Allianz Sigorta Anonim Şirketi 30 Haziran 2015 Tarihi İtibarıyla Bireysel Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Allianz Sigorta Anonim Şirketi 30 Haziran 2015 Tarihi İtibarıyla Bireysel Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir."

Transkript

1

2

3

4 30 Haziran 2015 Tarihi İtibarıyla Bireysel Bilanço VARLIKLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2015 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2014 Dip I- Cari Varlıklar not A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1,190,807,096 1,472,139, Kasa Alınan Çekler Bankalar ,437,630 1,195,840, Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları ,729, ,867, Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 9,640,442 2,432,452 B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 11 1,743,764,534 1,619,434, Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 11 1,728,043,052 1,606,766, Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 11 15,721,482 12,668, Krediler Krediler Karşılığı (-) Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar Şirket Hissesi Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - - C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar ,996, ,533, Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar ,846, ,596, Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 4.2,12 (19,021,516) (23,482,100) 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 12 31,779,094 31,554, Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 12 (9,260,907) (5,867,330) 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar , , Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar ,320, ,182, Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı 4.2,12 (136,840,174) (123,627,844) D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 12,45 6,998,862 11,369, Ortaklardan Alacaklar İştiraklerden Alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar Personelden Alacaklar Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 12,45 6,998,862 11,369, İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - E- Diğer Alacaklar 12 5,233,333 8,552, Finansal Kiralama Alacakları Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) Verilen Depozito ve Teminatlar Diğer Çeşitli Alacaklar 12 5,191,000 8,510, Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) Şüpheli Diğer Alacaklar , , Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 12 (125,268) (125,268) F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları ,859, ,190, Ertelenmiş Üretim Giderleri ,130, ,767, Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri 61,825 46, Gelir Tahakkukları Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 17 5,667,261 4,377,363 G- Diğer Cari Varlıklar 6,812, , Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Ertelenmiş Vergi Varlıkları İş Avansları 6,688,201 66, Personele Verilen Avanslar 124, , Sayım ve Tesellüm Noksanları Diğer Çeşitli Cari Varlıklar Diğer Cari Varlıklar Karşılığı - - I- Cari Varlıklar Toplamı 4,015,472,406 4,068,390,039 İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 1

5 30 Haziran 2015 Tarihi İtibarıyla Bireysel Bilanço VARLIKLAR Dip Not Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2015 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2014 II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - B- İlişkili Taraflardan Alacaklar Ortaklardan Alacaklar İştiraklerden Alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar Personelden Alacaklar Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - C- Diğer Alacaklar 12 71,005 59, Finansal Kiralama Alacakları Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) Verilen Depozito ve Teminatlar 12 71,005 59, Diğer Çeşitli Alacaklar Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) Şüpheli Diğer Alacaklar Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - - D- Finansal Varlıklar 9 555,202,993 69,947, Bağlı Menkul Kıymetler İştirakler 9 7,797,497 7,908, İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) Bağlı Ortaklıklar 9 547,405,496 62,038, Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar Diğer Finansal Varlıklar Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - - E- Maddi Varlıklar 6 141,995, ,365, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 6,7 30,844,600 40,844, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 6 89,743,688 89,743, Makine ve Teçhizatlar Demirbaş ve Tesisatlar 6 50,569,776 48,009, Motorlu Taşıtlar 6 36,000 36, Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 8,829,016 8,801, Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 6 6,385,284 6,385, Birikmiş Amortismanlar 6 (54,919,950) (49,603,550) 10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) 6 10,506,902 1,148,959 F- Maddi Olmayan Varlıklar 8 22,251,478 18,275, Haklar 8 59,503,572 57,519, Şerefiye Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler Araştırma ve Geliştirme Giderleri Diğer Maddi Olmayan Varlıklar Birikmiş İtfalar (-) 8 (44,293,826) (39,243,489) 7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 7,041,732 - G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 40, , Ertelenmiş Üretim Giderleri Gelir Tahakkukları Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler 40, ,624 H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar 32,004,261 18,386, Efektif Yabancı Para Hesapları Döviz Hesapları Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Ertelenmiş Vergi Varlıkları 21 31,954,918 18,386, Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) 49,343 - II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 751,565, ,163,362 Varlıklar Toplamı 4,767,038,093 4,320,553,401 İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 2

6 30 Haziran 2015 Tarihi İtibarıyla Bireysel Bilanço YÜKÜMLÜLÜKLER Sınırlı Bağımsız Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem III- Kısa Vadeli Yükümlülükler not 30 Haziran Aralık 2014 A- Finansal Borçlar ,932, ,490, Kredi Kuruluşlarına Borçlar Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) ,932, ,490,443 B- Esas Faaliyetlerden Borçlar ,960, ,408, Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar ,076, ,628, Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar ,859 1,345, Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 35,121,356 54,434, Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) - - C-İlişkili Taraflara Borçlar 19,45 4,074, , Ortaklara Borçlar 12, İştiraklere Borçlar Bağlı Ortaklıklara Borçlar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar Personele Borçlar 2,085 63, Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 19,45 4,060, ,606 D- Diğer Borçlar 19 38,069,496 45,415, Alınan Depozito ve Teminatlar Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar 19 23,537,485 20,396, Diğer Çeşitli Borçlar 19 14,532,011 25,071, Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) - (52,005) E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları 17 2,641,269,797 2,389,163, Kazanılmamış Primler Karşılığı Net 17 1,507,834,457 1,350,630, Devam Eden Riskler Karşılığı Net 2.25,17 682, Matematik Karşılıklar Net Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı Net 17 1,130,314,681 1,037,200, İkramiye ve İndirimler Karşılığı Net 2,437,741 1,332, Diğer Teknik Karşılıklar Net - - F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 19 34,380,890 39,201, Ödenecek Vergi ve Fonlar 24,328,160 28,495, Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 2,578,698 2,572, Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 19 30,144,678 82,091, Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-) 19 (22,670,646) (73,957,754) 7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları - - G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 23 70,729,837 62,433, Kıdem Tazminatı Karşılığı Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı Maliyet Giderleri Karşılığı 23 70,729,837 62,433,971 H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 19 68,265,227 52,730, Ertelenmiş Üretim Komisyonları 19 68,174,014 52,618, Gider Tahakkukları Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler 91, ,137 I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler - - III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 3,324,683,646 2,911,277,736 İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 3

7 30 Haziran 2015 Tarihi İtibarıyla Bireysel Bilanço YÜKÜMLÜLÜKLER Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Dip not 30 Haziran Aralık 2014 A- Finansal Borçlar Kredi Kuruluşlarına Borçlar Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) Çıkarılmış Tahviller Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) - - C- İlişkili Taraflara Borçlar 241, , Ortaklara Borçlar İştiraklere Borçlar Bağlı Ortaklıklara Borçlar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar Personele Borçlar Diğer İlişkili Taraflara Borçlar , ,739 D- Diğer Borçlar , , Alınan Depozito ve Teminatlar Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar , , Diğer Çeşitli Borçlar Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) - - E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 17 57,031,987 52,288, Kazanılmamış Primler Karşılığı Net Devam Eden Riskler Karşılığı Net Matematik Karşılıklar Net Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı Net İkramiye ve İndirimler Karşılığı Net Diğer Teknik Karşılıklar Net 17 57,031,987 52,288,766 F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları Ödenecek Diğer Yükümlülükler Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Diğer Borç ve Gider Karşılıkları - - G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 23 20,159,135 19,633, Kıdem Tazminatı Karşılığı 23 20,159,135 19,633, Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - - H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 169, , Ertelenmiş Üretim Komisyonları 169, , Gider Tahakkukları Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler - - I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - - IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 77,947,469 73,025,749 İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 4

8 30 Haziran 2015 Tarihi İtibarıyla Bireysel Bilanço ÖZSERMAYE Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2015 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2014 Dip V- Özsermaye not A- Ödenmiş Sermaye 647,642, ,642, (Nominal) Sermaye 2.13,15 529,147, ,147, Ödenmemiş Sermaye (-) Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 118,495, ,495, Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) Tescili Beklenen Sermaye - - B- Sermaye Yedekleri 15 (52,327,560) (51,741,494) 1- Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Sermayeye Eklenecek Satış Karları Yabancı Para Çevirim Farkları Diğer Sermaye Yedekleri 15 (52,327,560) (51,741,494) C- Kar Yedekleri 589,829, ,963, Yasal Yedekler 15 77,771,040 55,303, Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler ,634, ,083, Özel Fonlar (Yedekler) Finansal Varlıkların Değerlemesi 11,15 (9,164,612) 20,988, Diğer Kar Yedekleri 15 2,588,243 2,588,243 D- Geçmiş Yıllar Karları 12,158,474 11,125, Geçmiş Yıllar Karları 12,158,474 11,125,804 E-Geçmiş Yıllar Zararları (-) Geçmiş Yıllar Zararları - - F-Dönem Net Karı 167,103, ,258, Dönem Net Karı 167,103, ,258, Dönem Net Zararı (-) Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı - - Özsermaye Toplamı 1,364,406,978 1,336,249,916 Özsermaye ve Yükümlülükler Toplamı 4,767,038,093 4,320,553,401 İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 5

9 30 Haziran 2015 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Hesap Dönemine Ait Bireysel Gelir Tablosu Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2015 Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Nisan - 30 Haziran 2015 Yeniden Düzenlenmiş (*) Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2014 Yeniden Düzenlenmiş (*) Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Nisan - 30 Haziran 2014 I-TEKNİK BÖLÜM Dipnot A- Hayat Dışı Teknik Gelir 1,500,878, ,818,116 1,405,296, ,717, Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 1,322,593, ,096,253 1,268,080, ,476, Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17 1,480,488, ,464,853 1,318,669, ,514, Brüt Yazılan Primler 17 1,838,132, ,444,975 1,665,508, ,711, Reasüröre Devredilen Primler 10,17 (316,584,008) (147,563,917) (311,318,131) (143,629,500) SGK ya Aktarılan Primler 10,17 (41,060,606) (23,416,205) (35,520,470) (16,567,466) 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 17,29 (157,211,677) (86,762,348) (48,182,846) 35,534, Kazanılmamış Primler Karşılığı 17 (224,914,037) (111,288,860) (82,095,734) 31,077, Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı 17 60,416,506 18,417,827 31,923,226 6,374, Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı 17 7,285,854 6,108,685 1,989,662 (1,918,133) 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 17,29 (682,918) (606,252) (2,406,923) (2,571,706) Devam Eden Riskler Karşılığı 17,29 (2,833,189) (2,504,150) (3,676,870) 2,440, Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı 2,150,271 1,897,898 1,269,947 (5,012,280) 2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 166,073, ,337, ,544,931 43,550, Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 5,642,349 2,945,643 4,436,746 3,127, Brüt Diğer Teknik Gelirler 5,642,349 2,945,643 4,436,746 3,127, Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri 6,569,322 4,439,193 (765,544) (4,436,477) B- Hayat Dışı Teknik Gider (1,326,704,610) (690,383,320) (1,221,639,561) (614,490,985) 1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17 (963,032,657) (505,354,058) (874,692,224) (441,747,237) 1.1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17,29 (869,918,288) (441,142,512) (764,860,515) (364,956,248) Brüt Ödenen Hasarlar 17 (951,805,664) (488,276,004) (837,182,328) (396,398,447) Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı 10,17 81,887,376 47,133,492 72,321,813 31,442, Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 17,29 (93,114,369) (64,211,546) (109,831,709) (76,790,989) Muallak Hasarlar Karşılığı 17 (144,168,559) (72,383,959) (143,748,260) (90,791,101) Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı 17 51,054,190 8,172,413 33,916,551 14,000, İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (1,097,363) 191,296 2,118,776 1,256, İkramiye ve İndirimler Karşılığı (1,097,363) 191,296 2,118,776 1,256, İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 17,29 (4,743,220) (2,240,334) (3,593,785) (714,586) 4- Faaliyet Giderleri 32 (340,006,055) (174,426,488) (326,276,070) (164,933,442) 5- Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) Matematik Karşılıklar Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı Diğer Teknik Giderler 47 (17,825,315) (8,553,736) (19,196,258) (8,352,455) 6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler (17,825,315) (8,553,736) (19,196,258) (8,352,455) 6.2- Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A B) 174,173, ,434, ,656,607 63,226,710 D- Hayat Teknik Gelir Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) Brüt Yazılan Primler Reasüröre Devredilen Primler Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) Kazanılmamış Primler Karşılığı Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) Devam Eden Riskler Karşılığı Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı Hayat Branşı Yatırım Geliri Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) Brüt Diğer Teknik Gelirler Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (*)2.1.8 no lu dipnotta açıklandığı üzere yeniden düzenlenmiştir İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 6

10 30 Haziran 2015 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Hesap Dönemine Ait Bireysel Gelir Tablosu Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2015 Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Nisan - 30 Haziran 2015 Yeniden Düzenlenmiş (*) Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2014 Yeniden Düzenlenmiş (*) Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Nisan - 30 Haziran 2014 I-TEKNİK BÖLÜM Dipnot E- Hayat Teknik Gider Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) Brüt Ödenen Tazminatlar Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) Muallak Tazminatlar Karşılığı Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) İkramiye ve İndirimler Karşılığı İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı Hayat Matematik Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) Matematik Karşılıklar Aktüeryal Matematik Karşılık Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahipleribe Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karş.) Matematik Karşılığında Reasürör Payı Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahipleribe Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karş.) Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) Faaliyet Giderleri Yatırım Giderleri Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D E) G- Emeklilik Teknik Gelir Fon İşletim Gelirleri Yönetim Gideri Kesintisi Giriş Aidatı Gelirleri Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi Özel Hizmet Gideri Kesintisi Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri Diğer Teknik Gelirler H- Emeklilik Teknik Gideri Fon İşletim Giderleri Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri Faaliyet Giderleri Diğer Teknik Giderler I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G H) (*)2.1.8 no lu dipnotta açıklandığı üzere yeniden düzenlenmiştir İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 7

11 30 Haziran 2015 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Hesap Dönemine Ait Bireysel Gelir Tablosu Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2015 Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Nisan - 30 Haziran 2015 Yeniden Düzenlenmiş (*) Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2014 Yeniden Düzenlenmiş (*) Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Nisan - 30 Haziran 2014 II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM Dipnot C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B) 174,173, ,434, ,656,607 63,226,709 F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E) I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H) J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) 174,173, ,434, ,656,607 63,226,709 K- Yatırım Gelirleri 336,639, ,053, ,298,584 74,665, Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 40,969,330 17,566,404 48,698,971 26,196, Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 361, , Finansal Yatırımların Değerlemesi 69,188,184 35,348,428 54,484,475 30,185, Kambiyo Karları 136,269,089 60,003,051 26,931,087 8,303, İştiraklerden Gelirler 108, ,620 6, Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 68,800,000 68,000,000 64,000, Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 3,831, ,438 1,715, , Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 17,112,006 10,465,304 16,461,740 9,068, Diğer Yatırımlar Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri L- Yatırım Giderleri (310,697,583) (186,221,229) (195,276,751) (72,574,996) 1- Yatırım Yönetim Giderleri Faiz Dahil - - (347,560) 129, Yatırımlar Değer Azalışları Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (3,157,813) (3,157,683) Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (166,073,404) (111,337,027) (133,544,931) (43,550,191) 5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (54,991,710) (21,894,233) (1,261,733) (320,498) 6- Kambiyo Zararları (59,900,071) (35,738,692) (39,530,891) (17,489,689) 7- Amortisman Giderleri (10,440,910) (5,190,708) (8,834,800) (4,518,512) 8- Diğer Yatırım Giderleri (16,133,675) (8,902,886) (11,756,836) (6,825,143) M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar 4,938,784 4,126,549 17,248,568 11,361, Karşılıklar Hesabı 47 (9,421,885) (3,796,785) (3,536,250) (1,078,277) 2- Reeskont Hesabı 47 (506,771) (449,756) 1,408,933 2,298, Özellikli Sigortalar Hesabı 442, , , , Enflasyon Düzeltmesi Hesabı Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı 35 13,361,486 7,513,073 17,536,427 8,746, Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri Diğer Gelir ve Karlar 1,424, ,884 1,067, , Diğer Gider ve Zararlar (270,033) (170,658) (358,628) (134,700) 9- Önceki Yıl Gelir ve Karları , , Önceki Yıl Gider ve Zararları 47 (91,419) (91,419) - - N- Dönem Net Karı veya Zararı 167,103,657 97,660, ,964,560 53,264, Dönem Karı ve Zararı 205,054, ,393, ,927,008 76,678, Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 35 (37,951,051) (16,732,904) (45,962,448) (23,414,113) 3- Dönem Net Kar veya Zararı 167,103,657 97,660, ,964,560 53,264, Enflasyon Düzeltme Hesabı (*)2.1.8 no lu dipnotta açıklandığı üzere yeniden düzenlenmiştir İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 8

12 30 Haziran 2015 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Hesap Dönemine Ait Bireysel Nakit Akış Tablosu A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI Dip not Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2015 Yeniden Düzenlenmiş (*) Sınırlı Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 30 Haziran Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 1,983,933, ,777, Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri - 33,771, Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (1,753,735,833) (1,382,826,738) 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (220,728) (120,346,878) 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit 229,977, ,628, Faiz ödemeleri Gelir vergisi ödemeleri (31,072,272) (25,881,203) 10. Diğer nakit girişleri 659,305 9,862, Diğer nakit çıkışları (21,339,057) (69,568,207) 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 178,225, ,570,868 B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Maddi varlıkların satışı 6 10,070, , Maddi varlıkların iktisabı 6,8 (4,609,653) (214,322,294) 3. Mali varlık iktisabı (694,805,694) (109,748,917) 4. Mali varlıkların satışı 56,075, ,313, Alınan faizler 107,857,194 83,326, Alınan temettüler 68,908,620 64,003, Diğer nakit girişleri 20,943,212 99,527, Diğer nakit çıkışları (14,379,611) (20,549,257) 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (449,940,273) 53,408,072 C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Hisse senedi ihracı Kredilerle ilgili nakit girişleri Finansal kiralama borçları ödemeleri Ödenen temettüler (109,000,000) - 5. Diğer nakit girişleri 99,509, Diğer nakit çıkışları - (44,175,116) 7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (9,490,447) (44,175,116) D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ 4,816, ,792 E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen artış / (azalış) (276,389,489) 216,041,616 F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 14 1,464,650, ,794,925 G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 14 1,188,260,839 1,057,836,541 (*) no lu dipnotta açıklandığı üzere yeniden düzenlenmiştir İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 9

13 30 Haziran 2015 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Hesap Dönemine Ait Bireysel Özkaynak Değişim Tablosu Yeniden Düzenlenmiş (*) Sınırlı Denetimden Geçmiş Özkaynak Değişim Tablosu 30 Haziran 2014 İşletmenin Öz sermaye Yabancı Kendi Enflasyon Para Hisse Varlıklarda Düzeltmesi Çevrim Yasal Statü Sermaye Senetleri Değer Artışı Farkları Farkları Yedekler Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Dip not Net Dönem Karı Toplam I Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 31 Aralık ,991,266 - (34,809,715) 118,495,352-45,247, ,497, ,131,837 20,934,842 1,002,488,668 A Sermaye Artırımı Nakit İç Kaynaklardan B İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri C Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar , , ,266 D Finansal Varlıkların Değerlemesi 11, ,402, ,402,468 E Yabancı Para Çevrim Farkları F Diğer Kazanç ve Kayıplar (762,245) - 952, ,558 G Enflasyon Düzeltme Farkları H Net Dönem Karı ,964, ,964,560 I Yedeklere ve Geçmiş Yıllar Karlarına Transferler ,056, ,075,245 (201,131,837) - - J Dağıtılan Temettü II Dönem Sonu Bakiyesi 30 Haziran ,991,266-8,592, ,495,352-55,303, ,043, ,964,560 22,165,097 1,218,556,520 Geçmiş Yıllar Karları Sınırlı Denetimden Geçmiş Özkaynak Değişim Tablosu 30 Haziran 2015 İşletmenin Öz sermaye Yabancı Kendi Enflasyon Para Hisse Varlıklarda Düzeltmesi Çevrim Yasal Senetleri Değer Artışı Farkları Farkları Yedekler Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Dip not Sermaye Statü Yedekleri Net Dönem Karı Toplam I Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 31 Aralık ,147,564-20,988, ,495,352-55,303, ,929, ,258,890 11,125,804 1,336,249,916 A Sermaye Artırımı Nakit İç Kaynaklardan B İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri C Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar D Finansal Varlıkların Değerlemesi 11, (30,153,127) (30,153,127) E Yabancı Para Çevrim Farkları F Diğer Kazanç ve Kayıplar (826,138) - 1,032, ,532 G Enflasyon Düzeltme Farkları H Net Dönem Karı ,103, ,103,657 I Yedeklere ve Geçmiş Yıllar Karlarına Transferler ,467, ,791,684 (175,258,890) - - J Dağıtılan Temettü (109,000,000) - (109,000,000) II Dönem Sonu Bakiyesi 30 Haziran ,147,564 - (9,164,612) 118,495,352-77,771, ,895, ,103,657 12,158,474 1,364,406,978 (*)2.1.8 no lu dipnotta açıklandığı üzere yeniden düzenlenmiştir Geçmiş Yıllar Karları İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 10

14 1 Genel bilgiler 1.1 Ana şirketin adı ve grubun son sahibi 1923 yılında İstanbul da kurulmuş olan Allianz Sigorta Anonim Şirketi ( Şirket ), daha önce Şark Sigorta Türk Anonim Şirketi olan şirket unvanını, 28 Temmuz 1998 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulu nda alınan karar uyarınca Koç Allianz Sigorta Anonim Şirketi olarak değiştirmiştir. Şirket in 31 Aralık 2007 itibarıyla sermayedarlarından Koç Holding Anonim Şirketi ve Temel Ticaret ve Yatırım Anonim Şirketi, Şirket sermayesinin toplam %47.09 unu temsil eden 94,179,000 TL nominal değerdeki hisse senedini, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ( Hazine Müsteşarlığı ) ve Rekabet Kurumu nun onayına ve Şirket Yönetim Kurulu nun 21 Temmuz 2008 tarih ve 2008/13 sayılı kararına istinaden, Allianz SE ye 247,576,782 Avro bedelle satış yoluyla devretmiştir. Şirket in 22 Eylül 2008 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, Koç Allianz Sigorta Anonim Şirketi olan ticari unvanının Allianz Sigorta Anonim Şirketi olarak değiştirilmesine ve bu amaçla ana sözleşmenin ilgili maddelerinin izin verilen tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesine karar verilmiştir. Bu karar İstanbul Ticaret Memurluğu tarafından 7 Ekim 2008 tarihinde tescil edilmiştir. Hazine Müsteşarlığı nın 4 Mayıs 2010 tarihli onayı ve Şirket Yönetim Kurulu nun 11 Mayıs 2010 tarihli, 2010/14 sayılı kararı doğrultusunda, Allianz SE nin sahip olduğu, Şirket sermayesinin toplam %84.18 ini temsil eden 168,280,000 nominal değerde hisse senedinin Allianz Europe B.V. ye devri 2010 yılı içerisinde gerçekleştirilmiştir. 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla, Şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı hakimiyeti söz konusu olan sermaye grubu Allianz SE ve Allianz Europe B.V. dir. 19 Eylül 2014 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, Şirket in T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı nın 25 Temmuz 2014 tarihli ve /24251 sayılı izni çerçevesinde Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi nin devir alınmak suretiyle ile birleşmesinin ardından, Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirket nin tüzel kişiliği sona ermiştir. Şirket in devir almak suretiyle birleşme işlemlerini tamamladığı Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi nin %93,94 ini temsil eden 95,815,146 nominal değerde hisse senedi Şirket in ana ortağı olan Allianz SE tarafından Yapı Kredi Bankası ndan 12 Temmuz 2013 tarihinde satın alınmıştır. 1.2 Kuruluşun ikametgahı ve yasal yapısı, şirket olarak oluştuğu ülke ve kayıtlı büronun adresi (veya eğer kayıtlı büronun olduğu yerden farklıysa, faaliyetin sürdürüldüğü esas yer) Şirket Türkiye de tescil edilmiş olup, Anonim Şirket statüsünde faaliyet göstermektedir. Şirket Genel Müdürlüğü Bağlarbaşı Kısıklı Cad. No:13 Altunizade Üsküdar İstanbul adresinde yer almaktadır. Genel Müdürlük haricinde Şirket in İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Malatya, Samsun, Denizli ve Kocaeli nde, bölge müdürlüğü, irtibat bürosu ve şube statüsünde olmak üzere toplam 12 temsilciliği bulunmaktadır. 1.3 İşletmenin fiili faaliyet konusu Şirket, yangın, nakliyat, kaza, mühendislik, motorlu araç mali mesuliyet, ferdi kaza, sağlık, tarım, kredi ve hukuksal koruma olmak üzere hayat dışı sigortacılığın hemen hemen bütün branşlarında faaliyet göstermektedir. 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla Şirket, 3,948 yetkili ve 4 yetkisiz (31 Aralık 2014: 3,952 yetkili ve 3 yetkisiz) olmak üzere toplam 3,942 acente (31 Aralık 2014: 3,955 acente) ile çalışmaktadır. 11

15 1 Genel bilgiler (devamı) 1.4 Kuruluşun faaliyetlerinin ve esas çalışma alanlarının niteliklerinin açıklanması Şirket faaliyetlerini, 14 Haziran 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ( Sigortacılık Kanunu ) ve bu kanuna dayanılarak Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan diğer yönetmelik ve düzenlemeler çerçevesinde yürütmekte olup; yukarıda 1.3 İşletmenin fiili faaliyet konusu notunda belirtilen sigortacılık branşlarında faaliyetlerini sürdürmektedir. 1.5 Kategorileri itibarıyla dönem içinde çalışan personelin ortalama sayısı Kategorileri itibarıyla dönem içinde çalışan personelin ortalama sayısı aşağıdaki gibidir: 30 Haziran Aralık 2014 Üst düzey yöneticiler Diğer personel 1,564 1,501 Toplam 1,587 1, Üst yönetime sağlanan ücret ve benzeri menfaatler 30 Haziran 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 3,374,586 TL dir (30 Haziran 2014: 2,857,767 TL). 1.7 Finansal tablolarda; yatırım gelirlerinin ve faaliyet giderlerinin (personel, yönetim, araştırma geliştirme, pazarlama ve satış, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler ile diğer faaliyet giderleri) dağıtımında kullanılan anahtarlar Şirketlerce hazırlanacak olan finansal tablolarda kullanılan anahtara ilişkin usul ve esaslar, Hazine Müsteşarlığı tarafından 4 Ocak 2008 tarih ve 2008/1 sayılı Sigortacılık Hesap Planı Çerçevesinde Hazırlanmakta Olan Finansal Tablolarda Kullanılan Anahtarların Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge çerçevesinde belirlenmiştir. Söz konusu genelge uyarınca şirketler, Hazine Müsteşarlığı tarafından önerilen yöntem veya Hazine Müsteşarlığı ndan onay alınması şartı ile kendi belirleyecekleri bir yöntem ile teknik bölüm faaliyet giderlerini, sigorta bölümlerine dağıtabilirler. Bu çerçevede Şirket, Hazine Müsteşarlığı ndan aldığı onay ile teknik bölüm faaliyet giderlerini Aktivite Bazlı Maliyetlendirme Sistemi ile sigorta bölümlerine dağıtmaktadır. Bu sistem direkt maliyetlerin doğrudan, diğer maliyetlerin ise çeşitli değişkenlere göre (kullanılan alan, kişi, poliçe, teklif ve sigortalı adedi) dağıtılmasını öngörmektedir. Hayat dışı teknik karşılıkları karşılayan varlıkların yatırıma yönlendirilmesinden elde edilen tüm gelirler, teknik olmayan bölümden teknik bölüme aktarılmakta, diğer yatırım gelirleri ise teknik olmayan bölüm altında sınıflandırılmaktadır. Yine bir Grup şirketi olan, aynı zamanda sermayesinde sahip olduğu %2 oranındaki pay ile Şirket in iştirakleri arasında gösterdiği Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi ile fiziki alan paylaşımı ve ortak personel kullanımı gibi sebeplerden dolayı direk olarak ayrıştırılamayan bazı ortak masraflar oluşmaktadır. Bu tür ortak masraflar, Şirket ile Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi ve Allianz Yaşam ve Emeklilik Anonim Şirketi arasında imzalanmış olunan ortak masrafların aralarında paylaşımına ilişkin esasların belirlenmesine yönelik sözleşme çerçevesinde ayrıştırılmaktadır. Bu sözleşme uyarınca taraflar ortak fonksiyon ve faaliyetleri nedeniyle katlanmış oldukları masrafları yine Aktivite Bazlı Maliyetlendirme Sistemini esas alarak aralarında paylaşmaktadır. 12

16 1 Genel bilgiler (devamı) 1.8 Finansal tabloların tek bir şirket mi yoksa şirketler grubunu mu içerdiği Bireysel finansal tablolar tek bir şirketi (Allianz Sigorta Anonim Şirketi) içermektedir. Şirket in, 31 Aralık 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ çerçevesinde hazırlayacağı konsolide finansal tabloları ayrıca yayımlanacaktır. 1.9 Raporlayan işletmenin adı veya diğer kimlik bilgileri ve bu bilgide önceki raporlama dönemi sonundan beri olan değişiklikler Şirket in Ticaret Unvanı Şirket in Genel Müdürlüğü nün Adresi Şirket in elektronik site adresi : Allianz Sigorta Anonim Şirketi : Bağlarbaşı Kısıklı Cad., No:13 Altunizade Üsküdar/İstanbul : Yukarıda sunulan bilgilerde raporlama dönemi sonundan itibaren herhangi bir değişiklik olmamıştır Raporlama döneminden sonraki olaylar Raporlama döneminden sonraki olaylara ilişkin açıklamalar Not 46 Raporlama döneminden sonra ortaya çıkan olaylar notunda detaylı olarak sunulmuştur. 13

17 2 Önemli muhasebe politikalarının özeti 2.1 Hazırlık esasları Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan temeller ve kullanılan özel muhasebe politikalarıyla ilgili bilgiler Şirket, finansal tablolarını, Sigortacılık Kanunu nun 18 inci maddesine dayanılarak Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince yürürlükte bulunan düzenlemeler çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları ( TMS ), Türkiye Finansal Raporlama Standartları ( TFRS ) ve Hazine Müsteşarlığı tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, açıklama ve genelgelere (tümü Raporlama Standartları ) uygun olarak hazırlamaktadır. Hazine Müsteşarlığı, TFRS 4 Sigorta sözleşmeleri standardının, 25 Mart 2006 tarihinde yürürlüğe girmiş olmakla birlikte, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu nun sigorta sözleşmelerine ilişkin projesinin ikinci bölümü henüz tamamlanmadığı için bu aşamada uygulanmayacağı belirtilmiş, bu kapsamda 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu çerçevesinde çıkarılan, 28 Temmuz 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olan değişikler sonrası Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik ( Teknik Karşılıklar Yönetmeliği ) ve sonrasında bu yönetmeliğe istinaden açıklama ve düzenlemelerin olduğu bir takım genelge ve sektör duyuruları yayımlanmıştır. Bu yönetmelik, genelge ve sektör duyuruları ile getirilen düzenlemelere ilişkin uygulanan muhasebe politikaları ileriki bölümlerde her biri kendi başlığı altında özetlenmiştir. Bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve iştiraklerin muhasebeleştirilmesi hususu, 31 Aralık 2008 tarih ve sayılı (4. Mükerrer) Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ yayımlanarak söz konusu tebliğde ön görülen tarihler itibarıyla konsolidasyon esasları yürürlüğe konulmuştur. Hazine Müsteşarlığı nın 12 Ağustos 2008 tarihli 2008/36 sayılı Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Bağlı Ortaklık, Birlikte Kontrol Edilen Ortaklık ve İştiraklerdeki Yatırımlarının Bireysel Finansal Tablolarına Yansıtılmasına İlişkin Sektör Duyurusu nda, bireysel finansal tablo hazırlanması sırasında bağlı ortaklıktaki yatırımların TMS 27 nin 10 uncu maddesinde belirtilen maliyet yöntemine veya TMS 39 a veya TMS 28 de tanımlanan özkaynak yöntemine göre muhasebesinin mümkün olduğu belirtilmiştir. Söz konusu duyurulara paralel olarak, Şirket raporlama dönemi itibarıyla bağlı ortaklığını, varsa değer düşüklüğü ile ilgili karşılıkları ayırmak suretiyle, maliyet yöntemine göre muhasebeleştirmiştir. 18 Nisan 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ ve Hazine Müsteşarlığı nın 31 Mayıs 2012 tarihli Yeni Hesap Kodları ile Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Sektör Duyurusu ile finansal tabloların önceki dönemlerle ve diğer şirketlerin finansal tabloları ile karşılaştırılmasını teminen, şirketlerin hazırlayacakları finansal tabloların şekil ve içeriği düzenlenmiştir. 14

18 2 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) 2.1 Hazırlık esasları (devamı) Finansal tabloların anlaşılması için uygun olan diğer muhasebe politikaları Hiperenflasyonist ülkelerde muhasebeleştirme Türkiye de faaliyet gösteren şirketlerin finansal tabloları 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama ya uygun olarak, TL nin genel satın alım gücündeki değişmeler nedeniyle yapılan düzeltmeleri yansıtacak şekilde ifade edilmiştir. TMS 29, yüksek enflasyonlu ekonomilerin para birimi ile hazırlanan finansal tabloların raporlama dönemi sonundaki ölçüm biriminden gösterilmesini ve önceki dönemlere ait bakiyelerin de aynı birimden gösterilmesini öngörmektedir. Diğer muhasebe politikaları Diğer muhasebe politikalarına ilişkin bilgiler, yukarıda Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan temeller ve kullanılan özel muhasebe politikalarıyla ilgili bilgiler kısmında ve bu raporun müteakip bölümlerinde her biri kendi başlığı altında açıklanmıştır Geçerli ve raporlama para birimi İlişikteki finansal tablolar, Şirket in geçerli para birimi olan TL cinsinden sunulmuştur Finansal tablolarda sunulan tutarların yuvarlanma derecesi TL olarak verilen finansal bilgiler, en yakın tam TL değerine yuvarlanarak gösterilmiştir Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan ölçüm temeli Finansal tablolar, güvenilir ölçümü mümkün olması durumunda gerçeğe uygun değerleri ile ölçülen alımsatım amaçlı finansal varlıklar, satılmaya hazır finansal varlıklar, yatırım amaçlı gayrimenkuller ve kullanım amaçlı gayrimenkuller ile bazı iştirakler hariç yüksek enflasyon döneminin sona erdiği tarih kabul edilen 31 Aralık 2004 tarihine kadar enflasyon muhasebesinin etkilerine göre düzeltilmiş tarihi maliyet esasına göre hazırlanmıştır Muhasebe politikalarındaki değişiklikler Cari dönemde muhasebe politikalarında yapılan herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler Cari dönemde muhasebe tahminlerinde yapılan herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Muhasebe tahminlerine ilişkin diğer açıklamalar ise 3 Önemli muhasebe tahminleri ve hükümleri notunda verilmiştir. 15

19 2 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) Karşılaştırmalı bilgiler Şirket in 19 Eylül 2014 tarihinde devir almak suretiyle Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi ile birleşmesinin ortak kontrole tabi işletme birleşmesi olması nedeniyle, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu nun sayılı Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına Yönelik İlke Kararı uyarınca hakların birleştirilmesi yöntemi uygulanmış ve ortak kontrolün oluştuğu tarihe yakın ve uygulanabilir olması nedeniyle 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla birleşme gerçekleşmiş gibi 31 Aralık 2013 tarihli finansal tablolar düzeltilmiş ve karşılaştırmalı olarak 31 Aralık 2014 finansal raporunda sunulmuştur. Cari dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlaması açısından karşılaştırmalı bilgiler, gerekli görüldüğünde ise yeniden sınıflandırılmıştır. Bu düzeltme ve sınıflandırmaların 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan bireysel finansal tablolara etkileri aşağıdaki tablolarda özetlenmiştir. Raporlanan Yeniden Düzenlenen Gelir Tablosu Allianz Sigorta A.Ş. 30 Haziran 2014 Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 30 Haziran 2014 Sınıflama ve netleme etkisi Allianz Sigorta A.Ş. 30 Haziran 2014 Hayat Dışı Teknik Gelir 854,885, ,410,478-1,405,296,168 Hayat Dışı Teknik Gider (751,505,997) (470,133,564) - (1,221,639,561) Yatırım Gelirleri 92,145, ,153, ,298,584 Yatırım Giderleri (95,518,777) (99,757,974) - (195,276,751) Diğer ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar 8,537,534 8,711,034-17,248,568 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (29,684,889) (16,277,559) - (45,962,448) Dönem Net Karı veya Zararı 78,859,047 93,105, ,964,560 Raporlanan Yeniden Düzenlenen Nakit Akış Tablosu Allianz Sigorta A.Ş. 30 Haziran 2014 Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 30 Haziran 2014 Sınıflama ve netleme etkisi Allianz Sigorta A.Ş. 30 Haziran 2014 Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit 146,419,001 60,151, ,570,868 Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 25,272,399 28,135,673-53,408,072 Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit (44,175,116) - - (44,175,116) Kur Farklarının Nakit ve Nakit Benzerlerine Olan Etkisi - 237, ,792 Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Artış 127,516,284 88,525, ,041,616 Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri 552,836, ,958, ,794,926 Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri 680,352, ,483,844-1,057,836,541 16

20 2 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) 2.2 Konsolidasyon Hazine Müsteşarlığı tarafından 31 Aralık 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ ( Konsolidasyon Tebliği ) ile sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin; 31 Mart 2009 tarihinden itibaren konsolide finansal tablo yayımlaması istenmektedir. Hazine Müsteşarlığı nın 12 Ağustos 2008 tarih 2008/37 sayılı Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Bağlı Ortaklık, Birlikte Kontrol Edilen Ortaklık ve İştiraklerdeki Yatırımlarının Bireysel Finansal Tablolarına Yansıtılmasına İlişkin Sektör Duyurusu nda, bireysel finansal tablo hazırlanması sırasında bağlı ortaklık ve iştiraklerindeki yatırımların TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar standardının 10 uncu paragrafında belirtilen maliyet yöntemine veya TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardına veya TMS 28 de tanımlanan özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilmesinin mümkün olduğu belirtilmektedir. Söz konusu duyurulara paralel olarak, Şirket raporlama dönemi sonu itibarıyla bağlı ortaklığını, varsa değer düşüklüğü ile ilgili karşılıkları ayırmak suretiyle, maliyet yöntemine göre muhasebeleştirmiştir. Şirket in bağlı ortaklığı konumundaki Magdeburger Sigorta A.Ş., Konsolidasyon Tebliği nde öngörülen istisna çerçevesinde; söz konusu bağlı ortaklığın aktif toplamının Şirket in aktif toplamının yüzde birinden az olması dolayısıyla konsolidasyon kapsamı dışında bırakılmış ve 30 Haziran 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla elde etme maliyetinden kayıtlara yansıtılmıştır. Şirket in diğer bağlı ortaklıkları konumunda olan Allianz Yaşam ve Emeklilik Anonim Şirketi ve Beykoz Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm San. Tic. A.Ş. nin de dahil edilceği, 30 Haziran 2015 tarihi itibari ile hazırlanan konsolide finansal tablolarını da ayrıca yayımlayacaktır 2.3 Bölüm raporlaması Bir faaliyet bölümü, Şirket in faaliyet gösterdiği iş alanlarının, diğer faaliyet bölümleri ile yapılan işlemlerden doğan hasılat ve harcamalar dahil, hasılat elde eden ve harcama yapabilen ve Yönetim Kurulu (karar almaya yetkili mercii olarak) tarafından faaliyet sonuçları düzenli bir şekilde gözden geçirilen, performansı ölçülen ve finansal bilgileri ayırt edilebilen bir parçasıdır. Şirket in faaliyet gösterdiği ana coğrafi alan Türkiye olduğu için coğrafi bölümlere göre raporlama ve sadece tek bir raporlanabilir bölüm olarak takip edilen hayat dışı sigortacılık alanında faaliyet gösterdiği için faaliyet alanı bölümlerine göre raporlama sunulmamıştır. 2.4 Yabancı para karşılıkları İşlemler, Şirket in geçerli para birimi olan TL olarak kaydedilmektedir. Yabancı para cinsinden gerçekleştirilen işlemler, işlemlerin gerçekleştirildiği tarihlerdeki geçerli olan kurlardan kaydedilmektedir. Raporlama dönemi sonu itibarıyla, yabancı para cinsinden olan parasal varlık ve yükümlülükler, raporlama dönemi sonundaki kurlardan TL ye çevrilmekte ve çevrim sonucu oluşan çevrim farkları satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değer değişimleri üzerinden oluşan kur farkları hariç, sonucun pozitif veya negatif olmasına göre ilişikteki finansal tablolarda kambiyo karları ve kambiyo zararları hesaplarına yansıtılmaktadır. Yabancı para cinsinden satılmaya hazır finansal varlıkların itfa edilmiş maliyet bedelleri üzerinden oluşan kur farkları kar/zarar hesaplarında muhasebeleştirilirken, gerçekleşmemiş kazanç ve kayıplar üzerinden hesaplanan kur farkları özkaynak hesaplarında finansal varlıkların değerlemesi hesabında muhasebeleştirilmektedir. 17

Allianz Yaşam ve Emeklilik Anonim Şirketi (Eski adıyla Yapı Kredi Emeklilik A.Ş.)

Allianz Yaşam ve Emeklilik Anonim Şirketi (Eski adıyla Yapı Kredi Emeklilik A.Ş.) (Eski adıyla Yapı Kredi Emeklilik A.Ş.) 30 Eylül 2014 Tarihi İtibarıyla Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Bu rapor 79 sayfa finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. 30 Eylül 2014 Tarihi İtibarıyla

Detaylı

Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi

Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu 18 Temmuz 2011 Bu rapor 85 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır.

Detaylı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları 31 Mayıs 2013 Bu rapor 66 sayfa

Detaylı

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar Bu rapor 59 sayfa finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. 30 Eylül 2014 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan

Detaylı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları 31 Ekim 2014 Bu rapor 66 sayfa finansal tablo ve dipnotlarından

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

HDI Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar

HDI Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Cari Dönem Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 2013 A- Nakit ve

Detaylı

Ergo Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Tablolar ve Dip Notlar

Ergo Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Tablolar ve Dip Notlar Ergo Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 Mart 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Tablolar ve Dip Notlar 30 Nisan 2012 Bu rapor 72 sayfa finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır 31 Mart 2012 Tarihi

Detaylı

Ray Sigorta Anonim Şirketi. 31Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Ray Sigorta Anonim Şirketi. 31Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotlar 31Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotlar İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-5 GELİR TABLOSU... 6-7-8 NAKİT AKIM TABLOSU... 9 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU... 10 FİNANSAL

Detaylı

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2012 Tarihi İtibariyle Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2012 Tarihi İtibariyle Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar 31 Mart 2012 Tarihi İtibariyle Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar 4 Nisan 2012 Bu rapor 48 sayfa finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. 31 Mart 2012 Tarihi İtibarıyla Konsolide

Detaylı

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Bu rapor 57 sayfa finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 30 Haziran 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 30 Haziran 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2014 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2013 I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1 2 Finansal rapora ilişkin

Detaylı

Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlar

Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlar Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlar İçindekiler Sayfa Ara dönem bilanço 1-5 Ara dönem gelir tablosu 6-8 Ara dönem nakit akış

Detaylı

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Tarihi Đtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Bağımsız

Detaylı

AIG SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

AIG SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI...

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR...

Detaylı

AXA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

AXA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI...

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

AVİVA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE DÜZENLENEN FİNANSAL RAPORA İLİŞKİN BEYANIMIZ İlişikte

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR...

Detaylı

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2015 itibarıyla konsolide olmayan finansal tablolar ve dipnotlar

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2015 itibarıyla konsolide olmayan finansal tablolar ve dipnotlar Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2015 itibarıyla konsolide olmayan finansal tablolar ve dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilanço 3-7 Konsolide Olmayan Gelir Tablosu 8-9

Detaylı

ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR...

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2009 TARİHİ İTİBARİYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2009 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN DÖNEM SONU

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA A.Ş.

DUBAİ STARR SİGORTA A.Ş. DUBAİ STARR SİGORTA A.Ş. FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İçindekiler Bilanço 1 Gelir Tablosu.. 6 Nakit Akım Tablosu... 9 Özsermaye Değişim Tablosu. 10 Dipnotlar 11 30 EYLÜL 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ

Detaylı

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARİYLE DÜZENLENEN BİLANÇO VE GELİR TABLOSUNA İLİŞKİN ŞİRKET BEYANI İlişikte

Detaylı

İçindekiler Sayfa Finansal tablolar hakkında sınırlı denetim raporu 1-2 Bilanço 3-7 Gelir tablosu 8-9 Nakit akış tablosu 10 Özsermaye değişim tablosu

İçindekiler Sayfa Finansal tablolar hakkında sınırlı denetim raporu 1-2 Bilanço 3-7 Gelir tablosu 8-9 Nakit akış tablosu 10 Özsermaye değişim tablosu İçindekiler Sayfa Finansal tablolar hakkında sınırlı denetim raporu 1-2 Bilanço 3-7 Gelir tablosu 8-9 Nakit akış tablosu 10 Özsermaye değişim tablosu 11 Finansal tablolara ilişkin dipnotlar 12-78 ayrıntılı

Detaylı

EUREKO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

EUREKO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI...

Detaylı

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI...

Detaylı

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT SİGORTA A.Ş. 31/12/2014 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız Bağımsız Denetimden

Detaylı