-HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "-HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLİĞİ"

Transkript

1 -HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLİĞİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından üç ayda bir Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında yayınlanır. Sahibi Sorumlu Müdür : Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Adına Başkan Andaç KAYNAK : Kadir PALA Yayın Kurulu : Kadir PALA Dr. Haldun ÖZEN FeyzuNah BİLGİN Kapak Kompozisyonu : Kadir PALA Yönetim ve Başvurma : Konur Sok. 4/3 Yenişehir - ANKARA f?: Fiatı : 125 TL. Yıllık Abonesi: 500 TL., Dizildiği ve Basıldığı yer : ONGUN KARDEŞLER Matbaası Ankara : & "99-» Arka dış kapak (Renkli) = TL. Arka iç kapak (Renkli) = » Ön iç kapak =15.000» İç sahifeler = » Yarım sahifeler = 7.500» 1/4 sahife = 5.000» Ara sayfada iki ' - Renkli karton '= » Ara Sayfa tek yüz renkli Karton Sayfa = » " Devamlı ilan verenlere % 20 indirim yapılır.? Yayınlanan bütün yazılara telif ve tercüme hakkı ödenir. : s? Gönderilen yazılar yayınlansın yayınlanmasın geri verilmez.? Yazı ve ilanlardakj fikirler yazarlorinâ aittir. Odayı ve Dergiyi sorumlu kılmaz.? Çevirilerden doğacak her türlü sorumluluk çevirene aittir.? Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazıların daktilo ile seyrek satır olarak yazılması, şekillerin aydıngere çimi mürekkeple çizilmesi, şekil yerlerinin ipelirtilmesi ve yazıların imzalanmış olarak iki nüsha gönderilmesi lâzımdır. Kısa yazılar tercih edilir.

2 Harita ve Kadastro Mühendisliği Yıl : 15 Nisan - Temmuz - Ekim Sayı : İ Ç İ N D E K İ L E R Dergiden Mektup... 4 Prof. Ekrem Ulsoy'a KTÜ Senatosunca Onur Doktorası Verildi... 5 Yıldız Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Burhan Tansuğ'un Konuşması Prof. Dr. h.e. Ekrem Ulsoy'un Konuşması Prof. Dr. Ahmet Aksoy'un Konuşması Denizlerde Sınır Tesbiti Prof. Burhan Tansuğ Dayalı Ağların Dengelenmesinde Fonksiyonel ve Stokastik Modeller Prof. Dr. Ahmet Aksoy..' Bilgisayar Destekli Jeodezi Uygulamaları Prof. Dr. Muzaffer Şerbetçi v.d Kollakasyon Doç. Dr. Hüseyin Demir el Jeodezide Olası Düşünce Doç. Dr. Onur Giirkan Topyekûn Kırsal Kalkınma Sorunları Prof. Dr. Nazmi Yıldız Jeodezide Veri Yönetimi Doç. Dr. Onur Gürhan Taşınmaz Mal Edinilmesi Yöntemleri ve Kamulaştırmada Ödenti Prof. Dr. Nazmi Yıldız..., Kenar Oranlarıyla Dengeleme Doç. Dr. Turgut üzel - Doç. Hasan Kıran Jeodezide Modern Gözlem Yöntemleri ve Aletleri Doç, Dr. Turgut üzel Normal Dağılımdan Sapmalar Doç. Dr. Şerif Hekimoğlu Türkiye Kadastrosu ve Geleceği Y. Müh. Ömer Demiraa Ülke Nirengi Ağlarının Yerleştirme ve Yöneltimine Uyduların Katkısı Doç. Dr. M. Tamer Ünal Ortak Nokta Kümelerinin Karşılaştırılması Doç. Dr. E. Öztürlc, Doç. Dr. E. Koçak, Dr. H. Özen Sonlu Elemanlar Yönteminin Akdeniz Bölgesi Plaka Tektoniğine Uygulanması K. Eren, N. Akkaş, M. Erdik Nirengi Ağlarının Hesaplanmasında Bilgisayar Programları ve Uygulamalar Doç. Dr. İsmail Hakkı Güneş Göstergebilim ve Kartografik İşaret Sistemi Doç. Dr. Doğan Uçar 238 Deformasyoniarm Saptanmasında Kontrol Ağmın İkiye Ayrılması Yöntemi Doç. Dr. fevfik Ayan Türkiye'de Haritacılığın Gelişme Yönü ve Harita Mühendisi İhtiyaç Projeksiyonu Üzerine Düşünceler Doç. Hüseyin Erkan Hacim Hesaplama Yöntemleri Doç. Dr. Abdullah PerteMn İstanbul'da İki Sokağa Meslekdaşlarımızın Adı Verildi

3 BlSOY'A AIİAİAM.. 3

4 DERGİDEN MEKTUP Odamız 1. numaralı üyesi, Hocamız Ekrem Ulsoy 1982 yılında uzun yıllar hizmet verdiği mesleğinden emekliye ayrılmış bulunmak, tadır. Odamız yönetim.kurulu, derginin bu sayısının ona armağan sayısı olarak çıkarılmasına karar vermiştir. Sayın Prof. Dr. h.c. Ekrem Ulsoy'un emekliye ayrılması nedeniyle, Yıldız Üniversitesi ve Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası beraberce 9-10 Eylül 1982 de «Prof. Dr. h.c. Ekrem Ulsoy Jeodezi Simpozyumu» adlı bilimsel bir toplantı düzenledi. Sözkonusu Simpozyumun bildirileri ile törende yapılan konuşmalar bu sayıda yer almaktadır. ; Ayrıca,,Sayın Ulsoy'a, Karadeniz Teknik Üniversitesince jtarihli Senato kararıyla; Ülkemizde jeodezi alanında mühendislik öğretiminin başlatılmasında, sürdürülmesinde ve geliştirilmesindeki sürekli katkıları, KTÜ Yer Bilimleri Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü'nün kurulmasındaki desteği, mesleki yayınları ile Türkiye'de jeodezi öğretim, araştırma ve uygulamalarına yön vermesi, dolayısıyla Yer Bilimlerine değerli katkılarda bulunması nedeniyle Onur Doktorası unvanı verilmiştir. Bu sayıda, Karadeniz Teknik Üniversitesi'- nin kadir bilir davranışının belgelerini de yayınlıyoruz. Odamız ve dergimiz, bu sayı ile Sayın Ulsoy'a saygı görevini bir parça da olsa yerine getirmenin mutluluğu içindedir. Meslekdaşlarimızın örnek bir meslekdaş olarak sürekli anımsayacağı Hocamıza bundan sonraki yaşamında da sürekli mutluluk dilerken, onun düzenli ve disiplinli çalışma yaşamından aldığımız güçle mesleğimizi geliştirmeye çalışma görevimizin bilincinde olduğumuzu da vurgulamak isteriz. Yayın Kurulu 4

5 Prof. Ekrem ULSOY'a K.T.Ü; Senatosunca Onur Doktorası vsrjldî Berlin Yüksek Teknik Okulunu bitirdiği 1938 yılından beri sürekli olarak mesleğe büyük bir özveri ve gayretle hizmet eden, mesleğin kurucularından, 2000 civarında haritacı Müh. ve Y. Müh. in yetişme, sinde doğrudan veya dolaylı katkısı olan Prof. Ekrem ULSOY'a K.T.Ü. senatosunca tarihinde Onur Doktoru unvanı'verilmiştir Haziran 1882 tarihinde Trabzon'da yapılan ve K.T.Ü. Yerbilimleri Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri bölümünce düzenlenen «Türkiye'de Jeodezi öğretimi» simpozyumuna katılan meslektaşlarımızın ve Senato üyelerinin hazır bulunduğu bir törenle kendisine bu unvan K.T.Ü. Senatosu başkanı Rektör Prof. Dr. Erdem Aksoy tarafından tevdi edilmiştir. Bu vesile ile ayrıca üniversitenin altın bir rozeti, bazı yayınlar ve öğrenciler tarafından hediyeler verilmiştir. Töreni takiben program uyarınca Prof. Dr. h.c. Ekrem ULSOY tarafından «Nirengi Ağları Hakkında Genel Açıklamalar» konulu bir ders verilmiştir. 5

6 K. T. Ü. =.; :.. ;.-.-.: : YER BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ; '... ' - Jeodezi ve FoÇcğrametıi Bölümü "Sayı : YER BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA, Jeodezi mesleğinde yüksek öğretim, ülkemizde, 1949 yılında o zamanki adı Yıldız Teknik Okulu olan İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinde başlatılmış olan ve Türkiye'de harita mühendisi yetiştiril mesinin gereğine inanan sayın meslektaşımız Prof. Ekrem Ulsoy, bu öğre timin başlatılmasında ve geliştirilmesinde uzun yıllar fiilen hizmet yaparı ve bu ağır görevi cesaretle üstlenen değerli bilim adamları arasında yer almıştır. '... -, Prof. Ulsoy, Avrupa'ya ilk defa Jeodezi öğrenimine gönderilenlerden biri olarak, ülke sorunlarına ve Jeodezi öğretimine disiplinli ve ödünsüz bir yaklaşım içinde çalışmalarını sürdürmüş, Jeodezi mesleğinin her alanına doğrudan veya dolaylı katkılarda bulunmuş; örnek bir meslekdaş ve öğretici olarak büyük bir saygınlık kazanmış; buna karşılık mütevazi ve insancıl tutumunu bırakmadan 70 yaşma ulaşmıştır. Prof. Ekrem Ulsoy, 1912 yılında Halep'te doğmuş ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da bitirmiştir. Devlet tarafından açılan sınavı kazanarak, Jeodezi öğrenimi yapmak üzere Berlin'e gönderilmiş ve 1938 yılında Yüksek Mühendis unvanıyla yurda dönmüştür yılından 1950 yılma kadar geçen sürenin yaklaşık 10 yılında Millî Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü'nde görev yapmıştır. Bu kurumda, Türk Haritacılığının değerli eseri olan ve Dünya meslek çevrelerince önemi sık sık vurgulanan ülke ana ni_ rengi ağının tesis, rasat ve hesaplama işlerinde fiilen çalışarak günümüzde erişilemeyen titizlikte hizmetler başarmıştır. Mesleğin en ağır hizmetlerinde kazandığı deneylere dayanarak, Türkiye'de Jeodezi mesleğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması gerektiğine inanmış; bu amacı gerçekleştirmek için zamanın sınırlı olanaklarına ve sayısız güçlüklere rağmen, 1950 yılında İstanbul Teknik Okulu Harita-ve Kadastro Bölümü'nün kuruluşunda; 1959 yılında Jeodezi ihtisas öğretiminin başlamasında öğretim üyesi ve yönetici olarak görev yapmıştır. Prof. Ulsoy, gündüz ve gece öğrenimini birlikte sürdüren bu bölümün Fakülteye dönüşmesinde ve öğretim düzeyinin geliştirilmesinde de katkılarına devam etmiştir. Bu görevlerinin yamsıra. Jeodezi alanında diğer yüksek öğretim kurumlarının kurulmasını teşvik etmiş; İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi 6

7 Senatörler ders sonunda. E. tljsoy'u. alkışlarken Jeodezi Potogrametri Mühendisliği - Bölümü'nde dersler vermiş; K.T.Ü. Jeodezi Bölümü'nim kurulması sırasında kısa bir süre Trabzon'a gelerek çalışmalarımızı yönlendirmiştir. Sayın Prof. Ekrem Ulsoy, otuz yılı aşan öğretim üyeliği döneminde yaklaşık 2000 mühendis ve Y. Mühendis yetişmesini doğrudan veya dolaylı katkılarıyla sağlamıştır. Yetişen meslek mensupları bugün uygulama ve öğretim kurumlarında etkin görevlerde çalışmaktadırlar. Örneğin; bugün Jeodezi öğretimi yapan dört yüksek öğretim kurumunda hizmetin yükünü üstlenen toplam 49 doktor, doçent ve profesörün 36'sı; Bölümümüzde görev yapan toplam 13 doktor, doçent ve profesörün 10'u Sayın Ulsoy'un yetiştirdiği öğrencilerden oluşmaktadır. Prof, Ekrem Ulsoy'un özgeçmişi ve yayımlanmış eserlerinin listesi ek_ te sunulmuştur. Eserleri arasında özellikle Dengeleme Hesabı ve Matematiksel Jeodezi adını taşıyan yayınlan mesleğin temel konularını kapsamlı olarak ve ustalıkla inceleyen çok değerli yayınlardır. Prof. Ekrem Ulsoy, yarım yüzyıla yaklaşan meslek yaşamında, Jeodezinin ülkemizde gelişmesi için uygulamalı çalışmaları, öğretim - Araştırma ve yayın faaliyetleriyle mesleğin zirvesine ulaşmış; bu arada Bölümümü, zün kuruluş ve çalışmalarına desteğini ve yardımını sürdürmekte olan ve Türkiye'de Jeodezi bilim alanında ön sırada yer alan bir bilim adamı olarak değerlendirilmektedir., 7

8 13 Temmuz 1982 tarihinde yaş haddinden emekliye ayrılacak olan Prof. Ekrem Ulsoy'a, yukarıda açıklandığı gibi, Yer Bilimlerine ve Jeodezi mesleğine hizmetleri ve katkıları dolayısıyla, «karadeniz Teknik Üniversitesi'nde Onur Doktoru unvanı verilmesine ilişkin Yönetmelik» uyarınca Onur Doktoru unvanının verilmesini takdirlerinize saygılarımla arz ve teklif ederim. Ek : 1. Özgeçmiş Prof. Dr. Muzaffer ŞERBETÇİ 2. Yaym listesi ' Bölüm Başkanı PROF. EKREM ULSOY'UN YAYINLARININ LİSTESİ 1. 5 nci Beynelmilel Fotogrametri Kongresi (Çeviri) Haritacılar mecmuası sayı 25 (yıl 1939), 26, 27 (1940) 2. İstasyon Muvazenesine Ait Bir Mesele ^ Haritacılar mecmuası sayı 31, 1941 s ; ; :.,.; 3. Topografya ve Morfoloji (R. Fintervvalder'den çeviri) Haritacılar mecmuası sayı 32-33, Nirengi Şebekesinde Müselles Hesapları, Haritacılar mecmuası sayı 34, Verniyer Haritacılar mecmuası, sayı 36, 1943,... :. 6. JeodezikŞua Huzmesinin Müstevi Konform ve Şekle Sadık Olarak İrtisamı Haritacılar mecmuası sayı 39, Astronomik - Jeodezik Şebeke Muvazenesi (H. "Wolf'tan çeviri) Haritacılar mecmuası sayı 40, Eksantrik Olarak (İstasyondışı) Yapılan Ölçülerde İndirgeme Ele manlarının Tayini' Harita Dergisi sayı 66, Dengeleme Hesabı Teknik Okulu Yayınlan sayı 87, Kenar Ağlarının Dengelenmesi Harita ve Kadastro Mühendisliği sayı 5, '

9 11. Projeksiyon ve Endikatris Harita ve Kadastro Mühendisliği sayı Pratik Matris Hesabı Teknik Okulu Yayınlan sayı 91, Yükseklik ve Nivelman Harita ve Kadastro Mühendisliği sayı 7, Korelasyonlu Ölçüler Dengelemesine Ait Bir Örnek Harita ve Kadastro Mühendisliği sayı 11.12, Düzlem ve Küresel Trigonometri, Jeodezinin Konusu ve Tarihçesi, Ekim 1970, Jeodezi Bülteni Cilt : Eşdeğerli Ölçülerin Dengeleme Hesabında Kullanılması, Ekim Jeodezide Kullanılan Koordinatlar, Bunların Birbirlerine Dönüşümleri ve Projeksiyon. Har. Kad. Müh. Sayı : 26, Bilinmeyenli Şart Denklemleri ve Eksik Ölçülü Nirengi Ağları Harita ve Kadastro Mühendisliği sayı 30, Yeni Dengeleme ve Prediksiyon Yöntemleri (Moritz'den çeviri) Harita ve Kadastro Mühendisliği sayı 31-32, Dengeleme Hesabı İDMMA yayını sayı 87, 1974, 2. baskı 22. Yeni Dengeleme ve Prediksiyon Yöntemleri (Moritz'den çeviri) Harita ve Kadastro Mühendisliği sayı 35, Ölçü İşleri ve Haritacılıkta Gelişmeler Harita ve Kadastro Mühendisliği sayı 40, Matematiksel Geodezi İDMMA Yayını sayı 144, Pratik Matris Hesabı İDMMA Yayını sayı 91, 1980, 2. baskı 26. Harita Mühendisliği ve Coğrafya İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Dergisi sayı 23, Ülke Jeodezi Ağlan. Ders notu İTÜ Jeodezi kürsüsü No. 2. ' PROF. EKREM ULSOY'UN ÖZGEÇMİŞİ Adı ve Soyadı : Ekrem ULSOY Baba Adı : Ali Galip Doğum Yılı : 1912 Doğum Yeri : Halep 9

10 İlk Okulu ve bitirdiği yıl : İstanbul 1. Erkek İlkokulu, Orta Okulu ve bitirdiği yıl : Vefa Orta Okulu, Lise ve bitirdiği yıl : İstanbul Erkek Lisesi, 1931 Yüksek Tahsil : Berlin Yüksek Teknik Okulu, Tahsilini bitirdikten sonra staj yaptığı kurumlar : 1) Potsdam Jeodezi Enstitüsü 2) Münih Harita Dairesi 3) Münih rasathanesi Yurda dönüşten sonra çalıştığı kurumlar : 1) Harita Genel Müdürlüğü ) Askerlik Hizmeti î ) Harita Genel Müdürlüğü ) Toprak İş. Genel Müdürlüğü ) Harita G*enel Müdürlüğü , ) İ.D.M.M.A Profesörlüğe Atama :

11 K. T. Ü. YER BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU TOPLANTISI TOPLANTI TARİHİ : 12 Mayıs 1982 TOPLANTI NO : 11 TOPLANTI YERİ : Toplantı Salonu TOPLANTIDA BULUNANLAR : Prof. Dr. Remzi DİLEK (Dekan), Prof. Dr. Mustafa, ASLANER, Prof. Dr. Muzaffer ŞERBETÇİ, Prof. Dr. Yusuf TATAR, Prof. Dr. İsmet GEDİK, Prof. Dr. Türker ÖZSAYAR, Doç. Dr. Erdal KOÇAK, Doç. Dr. Ömer ALPTEKİN, Doç. Dr. Aşkm BURŞUK, Fak. Sek. Güngör ÇOLAK (Raportör), GÜNDEM: 1 Jeodezi ve Fotogrametri Bölüm Başkanlığının Prof. Ekrem ULSOY'a «Onur Doktora Unvanı verilmesi Hk. daki 249 sayılı yazısı, GÜNDEM MADDESİNE GEÇİLDİ : Yer Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu 12 Mayıs 1982 Çarşamba günü saat de Dekan Prof. Dr. Remzi DİLEK'in Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. 1 İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Harita ve ' Kadastro Fakültesi Öğretim Üyesi Prof: Ekrem ÜLSOY'a ilgili yönetmelik uyarınca KTÜ Onur Doktoru unvanının verilmesini öneren ve adı geçenin otuzüç yılı'öğretim hizmetinde olmak üzere kırkdört yıllık meslekî çalış, malarını açıklayan Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü Başkanlığının gün ve 249 sayılı yazısı ile ekleri okunda, incelendi. Gereği dü- : vünüldü..... Ülkemizde Jeodezi alanında, Mühendislik öğretiminin başlatılmasında, sürdürülmesinde ve geliştirilmesindeki sürekli katkıları, Fakültemiz Jeode zi ve Fotogrametri Bölümü'nün kurulmasındaki desteği meslekî yayınlan ile Türkiye'de Jeodezi öğretim - araştırma ve uygulamalarına yön veren, dolayısıyla Yer Bilimlerine değerli katkılarda bulunan Prof. Ekrem ULSOY'a «Onur Doktoru» unvanının verilmesinin ilgili yönetmelik uya rınca KTÜ Senatosuna önerilmesine oy çokluğu (8 kabul 1 red) ile karar verildi

12 K. T. Ü. Üniversite Senato'sunun gün ve 16 Sayılı Olağanüstü Toplantısı Tutanağı Toplantıda Bulunanlar : Rektör : Prof. Dr. Erdem Aksoy Rektör Yard. ve Makine ve Elk. Pak. : Prof. Dr. Nuran Özalp Dekanlığını Tedvirle Görevli Rektör Yardımcısı : Prof. Dr. Yılmaz Öztan Temel Bilimler Fakültesi Dekanı : Prof. Dr. Yavuz Gündüzâlp İnşaat ve Mimarlık Fakültesi Dekanı.: Prof. Dr. Turan İlgaz Yer Bilimleri Fak. Dekanı : Prof. Dr. Remzi Dilek Orman Fakültesi Dekanı : Prof. Dr. Burhan Soykan Tıp ve Sağ. Bil. Fak. Dekanı : Prof. Dr. Ayvaz Karabıyıkoğlu Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü :' Doç. Dr. Vedat Batu Temel Bil. Fak. Kur. Seç. Üye : Doç. Dr. Turgut Başkan İnşaat ve Mimarlık Fak. Fak. Kur. Seç. Üye : Doç. Dr. Akın Önalp Makine ve Elk. Fak. Fak. Kur. Seç. Üye : Doç. Dr. Atilla Ülkü Yer Bilimleri Fak. Fak. Kur. Seç Üye : Prof. Dr. İsmet Gedik Tıp ve Sağ. Bil. Fak. Fak. Kur. Seç Üye : Doç. Dr. Fadıl Aktürk Genel Sekreter (Raportör) : Turgut Seymen Sekban Toplantıda Bulunmayanlar Yabancı Diller Yüksek Okulu Md. : Prof. Dr. Ergün Bayar (Görevli) Elektronik Hesap Bilimleri Ens. Md. : Prof. Dr. Timur Karaçay (Görevli) Orman Fak. Fak. Kur. Seç. Ü> : Doç. Dr. Hüdaverdi Eroğlu Toplantı, Rektör Prof. Dr. İadem Aksoy'un Başkanlığında Senato Salonunda Saat te başladı. Gündeme geçildi. Yer Bilimleri Fakültesi Dekanlığından Rektörlük Katma gelen gün ve 210/475 Sayılı, «Prof. Ekrem Uîsoy'a Karadeniz Teknik Üniversitesi Onur Doktoru unvanı verilmesi» konulu yazı okundu. Yazının ekindeki gün ve 11/1 Sayılı Fakülte Kurulu Karan ile Dosya incelendi. Gereği düşünüldü : Yapılan açık oylama sonunda; Prof. Ekrem Ulsoy'a, 1 Türkiye'de Jeodezi alanında mühendislik öğretiminin başlatılma sında, sürdürülmesinde ve geliştirilmesinde sürekli hizmetlerinden. 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi Yer Bilimleri Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Bölümünün kurulmasındaki desteğinden. 3 Meslekî yayınlarından. 4 Türkiye'de Jeodezi öğretim - araştırma ve uygulamalarına yön vererek Yer Bilimlerine yaptığı değerli katkılarından dolayı Karadeniz Teknik Üniversitesinde Onur Doktoru Ünvam Verilmesine İlişkin Yönet meliğin 1. maddesi uyarınca Karadeniz Teknik Üniversitesi ONUR DOK TORU unvanı verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 12

13 YİLDİZ ÜNİVERSİTESİ. JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BAŞKANI PROF. BURHAN TANSUĞ'UN KONUŞMASI Sayın Rektör, Öğretim Üyeleri, Saygıdeğer Meslektaşlarım ve Konuklarımız. Çok sevdiğimiz bir öğretim üyemiz, hemen hepimizin yakından tanıdığı ve çok sevdiği, hocaların hocası Profesör Dr. Ekrem Ulsoy'un emekliye ayrılması nedeniyle, Yıldız Üniversitesinin ve Harita Kadastro Mühendisleri odasının beraberce hazırladıkları «Geodezi Simpozyumus'na hoş geldiniz. Değerli bir hocamıza güle güle demek amacıyla hazırlanan bu veda merasiminin asıl hedefi, hocanın yakın dostlarını ve öğrencilerini bir araya toplamak ve geçmiş günleri tatlı ve acı anılarıyla bir defa daha yadelmekti. Ömrünün büyük bir kısmını mesleğine ve öğrencilerine vakfetmiş bir hoca hakkında iyi ve güzel sözlerden başka ne söylenebilir. Ekrem Ulsoy, aramızda bir kaç kişinin dışında, hepimizin hocasıydı. Her yönüyle bizlere hocalık yaptı. Yalnız bilgi aktarıcısı değil, bölümümüzde yapılan tüm bilimsel çalışmaların yürütüaüsüydü. Çalışmalara ^yön veren, sıkıntılı ve güç durumlarımızda bize cesaret ve teselli dağıtan, doğru yolu gösteren bir bilimi adamıydı. 13

14 Çok kuvvetli bir sağduyu sahibidir, toplantılarımızda Ekrem hoca söz aldığı zaman, «şimdi mantık konuşuyor» denirdi. Görüşleri yerinde, kararları isabetli idi. Yaşam öyküsünden bazı ufak kırıntıları kısaca burada bir defa daha tekrarlayalım yılında Halep'te doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da, yüksek öğrenimini Berlin Yüksek Mühendislik Okulunda tamamladı. Göreve 1938'de Harita Genel Müdürlüğünde başladı. İlk hocalığı 1941 de aynı genel müdürlükte Trigonometri öğretmenliği ile başladı. Bu ilk öğretmenlik dönemini anlatırken «çok heyecanlıydım, sonraları heyecanımı yenme yeteneğine kavuştum» demektedir. Bu iyi hazırlanmaya verdiği önem bütün öğretmenliği süresince devam etti. Mesleğin ve Harita-Kadastro Mühendisliği Bölümünün gelişmesinde ve bu günkü düzeye erişmesinde hizmeti çok büyüktür. Rahmetli hocamız Prof. Jyîacit Erbudak'Ia birlikte, Bölümümüzün kuruluş aşamasındaki hizmetleri ve bu hizmetin yürütülmesinde yüklenmiş oldukları ağır külfetler (haftada 26 saat kadar ders yükü) anlatılmakla bitmez. Bu yükleri en güzel ve veciz anlatan eski Teknik Okul Yıl. tıklarının birinde yayınlanmış olan bir karikatürdür. Bu karikatürü eskiler hatırlayacaktır. Bir araba dolusu harita öğrencisini iki kişi çeker. Bunlardan birisi Macit Erbudak, diğeri de Ekrem Ulsoy'dur. Ekrem Ulsoy'un Yıldız Teknik Okulu kadrosuna katılışı 1950 yılındadır yılında Türkiye'de harita ve kadastro faaliyetlerine hız vermek için Harita Kadastro Mühendisi yetiştirilmek üzere açılan yeni bir bölümün öğretim üyesi gereksinmesini karşılamak üzere, Milli Savunma Bakanlığının özel müsaadeleri alınarak Ekrem Ulsoy'un devlete olan mecburi hizmeti Teknik Okula devredilmiştir. Böylece bazı derslerin büyük bir kısmını yüklenen Ekrem Ulsoy o zamanki tabiri ile «Bölüm Şefliğbni de üstlenerek 20 yıla yakın bir süre hiç yakınmadan bu hizmeti yürütmüştür.: Bu hizmetlerinden dolayı kendisine minnettarlığımız sonsuzdur. :J 14

15 Disiplinli, ilkelerinden hiç taviz vermeyen, yönetmeliklere sadık bir hoca olarak bilinen Ekrem Ulsoy, özel hayatında ve arkadaş sohbetlerinde tadına doyulmaz, neşeli, esprili, özveri dolu bir arkadaşımızdır. Derin meslekî bilgisi yanında, kuvvetli hafızası geniş tecrübeleri ile çözemeyeceği sorun yoktur. Türkiye'ye gelmiş bir yabancı, bir vesileyle Türkiye'de jeodezi alanında en yetkili; yani Eggert, Kneisel ayarında kim var diye bir soru yönelttiğinde, bendeniz Ekrem Ulsoy'u göstermiştim. Uzun yıllar süren hizmeti son olarak, 1982 yılının Temmuz ayında kadir bilir Karadeniz Teknik Üniversitesince kendisine Fahri Doktor unvanı verilmesi ile ödüllendirildi, 1982 yılının Temmuz ayında.70 yılını doldurması nedeniyle saygı değer hocamız emekli oldu, fakat aramızdan ayrıldı diyemiyeceğim. Çünkü biz kendisini her zaman aramızda görmeyi istedik ve göreceğimizi ümit ediyoruz. Kendisine mesaisini çok sevdiği kitaplarına hasretmek olanağına kavuştuğu şu anda yeni yaşamında mutluluklar, huzur ve başarılar dileriz. Son satırlarımı karalarken ufak bir anımı anlatmadan edemiye. ceğim. Bir gün okuldan çıkmış eve giderken, bizim Teşvikiye istikametine giden 43 no'lu otobüse yetişmek için koşuyordum. Birden yanımdan yıldırım hızı ile biri geçti ve otobüse atladım. Şaşkınlıkla baktım, çünkü ben o zaman 40 yaşlarında idim. Yanımdan hızla geçen adam da Ekrem hocamızdı. Demek..istediğim şu ki her zaman dinç idi. Allah bu dinçliğini uzun süre daha devam ettirsin. 15.

16 PROF. DR. h.c. EKREM ULSOY'UN KONUŞMASİ Sayın Rektör, Değerli Öğretim Üyeleri ve Öğrenciler, Bayanlar, Baylar, Bu gün simpozyuma katılmak üzere evden çıkarken, hakkımda bazı onuşmalar yapılacağını bilmekle beraber, bu kadar övgü dolu, güzel ve dostça sözler duyacağımı ve bunlara ilâveten, manevî değeri çok yüksek hediyeler alacağımı tahmin bhe edemezdim. Bütün bunların beni ne kadar duygulandırdığını ve mutlu kıldığını, şu anda anlatmak gücünden yoksunum. Her şey için hepinize candan teşekkür ederiim. Akademik hayatımın yasal süresinin dolması nedeni ile 13 Temmuz 1982 tarihinden itibaren aranızdan ayrılmış bulunuyorum. Harita-Kadastro Fakültesi ile Harita-Kadastro Mühendisleri Odası, bu ayrılışı bir simpozyum ile daha geniş bir çevreye duyurmayı ve sim. pozyuma benim adımı vermeyi uygun gördüler. Şahsıma karşı gösterilen teveccüh ve sevginin belirtisi olarak gördüğüm bu karar dolayısile her iki kurum temsilcilerine minnet ve şükranlarımı arzetmek isterim. Akademide 10 Şubat 1950 den 13 Temmuz 1982 ye kadar çalışma olanağını buldum. Bu 32 yıl 5 ay demektir ve azımsanacak bir zaman değildir. Bu süre içinde Harita-Kadastro Fakültesinin kuruluş ve gelişmesini de yaşadığım için çok mutluyum. Meslek hayatıma gelince, Berlin Yüksek Teknik Okulundan 16 Temmuz 1938 de mezun olduğuma göre, 44 yılı aşkın bir süredir bu mesleğin mensubuyum. Bu süre zarfında, gücümün elverdiği kadar, meslekî faaliyet, meslekî eğitim ve mesleği tanıtma alanlarında çaba gösterdim. Bu esnada bilmeden yaptığım hatalar 1 ve işlediğim kusurlar varsa bağışlamanızı rica ederim. 16

HKMO B ü l t e n i Haziran 2002

HKMO B ü l t e n i Haziran 2002 HKMO B ü l t e n i Haziran 2002 1954 yılında Denizli-Acıpayam'da doğdu, 1979 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Harita ve Kadastro Mühendisliği bölümünü bitirdi. 1987 yılı HKMO İzmir Şubesi kurucu üyesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: NURİ ERDEM Doğum Tarihi: 10.03.1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Harita Müh. Yıldız Teknik Üniversitesi 1995

Detaylı

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLİĞİ

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLİĞİ HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLİĞİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından her yılın İlkbahar, yaz, sonbahar, kış dönemlerinde yayınlanır. Sahibi : Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Adına

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. ÜNĠVERSĠTELERLE ġube

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. ÜNĠVERSĠTELERLE ġube ÜNĠVERSĠTELERLE ġube GÜNCESĠ ĠLĠġKĠLER YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ MEZUNİYET TÖRENİ 2009-2010 Öğretim yılı Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik- Elektronik Fakültesi

Detaylı

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLİĞİ

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLİĞİ HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLİĞİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından üç ayda bir Ocak, Mayıs, Eylül aylarında yayınlanır. Sahibi : Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Adına Başkan M.

Detaylı

TARİH: 26.08.2015 NO: 89

TARİH: 26.08.2015 NO: 89 Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN Rektör Hukuk Fakültesi Dekanı (Tedviren) Prof. Dr. Davut TURAN Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan ABAY

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI REKTÖR Prof.Dr.Muzaffer ELMAS Rektör Yrd. Rektör Yrd. Rektör Yrd. Prof.Dr.M.Ali YALÇIN Prof.Dr.Musa EKEN Prof.Dr.Fatih ÜSTEL Müh. Fak. Dekanı Fen-Edb. Fak. Dekanı İkt. ve İdr. Bil. Fak. Dekanı Prof.Dr.Etem

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 30.12.2010 2010/19 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 30.12.2010 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU

Detaylı

Page 1 of 6. Öncelikle, Edirne de yaşanan sel felaketi için çok üzgünüz. Tüm Edirne halkına, şahsım ve üniversitem adına geçmiş olsun demek istiyorum.

Page 1 of 6. Öncelikle, Edirne de yaşanan sel felaketi için çok üzgünüz. Tüm Edirne halkına, şahsım ve üniversitem adına geçmiş olsun demek istiyorum. Page 1 of 6 Edirne Valisi Sayın Dursun Ali Şahin, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Recep Zıpkınkurt, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası nın değerli üyeleri ve temsilcileri, Bilgi birikimi ve üslubunu,

Detaylı

Prof. Dr. Burhanettin TANSUĞ'u Kaybettik 9. 8. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Duyurusu 10

Prof. Dr. Burhanettin TANSUĞ'u Kaybettik 9. 8. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Duyurusu 10 b Prof. Dr. Burhanettin TANSUĞ'u Kaybettik 9 8. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Duyurusu 10 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde Neler Oluyor! 12 Basına ve Kamuoyuna 15 TMMOB Harita ve Kadastro

Detaylı

TUJK : 5020-189420 -12 13 Nisan 2012 : Toplantı Sonuç Raporu.

TUJK : 5020-189420 -12 13 Nisan 2012 : Toplantı Sonuç Raporu. T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ VE JEOFİZİK BİRLİĞİ TEMSİLCİ KURUM BAŞKANLIĞI HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA TUJK : 5020-189420 -12 13 Nisan 2012 KONU : Toplantı Sonuç Raporu. İLGİ

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN;

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN; BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN; Üniversitemize bağlı Fakültelerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 26.03.2009 2009/5 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 26.03.2009 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU

Detaylı

TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ

TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; TC İstanbul Arel Üniversitesinde akademik yükseltilme ve atamalarda uygulanacak kriterleri düzenlemektir.

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Genel Sekreterlik DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Genel Sekreterlik DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 20/02/2015-8725 T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Genel Sekreterlik *BENUENY8* Sayı :39633678/903.08.01/ Konu :KAKAD Genç Araştırmacılar Ödülü DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Katı

Detaylı

TARİH: 07.10.2015 NO: 319

TARİH: 07.10.2015 NO: 319 Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN Rektör Hukuk Fakültesi Dekanı (Tedviren) Prof. Dr. Orhan KARSLI Rektör Yardımcısı Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof.

Detaylı

KARAR Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı nın tarih ve 171 sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı nın tarih ve 171 sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 11.01- Sağlık Kültür

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu tarihinde saat da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve aşağıdaki kararları

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 21.02.2008 2008/3 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 21.02.2008 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Sezer Ş. KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 20.02.2014. Doktora İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ÇEVRE 1981

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 20.02.2014. Doktora İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ÇEVRE 1981 ALİ KALENDER ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 20.02.2014 Adres : İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ Telefon : 2128672500-1134 E-posta : alikalender@arel.edu.tr

Detaylı

34 01/10/2014 2014/1 18. Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Faruk KOCACIK Başkanlığında toplandı.

34 01/10/2014 2014/1 18. Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Faruk KOCACIK Başkanlığında toplandı. Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Faruk KOCACIK Başkanlığında toplandı. Karar No 1-2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemiz programlarına kabul edilecek olan yabancı uyruklu öğrencilerden

Detaylı

Business Network Center Turkey.

Business Network Center Turkey. 09:00-11:00 4857 Sayılı İş Kanunu'na Bakış Erdem ÖZDEMİR - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4857 Sayılı İş Kanunu Yargıtay Bakış Açısından Değerlendirilmesi İşçinin Korunması Alt İşveren Geçici İş

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 19.11.2009 2009/19 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 19.11.2009 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Sayısı: 163 Toplantı Tarihi: 14.10.2014 Salı Toplantı Saati: 11.30 Toplantı Yeri: Dekanlık Toplantı

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 20.03.2008 2008/4 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 20.03.2008 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Sezer Ş. KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI REKTÖR Prof.Dr.Muzaffer ELMAS Yrd. Yrd. Yrd. Prof.Dr.M.Ali YALÇIN Prof.Dr.Musa EKEN Prof.Dr. Ümit KOCABIÇAK Müh. Fak. Dekanı Fen-Edb. Fak. Dekanı İkt. ve İdr. Bil. Fak. Dekan V. Prof.Dr.Orhan TORKUL Prof.Dr.İlyas

Detaylı

ter İta VG El kadastro İİ

ter İta VG El kadastro İİ -------T.M.M.O.B." -.HARİTA ve KADASTRO.MÜHENDİSLERİ ODASI SAYI : 30 OC AK Î974 ter İta VG El kadastro İİ miihcııd.isl!gî Harita ve Hadasiro iheisll YİL : 9 OCAK : 1974 SAYI : 30 Sayfa Dergiden...... 581

Detaylı

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1 Bu Yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarında öğretim üyesi adaylarında

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI. T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI : 13 Haziran 2006 : 23

YÖNETİM KURULU KARARLARI. T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI : 13 Haziran 2006 : 23 YÖNETİM KURULU KARARLARI Tarih Toplantı Sayısı T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI : 13 Haziran 2006 : 23 Karar 1 Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Adana Meslek Yüksekokulu

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu tarihinde saat da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve aşağıdaki kararları

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 85 Tarih : 18.03.2015 Toplantıda Bulunanlar : 1- Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Rektör Hukuk Fakültesi Dekanı (Tedviren) Güzel Sanatlar,

Detaylı

(1942-2007) FOTO 1: Cezmi SEVGİ hocamız, bölümümüzün değerli hocaları, Asaf KOÇMAN, İbrahim ATALAY ve Erkan ŞEN

(1942-2007) FOTO 1: Cezmi SEVGİ hocamız, bölümümüzün değerli hocaları, Asaf KOÇMAN, İbrahim ATALAY ve Erkan ŞEN (1942-2007) Prof. Dr. Cezmi SEVGİ 1.9.1942 tarihinde Adana ilinin Kozan ilçesinde doğdu. 15.5.1954 te Kozan Kuyuluk Köyü İlkokulu nu bitirdi. Kozan Ortaokulu ndan 26.10.195 de, Adana Erkek Lisesi nden

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 20/12/2012 2012/16

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 20/12/2012 2012/16 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 20/12/2012 2012/16 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 20/12/2012 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent.

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent. ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Serpil ALPTEKİN Doğum Tarihi: 24-11-1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Eğitim, Zihinsel Gazi Üniversitesi, Gazi (1992-1996) Engellilerin

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 12.02.2004 2004/2

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 12.02.2004 2004/2 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 12.02.2004 2004/2 Üniversitemiz Senatosu Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr.Baki KOMSUOĞLU Başkanlığında toplandı.

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 380 TOPLANTI TARİHİ : SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Muzaffer ELMAS Başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır.

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2012/012 01: 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı itibariyle Tez Savunma Sınavına girecek öğrencilerin Anabilim Dalları Kurul Kararlarınca önerilen ve Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulan

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 19/8/2015 2015/13

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 19/8/2015 2015/13 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 19/8/2015 2015/13 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 19/8/2015 Çarşamba günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Cumhuriyet Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Cumhuriyet Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- Bu Yönerge Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde yürütülecek Tıpta

Detaylı

GÖREVLERĐ YÖNETĐM KURULU ÜYESĐ YÖNETĐM KURULU ÜYESĐ YÖNETĐM KURULU ÜYESĐ

GÖREVLERĐ YÖNETĐM KURULU ÜYESĐ YÖNETĐM KURULU ÜYESĐ YÖNETĐM KURULU ÜYESĐ YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐ RIDVAN ÇELĐKEL MUKADDES ÇELĐKEL SUAT BAYSAN ATĐLLA ATAMAN TURGUT ALP ÇOLAKOĞLU MAHĐR KEREM ÇELĐKEL AHMET BÜLENT BATUKAN HÜSEYĐN ORUÇ GÖREVLERĐ YÖNETĐM KURULU BAŞKANI DENETÇĐ ANEL

Detaylı

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM, 2015-2016 AKADEMİK YILI DERS PLANI

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM, 2015-2016 AKADEMİK YILI DERS PLANI 0010070001 Ölçme Bilgisi-1 3+1+0 3,5 6 0010070002 Harita Mühendisliğine Giriş 2+0+0 2 3 0010070003 Matematik-1 4+0+0 4 7 0010070004 Fizik-1 4+0+0 4 6 0010070005 Türk Dili-1 2+0+0 2 2 0010070006 Atatürk

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI Üniversitemiz Yönetim Kurulu 25/12/2013 tarihinde saat 13:15 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

KARAR İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 820 sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 820 sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 46.01- İktisadi ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL

ÖZGEÇMİŞ DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı : JALE SARMAŞIK 2. Doğum Tarihi : 25 Ekim 1950, İstanbul 3. Unvanı : Profesör Dr. 4. Öğrenim Durumu : DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi Hukuk 1975

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.327 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI (18/1986,

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Đçindekiler Giriş Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Birimin Tarihçesi Birim

Detaylı

IŞIK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI

IŞIK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI IŞIK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI Amaç Madde 1. Işık Üniversitesi akademik yükseltme ve atamaya ilişkin esasların saptanmasında amaç, Üniversite ye lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim,

Detaylı

LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç Madde 1- (1) Bu çalışma usul ve esaslarının amacı, Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik gereğince kurulan Lisanslı

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Sayısı: 2012/75 Toplantı Tarihi: 09.05.2012 Salı Toplantı Saati: 16.00 Toplantı Yeri: Dekanlık Toplantı

Detaylı

2. ROBOT YARIŞMASI VE ÖDÜL TÖRENİ YOĞUN KATILIMLA BESYO SPOR SALONUNDA YAPILDI

2. ROBOT YARIŞMASI VE ÖDÜL TÖRENİ YOĞUN KATILIMLA BESYO SPOR SALONUNDA YAPILDI 2. ROBOT YARIŞMASI VE ÖDÜL TÖRENİ YOĞUN KATILIMLA BESYO SPOR SALONUNDA YAPILDI Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun organize ettiği, bu yıl Çizgi İzleyen Robot ve Sumo Robot olmak üzere

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 1 Aralık 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 29192 ORDU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TOPLANTIYA KATILANLAR Prof. Dr. Mustafa AYDIN Prof. Dr. Rafet KOCA Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN Doç. Dr. Mehmet ÇABUK Doç. Dr. Atilla ALPAY Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami SALİHOĞLU (Dekan)

Detaylı

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER Yükseköğretim: Ortaöğretime dayalı ve en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitimöğretimin tümüdür. Yükseköğretimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim

Detaylı

22 17/09/2014 2014/1-9. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Faruk KOCACIK Başkanlığında toplandı.

22 17/09/2014 2014/1-9. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Faruk KOCACIK Başkanlığında toplandı. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Faruk KOCACIK Başkanlığında toplandı. Karar No 1- Üniversitemiz Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterliği Bölümü, Büro Yönetimi ve

Detaylı

Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu SON ALTI AY SUNUMU VE ÖĞRENCİ BULUŞMASI

Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu SON ALTI AY SUNUMU VE ÖĞRENCİ BULUŞMASI Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu SON ALTI AY SUNUMU VE ÖĞRENCİ BULUŞMASI Düzce Meslek Yüksekokulu OKUL MÜDÜRÜMÜZ Yrd.DoçDr. Ömer SİVRİKAYA 1 ) 2014, MÜDÜR, DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, DÜZCE MESLEK YÜKSEK

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TOPLANTIYA KATILANLAR Prof. Dr. Mustafa AYDIN Prof. Dr. Rafet KOCA Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN Doç. Dr. Mehmet ÇABUK Doç. Dr. Atilla ALPAY Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami SALİHOĞLU (Dekan

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 1- Hizmet veya Yeşil Pasaport Formu

Detaylı

17 02/07/2014 2014/1-8. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Faruk KOCACIK Başkanlığında toplandı.

17 02/07/2014 2014/1-8. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Faruk KOCACIK Başkanlığında toplandı. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Faruk KOCACIK Başkanlığında toplandı. Karar No 1- Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi öğrencisi Merve YÜKSEK in sağlık problemleri nedeniyle öğrenimini Sivas ta sürdüremeyeceği,

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu tarihinde saat da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ 9.1. 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ Üniversitemiz Eğitim Komisyonu Başkanlığı nın, Fırat Üniversitesi 2014-2015

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 6 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 7331

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 07.07.2009 2009/11 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 07.07.2009 Salı günü saat 11:00 de Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ayşe

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Hizmet Standartları

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Hizmet Standartları T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Hizmet Standartları SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) ÖĞRENCİ İŞLERİ 1 Öğrenci Belgesi, Transkript, Askerlik Belgesi,

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1 Amaç ve Kapsam- Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Tüzüğü ve mütevelli heyeti kararlarına uygun olarak

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 10.12.2009 2009/20 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 10.12.2009 Perşembe günü saat 10:00 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

Hüseyin BOZKURT 2. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRÜ

Hüseyin BOZKURT 2. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRÜ Hüseyin BOZKURT GRUP MÜDÜRÜ 1974 yılında Manisa/Salihli de doğdu. İlk ve ortaöğretimini İzmir de tamamladı. 1996 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1992 yılında

Detaylı

T.C. ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ STANDART 3 : PERSONELİN YETERLİLİĞİ VE PEFORMANSI Fakültemizde çalışan personel, 2547 sayılı yüksek öğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmektedir. Araştırma Görevlisi

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 253 MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ Özge ALTUN ÖZET Ülkemizde gelişen teknoloji ve ileri seviye mühendislik uygulamalarının artmasıyla

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Senato 16 Eylül 2015 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Senato 16 Eylül 2015 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Turgut Özal Üniversitesi öğretim üyelerinin bilimsel çalışmalarında kalitenin arttırılmasına

Detaylı

Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi

Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi 1981 yılında İTÜ İnşaat Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Tes- Kur İnş. Ltd. Şti.nde İzmir Sahil Yolu İnşaatı, Şantiye Şef Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 1983

Detaylı

T.C. GYTE İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞI YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. GYTE İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞI YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. GYTE İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞI YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi : 08/02/2012 Toplantı Sayısı : 2012 / 07 Karar Sayısı : 11 Toplantıya katılanlar : Prof. Dr. Halit KESKİN ( Başkan) Prof.

Detaylı

OCAK-ŞUBAT-MART 2007 BÜLTENİ TEMA SEMİNERİ

OCAK-ŞUBAT-MART 2007 BÜLTENİ TEMA SEMİNERİ OCAK-ŞUBAT-MART 2007 BÜLTENİ TEMA SEMİNERİ Yüksekokulumuzda 10 Ocak 2007 günü TEMA Vakfı nın düzenlediği Erozyon, Çevreye Verdiği Zararlar ve Alınabilecek Önlemler konulu seminer verildi. Seminer tema

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 07.02.2008 2008/2 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 07.02.2008 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Sezer Ş. KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

3- Asıl Üye: Doç. Dr. Yılmaz KOÇAK Kütahya Dumlupınar Üniv. Kütahya Teknik Bilimler MYO

3- Asıl Üye: Doç. Dr. Yılmaz KOÇAK Kütahya Dumlupınar Üniv. Kütahya Teknik Bilimler MYO TOPLANTI TARİHİ : 21.10.2013 TOPLANTI SAYISI : 2013/ 33 KARAR NO: 2013 / 569 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü nün 27.09.2013

Detaylı

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006 TTB Merkez Konseyi YÖK Başkanı sayın Erdoğan Teziç ile 26 temmuz çarşamba günü görüştü. Görüşmede TTB Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi 2006 Raporu sunuldu. Yeni tıp fakülteleri açılması, öğrenci sayıları,

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu tarihinde saat da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ 2.1.ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ (İ.Ö.) ÖĞRENCİLERİNDEN 130902071

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu usul

Detaylı

2013 Kış Etkinlikleri

2013 Kış Etkinlikleri KARTAL ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 2013 Kış Etkinlikleri İlk Dönem Sonu Eğitim sistemimizde seçkin bir yere sahip olan İmam Hatip Liseleri içerisinde ayrı bir konumda bulunan

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 04.06.2009 2009/8 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 04.06.2009 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU

Detaylı

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 26/06/ /12

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 26/06/ /12 Üniversitemiz Senatosu 26.06.2015 tarihinde saat 09:30 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Cevap: Aday, başvurduğu alana ilişkin YTÜ AYDEK şartlarını sağlamalıdır.

Cevap: Aday, başvurduğu alana ilişkin YTÜ AYDEK şartlarını sağlamalıdır. SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1. Soru: Akademik bir kadroya başvuruda bulunan adayın ÜAK tan doçentlik aldığı alanın şartları mı yoksa başvuru yaptığı alanın şartları mı sağlanmalıdır? Cevap: Aday,

Detaylı

PROF. İSMAİL AVCI Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi - Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi ismail.avci@isikun.edu.tr

PROF. İSMAİL AVCI Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi - Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi ismail.avci@isikun.edu.tr PROF. İSMAİL AVCI Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi - Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi ismail.avci@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : İsmail Avcı. Doğum Tarihi : 19 Mayıs 1939 3. Ünvanı : Profesör

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI İŞLEM AKIŞ ŞEMASI

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI İŞLEM AKIŞ ŞEMASI ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI İŞLEM AKIŞ ŞEMASI 2547 SAYILI KANUNUN 33/a MADDESİ UYARINCA ÜNİVERSİTEMİZ KADROSUNDA OLUP, ÖYP KAPSAMINDA BAŞKA BİR ÜNİVERSİTEDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM YAPACAK ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNE

Detaylı

2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİM ÖNERİSİ

2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİM ÖNERİSİ T.C. ENSTİTÜ KURULU KARARLARI OTURUM TARİHİ: 12.05.2010 OTURUM SAYISI: 03 Enstitü Kurulu 12.05.2010 Çarşamba günü saat 11:00 da Prof. Dr. Erdal İRTEM başkanlığında toplandı. GÜNDEM: 1- Gündemin görüşülmesi.

Detaylı

Prof. Dr. Cengiz Çokluk

Prof. Dr. Cengiz Çokluk Prof. Dr. Cengiz Çokluk (Anabilim Dalı Başkanı) 23 Nisan 1968 yılında Sinop ilinin Ayancık ilçesinde doğdu. İlk, orta ve liseyi Samsun da bitirdi. 1984-1990 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI Ek:1 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI HARİTA MÜH. BÖLÜM DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARI YIL ADI T P K AKTS HRT101 Matematik

Detaylı

Kriton Curi KATI ATIK KİRLENMESİ ARAŞTIRMA VE DENETİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ (KAKAD) PROF DR KRİTON CURİ GENÇ ARAŞTIRMACILAR ÖDÜLÜ

Kriton Curi KATI ATIK KİRLENMESİ ARAŞTIRMA VE DENETİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ (KAKAD) PROF DR KRİTON CURİ GENÇ ARAŞTIRMACILAR ÖDÜLÜ Kriton Curi KATI ATIK KİRLENMESİ ARAŞTIRMA VE DENETİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ (KAKAD) PROF DR KRİTON CURİ GENÇ ARAŞTIRMACILAR ÖDÜLÜ KAKAD hakkında; Katı atık yönetimi, endüstrileşmiş toplumların en önemli

Detaylı

EK-2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM ASÜRESİ (EN

Detaylı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU 2015 İLGİLİ MEVZUT 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı *BE6LB1S2* Sayı : 23987327-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem

Detaylı

EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI

EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI 123 11 Nisan 2008 - Yıldız Teknik Üniversitesi Tiyatro Kulübü nün Kızılötesi Aydınlık isimli oyununa gidildi. 12 Nisan 2008-15 EMO-Genç üyesinin katılımıyla AutoCad semineri gerçekleştirildi.

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK 5. ORYANTASYON PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK 5. ORYANTASYON PROGRAMI EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK 5. ORYANTASYON PROGRAMI Üniversitemizin en önemli amaçlarından biri lisansüstü öğrencilerimizin araştırma süreçlerini etkin bir şekilde yürütmeleri

Detaylı