D0ĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ "YAPIM YÖNETİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ" ÇALIŞMA İLKELERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "D0ĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ "YAPIM YÖNETİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ" ÇALIŞMA İLKELERİ"

Transkript

1 D0ĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ "YAPIM YÖNETİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ" ÇALIŞMA İLKELERİ TASLAK KURULUS Madde 1 Dogu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak, üniversitenin kurulus yasası amacçları doğrultusunda "YAPIM YÖNETİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ" adıyla bir araştırma merkezi kurulmasi önerilmektedir. Bu çerçevede, aşağıdaki amaç, faaliyet ve merkezin çalışma ilkeleri ile ilgili maddeler öngörülmektedir. Madde 2 Merkezin amacı; aşağıda belirtilen ilkesel amaçlar dogrultusunda çalışmalar, "Yapım Yönetimi" alanında araştirmalar yapmak, inşaat sektörüne konu alanı ile ilgili olarak profesyonel hizmetlerde bulunmaktır. Aynı merkez, inşaat sektörünün analizine yönelik olarak calışmalar yaparak yayınlayacağı aylık bülten, yapı kataloğu vasıtasıyla sektörde yer alan türn kurum ve kuruluşlara hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Bu (çalışmalar, üniversite ve inşaat sektörü arasında daha yakın ilişkilerin oluşmasına yardımcı olacak, yapılacak akademik çalışmalara da yön verecektir. Bu sayede, yapılan çalışmalar inşaat sektörünün daha sağlıklı biryapıya ulaşmasına ışık tutacaktır. Bu amaclara ulaşmak için ayrıca, üniversitenin sahip olduğu bilimsel ve teknik olanaklar harekete geçirilecek ve sektörde bulunan firmaların etkin katılımı saglanacaktır. İlkesel olarak merkezin amacları aşağıdaki gibi maddelenebilir; a) Projelerin hedeflerine ulasması için üike kaynaklarının etkin yönetimi ile proje yönetimi teori ve uygulamalarını geliştirmek ve yaygınlaştırmak, b) Proje yönetiminde profesyonelliği teşvik etmek, c) Proje yonetimi uygulamaları için temel kavramları geliştirmek, yeni yöntem ve uygulamalar üretmek, d) Proje yönetimi alanında serbest fikir, uygulama ve cözüm değişimi sağlayacak kabul görmüş bir platform oluşturulmasını sağlamak, e) Kamu ve özel sektörün proje yönetimi uygulamalarından yararlanmasını sağlamak,

2 f) Diğer üiversiteler ve eğitim kurumları ile işbirliği yaparak, proje yönetiminin her düzeyinde uygun eğitim ve kariyer degişimini teşvik etmek, g) Proje yönetimi alanında akademik ve endüstriyel araştırmaları teşvik etmek, FAALİYETLER Madde3 1- Sektörde bilgi iletişiminin kurulması, Merkez, inşaat sektörünün her kademesinde ihtiyacı giderek artan sistematik ve periodik iletişimin gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Merkez Internet olanaklarını kullanarak, YapI Araştırma ve Uygulama Merkezi' nin ilerde yayınlamayı düşündüğü BüIten ve Katalog hizmetlerini sunmayı planlamıştır. Merkezin, kurulması amaçlanan internet kanalına üve olan kişi. kurum ve kurulaşlara ilk aşamada aşağıdaki bilgiler verilebilecektir; a) ihale haberleri ve ihale sonuçları (KKTC ve TC için), b) Portreler, sektöre hizmet veren kişi, kurum ve kuruluşları tanıtımı, c) İnşaat malzemeleri ve makinaları tanıtımı, d) Yeni yatırım haberleri, e) İnşaat sektöründeki gelişmeler ve haberler, f) Merkezin yaptığıi tümn araştırma ve aşağıda belirtilecek faaliyetlerin haberleri. Burada hedef, sektör içinde her türlü bilgi alışverişini sağlamak, inşaat sektörüyle ilgili her türlü enformasyon ve bu enformasyona ulaşma yolları hakkında bilgi vermektir. 2- Eğitim Seminerleri Merkez bu seminerleri ilk aşamada aşağıda belirtilen konularda vermeyi planlamaktadır; a) "Yapım Yönetimi" ve bu konuda yapılan çalışmalara yönelik genel seminerler, b) İnşaat sektöründe kullanılan enformasyona yönelik eğitim seminerleri, (Birim fiyatmaliyet-süre ile ilgili analizler, v.s) c) Enformasyona ulaşma yolları ile ilgili seminerler (ilk aşamada internet), d) "Yapım Yönetimi" konuları ile ilgili firma içi eğitim seminerleri (İlnşaat Yapım Yönetimi ile ilgili özel konular hakkında olacak ve gelen talepler

3 doğrultusunda şekillenecektir) 3- Profesyonel Proje Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkez; lnşaat Sektöründe yer alan firmalara, bir inşaatın türn yapım sürecine ilişkin -ihale Öncesi ve ihale sonrası (planlama, yürütme, Örgütleme ve denetleme) - yönetim konularında profesyonel proje yürütücülüğü ve danışmanlık hizmetleri fakülte dönersermayesi bünyesinde vermeyi planlamaktadır. 4- İnşaat sektörüne malzeme sağlayan firmalara yönelik hizmetler Merkez, (inşaat Sektöründe yer alan firmalara; a) Üretilen veya yurtdışından sağlanan inşaat malzemelerinin standart testlerine yönelik hizmetin koordinasyonu, b)yeni malzeme tanıtımları ve seminerleri, c) Uygulama problemlerine yönelik danışmanlık hizmetleri vermeyi planlamaktadır. 6- Sempozyumlar Merkez, "Yapım Yönetimi" ve inşaat sektörünun genel problemlerini tartışmak, sektörün bu problemlerine çözüm arayışları getirmek ve "Yapım Yönetimi" alanındaki eğitimin ilerlemesine yardımda bulunmak amacıyla; uzman, akademisyen ve pratik uygulamadan katilimcıarın yer aldığı toplantılar düzenleyecektir. 7- lnşaat sektörüne yönelik araştırma projeleri Merkez, sektördeki problemlere yönelik araştırmalar yapmak, yürütmek ve bu araştırmaları yayınlamayı amaçlamıştır. YAPIM YÖNETİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ'NİN ORGANLARI Madde 4 (geçici) Yapım Yönetimi Araştirma ve Uygulama Merkezi'nin organlan Merkez Başkanı ve Yönetim Kurulu'dur. Merkezin organları oluşana kadar Fakülte Yönetim Kurulu, merkezin karar organı olacak ve bu merkezin faaliyetlerinin başlayabilmesi için bir öğretim üyesini merkez başkanı / merkez koordinatörü için atayabilecektir.

4 Madde 5 Yapım Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin organları Merkez Baskanı ve Yönetim Kurulu'dur. Yapım Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Baskanı; Merkez Yönetim Kurulu tarafından önerilerek Rektörlük tarafından iki yıl için atanır. Süresini basan ile tamamlayan Başkan ayni goreve tekrar atanabilir ve görev süresi dolmadan da atandığı gibi görevinden alınabilir. Başkan kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri arasından bir kişiyi Başkan yardımcısı olarak seçebilir. Başkan yardımcısı olarak seçilen Yönetim Kurulu Üyesi Başkanın yokluğunda Başkanın görev ve yetkilerini kullanmak ve temsil etmek hakkına haiz olur. YAPIM YÖNETİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ BAŞKANI'NIN GÖREV. YETKİ VE SORUMLULUKLARI Madde 6 Yapım Yöetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı'nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır a-yapım Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezini temsil etmek ve Fakülte Yönetim Kurulu'nun bilgisi ışığında karar üretimini sağlamak, b-yapım Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Fakülte Yönetim Kurulu'nun almiş olduğu ortak kararları bu yönetmelik çerçevesinde ve parasal imkanları ölçüsünde uygulamak,' c-merkezin idari ve teknik işlerini yürütmek gerekli eşgüdüm ve denetimleri sağlamak, yazışmaları yapmak, e-merkezin faaliyetleri doğrultusunda kamu ve özel kuruluşlar temsilcileriyle görüşmeler yapmak, düzenlenecek akit ve protokolleri Fakülte Yönetim Kurulu ve Rektörlük onayından sonra imzalamak ve araştırma guruplarını hazılayıp belirlemek. YAPIM YONETİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETiM KURULU Madde 7 Merkezle ilgili yönetsel işlemler Fakülte yönetim kurulunun atayacağı merkez başkanı / koordinatörü tarafından sağlanır. Yapım Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından atanır ve başkanı da dahil 5 kişiden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu, tercihen Yapım Yönetimi ile ilgili olarak akademik çalışmalarda bulunan üniversite akademik personeli araşından oluşturulur.

5 Yönetim Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine olağan olarak ayda en az bir kez, gerekli olduğu hallerde Baskan'ın veya en az üç Yönetim Kurulu üyesinin talebi üzerine de çoğunluk sağlanarak her zaman toplanabilir. Kararlar toplantıya katılanların salt yoğunluğu ile alınır, karar defterine yazılır ve uygulamaya sokulur. YAPIM YÖNETİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETiM KURULU'NUN YETKİ VE SORUMLULUKLARI Madde 8 a- Merkezin çalışma kurallarının Dekanlığın ve Rektörlüğün onayı ile belirlemek, b- Merkezin yıllık araştırma faaliyet raporunu hazırlamak, Dekanlığın ve Rektörlüğün onayından sonra uygulamak, c- Merkezin bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilebilecek vasıftaki personelin ön seçimini yapmak, d- Merkezin faaliyetleri kısmında açıklanan konularda çalışmaları denetlemek. e- İnsaat Yönetimi ile ilgili araştırma ve uygulama projeleri ile burs, kurs ve egitim önerilerini sunmak, f- Üniversite içi ve dışı kurum ve kuruluslarla veya kamu ile yapılacak işbirliği esaslarını belirlemek ve yapılacak protokol taslaklarını hazırlamak, g- Her türlü İnşaat Yönetimi Araştırma ve Uygulamaları için sonradan belirlenecek uygun görülen hizmet ve danışmanlık görevlerini Döner Sermaye bünyesinde yerine getirmektir. MALİ HÜKÜMLER Madde 9 Yapım Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin gelirleri şunlardır a- Merkezin bünyesinde yapacağı her türlü profesyonel hizmet ve danışmanlık gelirleri, c- Merkeze yapılacak her türlü bağışlar, d- Merkezin faaliyet ve yayın gelirleri. Madde 10 Bu çalışma ilkeleri, Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu'nun olumlu kararından sonra yürürüğe girer ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü onayına sunulur.

6 DANISMA KURULU Madde 14 Merkezin Yönetim Kurulu, merkezin yapacağı çalışmaları geniş bir bilimsel platformda tartışmak ve yönlendirmek amacıyla, "Merkez Danışma Kurulu" dur. Bu donem için aşağıda isimleri verilen öğretim üyesi ve uzman kadro önerilmiştir 1- Dekan, Danişma Kurulunun doğal üyesidir. 2- Merkez Başkanı / Koordinatör Danışma Kurulunun doğal üyesidir. 3- Seçilecek Seçilecek Seçlecek Seçilecek Seçilecek...

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Cumhuriyet Üniversitesinden: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİS YÖNERGESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİS YÖNERGESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Vizyon, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

b) M erkez (M ERKEZ LAB): Yıldız Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) M erkez (M ERKEZ LAB): Yıldız Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini, 7 Ekim 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28077 YÖNETMELİK Yıldız Teknik Üniversitesinden: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAM A VE ARAŞTIRM A M ERKEZİ YÖNETM ELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin yönetimi ve

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÇALIŞMA İLKELERİ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÇALIŞMA İLKELERİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÇALIŞMA İLKELERİ Tanım 1. Bu ilkeler "Doğu Akdeniz Üniversitesi İnternet Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi"nin (İTAM)

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ PROJE GELİŞTİRME ve KOORDİNASYONU BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge de; öz bütçeden bağımsız, ulusal ve uluslararası

Detaylı

c) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip öğretim üyesini,

c) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip öğretim üyesini, İZMİR ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Üniversitesinin yönetimine, işleyişine, organlarına, organlarının görevlerine

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi nin

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYE DAYALI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ(EDMEM) YÖNETMELİĞİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYE DAYALI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ(EDMEM) YÖNETMELİĞİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYE DAYALI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ(EDMEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, BEBKA "İşbirliği ve

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Buyönetmeliğin amacı; Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği

Detaylı

2 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27569 YÖNETMELİK

2 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27569 YÖNETMELİK 2 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27569 YÖNETMELİK Hasan Kalyoncu Üniversitesinden: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

Sayı: 214 13 Aralık 2005 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEKÖĞRETİM YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

Sayı: 214 13 Aralık 2005 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEKÖĞRETİM YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Sayı: 214 13 Aralık 2005 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEKÖĞRETİM YASASI İÇDÜZENİ Madde 1. Madde 2. Madde 3. Madde 4. Kısa İsim Tefsir Amaç Kapsam BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar İKİNCİ KISIM Yükseköğretimin

Detaylı

İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ

İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ 1 İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ APAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İpek Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Ekim 2014 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 1 Ekim 2014 69471265-305-8719

Detaylı

Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden: NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden: NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 13 Ağustos 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27671 Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden: NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırklareli Üniversitesine bağlı

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Çankaya Üniversitesi

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ VE ANA TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Tanımlar

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ VE ANA TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Tanımlar T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ VE ANA TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı; kazanç amacına yönelik olmayan mali

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Arel Üniversitesinin yönetim, işleyiş, denetim ve görevlerine

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 26 Eylül 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 19 Eylül 2013 69471265-305-8215

Detaylı

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini,

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini, 1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KARİYER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bartın Üniversitesinden: BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesi

Detaylı