EYKO ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ 2010 YILI ÇALIŞMA RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EYKO ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ 2010 YILI ÇALIŞMA RAPORU"

Transkript

1 EYKO ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ 2010 YILI ÇALIŞMA RAPORU 32 Bestekar Sokak 18/3 Kavaklıdere / ANKARA (06680) Tel: (0312) Faks: (0312) Web: 1

2 Atatürk Diyor ki; Kanaatim odur ki muhakkak surette birleşmede kuvvet vard r. Kooperatif yapmak, maddi ve manevi kuvvetleri, zeka ve maharetleri birleştirmektir. Yoksa, bir zay f ile bir kuvvetlinin birleşmesinden bahsetmiyorum. Birleşmenin böylesi, zay f olan n kuvvetliye esir olmas demektir Mustafa Kemal ATATÜRK S.S EYKO YÖNETİM KURULU Ertan ÇİÇEK Başkan Veli AKKAYA Ahmet Şahabi DUMAN Sadettin DEREKÖY Bekir MARAŞ İkinci Başkan Muhasip Üye Üye Üye S.S EYKO DENETİM KURULU Mehmet YAVUZ Lütfiye ERSÖNMEZ 2

3 İÇİNDEKİLER A - GENEL BİLGİLER... 5 Genel Kurul Toplantısı Tarihi... 6 Genel Kurul Salonuna Ulaşım... 6 Genel Kurula Çağrı... 7 Gündem... 8 B YÖNETİM VE DENETİM KURULU İLE PERSONEL BİLGİLERİ... 9 (1) Yönetim Kurulu Üyeleri... 9 (2) Denetim Kurulu Üyeleri... 9 (3) Personel Adı Soyadı... 9 (4) Muhasebeci ve Avukatlar Adı Soyadı... 9 (5) Önceki Dönem Bütçe Kalemlerindeki Gerçekleşmeler Ayrıntılı Bilanço (Aktif Varlıklar) Ayrıntılı Bilanço (Pasif Kaynaklar) Ayrıntılı Gelir Tablosu (6) Faaliyet Dönemine İlişkin Değerlendirme ve Geleceğe Yönelik Beklentiler. 14 Yönetim Kurulu Çalışma Raporu Aidatlar Alt Yapı ve Yolların Bakım ve Onarımı Tapusunu Alıp İstifa Eden ve İhraç Edilen Ortaklar Ortakların Tapularını Almalarının Teşviki İnşaatını Kendisi Yapmak İsteyen Üyeler Aidatını Ödemeyen Üyeler Kooperatif Uhdesindeki Boş Parsellerin Değerlendirilmesi C- MALİ DURUM VE MUHASEBE İŞLEMLERİ Bilanço ve Gelir Gider Farkı Hesabı Kalemleri Hakkında Genel Bilgiler a. Aktif Varlıklar Açıklaması b. Pasif Kaynaklar Açıklaması c. Gelir ve Giderler Açıklaması Tutulan Defterler,Türleri,Noter Açılış ve Kapanış Tasdikleri Dönem İçerisinde Gerçekleşen Toplam Gelir ve Giderler

4 4. Kooperatif Borçları Dönem İçi Demirbaşlara İlişkin Bilgiler D- ORTAKLIK İŞLEMLERİ Mevcut Ortaklar Genel Kurulca Belirlenen Aidat Miktarı,Ortaklardan Yapılan Aidat Tahsilatı, Ortakların Aidat Borçları Genel Kurul Kararı İle Belirlenen Gecikme Faiz Oranı Usul ve Esasları, Gecikme Faizi Tahakkuk ve Tahsilat Miktarı Yılı Tahmini Bütçe (Gelirler) Yılı Tahmini Bütçe (Giderler) Yılı Denetim Kurulu Raporu E- HUKUKİ FAALİYETLER İdare ve Hukuk Mahkemelerinde Açılan Davalar Orman Bakanlığı İle Davalı Bölge Durumu Borcu olan Ortaklarla İlgili Faaliyetler Ortaklığını Ve Arsasını Devreden Üyelerin Listesi Tapusunu Alan Üyelerin Listesi Yılı Çalışma Programı Genel Bilgiler Emlak Vergileri Tapu Talep Dilekçesi Örneği Tapu Talep Formu Örneği Arazi Krokisi

5 S.S.EYKO ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU A - GENEL BİLGİLER Kooperatifin Ad : S.S. EYKO ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ Kuruluş Tarihi : Ticaret Sicil No : Adresi : Bestekar sokak 18/3 Kavakl dere/ankara Telefon No : Fax : Web : 5

6 GENEL KURUL TOPLANTISI TARİH : 22 MAYIS 2011 PAZAR SAAT : 11:00 YER : ERDAL DÜĞÜN SALONU (AKAR OTELİ YANI ) G.M.K. BULVARI NO: 107/B MALTEPE/ANKARA Tel : GENEL KURUL SALONUNA ULAŞIM OTOBÜS: 297 NUMARALI ABİDİNPAŞA- BATIKENT HALK OTOBÜSÜ (MALTEPE DURAĞI) NUMARALI MAMAK- MALTEPE -BATIKENT HALK OTOBÜSÜ (MALTEPE DURAĞI) 340 NUMARALI EGE MAHALLESİ BEŞEVLER BELEDİYE OTOBÜSÜ (MALTEPE DURAĞI) ANKARAY: MALTEPE İSTASYONU (HERİKİ YÖNDEN) GÜLSEREN SOKAK ÇIKIŞI 6

7 GENEL KURULA ÇAĞRI S.S EYKO ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ Bestekar Sokak No: 18/3 Kavakl dere / ANKARA KONU : 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI Say n Ortağ m z; 1163 say l Kooperatifler Kanunu ve Kooperatif Ana Sözleşmesi gereğince Kooperatifimizin 2010 y l na ilişkin OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 22 MAYIS 2011 PAZAR GÜNÜ SAAT 11:00 de : ERDAL DÜĞÜN SALONU (AKAR OTELİ YANI) G.M.K. BULVARI NO: 107/B MALTEPE/ANKARA Adresinde ve aşağ da yaz l gündemle yap lmas Yönetim Kurulumuzca kararlaşt r lm şt r. Yasal çoğunluk sağlanamad ğ takdirde ikinci toplant 29 MAYIS 2011 PAZAR GÜNÜ ayn yer ve saatte yap lacakt r. Değerli Üyemiz; Genel Kurullar mali aç dan Kooperatifimize büyük bir yük getirdiğinden, İkinci toplant gününe kalmadan 22 MAYIS 2011 tarihinde mutlaka toplanal m. Ayr ca Genel Kurulda al nan kararlar Genel Kurula kat lmayan üyelerimizi de bağlad ğ ndan Genel Kurula kat lman z sizin için yararl olacakt r. ZORUNLU NEDENLERLE TOPLANTIYA KATILAMAYACAK İSENİZ EK TE SUNULAN ÖRNEK YETKİ BELGESİ İLE KENDİNİZİ MUTLAKA TEMSİL ETTİRİNİZ. Değerli Üyeler, Genel Kurul Gündem konular bitinceye kadar lütfen toplant salonundan ayr lmay n z. Ertan ÇİÇEK Başkan Veli AKKAYA Ahmet Şahabi DUMAN Sadettin DEREKÖY Bekir MARAŞ İkinci Başkan Muhasip Üye Üye Üye 7

8 GÜNDEM 1- Yoklama ve aç l ş, 2- Sayg duruşu ve İstiklal Marş, 3- Genel Kurul Başkanl k Kurulu (Divan) Seçimi, (1 başkan, 2 sekreter üye ) 4- Yönetim Kurulu çal şma raporu sunumu, 5- Denetim kurulu raporunun okunmas, 6- Bilanço ve gelir-gider hesaplar n n sunumu, 7- Çal şma raporu, bilanço gelir-gider hesaplar ile Denetim Kurulu raporlar n n görüşülmesi, 8- Çal şma raporu, bilanço gelir-gider hesaplar ile Denetim Kurulu raporlar n n ayr ayr oylanarak ibra edilmesi, y l tahmini bütçesi ve taslak çal şma program n n okunmas ve karara bağlanmas, 10- Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi, 11- Aidat Gecikme cezas oranlar n n %5 den %3 e düşürülmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 12- Çandarl da evi olan üyelerin harcam ş olduklar su miktar n n belirlenebilmesi ve bedelinin üyelerden al nmas için su sayaçlar tak lmas, su tüketim bedelinin harcanan elektrik, terfi depolar ve su pompalar n n bak m- onar m, parça değişikliği, amortisman v.b giderler nazar- dikkate al narak yap lacak MALİYET HESABINA göre dört ayda bir tahsil edilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 13- Dilek, Temenniler ve Kapan ş. 8 B -YÖNETİM VE DENETİM KURULU İLE PERSONEL BİLGİLERİ Y ll k Ödemeler

9 B -YÖNETİM VE DENETİM KURULU İLE PERSONEL BİLGİLERİ (1) Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Dönemi Y ll k Ödemeler Toplam 1 Ertan ÇİÇEK ,00 2 Veli AKKAYA ,00 3 Ahmet Şahabi DUMAN ,00 4 Sadettin DEREKÖY ,00 5 Bekir MARAŞ ,00 (2) Denetim Kurulu Üyeleri Görev Dönemi Y ll k Ödemeler Toplam 1 Lütfiye ERSÖNMEZ ,00 2 Mehmet YAVUZ ,00 (3) Personel Ad Soyad Görevi Y ll k Ödemeler Toplam 1 Mehmet Veysi ORUÇ (Sigortal ) Mrk.İd.Md ,16 2 Funda DEMİRBACAK (Sigortal ) Ön Muhasebe ,77 3 Fatma AKDERE (Sigortal ) Görevli 8.095,13 4 Regaip AYDIN (Sigortal ) Çandarl Blg.S ,78 5 Mehmet OĞUZ (Sigortal ) Elektrik Tek ,18 6 Yaşar KURKAZ (Sigortal ) Traktör Şöf ,07 (4) Muhasebeci ve Avukatlar Ad Soyad Görevi Y ll k Ödemeler Toplam 1 Nagihan ŞİT (Sözleşmeli) Mali Müşavir ,00 2 Sinan TAŞ (Sözleşmeli) Avukat ,00 3 İhsan TURGUT (Sözleşmeli) Avukat 6.300,00 4 Nuri GÜNDÜZ (D şar dan Orman Davas ) Avukat 1.837,50 9

10 (5) Önceki Dönem Bütçe Kalemlerindeki Gerçekleşmeler: GELİRLER ÖNGÖRÜLEN GERÇEKLEŞEN Aidat Gelirleri 2010 Y l (1627 X 37,50 X 12) , ,18 Borçlu Ortaklardan Alacaklar (Aidat+Gecikcz+Vs) ,47 Su Tüketiminden , ,90 Elektrik Tüketiminden , ,10 Emlak Vergisinden , ,99 Tapu Masraflar ndan 5.000, ,73 Kanal Kat l m Pay Ve Ar tma Kat l m Pay 6.000, ,00 Elektrik Aboneliği 3.000, ,00 Su Aboneliği 6.000, ,00 Faiz Geliri 1.000,00 5,73 Diğer Gelirler 5.000, ,43 Sermaye Art r m ndan Ödenecek , ,25 TOPLAM , ,31 GİDERLER ÖNGÖRÜLEN GERÇEKLEŞEN Genel Kurul Giderleri , ,65 Personel Ücretleri (Merkez+Çandarl ) , ,09 Personel Ssk+Gelir Vergisi(Merkez+Çandarl ) , ,45 Yönetim Kurulu Ücretleri , ,00 Yönetim Kurulu Vergi 5.000, ,96 Denetim Kurulu Ücretleri 5.000, ,00 Denetim Kurulu Vergi 1.250,00 668,40 Telefon Giderleri 9.500, ,60 Elektrik Giderleri (Merkez+Çandarl ) , ,50 Yak t Giderleri (Doğalgaz) 5.250, ,73 Su Giderleri 1.150,00 432,87 Hukuk Müşavirliği Giderleri , ,50 Hukuk Müşavirliği Vergi 3.750, ,73 Mali Müşavir Giderleri , ,00 Mali Müşavir Vergi 3.250, ,66 Mühendislik Giderleri 3.500, ,00 K rtasiye Bilgisayar Sarf Malz Faks Ve Matbaa 8.500, ,27 Temizlik Giderleri 2.000, ,55 Banka Giderleri 4.500, ,51 Mahkeme Ve Noter Giderleri , ,49 Seyahat Ve Konaklama +Şehir İçi Ulaş m , ,92 Emlak Vergisi , ,55 Akaryak t (Çandarl ) 2.500,00 727,04 Posta Giderleri , ,80 Kargo Giderleri 3.250,00 541,68 Sosyal Tesis Ve Merkez Tamir Bak m Onar m Gid , ,49 Temsil Ve Ağ rlama Giderleri 9.500,00 867,86 Diğer Çeşitli Genel Giderler , ,18 Diğer Vergi Resim Harçlar 7.000, ,28 Çandarl Yol Ve Diğer Yat r mlar , ,50 TOPLAM , ,26 10

11 11

12 12

13 13

14 (6) Faaliyet Dönemine İlişkin Değerlendirme ve Geleceğe Yönelik Beklentiler: EYKO Kooperatifi nin değerli ortaklar ; YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU Çal şma raporunu sunmaya başlarken, şahs m ve yönetim kurulu ad na hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. DEĞERLİ ORTAKLAR; 17 may s 2009 tarihinde yap lan olağan genel kurul toplant s nda, kooperatifimizin ana sözleşmesinin 42 nci maddesi gereği bizleri İKİ YILLIĞINA yönetici olarak seçtiniz. Bizlerde ayn gün ilk toplant m z yaparak görev bölümü yapt k, 2010 y l n kapsayan ve Olağan Genel Kurul Toplant s nda haz rlanan ve sizler taraf ndan onaylanan taslak çal şma program ve tahmini bütçede belirlenen konular şu şekilde gerçekleştirilmiştir. 1.AİDATLAR Aidatlar genel kurulda belirlendiği gibi 25.00,-TL (Yirmibeştürkliras ) ve yar m parsel aidatlar 12.50,- TL (Onikiliraellikuruş) eklenerek Ekim 2009 tarihinden itibaren toplam 37.50,-TL (Otuzyediliraellikuruş) olarak tahsil edilmiştir. Bir üyemizin Kur a iptal davas açmas ndan sonra 01 Ocak 2011 tarihinden itibaren KUR A İLE DAĞITILAN parsellerin aidatlar n n al nmas geçici olarak durdurulmuştur. 2.ALT YAPI VE YOLLARIN BAKIM VE ONARIMI ; 2010 y l içinde alt yap ve yollar n bak m ve onar m faaliyetleri imkanlar oran nda devam etmiştir. 03/06/2010 tarihinde Preston Ltd.Şti. ile 1825 metrelik yola kilitli taş kaplanmas işi ile ilgili bir sözleşme imzalanm şt r. Yüklenici firma işe başlad ktan bir süre sonra işi b rakm şt r. Söz konusu firma ile ilgili yarg süreci devam etmektedir. 3.TAPUSUNU ALIP İSTİFA EDEN VE İHRAÇ EDİLEN ORTAKLAR ; Tapulu İstifa (12 kişi) ve Tapulu İhraç (30 kişi) konumunda olan ve Kooperatifle ilişiği kesildiği günden beri aidat ödemeyen toplam 42 üye bulunmaktad r.bu üyelerden birisi hakk nda 2008 y l içerisinde PİLOT ALACAK davas aç lm şt. Aç lan bu dava Kooperatif aleyhine sonuçlanm şt r. Davan n YARGITAY da kesinleşmesi durumunda bu üyeler hakk nda TAPU İPTAL davas aç lmas yoluna gidilecektir. 4.ORTAKLARIN TAPULARINI ALMALARININ TEŞVİKİ ; Ortaklar m z n biran önce tapular n almalar için yapt ğ m z çal şmalar olumlu olarak karş lanm ş 2010 y l sonuna kadar 61 Ortağ m z tapusunu alm şt r Üyemizden şimdiye kadar toplam 1252 si tapular n alm şt r. 5.İNŞAATINI KENDİSİ YAPMAK İSTEYEN ÜYELER ; Evini kendisi yapmak isteyen ortaklara elektrik, su ve kanal bağlanmas konular nda gerekli kolayl klar n sağlanmas na devam edilmiştir. 6.AİDATINI ÖDEMEYEN ÜYELER; Önceki y llarda olduğu gibi borcunu ödemeyen üyelerimiz hakk nda yap lan yasal işlemlere bu dönemde de devam edilmiştir. 14

15 7.KOOPERATİF UHDESİNDEKİ BOŞ PARSELLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ; 14 Eylül 2009 günü T.C. Ankara 18. Noterliğinin huzur ve gözetiminde kooperatif merkezinde kura çekim işlemi gerçekleştirmişti. Kur a çekim işleminden sonra kooperatif uhdesinde 27 adet parsel kalm şt r y l içerisinde 8 üyenin kura ile ç kan parsellerinden feragat etmesi sonucu 2 tam, 6 yar m parsel kooperatif uhdesine al nm şt r. Feragat eden üyelerin listesi aşağ dad r. SR ÜYE NO ADI SOYADI ADA PARSEL M2 HİSSE ORANI DİLEK DEMİRER TAM MERTOL SOYDAŞ TAM M.GÜRESEN ÖĞÜN / MEDİHA SONER / H. BASRİ KARAYAKAYLAR / BERRİN BİLGİNER / BEDİA ÖZATAĞAN / NİMET SÖYLEYENSOY / 2. C - MALİ DURUM VE MUHASEBE İŞLEMLERİ 1. Bilanço ve Gelir Gider Fark Hesab Kalemleri Hakk nda Genel Bilgiler: a - AKTİF VARLIKLAR AÇIKLAMASI : KASA 3.776,48 BANKALAR ,29 Ziraat Bankas K z lay ,73 Ziraat Bankas Akay 494,55 Ziraat Bankas Maltepe 2.111,02 Ziraat Bankas Dikili 2.005,59 Ziraat Bankas K z lay (Vadeli) ,00 Vak flar Bankas Yenişehir 3.849,16 İş Bankas Çandarl ,24 İş Bankas Çandarl (Vadeli) ,00 DİĞER HAZIR DEĞERLER 1.475,00 (POSTA ÇEKİ) TOPLAM HAZIR DEĞERLER ,77 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI ,00 Preston Hafriyat Ltd.Şti ,00 ORTAKLARDAN ALACAKLAR ,61 Aidatlar ,95 Gecikme Zamlar ,97 Emlak Vergisi ,70 Arsa Değişimi 192,80 Su Tüketiminden 2.492,68 Elektrik Tüketiminden 9.735,68 Tapu Masraflar ndan 458,33 Genel Ayd nlatma 296,50 AÇIKLAMA : 31/12/2010 Tarihli Ayr nt l Bilançoda Ortaklardan Alacaklar kaleminde yer alan ,61.-TL nin ,32.-TL s as l alacak, ,25.-tl si Gecikme Cezas olup Toplam : ,57.-TL si Tapulu İhraç ve İstifa durumunda olan 42 Kişiye aittir. 15

16 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ 5.782,00 Haldere Koyu 35 Ada Logar Kapağ 1.888,00 35 ve 36 Ada aras yol boyu taş duvar yap ,00 DEMİRBAŞLAR HESABI ,50 Yang n Hortumu 3.540,00 Yang n Hortumu Dolab 1.416,00 Sosyal Tesislere Gölgelik, Sahile Has r ,50 Şemsiye, Akvaryum koyuna Gölgelik, Arşive panjur (Kapakl ), Denize giriş iskeleye yap lanlar Kütüphane Raf, Pinpon Masas, Büro 3.200,00 Sehpas, kapakl Dolap b -PASİF KAYNAKLAR AÇIKLAMASI : SATICILAR HESABI 3.735,61 Fat-Sel Ltd.Şti. 833,20 Güzeloğullar Tar. Sulama İnş.Mlz.Ltd.Şti 2.902,41 DİĞER BORÇLAR ,03 Personele Borçlar 3.098,30 Ortak ve Ortak D ş Gelen Havaleler ,07 Remzi ÖNDER 225,00 Regaip AYDIN 1.363,66 ÖDENECEK VER. VE DİĞ. YÜKÜM ,24 Ödenecek Vergi ve Fonlar 1.902,22 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 2.991,02 ÖDENMEMİŞ SERMAYE (71.245,47) Sermaye Art ş ndan Ödenecek Olan (71.245,47) DÖNEM NET KARI (ZARARI) ( ,21) Dönem Net Zarar ( ,21) 16

17 c GELİR VE GİDERLER AÇIKLAMASI : GELİRLER ,10 Faiz Gelirleri 5,73 Gecikme Zamm ,22 Menkul K ymet Sat ş Karlar 160,41 Su Tüketiminden ,90 Elektrik Tüketiminden ,10 Emlak Vergisinden ,99 Tapu Masraflar ndan 1.945,73 Kanal Kat l m Pay Ve Ar tma Kat l m Pay 2.700,00 Elektrik Aboneliği 1.350,00 Su Aboneliği 2.625,00 Genel Ayd nlatma 2.888,50 Arsa Değişiminden 238,18 Baz istasyonu TURKCELL 6.412, Say l Kanun Gereği Sigorta İndirimi 2.568,48 Diğer Gelirler 45,66 17

18 GİDERLER ,31 Genel Kurul Giderleri ,65 Personel Ücretleri (Merkez+Çandarl ) ,09 Personel Ssk+Gelir Vergisi(Merkez+Çandarl ) ,45 Yönetim Kurulu Ücretleri ,00 Yönetim Kurulu Vergi 2.673,96 Denetim Kurulu Ücretleri 3.600,00 Denetim Kurulu Vergi 668,40 Telefon Giderleri 5.480,60 Elektrik Giderleri (Merkez+Çandarl ) ,50 Yak t Giderleri (Doğalgaz) 1.861,73 Su Giderleri 432,87 Apartman Ortak Giderleri 945,00 Hukuk Müşavirliği Giderleri ,50 Hukuk Müşavirliği Vergi 3.741,73 Mali Müşavir Giderleri ,00 Mali Müşavir Vergi 2.999,66 Mühendislik Giderleri 2.360,00 K rtasiye Bilgisayar Sarf Malz.Faks ve matbaa 5.829,27 Temizlik Giderleri 1.010,55 Banka Giderleri 1.709,51 Mahkeme Ve Noter Giderleri 2.401,49 Seyahat Ve Konaklama +Şehir İçi Ulaş m 3.017,92 Emlak Vergisi ,55 Akaryak t (Çandarl ) 727,04 Posta Giderleri 5.837,80 Tapu Ruhsat Giderleri 2.978,32 Kargo Giderleri 541,68 Sosyal Tesis Ve Merkez Tamir Bak m Onar m Gid ,49 Temsil Ve Ağ rlama Giderleri 867,86 Tesis ve Arazi Fotoğraf çekimi 367,50 Harc rah Giderleri 189,00 İlkyard m Giderleri 46,30 Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 459,06 Diğer Vergi Resim Harçlar 2.219,28 Toplam Amortisman Gideri ,55 NOT : Kanunen Kabul Edilmeyen giderler kaleminde yer alan 459,06.-TL Özel İletişim Vergisidir. (Telefon faturalar ) 18

19 2 Tutulan Defterler, Türleri, Noter Aç l ş ve Kapan ş Tasdikleri; Defterin Ad Tarih No.ve Noter (Aç l ş) Tarih No. Ve Noter (Kapan ş) 1 Yevmiye Defteri ANKARA 26.NOTER ANKARA 17.NOTER 2 Defter-i Kebir ANKARA 26.NOTER 3 Envanter Defteri ANKARA 26.NOTER ANKARA 17.NOTER 4 Yön.Krl.Kar.Def ANKARA 17.NOTER 3 - Dönem İçerisinde Gerçekleşen Toplam Gelir Ve Giderler: TOPLAM GELİRLER ,10 TOPLAM GİDERLER ,31 GELİR GİDER FARKI ( ,21) NOT:AMORTİSMAN GİDERLERİ ,55 TL TAHSİLATLAR ,21 Aidatlardan Tahsilat ,96 Sermaye Art ş ndan Tahsilat , Kooperatif Borçlar : BORÇLAR TOPLAMI ,88 Kavekl dere Vergi Dairesi Aral k Ay Vergisi (Ocak 2011 de Ödenecek) 1.902,22 SGK Primleri Borcu ( Aral k Ay SGK Primi olup 2011 Ocak Ay nda Ödenecek) 2.991,02 Ortak ve Ortak D ş Yap lan Havalelerden Olan Borçlar (Bilinmeyen Ortaklardan Olup Sonradan Kimden Geldiği Anlaş ld ğ nda Gerekli Mahsup İşlemi Yap lacakt r. Ortak D ş Gelen Havaleler İse İlgili Kişilere Ödenecektir.) ,07 Remzi ÖNDER 225,00 Regaip AYDIN 1.363,66 Personele Borçlar 3.098,30 Fat-Sel Ltd.Şti. 833,20 Güzel Oğullar Tar m İnşaat Mlz.Ltd.Şti ,41 19

20 5 Dönem içi Demirbaşlara İlişkin Bilgiler ; DEMİRBAŞLAR HESABI ,50 Yang n Hortumu (6 tak m 20 metre) 3.540,00 Yang n Hortumu Dolab (6 adet ) 1.416,00 Sosyal Tesislere Gölgelik, Sahile Has r ,50 Şemsiye, Akvaryum koyuna Gölgelik, Arşive panjur (Kapakl ), Denize giriş iskeleye yap lanlar Kütüphane Raf, Pinpon Masas, Büro 3.200,00 Sehpas, kapakl Dolap D - ORTAKLIK İŞLEMLERİ 1 Mevcut Ortaklar; Toplam Ortak Say s (Birden fazla arsas olan üyelerimiz dahildir) 1623 Kişi 2 Genel Kurulca Belirlenen Aidat Miktar, Ortaklardan Yap lan Aidat Tahsilat, Ortaklar n Aidat Borçlar ; Genel Kurulca Belirlenen Aidat Miktar Yap lan Aidat Tahsilat ,96 Ortaklar n Aidat Borcu ,95 3 Genel Kurul Karar ile belirlenen Gecikme Faiz Oran Usul ve Esaslar, Gecikme Faizi Tahakkuk ve Tahsilat Miktar ; Genel Kurulca Belirlenen Gec. Faiz Oran % 5 Y l içinde tahakkuk eden ,37 Y l içinde tahsil edilen , y l na Devir ,97 20

21 2011 YILINA AİT TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLER Kasa 3.776,48 Banka ,29 Posta Çeki 1.475,00 Aidat Gelirleri 2011 Y l (1623 X 25,00 X 12) ,00 Borçlu Ortaklardan Alacaklar (Aidat+Gecikme faizi+vs) ,61 Su Tüketiminden ,00 Elektrik Tüketiminden ,00 Emlak Vergisinden ,00 Tapu Masraflar ndan 1.500,00 Kanal Kat l m Pay Ve Ar tma Kat l m Pay 2.500,00 Elektrik Aboneliği 2.000,00 Su Aboneliği 2.000,00 Faiz Geliri 7.500,00 Baz İstasyonu (Turkcell) 7.000,00 Sermaye Art r m ndan Tahsil edilecek ,47 Diğer Gelirler 5.000,00 TOPLAM ,85 21

22 GİDERLER Genel Kurul Giderleri ,00 Personel Ücretleri (Merkez+Çandarl ) ,00 Personel Ssk+Gelir Vergisi(Merkez+Çandarl ) ,00 Yönetim Kurulu Ücretleri ,00 Yönetim Kurulu Vergi 4.000,00 Denetim Kurulu Ücretleri 3.600,00 Denetim Kurulu Vergi 1.600,00 Telefon Giderleri 7.150,00 Elektrik Giderleri (Merkez+Çandarl ) ,00 Yak t Giderleri (Doğalgaz) 4.000,00 Su Giderleri 1.500,00 Hukuk Müşavirliği Giderleri ,00 Hukuk Müşavirliği Vergi 5.250,00 Mali Müşavir Giderleri ,00 Mali Müşavir Vergi 3.650,00 Mühendislik Giderleri 5.000,00 K rtasiye Bilgisayar Sarf Malz Faks Ve Matbaa 9.500,00 Temizlik Giderleri 2.000,00 Banka Giderleri 5.000,00 Mahkeme Ve Noter Giderleri ,00 Seyahat Ve Konaklama +Şehir İçi Ulaş m 1.500,00 Emlak Vergisi ,00 Akaryak t (Çandarl ) 3.500,00 Posta Giderleri ,00 Kargo Giderleri 2.500,00 Çandarl Ve Merkez Tamir Bak m Onar m Gid ,00 Temsil Ve Ağ rlama Giderleri 5.000,00 Faiz Gelirlerinden Bankalarca kesilen Stopaj 1.500,00 Personel Tazminatlar ,00 Diğer Çeşitli Genel Giderler ,00 Diğer Vergi Resim Harçlar 5.000,00 Çandarl Yol Ve Diğer Yat r mlar ,85 TOPLAM ,85 NOT : 1- Bütçe tarihinden itibaren geçerlidir. 2- Yönetim Kurulu Bütçeden harcama yapmaya, yeni bölüm ve maddeler açmaya ve Maddeler aras nda aktarma yapmaya yetkilidir. 22

23 Say n Ortaklar; S.S EYKO ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİNİN 2010 YILINA İLİŞKİN DENETİM KURULU RAPORUDUR 1163 say l kooperatifler Kanununun 66. ve 67. maddeleri ile Ana Sözleşmemizin, denetim kuruluna verdiği yetki ve sorumluklar doğrultusunda, Kooperatifimizin 2010 y l na ilişkin iş, işlem ve hesaplar taraf m zdan ayr nt l olarak incelenmiştir. Yapt ğ m z incelemelerin sonuçlar n aşağ da belirtilen başl klar alt nda bilgilerinize sunuyoruz. A. Yönetim Kurulu ve Kooperatif Personeline İlişkin : 1. Yönetim Kurulu ayl k olağan toplant lar n düzenli olarak ve genellikle tam kadro olarak yapm şt r. Al nan Kararlar karar defterine işlenmiştir. 2. Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurulca belirlenen ayl k huzur hakk ile yolluk d ş nda ve belirlenen tutarlar n üzerinde bir ödeme yap lmam şt r ada 25 parselde bulunan metruk bina tarihli 2009 y l genel kurul gündeminin 14. maddesinde al nan karar ve genel kurulun yönetime verdiği yetki doğrultusunda sat lm şt r. 4. Yönetim kurulu üyeleri ile kooperatif memurlar n n kooperatif veya kooperatif konusuna giren bir ticari işlemleri olmam şt r. 5. Kooperatif personeline ödenen ücretler kapsam nda, ilgili sigorta primleri Sosyal Güvenlik Kurumuna tam ve zaman nda yat r lm şt r. 6. Yönetim kurulunun 2010 y l na ilişkin çal şma raporunun kooperatifin gerçek durumunu yans tt ğ görülmüştür. 7. Denetim Kurulu olarak Kooperatifin her türlü kay t ve belgelerinde yapt ğ m z incelemeler s ras nda, taraf m za yönelik herhangi bir s k nt yaşat lmam şt r. B. Ortakl k İşlemlerine İlişkin : 1. Genel Kurul toplant s na ilişkin ortaklar listesi, kooperatif ana sözleşmesinde belirtilen bilgileri içermektedir y l nda ortakl ğ sona erdirilen ortak olmam şt r. 3. Genel kurul toplant s na ilişkin düzenlenen ortaklar listesinin kooperatifin kay tlar na uygun olduğu görülmüştür. 4. Genel kurul toplant s na kat lma hakk bulunmayanlar (İstifa-İhraç) ortaklar listesinde yer almam şt r. C. Defter ve Belgeler Bölümü : 1. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyar nca tutulmas zorunlu olan Yevmiye Defteri, Defter-i Kebir, Envanter defteri, Yönetim Kurulu karar defteri ve Genel kurul karar defteri tutulmuştur. 2. Yevmiye ve envanter Defterlerinin noter aç l ş ve kapan ş onaylar,kanunda öngörülen süre içerisinde yap lm ş ve kay t nizam na uyulmuştur. 3. Defterler ile saklanmas zorunlu olan belgeler, Türk Ticaret Kanununda öngörülen süre ile saklanmaktad r. 4. Muhasebe kay tlar nda yer alan tahsilat ve ödemelerin tümü yasal belgelere dayanmaktad r. D. Bilanço, Gelir - Gider Fark Hesab ve Mali Durum : 1. Bilanço ve gelir-gider tablosu muhasebe standartlar ve ilkelerine uygun olup Kooperatifin muhasebe defterlerine göre haz rlanm şt r. 2. Bir önceki Genel Kurulda görüşülerek kabul edilen bütçe ile gerçekleşen bilançonun genellikle uygun olduğu görülmüştür. 3. Haz r değerler ile Menkul K ymetler bilançoda Dönen Varl klar bölümünde belirtilmiştir. 23

24 4. Kooperatifin alacaklar ; Üye aidatlar, Tapu masraflar, Emlak vergisi, Gecikme cezalar, Çandarl da evi olan üyelerden al nan su tüketimi, genel ayd nlatma, elektrik tüketimi kat l m pay, su ve elektrik aboneliği ile kanal ve ar tma kat l m pay ndan kaynaklanmaktad r. Alacaklar n takibi ve tahsili kooperatif avukatlar taraf ndan yap lmaktad r. Yap lan tahsilatlar kay tlara eksiksiz aktar lm ş, gecikme cezas tahakkuk ve tahsilatlar yap lm şt r. Kooperatif alacaklar n n büyük bir k sm İstifa ve ihraç nedeniyle art k Kooperatifin üyesi olmayan 42 kişinin hiçbir ödeme yapmamas ndan kaynaklanmaktad r ,57.-TL olarak hesaplanan ve Kooperatif ortağ durumunda olmayan bu 42 kişiden, Kooperatif Alacağ n n ayr larak ve farkl değerlendirilerek tahsili yoluna gidilmesi gerektiği kanaatindeyiz. 5. Vergi ve diğer yasal yükümlülükler tam ve zaman nda yerine getirilmiştir. 6. Genel yönetim giderlerinin usulüne uygun ve kooperatifin iş hacmiyle uyumlu olduğu görülmüştür. 7. Kooperatifin bilançosunda olumlu bir gelir gider fark oluşmam şt r. E. Kooperatifin Arsa Al m ve İnşaat Yap m Faaliyeti Yoktur: F. Sonuç Bölümü : Genel Kurulda üyelerimizin, Kooperatifin geleceği ile ilgili görüş, düşünce ve öneri geliştirmelerinin faydal olabileceği görüşündeyiz. Sonuç olarak, Kanun ve ana sözleşme doğrultusunda kooperatif işlemlerini yürüten yönetim kurulunun 2010 y l na ilişkin Bilanço;Envanter,Gelir-Gider hesaplar n n İbra edilmesini Genel Kurul tasvibine sunar z. Sayg lar m zla, Denetim Kurulu Üyeleri Mehmet YAVUZ Lütfiye ERSÖNMEZ 24

25 E - HUKUKİ FAALİYETLER 1. İDARE VE HUKUK MAHKEMELERİNDE AÇILAN DAVALAR: 1.Kooperatif üyelerinden Haşim ŞENYİĞİT taraf ndan aç lan 2009 y l bilançosunun ve 2010 y l tahmini bütçesinin iptali istemli dava, Ankara 4.Asliye Ticaret Mahkemesi nin 2010/404 E. kayd nda devam etmektedir. 2.Kooperatif üyelerinden Haşim ŞENYİĞİT taraf ndan aç lan 2006 y l bilançosunun ve tahmini bütçenin iptali istemli dava, Ankara 2.Asliye Ticaret Mahkemesi nin 2007/361 E.2008/406 K.say l karar ile k smen kabul ve k smen ret olarak sonuçlanm ş; karar, gerek kooperatif taraf ndan ve gerekse Haşim ŞENYİĞİT taraf ndan temyiz edilmiştir. Karar, Yarg tay taraf ndan onanm şt r. 3.Kooperatif taraf ndan, eski üyelerden ve hâlihaz rda kooperatif üzerinde taş nmaz bulunan ve bu haliyle kooperatif altyap ve imkânlar ndan faydalanmaya devam eden tapulu istifa konumundaki Eşref KILIÇ aleyhine Ankara 1.Sulh Hukuk Mahkemesi nin 2008/1962 E.kayd nda aç lan alacak davas reddedilmiş; karar taraf m zca temyiz edilmiştir. Dava, Yarg tay da temyiz aşamas ndad r. 4.a. Kooperatif üyelerinden Latif YABAŞ taraf ndan aç lan kur a çekiminin iptali istemli dava, halen Ankara 8.Asliye Ticaret Mahkemesi nin 2009/707 E. kay tl dosyas nda devam etmektedir. b. Ayn talep ile Zekiye YILDIZHAN ve Nihat YILDIZHAN taraf ndan Ankara 6. Asliye Ticaret Mahkemesi nde 2010/131 E. Say s ile aç lan dava kooperatif avukat n n talebi üzerine Ankara 8.Asliye Ticaret Mahkemesi dosyas ile birleştirilmiş ve her iki davada 2009/707 E. Say l dosyada devam etmektedir. 2.ORMAN BAKANLIĞI İLE DAVALI BÖLGE DURUMU ; a. Dan ştay nezdinde kesinleşmiş bulunan davam z ile ilgili olarak iç hukuk yollar tüketilmiş olduğundan A.İ.H.M.(Avrupa İnsan Haklar Mahkemesi) ye 04/02/2009 tarihinde müracaat edilmiştir. b. Dikili Asliye Hukuk Mahkemesi nde TAPU İPTALİ ve TESCİL yönünden aç lan 2006/260 E. say l dava, Dikili Kadastro mahkemesinin 2004/1 E. say l APLİKASYONA İTİRAZ davas n n sonucunu beklemektedir. 25

26 3.BORCU OLAN ORTAKLARLA İLGİLİ FAALİYETLER; a y l içerisinde 438 üyemize 1.İhtarname gönderilmiş ve bu ihtarname sonucu 256 üyemiz ödeme yükümlülüklerini yerine getirmiştir. Kalan 182 üyemize 2.İhtarnameler gönderilmiş ve bilahare ödemelerini yapmayan 102 kişi ile de telefon irtibat na geçilerek 23 kişinin ödeme yapmas sağlanm şt r. Kalan 79 kişi hakk nda 2011 Mart ay nda icra-i takibat başlat lmas karar al nm şt r. b ve 2009 y llar içerisinde icra takipleri başlat lm ş olup, çeşitli nedenlerle tahsilat yap lamayan işlemlere 2010 y l içerisinde de devam edilmiştir. c. Say n Yavuz SARIBAŞ ile ilgili tarihinde Ankara 17.İcra Md. 2008/10270 E. Say l dosya ile İcra-i takibat başlat lm ş olup tarihinde borca itiraz edilmiş ve tarihinde Kooperatif taraf ndan İtiraz n İptali davas aç lm şt r. Ankara 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin tarih ve 2010/594 K. ile bu dava kooperatif aleyhine sonuçlanm ş olup dava temyiz aşamas ndad r. d. İcra takibi gibi sevimsiz bir uygulaman n sizlere karş sorumluluklar yüklenmiş bizler için en son müracaat edilecek bir yol olduğu muhakkakt r. Hiç istemediğimiz halde üzülerek uygulamak zorunda kalacağ m z yasal işlemlere başvurulmamas için gereken hassasiyetin gösterilmesini, icraya verilmeniz halinde İCRA MASRAFLARI, TEMERRÜT, GECİKME FAİZLERİ VE AVUKATLIK ÜCRETİ v.b. ödeme durumunda kalmak suretiyle mağdur olabileceğiniz ve icra işlemlerinin başlamas ndan sonrada avukatlara hiçbir şekilde MÜDAHİL olunmayacağ n n bilinmesini ve bu nedenle ÖDEMELERİN zaman nda yap lmas n ÖNEMLE rica ederiz. 26

27 01 OCAK ARALIK 2010 TARİHLERİ ARASI ORTAKLIĞINI VE ARSASINI DEVREDENLERİN LİSTESİ SR NO ORT DEVİR EDEN DEVİR ALAN ADA- PARS. HİSSE NO SÜLEYMAN KAMAN ENVER KAMAN 186/32/310m2 TAM SÜLEYMAN KAMAN ENVER KAMAN 164/13/319m2 1/ CEVDET TUNAÇ BİLAL ÇELEBİ 3/17/320 m2 1/ NAZAN BOZKURT MUAMMER ÖDER 116/6/315m2 TAM NAZAN BOZKURT MUAMMER ÖDER 125/29/307m2 1/ MUSTAFA REMZİ MUAMMER ÖDER 115/26/302m2 TAM BOZKURT MUSTAFA REMZİ MUAMMER ÖDER 125/29/307m2 1/2 BOZKURT NEŞE ACAR NURETTİN ÇOBAN 59/5/309m2 1/ KAMER ACAR NURETTİN ÇOBAN 59/5/309m2 1/ ATİKA BAHÇECİ MELTEM GÜLDAL 116/5/386m2 1/ M.ALİ DEMİRÖZÜ ÖZGÜR YILMAZ 73/32/316m2 TAM M.ALİ DEMİRÖZÜ ÖZGÜR YILMAZ 59/19/330m2 1/ HASAN HÜSEYİN CEMİL TERZİ 124/4/300m2 TAM BİLGİN 2153 HASAN HÜSEYİN CEMİL TERZİ 132/2/300m2 1/2 BİLGİN AHMET KOCABAŞ MEHMET GÖNCÜ 36/32/354 m2 TAM 2462 AHMET KOCABAŞ MEHMET GÖNCÜ 24/13/345 m2 1/ SERDAR CAN ÖZDEMİR ADLAN ZENGİN 22/17/405 m2 1/ SAİM MÜMTAZ MUAMMER ÖDER 44/19/297m2 TAM ÇELİKER SAİM MÜMTAZ MUAMMER ÖDER 69/6/319m2 1/2 ÇELİKER HÜSNÜ ÖMER AKTAŞ MUSTAFA ÖZCAN 44/18/297 m2 TAM HÜSNÜ ÖMER AKTAŞ MUSTAFA ÖZCAN 124/8/300 m2 1/ RUKİYE ERMUMCU FAHRETTİN 120/9/312 m2 TAM ARSLAN RUKİYE ERMUMCU FAHRETTİN 133/18/331 m2 1/2 ARSLAN ARİF ULUDAĞ KAMİL KARAGÖZ 22/19/327 m2 TAM 27

28 FERHAT ZORLU TAHİR ZORLU 168/18/300m2 1/ ALİ RIZA KANDEMİR SALİM ÖKSÜZ 30/30/359m2 TAM ALİ RIZA KANDEMİR SALİM ÖKSÜZ 71/30/300m2 1/ TAHİR ZORLU CAFER AKAR 28/24/313m2 TAM TEVHİDE ANAYOL FULYA GÖKÇE 159/10/298m2 TAM TEVHİDE ANAYOL FULYA GÖKÇE 2 / 3 / 442 m 1/ SÜHEYLA ANARAT BİROL BİÇER 122/19/300m2 TAM A SÜHEYLA ANARAT BİROL BİÇER 119/8/300m2 TAM SÜHEYLA ANARAT BİROL BİÇER 164/9/319m2 TAM İSMET AKYOL MEHMET EROĞLU 27 / 11/300m2 1/ MUSTAFA EROL MEHMET EROĞLU 27 / 11/300m2 1/ İBRAHİM ÇILGIN MUSTAFA GEÇİT 165/12/313m2 TAM SARİYE ÖZBEK MEHMET OĞUZ 107/6/297 m2 1/ YAŞAR SEDEF EMİNE İLKİZ 32/12/300m2 TAM ÖLMEZ İSMAİL ÖZÇETİN FATİH ÇILĞIN 34/28/287m2 1/2 A MEHMET ÖZYALÇIN A.OĞUZ TOKALAK 74/27/346m2 1/ İNCİ ARINCI HAYDAR ÜNAL 163/13/312m2 1/2 A ALAEDDİN KIVILCIM FATİH ÇILĞIN 34/24/300m2 1/2 B KAMİL TAHİR SEVDA PALABIYIK 126/22/541m2 TAM KAMİL TAHİR SEVDA PALABIYIK 132/22/300m2 1/ FATMA ULU OLCAY ÖZBEK 131/9/342m2 1/ MEHMET EROĞLU ALİ TÜRKER 27/11/300m2 TAM İSRAFİL ÇILĞIN ALİ TÜRKER 28/2/551 m2 TAM SAKİNE NOYAN ALPASLAN 156/21/352 m2 TAM YEĞİNALTAY SAKİNE NOYAN ALPASLAN 1/12/326 m2 1/2 YEĞİNALTAY YILMAZ KAYPAK ULUÇ KAYPAK 184/27/300m2 1/2 A 5517 A KADİR BÜLENT KALYONCU ULUÇ KAYPAK 184/27/300m2 1/2 28

29 AHMET VEHBİ GÜLSEREN 111/8/452m2 TAM NALÇACI BUDANUR AHMET VEHBİ GÜLSEREN 129/23/327m2 1/2 NALÇACI BUDANUR HÜSNÜ ERHAN GÜÇLÜ AHMET METE 111/7/306m2 TAM GÜNEY HÜSNÜ ERHAN GÜÇLÜ AHMET METE 165/1/310m2 1/2 GÜNEY ARMAN GÜLER HÜLYA ÖZTÜRK 159/11/324m2 TAM ARMAN GÜLER HÜLYA ÖZTÜRK 184/25/300m2 1/ MEHMET SEVAL ABDULLAH 115/16/364m2 TAM MÜKAN ÇÖRDÜK MEHMET SEVAL ABDULLAH 184/29/300m2 1/2 MÜKAN ÇÖRDÜK YAŞAR ERİŞEL ESMA ÇİVRİL 60/13/316m2 1/ AHMET KOÇ MÜRÜVVET YİĞİT 192/15/305m2 1/ FATMANA TOKCAN MÜRÜVVET YİĞİT 192/15/305m2 1/ DOĞAN ADEM ÜNLÜ 60/24/309 m2 TAM YADİGARBİGÜN DOĞAN ADEM ÜNLÜ 190/10/320m2 1/2 YADİGARBİGÜN SADIK BÜYÜKBAYRAM İLKNUR MİNEZ 36/31/364m2 TAM SADIK BÜYÜKBAYRAM İLKNUR MİNEZ 184/19/325m2 1/ HASAN FEHMİ İLKNUR MİNEZ 184/19/325m2 1/2 BÜYÜKBAYRAM BEYTULLAH MUHARREM DENİZ 74/25/339 m2 TAM ÖNCELTEKİN GÜLHAN ERDOĞAN AHMET ÇOBAN 30/10/308m2 TAM ÖZDEN AKBAŞ MUSTAFA 185/20/302m2 TAM KAYHAN AYSEL SAĞLAM MUSTAFA 185/17/308m2 TAM KAYHAN ÖZDEN AKBAŞ MUSTAFA 162/16/429m2 TAM 1077 AYSEL SAĞLAM KAYHAN SELAHATTİN CENGİZ BEKİR ÖZER AY 71/14/326m2 1/ GÜLER AY BEKİR ÖZER AY 71/14/326m2 1/ HASAN FEHMİ EKREM ARABOĞA 36/30/330m2 TAM BÜYÜKBAYRAM KEMAL ŞAHİN EKREM ARABOĞA 36/11/415m2 TAM 1104 KEMAL ŞAHİN EKREM ARABOĞA 191/2/311m2 1/2 29

30 ÜNAL KOL AŞKIN CEBECİ 114/18/296m2 TAM 5195 ÜNAL KOL AŞKIN CEBECİ 117/14/305m2 1/ MUSTAFA BAŞKAL GANİME BAŞKAL 30/28/319m2 TAM 3241 MUSTAFA BAŞKAL GANİME BAŞKAL 162/23/305m2 1/ HÜSAMETTİN AHMET BUDAK 29/19/358m2 TAM ORALLAR 3784 HÜSAMETTİN AHMET BUDAK 71/4/345m2 1/2 ORALLAR DENİZ KANDEMİR MEHMET 124/7/300m2 TAM KIYASOĞLU MEHMET OĞUZ SERVET ODABAŞI 35/2/551m2 TAM FATMA MERAL SIRDAŞ FATİH ÇILĞIN 163/16/312m2 1/ ÜNAL DURAL FATİH ÇILĞIN 163/16/312m2 1/ ALİ ERDEM BELMA ERDEM 191/1/315m2 1/ DENİZ KANDEMİR BELMA ERDEM 191/1/315m2 1/ YÜKSEL ALPMAN FATİH ÇILĞIN 123/22/300m2 1/2 A İRFAN KAYIKÇI FATİH ÇILĞIN 164/4/319m2 1/ ŞENOL SOYUER ALPASLAN YEĞİNALTAY 3243 ŞENOL SOYUER ALPASLAN YEĞİNALTAY 106/13/303m2 TAM 127/6/325m2 1/2 30

31 SR NO ORT. NO 01 OCAK ARALIK 2010 TARİHLERİ ARASINDA TAPUSUNU ALAN ÜYELERİN LİSTESİ ADI VE SOYADI ADA PAR SEL M2 İKTİSAP TARİHİ HİSSE ATİYE ÇELİKOK /03/2010 TAM HAMDİ GÜNLÜ /03/2010 TAM ZÜBEYDE /03/2010 1/2 GARİPOĞLU YEŞİM GARİPOĞLU /03/2010 1/2 ÖZEN F.ATMA NEBAHAT /03/2010 TAM AKIN VARİSLERİ ULUS ÜZBEK /03/2010 TAM AYŞE CEVZA URAS /09/2010 TAM TUĞRUL AYDOĞDU /09/2010 TAM CEVAT AKAR /09/2010 TAM SEVİM AKŞİT /09/2010 TAM SEHER YALÇIN /09/2010 1/ ZEKİ YALÇIN /09/2010 1/ KEMAL NOVRUZOV /09/2010 TAM NURETTİN ÇOBAN /09/2010 TAM SALAH ÇORAL /09/2010 TAM ÖZGÜR YILMAZ /09/2010 TAM FATMA ULU /09/2010 TAM İBRAHİM DOĞAN /09/2010 TAM OSMAN RAFET GÖK /09/2010 TAM MUAMMER ÖDER /09/2010 TAM AYTEN SCHMİDT /09/2010 TAM DÜRDANE TÜRKAN /09/2010 TAM YÜCEER SEBAHATTİN /09/2010 TAM K.OKUTAN MUSTAFA GEÇİT /09/2010 TAM A ABBAS SÜHA ŞENKAL /09/2010 TAM YILDIRIM BOZKURT /09/2010 1/ ADİLE SÖZEN /09/2010 1/ MEHMET OĞUZ /09/2010 TAM NURGÜL BALABAN /09/2010 TAM ALİ SUHA UYAR /09/2010 TAM N.HATİCE ALTUĞ /09/2010 TAM EROL SIVIŞ /09/2010 TAM 31

32 İ.KÜRŞAD /11/2010 TAM DİKMEOĞLU ALGÜN ÖZSOY /11/2010 1/ ALİ ULVİ TURAL /11/2010 1/ HAMİDE SUSAM /11/2010 1/ AHMET ÇOBAN /11/2010 TAM MUHARREM DENİZ /11/2010 1/ RIDVAN ŞENER /11/2010 1/ MEHMET TOMO /11/2010 TAM FADİME ERDEMİR /11/2010 TAM İHSAN SARAÇGİL /11/2010 1/ OLCAY ÖZBEK /11/2010 TAM TUĞRUL AYDOĞDU /11/2010 TAM CANDAN AKÇAY /11/2010 TAM YAŞAR BEKTAŞ /11/2010 1/ MERİÇTAN /11/2010 TAM DİKMEOĞLU ELİF ŞAHİN /11/2010 1/ İBRAHİM DOĞAN /11/2010 TAM METİN S.TÜZÜNER /11/2010 TAM NİLÜFER BAYASLAN /11/2010 TAM ERDOĞAN GÜVERİ /11/2010 1/ REGAİP AYDIN /11/2010 TAM OSMAN İLHAN /11/2010 TAM ZEYNEP İLHAN /11/2010 TAM HÜSEYİN YILMAZ /11/2010 TAM EKREM ARABOĞA /12/2010 TAM EROL ERBAŞ /12/2010 TAM ABDULLAH ÇÖRDÜK /12/2010 TAM ZİYA KÜRÜMOĞLU /12/2010 TAM ÖMER ŞENEL /12/2010 TAM 32

33 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI y l nda olduğu gibi 2011 y l nda da masraflar en az düzeye getirilecek zorunlu harcamalar d ş nda harcama yap lmayacakt r. 2. Aidatlar Genel Kurulda belirlenen rakam üzerinden tahsil edilecektir. 3. Kanalizasyon,Elektrik,Su ve yollar n inşaas, bak m - onar mlar ve kilitli taş kaplamas maddi imkanlar el verdiği ölçüde yap lmaya devam edilecektir. 4. Sel sular n n zarars z bir şekilde denize ulaşmas için set,menfez ve kanal çal şmalar bütçe imkanlar içinde yerine getirilecektir. 5. Önceki y llarda olduğu gibi Tapusunu al p istifa etmek isteyen ortaklar n istifas kabul edilmeyecektir. 6. Orman alan ile ilgili karş l kl olarak aç lm ş bulunan ve bir k sm Dan ştay,yarg tay ve AİHM aşamas nda olan davalar n takibine devam edilecektir. 7. Ortaklar m z tapu almalar konusunda teşvik edilecektir. 8. Önceki y llarda olduğu gibi borcunu ödemeyen üyelerimiz hakk nda yasal işlemlere devam edilecektir. 9. Koylar m zdaki plajlar n iyileştirilmesi çal şmalar na devam edilecektir. 10. Bölgedeki Aplikasyon çal şmalar na devam edilecektir. 33

34 GENEL BİLGİLER YÖNETİM KURULU ERTAN ÇİÇEK VELİ AKKAYA AHMET ŞAHABİ DUMAN SADETTİN DEREKÖY BEKİR MARAŞ Başkan İkinci Başkan Muhasip Üye Üye Üye YEDEK ÜYELER Coşkun ESMER, M.Durdu ÜZÜMCÜ, Orhan ÖZKAN (5057), Suna ÖZDIRAZ, Mustafa BAŞKAL(Müteveffa) DENETİM KURULU Mehmet YAVUZ Lütfiye ERSÖNMEZ YEDEK ÜYELER Ahmet KOÇ Ali GÜRSOY KOOPERATİF HESAPLARININ BULUNDUĞU BANKA VE HESAP NUMARALARI BANKA İL VE ŞUBE IBAN NO HESAP NO T.C. ZİRAAT BANKASI ANKARA KIZILAY TR T.C ZİRAAT BANKASI ANKARA MALTEPE TR T.C ZİRAAT BANKASI İZMİR DİKİLİ TR T. VAKIFLAR BANKASI ANKARA YENİŞEHİR TR T. İŞ BANKASI İZMİR ÇANDARLI TR POSTA ÇEKİ HESABIMIZ POSTA ÇEKİ HESAP NO : ÇOK ÖNEMLİ NOT : 1-) Gerek Bankalara gerekse posta çeki hesab na para yat r rken ADINIZI, SOYADINIZI ve ORTAK NUMARANIZI yazd r p, EYKO ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ ibaresinin doğru bir şekilde yaz ld ğ n KONTROL EDİNİZ. Ad Soyad ve Üye Numaras belirtilmeyen üyelerimizin gönderdikleri paralar BİLİNMEYEN ÜYELER bölümüne al nmakta, EYKO ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ ibaresinin kontrol edilmemesi durumunda, yat r lan paralar ELKO, ERKO vs. gibi benzer isimdeki Kooperatif hesab na geçmektedir. Her iki durumda da üyelerimizin aleyhine maddi kay plar ortaya ç kmaktad r. 2-) ADRES VE TELEFON DEĞİŞİKLİKLERİNİ LÜTFEN YAZILI OLARAK KOOPERATİF MERKEZİMİZE BİLDİRİNİZ. Baz üyelerimiz bu bildirimleri yapmad klar ndan kendilerine ulaşmam z mümkün olamamaktad r. 34

35 EMLAK VERGİLERİ ; Geçen y lda olduğu gibi Tapusunu alan ortaklar ve Tapusunu almayan ortaklar n Emlak vergisi miktarlar aşağ ya ç kar lm şt r Y l Emlak Vergisi I. ve II. taksitine ilişkin bilgiler aşağ daki gibidir; TAPULU ORTAKLARIMIZ Belediye ye ödeyeceğine ilave olarak Kooperatife ödeyeceği Vergi Miktar : Tapusu olan ortaklar m z Çandarl Belediyesine ödeyeceklerinin d ş nda, Kooperatifimizin uhdesinde bulunan boş parseller ve dağ t lan 1/2 parseller için, Kooperatife ödeyeceği miktar aşağ da belirtilmiştir Tutar Son Ödeme Tarihi 2011 Y l Emlak Verg. I. Taks. : 14,50.-TL 31 / 05 / Y l Emlak Verg. II. Taks. : 14,50.-TL 30 / 11 / 2011 Tapusu olan ortaklar m z kendi arsalar n n Emlak Vergisi ödemelerini Çandarl Belediyesinin / 114 nolu telefonunu arayarak arsalar n n Vergi Borcunu öğreneceklerdir. Öğrendiğiniz Vergi Borcunu Çandarl Belediyesinin hesap numaras na ödemeniz gerekmektedir. Çandarl Belediyesi Posta Çeki Hesap Numaras TAPUSU OLMAYAN ORTAKLARIMIZ Ödeyeceği Vergi Miktar : Tutar Son Ödeme Tarihi 2011 Y l Emlak Verg. I. Taks. : 49,00.-TL 31 / 05 / Y l Emlak Verg. II. Taks. : 49,00.-TL 30 / 11 / 2011 Tapusu olmayan ortaklar m z n 2011 Y l Emlak Vergisi I. ve II. taksitine ilişkin Vergi Yükünü sadece Kooperatif hesab m za yat rmalar gerekmektedir. KOOPERATİF HESAPLARININ BULUNDUĞU BANKA VE HESAP NUMARALARI BANKA İL VE ŞUBE IBAN NO HESAP NO T.C. ZİRAAT BANKASI ANKARA KIZILAY TR T.C ZİRAAT BANKASI ANKARA MALTEPE TR T.C ZİRAAT BANKASI İZMİR DİKİLİ TR T. VAKIFLAR BANKASI ANKARA YENİŞEHİR TR T. İŞ BANKASI İZMİR ÇANDARLI TR POSTA ÇEKİ HESAP NUMARASI : Not: Lütfen ödeme yaparken ad n z, soyad n z ve ortak numaran z belirtiniz. Son Ödeme tarihinde ödenmeyen Emlak Vergileri için T.C Maliye Bakanl ğ nca tespit edilen ayl k %2 gecikme cezas uygulanmaktad r. YÖNETİM KURULU 35

36 TAPU TALEP DİLEKÇESİ S.S. EYKO ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NA Kooperatifinizin..no lu ortağ y m. Bu ortakl ğ ma Kay tl..ada, parsel,.m2 taş nmaz n, 29/05/1988 tarihli Genel Kurul Karar Uyar nca tapuda ad ma tescili için gereğini arz ederim. Sayg lar mla. Ev Adresi : Tarih :./ / Ad soyad : İmza : Tel : İş adresi : Tel : Cep tel : EKLERİ : 1) 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi 2) 1 Adet tapu talep formu 3) T.C. Kimlik numaras 4) 50 TL Banka dekontu veya posta çeki koçan 36

37 TAPU TALEP FORMU S.S. EYKO ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NA Bestekar Sk. No: 18/3 Kavakl dere / ANKARA Kooperatifinizin..no lu ortağ y m say l kooperatifler kanunu ve bu kanunun baz maddelerini değiştiren 3476 say l kanun ile kooperatif ana sözleşmesinde yer hükümler ve bu hükümler kapsam nda y ll k olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplant lar nda al nan kararlara kooperatif ortağ olarak aynen uymay taahhüt ediyorum. Diğer taraftan, ortağ n yerine getirmesi gerektiği vecibelerden, ortakl k işlemleri ile ilgili kooperatife olan borçlar m zaman nda ödeyeceğimi taahhüt ediyorum, ödemediğim takdirde kooperatif Yönetim Kurulu nun bu borçlar m icra yoluyla tahsil etme yetkisini kabul ediyorum. Ortakl ğ ma kay tl..ada,..parsel, m2 taş nmaz n, 29/05/1988 Genel Kurul Karar Uyar nca tapuda ad ma tescili için gereğini arz ederim. Sayg lar mla. Ev Adresi : Tarih :./ / Ad soyad : Artak No : İmza : Tel : İş adresi : Tel : Cep tel : 37

38 38

39 39

40 40

S.S. BAHÇEL EVLER BARI ARSA ve KONUT YAPI KOOPERAT F ANKARA 2008 YILI ÇALI MA RAPORU 2008 YILI DENETLEME KURULU RAPORU

S.S. BAHÇEL EVLER BARI ARSA ve KONUT YAPI KOOPERAT F ANKARA 2008 YILI ÇALI MA RAPORU 2008 YILI DENETLEME KURULU RAPORU S.S. BAHÇEL EVLER BARI ARSA ve KONUT YAPI KOOPERAT F ANKARA 2008 YILI ÇALI MA RAPORU 2008 YILI DENETLEME KURULU RAPORU 03 MAYIS 2009 SAAT : 10.00 MUSTAFA KEMAL MAHALLES TEVF K F KRET L SES ÇOK AMAÇLI TOPLANTI

Detaylı

ZAMAN HİZMET ZAMANIDIR

ZAMAN HİZMET ZAMANIDIR S.S. İSTANBUL DERİ MAMÜLLERİ TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ DERSANKOOP YILLIK ÇALIŞMA RAPORU Tel: 0212 549 91 67 Fax: 0212 549 91 69 ZAMAN HİZMET ZAMANIDIR YILLIK ÇALIŞMA RAPORU 01 DERSANKOOP YILLIK ÇALIŞMA

Detaylı

S.S. BAHÇELİEVLER BARIŞ ARSA ve KONUT YAPI KOOPERATİFİ ANKARA 2009 YILI ÇALIŞMA RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU

S.S. BAHÇELİEVLER BARIŞ ARSA ve KONUT YAPI KOOPERATİFİ ANKARA 2009 YILI ÇALIŞMA RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU S.S. BAHÇELİEVLER BARIŞ ARSA ve KONUT YAPI KOOPERATİFİ ANKARA 2009 YILI ÇALIŞMA RAPORU 2009 YILI DENETLEME KURULU RAPORU 02 MAYIS 2010 SAAT : 10.00 Mustafa Kemal Mahallesi Barış Sitesi 2104.Sokak Yönetim

Detaylı

S.S. BAHÇELİEVLER BARIŞ ARSA ve KONUT YAPI KOOPERATİFİ ANKARA 2010 YILI ÇALIŞMA RAPORU 2010 YILI DENETLEME KURULU RAPORU

S.S. BAHÇELİEVLER BARIŞ ARSA ve KONUT YAPI KOOPERATİFİ ANKARA 2010 YILI ÇALIŞMA RAPORU 2010 YILI DENETLEME KURULU RAPORU II S.S. BAHÇELİEVLER BARIŞ ARSA ve KONUT YAPI KOOPERATİFİ ANKARA 2010 YILI ÇALIŞMA RAPORU 2010 YILI DENETLEME KURULU RAPORU 01 MAYIS 2011 SAAT : 10.00 Mustafa Kemal Mahallesi Tevfik Fikret Lisesi Çok Amaçlı

Detaylı

S.S. GÖKSU EVLERİ ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ 30.Dönem Yönetim ve Denetim Kurulu. Yönetim Kurulu

S.S. GÖKSU EVLERİ ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ 30.Dönem Yönetim ve Denetim Kurulu. Yönetim Kurulu 1 S.S. GÖKSU EVLERİ ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ 30.Dönem Yönetim ve Denetim Kurulu Yönetim Kurulu Soldan; Üye Aydan Finci, Muhasip Üye Ramazan Öncü, Başkan T.Tonguç Özdemir, Üye SunaTitiz,2.Başkan Ö.Bülent

Detaylı

6. DÖNEM 2. OLAĞAN TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTISI

6. DÖNEM 2. OLAĞAN TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTISI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI 6. DÖNEM 2. OLAĞAN TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTISI 2009 YILI 17-18 NİSAN 2010 ALANYA / ANTALYA 1 İ Ç İ N D E K İ L E R Temsilciler Kurulu Toplantısı Gündem

Detaylı

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile Başbakanlığın 11.12.1992 tarih ve 2366 sayılı yazısına ekli

Detaylı

KURUMU 2012 YILI RAPORU

KURUMU 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih, 6085 sayılı Kanun ile 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme

Detaylı

ORMA. ORMAN MAHSÜLLERİ İNTEGRE SANAYİ ve TİCARET A.Ş. FAALİYET RAPORU 42. FAALİYET DÖNEMİ

ORMA. ORMAN MAHSÜLLERİ İNTEGRE SANAYİ ve TİCARET A.Ş. FAALİYET RAPORU 42. FAALİYET DÖNEMİ ORMA ORMAN MAHSÜLLERİ İNTEGRE SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2011 FAALİYET RAPORU 42. FAALİYET DÖNEMİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. GİRİŞ... 3 ŞİRKET BİLGİLERİ... 4 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU ve FAALİYET KONUSU...

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU BANKACILIK HİZMETLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Aç klama: Ekte Fibabanka Anonim Şirketi Bankac l k Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Sözleşme ) metni yer almaktad r. Sözleşme aleyhinize ayk r olabilecek

Detaylı

Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16

Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Adres: Necatibey Caddesi Deniz İşhanı No:58/10 Maltepe/ANKARA Tel : 0-312- 231 37 15 GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ ANONİM

Detaylı

ELLİÜÇÜNCÜ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

ELLİÜÇÜNCÜ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ İÇİNDEKİLER ELLİÜÇÜNCÜ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ I. GİRİŞ 1 A. RAPORUN DÖNEMİ 1 B. ORTAKLIĞIN ÜNVANI 1 C. YÖNETIM KURULU ÜYELERİ 1 D. DENETLEME KURULU 1 E. KAR PAYI DAĞITIMI 2 F. HİSSE SENETLERİMİZİN

Detaylı

VERGİSEL İŞLEMLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

VERGİSEL İŞLEMLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ ANKARA SERBEST MUHASEBEC MAL MÜfiAV RLER ODASI (CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ANKARA) VERGİSEL İŞLEMLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Hasan ALTUNCU İç Denetçi - E. Vergi Denetmeni Zafer KÜTÜK Vergi

Detaylı

FAALİYET RAPORU. 7. Dönem 3. Olağan Temsilciler Kurulu Toplantısı. 28-29 Nisan 2015 Alanya / Antalya

FAALİYET RAPORU. 7. Dönem 3. Olağan Temsilciler Kurulu Toplantısı. 28-29 Nisan 2015 Alanya / Antalya FAALİYET RAPORU 2014 7. Dönem 3. Olağan Temsilciler Kurulu Toplantısı 28-29 Nisan 2015 Alanya / Antalya Hayatın her anında, üyesinin yanında 71. Yılımızda 265.187 Üye Sayısına; Bize Olan Güveniniz Sayesinde

Detaylı

S.S.BAYINDIR KONUT YAPI KOOPERATİFİ

S.S.BAYINDIR KONUT YAPI KOOPERATİFİ S.S.BAYINDIR KONUT YAPI KOOPERATİFİ Mebusevlerİ Ay ten Sokak Nu.: 30/6 06100 Tandoğan - ANKARA Tel: 213 48 88 Fax: 222 18 84 Sayı : 2013/.04 20.03.2013 Konu: Yılı Faaliyet Raporu Hk. YÖNETİM KURULU YILLIK

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU 2012 YILI RAPORU

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMUU 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 Sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 24.10.2013

Detaylı

S.S. GÖKSU EVLERİ ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ 29.Dönem Yönetim ve Denetim Kurulu Yönetim Kurulu

S.S. GÖKSU EVLERİ ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ 29.Dönem Yönetim ve Denetim Kurulu Yönetim Kurulu 29.DÖNEM 1 S.S. GÖKSU EVLERİ ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ 29.Dönem Yönetim ve Denetim Kurulu Yönetim Kurulu Aydan FİNCİ, Ramazan ÖNCÜ, Başkan T.Haluk SEYHUN, T.Tonguç ÖZDEMİR, Erol ÖCALIR Denetim Kurulu

Detaylı

2011 FAALİYET RAPORU

2011 FAALİYET RAPORU 2011 FAALİYET RAPORU ÖĞRETMENLER, YENİ NESİL SİZİN ESERİNİZ OLACAKTIR. İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır

Detaylı

TASFİYE HALİNDE M E G E S BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2 0 1 3 YILI

TASFİYE HALİNDE M E G E S BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2 0 1 3 YILI TASFİYE HALİNDE M E G E S BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2 0 1 3 YILI ALTINCI TASFİYE DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU/TASFİYE MEMURLUĞU FAALİYET RAPORLARI KURTKÖY SANAYİ MAHALLESİ HIZIR REİS CADDESİ

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012

01.01.2012-31.12.2012 BERGAMA BELED YES FAAL YET RAPORU 01.01.-31.12. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o dü ünceyle, dü ünüp çal may görev edinmelidir. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Sevgili

Detaylı

MARMARABİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

MARMARABİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU MARMARABİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Marmarabirlik Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Firma Bilgileri Firma Unvanı : MARMARABİRLİK Tarım Ürünleri

Detaylı

Sayın Üyemiz, Saygılarımla, Ahmet Hikmet SÖNMEZ Oda Başkanı

Sayın Üyemiz, Saygılarımla, Ahmet Hikmet SÖNMEZ Oda Başkanı Sayın Üyemiz, Meslek örgütü olarak; seçimlerle geçen bir yılı uğurlarken; yeni yıla, yepyeni umutlarla adım atıyoruz. Seçimler neticesinde, Oda yönetimini devralan kadrolarımız, meslek örgütümüzde öteden

Detaylı

2007 YILLIK FAALİYET RAPORU

2007 YILLIK FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULUNUN 10 NİSAN 2008 TARİHİNDE YAPILAN 341. TOPLANTISINDA KABUL EDİLEREK GENEL KURULA SUNULMUŞTUR. 2007 YILLIK FAALİYET RAPORU 2007 YILI İDARE MECLİSİ VE MURAKIP RAPORLARI, MALİ TABLOLARI, BAĞIMSIZ

Detaylı

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI SUNUŞ... 3 YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARININ GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI BA IMSIZ NCELEME RAPORU Yönetim Kurulu na Giri EVG Yat r m Ortakl A.. nin ( irket ) ekte yer alan

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MALİ İŞLER YÖNERGESİ. Merkez Konsey in 08/09/2013 Tarihli Kararı ile kabul edilerek 01/10/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MALİ İŞLER YÖNERGESİ. Merkez Konsey in 08/09/2013 Tarihli Kararı ile kabul edilerek 01/10/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir 9 786055 867768 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MALİ İŞLER YÖNERGESİ Merkez Konsey in 08/09/2013 Tarihli Kararı ile kabul edilerek 01/10/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir Türk Tabipleri Birliği Mali İşler Yönergesi

Detaylı

: S.S. KARGEN SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ

: S.S. KARGEN SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ S.S. KARGEN SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU 2012 YILI ÇALIŞMA RAPORU a) Genel bilgiler; Unvanı Tüzel kişilik kazandığı tarih : S.S. KARGEN SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ : 03.09.1993 Tarihinde S.S. KARGEN

Detaylı

U1.Ub.ZUU İ - 1.U.ZUU. MALİ FAALİYET RAPORU DENETLEME KURÜflJ ve 01.04.2003 - Ö5 YILLARI BUTÇESP. um l.nestm -- ------

U1.Ub.ZUU İ - 1.U.ZUU. MALİ FAALİYET RAPORU DENETLEME KURÜflJ ve 01.04.2003 - Ö5 YILLARI BUTÇESP. um l.nestm -- ------ U1.Ub.ZUU İ - 1.U.ZUU MALİ FAALİYET RAPORU DENETLEME KURÜflJ ve 01.04.2003 - Ö5 YILLARI BUTÇESP um l.nestm -- ------ TÜRKIYE BAROLAR B İRLİÖİ 27, OLAĞAN GENEL KURUL TRABZON 01.05.2001-31.03.2003 MALİ FAALİYET

Detaylı

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE ANKARA ECZACI ODASI

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE ANKARA ECZACI ODASI TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE ANKARA ECZACI ODASI 1 TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE ANKARA ECZACI ODASI OLAĞAN SEÇİMSİZ GENEL KURUL YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU MALİ RAPOR ve DENETLEME KURULU RAPORU

Detaylı

band rma gübre fabrikalar a.. ÖDENM SERMAYE : 3.000.000.-YTL. MERKEZ : STANBUL

band rma gübre fabrikalar a.. ÖDENM SERMAYE : 3.000.000.-YTL. MERKEZ : STANBUL band rma gübre fabrikalar a.. KAYITLI SERMAYE : 10.000.000.-YTL. ÖDENM SERMAYE : 3.000.000.-YTL. MERKEZ : STANBUL 37. YIL 29 MART 2007 PER EMBE SAAT: 11.00 DE TOPLANAN H SSEDARLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA

Detaylı