VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR"

Transkript

1 VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

2 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOLARI ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI... 6 ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOLARI OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR DİPNOT 1 GRUP UN ORGANİZASYON VE FAALİYET KONUSU... 9 DİPNOT 2 ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR DİPNOT 3 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA DİPNOT 4 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ DİPNOT 5 TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR DİPNOT 6 FİNANSAL BORÇLAR DİPNOT 7 TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR DİPNOT 8 DİĞER ALACAKLAR DİPNOT 9 STOKLAR DİPNOT 10 MADDİ DURAN VARLIKLAR DİPNOT 11 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR DİPNOT 12 KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DİPNOT 13 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI DİPNOT 14 ÖZKAYNAKLAR DİPNOT 15 SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ DİPNOT 16 ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER DİPNOT 17 ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GİDERLER DİPNOT 18 FİNANSMAN GELİRLERİ DİPNOT 19 FİNANSMAN GİDERLERİ DİPNOT 20 VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DİPNOT 21 PAY BAŞINA (KAYIP) / KAZANÇ DİPNOT 22 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI DİPNOT 23 YABANCI PARA POZİSYONU

3 1 30 EYLÜL 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Notlar Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül Aralık 2012 VARLIKLAR Dönen varlıklar Nakit ve nakit benzerleri Türev finansal araçlar Ticari alacaklar İlişkili taraflardan Diğer taraflardan Diğer alacaklar İlişkili taraflardan Diğer taraflardan Stoklar Peşin ödenmiş giderler Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar Yıllara yaygın proje maliyetleri Diğer dönen varlıklar Toplam dönen varlıklar Duran varlıklar Finansal yatırımlar Ticari alacaklar İlişkili taraflardan Diğer taraflardan Diğer alacaklar İlişkili taraflardan Diğer taraflardan Peşin ödenmiş giderler Maddi duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar Şerefiye Diğer maddi olmayan duran varlıklar Diğer duran varlıklar Ertelenen vergi varlığı Toplam duran varlıklar TOPLAM VARLIKLAR İlişikteki dipnotlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

4 2 30 EYLÜL 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) YÜKÜMLÜLÜKLER Notlar Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül Aralık 2012 Kısa vadeli yükümlülükler Kısa vadeli finansal borçlar Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımları Ticari borçlar İlişkili taraflara Diğer taraflara Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar Diğer borçlar İlişkili taraflara Diğer taraflara Türev finansal araçlar Dönem karı vergi yükümlülüğü Kısa vadeli karşılıklar Diğer kısa vadeli karşılıklar Yıllara yaygın proje hakedişleri Diğer kısa vadeli yükümlülükler Kısa vadeli yükümlülükler toplamı Uzun vadeli yükümlülükler Uzun vadeli finansal borçlar Diğer borçlar Diğer taraflara Uzun vadeli karşılıklar Kıdem tazminatı karşılığı Diğer uzun vadeli karşılıklar Diğer uzun vadeli yükümlülükler Ertelenen vergi yükümlülüğü Uzun vadeli yükümlülükler toplamı TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER İlişikteki dipnotlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

5 3 30 EYLÜL 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Notlar Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül Aralık 2012 ÖZKAYNAKLAR Ödenmiş sermaye 14.a Sermaye düzeltmesi farkları 14.b Paylara ilişkin primler 14.c Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler Yeniden değerleme ve ölçüm Maddi duran varlıklar yeniden değerleme artış/azalışları Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/kayıpları Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş (3.835) (2.417) diğer kapsamlı gelirler veya giderler Yabancı para çevirim farkları Riskten korunma kazanç/kayıpları Yeniden değerleme ve sınıflandırma (27.079) - kazanç/kayıpları Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 14.d Geçmiş yıllar zararları ( ) ( ) Net dönem zararı (91.011) ( ) Kontrol gücü olmayan paylar Toplam özkaynaklar TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 11 Kasım 2013 tarihinde onaylanmıştır. İlişikteki dipnotlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

6 4 1 OCAK-30 EYLÜL 2013 VE 2012 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOLARI Notlar 1 Ocak - 1 Ocak - 1 Temmuz- 1 Temmuz- 30 Eylül 30 Eylül 30 Eylül 30 Eylül Hasılat Satışların maliyeti ( ) ( ) ( ) ( ) Brüt kar Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri ( ) ( ) ( ) ( ) Genel yönetim giderleri ( ) ( ) (33.484) (40.731) Araştırma ve geliştirme giderleri (71.127) (54.274) (26.539) (15.666) Esas faaliyetlerden diğer gelirler Esas faaliyetlerden diğer giderler 17 ( ) ( ) (91.761) (32.276) Faaliyet karı / (zararı) (7.744) Finansman gelirleri Finansman giderleri 19 ( ) ( ) ( ) ( ) Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi zararı ( ) (46.562) (31.493) (57.644) Sürdürülen faaliyetler vergi geliri / (gideri) Dönem vergi gideri 20 (2.911) (19.448) (2.238) (285) Ertelenmiş vergi geliri Sürdürülen faaliyetler dönem zararı (84.646) (42.791) (26.015) (46.232) Dönem (zararı) / karının dağılımı: Kontrol gücü olmayan paylar (8.444) (8.663) Ana ortaklık payları (91.011) (34.347) (28.066) (37.569) Net dönem zararı (84.646) (42.791) (26.015) (46.232) Nominal bedeli 1 kr olan 100 adet pay başına kayıp (TL) 21 (0,27) (0,10) (0,08) (0,11) İlişikteki dipnotlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

7 5 1 OCAK-30 EYLÜL 2013 VE 2012 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOLARI Diğer kapsamlı gelir / (gider): 1 Ocak - 1 Ocak - 1 Temmuz- 1 Temmuz- 30 Eylül 30 Eylül 30 Eylül 30 Eylül Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar (1.506) - (880) - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/kayıpları (1.883) - (1.101) - Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler Ertelenmiş vergi geliri Kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar (9.895) (5.945) Yabancı para çevrim farkları (5.591) Satılmaya hazır finansal varlıkların yeniden değerleme ve/veya sınıflandırma kazançları/kayıpları Nakit akış riskinden korunma 285 (443) 160 (20) kazançları/kayıpları (38.215) - (18.133) - Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler Ertelenmiş vergi gideri/geliri Diğer kapsamlı (gider) / gelir (11.401) (5.945) Toplam kapsamlı gider (96.047) (48.736) (22.756) (25.886) Toplam kapsamlı giderin dağılımı: Kontrol gücü olmayan paylar (8.429) (8.569) Ana ortaklık payları (98.919) (40.307) (24.002) (17.317) İlişikteki dipnotlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

8 1 OCAK- 30 EYLÜL 2013 VE 2012 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI 6 Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı giderler Maddi duran varlıklar yeniden değerleme Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı giderler Yabancı para çevrim Finansal varlık yeniden değerleme Kardan ayrılan kısıtlanmış Birikmiş karlar / zararlar Sermaye Riskten Geçmiş Net dönem Ana ortaklığa Ödenmiş sermaye düzeltmesi farkları Pay ihraç primleri artışları kayıp farkları kazançları korunma kayıpları yedekler yıllar zararları karı / (zararı) ait özkaynaklar paylar Toplam özkaynaklar 1 Ocak 2012 itibariyle bakiye ( ) (35.439) Geçmiş yıllar zararlarına transfer (35.439) Kardan ayrılan kısıtlanmış yedeklere transfer (4.837) Toplam kapsamlı (gider) /gelir (5.606) (354) (34.347) (40.307) (8.429) (48.736) Temettüler (2.069) (2.069) Kontrol gücü olmayan pay sahipleri ile yapılan işlemler (48.929) (9.447) 30 Eylül 2012 itibariyle bakiye ( ) (34.347) Kontrol gücü olmayan 1 Ocak 2013 itibariyle bakiye ( ) ( ) Muhasebe politikalarındaki değişikliklere ilişkin düzeltmeler (TMS 19 - dipnot 2.4) (2.417) (2.417) ( ) ( ) Hatalara ilişkin düzeltmeler (dipnot 2.5) (31.124) (9.099) Geçmiş yıllar zararlarına transfer ( ) Kardan ayrılan kısıtlanmış yedeklere transfer (3.493) Amortisman transferi - net (dipnot 10) (7.624) Toplam kapsamlı (gider) /gelir (1.506) (27.079) - - (91.011) (98.919) (96.047) Kontrol gücü olmayan pay sahipleri ile yapılan işlemler (14.575) - (1.733) (51.522) (53.255) 30 Eylül 2013 itibariyle bakiye (3.835) (27.079) ( ) (91.011) İlişikteki dipnotlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

9 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 VE 2012 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOLARI 7 İşletme faaliyetleri: Notlar 1 Ocak - 1 Ocak - 30 Eylül Eylül 2012 Vergi öncesi zarar ( ) (46.562) Vergi öncesi zarar mutabakatı ile ilgili düzeltmeler: - Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler İştirak değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler Garanti ve montaj gider karşılığı ile ilgili düzeltmeler Dava karşılığı ile ilgili düzeltmeler (5.613) - - Diğer karşılıklar ile ilgili düzeltmeler (76.883) - Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler Stok değer düşüklüğü karşılığı ile ilgili düzeltmeler 9 (6.382) (2.387) - Şüpheli alacak karşılığı ile ilgili düzeltmeler Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler 18 (9.734) (31.971) - Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıp/kazançlar ile ilgili düzeltmeler (1.847) 41 - Türev işlemler (gelir) / gider tahakkukları ile ilgili düzeltmeler Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler Bloke nakit ve nakit benzerlerindeki değişim 4 (44.964) - İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler: Ticari alacaklardaki (artış) /azalış ile ilgili düzeltmeler ( ) Stoklardaki (artış) / azalış ile ilgili düzeltmeler ( ) ( ) Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış) / azalış ile ilgili düzeltmeler ( ) Diğer duran varlıklardaki (artış) / azalış ile ilgili düzeltmeler (14.427) (5.808) Ticari borçlardaki artış / (azalış) ile ilgili düzeltmeler ( ) Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış / (azalış) ile ilgili düzeltmeler Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları Ödenen kıdem tazminatları 13 (8.907) (3.776) Ödenen gelir vergisi 20 (881) (20.844) Faaliyetlerde kullanılan nakit (44.569) ( ) İlişikteki dipnotlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

10 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 VE 2012 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOLARI 8 1 Ocak - 1 Ocak - Yatırım faaliyetleri: Notlar 30 Eylül Eylül 2012 Maddi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler 10 ( ) ( ) Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışından elde edilen nakit Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler 11 (50.811) (52.211) Kontrol gücü olmayan pay sahipleri ile yapılan işlemler (53.255) (9.447) Konsolidasyon kapsamından çıkış (dipnot 2.5) (10.927) - Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit ( ) ( ) Finansman faaliyetleri: Alınan banka kredileri Kredi geri ödemeleri ( ) ( ) Ödenen temettüler - (2.069) Ödenen faiz (63.267) (94.702) Tahsil edilen faiz Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net (azalış) / artış (33.251) ( ) Yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi (462) Nakit ve nakit benzerlerindeki net (azalış) / artış (26.849) ( ) Dönem başı nakit ve nakit benzerleri Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri İlişikteki dipnotlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

11 9 DİPNOT 1 GRUP UN ORGANİZASYON VE FAALİYET KONUSU Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ( Vestel Elektronik veya Şirket ) ve bağlı ortaklıkları ( Grup ), ağırlıklı olarak kahverengi ve beyaz eşya üretim ve ticareti ile ilgili faaliyetleri yürütmektedir. Şirket in genel müdürlüğü, Ambarlı Yolu, Zorlu Plaza, Avcılar, İstanbul, Türkiye dedir. Grup un Manisa Organize Sanayi Bölgesi, İzmir Ege Serbest Bölgesi ve Rusya da üretim tesisleri bulunmaktadır. Grup un soğutma karakterli buzdolabı ve klima ürünleri satışları sezona bağlı olarak dönemsellik arz etmekte olup televizyon ve elektronik cihazlar ile diğer ürün satışlarını önemli ölçüde etkileyebilecek mevsimsel ya da dönemsel özellikler taşıyan faaliyetleri bulunmamaktadır. Şirketin nihai ana ortağı Zorlu Ailesi dir. 30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla Grup un bünyesinde istihdam edilen personel sayısı tir (31 Aralık 2012: ). Vestel Elektronik, Sermaye Piyasası Kurulu na ( SPK ) kayıtlıdır ve hisseleri 1990 yılından beri Borsa İstanbul da ( BİST ) işlem görmektedir (dipnot 14). DİPNOT 2 ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar İlişikteki ara dönem özet konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 13 Haziran 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri II, 14.1 No lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ( KGK ) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ( TMS/TFRS ) ile bunlara ilişkin ek ve yorumları ( TMS/TFRS ) esas alınmıştır. Grup, 30 Eylül 2013 tarihinde sona eren ara döneme ilişkin özet konsolide finansal tablolarını SPK nın Seri: XII, 14.1No lu tebliği ve bu tebliğe açıklama getiren duyuruları çerçevesinde, TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama standardına uygun olarak hazırlamıştır. Ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve notlar, SPK tarafından uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur. İşletmeler, TMS 34 standardına uygun olarak ara dönem finansal tablolarını tam set veya özet olarak hazırlamakta serbesttirler. Grup bu çerçevede, ara dönemlerde özet konsolide finansal tablo hazırlamayı tercih etmiştir. Grup un ara dönem özet konsolide finansal tabloları yıl sonu finansal tablolarını içermesi gerekli olan açıklama ve dipnotların tamamını içermemektedir ve bu sebeple Grup un 31 Aralık 2012 tarihli finansal tabloları ile beraber okunmalıdır.

12 10 DİPNOT 2 ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) Şirket ve Türkiye de kayıtlı olan bağlı ortaklıkları, muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında, Türk Ticaret Kanunu ( TTK ), vergi mevzuatı ve Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planını esas almaktadır. Ara dönem özet finansal tablolar, makul değerleri ile gösterilen maddi duran varlık grubundan arazi ve arsalar, binalar ve yerüstü düzenleri ile yine, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin dışında, tarihi maliyet esası baz alınarak Türk Lirası olarak hazırlanmıştır. Grup un yurtdışında kayıtlı olan ve konsolide edilen bağlı ortaklıkları ise ara dönem özet finansal tablolarını bulundukları ülkelerin standart, kanun ve düzenlemelerine göre hazırlamakta olup ara dönem özet finansal tabloları SPK Finansal Raporlama Standartları na uygun olarak gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak yeniden düzenlenmiştir. Ara dönem özet finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmış kanuni kayıtlara TMS/TFRS uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir. SPK nın Seri II, 14.1 No lu tebliği ve ona açıklama getiren duyuruları uyarınca, ara dönemlerde özet finansal tablo hazırlayan işletmelerin döviz pozisyonu tablosunu, toplam ihracat ve toplam ithalat tutarları ile toplam döviz yükümlülüğünün hedge edilme oranını özet finansal tablo dipnotlarında sunmaları zorunludur (dipnot 23). SPK nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı Kararı uyarınca, Türkiye de faaliyette bulunan ve finansal tablolarını SPK Tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir. Buna istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren, KGK tarafından yayımlanmış 29 No lu Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı ( TMS 29 ) uygulanmamıştır. Yabancı para çevrimi i) Fonksiyonel ve raporlama para birimi Grup un her bir şirketinin finansal tablo kalemleri, söz konusu şirketin içinde bulunduğu ve operasyonlarını sürdürdüğü ana ekonomide geçerli olan para birimi cinsinden ölçülmüştür ( fonksiyonel para birimi ). Konsolide finansal tablolar ana şirketin fonksiyonel para birimi olan Türk Lirası ( TL ) cinsinden hazırlanmış ve sunulmuştur. ii) İşlemler ve bakiyeler Yabancı para cinsinden yapılan işlemler, işlemin yapıldığı günkü döviz kurlarından fonksiyonel para birimine çevrilmiştir. Bu işlemlerin gerçekleşmesinden ve yabancı para cinsinden olan parasal varlık ve yükümlülüklerin dönem sonu döviz kurlarından çevrilmesinden kaynaklanan kur farkı gelir ve giderleri nakit akım ve net yatırımın koruması olarak değerlendirilip özkaynaklar altında takip edilenler dışında konsolide kapsamlı gelir tablosuna dahil edilir.

13 11 DİPNOT 2 ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) iii) Yabancı ülkelerdeki bağlı ortaklıkların finansal tablolarının çevrimi Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren söz konusu şirketlerin varlık ve yükümlülükleri bilanço tarihindeki döviz kurları kullanılarak TL ye çevrilmiştir. Bu ortaklıkların kapsamlı gelir tablosu kalemleri ise ortalama kurlar kullanılarak TL ye çevrilmiştir (ortalama kur işlem tarihlerindeki kur değişikliklerini mantıklı bir şekilde yansıtmıyorsa, işlemler gerçekleştiği tarihlerdeki kurdan çevrilir). Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bağlı ortaklıklardaki, ortalama kurlar ile bilanço tarihindeki kurlardan doğan farklılıklar özkaynaklar altındaki yabancı para çevrim farkları içerisinde takip edilmektedir. Bilanço tarihlerindeki ve gelir tablosu kalemleri için kullanılan ilgili dönemlerdeki ortalama kurlar aşağıdaki gibidir: Dönem sonu: 30 Eylül Aralık 2012 Türk Lirası/ EUR 0,3638 0,4252 Türk Lirası/ İngiliz Sterlini 0,3061 0,3483 Türk Lirası/ Rus Rublesi 16,031 17, Ocak - 1 Ocak - Ortalama: 30 Eylül Eylül 2012 Türk Lirası/ EUR 0,4080 0,4347 Türk Lirası/ İngiliz Sterlini 0,3481 0,3535 Türk Lirası/ Rus Rublesi 17, , Önemli muhasebe politikalarının özeti 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemi için hazırlanan ara dönem özet konsolide finansal tablolar, 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait yıllık konsolide finansal tablolarla birlikte değerlendirilmelidir. Ara dönem özet konsolide finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları, 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait yıllık konsolide finansal tablolardaki açıklamalarla, aşağıda belirtilen husus dışında, tutarlıdır: Ara dönemlerde vergi karşılıkları yılsonu mali sonuçlarına uygulanması beklenen vergi oranları göz önünde bulundurularak hesaplanmaktadır. Bir yıllık mali dönem içerisinde eşit dağılmayan giderler, sadece bu giderlerin mali yıl sonunda uygun bir şekilde tahmin edilebileceği veya ertelenebileceği durumlarda ara dönem özet konsolide finansal tablolarda dikkate alınmıştır.

14 12 DİPNOT 2 ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 2.3. Konsolidasyon esasları Ara dönem özet konsolide finansal tablolar ana ortalık olan Şirket ve kontrolün başlamasından sona erene dek, bağlı ortaklıkların hesaplarını içermektedir. Konsolidasyon kapsamına giren şirketlerin finansal tabloları, konsolide finansal tablo tarihi itibariyle ve yeknesak muhasebe politikaları esas alınarak SPK Finansal Raporlama Standartları na uygun olarak hazırlanmış ve konsolidasyona dahil edilmiştir. a) Bağlı ortaklıklar Grup, bir işletmenin ilgili faaliyetlerini, diğer bir ifadeyle bu işletmenin getirilerini önemli ölçüde etkileyen faaliyetlerini yönetme imkanını halihazırda veren mevcut haklara sahip olduğunda, söz konusu işletme üzerinde güce sahiptir. Öte yandan, Grup, değişken getirilere maruz kaldığı veya bu getirilerde hak sahibi olduğu, aynı zamanda bu getirileri yatırım yaptığı işletme üzerindeki bu gücüyle etkileme imkanına sahip olduğu durumda söz konusu işletmeyi kontrol etmektedir. Grup tarafından kabul edilen muhasebe politikalarıyla tutarlı olmak adına, gerekli olduğu durumlarda bağlı ortaklıkların muhasebe politikaları değiştirilmiştir. Konsolidasyona dahil edilen şirketlerin bilançoları ve gelir tabloları tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilmiş ve aralarındaki önemli tutardaki tüm borç/alacak bakiyeleri ile alım/satım işlemleri elimine edilmiştir. İştirak tutarları ile iştirak edilen şirket özsermayeleri karşılıklı elimine edilmiş olup konsolide finansal tablolarda yalnızca Vestel Elektronik in sermayesi ve diğer özsermaye hesapları ile ayrı kalemde gösterilen azınlık hissedarlara ait olan özsermaye payları yansıtılmıştır. Kontrol dışı payların, bağlı ortaklığın net varlık ve cari dönem kapsamlı gelir ya da giderindeki payı, konsolide kapsamlı gelir tablosu ve konsolide özkaynaklar değişim tablosunda kontrol dışı paylar adıyla ayrıca sınıflandırılmıştır.

15 13 DİPNOT 2 ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) Bilanço tarihleri itibariyle konsolidasyona tabi tutulan şirketler ve Vestel Elektronik e ait hisse payları aşağıdaki gibidir: 30 Eylül Aralık 2012 Konsolide edilen bağlı ortaklıklar Ülke Oy hakkı Etkinlik oranı Oy hakkı Etkinlik oranı Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Türkiye 85,4 85,4 75,3 75,3 Vestel Komünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. Türkiye 99,4 99,4 99,4 99,4 Vestel Ticaret A.Ş. Türkiye 100,0 100,0 100,0 100,0 Vestel CIS Ltd. Rusya 100,0 100,0 100,0 100,0 Deksar Multimedya ve Telekomünikasyon A.Ş. Türkiye 99,9 99,9 99,9 99,9 Vestel Iberia SL İspanya 100,0 100,0 100,0 100,0 Vestel France SA Fransa 99,9 99,9 99,9 99,9 Vestel Holland BV Hollanda 100,0 100,0 100,0 100,0 Vestel Germany GmbH Almanya 100,0 100,0 100,0 100,0 Cabot Communications Ltd. İngiltere 90,8 90,8 90,8 90,8 Vestel Benelux BV Hollanda 100,0 100,0 100,0 100,0 Vestel UK Ltd. İngiltere 100,0 100,0 100,0 100,0 Vestek Elektronik Araştırma Geliştirme A.Ş. Türkiye 94,0 94,0 94,0 94,0 Vestel Trade Ltd. Rusya 100,0 100,0 100,0 100,0 OY Vestel Scandinavia AB Finlandiya 100,0 100,0 100,0 100,0 Deksarnet Telekomünikasyon A.Ş. Türkiye ,9 99,9 Intertechnika LLC Rusya 99,9 99,9 99,9 99,9 Grup un doğrudan ve dolaylı toplam oy hakkı %50 nin üzerinde olmakla birlikte konsolide finansal tablolar açısından önemlilik teşkil etmeyen bağlı ortaklıklar maliyet bedelleri üzerinden varsa değer kaybı ile ilgili karşılık düşüldükten sonra finansal yatırımlar içerisinde sınıflandırılarak ara dönem özet konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır. Vestel Elektronik in %99,9 oranında kontrol payına sahip olduğu Deksarnet hisselerinin satışına ilişkin olarak 7 Mart 2013 tarihinde Pay Devir Hizmet Sözleşmesi imzalanmış olup hisse senetlerinin devri, Rekabet Kurulu ve ilgili diğer mercilerden alınacak izinler sonrasında 1 Temmuz 2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Pay Devir Sözleşmesine göre, satın alma fiyatı kapanış günü bilançosuna bağlı olarak ABD Doları olarak belirlenmiş olup 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle Deksarnet in net varlıkları toplamı bin TL dir.

16 14 DİPNOT 2 ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) Grup şirketlerinin faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir: Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Vestel Elektronik ) Vestel Elektronik 1983 yılında kurulmuş olup her çeşit televizyon üretimi, led aydınlatma, tablet PC, akıllı tahta üretimi alanında faaliyet göstermektedir. Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Vestel Beyaz Eşya ) Manisa Organize Sanayi Bölgesi nde 1997 yılında kurulmuştur. Buzdolabı, split klima, çamaşır makinesi, pişirici cihazlar, bulaşık makinesi ve termosifon üretimi ve satışı alanında faaliyet göstermektedir. Vestel Komünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş yılında kurulmuştur. Faaliyetini Ege Serbest Bölge de devam ettirmektedir. Vestel Ticaret A.Ş yılında İstanbul da kurulan şirket faaliyetlerini Manisa Organize Sanayi Bölgesi nde sürdürmektedir. Vestel e ait üretim şirketlerinin ürettiği sanayi ürünlerini yurtdışına ihracatını sağlamaktadır. Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş. ile birleşmenin ardından 3 Ocak 2013 itibariyle Vestel Dış Ticaret A.Ş olan ticaret unvanı Vestel Ticaret A.Ş olarak değişmiştir. Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş., 30 Kasım 2012 itibariyle Vestel Dış Ticaret A.Ş. ile birleştirilmiş ve Vestel Ticaret A.Ş. İstanbul şubesi olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Vestel CIS Limited ( Vestel CIS Ltd. ) 2002 yılında Vladimir Bölgesi, Rusya da kurulmuştur. Buzdolabı ve çamaşır makinesi üretimi alanında faaliyet göstermektedir. Deksar Multimedya ve Telekomünikasyon A.Ş yılında İstanbul da kurulmuştur. Uydu iletişim ve altyapı hizmeti sağlamaktadır. Vestel Iberia SL 1998 yılında İspanya da kurulmuştur. Vestel ürünlerinin İspanya ve Portekiz de satışını sağlamaktadır. Vestel France SA 1996 yılında Fransa da kurulmuştur. Vestel ürünlerinin Fransa, Belçika ve İsviçre ye pazarlanmasını sağlamaktadır.

17 15 DİPNOT 2 ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) Vestel Holland BV 1995 yılında Hollanda da kurulmuştur. Üretim şirketlerinin ihtiyacı olan hammaddeyi temin etmekte ve ürünlerin toptan satışını sağlamaktadır. Vestel Germany GmbH 1995 yılında Almanya da kurulmuştur. Vestel ürünlerinin Almanya, Avusturya ve İsviçre ye satışını, dağıtımını ve servis faaliyetlerini yürütmektedir. Cabot Communications Ltd. ( Cabot UK ) 1995 yılında İngiltere de kurulan şirket 2001 yılında Vestel Şirketler Grubu na dahil olmuştur. Faaliyet konusu, dijital televizyon teknolojileri konusunda yazılımlar geliştirmek ve bu ürünlerin satış ve pazarlama kanallarını oluşturmaktadır. Vestel Benelux BV 2003 yılında Hollanda da kurulmuştur. Vestel ürünlerinin Hollanda, Belçika ve Lüksemburg da pazarlanmasını sağlamaktadır. Vestel UK Ltd yılında İngiltere de kurulmuştur. Vestel ürünlerinin İngiltere ye pazarlanmasını sağlamaktadır. Vestek Elektronik Araştırma Geliştirme A.Ş yılında İstanbul da kurulmuştur. Elektronik sektörü ile ilgili piyasa araştırması, planlama ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Vestel Trade Ltd yılında Rusya da kurulmuştur. Vestel ürünlerinin Rusya da pazarlanmasını sağlamaktadır. OY Vestel Scandinavia AB ( OY Vestel ) 2006 yılında Finlandiya da kurulmuştur. Vestel ürünlerinin Finlandiya ya pazarlanmasını sağlamaktadır. Intertechnika LLC ( Intertechnika ) Mayıs 2005 yılında Rusya da kurulan Intertechnika 26 Aralık 2007 tarihinde Vestel Cıs Ltd. tarafından %99,9 oranındaki hissesi satın alınmıştır. Intertechnika, Vestel CIS Ltd ye operasyonel kiralama hizmeti vermektedir.

18 16 DİPNOT 2 ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) b) İştiraklerdeki yatırımlar İştiraklerdeki yatırımlar, ilk kayda alındıkları tarihte elde etme maliyeti üzerinden sonraki dönemlerde ise özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirilmiştir. Bunlar, Grup un genel olarak oy hakkının %20 ila %50 sine sahip olduğu veya Grup un şirket faaliyetleri üzerinde kontrol yetkisine sahip olmamakla birlikte önemli etkiye sahip olduğu kuruluşlardır. Grup ile iştirak arasındaki işlemlerden doğan gerçekleşmemiş karlar, Grup un iştirakteki payı ölçüsünde düzeltilmiş olup, gerçekleşmemiş zararlar da, işlem, transfer edilen varlığın değer düşüklüğüne uğradığını göstermiyor ise, düzeltilmiştir. Özkaynak yöntemine göre, iştiraklerin satın alım sonrasındaki vergi sonrası net kar/ (zararları) Grup un iştirakteki payı ölçüsünde Grup un net dönem karına yansıtılmaktadır. Grup, iştirak ile ilgili olarak söz konusu doğrultuda bir yükümlülük altına girmemiş veya bir taahhütte bulunmamış olduğu sürece iştirakteki yatırımın kayıtlı değerinin sıfır olması veya Grup un önemli etkisinin sona ermesi üzerine özkaynak yöntemine devam edilmemektedir. Grup un iştirakteki payı sıfıra indikten sonra, ilave zarar karşılığı ayrılması ve borç tutarlarının muhasebeleştirilmesi ancak Grup un yasal veya zımni kabulden doğan yükümlülüğe maruz kalmış olması ya da iştirak adına ödemeler yapmış olması halinde söz konusudur. İştiraklerin sonraki dönemlerde kâr etmesi durumunda, Grup un kardan aldığı payı finansal tablolara yansıtması, ancak iştirakin karından kendisine düşen payın finansal tablolara yansıtılmamış zararlardan kendisine düşen paya eşitlenmesinden sonra söz konusu olur. 30 Eylül 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Vestel Savunma ve Aydın Yazılım ın net yükümlülük pozisyonları bulunması sebebiyle özkaynak yöntemiyle değerlenen söz konusu yatırımların konsolide bilançoda yer alan kayıtlı değerleri sıfır olarak gerçekleşmiştir. Grup iştiraklerinin faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir: Vestel Savunma Sanayi A.Ş yılında İstanbul da kurulmuş ve savunma teknolojilerinin pazarlama ve satışı konusunda faaliyet göstermektedir. Vestel Savunma Sanayi A.Ş. Mart 2005 tarihinde Aydın Yazılım ın sermayesinin %60 ını satın almıştır. Aydın Yazılım Elektronik ve Sanayi A.Ş yılında Ankara da kurulmuştur. Askeri ve sivil alanlarda özgün yazılım ve teknolojiler geliştirmektedir.

19 17 DİPNOT 2 ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 2.4. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ndaki değişiklikler a) 1 Ocak 2013 tarihi ile başlayan dönem itibariyle Grup tarafından uygulanmış, mevcut standartlarda değişiklik veya yeni standartlar: UMS 19 (Değişiklik), Çalışanlara Sağlanan Faydalar, 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık dönemler için geçerlidir. Değişiklikler, koridor metodunu yürürlükten kaldırmakta ve finansal giderlerin net fonlama bazında hesaplanmasını öngörmektedir. Söz konusu değişiklik neticesinde kıdem tazminatı hesaplamalarında ortaya çıkan aktüeryal kar veya zararlar diğer kapsamlı gelir içerisinde muhasebeleştirilecek olup net dönem karı ile ilişkilendirilmemektedir. Kıdem tazminatı hesaplamalarında ortaya çıkan faiz maliyeti ise gelir tablosunda operasyonel giderler yerine esas faaliyetlerden diğer giderler içerisinde sınıflandırılmaktadır. Söz konusu değişikliklerin geriye dönük olarak uygulanması neticesinde Grup un 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanmış konsolide kapsamlı gelir tablosunda genel yönetim giderleri içerisinde yer alan bin TL tutarındaki aktüeryal kayıp diğer kapsamlı giderler ve bilançoda aktüeryal kayıp fonu; genel yönetim giderleri içerisinde yer alan bin TL tutarındaki faiz maliyeti ise esas faaliyetlerden diğer giderler içerisinde sunularak yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu yeniden düzenleme neticesinde Grup un 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kayıp ve ertelenmiş vergi etkisi sebebiyle ana ortaklığa ve kontrol gücü olmayan paylara ait net dönem zararları sırasıyla bin TL ve 234 bin TL tutarında azalmış olup toplam kapsamlı giderler ve özkaynaklar değişmemiştir. 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle kıdem tazminatı hesaplamalarındaki aktüeryal kayıp/ kazanç önemsiz tutarda olduğundan herhangi bir yeniden sınıflandırma yapılmamış olup aynı tarih itibariyle hazırlanmış konsolide kapsamlı gelir tablosunda genel yönetim giderleri içerisinde yer alan bin TL tutarındaki faiz maliyeti ise esas faaliyetlerden diğer giderler içerisinde sınıflandırılmıştır. UMS 1 (Değişiklik), Finansal Tabloların Sunumu, Diğer Kapsamlı Gelir, 1 Temmuz 2012 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Değişikler sonucu ortaya çıkan temel gelişme işletmelerin diğer kapsamlı gelir altında gösterdiği hesapları daha sonraki dönemlerde potansiyel olarak gelir tablosu ile ilişkilendirilecek olarak gruplaması zorunluluğunun getirilmesidir. Değişiklik diğer kapsamlı gelirde hangi kalemlerin gösterileceğinden bahsetmemektedir. Değişikliğin Grup un ara dönem özet konsolide finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi bulunmamaktadır.

20 18 DİPNOT 2 ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) UFRS 13, Makul Değer Ölçümü, 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık dönemler için geçerlidir. Standart, tam bir makul değer tanımı ve tüm UFRS lerde uygulanacak tek bir ölçüm ve açıklamalar kaynağı sağlayarak tutarlılığın geliştirilmesi ve karmaşıklığın azaltılmasını amaçlamaktadır. Değişikliğin Grup un ara dönem özet konsolide finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi bulunmamaktadır. UFRS 7 (değişiklik), Finansal Araçlar: Açıklamalar, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Değişiklik, halihazırda geçerli olan dipnot açıklamalarının iyileştirilerek UFRS ve US GAAP finansal tablo hazırlayan şirketler arasındaki karşılaştırılabilirliğin arttırılması amacını taşımaktadır. Değişikliğin Grup un ara dönem özet finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi bulunmamaktadır. UFRS 12, Diğer İşletmelerdeki Paylar ile İlgili Açıklamalar, 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık dönemler için geçerlidir. Standart ortak düzenlemeler, iştirakler, özel amaçlı araçlar ve diğer bilanço dışı araçlar da dahil olmak üzere diğer işletmelerde bulundurulan tüm paylarla ilgili açıklama yükümlülüklerini içermektedir. Grup, ilgili değişikliklerin etkisini değerlendirmektedir. UMS 28, İştirakler ve iş ortaklıkları, 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık dönemler için geçerlidir. Standart, yeni UFRS 11 in yayınlanmasının ardından özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilecek iş ortaklıkları ve iştirakler ile ilgili yükümlülükleri içermektedir. Bu değişikliğin Grup un finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. UFRS 10, Konsolide Finansal Tablolar, 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık dönemler için geçerlidir. Standart, kontrol konseptini bir işletmenin konsolidasyon kapsamına alınması için belirleyici unsur kabul ederek var olan prensipleri geliştirmektedir. Standart, kontrolün belirlenmesinin zor olduğu durumlarda ek açıklamalar getirmektedir. UMS 27, Bireysel Finansal Tablolar, 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık dönemler için geçerlidir. Standart, UMS 27 nin kontrol ile ilgili hükümlerinin yeni UFRS 10 da ele alınmasından sonra bireysel finansal tablolar ile ilgili hükümleri içermektedir. b) 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olan diğer tüm yeni standartlar, mevcut standartlardaki değişiklikler ve yorumlar, Grup faaliyetleri ile ilgili olmadığından veya konsolide finansal tablolar üzerinde önemli etkisi olmadığından listelenmemiştir.

21 19 DİPNOT 2 ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) c) Henüz geçerli olmayan ve Grup tarafından uygulanmamış, mevcut standartlardaki değişiklikler, yeni standartlar ve yorumlar: UFRS 9, Finansal Araçlar, 1 Ocak 2015 tarihine kadar geçerli değildir, ancak erken uygulanması mümkündür. Bu standart, UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardının değiştirilme sürecinde ilk adımdır. UFRS 9 finansal araçların ölçümünde ve sınıflandırılmasında yeni zorunluluklar getirmektedir. Finansal varlıkların değer düşüklüğü ve UMS 39 da yer alan riskten korunma muhasebesi ile ilgili hükümlerin uygulanmasına devam edilmektedir. UMS 32 (değişiklik), Finansal Araçlar: Sunum, 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Değişiklik ile UMS 32, Finansal Araçlar: Sunum standardında bulunan uygulama rehberi bilançoda bulunan finansal varlık ve finansal yükümlülüklerin netleştirilmesi konusunda daha açıklayıcı olması amacıyla güncellenmiştir. Bu değişikliğin Grup un mali tabloları üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. UMS 36 (değişiklik), Varlıklarda değer düşüklüğü, 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler, değer düşüklüğüne uğramış varlığın eğer gerçeğe uygun değeri ile satış maliyetinin farkı baz alınarak hesaplanmış ise, geri kazanılabilir tutarı ile ilgili bilgilerin açıklanmasına ilişkin ek açıklamalar getirmektedir. UMS 39 (değişiklik), Finansal Araçlar: muhasebeleştirilmesi ve ölçümü, 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler türevlerin tecditi ve finansal risklerden korunma muhasebesi ile ilgili olup, belirtilen şartlar sağlandığı sürece, kanun ve yönetmelikler sebebiyle türevlerin tecdit edilmesi durumunda finansal risklerden korunma muhasebesine devam edilmesine izin vermektedir. Söz konusu değişikliklerin Grup un konsolide finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi olmayacağı beklenmektedir.

22 20 DİPNOT 2 ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 2.5. Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem finansal tablolarının düzeltilmesi Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup un cari dönem özet konsolide finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem özet konsolide finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır. Grup, cari dönem içerisinde 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle hazırlanmış konsolide kapsamlı gelir tablosunda net satışlar ile satışların maliyeti kalemleri arasında ağırlıklı olarak yan sanayi tedarikçileri ile yapılan işlemlerin netleştirilmesi doğrultusunda bin TL tutarında; net satışlar ile esas faaliyetlerden diğer gelirler kalemleri arasında vadeli satış işlemlerine ilişkin bin TL tutarında; satışların maliyeti ile esas faaliyetlerden diğer giderler kalemleri arasında vadeli alım işlemlerine ilişkin bin TL tutarında; pazarlama, satış ve dağıtım giderleri ile esas faaliyetlerden diğer giderler kalemleri arasında şüpheli alacak karşılığı giderlerine ilişkin bin TL tutarında; pazarlama, satış ve dağıtım giderleri ile net satışlar arasında müşterilere sağlanan ciro primlerine ilişkin bin TL tutarında sınıflandırma değişiklikleri gerçekleştirmiş olup söz konusu sınıflandırmaların ilgili döneme ait geçmiş yıllar karları ile net dönem karları / (zararlarına) herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Öte yandan, Grup yönetimi, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide bilançosunda kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler ile geçmiş yıllar zararları arasında bin TL tutarında bir sınıflandırma gerçekleştirmiş olup söz konusu değişikliğin toplam özkaynaklar ile net dönem karları / (zararlarına) herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Grup, SPK nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca düzenlenecek mali tablo ve dipnot formatları hakkındaki duyurusuna istinaden geçmiş dönemlere ait ara dönem özet konsolide finansal tablolarda cari dönemde yapılan gösterim değişikliklerine uygun olarak aşağıdaki sınıflandırmaları yapmıştır. Grup bu karara istinaden 30 Eylül 2012 tarihli ara dönem özet konsolide finansal tablolarında finansman gelirleri ile esas faaliyetlerden diğer gelirler arasında bin TL, finansman giderleri ile esas faaliyetlerden diğer giderler arasında bin TL, 31 Aralık 2012 tarihli konsolide bilançosunda ise diğer dönen varlıklar ile peşin ödenmiş giderler arasında bin TL, diğer dönen varlıklar ile cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar arasında bin TL, diğer duran varlıklar ile peşin ödenmiş giderler arasında bin TL, çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar ile borç karşılıkları arasında bin TL tutarında sınıflandırma değişiklikleri gerçekleştirmiş olup söz konusu sınıflandırmaların ilgili döneme ait geçmiş yıllar zararları ile net dönem karları / (zararlarına) herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Grup yönetimi 2013 yılı içerisinde Vestel Savunma Sanayi A.Ş. ve Aydın Yazılım Elektronik ve Sanayi A.Ş. nin tam konsolidasyon kapsamına dahil edilmemesi ve maddi duran varlıkların yeniden değerleme fonunun ana ortaklık dışı payları ile ilgili düzeltmeler yapmış olup söz konusu düzeltmelerin etkileri muhasebenin önemlilik ilkesi doğrultusunda 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir:

23 21 DİPNOT 2 ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 1 Ocak 2013 Yeniden değerleme fonundaki azalış (31.124) Geçmiş yıllar karlarındaki artış Ana ortaklık dışı paylardaki artış Toplam özkaynaklardaki artış Söz konusu düzeltmelerin etkileri 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait özet konsolide özkaynak değişim tablolarında hatalara ilişkin düzeltmeler olarak sunulmuştur Önemli muhasebe tahmin ve varsayımları Ara dönem özet konsolide finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibariyle raporlanan varlıklar ve yükümlülüklerin tutarlarını, şarta bağlı varlıkların ve yükümlülüklerin açıklamasını ve hesap dönemi boyunca raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların kullanılmasını gerektirmektedir. Bu tahmin ve varsayımlar, Grup yönetiminin mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar varsayımlardan farklılık gösterebilir. Grup un önemli muhasebe varsayım ve tahminleri aşağıdaki gibidir: i. Gelir vergileri: Nihai vergi tutarına olan etkileri kesinleşmeyen ilgili birçok işlem ve hesaplama normal iş akışı sırasında gerçekleşmekte olup bu gibi durumlar gelir vergisi karşılığı belirlenmesi sırasında önemli muhakemelerin kullanılmasını gerektirmektedir. Grup, vergisel olayların sonucunda ödenmesi tahmin edilen ek vergilerin oluşturduğu vergi yükümlüklerini kayıtlarına almaktadır. Grup un önümüzdeki dönemlerde faydalanabileceği mali zararlardan doğan vergi alacaklarının bir kısmı, söz konusu mali zararların halihazırdaki bilgiler ışığında gelecekteki kullanımlarının kuvvetle muhtemel olması nedeniyle kayıtlara alınmıştır. Bu konular ile ilgili oluşan nihai vergisel sonuçların, başlangıçta kaydedilen tutarlardan farklı olduğu durumlarda, bu farklar belirlendiği dönemlerdeki gelir vergisi karşılığı ve ertelenmiş vergi bakiyelerini etkileyebilecektir (dipnot 20). ii. Türev finansal araçlar ve finansal riskten korunma amaçlı araçlar: Türev finansal araçlar ilk olarak ilgili türev sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle makul değeri ile kayıtlara yansıtılmakta, izleyen dönemlerde de makul değerleri ile değerlenmektedir. Türev araçlar makul değerleri pozitif ise varlıklar, negatif ise yükümlülükler içerisinde sınıflandırılırlar. Türev finansal araçlar ile ilgili kazanç ve kayıpların muhasebeleştirilme yöntemi, türev finansal aracın finansal riskten korunma amaçlı olup olmamasına ve riskten korunan aracın türüne göre değişim göstermektedir.

24 22 DİPNOT 2 ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) Grup işlem tarihinde, riskten korunma aracı ile riskten korunan kalem arasındaki ilişkiyi, Grup un risk yönetim amaçları ve riskten korunma işlemleri ile ilgili stratejileri ile birlikte ilişkilendirmektedir. Ayrıca Grup, riskten korunma amaçlı kullanılan türev işlemlerin, riskten korunan kalemin gerçeğe uygun değer veya nakit akımlarındaki değişiklikleri etkin ölçüde dengeleyebildiğinin değerlendirmesini de düzenli olarak gerçekleştirmektedir. a) Alım satım amaçlı türev finansal araçlar: Grup un alım satım amaçlı türev finansal araçları vadeli yabancı para alım-satım sözleşmelerinden oluşmaktadır. Söz konusu türev finansal araçlar ekonomik olarak Grup için risklere karşı etkin bir koruma sağlamakla birlikte, genellikle risk muhasebesi yönünden gerekli koşulları taşımaması nedeniyle finansal tablolarda alım-satım amaçlı türev finansal araçlar olarak muhasebeleştirilmektedir. Bu tür türev finansal araçların gerçeğe uygun değerindeki değişimlerden kaynaklanan tüm kazanç ve kayıplar gelir tablosunda finansal gelir/ gider olarak muhasebeleştirilir. b) Nakit akıma yönelik riskten korunma: Nakit akıma yönelik riskten korunma olarak belirlenen türev işlemlerin gerçeğe uygun değer değişikliklerinin etkin kısmı özkaynaklarda riskten korunma fonu içerisinde muhasebeleştirilir. Etkin olmayan kısım ile ilgili gelir ve giderler derhal finansal gelir/ gider olarak sınıflandırılıp kapsamlı gelir tablosuna yansıtılır. Riskten korunma fonu içerisinde biriken tutarlar riskten korunan kaleminin gelir tablosunu etkilediği dönemlerde (örneğin riskten korunan tahmini nakit akımlarının gerçekleşmesi) gelir tablosu ile ilişkilendirilir. Nakit akış riskinden korunma muhasebesine, riskten korunma aracının sona ermesi, gerçekleşmesi, satılması veya etkinlik testinin etkin olmaması dolayısıyla devam edilmediği takdirde, özkaynak altında muhasebeleştirilen tutarlar riskten korunma konusu kaleme ilişkin nakit akışları gerçekleştikçe kâr/zarar hesaplarına transfer edilmektedir. Buna istinaden Grup un yapmış olduğu bazı türev sözleşmeleri TMS 39 da yer alan risk muhasebesi yönünden gerekli koşulları taşıdığından riskten korunma amaçlı türev araçlar olarak değerlendirilmiş ve muhasebeleştirilmiştir.

25 23 DİPNOT 2 ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) iii. Araştırma ve geliştirme giderleri Araştırma giderleri oluştukları dönemde gider olarak muhasebeleştirilmektedirler. Geliştirme giderleri ise aşağıdaki koşulların tamamının varlığı halinde, geliştirmeden (veya işletme bünyesinde yürütülen bir projenin geliştirme safhasından) kaynaklanan maddi olmayan duran varlıklar olarak muhasebeleştirilir; - Maddi olmayan duran varlığın kullanıma veya satışa hazır hale gelebilmesi için tamamlanmasının teknik olarak mümkün olması; - İşletmenin maddi olmayan duran varlığı tamamlama ve bu varlığı kullanma veya satma niyetinin bulunması; - Maddi olmayan duran varlığı kullanma veya satma imkanının bulunması; - Maddi olmayan duran varlığın muhtemel gelecek ekonomik faydayı nasıl sağlayacağının belirli olması; - Geliştirme safhasını tamamlamak ve maddi olmayan duran varlığı kullanmak veya satmak için yeterli teknik, mali ve diğer kaynakların mevcut olması; ve - Geliştirme sürecinde maddi olmayan duran varlıkla ilgili yapılan harcamaların güvenilir bir biçimde ölçülebilir olması. Bunun dışında kalan durumlarda, geliştirme harcamaları oluştukları anda giderleştirilir. Araştırma ve geliştirme aşamalarının ayrıştırılmasının zor olduğu projelerde, ilgili proje araştırma aşamasında kabul edilip oluştukları anda giderleştirilir. iv. Araziler ile binalar ve yerüstü düzenleri yeniden değerlenmesi Grup un arazileri ile binalar ve yerüstü düzenleri, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle bağımsız profesyonel değerleme şirketi Çelen Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılan değerleme çalışmalarında tespit edilen makul değerlerinden, arazi ve arsalar hariç olmak üzere değerleme yapılan tarihten bilanço tarihine kadar hesaplanan müteakip amortisman tutarları indirilmek suretiyle, Şirket tarafından bu değerlerin 30 Eylül 2013 tarihli makul değerlerine yaklaşık olacakları varsayımıyla, yeniden değerlenmiş değerleri üzerinden ara dönem özet konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır (Dipnot 10). Alım/satım işlemlerinin gerçekleşmesi durumunda oluşabilecek değerler, bu değerlerden farklılık gösterebilir ve söz konusu değişikliklerin etkileri oluştuğu dönemde finansal tablolara yansıtılır. v. Grup aleyhine açılan davalar Bilanço tarihi itibariyle mevcut olan veya gelecekte maruz kalınacak yasal uygulamaların ve davaların sonuçları, Grup yönetiminin geçmiş tecrübeleri doğrultusunda ve alınan hukuki danışmanlıklar sonucunda, belirli bir oran dahilinde tahmin edilebilmektedir. Bu doğrultuda, mevcut olan davaların Grup lehine sonuçlanmasının kuvvetle muhtemel olanları için ara dönem özet konsolide finansal tablolarda herhangi bir karşılık ayrılmamıştır.