GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER (2008-2015)"

Transkript

1 Çevik Tedarik Zincirinin Etkin Yönetimi İçin Bir Değerlendirme Yaklaşımı Prof. Dr. M. Şakir ERSOY 1 Nisan Nisan 2010 Proje sonuçlandı Muhasebe Mesleğinde Mesleki Yargı Prof. Dr. İdil KAYA 25 Şubat Şubat 2009 Proje sonuçlandı Para ve Bankaya İlişkin Sosyal Temsiller:Kriz Öncesi, Kriz Dönemi ve Kriz sonrası Türk Bankacılık Sektörünün Stratejik Yenilenmesi: Satınalma ve Yabancı Ortakllıklar Şirketlerde Yabancı Yatırımcının Özellikleri ve Sonuçları Yabancı Banka Girişinin Bankacılık Sisteminin Etkinliği Üzerindeki Etkisi: 2000 Sonrası Türk Bankacılık Sistemi Üzerine Bir Çalışma Sürdürülebilir Kentsel Ulaştırma İçin Alternatiflerin Çok Ölçütlü Seçimi Türkiye'de İşgücü Piyasaları: Eğilimler, Enformalite, İşsizlik ve Ücret Eğrisi 1 Mart Mart 2009 Proje sonuçlandı Doç. Dr. Aylin ATAAY 1 Mayıs Mayıs 2009 Proje sonuçlandı Prof. Dr. Sibel YAMAK 30 Mayıs Mayıs 2010 Proje sonuçlandı Yard. Doç. Dr. Ömür SÜER 5 Mayıs Mayıs 2009 Proje sonuçlandı Prof. Dr. M. Şakir ERSOY 6 Ekim Ekim 2009 Proje sonuçlandı Doç. Dr. Haluk LEVENT 1 Haziran Haziran 2009 Proje sonuçlandı Okulda Yurttaş Eğitiminin Yüz Yılı ( ) Prof. Dr. Füsun ÜSTEL 11 Mayıs Mayıs 2011 Proje sonuçlandı Balkan Savaşları Döneminde Salgın Hastalıklar: Edirne' de Kolera Salgını ve Toplumsal Etkileri: II. Abdülhamid Döneminde Osmanlı Yayımcılığı Avrupa Birliği' nde Güncel Tartışmalar: Bütünleşme Sürecinde Yerel ve Bölgesel Yönetimler Türkiye' de Yükselen Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri Karşılığı Yard. Doç. Dr. (Doç.Dr.) Ahmet KUYAŞ Yard. Doç. Dr. (Doç.Dr.) Ahmet KUYAŞ 1 Mayıs Mayıs 2012 Proje iptal edildi 1 Mayıs Mayıs 2009 Proje sonuçlandı Doç. Dr. Yeşeren ELİÇİN 30 Mayıs Kasım 2011 Proje sonuçlandı Doç. Dr. Füsun TÜRKMEN 15 Mart Kasım 2010 Proje sonuçlandı 1/8

2 Küresel Çevre Yönetişiminde Kurumsal Yenilik Kapsamında Brezilya' nın Biyolojik Çeşitlilik ve Cartagena Biyogüvenlik Protokolü' nün Uygulanmasıyla İlgili Rolü Kadın Yöneticilere İlişkin Sosyal Temsiller: Bankacılık Sektörüne İlişkin Bir İnceleme İstanbul Şehiriçi Ulaşım Sisteminin Çevreye Olan Etkileri ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Mehmet ARDA 1 Nisan Nisan 2012 Proje sonuçlandı 25 Mart Mart 2012 Proje sonuçlandı Yard. Doç. Dr. Aslı Gül ÖNCEL 1 Nisan Nisan 2010 Proje sonuçlandı Stratejik Ortaklıkların Analizi Prof. Dr. M. Şakir ERSOY 1 Haziran Haziran 2010 Proje sonuçlandı Döviz Kurları,Faiz Oranları ve Petrol Fiyatlarının Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası' nda Zamana Dayalı Anomalilerin İncelenmesi Prof. Dr. Mehmet BOLAK 28 Mayıs Mayıs 2010 Proje sonuçlandı Prof. Dr. Mehmet BOLAK 28 Mayıs Mayıs 2010 Proje sonuçlandı Avrupa' da Tepe Yönetim Araştırmalarının Durumu Prof. Dr. Sibel YAMAK 30 Mayıs Mayıs 2011 Proje iptal edildi Türk İş Dünyasında Seçkinler Prof. Dr. Sibel YAMAK 25 Eylül Eylül 2011 Proje sonuçlandı Türkiye' deki Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yard. Doç. Dr. Aslı Gül ÖNCEL 23 Kasım Kasım 2011 Proje sonuçlandı Türk Bankacılık Sektöründe Çok Kanallı Perakendecilik Uygulamaları: İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve Tüketici Algılamaları Yard. Doç. Dr. Ulun AKTURAN 1 Aralık Aralık 2010 Proje sonuçlandı Örgütsel Adalet ve Örgütsel Uyum Sürecinde Benlik Değerinin Yönlendirici Rolü 15 Kasım Kasım 2012 Proje iptal edildi Yapısal Değişim Patikalarının Karşılaştırılması Doç. Dr. Burak GÜRBÜZ 16 Ocak Ocak 2012 Proje sonuçlandı 2/8

3 Kayıt Dışı İstihdam ve Emeklilik Sistemi Reformları Lobi Aktiviteleri ve Emeklilik Reformları Yard. Doç. Dr. Bilge ÖZTÜRK GÖKTUNA Yard. Doç. Dr. Bilge ÖZTÜRK GÖKTUNA 5 Temmuz Ocak 2011 Proje sonuçlandı 5 Temmuz Temmuz 2011 Proje iptal edildi Çok Değişkenli Yoksulluk Analizi: Türkiye Örneği Doç. Dr. Haluk LEVENT 15 Haziran Haziran 2010 Proje iptal edildi İstanbul'daki Gecekondu Mahallelerinde Kentsel Dönüşüm Karşıtı Hareketlerin Kurumsallaşması ve Mahalleli Kimliği Üzerindeki Etkileri: Sarıyer - Kazımkarabekir Mahallesi Örneği II. Abdülhamid Döneminde Osmanlıca Cep Kitapları ve Almanaklar Yard. Doç. Dr. Hakan YÜCEL 30 Eylül Eylül 2012 Proje sonuçlandı Yard. Doç. Dr. Hakan YÜCEL 1 Aralık Aralık 2012 Proje sonuçlandı Azınlıklar, Demokratik Reformlar ve AB 'Şartlılık İlkesi' : Siyasi Söylemde Ulusal Kimliğin İnşası ve Ötekileştirme Yard. Doç. Dr. Selcan SERDAROĞLU 1 Temmuz Temmuz 2012 Proje sonuçlandı Profesyonel Yöneticiler Prof. Dr. Sibel YAMAK 20 Nisan Nisan 2012 Proje sonuçlandı Reklamcılıkta Web 2.0 Kullanımı Yard. Doç. Dr. Ulun AKTURAN 22 Mart Mart 2012 Proje sonuçlandı Adil Bir Dünya İnancı ve Kadın - Erkek Eşitliği Algısı: Banka Sektörüne Yönelik Bir İnceleme 1 Haziran Haziran 2013 Proje sonuçlandı Enerji ve Çevre İlişkisi Yard. Doç. Dr. Aslı Gül ÖNCEL 1 Haziran Haziran 2013 Proje sonuçlandı Halka Arzların Özellikleri Prof. Dr. Sibel YAMAK 1 Ocak Ocak 2013 Proje sonuçlandı Türkiye'nin Yeni Sanayi Politikası Doç. Dr. Saadet İYİDOĞAN 1 Şubat Şubat 2013 Proje sonuçlandı Borcun Sürdürülebilirliğinin Toplumsal Etkileri: Başka Bir Sürdürülebilirlik Olgusu ve Türkiye Örneği Doç. Dr. Burak GÜRBÜZ 1 Temmuz Temmuz 2012 Proje sonuçlandı 3/8

4 Büyüme, Ticaret ve Sanayileşme: Karşılaştırmalı Bir İnceleme Asgari Ücretliler Kimlerdir? Türkiye Verileriyle Ampirik Bir analiz Yard. Doç. Dr. Ruhi TUNCER 1 Haziran Haziran 2014 Proje sonuçlandı Prof. Dr. Ahmet İNSEL 15 Ekim Ekim 2011 Proje sonuçlandı Türkiye'de Yerel Siyaset ve Demokrasi Doç. Dr. Yeşeren ELİÇİN 7 Haziran Haziran 2013 Proje iptal edildi Perakende Formatları ve Tüketici Tutumları Yard. Doç. Dr. Ulun AKTURAN 31 Ocak Ocak 2013 Proje sonuçlandı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kararları, KOBİ Yöneticileri İçin İkilem? Örgütsel Adalet ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkide Benlik Değeri ve Kişisel Yeterlilik Faktörlerinin Aracı Rolü Uluslararası Hisse Senedi Yatırımlarının Belirleyenleri: Bilgi ve Kültür Risk Temsilleri: Risk Sever ve Riskten Kaçan Yatırımcılara Yönelik Bir Çalışma Gelişmekte Olan Ülke Şirketlerinin Sınırötesi Faaliyetlerinin Kapsamı ve Önemi: Türkiye Deneyimi Ar. Gör. Dr. Caner DİNÇER 15 Aralık Aralık 2011 Proje sonuçlandı 15 Mart Mart 2013 Proje sonuçlandı Prof. Dr. Mehmet BOLAK 1 Nisan Nisan 2012 Proje sonuçlandı Doç. Dr. Ömür SÜER 31 Mart Mart 2012 Proje iptal edildi Doç. Dr. Aylin ATAAY 31 Mart Mart 2013 Proje sonuçlandı Türkiye'de Markalama Stratejileri Yard. Doç. Dr. Ulun AKTURAN 20 Mayıs Eylül 2013 Proje sonuçlandı Türkiye de Zorunlu TFRS (UFRS) Uygulamasının Etkileri ve Analizi Doç. Dr. Volkan DEMİR 30 Eylül Eylül 2014 Proje sonuçlandı Tepe Yönetim Araştırmaları Prof. Dr. Sibel YAMAK 8 Aralık Aralık 2014 Proje sonuçlandı 4/8

5 Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımların Belirleyicileri İyi Yönetişim, Ekonomik Etkinlik ve Sosyal Fayda: Ampirik Analiz Bütçe Disiplini ve Maliye Politikasına Etkisi Sosyal Ağlarda Cihaz Etkisi: Türkiye de Sosyal Ağ Kullanıcıları Özelinde Bilgisayar ve Akıllı Telefonlar İle Etkileşimin Yapısı Üzerine Bir Çalışma Banka Davranışı ve Finansal Yapı Etkileşimi: Türkiye Örneği Yard. Doç. Dr. Aslı Gül ÖNCEL 8 Aralık Aralık 2013 Proje sonuçlandı Doç. Dr. Sevgi İNECİ 1 Şubat Şubat 2013 Proje sonuçlandı Ar. Gör. Dr. İrem ZEYNELOĞLU 14 Şubat Şubat 2013 Proje sonuçlandı Ar. Gör. Dr. Fatih KARANFİL 1 Nisan Nisan 2012 Proje sonuçlandı Ar. Gör. Dr. Sezgin POLAT 1 Nisan Nisan 2012 Proje sonuçlandı Teknolojik Yeniliklerin Finansmanı Doç. Dr. Saadet İYİDOĞAN 8 Aralık Aralık 2014 Proje sonuçlandı Türkiye de Ücretler: Ücret Eğrisi ve Ücret Eşitsizliği Sosyal Hizmet Uzmanlarının Gözünden Türkiye de 1990 Sonrası Dönemde Sosyal Hizmet Sektörü AB de Ekonomik Kriz Tartışmaları ve Avrupa Kimliğine Etkileri Yeni Dünya Düzeni ve Paradigma: Kavramsal Tartışmalar Işığında Güvenlik Sorunsalı Rusya Federasyonu nun Dünya Ekonomisine Entegrasyonu Stratejisi Kapsamında Rus Dış Politikasında Bölgeselleşme Politikaları Yeni Bir İşbirliği Yapısı Olarak G-20 Üyesi Yükselen Güçlerin Çevre Politikalarının Karşılaştırmalı Analizi Doç. Dr. Haluk LEVENT 8 Aralık Aralık 2012 Proje iptal edildi Yard. Doç. Dr. H. Özgür ADADAĞ 15 Temmuz Temmuz 2012 Proje sonuçlandı Öğr. Gör. Dr. Beyza Ç. TEKİN 10 Şubat Şubat 2014 Proje sonuçlandı Prof. Dr. Beril DEDEOĞLU 4 Haziran Haziran 2015 Proje sonuçlandı Prof. Dr. Erhan BÜYÜKAKINCI 15 Mayıs Mayıs 2015 Proje sonuçlandı Yard. Doç. Dr. Selcan SEDAROĞLU 24 Mayıs Kasım /8

6 Sürdürülebilirlik ve Enerji Verimliliği Yard. Doç. Dr. Aslı Gül ÖNCEL 22 Aralık Aralık 2012 Proje sonuçlandı Yabancı Yatırımlar ve Finansal Bilgi Doç. Dr. Ömür SÜER 1 Şubat Şubat 2013 Proje sonuçlandı Maksimum Çeşitlendirme Endeksi Ar. Gör. Dr. Erkin DİYARBAKIRLIOĞLU 24 Ocak Ocak 2013 Proje iptal edildi Kurumsal Sosyal Sorumluluk İletişimi ve Algı: Medya ve Riskler Ar. Gör. Dr. Caner DİNÇER 1 Mart Mart 2014 Proje sonuçlandı Farklı Yönetici Grupları Üzerine İncelemeler Prof. Dr. Sibel YAMAK 28 Mayıs Mayıs 2015 Proje sonuçlandı Türkiye'de Yöneticilik Kariyeri: Nereden geliyorlar, Ne Sıklıkta Değişiyorlar ve Halefleri Kimler? Doç. Dr. Aylin ATAAY 27 Eylül Eylül Kayıtdışı İstihdam ve Emekli Aylığı İkamesi Olarak Aile Desteği Yard. Doç. Dr. Bilge ÖZTÜRK GÖKTUNA 30 Mart Mart 2015 Proje sonuçlandı Türkiye nin Gizli Kamu Borç Stoku ve Borç Krizlerinin Kendiliğinden Oluşabilirliğinin Doğrusal Olmayan Yapısı Ar. Gör. Dr. Ata ÖZKAYA 24 Eylül Mayıs 2015 Proje sonuçlandı İşsizlik Kayıtdışılık Ödünleşmesi Doç. Dr. Burak GÜRBÜZ 24 Eylül Eylül 2015 Proje sonuçlandı Türkiye de Siyasi Parti Gençlik Kollarının Yapısı ve İşlevleri Doç. Dr. Birol CAYMAZ 2 Mayıs Kasım Ürün Geri Kazanımının Karlılık Analizi Yard. Doç. Dr. Aslı Gül ÖNCEL 26 Mart Mart 2014 Proje sonuçlandı 6/8

7 Benlik Değeri ve Kendine Güvenme: Koç Yöneticilikte İki Önemli Müdahale Alanı 29 Mayıs Mayıs 2015 Proje iptal edildi Marka Aşkı Süreci: Öncülleri ve Muhtemel Çıktıları Yard. Doç. Dr. Ulun AKTURAN 30 Eylül Eylül Katma Değer Vergisi ile ilgili Yeni Teorik Modeller Avrupa Birliğinde Üretici ve Tüketici Desteklerinin Sebep olduğu KDV Kayıplarını Açıklıyor mu? Çok Boyutlu Öznel Yoksulluk İndeksinin Oluşturulması Doç. Dr. Sevgi İNECİ 30 Ocak Ocak 2016 Doç. Dr. Haluk LEVENT 3 Haziran Haziran 2014 Proje iptal edildi Yerelleşme, Demokratikleşme ve Reform Doç. Dr. Yeşeren ELİÇİN 1 Şubat Şubat 2016 Proje iptal edildi Kimliklenerek Toplumla Bütünleşme: 1990'lardan Günümüze Türkiye'de Ermeni ve Yahudi Örgütlenmeleri Yard. Doç. Dr. Hakan YÜCEL 24 Kasım Kasım Dönüşen Türkiye de Vali ve Valilik Yard. Doç. Dr. Hakan YÜCEL 24 Kasım Kasım Yeni Bölgesel Bütünleşme Yaklaşımları ve Yükselen Güçlerin Bölgesel Bütünleşme Girişimleri Prof. Dr. Ercüment TEZCAN 21 Nisan Nisan Tepe Yönetici Ücretleri: Türkiye Deneyimleri Doç. Dr. N. Aylin ATAAY SAYBAŞILI 28 Kasım Kasım /8

8 Türkiye de Gelir Eşitsizliğine Tepkiler ve Yeniden Gelir Dağıtımı Tercihleri Yard. Doç. Dr. Ayfer KARAYEL 28 Ocak Ocak Türkiyede Ücret Eşitsizliği Yard. Doç. Dr. Mustafa ULUS 13 Temmuz Temmuz Çalışma Saatleri, Verimlilik ve Ücret İlişkisi Yard. Doç. Dr. Mustafa ULUS 14 Temmuz Temmuz Kapadokya: Dünya Miras Alanında Güncel Koruma Sorunları Dreyfüs Meselesi Döneminde Osmanlı devletinde Siyasal Kültür ve Antisemitizm Krizler Çağında Toplumsal Hareketler ve Neo- Liberal Politika: Avro Bölgesi Krizi Bağlamında Eleştirel Bir Değerlendirme Türkiye'de Mevcut Muhasebe Uygulamaları, TFRS'ye Geçiş ve Avrupa Birliği Muhasebe Yönergesinin Getirdikleri Prof. Dr. H. Yüksel Dinçer 29 Ağustos Ağustos 2015 Yard. Doç. Dr. Özgür Türesay 23 Eylül Eylül 2015 Yard. Doç. Dr. Beyza Çağatay TEKİN 16 Şubat Şubat 2016 Doç. Dr. Volkan DEMİR 30 Mart Mart Farklı Yönetici Grupları Üzerine İncelemeler Prof. Dr. Sibel YAMAK 1 Haziran Haziran Borsa İstanbul Pay Piyasası nda Bireysel Yatırımcıların Yerellik Eğilimleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma Doç. Dr. Ömür SÜER BAKLACI 25 Mayıs Mayıs /8

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER I.YARIYIL/GÜZ IKT1001 İKTİSADA GİRİŞ I Ekonomi biliminin niteliği ve önemi, Fiyat teorisine giriş: talep, Tam rekabette piyasa dengesi, Arzı ve talebi

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

MAKALE DUYURU BÜLTENİ

MAKALE DUYURU BÜLTENİ TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ KÜTÜPHANESİ MAKALE DUYURU BÜLTENİ 2012 İÇİNDEKİLER Taranan Süreli Yayınlar 2-3 Konular Araştırma 4 Avrupa Birliği 5-7 Bilişim 8-9 Çalışma İlişkileri 10-13 Çevre

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I (3 0 3) AKTS:5 (Introduction to Business I) İşletme

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYILI İKTİSADA GİRİŞ I (3 0 3) (AKTS:9) (Introduction to Economics I) İktisadın Temel İlkeleri,

Detaylı

BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, NAZİLLİ İKTİSADÎ ve İDARÎ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve FİNANSMAN BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ISL 101 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ KAM1001 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 Siyaset Biliminin bilimselliği,siyaset biliminin metodolojisi ve temel yaklaşımları, iktidar, otorite, meşruiyet, Siyasal rejimler

Detaylı

İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ İŞLETME FAKÜLTESİ İşletme Fakültesi, 1982-1983 öğretim yılından bu yana uzaktan eğitim uygulamasını sürdüren açıköğretim sisteminin, 1993 yılında yeniden düzenlenmesiyle kurulmuştur. 2000-2001 öğretim

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ iktisadi VE idari BiLiMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TiCARET VE FiNANSMAN BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ iktisadi VE idari BiLiMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TiCARET VE FiNANSMAN BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ iktisadi VE idari BiLiMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TiCARET VE FiNANSMAN BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KOD DERS KREDI KOD DERS KREDI ECON 101 Ekonomiye Giriş -

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI DERS AŞAMASI İKTİSAT YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI IKT5101 MİKRO İKTİSAT TEORİSİ Z 3 0 0 3 6 IKT5102 İKTİSADİ ANALİZ Z 3 0 0 3 7 IKT5103 MAKRO

Detaylı

MERCEK 1 (1996 Ocak)

MERCEK 1 (1996 Ocak) MERCEK 1 (1996 Ocak) 1. Prof. Dr. Doğan Kargül Gümrük Birliği ne Bakış 2. Dr. Üzeyir Garih Kurumlarda Yeniden Yapılanmada Yöntemler 3. Prof. Dr. Nusret Ekin Küreselleşme ve Endüstri İlişkilerinde Yeni

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl Kod Ders Adı Kredi Kod Ders Adı Kredi INRL 101 Uygarlık Tarihi 7(3,0,3)

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Doktora Programı Öğretim Planı. I. Yarıyıl. Dersler

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Doktora Programı Öğretim Planı. I. Yarıyıl. Dersler T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Doktora Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl T P K 601 İleri Araştırma Teknikleri I 3 0 3 10 Toplam 9 0 9 30 II. Yarıyıl

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ KAMU YÖNETĠMĠ BÖLÜMÜ 1.SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ KAMU YÖNETĠMĠ BÖLÜMÜ 1.SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ BĠRĠNCĠ YARIYIL Yönetim Bilimi I(3 0 3) (AKTS:6) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ KAMU YÖNETĠMĠ BÖLÜMÜ 1.SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ Yönetimin tanımı, Yönetimin bilim olarak

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ IKT1001 GENEL İKTİSAT I (3 0) AKTS:4 Ekonomik Modeller, Fayda ve Seçim, Talep, Üretim ve Arz, Maliyetler, Firma Yapıları, Tam Rekabet Modeli, Eksik Rekabet Modelleri, Strateji

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE PAZARLAMA BÖLÜMÜ (%100 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ. ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AKTS 2, Kredi, (2+0) 2

ULUSLARARASI TİCARET VE PAZARLAMA BÖLÜMÜ (%100 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ. ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AKTS 2, Kredi, (2+0) 2 BİRİNCİ YARIYIL ULUSLARARASI TİCARET VE PAZARLAMA BÖLÜMÜ (%100 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AKTS 2, Kredi, (2+0) 2 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinin

Detaylı

REKTÖR DEN. Prof. Dr. Mehmet Haberal. Rektör

REKTÖR DEN. Prof. Dr. Mehmet Haberal. Rektör REKTÖR DEN Ülkemizin nitelikli yükseköğretim kurumlarına olan gereksinimi, 1980 yılından beri sağlık alanında çağdaş düzeyde hizmet veren Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı nın deneyim ve birikimleriyle

Detaylı

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL 1 İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL ISL 101 Hukukun Temel Kavramları (3-0) 3 Hukuk Kavramının genel tanımı, sosyal yaşamı düzenleyen kurallar, Türk toplumunda hukukun kaynakları, kamu hukuku

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri 1 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL / GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER

Detaylı

BANKACILIK DOKTARA TEZLERİ İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN. Parasal Büyüklüklerin Denetimi ve T.C. Merkez Bankası Tarihi

BANKACILIK DOKTARA TEZLERİ İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN. Parasal Büyüklüklerin Denetimi ve T.C. Merkez Bankası Tarihi BANKACILIK DA TEZLERİ KOD İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN YIL D.1 ABDÜRRAHİMOĞLU, Erişah Parasal Büyüklüklerin Denetimi ve T.C. Merkez Bankası Tarihi Prof.Dr. İlhan ULUDAĞ 1991 D.2 ERSOY, Ayten Elektronik Bankacılıkta

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

TÜSİAD Yönetim Kurulu Ankara ve İstanbul da temaslarda bulundu

TÜSİAD Yönetim Kurulu Ankara ve İstanbul da temaslarda bulundu ÇALIŞMA RAPORU 2013 İçindekiler 1 2013 ten Satırbaşları... 4 Kısaca TÜSİAD 6 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 8 Dernek Organlarının Çalışmaları 12 TÜSİAD Üye Komisyonları 12 Ekonomik ve Mali İşler Komisyonu

Detaylı

I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER

I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADÎ ve İDARÎ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve FİNANSMAN PROGRAMI LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL UTF103 BİLGİ EKONOMİSİ VE E-TİCARET (3

Detaylı