-HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "-HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLİĞİ"

Transkript

1 -HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLİĞİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından üç ayda bir Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında yayınlanır. Sahibi Sorumlu Müdür : Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Adına Başkan Andaç KAYNAK : Kadir PALA Yayın Kurulu : Kadir PALA Dr. Haldun ÖZEN FeyzuNah BİLGİN Kapak Kompozisyonu : Kadir PALA Yönetim ve Başvurma : Konur Sok. 4/3 Yenişehir - ANKARA f?: Fiatı : 125 TL. Yıllık Abonesi: 500 TL., Dizildiği ve Basıldığı yer : ONGUN KARDEŞLER Matbaası Ankara : & "99-» Arka dış kapak (Renkli) = TL. Arka iç kapak (Renkli) = » Ön iç kapak =15.000» İç sahifeler = » Yarım sahifeler = 7.500» 1/4 sahife = 5.000» Ara sayfada iki ' - Renkli karton '= » Ara Sayfa tek yüz renkli Karton Sayfa = » " Devamlı ilan verenlere % 20 indirim yapılır.? Yayınlanan bütün yazılara telif ve tercüme hakkı ödenir. : s? Gönderilen yazılar yayınlansın yayınlanmasın geri verilmez.? Yazı ve ilanlardakj fikirler yazarlorinâ aittir. Odayı ve Dergiyi sorumlu kılmaz.? Çevirilerden doğacak her türlü sorumluluk çevirene aittir.? Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazıların daktilo ile seyrek satır olarak yazılması, şekillerin aydıngere çimi mürekkeple çizilmesi, şekil yerlerinin ipelirtilmesi ve yazıların imzalanmış olarak iki nüsha gönderilmesi lâzımdır. Kısa yazılar tercih edilir.

2 Harita ve Kadastro Mühendisliği Yıl : 15 Nisan - Temmuz - Ekim Sayı : İ Ç İ N D E K İ L E R Dergiden Mektup... 4 Prof. Ekrem Ulsoy'a KTÜ Senatosunca Onur Doktorası Verildi... 5 Yıldız Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Burhan Tansuğ'un Konuşması Prof. Dr. h.e. Ekrem Ulsoy'un Konuşması Prof. Dr. Ahmet Aksoy'un Konuşması Denizlerde Sınır Tesbiti Prof. Burhan Tansuğ Dayalı Ağların Dengelenmesinde Fonksiyonel ve Stokastik Modeller Prof. Dr. Ahmet Aksoy..' Bilgisayar Destekli Jeodezi Uygulamaları Prof. Dr. Muzaffer Şerbetçi v.d Kollakasyon Doç. Dr. Hüseyin Demir el Jeodezide Olası Düşünce Doç. Dr. Onur Giirkan Topyekûn Kırsal Kalkınma Sorunları Prof. Dr. Nazmi Yıldız Jeodezide Veri Yönetimi Doç. Dr. Onur Gürhan Taşınmaz Mal Edinilmesi Yöntemleri ve Kamulaştırmada Ödenti Prof. Dr. Nazmi Yıldız..., Kenar Oranlarıyla Dengeleme Doç. Dr. Turgut üzel - Doç. Hasan Kıran Jeodezide Modern Gözlem Yöntemleri ve Aletleri Doç, Dr. Turgut üzel Normal Dağılımdan Sapmalar Doç. Dr. Şerif Hekimoğlu Türkiye Kadastrosu ve Geleceği Y. Müh. Ömer Demiraa Ülke Nirengi Ağlarının Yerleştirme ve Yöneltimine Uyduların Katkısı Doç. Dr. M. Tamer Ünal Ortak Nokta Kümelerinin Karşılaştırılması Doç. Dr. E. Öztürlc, Doç. Dr. E. Koçak, Dr. H. Özen Sonlu Elemanlar Yönteminin Akdeniz Bölgesi Plaka Tektoniğine Uygulanması K. Eren, N. Akkaş, M. Erdik Nirengi Ağlarının Hesaplanmasında Bilgisayar Programları ve Uygulamalar Doç. Dr. İsmail Hakkı Güneş Göstergebilim ve Kartografik İşaret Sistemi Doç. Dr. Doğan Uçar 238 Deformasyoniarm Saptanmasında Kontrol Ağmın İkiye Ayrılması Yöntemi Doç. Dr. fevfik Ayan Türkiye'de Haritacılığın Gelişme Yönü ve Harita Mühendisi İhtiyaç Projeksiyonu Üzerine Düşünceler Doç. Hüseyin Erkan Hacim Hesaplama Yöntemleri Doç. Dr. Abdullah PerteMn İstanbul'da İki Sokağa Meslekdaşlarımızın Adı Verildi

3 BlSOY'A AIİAİAM.. 3

4 DERGİDEN MEKTUP Odamız 1. numaralı üyesi, Hocamız Ekrem Ulsoy 1982 yılında uzun yıllar hizmet verdiği mesleğinden emekliye ayrılmış bulunmak, tadır. Odamız yönetim.kurulu, derginin bu sayısının ona armağan sayısı olarak çıkarılmasına karar vermiştir. Sayın Prof. Dr. h.c. Ekrem Ulsoy'un emekliye ayrılması nedeniyle, Yıldız Üniversitesi ve Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası beraberce 9-10 Eylül 1982 de «Prof. Dr. h.c. Ekrem Ulsoy Jeodezi Simpozyumu» adlı bilimsel bir toplantı düzenledi. Sözkonusu Simpozyumun bildirileri ile törende yapılan konuşmalar bu sayıda yer almaktadır. ; Ayrıca,,Sayın Ulsoy'a, Karadeniz Teknik Üniversitesince jtarihli Senato kararıyla; Ülkemizde jeodezi alanında mühendislik öğretiminin başlatılmasında, sürdürülmesinde ve geliştirilmesindeki sürekli katkıları, KTÜ Yer Bilimleri Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü'nün kurulmasındaki desteği, mesleki yayınları ile Türkiye'de jeodezi öğretim, araştırma ve uygulamalarına yön vermesi, dolayısıyla Yer Bilimlerine değerli katkılarda bulunması nedeniyle Onur Doktorası unvanı verilmiştir. Bu sayıda, Karadeniz Teknik Üniversitesi'- nin kadir bilir davranışının belgelerini de yayınlıyoruz. Odamız ve dergimiz, bu sayı ile Sayın Ulsoy'a saygı görevini bir parça da olsa yerine getirmenin mutluluğu içindedir. Meslekdaşlarimızın örnek bir meslekdaş olarak sürekli anımsayacağı Hocamıza bundan sonraki yaşamında da sürekli mutluluk dilerken, onun düzenli ve disiplinli çalışma yaşamından aldığımız güçle mesleğimizi geliştirmeye çalışma görevimizin bilincinde olduğumuzu da vurgulamak isteriz. Yayın Kurulu 4

5 Prof. Ekrem ULSOY'a K.T.Ü; Senatosunca Onur Doktorası vsrjldî Berlin Yüksek Teknik Okulunu bitirdiği 1938 yılından beri sürekli olarak mesleğe büyük bir özveri ve gayretle hizmet eden, mesleğin kurucularından, 2000 civarında haritacı Müh. ve Y. Müh. in yetişme, sinde doğrudan veya dolaylı katkısı olan Prof. Ekrem ULSOY'a K.T.Ü. senatosunca tarihinde Onur Doktoru unvanı'verilmiştir Haziran 1882 tarihinde Trabzon'da yapılan ve K.T.Ü. Yerbilimleri Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri bölümünce düzenlenen «Türkiye'de Jeodezi öğretimi» simpozyumuna katılan meslektaşlarımızın ve Senato üyelerinin hazır bulunduğu bir törenle kendisine bu unvan K.T.Ü. Senatosu başkanı Rektör Prof. Dr. Erdem Aksoy tarafından tevdi edilmiştir. Bu vesile ile ayrıca üniversitenin altın bir rozeti, bazı yayınlar ve öğrenciler tarafından hediyeler verilmiştir. Töreni takiben program uyarınca Prof. Dr. h.c. Ekrem ULSOY tarafından «Nirengi Ağları Hakkında Genel Açıklamalar» konulu bir ders verilmiştir. 5

6 K. T. Ü. =.; :.. ;.-.-.: : YER BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ; '... ' - Jeodezi ve FoÇcğrametıi Bölümü "Sayı : YER BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA, Jeodezi mesleğinde yüksek öğretim, ülkemizde, 1949 yılında o zamanki adı Yıldız Teknik Okulu olan İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinde başlatılmış olan ve Türkiye'de harita mühendisi yetiştiril mesinin gereğine inanan sayın meslektaşımız Prof. Ekrem Ulsoy, bu öğre timin başlatılmasında ve geliştirilmesinde uzun yıllar fiilen hizmet yaparı ve bu ağır görevi cesaretle üstlenen değerli bilim adamları arasında yer almıştır. '... -, Prof. Ulsoy, Avrupa'ya ilk defa Jeodezi öğrenimine gönderilenlerden biri olarak, ülke sorunlarına ve Jeodezi öğretimine disiplinli ve ödünsüz bir yaklaşım içinde çalışmalarını sürdürmüş, Jeodezi mesleğinin her alanına doğrudan veya dolaylı katkılarda bulunmuş; örnek bir meslekdaş ve öğretici olarak büyük bir saygınlık kazanmış; buna karşılık mütevazi ve insancıl tutumunu bırakmadan 70 yaşma ulaşmıştır. Prof. Ekrem Ulsoy, 1912 yılında Halep'te doğmuş ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da bitirmiştir. Devlet tarafından açılan sınavı kazanarak, Jeodezi öğrenimi yapmak üzere Berlin'e gönderilmiş ve 1938 yılında Yüksek Mühendis unvanıyla yurda dönmüştür yılından 1950 yılma kadar geçen sürenin yaklaşık 10 yılında Millî Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü'nde görev yapmıştır. Bu kurumda, Türk Haritacılığının değerli eseri olan ve Dünya meslek çevrelerince önemi sık sık vurgulanan ülke ana ni_ rengi ağının tesis, rasat ve hesaplama işlerinde fiilen çalışarak günümüzde erişilemeyen titizlikte hizmetler başarmıştır. Mesleğin en ağır hizmetlerinde kazandığı deneylere dayanarak, Türkiye'de Jeodezi mesleğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması gerektiğine inanmış; bu amacı gerçekleştirmek için zamanın sınırlı olanaklarına ve sayısız güçlüklere rağmen, 1950 yılında İstanbul Teknik Okulu Harita-ve Kadastro Bölümü'nün kuruluşunda; 1959 yılında Jeodezi ihtisas öğretiminin başlamasında öğretim üyesi ve yönetici olarak görev yapmıştır. Prof. Ulsoy, gündüz ve gece öğrenimini birlikte sürdüren bu bölümün Fakülteye dönüşmesinde ve öğretim düzeyinin geliştirilmesinde de katkılarına devam etmiştir. Bu görevlerinin yamsıra. Jeodezi alanında diğer yüksek öğretim kurumlarının kurulmasını teşvik etmiş; İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi 6

7 Senatörler ders sonunda. E. tljsoy'u. alkışlarken Jeodezi Potogrametri Mühendisliği - Bölümü'nde dersler vermiş; K.T.Ü. Jeodezi Bölümü'nim kurulması sırasında kısa bir süre Trabzon'a gelerek çalışmalarımızı yönlendirmiştir. Sayın Prof. Ekrem Ulsoy, otuz yılı aşan öğretim üyeliği döneminde yaklaşık 2000 mühendis ve Y. Mühendis yetişmesini doğrudan veya dolaylı katkılarıyla sağlamıştır. Yetişen meslek mensupları bugün uygulama ve öğretim kurumlarında etkin görevlerde çalışmaktadırlar. Örneğin; bugün Jeodezi öğretimi yapan dört yüksek öğretim kurumunda hizmetin yükünü üstlenen toplam 49 doktor, doçent ve profesörün 36'sı; Bölümümüzde görev yapan toplam 13 doktor, doçent ve profesörün 10'u Sayın Ulsoy'un yetiştirdiği öğrencilerden oluşmaktadır. Prof, Ekrem Ulsoy'un özgeçmişi ve yayımlanmış eserlerinin listesi ek_ te sunulmuştur. Eserleri arasında özellikle Dengeleme Hesabı ve Matematiksel Jeodezi adını taşıyan yayınlan mesleğin temel konularını kapsamlı olarak ve ustalıkla inceleyen çok değerli yayınlardır. Prof. Ekrem Ulsoy, yarım yüzyıla yaklaşan meslek yaşamında, Jeodezinin ülkemizde gelişmesi için uygulamalı çalışmaları, öğretim - Araştırma ve yayın faaliyetleriyle mesleğin zirvesine ulaşmış; bu arada Bölümümü, zün kuruluş ve çalışmalarına desteğini ve yardımını sürdürmekte olan ve Türkiye'de Jeodezi bilim alanında ön sırada yer alan bir bilim adamı olarak değerlendirilmektedir., 7

8 13 Temmuz 1982 tarihinde yaş haddinden emekliye ayrılacak olan Prof. Ekrem Ulsoy'a, yukarıda açıklandığı gibi, Yer Bilimlerine ve Jeodezi mesleğine hizmetleri ve katkıları dolayısıyla, «karadeniz Teknik Üniversitesi'nde Onur Doktoru unvanı verilmesine ilişkin Yönetmelik» uyarınca Onur Doktoru unvanının verilmesini takdirlerinize saygılarımla arz ve teklif ederim. Ek : 1. Özgeçmiş Prof. Dr. Muzaffer ŞERBETÇİ 2. Yaym listesi ' Bölüm Başkanı PROF. EKREM ULSOY'UN YAYINLARININ LİSTESİ 1. 5 nci Beynelmilel Fotogrametri Kongresi (Çeviri) Haritacılar mecmuası sayı 25 (yıl 1939), 26, 27 (1940) 2. İstasyon Muvazenesine Ait Bir Mesele ^ Haritacılar mecmuası sayı 31, 1941 s ; ; :.,.; 3. Topografya ve Morfoloji (R. Fintervvalder'den çeviri) Haritacılar mecmuası sayı 32-33, Nirengi Şebekesinde Müselles Hesapları, Haritacılar mecmuası sayı 34, Verniyer Haritacılar mecmuası, sayı 36, 1943,... :. 6. JeodezikŞua Huzmesinin Müstevi Konform ve Şekle Sadık Olarak İrtisamı Haritacılar mecmuası sayı 39, Astronomik - Jeodezik Şebeke Muvazenesi (H. "Wolf'tan çeviri) Haritacılar mecmuası sayı 40, Eksantrik Olarak (İstasyondışı) Yapılan Ölçülerde İndirgeme Ele manlarının Tayini' Harita Dergisi sayı 66, Dengeleme Hesabı Teknik Okulu Yayınlan sayı 87, Kenar Ağlarının Dengelenmesi Harita ve Kadastro Mühendisliği sayı 5, '

9 11. Projeksiyon ve Endikatris Harita ve Kadastro Mühendisliği sayı Pratik Matris Hesabı Teknik Okulu Yayınlan sayı 91, Yükseklik ve Nivelman Harita ve Kadastro Mühendisliği sayı 7, Korelasyonlu Ölçüler Dengelemesine Ait Bir Örnek Harita ve Kadastro Mühendisliği sayı 11.12, Düzlem ve Küresel Trigonometri, Jeodezinin Konusu ve Tarihçesi, Ekim 1970, Jeodezi Bülteni Cilt : Eşdeğerli Ölçülerin Dengeleme Hesabında Kullanılması, Ekim Jeodezide Kullanılan Koordinatlar, Bunların Birbirlerine Dönüşümleri ve Projeksiyon. Har. Kad. Müh. Sayı : 26, Bilinmeyenli Şart Denklemleri ve Eksik Ölçülü Nirengi Ağları Harita ve Kadastro Mühendisliği sayı 30, Yeni Dengeleme ve Prediksiyon Yöntemleri (Moritz'den çeviri) Harita ve Kadastro Mühendisliği sayı 31-32, Dengeleme Hesabı İDMMA yayını sayı 87, 1974, 2. baskı 22. Yeni Dengeleme ve Prediksiyon Yöntemleri (Moritz'den çeviri) Harita ve Kadastro Mühendisliği sayı 35, Ölçü İşleri ve Haritacılıkta Gelişmeler Harita ve Kadastro Mühendisliği sayı 40, Matematiksel Geodezi İDMMA Yayını sayı 144, Pratik Matris Hesabı İDMMA Yayını sayı 91, 1980, 2. baskı 26. Harita Mühendisliği ve Coğrafya İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Dergisi sayı 23, Ülke Jeodezi Ağlan. Ders notu İTÜ Jeodezi kürsüsü No. 2. ' PROF. EKREM ULSOY'UN ÖZGEÇMİŞİ Adı ve Soyadı : Ekrem ULSOY Baba Adı : Ali Galip Doğum Yılı : 1912 Doğum Yeri : Halep 9

10 İlk Okulu ve bitirdiği yıl : İstanbul 1. Erkek İlkokulu, Orta Okulu ve bitirdiği yıl : Vefa Orta Okulu, Lise ve bitirdiği yıl : İstanbul Erkek Lisesi, 1931 Yüksek Tahsil : Berlin Yüksek Teknik Okulu, Tahsilini bitirdikten sonra staj yaptığı kurumlar : 1) Potsdam Jeodezi Enstitüsü 2) Münih Harita Dairesi 3) Münih rasathanesi Yurda dönüşten sonra çalıştığı kurumlar : 1) Harita Genel Müdürlüğü ) Askerlik Hizmeti î ) Harita Genel Müdürlüğü ) Toprak İş. Genel Müdürlüğü ) Harita G*enel Müdürlüğü , ) İ.D.M.M.A Profesörlüğe Atama :

11 K. T. Ü. YER BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU TOPLANTISI TOPLANTI TARİHİ : 12 Mayıs 1982 TOPLANTI NO : 11 TOPLANTI YERİ : Toplantı Salonu TOPLANTIDA BULUNANLAR : Prof. Dr. Remzi DİLEK (Dekan), Prof. Dr. Mustafa, ASLANER, Prof. Dr. Muzaffer ŞERBETÇİ, Prof. Dr. Yusuf TATAR, Prof. Dr. İsmet GEDİK, Prof. Dr. Türker ÖZSAYAR, Doç. Dr. Erdal KOÇAK, Doç. Dr. Ömer ALPTEKİN, Doç. Dr. Aşkm BURŞUK, Fak. Sek. Güngör ÇOLAK (Raportör), GÜNDEM: 1 Jeodezi ve Fotogrametri Bölüm Başkanlığının Prof. Ekrem ULSOY'a «Onur Doktora Unvanı verilmesi Hk. daki 249 sayılı yazısı, GÜNDEM MADDESİNE GEÇİLDİ : Yer Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu 12 Mayıs 1982 Çarşamba günü saat de Dekan Prof. Dr. Remzi DİLEK'in Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. 1 İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Harita ve ' Kadastro Fakültesi Öğretim Üyesi Prof: Ekrem ÜLSOY'a ilgili yönetmelik uyarınca KTÜ Onur Doktoru unvanının verilmesini öneren ve adı geçenin otuzüç yılı'öğretim hizmetinde olmak üzere kırkdört yıllık meslekî çalış, malarını açıklayan Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü Başkanlığının gün ve 249 sayılı yazısı ile ekleri okunda, incelendi. Gereği dü- : vünüldü..... Ülkemizde Jeodezi alanında, Mühendislik öğretiminin başlatılmasında, sürdürülmesinde ve geliştirilmesindeki sürekli katkıları, Fakültemiz Jeode zi ve Fotogrametri Bölümü'nün kurulmasındaki desteği meslekî yayınlan ile Türkiye'de Jeodezi öğretim - araştırma ve uygulamalarına yön veren, dolayısıyla Yer Bilimlerine değerli katkılarda bulunan Prof. Ekrem ULSOY'a «Onur Doktoru» unvanının verilmesinin ilgili yönetmelik uya rınca KTÜ Senatosuna önerilmesine oy çokluğu (8 kabul 1 red) ile karar verildi

12 K. T. Ü. Üniversite Senato'sunun gün ve 16 Sayılı Olağanüstü Toplantısı Tutanağı Toplantıda Bulunanlar : Rektör : Prof. Dr. Erdem Aksoy Rektör Yard. ve Makine ve Elk. Pak. : Prof. Dr. Nuran Özalp Dekanlığını Tedvirle Görevli Rektör Yardımcısı : Prof. Dr. Yılmaz Öztan Temel Bilimler Fakültesi Dekanı : Prof. Dr. Yavuz Gündüzâlp İnşaat ve Mimarlık Fakültesi Dekanı.: Prof. Dr. Turan İlgaz Yer Bilimleri Fak. Dekanı : Prof. Dr. Remzi Dilek Orman Fakültesi Dekanı : Prof. Dr. Burhan Soykan Tıp ve Sağ. Bil. Fak. Dekanı : Prof. Dr. Ayvaz Karabıyıkoğlu Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü :' Doç. Dr. Vedat Batu Temel Bil. Fak. Kur. Seç. Üye : Doç. Dr. Turgut Başkan İnşaat ve Mimarlık Fak. Fak. Kur. Seç. Üye : Doç. Dr. Akın Önalp Makine ve Elk. Fak. Fak. Kur. Seç. Üye : Doç. Dr. Atilla Ülkü Yer Bilimleri Fak. Fak. Kur. Seç Üye : Prof. Dr. İsmet Gedik Tıp ve Sağ. Bil. Fak. Fak. Kur. Seç Üye : Doç. Dr. Fadıl Aktürk Genel Sekreter (Raportör) : Turgut Seymen Sekban Toplantıda Bulunmayanlar Yabancı Diller Yüksek Okulu Md. : Prof. Dr. Ergün Bayar (Görevli) Elektronik Hesap Bilimleri Ens. Md. : Prof. Dr. Timur Karaçay (Görevli) Orman Fak. Fak. Kur. Seç. Ü> : Doç. Dr. Hüdaverdi Eroğlu Toplantı, Rektör Prof. Dr. İadem Aksoy'un Başkanlığında Senato Salonunda Saat te başladı. Gündeme geçildi. Yer Bilimleri Fakültesi Dekanlığından Rektörlük Katma gelen gün ve 210/475 Sayılı, «Prof. Ekrem Uîsoy'a Karadeniz Teknik Üniversitesi Onur Doktoru unvanı verilmesi» konulu yazı okundu. Yazının ekindeki gün ve 11/1 Sayılı Fakülte Kurulu Karan ile Dosya incelendi. Gereği düşünüldü : Yapılan açık oylama sonunda; Prof. Ekrem Ulsoy'a, 1 Türkiye'de Jeodezi alanında mühendislik öğretiminin başlatılma sında, sürdürülmesinde ve geliştirilmesinde sürekli hizmetlerinden. 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi Yer Bilimleri Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Bölümünün kurulmasındaki desteğinden. 3 Meslekî yayınlarından. 4 Türkiye'de Jeodezi öğretim - araştırma ve uygulamalarına yön vererek Yer Bilimlerine yaptığı değerli katkılarından dolayı Karadeniz Teknik Üniversitesinde Onur Doktoru Ünvam Verilmesine İlişkin Yönet meliğin 1. maddesi uyarınca Karadeniz Teknik Üniversitesi ONUR DOK TORU unvanı verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 12

13 YİLDİZ ÜNİVERSİTESİ. JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BAŞKANI PROF. BURHAN TANSUĞ'UN KONUŞMASI Sayın Rektör, Öğretim Üyeleri, Saygıdeğer Meslektaşlarım ve Konuklarımız. Çok sevdiğimiz bir öğretim üyemiz, hemen hepimizin yakından tanıdığı ve çok sevdiği, hocaların hocası Profesör Dr. Ekrem Ulsoy'un emekliye ayrılması nedeniyle, Yıldız Üniversitesinin ve Harita Kadastro Mühendisleri odasının beraberce hazırladıkları «Geodezi Simpozyumus'na hoş geldiniz. Değerli bir hocamıza güle güle demek amacıyla hazırlanan bu veda merasiminin asıl hedefi, hocanın yakın dostlarını ve öğrencilerini bir araya toplamak ve geçmiş günleri tatlı ve acı anılarıyla bir defa daha yadelmekti. Ömrünün büyük bir kısmını mesleğine ve öğrencilerine vakfetmiş bir hoca hakkında iyi ve güzel sözlerden başka ne söylenebilir. Ekrem Ulsoy, aramızda bir kaç kişinin dışında, hepimizin hocasıydı. Her yönüyle bizlere hocalık yaptı. Yalnız bilgi aktarıcısı değil, bölümümüzde yapılan tüm bilimsel çalışmaların yürütüaüsüydü. Çalışmalara ^yön veren, sıkıntılı ve güç durumlarımızda bize cesaret ve teselli dağıtan, doğru yolu gösteren bir bilimi adamıydı. 13

14 Çok kuvvetli bir sağduyu sahibidir, toplantılarımızda Ekrem hoca söz aldığı zaman, «şimdi mantık konuşuyor» denirdi. Görüşleri yerinde, kararları isabetli idi. Yaşam öyküsünden bazı ufak kırıntıları kısaca burada bir defa daha tekrarlayalım yılında Halep'te doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da, yüksek öğrenimini Berlin Yüksek Mühendislik Okulunda tamamladı. Göreve 1938'de Harita Genel Müdürlüğünde başladı. İlk hocalığı 1941 de aynı genel müdürlükte Trigonometri öğretmenliği ile başladı. Bu ilk öğretmenlik dönemini anlatırken «çok heyecanlıydım, sonraları heyecanımı yenme yeteneğine kavuştum» demektedir. Bu iyi hazırlanmaya verdiği önem bütün öğretmenliği süresince devam etti. Mesleğin ve Harita-Kadastro Mühendisliği Bölümünün gelişmesinde ve bu günkü düzeye erişmesinde hizmeti çok büyüktür. Rahmetli hocamız Prof. Jyîacit Erbudak'Ia birlikte, Bölümümüzün kuruluş aşamasındaki hizmetleri ve bu hizmetin yürütülmesinde yüklenmiş oldukları ağır külfetler (haftada 26 saat kadar ders yükü) anlatılmakla bitmez. Bu yükleri en güzel ve veciz anlatan eski Teknik Okul Yıl. tıklarının birinde yayınlanmış olan bir karikatürdür. Bu karikatürü eskiler hatırlayacaktır. Bir araba dolusu harita öğrencisini iki kişi çeker. Bunlardan birisi Macit Erbudak, diğeri de Ekrem Ulsoy'dur. Ekrem Ulsoy'un Yıldız Teknik Okulu kadrosuna katılışı 1950 yılındadır yılında Türkiye'de harita ve kadastro faaliyetlerine hız vermek için Harita Kadastro Mühendisi yetiştirilmek üzere açılan yeni bir bölümün öğretim üyesi gereksinmesini karşılamak üzere, Milli Savunma Bakanlığının özel müsaadeleri alınarak Ekrem Ulsoy'un devlete olan mecburi hizmeti Teknik Okula devredilmiştir. Böylece bazı derslerin büyük bir kısmını yüklenen Ekrem Ulsoy o zamanki tabiri ile «Bölüm Şefliğbni de üstlenerek 20 yıla yakın bir süre hiç yakınmadan bu hizmeti yürütmüştür.: Bu hizmetlerinden dolayı kendisine minnettarlığımız sonsuzdur. :J 14

15 Disiplinli, ilkelerinden hiç taviz vermeyen, yönetmeliklere sadık bir hoca olarak bilinen Ekrem Ulsoy, özel hayatında ve arkadaş sohbetlerinde tadına doyulmaz, neşeli, esprili, özveri dolu bir arkadaşımızdır. Derin meslekî bilgisi yanında, kuvvetli hafızası geniş tecrübeleri ile çözemeyeceği sorun yoktur. Türkiye'ye gelmiş bir yabancı, bir vesileyle Türkiye'de jeodezi alanında en yetkili; yani Eggert, Kneisel ayarında kim var diye bir soru yönelttiğinde, bendeniz Ekrem Ulsoy'u göstermiştim. Uzun yıllar süren hizmeti son olarak, 1982 yılının Temmuz ayında kadir bilir Karadeniz Teknik Üniversitesince kendisine Fahri Doktor unvanı verilmesi ile ödüllendirildi, 1982 yılının Temmuz ayında.70 yılını doldurması nedeniyle saygı değer hocamız emekli oldu, fakat aramızdan ayrıldı diyemiyeceğim. Çünkü biz kendisini her zaman aramızda görmeyi istedik ve göreceğimizi ümit ediyoruz. Kendisine mesaisini çok sevdiği kitaplarına hasretmek olanağına kavuştuğu şu anda yeni yaşamında mutluluklar, huzur ve başarılar dileriz. Son satırlarımı karalarken ufak bir anımı anlatmadan edemiye. ceğim. Bir gün okuldan çıkmış eve giderken, bizim Teşvikiye istikametine giden 43 no'lu otobüse yetişmek için koşuyordum. Birden yanımdan yıldırım hızı ile biri geçti ve otobüse atladım. Şaşkınlıkla baktım, çünkü ben o zaman 40 yaşlarında idim. Yanımdan hızla geçen adam da Ekrem hocamızdı. Demek..istediğim şu ki her zaman dinç idi. Allah bu dinçliğini uzun süre daha devam ettirsin. 15.

16 PROF. DR. h.c. EKREM ULSOY'UN KONUŞMASİ Sayın Rektör, Değerli Öğretim Üyeleri ve Öğrenciler, Bayanlar, Baylar, Bu gün simpozyuma katılmak üzere evden çıkarken, hakkımda bazı onuşmalar yapılacağını bilmekle beraber, bu kadar övgü dolu, güzel ve dostça sözler duyacağımı ve bunlara ilâveten, manevî değeri çok yüksek hediyeler alacağımı tahmin bhe edemezdim. Bütün bunların beni ne kadar duygulandırdığını ve mutlu kıldığını, şu anda anlatmak gücünden yoksunum. Her şey için hepinize candan teşekkür ederiim. Akademik hayatımın yasal süresinin dolması nedeni ile 13 Temmuz 1982 tarihinden itibaren aranızdan ayrılmış bulunuyorum. Harita-Kadastro Fakültesi ile Harita-Kadastro Mühendisleri Odası, bu ayrılışı bir simpozyum ile daha geniş bir çevreye duyurmayı ve sim. pozyuma benim adımı vermeyi uygun gördüler. Şahsıma karşı gösterilen teveccüh ve sevginin belirtisi olarak gördüğüm bu karar dolayısile her iki kurum temsilcilerine minnet ve şükranlarımı arzetmek isterim. Akademide 10 Şubat 1950 den 13 Temmuz 1982 ye kadar çalışma olanağını buldum. Bu 32 yıl 5 ay demektir ve azımsanacak bir zaman değildir. Bu süre içinde Harita-Kadastro Fakültesinin kuruluş ve gelişmesini de yaşadığım için çok mutluyum. Meslek hayatıma gelince, Berlin Yüksek Teknik Okulundan 16 Temmuz 1938 de mezun olduğuma göre, 44 yılı aşkın bir süredir bu mesleğin mensubuyum. Bu süre zarfında, gücümün elverdiği kadar, meslekî faaliyet, meslekî eğitim ve mesleği tanıtma alanlarında çaba gösterdim. Bu esnada bilmeden yaptığım hatalar 1 ve işlediğim kusurlar varsa bağışlamanızı rica ederim. 16

İ Ç İ NDEKİ LER. Macit Erbudak'a Liyakat Nişanı Verildi... 3. s' Oda Başkanı M. Emin Ertürk'ün Konuşması... 3 ı '.

İ Ç İ NDEKİ LER. Macit Erbudak'a Liyakat Nişanı Verildi... 3. s' Oda Başkanı M. Emin Ertürk'ün Konuşması... 3 ı '. İ Ç İ NDEKİ LER Sayfa Macit Erbudak'a Liyakat Nişanı Verildi... 3 s' Oda Başkanı M. Emin Ertürk'ün Konuşması... 3 ı '..Sayın Macit Erbudak'ın Konuşması... 4 Kendi Gözüyle Macit Erbudak... 5 Türkiye'nin

Detaylı

ERDAL İNÖNÜ İLE İYİ ARKADAŞ OLDUĞUM İÇİN BALIKESİR E SÜRÜLDÜM

ERDAL İNÖNÜ İLE İYİ ARKADAŞ OLDUĞUM İÇİN BALIKESİR E SÜRÜLDÜM RÖPORTAJ www.elektrikdergisi.com PROF. DR. MUZAFFER ÖZKAYA NIN ANILARI ERDAL İNÖNÜ İLE İYİ ARKADAŞ OLDUĞUM İÇİN BALIKESİR E SÜRÜLDÜM İTÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN PROF. DR. MUZAFFER

Detaylı

Prof. Dr. Burhanettin TANSUĞ'u Kaybettik 9. 8. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Duyurusu 10

Prof. Dr. Burhanettin TANSUĞ'u Kaybettik 9. 8. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Duyurusu 10 b Prof. Dr. Burhanettin TANSUĞ'u Kaybettik 9 8. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Duyurusu 10 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde Neler Oluyor! 12 Basına ve Kamuoyuna 15 TMMOB Harita ve Kadastro

Detaylı

Kendi Sesiyle Tekrarlanan Seslerden; Mithat Özsan

Kendi Sesiyle Tekrarlanan Seslerden; Mithat Özsan Kendi Sesiyle Tekrarlanan Seslerden; Mithat Özsan 3 Ocak 1925 te kış... Tamzara Mahallesi ne altı kardeşin en küçüğü; tekne kazıntısı olarak dünyaya bir ses daha getirdi. Cumhuriyetin doğan ilk çocukları

Detaylı

Yayın Sahibi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yayın Koordinatörü Yayın Danışmanları Koordinatör Yardımcıları Yayın İdare Yeri Baskıya Hazırlık Baskı

Yayın Sahibi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yayın Koordinatörü Yayın Danışmanları Koordinatör Yardımcıları Yayın İdare Yeri Baskıya Hazırlık Baskı İBRAHİM ÇEÇEN VAKFI DERGİSİ B A K I Ş Yayın Sahibi İbrahim Çeçen Vakfı adına Ayşe Günseli Çeçen Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Aslı Türkan Çeçen Yayın Koordinatörü Dr. Meral Dinçer Yayın Danışmanları Aysel

Detaylı

MESLEĞİMİZDE 50 HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZİN ÖZGEÇMİŞLERİ

MESLEĞİMİZDE 50 HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZİN ÖZGEÇMİŞLERİ TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEĞİMİZDE 50 HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZİN ÖZGEÇMİŞLERİ Üretimde 50 Yılı Devirenler KASIM 2008 ANKARA ...Saraylar saltanatlar

Detaylı

Yayın Kurulu na göndermek istediğiniz yazılarınızı hkmo@hkmo.org.tr adresine gönderebilirsiniz.

Yayın Kurulu na göndermek istediğiniz yazılarınızı hkmo@hkmo.org.tr adresine gönderebilirsiniz. MART 2008 YIL: 18 SAYI: 70 ISSN 1300/3534 2 ayda 1 yayınlanır. Yaygın Süreli Yayındır. Ücretsizdir. HKMO Adına Sahibi: A. Fahri ÖZTEN Genel Yayın Yönetmeni: Ufuk Serdar İNCİ Yazı İşleri Müdürü: Timur Bilinç

Detaylı

Yetkin Mühendislik Uygulaması Yetkin İnşaat Mühendisliği bu sayımızda "Yetkin Mühendislik" şeklinde yer almıştır.

Yetkin Mühendislik Uygulaması Yetkin İnşaat Mühendisliği bu sayımızda Yetkin Mühendislik şeklinde yer almıştır. Yetkin Mühendislik Uygulaması TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yetkin Mühendislik Uygulaması Yetkin İnşaat Mühendisliği bu sayımızda "Yetkin Mühendislik" şeklinde yer almıştır. TMH Bilindiği gibi İnşaat

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERENĞİ YAYINLARI S. SIRRI TARCAN YAŞAMI VE HİZMETLERİ

TÜRK EĞİTİM DERENĞİ YAYINLARI S. SIRRI TARCAN YAŞAMI VE HİZMETLERİ TÜRK EĞİTİM DERENĞİ YAYINLARI S. SIRRI TARCAN YAŞAMI VE HİZMETLERİ TURK EĞİTİM DERNEĞİ IV. ANMA TOPLANTISI 19 Kasım 1997 S. SIRRI TARCAN YAŞAMI VE HİZMETLERİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ V. ANMA TOPLANTISI 19 KASIM

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 02 Başkanın Mesajı. 04 Millî Eğitim Vakfı ndan Haberler. 19 Kaybettiklerimiz. 20 Eğitim Dünyasından Haberler

İÇİNDEKİLER. 02 Başkanın Mesajı. 04 Millî Eğitim Vakfı ndan Haberler. 19 Kaybettiklerimiz. 20 Eğitim Dünyasından Haberler YAYIN SAHİBİ Millî Eğitim Vakfı adına Yönetim Kurulu Başkanı İhsan ÖZÇUKURLU İNCELEME VE YAYIN KURULU Mehmet TEMEL Erdoğan TURHAN Necat BOZKURT SORUMLU YAZI İŞLERİ Ercan ÇOBAN YAYIN TÜRÜ Yerel Süreli Yayın

Detaylı

Dergimizde Genel Kurulumuz ve sonuçlarına yer veriyoruz. Ardından 8 Aralık tarihinde ise seçimlerimiz yapıldı.

Dergimizde Genel Kurulumuz ve sonuçlarına yer veriyoruz. Ardından 8 Aralık tarihinde ise seçimlerimiz yapıldı. EDİTÖR Sevgili okurlar; Dergimizde Genel Kurulumuz ve sonuçlarına yer veriyoruz. Genel Kurulumuzun açılışı 06 Aralık 2013 tarihinde protokol konuşmaları ile başladı. 7 Aralık tarihinde üye firmalarımızın

Detaylı

Editörden. Sevgili okuyucularımız, Enstitümüz aylık yayın organı Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, bu ay 50. Yaşına giriyor.

Editörden. Sevgili okuyucularımız, Enstitümüz aylık yayın organı Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, bu ay 50. Yaşına giriyor. 50. Yıl Ekonomik ve Teknik Dergi Yıl: 50 Sayı: 584 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIGİL Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Nesrin SEVİMLİ Yayına Hazırlayanlar Funda ÖZEN O. Murat PERÇİN

Detaylı

İKÜMED Kuruldu. İKÜMED 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı. Nisan 2014 / Sayı: 1

İKÜMED Kuruldu. İKÜMED 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı. Nisan 2014 / Sayı: 1 Nisan 2014 / Sayı: 1 İKÜMED Kuruldu 8 Ağustos 2012 tarihinde, İstanbul Dernekler Odası na, İstanbul Kültür Üniversitesi Mezunları ve Mensupları Derneği, yedi kurucusu adına Ali Kaplanoğlu eliyle dernek

Detaylı

Ocak 2015 YIL: 25 SAYI: 92 ISSN: 1300/3534 2 ayda bir yayımlanır / yaygın süreli yayındır / ücretsizdir.

Ocak 2015 YIL: 25 SAYI: 92 ISSN: 1300/3534 2 ayda bir yayımlanır / yaygın süreli yayındır / ücretsizdir. Ocak 2015 YIL: 25 SAYI: 92 ISSN: 1300/3534 2 ayda bir yayımlanır / yaygın süreli yayındır / ücretsizdir. TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANI Özel Sayı Ocak 2015 YIL: 25 SAYI: 92 ISSN

Detaylı

Yeni Türkiye nin yeni Türkiye si! İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU 1

Yeni Türkiye nin yeni Türkiye si! İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU 1 Yeni Türkiye nin yeni Türkiye si! 2013 FAALİYET RAPORU 2013 FAALİYET RAPORU 1 TÜRKİYE Yİ BAŞTAN YAZDIK 22 NİSAN 1970 TE DEG İŞMEYECEK İLKELERLE KURDUK TÜRKİYE GAZETESİ Nİ; DÜRÜSTLÜK, OBJEKTİF HABERCİLİK

Detaylı

HWWO IIIIıHI Kflıım 20C1

HWWO IIIIıHI Kflıım 20C1 HWWO IIIIıHI Kflıım 20C1 HKMO Bülloni Kasım 2003 HKMO Bülteni Kasım 2003 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ HARİTA ve KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI Union ol Chantes ol Turkish Engıneers and Arclıilecls

Detaylı

E R Z İ N C A N Ü N İ V E R S İ T E S İ HABER BÜLTENİ TEMMUZ-2011 YIL: 1 SAYI: 2

E R Z İ N C A N Ü N İ V E R S İ T E S İ HABER BÜLTENİ TEMMUZ-2011 YIL: 1 SAYI: 2 www.erzincan.edu.tr E R Z İ N C A N Ü N İ V E R S İ T E S İ HABER BÜLTENİ TEMMUZ-2011 YIL: 1 SAYI: 2 Anadolu da Bir Dünya Üniversitesi Bilim, Sanat, Kültür, Spor, Sosyal... İçindekiler ERUNi Sunum... 1

Detaylı

FMO 27.DÖNEM YÖNETİM KURULU

FMO 27.DÖNEM YÖNETİM KURULU YÖNETİM ANLAYIŞIMIZ İnsan haklarına saygılı, demokrasi kültürünü özümsemiş, laik, demokrat, hoşgörülü, katılımcı, paylaşımcı, Atatürk ilke ve devrimlerine inanan, sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde,

Detaylı

SUNUŞ. Prof. Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR

SUNUŞ. Prof. Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR SUNUŞ Nevşehir Üniversitesi olarak kurulduğumuz 17 Mayıs 007 tarihinden itibaren eğitimde kaliteyi ilke edinerek zorluklardan yılmadan ve azimle, daha iyi ve tercih edilir bir üniversite olmaya çalıştık.

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2012 İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. SUNUŞ Nevşehir Üniversitesi

Detaylı

MÜLKİYE 149 YAŞINDA. panel. panel. panel Yerel Siyasette Kadın Eli. Türkiye de Şiddetin İktidarı, İktidarın Şiddeti!

MÜLKİYE 149 YAŞINDA. panel. panel. panel Yerel Siyasette Kadın Eli. Türkiye de Şiddetin İktidarı, İktidarın Şiddeti! ARALIK 2008 SAYI 2008-8 MÜLKİYE 149 YAŞINDA panel Türkiye de Şiddetin İktidarı, İktidarın Şiddeti! panel Kırkıncı Yılında Türkiye nin Düzeni Doğan AVCIOĞLU panel Yerel Siyasette Kadın Eli 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Mühendislik Mimarlık Öyküleri-V

Mühendislik Mimarlık Öyküleri-V Mühendislik Mimarlık Öyküleri-V ISBN: 978-605-01-0364-9 Tasarım Dijle Göksoy Konuk Baskı: Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Tel: (312) 433 23 10 Faks: (312) 434 03 56 Türk Mühendis ve Mimar

Detaylı

GOSBSAD. Üniversite Sanayi İşbirliği. GOSB'de yüksek lisans eğitimi

GOSBSAD. Üniversite Sanayi İşbirliği. GOSB'de yüksek lisans eğitimi G O S B S A N A Y İ C İ L E R İ D E R N E Ğ İ D E R G İ S İ O C A K - Ş U B A T - M A R T 2 0 1 0 S A Y I : 1 9 Üniversite Sanayi İşbirliği GOSB'de yüksek lisans eğitimi DERGİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER. " " s *yfa '

İ Ç İ NDEKİ LER.   s *yfa ' İ Ç İ NDEKİ LER Dergiden mektup 2. Harita ve Kadastro Semineri İmar Plânı Uygulamaları. '. Y. Müh. Gelâlettin SONGU Kadastroda Otomasyon ve Delikli Kart Kadastrosu Y. Müh. Burhan TANSÜĞ Yükseklik ve Nivelman

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ A. I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASININ TOPLANMASI Eğitim ve öğretim, insan ve toplum hayatının en önemli

Detaylı

Intel ile eğitim protokolu

Intel ile eğitim protokolu Dünyanın üçüncü büyük üniversitesiyiz Rektör Prof. Dr. Davut Aydın, Köln de düzenlediği basın toplantısında üniversitemizin çalışmaları konusunda bilgi verdi. Prof. Dr. Aydın, Batı Avrupa daki faaliyetlerin

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

ŞUBELERİMİZ MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZ BÜLTENE YAZI GÖNDERENLERİN DİKKATİNE

ŞUBELERİMİZ MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZ BÜLTENE YAZI GÖNDERENLERİN DİKKATİNE HAZİRAN 2011 YIL: 21 SAYI: 81 ISSN 1300/3535 2 AYDA BİR YAYINLANIR. YAYGIN SÜRELİ YAYINDIR. ÜCRETSİZDİR. www.hkmo.org.tr HKMO Adına Sahibi: A. Fahri Özten Genel Yayın Yönetmeni: Özkan Talay Yazı İşleri

Detaylı

FUAR Kenya 91 Lübnan 91 Mersin Yükseköğretim Tanıtım Günleri 92. SPOR Rekortmen Öğrencimiz Rektör Akan ı Ziyaret Etti 92

FUAR Kenya 91 Lübnan 91 Mersin Yükseköğretim Tanıtım Günleri 92. SPOR Rekortmen Öğrencimiz Rektör Akan ı Ziyaret Etti 92 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER OMÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin Temeli Atıldı 2 Türkiye nin Havacılık Merkezi Olacağız 4 Kırgızistan Arabaev Devlet Üniversitesi ile İşbirliği Anlaşması İmzalandı 5

Detaylı