ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/ Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi Selçuk Üniversitesi 2006 Doktora Kamu Yönetimi Sakarya Üniversitesi Akademik Ünvanlar Görev Unvanı Görev Yeri Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Sakarya Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yar.Doç.Dr. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yıl Devam Ediyor 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 7. Yayınlar 7.1. Uluslar arası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler (SCI, SSCI, AHCI de Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler)

2 7.2. Uluslar arası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler (SCI,SSCI, AHCI Dışında Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler) 1. Müzakereci Demokrasilerde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü, Paradoks Dergisi, C:8, S:2, 2012, ss (Uluslararası Alan Taramalı [EBSCO, İndex Copernicus, ASOS] Hakemli Dergi) (A. Akıncı ile birlikte) 2. Liberal Düşünür Hayek in Özgürlük Düşüncesi ve Bu Perspektiften Yerel Yönetimlere Bakışı, Süleyman Demirel Üniversitesi, SBE Dergisi, Sayı: 14, Yıl: , ss (Uluslararası Alan Taramalı [EBSCO] Hakemli Dergi) (F. Çelik ile birlikte) 3. Avrupa Birliği ne Üyelik Sürecinde Türkiye de Demokratikleşme, Sivil Toplum ve Sendikalar, Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi, C:16, Sayı:3, 2011, ss (Uluslararası Alan Taramalı [EBSCO] Hakemli Dergi, ASOS) (A. Karadağ ile birlikte) 4. Klasik Liberalizmde Özgürlük ve Liberalizmin Yerel Yönetimlere Bakışı, Selçuk Üniversitesi, SBE Dergisi, Sayı: 24, 2010, ss (Uluslararası Alan Taramalı [DOAJ, MLA, EBSCO] Hakemli Dergi) (F. Çelik ile birlikte) 5. İki Kriz Arasında Yönetim: Yeni Kamu İşletmeciliği, Selçuk Üniversitesi, SBE Dergisi, Sayı: 30, 2013, ss (Uluslararası Alan Taramalı [DOAJ, MLA, EBSCO] Hakemli Dergi) (A. Tuncer ile birlikte) 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Yerel Yönetimlerde Sosyal Belediyecilik Uygulamaları: Karaman Belediyesi Örneği, Uluslararası Türk Dünyası Yerel Yönetimler Sempozyumu- Bildiriler Kitabı, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa-Kıbrıs, Kasım Kentsel Vizyonun Gerçekleştirilmesinde Kent Konseylerinin Rolü: Antalya Örneği, IX. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi-Tebliğleri, Bakü-Azerbaycan, Haziran 2011, ss Türkiye de Yoksullukla Mücadelede Yerel Derneklerin Rolü: Günışığı Karaman Gıda Bankası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Örneği, IV. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi-Bildiriler Kitabı Çanakkale, Ekim-2007, ss (F. Okur Çakıcı ile birlikte) 4. Civil Society Institutions in Turkey in the Process of Accession to the European Union and Their Missions in the Democratization Process, International Symposium on The Changes And Transformations in The Socio-Economic and Political Structure of Turkey 2

3 Within The EU Negositations, Kütahya, March-2006, ss (A. Bedük ve M. Kocaoğlu ile birlikte) 5. European Union Supported Evolution of Our Democracy, International Symposium on The Changes And Transformations in The Socio-Economic and Political Structure of Turkey Within The EU Negositations, Kütahya, March-2006, ss (A. Bedük ve M. Kocaoğlu ile birlikte) 7.4. Yazılan uluslararası/ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler 1. Polonya da Yerel Yönetimler, Murat Okçu ve Hüseyin Özgür (Ed.), Küresel Dünya da Yerel Yönetimler, Seçkin Yayınevi, Mayıs, 2013, ss (Ö. Kutlu ile birlikte) 2. Japonya da Yerel Yönetimler, Murat Okçu ve Hüseyin Özgür (Ed.), Küresel Dünya da Yerel Yönetimler, Seçkin Yayınevi, Mayıs, 2013, ss (M. F. B. Alodalı ile birlikte) 3. Demokrasi Teorisi Çerçevesinde Katılım Perspektifinden Türkiye de Yerelleşme Çabalarının Değerlendirilmesi, Özgür Önder ve Fatih Kırışık (Ed.), Kamu Yönetimi ve Siyaset Biliminde Karar Verme, Orion Kitabevi, Ankara, 2012, ss (F.Çelik ile birlikte) 7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Vatandaş Odaklı/Vatandaşın Odakta Olduğu Yönetim: Kent Konseyleri ve Selçuklu Belediyesi Örneği, Selçuk Üniversitesi, İ.İ.B.F. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, S:18,Ekim 2009, ss (Ö. Kutlu ve M. Kocaoğlu ile birlikte) 2. Yerel Demokrasi ve Yerel Özerklik İlişkisi, Niğde İ.İ.B.F. Dergisi, C:1, S:2, Aralık- 2008, ss (V.Çelik ve F. Çelik ile birlikte) 3. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ve Türkiye'de Belediyelerde Özerklik, Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. Dergisi, Yerel Ekonomiler Özel Sayısı, Mayıs 2007, ss.1-11 (M.F.B. Alodalı, F.Çelik, L. Özcan ile birlikte) 7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 1. Türkiye de Kamu Yönetimi Literatürünün Gelişimi ve Eserlerin ( ) İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi, Kuram ve Yöntem Açısından Türkiye de Kamu Yönetimi, IX. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR) Bildiriler Kitabı, Ankara, 2012, ss (F. Çelik ve V. Çelik ile birlikte) 3

4 2. Katılımcı Demokrasi Perspektifinden Kent Konseyleri ve Sivil Toplum Kuruluşları İlişkisi: Sakarya Örneği, Kent Konseyleri Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Bursa, 6-7 Mayıs 2011, ss Türkiye de Yerel Yönetimlerde E-Belediyecilik Uygulamaları ve İl Belediyelerinin Karşılaştırmalı Analizi, Bekir PARLAK (Ed.), Yerel Yönetimler Yerel Siyaset ve Kentsel Politikalar, IV. Kamu Yönetimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Dora Basın Yayın Dağıtım, Bursa, 2010, ss (M.F.B. Alodalı ve İ. Güneş ile birlikte) 4. Sosyal Refahın Sağlanmasında Yeni Bir Anlayış Sosyal Belediyecilik: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Örneği, Bekir PARLAK (Ed.), Yerel Yönetimler Yerel Siyaset ve Kentsel Politikalar-IV. Kamu Yönetimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Dora Basın Yayın Dağıtım, Bursa, 2010, ss (M.F.B. Alodalı ve İ. Güneş ile birlikte) 5. Okul Yöneticilerinin Çıkar Çatışmasını İlişkin Tutumları: Sakarya Örneği, V. Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM) Bildiriler Kitabı, Konya, Mayıs-2010, ss , (M.L. Şen ile birlikte) 6. AB Yolundaki Türkiye de Sivil Toplum Kuruluşlarının Devlete Güven Tesisindeki Rolü, II. Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Bildiriler Kitabı, Çanakkale, Ekim 2005, ss (Ö. Kutlu ile birlikte 7.7. Diğer Etkinlikler 1. I. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, Sakarya, Ekim-2008 (Sempozyum Yürütme Kurulu Üyesi) 8. Ulusal & Uluslararası Projeler 9. İdari Görevler KMÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı KMÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığı KMÜ, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı KMÜ, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu, Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı 2014-Devam Ediyor 2014-Devam Ediyor Devam Ediyor Devam Ediyor 4

5 KMÜ, Sosyal Ekonomik ve Politik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Müdür Devam Ediyor 10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler 11. Ödüller 12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler Akademik Haftalık Saati Dönem Dersin Adı Yıl Teorik Uygulama Yönetim Bilimi-I 3 0 Öğrenci Sayısı Yerel Yönetimler-I GÜZ BAHAR Kentleşme ve Çevre Sorunları 3 0 Kamu Yönetimi Becerileri 2 0 Kamu Yönetiminde Güncel 2 0 Sorunlar Yönetim Bilimi-II 3 0 Yerel Yönetimler-II 3 0 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi 3 0 Yerel Demokrasi ve Yönetişim 2 0 5