Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:"

Transkript

1 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle ilan olunur. Sayı: 32/2014 ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ KORUNMASI YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 2. Bu Yasada, metin başka türlü gerektirmedikçe; Basın-Yayın, gazete, dergi, radyo, televizyon, internet gazetesi, internet dergisi gibi, elektronik ortamda olsun veya olmasın, yazılı, görsel veya işitsel her türlü yayını anlatır. Elektronik Posta, bilgisayarlar veya bir ağ içindeki belli gönderim merkezleri arasında elektronik bilgi iletişimini sağlamak için gönderilen iletiyi, e-postayı anlatır. İfşa, bir bilgi, içerik veya verinin yetkisiz kişilerce öğrenilmesinin sağlanmasını anlatır. Kamu Personeli, hangi yasa altında istihdam edildiğine ve istihdam şekline bakılmaksızın, Devletin, yerel yönetimlerin ve özerk birimler dahil her tür ve düzeydeki kamu tüzel kişilerinin personelini anlatır. Kişisel Veri, gerçek veya tüzel kişiyle ilgili her türlü kişisel bilgiyi anlatır. Sosyal Medya, kullanıcılarının kişisel veya gruplar içinde medya içeriği oluşturmasına, yazılı, işitsel veya görsel içerik paylaşmasına imkan veren dijital medyayı ve teknolojileri anlatır. Amaç Kapsam 3. Bu Yasanın amacı, Anayasada yer alan özel hayatın gizliliğini ve haberleşme özgürlüğünü korumak ve bu temel hakları ihlal edenlerin işlemiş sayılacakları suçları ve bu suçları işlemeleri halinde alacakları cezaları düzenlemektir. 4. Bu Yasa, özel hayatın gizliliğini ve haberleşme özgürlüğünü ihlal edenlerin işlemiş sayılacakları suçları ve alacakları cezaları kapsar. İKİNCİ KISIM Haberleşme ve Özel Hayatın Gizliliği, İhlal, Dinleme, Kayıtlar ve Ceza Kuralları

2 Haberleşmenin Gizliliğini İhlal 5. (1) Kişiler arasındaki, mektupla, telgrafla, telefonla, elektronik gizliliğini ihlal ederek içeriğini öğrenen kişi, bu fiili, mahkeme veya bir yargıç tarafından verilen kararı yerine getirmek amacıyla işleyen bir kamu personeli olmaması halinde, hafif bir suç işlemiş olur ve üç yıla kadar hapis cezası veya para cezası ile cezalandırılır. 2

3 (2) Kişiler arasındaki, mektupla, telgrafla, telefonla, elektronik gizliliğini ihlal ederek içeriğini kaydeden kişi, bu fiili, mahkeme veya bir yargıç tarafından verilen kararı yerine getirmek amacıyla işleyen bir kamu personeli olmaması halinde, ağır bir suç işlemiş olur ve beş yıla kadar hapis cezası ve para cezası ile cezalandırılır. (3) Kişiler arasındaki, mektupla, telgrafla, telefonla, elektronik içeriğini, haberleşmenin tüm taraflarının rızası olmaksızın ifşa eden kişi ağır bir suç işlemiş olur ve beş yıla kadar hapis cezası ve para cezasıyla cezalandırılır. Bu suçun basın-yayın yoluyla veya sosyal medya aracılığıyla işlenmesi halinde ağır bir suç işlenmiş olur ve suçu işleyen kişi, altı yıla kadar hapis ve para cezası ile cezalandırılır. (4) Kişiler arasındaki, mektupla, telgrafla, telefonla, elektronik içeriğini mahkeme veya bir yargıç tarafından verilen kararı yerine getirmek amacıyla öğrenen kamu personeli, bu içeriği ifşa etmesi halinde ağır bir suç işlemiş olur ve altı yıla kadar hapis ve para cezasıyla cezalandırılır. Bu suçun basın-yayın yoluyla veya sosyal medya aracılığıyla işlenmesi halinde ağır bir suç işlenmiş olur ve suçu işleyen kişi yedi yıla kadar hapis ve para cezası ile cezalandırılır. Ancak, haberleşme içeriğinin yasayla belirtilen yetkililer önünde, polis, savcı veya mahkeme huzurunda ifşa edilmesi durumunda herhangi bir suç işlenmiş sayılmaz. (5) Kendisiyle, mektupla, telgrafla, telefonla, elektronik posta yoluyla ve benzer yollarla yapılan haberleşmenin içeriğini, diğer tarafın veya tarafların rızası olmaksızın hukuka aykırı olarak ifşa eden kişi hafif bir suç işlemiş olur ve bir yıla kadar hapis veya para cezasıyla cezalandırılır. Bu suçun basın-yayın yoluyla veya sosyal medya aracılığıyla işlenmesi halinde hafif bir suç işlenmiş olur ve suçu işleyen kişi iki yıla kadar hapis ve para cezasıyla cezalandırılır. (6) (A) Kişiler arasındaki mektupla, telgrafla, telefonla, elektronik posta yoluyla ve benzer yollarla yapılan haberleşmenin içeriğinin ifşa edilmesi üzerine, bu içeriği haberleşmenin taraflarının rızası olmaksızın, basın-yayın yoluyla veya sosyal medya aracılığıyla yayan kişi hafif bir suç işlemiş olur ve iki yıla kadar hapis veya para cezasıyla cezalandırılır. (B) Yukarıdaki (A) bendindeki suçu, içeriği basınyayın yoluyla veya sosyal medya aracılığıyla ifşa edilmiş bir kaydı yaymak suretiyle işleyen bir kişi hafif bir suç işlemiş olur ve altı aya kadar hapis cezası veya para cezası ile cezalandırılır. 3

4 Kişiler Arasındaki Aleni Olmayan Konuşmaların Bir Aletle Dinlenilmesi ve Kayda Alınması 6. (1) (A) Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları, tarafların tümünün rızası olmaksızın bir aletle dinleyen kişi hafif bir suç işlemiş olur ve iki yıla kadar hapis ve para cezasıyla cezalandırılır. (B) Aleni olmayan konuşmaları, tarafların tümünün rızası olmaksızın, ses alma cihazı ile veya görüntülü olarak kaydeden kişi ağır bir suç işlemiş olur ve beş yıla kadar hapis cezası ve para cezası ile cezalandırılır. Ancak, yasada düzenlenen durumlarda mahkeme veya yargıç tarafından verilen bir kararın gereklerini yerine getirmek amacıyla bir kamu personeli tarafından dinleme veya kayıt yapılması suç teşkil etmez. (2) Katıldığı aleni olmayan bir söyleşiyi, diğer konuşanların rızası olmaksızın, sesli ve/veya görüntülü olarak kayda alan ve/veya bir alet aracılığı ile anında ifşa eden kişi hafif bir suç işlemiş olur ve iki yıla kadar hapis cezası ile veya para cezası ile cezalandırılır. (3) Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verileri ifşa eden kişi ağır bir suç işlemiş olur ve beş yıla kadar hapis ve para cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın-yayın yoluyla veya sosyal medya aracılığıyla işlenmesi halinde, ağır bir suç işlenmiş olur ve suç işleyen kişi altı yıla kadar hapis ve para cezasıyla cezalandırılır. Ancak, yasada düzenlenen durumlarda, mahkeme veya bir yargıç tarafından verilen bir kararın gereklerini yerine getirmek amacıyla kamu personeli tarafından kaydedilen haberleşme içeriğinin, yasayla belirtilen yetkililer önünde, polis, savcı veya mahkeme huzurunda ifşa edilmesi durumunda herhangi bir suç işlenmiş sayılmaz. (4) (A) Kişiler arasındaki konuşmaların içeriğinin ifşa edilmesi üzerine, bu içeriği konuşmanın taraflarının rızası olmaksızın, basın-yayın yoluyla veya sosyal medya aracılığıyla yayan kişi hafif bir suç işlemiş olur ve iki yıla kadar hapis veya para cezasıyla cezalandırılır (B) Yukarıdaki (A) bendindeki suçu, içeriği basın-yayın yoluyla veya sosyal medya aracılığıyla ifşa edilmiş bir kaydı yaymak suretiyle işleyen bir kişi hafif bir suç işlemiş olur ve altı aya kadar hapis cezası veya para cezası ile cezalandırılır. 4

5 Özel Hayatın Gizliliğini İhlal 7. (1) Adli soruşturmanın gerektirdiği yasayla düzenlenmiş istisnalar hariç, kişilerin özel hayatının gizliliğini kasten ihlal eden kişi hafif bir suç işlemiş olur ve iki yıla kadar hapis veya para cezasıyla cezalandırılır. (2) Adli soruşturmanın gerektirdiği yasayla düzenlenmiş istisnalar hariç, kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal ederek görüntü ve/veya sesleri kayda alan ve/veya böyle bir kaydı elde eden kişi ağır bir suç işlemiş olur ve beş yıla kadar hapis ve para cezasıyla cezalandırılır. (3) Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri ifşa eden kişi ağır bir suç işlemiş olur ve beş yıla kadar hapis ve para cezasıyla cezalandırılır. Bu suçun basın-yayın yoluyla veya sosyal medya aracılığıyla işlenmesi halinde ağır bir suç işlenmiş olur ve bu suçu işleyen kişi altı yıla kadar hapis ve para cezasıyla cezalandırılır. Ancak, yasayla düzenlenen adli soruşturmanın gerektirdiği hallerde yapılan kayıtların yasayla belirtilen yetkililer önünde, polis, savcı veya mahkeme huzurunda ifşa edilmesi durumunda herhangi bir suç işlenmiş sayılmaz. (4) (A) Kişilerin özel hayatına ilişkin kayıtların ifşa edilmesi üzerine, kayıt içeriğini basın-yayın yoluyla veya sosyal medya aracılığıyla yayan kişi, ağır bir suç işlemiş olur ve beş yıla kadar hapis ve para cezasıyla cezalandırılır. (B) Yukarıdaki (A) bendindeki suçu, içeriği basın-yayın yoluyla veya sosyal medya aracılığıyla ifşa edilmiş bir kaydı yaymak suretiyle işleyen bir kişi hafif bir suç işlemiş olur ve bir yıla kadar hapis cezası veya para cezası ile cezalandırılır. Kişisel Verilerin Kaydedilmesi 8. (1) Kişisel verileri yasadan yetki almaksızın veya kişinin rızası olmaksızın kaydeden kişi hafif bir suç işlemiş olur ve iki yıla kadar hapis veya para cezasıyla cezalandırılır. ve Yayılması (2) Kişisel verileri, kişinin rızası olmaksızın, basın-yayın yoluyla veya sosyal medya aracılığıyla yayan kişi ağır bir suç işlemiş olur ve üç yıla kadar hapis ve para cezasıyla cezalandırılır. Yayılan veriler, kişinin siyasi veya felsefi görüşlerine, dinsel veya mezhepsel inancına, ırkına, etnik kökenine, cinsel yaşamına, cinsel yönelimine, sağlık durumuna veya siyasal partilerle ve sendikalarla bağlantılarına ilişkin ise, ağır bir suç işlenmiş olur ve bu suçu işleyen kişi dört yıla kadar hapis ve para cezasıyla cezalandırılır. 5

6 ÜÇÜNCÜ KISIM Kişisel Verileri Ele Geçirme, Satma ve Yok Etmeme Hukuka Aykırı Biçimde Kaydedilmiş Kişisel Verileri Ele Geçirme Başkasına Verme veya Satma Hukuka Uygun Biçimde Kaydedilmiş Verileri Ele Geçirme Başkasına Verme veya Satma Verileri Yok Etmeme 9. Yasayla verilen yetkiye dayanılmaksızın ve kişinin rızası olmaksızın kaydedilen kişisel verileri ele geçiren, başkasına veren veya satan bir kişi ağır bir suç işlemiş olur ve beş yıla kadar hapis ve para cezasıyla cezalandırılır. 10. Yasayla verilen yetkiye dayanılarak veya kişinin rızasıyla kaydedilen kişisel verileri ele geçiren veya bu verileri talep etme yetkisine sahip kamu personeli dışındaki kişilere veren veya satan bir kişi ağır bir suç işlemiş olur ve dört yıla kadar hapis ve para cezasıyla cezalandırılır. 11. Yasaların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmeyen, yasal olarak bu verileri yok etme yetkisine sahip kişi, hafif bir suç işlemiş olur ve bir yıla kadar hapis veya para cezasıyla cezalandırılır. DÖRDÜNCÜ KISIM Son Kurallar Suç Oluşturmayan Haller 12. (1) Doğrudan doğruya haberleşmeye ilişkin bir veri, haberleşme içeriği veya başka herhangi bir kayıt veya görüntü aracılığıyla suç işlendiği durumlarda, mağdurun veya yakınlarının, haberleşmeye ilişkin veriyi, haberleşme içeriğini veya başka herhangi bir ses veya görüntüyü kaydetmesi ve/veya yetkili makamlara ibraz etmesi ve yetkili makamların bunu mahkemeye delil olarak sunması bu Yasadaki herhangi bir hüküm tahtında suç teşkil etmez. (2) Bu Yasada yer alan hiçbir hüküm, zanlı veya sanık tarafından bu Yasaya aykırı olarak kaydedilmiş haberleşmeye ilişkin bir veriyi, haberleşme içeriğini veya başka herhangi bir kayıt veya görüntüyü ele geçiren soruşturma memurunun veya savcının bunu zanlı veya sanık aleyhine mahkemeye delil olarak sunmasını engellemez. (3) Bu Yasada yer alan hiçbir hüküm, bu Yasaya aykırı biçimde kaydedilmiş olsa da, soruşturma memurunun veya savcının ele geçirilen haberleşmeye ilişkin veriyi, haberleşme içeriğini veya başka herhangi bir ses veya görüntü kaydını incelemesini engellemez. 6

7 Ceza Yasasının Uygulanması Fasıl 154 3/ / / / /1975 6/ / / / / / /2014 Yürürlüğe Giriş 13. Ceza Yasasının Birinci Kısmında yer alan genel kurallar ve Dokuzuncu Kısmında yer alan hükümler, bu Yasada düzenlenen suçlar hakkında da uygulanır. 14. Bu Yasa, Resmi Gazete de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer. 7