EYKO ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ 2010 YILI ÇALIŞMA RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EYKO ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ 2010 YILI ÇALIŞMA RAPORU"

Transkript

1 EYKO ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ 2010 YILI ÇALIŞMA RAPORU 32 Bestekar Sokak 18/3 Kavaklıdere / ANKARA (06680) Tel: (0312) Faks: (0312) Web: 1

2 Atatürk Diyor ki; Kanaatim odur ki muhakkak surette birleşmede kuvvet vard r. Kooperatif yapmak, maddi ve manevi kuvvetleri, zeka ve maharetleri birleştirmektir. Yoksa, bir zay f ile bir kuvvetlinin birleşmesinden bahsetmiyorum. Birleşmenin böylesi, zay f olan n kuvvetliye esir olmas demektir Mustafa Kemal ATATÜRK S.S EYKO YÖNETİM KURULU Ertan ÇİÇEK Başkan Veli AKKAYA Ahmet Şahabi DUMAN Sadettin DEREKÖY Bekir MARAŞ İkinci Başkan Muhasip Üye Üye Üye S.S EYKO DENETİM KURULU Mehmet YAVUZ Lütfiye ERSÖNMEZ 2

3 İÇİNDEKİLER A - GENEL BİLGİLER... 5 Genel Kurul Toplantısı Tarihi... 6 Genel Kurul Salonuna Ulaşım... 6 Genel Kurula Çağrı... 7 Gündem... 8 B YÖNETİM VE DENETİM KURULU İLE PERSONEL BİLGİLERİ... 9 (1) Yönetim Kurulu Üyeleri... 9 (2) Denetim Kurulu Üyeleri... 9 (3) Personel Adı Soyadı... 9 (4) Muhasebeci ve Avukatlar Adı Soyadı... 9 (5) Önceki Dönem Bütçe Kalemlerindeki Gerçekleşmeler Ayrıntılı Bilanço (Aktif Varlıklar) Ayrıntılı Bilanço (Pasif Kaynaklar) Ayrıntılı Gelir Tablosu (6) Faaliyet Dönemine İlişkin Değerlendirme ve Geleceğe Yönelik Beklentiler. 14 Yönetim Kurulu Çalışma Raporu Aidatlar Alt Yapı ve Yolların Bakım ve Onarımı Tapusunu Alıp İstifa Eden ve İhraç Edilen Ortaklar Ortakların Tapularını Almalarının Teşviki İnşaatını Kendisi Yapmak İsteyen Üyeler Aidatını Ödemeyen Üyeler Kooperatif Uhdesindeki Boş Parsellerin Değerlendirilmesi C- MALİ DURUM VE MUHASEBE İŞLEMLERİ Bilanço ve Gelir Gider Farkı Hesabı Kalemleri Hakkında Genel Bilgiler a. Aktif Varlıklar Açıklaması b. Pasif Kaynaklar Açıklaması c. Gelir ve Giderler Açıklaması Tutulan Defterler,Türleri,Noter Açılış ve Kapanış Tasdikleri Dönem İçerisinde Gerçekleşen Toplam Gelir ve Giderler

4 4. Kooperatif Borçları Dönem İçi Demirbaşlara İlişkin Bilgiler D- ORTAKLIK İŞLEMLERİ Mevcut Ortaklar Genel Kurulca Belirlenen Aidat Miktarı,Ortaklardan Yapılan Aidat Tahsilatı, Ortakların Aidat Borçları Genel Kurul Kararı İle Belirlenen Gecikme Faiz Oranı Usul ve Esasları, Gecikme Faizi Tahakkuk ve Tahsilat Miktarı Yılı Tahmini Bütçe (Gelirler) Yılı Tahmini Bütçe (Giderler) Yılı Denetim Kurulu Raporu E- HUKUKİ FAALİYETLER İdare ve Hukuk Mahkemelerinde Açılan Davalar Orman Bakanlığı İle Davalı Bölge Durumu Borcu olan Ortaklarla İlgili Faaliyetler Ortaklığını Ve Arsasını Devreden Üyelerin Listesi Tapusunu Alan Üyelerin Listesi Yılı Çalışma Programı Genel Bilgiler Emlak Vergileri Tapu Talep Dilekçesi Örneği Tapu Talep Formu Örneği Arazi Krokisi

5 S.S.EYKO ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU A - GENEL BİLGİLER Kooperatifin Ad : S.S. EYKO ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ Kuruluş Tarihi : Ticaret Sicil No : Adresi : Bestekar sokak 18/3 Kavakl dere/ankara Telefon No : Fax : Web : 5

6 GENEL KURUL TOPLANTISI TARİH : 22 MAYIS 2011 PAZAR SAAT : 11:00 YER : ERDAL DÜĞÜN SALONU (AKAR OTELİ YANI ) G.M.K. BULVARI NO: 107/B MALTEPE/ANKARA Tel : GENEL KURUL SALONUNA ULAŞIM OTOBÜS: 297 NUMARALI ABİDİNPAŞA- BATIKENT HALK OTOBÜSÜ (MALTEPE DURAĞI) NUMARALI MAMAK- MALTEPE -BATIKENT HALK OTOBÜSÜ (MALTEPE DURAĞI) 340 NUMARALI EGE MAHALLESİ BEŞEVLER BELEDİYE OTOBÜSÜ (MALTEPE DURAĞI) ANKARAY: MALTEPE İSTASYONU (HERİKİ YÖNDEN) GÜLSEREN SOKAK ÇIKIŞI 6

7 GENEL KURULA ÇAĞRI S.S EYKO ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ Bestekar Sokak No: 18/3 Kavakl dere / ANKARA KONU : 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI Say n Ortağ m z; 1163 say l Kooperatifler Kanunu ve Kooperatif Ana Sözleşmesi gereğince Kooperatifimizin 2010 y l na ilişkin OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 22 MAYIS 2011 PAZAR GÜNÜ SAAT 11:00 de : ERDAL DÜĞÜN SALONU (AKAR OTELİ YANI) G.M.K. BULVARI NO: 107/B MALTEPE/ANKARA Adresinde ve aşağ da yaz l gündemle yap lmas Yönetim Kurulumuzca kararlaşt r lm şt r. Yasal çoğunluk sağlanamad ğ takdirde ikinci toplant 29 MAYIS 2011 PAZAR GÜNÜ ayn yer ve saatte yap lacakt r. Değerli Üyemiz; Genel Kurullar mali aç dan Kooperatifimize büyük bir yük getirdiğinden, İkinci toplant gününe kalmadan 22 MAYIS 2011 tarihinde mutlaka toplanal m. Ayr ca Genel Kurulda al nan kararlar Genel Kurula kat lmayan üyelerimizi de bağlad ğ ndan Genel Kurula kat lman z sizin için yararl olacakt r. ZORUNLU NEDENLERLE TOPLANTIYA KATILAMAYACAK İSENİZ EK TE SUNULAN ÖRNEK YETKİ BELGESİ İLE KENDİNİZİ MUTLAKA TEMSİL ETTİRİNİZ. Değerli Üyeler, Genel Kurul Gündem konular bitinceye kadar lütfen toplant salonundan ayr lmay n z. Ertan ÇİÇEK Başkan Veli AKKAYA Ahmet Şahabi DUMAN Sadettin DEREKÖY Bekir MARAŞ İkinci Başkan Muhasip Üye Üye Üye 7

8 GÜNDEM 1- Yoklama ve aç l ş, 2- Sayg duruşu ve İstiklal Marş, 3- Genel Kurul Başkanl k Kurulu (Divan) Seçimi, (1 başkan, 2 sekreter üye ) 4- Yönetim Kurulu çal şma raporu sunumu, 5- Denetim kurulu raporunun okunmas, 6- Bilanço ve gelir-gider hesaplar n n sunumu, 7- Çal şma raporu, bilanço gelir-gider hesaplar ile Denetim Kurulu raporlar n n görüşülmesi, 8- Çal şma raporu, bilanço gelir-gider hesaplar ile Denetim Kurulu raporlar n n ayr ayr oylanarak ibra edilmesi, y l tahmini bütçesi ve taslak çal şma program n n okunmas ve karara bağlanmas, 10- Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi, 11- Aidat Gecikme cezas oranlar n n %5 den %3 e düşürülmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 12- Çandarl da evi olan üyelerin harcam ş olduklar su miktar n n belirlenebilmesi ve bedelinin üyelerden al nmas için su sayaçlar tak lmas, su tüketim bedelinin harcanan elektrik, terfi depolar ve su pompalar n n bak m- onar m, parça değişikliği, amortisman v.b giderler nazar- dikkate al narak yap lacak MALİYET HESABINA göre dört ayda bir tahsil edilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 13- Dilek, Temenniler ve Kapan ş. 8 B -YÖNETİM VE DENETİM KURULU İLE PERSONEL BİLGİLERİ Y ll k Ödemeler

9 B -YÖNETİM VE DENETİM KURULU İLE PERSONEL BİLGİLERİ (1) Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Dönemi Y ll k Ödemeler Toplam 1 Ertan ÇİÇEK ,00 2 Veli AKKAYA ,00 3 Ahmet Şahabi DUMAN ,00 4 Sadettin DEREKÖY ,00 5 Bekir MARAŞ ,00 (2) Denetim Kurulu Üyeleri Görev Dönemi Y ll k Ödemeler Toplam 1 Lütfiye ERSÖNMEZ ,00 2 Mehmet YAVUZ ,00 (3) Personel Ad Soyad Görevi Y ll k Ödemeler Toplam 1 Mehmet Veysi ORUÇ (Sigortal ) Mrk.İd.Md ,16 2 Funda DEMİRBACAK (Sigortal ) Ön Muhasebe ,77 3 Fatma AKDERE (Sigortal ) Görevli 8.095,13 4 Regaip AYDIN (Sigortal ) Çandarl Blg.S ,78 5 Mehmet OĞUZ (Sigortal ) Elektrik Tek ,18 6 Yaşar KURKAZ (Sigortal ) Traktör Şöf ,07 (4) Muhasebeci ve Avukatlar Ad Soyad Görevi Y ll k Ödemeler Toplam 1 Nagihan ŞİT (Sözleşmeli) Mali Müşavir ,00 2 Sinan TAŞ (Sözleşmeli) Avukat ,00 3 İhsan TURGUT (Sözleşmeli) Avukat 6.300,00 4 Nuri GÜNDÜZ (D şar dan Orman Davas ) Avukat 1.837,50 9

10 (5) Önceki Dönem Bütçe Kalemlerindeki Gerçekleşmeler: GELİRLER ÖNGÖRÜLEN GERÇEKLEŞEN Aidat Gelirleri 2010 Y l (1627 X 37,50 X 12) , ,18 Borçlu Ortaklardan Alacaklar (Aidat+Gecikcz+Vs) ,47 Su Tüketiminden , ,90 Elektrik Tüketiminden , ,10 Emlak Vergisinden , ,99 Tapu Masraflar ndan 5.000, ,73 Kanal Kat l m Pay Ve Ar tma Kat l m Pay 6.000, ,00 Elektrik Aboneliği 3.000, ,00 Su Aboneliği 6.000, ,00 Faiz Geliri 1.000,00 5,73 Diğer Gelirler 5.000, ,43 Sermaye Art r m ndan Ödenecek , ,25 TOPLAM , ,31 GİDERLER ÖNGÖRÜLEN GERÇEKLEŞEN Genel Kurul Giderleri , ,65 Personel Ücretleri (Merkez+Çandarl ) , ,09 Personel Ssk+Gelir Vergisi(Merkez+Çandarl ) , ,45 Yönetim Kurulu Ücretleri , ,00 Yönetim Kurulu Vergi 5.000, ,96 Denetim Kurulu Ücretleri 5.000, ,00 Denetim Kurulu Vergi 1.250,00 668,40 Telefon Giderleri 9.500, ,60 Elektrik Giderleri (Merkez+Çandarl ) , ,50 Yak t Giderleri (Doğalgaz) 5.250, ,73 Su Giderleri 1.150,00 432,87 Hukuk Müşavirliği Giderleri , ,50 Hukuk Müşavirliği Vergi 3.750, ,73 Mali Müşavir Giderleri , ,00 Mali Müşavir Vergi 3.250, ,66 Mühendislik Giderleri 3.500, ,00 K rtasiye Bilgisayar Sarf Malz Faks Ve Matbaa 8.500, ,27 Temizlik Giderleri 2.000, ,55 Banka Giderleri 4.500, ,51 Mahkeme Ve Noter Giderleri , ,49 Seyahat Ve Konaklama +Şehir İçi Ulaş m , ,92 Emlak Vergisi , ,55 Akaryak t (Çandarl ) 2.500,00 727,04 Posta Giderleri , ,80 Kargo Giderleri 3.250,00 541,68 Sosyal Tesis Ve Merkez Tamir Bak m Onar m Gid , ,49 Temsil Ve Ağ rlama Giderleri 9.500,00 867,86 Diğer Çeşitli Genel Giderler , ,18 Diğer Vergi Resim Harçlar 7.000, ,28 Çandarl Yol Ve Diğer Yat r mlar , ,50 TOPLAM , ,26 10

11 11

12 12

13 13

14 (6) Faaliyet Dönemine İlişkin Değerlendirme ve Geleceğe Yönelik Beklentiler: EYKO Kooperatifi nin değerli ortaklar ; YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU Çal şma raporunu sunmaya başlarken, şahs m ve yönetim kurulu ad na hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. DEĞERLİ ORTAKLAR; 17 may s 2009 tarihinde yap lan olağan genel kurul toplant s nda, kooperatifimizin ana sözleşmesinin 42 nci maddesi gereği bizleri İKİ YILLIĞINA yönetici olarak seçtiniz. Bizlerde ayn gün ilk toplant m z yaparak görev bölümü yapt k, 2010 y l n kapsayan ve Olağan Genel Kurul Toplant s nda haz rlanan ve sizler taraf ndan onaylanan taslak çal şma program ve tahmini bütçede belirlenen konular şu şekilde gerçekleştirilmiştir. 1.AİDATLAR Aidatlar genel kurulda belirlendiği gibi 25.00,-TL (Yirmibeştürkliras ) ve yar m parsel aidatlar 12.50,- TL (Onikiliraellikuruş) eklenerek Ekim 2009 tarihinden itibaren toplam 37.50,-TL (Otuzyediliraellikuruş) olarak tahsil edilmiştir. Bir üyemizin Kur a iptal davas açmas ndan sonra 01 Ocak 2011 tarihinden itibaren KUR A İLE DAĞITILAN parsellerin aidatlar n n al nmas geçici olarak durdurulmuştur. 2.ALT YAPI VE YOLLARIN BAKIM VE ONARIMI ; 2010 y l içinde alt yap ve yollar n bak m ve onar m faaliyetleri imkanlar oran nda devam etmiştir. 03/06/2010 tarihinde Preston Ltd.Şti. ile 1825 metrelik yola kilitli taş kaplanmas işi ile ilgili bir sözleşme imzalanm şt r. Yüklenici firma işe başlad ktan bir süre sonra işi b rakm şt r. Söz konusu firma ile ilgili yarg süreci devam etmektedir. 3.TAPUSUNU ALIP İSTİFA EDEN VE İHRAÇ EDİLEN ORTAKLAR ; Tapulu İstifa (12 kişi) ve Tapulu İhraç (30 kişi) konumunda olan ve Kooperatifle ilişiği kesildiği günden beri aidat ödemeyen toplam 42 üye bulunmaktad r.bu üyelerden birisi hakk nda 2008 y l içerisinde PİLOT ALACAK davas aç lm şt. Aç lan bu dava Kooperatif aleyhine sonuçlanm şt r. Davan n YARGITAY da kesinleşmesi durumunda bu üyeler hakk nda TAPU İPTAL davas aç lmas yoluna gidilecektir. 4.ORTAKLARIN TAPULARINI ALMALARININ TEŞVİKİ ; Ortaklar m z n biran önce tapular n almalar için yapt ğ m z çal şmalar olumlu olarak karş lanm ş 2010 y l sonuna kadar 61 Ortağ m z tapusunu alm şt r Üyemizden şimdiye kadar toplam 1252 si tapular n alm şt r. 5.İNŞAATINI KENDİSİ YAPMAK İSTEYEN ÜYELER ; Evini kendisi yapmak isteyen ortaklara elektrik, su ve kanal bağlanmas konular nda gerekli kolayl klar n sağlanmas na devam edilmiştir. 6.AİDATINI ÖDEMEYEN ÜYELER; Önceki y llarda olduğu gibi borcunu ödemeyen üyelerimiz hakk nda yap lan yasal işlemlere bu dönemde de devam edilmiştir. 14

15 7.KOOPERATİF UHDESİNDEKİ BOŞ PARSELLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ; 14 Eylül 2009 günü T.C. Ankara 18. Noterliğinin huzur ve gözetiminde kooperatif merkezinde kura çekim işlemi gerçekleştirmişti. Kur a çekim işleminden sonra kooperatif uhdesinde 27 adet parsel kalm şt r y l içerisinde 8 üyenin kura ile ç kan parsellerinden feragat etmesi sonucu 2 tam, 6 yar m parsel kooperatif uhdesine al nm şt r. Feragat eden üyelerin listesi aşağ dad r. SR ÜYE NO ADI SOYADI ADA PARSEL M2 HİSSE ORANI DİLEK DEMİRER TAM MERTOL SOYDAŞ TAM M.GÜRESEN ÖĞÜN / MEDİHA SONER / H. BASRİ KARAYAKAYLAR / BERRİN BİLGİNER / BEDİA ÖZATAĞAN / NİMET SÖYLEYENSOY / 2. C - MALİ DURUM VE MUHASEBE İŞLEMLERİ 1. Bilanço ve Gelir Gider Fark Hesab Kalemleri Hakk nda Genel Bilgiler: a - AKTİF VARLIKLAR AÇIKLAMASI : KASA 3.776,48 BANKALAR ,29 Ziraat Bankas K z lay ,73 Ziraat Bankas Akay 494,55 Ziraat Bankas Maltepe 2.111,02 Ziraat Bankas Dikili 2.005,59 Ziraat Bankas K z lay (Vadeli) ,00 Vak flar Bankas Yenişehir 3.849,16 İş Bankas Çandarl ,24 İş Bankas Çandarl (Vadeli) ,00 DİĞER HAZIR DEĞERLER 1.475,00 (POSTA ÇEKİ) TOPLAM HAZIR DEĞERLER ,77 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI ,00 Preston Hafriyat Ltd.Şti ,00 ORTAKLARDAN ALACAKLAR ,61 Aidatlar ,95 Gecikme Zamlar ,97 Emlak Vergisi ,70 Arsa Değişimi 192,80 Su Tüketiminden 2.492,68 Elektrik Tüketiminden 9.735,68 Tapu Masraflar ndan 458,33 Genel Ayd nlatma 296,50 AÇIKLAMA : 31/12/2010 Tarihli Ayr nt l Bilançoda Ortaklardan Alacaklar kaleminde yer alan ,61.-TL nin ,32.-TL s as l alacak, ,25.-tl si Gecikme Cezas olup Toplam : ,57.-TL si Tapulu İhraç ve İstifa durumunda olan 42 Kişiye aittir. 15

16 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ 5.782,00 Haldere Koyu 35 Ada Logar Kapağ 1.888,00 35 ve 36 Ada aras yol boyu taş duvar yap ,00 DEMİRBAŞLAR HESABI ,50 Yang n Hortumu 3.540,00 Yang n Hortumu Dolab 1.416,00 Sosyal Tesislere Gölgelik, Sahile Has r ,50 Şemsiye, Akvaryum koyuna Gölgelik, Arşive panjur (Kapakl ), Denize giriş iskeleye yap lanlar Kütüphane Raf, Pinpon Masas, Büro 3.200,00 Sehpas, kapakl Dolap b -PASİF KAYNAKLAR AÇIKLAMASI : SATICILAR HESABI 3.735,61 Fat-Sel Ltd.Şti. 833,20 Güzeloğullar Tar. Sulama İnş.Mlz.Ltd.Şti 2.902,41 DİĞER BORÇLAR ,03 Personele Borçlar 3.098,30 Ortak ve Ortak D ş Gelen Havaleler ,07 Remzi ÖNDER 225,00 Regaip AYDIN 1.363,66 ÖDENECEK VER. VE DİĞ. YÜKÜM ,24 Ödenecek Vergi ve Fonlar 1.902,22 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 2.991,02 ÖDENMEMİŞ SERMAYE (71.245,47) Sermaye Art ş ndan Ödenecek Olan (71.245,47) DÖNEM NET KARI (ZARARI) ( ,21) Dönem Net Zarar ( ,21) 16

17 c GELİR VE GİDERLER AÇIKLAMASI : GELİRLER ,10 Faiz Gelirleri 5,73 Gecikme Zamm ,22 Menkul K ymet Sat ş Karlar 160,41 Su Tüketiminden ,90 Elektrik Tüketiminden ,10 Emlak Vergisinden ,99 Tapu Masraflar ndan 1.945,73 Kanal Kat l m Pay Ve Ar tma Kat l m Pay 2.700,00 Elektrik Aboneliği 1.350,00 Su Aboneliği 2.625,00 Genel Ayd nlatma 2.888,50 Arsa Değişiminden 238,18 Baz istasyonu TURKCELL 6.412, Say l Kanun Gereği Sigorta İndirimi 2.568,48 Diğer Gelirler 45,66 17

18 GİDERLER ,31 Genel Kurul Giderleri ,65 Personel Ücretleri (Merkez+Çandarl ) ,09 Personel Ssk+Gelir Vergisi(Merkez+Çandarl ) ,45 Yönetim Kurulu Ücretleri ,00 Yönetim Kurulu Vergi 2.673,96 Denetim Kurulu Ücretleri 3.600,00 Denetim Kurulu Vergi 668,40 Telefon Giderleri 5.480,60 Elektrik Giderleri (Merkez+Çandarl ) ,50 Yak t Giderleri (Doğalgaz) 1.861,73 Su Giderleri 432,87 Apartman Ortak Giderleri 945,00 Hukuk Müşavirliği Giderleri ,50 Hukuk Müşavirliği Vergi 3.741,73 Mali Müşavir Giderleri ,00 Mali Müşavir Vergi 2.999,66 Mühendislik Giderleri 2.360,00 K rtasiye Bilgisayar Sarf Malz.Faks ve matbaa 5.829,27 Temizlik Giderleri 1.010,55 Banka Giderleri 1.709,51 Mahkeme Ve Noter Giderleri 2.401,49 Seyahat Ve Konaklama +Şehir İçi Ulaş m 3.017,92 Emlak Vergisi ,55 Akaryak t (Çandarl ) 727,04 Posta Giderleri 5.837,80 Tapu Ruhsat Giderleri 2.978,32 Kargo Giderleri 541,68 Sosyal Tesis Ve Merkez Tamir Bak m Onar m Gid ,49 Temsil Ve Ağ rlama Giderleri 867,86 Tesis ve Arazi Fotoğraf çekimi 367,50 Harc rah Giderleri 189,00 İlkyard m Giderleri 46,30 Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 459,06 Diğer Vergi Resim Harçlar 2.219,28 Toplam Amortisman Gideri ,55 NOT : Kanunen Kabul Edilmeyen giderler kaleminde yer alan 459,06.-TL Özel İletişim Vergisidir. (Telefon faturalar ) 18

19 2 Tutulan Defterler, Türleri, Noter Aç l ş ve Kapan ş Tasdikleri; Defterin Ad Tarih No.ve Noter (Aç l ş) Tarih No. Ve Noter (Kapan ş) 1 Yevmiye Defteri ANKARA 26.NOTER ANKARA 17.NOTER 2 Defter-i Kebir ANKARA 26.NOTER 3 Envanter Defteri ANKARA 26.NOTER ANKARA 17.NOTER 4 Yön.Krl.Kar.Def ANKARA 17.NOTER 3 - Dönem İçerisinde Gerçekleşen Toplam Gelir Ve Giderler: TOPLAM GELİRLER ,10 TOPLAM GİDERLER ,31 GELİR GİDER FARKI ( ,21) NOT:AMORTİSMAN GİDERLERİ ,55 TL TAHSİLATLAR ,21 Aidatlardan Tahsilat ,96 Sermaye Art ş ndan Tahsilat , Kooperatif Borçlar : BORÇLAR TOPLAMI ,88 Kavekl dere Vergi Dairesi Aral k Ay Vergisi (Ocak 2011 de Ödenecek) 1.902,22 SGK Primleri Borcu ( Aral k Ay SGK Primi olup 2011 Ocak Ay nda Ödenecek) 2.991,02 Ortak ve Ortak D ş Yap lan Havalelerden Olan Borçlar (Bilinmeyen Ortaklardan Olup Sonradan Kimden Geldiği Anlaş ld ğ nda Gerekli Mahsup İşlemi Yap lacakt r. Ortak D ş Gelen Havaleler İse İlgili Kişilere Ödenecektir.) ,07 Remzi ÖNDER 225,00 Regaip AYDIN 1.363,66 Personele Borçlar 3.098,30 Fat-Sel Ltd.Şti. 833,20 Güzel Oğullar Tar m İnşaat Mlz.Ltd.Şti ,41 19

20 5 Dönem içi Demirbaşlara İlişkin Bilgiler ; DEMİRBAŞLAR HESABI ,50 Yang n Hortumu (6 tak m 20 metre) 3.540,00 Yang n Hortumu Dolab (6 adet ) 1.416,00 Sosyal Tesislere Gölgelik, Sahile Has r ,50 Şemsiye, Akvaryum koyuna Gölgelik, Arşive panjur (Kapakl ), Denize giriş iskeleye yap lanlar Kütüphane Raf, Pinpon Masas, Büro 3.200,00 Sehpas, kapakl Dolap D - ORTAKLIK İŞLEMLERİ 1 Mevcut Ortaklar; Toplam Ortak Say s (Birden fazla arsas olan üyelerimiz dahildir) 1623 Kişi 2 Genel Kurulca Belirlenen Aidat Miktar, Ortaklardan Yap lan Aidat Tahsilat, Ortaklar n Aidat Borçlar ; Genel Kurulca Belirlenen Aidat Miktar Yap lan Aidat Tahsilat ,96 Ortaklar n Aidat Borcu ,95 3 Genel Kurul Karar ile belirlenen Gecikme Faiz Oran Usul ve Esaslar, Gecikme Faizi Tahakkuk ve Tahsilat Miktar ; Genel Kurulca Belirlenen Gec. Faiz Oran % 5 Y l içinde tahakkuk eden ,37 Y l içinde tahsil edilen , y l na Devir ,97 20

21 2011 YILINA AİT TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLER Kasa 3.776,48 Banka ,29 Posta Çeki 1.475,00 Aidat Gelirleri 2011 Y l (1623 X 25,00 X 12) ,00 Borçlu Ortaklardan Alacaklar (Aidat+Gecikme faizi+vs) ,61 Su Tüketiminden ,00 Elektrik Tüketiminden ,00 Emlak Vergisinden ,00 Tapu Masraflar ndan 1.500,00 Kanal Kat l m Pay Ve Ar tma Kat l m Pay 2.500,00 Elektrik Aboneliği 2.000,00 Su Aboneliği 2.000,00 Faiz Geliri 7.500,00 Baz İstasyonu (Turkcell) 7.000,00 Sermaye Art r m ndan Tahsil edilecek ,47 Diğer Gelirler 5.000,00 TOPLAM ,85 21

22 GİDERLER Genel Kurul Giderleri ,00 Personel Ücretleri (Merkez+Çandarl ) ,00 Personel Ssk+Gelir Vergisi(Merkez+Çandarl ) ,00 Yönetim Kurulu Ücretleri ,00 Yönetim Kurulu Vergi 4.000,00 Denetim Kurulu Ücretleri 3.600,00 Denetim Kurulu Vergi 1.600,00 Telefon Giderleri 7.150,00 Elektrik Giderleri (Merkez+Çandarl ) ,00 Yak t Giderleri (Doğalgaz) 4.000,00 Su Giderleri 1.500,00 Hukuk Müşavirliği Giderleri ,00 Hukuk Müşavirliği Vergi 5.250,00 Mali Müşavir Giderleri ,00 Mali Müşavir Vergi 3.650,00 Mühendislik Giderleri 5.000,00 K rtasiye Bilgisayar Sarf Malz Faks Ve Matbaa 9.500,00 Temizlik Giderleri 2.000,00 Banka Giderleri 5.000,00 Mahkeme Ve Noter Giderleri ,00 Seyahat Ve Konaklama +Şehir İçi Ulaş m 1.500,00 Emlak Vergisi ,00 Akaryak t (Çandarl ) 3.500,00 Posta Giderleri ,00 Kargo Giderleri 2.500,00 Çandarl Ve Merkez Tamir Bak m Onar m Gid ,00 Temsil Ve Ağ rlama Giderleri 5.000,00 Faiz Gelirlerinden Bankalarca kesilen Stopaj 1.500,00 Personel Tazminatlar ,00 Diğer Çeşitli Genel Giderler ,00 Diğer Vergi Resim Harçlar 5.000,00 Çandarl Yol Ve Diğer Yat r mlar ,85 TOPLAM ,85 NOT : 1- Bütçe tarihinden itibaren geçerlidir. 2- Yönetim Kurulu Bütçeden harcama yapmaya, yeni bölüm ve maddeler açmaya ve Maddeler aras nda aktarma yapmaya yetkilidir. 22

23 Say n Ortaklar; S.S EYKO ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİNİN 2010 YILINA İLİŞKİN DENETİM KURULU RAPORUDUR 1163 say l kooperatifler Kanununun 66. ve 67. maddeleri ile Ana Sözleşmemizin, denetim kuruluna verdiği yetki ve sorumluklar doğrultusunda, Kooperatifimizin 2010 y l na ilişkin iş, işlem ve hesaplar taraf m zdan ayr nt l olarak incelenmiştir. Yapt ğ m z incelemelerin sonuçlar n aşağ da belirtilen başl klar alt nda bilgilerinize sunuyoruz. A. Yönetim Kurulu ve Kooperatif Personeline İlişkin : 1. Yönetim Kurulu ayl k olağan toplant lar n düzenli olarak ve genellikle tam kadro olarak yapm şt r. Al nan Kararlar karar defterine işlenmiştir. 2. Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurulca belirlenen ayl k huzur hakk ile yolluk d ş nda ve belirlenen tutarlar n üzerinde bir ödeme yap lmam şt r ada 25 parselde bulunan metruk bina tarihli 2009 y l genel kurul gündeminin 14. maddesinde al nan karar ve genel kurulun yönetime verdiği yetki doğrultusunda sat lm şt r. 4. Yönetim kurulu üyeleri ile kooperatif memurlar n n kooperatif veya kooperatif konusuna giren bir ticari işlemleri olmam şt r. 5. Kooperatif personeline ödenen ücretler kapsam nda, ilgili sigorta primleri Sosyal Güvenlik Kurumuna tam ve zaman nda yat r lm şt r. 6. Yönetim kurulunun 2010 y l na ilişkin çal şma raporunun kooperatifin gerçek durumunu yans tt ğ görülmüştür. 7. Denetim Kurulu olarak Kooperatifin her türlü kay t ve belgelerinde yapt ğ m z incelemeler s ras nda, taraf m za yönelik herhangi bir s k nt yaşat lmam şt r. B. Ortakl k İşlemlerine İlişkin : 1. Genel Kurul toplant s na ilişkin ortaklar listesi, kooperatif ana sözleşmesinde belirtilen bilgileri içermektedir y l nda ortakl ğ sona erdirilen ortak olmam şt r. 3. Genel kurul toplant s na ilişkin düzenlenen ortaklar listesinin kooperatifin kay tlar na uygun olduğu görülmüştür. 4. Genel kurul toplant s na kat lma hakk bulunmayanlar (İstifa-İhraç) ortaklar listesinde yer almam şt r. C. Defter ve Belgeler Bölümü : 1. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyar nca tutulmas zorunlu olan Yevmiye Defteri, Defter-i Kebir, Envanter defteri, Yönetim Kurulu karar defteri ve Genel kurul karar defteri tutulmuştur. 2. Yevmiye ve envanter Defterlerinin noter aç l ş ve kapan ş onaylar,kanunda öngörülen süre içerisinde yap lm ş ve kay t nizam na uyulmuştur. 3. Defterler ile saklanmas zorunlu olan belgeler, Türk Ticaret Kanununda öngörülen süre ile saklanmaktad r. 4. Muhasebe kay tlar nda yer alan tahsilat ve ödemelerin tümü yasal belgelere dayanmaktad r. D. Bilanço, Gelir - Gider Fark Hesab ve Mali Durum : 1. Bilanço ve gelir-gider tablosu muhasebe standartlar ve ilkelerine uygun olup Kooperatifin muhasebe defterlerine göre haz rlanm şt r. 2. Bir önceki Genel Kurulda görüşülerek kabul edilen bütçe ile gerçekleşen bilançonun genellikle uygun olduğu görülmüştür. 3. Haz r değerler ile Menkul K ymetler bilançoda Dönen Varl klar bölümünde belirtilmiştir. 23

24 4. Kooperatifin alacaklar ; Üye aidatlar, Tapu masraflar, Emlak vergisi, Gecikme cezalar, Çandarl da evi olan üyelerden al nan su tüketimi, genel ayd nlatma, elektrik tüketimi kat l m pay, su ve elektrik aboneliği ile kanal ve ar tma kat l m pay ndan kaynaklanmaktad r. Alacaklar n takibi ve tahsili kooperatif avukatlar taraf ndan yap lmaktad r. Yap lan tahsilatlar kay tlara eksiksiz aktar lm ş, gecikme cezas tahakkuk ve tahsilatlar yap lm şt r. Kooperatif alacaklar n n büyük bir k sm İstifa ve ihraç nedeniyle art k Kooperatifin üyesi olmayan 42 kişinin hiçbir ödeme yapmamas ndan kaynaklanmaktad r ,57.-TL olarak hesaplanan ve Kooperatif ortağ durumunda olmayan bu 42 kişiden, Kooperatif Alacağ n n ayr larak ve farkl değerlendirilerek tahsili yoluna gidilmesi gerektiği kanaatindeyiz. 5. Vergi ve diğer yasal yükümlülükler tam ve zaman nda yerine getirilmiştir. 6. Genel yönetim giderlerinin usulüne uygun ve kooperatifin iş hacmiyle uyumlu olduğu görülmüştür. 7. Kooperatifin bilançosunda olumlu bir gelir gider fark oluşmam şt r. E. Kooperatifin Arsa Al m ve İnşaat Yap m Faaliyeti Yoktur: F. Sonuç Bölümü : Genel Kurulda üyelerimizin, Kooperatifin geleceği ile ilgili görüş, düşünce ve öneri geliştirmelerinin faydal olabileceği görüşündeyiz. Sonuç olarak, Kanun ve ana sözleşme doğrultusunda kooperatif işlemlerini yürüten yönetim kurulunun 2010 y l na ilişkin Bilanço;Envanter,Gelir-Gider hesaplar n n İbra edilmesini Genel Kurul tasvibine sunar z. Sayg lar m zla, Denetim Kurulu Üyeleri Mehmet YAVUZ Lütfiye ERSÖNMEZ 24

25 E - HUKUKİ FAALİYETLER 1. İDARE VE HUKUK MAHKEMELERİNDE AÇILAN DAVALAR: 1.Kooperatif üyelerinden Haşim ŞENYİĞİT taraf ndan aç lan 2009 y l bilançosunun ve 2010 y l tahmini bütçesinin iptali istemli dava, Ankara 4.Asliye Ticaret Mahkemesi nin 2010/404 E. kayd nda devam etmektedir. 2.Kooperatif üyelerinden Haşim ŞENYİĞİT taraf ndan aç lan 2006 y l bilançosunun ve tahmini bütçenin iptali istemli dava, Ankara 2.Asliye Ticaret Mahkemesi nin 2007/361 E.2008/406 K.say l karar ile k smen kabul ve k smen ret olarak sonuçlanm ş; karar, gerek kooperatif taraf ndan ve gerekse Haşim ŞENYİĞİT taraf ndan temyiz edilmiştir. Karar, Yarg tay taraf ndan onanm şt r. 3.Kooperatif taraf ndan, eski üyelerden ve hâlihaz rda kooperatif üzerinde taş nmaz bulunan ve bu haliyle kooperatif altyap ve imkânlar ndan faydalanmaya devam eden tapulu istifa konumundaki Eşref KILIÇ aleyhine Ankara 1.Sulh Hukuk Mahkemesi nin 2008/1962 E.kayd nda aç lan alacak davas reddedilmiş; karar taraf m zca temyiz edilmiştir. Dava, Yarg tay da temyiz aşamas ndad r. 4.a. Kooperatif üyelerinden Latif YABAŞ taraf ndan aç lan kur a çekiminin iptali istemli dava, halen Ankara 8.Asliye Ticaret Mahkemesi nin 2009/707 E. kay tl dosyas nda devam etmektedir. b. Ayn talep ile Zekiye YILDIZHAN ve Nihat YILDIZHAN taraf ndan Ankara 6. Asliye Ticaret Mahkemesi nde 2010/131 E. Say s ile aç lan dava kooperatif avukat n n talebi üzerine Ankara 8.Asliye Ticaret Mahkemesi dosyas ile birleştirilmiş ve her iki davada 2009/707 E. Say l dosyada devam etmektedir. 2.ORMAN BAKANLIĞI İLE DAVALI BÖLGE DURUMU ; a. Dan ştay nezdinde kesinleşmiş bulunan davam z ile ilgili olarak iç hukuk yollar tüketilmiş olduğundan A.İ.H.M.(Avrupa İnsan Haklar Mahkemesi) ye 04/02/2009 tarihinde müracaat edilmiştir. b. Dikili Asliye Hukuk Mahkemesi nde TAPU İPTALİ ve TESCİL yönünden aç lan 2006/260 E. say l dava, Dikili Kadastro mahkemesinin 2004/1 E. say l APLİKASYONA İTİRAZ davas n n sonucunu beklemektedir. 25

26 3.BORCU OLAN ORTAKLARLA İLGİLİ FAALİYETLER; a y l içerisinde 438 üyemize 1.İhtarname gönderilmiş ve bu ihtarname sonucu 256 üyemiz ödeme yükümlülüklerini yerine getirmiştir. Kalan 182 üyemize 2.İhtarnameler gönderilmiş ve bilahare ödemelerini yapmayan 102 kişi ile de telefon irtibat na geçilerek 23 kişinin ödeme yapmas sağlanm şt r. Kalan 79 kişi hakk nda 2011 Mart ay nda icra-i takibat başlat lmas karar al nm şt r. b ve 2009 y llar içerisinde icra takipleri başlat lm ş olup, çeşitli nedenlerle tahsilat yap lamayan işlemlere 2010 y l içerisinde de devam edilmiştir. c. Say n Yavuz SARIBAŞ ile ilgili tarihinde Ankara 17.İcra Md. 2008/10270 E. Say l dosya ile İcra-i takibat başlat lm ş olup tarihinde borca itiraz edilmiş ve tarihinde Kooperatif taraf ndan İtiraz n İptali davas aç lm şt r. Ankara 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin tarih ve 2010/594 K. ile bu dava kooperatif aleyhine sonuçlanm ş olup dava temyiz aşamas ndad r. d. İcra takibi gibi sevimsiz bir uygulaman n sizlere karş sorumluluklar yüklenmiş bizler için en son müracaat edilecek bir yol olduğu muhakkakt r. Hiç istemediğimiz halde üzülerek uygulamak zorunda kalacağ m z yasal işlemlere başvurulmamas için gereken hassasiyetin gösterilmesini, icraya verilmeniz halinde İCRA MASRAFLARI, TEMERRÜT, GECİKME FAİZLERİ VE AVUKATLIK ÜCRETİ v.b. ödeme durumunda kalmak suretiyle mağdur olabileceğiniz ve icra işlemlerinin başlamas ndan sonrada avukatlara hiçbir şekilde MÜDAHİL olunmayacağ n n bilinmesini ve bu nedenle ÖDEMELERİN zaman nda yap lmas n ÖNEMLE rica ederiz. 26

27 01 OCAK ARALIK 2010 TARİHLERİ ARASI ORTAKLIĞINI VE ARSASINI DEVREDENLERİN LİSTESİ SR NO ORT DEVİR EDEN DEVİR ALAN ADA- PARS. HİSSE NO SÜLEYMAN KAMAN ENVER KAMAN 186/32/310m2 TAM SÜLEYMAN KAMAN ENVER KAMAN 164/13/319m2 1/ CEVDET TUNAÇ BİLAL ÇELEBİ 3/17/320 m2 1/ NAZAN BOZKURT MUAMMER ÖDER 116/6/315m2 TAM NAZAN BOZKURT MUAMMER ÖDER 125/29/307m2 1/ MUSTAFA REMZİ MUAMMER ÖDER 115/26/302m2 TAM BOZKURT MUSTAFA REMZİ MUAMMER ÖDER 125/29/307m2 1/2 BOZKURT NEŞE ACAR NURETTİN ÇOBAN 59/5/309m2 1/ KAMER ACAR NURETTİN ÇOBAN 59/5/309m2 1/ ATİKA BAHÇECİ MELTEM GÜLDAL 116/5/386m2 1/ M.ALİ DEMİRÖZÜ ÖZGÜR YILMAZ 73/32/316m2 TAM M.ALİ DEMİRÖZÜ ÖZGÜR YILMAZ 59/19/330m2 1/ HASAN HÜSEYİN CEMİL TERZİ 124/4/300m2 TAM BİLGİN 2153 HASAN HÜSEYİN CEMİL TERZİ 132/2/300m2 1/2 BİLGİN AHMET KOCABAŞ MEHMET GÖNCÜ 36/32/354 m2 TAM 2462 AHMET KOCABAŞ MEHMET GÖNCÜ 24/13/345 m2 1/ SERDAR CAN ÖZDEMİR ADLAN ZENGİN 22/17/405 m2 1/ SAİM MÜMTAZ MUAMMER ÖDER 44/19/297m2 TAM ÇELİKER SAİM MÜMTAZ MUAMMER ÖDER 69/6/319m2 1/2 ÇELİKER HÜSNÜ ÖMER AKTAŞ MUSTAFA ÖZCAN 44/18/297 m2 TAM HÜSNÜ ÖMER AKTAŞ MUSTAFA ÖZCAN 124/8/300 m2 1/ RUKİYE ERMUMCU FAHRETTİN 120/9/312 m2 TAM ARSLAN RUKİYE ERMUMCU FAHRETTİN 133/18/331 m2 1/2 ARSLAN ARİF ULUDAĞ KAMİL KARAGÖZ 22/19/327 m2 TAM 27

28 FERHAT ZORLU TAHİR ZORLU 168/18/300m2 1/ ALİ RIZA KANDEMİR SALİM ÖKSÜZ 30/30/359m2 TAM ALİ RIZA KANDEMİR SALİM ÖKSÜZ 71/30/300m2 1/ TAHİR ZORLU CAFER AKAR 28/24/313m2 TAM TEVHİDE ANAYOL FULYA GÖKÇE 159/10/298m2 TAM TEVHİDE ANAYOL FULYA GÖKÇE 2 / 3 / 442 m 1/ SÜHEYLA ANARAT BİROL BİÇER 122/19/300m2 TAM A SÜHEYLA ANARAT BİROL BİÇER 119/8/300m2 TAM SÜHEYLA ANARAT BİROL BİÇER 164/9/319m2 TAM İSMET AKYOL MEHMET EROĞLU 27 / 11/300m2 1/ MUSTAFA EROL MEHMET EROĞLU 27 / 11/300m2 1/ İBRAHİM ÇILGIN MUSTAFA GEÇİT 165/12/313m2 TAM SARİYE ÖZBEK MEHMET OĞUZ 107/6/297 m2 1/ YAŞAR SEDEF EMİNE İLKİZ 32/12/300m2 TAM ÖLMEZ İSMAİL ÖZÇETİN FATİH ÇILĞIN 34/28/287m2 1/2 A MEHMET ÖZYALÇIN A.OĞUZ TOKALAK 74/27/346m2 1/ İNCİ ARINCI HAYDAR ÜNAL 163/13/312m2 1/2 A ALAEDDİN KIVILCIM FATİH ÇILĞIN 34/24/300m2 1/2 B KAMİL TAHİR SEVDA PALABIYIK 126/22/541m2 TAM KAMİL TAHİR SEVDA PALABIYIK 132/22/300m2 1/ FATMA ULU OLCAY ÖZBEK 131/9/342m2 1/ MEHMET EROĞLU ALİ TÜRKER 27/11/300m2 TAM İSRAFİL ÇILĞIN ALİ TÜRKER 28/2/551 m2 TAM SAKİNE NOYAN ALPASLAN 156/21/352 m2 TAM YEĞİNALTAY SAKİNE NOYAN ALPASLAN 1/12/326 m2 1/2 YEĞİNALTAY YILMAZ KAYPAK ULUÇ KAYPAK 184/27/300m2 1/2 A 5517 A KADİR BÜLENT KALYONCU ULUÇ KAYPAK 184/27/300m2 1/2 28

29 AHMET VEHBİ GÜLSEREN 111/8/452m2 TAM NALÇACI BUDANUR AHMET VEHBİ GÜLSEREN 129/23/327m2 1/2 NALÇACI BUDANUR HÜSNÜ ERHAN GÜÇLÜ AHMET METE 111/7/306m2 TAM GÜNEY HÜSNÜ ERHAN GÜÇLÜ AHMET METE 165/1/310m2 1/2 GÜNEY ARMAN GÜLER HÜLYA ÖZTÜRK 159/11/324m2 TAM ARMAN GÜLER HÜLYA ÖZTÜRK 184/25/300m2 1/ MEHMET SEVAL ABDULLAH 115/16/364m2 TAM MÜKAN ÇÖRDÜK MEHMET SEVAL ABDULLAH 184/29/300m2 1/2 MÜKAN ÇÖRDÜK YAŞAR ERİŞEL ESMA ÇİVRİL 60/13/316m2 1/ AHMET KOÇ MÜRÜVVET YİĞİT 192/15/305m2 1/ FATMANA TOKCAN MÜRÜVVET YİĞİT 192/15/305m2 1/ DOĞAN ADEM ÜNLÜ 60/24/309 m2 TAM YADİGARBİGÜN DOĞAN ADEM ÜNLÜ 190/10/320m2 1/2 YADİGARBİGÜN SADIK BÜYÜKBAYRAM İLKNUR MİNEZ 36/31/364m2 TAM SADIK BÜYÜKBAYRAM İLKNUR MİNEZ 184/19/325m2 1/ HASAN FEHMİ İLKNUR MİNEZ 184/19/325m2 1/2 BÜYÜKBAYRAM BEYTULLAH MUHARREM DENİZ 74/25/339 m2 TAM ÖNCELTEKİN GÜLHAN ERDOĞAN AHMET ÇOBAN 30/10/308m2 TAM ÖZDEN AKBAŞ MUSTAFA 185/20/302m2 TAM KAYHAN AYSEL SAĞLAM MUSTAFA 185/17/308m2 TAM KAYHAN ÖZDEN AKBAŞ MUSTAFA 162/16/429m2 TAM 1077 AYSEL SAĞLAM KAYHAN SELAHATTİN CENGİZ BEKİR ÖZER AY 71/14/326m2 1/ GÜLER AY BEKİR ÖZER AY 71/14/326m2 1/ HASAN FEHMİ EKREM ARABOĞA 36/30/330m2 TAM BÜYÜKBAYRAM KEMAL ŞAHİN EKREM ARABOĞA 36/11/415m2 TAM 1104 KEMAL ŞAHİN EKREM ARABOĞA 191/2/311m2 1/2 29

30 ÜNAL KOL AŞKIN CEBECİ 114/18/296m2 TAM 5195 ÜNAL KOL AŞKIN CEBECİ 117/14/305m2 1/ MUSTAFA BAŞKAL GANİME BAŞKAL 30/28/319m2 TAM 3241 MUSTAFA BAŞKAL GANİME BAŞKAL 162/23/305m2 1/ HÜSAMETTİN AHMET BUDAK 29/19/358m2 TAM ORALLAR 3784 HÜSAMETTİN AHMET BUDAK 71/4/345m2 1/2 ORALLAR DENİZ KANDEMİR MEHMET 124/7/300m2 TAM KIYASOĞLU MEHMET OĞUZ SERVET ODABAŞI 35/2/551m2 TAM FATMA MERAL SIRDAŞ FATİH ÇILĞIN 163/16/312m2 1/ ÜNAL DURAL FATİH ÇILĞIN 163/16/312m2 1/ ALİ ERDEM BELMA ERDEM 191/1/315m2 1/ DENİZ KANDEMİR BELMA ERDEM 191/1/315m2 1/ YÜKSEL ALPMAN FATİH ÇILĞIN 123/22/300m2 1/2 A İRFAN KAYIKÇI FATİH ÇILĞIN 164/4/319m2 1/ ŞENOL SOYUER ALPASLAN YEĞİNALTAY 3243 ŞENOL SOYUER ALPASLAN YEĞİNALTAY 106/13/303m2 TAM 127/6/325m2 1/2 30

31 SR NO ORT. NO 01 OCAK ARALIK 2010 TARİHLERİ ARASINDA TAPUSUNU ALAN ÜYELERİN LİSTESİ ADI VE SOYADI ADA PAR SEL M2 İKTİSAP TARİHİ HİSSE ATİYE ÇELİKOK /03/2010 TAM HAMDİ GÜNLÜ /03/2010 TAM ZÜBEYDE /03/2010 1/2 GARİPOĞLU YEŞİM GARİPOĞLU /03/2010 1/2 ÖZEN F.ATMA NEBAHAT /03/2010 TAM AKIN VARİSLERİ ULUS ÜZBEK /03/2010 TAM AYŞE CEVZA URAS /09/2010 TAM TUĞRUL AYDOĞDU /09/2010 TAM CEVAT AKAR /09/2010 TAM SEVİM AKŞİT /09/2010 TAM SEHER YALÇIN /09/2010 1/ ZEKİ YALÇIN /09/2010 1/ KEMAL NOVRUZOV /09/2010 TAM NURETTİN ÇOBAN /09/2010 TAM SALAH ÇORAL /09/2010 TAM ÖZGÜR YILMAZ /09/2010 TAM FATMA ULU /09/2010 TAM İBRAHİM DOĞAN /09/2010 TAM OSMAN RAFET GÖK /09/2010 TAM MUAMMER ÖDER /09/2010 TAM AYTEN SCHMİDT /09/2010 TAM DÜRDANE TÜRKAN /09/2010 TAM YÜCEER SEBAHATTİN /09/2010 TAM K.OKUTAN MUSTAFA GEÇİT /09/2010 TAM A ABBAS SÜHA ŞENKAL /09/2010 TAM YILDIRIM BOZKURT /09/2010 1/ ADİLE SÖZEN /09/2010 1/ MEHMET OĞUZ /09/2010 TAM NURGÜL BALABAN /09/2010 TAM ALİ SUHA UYAR /09/2010 TAM N.HATİCE ALTUĞ /09/2010 TAM EROL SIVIŞ /09/2010 TAM 31

32 İ.KÜRŞAD /11/2010 TAM DİKMEOĞLU ALGÜN ÖZSOY /11/2010 1/ ALİ ULVİ TURAL /11/2010 1/ HAMİDE SUSAM /11/2010 1/ AHMET ÇOBAN /11/2010 TAM MUHARREM DENİZ /11/2010 1/ RIDVAN ŞENER /11/2010 1/ MEHMET TOMO /11/2010 TAM FADİME ERDEMİR /11/2010 TAM İHSAN SARAÇGİL /11/2010 1/ OLCAY ÖZBEK /11/2010 TAM TUĞRUL AYDOĞDU /11/2010 TAM CANDAN AKÇAY /11/2010 TAM YAŞAR BEKTAŞ /11/2010 1/ MERİÇTAN /11/2010 TAM DİKMEOĞLU ELİF ŞAHİN /11/2010 1/ İBRAHİM DOĞAN /11/2010 TAM METİN S.TÜZÜNER /11/2010 TAM NİLÜFER BAYASLAN /11/2010 TAM ERDOĞAN GÜVERİ /11/2010 1/ REGAİP AYDIN /11/2010 TAM OSMAN İLHAN /11/2010 TAM ZEYNEP İLHAN /11/2010 TAM HÜSEYİN YILMAZ /11/2010 TAM EKREM ARABOĞA /12/2010 TAM EROL ERBAŞ /12/2010 TAM ABDULLAH ÇÖRDÜK /12/2010 TAM ZİYA KÜRÜMOĞLU /12/2010 TAM ÖMER ŞENEL /12/2010 TAM 32

33 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI y l nda olduğu gibi 2011 y l nda da masraflar en az düzeye getirilecek zorunlu harcamalar d ş nda harcama yap lmayacakt r. 2. Aidatlar Genel Kurulda belirlenen rakam üzerinden tahsil edilecektir. 3. Kanalizasyon,Elektrik,Su ve yollar n inşaas, bak m - onar mlar ve kilitli taş kaplamas maddi imkanlar el verdiği ölçüde yap lmaya devam edilecektir. 4. Sel sular n n zarars z bir şekilde denize ulaşmas için set,menfez ve kanal çal şmalar bütçe imkanlar içinde yerine getirilecektir. 5. Önceki y llarda olduğu gibi Tapusunu al p istifa etmek isteyen ortaklar n istifas kabul edilmeyecektir. 6. Orman alan ile ilgili karş l kl olarak aç lm ş bulunan ve bir k sm Dan ştay,yarg tay ve AİHM aşamas nda olan davalar n takibine devam edilecektir. 7. Ortaklar m z tapu almalar konusunda teşvik edilecektir. 8. Önceki y llarda olduğu gibi borcunu ödemeyen üyelerimiz hakk nda yasal işlemlere devam edilecektir. 9. Koylar m zdaki plajlar n iyileştirilmesi çal şmalar na devam edilecektir. 10. Bölgedeki Aplikasyon çal şmalar na devam edilecektir. 33

34 GENEL BİLGİLER YÖNETİM KURULU ERTAN ÇİÇEK VELİ AKKAYA AHMET ŞAHABİ DUMAN SADETTİN DEREKÖY BEKİR MARAŞ Başkan İkinci Başkan Muhasip Üye Üye Üye YEDEK ÜYELER Coşkun ESMER, M.Durdu ÜZÜMCÜ, Orhan ÖZKAN (5057), Suna ÖZDIRAZ, Mustafa BAŞKAL(Müteveffa) DENETİM KURULU Mehmet YAVUZ Lütfiye ERSÖNMEZ YEDEK ÜYELER Ahmet KOÇ Ali GÜRSOY KOOPERATİF HESAPLARININ BULUNDUĞU BANKA VE HESAP NUMARALARI BANKA İL VE ŞUBE IBAN NO HESAP NO T.C. ZİRAAT BANKASI ANKARA KIZILAY TR T.C ZİRAAT BANKASI ANKARA MALTEPE TR T.C ZİRAAT BANKASI İZMİR DİKİLİ TR T. VAKIFLAR BANKASI ANKARA YENİŞEHİR TR T. İŞ BANKASI İZMİR ÇANDARLI TR POSTA ÇEKİ HESABIMIZ POSTA ÇEKİ HESAP NO : ÇOK ÖNEMLİ NOT : 1-) Gerek Bankalara gerekse posta çeki hesab na para yat r rken ADINIZI, SOYADINIZI ve ORTAK NUMARANIZI yazd r p, EYKO ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ ibaresinin doğru bir şekilde yaz ld ğ n KONTROL EDİNİZ. Ad Soyad ve Üye Numaras belirtilmeyen üyelerimizin gönderdikleri paralar BİLİNMEYEN ÜYELER bölümüne al nmakta, EYKO ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ ibaresinin kontrol edilmemesi durumunda, yat r lan paralar ELKO, ERKO vs. gibi benzer isimdeki Kooperatif hesab na geçmektedir. Her iki durumda da üyelerimizin aleyhine maddi kay plar ortaya ç kmaktad r. 2-) ADRES VE TELEFON DEĞİŞİKLİKLERİNİ LÜTFEN YAZILI OLARAK KOOPERATİF MERKEZİMİZE BİLDİRİNİZ. Baz üyelerimiz bu bildirimleri yapmad klar ndan kendilerine ulaşmam z mümkün olamamaktad r. 34

35 EMLAK VERGİLERİ ; Geçen y lda olduğu gibi Tapusunu alan ortaklar ve Tapusunu almayan ortaklar n Emlak vergisi miktarlar aşağ ya ç kar lm şt r Y l Emlak Vergisi I. ve II. taksitine ilişkin bilgiler aşağ daki gibidir; TAPULU ORTAKLARIMIZ Belediye ye ödeyeceğine ilave olarak Kooperatife ödeyeceği Vergi Miktar : Tapusu olan ortaklar m z Çandarl Belediyesine ödeyeceklerinin d ş nda, Kooperatifimizin uhdesinde bulunan boş parseller ve dağ t lan 1/2 parseller için, Kooperatife ödeyeceği miktar aşağ da belirtilmiştir Tutar Son Ödeme Tarihi 2011 Y l Emlak Verg. I. Taks. : 14,50.-TL 31 / 05 / Y l Emlak Verg. II. Taks. : 14,50.-TL 30 / 11 / 2011 Tapusu olan ortaklar m z kendi arsalar n n Emlak Vergisi ödemelerini Çandarl Belediyesinin / 114 nolu telefonunu arayarak arsalar n n Vergi Borcunu öğreneceklerdir. Öğrendiğiniz Vergi Borcunu Çandarl Belediyesinin hesap numaras na ödemeniz gerekmektedir. Çandarl Belediyesi Posta Çeki Hesap Numaras TAPUSU OLMAYAN ORTAKLARIMIZ Ödeyeceği Vergi Miktar : Tutar Son Ödeme Tarihi 2011 Y l Emlak Verg. I. Taks. : 49,00.-TL 31 / 05 / Y l Emlak Verg. II. Taks. : 49,00.-TL 30 / 11 / 2011 Tapusu olmayan ortaklar m z n 2011 Y l Emlak Vergisi I. ve II. taksitine ilişkin Vergi Yükünü sadece Kooperatif hesab m za yat rmalar gerekmektedir. KOOPERATİF HESAPLARININ BULUNDUĞU BANKA VE HESAP NUMARALARI BANKA İL VE ŞUBE IBAN NO HESAP NO T.C. ZİRAAT BANKASI ANKARA KIZILAY TR T.C ZİRAAT BANKASI ANKARA MALTEPE TR T.C ZİRAAT BANKASI İZMİR DİKİLİ TR T. VAKIFLAR BANKASI ANKARA YENİŞEHİR TR T. İŞ BANKASI İZMİR ÇANDARLI TR POSTA ÇEKİ HESAP NUMARASI : Not: Lütfen ödeme yaparken ad n z, soyad n z ve ortak numaran z belirtiniz. Son Ödeme tarihinde ödenmeyen Emlak Vergileri için T.C Maliye Bakanl ğ nca tespit edilen ayl k %2 gecikme cezas uygulanmaktad r. YÖNETİM KURULU 35

36 TAPU TALEP DİLEKÇESİ S.S. EYKO ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NA Kooperatifinizin..no lu ortağ y m. Bu ortakl ğ ma Kay tl..ada, parsel,.m2 taş nmaz n, 29/05/1988 tarihli Genel Kurul Karar Uyar nca tapuda ad ma tescili için gereğini arz ederim. Sayg lar mla. Ev Adresi : Tarih :./ / Ad soyad : İmza : Tel : İş adresi : Tel : Cep tel : EKLERİ : 1) 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi 2) 1 Adet tapu talep formu 3) T.C. Kimlik numaras 4) 50 TL Banka dekontu veya posta çeki koçan 36

37 TAPU TALEP FORMU S.S. EYKO ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NA Bestekar Sk. No: 18/3 Kavakl dere / ANKARA Kooperatifinizin..no lu ortağ y m say l kooperatifler kanunu ve bu kanunun baz maddelerini değiştiren 3476 say l kanun ile kooperatif ana sözleşmesinde yer hükümler ve bu hükümler kapsam nda y ll k olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplant lar nda al nan kararlara kooperatif ortağ olarak aynen uymay taahhüt ediyorum. Diğer taraftan, ortağ n yerine getirmesi gerektiği vecibelerden, ortakl k işlemleri ile ilgili kooperatife olan borçlar m zaman nda ödeyeceğimi taahhüt ediyorum, ödemediğim takdirde kooperatif Yönetim Kurulu nun bu borçlar m icra yoluyla tahsil etme yetkisini kabul ediyorum. Ortakl ğ ma kay tl..ada,..parsel, m2 taş nmaz n, 29/05/1988 Genel Kurul Karar Uyar nca tapuda ad ma tescili için gereğini arz ederim. Sayg lar mla. Ev Adresi : Tarih :./ / Ad soyad : Artak No : İmza : Tel : İş adresi : Tel : Cep tel : 37

38 38

39 39

40 40

(2016) raporhazir.com

(2016) raporhazir.com YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU (2016) 1 S.S.ÖZMEN KONUT YAPI KOOPERATİFİ KOOPERATİFİ 2016 YILINA AİT YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU İş bu rapor Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 11/Haziran/2008

Detaylı

s.s. BAYıNDıR KONUT YAPI KOOPERA TİFİ

s.s. BAYıNDıR KONUT YAPI KOOPERA TİFİ Genel Kurul toplantı tarihi İncelemenin ait olduğu dönem s.s. BAYıNDıR KONUT YAPI KOOPERA TİFİ 2012 YILI GENEL KURULU'NA İLİşKİN DENETLEME KURULU RAPORU : 28.04.2013 : 2012 Rapor düzenleme tarihi : 28.03.2013

Detaylı

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.01.2012 31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.01.2012 31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.01.2012 31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Buz Pateni Federasyonu Denetim Kurulu 01.01.2012-31.08.2012 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 26

Detaylı

2010 YILI GENEL KURULU'NA İLİşKİN DENETLEME KURULU RAPORU

2010 YILI GENEL KURULU'NA İLİşKİN DENETLEME KURULU RAPORU Genel Kurul toplantı tarihi İncelemenin ait olduğu dönem Rapor düzenleme tarihi S.S. BAYINDIRKONUT YAPI KOOPERATİFİ 2010 YILI GENEL KURULU'NA İLİşKİN DENETLEME KURULU RAPORU : 22.05.2011 : 2010 : 15.04.2011

Detaylı

S.S. MARMARA UYUMKENT SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU 2013 YILLIK ÇALIŞMA RAPORU

S.S. MARMARA UYUMKENT SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU 2013 YILLIK ÇALIŞMA RAPORU S.S. MARMARA UYUMKENT SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU 2013 YILLIK ÇALIŞMA RAPORU A. GENEL BİLGİLER a) Kooperatifin adı :S.S. Marmara Uyumkent Site İşletme Kooperatifi b) Kuruluş bilgileri :S.S.

Detaylı

S.S. MARMARA UYUMKENT SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU 2014 YILLIK ÇALIŞMA RAPORU

S.S. MARMARA UYUMKENT SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU 2014 YILLIK ÇALIŞMA RAPORU S.S. MARMARA UYUMKENT SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU 2014 YILLIK ÇALIŞMA RAPORU A. GENEL BİLGİLER a) Kooperatifin adı :S.S. Marmara Uyumkent Site İşletme Kooperatifi b) Kuruluş bilgileri :S.S.

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01 Ocak 2011-31.12.2011 DÖNEMİ MALİ TABLOLARI AKTİF MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİNE AİT AYRINTILI BİLÂNÇOSU

Detaylı

YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU A. GENEL BİLGİLER

YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU A. GENEL BİLGİLER YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU A. GENEL BİLGİLER a) Kooperatifin adı :... b) Kuruluş bilgileri :... c)ticaret Sicili Tescil Tarihi ve Sicil Numarası :. d) Adresi :... e) Telefon/Faks Numaraları :

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Mali Tablolardan Bilanço yu tanımlayınız. SORU 2: Mali Tablolardan Gelir Tablosu

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Seri No:30) 02.05.2008 tarih ve 26864 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 30 Seri No.lu Motorlu

Detaylı

S.S. ER-KO ERLER SAHİL ARSA KONUT YAPI KOOPERATİFİ 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU I.

S.S. ER-KO ERLER SAHİL ARSA KONUT YAPI KOOPERATİFİ 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU I. S.S. ER-KO ERLER SAHİL ARSA KONUT YAPI KOOPERATİFİ 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU I. GENEL BİLGİLER a) Kooperatifin adı : S.S. ER-KO ERLER SAHİL ARSA KONUT YAPI KOOPERATİFİ

Detaylı

S.S. MERKEZKENT SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ 26/05/2013 TARİHLİ VI. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

S.S. MERKEZKENT SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ 26/05/2013 TARİHLİ VI. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI S.S. MERKEZKENT SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ 26/05/2013 TARİHLİ VI. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI G Ü N D E M : 1 Yoklama ve açılış, 2 Genel Kurul Başkanlık Divanı için bir Başkan ile iki Yazman Üye seçilmesi,

Detaylı

B.07.1.GİB.0.66/6650-150. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Seri No:2006/1

B.07.1.GİB.0.66/6650-150. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Seri No:2006/1 EMLAK VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ SERİ NO : 2006/1 Tarih Sayı Kapsam B.07.1.GİB.0.66/6650-150 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı SAYI : B.07.1.GİB.0.66/6650-150 KONU:- EMLAK VERGİSİ KANUNU

Detaylı

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU Türkiye Satranç Federasyonu Denetleme Kurulu 01.10.2010-31.12.2010 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 26.03.2011 tarihinde Federasyon merkezinde toplanmıştır. Türkiye Satranç Federasyonu nun 01.10.2010-31.12.2010

Detaylı

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 23.02.2013 19.01.2014 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 23.02.2013 19.01.2014 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 23.02.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU Sultanlar Karat İstanbul Sitesinin tarihi itibariyle oluşan Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akış finansal tabloları,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00)

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) 2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) Soru 1: Aşağıdaki soruları kısaca cevaplandırınız. (10 puan) a. Bilanço esasına göre defter

Detaylı

MARENEGRO (345, 346, 348, 350 Ve 352 Parseller) SİTESİ 01.04.2010-31.03.2012 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ 24

MARENEGRO (345, 346, 348, 350 Ve 352 Parseller) SİTESİ 01.04.2010-31.03.2012 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ 24 MARENEGRO (345, 346, 348, 350 Ve 352 Parseller) SİTESİ 01.04.2010-31.03.2012 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ 24 NO AÇIKLAMA AYLIK BÜTÇE YILLIK BÜTÇE EŞİT PAYLI GİDERLER 91.625 2.199.000 1 PERSONEL GİDERLERİ 91.625

Detaylı

YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU

YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU A. GENEL BİLGİLER a) Kooperatifin adı : S.S.BOTOSAN BALÇIK TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ b) Kuruluş bilgileri : 27/08/2014 c)ticaret Sicili Tescil Tarihi ve Sicil Numarası

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 01.06.2013 31.08.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 01.06.2013 31.08.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 01.06.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU Sultanlar Karat İstanbul Sitesinin tarihi itibariyle oluşan Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akış finansal tabloları,

Detaylı

TEKDÜZEN HESAP PLANI LİSTESİ TESKOMB

TEKDÜZEN HESAP PLANI LİSTESİ TESKOMB Hesap Kodu 100 KASA 100.01 MERKEZ KASA 101 ALINAN ÇEKLER 101.01 PORTFÖYDEKİ ÇEKLER 101.02 BANKADA TAHSİLDEKİ ÇEKLER 101.03 KARŞILIKSIZ ÇEKLER 102 BANKALAR 102.01 HALK BANKASI 102.01.001 SERMAYE HESAPLARI

Detaylı

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 İlgili Birim Konu girdi. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler/Muhasebe : Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması nı içeren torba Kanun

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayın Üyemiz, İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ İÇİN GENEL KURULA ÇAĞRI SİRKÜLER (İ/2015 ) Birliğimizin Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile

Detaylı

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net Slide 1 MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER (Belediyeler, il özel idareleri, ba l idareler ve mahalli idare birlikleri) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net Slide 2 I. Geçici Mizandan Önce Yap

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

01/11/2015-30/11/2015 Gider CETVELİ

01/11/2015-30/11/2015 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

01/05/2015-31/05/2015 Gider CETVELİ

01/05/2015-31/05/2015 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ AKTİF PASİF 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 26 TEMMUZ 2015 PAZAR 09:00 12:00 (X) ANONİM ŞİRKETİ' nin 31.12.2013 BİLANÇOSU 100 KASA 15,900.00

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI SİNCAN İMKB TİCARET MESLEK LİSESİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ DERSİ SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI Mehmet Ali GÜLER 1 ANONİM ŞİRKETLERDE KAR DAĞITIMI 1. Kâr: İşletmenin faaliyet döneminde öz kaynaklarında

Detaylı

ATAMAN KARİNA PENDİK SİTESİ DENETİM KURULU RAPORU

ATAMAN KARİNA PENDİK SİTESİ DENETİM KURULU RAPORU ATAMAN KARİNA PENDİK SİTESİ DENETİM KURULU RAPORU Ataman Karina Site Yönetiminin 01.01.2016-31.03.2016 tarihleri arasındaki üç aylık döneme ait çalışmaları ve faaliyetleri denetlenmiş olup, aşağıdaki hususlar

Detaylı

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları,

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları, ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bir Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. Sayıştay tarafından hazırlanan kamu idaresi raporları ile Bakanlığımıza

Detaylı

: S.S. KARGEN SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ

: S.S. KARGEN SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ S.S. KARGEN SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU 2013 YILI ÇALIŞMA RAPORU a) Genel bilgiler; Unvanı Tüzel kişilik kazandığı tarih : S.S. KARGEN SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ : 03.09.1993 Tarihinde S.S. KARGEN

Detaylı

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği nin İlk Genel Kurul Toplantısı, 23 Haziran 2007 Cumartesi günü 14:00 de ARI Teknokent, ARI 2 Binası

Detaylı

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/158-161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17762 Karar No. 2011/19801 Tarihi: 30.06.2011 CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI ÖZETİ Cezai şart öğretide,

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-18 Konu: 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Form Ba ile Form Bs Bildirimlerinin 2010 Yılı ve Müteakip Yıllarda Verilmesine İlişkin İZMİR. 5.2.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 04.02.2010

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 01.09.2013 30.11.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 01.09.2013 30.11.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 01.09.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU Sultanlar Karat İstanbul Sitesinin tarihi itibariyle oluşan Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akış finansal tabloları,

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 21 Mayıs 2010-31.12.2010 DÖNEMİ MALİ TABLOLARI AKTİF MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 21.05.2010 31.12.2010 DÖNEMİNE AİT AYRINTILI BİLÂNÇOSU

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Sayı:2016/ Konu:10.Olağan Genel Kurul Duyurusu. DEĞERLİ KAT MALİKLERİ

Sayı:2016/ Konu:10.Olağan Genel Kurul Duyurusu. DEĞERLİ KAT MALİKLERİ YENİ ATA BİLGE SİTESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI Alacaatlı Mahallesi 5072 Cad. Kazan Apt 7D No:59 Çayyolu-Çankaya 06810 Ankara Tel:(312) 217 41 71 Faks : (312) 217 41 72 Sayı:2016/66 21.12.2016 Konu:10.Olağan

Detaylı

ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR

ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ İÇİN GENEL KURULA ÇAĞRI Sayın Üyemiz, SİRKÜLER (H/2017) Birliğimizin Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 2016 yılı

Detaylı

MUHASEBE 2 BORÇLAR GELİR-GİDER HESAPLARINI KAPATILMASI. ERKAN TOKATLI www.erkantokatli.com tokatli.erkan@gmail.com

MUHASEBE 2 BORÇLAR GELİR-GİDER HESAPLARINI KAPATILMASI. ERKAN TOKATLI www.erkantokatli.com tokatli.erkan@gmail.com MUHASEBE 2 BORÇLAR GELİR-GİDER HESAPLARINI KAPATILMASI ERKAN TOKATLI www.erkantokatli.com tokatli.erkan@gmail.com > Kredinin Çekilmesi 100-KASA 100.000 300-BNK KRD. 100.000 > Krediye faiz işlenmesi 780-FİNANSMAN

Detaylı

YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU A. GENEL BİLGİLER

YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU A. GENEL BİLGİLER YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU A. GENEL BİLGİLER a) Kooperatifin adı : S.S.Denizli Otomobilciler ve Galericiler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi b) Kuruluş bilgileri : 04.10.2011 c) Ticaret Sicili Tescil

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009 KONU 5838 Sayılı Kanunun 492 Sayılı Harçlar Kanununda Yaptığı Değişikliklere İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 59 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

03.12.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

03.12.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 03.12.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet HERDEM in Başkanlığında ve hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Açılış ve yoklama yapıldı; Hazirun listesi

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI PERSONELİ VAKFI SOSYAL GÜVENLİK YARDIMLARI BÖLÜMÜ ÜYELERİ VE HAK SAHİPLERİNİN KAZANILMIŞ HAKLARI VE TASFİYE PAYLARI RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI PERSONELİ VAKFI SOSYAL GÜVENLİK YARDIMLARI BÖLÜMÜ ÜYELERİ VE HAK SAHİPLERİNİN KAZANILMIŞ HAKLARI VE TASFİYE PAYLARI RAPORU Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Hacettepe University Department of Actuarial Sciences 06800 Beytepe-Ankara, Tel:(032)297 660, Faks:(032)297 7998, e-posta:aktuerya@hacettepe.edu.tr T.C.

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

T.C. V 'V * / ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTALYA. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. V 'V * / ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTALYA. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü X T.C. V 'V * / ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTALYA İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü 1 3? Sayı : 90852262-301.03- Konu: Kepez 2380 ada 3 parsel UİP. &/12/2014 BAŞKANLIK MAKAMINA

Detaylı

1.Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2016 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdiki

1.Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2016 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdiki İHSAN AKAR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ULUDAĞ BAĞIMSIZ DENETİM VE Y.M.M A.Ş 23 Nisan Mh. 242 Sk. Rızvanoğlu-Paçacı Sit. No:12/A Blok Kat: 2 D: 3 Nilüfer/Bursa Tel: 0 541 3966882-0 224 2401329(pbx.) 0224 2401329

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri ŞUBAT 21 ÖDENEN AY İÇİNDE TUTAR ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU

ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU 1 ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİ KESİN HESAP RAPORU 01.01.2015-31.12.2015 döneminde Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu aşağıdaki

Detaylı

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2014 YILI ODA VE İKTİSADİ İŞLETME BİLANÇOLAR- GELİR TABLOLARI, 2015 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR 31.01.2015 SAKARYA SERBEST

Detaylı

T.C.DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA/KOCAELİ

T.C.DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA/KOCAELİ 100 KASA HESABI 278,992.23 278,992.23 0.00 0.00 102 BANKA HESABI 90,084,895.32 88,205,834.05 1,879,061.27 0.00 1 T.C. ZİRAAT BANKASI DARICA SUBESİ 85,099.33 82,099.16 3,000.17 0.00 T.C.ZİRAAT BANKASI POSTA

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu:

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu: S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15 Konu: 396 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarına ilişkin uygulamada değişiklikler yapıldı. Özet: 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I

Detaylı

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 14/05/2014 SAATİ : 10:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 2 MECLİS BAŞKAN V : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ :Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

KARAR. Mazeretli Olanlar: Ümüt DAĞILMIŞGÜL,Celalettin GÖNÜLTAŞ, Ramazan MADEN, Suna ŞEKEROĞLU nun mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra,

KARAR. Mazeretli Olanlar: Ümüt DAĞILMIŞGÜL,Celalettin GÖNÜLTAŞ, Ramazan MADEN, Suna ŞEKEROĞLU nun mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra, T.C. YEŞİLYURT BELEDİYESİ MECLİSİ KARAR Tarihi 24/10/2014 Sayısı 20582433-302.03-106 Birleşim 10 Oturum 1 Özü Yoklama ve önceki toplantının karar özetinin kabulü Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur

Detaylı

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan LG Bireysel

Detaylı

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 29 Haziran 2014-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti.

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. No: 2011/9 Tarih: 16.02.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

SM 50 SMMM 43 SM 32 SMMM 22. Bay 46 Bayan 4 Bay 39 Bayan 4 Bay 28 Bayan 4 Bay 20 Bayan 2 7.3.2 Stajyer

SM 50 SMMM 43 SM 32 SMMM 22. Bay 46 Bayan 4 Bay 39 Bayan 4 Bay 28 Bayan 4 Bay 20 Bayan 2 7.3.2 Stajyer 1.3 Odanın Misyonu ve Vizyonu Misyonumuz : Meslek mensupları arasında birlik ve beraberliği sağlamaktır Vizyonumuz: Mesleği şehrimizde en iyi şekilde temsil etmektir. 1.4. Temel Bilgiler 1.4.1. Yönetim

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir.

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir. EK-1 Madde 17 fıkra 9: a) 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanun kapsamında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 31/12/2010 tarihinden önce

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 85.230.256,63 57.144.644,08 297.662,95 200.000,00 17.385,35 67.953,03 6.082,74 46.872.264,46 291.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 85.230.256,63 57.144.644,08 297.662,95 200.000,00 17.385,35 67.953,03 6.082,74 46.872.264,46 291. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası. 43. Dönem 2012-2014. 11-12-13 Nisan 2014 Ankara

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası. 43. Dönem 2012-2014. 11-12-13 Nisan 2014 Ankara TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 43. Dönem 2012-2014 11-12-13 Nisan 2014 Ankara TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Necatibey Cad. No: 57 Kızılay / Ankara Tel: 0.312.294 30 00 - Faks: 294 30 88 E-posta: imo@imo.org.tr

Detaylı

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF 2013/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 1 Aralık 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Güney Batı Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

İLİMİZE BAĞLI TEKKEKÖY İLÇESİ YENİBÜYÜKLÜ MAHALLESİNDE BULUNAN 2/B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

İLİMİZE BAĞLI TEKKEKÖY İLÇESİ YENİBÜYÜKLÜ MAHALLESİNDE BULUNAN 2/B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA İLİMİZE BAĞLI TEKKEKÖY İLÇESİ YENİBÜYÜKLÜ MAHALLESİNDE BULUNAN 2/B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 19/04/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman

Detaylı

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinden: Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26976

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinden: Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26976 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLER İÇİN BAROLARCA YAPILACAK CARİ GİDERLER İLE BU HİZMET İÇİN ÇALIŞTIRILACAK PERSONELE İLİŞKİN YÖNETMELİK 23 Ağustos 2008 tarihli ve 26976

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.ARG3.2017/274-5696 Ankara, 17/03/2017 Konu: Orta Anadolu Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhr.Bir. Genel Kurul Duyurusu hk

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013 ÖZET: İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. İADE DİLEKÇELERİNİN İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN VERİLMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ Nakden

Detaylı

İMAR + HUKUK + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU

İMAR + HUKUK + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU İMAR + HUKUK + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU Karşıyaka Belediye Meclisi'nin 05.01.2017 tarihli toplantısında Komisyonlarımıza havale edilen 04.01.2017 tarih ve 45914605-310.14.02.02-E.108 sayılı

Detaylı

S.S YILI GENEL KURULU NA

S.S YILI GENEL KURULU NA S.S. Denizli Otomobilciler ve Galericiler Toplu ĠĢyeri Yapı Kooperatifi 2013 YILI GENEL KURULU NA ĠLĠġKĠN DENETLEME KURULU RAPORU Genel Kurul Toplantı Tarihi : 03.03.2014 İncelemenin ait olduğu Dönem :

Detaylı

ACADEMIA APARTMENTS SİTE YÖNETİMİ OLAĞAN KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISI

ACADEMIA APARTMENTS SİTE YÖNETİMİ OLAĞAN KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISI ACADEMIA APARTMENTS SİTE YÖNETİMİ OLAĞAN KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISI 22.01.2017 Gündemin 1. Maddesi; Açılış ve yoklama Academia Sitesi Olağan Kat Malikleri Kurulu tebliğ edilmiş olan gündem maddelerini

Detaylı