AKOFiS ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN. Halkla İlişkiler Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKOFiS ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN. Halkla İlişkiler Başkanlığı"

Transkript

1 ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN Halkla İlişkiler Başkanlığı

2 TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz, Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları İl Başkanımız ve Belediye Başkanımız; AK Parti Genel Merkez Halkla İlişkiler Başkanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren AKOFİS Asistan Programı, iktidarımızın devrim niteliğindeki çalışmalarını bilgi notu formatına dönüştürerek sizlere gönderen bir programdır. Halkla ilişkiler çalışmalarınızda sizlere yardımcı olacağı düşüncesiyle bugüne kadar sizlere çeşitli konularda dokümanlar gönderen AKOFİS, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun konusunda hazırladığımız bilgi notunu da bilgi ve dikkatinize sunmaktadır. AKOFİS in bilgi ve hatırlatma şeklindeki hizmetleri bundan sonra da devam edecektir. Sizlere daha iyi hizmet vermek amacıyla kendisini süreklilik ilkesi içinde geliştirmeyi ilke edinen AKOFİS le ilgili soru, görüş ve değerlendirmeleriniz bizlere yol gösterecektir. Bu düşüncelerle son çalışmamızı bilgi ve dikkatlerinize sunar, başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim. Salih KAPUSUZ Ankara Milletvekili Genel Başkan Yardımcısı Halkla İlişkiler Başkanı

3 Giriş Küresel finansal krizin başlangıcından bu yana yaklaşık beş buçuk yıl geçmesine rağmen dünya ekonomisinde istikrar hâlâ yakalanamamıştır. Beklenmedik bir türbülansın görece zayıf ekonomileri hırpalaması ve bunun krizin etkilerinden kurtulmaya çalışan ülkeleri olumsuz etkilemesi riski ortada durmaktadır. Gelişmiş ekonomilerde zayıf büyüme ve yüksek işsizlik ortamı etkisini sürdürmektedir. Bu ülkelerin dünya ekonomisi içindeki nisbî önemi hesaba katıldığında bu sorunların küresel görünümü ne yönde etkileyebileceğini tahmin etmek zor değildir. Dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 20 sini oluşturan Amerika Birleşik Devletlerinde, iyileşmeye rağmen büyüme hâlâ potansiyelin altında seyretmektedir. Yine dünya ekonomisinin yüzde 19 unu oluşturan Avro Bölgesinde de krizin ortaya çıkardığı bazı ciddi sorunlar hâlâ sürmektedir. Gelişmiş ülkelerdeki sorunlar gelişmekte olan ülkeleri de ticaret, finansman beklentiler kanalı ile olumsuz yönde etkilemektedir.

4 Giriş Çünkü ekonomik krizleri tetikleyen ve sonrasında besleyen süreçler iktisadi ve ticari aktörlerin psikolojik durumlarıdır. Genel kabul görmüş rahatlık ve geleceğe umutla bakma duygusu yaygınlaşmamış durumdadır. Dünya ekonomisinin bu belirsiz ve bir miktarda olumsuz beklentiler içeren yorgun resminin içinde ışığı sönmemiş canlı ve zinde bir ülke vardır: Türkiye Bu başarıdaki temel faktör nedir? İstikrar adına çok önemli adımlar atmış olan ve krizi mali disiplin ile psikolojik direnç açısından başarıyla yöneten bir kadronun takdir edilmesi gereken performansıdır. Fâiz giderlerinin 2002 yılı toplam bütçe giderleri içindeki payı %44,7 dir. Yani toplam bütçemizin yarıya yakını fâize gitmektedir. Bu oran 2012 yılında %14,3 ve 2013 bütçesinde de 13 dür. Yine sosyal amaçlı harcamalar için ayrılan pay 2002 bütçesinde %15,1 iken 2013 bütçesinde %28,1 dir. 10,5 yıllık ekonomi yönetimi bu faiz oranlarıyla ilgili hiçbir şey yapmasa ve 2002 yılındaki oran korunsa idi ne olurdu? Bu rakam tamı tamına 642 milyar liradır. Bu tutar para değerimizin eski ifadesiyle 642 katrilyon liradır.

5 NEDEN ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN Çağımızda hiç durmadan, durup dinlenmeden yürüyen bir alan var. O da teknoloji. Çok hızlı ilerliyor, çok uzun adımlar atıyor. Hayatımızı kuşatıyor. Kendisine yer açıyor ve yerini giderek genişletiyor. Vazgeçilmezlerimiz arasına giriyor. Çağımıza bir isim koymamız gerekirse bu isim mutlaka teknoloji ve iletişim üzerinden olacaktır. Bildiğimiz pek çok geleneksel yöntemler, ya yeni bir form alarak önümüze geliyor ya da bir daha ortaya çıkmamak üzere kayboluyor. Yaygın ve bilindik ödeme sistemlerinin yanına bu gün ve gelecekte yeni yöntemler, uygulamalar çıkacak. Bu kanunla, değişen koşullara göre yasal sistemi uygun hale getiriyor, gelecekte olacak öngörülebilir gelişmelere yasal mevzuatı hazırlıyoruz.

6 KANUNUN AMACI Kanunun temel ve özet amacı ekonomik hayatta önemi giderek artan ve kullanım alanı yaygınlaşan, nakit dışı ödeme sistemlerini kavrayacak hukukî bir yapı oluşturulmasıdır. Tahmin edileceği üzere, ödeme hizmetleri ve elektronik paraya ilişkin olarak, başta Avrupa Birliği müktesebatı olmak üzere uluslararası mevzuata da uygun bir şekilde, bütüncül bir hukuksal çerçevenin oluşturulması âcil ihtiyaçlarımız arasındadır. Ulaşılmak istenen önemli hedeflerden birisi ödeme hizmetleri alanında rekabetçi bir ortamın tesis edilmesidir. Böylece banka dışı kuruluşların da ödeme hizmetleri alanında faaliyet gösterebilmesine imkân tanınarak, bu sektörde hizmet kalitesinin artırılması ve maliyetlerin düşürülmesi mümkün olacaktır. Bu da söz konusu hizmetlere erişim yoğunluğunu şüphesiz artıracaktır. Ödeme yöntemleri açısından ülkemizde herhangi bir izin sürecinden geçmeden ve denetlenmeden icrâ edilen ödeme faaliyetleri mevcuttur. Bunların bazıları da teknolojik gelişmelerin önümüze koyduğu ve kural altına alınması gereken ödeme biçimleridir. Bunlara ilişkin yasal mevzuatın oluşturulması vatandaşlarımızın ekonomik güvenliğinin sağlanması ve sektöre bir kalite standardının kazandırılması bakımından çok önemlidir.

7 ÖDEME SİSTEMLERİ NELERDİR HANGİ MEVZUATA BAĞLIDIR? Kanun ile çok sık gündeme gelen ödeme sistemleri kavramına ilişkin temel bazı örnekler şunlardır: bankalar arası fon transferi, ki bu işlemler merkez bankası kanunu na göre yapılmaktadır. Müşteriler arası fon transferi, ki bu işlemler de merkez bankası kanunu na göre yapılmaktadır. Menkul kıymet transferi, yine merkez bankası kanunu na göre yapılmaktadır. Çek takası, ki çek kanunu ve merkez bankası kanunu ile müşterek belirlenmektedir. Menkul kıymet takası, ki bu işlemler SPK düzenlemeleri, bankacılık kanunu ve merkez bankası kanunu na göre uygulanmaktadır. Banka kartı ve kredi kartı takası, ki banka kartları ve kredi kartları kanununa göre yapılmaktadır.

8 KANUN NELER GETİRİYOR? Uygulamaya yön veren düzenlemelerin kaynakları dağınık bir mevzuat görünümünü ortaya koymaktadır. Dağınık mevzuat aynı zamanda yasal boşluk riskini de beraberinde getirmekte, Ayrıca uygulamada karmaşa potansiyeli taşımaktadır. Bu kanun ödeme sistemleri alanındaki mevzuat dağınık yapıdan kurtulacak ve tüm ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerinin ortak özellikleri, tek bir çatı altında düzenlenecektir. Konuyla ilgili en önemli adımlardan birisi kuşkusuz sektörün denetim kapsamına alınması olacaktır. Kanunla faaliyetlerin, iş modelleri ve içerdikleri riskler dikkate alınarak, bu model ve risklerle uyumlu lisanslama, faaliyet ve denetim şartlarının oluşturulması hedeflenmektedir. Hâlen bazı yabancı elektronik para kuruluşları ülkemizde bir biçimde izin almaksızın ve denetlenmeksizin faaliyet göstermektedir. Diğer taraftan, ödemeler alanında faaliyet gösteren yurtiçinde yerleşik bazı kuruluşlar ise, açık bir mevzuata tabi değildir.

9 Elektrik Piyasası Kanunu Neler Getiriyor? Bu ve benzeri «gri alanların» ortadan kaldırılması ve net bir mevzuat çerçevesinin oluşturulması kanunun önemli hedefleri arasındadır. Kanunun kapsamındaki kuruluşlar ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemleri, ödeme hizmeti sağlayıcıları ve PTT dir. Ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemleri nin faaliyetlerinin bu düzenleme kapsamına alınması sağlanmıştır. Ödeme hizmeti sağlayıcıları ise ödeme kuruluşları, elektronik para kuruluşları ve bankalardır. Aynı şekilde bunlar da bu düzenleme kapsamına alınmıştır. Ancak bankalar sundukları ödeme hizmetleri dolayısıyla bu kapsamda değerlendirilmekle birlikte ayrı bir lisans almalarına ihtiyaç bulunmamaktadır PTT de ilave bir faaliyet izni almadan faaliyetlerine devam edebilecektir. Ödeme sistemleri kanunu ülkemize hem tüketici güvenliği hem finansal istikrar ve hem de yüksek hizmet kalitesi getireceğini ümîd ediyoruz. Saygılarımızla

10 Görüş ve Önerileriniz için: (0312) /2115 Halkla İlişkiler Başkanlığı