MOTOR GELİŞ S.S.M Haziran, 2008

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MOTOR GELİŞ S.S.M. 16-17 17 Haziran, 2008"

Transkript

1 TANK, ZIRHLI ARAÇ ve TAKTİK K ARAÇLAR İÇİN MİLLİ İMKANLARLA DİZEL D MOTOR GELİŞ İŞTİRMEK S.S.M. ENDÜSTR STRİ GÜNÜ ve GÜÇG SİSTEMLERİ ÇALIŞTAYI Haziran, 2008 İ.T..T.Ü - İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MOTOSAN - DİZEL MOTOR FABRİKASI ERKUNT - DÖKÜM M ve TRAKTÖR R FABRİKASI

2 Erkunt Tarafından Ham olarak dökülen motor blokları, kafalar, Omtaş tarafından Dövülen Krank Milleri ve Piston Kollu, Kam Mili, Yakıt Pompası gibi kritik parçalar Fabrikamız bünyesinde halen işlenip üretilmektedir.

3 8-30 kva Elektrik Jeneratörleri, rleri, 3 Inç ç ten 8 Inç ç e e kadar Zirai Sulama Motopompları,, 39 HP ye Kadar Deniz Motorları ve 30 HP Gücünde G Bahçe e Traktörü üretmektedir

4 3 SİLİNDS NDİRLİ MOTOR MOTOR UMUZ VE İ.T..T.Ü Üst düzey d Yöneticileri Y Fabrika Gezisi Yılı. Y İ.T.Ü Makine Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taner Derbentli İ.T.Ü Misafir Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rafig Mehdiyev OTAM Genel Koordinatör Yunus Canlı İ.T.Ü İçten Yanmalı Motorlar Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cem Soruşbay Motosan A.Ş.. Yönetim Y Kurulu Başkan Vekili S. Levent Özgür Motosan 3 Silindirli Motorlu 70 kva Jeneratör r Grubu Testi

5 Motosan - 3 Silindirli Dizel Motor AR-GE Yatırımı Proje Detayları ve Sonuçlar ları Projemiz T.T.G.V ve TÜBİTAK T TAK Destekli Olarak 2002 Eylül l Ayında başlam lamış ve 2005 Haziran ayında sonuçlanm lanmıştır. 3 Silindirli, Silindir başı şına 4 Supaplı, Üsten Kam Milli, Turbo Şarj ve Ara Soğutmal utmalı Euro 2 Ekzos Emisyonlu %100 Türk T Tasarımı ile en son Teknolojiye haiz olup, sıfırdans rdan İ.T..T.Ü sinin Makine Fakültesi Öğretim Üyelerinin de değerli erli katkılar ları ile sonuçland landırılmıştır senesinde seri üretime geçilecektir.

6 3 Silindirli 4 Supaplı Turbo Şarjlı MOTOSAN 400 D SOHCX4 DİZEL D MOTOR LABORATUVARI

7 3 Silindirli Motorumuzda AR-GE ile elde edilen Prof. Dr. Rafig Mehdiyev / Motosan Patentli Özel Yanma Odalı Piston ve Motorda Çalışmış hali

8 Motosan - 3 Silindirli Motor Tüm m parçalar alar Tek Tek 3 boyutlu olarak bilgisayarlarda tasarlanmış ış,, komple monte edilerek parçalar aların n birbirleri ile uyumu optimize edilmiştir.

9 Motosan 3 Silindirli Motor 2 Emme ve 2 Ekzos silindir başı şına 4 subaplı sistemin külbk lbütör r ve külbütör çekici vasıtas tası ile beraber hareket simülasyonu.

10 Motosan 3 Silindirli Motor Komple Simülasyon

11 Silindir Kafası Modeli ve İşlenmi lenmiş Kafa 3 Boyutlu Tasarlanan Silindir kafası,, Emme, Ekzos kanal boşluklar luklarını çıkartmak için i in kum maçalar aları

12 SİLİNDİR R BLOK U U MODELİ ve DÖKÜLÜP İŞLENM LENMİŞ HALİ Silindir Blok u Maçaları Silindir Blok u içi boşluklarının dökümden çıkarılması için model içine yerleştirilen, kum doldurularak hava basıncı ile sıkıştırılıp sertleştirilerek döküm esnasında sertliğini koruyarak madenin soğumasını müteakip vibratörlerle parçalanıp çıkartılması ile istenilen boşlukları ve et kalınlıklarını oluşturur.

13 Motosan 3 Silindirli Motor Tüm m Seri Üretim İmalat Fikstürleri ve Özel Kesici Takımlar Türkiye de Üretilmiştir. tir.

14 Motosan - 3 SİLİNDS NDİRLİ MOTOR Biyel Kolu (Piston Kolu) Çelik Dövme D Kalıbı,, CNC İşleme Fikstürü ve İşlenmi lenmiş Piston Kolu

15 Motosan - 3 Silindirli Motor GGG 90 Döküm D m Krank Mili, Silindir GömleG mleği, Piston, Kam Mili, Yakıt Pompası ve Sistemi, Piston Kolu, KülbK lbütör, KülbK lbütör Çekici, ve Subap.

16 TÜRKİYE DE YAPILAN LİSANS L ANLAŞMALARI İlim tercüme ile olmaz, inceleme (AR-GE) ile olur. M.K. ATATÜRK Ülkemizde senesinden sinden itibaren, Dizel Motor Üretimi ile ilgili yatırımlar mlara a başlanm lanmıştır. Türkiye de o tarihlerde Motor TeknolojiT eknolojisi olmadığı ığından, Teknoloji yani LİSANS (ilim tercümesi) alınarak TEK TARAFLI Lisans anlaşmalar maları imzalanmış ıştır. (1967 senesinde Motosan Biz Hariç) Alınan LisanL isans s Anlaşmalar maları, veren Garantör leri koruduğundan undan, Türkiye'de Motor Sanayisine 2000 senelerine kadar, Yeni Motor Tasarımı veya Mevcudu Geliştirme Konusunda AR-GE yaptırılmam lmamıştır. Lisans alan firmalar, kendilerini tamamen Garantörlere rlere bağlam lamış,, esir etmiş,, hatta Dizel Motorların üstündeki bir cıvatayı bile değiştiremez hale gelmişlerdir. lerdir.

17 LİSANS ANLAŞMALARI ve KISITLAYICI MADDELERİ İnsanların n hayatına, faaliyetine egemen olan kuvvet, yaratma icat yeteneğidir. idir. M. K. ATATÜRK. Garantör r firma, şart olarak, Lisansör r firmaya ödünç olarak verilen teknik resimlerde yazılı izinler leri i olmadan değişiklik iklik yapma hakkını yasaklamış ıştır. Lisansör r firma çalışanları ve/veya kendileri ile temasta bulunacak herhangi bir şahsın n bilerek ve/veya bilmeyerek Garantör r firmanın vermiş olduğu u teknik resim ve özelliklerin amacı dışından kullanılmas lması halinde oluşabilecek ceza ve giderin tümünüt ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt t etmiştir. tir. Lisansör firma kullanılacak lacak parçalar aları sadece Garantör r firmanın onayladığı ığını firmalardan satın almak zorundadır. r.

18 LİSANS ANLAŞMALARI ve KISITLAYICI MADDELERİ İnsanların hayatına, faaliyetine egemen olan kuvvet, yaratma icat yeteneğidir. M. K. ATATÜRK. Lisansör Motor Fabrikaları, Lisans anlaşmalar maları bitene kadar AR-GE yapamamış ışlardır. Böylelikle Etki / Tepki ile Üniversitelerimiz de talep olmadığı ığından köreltilmiştir. Yurt dışıd firmalar, Türk İnsanının İcat Etme Yeteneğini Kör Etmişlerdir. Emekli Mühendis M Tuğgeneral Sayın n Aytekin Ziylan nın Tarihili Cumhuriyet Bilim Teknoloji Yazısında; Bilim Teknoloji Yüksel Y Kurulunun (1997 yılında y yapmış olduğu) u) üzücü fakat çok doğru bir saptaması var: Türkiye de kamu alımlar mları ülkemizin bilim, teknoloji ve sanayileşme yeteneğini yükseltmek y amacı ile YAPILMAMAKTADIR.

19 İ.T..T.Ü,, Motosan ve Erkunt olarak bizler Tank, ZırhlZ rhlı Araç ve Taktik araçlar ları için in Motor Üretimine Talibiz, Tüm T m Bilinmeyenleri Biliyoruz ve iddialıyız. Biz istediğiniz iniz motorları T.S.K. için i in KısıtlamasK tlamasız z Yaparız. İhtiyacımız z Finansal Destektir 1967 senesinden beri, Türkiye de Kendi Teknolojisi ve Know- How u ile % 100 Yerli SERİ Üretim yapan Sadece Firmamız Motosan dır Türkiye de Dizel Motor konusunda uzman Bilim Adamları, motor laboratuarları ile en bilgili ve deneyimli Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesidir. Erkunt Ankara da, Dünya da yerleşik bir çok firmanın Motor Bloklarını, Silindir Kafalarını, Aks kovanlarını, Transmisyon Kutularını dökmekte, resimlerine göre işlemektedir. Erkunt aynı zamanda TRAKTÖR de üretmektedir. Bünyesinde 1800 kişi çalıştırmakta olup yılda yaklaşık 40,000 TON döküm dökmektedir.

20 İ.T..T.Ü,, Motosan ve Erkunt olarak bizler Tank, ZırhlZ rhlı Araç ve Taktik araçlar ları için in Motor Üretimine Talibiz Tüm T m Bilinmeyenleri Biliyoruz ve iddialıyız. Biz istediğiniz iniz motorları T.S.K. için i in KısıtlamasK tlamasız Yaparız. İhtiyacımız z Finansal Destektir Bir ülkenin Çağımızda Tam bağımsız olabilmesi için, Yeryüzünde Hareket için Dizel Motor Teknolojisine, Atmosferde hareket için Jet Motoru Teknolojisine, Uzaya çıkabilmek uydu gönderebilmek için Roket Teknolojisine ihtiyacı vardır. YURT DIŞINDAN ARTIK MOTOR TEKNOLOJİSİNİ LİSANS ALTINDA ALMANIN ZAMANI KAPANMIŞTIR. 1 ila 12 Silindirli motorlar arasında Teknolojik olarak hiçbir fark yoktur. Motor Motordur.

21 V MOTOR TEKNOLOJİSİ İLE TÜRKİYEMİZ Z KISITLAMASIZ MUTLAKA TANIŞMALIDIR BİZ Z BU TEKNOLOJİYİ BİLİYORUZ VE TEKLİF F EDİYORUZ. Dünyadaki yaklaşım, özellikle elektroniğin dizel motor da uyarlanmasının yaygınlaşması ve Common Rail Yakıt sistemlerinin Dizel Motorları Hantal yapıdan daha hızlı akselerasyon yapar hale getirmesi ve Turbo Şarj Bağlantısı ile Dizel motorların benzinli motorlara göre daha yüksek verime sahip olmasından Otomotivde Dizel motorlara talep Avrupa dan başlayarak Türkiye mizde de son 2-3 yıl içinde toplam satışı % oranlarına yükseltmiştir. %40 Benzinli, % 60 Dizel. Ancak sıra silindirli dizel motorlar yerine V-Motor bloklu dizel motorlar çok daha fazla rağbet görmektedir. Bunun en önemli nedeni otomobillerdeki ve arazi taşıtlarındaki ön kaput altındaki yer problemidir. Dizel Motorlar maksimum d/d çalışabildiklerinden 4 silindirin üstünde V motorlar tercih edilmektedir. Yandaki Resim den de göreceğiniz gibi Mercedes V-6 dizel motorlarının bloklarını on binlerce ürettirmektedir. V-Tank Motoru teknolojisi ile birçok kapının açılacağına inanmaktayız bunlar 1) Otomotiv 2) Jeneratörler 3) Kamyon ve TIR lar 5) Otobüsler vb.

22 İ.T..T.Ü,, Motosan ve Erkunt olarak bizler istediğiniz iniz motorları T.S.K. için i in KısıtlamasK tlamasız z Yaparız z ve Taahhüt t ederiz. İhtiyacımız z Finansal Destektir Türkiye de Yan Sanayi Tam Gelişmi miş olup, yerli Komple Tasarımlar beklemektedir, yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Ulu Önder Atatürk rk ün n mirası : Ben, manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıpla plaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıld ldır.

23 S.S.M. ENDÜSTR STRİ GÜNÜ ve GÜÇG SİSTEMLERİ ÇALIŞTAYI Haziran, 2008 TANK, ZIRHLI ARAÇ ve TAKTİK K ARAÇLAR İÇİN MİLLİ İMKANLARLA DİZEL D MOTOR GELİŞ İŞTİRMEK Bir ülke, maliyeti ne olursa olsun gıda, savunma, eğitim, sağlık gibi temel alanlardaki ihtiyaçlarını kendisi üreterek karşılayamıyorsa; ayakta durması ve varlığını devam ettirmesi mümkün değildir. Zira ülke, artık Açık Pazar haline gelerek, iktisadi ve siyasi bağımsızlığını kaybedecektir. Prof. Dr. Haydar BAŞ Milli Ekonomi Modeli, Nobel Ödül Adayı. TEŞEKKÜRLER

(1) TARİHÇE AMAÇ VE FAALİYET KONULARI... 1 (2) MİSYON VE VİZYON... 5 (3) HUKUKİ STATÜ:... 6 (4) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÖZGEÇMİŞLERİ:...

(1) TARİHÇE AMAÇ VE FAALİYET KONULARI... 1 (2) MİSYON VE VİZYON... 5 (3) HUKUKİ STATÜ:... 6 (4) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÖZGEÇMİŞLERİ:... 1 2 İÇİNDEKİLER SAYFA NO (1) TARİHÇE AMAÇ VE FAALİYET KONULARI... 1 (2) MİSYON VE VİZYON... 5 (3) HUKUKİ STATÜ:... 6 (4) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÖZGEÇMİŞLERİ:... 7 (5) SERMAYE DURUMU... 14 (6) TEŞKİLAT

Detaylı

OTOMOTİV ANA VE YAN SANAYİİ

OTOMOTİV ANA VE YAN SANAYİİ OTOMOTİV ANA VE YAN SANAYİİ SEKTÖRÜN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI Ticarete konu olan tüm ürünler için iki temel sınıflandırma sistemi kullanılmaktadır. Detaylı veriler için Armonize Mal Tanımı ve Kodlama

Detaylı

2010 yılı temmuz ayında OTAM da yeni bir yapılanma sürecinin

2010 yılı temmuz ayında OTAM da yeni bir yapılanma sürecinin SAYI 29 ARALIK 2011 OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VAKFI OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILAR

Detaylı

İTÜ Makina Fakültesi Otomotiv Ana Bilim Dalı misafir LESİ GELİŞ MEKANİZMALARI. TÜBİTAK TAK destekli PROJELER

İTÜ Makina Fakültesi Otomotiv Ana Bilim Dalı misafir LESİ GELİŞ MEKANİZMALARI. TÜBİTAK TAK destekli PROJELER Prof.Dr.. Rafig MEHDİYEV İTÜ Makina Fakültesi Otomotiv Ana Bilim Dalı misafir öğretim retim üyesi, Proje Bilimsel Yöneticisi. Y ULUSAL DİZEL D MOTORLAR AİLESA LESİ GELİŞ İŞTİRMEK İÇİN N YENİ YANMA MEKANİZMALARI

Detaylı

Bu rapor 01 Ocak 2013-31 Mart 2013 çalışma dönemini kapsamaktadır.

Bu rapor 01 Ocak 2013-31 Mart 2013 çalışma dönemini kapsamaktadır. TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş SERİ :XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2013-31.03.2013 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU A-GİRİŞ 1.Raporun Dönemi : Bu rapor 01 Ocak 2013-31 Mart 2013

Detaylı

OTAM AYLIK BÜLTEN. İÇİNDEKİLER Önsöz 1 Haber 1 BMC Ar-Ge Merkezi Tanıtımı 2. Önsöz. Haber:

OTAM AYLIK BÜLTEN. İÇİNDEKİLER Önsöz 1 Haber 1 BMC Ar-Ge Merkezi Tanıtımı 2. Önsöz. Haber: SAYI 11 HAZİRAN 2010 OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SAN. ve TİC. A.Ş. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİİ DERNEĞİ ULUDAĞ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ Önsöz

Detaylı

local Geri Dönüşüm için Güvenilir Performans 20 Türkiye 14 Takviye Hidrostatik Çekiş (HTA) 34 Mimarideki Uzmanlık: Stadyumlar

local Geri Dönüşüm için Güvenilir Performans 20 Türkiye 14 Takviye Hidrostatik Çekiş (HTA) 34 Mimarideki Uzmanlık: Stadyumlar 01 2014 local Türkiye 14 Takviye Hidrostatik Çekiş (HTA) 34 Mimarideki Uzmanlık: Stadyumlar Geri Dönüşüm için Güvenilir Performans 20 drive İyi olan hep kazanır! Akıllı hareket alanında lider Bosch Rexroth

Detaylı

OTOMOTİV SEKTÖR RAPORU

OTOMOTİV SEKTÖR RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ OTOMOTİV SEKTÖR RAPORU HAZIRLAYANLAR: FAHRİ KARBUZ AND SİLAHÇI EMRAH ÇALIŞKAN GİRİŞ... 3 Sektörün Tanımı... 3 Otomotiv Sektörünün Önemi...

Detaylı

İçindekiler. Önsöz...3. Değişen ve Gelişen Cumhuriyet Şehri Kırıkkale... 4. Yaşanabilir Bir Kent Kırıkkale... 5. İlin Ekonomik Görünümü...

İçindekiler. Önsöz...3. Değişen ve Gelişen Cumhuriyet Şehri Kırıkkale... 4. Yaşanabilir Bir Kent Kırıkkale... 5. İlin Ekonomik Görünümü... HEDEF BURADA İçindekiler Önsöz...3 Değişen ve Gelişen Cumhuriyet Şehri Kırıkkale... 4 Yaşanabilir Bir Kent Kırıkkale... 5 İlin Ekonomik Görünümü...7 Stratejik Konum... 9 İşgücü Potansiyeli...11 Ar-Ge Altyapısı...12

Detaylı

OTAM AYLIK BÜLTEN. İÇİNDEKİLER Önsöz 1 Haber 1 OYAK - RENAULT Ar-Ge Merkezi Tanıtımı 2. Önsöz. Haber:

OTAM AYLIK BÜLTEN. İÇİNDEKİLER Önsöz 1 Haber 1 OYAK - RENAULT Ar-Ge Merkezi Tanıtımı 2. Önsöz. Haber: SAYI 15 EKİM 2010 OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİİ DERNEĞİ ULUDAĞ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ Önsöz D eğerli

Detaylı

SAYI. Ağustos 2012. Dünya nın en temiz Döküm Fabrİkası açılışı

SAYI. Ağustos 2012. Dünya nın en temiz Döküm Fabrİkası açılışı SAYI 14 Ağustos 2012 Dünya nın en temiz Döküm Fabrİkası açılışı Başbakanımız Sn. Recep Tayyİp ERDOĞAN tarafından yapıldı 1 Danışma Kurulu Halil Beyenal İzzet Kalaycı Tunç Doğan Güneş Tuncer Abdullah Akkuş

Detaylı

02 Başyazı. 04 Çorum Savunma Sanayinde Yerini Alacak. 06 Savunma Sanayi İçin Çorum a Yol Açmaya Hazırız. 10 Çorum un Geleceğine İlişkin Umudum Artt

02 Başyazı. 04 Çorum Savunma Sanayinde Yerini Alacak. 06 Savunma Sanayi İçin Çorum a Yol Açmaya Hazırız. 10 Çorum un Geleceğine İlişkin Umudum Artt İÇİNDEKİLER 02 Başyazı 04 Çorum Savunma Sanayinde Yerini Alacak 06 Savunma Sanayi İçin Çorum a Yol Açmaya Hazırız ÇORUM TSO İŞ DÜNYASI Çorum Ticaret ve Sanayi Odası nın Yayın Organıdır Yıl: 4 Sayı: 20

Detaylı

*#66#6 *1.&ć0)ŏ' /ć.;10 '741-4'&ć

*#66#6 *1.&ć0)ŏ' /ć.;10 '741-4'&ć SAYI 13 Ocak 2012 1 Halil Beyenal Tolga Tonguç Tolga Tonguç Tel: 0282 758 10 40 2 Hattat Holding e 160 Milyon Euro Kredi 12 Hema Endüstri A.Ș. Ye Caterpillar dan Ard Arda 3. Kez Büyük Ödül - Hema Perkins

Detaylı

TÜRKİYE DE DİZEL MOTORU İMALATININ TARİHİ

TÜRKİYE DE DİZEL MOTORU İMALATININ TARİHİ TÜRKİYE DE DİZEL MOTORU İMALATININ TARİHİ Bu toplantıda benden ülkemizde dizel motoru imalatının tarihi hakkında bir sunuş yapmam istenmiştir. Konuşmam ana hatları ile bu konuyu baz almakla birlikte, o

Detaylı

DOĞU MARMARA BÖLGESİ OTOMOTİV VE OTOMOTİV YAN SANAYİ ÖN RAPORU. Hazırlayan: Cem BAYRAK

DOĞU MARMARA BÖLGESİ OTOMOTİV VE OTOMOTİV YAN SANAYİ ÖN RAPORU. Hazırlayan: Cem BAYRAK DOĞU MARMARA BÖLGESİ OTOMOTİV VE OTOMOTİV YAN SANAYİ ÖN RAPORU Hazırlayan: Cem BAYRAK İçindekiler Giriş... 2 Amaç... 2 Kapsam... 2 Mevcut Durum... 2 Sektör Tanımı... 2 İlişkili Sektörler... 3 Dünyadaki

Detaylı

1987 SANAYİ KONGRESİ VE SERGİSİ 9-15 KASIM 1987 ANKARA

1987 SANAYİ KONGRESİ VE SERGİSİ 9-15 KASIM 1987 ANKARA 97 SANAYİ KONGRESİ VE SERGİSİ 9-5 KASIM 97 ANKARA tmmob makina mühendisleri odası BÜYÜK MOTORLU ARAÇ ÜRETİMİ Tunç Koman ÖZGEÇMİŞ 944 doğumlu olan Tunç Koman F. Almanya'da Darmstadt Technische Hochschule'den

Detaylı

TÜRKİYE OTOMOTİV TİCARET MECLİSİ SEKTÖR RAPORU

TÜRKİYE OTOMOTİV TİCARET MECLİSİ SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE OTOMOTİV TİCARET MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2012 ISBN: 978-605-137-337-9 TOBB Yayın No: 2014/210 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : (0312) 218 20 00 Faks : (0312)

Detaylı

Faaliyet Raporu. ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak...

Faaliyet Raporu. ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... Faaliyet Raporu ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... İçindekiler 3 Vizyon 3 Misyon 4 Otokar Hakkında... 6 1963-2013 Satırbaşları... 8 Otokar ın Rekabet Avantajları 10 Otokar ın Faaliyet Alanları

Detaylı

Değerli Okurlarımız; Bu haftanın konu başlıkları;

Değerli Okurlarımız; Bu haftanın konu başlıkları; Değerli Okurlarımız; Bildiğiniz gibi; 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile ticari iletişimi, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların sorumluluklarını, elektronik iletişim

Detaylı

Turkcast HANNOVER ÇIKARMASI

Turkcast HANNOVER ÇIKARMASI Turkcast SAYI: 27 / NİSAN - MAYIS- HAZİRAN 2013 Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği Yayın Organıdır. CAEF CAEF Genel Kurulu Döküm Sanayine Projeksiyon Tuttu Röportaj Hassas Döküm Bilgi Birikimi ve Vizyon

Detaylı

Başarı Öyküsü / Asım ALTUNBAŞ

Başarı Öyküsü / Asım ALTUNBAŞ Başarı Öyküsü / Asım ALTUNBAŞ Bu sayımızda, öğrencileri ve meslektaşları tarafından Türkiye de mikroelektroniğin babası olarak adlandırılan Prof. Dr. Sayın Duran Leblebici ile keyifli bir sohbet yaptık.

Detaylı

Değerli okuyucular, Geçtiğimiz günlerde Yazılım Test

Değerli okuyucular, Geçtiğimiz günlerde Yazılım Test Basyazı, Yıl: 53 Sayı: 620 Ocak 2014 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet PELİT Yayına Hazırlayanlar Önder KUNT Hatice ALTIN A. Sabit YÖNEY Funda ÖZEN

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

2007-5. TICARET. ODASı

2007-5. TICARET. ODASı YAYıNNO : 2007-5. İSTANBUL TICARET ODASı İSTANBUL TİcARET ODASı... TURKIYE'DE KALIPÇILIK......... SEKTORUNUN BUGUNU VE YARıNı SEMİNER 05.10.2007 YAYıN NO: 2007-5 İstanbul, 2007 Copyright İTO Tüm haklar

Detaylı

Tülay Akarsoy Altay, Haziran 2014

Tülay Akarsoy Altay, Haziran 2014 Tülay Akarsoy Altay, Haziran 2014 Yüksek hızlı tren hizmete girdi. O hattı komple Çinliler yaptı, raylar İspanya dan geldi, lokomotifler İspanya dan geldi, vagonlar Güney Kore, makinistler Almanya da eğitildi,

Detaylı

Türkdöküm MODEL DOSYA: Turkcast. TÜDÖKSAD da Yeni Dönem 18. Genel Kurul gerçekleşti. 2011 Döküm Üretimi. Metalurji Şöleni

Türkdöküm MODEL DOSYA: Turkcast. TÜDÖKSAD da Yeni Dönem 18. Genel Kurul gerçekleşti. 2011 Döküm Üretimi. Metalurji Şöleni Türkdöküm Turkcast Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği Yayın Organıdır. SAYI: 22 / OCAK - ŞUBAT - MART 2012 TÜDÖKSAD da Yeni Dönem 18. Genel Kurul gerçekleşti 2011 Döküm Üretimi Türkiye döküm sanayi 1,4

Detaylı

Ford un hafif ve ağır ticari araçlarının dünyadaki tek tasarım merkeziyiz.

Ford un hafif ve ağır ticari araçlarının dünyadaki tek tasarım merkeziyiz. OTOMOTİV Ford un hafif ve ağır ticari araçlarının dünyadaki tek tasarım merkeziyiz. Yüksek Ar-Ge kabiliyetimizle 5 markaya birden üretim yapan küresel oyuncu Tofaş olarak; Fiat&Chrysler Grubu içerisinde,

Detaylı

1. OTOMOTİV SANAYİİ TASLAK 20.12.2002

1. OTOMOTİV SANAYİİ TASLAK 20.12.2002 1. OTOMOTİV SANAYİİ TASLAK 20.12.2002 1.1 Genel Özellikler Motorlu karayolu taşıtları, yanmalı / patlamalı veya başka bir tip motorla tahrik edilen, yük veya yolcu taşımak ve karayolu trafiğinde seyretmek

Detaylı

habe R 06 TAYSAD Aftermarket Konferansı 08 Üreten mutlu olacak, satan mutlu olacak, kullanan mutlu olacak. Başlarken... AĞIR VASITADA DİTAŞ GÜVENCESİ

habe R 06 TAYSAD Aftermarket Konferansı 08 Üreten mutlu olacak, satan mutlu olacak, kullanan mutlu olacak. Başlarken... AĞIR VASITADA DİTAŞ GÜVENCESİ Sayı : 1 Kasım / 13 AĞIR VASITADA DİTAŞ GÜVENCESİ Otomotiv sektörü Türkiye deki en önemli lokomotif sektörlerden biridir. Son 7 yıldır ihracatın lideridir ve 400 bin kişiye istihdam sağlamaktadır. Sektörün

Detaylı

OSTİM bünyesindeki kümelere gerek ulusal

OSTİM bünyesindeki kümelere gerek ulusal EYLÜL 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Avrupa'dan Afrika'ya korhan@ostim.com.tr OSTİM bünyesindeki kümelere gerek ulusal gerekse uluslararası ilgi artarak devam ediyor. 6 farklı sektörde güç birliğine

Detaylı