyada söz sahibi ülkelerdendir. Ancak sürdürülebilir bir üretim için kapama ceviz bahçelerinin

Detaylı

CEVİZ (JUGLANS) YETİŞTİRİCİLİĞİ

CEVİZ (JUGLANS) YETİŞTİRİCİLİĞİ CEVİZ (JUGLANS) YETİŞTİRİCİLİĞİ CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİ Türkiye, köklü bir meyvecilik kültürüne sahip olup birçok meyve türünde olduğu gibi cevizin de yetiştirilebildiği uygun ekolojilere sahiptir. Ülkemiz

Detaylı

CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİ

CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİ CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİ Bağ-bahçe ürünlerinin üretim, tüketim ve ticareti yönünden önemli ülkeler arasında yer alan Türkiye, köklü bir meyvecilik kültürüne sahip olup birçok meyve türünde olduğu gibi cevizin

Detaylı

Elma kış dinlenmesine ihtiyaç duyan meyve türü olup, soğuklama gereksinimi diğer meyvelere göre uzundur.

Elma kış dinlenmesine ihtiyaç duyan meyve türü olup, soğuklama gereksinimi diğer meyvelere göre uzundur. Elma Tarihçe İklim İstekleri Elma ılıman, özellikle soğuk ılıman iklim bitkisidir. Akdeniz Bölgesinde 800 m. den yukarı yerlerde yetişir. Yüksek ışık yoğunluğu elmada çok iyi renk oluşumunu sağlar. Elma

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİNİN ÇOĞALTILMASI

BAHÇE BİTKİLERİNİN ÇOĞALTILMASI BAHÇE BİTKİLERİNİN ÇOĞALTILMASI Çoğaltma Nedir? Yeni bağ, meyve bahçesi, sebze bahçesi kurmak ya da iç ve dış mekan süs bitkileri elde etmek amacı ile tohum, fide ve fidan üretmek üzere yapılan çalışmalardır.

Detaylı

Budama, seyreltme, gübreleme gibi bahçe işleri daha kolay ve ekonomik olarak yapılabilir.

Budama, seyreltme, gübreleme gibi bahçe işleri daha kolay ve ekonomik olarak yapılabilir. Son yıllarda ekonomik şartlar ve Pazar isteklerinin değişmesi nedeniyle modern meyveciliğin yapılması gerekmektedir. Bu ise anacak bodur elma bahçesi tesisi veya yarı bodur elma bahçesi tesisi ile olmaktadır.modern

Detaylı

Bu anaçlar tohumla üretilir. Yabani elmaların tohumundan elde edilen bitkilere çöğür, kültür çeşitlerinin tohumdan elde edilenlere ise yoz denir.

Bu anaçlar tohumla üretilir. Yabani elmaların tohumundan elde edilen bitkilere çöğür, kültür çeşitlerinin tohumdan elde edilenlere ise yoz denir. Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.msonormaltable {mso-style-name:"normal Tablo"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0;

Detaylı

AŞILI CEVİZ FİDANI SEKTÖRÜ

AŞILI CEVİZ FİDANI SEKTÖRÜ AŞILI CEVİZ FİDANI SEKTÖRÜ Ceviz hem meyvesi hem de kereste değeriyle ekonomik önem kazanmıştır. Ceviz ağacının 150-200 yıllık ömrünün ilk 60-70 yılında meyvelerinden, bu yaştan sonra da piyasa taleplerine

Detaylı

Meyva Bahçesi Tesisi

Meyva Bahçesi Tesisi Meyva Bahçesi Tesisi Meyve bahçesi tesisinde dikkate alınması -gereken koşullar 1. Yer seçimi 2. Tür ve çeşit seçimi 3. Anaç seçimi 4. Tozlanma isteğinin bilinmesi 5. Dikim sistemleri ve dikim sıklığı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Doğum Yeri DoğumTarihi Yabancı Dili İletişim Tel Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/ Program Üniversite Yıl Y.

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Doğum Yeri DoğumTarihi Yabancı Dili  İletişim Tel Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/ Program Üniversite Yıl Y. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı :Ali TURAN Doğum Yeri :Maçka DoğumTarihi :04.05.1972 Yabancı Dili :İngilizce (YDS 2016 İlkbahar Dönemi, 72.500) E-mail :ali.turan@giresun.edu.tr İletişim :Giresun Üniversitesi TBMYO

Detaylı

Yeni Fındık Çeşitleri (Okay 28 ve Giresun Melezi)

Yeni Fındık Çeşitleri (Okay 28 ve Giresun Melezi) Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 19 (2), 105-110, 2015 ISSN 0099246, Araştırma Makalesi Yeni Fındık Çeşitleri (Okay 28 ve Giresun Melezi) Hüseyin İrfan BALIK 1, Selda KAYALAK BALIK 1, Ahmet Nail

Detaylı

CEVĠZ YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ

CEVĠZ YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ CEVĠZ YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Bağ-bahçe ürünlerinin üretim, tüketim ve ticareti yönünden önemli ülkeler arasında yer alan Türkiye, köklü bir meyvecilik kültürüne sahip olup bir çok meyve türünde olduğu gibi cevizin

Detaylı

TARIMSAL ÖĞRETİMİN 50. YILDÖNÜMÜ \ J. FINDIK ve DİĞER SERT KABUKLU MEYVELER SEMPOZYUMU ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ

TARIMSAL ÖĞRETİMİN 50. YILDÖNÜMÜ \ J. FINDIK ve DİĞER SERT KABUKLU MEYVELER SEMPOZYUMU ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ ^ \ J TARIMSAL ÖĞRETİMİN 50. YILDÖNÜMÜ FINDIK ve DİĞER SERT KABUKLU MEYVELER SEMPOZYUMU ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ 1996 ADİLCEVAZ EKOLOJİSİNDE CEVİZLERİN DURGUN GÖZ AŞISI İLE ÇOĞALTILMASI

Detaylı

ULUDAĞ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO.: 248

ULUDAĞ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO.: 248 ULUDAĞ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO.: 248 T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü nden alınan yazıda; Türkiye de kiraz-vişne

Detaylı

Bazı Yerli ve Yabancı Ceviz (Juglans regia L. ) Çeşitlerinin Kahramanmaraş Ekolojisine Adaptasyonu

Bazı Yerli ve Yabancı Ceviz (Juglans regia L. ) Çeşitlerinin Kahramanmaraş Ekolojisine Adaptasyonu KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 5(1) 2002 148 KSU J. Science and Engineering 5(1) 2002 Bazı Yerli ve Yabancı Ceviz (Juglans regia L. ) Çeşitlerinin Kahramanmaraş Ekolojisine Adaptasyonu Mehmet SÜTYEMEZ

Detaylı

VEJETATİF ÇOĞALTMA (EŞEYSİZ)

VEJETATİF ÇOĞALTMA (EŞEYSİZ) VEJETATİF ÇOĞALTMA (EŞEYSİZ) VEJETATİF (EŞEYSİZ) ÇOĞALTMA Bitkilerin değişik yaşlarda gövde ve dal parçaları, büyüme uçlarındaki meristematik dokuları, kökleri, yaprakları ya da özelleşmiş veya değişikliğe

Detaylı

BULDAN DA CEVİZ ve KESTANE YETİŞTİRİCİLİĞİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

BULDAN DA CEVİZ ve KESTANE YETİŞTİRİCİLİĞİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR BULDAN DA CEVİZ ve KESTANE YETİŞTİRİCİLİĞİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Dr. Ayşe GÜN *, Prof. Dr. M. Atilla AŞKIN **, Abdullah KANKAYA** * Atatürk bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü,YALOVA ** Süleyman Demirel

Detaylı

Gemlik Zeytini. Gemlik

Gemlik Zeytini. Gemlik Gemlik Meyve ve çekirdekleri orta irilikte olup % 29.9 oranında yağ içerir. Siyah sofralık olarak değerlendirilir. Meyveleri yağ bakımından zengin olduğundan sofralık kalite dışındaki taneler yağlık kolarak

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU Adı Soyadı Ünvanı Birimi Doğum Yeri/Yılı E-Posta BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Özlem ÇALKAN SAĞLAM Yrd. Doç. Dr. Tarım Bilimleri ve Teknolojikleri Fakültesi

Detaylı

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ Bitki Doku Kültürü Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TB101 Çiğdem Yamaner (Yrd. Doç. Dr.) 4. Hafta (08.10.2013) ADÜ Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü

Detaylı

MEYVE BAHÇESİ KURARKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

MEYVE BAHÇESİ KURARKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ? MEYVE BAHÇESİ KURARKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ? Giriş Meyve ağaçları, çok yıllık bitkilerdir. Türe, bölgeye, toprak koşullarına ve bakım şartlarına bağlı olarak 20 ile 100 yıl yaşarlar. Hatta zeytin gibi

Detaylı

BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİ

BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİ BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİ Badem Anadolu nun en eski meyve türlerinden birisidir. Ancak ülkemizde bademe gerekli önem verilmemekte, genellikle tarla kenarlarında sınır ağacı olarak yetiştirilmektedir. Ülkemizde

Detaylı

BULDAN DA MEYVECİLİĞİN BUGÜNKÜ DURUMU ve YAKIN GELECEKTE BEKLENEN GELİŞMELER

BULDAN DA MEYVECİLİĞİN BUGÜNKÜ DURUMU ve YAKIN GELECEKTE BEKLENEN GELİŞMELER BULDAN DA MEYVECİLİĞİN BUGÜNKÜ DURUMU ve YAKIN GELECEKTE BEKLENEN GELİŞMELER Dr. Ayşe GÜN *, Yard. Doç. Dr. Abdullah KANKAYA**, Prof. Dr. M. Atilla AŞKIN ** * Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü,YALOVA

Detaylı

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GİRİŞ Sulamanın amacı kültür bitkilerinin ihtiyacı olan suyun, normal yağışlarla karşılanmadığı hallerde insan eliyle toprağa verilmesidir. Tarımsal

Detaylı

ORDU NUN ÜNYE İLÇESİNDE PALAZ FINDIK ÇEŞİDİNİN KLON SELEKSİYONU. * Geliş Tarihi: Kabul Tarihi:

ORDU NUN ÜNYE İLÇESİNDE PALAZ FINDIK ÇEŞİDİNİN KLON SELEKSİYONU. *  Geliş Tarihi: Kabul Tarihi: Anadolu Tarım Bilim. Derg., 204,2():-8 Anadolu J Agr Sci, 204, 2():-8 ISSN (Print) 08-80, ISSN (Online) 08-86 DOI: 0.6/anajas.204.2..-8 URL: http://dx.doi.org/0.6/anajas.204.2..-8 Araştırma Research ORDU

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİNİN ÇOĞALTILMASI

BAHÇE BİTKİLERİNİN ÇOĞALTILMASI BAHÇE BİTKİLERİNİN ÇOĞALTILMASI Tür ve çeşitlerin devamını sağlamak Ticari üretimin ve bahçelerin devamını sağlamak 1. Generatif (Eşeyli=tohum ile) çoğaltma 2. Vejetatif (Eşeysiz) çoğaltma GENERATİF ÇOĞALTMA

Detaylı

2. SCI (Science Citation Index) Dışındaki Uluslararası İndeksler Tarafından Taranan Dergilerde Yayımlanan Orijinal Araştırma Makaleleri

2. SCI (Science Citation Index) Dışındaki Uluslararası İndeksler Tarafından Taranan Dergilerde Yayımlanan Orijinal Araştırma Makaleleri Prof. Dr. Neriman BEYHAN IN Yayınlarının Listesi 1. SCI (Science Citation Index) Tarafından Taranan Dergilerde Yayımlanan Orijinal Araştırma Makaleleri Beyhan, N., and Marangoz, D., 2007. An Investigation

Detaylı

Nesrin AKTEPE TANGU. ntangu@yalovabahce.gov.tr. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı 2012

Nesrin AKTEPE TANGU. ntangu@yalovabahce.gov.tr. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı 2012 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Nesrin AKTEPE TANGU Unvan Mühendis (Dr.) Telefon 02268142520/1210 E-mail ntangu@yalovabahce.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 22.08.1970/Kalecik Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans Lisans

Detaylı

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR GİRİŞ Solanaceae familyasına ait olduğu bilinen patatesin Güney Amerika`nın And Dağları nda doğal olarak yetiştiği; 16. yüzyılın ikinci yarısında

Detaylı

AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ

AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN AHUDUDU Ahududu, üzümsü meyveler grubundandır. Ahududu, yurdumuzda son birkaç yıldır ticari amaçla yetiştirilmektedir. Taze tüketildikleri

Detaylı

Yaklaşık ton üretimle

Yaklaşık ton üretimle PAPAZ ERİĞİ Can grubu eriklerden en çok yetiştirilen çeşit olup, ağaçları geniş, sık dallı ve yayvan taç oluşturur. Erken çiçeklenmeden dolayı bazı yıllar ilkbahar geç donlarından zarar görür. Genelde

Detaylı

Tohum ve Fidanlık Tekniği. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

Tohum ve Fidanlık Tekniği. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Tohum ve Fidanlık Tekniği Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Gerek ekim ve gerekse dikim yoluyla olsun ağaçlandırmalarda ilk çıkış noktası TOHUM dur. 1997 yılında: 20.703.122 Hektar (Ülke genelinin % 26,6 ' sı),

Detaylı

ZEYTİNDE BAKIM İŞLEMLERİ

ZEYTİNDE BAKIM İŞLEMLERİ ZEYTİNDE BAKIM İŞLEMLERİ 01 Haziran 2011 ADANA COPYRIGHT Bu kitabın her hakkı mahfuzdur. Mahreç gösterilerek dahi iktibas edilemez. İmtiyaz Sahibi : T.C. DOĞU AKDENİZ ZEYTİN BİRLİĞİ Editörler : Mehmet

Detaylı

Taksonomi. Carya illinoinensis

Taksonomi. Carya illinoinensis PİKAN YETİŞTİRİCİLİĞİ Sert kabuklu bir meyve türüdür. Carya cinsinin ekonomik anlamda en önemli türüdür. Ceviz (Juglans regia) ile yakın akrabadır. Bitki ve meyve özellikleri bakımından cevize benzer.

Detaylı

Yağ Gülü Yetiştiriciliği

Yağ Gülü Yetiştiriciliği Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Yayın No: 45 Yayın Tarihi: 15.11.2011 Yağ Gülü Yetiştiriciliği Rafet SARIBAŞ, Hasan ASLANCAN Lütfen Dikkat!... Gül yağı, parfüm ve kozmetik sanayinin yanında antibakteriyel

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU Adı Soyadı Ünvanı Birimi Doğum Yeri/Yılı E-Posta BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Hayri SAĞLAM Yrd. Doç. Dr. Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bahçe Bitkileri

Detaylı

Kasım Külek ÖZ Özaltın Tarım İşletmeleri San. Ve Tic. A.Ş. 21. Yüzyılda Pamuk Çalıştayı Mart 2016-Kahramanmaraş

Kasım Külek ÖZ Özaltın Tarım İşletmeleri San. Ve Tic. A.Ş. 21. Yüzyılda Pamuk Çalıştayı Mart 2016-Kahramanmaraş Kasım Külek ÖZ Özaltın Tarım İşletmeleri San. Ve Tic. A.Ş. 21. Yüzyılda Pamuk Çalıştayı 23-24 Mart 2016-Kahramanmaraş Dünya nın ve Ülkemizin önde gelen ürünlerinden olan pamuk: çiftçi, tohum firmaları,

Detaylı

Van Ekolojik Şartlarında Elma ve Armutların Durgun T-Göz Aşısıyla Çoğaltılması Üzerine Araştırmalar (1)

Van Ekolojik Şartlarında Elma ve Armutların Durgun T-Göz Aşısıyla Çoğaltılması Üzerine Araştırmalar (1) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2005, 15(2): 167-176 Geliş Tarihi: 11.03.2005 Van Ekolojik Şartlarında Elma ve Armutların Durgun T-Göz Aşısıyla Çoğaltılması

Detaylı

Modern (Bodur) ve Geleneksel Meyve Yetiştiriciliği. 04 Şubat 2014 İzmir

Modern (Bodur) ve Geleneksel Meyve Yetiştiriciliği. 04 Şubat 2014 İzmir Modern (Bodur) ve Geleneksel Meyve Yetiştiriciliği 04 Şubat 2014 İzmir Ajanda Geleneksel Meyve Yetiştiriciliği (GMY) Modern Meyve Yetiştiriciliği (MMY) GMY ve MMY Farkları GMY Nasıl MMY Çevrilir 2 Geleneksel

Detaylı

Bağcılıkta Yeşil (Yaz) Budaması Uygulamaları

Bağcılıkta Yeşil (Yaz) Budaması Uygulamaları Bağcılıkta Yeşil (Yaz) Budaması Uygulamaları Turcan TEKER Ziraat Yüksek Mühendisi Yetiştirme Tekniği Bölüm Başkanlığı 06.04.2017 Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü MANİSA Yeşil Budama Gözlerin uyanmasından

Detaylı

VEJETATİF ÇOĞALTMA (EŞEYSİZ)

VEJETATİF ÇOĞALTMA (EŞEYSİZ) VEJETATİF ÇOĞALTMA (EŞEYSİZ) Çelikle Çoğaltma Yeni bir bitki elde etmek amacıyla, bitkilerin gövde, dal, kök ve yapraklarından kesilerek hazırlanan parçalara 'çelik' adı verilir. Böyle beden parçalarıyla

Detaylı

FARKLI AZOT DOZLARININ PALAZ FINDIK ÇEŞİDİNDE YAPRAKLARDAKİ BESİN ELEMENT DÜZEYLERİNE ETKİSİ

FARKLI AZOT DOZLARININ PALAZ FINDIK ÇEŞİDİNDE YAPRAKLARDAKİ BESİN ELEMENT DÜZEYLERİNE ETKİSİ FARKLI AZOT DOZLARININ PALAZ FINDIK ÇEŞİDİNDE YAPRAKLARDAKİ BESİN ELEMENT DÜZEYLERİNE ETKİSİ Neriman BEYHAN* Ahmet KORKMAZ** Abdülkadir SÜRÜCÜ** Taki DEMİR* *Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ. : Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 07100, ANTALYA Tlf: 0 (242) 321 67 97, e-mail: ayseserpil.kaya@gthb.gov.

ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ. : Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 07100, ANTALYA Tlf: 0 (242) 321 67 97, e-mail: ayseserpil.kaya@gthb.gov. ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Doğum Tarihi ve Yeri İletişim Bilgileri : Ayşe Serpil KAYA : 1968 / Antalya : Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 07100, ANTALYA Tlf: 0 (242) 321 67

Detaylı

1. MEYVECİLİK ARAŞTIRMALARI

1. MEYVECİLİK ARAŞTIRMALARI İçindekiler Tablosu 1. MEYVECİLİK ARAŞTIRMALARI...2 1.1 Türkiye Badem Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi...2 1.2. Bazı Yabancı Badem Çeşitleri İle Yerli Badem Tiplerinin Diyarbakır İlindeki Gelişme,

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ OKALİPTÜS ISLAH ÇALIŞMALARI. A. Gani GÜLBABA Orman Yük Mühendisi

DOĞU AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ OKALİPTÜS ISLAH ÇALIŞMALARI. A. Gani GÜLBABA Orman Yük Mühendisi DOĞU AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ OKALİPTÜS ISLAH ÇALIŞMALARI A. Gani GÜLBABA Orman Yük Mühendisi Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Estitüsü PK. 18 33401 TARSUS 1. GİRİŞ Okaliptüs, yurdumuza

Detaylı

Seminerin Adı: GAP ta AntepfıstığıYetiştiriciliği Yer: Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Diyarbakır Semineri Sunan: Mikdat

Seminerin Adı: GAP ta AntepfıstığıYetiştiriciliği Yer: Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Diyarbakır Semineri Sunan: Mikdat Seminerin Adı: GAP ta AntepfıstığıYetiştiriciliği Yer: Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Diyarbakır Semineri Sunan: Mikdat ŞİMŞEK Tarih: Mart 2004 email: miksimsek2001@yahoo.com

Detaylı

Bunun için CEVİZ le ilgili bazı gerçekleri bilmek gerekmektedir. Çünkü; CEVİZ le ilgili var olan oldukça yanlış kanı ve bilgiler vardır.

Bunun için CEVİZ le ilgili bazı gerçekleri bilmek gerekmektedir. Çünkü; CEVİZ le ilgili var olan oldukça yanlış kanı ve bilgiler vardır. NEDEN CEVİZ Bildiğiniz üzere CEVİZ in anavatanı Anadolu, Hazar Denizi nin güneyi ve İran ın batısını içerisine alan coğrafi bölgedir. Bu nedenle gerek Ülkemiz ve gerekse doğu, güneydoğu ve kuzeydoğu komşularımızı

Detaylı

Ferragnes Badem Çeşidi ve Özellikleri. Badem Yetişriciliği İklim ve Toprak Özellikleri

Ferragnes Badem Çeşidi ve Özellikleri. Badem Yetişriciliği İklim ve Toprak Özellikleri Ferragnes Badem Çeşidi ve Özellikleri Fransız orijinlidir. Bir Cristomorto X Ai melezlemesinden elde edilmiştir ve atalarının en olumlu özelliklerini almıştır: Ağaçlar çabuk meyveye yatar,hastalıklara

Detaylı

Farklı Çaplara Sahip Zerdali Çöğürlerinin Aşı Başarısı ve Fidan Gelişimine Etkisi

Farklı Çaplara Sahip Zerdali Çöğürlerinin Aşı Başarısı ve Fidan Gelişimine Etkisi Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 7(1): 37-41, 2014 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Farklı Çaplara Sahip Zerdali Çöğürlerinin Aşı Başarısı ve Fidan Gelişimine Etkisi Hatice ŞAHİNER

Detaylı

Not: Programda belirtilmeyen dersler var ise öğretim üyesi ile temasa geçilmelidir.

Not: Programda belirtilmeyen dersler var ise öğretim üyesi ile temasa geçilmelidir. BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI SINAV PROGRAMI Matematik Botanik (ZF306 ) Bahçe Bitkilerine Giriş Fizik Toprak Bilgisi Sebze Tohumculuğu Genel Meyvecilik Bahçe Bitkilerinde Hasat ve Muhafaza I I Genel

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI Botanik Bahçe Bitkileri Fizyolojisi Proje Hazırlama Tekniği Kimya (ZF306 ) Matematik Toprak Bilgisi (ZF 302) Sert Kabuklu Meyveler (306) Sebze

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. DENİZ GÜNEY (2014-2015 GÜZ DÖNEMİ)

Yrd. Doç. Dr. DENİZ GÜNEY (2014-2015 GÜZ DÖNEMİ) Tohum ve Fidanlık Tekniği Yrd. Doç. Dr. DENİZ GÜNEY (2014-2015 GÜZ DÖNEMİ) Diğer Autovejetatif Üretme Yöntemleri Stolonlarla Üretme : Tepe tomurcuğundan oluşan ince hava sürgünleri stolon olarak isimlendirilir.

Detaylı

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ Yulafın Kökeni Yulafın vatanını Decandolle Doğu Avrupa ve Tataristan; Hausknecht ise orta Avrupa olduğunu iddia etmektedir. Meşhur tasnifçi Kornicke ise Güney Avrupa ve Doğu Asya

Detaylı

GÖREV YERLERİ(Tarih/Unvan/Kurum) 1996-2000 Araştırma Görevlisi Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi

GÖREV YERLERİ(Tarih/Unvan/Kurum) 1996-2000 Araştırma Görevlisi Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Unvan Arzu KÖSE Doktor Telefon 222-32403-00 E-mail Doğum Tarihi - Yeri arzu.kose @gthb.gov.tr Ankara-1972 EĞİTİM BİLGİLERİ Yüksek Lisans Akademik Birim/ Mezuniyet Yılı Lisans

Detaylı

TOHUM VE EPİKOTİL AŞILARININ KESTANE FİDANI ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN BELİRLENMESİ*

TOHUM VE EPİKOTİL AŞILARININ KESTANE FİDANI ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN BELİRLENMESİ* OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 25,2(3):7-11 J. of Fac. of Agric., OMU, 25,2(3):7-11 TOHUM VE EPİKOTİL AŞILARININ KESTANE FİDANI ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN BELİRLENMESİ* Emine DUMAN Camili Beldesi, Borçka,

Detaylı

KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA

KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA GÜNÜMÜZDE ve GAP KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA Türkiye nüfusunun yaklaşık %48.4

Detaylı

Japon Erik Fidanı -Japon Erik Ağacı ve

Japon Erik Fidanı -Japon Erik Ağacı ve BLACK DIOMAND JAPON ERİĞİ(9 NUMARA) Türkçesi Siyah Elmas demektir.sahil bölgeler için pek uygun değildir.200 metre üstü rakımlar için idealdir.kaliforniya da ıslah edilen Black serisi erikler içerinde

Detaylı

Prof. Dr. Nurgül TÜREMİŞ

Prof. Dr. Nurgül TÜREMİŞ * Prof. Dr. Nurgül TÜREMİŞ Örtüaltında meyve yetiştiriciliği çok eskiden beri yapılmaktadır. İlk uygulamalar Fransa ve İngiltere krallıklarına dayanmaktadır. Soğuğa hassas ağaçların büyük saksılar içerisinde

Detaylı

CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİ 1.CEVİZ BİTKİSEL ÖZELLİKLERİ EKOLOJİK İSTEKLERİ 1.1. AĞACIN GÖRÜNÜMÜ Tohumdan gelişen ceviz ağaçları çok gösterişlidir.

CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİ 1.CEVİZ BİTKİSEL ÖZELLİKLERİ EKOLOJİK İSTEKLERİ 1.1. AĞACIN GÖRÜNÜMÜ Tohumdan gelişen ceviz ağaçları çok gösterişlidir. CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİ 1.CEVİZ BİTKİSEL ÖZELLİKLERİ EKOLOJİK İSTEKLERİ 1.1. AĞACIN GÖRÜNÜMÜ Tohumdan gelişen ceviz ağaçları çok gösterişlidir. Hızlı gelişirler, büyük yuvarlak taç oluştururlar. Serbest

Detaylı

Mikdat Şimşek * Selection of Native Almonds (Prunus amygdalus L.) Growing in Derik (Mardin) District

Mikdat Şimşek * Selection of Native Almonds (Prunus amygdalus L.) Growing in Derik (Mardin) District YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2010, 20(3): 171-182 Geliş Tarihi (Received): 04.02.2010 Kabul Tarihi (Accepted): 15.06.2010 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Derik (Mardin) İlçesinde

Detaylı

CORYLACEAE 1C 1 E. Anemogam, kışın yaprağını döken odunsu bitkilerdir. Gövde kabukları çatlaksız ya da boyuna çatlaklıdır. Tomurcuklar sürgüne

CORYLACEAE 1C 1 E. Anemogam, kışın yaprağını döken odunsu bitkilerdir. Gövde kabukları çatlaksız ya da boyuna çatlaklıdır. Tomurcuklar sürgüne CORYLACEAE 1C 1 E. Anemogam, kışın yaprağını döken odunsu bitkilerdir. Gövde kabukları çatlaksız ya da boyuna çatlaklıdır. Tomurcuklar sürgüne almaçlı dizilmiştir. Tomurcuklar çok pullu, sapsız, sürgüne

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Zeytin

Detaylı

üretiminde 6-7 sıralarda yer almaktadır.

üretiminde 6-7 sıralarda yer almaktadır. Formaza Cok iri meyveli, koyu kirmizi kabuklu mukemmel kalitede bir cesitir. Meyve eti sarı renkte sıkı ve tatlı dır Öteki japon cesıtlerıyle ( Wikson) dollenmeye ıhtıyacı vardır Agustosun basinda olgunlasmaya

Detaylı

Yeni Bir Elma Anaç Aday Tipinin Ara Anaç Özelliklerinin Belirlenmesi

Yeni Bir Elma Anaç Aday Tipinin Ara Anaç Özelliklerinin Belirlenmesi GOÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi, 2012, 29(1), 35-39 Yeni Bir Elma Anaç Aday Tipinin Ara Anaç Özelliklerinin Belirlenmesi İbrahim Kürşat ÖZYURT 1 Yemliha EDİZER 2 1 Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma

Detaylı

Selection of Native Walnuts (Juglans regia L.) in Mazıdağı (Mardin)

Selection of Native Walnuts (Juglans regia L.) in Mazıdağı (Mardin) 131 YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2010,20(2): 131-137 Geliş (Received) : 04.02.2010 Kabul (Accepted) : 23.02.2010 Araştırma Makalesi/Article Mazıdağı (Mardin) Yöresindeki Doğal Cevizlerin (Juglans regia

Detaylı

Tarımsal Meteoroloji. Prof. Dr. F. Kemal SÖNMEZ 23 EKİM 2013

Tarımsal Meteoroloji. Prof. Dr. F. Kemal SÖNMEZ 23 EKİM 2013 Tarımsal Meteoroloji Prof. Dr. F. Kemal SÖNMEZ 2 EKİM 201 Prof. Dr. Mustafa Özgürel ve Öğr. Gör. Gülay Pamuk Mengü tarafından yazılan Tarımsal Meteoroloji kitabından faydalanılmıştır. Hava ve İklim ile

Detaylı

Özgeçmiş. Çalıştığı Kurum/Kurumlar ve Yıl Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü (2007-Devam) Dr. Araş. Gör.

Özgeçmiş. Çalıştığı Kurum/Kurumlar ve Yıl Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü (2007-Devam) Dr. Araş. Gör. Özgeçmiş Adı Soyadı : Hande TAHMAZ Ünvanı : Dr. Doğum Yeri : Ankara Doğum Tarihi : 28.09.1982 Yabancı Dili : İngilizce (İleri seviye) İş Adresi : Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Detaylı

TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI MART 2011 Tohumculuk Sanayisi Nedir? Tohumculuk Hangi İş ve Aşamalardan Oluşur? Tohumculuk İçin AR-GE

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Uludağ Üniversitesi 2005 Anabilim Dalı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Uludağ Üniversitesi 2005 Anabilim Dalı Doç.Dr. Cevriye MERT Telefon : 0 224 2941542 Faks : 0 224 4429098 E-posta : cevmert@uludag.edu.tr Adres : U.Ü, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü,16059, Bursa Yabancı Dil : İngilizce Uzmanlık Alanları

Detaylı

Porsuk. Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L.

Porsuk. Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L. Porsuk Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L. Genel olarak 15-20 m boylanır. 2-2.5 m çap yapabilir. Yenice - Karakaya (Karabük)

Detaylı

Key Words : American Vine Rootstock, Vine Cutting Stems, Auxiliary Shoots, Çanakkale.

Key Words : American Vine Rootstock, Vine Cutting Stems, Auxiliary Shoots, Çanakkale. Ege Üni. Ziraat Fak. Derg., 2001, 38(2-3): 1-8 ISSN 1018-8851 140 Rugeri ve 1103 Poulsen Amerikan Asma larının Çanakkale-Umurbey Koşullarındaki Çelik Verimleri ile Bazı Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Detaylı

SELEKSİYON İLE BELİRLENMİŞ KESTANE GENOTİPLERİNİN MORFOLOJİK, FENOLOJİKVEBİYOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ * Engin ERTAN, Saadet Sevil KILINÇ

SELEKSİYON İLE BELİRLENMİŞ KESTANE GENOTİPLERİNİN MORFOLOJİK, FENOLOJİKVEBİYOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ * Engin ERTAN, Saadet Sevil KILINÇ ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 2005; 2(2) : 67-77 SELEKSİYON İLE BELİRLENMİŞ KESTANE LERİNİN MORFOLOJİK, FENOLOJİKVEBİYOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ * 1 1 Engin ERTAN, Saadet Sevil KILINÇ ÖZET 2001 ve 2004 yılları

Detaylı

KAVAK VE HIZLI GELİŞEN TÜRLER

KAVAK VE HIZLI GELİŞEN TÜRLER KAVAK VE HIZLI GELİŞEN TÜRLER Populus nigra Dr. Süleyman GÜLCÜ - 2008 1 KAVAK FİDANI ÜRETİMİ VE FİDANLIK TEKNİĞİ Kavak fidanı yetiştirilmesinde en önemli konuların başında, kaliteli kavak fidanı yetiştirilmesine

Detaylı

BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİ

BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİ BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ Dünya kabuklu meyve üretiminde önemli bir yere sahip olan bademin yetiştiriciliği ülkemizde gittikçe yaygınlaşmaktadır. Geçmişte sadece Ege bölgesi, Akdeniz ve G. Doğu Anadolu

Detaylı

ORMAN AĞACI ISLAHI. Yrd. Doç. Dr. DENİZ GÜNEY (2015-2016 GÜZ DÖNEMİ)

ORMAN AĞACI ISLAHI. Yrd. Doç. Dr. DENİZ GÜNEY (2015-2016 GÜZ DÖNEMİ) ORMAN AĞACI ISLAHI Yrd. Doç. Dr. DENİZ GÜNEY (2015-2016 GÜZ DÖNEMİ) HETEROVEGETATİF (=AŞI İLE) ÜRETME Aşı ile üretme tekniği, üretilmesi istenilen bitkinin bir parçasını, kökünden faydalanmak istenilen

Detaylı

kalkerli-kumlu, besin maddelerince zengin, PH sı 6-8

kalkerli-kumlu, besin maddelerince zengin, PH sı 6-8 Ayvalık(Edremit Zeytini) Yağı altın sarısı renginde, meyve kokusu içeren, aromatik, kimyasal ve duyusal özellikleri bakımından birinci sırada yer alır. Son yıllarda meyve eti renginin pembeye döndüğü dönemde

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Aylara

Detaylı

Bu nedenle budama, meyvecilikte karlılık oranını artırmak için yapılması gereken en önemli bakım tedbirlerindendir.

Bu nedenle budama, meyvecilikte karlılık oranını artırmak için yapılması gereken en önemli bakım tedbirlerindendir. MEYVE AĞAÇLARINDA BUDAMA Prof. Dr. Ali ÜNAL E.Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü EGE ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Çiftçi Broşürü : 28 Meyve Ağaçları Neden Budanır? Meyve

Detaylı

Zeytin ağacı (Olea europaea L.) en iyi yetişme şartlarını Akdeniz iklim kuşağında bulmuş ve bu bölgeye zeytin medeniyeti adı verilmiştir.

Zeytin ağacı (Olea europaea L.) en iyi yetişme şartlarını Akdeniz iklim kuşağında bulmuş ve bu bölgeye zeytin medeniyeti adı verilmiştir. 3. ZEYTİN İSTATİSTİKLERİ 4 ağacı (Olea europaea L.) en iyi yetişme şartlarını Akdeniz iklim kuşağında bulmuş ve bu bölgeye zeytin medeniyeti adı verilmiştir. Akdeniz ülkelerinde milyonlarca insanın geçim

Detaylı

Tescil No : 177 Koruma Tarihi : Başvuru No : C2011/033 Coğrafi İşaretin Türü : Menşe Adı Başvuru Sahibi

Tescil No : 177 Koruma Tarihi : Başvuru No : C2011/033 Coğrafi İşaretin Türü : Menşe Adı Başvuru Sahibi Koruma Tarihi : 17.05.2011 Başvuru No : C2011/033 Coğrafi İşaretin Türü : Menşe Adı Başvuru Sahibi : Niksar Ticaret Ve Sanayi Odası Başvuru Sahibinin Adresi : Çepnibey Mah. Eski Toptancı Sebze Hali Kümesi

Detaylı

İKLİM VE TOPRAK ÖZELLİKLERİ

İKLİM VE TOPRAK ÖZELLİKLERİ Bertina İspanyol orijinli bir badem çeşidi olup gec çiçeklenir.ağaç gelişimi mükemmel olup gelişimi çok hızlıdır.kendine verimli bir türdür..iç piyasada tutalan ve ihracat şansı yüksek olan bir çeşittir.meyve

Detaylı

FİDAN YETİŞTİRME. kolay temin edilebilmelidir.

FİDAN YETİŞTİRME. kolay temin edilebilmelidir. FİDAN YETİŞTİRME Ġyi bir meyve bahçesi tesis etmek istiyorsak bahçemizi iyi, kaliteli fidanlarla kurmalıyız. Memleketimizde her yıl yaklaģık 10 Milyon civarında meyve fidanı üretilmektedir. Bunlardan 6.5

Detaylı

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi Selçuk Tar Bil Der, 3(1): 68-75 68 Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi Konya İl Merkezinde 2014 Yılı İlkbahar Donlarından Zarar Görmeyen ve Kaliteli Ceviz (Juglans regia L.) Tiplerinin Seleksiyonu Sevim Kaya

Detaylı

ÇOĞALTIM TEKNİKLERİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler

ÇOĞALTIM TEKNİKLERİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler ÇOĞALTIM TEKNİKLERİ Dersin Modülleri Tohumla Üretim Çelikle Üretim Aşıyla Üretim Daldırmayla Üretim Ayırma-Bölmeyle Üretim Kazandırılan Yeterlikler Tohumla üretim yapmak Çelikle üretim yapmak Aşıyla üretim

Detaylı

A. SCI, SCI-Expanded KAPSAMINDA ULUSLARARASI HAKEMLİ. A1. Beyhan M.A., A. Tekgüler, T. Yıldız and H. Sauk Investigation

A. SCI, SCI-Expanded KAPSAMINDA ULUSLARARASI HAKEMLİ. A1. Beyhan M.A., A. Tekgüler, T. Yıldız and H. Sauk Investigation A. SCI, SCI-Expanded KAPSAMINDA ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER: A1. Beyhan M.A., A. Tekgüler, T. Yıldız and H. Sauk. 2009. Investigation of the performance of a hazelnut husker design

Detaylı