Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.acm-software.com"

Transkript

1

2

3

4 1

5 2

6 Scrum, müşteri isteklerine daha hızlı cevap verebilen, esnek ve kalitesi yüksek yazılımlar üretilebilmesine olanak sağlayan popüler bir yazılım geliştirme yönetimi altyapısıdır. Bu eğitimle, iki gün boyunca yürütülecek proje üzerinden uygulamalı olarak Scrum hakkında bilgi sahibi olmakla beraber Agile ve Scrum alanındaki en önemli sertifikasyonlardan biri olan PSM I (Professional Scrum Master I) sınavına hazırlanacaksınız. Eğitimin Faydaları Tüm dünyanın uygulamakta olduğu, başarıları kanıtlanmış Scrum yazılım proje yönetimi yaklaşımı konusunda uzmanlık kazandırması, Agile ve Scrum alanındaki en önemli sertifikasyonlardan olan PSM I (Professional Scrum Master I) sınavına hazırlanılması, Yazılım projelerinde başarıyı, hızı, esnekliği ve kaliteyi arttırmak için gereken tekniklerin öğrenilmesi. Eğitimin İçeriği Scrum ı başarıyla uygulayabilmek için öncelikle Scrum altyapısının anlaşılması gerekmektedir. Bunun için eğitim boyunca katılımcılar ekipler halinde aktif bir şekilde bir proje üzerinde Scrum ı uygulayarak ilerleyecekler ve de aşağıdaki konular hakkında bilgi sahibi olacaklardır. 3

7 Scrum Altyapısı Scrum Nedir? Scrum'daki Roller ve Sorumluluklar Kurallar, Prensipler, Toplantılar, Geri bildirim ve Kontrol Mekanizmaları, Çıktılar Scrum & Agile Scrum'ın Temelleri Scrum'ın Agile İçindeki Yeri Scrum'ın Kazandırdığı Değer ve Üretkenlik Artışı Self-Organization' Pratiği Scrum'da Planlama Product Backlog Yönetimi Release Planlaması Sprint'leri Planlama Proje Gereksinimlerini Etkin Bir Şekilde İfade Edebilme Task'lerin oluşturulması Scrum'ın Sürdürülebilmesi Adaptasyon ve Geçiş Sürecinde Yapılan Yanlışlar ve Kaçınma Yolları Diğer zorluklar Scrum'a Başlamak Scrum'ı Hayata Geçirmek İçin Adımlar Kimler Katılmalı 4

8 Scrum, müşteri isteklerine daha hızlı cevap verebilen, esnek ve kalitesi yüksek yazılımlar üretilebilmesine olanak sağlayan popüler bir yazılım geliştirme yönetimi altyapısıdır. Bu eğitimin amacı, Scrum'ın temellerini almış katılımcıların alt yapılarını güçlendirmek ve Scrum'ı organizasyona en yüksek faydayı sağlayacak şekilde kullanabilmelerini sağlamaktır. Eğitimin Faydaları Tüm dünyanın uygulamakta olduğu, başarıları kanıtlanmış Scrum yazılım proje yönetimi yaklaşımı ve Scrum Master görevleri konularında uzmanlaştırması. Yazılım projelerinde başarıyı, hızı, esnekliği ve kaliteyi arttırmak için gereken tekniklerin öğrenilmesi. Agile ve Scrum alanındaki en önemli sertifikasyonlardan olan PSM II (Professional Scrum Master II) sertifikasyon sınavına hazırlanılması ve eğitim sonrasında sınavın alınması. Scrum'ın organizasyonla etkileşiminin öğrenilmesi. Eğitimin İçeriği Scrum'ı başarıyla uygulayabilmek için Scrum Master'ın rolü hakkında ileri düzeyde bilgiye sahip olunması gerekmektedir. Bu eğitimde katılımcıların Scrum'ı doğru uygulayabilmeleri için gereken bilgi seviyesine ulaşabilmeleri amacıyla aşağıdaki konular üzerinde durulacaktır. 5

9 Scrum Altyapısı Scrum, amprik süreç yönetimi detayları, Scrum'daki roller ve sorumlulukları, kurallar, prensipler, toplantılar, geri bildirim ve kontrol mekanizmaları, çıktılar. Increment Scrum increment in şeffaflıktaki önemi. Done ve undone kavramlarının detaylı incelenmesi. Emergent Architecture Scrum amprik(deneysel) bir süreçtir. Deneyselliğin kompleks sistemlere uygulanması ve süreç tarafında emergent mimari yaklaşımların incelenmesi. Scrum'da Planlama ve Raporlama Scrum'da planlama, ölçeklendirme, maliyetlendirme ve raporlama nasıl yapılır? Scrum ve Değişim Scrum farklıdır. Scrum'ın organizasyon ve kültüre etkisinin incelenmesi. Total Cost of Ownership Bir sistem sadece geliştirilmez, aynı zamanda bakım destekle yaşatılır. Bir yazılıma sahip olmanın toplam maliyeti nasıl ölçümlenir ve optimize edilir? Scrum'ın Büyük Ölçekli Projelerde Uygulanması Scrum tek bir takımla oldukça iyi sonuçlar verir. Bir takımın yeterli olmayacağı projelerde Scrum'ın başarılı sonuçlar vermesi için Scrum nasıl uygulanmalıdır? 6

10 Kimler Katılmalı İleri Seviye Uluslararası Sertifikalı Agile & Scrum Eğitimi mevcut yazılım geliştirme süreçlerinde iyileştirme arayışlarında olan, bu doğrultuda Scrum konusunda uzmanlık edinmek isteyen ya da Scrum uygulamakta olan ve problemler yaşayan tüm organizasyonlara yöneliktir. Eğitime iş analistleri, yazılımcılar, yazılım mimarları, testçiler, proje yöneticileri, bilgi işlem yöneticileri, ve tüm diğer bilgi işlem çalışanları katılabilmektedir. Eğitime katılabilmek için PSM I, CSM sertifikalarından en az birine sahip olmak ya da en az bir sene süre ile Scrum yapılan proje/projelerde bulunmuş olmak gerekmektedir. 7

11 Scrum, müşteri isteklerine daha hızlı cevap verebilen, esnek ve kalitesi yüksek yazılımlar üretilebilmesine olanak sağlayan popüler bir yazılım geliştirme yönetimi altyapısıdır. Bu eğitimin amacı müşterinin Scrum uygulamalarına dahil olması ve Scrum takımları ile işbirliğinin arttırılmasıdır. Eğitimin Faydaları İçeriği ve sertifikasyonu Scrum.org tarafından düzenlenen iki günlük eğitim boyunca katılımcıların aşağıdaki faydaları sağlamaları amaçlanmaktadır; Scrum çerçevesinde uygulanan ilke ve teknikleri kullanarak, karmaşık bir ortamda fonksiyonel gereksinim ve beklentilerin yönetilmesi, Müşterinin Scrum takımlarına dahil olması ve işbirliği içinde çalışması, Riskin kontrol altında tutulması ile değerin ve üretkenliğin maksimize edilerek toplam sahip olma maliyetinin (TCO) minimize edilmesinin öğrenilmesi, Agile ve Scrum alanındaki en önemli sertifikasyonlardan olan PSPO I (Professional Scrum Product Owner I) sertifikasyon sınavına hazırlanılması. Eğitimin İçeriği Eğitim boyunca katılımcılar aşağıdaki konularda uygulamalı olarak bilgi sahibi olacaklardır. 8

12 Değer Odaklı Geliştirme Ürünün yarattığı değeri arttırmak Ürünün değerini arttırmak ve ölçümleme stratejileri Ürün Yönetimi Agile ürün yönetimi Gereksinimleri Yönetmek Product Backlog kavramı User Story ler oluşturma ve önceliklendirilmesi Product Backlog Grooming Release Planlaması Release hedefinin ve gereksinimlerinin belirlenmesi Backlog tahmini, düzenlemesi ve planlaması Ürün Yönetimi Total Cost of Ownership kavramı Ürünün değerini maksimize etmek Kimler Katılmalı Uluslararası Sertifikalı Product Owner Eğitimi ürün müdürleri, IT çalışanları ve Product Owner konusunda uzmanlık edinmek isteyen herkese yöneliktir. Eğitime katılabilmek için temel düzeyde Scrum bilgisine sahip olmak gerekmektedir. 9

13 Uluslararası Sertifikalı Scrum Developer (Java) eğitimi katılımcıların Test Driven Development, Refactoring, Continuous Integration gibi modern yazılım geliştirme mühendislik pratiklerinin; Scrum çerçevesinde kalitesi yüksek, müşteri isteklerine cevap verebilen, esnek ve modüler yazılımlar üretebilmeleri için nasıl kullanılacağını uygulamalı olarak öğretmeyi amaçlamaktadır. Eğitimin Faydaları Üç günlük eğitim boyunca katılımcılar örnekler üzerinden Agile mühendislik pratiklerini Scrum Developer rolü ile uygulama fırsatı bulacaklardır. - Agile mühendislik pratiklerine ilişkin teknik yetkinliklerin geliştirilmesi, - Scrum çerçevesinde kendi kendine organize olabilen ve cross-functional takımlar halinde çalışarak kaliteli yazılımlar üretilmesi, - Scrum Developer rolü üzerinde uzmanlık kazanılması, - Agile ve Scrum alanındaki en önemli sertifikasyonlardan biri olan Professional Scrum Developer (PSD) sınavına hazırlanılması. Eğitimin İçeriği Modül 1: Giriş - Tanışma - Takımların oluşturulması 10

14 Modül 2: Brownfield Uygulamasına Isınma - Proje ortamı - Kaynak kodun yapısı - Test altyapısı - Eclipse IDE Modül 3: Poker Planning - Agile projelerde değerleme - Mutlak Değerlemeye karşın Göreceli Değerleme - Poker planning süreci - En çok yapılan hatalar Modül 4: Sprint Kavramı ve Scrum a Giriş - Scrum a genel bakış - Scrum daki Roller - Timebox lar - Scrum Motivasyonu - Retrospective 11

15 Modül 5: Sprint Planlama Toplantıları - Agile planlama - Velocity - Kapasite - Sprint Hedefi - Sprint planlama I - Sprint planlama II - Kabul kriteri Modül 6: Daily Scrum - Katılımcılar - Üç soru - Örnekler ve çıktılar - Karşılaşılan engeller Modül 7: Done Kapsamının Belirlenmesi Modül 8: Review ve Retrospective - Review toplantısına hazırlık - Yapılması ve yapılmaması gerekenler - Geri dönüşleri doğru yönetmek - Inspect and adapt - Geçmişten günümüze Plan Do Check Act döngüsü - Etkin Retrospective yöntemleri 12

16 Modül 9: User Story ler, Done Kapsamı, Poker Planning - Müşteri değeri, önceliklendirmesi ve eforu - Card Conversation Confirmation - INVEST yasası - Inspect and adapt - Kabul kriteri - SMART yasası - Done kapsamı Modül 10: Test Driven Development - Test, kod ve refactoring döngüsü - TDD nin üç kanunu - 3A Pattern (Arrange, Act, Assert) - TDD Uygulamanın faydaları Modül 11: Code Smells, Refactoring - Code Smells çeşitleri - Demeter kanunu - Refactoring egzersizi 13

17 Modül 12: Continuous Integration - Continuous Integration kurulumu - Görsel geribildirim / extreme geri bildirim araçları - Build süreci türleri - Nasıl devreye alınır - Build çıktıları - Takım oyunu Kimler Katılmalı Bu eğitim halihazırda Scrum uygulayan ya da uygulamak isteyen proje takımları ile Scrum uygulayan geliştirme ekiplerine yöneliktir. Eğitime yazılımcılar, iş analistleri, yazılım mimarları, testçiler, proje yöneticileri, bilgi işlem yöneticileri ve tüm diğer bilgi işlem çalışanları katılabilir. Eğitime katılabilmek için Uluslararası Sertifikalı Agile&Scrum eğitimine katılmış ya da Scrum Guide ın okunmuş olunması gerekmekle beraber eğitim katılımcılarının temel düzeyde Java bilgisine sahip olmaları beklenmektedir. 14

18 Uluslararası Sertifikalı Scrum Developer (Java) eğitimi katılımcıların Test Driven Development, Refactoring, Continuous Integration gibi modern yazılım geliştirme mühendislik pratiklerinin; Scrum çerçevesinde kalitesi yüksek, müşteri isteklerine cevap verebilen, esnek ve modüler yazılımlar üretebilmeleri için nasıl kullanılacağını uygulamalı olarak öğretmeyi amaçlamaktadır. Eğitimin Faydaları Üç günlük eğitim boyunca katılımcılar örnekler üzerinden Agile mühendislik pratiklerini Scrum Developer rolü ile uygulama fırsatı bulacaklardır. - Agile mühendislik pratiklerine ilişkin teknik yetkinliklerin geliştirilmesi, - Scrum çerçevesinde kendi kendine organize olabilen ve cross-functional takımlar halinde çalışarak kaliteli yazılımlar üretilmesi, - Scrum Developer rolü üzerinde uzmanlık kazanılması, - Agile ve Scrum alanındaki en önemli sertifikasyonlardan biri olan Professional Scrum Developer (PSD) sınavına hazırlanılması. Eğitimin İçeriği Modül 1: Giriş - Tanışma - Takımların oluşturulması 15

19 Modül 2: Visual Studio ve Scrum - Scrum ı Visual Studio 2010 ile eşleştirme - MSF/Agile ile Visual Studio Scrum karşılaştırması - Product Backlog kavramı - Task kavramı - Bug kavramı - Test Case kavramı - Query ve raporlar - Scrum toplantılarının yönetimi - Demo ve simülasyon - Review ve Retrospective Modül 3: Örnek Uygulama - Örnek uygulamaya giriş - Kaynak kodu yükleme, kurma ve uygulamayı keşfetme - Ürünün kalite kriterlerini belirleme - Done kapsamının belirlenmesi - Etkin hata raporları oluşturma - In-Sprint e karşı Out-of-Sprint bug ları - Architecture Explorer kullanarak görselleştirme - Review ve Retrospective 16

20 Modül 4: Planlama - Release planlama - Product Backlog Grooming toplantısı - Product Backlog Item larının değerlemesi - Kabul kriteri - Sprint Backlog - Review ve Retrospective Modül 5: Emergent Architecture - Scrum ve Mimari - Emergent Architecture - İlkeler, pattern ler ve uygulamalar - Visual Studio 2010 modelleme araçları - UML ve layer diyagramları - Sprint 1 - Review ve Retrospective Modül 6: Test-Driven Development - Unit Test nedir ve neden önemlidir? - Team Foundation Build kullanarak Continuous Integration (CI) - Test Driven Development (TDD) - Kod Kapsamı, Refactoring ve Test Etki Analizi - Sprint 2 - Review ve Retrospective 17

21 Modül 7: Teslimat - Visual Studio 2010 ile kabul testleri - Microsoft Test Manager - Test senaryoları yönetimi - Testlerin devamlılığını sağlamak - Kollara ayırma ve birleştirme - Sprint 3 - Review ve Retrospective Modül 8: Review ve Retrospective - Yüksek performanslı geliştirme takımı olmak - Geliştirme takımlarının karşılaştıkları zorluklar ve bunlarla başetme yolları - Flaccid Scrum ve ScrumButs - Inspect ve adapt kavramları ve şeffaf olmak - Zorlu Scrum Master lar ile çalışma - Zorlu Product Owner ve paydaşlar ile çalışma - Review ve Retrospective Kimler Katılmalı 18

22 Uluslararası Eğitmen sertifikasına sahip eğitmenler tarafından verilen bu eğitim ile Agile kültürü yaratmanın ve takımlarınızın başarılı bir şekilde Agile yöntemleri uygulayabilmelerin ilk adımını atmaya hazırlanacaksınız. Hem Türkiye den hem de dünyadan vaka analizlerinin ve istatistiklerin paylaşıldığı bu eğitimle yönetimsel açıdan Agile ın ne olduğunu, nasıl uygulandığını ve kurumunuza hangi değerleri katacağını öğrenme fırsatı yakalayacaksınız. Eğitimin Faydaları Agile yaklaşımların tarihçesi ve çıkış noktası, Agile yaklaşımlar uygulanırken yapılan yaygın hatalar ve çözüm yolları, Agile yaklaşımlarda risk ve takım yönetimi; bütçe, süre planlama; ölçülebilirlik ve raporlama, Agile süreç yönetimi alt yapılarından en yaygın olarak kullanılan Scrum konularında bilgi sahibi olacaksınız. Eğitim İçeriği Agile Yöntemlere Giriş Yazılım Sektörünün Mevcut Durumu (Tüm Dünya ve Türkiye den İstatistik ve Örneklerle) Neden Agile? Agile Manifesto ve Prensipler 19

23 Agile Yönetim Kompleks Süreçler ve Yönetimi Agile Yaklaşımlarda Risk Yönetimi Agile Yaklaşımlarda Takımların Yönetimi Agile Planlama Agile Yaklaşımlarda Bütçe, Kapsam Yönetimi ve Agile Kontratlar Agile Yaklaşımlarda Raporlama ve İzlenebilirlik Agile Yaklaşımlarda Verimlilik ve Üretkenlik Kavramları Agile Yaklaşımlarda Kalite Kavramı Scrum Scrum Süreci ve Altyapısı Kimler Katılmalı Agile Süreçler ve Yönetimi eğitimi Agile yaklaşımlar konusunda bilgi edinmek, Agile süreçlere giriş yapmak ve Agile süreçleri uygulamak isteyen tüm birimlerdeki yönetici ve çalışanlara yöneliktir. 20

24 Uluslararası Eğitmen sertifikasına sahip eğitmenler tarafından verilen bu eğitim ile Agile kültür yaratma ve Agile organizasyon olma yolunda ilk adımı atmaya hazırlanacaksınız. Eğitimin Faydaları Agile yaklaşımların tarihçesi ve çıkış noktası, Agile süreç yönetimi alt yapılarından olan Kanban konularında bilgi sahibi olacaksınız. Eğitim İçeriği Agile Yöntemlere Giriş Yazılım Sektörünün Mevcut Durumu (Tüm Dünya ve Türkiye den İstatistik ve Örneklerle) Neden Agile? Agile Manifesto ve Prensipler Lean ve Prensipleri Scrum ve Mekanikleri Kanban ve Mekanikleri Value Stream Mapping İş Akışını Görselleştirme İşleme Alınmış İş Sayısını Sınırlandırma Lead/Cycle Time ın Sınırlanması İş Tiplerini Sınıflandırma Ölçümlemeyi Görünür Hale Getirme Takım Kurallarının ve Pull Kriterinin Belirlenmesi Örnek Bir Kanban Tahtasının Oluşturulması 21

25 Kanban Kartlarının İş Akışı İçinde İlerleyişi Ortalama Cycle/Lead Time ın Ölçülmesi İş Akışının Optimize Edilmesi, Darboğazların Giderilmesi, WIP Limitlerinin Optimize Edilmesi Hangi Durumlarda ve Ne Zaman Kanban Uygulanmalıdır? Kanban ve Scrum Karşılaştırması Kimler Katılmalı Kanban eğitimi Agile yaklaşımlar konusunda bilgi edinmek, Agile süreçlerden Kanban ı uygulamak isteyen tüm birimlerdeki yönetici ve çalışanlara yöneliktir. 22

26 Hızlı değişim yaşanan yazılım sektörünün, modern ve başarısı ispatlanmış uygulamalarından biri olan otomasyon; insan kaynağının daha verimli kullanılması ve kalite artışı ile hızlı üretimin bir arada elde edilmesini esas almaktadır. Eğitim, mevcut yazılım süreçlerini analiz ederek otomasyon aracılığıyla verimsizliklerin asgari düzeye indirilmesine odaklanmaktadır. Yazılım sektörü çalışanları, hizmet ettiği sektöre otomasyon imkanı sunarak operasyonel maliyeti düşürmeyi hedef almasına rağmen, kendi üretim sürecindeki benzer maliyetlere odaklanmayarak yüksek maliyetlerb yaratmaktadır. Bu vizyon dahilinde modern yaklaşımların ve tekniklerin katılımcılara aktarıldığı workshopta popüler yazılım ürünleri ve teknolojileri üzerinde uygulamalı örnekler yapılmaktadır. Workshop ın Faydaları Yazılım sürecinde şeffaflığın arttırılması ve maliyetlerin düşürülmesi. Yazılım geliştirme hızınızı arttıracak yöntem ve otomasyon araçlarının öğrenilmesi. Yazılım sürecinin baştan sona takibinin kolaylaştırılması. Workshop İçeriği Yazılım Geliştirme Süreçleri Verimlilik ve kalite 23

27 Sürecinizin hangi adımları otomasyona dahil edilmelidir? Otomasyona geçiş adımları Her adımda otomasyon Build otomasyonu Test otomasyonu Deployment otomasyonu Kalitenin otomasyona dahil edilmesi Dokümantasyonun süreçteki yeri Sistem tasarımı ve mimari Kimler Katılmalı Eğitim, yazılım geliştirme yöneticisi, yazılım mimarı, yazılım mühendisi, test mühendisi, teknik analist veya konfigürasyon yöneticisi gibi yazılım geliştirme sürecinde görev almış tüm IT çalışanlarına yöneliktir. 24

28 TDD, kod yazılmadan önce test senaryolarının yazılması, bu senaryolara bağlı olarak kodun yazılması ve refactor edilmesi tekniğidir. TDD yaklaşımıyla, yazılması planlanan kodun test senaryoları, sürekli olarak koşturulabilir ve bu sayede programın daha az hata ile geliştirilmesi sağlanabilir. Ayrıca waterfall yöntemlerdeki yazılım tasarımı problemi de isteği karşılayacak sınıfların yazılması zorunluluğu ile büyük ölçüde aşılmaktadır. Bu da sadece geliştirilen yazılımın kalitesini arttırmakla kalmaz, değişim yönetimini ve tutarlılığı maksimize ederek yazılım maliyetlerini düşünüldüğünden çok daha aşağıya çeker. Workshop İçeriği TDD'ye genel bakış: TDD nedir, TDD'nin getirileri nelerdir, TDD nasıl uygulanır? JUnit: JUnit nedir, nasıl kullanılır? Uygulama: Varolan kod için JUnit testlerinin yazılması. Yazılım dizaynında ZEN Yaklaşımı: Basit dizayn nedir, nasıl yapılır? Demo: Basit bir uygulamada TDD aşamaları. Uygulama: Basit bir class için TDD'nin uygulanması. TDD ile yazılım mimarisi. Çoklu class ortamında TDD uygulaması, dizayn ve mimarinin gelişimi. Sıfır entegrasyon hatası. Mock objelerin kullanımı. 25

29 Design Pattern ler, mimariyi sistemin tüm aşamalarına işlemek ve mimari yaklaşımın anlaşılmasını sağlamak için kullanılan tasarım ve mimariyi yakalayan bir tekniktir. Workshop İçeriği 1.Tasarım ve Mimari 2. Pattern Yapısı 3. Pattern leri Organize Etmek 4. Delegation Patterns 5. Decoupling Patterns 6. Creational Patterns 7.Value Patterns 8. Functional Patterns 9. Sequential Patterns 10. Iteration Patterns 11. Selection Patterns Kimler Katılmalı Eğitim isteğe bağlı olarak C++ veya Java dilinde verilebilmektedir. Eğitim, içeriğe göre C++ veya Java ile çalışmakta olan deneyim sahibi yazılımcılar, yazılım mimarları ve tasarımcılara yöneliktir. 26

30

31 Idevo, 2011 yılında kurulmuş, inovasyon ve inovasyon süreçleri konusunda uzmanlaşmış bir ACM iştirakidir. Dünyaca ünlü profesyonel ekibiyle birlikte, müşterilerine inovasyon hakkında uçtan uca danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmaktadır. Idevo, müşterilerinin kendi pazarlarında fark yaratabilecekleri inovasyonları verimli ve sürekli bir şekilde üretebilmelerini sağlamaktadır. Başarıyı hızlandırmak, maliyetleri azaltmak, en uygun fikri belirlemek ve başarıyla geliştirmek için inovasyon metodolojisinin baştan sona her adımında müşteriyle birlikte çalışmaktadır. Idevo danışmanları, dünya çapında Fortune 500 listesinde yer alan birçok şirkete eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermiştir. 27

32 İnovasyon, organizasyonların rekabet avantajı sağlamasında, büyümesinde ve karlılıklarını arttırmaları noktasında itici bir güçtür. Günümüzde birçok uluslararası şirket başarısını inovasyon becerisine borçludur. Sürdürülebilir ve tekrarlanabilir inovasyon becerisi, disiplinli ve iyi yapılandırılımış bir süreç gerektirir. Tam olarak anlaşılmamış, rastgele kullanılan araç ve tekniklerle oluşturulmuş anlık süreçler başarılı olamaz.belirli bir yöntem kullanılmadan gerçekleştirilen inovasyon ise sadece şanstır. Bu eğitimle ne tür bir inovasyon aradığınız ya da hangi inovasyon teknik ve araçlarına aşina olduğunuz farketmeksizin,inovasyon sürecinizi tanımlayacak, belirsizlikleri ortadan kaldıracak, risk ve maliyetlerinizi azaltacak ve inovasyon başarı şansınızı arttıracaksınız. Eğitimin Faydaları Tekrarlanabilen ve ölçeklendirilebilen tutarlı bir inovasyon sürecinin tanımlanması İnovasyon araçlarının ne zaman ve nerede kullanılacağının belirlenmesi En iyi fırsat ve fikirleri yakalamak için yeteneklerin geliştirilmesi İş modeli inovasyonu ve müşteri deneyimi için ürün inovasyonunun ötesine geçilebilmesi Eğitimin İçeriği Bu eğitim katılımcılara başarıları kanıtlanmış çeşitli tekniklerle birlikte tam bir inovasyon metodolojisi sunmaktadır. 28

33 İnovasyon sürecine genel bakış: Strateji ve stratejik amacın önemi Kapsam tanımlama Problem/fırsat tespiti İnovasyon modelleri Başarı şansını arttıran inovasyon başlangıcı için nasıl statejik çerçeve oluşturulur Değerli ve ilgili fikirler üretmek: Fikir üretme teknikleri Fikir üretimini iyileştirmek Beyin fırtınasının ötesinde fikir üretme araçlarına giriş Açık İnovasyon a giriş Önemli ve acil müşteri ihtiyaçlarını belirlemek: Voice of the Customer, Ethnography, Needs Based investigation gibi teknikleri nasıl ve nerede kullanmak gerekir İnovasyon fırsatlarını belirlemek için müşterinin yolculuğunu anlamak ve yolculuk haritası kullanmak İnovasyon fırsatlarını tespit etmek için bir strateji taslağı kullanmak Geleceği anlamak: Trendleri keşfetmek formal ve informal gözlem Trendleri sentezlemek hangileri önemli ve ilgili Senaryo oluşturmak ve kullanmak Senaryo çıkarımlarının belirlenmesi 29

34 Etkin Fikir Geliştirme ve Yönetimi: Fikirleri ele geçirme ve dokümante etme Değerlendirme fraework ü inşa etme Hızlı prototipler geliştirme Bir yenilik süreci içindeki rolleri ve sorumlulukları tanımlama Inovasyon kültürü yaratmak: İnovasyon kültürünün niteliklerini tanımlama Değerlendirme, tazminat, ödül ve tanıma Başarılı bir inovasyon liderlerinin nitelikleri Eğitmen: Jeffrey Phillps Jeffrey Phillps, Ovo Innovation başkan yardımcısıdır. Ovo Innovation, Fortune 5000 şirketleri, akademik enstitüler ve kar amacı gütmeyen organizasyonlar için inovasyon süreçleri tasarlamaya ve inşa etmeye odaklanmış bir danışmanlık şirketidir. Innovate on purpose yaklaşımı doğrultusunda, inovasyon süreçlerini tanımlamaya ve bunları kurumsal stratejik hedefleri ile uyumlu hale getirmeye yardımcı olmaktadır.jeffrey,t. Rowe Price, Hewlett-Packard, Raytheon, AIG, Wellpoint ve US Bank gibi dünayanın önemli firmaları için inovasyon programları tasarlamıştır. Yeni trendleri yakalamak ve senaryo planlamadan fikir üretimine, inovasyon süreçleri ve inovasyon kültürünü geliştirmeye kadar inovasyonun bütün aşamalarında deneyimlidir.jeffrey, Kuzey Amerika, İngiltere,Batı Avrupa,Ortadoğu,Güneydoğu Asya ve Latin Amerika da inovasyon eğitimleri vermektedir.jeffrey Make us more Innovative ve Relentless Innovation kitaplarının yazarıdır. Aynı zamanda Innovate on Purpose bloğunda da yazılar yazmaktadır. 30

35 İnovasyon süreçlerinde güçlü bir ikilem ile karşı karşıya kalınmaktadır. Bir yandan pazarı yıkan ve farklılaştıran ilginç, değerli fikirler üretmek istenirken bir yandan da bunu minimum risk ve belirsizlikle, kısa sürede kazanca dönüştürmekistenmektedir. Bu doğrultuda, çıktı ne kadar yıkıcı olursa,genelde fikri üretmesürecininde uzadığı ve riskin arttığı görülmektedir. Bu eğitimde, yıkıcı fikirler üretme süresini kısaltmak, risk ve belirsizlikleri azaltmak ve konseptten prototipe dönüşüm sürecini hızlandırmak için hızlı ve yıkıcı bir inovasyon problemini çözmeye yönelik pratik ve yaklaşımlar öğretilmektedir. Eğitim süresince öğretilen tutum ve metodları kullanaraktakımınız, kısa zamanda prototip hale getirilmiş ve üst yönetime sunuma hazır hale gelmiş, daha az risk içeren yıkıcı fikirler üretmeye ve hayata geçirmeye daha da yaklaşacaktır. Eğitimin Faydaları Sonucu hızlandıran bütünleşik inovasyon süreçlerinin öğrenilmesi, Zaman ve kaynak kısıtlarının fikir üretimini nasıl geliştirdiği, İyileştirilmiş fırsat tanımı ve müşteri anlayışı ile risklerin azaltılması, Maksimum etki için fikirlerin nasıl sunulması gerektiği, Yıkıcı fikirlerin nasıl oluşturulup hayata geçirilebileceği. 31

36 2.Gün Hızlı ve Yıkıcı İnovasyon: 90 Günde Yıkıcı İnovasyon Projesi Hızlı ve yıkıcı bir inovasyon projesine giriş BHAG ye giriş - Big Hairy Audacious Goal Neden hızlı ve yıkıcı inovasyonlar farklı ve değerli? 90 Günde BHAG Planlama Neden kısıtlı bir zaman dilimi iyidir? Hızlı, yıkıcı bir proje için aşamalar ve kilometre taşları Problem Tanımlama Sunumu İnovasyon için problem tespitinin vefırsat tanımlamasının önemi Açık, kısıtlı fakat yıkıcı bir problem ya da fırsat tanımlama Fırsat ya da problemi fikir üretmeye dönüştürme Trendler/Senaryo Planlama Gelişmekte olan piyasa ihtiyaçlarına daha fazla anlayış kazanmak için eğilimleri ve senaryoları kullanmak Alternatif senaryolar üretmek ve pazar değişimlerini ve etkilerini tanımlamak Müşteri/Pazar İhtiyaçları Müşteri ihtiyaçlarını tanımlamak için Voice of Customer, Ethnography ve diğer analizleri kullanma 32

37 Fikir Yakalama/Dokümantasyon Fikirleri efekif bir şekilde yakalama ve düzenleme Fikirleri daha etkin paylaşmak için dokümante etme Portföyünüzdeki en iyi fikirleri tanımlama Prototip Üretme Konsept geliştirme ve prototip üretmenin sırları Fikirleri geliştirmeyi ve gelişimlerini hızlandırma Karar Vericilere Konseptleri Sunma Karar vericilere yapılan fikir sunumlarını geliştirme Eğitmen: Jeffrey Phillps Jeffrey Phillps, Ovo Innovation başkan yardımcısıdır. Ovo Innovation, Fortune 5000 şirketleri, akademik enstitüler ve kar amacı gütmeyen organizasyonlar için inovasyon süreçleri tasarlamaya ve inşa etmeye odaklanmış bir danışmanlık şirketidir. Innovate on purpose yaklaşımı doğrultusunda, inovasyon süreçlerini tanımlamaya ve bunları kurumsal stratejik hedefleri ile uyumlu hale getirmeye yardımcı olmaktadır.jeffrey,t. Rowe Price, Hewlett-Packard, Raytheon, AIG, Wellpoint ve US Bank gibi dünayanın önemli firmaları için inovasyon programları tasarlamıştır. Yeni trendleri yakalamak ve senaryo planlamadan fikir üretimine, inovasyon süreçleri ve inovasyon kültürünü geliştirmeye kadar inovasyonun bütün aşamalarında deneyimlidir.jeffrey, Kuzey Amerika, İngiltere,Batı Avrupa,Ortadoğu,Güneydoğu Asya ve Latin Amerika da inovasyon eğitimleri vermektedir.jeffrey Make us more Innovative ve Relentless Innovation kitaplarının yazarıdır. Aynı zamanda Innovate on Purpose bloğunda da yazılar yazmaktadır. 33

38 Innovation Games for Customer Understanding müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlamak ve müşteri ihtiyaçlarına cevap vermek isteyen herkese yönelik tasarlanmıştır. Luke Hohmann ın Innovation Games: Creating Breakthrough Products Through Collaborative Play, adlı kitabından yola çıkılarak tasarlanan bu iki günlük interaktif workshop ile Fortune 1000 şirketlerinin, kar amacı gütmeyen kuruluşların ve kamu kurumlarının kendi ürünlerini ve hizmetlerini geliştirmek ve kalıcı başarıyı inşa etmek için inovasyon oyunlarını nasıl kullandıklarını öğreneceksiniz. Eğitimin Faydaları Müşterilerinizin sunduğunuz ürün/hizmetlerle ilgili neleri beğenmediklerinin keşfedilmesi Daha önce hiç sözü edilmemiş ihtiyaçların ve atılım fırsatlarının ortaya çıkartılması Müşterilerinize sunduklarınızın onların ihtiyaçları ile ne kadar uyumlu olduğunun anlaşılması Müşterilerinizin ürün ve hizmetlerini tam olarak ne zaman kullandığının keşfedilmesi Doğru ve yeni özellikler sunulması ve daha iyi stratejik kararlar alınması Eğitimin İçeriği Bu iki günlük workshop, uygulayarak öğrenme eğitim modeli üzerine kurularak, gerçek örnek vakalar ile sınıf içi uygulama ve tartışmalara dayandırılarak tasarlanmıştır. Eğitim boyunca şu konular üzerinde durulacaktır: 34

39 Innovation Games in pazarlama araştırması çalışmalarına olumlu yönde etki edeceği alanları tanımlamak Hangi oyun ya da oyunların online/offline mecralarda daha uygun olduğunu belirlemek Oyun oturumları için planlama, oynama ve oyun sonrası süreç lere derinlemesine bakış Bire bir ve online olmak üzere çeşitli oyunlar üzerinde deneyim kazanmak Gerçek vaka çalışmaları üzerinden araştırma ve pratik kazanmak Baştan aşağı oyun ortamının kurulması ve sunum tekniklerinin öğrenilmesi Inovasyon Games i işinize dahil etmenin en iyi yöntemleri Eğitmen: Jonathan Clark Jonathan Clark, bağımsız danışman olarak yaptığı çalışmaların bir parçası olarak Batı Avrupa da Innovation Games eğitim çalışmalarını tasarlar ve yürütür. Teknoloji ve uluslararası yayıncılık alanındaki yirmi yılı aşkın tecrübesi ile müşteri odaklılık konusunda işletmelere yardımcı olmaktadır. yaptığı her işte coşku ve enerjiyi de beraberinde getiren Jonathan, kurumlara ve çalışanlara farklı perspektifler kazandırarak onların yeni şeyler görmelerine ve yapmalarına ilham verir. 35

40

41 4pio ailesi olarak uzun zamandır teknoloji dünyasında Türkiye de ses getiren çeşitli proje ve dönüşüm süreçlerinde görev almış uzmanlarız. Çocukluğumuzdan annelerimizin ancak yemeğimizi bitirirsek şekeri hak edeceğimizi öğrettiğinden beri aslında Gamification'ın hayatımızda olduğunu fark ettik ve bu yaklaşımı sonuç odaklı süreçlerimizle profesyonelleştirdik. Gamification'ın ülkemizde de uygulanmasının pazara ve sektörümüze büyük değer katacağını düşünerek global ortaklarımız ile sizlere eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlıyoruz. 36

42 Gartner ın öngörüsüne göre 2014 yılında, Global 2000 içerisinde yer alan şirketlerin %70'inden fazlası hedeflerine ulaşabilmek için gamification ı kullanacak. A Brand New Playground kitabının yazarı Bart Hufen ile organizasyonunuzu, ürünlerinizi ve hizmetlerinizi nasıl oyunlaştıracağınızı öğrenin. Bu iki günlük workshop boyunca işinizi on adımda nasıl oyunlaştıracağınızı ve oyun olmayan ortam ve konseptlerde oyun mekaniklerini kullanarak nasıl kazanç sağlayacağınızı, başarılı örnekleri inceleyerek ve uygulamalarla öğreneceksiniz. Workshop İçeriği Gamification'a Giriş Gamificaton Nedir? Faydaları ve Oyun Arasındaki Fark Oyun Mekaniklerine Giriş Oyun Tasarlamaya Giriş 37

43 10 Adımda Gamification Amaç Belirleme Hedef Kitleyi Belirleme Oyunun Amacını ve Dinamiklerini Belirleme Puanlama Mekanizması Oluşturma Hedefe Ulaştıracak Davranışları Belirleme Oyunun Kurallarını Belirleme Zorlukları Tanımlama Oyunu Görselleştirme Oluştur/Yap/Dene Tanıt/Oyna/Duyur Oyunun Kurallarını Öğrenme A Brand New Playground Sunumu Ürün ve Servisleri Oyunlaştırma Grup Çalışması: Taş Kağıt Makas Oyun Mekaniklerini Tanıma Oyunu Değiştirme Grup Çalışması Cocha Modeli Konsept Geliştirmede 'Cocha Modeli'nin Kullanımı Grup Çalışması: Örnek Ürünün Oyunlaştırılması 38

44 Eğitmen: Bart Hufen On yaşından beri fanatik bir şekilde oyun oynayan Bart, Atari Benelux te ürün yöneticisi olarak çalışma hayatına başladı. Ardından Diesel Benelux te yaklaşık beş yıl boyunca Kanal Pazarlama Müdürü ve Online / ecrm pazarlama uzmanı olarak çalıştı. Ardından yerel bir reklam ajansı olan Crossmarks ta Müşteri Direktörü olarak müşterilerinin markalarını doğru bir şekilde oluşturmalarına yardımcı olmaya başladı yılında yazdığı A Brand New Playground kitabının ardından 'BrandNewGame'i kuran Bart, gamification stratejileri oluşturmakta, oyunlar geliştirmekte ve gamification ile ilgili eğitimler vermektedir. 39

45 40

46 41

47 42

Kurumsal Mimari (TOGAF)

Kurumsal Mimari (TOGAF) Kurumsal Mimari (TOGAF) Kurumsal Mimarlar Veri Mimarları Altyapı Mimarları İş Analistleri İş Süreçleri Uzmanları Teknoloji Mimarları Çözüm Mimarları Proje Yöneticileri IT Yöneticileri Eğitim Süresi : 4

Detaylı

Sedona. Eğitim Kataloğu

Sedona. Eğitim Kataloğu Eğitim Kataloğu 1. Organizasyonel yapılanma Organizasyonel yapılanma kapsamında yer alan takım yapıları, yönetim anlayışı, yazılım süreçleri gibi kavramlar, yazılım projelerini başarıya taşıyan yapıtaşları

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

Büyük Ölçekli Bir Sistem Projesinde IBM Rational Jazz Platformu Kullanarak Çevik Süreçlerin Uygulanması. Serap Bozbey

Büyük Ölçekli Bir Sistem Projesinde IBM Rational Jazz Platformu Kullanarak Çevik Süreçlerin Uygulanması. Serap Bozbey Büyük Ölçekli Bir Sistem Projesinde IBM Rational Jazz Platformu Kullanarak Çevik Süreçlerin Uygulanması Serap Bozbey 1 2 3 İçerik Çevik Yazılım Geliştirme Yöntemleri Extreme Programming (XP) Scrum Uygulanan

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

Akış. Atik Yazılım Geliştirme Tanımı ve Kavramlar Tarihi Metotları Dünyada Atik Yazılım Geliştirme Örnekleri Sonuç BİL 588 2

Akış. Atik Yazılım Geliştirme Tanımı ve Kavramlar Tarihi Metotları Dünyada Atik Yazılım Geliştirme Örnekleri Sonuç BİL 588 2 BİL 588 1 Akış Atik Yazılım Geliştirme Tanımı ve Kavramlar Tarihi Metotları Dünyada Atik Yazılım Geliştirme Örnekleri Sonuç BİL 588 2 BİL 588 3 Atik Yazılım Geliştirme Atik Yazılım Geliştirme, yazılım

Detaylı

EĞİTİM VE SEMİNER KATALOĞU

EĞİTİM VE SEMİNER KATALOĞU EĞİTİM VE SEMİNER KATALOĞU 2016 Kimdir? Türkiye'nin ilk ve tek KPI odaklı Satış, Pazarlama, Yönetim ve Liderlik, İş Dünyasında Hukuk, Koçluk ve Kişisel Gelişim Eğitimleri noktasında, sınıf içi ve online

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

FİKİRDEN PAZARA YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME EĞİTİMİ

FİKİRDEN PAZARA YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME EĞİTİMİ FİKİRDEN PAZARA YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME EĞİTİMİ FİKİRDEN PAZARA YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME EĞİTİMİNİN AMACI NEDİR? Fikirden Pazara Yeni Ürün Geliştirme Eğitiminin temel amacı araştırma ve ürün geliştirme faaliyeti

Detaylı

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 2016 Çatışma Yönetimi: Kişi, Ekip ve Organizasyon Değişimi Koçluk Yaklaşımı ile Yönetmek Eğiticinin Eğitimi: Eğitime ve Kişiye Özel Ekip Yönetimi: Bütünsel

Detaylı

Scrum Çevik Süreçlerinin Ar-Ge Yazılım Projelerinde Kullanımı

Scrum Çevik Süreçlerinin Ar-Ge Yazılım Projelerinde Kullanımı Scrum Çevik Süreçlerinin Ar-Ge Yazılım Projelerinde Kullanımı Özkan SARI ozkan.sari@provus.com.tr Progress Ar-Ge Merkezi Provus Bilişim Teknolojileri İstanbul, Türkiye ÇEYA 13, 25 Eylül 2013 Sunum Planı

Detaylı

Kurumsallaşma Eğitimi

Kurumsallaşma Eğitimi Eğitimler Kurumsallaşma Eğitimi İÇERİK Aile şirketlerinde kurumsallaşma ihtiyacı Kurumsallaşmanın gerektirdikleri İhtiyaç analizleri Kurumsallaşmanın önündeki engeller Aile firmalarında iletişim Problemler

Detaylı

Mesleki yetkinliği arttırmak için sonuç odaklı eğitim Türkiye deki organik sektör için yeni bir konsept

Mesleki yetkinliği arttırmak için sonuç odaklı eğitim Türkiye deki organik sektör için yeni bir konsept Alman-Türk İşbirliği Organik Tarım Çift taraflı işbirliği projesi (proje numarası TUR 11-01) Inter-Cluster Organics Closing Conference Mesleki yetkinliği arttırmak için sonuç odaklı eğitim Türkiye deki

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI

SÜREÇ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI SÜREÇ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI. Süreç Yönetimi Uzmanlık Programı Amacı Bu eğitim, süreç yönetimi konularında çalışma yapacak kişilere uzmanlık seviyesinde süreç analiz ve iyileştirme tekniklerini aktarmak

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ Stratejik Yönetim Micro MBA Cenan Torunoğlu 10 Kasım 2012 Değişim ve Yapısal Gelişme 2 Değişim ve Yapısal Gelişme Değişimi farketmek Değişimin özüne inmek Değişim kararını

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SUNUMU BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı OCAK 2009 1 Gündem Bilgi Yönetimi Yol Haritası

Detaylı

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Amaç Kurumsal iletişim bir kuruluşun hedeflediği kitleye

Detaylı

Bir yazılım geliştirme metodolojisi aşağıdaki adımlardan meydana gelir; Yazılım geliştirme sürecine destek verecek araçlar, modeller ve yöntemler.

Bir yazılım geliştirme metodolojisi aşağıdaki adımlardan meydana gelir; Yazılım geliştirme sürecine destek verecek araçlar, modeller ve yöntemler. Yazılım Mühendisliği kapsamındaki Yazılım Geliştirme Metodolojileri, bir bilgi sistemini geliştirme sürecinin yapımını, planlamasını ve kontrolünü sağlayan bir framework tür. Her farklı framework güçlü

Detaylı

Perakende sektöründe insan yönetimi profesyonellerine özel. İK Sertifika Programı

Perakende sektöründe insan yönetimi profesyonellerine özel. İK Sertifika Programı Perakende sektöründe insan yönetimi profesyonellerine özel İK Sertifika Programı Perakende sektörüne hız kazandıracak etkin formül: Yetenek Yönetimi ve Stratejik İK Perakende sektöründe yetenek yönetimi,

Detaylı

Bir şey değişir, herşey değişir. EĞİTİMLERİMİZ.! Hizmet Kataloğu / MART www.martgeldi.com

Bir şey değişir, herşey değişir. EĞİTİMLERİMİZ.! Hizmet Kataloğu / MART www.martgeldi.com EĞİTİMLERİMİZ Hizmet Kataloğu / MART www.martgeldi.com Ego Yönetimi (Transaksiyonel Analiz) Transaksiyonel Analiz penceresinden insan ilişkilerine ve dünyaya bakmaya, yeniden prens/prensese dönüşmeye ne

Detaylı

BENZERSİZ SORUNLARA BENZERSİZ ÇÖZÜMLER

BENZERSİZ SORUNLARA BENZERSİZ ÇÖZÜMLER BENZERSİZ SORUNLARA BENZERSİZ ÇÖZÜMLER HAKKIMIZDA Promod Ar-Ge Yazılım, dinamik sistem simülasyonu, prototiplemesi, kontrol tasarımı ve gerçeklenmesi alanlarında hizmet veren bir Ar-Ge ve Yazılım kuruluşudur.

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

Hizmet Odaklı Mimariye Dayanan İş Süreçleri Yönetimi Sistemi

Hizmet Odaklı Mimariye Dayanan İş Süreçleri Yönetimi Sistemi Hizmet Odaklı Mimariye Dayanan İş Süreçleri Yönetimi Sistemi 04.11.2010 Mine Berker IBTech A.Ş. Gündem İş Süreçleri Yönetimi (BPM) Modeli Yaşam Döngüsü 1 BPM e Neden İhtiyaç Duyduk? BPM Çözüm Araçlarının

Detaylı

INDIVIDUAL & ENTERPRISE SERVICES

INDIVIDUAL & ENTERPRISE SERVICES INDIVIDUAL & ENTERPRISE SERVICES EĞİTİM VE GELİŞİM HİZMETİ INDENSE EĞİTİM VE DIŞ KAYNAK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. İNSAN KAYNAKLARI VE İŞ HUKUKU EĞİTİMLERİ 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu Uygulamaları 6098

Detaylı

Mobil Kullanılabilirlik ve Kullanıcı Deneyimi Eğitimi

Mobil Kullanılabilirlik ve Kullanıcı Deneyimi Eğitimi Mobil Kullanılabilirlik ve Kullanıcı Deneyimi Eğitimi Kullanıcı Dostu Arayüzler Oluşturun www.userspots.com 1 Mobil Kullanılabilirlik ve Kullanıcı Deneyimi Eğitimi Nedir? Mobil kullanılabilirlik ve kullanıcı

Detaylı

İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar

İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar İşletmenize Modern iş çözümleri, kurum içerisindeki insanların verimliliğini arttıracak yeni perspektifler sağlayarak onların tüm potansiyellerini kullanmalarına imkan

Detaylı

MinMBA Stratejik Hastane Yönetimi. e ent. www.minmba.com. Günümüzün Sağlık Yöneticileri için Stratejik Araçlar. ess S

MinMBA Stratejik Hastane Yönetimi. e ent. www.minmba.com. Günümüzün Sağlık Yöneticileri için Stratejik Araçlar. ess S MinMBA Stratejik Hastane Yönetimi Günümüzün Sağlık Yöneticileri için Stratejik Araçlar : e ent ess S 16-17 Mart 2013 www.minmba.com MinMBA: Stratejik Sağlık Yönetimi Format: Toplam 2 gün, 4 adet 4 saatlik

Detaylı

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli HOŞGELDİNİZ Erdal Kılıç SOFT Gökhan Akça KoçSistem Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet

Detaylı

abs^h= qéâåçäçàá=eáòãéíäéêá= Bilgi teknolojileri ile kurumsal değer yaratmak

abs^h= qéâåçäçàá=eáòãéíäéêá= Bilgi teknolojileri ile kurumsal değer yaratmak abs^h= qéâåçäçàá=eáòãéíäéêá= Bilgi teknolojileri ile kurumsal değer yaratmak abs^h=qéâåçäçàá=eáòãéíäéêá= Bilgi teknolojileri yaşama ve iş yapma şeklimizi değiştiriyor. Teknoloji doğru tasarlandığında

Detaylı

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar,

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar, İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI EĞİTİMİ Rekabetçi ve etkin süreç yönetimi için öncelikli olan entellektüel sermaye olarak kabul edilen insan kaynağı yönetiminde doğru stratejiler oluşturmak günümüz başarılı

Detaylı

Bölüm I: Eğitim Program Özeti

Bölüm I: Eğitim Program Özeti Bölüm I: Eğitim Program Özeti Eğitim Adı Yeni Türk Ticaret Kanunu na Uyum Stratejileri: Eğitim Kapsamı Kurumsal Yönetim ilkeleri açısından değerlendirildiğinde, Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) çerçeve yasa

Detaylı

BENZERSİZ SORUNLARA BENZERSİZ ÇÖZÜMLER

BENZERSİZ SORUNLARA BENZERSİZ ÇÖZÜMLER BENZERSİZ SORUNLARA BENZERSİZ ÇÖZÜMLER EĞİTİM PROGRAMLARI MATLAB İLE MÜHENDİSLİK ÇÖZÜMLERİ Amaç: Sistem tasarım ve analizinin MATLAB dilinde kolay programlama yoluyla tekrarlanabilir yapılara oturtulması

Detaylı

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ Sayın İlgili: İç denetim teknik bir uzmanlık alanı olmanın ötesinde çok temel bir yönetim aracıdır. Yönetim sürecinin temel bir unsuru olan kontrol ve izleme rolü iç denetim

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU 2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU KAIZEN EĞİTİM KATALOĞU İÇİNDEKİLER TABLOSU KALİTE YÖNETİM EĞİTİMLERİ... 2 A. Kalite Yönetim Sistemi Programı... 2 A1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Bilgilendirme

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BG-411 4/1 3+0+0 3+0 5 Dersin Dili : TÜRKÇE Dersin Seviyesi

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi 100 şirkette, inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması ve uluslararası

Detaylı

Kurumsal Mimari. (Enterprise Architecture) MUSTAFA ULUS, 2015

Kurumsal Mimari. (Enterprise Architecture) MUSTAFA ULUS, 2015 Kurumsal Mimari (Enterprise Architecture) MUSTAFA ULUS, 2015 Hakkımda Eğitim Yıldız Teknik Üniversitesi - Matematik Mühendisliği lisans Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans Deneyim

Detaylı

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015 Şirket Profili Basın Kiti 2015 Bir Bakışta MCI MCI, stratejik ilişki ve aktivasyon çözümleri sunma hususunda dünya lideri olup toplantı, etkinlik, dernek ve kongre sektörlerinde 1987'den beri yeniliklere

Detaylı

IBM CLM Çözümleriyle Çevik Yazılım Süreçleri. Canberk Akduygu & Koray Okşar

IBM CLM Çözümleriyle Çevik Yazılım Süreçleri. Canberk Akduygu & Koray Okşar IBM CLM Çözümleriyle Çevik Yazılım Süreçleri Canberk Akduygu & Koray Okşar Günümüzde Yazılım Geliştirme Proje takımları farklı bölgelerde çalışabilir ve iletişim eksikliği doğabilir Gebze Maltepe Odakule

Detaylı

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey. GT Türkiye İşletme Risk Hizmetleri Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.com İşletme Risk Hakkında Risk, iş yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve kaçınılmazdır.

Detaylı

UYGULAMALI TEKNOLOJİ TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI NEDİR? PROGRAMA KİMLER KATILMALI? Uygulamalı Teknoloji Ticarileştirme Programı (UTTP)

UYGULAMALI TEKNOLOJİ TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI NEDİR? PROGRAMA KİMLER KATILMALI? Uygulamalı Teknoloji Ticarileştirme Programı (UTTP) UYGULAMALI TEKNOLOJİ TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI NEDİR? PROGRAMA KİMLER KATILMALI? Uygulamalı Teknoloji Ticarileştirme Programı (UTTP) Yükselen teknolojilere dayalı yeni girişimler yaratmak isteyen yaratıcı

Detaylı

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012 www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması İçerik 1 Giriş 2 Sürdürülebilirlik Yönetimi 3 Sürdürülebilirlik İnisiyatiflerinin Finansal Etkileri 4 Raporlama Süreci

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI

SÜREÇ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI SÜREÇ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI. Süreç Yönetimi Uzmanlık Programı Amacı Bu eğitim, süreç yönetimi konularında çalışma yapacak kişilere uzmanlık seviyesinde süreç analiz ve iyileştirme tekniklerini aktarmak

Detaylı

Kullanılabilirlik ve Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Eğitimi

Kullanılabilirlik ve Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Eğitimi Kullanılabilirlik ve Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Eğitimi Kullanıcı Dostu Arayüzler Oluşturun www.userspots.com 1 Kullanılabilirlik Eğitimi Nedir? Kullanıcı Deneyimi Eğitimleriyle tasarım süreçlerinize

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

FİKİRDEN PAZARA YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME EĞİTİMİ

FİKİRDEN PAZARA YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME EĞİTİMİ FİKİRDEN PAZARA YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME EĞİTİMİ Onaylı Sertifikalı Eğitmen Fikirden Pazara Yeni Ürün Geliştirme Eğitimi / Rev 0.1 / 11.08.2011 1 / 5 FĠKĠRDEN PAZARA YENĠ ÜRÜN GELĠġTĠRME EĞĠTĠMĠNĠN AMACI NEDĠR?

Detaylı

İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri. Danışmanlığı

İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri. Danışmanlığı İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri Danışmanlığı bölümünde çalışan profesyonellerimiz, birçok yerel ve uluslararası şirkette, organizasyon çapında risk ve kurumsal yönetim konularında yardımcı olmak ve

Detaylı

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Değerli Yönetici, GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. "Yaşamboyu Öğrenme" ilkesi çerçevesinde bireylerin, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin,

Detaylı

CREALUS Eğitim ve Danışmanlık Kurumsal Eğitim Kataloğu 2014

CREALUS Eğitim ve Danışmanlık Kurumsal Eğitim Kataloğu 2014 CREALUS Eğitim ve Danışmanlık Kurumsal Eğitim Kataloğu 2014 Hakkımızda CREALUS, kurulduğu günden bu güne kadar müşterilerine stratejik çözüm ortağı olarak yenilikçi, yaratıcı ve katma değerli eğitim ve

Detaylı

Proje Yönetimi Profesyonellerinin Yetenekleri LinkedIn üzerinden incelemeler. 25.10.2014 www.erdemseherler.com Erdem Seherler, MBA, PMP

Proje Yönetimi Profesyonellerinin Yetenekleri LinkedIn üzerinden incelemeler. 25.10.2014 www.erdemseherler.com Erdem Seherler, MBA, PMP Proje Yönetimi Profesyonellerinin Yetenekleri LinkedIn üzerinden incelemeler 25.10.2014 www.erdemseherler.com Erdem Seherler, MBA, PMP Okuyucu Özeti Proje yönetimi ile ilgileniyorsanız veya profesyonel

Detaylı

Kurumsal Eğitimlerimiz

Kurumsal Eğitimlerimiz 2017 Kurumsal Eğitimlerimiz İçindekiler YÖNETİCİLİK ve YÖNETİM BECERİLERİ EĞİTİMLERİ... 11 Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi... 11 Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi Eğitimi... 12 Yönetimde Temel Yaklaşımlar

Detaylı

YEKTAMAK Makine ve Mühendislik; YEKTAMAK müşterilerinin ihtiyaçlarının belirlenmesinden projenin teslim edilmesine kadar olan süreçte;

YEKTAMAK Makine ve Mühendislik; YEKTAMAK müşterilerinin ihtiyaçlarının belirlenmesinden projenin teslim edilmesine kadar olan süreçte; 1 HAKKIMIZDA YEKTAMAK Makine ve Mühendislik; 2013 yılında akademik geçmişe sahip ortaklar tarafından kurulmuş bir firmadır. Yeni kurulmuş olmasına rağmen 35 yıla varan tecrübeye sahip personellerinden

Detaylı

THOMAS SATIŞ MOTİVASYONU & MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ EĞİTİMİ

THOMAS SATIŞ MOTİVASYONU & MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ EĞİTİMİ Eğitimin Amacı: Öncelikle kendinizi daha doğru, detaylı ve objektif olarak tanımanızı sağlamak ve bu gücü satışta nasıl başarıyla uygulayacağınız konusunda size yardımcı olmak. Karşınızdaki olası müşteri

Detaylı

Kurumsal Kullanılabilirlik Eğitimi

Kurumsal Kullanılabilirlik Eğitimi Kurumsal Kullanılabilirlik Eğitimi Kullanıcı Dostu Arayüzler Oluşturun www.userspots.com 1 Kurumsal Kullanılabilirlik Eğitimi Nedir? Kurumsal Kullanıcı Deneyimi Eğitimleri ile markanızın tasarım süreçlerinize

Detaylı

Zirve Takvimi

Zirve Takvimi 2016-2017 Zirve Takvimi İK profesyonellerinin buluşma noktası... 2016-2017 Zirve Takvimi 13. Seçme Yerleştirme & Yetenek Yönetimi Zirvesi 5-6 Ekim 2016, İstanbul Marriott Hotel Asia Performans, Ücret ve

Detaylı

Biliyoruz, uyguluyoruz, öğretiyoruz.

Biliyoruz, uyguluyoruz, öğretiyoruz. Biliyoruz, uyguluyoruz, öğretiyoruz. Profesyonel Desteğiniz Deloitte Academy Ekonomik gelişmeler, dünya ticaretindeki rekabetçi ortam, küreselleşme ve yeni düzenlemeler, konularında uzman personele ihtiyaç

Detaylı

Proje ve Portföy Yönetimi Araçlarının Seçimi ve Süreçlerin Tasarımı

Proje ve Portföy Yönetimi Araçlarının Seçimi ve Süreçlerin Tasarımı Proje ve Portföy Yönetimi Araçlarının Seçimi ve Süreçlerin Tasarımı Ancak etkin kullanılabilen bir proje ve portföy yönetim aracı proje ve program yönetimi sürecini destekleyebilir Proje ve program yönetimi,

Detaylı

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Kapsamlı bir yazılım seçim metodolojisi, kurumsal hedeflerin belirlenmesiyle başlayan çok yönlü bir değerlendirme sürecini kapsar. İş süreçlerine, ihtiyaçlarına

Detaylı

YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI

YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI İçindekiler Koçluk Mini MBA... Motivasyon Toplantı Yönetimi Zaman Yönetimi ve Stratejik Önceliklendirme... Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Koçluk K im le r k a t ı

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı İstanbul, 2012 Kutluşah, yönetim, finans ve süreç danışmanlığı alanlarında hizmet veren güvenilir bir iş ortağıdır Toplamda 85 yılı aşkın finansal kuruluşlar, girişimcilik ve yönetim

Detaylı

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ DÜNYANIN EN BÜYÜK MARKALARI, GÖRMENİN ÖTESİNE GEÇTİLER. Onlara Katılın, Bugün. GÖRMENİN ÖTESİNDE GELİŞMEK Karanlıkta Diyalog Nedir? Karanlıkta Diyalog atölye çalışmaları

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ Direktif Proje Yönetim Ofisi / Haziran.2016 TURQUALITY Destekleri Nedir? Firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine

Detaylı

YARATICI DÜŞÜNME & İNOVASYON MİCRO MBA PROGRAMI

YARATICI DÜŞÜNME & İNOVASYON MİCRO MBA PROGRAMI YARATICI DÜŞÜNME & İNOVASYON MİCRO MBA PROGRAMI Approved Centre İstanbul Business School programları dünyanın önde gelen yetkilendirme kuruluşu PEARSON tarafından akredite edilmiştir. Aldığınız dersleri

Detaylı

İnovasyon Yönetimi. Rekabetçi Ürün Geliştirmede Antropoloji ve Antropolojik Pazarlama. Süreç Yönetimi ve İnovasyonu. ! Kurumsal Gelişim Eğitimleri!

İnovasyon Yönetimi. Rekabetçi Ürün Geliştirmede Antropoloji ve Antropolojik Pazarlama. Süreç Yönetimi ve İnovasyonu. ! Kurumsal Gelişim Eğitimleri! Kurumsal Gelişim leri Konusu İçerik Hedef kitle Kazanımlar İnovasyon Yönetimi Rekabetçi Ürün Geliştirmede Antropoloji ve Antropolojik Pazarlama Süreç Yönetimi ve İnovasyonu İnovasyon nedir; neden önemlidir?

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİNDE YENİ EĞİLİMLER

BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİNDE YENİ EĞİLİMLER BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİNDE YENİ EĞİLİMLER Dr. Hayrettin Bahşi bahsi@uekae.tubitak.gov.tr 11 Mart 2010 Gündem Bulut Hesaplama Sistemleri ve Bilgi Güvenliği Güvenli Yazılım Geliştirme Hayat Döngüsü

Detaylı

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI Sayfa : 1/5 1. AMAÇ Bu politikanın amacı, Doğan Grubu olarak sosyal sorumluluk ilkelerimizi belirtmek ve sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmaların Grubumuz için

Detaylı

İNOVANKA TANITIM DOKÜMANI. Dijital Dünya da zirveyi arzulayan işletmelerin adresi

İNOVANKA TANITIM DOKÜMANI. Dijital Dünya da zirveyi arzulayan işletmelerin adresi İNOVANKA TANITIM DOKÜMANI Dijital Dünya da zirveyi arzulayan işletmelerin adresi Türksat ın Tercihi İnovanka Türksat A.Ş, Kablo Tv, Uydu Net, E-devlet sosyal medya ve dijital pazarlama uzmanlarına tarafımızca

Detaylı

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI. Varis Yetiştirme Programı Program Süresi: 6 Gün Amacı: Aile şirketlerinde; aile sadakatini ve kimliğini güçlendirmek, aile duygularını beslemek, birlik ve beraberliğini geliştirmek,

Detaylı

10 yıllık sektör deneyimimiz ve yazılım teknolojileri alanında uzmanlaşmış eğitmen kadromuzla, size, ekibinize ve yazılım kültürünüze değer katacak

10 yıllık sektör deneyimimiz ve yazılım teknolojileri alanında uzmanlaşmış eğitmen kadromuzla, size, ekibinize ve yazılım kültürünüze değer katacak 10 yıllık sektör deneyimimiz ve yazılım teknolojileri alanında uzmanlaşmış eğitmen kadromuzla, size, ekibinize ve yazılım kültürünüze değer katacak eğitimler sunuyoruz. 1 HAKKIMIZDA Kodcu, Agile yönetimsel

Detaylı

Proje Yetkinliği Yönetim ve Organizasyon Kültürü

Proje Yetkinliği Yönetim ve Organizasyon Kültürü Proje Yetkinliği Proje Yönetimi Temel Bilgileri Projelerde Risk Yönetimi Proje Yönetimi Ofisinin Kuruluşu ve İşleyişi Proje İyileştirme Çalışmaları ve Kriz Yönetimi Projelerde İletişim ve Başarılı Ekip

Detaylı

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek...

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Yeni TTK ya uyum, mevzuatı kavrayarak tamamlayabileceğimiz bir sürecin ötesinde; önemli altyapısal değişiklikler getirecek bir dönüşümdür Dış Paydaşlar

Detaylı

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur?

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? BAŞVURU ÖNCESİ Ön Koşul: Müracaat eden markanın Türkiye de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri kpmg.com.tr

Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri kpmg.com.tr KPMG TÜRKİYE Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri kpmg.com.tr KPMG Türkiye dünya standartlarında yönetim danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır. KPMG Türkiye Yönetim Danışmanlığı ekibimiz şirketlerin Yönetim Kurulu

Detaylı

TEK NOKTA EĞİTİMLERİ

TEK NOKTA EĞİTİMLERİ Sürekli gelişim için TEK NOKTA EĞİTİMLERİ İSMAİL HAKKI KAVURMACI MAKİNA YÜKSEK MÜHENDİSİ Yönetim Danışmanı www. kavurmaci.net info@kavurmaci.net 1 Pratik ancak etkin bir yöntem olması nedeni ile tek nokta

Detaylı

HİZMETLERİMİZ HAKKINDA

HİZMETLERİMİZ HAKKINDA HİZMETLERİMİZ HAKKINDA Avraska İş Geliştirme ve Yönetim Danışmanlığı Ltd.Şti. İstanbul, Temmuz 2015 Yeni rekabet sadece firmaların fabrikalarda ürettikleri ürünler arasında değil; fabrika çıktılarına ambalaj,

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri MerSis Bağımsız Denetim Hizmetleri risklerinizin farkında mısınız? bağımsız denetim hizmetlerimiz, kuruluşların Bilgi Teknolojileri ile ilgili risk düzeylerini yansıtan raporların sunulması amacıyla geliştirilmiştir.

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara SUNUM İÇERİĞİ 1. İstanbul Sanayi Odası nın Sanayi Üniversite İşbirliğine Bakışı ve Bu Kapsamdaki Rolü 2. Sanayi- Üniversite

Detaylı

Şirketlerde Liderlik Araştırması Rapor Sunumu 12 Şubat 2015 İnsan Kaynakları Zirvesi. GfK 2015 Şirketlerde Liderlik Araştırması Şubat 2015 1

Şirketlerde Liderlik Araştırması Rapor Sunumu 12 Şubat 2015 İnsan Kaynakları Zirvesi. GfK 2015 Şirketlerde Liderlik Araştırması Şubat 2015 1 Şirketlerde Liderlik Araştırması Rapor Sunumu 12 Şubat 2015 İnsan Kaynakları Zirvesi GfK 2015 Şirketlerde Liderlik Araştırması Şubat 2015 1 İnsan Kaynakları nın ajandasında neler var? Hiyerarşik yapıdan

Detaylı

YÖNETİCİLER İÇİN LİDERLİK EĞİTİMİ

YÖNETİCİLER İÇİN LİDERLİK EĞİTİMİ SİRKÜLER (G-2014) YÖNETİCİLER İÇİN LİDERLİK EĞİTİMİ Sayın Üyemiz, OAİB bünyesinde Dale Carnegie Training aracılığıyla Yöneticiler için Liderlik eğitimi düzenlenmesi planlanmaktadır. Söz konusu eğitim için

Detaylı

Biliyoruz, Uyguluyoruz, Öğretiyoruz. Biliyoruz, Uyguluyoruz, Öğretiyoruz

Biliyoruz, Uyguluyoruz, Öğretiyoruz. Biliyoruz, Uyguluyoruz, Öğretiyoruz Biliyoruz, Uyguluyoruz, Öğretiyoruz Biliyoruz, Uyguluyoruz, Öğretiyoruz Profesyonel Desteğiniz Deloitte Academy Profesyonel Desteğiniz Deloitte Academy Ekonomik gelişmeler, dünya ticaretindeki Ekonomik

Detaylı

Sizin memnuniyetiniz bizim referansımızdır

Sizin memnuniyetiniz bizim referansımızdır VERGİ EĞİTİMLERİ Or 4.1 UFRS EĞİTİMLERİ Or MUHASEBE EĞİTİMLER Or 4.8 BASEL EĞİTİMLERİ Or 4.7 4.2 İÇ DENETİM Or 4.2 4.7 4.2 Sizin memnuniyetiniz bizim referansımızdır BT DENETİM Or 4.7 Deloitte Academy

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1 M.İ.Y. ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi Müşteri memnuniyeti

Detaylı

BIM Building Information Modeling Teknolojilerine Bakış. Tarcan Kiper Şubat 2012

BIM Building Information Modeling Teknolojilerine Bakış. Tarcan Kiper Şubat 2012 BIM Building Information Modeling Teknolojilerine Bakış Tarcan Kiper Şubat 2012 İçerik infotron Özgeçmiş Giriş BIM in Tanımı BIM Süreci BIM Kriterleri BIM in Getirileri infotron Kısa Özgeçmişi Tasarım,

Detaylı

Eğitim Hizmetleri. İnsan Kaynakları Uzmanları için Bilişim Teknolojileri Eğitimi

Eğitim Hizmetleri. İnsan Kaynakları Uzmanları için Bilişim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Hizmetleri İnsan Kaynakları Uzmanları için Bilişim Teknolojileri Eğitimi Eğitim İçerik Dökümanı Bu döküman bütünüyle (T&G Workshop) nin fikri mülkiyetindedir. T&G Workshop un yazılı izni olmadan

Detaylı

MİNİ MBA LİDERLİK AKADEMİSİ. NMT Danışmanlık ve Eğitim Merkezi- Koşuyolu Cad. Salih Omurtak Sok. No:5 Kadıköy/İST (216) 546.03.70 www.nmt.com.

MİNİ MBA LİDERLİK AKADEMİSİ. NMT Danışmanlık ve Eğitim Merkezi- Koşuyolu Cad. Salih Omurtak Sok. No:5 Kadıköy/İST (216) 546.03.70 www.nmt.com. MİNİ MBA LİDERLİK AKADEMİSİ MİNİ MBA LİDERLİK AKADEMİSİ Niçin ve Neden? Bu program çok kısa bir zaman diliminde normal bir MBA programında ele alınan Temel Kavram ve Teknikleri kapsamaktadır. İşletme yüksek

Detaylı

STRATEJİK SATINALMA METİN A. KANSU 30 MART 2010- SALI

STRATEJİK SATINALMA METİN A. KANSU 30 MART 2010- SALI MART EĞİTİMLERİ STRATEJİK SATINALMA METİN A. KANSU 30 MART 2010- SALI EĞİTİM PROGRAMLARI Geçmişten geleceğe köprü... MART/ 2010 30 MARTT 2010 SSal lıı STRATEJİK SATINALMA Hedef Katılımcılar Satınalma ve

Detaylı

Planla, Tahmin Et, Yönet IBM Perakende Planlama Çözümleri

Planla, Tahmin Et, Yönet IBM Perakende Planlama Çözümleri Planla, Tahmin Et, Yönet IBM Perakende Planlama Çözümleri Ajanda Perakende Sektöründe Planlama IBM Planlama Çözümleri Merchandise Planlama Çeşitlilik Planlama Kurumsal Karneleme Mağaza Bazında Planlama

Detaylı

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI BİLGİ SİSTEMİ GELİŞTİRME SÜRECİ Sistem Geliştirme Süreci ve Modelleri Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü Bilgi sistemlerinin geliştirilmesi için izlenen sürece Sistem Geliştirme

Detaylı

KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI

KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI Amacı Bu seminer, katılımcılara kurumsal performansı yönetmek ve iyileştirmek için kullanılan teknikler hakkında

Detaylı

REIDIN.com EmlakEndeks. Gayrimenkul Piyasası 2009 yılı değerleme ve 2010 Tahmini Basın Toplantısı 26 Şubat, 2010 İstanbul

REIDIN.com EmlakEndeks. Gayrimenkul Piyasası 2009 yılı değerleme ve 2010 Tahmini Basın Toplantısı 26 Şubat, 2010 İstanbul REIDIN.com EmlakEndeks Gayrimenkul Piyasası 2009 yılı değerleme ve 2010 Tahmini Basın Toplantısı 26 Şubat, 2010 İstanbul REIDIN.com Hakkında Kimiz? Gelişmekte olan ülkeler ile ilgilenen profesyonellerin

Detaylı

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ Yaşanan ekonomik gelişmeler sonrasında büyük işletmeler uyum sorunu yaşarken, küçük ve orta ölçekli işletmeler

Detaylı

WINDESKCONCENTO. sıgnum. Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları. windesk.com.tr

WINDESKCONCENTO. sıgnum. Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları. windesk.com.tr windesk.com.tr WINDESKCONCENTO Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları Kurumsal İş & Operasyonel süreçlerin performans tabanlı otomasyonu ile hizmet verimliliği ve kalitesinde artış sağlanır. sıgnum WINDESK

Detaylı

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz Yetenek Yönetimi Bölümü 27 Ekim 2009 1. Rakamlarla İş Bankası 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 3. Yeni İK İş Modeli 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz 5. Yetenek Yönetimi Yaklaşımımız

Detaylı

Şimdi Çok Daha Yetenekli

Şimdi Çok Daha Yetenekli Şimdi Çok Daha Yetenekli Müşterinizi daha yakından tanıyın, müşteri odaklı süreçlerinizle Türkiye nin modern kurumları arasındaki yerinizi alın. Microsoft un Silver Partner seviyesindeki iş ortağı İnnova,

Detaylı