1. BURSA EĞİTİM ZİRVESİ 2013 BİRİNCİ BÖLÜM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. BURSA EĞİTİM ZİRVESİ 2013 BİRİNCİ BÖLÜM"

Transkript

1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç 1. BURSA EĞİTİM ZİRVESİ 2013 BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Bursa Eğitim Zirvesinin organizasyonuna ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- Bu Yönerge, Bursa Eğitim Zirvesinin uygulama aşamaları, görev tanımları ve paylaşımları içeren süreci kapsar. Dayanak MADDE 3- Bu Yönerge, 1. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ NDE; Müdür, görev, yetki ve sorumluluklarının tanımlandığı MADDE 78- m bendi kapsamında Eğitim ve öğretim ile yönetimde verimliliğin artırılması, kalitenin yükseltilmesi ve sürekli gelişimin sağlanması için araştırma yapılmasını, bu konularda iyileştirmeye yönelik projeler hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar. 2. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İL VE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİĞİ NDE; il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlendiği maddelerde; a. 9-a-8 Eğitime ilişkin projeler geliştirmek, uygulamak ve sonuçlarından yararlanmak, b. 9-a-11 Eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla Bakanlığa tekliflerde bulunmak, c. 9-a-12 Etkili ve öğrenci merkezli eğitimi geliştirmek ve iyi uygulamaları teşvik etmek. d. 18-ö bendine göre Eğitime ilişkin araştırma, geliştirme, stratejik planlama ve kalite geliştirme faaliyetleri yürütmek, e. 18-p bendine göre Eğitime ilişkin projeler hazırlamak, uygulamak f. 18-r bendine göre İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri ile eğitim kurumlarının proje hazırlama ve yürütme kapasitesini geliştirici çalışmalar yapmak, Hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 3. Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği (TÜRKOZOKBİR) Lise Komisyonunun eğitim programları (müfredat değişiklikleri) ile ilgili değerlendirmelerini konu alan ve tarihli toplantıların tutanakları ile TÜRKOZOKBİR Lise Komisyonu tarafından eğitim öğretim ile ilgili başta müfredat değişikliklerine ilişkin sorunlara çözüm ortaklığı oluşturulması için Haziran 2013 tarihlerinde İstanbul da, farklı okullardan 130 uzmanın katılımı ile gerçekleştirilen "Lise Müfredatı Çalıştayı" uygulaması da kaynak oluşturmuştur Raportör: Nimet ATABEK (0224) Sayfa 1 / 8

2 MADDE 4- Bu Yönergede geçen; Tanımlar 1. Bursa Eğitim Zirvesi: Ortaöğretimdeki eğitim öğretim uygulamalarına katkı ve kaynak sağlamak için, farklı branşlarda, ünite bazında, Öğrenci Merkezli Öğrenme Günlük Yaşama Uygulama Teknolojiyi Entegre Etme ÖSS Tabanlı Öğrenme ÖSS Tabanlı Ölçme Değerlendirme temalı beş bağlamda model geliştirilmesini, uygulanmasını ve uygulamaların il, ulusal ve uluslararası boyutta paylaşılacak çalışmalar dizinini, 2. Bursa Eğitim Zirvesi Model Çalıştayı: Bursa Eğitim Zirvesine kaynak oluşturacak model üretmek için yapılan çalışmalar dizinini, 3. Bursa Eğitim Zirvesi Prototip Model Çalıştayı: Bursa Eğitim Zirvesi Çalıştayına kaynak oluşturacak model üretmek için yapılan çalışmalar dizinini, 4. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Temsilcisi: Eğitim Yayınları ve İçerik Yönetimi Grup nı temsilen katılan yetkiliyi, 5. Temsilcisi: sini temsilen katılan yetkiliyi, 6. Üniversite Temsilcisi: Uludağ Üniversitesinin Proje Geliştirme Merkezi ve Eğitim Fakültesi Dekanlığı ile Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanlığını temsilen katılan yetkilileri, 7. İl MEM Temsilcisi: Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünü temsilen katılan yetkiliyi, 8. İlçe Belediye Temsilcisi: Nilüfer Belediyesini temsilen katılan yetkiliyi, 9. İlçe MEM Temsilcisi: Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü temsilen katılan yetkiliyi, 10. TÜRKÖZOKBİR Temsilcisi: Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği (TÜRKOZOKBİR) temsilen katılan yetkiliyi, 11. Ev sahibi Okul Temsilcisi: Özel Okulu temsilen katılan yetkiliyi, 12. Fen Lisesi Temsilcisi: Fen Lisesini temsilen katılan yetkiliyi, 13. Anadolu Lisesi Temsilcisi: Anadolu Lisesini temsilen katılan yetkiliyi, 14. Meslek Lisesi Temsilcisi: Meslek Lisesini temsilen katılan yetkiliyi, 15. Eğitime Destek Olan Kurum Temsilcisi: Özel Kurumları temsilen katılan yetkiliyi, 16. Öğrenci Temsilcisi: Öğrencileri temsilen katılan yetkiliyi, 17. İstanbul Temsilcisi: TÜRKÖZOKBİR Lise Müfredat Çalıştayına katılmış ve TÜRKÖZOKBİR Lise Komisyonunu temsil eden yetkiliyi, 18. Destek Kuruluşlar: Paylaşım, maddi ve/veya medya basın yoluyla destek olan kuruluşların temsilcilerini, 19. Eğitim Kurumu Temsilcileri: Yukarıda tanımlanan eğitim kurumlarını temsil yetkisi verilmiş olan temsilcileri, 20. Görev Tanımı: İlgili kurum temsilcilerine tebliğ edilen görev tanımlamasını, 21. Organizasyon Komitesi: Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Eğitim Yayınları ve İçerik Yönetimi Grup temsilcilerini, Üniversite Temsilcisi, İl MEM Temsilcisi, İlçe MEM Temsilcisi, TÜRKÖZOKBİR Temsilcisi ve Ev Sahibi Okul Temsilcisini İfade edilmektedir Raportör: Nimet ATABEK (0224) Sayfa 2 / 8

3 İşleyiş Süreç İKİNCİ BÖLÜM 8. ERG EIÖ de paylaşılması 1. Organizasyon Komitesinin Kurulması 7. MEB e Takdim Edilmesi 2. Yönerge 6. Bursa Eğitim Zirvesinde Sunumların Paylaşımı Bursa Eğitim Zirvesi Süreci 3. Prototip Çalışma ve Bursa Eğitim Zirvesi Model Çalıştayına Hazırlanma Çalışmaları 5. Uygulama ve Kayıt Altına Alınması 4. Bursa Eğitim Zirvesi Model Çalıştayı MADDE 5- Bursa Eğitim Zirvesinin uygulama süreci şunlardır: 1. Organizasyon Komitesinin kurulması, 2. Yönergenin hazırlanması, görev tanımı ve programın oluşturulması 3. Bursa Eğitim Zirvesine Hazırlık Çalışması a. Ev sahibi okulda üniversite temsilcisi ile birlikte Prototip Model Çalıştayı uygulaması yapılması, b. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yönergenin okullara duyurulması ve Bursa Eğitim Zirvesi Model Çalıştayı için belirlenen branşlar için Eğitim Kurumu Temsilcilerinden oluşan takımların kurulması, c. TÜRKÖZOKBİR tarafından yönergenin Lise Müfredat Çalıştayına katılmış okullara duyurulması ve Bursa Eğitim Zirvesi Model Çalıştayı için belirlenen branşlar için Eğitim Kurumu Temsilcilerinden oluşan takımların kurulması, d. Ev Sahibi Okul tarafından Eğitim Kurumu Temsilcileri arasında paylaşımlar için web sayfası ve sosyal ağ oluşturulması ve hazırlık yapılması, 4. Bursa Eğitim Zirvesi Model Çalıştayında modellerin oluşturulması, 5. Eğitim Kurumları temsilcilerinin sahada uygulama yapıp, kayıt altına alması ve sunum hazırlaması, 6. Sunumların Bursa Eğitim Zirvesinde her branş için ayrı günlerde paylaşılması, 7. MEB ile paylaşılması, 8. ERG EİÖ Konferansı 2014 açılış oturumunda paylaşılması, Raportör: Nimet ATABEK (0224) Sayfa 3 / 8

4 Etaplar MADDE 6- Bursa Eğitim Zirvesinin uygulama etapları şunlardır: 1. İlk etapta: Bursa Eğitim Zirvesi 2. Üçüncü etapta: İl Eğitim Zirveleri 3. Dördüncü etapta: Türkiye Eğitim Zirvesi 4. Beşinci etapta: Dünya Eğitim Zirvesi 1. Bursa Eğitim Zirvesi 4. Dünya Eğitim Zirvesi MEB ÜNİVERSİTE TÜRKÖZOKBİR 2. İl Eğitim Zirvesi 3. Türkiye Eğitim Zirvesi Branşlar: MADDE 7- Bursa Eğitim Zirvesi Model Çalıştayı ve Bursa Eğitim Zirvesi ve Lisedeki Ortak Ders Branşları olan 10 ana dalda yapılacaktır. Her takımda, o branştan farklı kurumlarda görev yapan yenilikçi öğretmenler ile üniversiteyi temsilen öğretim üyesi ve uzmanlar görev alacaktır Raportör: Nimet ATABEK (0224) Sayfa 4 / 8

5 Ev sahibi Okul Raportörü Anadolu Lisesi Fen lisesi Özel Lise İstanbul Müfredat Çalıştayına Katılan Lise Meslek Lisesi Eğitime destek olan kurum Öğrenci PDR / Ölçme Değerlendirme Üniversite - Raportör Toplam 28 Kasım BURSA EĞİTİM ZİRVESİ Sayı: 1 Bursa Eğitim Zirvesi Model Çalıştayına Katılacak Olan Eğitim Kurumları Temsilcileri: MADDE 8- Farklı liseleri temsil eden her branşta 10 kişi ve toplam 10 branş için 100 kişi ve organizatörler ile yöneticiler: Toplam 150 kişiyi kapsamaktadır. Bursa Eğitim Zirvesi Model Çalıştayı Takımları No Alan ve Katılımcılar 1 Matematik Fizik Kimya Biyoloji TDE ve Dil Anlatım Tarih Coğrafya Felsefe Grubu Din Kültürü Ahlak Bilgisi Yabancı Dil İngilizce PDR Toplam Bursa Eğitim Zirvesi Model Çalıştayına Katılacak Olan Eğitim Kurumları Temsilcilerinin Belirlenmesi: MADDE 9- Aşağıdaki yaklaşımlara uygun Eğitim Kurumu Temsilcileri İl MEM tarafından belirlenecektir Eğitim Günleri organizasyonunda görev almış ve/veya önerilen yenilikçi öğretmenler öncelikle tercih edilecektir. a. Yapılacak olan çalıştayın seminer salonlarında kalmaması, b. Sahaya inilerek uygulanması, c. Öğrenciye değer katmasının yanı sıra öğretmenler odasında sinerji yaratarak öğretmenler arasında dinamiği sağlaması, d. Bursa da 1300 okul ve öğretmen olduğu ve bu çalışma ile her öğretmene ulaşmanın hedeflenmesi, e. Üniversitedeki öğretmen yetiştirme niteliği de önemli olduğundan, üniversitenin de bu projenin paydaşı olması gerektiği, f. Öğretmenin teknolojiyi biliyor olmasının yanı sıra öğretmenlik sanatı konusunda da yaratıcı olması gerektiği, g. Nokta atışı ile küçük gruplar halinde yapılması planlanan uygulamaların verimliğinin esas alınması, h. Her branş için bir model çalışmasının örneklem olarak yapılması, i. Pilot uygulama ile yapılan model çalışmanın verimliliğinin ölçülmesi ve geliştirilmesi gerektiği, j. Öğretmene her yönüyle destek sağlayan bir çalıştay olması gerektiği, k. İstanbul da yapılmış olan Lise Müfredat Çalıştayında görev almış öğretmenler ile öğretim üyelerinden bir grubun katılımlarının değerli katkı sağlayacağı, l de Bursa da İl MEM tarafından gerçekleştirilen Eğitim Günleri başarılı oldu ve bir kitap basıldı. Bu çalışmanın Bursa Eğitim Zirvesi ile desteklenerek ikinci aşama olarak sürekliliğinin sağlanması hususları benimsendi Raportör: Nimet ATABEK (0224) Sayfa 5 / 8

6 Bursa Eğitim Zirvesi Model Çalıştayı Programı: MADDE 10- İki günlük Bursa Eğitim Zirvesi Model Çalıştayı programı şöyledir: Bursa Eğitim Zirvesi Model Çalıştayı Programı Aralık Perşembe Cuma No Gün Süre Açıklama Nerede Sorumlu Nilüfer Metro İstasyonu Transfer Kayıt ve Kahvaltı Yemekhane Açılış Töreni Konferans Salonu İkram Lobi Oturum Derslik Yemek Yemekhane Oturum Derslik İkram Lobi Oturum Derslik - Büyükşehir Transfer Sosyal Tesisleri Yemek Büyükşehir Sosyal Tesisleri Transfer Konaklama Transfer Transfer Büyükşehir Sosyal Tesisleri, Nilüfer Metro İstasyonu / Konaklama Tesisi Uludağ Üniversitesi / Havva Aslanoba Uygulama Oteli / Serbest Konaklama Tesisi - Nilüfer Metro İstasyonu - Uludağ Üniversitesi Kahvaltı Yemekhane Pilot Uygulama ve Video Kayıt Derslik İkram Lobi Pilot Uygulamanın Kritik Edilmesi Derslik Kapanış Töreni Konferans Salonu Yemek Yemekhane Transfer - Hanlar Bölgesi Bursa Gezisi Hanlar Bölgesi Uludağ Üniversitesi Belediye Başkanını Ziyaret Tarihi Belediye Binası Milli Eğitim Müdürlüğü Raportör: Nimet ATABEK (0224) Sayfa 6 / 8

7 Not: 2014 Nisan Mayıs aylarında her bir branş için ayrı günlerde yapılacak olan Bursa Eğitim Zirvesi Programı uygulaması için Yönerge hazırlanarak bu yönergeye eklenecektir. Bursa Eğitim Bursa Eğitim Zirvesi Model Çalıştayı ve Bursa Eğitim Zirvesi Görev Tanımı: MADDE 11- Organizasyon Komitesinin görev tanımı şöyledir: NO AÇIKLAMA Bursa Eğitim Bursa Eğitim Zirvesi Model Çalıştayı ve Bursa Eğitim Zirvesi Görev Tanımı: Aralık Perşembe Cuma GOREV TANIMI KİŞİ / ADET SORUMLU 1 1. ve 2. GÜN KONAKLAMA TESİSİNDEN ve NİLÜFER İSTASYONUNDAN TUNÇSİPERE TRANSFER 150 BELEDİYE 2 1. GÜN TUNÇSİPERDEN MUDANYA YA AKŞAM YEMEĞİ İÇİN GİDİŞ DÖNÜŞ TRANSFER 150 BELEDİYE 3 1. GÜN MUDANYA SOSYAL TESİSİLERİNDE YEMEK 150 BELEDİYE 4 2. GÜN GEZİ İÇİN TUNÇSİPERDEN HANLAR BÖLGESİNE TRANSFER 150 BELEDİYE 5 2. GÜN BAŞKAN ZİYARETİNİ PLANLAMA 150 BELEDİYE 6 MATBUAT: BROŞÜR, YAKA KARTI, SERTİFİKA, KİTAP BASIMI ( "EĞİTİM GÜNLERİ ) ÇOK İL MEM BELEDİYE 7 RESMİ TANITIM: BİLBOARD, GAZETE REKLAMI, EL VE DUVAR AFİŞLERİ ( GİBİ) ÇOK İL MEM BELEDİYE 8 BURSA EĞİTİM ZİRVESİ için YER VE KATILIM ORGANİZASYONU ÇOK İL MEM BELEDİYE 9 1. GÜN ÇAY KAHVE İKRAMI 150 TUNÇSİPER GÜN ÖĞLE YEMEĞİ 150 TUNÇSİPER GÜN PROTOKOL KAHVALTI 20 TUNÇSİPER GÜN SABAH KAHVALTISI 130 TUNÇSİPER VE 2. GÜN ÖĞRETMEN TRANSFERİ (METRO - TUNÇSİPER) 50 TUNÇSİPER GÜN TUNÇSİPERLİ ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTEYE ULAŞIMI 150 TUNÇSİPER GÜN ÇAY KAHVE İKRAMI 150 TUNÇSİPER GÜN ÖĞLE YEMEĞİ 150 TUNÇSİPER GÜN SABAH KAHVALTISI 150 TUNÇSİPER GÜN TUNÇSİPERLİ ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTEYE ULAŞIMI 150 TUNÇSİPER 19 FLASH KART (PARŞÖMEN KAĞIDI VE FON KARTON) 100 TUNÇSİPER 20 KALIN UÇLU RENKLİ KALEMLER (MAVİ-KIRMIZI-SİYAH) 90 TUNÇSİPER 21 SINIFLARA FOTOĞRAF MAKİNESİ 10 TUNÇSİPER 22 SINIFLARA VİDEO KAMERA 10 TUNÇSİPER 23 DVD KAYIT VE ÇOĞALTMA 150 TUNÇSİPER 24 DOSYA VE KAĞIT, KALEM, KIRTASİYE SETİ 150 TUNÇSİPER 25 DANIŞMANLIK VE KOORDİNASYON HİZMETİ 15 TUNÇSİPER 27 ÖĞRETİM ÜYELERİNE VE ORGANİZAYON EKİBİNE ŞİLT 10 TÜRKOZOKBİR 28 ÖĞRETİM ÜYELERİNE VE ORGANİZAYON EKİBİNE ANI HEDİYE 31 TÜRKOZOKBİR TÜRKÖZOKBİR YÖNETİM TEMSİLCİLERİNİN DAVETİ, ULAŞIM - İSTANBUL - BURSA - İSTANBUL, 29 KONAKLAMA, YEME İÇME GİDERLERİ 10 TÜRKOZOKBİR MÜFREDAT ÇALIŞTAYINA KATILMIŞ UZMAN ÖĞRETMENLERDEN HER BRANŞ İÇİN BİR KİŞİNİN 10 YA 30 KENDİ OKULU BELİRLENMESİ VE ULAŞIM - İSTANBUL - BURSA - İSTANBUL, KONAKLAMA, YEME İÇME GİDERLERİ DA 20 TÜRKÖZOKBİR LİSE KOMİSYONU VE DİĞER KOMİSYON BAŞKANLARININ DAVETİ, ULAŞIM - 31 İSTANBUL - BURSA - İSTANBUL, KONAKLAMA, YEME İÇME GİDERLERİ 10 KENDİ OKULU GÜN GEZİ REHBERLİĞİ TUNÇSİPER - HANLAR BÖLGESİ TANITIM REHBERLERİ 5 UNIVERSITE 33 MİSAFİRHANEDE KONAKLAMA (1 / 2 GECE) 20 UNIVERSITE 34 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN DAVETİ ve ULAŞIMI 10 UNIVERSITE HAFTA İÇİ YAPILMASI DURUMUNDA 2 gün TUNÇSİPER ANADOLU VE FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN 35 ÜNİVERSİTEDE BÖLÜMLERDE DERSLERE ALINMASI (BUGÜN ÜNİVERSİTELİYİM PROJESİ) 150 ÜNİVERSİTE ORGANİZASYONU İL EĞİTİM ZİRVESİ İÇİN BURSA EĞİTİM ZİRVESİNİ DEĞERLENDİRME 36 VE EBA İLE BÜTÜNLEŞTİRME, WEB SAYFASI HAZIRLAMA DESTEĞİ 6 MEB Raportör: Nimet ATABEK (0224) Sayfa 7 / 8

8 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yetki Tanımı Madde- 12 Organizasyon Komitesi uygulamada olabilecek olumsuzlukları tespit ettiğinde bu Yönergede değişiklik yapabilir, revize edebilir. Madde- 13 Raportör ev sahibi okuldur. Madde- 14 Bu Yönerge Organizasyon Komitesi tarafından imza altına alınmıştır. Madde- 15 Bu Yönerge 8 sayfa ve 15 maddeden ibarettir. 1adet ek eklenmiştir. Organizasyon Komitesi: No İş Tanımı Adı Soyadı Görevi 1 MEB Yenilik ve Teknoloji Genel Müdürlüğü MEB Temsilcisi Mustafa İLKHAN Eğitim Yayınları ve İçerik Yönetimi Grup Başkanı 2 MEB Yenilik ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Temsilcisi Metin ÇİFTÇİ Uzman Yardımcısı 3 Üniversite Temsilcisi Prof. Dr. Murat ALTUN UÜ Eğitim Fakültesi Dekanı 4 Üniversite Temsilcisi Prof. Dr. Aslı HOCKENBERGER UÜ Proje Yönetim Merkezi Başkanı 5 Üniversite Temsilcisi Dr. Rüyam KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU UÜ Proje Yönetim Merkezi Temsilcisi 6 Temsilcisi Neşet ÇAKMAKLI 7 Temsilcisi Hüseyin BURAN 8 Temsilcisi Betül MİSCİ Bursa si Yazı İşleri ve Kararlar Bölümü Başkanı Bursa Belediyesi Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürü Bursa Belediyesi Protokol ve Dış İlişkiler Şubesi Organizasyon Sorumlusu 9 İl MEM Temsilcisi Atilla GÜLSAR Bursa Milli Eğitim Müdürü 10 İlçe MEM Temsilcisi Mehmet KAYA Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü 11 İl MEM Temsilcisi Mustafa BİLİCİ Bursa Müdür Yardımcısı 12 İl MEM Temsilcisi Muhammed ASİL Bursa Şube Müdürü 13 İlçe MEM Temsilcisi Zeki AVŞAR Nilüfer Şube Müdürü 14 TÜRKÖZOKBİR Eş Başkanı Yusuf TAVUKÇUOĞLU Eş Başkan 15 TÜRKÖZOKBİR İl Temsilcisi Kaya TUNÇSİPER Okulları Genel Müdürü 16 Ev Sahibi Okul Temsilcisi - Raportör Nimet ATABEK Liseleri Müdürü (0224 ) Raportör: Nimet ATABEK (0224) Sayfa 8 / 8

9 ÖLÇME DEĞERLENDİRME UYGULAMA ÖĞRENME ARAŞTIRMA 28 Kasım BURSA EĞİTİM ZİRVESİ Sayı: 1 A B C D ÖĞRENME VE MODEL ADIMI Örneklem: matematik, istatistik KAZANIMLAR ÇALIŞMALAR GERİ BESLEME KAZANIMLAR ÇALIŞMALAR GERİ BESLEME KAZANIMLAR ÇALIŞMALAR GERİ BESLEME KAZANIMLAR ÇALIŞMALAR GERİ BESLEME Ek 1: Bursa Eğitim Zirvesi Çalıştayı Format 1 BURSA EĞİTİM ZİRVESİ MODEL ÇALIŞTAYI FORMAT 1 "DÖRT DÖRTLÜK ÖĞRENME" ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÖĞRENME * TAKIMLARIN KURULMASI * SORU PANOSU * OKUMA ANLAMA * SORU SORMA ÇEMBERİ OYUNU * METNİ YENİDEN YAZMA * DRAMA YAZILMASI * SORU HAZIRLAMA * YARIŞMA TİPİ BELİRLEME TEKNOLOJİYİ ENTEGRE ETME * VİDEO KAYDI İLE KAMUOYU ARAŞTIRMASI - * RÖPORTAJ * SUNUM HAZIRLAMA * VİDEO KAYIT * HAZIRLANMIŞ FİLMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME * AKILLI TAHTADA SORU YANIT UYGULAMALARI GÜNLÜK HAYATA UYARLAMA * YAŞADIĞI ORTAMDA İŞİNE DURUMLARI TESPİT * KURUM ZİYARETİ * VERİ TOPLAMA VE ANALİZ * ANALİZ SONUCUNU PROJEYE UYARLAMA - "YEMEK ARTIĞINI AZALTMA PROJESİ" * BU ÜNİTE İLE HAYATIMDA NELER KOLAYLAŞTI? ÖSS TABANLI ÖĞRENME VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME * SON 10 YILDA ÇIKMIŞ SORULAR * ÖSS SORUSU OLSA NASIL SORULAR OLUR? * KAVRAM HARİTASI HAZIRLAMA * ÖSS SORUSU OLSA NASIL SORULAR OLUR? * YORUMLARI İÇEREN POSTER HAZIRLAMA * ÖSS SORUSU OLSA NASIL SORULAR OLUR? * BİLGİ YARIŞMASI * BELİRLENMİŞ SORULARDAN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Raportör: Nimet ATABEK (0224) Sayfa 9 / 8