LOTOMATİK BANYO MAKİNALARI İçİN BANYO TEMİZLEME SOLÜSYONU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LOTOMATİK BANYO MAKİNALARI İçİN BANYO TEMİZLEME SOLÜSYONU"

Transkript

1 RÖNTGEN MALZEME si ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ RÖNTGEN MALZEMESİ ALIMI İLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER I.Teslimi yapılacak olan tıbbi malzemeler teslim tarihinde en az 2 (İki) yıl miadlı olmalıdırlar. 2.Filmlerin mi adının dolmasına 3 ay kala firmaya haber verilmek kaydıyla uzun miatlılarla değiştirilecektir. 3.İstekliler T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olduğunu gösteren belgeleri ibraz etmelidir. 4.Hasta ve ürün güvenirliği sağlamak amacıyla tüm ürünlerin üzerinde lot numarası ve ürünün özelliklerini belirten etiketlerne ve markalama yapılmış 5.Yüklenici firma herhangi bir problem vukuunda imal edilen ürünlerin üzerinde bulunan bu lot numarasından hareket ederek izlenebilirliğe ait kayıtlar belgeiemekle yükümlüdür. 6.Teklif edilen malzemeler aşağıda belirtilen teknik özellikleri içermeli veya dengi LOTOMATİK BANYO MAKİNALARI İçİN BANYO TEMİZLEME SOLÜSYONU L.Temizleme solüsyonları 5 Lt ambalajda ve koli içinde 2 ambalaj olmalı koli rahat taşınabilir yandan tutmalı olacaktır. Bidon ambalajları üstten rahat taşımalı 2.Ambalajların ağzı sızdırmaz folyolu ve ilk açış güvencesi veren kilitli kapaklı olmalı. 3.Etiketleri beyaz zeminli ve temizleme durulama yazı ile anlatılacaktır. Etiket üzerinde genel uyarıları bulunacaktır. 4.S01üsyon tortu içermemelidir. 5.Makine merdanelerine zarar veren ürünler içermemelidir. 6.Bir bidon solüsyondan 20 Lt hazırlanabilmelidir. 7.İhalede numune sunulacaktır. 2.0TOMATİK BANYO MAKİNALARI İçİN BANYO SOLÜSYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ I.Her türlü otomatik banyo makinesinde kullanılabilmelidir. 2.Developer ve fixer takımları orijinal plastik ve ambalajda, sıvı ve konsantre olmalı; etken madde miktarı yazılı ve bidon renkleri ayırt edici Bidon ağızları dişli kapak ve dış kapaktan ayrı olarak, havadan izole eden ikinci bir koruyucu bulunmalıdır. 3.Her bir koli ile 40 Lt solüsyon hazırlanabilmeli, nasıl hazırlanacağı bilgisi kutu üzerinde belirtilmelidir. Ayrıca ambalaj da üretim ve son kullanma tarihleri ile üretici bilgileri bulunmalıdır. 4.S01üsyonda hiç tortu ve rahatsız edici koku oluşmamalı, banyo edilen filimler derece arasında ve normal x-ışın dozunda uygun dansite verilmelidir.(min dansitesi 0,20 den fazla,max Dansite 2,50 den az olmayacaktır. 5.Filimler 90 sn banyo cihazlarında banyo edilebilmeli, kuru ve lekesiz olarak çıkmalı, yapışma yada renk değişikliği olmamalıdır. 6. İhalede numune sunulacaktır. /..

2 3.RÖNTGEN FİLMİ (MAVİYE HASSAS/ 70x30,5 ve loxlo EBATLARıNDA) l.röntgen filmleri maviye hassas olacaktır. Röntgen filmlerinin 150 adeti 70mm.x 30,5m. ve 30 adeti ise 100mm.x 45m. ebatında olacaktır. 2.Filmlerin her iki yüzüde emisyonlu 3.Filmlerin yüzeyleri otomatik film değiştiriciler için uygun 4.Filimler 90 saniyelik otomatik banyo cihazlarında banyo edilebilmeli,kuru olarak çıkmalı ve nemli kalmamalıdır. 5.Filimler kuruyunca eğilip, bükülmemeli ve orijinal boyutları bozulmamalıdır. 6.Filimler, köşeleri yuvarlatılmış 7.Filimler kutu içinde ışık ve havadan yalıtılmış bir durumda ikinci bir ambalaj içinde Bu iç ambalajın iç yüzü mutlaka siyah renkte 8.Her kutunun üzerinde depolama koşullarını belirten açıklamalar bulunmalıdır. 9.Her kutunun üzerinde filmin ebadı, emisyon numarası ve son kullanma tarihi yazılı 1O.Filmlerin üzerinde üretici firma ile ilgili logo bulunmalıdır. 11. İhalede numune sunulacaktır.

3 TEKNiK ŞARTNAME SWAPLI TÜP: 1-Steril Orijinal kutularında olmalı sayısı en az 1QO adet ve tek kullanımlık olmalı 2-Tüp ve koton aplikatör olmak üzere 2 parçadan ibaret olmalı 3-Her 2 parçanın uzunlukları 15 cm. olmalı 4-Tüpün etiket kısmı önceden açılmadığını gösterecek şekilde tüp ve kapağa bütün olarak yapıştırılmış olmalı 5-Etiket hasta adı, yaş, cinsiyet ve tarih yazılabilecek şekilde olmalı, 6- TSE belgeli olmalı ve son kullanma tarihi bulunmalı, 7-Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanma süresi olmalı, 8-Talep doğruıtusunda peyder pey teslim edilmeli,

4 T.C. SAGLIK BAKANLIGI ADA A İL SAGLIK MÜnÜRL.. GÜ TEK KULLANIMLIK SPEKULUM TEK İK ŞART AMESİ OiSPOSSABLE VAJİNAL SPEKULUM TEK İK ŞART AMESİ l-spekulumler tıbbı dereceli poşetlerde tek tek ambalajlanmış ve tek kullanımlık olacaktır. 2-Spekulumlerin imalatında kullanılan hammadde,kullanıcının ihtiyacına en yüksek seviyede cevap verebilecek tarzda dizayn edilmiş olacaktır. 3-Spekulumlarda kullanılan kilit sistemi,tek elle ve hızlı bir şekilde çalışmasını sağlayacaktır. 4-Spekulumlerin kilit sisteminde kullanılan dil,spekulumun tetik kısmındaki bir yuvada yarı sabit olacak,kabza kısmında ise operatörün spekulumu istediği açıda sabitleyeceği bir özelliğe sahip olacaktır. S-Kilit dili,spekulumun kabza kısmında yukarıdan aşağı doğru daralan bir yuvada hareket edebilmelidir.bu sayede operatörün muayene esnasında tek elle ve hızlı bir şekilde çalışmasını kolaylaştlracaktır.kilit dili çevirmeli olmamalıdır. 6-Spekulumler Orta boy(medium)olmalıdır 7-Ürün şeffaf olmalı dokuya zarar verebilecek keskin köşeli yüzeyi olmamalıdır. 8-Görüş mesafesi 4cm'den az olmamalıdır. 9-Spekulumlerin ebatları Dünya Sağlık Örgütünün kabul etmiş olduğu ebatlarda olacaktır. lo-ürün üzerinde üretim tarihi,son kullanma tarihi,lot numarası ve firma bilgileri Vajinal Spekulum Miktarı Adet Medium ÜVE Serkan OLUK ÜVE Hatice çevik Hemşire ÜVE. Dr.~k VAZI, /Doktor 1,/

5 AOANA HALK SAGLlK MÜOÜRLÜGÜ RAHiM içi ARAÇ (RiA) TEKNiK ŞARTNAMESi 1.KONU: Adana Halk Sağlık Müdürlüğü Üreme Sağlığı hizmetleri için satın alınacak Rahim içi Araçların Teknik Şartnamesidir. 2.TEKNiK ÖZELliKLER: 2.1.Rahim içi Araç(RiA) özellikleri bakımından TS 5148 Nisan 1987 standardına ve bu standardın 25 Ekim 1988 ve 29 Mart 1990 tarihli tadillerine uygun 2.2.RiA, TCu 380 A tipinde 2.3.RiA ile birlikte rahim boyuna göre ayarlanabilen hareketli işaret tertibatıalan bir yerleştirici ve itici bulunmalıdır. 2.4.Yerleştirici ve itici uygulama esnasında esnekliği ve hareketliliği sağlayacak plastikten yapılmalı, yerleştirici RiA'nın kollarını içine alabilecek iç çapa sahip itici yerleştiricinin içinde kolaylıkla hareket edebilmeli, ancak itici yerleştiricinin içinde dik pozisyonda tutulduğunda düşmeyecek şekilde tasarlanmalıd ır. 2.5.Uygulama sırasında RiA ipinin halkasından kolayca çıkmayacak şekilde olması. 3.AMBALAJ ŞEKLi 3.1.Birim Ambalaj.: Birim ambalaj; RiA, itici ve yerleştiricisini ihtiva etmelidir. RiA, itici ve yerleştiricisi, karton veya plastik bir zemine oturtulmuş olmalı ve bunlar son kullanma tarihine kadar sterilitelerini muhafaza edecek ve açıldıklarında tekrar kapatılamayacak şekilde ambalajlanmalıdır Birim ambalaj, kullanılan sterilizasyon yöntemini uygun şekilde ve içini gösterecek malzemeden yapılmış Birim ambalaj, sterilize edilmiş olmalı ve 5 yıllık raf ömrüne sahip 3.2.iç Kutular; Birim ambalajlar 25'lik paketler halinde bir kutuya yerleştirilmeli, bu kutunun içinde Türkçe basılmış, kullanıcıya yönelik 25 adet ve uygulayıcıya yönelik 1 adet açıklama bulunmalıdır iç Kutular, nakliye ve depolama şartlarına dayanıklı, tercihen beyaz renkli karton veya mukavvadan yapılmış iç kutu ağızları nakil ve depolama sırasında açılmayacak şekilde yapılmalıdır.

6 3.3. Dış Koliler: iç koliler, bir dış koliye yerleştirilmiş Dış koliler hava, nakliye ve depolama koşullarına dayanıklı üç katlı, oluklu mukavvadan yapılmış Kolilerin kapakları suya dayanıklı yapıştırıcıyla, kapakların temas ettiği yüzeylerin en az % 75'ini kaplayacak şekilde yapıştırılmalı yada kapakların birleşim yerini boydan boya kaplayacak ve her iki uçtan en az 75 mm. taşacak şekilde 75mm. genişlikte yapışkan bir bantla yapıştırılmalıdır. Kutuların çevresine en az iki çapraz oluşturacak şekilde plastik şerit geçirilmiş Dış kolilerde tek bir seriden RiA bulunmalıdır. 3.4.işaretleme: Birim Ambalaj: Birim Ambalaj üzerinde alıcının kabul edeceği harf yüksekliği 3 mm.'den az olmamak üzere okunaklı ve silinmeyecek biçimde aşağıdaki bilgiler Türkçe olarak basılı Ürün adıl markası Üreticinin adı ve adresi Üretim tarihi ( ay ve yılalarak) Sterilizasyon tarihi ( ay ve yılalarak).son Kullanma Tarihi( ay ve yılalarak) Parti ve Seri tanımlama numarası Sterilizasyon tipi.ambalajın açılma yönünü belirten bir işaret "Ambalajı açık veya yırtık olan RiA ve yerleştiricisini kullanmayınız." "Yerleştirici yeniden kullanılmaz"."t.c. Sağlık Bakanlığı" ibareleri iç Kutular: iç kutunun üzerinde alıcının kabul edeceği harf yüksekliği 5.mm.'den az olmamak üzere okunaklı ve silinmeyecek biçimde aşağıdaki bilgiler Türkçe olarak basılı olmalı yada bu bilgilerin basılı olduğu bir etiket düşmeyecek şekilde yapıştırılmış Ürün adıl markası Üreticinin adı ve adresi Üretim tarihi (ay ve yılalarak) Sterilizasyon tarihi( ay ve yılalarak) Son kullanma tarihi( ay ve yılalarak) Parti veya seri tanımlama numarası Depolama talimatı içinde bulunan toplam birim ambalaj sayısı Dış Koliler: Dış kolilerin birbirini kesen iki yan yüzüne aşağıdaki bilgiler Türkçe olarak iri harflerle okunaklı ve dış etkenlere dayanıklı biçimde basılmalı ya da düşmeyecek şekilde etiketlenmiş Ürün adı i markası Üreticinin adı ve adresi Üretim tarihi (ay ve yılalarak) Sterilizasyon tarihi (ay ve yılalarak)

7 Son kullanma tarihi (ay ve yılalarak) Parti veya seri tanımlama numarası Depolama talimatı içinde bulunan toplam birim ambalaj sayısı." T.C Sağlık Bakanlığı" ibaresi Depolama Talimatı: Depolama talimatı Türkçe olmalı ve en az aşağıdaki uyarıları içermelidir. "Aşırı Sıcak ve Nemden Koruyunuz." "Direkt Güneş Işığından Koruyunuz." "Serin Yerde Saklayınız." "Birim Ambalaj Açıldığında veya Bozulduğunda Sterilizasyon Bozulur." 4. SON KULLANMA TARiHi: RiA ve yerleştiricisinin raf ömrünü gösteren son kullanma tarihi, ay ve yılalarak sterilizasyon tarihinden itibaren 5(Beş) yılalmalıdır. Ürünün teslimi sırasında,analiz sertifikasında belirtilen sterilizasyon tarihinden itibaren 6 aydan daha fazla zaman geçmemiş Takıldıktan(uygulandıktan) sonra etkinlik süresi en az 10 yıl 5. TEKLiFLERiN HAZıRLANMASı VE DEGERLENDiRiLMESi: 5.1. ihaleye katılacak firmalar içinde 1 adet numuneyi Satın Alma Komisyonu Başkanlığına teslim edecektir. 5.2.Müteahhit firma teklifinde, teslim edeceği RiA' ların imalatçı firmasının ıso 9000 Serisinden 9001, 9002 veya 9003'den herhangi birisine göre RiA üretimi yaptığına dair bir belgenin orijinalini yada noter tasdikli Türkçe tercümesini vermelidir Müteahhit firma RiA'larla ilgili son kullanma tarihinin geçerliliğini ispatlayan stabilite raporunun orjinalini ve noter onaylı Türkçe tercümesini vermelidir. 5.4.Üretici firmanın yurt dışında olması halinde aşağıdaki belgelerin orijinalleri veya noterden tasdikli Türkçe tercümeleri Satın Alma Komisyonu Başkanlığına teslim edilecektir. Türk Standartlarına Uygunluk Belgesinin (TSE Markasını kullanma hakkı) RiA'nın üretildiği ülke sağlık mercilerince onaylı ve ihale yılı tarihli "Sağlık Sertifikası" Üretim ve Kalite Kontrol Direktörü'nce tasdik edilmiş ihale yılı üretimi olan herhangi bir seriye ait, sterilizasyon yöntemini de içeren Analiz sertifikası, Üretici firmanın bir sterilizasyon şarjında sterilize edebileceği RiA birim ambalaj sayısını bildirir kapasite belgesi 5.5. Üretici firmanın yerli üretim yapan firma olması halinde aşağıdaki belgelerin orjinalleri ya da noterden tastikli kopyaları Satın Alma Komisyonu Başkanlığı'na teslim edilecektir:

8 Müteahhit firma teklifinde, teslim edeceği rahim içi araçların (RiA) Türk Standartlarına Uygunluk Belgesinin (TSE Markasını kullanma hakkı) orijinalini ya da noter tasdikli fotokopisini vermelidir. Üretim izni Üretim ve Kalite Kontrol Direktörü'nce tasdik edilmiş ihale yılı üretimi olan herhangi bir seriye ait, sterilizasyon yöntemini de içeren Analiz sertifikası, Üretici firmanın bir sterilizasyon şarjında sterilize edebileceği RiA birim ambalaj sayısını bildirir kapasite belgesi 6. MUAYENE VE KABUL 6.1.Her türlü analiz ve inceleme bedeli firma tarafından karşılanacaktır. 6.2.Firma, şartnameye uymadığı belirlenen ürüne ait serinin tümünü, konunun firmaya tebliğ edilmesinden itibaren 3 ay içinde uygun kalitede ürünlerle değiştirmeyi garanti edecektir. Bu şartname tarihinde hazırlanmış ve 6 ( altı )maddeden ibarettir. Ebe Nilgün ERi Ş Ebe Ünzile ÖKMEN '1 Ebe Selbi TABUR ~

SIRA NO TAŞINIR KAYIT KODU* SATIN ALINACAK MALZEMENİN CİNSİ

SIRA NO TAŞINIR KAYIT KODU* SATIN ALINACAK MALZEMENİN CİNSİ iiwiftfnn» SIRA NO i 2 1 i LawJ TAŞINIR KAYIT KODU* SATIN ALINACAK MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI I / İ o. o S. o i. Sadece Progesteron İçeren Oral Hormonal Kontraseptif 100.000 Bilister 1Aylık Hormonal Enjektabl

Detaylı

1- BUHAR OTOKLAV KİMYASAL İNDİKATÖRÜ:

1- BUHAR OTOKLAV KİMYASAL İNDİKATÖRÜ: T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.FARUK İLKER BERGAMA DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ 2011 MALİ YILI 103 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Üretim hatalarına karģı satıcı firma, hatalı ürünü değiģtireceğine

Detaylı

TIBBİ SARF MALZEME ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TIBBİ SARF MALZEME ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TIBBİ SARF MALZEME ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Bu teknik şartname, yayım tarihinden itibaren geçerlidir. 2. Bu şartnamede, Türk Kızılayı nın yazılı izni alınmadan değişiklik yapılamaz. 1 İÇİNDEKİLER Genel

Detaylı

TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı) Temizlik Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

STERİLİZASYON- DEZENFEKSİYON ve TEMİZLİK MALZEMELERİ STANDARTLARI

STERİLİZASYON- DEZENFEKSİYON ve TEMİZLİK MALZEMELERİ STANDARTLARI Dok No: ENF.TL.41 Yayın tarihi: TEMMUZ 2014 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 1 / 17 Özel Vitale Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi bünyesinde kullanılacak olan tüm sterilizasyon, dezenfeksiyon ve temizlik

Detaylı

TÜRK KIZILAYI DÖRTLÜ SAG-M TOP&BOTTOM KAN TORBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI DÖRTLÜ SAG-M TOP&BOTTOM KAN TORBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI DÖRTLÜ SAG-M TOP&BOTTOM KAN TORBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013 İÇİNDEKİLER 1. TEKNİK TANIMLAR.. 3 2. DÖRTLÜ TOP&BOTTOM SAG-M Lİ KAN TORBASININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ. 3 6 3. İHALE İÇİN İSTENİLEN

Detaylı

OKSİJEN MASKESİ ŞARTNAMESİ

OKSİJEN MASKESİ ŞARTNAMESİ 1. OKSİJEN MASKESİ ŞARTNAMESİ 1. Maske delikli olmalıdır 2. Burun kısmı metal bir parça ile sıkıştırılmış olmalıdır 3. Lastikli ve başa tespit edilebilir olmalıdır 4. Maske ağzı ve burunu içine alabilmelidir.

Detaylı

VAN V A L İL İĞ İ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

VAN V A L İL İĞ İ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü VAN V A L İL İĞ İ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37.811.563-934 Ol'Ol 1900 Konu : Teklife Davet Kurumlunuzun ihtiyacı olan (34) kalem T IB B İ SARI- M A L Z T M L A L IM I işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI FR-YLY-04 İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 28 1 / 175 Malzeme Kodu : JENG044 ALKOL SAF (ABSOLU) % 99,9 (LT) SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) 31117 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI Düzenleme Tarihi : 27/06/2013

Detaylı

TÜRK KIZILAYI TEST TÜPÜ TAŞIMA KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

TÜRK KIZILAYI TEST TÜPÜ TAŞIMA KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER TÜRK KIZILAYI TEST TÜPÜ TAŞIMA KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEKNİK TANIMLAR... 3 2. TEST TÜPÜ TAŞIMA KUTUSU TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 3. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR... 6 4. TESLİM

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı MBRLD BAŞKANLIĞI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı MBRLD BAŞKANLIĞI O -iijjitk Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TIBBİ SARF MALZEMELER TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Mikrobiyoloji Referans Laboratvuarları Daire Başkanlığımız laboratuvarlarında kullanılmak üzere aşağıda

Detaylı

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Sayfa

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Sayfa FR-YLY-04 İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 28 1 / 264 Malzeme Kodu : JENS9 ASPIRASYON HORTUMU VE UCU (INCE) SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (* 384 AMELİYATHANE VE STERİLİZASYON ÜNİTESİ Düzenleme Tarihi : 08/07/2014

Detaylı

( I l l Ü A l b a ) 1. Oftalmik Cerrahi Drape Teknik Şartnamesi. 2. Ürün tek kullanımlık olmalıdır. Haptik yapısı modifiye c yada c loop olmalıdır.

( I l l Ü A l b a ) 1. Oftalmik Cerrahi Drape Teknik Şartnamesi. 2. Ürün tek kullanımlık olmalıdır. Haptik yapısı modifiye c yada c loop olmalıdır. ( I l l Ü A l b a ) Haptik yapısı modifiye c yada c loop olmalıdır. 14. Aynı markaya ait 3 adet tekrar steril edilebilir enjöktör verilecektir. 15. Ürün teslimi sırasında ve daha sonra lenslerin dioptri

Detaylı

YENİDOGAN DİsPOSABLE RESPİRA TÖR DEVRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YENİDOGAN DİsPOSABLE RESPİRA TÖR DEVRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ YENİDOGAN DİsPOSABLE RESPİRA TÖR DEVRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ı. Parçalar Hamilton marka respiratörlerde kullanıma uygun olmalıdır. 2. Teklif edilen ürün disposable yapıda olmalıdır. 3. Teklif edilen ürün

Detaylı

TEMİZLİK MALZEMELERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEMİZLİK MALZEMELERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TEMİZLİK MALZEMELERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ -Uygunluk onayı alınmadan alım yapılmayacaktır. -Yüklenici firmalar tarafından Teslimat esnasında ya da daha sonra Uygunluk onayı alınmış olan ürünlerden farklı

Detaylı

Page 1 of 34. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 34. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 34 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Tıp Fakültesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Üroloji Sarf Malzemeleri Satın Alınacaktır İhale Tarihi 03.03.2011 10:30 İhale Metni ÜROLOJİ SARF MALZEMELERİ

Detaylı

ENJEKTÖR İNSULIN LCC 100 U TEKNİK ŞARTNAMESİ

ENJEKTÖR İNSULIN LCC 100 U TEKNİK ŞARTNAMESİ ENJEKTÖR İNSULIN LCC 100 U TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Tek kullanımlık ve non toksik tıbbi PVC'den yapılmış olmalı 2.Her çeşit iğne ucuna, katetere, stepkak v.b.malzemelerle kullanıldığında uymalı, ajutaj ucu

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ERİŞKİN KARDİYOLOJİ A.B.D NA İHALE USULÜ ALINACAK SARF MALZEMELERİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ERİŞKİN KARDİYOLOJİ A.B.D NA İHALE USULÜ ALINACAK SARF MALZEMELERİN TEKNİK ŞARTNAMESİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ERİŞKİN KARDİYOLOJİ A.B.D NA İHALE USULÜ ALINACAK SARF MALZEMELERİN TEKNİK ŞARTNAMESİ TEKNİK ŞARTNAME ESAS HUSUSLAR 1. İhaleye katılan firma(lar), idarenin öngördüğü

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 06/01/2012 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2012149 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 12/01/2012 TARİHİ,

Detaylı

ANTİ-HIV 1/2 VE ANTİ-HCV DOĞRULAMA TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANTİ-HIV 1/2 VE ANTİ-HCV DOĞRULAMA TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ANTİ-HIV 1/2 VE ANTİ-HCV DOĞRULAMA TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1- TEDARİK EDİLECEK KİTLER 3 2- KİTLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 3 3- OTOMATİK TEST CİHAZININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 5 4- İŞİN BAŞLICA

Detaylı

KİNİN SÜLFAT TABLET TEKNİK ŞARTNAMESİ

KİNİN SÜLFAT TABLET TEKNİK ŞARTNAMESİ KİNİN SÜLFAT TABLET TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. SATIN ALINACAK İLACIN İSMİ VE AÇIK FORMÜLÜ Her tablet; Dünya Sağlık Örgütümün (DSÖ) ya da yürürlükteki İngiliz Farmakopesi (BP) veya Amerikan Farmakopesi (USP)

Detaylı

T.C İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI. Sayı : 26/05/2012 Konu : İhale Ön Teklif Alma

T.C İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI. Sayı : 26/05/2012 Konu : İhale Ön Teklif Alma T.C İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Sayı : 26/05/2012 Konu : İhale Ön Teklif Alma Üniversitemizin, 2012 yılı ihtiyaçlarından olan 26 Kalem GENEL TEMİZLİK MALZEMELERİ alımı ihale

Detaylı

T.C. VAKLAŞıK MALİvETE ESAS FORM. ... MÜESSESESiNE

T.C. VAKLAŞıK MALİvETE ESAS FORM. ... MÜESSESESiNE T.C. Adana Valiliği Sayı Konu : ~..r(, : Yaklaşık Maliyet Halk Sağlığı Müdürlüğü ADANA ı$. /Ç}~ / 2012 VAKLAŞıK MALİvETE ESAS FORM... MÜESSESESiNE Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı ve

Detaylı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri

Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri Doç. Dr. Cüneyt ÖZAKIN Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD 1. İhtiyacın ortaya çıkması 2. Satın alma bilgisinin oluşturulması

Detaylı

TEMİZLİK MALZEMESİ LİSTESİ

TEMİZLİK MALZEMESİ LİSTESİ TEMİZLİK MALZEMESİ LİSTESİ 1 30 ADET ÇAMAŞIR SUYU 1'LT LİK 2 50 ADET SIVI BULAŞIK DETERJANI 1,5 LT'LİK 3 20 ADET SIVI BULAŞIK MAKİNASI DETERJANI 2,5 LT'LİK 4 20 ADET SIVI ÇAMAŞIR MAKİNASI DETERJANI 4 LT'LİK

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE Onay Tarihi : 07.01.2013 Onay Makamı : Emniyet Genel Müdürü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluk ve Tanımlar

Detaylı

KAN ALMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAN ALMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ - - VAKUMLU KAN ALMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Teknik şartname 20 madde, otomatik barkodlama sistemi ve kan alma destek sistemi şartnamelerinden oluşmaktadır. 2. Bu teknik şartname, aşağıda türleri,

Detaylı

YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN (HDPE) BORULAR GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN (HDPE) BORULAR GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN (HDPE) BORULAR GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İçindekiler 1. GENEL... 1 2. HDPE BORU ve ÖZEL PARÇALARININ ÖZELLİKLERİ... 3 2.1 Fiziksel Özellikler... 3 2.2 Kimyasal Özellikler...

Detaylı

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEKNİK ŞARTNAME HİZMETLERİ YÖNERGESİ

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEKNİK ŞARTNAME HİZMETLERİ YÖNERGESİ T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MSY.: 202-12 (B) MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEKNİK ŞARTNAME HİZMETLERİ YÖNERGESİ ANKARA GENELKURMAY BASIM EVİ 2003 T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MTKY. : 3958-462

Detaylı