Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.acm-software.com"

Transkript

1

2

3

4 1

5 2

6 Scrum, müşteri isteklerine daha hızlı cevap verebilen, esnek ve kalitesi yüksek yazılımlar üretilebilmesine olanak sağlayan popüler bir yazılım geliştirme yönetimi altyapısıdır. Bu eğitimle, iki gün boyunca yürütülecek proje üzerinden uygulamalı olarak Scrum hakkında bilgi sahibi olmakla beraber Agile ve Scrum alanındaki en önemli sertifikasyonlardan biri olan PSM I (Professional Scrum Master I) sınavına hazırlanacaksınız. Eğitimin Faydaları Tüm dünyanın uygulamakta olduğu, başarıları kanıtlanmış Scrum yazılım proje yönetimi yaklaşımı konusunda uzmanlık kazandırması, Agile ve Scrum alanındaki en önemli sertifikasyonlardan olan PSM I (Professional Scrum Master I) sınavına hazırlanılması, Yazılım projelerinde başarıyı, hızı, esnekliği ve kaliteyi arttırmak için gereken tekniklerin öğrenilmesi. Eğitimin İçeriği Scrum ı başarıyla uygulayabilmek için öncelikle Scrum altyapısının anlaşılması gerekmektedir. Bunun için eğitim boyunca katılımcılar ekipler halinde aktif bir şekilde bir proje üzerinde Scrum ı uygulayarak ilerleyecekler ve de aşağıdaki konular hakkında bilgi sahibi olacaklardır. 3

7 Scrum Altyapısı Scrum Nedir? Scrum'daki Roller ve Sorumluluklar Kurallar, Prensipler, Toplantılar, Geri bildirim ve Kontrol Mekanizmaları, Çıktılar Scrum & Agile Scrum'ın Temelleri Scrum'ın Agile İçindeki Yeri Scrum'ın Kazandırdığı Değer ve Üretkenlik Artışı Self-Organization' Pratiği Scrum'da Planlama Product Backlog Yönetimi Release Planlaması Sprint'leri Planlama Proje Gereksinimlerini Etkin Bir Şekilde İfade Edebilme Task'lerin oluşturulması Scrum'ın Sürdürülebilmesi Adaptasyon ve Geçiş Sürecinde Yapılan Yanlışlar ve Kaçınma Yolları Diğer zorluklar Scrum'a Başlamak Scrum'ı Hayata Geçirmek İçin Adımlar Kimler Katılmalı 4

8 Scrum, müşteri isteklerine daha hızlı cevap verebilen, esnek ve kalitesi yüksek yazılımlar üretilebilmesine olanak sağlayan popüler bir yazılım geliştirme yönetimi altyapısıdır. Bu eğitimin amacı, Scrum'ın temellerini almış katılımcıların alt yapılarını güçlendirmek ve Scrum'ı organizasyona en yüksek faydayı sağlayacak şekilde kullanabilmelerini sağlamaktır. Eğitimin Faydaları Tüm dünyanın uygulamakta olduğu, başarıları kanıtlanmış Scrum yazılım proje yönetimi yaklaşımı ve Scrum Master görevleri konularında uzmanlaştırması. Yazılım projelerinde başarıyı, hızı, esnekliği ve kaliteyi arttırmak için gereken tekniklerin öğrenilmesi. Agile ve Scrum alanındaki en önemli sertifikasyonlardan olan PSM II (Professional Scrum Master II) sertifikasyon sınavına hazırlanılması ve eğitim sonrasında sınavın alınması. Scrum'ın organizasyonla etkileşiminin öğrenilmesi. Eğitimin İçeriği Scrum'ı başarıyla uygulayabilmek için Scrum Master'ın rolü hakkında ileri düzeyde bilgiye sahip olunması gerekmektedir. Bu eğitimde katılımcıların Scrum'ı doğru uygulayabilmeleri için gereken bilgi seviyesine ulaşabilmeleri amacıyla aşağıdaki konular üzerinde durulacaktır. 5

9 Scrum Altyapısı Scrum, amprik süreç yönetimi detayları, Scrum'daki roller ve sorumlulukları, kurallar, prensipler, toplantılar, geri bildirim ve kontrol mekanizmaları, çıktılar. Increment Scrum increment in şeffaflıktaki önemi. Done ve undone kavramlarının detaylı incelenmesi. Emergent Architecture Scrum amprik(deneysel) bir süreçtir. Deneyselliğin kompleks sistemlere uygulanması ve süreç tarafında emergent mimari yaklaşımların incelenmesi. Scrum'da Planlama ve Raporlama Scrum'da planlama, ölçeklendirme, maliyetlendirme ve raporlama nasıl yapılır? Scrum ve Değişim Scrum farklıdır. Scrum'ın organizasyon ve kültüre etkisinin incelenmesi. Total Cost of Ownership Bir sistem sadece geliştirilmez, aynı zamanda bakım destekle yaşatılır. Bir yazılıma sahip olmanın toplam maliyeti nasıl ölçümlenir ve optimize edilir? Scrum'ın Büyük Ölçekli Projelerde Uygulanması Scrum tek bir takımla oldukça iyi sonuçlar verir. Bir takımın yeterli olmayacağı projelerde Scrum'ın başarılı sonuçlar vermesi için Scrum nasıl uygulanmalıdır? 6

10 Kimler Katılmalı İleri Seviye Uluslararası Sertifikalı Agile & Scrum Eğitimi mevcut yazılım geliştirme süreçlerinde iyileştirme arayışlarında olan, bu doğrultuda Scrum konusunda uzmanlık edinmek isteyen ya da Scrum uygulamakta olan ve problemler yaşayan tüm organizasyonlara yöneliktir. Eğitime iş analistleri, yazılımcılar, yazılım mimarları, testçiler, proje yöneticileri, bilgi işlem yöneticileri, ve tüm diğer bilgi işlem çalışanları katılabilmektedir. Eğitime katılabilmek için PSM I, CSM sertifikalarından en az birine sahip olmak ya da en az bir sene süre ile Scrum yapılan proje/projelerde bulunmuş olmak gerekmektedir. 7

11 Scrum, müşteri isteklerine daha hızlı cevap verebilen, esnek ve kalitesi yüksek yazılımlar üretilebilmesine olanak sağlayan popüler bir yazılım geliştirme yönetimi altyapısıdır. Bu eğitimin amacı müşterinin Scrum uygulamalarına dahil olması ve Scrum takımları ile işbirliğinin arttırılmasıdır. Eğitimin Faydaları İçeriği ve sertifikasyonu Scrum.org tarafından düzenlenen iki günlük eğitim boyunca katılımcıların aşağıdaki faydaları sağlamaları amaçlanmaktadır; Scrum çerçevesinde uygulanan ilke ve teknikleri kullanarak, karmaşık bir ortamda fonksiyonel gereksinim ve beklentilerin yönetilmesi, Müşterinin Scrum takımlarına dahil olması ve işbirliği içinde çalışması, Riskin kontrol altında tutulması ile değerin ve üretkenliğin maksimize edilerek toplam sahip olma maliyetinin (TCO) minimize edilmesinin öğrenilmesi, Agile ve Scrum alanındaki en önemli sertifikasyonlardan olan PSPO I (Professional Scrum Product Owner I) sertifikasyon sınavına hazırlanılması. Eğitimin İçeriği Eğitim boyunca katılımcılar aşağıdaki konularda uygulamalı olarak bilgi sahibi olacaklardır. 8

12 Değer Odaklı Geliştirme Ürünün yarattığı değeri arttırmak Ürünün değerini arttırmak ve ölçümleme stratejileri Ürün Yönetimi Agile ürün yönetimi Gereksinimleri Yönetmek Product Backlog kavramı User Story ler oluşturma ve önceliklendirilmesi Product Backlog Grooming Release Planlaması Release hedefinin ve gereksinimlerinin belirlenmesi Backlog tahmini, düzenlemesi ve planlaması Ürün Yönetimi Total Cost of Ownership kavramı Ürünün değerini maksimize etmek Kimler Katılmalı Uluslararası Sertifikalı Product Owner Eğitimi ürün müdürleri, IT çalışanları ve Product Owner konusunda uzmanlık edinmek isteyen herkese yöneliktir. Eğitime katılabilmek için temel düzeyde Scrum bilgisine sahip olmak gerekmektedir. 9

13 Uluslararası Sertifikalı Scrum Developer (Java) eğitimi katılımcıların Test Driven Development, Refactoring, Continuous Integration gibi modern yazılım geliştirme mühendislik pratiklerinin; Scrum çerçevesinde kalitesi yüksek, müşteri isteklerine cevap verebilen, esnek ve modüler yazılımlar üretebilmeleri için nasıl kullanılacağını uygulamalı olarak öğretmeyi amaçlamaktadır. Eğitimin Faydaları Üç günlük eğitim boyunca katılımcılar örnekler üzerinden Agile mühendislik pratiklerini Scrum Developer rolü ile uygulama fırsatı bulacaklardır. - Agile mühendislik pratiklerine ilişkin teknik yetkinliklerin geliştirilmesi, - Scrum çerçevesinde kendi kendine organize olabilen ve cross-functional takımlar halinde çalışarak kaliteli yazılımlar üretilmesi, - Scrum Developer rolü üzerinde uzmanlık kazanılması, - Agile ve Scrum alanındaki en önemli sertifikasyonlardan biri olan Professional Scrum Developer (PSD) sınavına hazırlanılması. Eğitimin İçeriği Modül 1: Giriş - Tanışma - Takımların oluşturulması 10

14 Modül 2: Brownfield Uygulamasına Isınma - Proje ortamı - Kaynak kodun yapısı - Test altyapısı - Eclipse IDE Modül 3: Poker Planning - Agile projelerde değerleme - Mutlak Değerlemeye karşın Göreceli Değerleme - Poker planning süreci - En çok yapılan hatalar Modül 4: Sprint Kavramı ve Scrum a Giriş - Scrum a genel bakış - Scrum daki Roller - Timebox lar - Scrum Motivasyonu - Retrospective 11

15 Modül 5: Sprint Planlama Toplantıları - Agile planlama - Velocity - Kapasite - Sprint Hedefi - Sprint planlama I - Sprint planlama II - Kabul kriteri Modül 6: Daily Scrum - Katılımcılar - Üç soru - Örnekler ve çıktılar - Karşılaşılan engeller Modül 7: Done Kapsamının Belirlenmesi Modül 8: Review ve Retrospective - Review toplantısına hazırlık - Yapılması ve yapılmaması gerekenler - Geri dönüşleri doğru yönetmek - Inspect and adapt - Geçmişten günümüze Plan Do Check Act döngüsü - Etkin Retrospective yöntemleri 12

16 Modül 9: User Story ler, Done Kapsamı, Poker Planning - Müşteri değeri, önceliklendirmesi ve eforu - Card Conversation Confirmation - INVEST yasası - Inspect and adapt - Kabul kriteri - SMART yasası - Done kapsamı Modül 10: Test Driven Development - Test, kod ve refactoring döngüsü - TDD nin üç kanunu - 3A Pattern (Arrange, Act, Assert) - TDD Uygulamanın faydaları Modül 11: Code Smells, Refactoring - Code Smells çeşitleri - Demeter kanunu - Refactoring egzersizi 13

17 Modül 12: Continuous Integration - Continuous Integration kurulumu - Görsel geribildirim / extreme geri bildirim araçları - Build süreci türleri - Nasıl devreye alınır - Build çıktıları - Takım oyunu Kimler Katılmalı Bu eğitim halihazırda Scrum uygulayan ya da uygulamak isteyen proje takımları ile Scrum uygulayan geliştirme ekiplerine yöneliktir. Eğitime yazılımcılar, iş analistleri, yazılım mimarları, testçiler, proje yöneticileri, bilgi işlem yöneticileri ve tüm diğer bilgi işlem çalışanları katılabilir. Eğitime katılabilmek için Uluslararası Sertifikalı Agile&Scrum eğitimine katılmış ya da Scrum Guide ın okunmuş olunması gerekmekle beraber eğitim katılımcılarının temel düzeyde Java bilgisine sahip olmaları beklenmektedir. 14

18 Uluslararası Sertifikalı Scrum Developer (Java) eğitimi katılımcıların Test Driven Development, Refactoring, Continuous Integration gibi modern yazılım geliştirme mühendislik pratiklerinin; Scrum çerçevesinde kalitesi yüksek, müşteri isteklerine cevap verebilen, esnek ve modüler yazılımlar üretebilmeleri için nasıl kullanılacağını uygulamalı olarak öğretmeyi amaçlamaktadır. Eğitimin Faydaları Üç günlük eğitim boyunca katılımcılar örnekler üzerinden Agile mühendislik pratiklerini Scrum Developer rolü ile uygulama fırsatı bulacaklardır. - Agile mühendislik pratiklerine ilişkin teknik yetkinliklerin geliştirilmesi, - Scrum çerçevesinde kendi kendine organize olabilen ve cross-functional takımlar halinde çalışarak kaliteli yazılımlar üretilmesi, - Scrum Developer rolü üzerinde uzmanlık kazanılması, - Agile ve Scrum alanındaki en önemli sertifikasyonlardan biri olan Professional Scrum Developer (PSD) sınavına hazırlanılması. Eğitimin İçeriği Modül 1: Giriş - Tanışma - Takımların oluşturulması 15

19 Modül 2: Visual Studio ve Scrum - Scrum ı Visual Studio 2010 ile eşleştirme - MSF/Agile ile Visual Studio Scrum karşılaştırması - Product Backlog kavramı - Task kavramı - Bug kavramı - Test Case kavramı - Query ve raporlar - Scrum toplantılarının yönetimi - Demo ve simülasyon - Review ve Retrospective Modül 3: Örnek Uygulama - Örnek uygulamaya giriş - Kaynak kodu yükleme, kurma ve uygulamayı keşfetme - Ürünün kalite kriterlerini belirleme - Done kapsamının belirlenmesi - Etkin hata raporları oluşturma - In-Sprint e karşı Out-of-Sprint bug ları - Architecture Explorer kullanarak görselleştirme - Review ve Retrospective 16

20 Modül 4: Planlama - Release planlama - Product Backlog Grooming toplantısı - Product Backlog Item larının değerlemesi - Kabul kriteri - Sprint Backlog - Review ve Retrospective Modül 5: Emergent Architecture - Scrum ve Mimari - Emergent Architecture - İlkeler, pattern ler ve uygulamalar - Visual Studio 2010 modelleme araçları - UML ve layer diyagramları - Sprint 1 - Review ve Retrospective Modül 6: Test-Driven Development - Unit Test nedir ve neden önemlidir? - Team Foundation Build kullanarak Continuous Integration (CI) - Test Driven Development (TDD) - Kod Kapsamı, Refactoring ve Test Etki Analizi - Sprint 2 - Review ve Retrospective 17

21 Modül 7: Teslimat - Visual Studio 2010 ile kabul testleri - Microsoft Test Manager - Test senaryoları yönetimi - Testlerin devamlılığını sağlamak - Kollara ayırma ve birleştirme - Sprint 3 - Review ve Retrospective Modül 8: Review ve Retrospective - Yüksek performanslı geliştirme takımı olmak - Geliştirme takımlarının karşılaştıkları zorluklar ve bunlarla başetme yolları - Flaccid Scrum ve ScrumButs - Inspect ve adapt kavramları ve şeffaf olmak - Zorlu Scrum Master lar ile çalışma - Zorlu Product Owner ve paydaşlar ile çalışma - Review ve Retrospective Kimler Katılmalı 18

22 Uluslararası Eğitmen sertifikasına sahip eğitmenler tarafından verilen bu eğitim ile Agile kültürü yaratmanın ve takımlarınızın başarılı bir şekilde Agile yöntemleri uygulayabilmelerin ilk adımını atmaya hazırlanacaksınız. Hem Türkiye den hem de dünyadan vaka analizlerinin ve istatistiklerin paylaşıldığı bu eğitimle yönetimsel açıdan Agile ın ne olduğunu, nasıl uygulandığını ve kurumunuza hangi değerleri katacağını öğrenme fırsatı yakalayacaksınız. Eğitimin Faydaları Agile yaklaşımların tarihçesi ve çıkış noktası, Agile yaklaşımlar uygulanırken yapılan yaygın hatalar ve çözüm yolları, Agile yaklaşımlarda risk ve takım yönetimi; bütçe, süre planlama; ölçülebilirlik ve raporlama, Agile süreç yönetimi alt yapılarından en yaygın olarak kullanılan Scrum konularında bilgi sahibi olacaksınız. Eğitim İçeriği Agile Yöntemlere Giriş Yazılım Sektörünün Mevcut Durumu (Tüm Dünya ve Türkiye den İstatistik ve Örneklerle) Neden Agile? Agile Manifesto ve Prensipler 19

23 Agile Yönetim Kompleks Süreçler ve Yönetimi Agile Yaklaşımlarda Risk Yönetimi Agile Yaklaşımlarda Takımların Yönetimi Agile Planlama Agile Yaklaşımlarda Bütçe, Kapsam Yönetimi ve Agile Kontratlar Agile Yaklaşımlarda Raporlama ve İzlenebilirlik Agile Yaklaşımlarda Verimlilik ve Üretkenlik Kavramları Agile Yaklaşımlarda Kalite Kavramı Scrum Scrum Süreci ve Altyapısı Kimler Katılmalı Agile Süreçler ve Yönetimi eğitimi Agile yaklaşımlar konusunda bilgi edinmek, Agile süreçlere giriş yapmak ve Agile süreçleri uygulamak isteyen tüm birimlerdeki yönetici ve çalışanlara yöneliktir. 20

24 Uluslararası Eğitmen sertifikasına sahip eğitmenler tarafından verilen bu eğitim ile Agile kültür yaratma ve Agile organizasyon olma yolunda ilk adımı atmaya hazırlanacaksınız. Eğitimin Faydaları Agile yaklaşımların tarihçesi ve çıkış noktası, Agile süreç yönetimi alt yapılarından olan Kanban konularında bilgi sahibi olacaksınız. Eğitim İçeriği Agile Yöntemlere Giriş Yazılım Sektörünün Mevcut Durumu (Tüm Dünya ve Türkiye den İstatistik ve Örneklerle) Neden Agile? Agile Manifesto ve Prensipler Lean ve Prensipleri Scrum ve Mekanikleri Kanban ve Mekanikleri Value Stream Mapping İş Akışını Görselleştirme İşleme Alınmış İş Sayısını Sınırlandırma Lead/Cycle Time ın Sınırlanması İş Tiplerini Sınıflandırma Ölçümlemeyi Görünür Hale Getirme Takım Kurallarının ve Pull Kriterinin Belirlenmesi Örnek Bir Kanban Tahtasının Oluşturulması 21

25 Kanban Kartlarının İş Akışı İçinde İlerleyişi Ortalama Cycle/Lead Time ın Ölçülmesi İş Akışının Optimize Edilmesi, Darboğazların Giderilmesi, WIP Limitlerinin Optimize Edilmesi Hangi Durumlarda ve Ne Zaman Kanban Uygulanmalıdır? Kanban ve Scrum Karşılaştırması Kimler Katılmalı Kanban eğitimi Agile yaklaşımlar konusunda bilgi edinmek, Agile süreçlerden Kanban ı uygulamak isteyen tüm birimlerdeki yönetici ve çalışanlara yöneliktir. 22

26 Hızlı değişim yaşanan yazılım sektörünün, modern ve başarısı ispatlanmış uygulamalarından biri olan otomasyon; insan kaynağının daha verimli kullanılması ve kalite artışı ile hızlı üretimin bir arada elde edilmesini esas almaktadır. Eğitim, mevcut yazılım süreçlerini analiz ederek otomasyon aracılığıyla verimsizliklerin asgari düzeye indirilmesine odaklanmaktadır. Yazılım sektörü çalışanları, hizmet ettiği sektöre otomasyon imkanı sunarak operasyonel maliyeti düşürmeyi hedef almasına rağmen, kendi üretim sürecindeki benzer maliyetlere odaklanmayarak yüksek maliyetlerb yaratmaktadır. Bu vizyon dahilinde modern yaklaşımların ve tekniklerin katılımcılara aktarıldığı workshopta popüler yazılım ürünleri ve teknolojileri üzerinde uygulamalı örnekler yapılmaktadır. Workshop ın Faydaları Yazılım sürecinde şeffaflığın arttırılması ve maliyetlerin düşürülmesi. Yazılım geliştirme hızınızı arttıracak yöntem ve otomasyon araçlarının öğrenilmesi. Yazılım sürecinin baştan sona takibinin kolaylaştırılması. Workshop İçeriği Yazılım Geliştirme Süreçleri Verimlilik ve kalite 23

27 Sürecinizin hangi adımları otomasyona dahil edilmelidir? Otomasyona geçiş adımları Her adımda otomasyon Build otomasyonu Test otomasyonu Deployment otomasyonu Kalitenin otomasyona dahil edilmesi Dokümantasyonun süreçteki yeri Sistem tasarımı ve mimari Kimler Katılmalı Eğitim, yazılım geliştirme yöneticisi, yazılım mimarı, yazılım mühendisi, test mühendisi, teknik analist veya konfigürasyon yöneticisi gibi yazılım geliştirme sürecinde görev almış tüm IT çalışanlarına yöneliktir. 24

28 TDD, kod yazılmadan önce test senaryolarının yazılması, bu senaryolara bağlı olarak kodun yazılması ve refactor edilmesi tekniğidir. TDD yaklaşımıyla, yazılması planlanan kodun test senaryoları, sürekli olarak koşturulabilir ve bu sayede programın daha az hata ile geliştirilmesi sağlanabilir. Ayrıca waterfall yöntemlerdeki yazılım tasarımı problemi de isteği karşılayacak sınıfların yazılması zorunluluğu ile büyük ölçüde aşılmaktadır. Bu da sadece geliştirilen yazılımın kalitesini arttırmakla kalmaz, değişim yönetimini ve tutarlılığı maksimize ederek yazılım maliyetlerini düşünüldüğünden çok daha aşağıya çeker. Workshop İçeriği TDD'ye genel bakış: TDD nedir, TDD'nin getirileri nelerdir, TDD nasıl uygulanır? JUnit: JUnit nedir, nasıl kullanılır? Uygulama: Varolan kod için JUnit testlerinin yazılması. Yazılım dizaynında ZEN Yaklaşımı: Basit dizayn nedir, nasıl yapılır? Demo: Basit bir uygulamada TDD aşamaları. Uygulama: Basit bir class için TDD'nin uygulanması. TDD ile yazılım mimarisi. Çoklu class ortamında TDD uygulaması, dizayn ve mimarinin gelişimi. Sıfır entegrasyon hatası. Mock objelerin kullanımı. 25

29 Design Pattern ler, mimariyi sistemin tüm aşamalarına işlemek ve mimari yaklaşımın anlaşılmasını sağlamak için kullanılan tasarım ve mimariyi yakalayan bir tekniktir. Workshop İçeriği 1.Tasarım ve Mimari 2. Pattern Yapısı 3. Pattern leri Organize Etmek 4. Delegation Patterns 5. Decoupling Patterns 6. Creational Patterns 7.Value Patterns 8. Functional Patterns 9. Sequential Patterns 10. Iteration Patterns 11. Selection Patterns Kimler Katılmalı Eğitim isteğe bağlı olarak C++ veya Java dilinde verilebilmektedir. Eğitim, içeriğe göre C++ veya Java ile çalışmakta olan deneyim sahibi yazılımcılar, yazılım mimarları ve tasarımcılara yöneliktir. 26

30

31 Idevo, 2011 yılında kurulmuş, inovasyon ve inovasyon süreçleri konusunda uzmanlaşmış bir ACM iştirakidir. Dünyaca ünlü profesyonel ekibiyle birlikte, müşterilerine inovasyon hakkında uçtan uca danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmaktadır. Idevo, müşterilerinin kendi pazarlarında fark yaratabilecekleri inovasyonları verimli ve sürekli bir şekilde üretebilmelerini sağlamaktadır. Başarıyı hızlandırmak, maliyetleri azaltmak, en uygun fikri belirlemek ve başarıyla geliştirmek için inovasyon metodolojisinin baştan sona her adımında müşteriyle birlikte çalışmaktadır. Idevo danışmanları, dünya çapında Fortune 500 listesinde yer alan birçok şirkete eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermiştir. 27

32 İnovasyon, organizasyonların rekabet avantajı sağlamasında, büyümesinde ve karlılıklarını arttırmaları noktasında itici bir güçtür. Günümüzde birçok uluslararası şirket başarısını inovasyon becerisine borçludur. Sürdürülebilir ve tekrarlanabilir inovasyon becerisi, disiplinli ve iyi yapılandırılımış bir süreç gerektirir. Tam olarak anlaşılmamış, rastgele kullanılan araç ve tekniklerle oluşturulmuş anlık süreçler başarılı olamaz.belirli bir yöntem kullanılmadan gerçekleştirilen inovasyon ise sadece şanstır. Bu eğitimle ne tür bir inovasyon aradığınız ya da hangi inovasyon teknik ve araçlarına aşina olduğunuz farketmeksizin,inovasyon sürecinizi tanımlayacak, belirsizlikleri ortadan kaldıracak, risk ve maliyetlerinizi azaltacak ve inovasyon başarı şansınızı arttıracaksınız. Eğitimin Faydaları Tekrarlanabilen ve ölçeklendirilebilen tutarlı bir inovasyon sürecinin tanımlanması İnovasyon araçlarının ne zaman ve nerede kullanılacağının belirlenmesi En iyi fırsat ve fikirleri yakalamak için yeteneklerin geliştirilmesi İş modeli inovasyonu ve müşteri deneyimi için ürün inovasyonunun ötesine geçilebilmesi Eğitimin İçeriği Bu eğitim katılımcılara başarıları kanıtlanmış çeşitli tekniklerle birlikte tam bir inovasyon metodolojisi sunmaktadır. 28

33 İnovasyon sürecine genel bakış: Strateji ve stratejik amacın önemi Kapsam tanımlama Problem/fırsat tespiti İnovasyon modelleri Başarı şansını arttıran inovasyon başlangıcı için nasıl statejik çerçeve oluşturulur Değerli ve ilgili fikirler üretmek: Fikir üretme teknikleri Fikir üretimini iyileştirmek Beyin fırtınasının ötesinde fikir üretme araçlarına giriş Açık İnovasyon a giriş Önemli ve acil müşteri ihtiyaçlarını belirlemek: Voice of the Customer, Ethnography, Needs Based investigation gibi teknikleri nasıl ve nerede kullanmak gerekir İnovasyon fırsatlarını belirlemek için müşterinin yolculuğunu anlamak ve yolculuk haritası kullanmak İnovasyon fırsatlarını tespit etmek için bir strateji taslağı kullanmak Geleceği anlamak: Trendleri keşfetmek formal ve informal gözlem Trendleri sentezlemek hangileri önemli ve ilgili Senaryo oluşturmak ve kullanmak Senaryo çıkarımlarının belirlenmesi 29

34 Etkin Fikir Geliştirme ve Yönetimi: Fikirleri ele geçirme ve dokümante etme Değerlendirme fraework ü inşa etme Hızlı prototipler geliştirme Bir yenilik süreci içindeki rolleri ve sorumlulukları tanımlama Inovasyon kültürü yaratmak: İnovasyon kültürünün niteliklerini tanımlama Değerlendirme, tazminat, ödül ve tanıma Başarılı bir inovasyon liderlerinin nitelikleri Eğitmen: Jeffrey Phillps Jeffrey Phillps, Ovo Innovation başkan yardımcısıdır. Ovo Innovation, Fortune 5000 şirketleri, akademik enstitüler ve kar amacı gütmeyen organizasyonlar için inovasyon süreçleri tasarlamaya ve inşa etmeye odaklanmış bir danışmanlık şirketidir. Innovate on purpose yaklaşımı doğrultusunda, inovasyon süreçlerini tanımlamaya ve bunları kurumsal stratejik hedefleri ile uyumlu hale getirmeye yardımcı olmaktadır.jeffrey,t. Rowe Price, Hewlett-Packard, Raytheon, AIG, Wellpoint ve US Bank gibi dünayanın önemli firmaları için inovasyon programları tasarlamıştır. Yeni trendleri yakalamak ve senaryo planlamadan fikir üretimine, inovasyon süreçleri ve inovasyon kültürünü geliştirmeye kadar inovasyonun bütün aşamalarında deneyimlidir.jeffrey, Kuzey Amerika, İngiltere,Batı Avrupa,Ortadoğu,Güneydoğu Asya ve Latin Amerika da inovasyon eğitimleri vermektedir.jeffrey Make us more Innovative ve Relentless Innovation kitaplarının yazarıdır. Aynı zamanda Innovate on Purpose bloğunda da yazılar yazmaktadır. 30

35 İnovasyon süreçlerinde güçlü bir ikilem ile karşı karşıya kalınmaktadır. Bir yandan pazarı yıkan ve farklılaştıran ilginç, değerli fikirler üretmek istenirken bir yandan da bunu minimum risk ve belirsizlikle, kısa sürede kazanca dönüştürmekistenmektedir. Bu doğrultuda, çıktı ne kadar yıkıcı olursa,genelde fikri üretmesürecininde uzadığı ve riskin arttığı görülmektedir. Bu eğitimde, yıkıcı fikirler üretme süresini kısaltmak, risk ve belirsizlikleri azaltmak ve konseptten prototipe dönüşüm sürecini hızlandırmak için hızlı ve yıkıcı bir inovasyon problemini çözmeye yönelik pratik ve yaklaşımlar öğretilmektedir. Eğitim süresince öğretilen tutum ve metodları kullanaraktakımınız, kısa zamanda prototip hale getirilmiş ve üst yönetime sunuma hazır hale gelmiş, daha az risk içeren yıkıcı fikirler üretmeye ve hayata geçirmeye daha da yaklaşacaktır. Eğitimin Faydaları Sonucu hızlandıran bütünleşik inovasyon süreçlerinin öğrenilmesi, Zaman ve kaynak kısıtlarının fikir üretimini nasıl geliştirdiği, İyileştirilmiş fırsat tanımı ve müşteri anlayışı ile risklerin azaltılması, Maksimum etki için fikirlerin nasıl sunulması gerektiği, Yıkıcı fikirlerin nasıl oluşturulup hayata geçirilebileceği. 31

36 2.Gün Hızlı ve Yıkıcı İnovasyon: 90 Günde Yıkıcı İnovasyon Projesi Hızlı ve yıkıcı bir inovasyon projesine giriş BHAG ye giriş - Big Hairy Audacious Goal Neden hızlı ve yıkıcı inovasyonlar farklı ve değerli? 90 Günde BHAG Planlama Neden kısıtlı bir zaman dilimi iyidir? Hızlı, yıkıcı bir proje için aşamalar ve kilometre taşları Problem Tanımlama Sunumu İnovasyon için problem tespitinin vefırsat tanımlamasının önemi Açık, kısıtlı fakat yıkıcı bir problem ya da fırsat tanımlama Fırsat ya da problemi fikir üretmeye dönüştürme Trendler/Senaryo Planlama Gelişmekte olan piyasa ihtiyaçlarına daha fazla anlayış kazanmak için eğilimleri ve senaryoları kullanmak Alternatif senaryolar üretmek ve pazar değişimlerini ve etkilerini tanımlamak Müşteri/Pazar İhtiyaçları Müşteri ihtiyaçlarını tanımlamak için Voice of Customer, Ethnography ve diğer analizleri kullanma 32

37 Fikir Yakalama/Dokümantasyon Fikirleri efekif bir şekilde yakalama ve düzenleme Fikirleri daha etkin paylaşmak için dokümante etme Portföyünüzdeki en iyi fikirleri tanımlama Prototip Üretme Konsept geliştirme ve prototip üretmenin sırları Fikirleri geliştirmeyi ve gelişimlerini hızlandırma Karar Vericilere Konseptleri Sunma Karar vericilere yapılan fikir sunumlarını geliştirme Eğitmen: Jeffrey Phillps Jeffrey Phillps, Ovo Innovation başkan yardımcısıdır. Ovo Innovation, Fortune 5000 şirketleri, akademik enstitüler ve kar amacı gütmeyen organizasyonlar için inovasyon süreçleri tasarlamaya ve inşa etmeye odaklanmış bir danışmanlık şirketidir. Innovate on purpose yaklaşımı doğrultusunda, inovasyon süreçlerini tanımlamaya ve bunları kurumsal stratejik hedefleri ile uyumlu hale getirmeye yardımcı olmaktadır.jeffrey,t. Rowe Price, Hewlett-Packard, Raytheon, AIG, Wellpoint ve US Bank gibi dünayanın önemli firmaları için inovasyon programları tasarlamıştır. Yeni trendleri yakalamak ve senaryo planlamadan fikir üretimine, inovasyon süreçleri ve inovasyon kültürünü geliştirmeye kadar inovasyonun bütün aşamalarında deneyimlidir.jeffrey, Kuzey Amerika, İngiltere,Batı Avrupa,Ortadoğu,Güneydoğu Asya ve Latin Amerika da inovasyon eğitimleri vermektedir.jeffrey Make us more Innovative ve Relentless Innovation kitaplarının yazarıdır. Aynı zamanda Innovate on Purpose bloğunda da yazılar yazmaktadır. 33

38 Innovation Games for Customer Understanding müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlamak ve müşteri ihtiyaçlarına cevap vermek isteyen herkese yönelik tasarlanmıştır. Luke Hohmann ın Innovation Games: Creating Breakthrough Products Through Collaborative Play, adlı kitabından yola çıkılarak tasarlanan bu iki günlük interaktif workshop ile Fortune 1000 şirketlerinin, kar amacı gütmeyen kuruluşların ve kamu kurumlarının kendi ürünlerini ve hizmetlerini geliştirmek ve kalıcı başarıyı inşa etmek için inovasyon oyunlarını nasıl kullandıklarını öğreneceksiniz. Eğitimin Faydaları Müşterilerinizin sunduğunuz ürün/hizmetlerle ilgili neleri beğenmediklerinin keşfedilmesi Daha önce hiç sözü edilmemiş ihtiyaçların ve atılım fırsatlarının ortaya çıkartılması Müşterilerinize sunduklarınızın onların ihtiyaçları ile ne kadar uyumlu olduğunun anlaşılması Müşterilerinizin ürün ve hizmetlerini tam olarak ne zaman kullandığının keşfedilmesi Doğru ve yeni özellikler sunulması ve daha iyi stratejik kararlar alınması Eğitimin İçeriği Bu iki günlük workshop, uygulayarak öğrenme eğitim modeli üzerine kurularak, gerçek örnek vakalar ile sınıf içi uygulama ve tartışmalara dayandırılarak tasarlanmıştır. Eğitim boyunca şu konular üzerinde durulacaktır: 34

39 Innovation Games in pazarlama araştırması çalışmalarına olumlu yönde etki edeceği alanları tanımlamak Hangi oyun ya da oyunların online/offline mecralarda daha uygun olduğunu belirlemek Oyun oturumları için planlama, oynama ve oyun sonrası süreç lere derinlemesine bakış Bire bir ve online olmak üzere çeşitli oyunlar üzerinde deneyim kazanmak Gerçek vaka çalışmaları üzerinden araştırma ve pratik kazanmak Baştan aşağı oyun ortamının kurulması ve sunum tekniklerinin öğrenilmesi Inovasyon Games i işinize dahil etmenin en iyi yöntemleri Eğitmen: Jonathan Clark Jonathan Clark, bağımsız danışman olarak yaptığı çalışmaların bir parçası olarak Batı Avrupa da Innovation Games eğitim çalışmalarını tasarlar ve yürütür. Teknoloji ve uluslararası yayıncılık alanındaki yirmi yılı aşkın tecrübesi ile müşteri odaklılık konusunda işletmelere yardımcı olmaktadır. yaptığı her işte coşku ve enerjiyi de beraberinde getiren Jonathan, kurumlara ve çalışanlara farklı perspektifler kazandırarak onların yeni şeyler görmelerine ve yapmalarına ilham verir. 35

40

41 4pio ailesi olarak uzun zamandır teknoloji dünyasında Türkiye de ses getiren çeşitli proje ve dönüşüm süreçlerinde görev almış uzmanlarız. Çocukluğumuzdan annelerimizin ancak yemeğimizi bitirirsek şekeri hak edeceğimizi öğrettiğinden beri aslında Gamification'ın hayatımızda olduğunu fark ettik ve bu yaklaşımı sonuç odaklı süreçlerimizle profesyonelleştirdik. Gamification'ın ülkemizde de uygulanmasının pazara ve sektörümüze büyük değer katacağını düşünerek global ortaklarımız ile sizlere eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlıyoruz. 36

42 Gartner ın öngörüsüne göre 2014 yılında, Global 2000 içerisinde yer alan şirketlerin %70'inden fazlası hedeflerine ulaşabilmek için gamification ı kullanacak. A Brand New Playground kitabının yazarı Bart Hufen ile organizasyonunuzu, ürünlerinizi ve hizmetlerinizi nasıl oyunlaştıracağınızı öğrenin. Bu iki günlük workshop boyunca işinizi on adımda nasıl oyunlaştıracağınızı ve oyun olmayan ortam ve konseptlerde oyun mekaniklerini kullanarak nasıl kazanç sağlayacağınızı, başarılı örnekleri inceleyerek ve uygulamalarla öğreneceksiniz. Workshop İçeriği Gamification'a Giriş Gamificaton Nedir? Faydaları ve Oyun Arasındaki Fark Oyun Mekaniklerine Giriş Oyun Tasarlamaya Giriş 37

43 10 Adımda Gamification Amaç Belirleme Hedef Kitleyi Belirleme Oyunun Amacını ve Dinamiklerini Belirleme Puanlama Mekanizması Oluşturma Hedefe Ulaştıracak Davranışları Belirleme Oyunun Kurallarını Belirleme Zorlukları Tanımlama Oyunu Görselleştirme Oluştur/Yap/Dene Tanıt/Oyna/Duyur Oyunun Kurallarını Öğrenme A Brand New Playground Sunumu Ürün ve Servisleri Oyunlaştırma Grup Çalışması: Taş Kağıt Makas Oyun Mekaniklerini Tanıma Oyunu Değiştirme Grup Çalışması Cocha Modeli Konsept Geliştirmede 'Cocha Modeli'nin Kullanımı Grup Çalışması: Örnek Ürünün Oyunlaştırılması 38

44 Eğitmen: Bart Hufen On yaşından beri fanatik bir şekilde oyun oynayan Bart, Atari Benelux te ürün yöneticisi olarak çalışma hayatına başladı. Ardından Diesel Benelux te yaklaşık beş yıl boyunca Kanal Pazarlama Müdürü ve Online / ecrm pazarlama uzmanı olarak çalıştı. Ardından yerel bir reklam ajansı olan Crossmarks ta Müşteri Direktörü olarak müşterilerinin markalarını doğru bir şekilde oluşturmalarına yardımcı olmaya başladı yılında yazdığı A Brand New Playground kitabının ardından 'BrandNewGame'i kuran Bart, gamification stratejileri oluşturmakta, oyunlar geliştirmekte ve gamification ile ilgili eğitimler vermektedir. 39

45 40

46 41

47 42