BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ NE YENİ GELEN YAYINLAR: Türkçe Kitap Ve Süreli Yayınlar. Yaklaşım Nisan 2008, Sayı 184

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ NE YENİ GELEN YAYINLAR: Türkçe Kitap Ve Süreli Yayınlar. Yaklaşım Nisan 2008, Sayı 184"

Transkript

1 99 NNİ İİSSAANN ÇÇAARRŞŞAAMBBAA SSAAYYI II: : BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ NE YENİ GELEN YAYINLAR: Türkçe Kitap Ve Süreli Yayınlar Yaklaşım Nisan 2008, Sayı 184 İİ SS MM MM MM OO BB i l gg i yy ee EE rr i şş im i MM ee rr kk ee zz i 1

2 İİ SS MM MM MM OO BB i l gg i yy ee EE rr i şş im i MM ee rr kk ee zz i 2

3 İİ SS MM MM MM OO BB i l gg i yy ee EE rr i şş im i MM ee rr kk ee zz i 3

4 Resmi Gazete 9 Nisan 2008 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete MEVZUAT YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI 2008/13393 Destekleme Alımı Tütün Stoklarında Bulunan Tütünlere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 2008/13405 Bursa İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların Kükürtlü-Sıcaksu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanında Kalmaları Nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ Ulaştırma Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere YÖNETMELİK Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik TEBLİĞLER Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilere İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ Emeklilik Planları Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5) İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2008/10) İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2008/8 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: XI, No: 29) Yabancı Kitap Ve Süreli Yayınlar Abacus. Sydney: Cilt 43, Sayı 3 1. Hacizli şirketlerde kazanç davranışı: Kurumsal sahipliğin rolü / Earnings Behaviour of Financially Distressed Firms: The Role of Institutional Ownership Andreas Charitou, Neophytos Lambertides, Lenos Trigeorgis. s. 271 Anahtar sözcükler: İflas ve yeniden yapılanma / Bankruptcy reorganization, Kazanç yönetimi / Earnings management, İş sahipliği / Business ownership, Anormal dönüşler / Abnormal returns, Denetçi görüşleri / Auditors opinions, Çalışmalar / 2. Explanators of Local Government Distress Stewart Jones, R G Walker. s. 396 Anahtar sözcükler: Yerel yönetim / Local government, İstatistiksel yöntemler / Statistical methods, Matematiksel modeller / Mathematical models, Sosyal hizmetler / Social services, Regresyon analizi / İİ SS MM MM MM OO BB i l gg i yy ee EE rr i şş im i MM ee rr kk ee zz i 4

5 Regression analysis, Vergi hasılatları / Tax revenues, Çalışmalar / 3.İflas olasılıklarını etkileyen faktörler: / Factors Affecting the Probability of Bankruptcy: Yönetimsel bir karar odaklı yaklaşım / A Managerial Decision Based Approach Maurice Peat. s. 303 Anahtar sözcükler: İflaslar / Bankruptcy, Skolastik modeller / Stochastic models, ekonomik teori / Economic theory, İstatistiksel yöntemler / Statistical methods, Mali tablolar / Financial statements, Çalışmalar / 4. Kurumsal iflas tahmini: Karışık Ligid Modelinin performansı / Forecasting Corporate Bankruptcy: Optimizing the Performance of the Mixed Logit Model David A Hensher, Stewart Jones. s. 241 Anahtar sözcükler: İflaslar / Bankruptcy, Ödeme aczi / Insolvency, Matematiksl modeller / Mathematical models, Optimizasyon / Optimization, Tahmin teknikleri / Forecasting techniques, Çalışmalar / 5. Kobiler için kredi riski modellemesi: ABD piyasası örneği / Modelling Credit Risk for SMEs: Evidence from the U.S. Market Edward I Altman, Gabriele Sabato. s. 332 Anahtar sözcükler: Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ) / Small & medium sized enterprises-sme, Modeller / Models, Kredi riski / Credit risk, Tahminler / Predictions, Capital requirements, Regression analysis, 6. İflaslar/ Surviving Chapter 11 Bankruptcies: Duration and Payoff? Brad Wong, Graham Partington, Maxwell Stevenson, Violet Torbey. s. 363 İİ SS MM MM MM OO BB i l gg i yy ee EE rr i şş im i MM ee rr kk ee zz i 5