Çift Motorlu Bir Lojistik Aracın Tasarımı Ve PLC İle Kontrolü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çift Motorlu Bir Lojistik Aracın Tasarımı Ve PLC İle Kontrolü"

Transkript

1 Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu, İzmir, Haziran 015 Çift Motorlu Bir Lojistik Aracın Tasarımı Ve PLC İle Kontrolü M. Akdağ * Ş. Yavuz M. Hocaoğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir İzmir İzmir Özet Günümüzde otomasyonun öneminin artmasıyla lojistik alanda otonom araçların kullanımı yaygınlaşmaktadır. Lojistik araçlar dayanıklı ve kompakt bir biçimde tasarlanmış olup, endüstride farklı amaçlara hizmet etmektedirler. Otonom olarak ya da bir operatör yardımıyla çalışan ve genellikle DC motorlarla tahrik edilen lojistik araçlar ofis içerisinde, ilaç depolarında ve sera içerisinde ürün transferini gerçekleştirirler. Bu çalışmada çift motorlu bir engelli aracının alt gövdesi endüstriyel alanda kullanabilecek bir çekici araca dönüştürülmüştür. SolidWorks programında mevcut engelli aracın alt gövdesi modellenmiş ve çekici olarak kullanılma amacına uygun bir üst gövde tasarımı yapılmıştır. Çekici gövde tasarımında ise aracın çekme yükü altında ön tekerleklerinin yerle temasının kesilmemesi için gerekli önlemler alınmıştır. Alt gövde ise tahrik sistemlerini içermektedir. Aracın hızını ve yönünü kontrol edebilecek bir kumanda panosu yapılmış olup, bu panodan gelen hız ve yön bilgisine göre motorlara hareket sağlayacak kontrol PLC üzerinde geliştirilen bir algoritma ile gerçekleştirilmiştir. Taşıt dinamiği denklemlerinden yararlanılarak geliştirilen algoritmada farklı olarak, lojistik aracın dar alanda dönme kabiliyetini kazandırması açısından, sadece yön bilgisine ait kumandadan sinyal geldiğinde PLC aracın kendi ekseninde dönmesini sağlamakta, araç hareket halinde iken yön bilgisine ait kumandadan gelen bilgiye göre aracın savrulmayacak şekilde dönmesini sağlamak için PLC tarafından kontrollü hız ayarı yapılmaktadır. Anahtar kelimeler: algoritmik programlama, lojistik araçlar, PLC Abstract With the increasing importance of automation, the usage of autonomous vehicles are also increasing. Logistic vehicles are durable and designed compactly to serve various purposes in the industry. They can work autonomously or with the help of an operator. Logistic vehicles are generally driven by DC motors to carry out item transfers in various environments such as offices, drug stores or greenhouses. In this study lower body of an existing dual motored disabled vehicle was transformed into a tow truck that can be used industrially. The lower body of the existing vehicle was modeled in SolidWorks and an appropriate upper body was designed to serve as a towing vehicle. In the design * 1 of the towing vehicle necessary measures were taken in order to keep the front wheels in contact with the ground during towing and acceleration. Lower body contains the drive systems. A control panel was designed to control the speed and the direction of the vehicle. An algorithm was developed on PLC to drive the motors according to the information from the panel. Using vehicle dynamics equations, in order for the vehicle to be able to do tight turns, PLC can make the vehicle turn around its own axis by using the direction data sent from the panel. Also to prevent the vehicle from skidding, PLC makes controlled speed adjustments while the vehicle is moving. Keywords: alghoritmic programming, logistic vehicles, PLC I Giriş Günümüzde otomasyonun öneminin artmasıyla lojistik alanda otonom araçların kullanımı yaygınlaşmaktadır[1]. Endüstride farklı alanlarda kullanılan lojistik araçların tasarımı kullanım amaçlarına göre farklılıklar göstermektedir. İç alanlarda kullanılan lojistik amaçlı otonom araçlarda egzoz emisyonu nedeniyle genellikle DC motorlar kullanılmaktadır. Fabrika içlerinde, depo alanlarında ve otomasyonun hızla arttığı seralarda kullanımı artan otonom araçların tasarımı, yapması planlanan iş ve hareket edeceği yola göre belirlenir. Bu çalışmada seralarda toplanan ürünlerin depolama alanına götürülmesi amacı ile çekici olarak kullanılacak bir aracın tasarımı ve kontrolü ele alınmıştır. Bu nedenle ilk olarak sera alanlarının 6 Avrupa ülkesindeki standart ölçüleri literatürde incelenmiştir[]. Lojistik amaçlı kullanılan çekiciler her biri 10-0 dönüm kapalı alana sahip seralardan en az birkaçının bir arada bulunduğu sera işletmeleri tarafından kullanılmaktadır. Ürünler, toplandığı seralardan depolama alanına çekicilerin arkasına eklenen taşıma römorkları ile taşınmaktadır. Bu seralarda kullanılan ürün taşıma römorklarının sıra içlerinde de hareket etmeleri istendiği için boyutları sınırlandırılmıştır. Bu araçların taşıdıkları yük ile ağırlıkları yaklaşık olarak en fazla 500 kg civarında olmaktadır. Sera içinde ve sera ile depolama alanı arasında hareket etmesi planlanan otonom aracın tasarımında araç dinamiğinin temel hesaplamaları kullanılmıştır. Bu hesaplamalar literatürde pek çok araştırmada farklı kabullerle kullanılmıştır [3,4]. Seralarda kullanılan otonom araçlar arkalarındaki römorklarla beraber hareket ettikleri için takip etmeleri

2 Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu, İzmir, Haziran 015 gereken yolun kontrolünde tüm aracın dinamiğinin ve viraj davranışının dikkate alınması gerekmektedir. Literatürde yapılan çalışmalarda römorkun bağlı olduğu araçlarda minimum dönme yarıçapı hesapları bulunmaktadır[5,6]. Aracın hareket kontrolünde, arkasında römorkun takılı olup olmaması dikkate alınmalıdır. II. Tasarım Kriterlerinin Belirlenmesi Bu çalışmada çift motor tahrikli bir araç sera ortamında toplanan hasatların depolanma bölümüne taşınması amacıyla tasarlanmıştır. Çekici olarak görev yapacak olan bu aracın tasarım ölçütleri, seraların üretim kapasiteleri ve taşıma ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirlenir. Araç hem römorksuz hem de römorklu olarak kullanılabilecek şekilde tasarlandığı için araç tek başınayken kullanıcı bindiği zaman aracın ağırlık merkezi Şekil 1 de görüldüğü üzere sağa kaymaktadır. Bu durum aracın devrilmesine yol açar. Bunu engellemek için aracın dönme merkezinin sağ tarafına ön tekerleklere simetrik olacak şekilde iki adet avare teker yerleştirilmiştir. Daha sonra yapılan moment hesabıyla avare tekerleklere gelecek olan yük 450N olarak bulunur ve bu yüke uygun avare teker seçimi yapılır. Şekil 1. Aracın Kullanıcılı ve Kullanıcısız Ağırlık Merkezleri İlk tasarım ölçütü aracın ve çektiği römorkların toplam ağırlığıdır. Şekil de seralarda kullanılan bir römorkun resmi verilmiştir. Bu çalışmada ele alınan römorkta 5 yatay 3dikey sıra olmak üzere 15 adet kasa bulunmaktadır. Her kasa yaklaşık olarak 10 kg ürün içermektedir. Vagonun boş ağırlığı yaklaşık 50kg ve her yolculukta römork taşıması planlanan araçta vagonların toplam ağırlığı 400kg olmaktadır. Kendi ağırlığı ve insan ağırlığı ile birlikte toplam 780kg değerinde bir toplam kütleye ulaşılır. İkinci tasarım ölçütü ise; aracın tek şarj ile alabileceği maksimum yoldur. Kullanıcıların gün içinde akülerin tekrar şarj edilip zaman kaybı yaşamaması için aracın tek sefer şarj edilmesi ile bir gün boyunca çalışabilmesi gerekmektedir. Şekil de gösterilen çekici aracın tasarımında, çift motorlu bir engelli aracının alt şasesi kullanılmıştır. Üzerinde kullanıcı bulunmasına imkân verecek şekilde tasarımı gerçekleştirilen çekici araca ait özellikler Tablo 1 de verilmiştir.

3 Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu, İzmir, Haziran 015 Şekil. Seralarda Kullanılan Bir Römork Örneği Ağırlık 300 kg Uzunluk 147 mm Genişlik 750 mm Yükseklik 1430 mm Tahrik teker iz genişliği 613 mm Tahrik tekerleği ile avare tekerlekler arası mesafe 450 mm TABLO 1. Araca Ait Teknik Bilgiler Araçta kullanılacak olan motor ve akü seçiminde dikkat edilecek parametreler; rüzgâr direnci, ivme direnci, yokuş direnci ve yuvarlanma direncidir [7]. Bu parametreler Şekil 3 te araç üzerinde gösterilmiştir. a) Rüzgâr Direnci: Akışkan içerisinde hareket eden cisimlere hareketlerini engelleyici kuvvetler etki eder. Havanın akışkan olarak kabul edilmesi durumunda, durgun hava içerisinde bir v hızıyla hareket halindeki bir araca hareketin ters yönünde etki eden bu engelleyici kuvvetler direnç kuvvetidir. Denklem 1 de verilen F L rüzgar direnci kuvveti, ρ hava yoğunluğu, V araç hızı, A aracın hareket yönüne dik kesit alanı ve C W hava direnci katsayısıdır. indirgenmiş kütlesel atalet momenti ve tekerlek dinamik yarıçapıdır. i R FB mx () rdyn Araç kalkış ve duruşlarda 0.5 m/s ile ivmelenmektedir. Böylece araç dolu römorklarla iken ivmelenme direnci 390N, boş römorklarla iken 40N olarak hesaplanır. Aracın 300m lik bir yolda ortalama 3 kez duruş kalkış yapacağı tahmini ve geri kalan sürede m/s lik sabit hızla hareket edeceği kabul edilirse araç toplam 16 sn lik hareketinin 4 saniyesini ivmeli bir şekilde kalan 138 saniyelik kısmını ise sabit hızla gerçekleştirecektir. 4 saniyelik ivmeli hareket süresinin 1 saniyesi artan ivmeli harekettir ve bu da toplam hareket süresinin %7 sine eşittir. Güç hesabı yapılırken toplam direnç kuvvetinin %7si, sabit hızla seyir halindeki toplam direncin %93ü alınır. İvmeli hareketteki güç ihtiyacı hesabında ortalama hız değeri 1m/s kullanılır. c)yokuş Direnci: Aracın eğimli yolda hareketi esnasında aracın ağırlığının yola paralel bileşenlerinden kaynaklanan yokuş direnci Denklem 3 te gösterilen formülle hesaplanır. Burada F st yokuş direncini, G aracın ağırlığını ve tanα yokuş eğimini ifade eder. %30 değerindeki yokuş eğimlerine kadar sinα tanα kabul edilebilir. F st G tan (3) Seralarda eğimin genellikle %-%3 değerlerde olduğu bilinmektedir. Aracın kütlesi 300kg, üzerinde bulunan kullanıcı 80kg ve çekeceği vagonların ağırlığı 400kg olarak toplam kütlenin 780kg olması durumunda % eğime sahip bir yolda araca etkiyen yokuş direnci dolu iken 156N boş iken 96N olmaktadır. F L 1 LV ACW (1) Tasarlanan araç sera ortamında maksimum m/s hızla hareket edeceğinden ve rüzgâr direncine etki eden parametrelerden biri olan aracın hareket yönüne dik kesit alanının küçük olacak şekilde tasarlanmasından dolayı rüzgâr direnci için 0.4N değeri bulunur ve bu sebeple rüzgâr direncinin araca etkisi ihmal edilir. b)ivme Direnci: Denklem de gösterilen ivmelenme direncinde x öteleme ivmesi ve R tekerlek açısal ivmesidir. Burada m, Σθ i, r dyn sırasıyla aracın kütlesi, tahrik sistemindeki dönen kütlelerin tekerlek eksenine 3 Şekil 3. Araca Etki Eden Direnç Kuvvetleri d)yuvarlanma Direnci: Hareket halindeki bir taşıtın bütün tekerleklerine yoldan yürümeye karşı koyan bir direnç gelir. Bunun nedeni yol ve lastiklerde meydana gelen şekil değiştirmelerdir. Ezilmeden dolayı tekerlekler sürekli olarak bu tümseği aşmak durumuyla karşı karşıyadır. Bu direnç tekerleğe gelen ağırlıkla doğru orantılıdır. Sert zeminlerdeki yuvarlanma direncinin ana kaynağı yuvarlanma sırasında lastiğin karkas yapısındaki şekil değiştirmeden dolayı ortaya

4 Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu, İzmir, Haziran 015 çıkan histerezislerdir. Denklem 4 te verilen F rr yuvarlanma direnci kuvveti, C rr yuvarlanma direnci katsayısı, m tekerlek başına düşen araç kütlesi, g yerçekimi ivmesidir. Frr Crrmg (4) Yuvarlanma direnci katsayısı tekerleğin temas ettiği yüzeyin kaplama durumuna, hava şartlarına, lastiğin iç basıncına, lastik malzemesinin esnekliğine ve taşıt hızına göre değişir. Çeşitli kaplama durumlarına göre yuvarlanma direnci katsayısı 50km/sa ve daha düşük araç hızları için Tablo de verilmiştir. Kaplama Cinsi C rr Katsayısı Beton yollar ve ince dokulu asfalt kaplamalar Kırma taş ve çakıl kaplamalar Parke kaplamalar Kuru ve sıkı toprak yollar Gevşek toprak ve kumlu yüzeyler TABLO. Çeşitli Kaplama Durumlarında C rr Katsayısı Sera ortamında genellikle aracın gideceği yol beton olduğundan ve araç hızı m/s olduğundan dolayı C rr yaklaşık 0.0 alınabilir. Bu durumda yuvarlanma direnci kuvveti 300kg araç ve ortalama 80kg ağırlığındaki bir kullanıcı için 76N olmaktadır. 00kg ağırlığındaki her bir dolu vagon için yuvarlanma direnci 40N olup, iki vagon için bu kuvvet 80N olarak hesaplanır. Araç ürünleri depoya taşırken vagonlar dolu, tekrar ürünleri taşımak için gittiği istasyona kadar vagonlar boş durumda yol alacakları için boş durumdaki yuvarlanma dirençlerinin de hesaba katılması gerekir. Bu durumda boş vagonlar için toplam yuvarlanma direnci kuvveti 0N olur. Aracın harcayacağı gücün hesabı Denklem 5 te verilmiştir. P FV ( FB Fst Frr1 Frr ) V (5) Burada P aracın harcayacağı toplam gücü, F st yokuş direnci, F rr1 aracın dolu vagonları taşıdığı durumda araç ve vagonlara gelen toplam yokuş direncini, F rr aracın boş vagonları taşıdığı durumda araç ve vagonlara gelen toplam yokuş direncini, F B ivmelenme direncini ve V aracın hızını ifade eder. Aracın motor seçimi için aracın maksimum güç ihtiyacının göz önünde bulundurulması gerekir. Bu yüzden ivme direnci, yokuş direnci, yuvarlanma direncini aynı anda yenmesi için gerekli güç hesaplanır. 4 Bu güç 70W olmaktadır. Bu bilgiler ışığında araca adet 400W gücünde motor kullanılması uygun görülmüştür. Aracın akü seçiminde ise aracın yapacağı tüm ortalama hareket göz önünde bulundurulmaktadır. Aracın ivmeli hareketinin toplam hareket süresinin %7sinde etkidiği göz önüne alınarak hesaplama yapıldığında; aracın dolu vagonları taşıdığı durumda harcadığı güç 69.46W, boş vagonları taşıdığı durumda harcadığı güç ise W olmaktadır. Buna göre aracın harcayacağı ortalama güç W olarak hesaplanır. Aracın üzerinde iki adet seri bağlı 160Ah-1V luk akü bulunmaktadır. Aracın çekeceği ortalama akım değeri ile güç arasındaki bağıntı Denklem 6 da verilmiştir. P VI (6) Burada P güç, V voltaj ve I akım değeridir. 4V akü için çekilen akım değeri 1.18 A olarak hesaplanır. Toplam 160Ah akım sağlayan aküler için 160/1.18=7.55 saatlik çalışma süresi elde edilir. Fakat akülerin ömrünün daha uzun olması açısından akülerin maksimum %80 deşarj olmasına izin verildiğinden 6.04 saatlik bir çalışma süresi elde edilir. Aracın m/s sabit hıza sahip olduğu baz alınarak 6.04 saatlik bir çalışma 4351m yol kat edebilme imkanı sağlar. III. Aracın PLC ile Kontrolü Tasarımı yapılan aracın kullanımı kolay olması amaçlanarak bir kumanda panosu üretilmiş ve mevcut olan alt gövdeye yerleştirilen kontrol panosu ile aracın hareket kontrolü gerçekleştirilmiştir. DC motorlar için genellikle elektrikli mobiletlerde kullanılan S-DRIVE DC motor sürücüsü kullanılmıştır V analog sinyal ile hız kontrolüne imkân sağlayan motor sürücüsünde 0-.V arası 0V a yaklaştıkça motorun bir yöne doğru hızı artmakta,.5v-4.5v arası ise 4.5V a yaklaştıkça ters yönde hızı artmaktadır. Sürücüye.V-.5V arası gerilim uygulandığında sürücü motoru tanımlanan yavaşlama ivmesiyle durdurup frene almaktadır. Sürücüde 14 adet sinyali girişi vardır. Sinyal girişleri ile ilgili bilgi Tablo 3 de verilmiştir. Sürücünün aktif olabilmesi için yaklaşık.3v gerilim sinyali numaralı sinyal girişine uygulandıktan sonra 5 ve 7 numaralı sinyal girişlerini bir anahtar üzerinden atlatmak gerekir. Böylece sürücü motoru sürmek için hazır hale gelir. Pin Özellik Pin Özellik 1 Analog Giriş 8 Analog Toprak 5V Çıkış 9 Hız Sınırlama Ayarı 3 İkaz Çıkışı 10 Durum Göstergesi

5 Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu, İzmir, Haziran Hızlı/Yavaş Ayarı 11 Aux Çıkışı 5 Sürücü Aktif 1 Geri Butonu 6 Kısıtlama 1 13 Dijital Toprak 7 +4V 14 Kısıtlama TABLO 3. Motor Sürücüsüne Ait Sinyal Girişleri Tasarımı yapılan lojistik araçta iki adet motor bulunduğundan dolayı iki motor sürücüsü kullanılmıştır ve her sürücü bir motoru kontrol etmektedir. Her motorun hızlarını kontrol etmek için iki adet potansiyometreye ihtiyaç vardır ancak, kullanıcı için iki potansiyometre ile aracı kontrol etmek oldukça zordur. Bu yüzden araçta kolay bir şekilde hızın ve yönün kontrol edilebilmesi için bir kontrolcüye ihtiyaç vardır. Kontrolcü olarak Delta SS serisi PLC ve sürücülere analog sinyali göndermek için DTC1000L modülü kullanılmıştır. Kullanılan motor sürücüleri ve kontrol ünitesi Şekil 4 de gösterilmiştir. Şekil 6. Aracın Tekerleklerinin ve Dönme Merkezinin Şematik Gösterimi Burada V aracın dönme merkezinin hızını, V 1 sol tekerleğin hızını, V sağ tekerleğin hızını, θ dönme açısını ve R tekerlekler arası mesafeyi ifade eder. Kumanda panosunda bulunan hız ve yön potansiyometrelerinden gelen bilgiye göre iki tekerleğe ait motorlara hareketi sağlaması için sürücülere gönderilmesi gereken kontrol sinyallerini belirleyen bir algoritma PLC programında geliştirilmiştir. Buna göre PLC, analog girişine hız bilgisini içeren potansiyometreden gönderilen gerilim değerine göre sürücülere eşit gerilim değeri göndererek aracın ileri ya da geri istikamette doğrusal bir yörüngede hareketini sağlar. Yön bilgisini içeren potansiyometreden gönderilen gerilim değerine göre de aracın sağa ve sola dönmesi için gerekli olan kontrol sinyallerini sürücüye gönderir. PLC programında geliştirilen algoritmada Denklem 7 de verilen formüllerden yararlanılmıştır. Şekil 4. DC Motor Sürücüleri ve Kontrol Ünitesi Kumanda panosunda acil durumda aracı durdurmak için acil durum butonu, sürücüyü aktif hale getirmek için açma kapama butonu, aracın hızını ve yönünü kontrol etmek için iki adet potansiyometre bulunur. Kumanda panosundan gelen hız ve yön bilgisine göre motorlara hareket sağlayacak kontrol PLC üzerinde geliştirilen bir algoritma ile gerçekleştirilmiştir. Şekil 5. Araç Kontrolü Blok Diyagramı Şekil 6 da şematik olarak gösterilen aracın hız ve yön kontrolü için taşıt dinamiği denklemlerinden yararlanılmıştır. V 1 V V V R V1 V V 1 V R V R (7) Yukarıda verilen formüllere göre kumanda panosundan hız bilgisi aracın hareket etmediğini gösterip, yön bilgisi sağa dönmesi için bilgiyi gönderiyorsa PLC sürücülerin numaralı sinyal girişlerine motorları eşit miktarda ancak ters yönde döndürmesi için gerekli olan kontrol sinyalini gönderir. Böylece araç kendi ekseni etrafında dönmeye başlar. Laboratuvar ortamında yapılan testlerde araç belli bir hızda ilerlerken yön bilgisini içeren potansiyometreden gelen voltaj değerine göre aracın dar alanlarda dönmesinin zorlaştığını, dönüş açısının aracı daha geniş bir açıda döndürdüğünü göstermiştir. Buna göre aracın hız değerine göre yön bilgisinden gelen voltaj değerine göre PLC tarafından aracın savrulmayacak şekilde dönmesi için kontrollü hız bilgisi sürücülere gönderilmektedir. Bu sayede araç hızlı bir şekilde gidiyor olsa bile ani bir manevra yapılacağı zaman PLC otomatik olarak hızı düşürerek konforlu bir dönüş 5

6 Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu, İzmir, Haziran 015 yapılmasını sağlamaktadır. Araca römork bağlandığı zaman aracın kendi ekseni etrafında dönüşü mümkün olmadığı için aracın dönüş açısının belirlenmesi gerekir. Kullanıcı ekran üzerinde araca römork bağlandığı bilgisini girdiyse eğer, PLC aracın dönmesi için belirlenen dönüş açısını kullanarak dönme yarıçapını hesaplar. Aracın arkasında römork olduğunda dönüş açısı ve dönme yarıçapı şematik olarak Şekil 7 de gösterilmiştir. Burada R, dönme yarıçapını, L, römorkun dönme merkezi ile araca bağlandığı nokta arasındaki mesafeyi, D, aracın dönme merkezi ile römorka bağlandığı nokta arasındaki mesafeyi ve α ise, araç ile römork arasında dönüş esnasında meydana gelen açıyı ifade eder. Bu α açısı fiziksel koşullardan dolayı 37 o ile sınırlandırılmıştır. L=1000 mm alındığında ve L=D durumunda Şekil 7 de gösterilen geometriden, geometrik bağıntılar yardımıyla maksimum dönme yarıçapı 1494 mm olarak bulunur. Kaynakça [1] Robotic Agriculture The Future Of Agricultural Mechanisation?, 5th European Conference on Precision Agriculture Uppsala 9-1th, Simon Blackmore, Bill Stout, Maohua Wang, Boris Runov, Sweden, June 005 [] Review of Structural and Functional Characteristics of Greenhouses in European Union Countries, Part II: Typical Designs, J. agric. Engng Res. (000) 75, 111}16 [3] Validation of vehicle dynamics simulation models a review,vehicle System Dynamics: International Journal of Vehicle Mechanics and Mobility,Volume 5, Issue, 014 [4] An overview on vehicle Dynamics, Shaopu Yang, Yongjie Lu, Shaohua Li International Journal of Dynamics and Control December 013, Volume 1, Issue 4, pp , Date: 9 Oct 013 [5] Autonomous Vehicle-Following Systems :A Virtual Trailer Link Model,Intelligent Robots And Systems, DOI: /IROS , Teck Chew Ng, Javier Ibanez Guzman, Martin D. Adams,005 [6] Parking Maneuvers of Industrial-Like Electrical Vehicles With and Without Trailer, Federico Cuesta, Fernando Gómez-Bravo, Anibal Ollero, IEEE Transactions On Industrial Electronics, Vol. 51, No., April 004 [7] N. Sefa Kuralay, Araca Tesir Eden Kuvvetler ve Hareket Sınırları, Eğitim Materyali, Dokuz Eylül Üniversitesi Şekil 7. Römorkun Dönüş Açısının Gösterimi IV. Sonuçlar Bu çalışmada çift motorlu bir engelli aracının alt şasesi endüstriyel alanda kullanabilecek bir çekici araca dönüştürülmesi amaçlanarak SolidWorks programında modellenmiştir. Modellenen lojistik aracın sera ortamında bir gün içerisinde tekrar şarj etme gereği duyulmadan ürünleri seralardan depoya taşıması için gerekli olan güç ihtiyacı ve buna bağlı olarak akü seçiminin yapılabilmesi için tasarım ölçütleri belirlenmiştir. Aracın akü seçiminde göz önünde bulundurulması gereken parametrelere göre aracın bir turda harcadığı güç hesaplanarak, kullanılacak akünün aracın tasarım ölçütlerine uygun olduğu gösterilmiştir. Aracın hareketinin her kullanıcı tarafından kolaylıkla sağlanabilmesi için basit bir kumanda panosu yapılmış ve araca hız ve yön bilgisini göndermesi için PLC de bir algoritma geliştirilmiştir. Geliştirilen algoritmada taşıt dinamiği denklemlerinden yararlanılmış, laboratuar ortamında yapılan deneylerle sera ortamına adapte edilmesi için PLC üzerinde kontrollü hız ayarının yapılması gerçekleştirilmiştir. Bundan sonraki çalışmalarda, araca lidar entegre edilerek aracın sera içerisinde insansız hareketini sağlaması hedeflenmektedir. 6

BÖLÜM 3: TAŞIT HAREKETLERİ

BÖLÜM 3: TAŞIT HAREKETLERİ BÖLÜM 3: TAŞIT HAREKETLERİ 3.1 TAŞIT HAREKETİNE KARŞI KOYAN DİRENÇLER Bir taşıtın harekete geçebilmesi için çekiş kuvvetine ihtiyacı vardır. Taşıtlar çekiş kuvvetini cinslerine göre insan, hayvan veya

Detaylı

İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10. www.biglift.gen.tr

İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10. www.biglift.gen.tr İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10 www.biglift.gen.tr 1 RM-ECL1029 EKONOMİK TAM AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI Kompak ve hafif tasarımı

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ Prof. Dr. Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Erzurum Bu bölümde 1. Direnç a. Aerodinamik b. Dinamik, yuvarlanma c. Yokuş 2. Tekerlek tahrik

Detaylı

Karayolu İnşaatı Çözümlü Örnek Problemler

Karayolu İnşaatı Çözümlü Örnek Problemler Karayolu İnşaatı Çözümlü Örnek Problemler 1. 70 km/sa hızla giden bir aracın emniyetle durabileceği mesafeyi bulunuz. Sürücünün intikal-reaksiyon süresi 2,0 saniye ve kayma-sürtünme katsayısı 0,45 alınacaktır.

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 3 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut

AKM 205 BÖLÜM 3 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut AKM 205 BÖLÜM 3 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. 70 kg gelen bir bayanın 400 cm 2 toplam ayak tabanına sahip olduğunu göz önüne alınız. Bu bayan

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: SORULAR-CEVAPLAR

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: SORULAR-CEVAPLAR MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: 1- (24 Puan) Şekildeki 5.08 cm çaplı 38.1 m uzunluğunda, 15.24 cm çaplı 22.86 m uzunluğunda ve 7.62 cm çaplı

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Prof. Dr. Mustafa Cavcar 8 Mayıs 2013

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Prof. Dr. Mustafa Cavcar 8 Mayıs 2013 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TIRMANMA PERFORMANSI Tırmanma Açısı ve Tırmanma Gradyanı Prof. Dr. Mustafa Cavcar 8 Mayıs 2013 Bu belgede jet motorlu uçakların tırmanma performansı

Detaylı

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Fizik 8.01 Ödev # 8 Güz, 1999 ÇÖZÜMLER Dru Renner dru@mit.edu 14 Kasım 1999 Saat: 18.20 Problem 8.1 Bir sonraki hareket bir odağının merkezinde gezegenin

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9A GERİNİM ÖLÇER KULLANARAK GERİLİM ANALİZİ YAPILMASI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9A GERİNİM ÖLÇER KULLANARAK GERİLİM ANALİZİ YAPILMASI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 40 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9A GERİNİM ÖLÇER KULLANARAK GERİLİM ANALİZİ YAPILMASI TEORİ Bir noktada oluşan gerinim ve gerilme değerlerini

Detaylı

DENEY 3 HAVALI KONUM KONTROL SİSTEMİ DENEY FÖYÜ

DENEY 3 HAVALI KONUM KONTROL SİSTEMİ DENEY FÖYÜ DENEY 3 HAVALI KONUM KONTROL SİSTEMİ DENEY FÖYÜ 1. Deneyin Amacı Bu deneyde, bir fiziksel sistem verildiğinde, bu sistemi kontrol etmek için temelde hangi adımların izlenmesi gerektiğinin kavranması amaçlanmaktadır.

Detaylı

* Güvenilir Dişli Grubu. * Islak Disk Fren. Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans. Daha küçük direksiyon. *Yüksek Manevra Kabiliyeti

* Güvenilir Dişli Grubu. * Islak Disk Fren. Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans. Daha küçük direksiyon. *Yüksek Manevra Kabiliyeti Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans Hidrolik pompa motoru Düşük hıza ayarlanabilen Motorlu hidrolik pompa çıkış gücü, yüksek performans ve uzun kullanım ömrü sağlar. Forkliftin operatör tarafından değiştirilebilen

Detaylı

Newton Kanunlarının Uygulaması

Newton Kanunlarının Uygulaması BÖLÜM 5 Newton Kanunlarının Uygulaması Hedef Öğretiler Newton Birinci Kanunu uygulaması Newtonİkinci Kanunu uygulaması Sürtünme ve akışkan direnci Dairesel harekette kuvvetler Giriş Newton Kanunlarını

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ İÇİNDEKİLER Bölüm 1 GİRİŞ 1.1 TAŞITLAR VE SOSYAL YAŞAM... 1 1.2 TARİHSEL GELİŞİM... 1 1.2.1 Türk Otomotiv Endüstrisi... 5 1.3 TAŞITLARIN SINIFLANDIRILMASI... 8 1.4 TAŞITA ETKİYEN KUVVETLER... 9 1.5 TAŞIT

Detaylı

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA DERSİ DÖNEM SONU PROJELERİ_Ocak- 2015

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA DERSİ DÖNEM SONU PROJELERİ_Ocak- 2015 İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA DERSİ DÖNEM SONU PROJELERİ_Ocak- 2015 İki tane proje yapılacaktır (50+50). İsteyen Ekstra projede yapabilir (+ 10p). 1. Proje: Vinç Tasarım ve Hesaplama Programı (50 p) Masaüstü

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği -Fizik I 2013-2014 Dönme Hareketinin Dinamiği Nurdan Demirci Sankır Ofis: 364, Tel: 2924332 İçerik Vektörel Çarpım ve Tork Katı Cismin Yuvarlanma Hareketi Bir Parçacığın Açısal Momentumu Dönen Katı Cismin

Detaylı

OTONOM ÇĐM BĐÇME MAKĐNESĐ GELĐŞTĐRĐLMESĐ DEVELOPING OF AUTONOMOUS LAWN MOVER. Danışman: Prof.Dr. Koray TUNÇALP, Marmara Üniversitesi Đstanbul

OTONOM ÇĐM BĐÇME MAKĐNESĐ GELĐŞTĐRĐLMESĐ DEVELOPING OF AUTONOMOUS LAWN MOVER. Danışman: Prof.Dr. Koray TUNÇALP, Marmara Üniversitesi Đstanbul OTONOM ÇĐM BĐÇME MAKĐNESĐ GELĐŞTĐRĐLMESĐ DEVELOPING OF AUTONOMOUS LAWN MOVER Danışman: Prof.Dr. Koray TUNÇALP, Marmara Üniversitesi Đstanbul Cihan ÇATALTEPE, Marmara Üniversitesi-Mekatronik Öğrt.4.Sınıf

Detaylı

Endüstriyel Balans. High Technology

Endüstriyel Balans. High Technology Endüstriyel Balans M500-2A Endüstriyel Yatay Balans 860 mm 1000 mm En Küçük Parça Çapı 70 mm (1000 D/d) En Küçük Parça Çapı 70 mm (1000 D/d) 500 kg 500 kg En Küçük Parça Ağırlığı 0,25 kg (1000 D/d ve üzeri)

Detaylı

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır.

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır. Bölüm 5: Hareket Yasaları(Özet) Önceki bölümde hareketin temel kavramları olan yerdeğiştirme, hız ve ivme tanımlanmıştır. Bu bölümde ise hareketli cisimlerin farklı hareketlerine sebep olan etkilerin hareketi

Detaylı

GEZER KREN KÖPRÜSÜ KONSTRÜKSİYONU VE HESABI

GEZER KREN KÖPRÜSÜ KONSTRÜKSİYONU VE HESABI GEZER KRE KÖPRÜSÜ KOSTRÜKSİYOU VE HESABI 1. GEZER KÖPRÜLÜ KRE Gezer köprülü krenler, yüksekte bulunan raylar üzerinde hareket eden arabalı köprülerdir. Araba yükleri kaldırır veya indirir ve köprü üzerindeki

Detaylı

KM 120/150 R D. Otomatik temizleme fonksiyonlu ana rulo fırça. Konforlu çalışma alanı. Hidrolik kaldıraçlı konteyner.

KM 120/150 R D. Otomatik temizleme fonksiyonlu ana rulo fırça. Konforlu çalışma alanı. Hidrolik kaldıraçlı konteyner. 1200 mm yan fırça çalışma genişliği ile kompakt, modern ve esnek süpürücü elektrikli süpürge. Orta ölçekli alanlardan geniş alanlara ve bina dışı alanlara kadar profesyonel kullanım için. 1 2 3 4 1 2 Otomatik

Detaylı

Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Konik Dişli Çarklar DİŞLİ ÇARKLAR

Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Konik Dişli Çarklar DİŞLİ ÇARKLAR Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN Konik Dişli Çarklar DİŞLİ ÇARKLAR İçerik Giriş Konik dişli çark mekanizması Konik dişli çark mukavemet hesabı Konik dişli ark mekanizmalarında oluşan kuvvetler

Detaylı

HİDROLİK EĞİTİM SETİ TEMEL DONANIMLAR

HİDROLİK EĞİTİM SETİ TEMEL DONANIMLAR HİDROLİK EĞİTİM SETİ TEMEL DONANIMLAR www.ogenmakina.com Ogen-2010 1.HİDROLİK EĞİTİM SETİ EKİPMANLARI eğitim seti, eğitim masası, sunum seti, hidrolik güç ünitesi ve kontrol ünitesi üzere dört ana kısımdan

Detaylı

Automatic Entrance & Acccess System GARAJ. Endüstiyel - Seksiyonel Garaj Kapıları. Seksiyonel Kapılar

Automatic Entrance & Acccess System GARAJ. Endüstiyel - Seksiyonel Garaj Kapıları. Seksiyonel Kapılar TM Automatic Entrance & Acccess System Endüstiyel - Seksiyonel Garaj Kapıları GARAJ Seksiyonel Kapılar TM Automatic Entrance & Acccess System TRONCO Endüstriyel Seksiyonel Kapılar TRONCO endüstriyel seksiyonel

Detaylı

PLCM 28 OPSİYONEL MODÜL. Modüler PLC Eğitim Seti. PLC Çevre Birimleri PLC Programlama. %100 kendi imalatımız MODELLER. Tek Yönlü Çift Yönlü

PLCM 28 OPSİYONEL MODÜL. Modüler PLC Eğitim Seti. PLC Çevre Birimleri PLC Programlama. %100 kendi imalatımız MODELLER. Tek Yönlü Çift Yönlü PLCM Modüler PLC Eğitim Seti %100 kendi imalatımız PLC Çevre Birimleri PLC Programlama 28 OPSİYONEL MODÜL MODELLER Tek Yönlü Çift Yönlü UYGULAMALI VİDEO EĞİTİMLERİ Her zaman her yerden... Video eğitimleri

Detaylı

MAK 4004 BİTİRME ÖDEVİ DERSİ PROJE ÖNERİSİ

MAK 4004 BİTİRME ÖDEVİ DERSİ PROJE ÖNERİSİ - ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Form BTP-01 (1/) BAHAR 007-008 4/01/008 Taşıt Hareket Denklemlerinin Bilgisayar Yardımıyla Çözümü 1. Taşıta etkiyen kuvvetlerin belirlenmesi. Düz harekette taşıt hareket denklemlerinin

Detaylı

5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI

5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI h 1 h f h 2 1 5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI (Ref. e_makaleleri) Sıvılar Bernoulli teoremine göre, bir akışkanın bir borudan akabilmesi için, aşağıdaki şekilde şematik olarak gösterildiği gibi, 1 noktasındaki

Detaylı

Musa DEMİRCİ. KTO Karatay Üniversitesi. Konya - 2015

Musa DEMİRCİ. KTO Karatay Üniversitesi. Konya - 2015 Musa DEMİRCİ KTO Karatay Üniversitesi Konya - 2015 1/46 ANA HATLAR Temel Kavramlar Titreşim Çalışmalarının Önemi Otomatik Taşıma Sistemi Model İyileştirme Süreci Modal Analiz Deneysel Modal Analiz Sayısal

Detaylı

RULMANLI VE KAYMALI YATAKLARDA SÜRTÜNME VE DİNAMİK DAVRANIŞ DENEY FÖYÜ

RULMANLI VE KAYMALI YATAKLARDA SÜRTÜNME VE DİNAMİK DAVRANIŞ DENEY FÖYÜ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ RULMANLI VE KAYMALI YATAKLARDA SÜRTÜNME VE DİNAMİK DAVRANIŞ DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Erdem KOÇ Arş.Gör. Mahmut

Detaylı

El Kitabı. MOVITRAC B Emniyetli Ayırma Uygulamalar. Baskı 06/2007 11468785 / TR

El Kitabı. MOVITRAC B Emniyetli Ayırma Uygulamalar. Baskı 06/2007 11468785 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis Emniyetli Ayırma Uygulamalar Baskı 06/007 68785 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler Önemli uyarılar...

Detaylı

DİNAMİK MEKANİK. Şekil Değiştiren Cisimler Mekaniği. Mukavemet Elastisite Teorisi Sonlu Elemanlar Analizi PARÇACIĞIN KİNEMATİĞİ

DİNAMİK MEKANİK. Şekil Değiştiren Cisimler Mekaniği. Mukavemet Elastisite Teorisi Sonlu Elemanlar Analizi PARÇACIĞIN KİNEMATİĞİ DİNAMİK Dinamik mühendislik mekaniği alanının bir alt grubudur: Mekanik: Cisimlerin dış yükler altındaki davranışını inceleyen mühendislik alanıdır. Aşağıdaki alt gruplara ayrılır: MEKANİK Rijit-Cisim

Detaylı

MİLLİ TREN ve TÜBİTAK. Milli ve Özgün Modern Trenlerin Geliştirilmesi

MİLLİ TREN ve TÜBİTAK. Milli ve Özgün Modern Trenlerin Geliştirilmesi MİLLİ TREN ve TÜBİTAK Milli ve Özgün Modern Trenlerin Geliştirilmesi İçerik Günümüzde Kullanılan Modern Trenler. Milli Tren için Milli ArGe. YHT alt bileşenleri ve maliyet yüzdeleri. TÜBİTAK Enstitüleri

Detaylı

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM 4.1. Giriş Bir önceki bölümde, hareket denklemi F = ma nın, maddesel noktanın yer değiştirmesine göre integrasyonu ile elde edilen iş ve enerji denklemlerini

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

AERODİNAMİK KUVVETLER

AERODİNAMİK KUVVETLER AERODİNAMİK KUVVETLER Prof.Dr. Mustafa Cavcar Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu, 26470 Eskişehir Bir uçak üzerinde meydana gelen aerodinamik kuvvetlerin bileşkesi ( ); uçağın etrafından

Detaylı

Bobin Gövdesi. Flanşı Tork Ayar Vidası. Balata. Dişli. Montaj Vidası

Bobin Gövdesi. Flanşı Tork Ayar Vidası. Balata. Dişli. Montaj Vidası Kompakt bir yapıya sahip olan serisi frenler kontrollü veya kontrolsüz elektrik kesilmelerinde devreye giren kolay montajlı sistemlerdir. Vinç ve otomasyon sistemlerinde, asansörlerde, tekstil, tarım,

Detaylı

BELĐRLĐ BĐR SIKMA KUVVETĐ ETKĐSĐNDE BĐSĐKLET FREN KOLU KUVVET ANALĐZĐNĐN YAPILMASI

BELĐRLĐ BĐR SIKMA KUVVETĐ ETKĐSĐNDE BĐSĐKLET FREN KOLU KUVVET ANALĐZĐNĐN YAPILMASI tasarım BELĐRLĐ BĐR SIKMA KUVVETĐ ETKĐSĐNDE BĐSĐKLET FREN KOLU KUVVET ANALĐZĐNĐN YAPILMASI Nihat GEMALMAYAN, Hüseyin ĐNCEÇAM Gazi Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü GĐRĐŞ Đlk bisikletlerde fren sistemi

Detaylı

İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından

İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine etkiyen F kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından r geçerken konum vektörü uygun bir O orijininden ölçülmektedir ve A dan A ne diferansiyel

Detaylı

NTR30N. Teknik Özellikler. Çekici 3,0 ton

NTR30N. Teknik Özellikler. Çekici 3,0 ton NTR30N Teknik Özellikler Çekici 3,0 ton NTR30N KOLAY KULLANIM VE DAHA YÜKSEK VERİM İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ KUMANDALAR VE GENİŞ BÖLME. Cat NTR30N, başta otomotiv endüstrisi olmak üzere, bütün kapalı mekan uygulamalarında

Detaylı

Fizik 101: Ders 21 Gündem

Fizik 101: Ders 21 Gündem Fizik 101: Ders 21 Gündem Yer çekimi nedeninden dolayı tork Rotasyon (özet) Statik Bayırda bir araba Statik denge denklemleri Örnekler Asılı tahterevalli Asılı lamba Merdiven Ders 21, Soru 1 Rotasyon Kütleleri

Detaylı

SERVO KONTROLLÜ PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNASI TASARIMI

SERVO KONTROLLÜ PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNASI TASARIMI 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 04-05 Ekim 2012, Ankara, Türkiye SERVO KONTROLLÜ PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNASI TASARIMI Harun KAHYA a, * ve Hakan GÜRÜN b a, * Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İmalat

Detaylı

runaway truck ramp», «runaway truck lane», «emergency escape ramp», «truck arrester bed»

runaway truck ramp», «runaway truck lane», «emergency escape ramp», «truck arrester bed» 1 1.) Tanımlar ACİL KAÇIŞ RAMPASI NEDİR: Ağır taşımacılığın yoğun olduğu karayollarında; uzun tülde ve yüksek eğimli karayolu kesimlerinde yapılan ve bu geometrik şartların ağır taşıtlarda oluşturduğu

Detaylı

1.1 Statik Aktif Durum için Coulomb Yönteminde Zemin Kamasına Etkiyen Kuvvetler

1.1 Statik Aktif Durum için Coulomb Yönteminde Zemin Kamasına Etkiyen Kuvvetler TEORİ 1Yanal Toprak İtkisi 11 Aktif İtki Yöntemi 111 Coulomb Yöntemi 11 Rankine Yöntemi 1 Pasif İtki Yöntemi 11 Coulomb Yöntemi : 1 Rankine Yöntemi : 13 Sükunetteki İtki Danimarka Kodu 14 Dinamik Toprak

Detaylı

ELEKTRİK GRUBU ELEKTRİK MAKİNELERİ EĞİTİM SETİ ELECTRICAL MACHINERY TRAINING SET

ELEKTRİK GRUBU ELEKTRİK MAKİNELERİ EĞİTİM SETİ ELECTRICAL MACHINERY TRAINING SET ELEKTRİK GRUBU ELEKTRİK MAKİNELERİ EĞİTİM SETİ ELECTRICAL MACHINERY TRAINING SET Elektrik Makineleri ve Kumanda Eğitim Seti; çok fonksiyonlu deney masası ve enerji üniteleri, elektrik motorları, motor

Detaylı

Uluslararası Yavuz Tüneli

Uluslararası Yavuz Tüneli Uluslararası Yavuz Tüneli (International Yavuz Tunnel) Tünele rüzgar kaynaklı etkiyen aerodinamik kuvvetler ve bu kuvvetlerin oluşturduğu kesme kuvveti ve moment diyagramları (Aerodinamic Forces Acting

Detaylı

MA İNAL NA ARI A NDA ELE E K LE TRİK

MA İNAL NA ARI A NDA ELE E K LE TRİK 3.0.01 KALDIRMA MAKİNALARINDA ELEKTRİK DONANIMI VE ELEKTRİK MOTORU SEÇİMİ Günümüzde transport makinalarının bir çoğunda güç sistemi olarak elektrik tahrikli donanımlar kullanılmaktadır. 1 ELEKTRİK TAHRİKİNİN

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Statik Denge ve Esneklik

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Statik Denge ve Esneklik 1 -Fizik I 2013-2014 Statik Denge ve Esneklik Nurdan Demirci Sankır Ofis: 364, Tel: 2924332 2 İçerik Denge Şartları Ağırlık Merkezi Statik Dengedeki Katı Cisimlere ler Katıların Esneklik Özellikleri 1

Detaylı

MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ

MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ 1.GİRİŞ Deney tesisatı; içerisine bir ısıtıcı,bir basınç prizi ve manometre borusu yerleştirilmiş cam bir silindirden oluşmuştur. Ayrıca bu hazneden

Detaylı

IŞIK ĐZLEYEN ROBOT PROJESĐ FOLLOWĐNG ROBOT SĐNOP LIGHT PROJECT. Proje Yürütücüleri Bünyamin TANGAL, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü

IŞIK ĐZLEYEN ROBOT PROJESĐ FOLLOWĐNG ROBOT SĐNOP LIGHT PROJECT. Proje Yürütücüleri Bünyamin TANGAL, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü IŞIK ĐZLEYEN ROBOT PROJESĐ FOLLOWĐNG ROBOT SĐNOP LIGHT PROJECT Proje Yürütücüleri Bünyamin TANGAL, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü 1 ÖZET Bu projenin amacı, basit elektronik ve mekanik

Detaylı

Selçuk Üniversitesi. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi. Kimya Mühendisliği Bölümü. Kimya Mühendisliği Laboratuvarı. Venturimetre Deney Föyü

Selçuk Üniversitesi. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi. Kimya Mühendisliği Bölümü. Kimya Mühendisliği Laboratuvarı. Venturimetre Deney Föyü Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Kimya Mühendisliği Laboratuvarı Venturimetre Deney Föyü Hazırlayan Arş.Gör. Orhan BAYTAR 1.GİRİŞ Genellikle herhangi bir akış

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi Konu Başlıkları Enerjide değişim Enerji sistemleri mühendisliği Rüzgar enerjisi Rüzgar enerjisi eğitim müfredatı Eğitim

Detaylı

HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVAR CİHAZLARI ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME. Genel Çalışma Koşulları: 0-40 C. Sıcaklık

HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVAR CİHAZLARI ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME. Genel Çalışma Koşulları: 0-40 C. Sıcaklık HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVAR CİHAZLARI ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Genel Çalışma Koşulları: Sıcaklık 0-40 C Nem 80% (31 C altında) 50% (40 C da) Elektrik Teknik şartnamede listelenen CİHAZ 1-12

Detaylı

AKM 205-BÖLÜM 2-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ

AKM 205-BÖLÜM 2-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ AKM 205-BÖLÜM 2-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ 1 Bir otomobil lastiğinin basıncı, lastik içerisindeki havanın sıcaklığına bağlıdır Hava sıcaklığı 25 C iken etkin basınç 210 kpa dır Eğer lastiğin hacmi 0025

Detaylı

Fizik 101: Ders 6 Ajanda. Tekrar Problem problem problem!! ivme ölçer Eğik düzlem Dairesel hareket

Fizik 101: Ders 6 Ajanda. Tekrar Problem problem problem!! ivme ölçer Eğik düzlem Dairesel hareket Fizik 101: Ders 6 Ajanda Tekrar Problem problem problem!! ivme ölçer Eğik düzlem Dairesel hareket Özet Dinamik. Newton un 3. yasası Serbest cisim diyagramları Problem çözmek için sahip olduğumuz gereçler:

Detaylı

Hasan Esen ZKÜ FEN BİL. ENST. MAKİNE EĞT.BL. ÖĞRENCİSİ 2000 0281 07 007

Hasan Esen ZKÜ FEN BİL. ENST. MAKİNE EĞT.BL. ÖĞRENCİSİ 2000 0281 07 007 Hasan Esen ZKÜ FEN BİL. ENST. MAKİNE EĞT.BL. ÖĞRENCİSİ 2000 0281 07 007 I.GİRİŞ Motorlu araç frenleri alanındaki gelişme, taşıtları değişik sürüş koşullarında mümkün olan en iyi şekilde frenleyebilen verimli,

Detaylı

YÜRÜME SİSTEMİ YÜRÜYÜŞ MOTORLARI. 40-2-4a. 2012 Eylül. www.guven-kutay.ch. M. Güven KUTAY 2009 Kasım

YÜRÜME SİSTEMİ YÜRÜYÜŞ MOTORLARI. 40-2-4a. 2012 Eylül. www.guven-kutay.ch. M. Güven KUTAY 2009 Kasım 01 Eylül YÜRÜME SİSTEMİ YÜRÜYÜŞ MOTORLARI 40--4a M. Güven KUTAY 009 Kasım 01-09-06/Ku Değiştirilen yerlerin satır sonuna dik çizgi çekildi. 40--4a-yuruyus-motorlari.doc İ Ç İ N D E K İ L E R Yürüme Sistemi....3.

Detaylı

1. DÖNEM Kodu Dersin Adı T U K. Matematik II Mathematics II (İng) Fizik I 3 2 4. Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java) (İng)

1. DÖNEM Kodu Dersin Adı T U K. Matematik II Mathematics II (İng) Fizik I 3 2 4. Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java) (İng) Müfredat: Mekatronik Mühendisliği lisans programından mezun olacak bir öğrencinin toplam 131 kredilik ders alması gerekmektedir. Bunların 8 kredisi öğretim dili Türkçe ve 123 kredisi öğretim dili İngilizce

Detaylı

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals adresinden indirebileceğiniz

Detaylı

Otomatik moment değiştiriciler

Otomatik moment değiştiriciler Otomatik moment değiştiriciler ANA FONKSİYON GRUPLARI 1. Hidrodinamik moment değiştirici (Trilok moment değiştirici), 2. Gereken sayıda kademeleri olan dişli grubu (genel olarak lamelli kavramalarla ve

Detaylı

Düzeltme. Çok eksenli servo sürücü MOVIAXIS *21330360_1014* www.sew-eurodrive.com

Düzeltme. Çok eksenli servo sürücü MOVIAXIS *21330360_1014* www.sew-eurodrive.com Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler *21330360_1014* Düzeltme SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Detaylı

Otomatik Kontrol I. Dinamik Sistemlerin Matematik Modellenmesi. Yard.Doç.Dr. Vasfi Emre Ömürlü

Otomatik Kontrol I. Dinamik Sistemlerin Matematik Modellenmesi. Yard.Doç.Dr. Vasfi Emre Ömürlü Otomatik Kontrol I Dinamik Sistemlerin Matematik Modellenmesi Yard.Doç.Dr. Vasfi Emre Ömürlü Mekanik Sistemlerin Modellenmesi Elektriksel Sistemlerin Modellenmesi Örnekler 2 3 Giriş Karmaşık sistemlerin

Detaylı

(Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 2) DENEYSEL KARIŞTIRMA İSTASYONUNUN PID İLE DEBİ KONTROLÜ. DENEY SORUMLUSU Arş.Gör.

(Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 2) DENEYSEL KARIŞTIRMA İSTASYONUNUN PID İLE DEBİ KONTROLÜ. DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 (Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 2) DENEYSEL KARIŞTIRMA İSTASYONUNUN PID İLE DEBİ KONTROLÜ

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ GİRİŞ Mekanik tasarım yaparken öncelikli olarak tasarımda kullanılması düşünülen malzemelerin

Detaylı

Yakıt tüketimi ile ilgili genel bilgiler. Özet PGRT

Yakıt tüketimi ile ilgili genel bilgiler. Özet PGRT Özet Özet Bu belgede, bir aracın yakıt tüketimini etkileyen faktörler özetlenip açıklanmaktadır. Bir aracın yakıt tüketimini etkileyen çeşitli faktörler vardır. Lastikler Ekonomik sürüş Araç durumu 03:60-02

Detaylı

04 Kasım 2010 TÜBİTAK ikince kademe seviyesinde Deneme Sınavı (Prof.Dr.Ventsislav Dimitrov)

04 Kasım 2010 TÜBİTAK ikince kademe seviyesinde Deneme Sınavı (Prof.Dr.Ventsislav Dimitrov) 04 Kasım 010 TÜBİTAK ikince kademe seviyesinde Deneme Sınavı (Prof.Dr.Ventsislav Dimitrov) Soru 1. Şamandıra. Genç ama yetenekli fizikçi Ali bir yaz boyunca, Karabulak köyünde misafirdi. Bir gün isimi

Detaylı

SANTRİFÜJ POMPA DENEYİ

SANTRİFÜJ POMPA DENEYİ 1 SANTRİFÜJ POMPA DENEYİ 1. Giriş Deney düzeneği tank, su dolaşımını sağlayan boru sistemi ve küçük ölçekli bir santrifüj pompadan oluşmaktadır. Düzenek, üzerinde ölçümlerin yapılabilmesi için elektronik

Detaylı

Kılavuz Rayları ve Emniyet Freni Mekanizmaları Üzerindeki Gerilmelere Dair Araştırma

Kılavuz Rayları ve Emniyet Freni Mekanizmaları Üzerindeki Gerilmelere Dair Araştırma Kılavuz Rayları ve Emniyet Freni Mekanizmaları Üzerindeki Gerilmelere Dair Araştırma Dr. C. Erdem Đmrak 1, Said Bedir 1, Sefa Targıt 2 1 Đstanbul Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Fakültesi, Makine

Detaylı

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Bu konuda yapmış olduğumuz yayınlardan derlenen ön bilgiler ve bunların listesi aşağıda sunulmaktadır. Bu başlık altında depoların pratik hesaplarına ilişkin

Detaylı

Disk frenler, kuvvet iletimi, konstrüksiyon, kampanalı frenler, kuvvet iletimi, konstrüksiyon, ısınma, disk ve kampanalı frenlerin karşılaştırılması

Disk frenler, kuvvet iletimi, konstrüksiyon, kampanalı frenler, kuvvet iletimi, konstrüksiyon, ısınma, disk ve kampanalı frenlerin karşılaştırılması Disk frenler, kuvvet iletimi, konstrüksiyon, kampanalı frenler, kuvvet iletimi, konstrüksiyon, ısınma, disk ve kampanalı frenlerin karşılaştırılması Hidrolik Fren Sistemi Sürtünmeli Frenler Doğrudan doğruya

Detaylı

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Fizik 12 1.2. Fiziksel Büyüklükler 12 1.3. Ölçme ve Birim Sistemleri 13 1.4. Çevirmeler 15 1.5. Üstel İfadeler ve İşlemler 18 1.6. Boyut Denklemleri

Detaylı

Security Geçiş Sistemleri. Döner Kapılar. Hastane Kapıları. 90 Derece. Kayar Kapılar. Kapılar METAXDOOR MS30. Otomatik Yana Açılır

Security Geçiş Sistemleri. Döner Kapılar. Hastane Kapıları. 90 Derece. Kayar Kapılar. Kapılar METAXDOOR MS30. Otomatik Yana Açılır Döner Kapılar Kayar Kapılar Hastane Kapıları 90 Derece Kapılar Security Geçiş Sistemleri METAXDOOR MS30 Otomatik Yana Açılır Kayar Kapılar METAXDOOR MS30 Otomatİk Kayar Kapılar MS30/SLD Otomatik Kayar

Detaylı

ZM-2H504 İki Faz Step. Motor Sürücüsü. Özet

ZM-2H504 İki Faz Step. Motor Sürücüsü. Özet ZM-2H504 İki Faz Step Motor Sürücüsü Özet ZM-2H504 iki faz, 4,6 ve 8 telli step motorlar için üretilmiştir. Yüksek frekanslı giriş sinyallerini kabul edebilecek şekilde donatılmıştır. Akım kararlılığı,

Detaylı

SATIŞ DESTEK DOKÜMANI

SATIŞ DESTEK DOKÜMANI SATIŞ DESTEK DOKÜMANI ML-136X / ML-136X.SCI MAXLOGİC AKILLI ADRESLİ SİSTEM 2/1 I/O MODÜLÜ (2 GİRİŞ / 1 ÇIKIŞ) / KISA DEVRE İZOLATÖRLÜ MAXLOGİC AKILLI ADRESLİ SİSTEM 4/2 I/O MODÜLÜ (4 GİRİŞ / 2 ÇIKIŞ) /

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ 3 NOKTA EĞME DENEY FÖYÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.ÖMER KADİR

Detaylı

İzolasyon Yalıtım Direnç Ölçer Marka/Model METREL/ 3201

İzolasyon Yalıtım Direnç Ölçer Marka/Model METREL/ 3201 İzolasyon Yalıtım Direnç Ölçer Marka/Model METREL/ 3201 250V-5kV arası 25V luk adımlarla ayarlanabilir test gerilimi 5mA güçlü kısa devre akımı 10 T Ohm a kadar direnç ölçebilme Doğruluk-İzolasyon: 5 %

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 2 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut

AKM 205 BÖLÜM 2 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut AKM 205 BÖLÜM 2 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. Bir otomobile lastiğinin basıncı, lastik içerisindeki havanın sıcaklığına bağlıdır. Hava sıcaklığı

Detaylı

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ İŞARET AKIŞ DİYAGRAMLARI SIGNAL FLOW GRAPH

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ İŞARET AKIŞ DİYAGRAMLARI SIGNAL FLOW GRAPH OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ İŞARET AKIŞ DİYAGRAMLARI SIGNAL FLOW GRAPH İŞARET AKIŞ DİYAGRAMLARI İşaret akış diyagramları blok diyagramlara bir alternatiftir. Fonksiyonel bloklar, işaretler, toplama noktaları

Detaylı

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ 1.1. Giriş Kinematik, daha öncede vurgulandığı üzere, harekete sebep olan veya hareketin bir sonucu olarak ortaya çıkan kuvvetleri dikkate almadan cisimlerin hareketini

Detaylı

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ. DİNAMİK SİSTEMLERİN MODELLENMESİ ve ANALİZİ

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ. DİNAMİK SİSTEMLERİN MODELLENMESİ ve ANALİZİ OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ DİNAMİK SİSTEMLERİN MODELLENMESİ ve ANALİZİ 1) İdeal Sönümleme Elemanı : a) Öteleme Sönümleyici : Mekanik Elemanların Matematiksel Modeli Basit mekanik elemanlar, öteleme hareketinde;

Detaylı

STATİK AĞIRLIK MERKEZİ. 3.1 İki Boyutlu Cisimler 3.2 Düzlem Eğriler 3.3 Bileşik Cisimler. 3.4 Integrasyon ile ağırlık merkezi hesabı

STATİK AĞIRLIK MERKEZİ. 3.1 İki Boyutlu Cisimler 3.2 Düzlem Eğriler 3.3 Bileşik Cisimler. 3.4 Integrasyon ile ağırlık merkezi hesabı 1 STATİK AĞIRLIK MERKEZİ 3.1 İki Boyutlu Cisimler 3.2 Düzlem Eğriler 3.3 Bileşik Cisimler 3.4 Integrasyon ile ağırlık merkezi hesabı 3.5 Pappus-Guldinus Teoremi 3.6 Yayılı Yüke Eşdeğer Tekil Yük 3.7 Sıvı

Detaylı

DEV BAYRAK DİREKLERİ ENTİ MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. www.enti.com.tr pazarlama@enti.com.tr T: +90 312 385 86 66 F: +90 312 385 86 67

DEV BAYRAK DİREKLERİ ENTİ MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. www.enti.com.tr pazarlama@enti.com.tr T: +90 312 385 86 66 F: +90 312 385 86 67 DEV BAYRAK DİREKLERİ ENTİ MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. www.enti.com.tr pazarlama@enti.com.tr T: +90 312 385 86 66 F: +90 312 385 86 67 Enti Mühendislik, uzman mühendis ve çalışan kadrosu ile müşterilerin isteği

Detaylı

HAFİF TİCARİ KAMYONETİN DEVRİLME KONTROLÜNDE FARKLI KONTROLÖR UYGULAMALARI

HAFİF TİCARİ KAMYONETİN DEVRİLME KONTROLÜNDE FARKLI KONTROLÖR UYGULAMALARI HAFİF TİCARİ KAMYONETİN DEVRİLME KONTROLÜNDE FARKLI KONTROLÖR UYGULAMALARI Emre SERT Anadolu Isuzu Otomotiv A.Ş 1. Giriş Özet Ticari araç kazalarının çoğu devrilme ile sonuçlanmaktadır bu nedenle devrilme

Detaylı

Manyetizma. Manyetik alan çizgileri, çizim. Manyetik malzeme türleri. Manyetik alanlar. BÖLÜM 29 Manyetik alanlar

Manyetizma. Manyetik alan çizgileri, çizim. Manyetik malzeme türleri. Manyetik alanlar. BÖLÜM 29 Manyetik alanlar ÖLÜM 29 Manyetik alanlar Manyetik alan Akım taşıyan bir iletkene etkiyen manyetik kuvvet Düzgün bir manyetik alan içerisindeki akım ilmeğine etkiyen tork Yüklü bir parçacığın düzgün bir manyetik alan içerisindeki

Detaylı

Security Geçiş Sistemleri. Kayar Kapılar. Döner Kapılar. Hastane Kapıları. 90 Derece Kapılar METAXDOOR SECU CRS. Güvenlikli Dairesel Kayar Kapı

Security Geçiş Sistemleri. Kayar Kapılar. Döner Kapılar. Hastane Kapıları. 90 Derece Kapılar METAXDOOR SECU CRS. Güvenlikli Dairesel Kayar Kapı Döner Kapılar Kayar Kapılar Hastane Kapıları 90 Derece Kapılar Security Geçiş Sistemleri METXDOOR SECU CRS Güvenlikli Dairesel Kayar Kapı METXDOOR SECU CRS SECU CRS 100 SECU CRS 200 METXDOOR SECU CRS Sağlam,ekonomik

Detaylı

Makina sürücüleri uygulamaları ACS150- ACS355. LV AC drives RoadShow 2008. ABB Oy - 1 -

Makina sürücüleri uygulamaları ACS150- ACS355. LV AC drives RoadShow 2008. ABB Oy - 1 - ACS150- ACS355 LV AC drives RoadShow 2008 ABB Oy - 1 - Makina Otomatik kapı Otomatik geçiş Mikser Pompa Basit fan konveyör Depo otomasyonu Santrifüj boyama Kablo makinası Yatay kesim Fırça makinası sarıcı

Detaylı

Boyutlar. Teknik Özellikler

Boyutlar. Teknik Özellikler Boyutlar Teknik Özellikler Tanım 1.1 Üretici HYUNDAI 1.2 Model 1.3 Yürüyüş türü: elektrik, dizel, benzin, gaz, manuel Elektrikli Elektrikli Elektrikli 1.4 Operasyon tipi : el, yaya, ayakta, oturarak, sipariş

Detaylı

DİNAMİK DERSİ FİNAL SINAV SORULARI. Adı, Soyadı; İmza: Tarih

DİNAMİK DERSİ FİNAL SINAV SORULARI. Adı, Soyadı; İmza: Tarih DİNMİK DERSİ FİNL SINV SORULRI dı, Soyadı; İmza: Tarih 12. 06. 2008 Soru / Puan 1/25 Şekil 1 de görülen sistem başlangıçta hareketsizdir.makaraların ağırlığı ve sürtünmesi ihmal edildiğine göre bloğuna

Detaylı

Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı!

Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı! Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı! Yeni nesil Ventum gazifikasyon kazanları çok sessiz, verimli ve ekonomik bir sistem olarak tasarlanmıştır. Geniş yanma odası 7 saate kadar ısıtmaya yetecek

Detaylı

YABANCI KUVVETLİ FREN SİSTEMLERİ

YABANCI KUVVETLİ FREN SİSTEMLERİ YABANCI KUVVETLİ FREN SİSTEMLERİ MEKANİK ve HAVALI FRENLER Prof. Dr. N. Sefa KURALAY 1 YABANCI KUVVETLİ FREN SİSTEMLERİ 1. Çarpmalı Mekanik Frenler ve Tasarım Esasları Çarpmalı fren sistemleri ağırlıklı

Detaylı

İdeal toplu taşıma aracı

İdeal toplu taşıma aracı TR İdeal toplu taşıma aracı ATAK, 6 kişilik yolcu kapasitesi, engelli erişimine uygun alçak tabanlı yapısı, aracın arkasında konumlandırılmış ekonomi, performans ve sessiz yolculuk sağlayan motoru ve bağımsız

Detaylı

AirHome Serisi Paket Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Paket Tip Isı Pompaları AirHome Serisi Paket Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 20 kw'a kadar performans aralığında Tesisat ekipmanları

Detaylı

Seksiyonel ve monoblok kapılar için otomasyon sistemi

Seksiyonel ve monoblok kapılar için otomasyon sistemi Seksiyonel ve monoblok kapılar için otomasyon sistemi Komple güvenirlik için sağlam motor Çalışma güvenliği için ileri teknoloji Çevre ile uyumlu, modern ve zarif tasarım Çok yönlülük Globe otomasyon sistemi,

Detaylı

Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti

Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti Hüseyin Fidan, Vildan Çınarlı, Muhammed Uysal, Kadriye Filiz Balbal, Ali Özdemir 1, Ayşegül Alaybeyoğlu 2 1 Celal Bayar Üniversitesi, Matematik Bölümü, Manisa

Detaylı

STRAIN GAGE DENEY FÖYÜ

STRAIN GAGE DENEY FÖYÜ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STRAIN GAGE DENEY FÖYÜ HAZIRLAYAN Prof. Dr. Erdem KOÇ Yrd.Doç.Dr. İbrahim KELEŞ Yrd.Doç.Dr. Kemal YILDIZLI MAYIS 2011 SAMSUN

Detaylı

KATALOG TUTTI I TIPI DI SOLLEVATORI

KATALOG TUTTI I TIPI DI SOLLEVATORI NOVITÀ 2011-12 KATALOG TUTTI I TIPI DI SOLLEVATORI Uzun süre engellilerle ve engelliler için çalışmanın verdigi tecrübeyle ve yapılan araştırmalar sonucunda, ortaya çıkan dünya da benzeri olmayan portatif

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KONTROL VE OTOMASYON LABORATUVARI

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KONTROL VE OTOMASYON LABORATUVARI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KONTROL VE OTOMASYON LABORATUVARI Kuruluş Amacı Celal Bayar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kontrol

Detaylı

Esnek taşıma yardımcısı C

Esnek taşıma yardımcısı C CargoMaster C serisi Esnek taşıma yardımcısı AAT olarak taşıma problemlerinde size destek sunan ve yükünüzü hafifleten akıllı teknolojiler geliştiriyoruz. Uzun yıllara dayanan bilgi ve birikimimizle yenilikçi

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB 305 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI - 1

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB 305 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI - 1 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB 305 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI - 1 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ DENEY FÖYÜ (BORULARDA SÜRTÜNME KAYIPLARI) Hazırlayan: Araş. Gör.

Detaylı

MASA ÜSTÜ 3 EKSEN CNC DÜZ DİŞLİ AÇMA TEZGAHI TASARIMI ve PROTOTİP İMALATI

MASA ÜSTÜ 3 EKSEN CNC DÜZ DİŞLİ AÇMA TEZGAHI TASARIMI ve PROTOTİP İMALATI MASA ÜSTÜ 3 EKSEN CNC DÜZ DİŞLİ AÇMA TEZGAHI TASARIMI ve PROTOTİP İMALATI Salih DAĞLI Önder GÜNGÖR Prof. Dr. Kerim ÇETİNKAYA Karabük Üniversitesi Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

SÜREKLİ FREN SİSTEMLERİ YAVAŞLATICILAR (RETARDERLER)

SÜREKLİ FREN SİSTEMLERİ YAVAŞLATICILAR (RETARDERLER) SÜREKLİ FREN SİSTEMLERİ YAVAŞLATICILAR (RETARDERLER) 1 SÜREKLİ FREN SİSTEMLERİ YAVAŞLATICILAR Sürekli fren sistemleri veya yavaşlatıcılar (Retarder) sürtünmeli frenlerin aksine frenleme enerjisini ısı

Detaylı

DİŞLİ ÇARKLAR SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜH. BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI

DİŞLİ ÇARKLAR SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜH. BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI DİŞLİ ÇARKLAR MAKİNE MÜH. BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI DERS NOTU Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI Dişli Çarklar 2 Dişli çarklar, eksenleri birbirine paralel, birbirini kesen ya da birbirine çapraz olan miller arasında

Detaylı