ETSUN ENTEGRE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ETSUN ENTEGRE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 ETSUN ENTEGRE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 : Aşağıda adları,soyadları,açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketleri ani suretle kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur. 1- T.C uyruklu İbrahim Halil Konyar Gültepe Mah.4.Sok.No:405 Çankaya/Ankara 2- T.C uyruklu Rafet Budak Spor Cad.63/2 Beşiktaş/İstanbul 3- T.C uyruklu Ahmet Yuça Rüstem Gedik Köyü Bulanık/Muş 4- T.C uyruklu Mehmet Emin Yuça Rüstem Gedik Köyü Bulanık/Muş 5- T.C uyruklu Abdullah Çelik Rüstem Gedik Köyü Bulanık/Muş Şirketin Ünvanı Madde 2 : Şirketin ünvanı ETSUN ENTEGRE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ dir. Amaç ve Konusu Madde 3 : Memleketimizde bitkisel hayvancılık su ürünleri ve ormancılık çalışmalarıyla elde edilen tarım ürünlerinin bitki örtüsünde bulunan metal sanayi ürünlerinin ve imalat sektöründe üretilen sınayi mamüllerin özellikle dış pazarlarda değerlendirilmesi ve dolasıyla memleketimiz ekonomisine sağlayacağı dövizlerle katkılı olması bu çalışmaların teminatı yönünden uluslararası nakliye çalışmaları yapılması şirketin gayesi olup şirket bu gayesine ulaşmak için aşağıda yazılı konularda çalışacaktır. A- Tarım sektöründe yer alan çalışma konularından. a - Bitkisel üretim konusunda, I - Hububat türlerinin, II - Bakliyat türlerinin, III - Yaş meyve ve sebze türlerinin, IV - Yağlı tohumların, b - Hayvancılık konusunda, I -Büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanlarının, II -Taze veya dondurulmuş et ürünlerinin, III -Sakatat türlerinin,

2 IV - Deri ve yün gibi yan ürünlerinin, c - Su ürünleri konusunda, I -Taze veya dondurulmuş balık türlerinin d - Orman ürünleri konusunda, I - Kekik, adaçayı, defne, kimyon, ile endüstriyel işleme tabii tutulmuş türlerini, e - Bitki örtüsü konusunda, 1 - Kekik, adaçayı, defne, kimyon, sumak gibi, Yurt dışı veya yurt içi pazarlarda pazarlamaları için temizleme kalibre etme bazı ürünler için gerekli olan dondurma veya soğuk muhafaza koşullarını uygulama konserve etme kurutma gibi gerekli işlemlere tabi tutulmuş ve gerekli ambalaj malzemeleri ile ambalajlanmış veya ambalajlanmamış halde değerlendirilmelerinin sağlanması. B - Metal sanayi ürünleri olan her tür demir, çelik, bakır, aliminyum kalay, kurşun dan imal olunmuş mamüllerin yurt dışı ve yurt içi pazarlarda pazarlanması. C - İmalat sektörünün bir dalı olan gıda sanayinin imalat kapsamında olan meyve suları veya konsantreleri, süt ve sütlü mamüller, likit yağlar, margarinler, çikolata ve çikolatalı mamüller ve büsküviler hazır çorbalar, bulgur nişasta, buğday, pirinç, mısır unları, pekmez gibi mamüllerin yurt dışı ve yurt içi pazarlarada pazarlanması ve aynı çalışmalar içinde olarak su ve maden suyunun ve balın dış pazarlarda değerlendirilmesi. D - Gıda sanayinin artıkları olan maddelerinde dış pazarlarda pazarlanması. E - Şirketin çalışma konularında yer alan gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı pazarlarda pazarlanması gerekli olan bu ürünlerle ilgili nakil işlemlerinin teminatı için gerekli kara, hava ve deniz nakliyatı işlerinin yapılması, bu faaliyetler için gerekli araçların satın alınması veya kiralanması. F - Bu çalışmaların gerektireceği tüm ambalaj malzemelerinin yurt dışı veya yurt içi pazarlarda pazarlanması. G - Yukarıda yer almış konularda tüm ticari çalışmalar beraberliğinde ihtiyaç duyulduğunda bu çalışma konuları için gerekli tesislerin kurulması ve bu kuruluşlar için menkul ve gayrimenkullerin satın alınması veya kiralanması veya onlar adına işletilmesi yurt dışında temini zorunlu olan ekipmanların ithal olunması keza bu tesislerin işletme dönemlerindeki ihtiyaçlarınında gerektiğinde yurt dışından ithal edilmesi. H - Bu çalışma konularıyla ilgili olarak ihtira beratlarını lisans elameti farika patent know-how royalt anlaşmalarının yapılması veya bu hakların satın alınması veya kiralanması şirkete intikal etmiş olan bu hakların gerektiğinde satılması veya kiraya verilmesi. I - Şirket konularında olmak üzere yurt içindeki ve yurt dışındaki firmalara mümessillik, acentelik, distibütörlük anlaşmalarının yapılması.

3 J - Şirketin gaye ve konuları uygunluğunda olmak şartıyla yabancı sermayede dahil olmak üzere hakiki ve hükmi şahıslarla şirketler kurulması, kurulmuş şirketlere iştirak olunması ve aracı olmamak üzere hisse senetleri aracılık yapmamak kaydıyla tahviller ve diğer menkul kıymetlerin satın alınması ve satılması bu değerlerin rehin sureti ile teminat gösterilmesi. K - Türkiye Cumhuriyeti hudutları içinde ve ecnebi memleketlerde her nevi hayat, maluliyet ve hastalık sigortaları ile yangın, kaza, nakliyat, tekne, inşaat, montaj, makina kırılması, inşaat sigortaları ile ilgili bondlar, sigorta teminat mektupları, uçak, elektronik makinaların uğrayacağı rizikolar her nevi kar kaybı kredi sigortaları ve zirai sigortalarla Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre memnu bulunmayan sair bilcümle sigorta nev ileri ve her türlü mükerrer sigorta muameleleri yapmak üzere acentelik yapmak. L - Yukarıda gösterilen işleri veya bunlardan bir kısmını doğrudan doğruya kendi nam ve hesabına alarak veya diğer yerli veya ecnebişirketlerle müşterek jeran coasürör ve sair sıfatlarlada yapmak. M - Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat işleri, arazi ve arsa alım, satımı, konut işyeri, otel, konaklama ve bilumum turizm tesisler,hizmet binaları, sanayi tesisleri, alt yapı tesislerinin kat karşılığı inşaat ve diğer inşaat eserlerinin yapımı, preje, etüd, kontrol, danışmanlık ve değerleme hizmetlerinin yapılması. N - Yurt içinde ve yurt dışında bilumum inşaat taahhüdü, yol, köprü, baraj, gölet, sulama kanalları gibi her türlü inşaat işleri ile alt yapılarını yapmak. O - Yurt içinde ve yurt dışında turizmle ilgili ihalelere girmek, turizm yatırımları yapmak, sahilde bina inşa etmek, otel, motel, mokamp, kamping, tatil köyü, yüzme havuzu, turistik alanlar, işletmeler, yapılar, parklar, bahçeler, inşa etmek, kiraya vermek, turizm acentaları kurmak. Ö - Bilumum inşaat malzemeleri alımı, satımı, imalatı, ithali ve ihracı. P - Yurt içinden ve yurt dışından ham petrol her türlü petrol ürünleri ham ve mamül madeni yağlar baz yağlar rafineri yan ürünleri ve akaryakıt temin etmek ithalatı ihracatı transit ticareti ve toptan ticaretini yapmak dağıtımını tanzim etmek depolamak ayrıca petrol bayiliği yapmak. Her türlü madeni yağ ve gres ile bunların yan ürünlerini üretmek harmanlak üretim ve harmanlama için gerekli tesisleri kurmak toptan satışını ithalini ihracını yapmak madeni yağ ve gres üretimi için gerekli maddeleri imal ve ithal etmek antifiriz oto ve sanayi deterjanı gibi destek ürünleri üretmek ve toptan satmak. Akaryakıt ve madeni yağın depolanması ve nakli için gerekli tarık her türlü kap kara nakil vasıtası ve akaryakıtın üretim noktalarından şirket depolanma ve şirket depoları arasında nakil için gerekli deniz vasıtası ile tesisat ve techizatı inşa ve imal etmek, ettirmek, satın almak, kiralamak ve gerektiğinde bunları kiraya vermek ve satmak. Yukarıda belirtilen üretim ve imalat faaliyetleri proje bazında yabancı sermaye genel müdürlüğünden izin alınmak koşuluyla gerçekleştirilecektir. R - Toplu yerleşim projeleri, fabrika, hastane, konut gibi yapı projeleri, mimari dekorasyon işleri, elektrik, inşaat, elektronik makina ve tesisat projelerinin hazırlanması, bu projelerin gerektirdiği mühendislik işlemlerinin yapılması, taahhüdü, müşavirliği ve kontrolörlüğünü yapmak.

4 S - Bilumum oto yedek parça alım satım, pazarlama, ithalini ve ihracını yapmak. Ş - Her türlü giyim ve konfeksiyon eşyaları imali ihracatı ve ithalatını yapmak. T - Yukarıda yazılı tüm konuların gerçekleşmesi çalışmalarında şirketin ihtiyacı olan menkul, gayrimenkul, bina, arsa, tesis alınması, satılması, varlıkları üzerinde ipotekler vesair aynı haklar tesis olunması veya başkalarına ait gayrimenkuller içinde ipotekler kabul edilmesi ve bu ipoteklerin pek i yurt içindeki veya yurt dışındaki bankalardan veya finansman kuruluşlarından zaman ve miktara bağlı olmaksızın yatırım ve işletme ihtiyacı için teminatlı veya teminatsız borç alınması veya borç verilmesi Şirket Yönetim Kurulunun alacağı karar altında gerçekleştirir. Şirket yukarıda belirtilen konuların dışında başka bir işle iştigal etmek isterse Yönetim Kurulu Kararına istinaden Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gerekli ön izin almak ve Genel Kurul tasvibine sunularak şirket ana mukavelesinde tadilat yapmak suretiyle yeni işlerle iştigal edebilir. Şirketin Merkez ve Şubeleri Madde 4 : Şirketin merkezi Ankara dır. Şirket Ticaret Bakanlığına haber vermek koşulu ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve bürolar açabilir. Şirketin süresi Madde 5 : Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere 99 yıldır. Bu süre Ticaret Bakanlığından izin almak ve ana sözleşme değiştirmek suretiyle azaltılıp kısaltılabilir. Şirketin Sermayesi Madde 6 : Şirketin sermayesi (Yirmibirmilyon) TL dir. Bu sermaye her biri 1.-(Bir) TL kıymetinde (Yirmibirmilyon) adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır. Bunun; hisse karşılığı TL. si Marjan GOZAL hisse karşılığı TL. si Maryam GOZAL a aittir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan ,- TL sermayenin, ,24 TL.si olağanüstü ihtiyatlardan, ,76 TL.si 2012 yılında yapılan Gayrimenkul satışlarından elde edilen ,01 TL kârın %75 inden oluşan özel fondan karşılanmıştır. Olağanüstü ihtiyatlar ve Özel fon YMM. Abdulvahap ŞENYURT un raporu ile tespit edilecektir. Yönetim Kurulu Madde 7 :

5 Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek bir veya daha fazla üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulunun Süresi Madde 8 : Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilir. İlk yönetim kurulu üyeleri bir yıl için seçilmişlerdir. Seçim süresi sona ermiş yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu Toplantıları Madde 9 : Yönetim kurulu şirket işleri ve işlemleri lüzum gördükçe toplanır. Ancak en az yılda bir defa toplanması gerekir. Şirket İlzam Madde 10 : Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi Madde 11 : Yönetim kurulu şirket işlerinin yürütülmesi ve şirketi ilzam konusunda kendi veya dışarıdan atayacakları Murahhas aza, Genel Müdür, müdür veya müdürlere bırakabilir. Şirketi ilzama ait imza yetkisi vardır. Yönetim Kurulunun Ücreti Madde 12 : Yönetim kurulu başkana ve üyelerinin ücreti yönetim kurulunca tespit edilmiştir. Murakıplar Madde 13 : Genel kurul gerek hissedarlar arasında gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir murakıp seçer. Bunların sayısı beşi geçmez ilk murakıp olarak: Kurucu ortak: Rüstem Gedik Köyü Bulanık/Muş adresinde mukim T.C uyruklu Abdullah Çelik 1 yıl süre ile seçilmiştir. Murakıpların Görevi Madde 14 : Murakıplar Türk Ticaret kanununun 352. Maddesinde sayılan görevleri yapmaktan yükümlü olmaktan başka şirketin iyi şekilde yönetiminin sağlanması ve şirket çıkarlarının korunması hususunda gerekli görecekleri bütün tedbirlerin alınması için yönetim kuruluna teklifte bulunmaya gerektiği taktirde genel kurulu toplantıya çağırmaya ve toplantı gündemini tespit etmeye kanunun 354. Maddesinde yazılı raporu düzenlemeye yetkili ve görevlidir. Önemli ve acele nedenlerle ortaya çıktığı taktirde Murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Murakıplar kanun ve ana sözleşme ile kendilerine verilen görevleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.

6 Murakıpların Ücreti Madde 15 : Murakıplara verilecek ücreti genel kurul tespit eder. Genel Kurul Madde 16 : Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Toplantı Yeri: Madde 17 : Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. Toplantılarda Komiser Bulunması Madde 18 : Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanliğı komiserlerin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir. Toplantı ve Karar Nisabı Madde 19 Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisabı Türk Ticaret Kanununun hükümlerine tabidir. Oy Madde 20 :

7 Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkına haizdir. Vekil Tayini Madde 21 : Pay sahibi, genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri payların oy haklarını da kullanmaya yetkilidirler. İlan Madde 22 : Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin 4. fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile 15 gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur. Oyların Kullanma Şekli Madde 23 : Genele kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurmak lazımdır. Ana sözleşme değişikliği Madde 24 Bir ana sözleşmede yapılacak değişikliklerin genel kurulda görüşülebilmesi için yönetim kurulunun bu konuta Ticaret Bakanlığından izin alması şarttır. Ana sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirdikten sonra ilan olunur. Senelik Raporlar Madde 25 : Yönetim kurulu murakıp raporları ile senelik bilançodan genel kurul tarafından ve genel kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisse sayısını gösteren cetvelden ikişer nüsha genel kurulun toplantı gününden en geç bir ay içinde Ticaret Bakanlığına gönderilecek ve toplantıda hazır bulunan komisere verilecektir Senelik Hesaplar Madde 26 : Şirketin hesap yılı ocak ayının birinci gününden başlar ve aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer. Karın Dağıtımı Madde 27 :

8 Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır. Net dönem karının, ne şekilde dağıtılacağına, dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına veya ikinci temettü olarak dağıtılmasına genel kurul karar verir. Karın Dağıtım Tarihi Madde 28 : Yıllık karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kar geri alınamaz. İhtiyat Akçesi Madde 29 : Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçesi sermayesini yüzde 20 sine varıncaya kadar ayrılır. (467. Madde hükmü saklıdır)umumi ihtiyat akçesi sermayenin yüzde 20 sine tebliğ olan miktarı herhangi bir sebeple azaltılacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur. Umumi ihtiyat akçesi esas sermayenin yarısını geçmedikçe özellikle zararların kapatılmasına işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması şart olunabilir. Kanuni ve ihtiyari yedek akçeler kanun ve esas mukavele hükümlerine göre ayrılması gereken paralar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz. Bakanlığa Gönderilecek Ana Sözleşme Madde 30 : Şirket bu ana sözleşmeyi bastırarak hissedarların vereceği beş nüshasını da Ticaret Bakanlığına gönderecektir. Kanuni Hükümler Madde 31 : Bu ana sözleşmede bulunmayan bu hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

ETA TURİZM YATIRIM VE İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ETA TURİZM YATIRIM VE İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ETA TURİZM YATIRIM VE İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazlı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunun Anonim Şirketlerin ani kuruluşlarına mütedair

Detaylı

YİMPAŞ (YOZGAT İHTİYAÇ MADDELERİ PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ) ANA SÖZLEŞMESİ

YİMPAŞ (YOZGAT İHTİYAÇ MADDELERİ PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ) ANA SÖZLEŞMESİ YİMPAŞ (YOZGAT İHTİYAÇ MADDELERİ PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ) ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında T. Ticaret Kanunu

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş ESAS MUKAVELESİ

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş ESAS MUKAVELESİ DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş ESAS MUKAVELESİ KURULUŞ Madde l- Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında T.T.K Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlere

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ KURULUŞ : (5 Temmuz 1995 Tarihli 3821 Sayılı T.T.S.G.) Madde - 1 : Aşağıda adları, soyadları, teb'aları ve ikametgahları yazılı

Detaylı

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Aşağıda adları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette

Detaylı

Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

Ana Sözleşme Tadil Tasarısı Ana Sözleşme Tadil Tasarısı ŞİRKETİN ADI ŞİRKETİN UNVANI Madde 2- Madde 2- Şirketin adı ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ dir. MAKSAT VE MEVZUU AMAÇ VE KONU Madde 3- Madde 3- Şirketin

Detaylı

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELENAMESİ BÖLÜM I ANA HÜKÜMLER

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELENAMESİ BÖLÜM I ANA HÜKÜMLER MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELENAMESİ KURULUŞ: MADDE 1- BÖLÜM I ANA HÜKÜMLER Aşağıda imzaları bulunan kurucular arasında, yürürlükte bulunan kanunlar ve bu esas mukavele hükümlerine

Detaylı

MADDE 3 -ŞİRKETİN ÜNVANI Şirketin ünvanı Kerevitaş Gıda Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi dir.

MADDE 3 -ŞİRKETİN ÜNVANI Şirketin ünvanı Kerevitaş Gıda Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi dir. KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 -KURULUŞ İstanbul Ticaret sicili Memurluğu nezdinde 114597/61432 sicil numarası ile ve (Kerevit İhracat Cemil Merzeci ve Ortakları

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ. l. Yaşar Holding A.Ş Cumhuriyet Meydanı Meydan Apt. K.l0 İZMİR 2.

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ. l. Yaşar Holding A.Ş Cumhuriyet Meydanı Meydan Apt. K.l0 İZMİR 2. PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ KURULUŞ Madde l- Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları

Detaylı

ÇALIK ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ

ÇALIK ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ ÇALIK ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ Kuruluş: Madde 1: Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELENAMESİ BÖLÜM I ANA HÜKÜMLER

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELENAMESİ BÖLÜM I ANA HÜKÜMLER MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELENAMESİ BÖLÜM I ANA HÜKÜMLER KURULUŞ : MADDE 1- Aşağıda imzaları bulunan kurucular arasında, yürürlükte bulunan kanunlar ve bu esas mukavele hükümlerine

Detaylı

E S A S S Ö Z L E Ş M E

E S A S S Ö Z L E Ş M E E S A S S Ö Z L E Ş M E Kuruluş Madde 1 ESKİ METİN Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani suretle kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre

Detaylı

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ Bölüm : 1 Kuruluşla İlgili Hükümler : Madde 1 : Kuruluş Bu Ana Sözleşmenin 2. maddesinde Ad ve Soyadları, uyrukları, açık adresleri yazılı kurucular arasında, Türk

Detaylı

Sunjüt Suni Jüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Esas Mukavelesi

Sunjüt Suni Jüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Esas Mukavelesi Sunjüt Suni Jüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Esas Mukavelesi 1. Osmanbey Halaskargazi Cad. No: 269/6 İstanbul da mukim T.C. tabiyetinden Ziya Karakaş 2. Nişantaşı, Teşvikiye Cad. Nı: 75/ 3-5 İstanbul

Detaylı

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- KURULUŞ: Aşağıda adları, kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun, Anonim Şirketlerin ani

Detaylı

DENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

DENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ DENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 KURULUŞ Aşağıdaki maddede adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu nun Anonim şirketlerin

Detaylı

VDF SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

VDF SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ VDF SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş ve Kurucular Madde 1 Aşağıda adları, uyrukları, açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani suretle

Detaylı

Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

Ana Sözleşme Tadil Tasarısı Ana Sözleşme Tadil Tasarısı ŞİRKETİN ADI Madde 2- Şirketin adı DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ dir. MAKSAT VE MEVZUU Madde 3- Şirketin maksat ve mevzuu başlıca şunlardır; a. Hertürlü

Detaylı

ŞÖLEN ÇİKOLATA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ŞÖLEN ÇİKOLATA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ŞÖLEN ÇİKOLATA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ (09.07.2013 tarih ve 8359 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.) YENİ ŞEKLİ: Kuruluş Madde-1 Aşağıda adları soyadları

Detaylı

H E S HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN;

H E S HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN; H E S HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN; Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28 Haziran 2013 Cuma günü, saat 14.00 da Erciyes Mah. Hes Cad. No:22

Detaylı

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MADDE 1: Ankara Ticaret Sicili nin ( 212384 ) numarasında kayıtlı KARKİM MADEN İNŞAAT KİMYA İTHALAT İHRACAT SANAYİ

Detaylı

1- T.C.Uyruklu Fahrettin ŞERANER Atatürk Caddesi Kireçhaneler Sokak Huzur Apt. 17/8 Sahrayıcedid 81080 Kadıköy/İstanbul

1- T.C.Uyruklu Fahrettin ŞERANER Atatürk Caddesi Kireçhaneler Sokak Huzur Apt. 17/8 Sahrayıcedid 81080 Kadıköy/İstanbul İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan Sicil No: 346064-293646 SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE 1 - KURULUŞ Aşağıda adları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında

Detaylı

Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

Ana Sözleşme Tadil Tasarısı Ana Sözleşme Tadil Tasarısı 3 Mayıs 2013 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ve 7 Mayıs 2013 tarihinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından önizin verilen Pınar Su Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Detaylı

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ TARİHİ : 13.02.1992 SİCİL NO : İSTANBUL 284082 BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. ESAS SÖZLEŞME KRONOLOJİSİ Madde No Madde Değişikliğinin Tescil

Detaylı

MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : (5 Temmuz 1995 Tarihli 3821 Sayılı T.T.S.G.) Madde 1: Aşağıda adları, soyadları, teb'aları ve ikametgahları yazılı kurucular

Detaylı

Madde : 2 Madde : 2. dir.

Madde : 2 Madde : 2. dir. BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNİN 2, 3, 4, 5, 6, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,

Detaylı

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ KURULUŞ

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ KURULUŞ KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ KURULUŞ Madde 1 - Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin tedrici surette kurulmaları

Detaylı

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE.1. Aşağıda adları,soyadları,ikametgahları,uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin Ani Surette kuruluşları

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ. I Esas Hükümler

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ. I Esas Hükümler ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ I Esas Hükümler 1 - Kuruluş: Madde 1 - Aşağıda isim ve adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun 152. maddesi delaletiyle aynı kanunun

Detaylı