OTEKON DUYURU st 2016 AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES CONGRESS. r O / M / B U R 1 ANNOUNCEMENT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OTEKON. 2016 1. DUYURU st 2016 AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES CONGRESS. www.otekon.org. r O / M / B U R 1 ANNOUNCEMENT"

Transkript

1 M A Y / IS M a y She Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Uludag University Engineering Faculty Otomotiv Mühendisliği Bölümü ve Makine Mühendisliği Bölümü Automotive Engineering Department & Mechanical Engineering Department r at on O t el / B U R SA 8 OTEKON DUYURU st 1 ANNOUNCEMENT AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES CONGRESS

2 OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ / AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES CONGRESS Mayıs / May 2016 / Sheraton Hotel, BURSA 8. OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ Uludağ Ün vers tes Otomot v Mühend sl ğ Bölümü tarafından Mak ne Mühend sl ğ Bölümü le b rl kte Otomot v Teknoloj ler Kongres 'n n sek z nc s OTEKON2016, Mayıs 2016 tar h nde Bursa da düzenlenecekt r. Başarılı b r şek lde düzenlenmekte olan OTEKON kongreler katılımcılar ç n otomot v ve lg l sektörlerde en son teknoloj k gel şmeler ve uygulamaları paylaşmak ve tartışmak açısından deal b r ortam oluşturmaktadır. Otomot v Teknoloj ler Kongres 'n n amacı, otomot v sektörü le alakalı k ş ler ve kuruluşları b r araya get rmek, bu k ş ler ve kuruluşlar arasında b lg alışver ş n sağlayarak, otomot v sektöründe araştırma ve teknoloj gel şt rme çalışmalarını gel şt rmeye katkıda bulunmaktadır. Otomot v alanında son teknoloj k gel şmeler paylaşmak, katkıda bulunmak ve geleceğ n transport s stemler n şek llend rmek ç n akadem syenler le sektörde çalışanları 8.Otomot v Teknoloj ler Kongres : OTEKON2016 ya katılmaya davet ed yoruz. th 8 AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES CONGRESS The Automot ve Eng neer ng Department of Uludağ Un vers ty th w th Mechan cal Eng neer ng Department s proud to host the 8 Automot ve Technolog es Congress ( OTEKON 2016 ) wh ch w ll be held n Bursa, Turkey from 23 to 24 May OTEKON 2016 w ll exam ne the recent research and development act v t es n the fields of veh cle des gn, manufactur ng, test and s mulat on. It w ll be the meet ng place for eng neers, researchers and academ c ans from automot ve and related ndustr es and un vers t es to present and share the knowledge of new developments and the recent advanced technology outcomes n the area of automot ve technolog es. We look forwrad to welcoming you to contribute and experience recent advancements in vehicle production and mobility research to meet the challenges for the future road transport systems by taking part in the 8th Automotive Technology Conference (OTEKON2016). Kongre Başkanı / Congress Cha r Prof. Dr. Ferruh ÖZTÜRK Otomot v Mühend sl ğ Bölümü Uludağ Ün vers tes

3 KURULLAR / MEMBERS ONUR KURULU / HONORY MEMBERS Prof. Dr. Yusuf ULCAY (Uludağ Ün vers tes Rektörü) KONGRE BAŞKANI / CONGRESS CHAIR Prof. Dr. Ferruh ÖZTÜRK KONGRE SEKRETERİ / CONGRESS SECRETARY Yrd. Doç. Dr. Erol SOLMAZ DÜZENLEME KURULU / ORGANIZING COMMITTEE Prof. Dr. İrfan KARAGÖZ Prof. Dr. İhsan KARAMANGİL Prof. Dr. Muhs n KILIÇ Prof. Dr. Necmett n KAYA Doç. Dr. Ruk ye ERTAN Doç. Dr. Murat YAZICI Yrd. Doç. Dr. Zel ha KOCABIÇAK Yrd. Doç. Dr. Gökhan SEVİLGEN Öğr. Gör. Dr. Barış ERKUŞ

4 OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ / AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES CONGRESS Mayıs / May 2016 / Sheraton Hotel, BURSA DANIŞMA KURULU / ADVISORY COMMITTEE Ahmet AKDAĞ KOSGEB Recep KURT MARTUR Orhan ALANKUŞ OKAN ÜNİVERSİTESİ İbrah m MART TMMOB-MMO BURSA ŞUBESİ Çağlayan ALTINOK OYAK - RENAULT Abdullah MİMAROĞLU SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Kerem ALPTEMOÇİN ERKURT HOLDİNG Ernur MUTLU FORD Ahmet ALTEKİN TOFAŞ Jan NAHUM HEXAGON Günay ANLAŞ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Osman SEVER OSD Mehmet KANIK ULUTEK Tarık ÖĞÜT FİGES Günal BAYLAN BUSİAD Orhan SABUNCU ORHAN HOLDİNG Mustafa HATİPOĞLU BTSO Al SÜRMEN BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Volkan BAYRAKTAR OTAM Şükrü TETİK COŞKUNÖZ Baran ÇELİK BEYÇELİK Gökhan TUNÇDÖKEN BOSCH Can ÇOĞUN ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Mustafa UYSAL TEKNO TASARIM Bülent? ATEŞ TAYSAD Den z UZUNSOY BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Hüsey n DURMAZ DURMAZLAR Erdem UZUNSOY BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Aytül ERÇİL SABANCI ÜNİVERSİTESİ Sedat ÜLKÜ ÜSİGEM Murat EREKE İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sam m ÜNLÜSOY ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Met n ERGENEMAN İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Recep YAMANKARADENİZ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mustafa GÖKLER ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Murat YILDIRIM TÜPRAŞ Ak f GÖKSU DTA DİZAYN TEST ANALİZ Al R. YILDIZ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Al G. GÖKTAN OTAM Abdülvahap YİĞİT ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Levent GÜVENÇ OKAN ÜNİVERSİTESİ Oya YÖNEY BUSİAD B lg n KAFTANOĞLU ATILIM ÜNİVERSİTESİ Mustafa ZAİM HAYES LEMMERZ INCI JANT SANAYI A.S. Sefa KURALAY DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

5 KONULAR / TOPICS Taşıt Tasarım ve Gel şt rme Taşıt Güvenl ğ Otomot v Elektron ğ ve Kontrol S stemler Taşıt Benzet m ve Test Yöntemler Üret m Teknoloj ler H br d Araçlar Elektr kl Araçlar Alternat f Yakıtlar Transport S stemler Otobüs, Kamyon ve Ağır Vasıta Araçları Özel Amaçlı Taşıtlar (Raylı Taşıtlar, Asker Taşıtlar, İş Mak neler vb.) Taşıt NVH Sanal Gerçekl k Otomot v Malzemeler ve İmalat Taşıt Transm syon S stemler Yakıt Hücreler IC Motor Teknoloj s Taşıt Alternat f Tahr k S stemler Enerj Kaynakları ve Ekoloj Otomot v Eğ t m Taşıt D nam ğ Veh cle Des gn and Development Veh cle Safety Automot ve Electron cs & Control Systems S mulat on and Test Methods of Veh cles Product on Technolog es Hybr d Veh cles E-Battery Veh cle Alternat ve Fuels Transportat on Systems Busses, Trucks and Heavy Veh cles Spec al Purpose Veh cles (Ra lroad, M l tary, Construct on Veh cles, etc.) Veh cle NVH V rtual Real ty Automot ve Mater als and Manufacture Veh cle Transm ss on Systems F Cell IC Eng ne Technology Veh cle Alternat ve Propuls on Systems Energy Resources and Ecology Automot ve Educat on Veh cle Dynam cs Other Top cs

6 OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ / AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES CONGRESS Mayıs / May 2016 / Sheraton Hotel, BURSA BİLDİRİLERİN HAZIRLANMASI B ld r ler n hazırlanma şlem kongren n web sayfası olan s tes nden yapılacaktır. Kaydetm ş olduğunuz b ld r n z y ne aynı web sayfasından düzenleyeb l rs n z. S teye g rd ğ n zde "BİLDİRİ FORMU" l nk n tıklayarak b ld r şlemler ne başlayab l rs n z. 1 Ocak 2016 tar h ne kadar web sayfası üzer nden gönder len b ld r ler hakemler tarafından değerlend r lecekt r. Değerlend rme sonuçları 1 Mart2016 tar h ne kadar yazarlara b ld r lecekt r. AUTHOR GUIDELINES Part c pants w ll have to upload the r full paper on congress off cal web page, For more nformat on and appl cat on form, please cl ck to "Upload Form" button at congress web page. Updat ng s also ava lable for saved uploads. Uploads, wh ch has been send v a congress off cal web page unt l January 1, 2016 w ll be evaluated by selected jury. Results w ll be announced to authors unt l March 1, ÖNEMLİ TARİHLER / DEADLINES B ld r n n son gönderme tar h Subm ss on of full paper 01 Ocak / January 2016 Değerlend rme sonucunun yazarlara b ld r lmes Not ficat on of acceptance 01 Mart / March 2016 Düzenlenm ş b ld r n n son kabul tar h Subm ss on of the final vers on of the manuscr pts 01 N san / Apr l 2016 İnd r ml kayıt konaklama ç n son tar h The deadl ne for d scounted reg strat on accommodat on 20 N san / Apr l 2016

7 BURSA HAKKINDA Ant k dönemde Olympos Mys os adıyla tanınan Uludağ ın etekler ne kurulan Bursa, M.Ö den ber yerleş me sahne olmuştur. Ant k dönemde adı Prussa vad Hyp um du. Pek çok kavm n yerleşt ğ bu topraklarda B tyn a, L dya, Pers, Roma, B zans egemenl ğ dönemler yaşanmıştır. Roma dönem nde m mar eserlerle süslenen ve özell kle termal suları üzer nde yapılan hamamları ve kaplıcaları le ünlenm şt r. Bursa, 1299 tar h nde Orhan Bey tarafından fethed lm şt r. Bugün genç Osmanlı m mar eserler n n haz nes konumundadır. Bursa kent Uludağ ın görkeml görüntüsüyle taçlanmıştır. Bursa Otomot v Sektörü Ana ve Yan Sanay Kuruluşları, Tekst l Sektörü Kuruluşları le üret m tar hten gelen kumaşları, pekç l ğ, kaplıcaları,havluları, İskender kebabı, kestane şeker ve kış tur zm n n merkez Uludağ le özdeşleşm şt r. Bursa otomot v sektörü açısından öneml b r merkezd r. ABOUT BURSA The c ty of Bursa s located on southeast of the Marmara Sea. Bursa l es on the lower slopes of the Uludag Mounta n (Mt.Olympos of Mys a, 2543 H gh).its prev ous ant que name was Pruss a ad Hyp um. It subsequently came under Roman Byzant ne rule before fall ng to Orhan Gaz n Afterwards the c ty became the first cap tal of the Ottoman Emp re and st ll many Ottoman bu ld ngs rema n. Known as Green Bursa, the c ty s filled w th gardens and parks and overlooks a verdant pla n. Bursa s become dent cal w th ma n automot ve sector, automot ve ndustry, text le ndustry, s lk, thermal spr ng water baths, towels, Iskender kebab, cand ed chestnut and sk center of the Turkey, Uludag.

8 WEB SAYFASI GÜNCELLEMELERİNDEN HABERDAR OLMAK İÇİN LÜTFEN E-POSTA ADRESİNİZİ a kayded n z. PLEASE REGISTER YOUR AT IN ORDER TO BE INFORMED ABOUT WEB PAGE UPDATES KONGRE İLETİŞİM / CONTACT CONGRESS SECRETARY Yrd. Doç. Dr. Erol SOLMAZ Uludağ Ün vers tes Mühend sl k Fakültes Otomot v Mühend sl ğ Bölümü Görükle, Bursa T ORGANİZASYON / ORGANIZATION BURKON TURZİM & KONGRE Çek rge Cd. No:51/C Osmangaz / BURSA T F

Büyük F k rler, Yen Ürünler! Şov Başlıyor... Great Ideas, New Products! Let The Show Beg n...

Büyük F k rler, Yen Ürünler! Şov Başlıyor... Great Ideas, New Products! Let The Show Beg n... Büyük F k rler, Yen Ürünler! Şov Başlıyor... Educashow; güncel eğ t m ht yaçları doğrultusunda, eğ t m sektörüne yönel k yen malzeme, teknoloj ve h zmetler gel şt r p üreten f rmaları 7 yıldır b r araya

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ve MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTEKON 2014

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ve MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTEKON 2014 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ve MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTEKON 2014 7. OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ (7 th AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES CONGRESS) 26-27 Mayıs 2014, Bursa (May 26-27

Detaylı

ABOUT US HAKKIMIZDA. ga ned the attent on and adm rat on of domest c and nternat onal nvestors and producers.

ABOUT US HAKKIMIZDA. ga ned the attent on and adm rat on of domest c and nternat onal nvestors and producers. HAKKIMIZDA ABOUT US F rmamız 1990 yılı başlarında İç Anadolu Bölges nde kamış ve hasır ürünler üretmekte ken, tur zm n gel şmes le b rl kte 1996 yılında Antalya dak şubes n Nasredd n Hasır Dekorasyon adı

Detaylı

Commercial Vehicles Turkey Türkiye Ticari Araçlar

Commercial Vehicles Turkey Türkiye Ticari Araçlar 22-23 May 2012, Sheraton İstanbul Ataköy, Turkey Commercial Vehicles Turkey Türkiye Ticari Araçlar The Topics include e.g. Konferans konularından örnekler: Motor Vehicle Industry of Turkey 2012 Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. YAZIŞMA ADRESİ : Uludağ Üniversitesi, Otomotiv Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Görükle Kampusu 16059 BURSA

ÖZGEÇMİŞ. YAZIŞMA ADRESİ : Uludağ Üniversitesi, Otomotiv Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Görükle Kampusu 16059 BURSA ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL DÜZENLEME TARİHİ : 09.02.2012 SOYADI, ADI : Öztürk, Ferruh YAZIŞMA ADRESİ : Uludağ Üniversitesi, Otomotiv Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Görükle Kampusu 16059 BURSA

Detaylı

1.ULUSLARARASI TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ 10.ULUSAL TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ. 20 24 Mayıs 2008 / 20 24 May, 2008

1.ULUSLARARASI TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ 10.ULUSAL TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ. 20 24 Mayıs 2008 / 20 24 May, 2008 1.ULUSLARARASI TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ 10.ULUSAL TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ 1 st INTERNATIONAL CONGRESS ON THE TURKISH HISTORY OF MEDICINE 10 th NATIONAL CONGRESS ON THE TURKISH HISTORY OF MEDICINE 20 24

Detaylı

Commercial Vehicles Turkey Türkiye Ticari Araçlar

Commercial Vehicles Turkey Türkiye Ticari Araçlar 22-23 May 2012, Sheraton İstanbul Ataköy, Turkey Commercial Vehicles Turkey Türkiye Ticari Araçlar The Topics include e.g. Konferans konularından örnekler: Motor Vehicle Industry of Turkey 2012 Türkiye

Detaylı

www.atekl ft.com TARİHÇE

www.atekl ft.com TARİHÇE www.atekl ft.com TARİHÇE Atek A les, 1950 yılında Bulgar stan'dan göç ederek İstanbul'a yerleşm ş ve 1954 yılında büyük baba Mustafa Keser tarafından kurulmuştur. Başlangıçta otomot v yan sanay ve küçük

Detaylı

Türk Savunma Sanayi Turkish Defence Industry

Türk Savunma Sanayi Turkish Defence Industry YILYEAR: 13 SAYIISSUE: 58 MARTMARCH- NİSANAPRIL 2011 Türk Savunma Sanayi Turkish Defence Industry TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS Sektör

Detaylı

Commercial Vehicles Turkey Türkiye Ticari Araçlar

Commercial Vehicles Turkey Türkiye Ticari Araçlar Updated programme 2nd International CTI Conference: 25 and 26 June 2013, Istanbul Commercial Vehicles Turkey Türkiye Ticari Araçlar The Topics include e.g. Konferans konularından örnekler Turkey s role

Detaylı

DESTEK VEREN KURULUŞLAR / SPONSORS

DESTEK VEREN KURULUŞLAR / SPONSORS We would like to thank: DESTEK VEREN KURULUŞLAR / SPONSORS Resmi Kuruluşlar / Official Organizations TÜBİTAK / THE SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL RESEARCH OF TURKEY Platin Sponsor / Platinum Sponsor İSTANBUL

Detaylı

Commercial Vehicles Turkey Türkiye Ticari Araçlar

Commercial Vehicles Turkey Türkiye Ticari Araçlar 2nd International CTI Conference: 25 and 26 June 2013, Istanbul Commercial Vehicles Turkey Türkiye Ticari Araçlar The Topics include e.g. Konferans konularından örnekler Turkey s role in the global commercial

Detaylı

25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013<<

25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013<< 25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013

Detaylı

VII. ULUSLARARASI AMBALAJ KONGRESİ ve SERGİSİ / 7 TH INTERNATIONAL PACKAGING CONGRESS and EXHIBITION

VII. ULUSLARARASI AMBALAJ KONGRESİ ve SERGİSİ / 7 TH INTERNATIONAL PACKAGING CONGRESS and EXHIBITION 2.DUYURU / 2 nd ANNOUNCEMENT VII. ULUSLARARASI AMBALAJ KONGRESİ ve SERGİSİ / 7 TH INTERNATIONAL PACKAGING CONGRESS and EXHIBITION 9-11 MAYIS / MAY 2013 TEPEKULE KONGRE VE SERGİ MERKEZİ TEPEKULE CONVENTION

Detaylı

ADA MODLU ÇALIŞMA (ADMÇ)

ADA MODLU ÇALIŞMA (ADMÇ) FOTOVOLTAİK KAYNAKLI DAĞITIK GÜÇ SİSTEMLERİNİN ŞEBEKE İLE ETKİLEŞİMİNDE ÖNEMLİ BİR SORUN: ADA MODLU ÇALIŞMA (ADMÇ) Günümüzde fotovolta k (PV) güç s stemler, yen leneb l r enerj kaynakları çer s nde öneml

Detaylı

Ar-Ge ile küresele SAN. VE TİC. A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OYAK

Ar-Ge ile küresele SAN. VE TİC. A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OYAK YILYEAR: 14 SAYIISSUE: 63 OCAKJANUARY- ŞUBATFEBRUARY 2012 TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS AKIM METAL SAN. VE TİC. A.Ş. ANADOLU ISUZU OTOMOTİV

Detaylı

TÜRKİYE 2. MADEN MAKİNALARI SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

TÜRKİYE 2. MADEN MAKİNALARI SEMPOZYUMU VE SERGİSİ TÜRKİYE 2. MADEN MAKİNALARI SEMPOZYUMU VE SERGİSİ TMMOB Maden - Makina Mühendisleri Odası Zonguldak Şubelerinin işbirliği ile düzenlenen sempozyumun amacı, ülkemizde çeşitli sektörlerde kullanılmakta olan

Detaylı

50. Elektrikli araçların geleceği. Future of electric vehicles. umudunu kaybetmiyor Aegean Region has still hope for investment. > Ege Bölgesi yatırım

50. Elektrikli araçların geleceği. Future of electric vehicles. umudunu kaybetmiyor Aegean Region has still hope for investment. > Ege Bölgesi yatırım YILYEAR: 11 SAYIISSUE: 50 KASIMNOVEMBER - ARALIKDECEMBER 2009 TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS > Ege Bölgesi yatırım umudunu kaybetmiyor

Detaylı

FİRMA PROFİLİ. ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07

FİRMA PROFİLİ. ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07 FİRMA PROFİLİ ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07 www.hemosoft.com e-posta: nfo@hemosoft.com Hemosoft Kimdir? Hemosoft

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ IV. BİLGİLENDİRME ve ARGE GÜNLERİ. 11-13 Kasım 2014. Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi. http://arge.uludag.edu.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ IV. BİLGİLENDİRME ve ARGE GÜNLERİ. 11-13 Kasım 2014. Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi. http://arge.uludag.edu. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ IV. BİLGİLENDİRME ve ARGE GÜNLERİ 11-13 Kasım 2014 Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi http://arge.uludag.edu.tr Organizasyon Yetkilisi: Organizasyon Sekreteryası : Prof. Dr. Levent

Detaylı

L sans Kamu Yönet m Bölümü İstanbul Ün vers tes 1992. Yüksek L sans Kamu Hukuku Marmara Ün vers tes 1995. Mahall İdareler ve Yer nden Yönet m

L sans Kamu Yönet m Bölümü İstanbul Ün vers tes 1992. Yüksek L sans Kamu Hukuku Marmara Ün vers tes 1995. Mahall İdareler ve Yer nden Yönet m DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL L sans Kamu Yönet m Bölümü İstanbul 1992 Yüksek L sans Kamu Hukuku Marmara 1995 Doktora Mahall İdareler ve Yer nden Yönet m Marmara 1999 Profesörlük Mahall İdareler ve Yer nden

Detaylı

Türk Otomotiv Sanayi nin Bugünü ve Geleceği Today and Future of the Turkish Automotive

Türk Otomotiv Sanayi nin Bugünü ve Geleceği Today and Future of the Turkish Automotive YILYEAR: 14 SAYIISSUE: 66 TEMMUZJULY- AĞUSTOSAUGUST 2012 Otomotivdeki değişim Türk otomotiv sanayine büyük fırsatlar yaratacak Change in automotive will create great opportunities for Turkish automotive

Detaylı

HAZIR BETON THBB YAYIN ORGANIDIR. HAZIR BETON IS A PUBLICATION OF THE TURKISH READY MIXED CONCRETE ASSOCIATION.

HAZIR BETON THBB YAYIN ORGANIDIR. HAZIR BETON IS A PUBLICATION OF THE TURKISH READY MIXED CONCRETE ASSOCIATION. Güvenli Yapıların Sırrı HAZIR BETON THBB YAYIN ORGANIDIR. HAZIR BETON IS A PUBLICATION OF THE TURKISH READY MIXED CONCRETE ASSOCIATION. 111 ISSN:1300-8390 www.thbb.org YIL: 19 >MAYIS-HAZİRAN 2012 YEAR:

Detaylı

Eylül 2012 - Sayı:3 - www.kompozit.org.tr - Kompozit Sanayicileri Derne i nin ücretsiz yayınıdır, para ile satılmaz

Eylül 2012 - Sayı:3 - www.kompozit.org.tr - Kompozit Sanayicileri Derne i nin ücretsiz yayınıdır, para ile satılmaz Eylül 2014 - Sayı:8 Mart 2015 - Sayı:9 - www.kompozit.org.tr - Kompozit Sanayicileri Derneği nin ücretsiz yayınıdır, para ile satılmaz. Eylül 2012 - Sayı:3 - www.kompozit.org.tr - Kompozit Sanayicileri

Detaylı

MMO Kongre ve Sergi Sarayı Tepekule Congress & Exhibition Center. 5. DEMİR ÇELİK SEMPOZYUMU 5 TH IRON & STEEL SYMPOSIUM 22-23 Mayıs/May 2014

MMO Kongre ve Sergi Sarayı Tepekule Congress & Exhibition Center. 5. DEMİR ÇELİK SEMPOZYUMU 5 TH IRON & STEEL SYMPOSIUM 22-23 Mayıs/May 2014 5. DEMİR ÇELİK SEMPOZYUMU 5 TH IRON & STEEL SYMPOSIUM 22-23 Mayıs/May 2014 TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI UCTEA CHAMBER OF METALLURGICAL ENGINEERS MMO Kongre ve Sergi Sarayı Tepekule Congress & Exhibition

Detaylı

ULUSLARARASI KATILIMLI YÜZEY AKTİF MADDELER, SABUN ve DETERJAN SEMPOZYUMU ve SERGİSİ

ULUSLARARASI KATILIMLI YÜZEY AKTİF MADDELER, SABUN ve DETERJAN SEMPOZYUMU ve SERGİSİ DUYURU ANNOUNCEMENT SE İ / EXHIBITIO N RG M / SYMP ZYU OS O P IU M E M S ULUSLARARASI KATILIMLI YÜZEY AKTİF MADDELER, SABUN ve DETERJAN SEMPOZYUMU ve SERGİSİ SURFACTANTS, SOAP and DETERGENT SYMPOSIUM and

Detaylı

KARADENİZ DE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ALTERNATİF TÜRLER

KARADENİZ DE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ALTERNATİF TÜRLER SÜMDER Sayı: 25/26 Nisan 2006 TÜRKİYE DE ORKİNOS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE JAPON MUTFAĞINDAKİ ÖNEMİ BALIKLARDA AĞIR METAL DÜZEYLERİ KARADENİZ DE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ALTERNATİF TÜRLER SÜMDER SÜMDER ( MÜHENDİSLERİ

Detaylı

KURULLAR KONGRE ZAMAN AKIŞ ŞEMASI TIME TABLE KURULLAR / BOARDS. 4 Aralık / December 2014 5 Aralık / December 2014

KURULLAR KONGRE ZAMAN AKIŞ ŞEMASI TIME TABLE KURULLAR / BOARDS. 4 Aralık / December 2014 5 Aralık / December 2014 ULUSLARARASI İLERİ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON KONGRE VE SERGİSİ 2014 KURULLAR / BOARDS KONGRE ZAMAN AKIŞ ŞEMASI TIME TABLE AKADEMİK KURUL ACADEMICAL BOARD DANIŞMA & YÜRÜTME KURULU COUNSELING AND EXECUTIVE

Detaylı

PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİ ve DİYABET KONGRESİ, 22-25 Ekim 2015

PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİ ve DİYABET KONGRESİ, 22-25 Ekim 2015 XIX. ULUSAL PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİ ve DİYABET KONGRESİ, 22-25 Ekim 2015 XIV. Çocuk Diyabet Ekibi Kursu, 20-22 Ekim 2015 I. Pediatrik Endokrinolojiye Giriş Kursu, 20-22 Ekim 2015 Hilton Kozyatağı / İSTANBUL

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATION

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATION T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATION Platin Sponsor Platinum Sponsor Altın Sponsor Golden Sponsor Destekleyen Kuruluşlar Supported by Hakkı Turayliç Caddesi

Detaylı