EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE EĞİTİM ÇALIŞMALARIMIZ. Eğitim Sekreterliği. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart Mart 2011 Şube Çalışma Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE EĞİTİM ÇALIŞMALARIMIZ. Eğitim Sekreterliği. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart 2008 - Mart 2011 Şube Çalışma Raporu"

Transkript

1 EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE EĞİTİM ÇALIŞMALARIMIZ 161

2 EĞİTİM SEKRETERLİĞİ ÇALIŞMA RAPORU Eğitim sisteminin gittikçe çığırından çıkması, ticarileşmesi, paralı hale gelmesi, milliyetçi, gerici ve şoven unsurlarla içinin doldurulması, eğitim emekçilerinin ağır müfredat yükü altında ezilmesi, öğrencilerimizin sınavlara birer yarış atı gibi hazırlanması; demokratik, laik, bilimsel, anadilde, parasız, nitelikli bir sistem dahilinde yapılacak eğitim faaliyetleri ile aşılabilecektir. Bu nedenlerle eğitim faaliyetini yürüten eğitim emekçilerinin eğitimi ön plana çıkmaktadır. Eğitim emekçileri toplumu değiştirme ve dönüştürme süreçlerinde diğer emekçilerden daha fazla etkili olduklarından örgütlü mücadele içindeki sendikal eğitimleri daha da önemlidir. Sendikalar, bir yandan alanlarda sınıf mücadelesini büyütürken, diğer yandan gerek bilimsel eğitimin gerekleri, gerekse hak arama mücadelesinin gerekleri ile ilgili teorik katkı sunma görevlerini de yerine getirirler. Bu özellikleri ile sendikalar sınıfın okulu olma gibi bir sorumluluğu da taşımak durumundadırlar. Bu gerekçelerle Eğitim-Sen 7 Nolu şube bünyesinde eğitim sekreterliği, tüzüğümüzde de yer aldığı gibi eğitim, kültür, sanat faaliyetleri üzerine çalışmalar yapmıştır. Bu faaliyetleri eğitim emekçileri ile birlikte eğitim emekçilerinin etkileşim içinde olduğu ailelerine, öğrencilerine ve toplumun diğer kesimlerine yönelik yapma çabasında olmuştur. Sendikamızın üyeleri ile arasındaki bağları güçlendirmek, sınıfın ve sendikalı olma bilincinin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak zorunluluğundan hareket ederek faaliyetlerini sürdürmüştür. Eğitim sekreterliği, sendikal eğitimin karmaşık bir süreç olmasından dolayı, verilecek eğitimleri kategorilere ayırarak, karmaşık süreçleri basitten karmaşığa doğru sınıflandırmıştır. Amaca hizmet eden, üyelerine derinlik sağlayan ve onları değişim süreçlerine katarak hak almada sendikaların elini güçlendirecek çerçevede eğitim çalışmalarının örgütlenmesine özen göstermiştir. Hak arama mücadelesindeki kararlılık, üyelerin kararlı duruşlarından geçtiğinden sendikal eğitim perspektifimizin birinci ayağı işçi sınıfının mücadele tarihi ve siyasal alana yönelik çalışmalardan oluşmuştur. Toplumları değiştirme ve dönüştürme süreçlerinde toplum hayatında sendikaların yer leri önemli bir gerçektir. Bu eksende bu beklentilerin gerçekleşmesine yönelik paneller ve sunumlara yer verilmiştir. 162 Sendikal eğitimin ikinci ayağını ise üyelerimizin mesleki alana yönelik gelişimini hedefleyen çalışmalar oluşturmaktadır. Eğitim-Sen li eğitim emekçisi olarak iş yerlerimizden başlayarak farkındalık yaratabilmemizin yollarından birinin nitelikli bir eğitimci olmaktan geçtiği bilgisinden hareketle bu alana yönelik sunumlar, drama çalışmalarına yer verilmiştir.

3 Sendikal eğitimin üçüncü ayağında üyelerimizin kültürel gelişimlerini hızlandırmaya ve birbirleriyle etkileşimlerini artırmaya dönük çalışmalara yer verilmiştir. Bu amaçla tiyatro, film gösterimleri, yönetmenlerle söyleşiler, halk oyunları ve tiyatro kurslarına yer verilmiştir. Ekim 2010 dan itibaren şubemizde pazartesi akşamları, film günleri haline dönüştürüldü. Film günleri, özellikle genç üyelerimizin sendika ile bağlarını pekiştirmek, birliktelik ve paylaşım duygularını güçlendirmek amacıyla düzenli hale getirilmiştir. Bu çalışmanın en önemli sonuçlarından biri dayanışma ruhunun artması olarak ortaya çıkmaktadır. Eğitim sekreterliği ve örgütlenme sekreterliği işbirliği ile 2010 Nisan ayında işyeri temsilcileri eğitimini gerçekleştirildi. Sendikaları kadın öznelinde incelediğimizde çalışma kolumuzda ve sendikamızda kadın eğitim emekçilerinin sayıca fazlalığına rağmen çalışma yaşamında erkek egemen anlayışın baskısı altında olduğu görülmektedir. Bu nedenle eğitim çalışmaları tasarlanırken bu hassasiyet göz önünde bulunduruldu. Son yıllarda çalışma biçimlerinin değişmesi sonucu iş kolumuzda çok sayıda meslektaşımız ücretli ve sözleşmeli biçimde istihdam edilmektedir. Bu istihdam biçimleri giderek yaygınlaşmakla birlikte güvencesizlik temel istihdam biçimi haline gelmektedir. Ücretli ve sözleşmeli çalıştırma biçimleri ilk elden gençleri etkilemektedir. Yaşanılan çalışma koşullarının zorlukları, baskılar ve genç öğretmenlerin Gençlik mücadelesi ile tanışmamalarından dolayı hak alma bilincinden yoksunlukları derin bir yalnızlaşma kültürünü de doğurmaktadır. Şubemizde üç yıllık dönemde eğitim sekreterliğine bağlı yürütülen güvencesiz öğretmenler komisyonu çalışması ile bölgemizdeki yüzlerce genç ve güvencesiz eğitim emekçisine ulaşılmış Eğitim-Sen ile tanışmaları sağlanmıştır. Esnek istihdam ve güvencesizlik konulu sendikal eğitim çalışmaları ile güvencesiz eğitim emekçileri ile bir araya gelinmiştir. Sorunun bireysel olmadığı ifade edilerek yakıcılığı her çalışmada vurgulanmış, mücadele edilecek çatının Eğitim-Sen olduğu ısrarla belirtilmiştir. Esnek çalışma koşullarının her yıl birlikteliği yarattığımız kitlenin sirkülasyonuna sebep olmasına rağmen komisyonun omurgasını oluşturan üyelerimizin inançları ve emekleri ile her yıl yeniden toparlanmıştır. Bütün bu değerlendirmeler sonrasında Mart 2008-Mart 2011 e kadar yapılmış olan faaliyetler aşağıda paylaşılmıştır. Çalışmalarımızın kolektif bir çalışmanın ürünü olduğu unutulmaması gereken bir gerçektir. Bütün çalışmalarda üyelerimizin ve güvencesiz öğretmenler komisyonunda üç yıl boyunca (her yıl yeni baştan) çalışan üyelerimizin emeği vardır. Herkesin emeğine sağlık. 163

4 İLKOKUL 1. SINIF ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK EĞİTİM YAPILDI. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE EMEK MÜCADELESİ ANLATILDI. 27 NİSAN 2008 Eğitim Sen Genel Merkez Uzmanlarından Erkan Aydoğdu tarafından şube toplantı salonunda yaklaşık 45 kişiye sunumlarla Dünyada ve Türkiye de Emek Mücadelesi anlatıldı. Şubemiz eğitim salonunda 21 Eylül 2008 Pazar günü Eğitimci Gökhan Atik tarafından Ses temelli cümle Yöntemi - Okuma Yazma Öğretiminde Yeni Yaklaşım konulu eğitim çalışması yapıldı. 1 MAYIS 77 BELGESELİNİ İZLEDİK. 29 NİSAN 2008 Yaklaşan 1 Mayıs öncesi 1 Mayıs 1977 yılında Taksim Meydanı nda yaşanan katliamın belgeselini izledik. YÜZLEŞME FİLMİNİ İZLEDİK. YÖNETMENİ İLE SÖYLEŞTİK. 12 EKİM 2008 Avrupa da sanat filmi şeklinde kategorize edilen film, 12 Eylül lü günlere ve işkence ortamına farklı bir noktadan yaklaşmakta ve özellikle biri İngiliz diğeri Brezilyalı iki kameramanın yakaladığı görüntülerle, konusu dışında, görselliğiyle de dikkati çekmektedir. 164

5 EĞİTİMDE PİYASALAŞMA KONULU PANEL YAPILDI. PANELİST: YARD. DOÇ. DR. ÖZGÜR MÜFTÜOĞLU 26 EKİM 2008 KADINA YÖNELİK ŞİDDET KONU- LU EĞİTİM ÇALIŞMASI YAPILDI. EĞİTİMCİ: PROF. DR. ŞEBNEM KORUR FİNCANCI 22 KASIM 2008 tarafından düzenlenen Kadına Yönelik Şiddet Paneline kadın üyelerin yanısıra erkek üyelerimizin de ilgisi yoğundu. İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı şiddetin kadınların yaşamındaki etkilerini çarpıcı örneklerle anlattı. Panel soru ve yanıtlarla sona erdi. HRANT DİNK KARDEŞİMİZİ ANDIK. 19 Ocak 2009 Pazartesi günü saat da VURULDUĞU YERde (Agos un önünde) binlerce insandık. Akşam saat 19.da şubede Hrant Dink Belgeselini 30 kişi ile izledik. 165

6 BİZE BİŞEY LAZIM. ADLI OYUNU İZLEDİK. 20 Ocak2009 B i takım Oyuncular Tiyatro Topluluğu nun oynadığı Aziz Nesin in Bize Bişey Lazım. adlı oyununu 20 Ocak 2009 Salı günü saat de Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi nde 400 kişiyle izledik. ORTADOĞU-FİLİSTİN-TÜRKİYE KONULU SÖYLEŞİ YAPILDI. KONUŞMACI FAİK BULUT 28 ŞUBAT 2009 Söyleşiye 30 a yakın izleyici katıldı. Faik Bulut söyleşisinde İsrail devletinin kuruluş sürecini, Filistinli örgütlerin amaçlarını, Ortadoğu daki Emperyalist planları ve İsrail in uyguladığı politikalara karşı çıkan İsrailli barışçıları anlattı. Bugüne kadar bilmediğimiz ya da yanlış bildiğimiz konularda Faik Bulut un söyleşisiyle aydınlandık. 166

7 8 MARTTA KADINLARA YÖNELİK EĞİTİM ÇALIŞMASI İÇİN YEŞİLKENT TEYDİK. 8 MART 2009 Şubemiz nin Kadınlara yönelik eğitim programı çerçevesinde mahalle çalışması Yeşilkent te idi. Etkinlikte Uluslararası Af Örgütü nün hazırlamış olduğu Kadına yönelik şiddet içerikli belgesel gösterildi. Foto muhabiri Bikem EKBERZADE ile Kadın üzerine söyleşi yapıldı. Mahallede yaşayan kadınlar soruları ve düşünceleri ile etkinliği sahiplendiler. ERDOĞAN AYDIN İLE ÖTEKİ TARİH SÖYLEŞİSİ YAPILDI. 27 MART Kasım Grevi öncesi grevin kamu emekçilerinin hakkı olup olmadığı ve toplu sözleşme konularının ele alındığı söyleşi üyelerin yoğun katılımı ile gerçekleşti. Araştırmacı - Yazar Erdoğan Aydın bizlere tarihin bilinmeyen yönlerini anlattı. Bildiğimizi zannettiğimiz şeylerin aslında yanlışlarla dolu olduğunu görme fırsatı tanıdı. Söyleşi soru ve yanıtlarla sona erdi. 167

8 68 KUŞAĞI VE İŞÇİ SINIFI MÜCADELESİ KONULU PANEL GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 3 NİSAN Nisan 2010 Cumartesi günü saat de Şube Başkanı Azim ŞAMİLOĞLU nun 3 açılış konuşmasını yaptığı panelde 68 kuşağının önemli temsilcileri Ertuğrul KÜRKÇÜ, Mustafa YALÇINER ve Hikmet ŞENSES konuşmacı oldular. Mahir ÇAYAN, Deniz GEZMİŞ ve İbrahim KAYPAKKAYA nın arkadaşları Ertuğrul KÜRKÇÜ, Mustafa YALÇINER ve Hikmet ŞENSES o dönemi ve işçi sınıfı mücadelesi ile ilişkisini anlattılar. 80 kişinin izlediği panel soru ve yanıtlarla sona erdi. DEMOKRATİK ANAYASA PANELİ YAPILDI. DEMOKRATİK ANAYASA konulu panel, 08 Nisan 2010 tarihinde saat 19:30 da gerçekleştirildi. Yaklaşık 2:30 saat süren panelin konukları KESK Genel Başkanı SAMİ EVREN ve Avukat ENGİN CİNMENdi. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Başkanı Azim ŞAMİLOĞLU nun sunumunu yaptığı panele katılım yoğundu.

9 EĞİTİM SEN ÜYESİ KURUM MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIM- CILARI İLE TANIŞMA VE GÖRME BİÇİMLERİ EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRDİK. 21 NİSAN 2010 E ğitim Sen üyesi kurum müdür ve müdür yardımcıları ile tanışma ve Dr. Bülent Akdağ tarafından Görme Biçimleri başlıklı eğitim çalışması gerçekleştirildi. Eğitim Senli öğretmen ve idareci kimliği üzerine söyleşilerin gerçekleştiği toplantı tekrarının talebi ile sona erdi. FAİK BULUT İLE DERSİM SÖYLEŞİSİ YAPILDI. 24 NİSAN 2010 Şube salonunda yaklaşık 40 kişinin katılımıyla söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide Araştırmacı Yazar Faik BULUT, Dersim de 1937 ve 1938 yıllarında yaşananları bütün ayrıntıları ve belgeleriyle anlattı. Osmanlı Devletinin mezhep farklılığını, Cumhuriyet in ise etnik farklılığını temel alarak Dersim e yönelik imha politikalarını yaşama geçirdiğini söyledi. 169

10 İŞYERİ TEMSİLCİLER EĞİTİMİ YAPILDI. 25 NİSAN Eğitim Sen Genel Merkezi tarafından düzenlenen İşyeri Temsilcileri Eğitimi şubemiz toplantı salonunda yapıldı. Merkez eğitimcileri Erhan TURGUT ile Dengiz SÖNMEZ in sunumlarının yapıldığı eğitime şubemizden 42 üyemiz katıldı. Eğitim çalışması Eğitim Sen MYK Üyesi Mustafa ECEVİT in planlaması ile gerçekleştirildi. Merkez eğitimcilerinden Erhan TURGUT un Kamunun Dönüşümü ve Yeni Personel Sistemi, Dengiz SÖNMEZ in ise İşyeri Örgütlenmesinde Strateji ve Yöntem başlığı ile verdiği eğitim sonunda Eğitim Sen MYK Üyesi Mustafa ECEVİT in değerlendirme konuşması ve soru - yanıt bölümü ile çalışma tamamlandı. ERDOĞAN AYDIN İLE ZORUNLU DİN DERSLERİ, LÂİKLİK VE ÖZGÜRLÜK KONULU SÖYLEŞİ YAPILDI. 10 KASIM 2010 E ğitim Sen İstanbul 7 No lu Şube nin Erdoğan AYDIN ile Zorunlu Din Dersleri, Lâiklik ve Özgürlük konulu söyleşisi şube toplantı salonunda yapıldı. Etkinliğe yaklaşık 50 kişi katıldı.

11 ETKİNLİK VE ÇALIŞMALARA İLİŞKİN AFİŞ ÖRNEKLERİ 171

12 EĞİTİM SEKRETERLİĞİ ÇALIŞMALARI 22 KASIM 2010 FİLM GÖSTERİMİ - AYRILIK - AVCILAR SÖYLEŞİ: ERDOĞAN AYDIN 'ZORUNLU 10 KASIM 2010 DİN DERSLERİ,LAİKLİK,ÖZGÜRLÜK' - AVCILAR 08 KASIM 2010 FİLM GÖSTERİMİ - OSAMA - AVCILAR 01 KASIM 2010 FİLM GÖSTERİMİ - SORAYA'YI TAŞLAMAK - AVCILAR 25 EKİM 2010 FİLM GÖSTERİMİ - ELVEDA LENİN - AVCILAR İ.Ü. EDEBİYAT FAKÜLTESİ - PANEL - 21 EKİM 2010 ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ- BAYAZIT 18 EKİM 2010 FİLM GÖSTERİMİ - FİDEL'İN YÜZÜNDEN - AVCILAR 11 EKİM 2010 FİLM GÖSTERİMİ - YEPYENİ BİR HAYAT - AVCILAR 04 EKİM 2010 BLACK ADLI FİLM GÖSTERİMİ - AVCI- LAR 31 AĞUSTOS 2010 MEB ATAMALAR VE KPSS İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI EYLEMİ - ANKARA 04 TEMMUZ 2010 AVRUPA SOSYAL FORMU SONUÇ MECLİSİ - İTÜ MAÇKA 03 TEMMUZ 2010 AVRUPA SOSYAL FORMU TEMATİK MECLİSLER - İTÜ MAÇKA - GÜMÜŞSUYU 01 TEMMUZ 2010 AVRUPA SOSYAL FORMU SEMİNERLER - İTÜ MAÇKA - GÜMÜŞSUYU 30 HAZİRAN 2010 AVRUPA FEMİNİST BULUŞMASI ATELYE ÇALIŞMALARI EĞİTİM - MAÇKA KANARYA İLKÖĞRETİM OKULU KAMU 25 HAZİRAN 2010 PERSONEL REJİMİ YASASI EĞİTİMİ - K.ÇEKMECE ERDOĞANLAR İ.Ö.OKULU EĞİTİM 25 HAZİRAN 2010 ÇALIŞMASI - KAMU PERSONEL REJİMİ - ESENYURT 172

13 25 HAZİRAN HAZİRAN HAZİRAN MAYIS MAYIS NİSAN NİSAN NİSAN NİSAN NİSAN NİSAN MART MART KASIM EKİM EKİM 2009 RIFAT ILGAZ İ.Ö.OKULU EĞİTİM ÇALIŞMASI - KAMU PERSONEL REJİMİ - ESENYURT KÜÇÜKÇEKMECE EĞİTİM ÇALIŞMASI - MESLEKİ ETİK - KAMU PERSONEL REJİMİ - KÜÇÜKÇEKMECE BEYLİKDÜZÜ EĞİTİM ÇALIŞMASI - RESİM OKUMA- KAMU PERSONEL REJİMİ - BEYLİKDÜZÜ GİRESUN BULANCAK TEMSİLCİLİĞİ OYUNUNU İZLEME - BEŞİKTAŞ K.M. 'ŞAHLARI DA VURURLAR' OYUNU - AVCILAR GENEL MERKEZ İŞYERİ TEMSİLCİLERİ EĞİTİMİ - AVCILAR SÖYLEŞİ 'DERSİM 37-38' - FAİK BULUT - AVCILAR EĞİTİM SEN ÜYESİ İŞYERİ YÖNETİCİLERİ TANIŞMA VE EĞİTİM ÇALIŞMASI - DR. BÜLENT AKDAĞ - AVCI- LAR PANEL - ESNEK İSTİHDAM VE TAŞERONLAŞMA DEMOKRATİK ANAYASA - PANEL - AVCI- LAR 68 KUŞAĞI GENÇLİK HAREKETLERİ VE İŞÇİ SINIFI MÜCADELESİ - PANEL - AVCI- LAR İKİ DİL BİR BAVUL FİLM İZLEME ETKİNLİĞİ - ŞUBE SALONU SÖYLEŞİ - ÖTEKİ TARİH - ERDOĞAN AYDIN - AVCILAR PANEL - AZİZ ÇELİK - TOPLU SÖZLEŞME VE GREV HAKKI İKİ DİL BİR BAVUL FİLM İZLEME ETKİNLİĞİ - BAKIRKÖY ŞUBE YÖNETİCİ SINAVINA HAZIRLIK KURSU 173

14 13 EYLÜL 2009 OKUMA KÜLTÜRÜ SEMPOZYUM ÇALIŞMASI - KADIKÖY 04 EYLÜL 2009 ÇOCUK EDEBİYATI ÇALIŞMASI TO- PLANTISI - KADIKÖY 07 MART 2009 KADINA YÖNELİK EĞİTİM MAHALLE ÇALIŞMASI 28 ŞUBAT 2009 PANEL - ORTADOĞU, FİLİSTİN, TÜRKİYE - FAİK BULUT 02 OCAK 2009 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİYLE ÇALIŞMA TOPLANTISI 27 ARALIK 2008 FİLM GÖSTERİMİ VE SÖYLEŞİ - 3 SAAT EĞİTİM - SINIF YÖNETİMİNDE ÇÖZÜM 27 EKİM 2008 ODAKLI YAKLAŞIMLAR - BRANŞ ÖĞRETMENLERİNE 26 EKİM 2008 EĞİTİM - SINIFTA PSİKOLOJİK OYUN- LAR VE OYUNLARLA BAŞ ETME 26 EKİM 2008 PANEL - EĞİTİMDE PİYASALAŞMA - YARD. DOÇ. DR. ÖZGÜR MÜFTÜOĞLU EĞİTİM - SINIFTA DİNAMİK ÖĞRENME 24 EKİM 2008 ORTAMI YARATMA 2,3,4 VE 5. SINIF ÖĞRETMENLERİNE 23 EKİM 2008 EĞİTİM -TRANSAKSİYONEL ANALİZ 21 EKİM 2008 EĞİTİM - SINIF YÖNETİMİNDE ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIMLAR 20 EKİM 2008 EĞİTİM - SINIFTA DİNAMİK ÖĞRENME ORTAMI YARATMA 12 EKİM 2008 FİLM GÖSTERİMİ - SÖYLEŞİ - YÜZLEŞME 25 EYLÜL 2008 FİLM GÖSTERİMİ - MOTORSİKLET GÜNLÜĞÜ EĞİTİM - SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ- 20 EYLÜL 2008 OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR 17 EYLÜL 2008 FİLM GÖSTERİMİ - İLKBAHAR, KIŞ, YAZ, SONBAHAR VE YENİDEN İLKBAHAR 174

15 03 HAZİRAN 2008 NAZIM HİKMET'İ ANMA - BELGESEL İZLEME 29 NİSAN MAYIS 1977 BELGESELİ İZLEME 28 NİSAN 2008 FİLM GÖSTERİMİ - GÜNEŞLİ PAZARTESİLER 27 NİSAN 2008 SUNUM - DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE EMEK MÜCADELESİ KATILDIĞI ŞUBE ÇALIŞMALARI ŞUBE BAŞKANI : 03 ŞUBAT 2011 : TORBA YASASINA KARŞI KESK'İN ANKARA EYLEMİ - AN- KARA ŞUBE BAŞKANI : 01 ŞUBAT 2011 : TORBA YASASINA KARŞI KESK'İN ANKARA YÜRÜYÜŞ KOL- UNU UĞURLAMA - YÜRÜYÜŞ BASIN AÇIKLAMASI - KADIKÖY ŞUBE BAŞKANI : 29 OCAK 2011 : TORBA YASASINA KARŞI YÜRÜYÜŞ BASIN AÇIKLAMASI - AVCILAR ŞUBE BAŞKANI : 19 OCAK 2011 : HRANT DİNK'İN 4. YIL ANMASINA KATILIM ŞUBE SEKRETERİ : 17 OCAK 2011 : TORBA YASASINA KARŞI KURUMLARLA TOPLANTI - AVCI- LAR ŞUBE BAŞKANI : 16 OCAK 2011 : İŞYERİ TEMSİLCİLER TOP- LANTISI - SEÇİM GÜNDEMLİ ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 15 ARALIK 2010 : ESENYURT İBRAHİM ÖZAYDIN İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 15 ARALIK 2010 : ESENYURT ÖRNEK İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 15 ARALIK 2010 : ESENYURT YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU - ŞUBE SEKRETERİ : 14 ARALIK 2010 : TORBA YASASINA KARŞI AKP'YE YÜRÜYÜŞ BASIN AÇIKLAMASI - BAKIRKÖY ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 08 ARALIK 2010 : ESENYURT YENİKENT İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 08 ARALIK 2010 : ESENYURT İBRAHİM ÖZAYDIN İLKÖĞRETİM OKULU - ŞUBE BAŞKANI : 03 ARALIK 2010 : TALEPLERİMİZE YANIT VERİLMESİ İÇİN ANKARA'DA EĞİTİM SEN BASIN AÇIKLAMASI - ANKARA KADIN SEKRETERİ : 25 KASIM 2010 : 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETTE KARŞI MÜC- ADELE VE ULUSLARARASI DAYANIŞMA GÜNÜ YÜRÜYÜŞ BASIN AÇIKLAMASI - TAKSİM ŞUBE BAŞKANI : 24 KASIM 2010 : EĞİTİM SEN İSTANBUL ŞUBELERİ 'MESLEĞİMİZE, GELECEĞİMİZE, ONURUMUZA SAHİP ÇIKIYORUZ' BASIN AÇIKLAMASI, YÜRÜYÜŞ - SULTA- NAHMET ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 05 KASIM 2010 : ŞUBE DAYANIŞMA YEMEĞİ - HARAMİDERE ŞUBE BAŞKANI : 31 EKİM 2010 : 'KPSS KALKSIN, ÖĞRETMENLER KADROLU ATANSIN' BASIN AÇIKLAMASI - BAYAZIT ŞUBE BAŞKANI : 30 EKİM 2010 : TÜYAP KİTAP FUARI EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 ŞUBE STAN- DININ AÇILIŞI - BEYLİKDÜZÜ 175

16 ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 25 EKİM 2010 : TEPECİK ULUS İLKÖĞRETİM OKULU - İŞYERİ GEZİSİ - ÇATALCA ŞUBE SEKRETERİ : 21 EKİM 2010 : ŞUBE TEMSİLCİ VE GENEL ÜYE TOPLANTISI - AVCILAR ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 20 EKİM 2010 : ESENYURT MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU - - ESENYURT ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 20 EKİM 2010 : ESENYURT CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU - - ESENYURT ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 20 EKİM 2010 : ESENYURT LİSESİ - - ESENYURT ŞUBE BAŞKANI : 16 EKİM 2010 : BASIN AÇIKLAMASI - YÜRÜYÜŞ - ELİF AYBAÇ İŞE GERİ ALINSIN - TAKSİM ŞUBE BAŞKANI : 05 EKİM 2010 : ŞUBE 5 EKİM DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ KOKTEYLİ - AVCILAR ŞUBE SEKRETERİ : 28 EYLÜL 2010 : AVCILAR ESENYURT BÖLGE TEMSİLCİ VE GENEL ÜYE TOPLANTISI - AVCILAR ŞUBE BAŞKANI : 25 EYLÜL 2010 : KESKLİ TUTUKLARLA DAYANIŞMA OTURMA EYLEMİ BA- SIN AÇIKLAMASI - MECİDİYEKÖY HUKUK SEKRETERİ : 23 EYLÜL 2010 : MUTABAKATLARLA İLGİLİ MÜFETTİŞ GÖRÜŞMESİ (K.ÇEKMECE) - KÜÇÜKÇEKMECE ŞUBE SEKRETERİ : 23 EYLÜL 2010 : KÜÇÜKÇEKMECE BÖLGE TEMSİLCİLER TOPLANTISI ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 20 EYLÜL 2010 : ÖRGÜTLENME KOMİSYONU TOPLANTISI - AVCI- LAR ŞUBE SEKRETERİ : 19 EYLÜL 2010 : 12 EYLÜL MİTİNGİ - DARBECİLER YARGILANSIN - KA- DIKÖY ŞUBE SEKRETERİ : 18 EYLÜL 2010 : ÜYEMİZ ALİRIZA TAHSİNOĞLU'NUN KIZININ NİKAHINA KATILIM - AVCILAR ŞUBE BAŞKANI : 17 EYLÜL 2010 : EĞİTİM YILI BAŞLANGICI BASIN AÇIKLAMASI VE YÜRÜYÜŞ - CAĞALOĞLU ŞUBE BAŞKANI : 17 EYLÜL 2010 : ÜYELERİMİZ NURAY SARIKAYA İLE DÜĞÜNÜNE KATILIM - KOCAELİ ŞUBE BAŞKANI : 17 EYLÜL 2010 : ESKİ ÜYEMİZ GALİP YALÇIN'IN KIZININ DÜĞÜNÜNE KA- TILIM - AVCILAR ŞUBE BAŞKANI : 03 EYLÜL 2010 : TÜM BEL SEN'DEN AVCILAR BELEDİYESİ'NDE YAŞANAN SÜRGÜNLERLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI ŞUBE BAŞKANI : 02 EYLÜL 2010 : SİLİVRİ TEMSİLCİLİĞİ TEMSİLCİ VE GENEL ÜYE TOPLAN- TISI ŞUBE SEKRETERİ : 01 EYLÜL 2010 : BARIŞ İÇİN KADIN İNSİYATİFİ - 1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ ETKİNLİĞİ - TAKSİM ŞUBE SEKRETERİ : 24 AĞUSTOS 2010 : TOPLU GÖRÜŞME 3. OTURUM OTURMA EYLEMİ KESK İSTANBUL ŞUBELER PLATFORMU - KADIKÖY ŞUBE BAŞKANI : 18 AĞUSTOS 2010 : KESK İSTANBUL ŞUBELER PLATFORMU BASIN AÇIKLAMASI TOPLU GÖRÜŞMELER 2. OTURUM - BAKIRKÖY ŞUBE BAŞKANI : 02 TEMMUZ 2010 : KESK İSTANBUL ŞUBELER PLATFORMU BASINTOPLAN- TISI KÜRT SORUNUNA İLİŞKİN - MECİDİYEKÖY ŞUBE BAŞKANI : 30 HAZİRAN 2010 : AVRUPA SOSYAL FORMU AÇILIŞI - TAKSİM 176 KADIN SEKRETERİ : 29 HAZİRAN 2010 : DÜNYA KADIN YÜRÜYÜŞÜ BALKAN KARAVANININ KARŞILANMASI - TAKSİM ŞUBE BAŞKANI : 28 HAZİRAN 2010 : KAMU PERSONEL REJİMİ YASASINA KARŞI YÜRÜYÜŞ, BASIN AÇIKLAMASI - AVCILAR

17 ŞUBE BAŞKANI : 27 HAZİRAN 2010 : ÜYEMİZ NİLÜFER USLU'NUN DÜĞÜNÜNE KATILIM - AVCILAR ŞUBE SEKRETERİ : 23 HAZİRAN 2010 : TEMSİLCİ VE GENEL ÜYE TOPLANTISI - KAMU PERSO- NEL R. YASASI, TİS, DKY - AVCILAR ŞUBE BAŞKANI : 18 HAZİRAN 2010 : EĞİTİM SEN İSTANBUL ŞUBELERİ YIL SONU DEĞERLENDİRME BASIN AÇIKLAMASI - CAĞALOĞLU ŞUBE BAŞKANI : 17 HAZİRAN 2010 : SEMİNER DÖNEMİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI İLÇE GÖRÜŞMESİ - BEYLİKDÜZÜ ŞUBE BAŞKANI : 17 HAZİRAN 2010 : SEMİNER DÖNEMİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI İLÇE GÖRÜŞMESİ - ESENYURT ŞUBE BAŞKANI : 17 HAZİRAN 2010 : SEMİNER DÖNEMİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI İLÇE GÖRÜŞMESİ - AVCILAR ŞUBE BAŞKANI : 16 HAZİRAN 2010 : KESK'E YÖNELİK GÖZALTILARI PROTESTO YÜRÜYÜŞÜ - BASIN AÇIKLAMASI- TAKSİM ŞUBE BAŞKANI : 15 HAZİRAN 2010 : KAMU PERSONEL REJİMİ YASASINI PROTESTO - BA- KIRKÖY ŞUBE BAŞKANI : 05 HAZİRAN 2010 : SAVAŞ POLİTİKALARINA KARŞI OTURMA EYLEMİ KESK İST. ŞB. PLAT. - TAKSİM ŞUBE BAŞKANI : 04 HAZİRAN 2010 : YETERSİZ ATAMALARLA İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI- YÜRÜYÜŞ - CAĞALOĞLU ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 04 HAZİRAN 2010 : ESENYURT MAHİR GÜRLEK İLKÖĞRETİM OKULU - ŞUBE SEKRETERİ : 04 HAZİRAN 2010 : TEMSİLCİ VE GENEL ÜYE TOPLANTISI - 26 MAYIS DEĞERLENDİRMESİ VE ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇ - AVCILAR ŞUBE BAŞKANI : 03 HAZİRAN 2010 : AVCILAR SALİH ŞÜKRİYE YOLUÇ İLKÖĞRETİM OKULU - EĞİTİM SENLİ MÜDÜR ZİYARETİ ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 03 HAZİRAN 2010 : ESENYURT MAHİR GÜRLEK İLKÖĞRETİM OKULU - ŞUBE BAŞKANI : 31 MAYIS 2010 : İSRAİL SALDIRILARINI PROTESTO YÜRÜYÜŞÜ - KESK İST. ŞB. PLAT. - TAKSİM ŞUBE BAŞKANI : 26 MAYIS 2010 : 26 MAYIS GREVİ VE İSTANBUL YÜRÜYÜŞÜ - MİTİNGİ ŞUBE BAŞKANI : 25 MAYIS 2010 : EĞİTİM SEN ÜYESİ EMRİYE DEMİRKIR'IN MAHKEMESİNE KATILIM, BASIN AÇIKLAMASI - BEŞİKTAŞ ŞUBE SEKRETERİ : 24 MAYIS 2010 : 26 MAYIS TEMSİLCİ VE GENEL ÜYE BÖLGE TOPLANTISI - BÜYÜKÇEKMECE KADIN SEKRETERİ : 23 MAYIS 2010 : KADIN KURULTAYI ŞUBE KADIN KOMİSYONU FİLM GÖSTERİMİ VE KAHVALTI - AVCILAR ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 21 MAYIS 2010 : İLÇE MUTABAKAT GÖRÜŞMESİ İNCELEME - KÜÇÜKÇEKMECE ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 18 MAYIS 2010 : İLÇE MUTABAKAT GÖRÜŞMESİ - BEYLİKDÜZÜ ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 18 MAYIS 2010 : İLÇE MUTABAKAT GÖRÜŞMESİ - ESENYURT KADIN SEKRETERİ : 17 MAYIS 2010 : KADIN KURULTAYI ŞUBE KADIN KOMİSYONU ATÖLYE ÇALIŞMASI - AVCILAR ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 14 MAYIS 2010 : AVCILAR SENDİKALAR MUTABAKAT ÇALIŞMASI ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 14 MAYIS 2010 : İLÇE MUTABAKAT GÖRÜŞMESİ - AVCILAR 177

18 ŞUBE SEKRETERİ : 13 MAYIS 2010 : 1 MAYIS - 26 MAYIS GÜNDEMLİ TEMSİLCİ VE GENEL ÜYE TOPLANTISI - AVCILAR HUKUK SEKRETERİ : 06 MAYIS 2010 : AVUKATLA ESENKENT ATATÜRK İLK. OKULU'NDA YAŞANANLARI TEMSİLCİ VE ÜYELERLE GÖRÜŞME ŞUBE BAŞKANI : 01 MAYIS 2010 : 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI KUTLAMASI - TAKSİM MEYDANI ŞUBE BAŞKANI : 28 NİSAN 2010 : KESK GENEL SEKRETERİ İLE İSTANBUL AVRUPA YAKASI BÖLGE TOPLANTISI - İNCİRLİ ŞUBE SEKRETERİ : 27 NİSAN 2010 : TEMSİLCİ VE GENEL ÜYE TOPLANTISI - 1 MAYIS GÜNDEMLİ - AVCILAR ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 21 NİSAN 2010 : BÜYÜKÇEKMECE ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU - ŞUBE BAŞKANI : 17 NİSAN 2010 : 17 NİSAN ANKARA YÜRÜYÜŞÜ - MİTİNG - ANKARA ŞUBE BAŞKANI : 14 NİSAN 2010 : EĞİTİM SEN ANKARA YÜRÜYÜŞÜ İSTANBUL KOLU UĞURLAMA TAKSİM ŞUBE SEKRETERİ : 14 NİSAN 2010 : EĞİTİM SEN ANKARA YÜRÜYÜŞÜ İSTANBUL KOLU ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 13 NİSAN 2010 : BAŞAKŞEHİR HİKMET ULUĞBAY İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 13 NİSAN 2010 : K.ÇEKMECE KADRİYE MOROĞLU LİSESİ - ŞUBE BAŞKANI : 10 NİSAN 2010 : DEMOKRATİK ANAYASA - MİTİNG - KADIKÖY ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 08 NİSAN 2010 : ESENYURT SİTELER İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 07 NİSAN 2010 : ESENYURT KIRAÇ İMKB ANADOLU TEKNİK VE ENDÜSRİ MESLEK LİSESİ - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 07 NİSAN 2010 : ESENYURT KIRAÇ NAMIK KEMAL İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 05 NİSAN 2010 : ESENYURT KIRAÇ FETHİYE ŞÜKRÜ OLCAY İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 05 NİSAN 2010 : ESENYURT KIRAÇ KÖYÜ İLKÖĞRETİM OKULU - ŞUBE BAŞKANI : 01 NİSAN 2010 : TEKEL İŞÇİLERİNE SALDIRIYI PROTESTO YÜRÜYÜŞÜ BA- SIN AÇIKLAMASI- GÜMÜŞSUYU - GALATASARAY ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 01 NİSAN 2010 : ESENYURT MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 01 NİSAN 2010 : ESENYURT FEVZİ DANIŞ İLKÖĞRETİM OKULU - ŞUBE BAŞKANI : 01 NİSAN 2010 : ESENYURT FEVZİ DANIŞ İLKÖĞRETİM OKULU - EĞİTİM SENLİ YENİ ATANAN MÜDÜR ZİYARETİ ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 31 MART 2010 : ESENYURT KIRAÇ NÜZHET USTA İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 31 MART 2010 : ESENYURT KIRAÇ FETHİYE NÜZHET BİLGİCAN E.M.LİSESİ. - ŞUBE BAŞKANI : 30 MART 2010 : K.ÇEKMECE KARDELEN ANAOKULU - MÜDÜR ZİYARETİ ŞUBE BAŞKANI : 30 MART 2010 : K.ÇEKMECE AKASYA ANAOKULU - MÜDÜR ZİYARETİ 178

19 ŞUBE BAŞKANI : 28 MART 2010 : MİTİNG - ESENYURT BELEDİYESİ'NDEN ATILAN İŞÇİLERLE DAYANIŞMA MİTİNGİ - ESENYURT ŞUBE SEKRETERİ : 23 MART 2010 : ESENYURT İLÇE TEMSİLCİLER TOPLANTISI - ESENKENT HUKUK SEKRETERİ : 22 MART 2010 : HALİL AKKANAT Ç.P.LİSESİ MÜDÜRÜ İLE ÜYEMİZ SUAT ÜNAL'IN SORUŞTURMA SÜRECİNİ GÖRÜŞME ŞUBE BAŞKANI : 21 MART 2010 : NEWROZ KUTLAMASI - KAZLIÇEŞME ŞUBE BAŞKANI : 19 MART 2010 : BASIN AÇIKLAMASI - BEYLİKDÜZÜ 75. YIL CUMHURİYET LİSESİ ÖNÜ ŞUBE BAŞKANI : 19 MART 2010 : BEYLİKDÜZÜ İLÇE İNSAN HAKLARI KURULU'NA 75. YIL CUMHURİYET LİSESİ İLE İLGİLİ BAŞVURU ŞUBE BAŞKANI : 19 MART 2010 : BASIN AÇIKLAMASINA DESTEK BEYLİKDÜZÜ BÜYÜKŞEHİR İLKÖĞRETİM OKULU ÖNÜ ŞUBE BAŞKANI : 19 MART 2010 : AVCILAR FİRÜZKÖY İLKÖĞRETİM OKULU - EĞİTİM SENLİ YENİ ATANAN MÜDÜR ZİYARETİ ŞUBE SEKRETERİ : 19 MART 2010 : AVCILAR İLÇE TEMSİLCİLER TOPLANTISI ŞUBE BAŞKANI : 19 MART 2010 : ESENYURT LİSESİ - TUTUKLU ÖĞRENCİ İLE İLGİLİ REHBERLİK SERVİSİ GÖRÜŞMESİ ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 18 MART 2010 : ÇATALCA İTO ÇOK PROGRAMLI LİSESİ - İŞYERİ GEZİSİ - ÜYELİK ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 17 MART 2010 : K.ÇEKMECE İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİ SEMİNERİNDE 17 NİSAN BİLDİRİSİ DAĞITIMI ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 16 MART 2010 : K.ÇEKMECE İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİ SEMİNERİNDE 17 NİSAN BİLDİRİSİ DAĞITIMI KADIN SEKRETERİ : 16 MART 2010 : KADIN KURULTAYI ŞUBE KADIN KOMİSYONU TOPLAN- TISI - AVCILAR KADIN SEKRETERİ : 08 MART 2010 : 8 MART MEŞALELİ YÜRÜYÜŞ - TAKSİM ŞUBE SEKRETERİ : 06 MART 2010 : YAŞASIN KADINLARIN BİRLİK MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ MİTİNGİ - KADIKÖY KADIN SEKRETERİ : 04 MART 2010 : KESK Lİ TUTUKLU KADINLARLA DAYANIŞMA KART- LARI GÖNDERME - BASIN AÇIKLAMASI - TAKSİM ŞUBE SEKRETERİ : 03 MART 2010 : İŞYERİ TEMSİLCİSİ VE GENEL ÜYE TOPLANTISI - AVCILAR ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 02 MART 2010 : BAŞAKŞEHİR ZİHNİ KÜÇÜK İLKÖĞRETİM OKULU - ŞUBE BAŞKANI : 20 ŞUBAT 2010 : TEKEL İŞÇİLERİ İLE DAYANIŞMA GECE KALMA EYLEMİ - ANKARA ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 19 ŞUBAT 2010 : TİYATRO - OYUN İZLEME - KRAL DAİRESİ CKM - K.ÇEKMECE ŞUBE BAŞKANI : 11 ŞUBAT 2010 : TEKEL İŞÇİLERİNE DESTEK - MEŞALELİ YÜRÜYÜŞ - TAKSİM ŞUBE BAŞKANI : 26 OCAK 2010 : TEKEL İŞÇİLERİNE DESTEK YÜRÜYÜŞÜ HSGGP - TAKSİM ŞUBE BAŞKANI : 26 OCAK 2010 : TEKEL İŞÇİLERİ İLE DAYANIŞMA İÇİN OTURMA EYLEMİ - TAKSİM GÜMÜŞSUYU ŞUBE BAŞKANI : 23 OCAK 2010 : OKUMA KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU - KADIKÖY ŞUBE BAŞKANI : 21 OCAK 2010 : 8 NOLU ŞUBENİN EĞİTİM SEN'İN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ YEMEĞİNE KATILIM 179

20 ŞUBE BAŞKANI : 19 OCAK 2010 : HRANT DİNK'İ ANMA - ŞİŞLİ ŞUBE BAŞKANI : 19 OCAK 2010 : HRANT İÇİN ADALET İÇİN MEŞALELİ YÜRÜYÜŞ - TAKSİM ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 15 OCAK 2010 : K.ÇEKMECE ÜYELERLE TİYATRO İZLEME ETKİNLİĞİ HUKUK SEKRETERİ : 15 OCAK 2010 : BEYLİKDÜZÜ YAŞAR ACAR FEN LİSESİ - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 15 OCAK 2010 : BEYLİKDÜZÜ İHLAS İLKÖĞRETİM OKULU - ŞUBE BAŞKANI : 08 OCAK 2010 : TEKEL VE İTFAİYE İŞÇİLERİNE DESTEK AKP BİNASINA YÜRÜYÜŞ - MECİDİYEKÖY ŞUBE SEKRETERİ : 23 ARALIK 2009 : ŞUBE TEMSİLCİLER VE GENEL ÜYE TOPLANTISI - AVCI- LAR ŞUBE BAŞKANI : 19 ARALIK 2009 : KESK, DİSK, TMMOB VE TTB'NİN MİLLİYETÇİ VE ŞOVENİST POLİTİKALARA KARŞI YÜRÜYÜŞÜ TAKSİM ŞUBE BAŞKANI : 12 ARALIK 2009 : DTP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET - KAPATILMA SONRASI ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 10 ARALIK 2009 : AVCILAR MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İ.Ö.O. - İŞYERİ TOPLANTISI ŞUBE BAŞKANI : 08 ARALIK 2009 : KESK İSTANBUL ŞUBELER PLATFORMU TOPLANTISI - TAKSİM ŞUBE BAŞKANI : 07 ARALIK 2009 : 25 KASIM DEĞERLENDİRME TEMSİLCİ VE GENEL ÜYE TOPLANTISI ŞUBE BAŞKANI : 25 KASIM 2009 : 25 KASIM GREVİ ALAN ÇALIŞMASI ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 18 KASIM 2009 : BÜYÜKÇEKMECE ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 18 KASIM 2009 : BÜYÜKÇEKMECE 19 MAYIS İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 18 KASIM 2009 : BÜYÜKÇEKMECE MİMAR SİNAN İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 18 KASIM 2009 : BÜYÜKÇEKMECE DÇ. DR. BURHAN BAHRİYELİ TEKNİK VE END. MESLEK LİSESİ - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 17 KASIM 2009 : AVCILAR MEHMETÇİK İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 17 KASIM 2009 : AVCILAR MUSTAFA KEMALPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 17 KASIM 2009 : AVCILAR HAYDAR AKIN ANADOLU MESLEK LİSESİ - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 16 KASIM 2009 : ESENYURT RIFAT ILGAZ İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 16 KASIM 2009 : AVCILAR ALSANCAK İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 16 KASIM 2009 : ESENYURT ERDOĞANLAR İLKÖĞRETİM OKULU - ŞUBE BAŞKANI : 14 KASIM 2009 : KESK'Lİ TUTUKLULAR SERBEST BIRAKILSIN- BASIN AÇIKLAMASI -OTURMA EYLEMİ - TAKSİM ŞUBE BAŞKANI : 14 KASIM 2009 : ESENKENT YAPI KOOPERATİFİ VELİ, EĞİTİM EMEKÇİLERİ TOPLANTISI - SAMİ EVREN 180

21 ŞUBE SEKRETERİ : 12 KASIM 2009 : TEMSİLCİLER VE GENEL ÜYE TOPLANTISI - BEYLİKDÜZÜ BÜYÜKŞEHİR İ.Ö.O. ŞUBE SEKRETERİ : 11 KASIM 2009 : TEMSİLCİLER VE GENEL ÜYE TOPLANTISI - BÜYÜKÇEK- MECE ÖĞRETMENEVİ ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 10 KASIM 2009 : ESENYURT KIRAÇ LİMAK TÜRKER İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 10 KASIM 2009 : ESENYURT SONNUR YALNIZOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU - ŞUBE SEKRETERİ : 09 KASIM 2009 : TEMSİLCİLER VE GENEL ÜYE BÖLGE TOPLANTISI - BAŞAKŞEHİR AHMET KABAKLI İ.Ö.O. ŞUBE BAŞKANI : 30 MAYIS 2009 : KESK'E YÖNELİK BASKILARI PROTESTO ŞUBELERİ TER- KETMEME - AVCILAR ŞUBE BAŞKANI : 29 MAYIS 2009 : KESK E YÖNELİK BASKILARI PROTESTO BASIN AÇIKLAMA- SI - TAKSİM GEZİ PARKI ŞUBE BAŞKANI : 23 MAYIS 2009 : EĞİTİM SEN BÖLGE TOPLANTISI - GMY SAYIM GÜLTEKİN ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 15 MAYIS 2009 : ESENYURT İLÇESİ YETKİLİ SENDİKA BELİRLEME MUTABAKAT GÖRÜŞMESİ ŞUBE SEKRETERİ : 13 NİSAN 2009 : ŞUBE TEMSİLCİLER VE GENEL ÜYETOPLANTISI ŞUBE SEKRETERİ : 13 NİSAN 2009 : ŞUBE TEMSİLCİLER VE GENEL ÜYE TOPLANTISI ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 02 NİSAN 2009 : İHLAS İLKÖĞRETİM OKULU - HUKUK SEKRETERİ : 02 NİSAN 2009 : ÖZLÜK SORUNLARIMIZ, SİCİL NOTLARI VE HUKUK YARDIMI - SEMİNER ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 28 MART 2009 : 75.YIL SEFAKÖY İLKÖĞRETİM OKULU - İŞYERİ GEZİSİ ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 26 MART 2009 : Ç.Y.PROFESÖR AHMET MERDİVENCİ - İŞYERİ GEZİSİ ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 20 MART 2009 : ESENYURT ŞEHİTLER İLKÖĞRETİM OKULU - ŞUBE BAŞKANI : 14 MART 2009 : DEMOKRATİK EĞİTİM YÜRÜYÜŞÜ - EĞİTİM SEN - HARBİYE- GALATASARAY ŞUBE SEKRETERİ : 10 MART 2009 : ŞUBE TEMSİLCİLER VE GENEL ÜYE TOPLANTISI - GMY SAYIM GÜLTEKİN KADIN SEKRETERİ : 04 MART 2009 : ŞİİR DİNLETİSİ - ERKEKLER KADINLAR İÇİN ŞİİR OKUYOR - ŞUBE SALONU KADIN SEKRETERİ : 21 ŞUBAT 2009 : KADINLAR 8 MART'I ÖRGÜTLÜYOR - TOPLANTI ŞUBE BAŞKANI : 17 ŞUBAT 2009 : K.ÇEKMECE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BASIN AÇIKLAMASI MAAŞ-EKDERS ŞUBE BAŞKANI : 15 ŞUBAT 2009 : 15 ŞUBAT İSTANBUL EMEK VE DEMOKRASİ MİTİNGİ - KESK-DİSK TÜRK-İŞ - KADIKÖY ŞUBE SEKRETERİ : 10 ŞUBAT 2009 : ŞUBE TEMSİLCİLER TOPLANTISI ŞUBE BAŞKANI : 08 ŞUBAT 2009 : AVCILAR 15 ŞUBAT MİTİNGİNE ÇAĞRI YÜRÜYÜŞÜ VE BASIN AÇIKLAMASI ŞUBE BAŞKANI : 31 OCAK 2009 : DAVUTPAŞA PATLAMASININ YILDÖNÜMÜ ANMA BASIN AÇIKLAMASI ŞUBE SEKRETERİ : 24 OCAK 2009 : EĞİTİM SEN KURULUŞ KOKTEYLİ 181

22 ŞUBE BAŞKANI : 19 OCAK 2009 : HRANT DİNK'İN ÖLDÜRÜLMESİNİN YILDÖNÜMÜ - AGOS ÖNÜ - ŞİŞLİ ŞUBE SEKRETERİ : 10 OCAK 2009 : ŞUBE TEMSİLCİLER TOPLANTISI ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 25 ARALIK 2008 : ESENYURT 80. YIL İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 23 ARALIK 2008 : BEYLİKDÜZÜ HALDUN TANER İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 23 ARALIK 2008 : B.GESOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU - İŞYERİ GEZİSİ ŞUBE SEKRETERİ : 20 ARALIK 2008 : ŞUBE TEMSİLCİLER VE GENEL ÜYETOPLANTISI ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 18 ARALIK 2008 : ESENYURT MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 18 ARALIK 2008 : NİHAT DELİBALTA İLKÖĞRETİM OKULU - ŞUBE BAŞKANI : 29 KASIM 2008 : 29 KASIM MİTİNGİ KESK DİSK - ANKARA ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 17 KASIM 2008 : YENİKENT İLKÖĞRETİM OKULU - ŞUBE BAŞKANI : 08 KASIM 2008 : KRİZ VE DOĞALGAZ ZAMMINI PROTESTO - MECİDYEKÖY METRO ÇIKIŞI ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 25 EKİM 2008 : TARTIŞMA - ÖRGÜTLENME MODELİ VE ARAYIŞLAR HUKUK SEKRETERİ : 11 EKİM 2008 : EĞİTİM EMEKÇİLERİNİN HUKUK SORUNU - AVUKAT METİN İRİZ HUKUK SEKRETERİ : 11 EKİM 2008 : HUKUK EĞİTİMİ - İŞYERİ TEMSİLCİLERİNE - AVUKAT METİN İRİZ ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 26 EYLÜL 2008 : SEYİT ONBAŞI İLKÖĞRETİM OKULU - İŞYERİ GEZİSİ ŞUBE SEKRETERİ : 21 EYLÜL 2008 : ŞUBE TEMSİLCİLER VE GENEL ÜYETOPLANTISI ŞUBE SEKRETERİ : 20 EYLÜL 2008 : TEMSİLCİLER VE GENEL ÜYE TOPLANTISI ŞUBE BAŞKANI : 14 EYLÜL 2008 : DARBECİLER YARGILANSIN MİTİNGİ - KADIKÖY ŞUBE BAŞKANI : 29 AĞUSTOS 2008 : KESK OTURMA EYLEMİ TİS VE GREV HAKKI İÇİN - TAKSİM TRAMVAY DURAĞI ŞUBE BAŞKANI : 01 HAZİRAN 2008 : KÜRT SORUNUNA DEMOKRATİK ÇÖZÜM MİTİNGİ - KA- DIKÖY ŞUBE SEKRETERİ : 29 MAYIS 2008 : ŞUBE TEMSİLCİLER TOPLANTISI ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 09 KASIM 2009 : ESENYURT KIRAÇ KÖYÜ İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 06 KASIM 2009 : BÜYÜKÇEKMECE ANADOLU LİSESİ - İŞYERİ GEZİSİ ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 06 KASIM 2009 : BÜYÜKÇEKMECE LİSESİ - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 06 KASIM 2009 : BÜYÜKÇEKMECE İLKÖĞRETİM OKULU - İŞYERİ GEZİSİ ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 06 KASIM 2009 : BÜYÜKÇEKMECE ÖMER GÜLTEKİN YAVUZ SUL- TAN SELİM İLKÖĞRETİM OKULU - 182

23 ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 06 KASIM 2009 : BÜYÜKÇEKMECE AKÇANSA FATİH SULTAN MEHMET İLKÖĞRETİM OKULU - ŞUBE SEKRETERİ : 05 KASIM 2009 : ŞUBE TEMSİLCİLER VE GENEL ÜYETOPLANTISI 25 KA- SIM GÜNDEMLİ ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 02 KASIM 2009 : ESENYURT İLKÖĞRETİM OKULU - İŞYERİ GEZİSİ ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 02 KASIM 2009 : ESENYURT YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 27 EKİM 2009 : YEŞİLKENT İLKÖĞRETİM OKULU - ŞUBE BAŞKANI : 24 EKİM 2009 : KESK'Lİ TUTUKLULAR SERBEST BIRAKILSIN- BASIN AÇIKLAMASI -OTURMA EYLEMİ - BAKIRKÖY ŞUBE BAŞKANI : 23 EKİM 2009 : KESK AVRUPA YAKASI BÖLGE TOPLANTISI - TAKSİM TMMOB ŞUBE BAŞKANI : 21 EKİM 2009 : KESK - EĞİTİM SEN MYK İŞYERLERİ TOPLANTISI - AVCILAR MEHMET BAYDAR LİSESİ ŞUBE BAŞKANI : 21 EKİM 2009 : AVCILAR'DA POLİS ŞİDETİNE UĞRAYAN GÜNEY TUNA'NIN AİLESİNİ ZİYARET ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 20 EKİM 2009 : ESENYURT YENİKENT İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 20 EKİM 2009 : ESENYURT ÖRNEK İLKÖĞRETİM OKULU - İŞYERİ GEZİSİ ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 19 EKİM 2009 : ESENYURT FATİH SULTAN MEHMET LİSESİ - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 19 EKİM 2009 : ESENYURT NİHAT DELİBALTA İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 19 EKİM 2009 : ÜCRETLİ ÇALIŞAN İŞSİZ ÖĞRETMENLER TO- PLANTISI - AVCILAR ŞUBE BAŞKANI : 18 EKİM 2009 : SAĞLIK MİTİNGİ - KADIKÖY ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 16 EKİM 2009 : BEYLİKDÜZÜ NEŞE SEVER İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 14 EKİM 2009 : ESENYURT TEVFİKBEY İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 14 EKİM 2009 : ESENYURT OSMANGAZİ İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 12 EKİM 2009 : ESENKENT YUSUF AKTAŞ İLKÖĞRETİM OKULU - KADIN SEKRETERİ : 08 EKİM 2009 : KADIN SEKRETERLİĞİ KOMİSYON TOPLANTISI ŞUBE BAŞKANI : 06 EKİM 2009 : İMF - DB PROTESTO BASIN AÇIKLAMASI -TAKSİM ŞUBE SEKRETERİ : 05 EKİM 2009 : 5 EKİM DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ KOKTEYL - AVCI- LAR ŞUBE ŞUBE BAŞKANI : 03 EKİM 2009 : ÜCRETSİZ ULAŞIM HAKKI YÜRÜYÜŞÜ - TAKSİM ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 02 EKİM 2009 : ÖRGÜTLENME KOMİSYONU TOPLANTISI ŞUBE BAŞKANI : 27 EYLÜL 2009 : KESK BÖLGE TOPLANTISI - PETROL - İŞ SALONU İSTANBUL ŞUBE BAŞKANI : 16 EYLÜL 2009 : EK DERS BASIN AÇIKLAMASI - SULTANAHMET HUKUK SEKRETERİ : 16 EYLÜL 2009 : NORM KADRO - HUKUK EĞİTİMİ - MECİDİYEKÖY ŞUBE SEKRETERİ : 14 EYLÜL 2009 : TEMSİLCİLER VE GENEL ÜYE TOPLANTISI ŞUBE BAŞKANI : 12 EYLÜL 2009 : 12 EYLÜL 2009 MİTİNGİ KADIKÖY ŞUBE BAŞKANI : 12 EYLÜL 2009 : CUMARTESİ ANNELERİ OTURMA EYLEMİ - GALATASARAY LİSESİ ÖNÜ 183

24 ŞUBE BAŞKANI : 01 EYLÜL 2009 : 1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ MİTİNGİ - KADIKÖY ŞUBE BAŞKANI : 24 AĞUSTOS 2009 : BASIN AÇIKLAMASI ATAMASI YAPILMAYAN ÖĞRETMENLER ŞUBE BAŞKANI : 06 TEMMUZ 2009 : HRANT DİNK'İN MAHKEMESİNİ İZLEME ŞUBE BAŞKANI : 04 TEMMUZ 2009 : HRANT DİNK İÇİN VİCDAN ZİNCİRİ - GALATASARAY - TÜNEL - GALATASARAY ŞUBE BAŞKANI : 02 TEMMUZ 2009 : SİVAS KATLİAMINI ANMA MİTİNGİ - KADIKÖY ŞUBE BAŞKANI : 20 HAZİRAN 2009 : KESK'İN TİS ÇAĞRILI BAŞBAKANLIK YÜRÜYÜŞÜ - AN- KARA ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 19 HAZİRAN 2009 : KONSER - EZGİNİN GÜNLÜĞÜ VE GRUP GÜNDOĞARKEN ŞUBE BAŞKANI : 17 HAZİRAN 2009 : BASIN AÇIKLAMASI - TİS VE KESK E SALDIRI KONULU - TAKSİM ŞUBE BAŞKANI : 03 HAZİRAN 2009 : EĞİTİM SEN'İN TİS TALEPLİ ANKARA YÜRÜYÜŞÜ ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 28 MAYIS 2008 : ESENYURT LİSESİ - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 28 MAYIS 2008 : ÖRNEK İLKÖĞRETİM OKULU - ŞUBE BAŞKANI : 01 MAYIS 2008 : 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI ŞİŞLİ - TAKSİM ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 25 NİSAN 2008 : KAVAKLI İLKÖĞRETİM OKULU- ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 22 NİSAN 2008 : ESENYURT NAKİPOĞLU CUMHURİYET ANADO- LU LİSESİ - ŞUBE BAŞKANI : 22 NİSAN 2008 : ESENYURT CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU- İŞYERİ GEZİSİ ŞUBE SEKRETERİ : 22 NİSAN 2008 : ŞUBE TEMSİLCİLER TOPLANTISI ŞUBE SEKRETERİ : 22 NİSAN 2008 : ŞUBE TEMSİLCİLER VE GENEL ÜYETOPLANTISI ŞUBE BAŞKANI : 19 NİSAN 2008 : EĞİTİM SEN ANKARA MİTİNGİ ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 15 NİSAN 2008 : ESENYURT CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 15 NİSAN 2008 : KIRAÇ KÖYÜ İLKÖĞRETİM OKULU - İŞYERİ GEZİSİ ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 14 NİSAN 2008 : ADEM CELİK İLKÖĞRETİM OKULU - İŞYERİ GEZİSİ ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 09 NİSAN 2008 : ESENYURT ZÜBEYDE HANIM İLKÖĞRETİM OKULU - ŞUBE SEKRETERİ : 09 NİSAN 2008 : ZEKAİ İNCİ İLE DAYANIŞMA GECESİ ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 04 NİSAN 2008 : ESENYURT NAKİPOĞLU CUMHURİYET ANADO- LU LİSESİ - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 04 NİSAN 2008 : ESENYURT İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 03 NİSAN 2008 : HOŞDERE KÖYÜ İLKÖĞRETİM OKULU - İŞYERİ GEZİSİ ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 03 NİSAN 2008 : SÜLEYMAN DEMİREL İLKÖĞRETİM OKULU - ŞUBE BAŞKANI : 30 MART 2008 : SSGSS ESENYURT BASIN AÇIKLAMASI ŞUBE SEKRETERİ : 30 MART 2008 : ŞUBE TEMSİLCİLER TOPLANTISI ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 28 MART 2008 : BÜYÜKŞEHİR İLKÖĞRETİM OKULU - İŞYERİ GEZİSİ 184

25 ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 27 MART 2008 : ESENYURT ALPARSLAN İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 27 MART 2008 : İBRAHİM ÖZAYDIN İLKÖĞRETİM OKULU - ŞUBE SEKRETERİ : 26 MART 2008 : KÜÇÜKÇEKMECE BÖLGE TEMSİLCİLER TOPLANTISI ŞUBE SEKRETERİ : 25 MART 2008 : BÜYÜKÇEKMECE BÖLGE TEMSİLCİLER TOPLANTISI ŞUBE SEKRETERİ : 20 MART 2008 : ŞUBE TEMSİLCİLER TOPLANTISI ŞUBE BAŞKANI : 17 MART 2008 : IRAK'IN İŞGALİNİ PROTESTO MİTİNGİ KADIKÖY ŞUBE BAŞKANI : 14 MART 2008 : SSGSS YASASINA KARŞI 2 SAATLİK İŞ BIRAKMA 185

26 186

Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart 2008 - Mart 2011 Şube Çalışma Raporu İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE KURUMSAL ÇALIŞMALARIMIZ ŞUBE SEKRETERLİĞİ

Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart 2008 - Mart 2011 Şube Çalışma Raporu İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE KURUMSAL ÇALIŞMALARIMIZ ŞUBE SEKRETERLİĞİ EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE KURUMSAL ÇALIŞMALARIMIZ ŞUBE SEKRETERLİĞİ 73 YÖNETİM KURULU NUN OLUŞUMU VE GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ 1 Mart 2008 tarihinde yapılan Eğitim Sen İstanbul 7 No lu Şube Olağan Genel

Detaylı

EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE MALİ ÇALIŞMALARIMIZ. Mali Sekreterlik. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart 2008 - Mart 2011 Şube Çalışma Raporu

EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE MALİ ÇALIŞMALARIMIZ. Mali Sekreterlik. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart 2008 - Mart 2011 Şube Çalışma Raporu EĞİTİM SEN MALİ ÇALIŞMALARIMIZ 91 MALİ SEKRETERLİK RAPORU VE BİLANÇOLAR çalışmalarımız Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikasının genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, 4688 sayılı yasaya, tüzük hükümleri

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146 TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI EMO Kocaeli Şubesi 146 İKK Sekreterliği Makina Mühendisleri Odası tarafından yürütülmektedir. Şubemiz, üniversite, resmi kurum, sendika, oda ve derneklerle sürdürülebilir

Detaylı

Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart 2008 - Mart 2011 Şube Çalışma Raporu İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE KADIN SEKRETERLİĞİ ÇALIŞMALARIMIZ

Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart 2008 - Mart 2011 Şube Çalışma Raporu İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE KADIN SEKRETERLİĞİ ÇALIŞMALARIMIZ EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE KADIN SEKRETERLİĞİ ÇALIŞMALARIMIZ 217 KADIN SEKRETERLİĞİ ÇALIŞMA RAPORU Uygarlık tarihinde insanın insan üzerindeki bilinen ilk sömürü ve tahakküm biçimi olan, ta sınıflı

Detaylı

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ 20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ ADANA ŞUBE 10. GENEL KURULUMUZ Şubemiz 10. Olağan Genel Kurulu Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Toplantı Salonu nda 08-09 Şubat2014 tarihlerinde yapıldı. 13.02.2014

Detaylı

16. bölüm. demokrasi mücadelesinde şubemiz

16. bölüm. demokrasi mücadelesinde şubemiz 16. bölüm demokrasi mücadelesinde şubemiz BÖLÜM 16: DEMOKRASİ MÜCADELESİNDE ŞUBEMİZ 16.1. TMMOB Mitingi 15 MAYIS 2011 Ankara TMMOB Mitingi hazırlık çalışmaları kapsamında; TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı

Detaylı

4 NİSAN 2011BAŞAKŞEHİR CAHİT ZARİFOĞLU İ.O. İŞYERİ GEZİSİ- BAŞAKŞEHİR 3 NİSAN 2011 ÇATALCA BÖLGE TOPLANTSI 5 NİSAN 2011 KÜÇÜKÇEKMECE BÖLGE

4 NİSAN 2011BAŞAKŞEHİR CAHİT ZARİFOĞLU İ.O. İŞYERİ GEZİSİ- BAŞAKŞEHİR 3 NİSAN 2011 ÇATALCA BÖLGE TOPLANTSI 5 NİSAN 2011 KÜÇÜKÇEKMECE BÖLGE 4 NİSAN 2011BAŞAKŞEHİR CAHİT ZARİFOĞLU İ.O. İŞYERİ - BAŞAKŞEHİR 3 NİSAN 2011 ÇATALCA BÖLGE TOPLANTSI 5 NİSAN 2011 BÖLGE TOPLANTISI-M.KEMALPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU 7 NİSAN 2011-FSM İŞYERİ 7 NİSAN 2011-NİHAT

Detaylı

22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi Ocak - Şubat 2013 22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi Açılış konuşmasının devamında Şube Yönetim Kurulu Sekreterimiz Alişan Çalcalı tarafından Şube etkinlikleri ve çalışmalarına

Detaylı

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ!

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs; tüm yurtta olduğu gibi İstanbul da da coşkuyla kutlandı.1978 1 Mayıs ın ardından ilk kez izin verilen

Detaylı

SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER EYLEM VE ETKİNLİKLER

SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER EYLEM VE ETKİNLİKLER SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER EYLEM VE ETKİNLİKLER Yaşanası güzel bir dünya için, emeğe, eşitliğe, özgürlüğe, barışa kardeşliğe, paylaşmaya ve dayanışmaya önem veren bir Oda

Detaylı

2.9. TMMOB,İKK,ÖKP,AEMÖP VE NKP İLİŞKİLER

2.9. TMMOB,İKK,ÖKP,AEMÖP VE NKP İLİŞKİLER 20. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2.9. TMMOB,İKK,ÖKP,AEMÖP VE NKP İLİŞKİLER 267 ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ TMMOB, TMMOB ANKARA İL KOORDİNASYON KURULU ETKİNLİKLERİ 07 Ocak 2010 Tekel İşçileri ziyaret

Detaylı

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI SIRA NO YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR TARİH 1 Açık Öğretim Kurumları İş Takvimi * Bakanlıkça belirlenecektir. 2 Yönetici

Detaylı

ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ANKARA İKK ÇALIŞMALARI

ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ANKARA İKK ÇALIŞMALARI 24. 20. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ANKARA İKK ÇALIŞMALARI 20.Çalışma Dönemi içinde merkezi düzeyde olduğu kadar yerel düzeyde de TMMOB ye bağlı Odalarla ortak çalışmalar yürütülmesine özel bir önem verilmiştir.

Detaylı

DENİZLİ ŞUBE. 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği

DENİZLİ ŞUBE. 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği DENİZLİ ŞUBE 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği Bölümü ve şubemizce üniversitede Mermer Sektöründe Jeoloji Mühendisinin

Detaylı

2.5.ÖRGÜTLENME FAALİYETLERİ

2.5.ÖRGÜTLENME FAALİYETLERİ 2.5.ÖRGÜTLENME FAALİYETLERİ 27 Şubat 2008 Üyemiz H. Mehmet Mısırlı ya Meslekte 50. Yıl Plaketi verildi. 04 Mart 2008 Bilgisayar Mühendisi üyelerimizle toplantı 13 Mart 2008 Şereflikoçhisar İlçe Temsilciliği

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN 2013 ÖNSÖZ 2013 2014 Eğitim - Öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm

Detaylı

EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. MAÇKA KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Sıra Numarası YILLIK ÇALIŞMA PLANI YAPILACAK İŞLER GERÇEKLEŞME ARALIĞI AĞUSTOS-2015 1

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO ÇALIŞMA KONULARI TARİHİ 1. a) Mesleki Eğitim Çalışmaları (Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları) b) İlçe Zümre Başkanları

Detaylı

TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR

TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR 4.19.4 TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR 1) Dosya No : 2013/551 E. : Ankara 17. Asliye Ceza si : 1- TMMOB YK Başkanı Mehmet Soğancı 2- TMMOB Genel Sekreteri N. Hakan Genç :2911 sayılı Toplantı ve Gösteri

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 09 10 Şubat 2008 tarihlerinde yapılan EMO D.Bakır Şubesi 15. Olağan Genel Kurulu toplantı ve seçimlerine BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ 11 Ocak 2009 tarihinde, İl

Detaylı

EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI

EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI 123 11 Nisan 2008 - Yıldız Teknik Üniversitesi Tiyatro Kulübü nün Kızılötesi Aydınlık isimli oyununa gidildi. 12 Nisan 2008-15 EMO-Genç üyesinin katılımıyla AutoCad semineri gerçekleştirildi.

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ TEMMUZ 2014 T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Örgün ve Yaygın

Detaylı

SAMSUN ŞUBE GENEL MERKEZ BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI MERKEZ GENEL KURUL VE SEÇİMLERİ SİNOP MİTİNGİ ÜST KURUL DELEGELERİ İLE TOPLANTI 1MASYIS MİTİNGİ

SAMSUN ŞUBE GENEL MERKEZ BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI MERKEZ GENEL KURUL VE SEÇİMLERİ SİNOP MİTİNGİ ÜST KURUL DELEGELERİ İLE TOPLANTI 1MASYIS MİTİNGİ SAMSUN ŞUBE GENEL MERKEZ BAŞKANLAR KURULU 05 Nisan 2014tarihindeGenel Merkezde düzenlenen, Başkanlar kurulu toplantısına Şube Başkanımız Gül Yüzüncü Yılmaz katıldı. ÜST KURUL DELEGELERİ İLE TOPLANTI 17

Detaylı

Mesleğe ve Odanıza Hoşgeldiniz Etkinliği. LPG Sorumlu Müdürlük Eğitimi Gerçekleştirdik. Üyelerimizle Kahvaltıda Buluştuk!

Mesleğe ve Odanıza Hoşgeldiniz Etkinliği. LPG Sorumlu Müdürlük Eğitimi Gerçekleştirdik. Üyelerimizle Kahvaltıda Buluştuk! ÇMO İSTANBUL BASIN YAYIN BİRİMİ ÇMO İSTANBUL EKİM-KASIM E-BÜLTENİ Değerli Üyemiz, Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Ekim - Kasım ayı e-bültenimiz bilgilerinize sunulmuştur. ÇMO İstanbul Şubesi Yönetim

Detaylı

T.C TUNCELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C TUNCELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C TUNCELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 0-06 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ EYLÜL AYI ÇALIŞMANIN ADI/TÜRÜ TARİHİ-SAATİ Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları 0 06 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı;.Öğretmenler

Detaylı

EDİRNE TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU

EDİRNE TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU EDİRNE TABİP ODASI 2013 2014 ÇALIŞMA RAPORU Edirne Tabip Odası Yönetim Kurulu görev dağılımı ve diğer organlarda görev alan meslektaşlarımızın isimleri aşağıda ki gibi sıralanmıştır. BAŞKAN GENEL SEKRETER

Detaylı

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN Ö N S Ö Z 2012 2013 eğitim öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm eğitim

Detaylı

Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart 2008 - Mart 2011 Şube Çalışma Raporu İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE. ÖZLÜK ve HUKUK ÇALIŞMALARIMIZ

Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart 2008 - Mart 2011 Şube Çalışma Raporu İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE. ÖZLÜK ve HUKUK ÇALIŞMALARIMIZ EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE ÖZLÜK ve HUKUK ÇALIŞMALARIMIZ 187 HUKUK SEKRETERLİĞİ ÇALIŞMA RAPORU Eğitim-Sen, kurulduğu günden beri mücadele tarihinden devralmış olduğu geleneği sürdürmüş ve bu tarihe

Detaylı

AMASYA ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

AMASYA ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ AMASYA ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 Özel Okulların Yıllık Çalışma Takvimlerini Onaylamak Üzere Bağlı Bulundukları İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine Göndermeleri 01 Ağustos 2017-31

Detaylı

ÖZEL GÜZELBAHÇE SEÇKİN OKULLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ AĞUSTOS-2016 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR

ÖZEL GÜZELBAHÇE SEÇKİN OKULLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ AĞUSTOS-2016 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR AĞUSTOS-2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 28 29 30 31 3O AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI EYLÜL-2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.SINIF ORYANTASYON 1.SINIF ORYANTASYON 1.SINIF ORYANTASYON

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2015 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO 1. 2. 3. ÇALIŞMA KONULARI Mesleki Eğitim Çalışmaları ve Sene Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı(Örgün ve Yaygın Eğitim

Detaylı

KARABÜK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI MAHALLİ HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI

KARABÜK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI MAHALLİ HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI LERİ 1 Ocak Hazırlayıcı Eğitim Kursu Aday Memurlar Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi 03.01.2014 28.03.2014 20 120 10.30-16.15 66 2 Ocak Stratejik Planlama Kursu ZORUNLU Yenice İlçesindeki tüm kurumlardaki

Detaylı

TOPLUMSAL ETKİNLİKLER MESLEKTE BİRLİK GRUBUNUN ODAMIZI ZİYARETİ

TOPLUMSAL ETKİNLİKLER MESLEKTE BİRLİK GRUBUNUN ODAMIZI ZİYARETİ MESLEKTE BİRLİK GRUBUNUN ODAMIZI ZİYARETİ 05.01.2016 ODA YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZİN TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARETİ 22.02.2016 TOPLUMSAL ETKİNLİKLER VERGİ HAFTASI NEDENİYLE VERGİ DAİRESİ BAŞKANI HALİL

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 7. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 02 Temmuz 2011 tarihinde, Van da düzenlenen Van, Hakkâri, Muş, Ağrı, Bitlis İlleri Enerji Forumu na Temsilcilik heyeti ve üyelerce

Detaylı

T.C. ESKİPAZAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. ESKİPAZAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. ESKİPAZAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 Ramazan Bayramı 27 Temmuz 2014 Pazar saat 13:00 de başlar, 30 Temmuz 2014 Çarşamba akşamı sona erer.

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 7 TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 99 7. Temsilciliklerimizden Batman İl Temsilciliği 27 Ocak 2012 tarihinde Batman Telekom İl Müdürlüğünde SMM li üyelerin katılımıyla projelerde Cat-6 Kablo kullanımına ilişkin yapılan

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ AÇIKLAMALAR : -Çalışma takviminde yapılacak olan değişiklikler, www.trabzon.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. -Bu çalışma

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TRABZON VALİLİĞİ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TRABZON VALİLİĞİ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 0 07 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ AÇIKLAMALAR : -Çalışma takviminde yapılacak olan değişiklikler, www.trabzon.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ AÇIKLAMALAR : -Çalışma takviminde yapılacak olan değişiklikler, www.trabzon.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. -Bu çalışma

Detaylı

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz Karaduvar Mahallesinde muhtarları

Detaylı

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık CHP İlçe Yönetim Kurulu ve Belediye

Detaylı

Bölüm 18. Demokrasi Mücadelesinde Odamız

Bölüm 18. Demokrasi Mücadelesinde Odamız Bölüm 18 Demokrasi Mücadelesinde Odamız 268 M M O 40. Dönem Çalışma Raporu M M O 40. Dönem Çalışma Raporu 269 TMMOB Makina Mühendisleri Odası bugüne dek olduğu gibi bu dönemde de kendi meslek alanları

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2015-2016 EĞITIM ÖĞRETIM YILI ÖĞRETMENLERIN GÖREVE BAŞLAMASI 01 Eylül 2015 Salı 2 Örgün Eğitim Kurumlarındaki

Detaylı

01-31 Ağustos Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Sene başı Mesleki Çalışmalar Eylül 2014

01-31 Ağustos Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Sene başı Mesleki Çalışmalar Eylül 2014 1 T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 27 Temmuz 2014 Pazar saat13:00 de başlar, 30 Ramazan Bayramı Temmuz 2014 Çarşamba akşamı sona erer. Mesleki

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI SOSYAL FAALİYET VE ÇALIŞMA TAKVİMİ

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI SOSYAL FAALİYET VE ÇALIŞMA TAKVİMİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI LİSE TANITIM VE BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI SOSYAL FAALİYET VE ÇALIŞMA TAKVİMİ EYLÜL 2013 Sene Başı Öğrenci Bilgilendirme Programı YGS - LYS

Detaylı

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi SOSYAL ETKİNLİKLER 134 Geneksel Bahar Pikniği 27 Mayıs 2012 Şubemizin Geleneksel Pikniği 27 Mayıs Pazar Günü Sapanca`da gerçekleştirildi. Beraber yapılan kahvaltı ile başlayan pikniğe üyelerimiz aileleriyle

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ AÇIKLAMALAR : -Çalışma takviminde yapılacak olan değişiklikler, www.trabzon.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. -Bu çalışma

Detaylı

TED İSTANBUL KOLEJİ VAKFI ÖZEL ANAOKULU Ağustos 2014

TED İSTANBUL KOLEJİ VAKFI ÖZEL ANAOKULU Ağustos 2014 Ağustos 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 YÖNETİCİ VE BÖLÜM BAŞKANLARININ OKULA GELİŞİ 18 19 20 21 22 23 24 TÜM ÖĞRETMENLERİN OKULA GELİŞİ 25 26 27 28 29 30 31 ZAFER BAYRAMI Eylül 2014 1 2

Detaylı

EYLÜL 2016 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR AREFE GÜNÜ 1/2 GÜN RESMİ TATİL TANIŞMA TOPLANTISI

EYLÜL 2016 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR AREFE GÜNÜ 1/2 GÜN RESMİ TATİL TANIŞMA TOPLANTISI EYLÜL 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TANIŞMA TOPLANTISI AREFE GÜNÜ 1/2 GÜN RESMİ TATİL 12 13 14 15 16 17 18 Kurban Bayramı (1.Gün) Kurban Bayramı (1.Gün) Kurban Bayramı (1.Gün) Kurban Bayramı (1.Gün) 19

Detaylı

2012 2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2012 2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2012 2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO ÇALIŞMA KONULARI TARİHİ 1. Okul Öncesi Ve İlköğretim Okulları 1. Sınıf Öğrencilerinin Eğitim- Öğretime Hazırlanmaları

Detaylı

T.C. EDİRNE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. EDİRNE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SIRA 1 Mesleki Eğitim Merkezi çırak sözleşmelerinin imzalanması 01 Temmuz 2015-30 Eylül 2015 2 Bursluluk müracaatlarının yapılması 14 Ağustos 2015 Cuma - 30 Eylül 2015 3 Öğretmenlerin Göreve Başlaması

Detaylı

21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 225 ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 13 Ocak 2012 KESK Genel Merkezi başta olmak üzere bir çok ilde KESK e bağlı sendikalar, demokratik kurumlar, belediyeler ve siyasi

Detaylı

9. DÖNEM BOLU İL TEMSİLCİLİĞİ SUNUŞU

9. DÖNEM BOLU İL TEMSİLCİLİĞİ SUNUŞU 9. DÖNEM BOLU İL TEMSİLCİLİĞİ SUNUŞU BOLU İL TEMSİLCİLİĞİ YÜRÜTME KURULU 1- O. MURAT ATAMAN 2- TÜLAY ERTOZAN 3- İLHAN İNCELER 4- İBRAHİM KAYGUSUZ 5- HASAN BEKİS 6- BURHANETTİN SİNAN 7- SERKAN ATALAY 8-

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTANBUL OKULSPORLARI BASKETBOL GENÇ (ERKEK A) 3.BÖLGE 1.GRUP SALON A BAKIRKÖY AHMET CÖMERT SPOR SALONU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTANBUL OKULSPORLARI BASKETBOL GENÇ (ERKEK A) 3.BÖLGE 1.GRUP SALON A BAKIRKÖY AHMET CÖMERT SPOR SALONU 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTANBUL OKULSPORLARI BASKETBOL GENÇ (ERKEK A) 3.BÖLGE 1.GRUP SALON A BAKIRKÖY AHMET CÖMERT SPOR SALONU BAKIRKÖY 1 ÖZEL FLORYA FİNAL ANADOLU LİSESİ BAKIRKÖY 2 ÖZEL UĞUR HAZIRLIK

Detaylı

18. bölüm. basında bursa il koordinasyon kurulu

18. bölüm. basında bursa il koordinasyon kurulu 18. bölüm basında bursa il koordinasyon kurulu BÖLÜM 18: BASINDA TMMOB BURSA İL KOORDİNASYON KURULU Şubemizin sekreteryalığında yazılı basında toplam olarak 120 kez yer almıştır. Bunun dışında görsel

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 5 PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 79 5. PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRELER 5.1 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu İle Yapılan Ortak Etkinlikler

Detaylı

ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİM

ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİM ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİM Ekim 16 3 4 5 6 7 8 9 3. DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ *Hayvanları Koruma günü *Dünya Mimarlık Günü PDR çalışması İstanbul'un

Detaylı

2014 2015 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi AĞUSTOS

2014 2015 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi AĞUSTOS 04 0 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi AĞUSTOS 3 4 7 0 3 4 7 *Akademik kadronun göreve başlaması *Açılış Kahvaltısı 0 4 30 ZAFER BAYRAMI 3 04 0 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi EYLÜL 3 4 7 Eve Dönüş.30

Detaylı

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ 19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI 19.09.2014 Bugün 19 Eylül. Bugün bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütü TMMOB nin mücadele dolu tarihi açısından

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ YAPILDI ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI

ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ YAPILDI ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ 3 Nisan 2014 tarihinde TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu yeni dönem Sekretarya seçimi için yapılan toplantıya Başkan Ömer Pınar Afşar katıldı.

Detaylı

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ 2012-2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SNO YAPILACAK FAALİYETLER TARİHİ Ramazan Bayramı 18 Ağustos 2012 Cumartesi

Detaylı

6. ULUSLARARASI ARAPÇA YARIŞMALARI İSTANBUL İL İÇİ VE BÖLGE YARIŞMALARI PLANLAMASI

6. ULUSLARARASI ARAPÇA YARIŞMALARI İSTANBUL İL İÇİ VE BÖLGE YARIŞMALARI PLANLAMASI Ok Adı -1 974697 PENDİK Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi Evet Evet Evet Evet -1 752603 ADALAR Adalar Anadolu İmam Hatip Lisesi Evet Evet -1 974776 ÇEKMEKÖY Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Evet Evet

Detaylı

SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı. SPoD Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu nun Basın Açıklamasındaydı

SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı. SPoD Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu nun Basın Açıklamasındaydı SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Af Örgütü ve Hakikat Adalet Hafıza Derneği'nin her ay düzenledikleri

Detaylı

HAZIRLAYANLAR : M. NURETTİN ARAS (ŞUBE MÜDÜRÜ) ENGİN ŞİMŞEK (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) İLHAN KAKIRMAN (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI)

HAZIRLAYANLAR : M. NURETTİN ARAS (ŞUBE MÜDÜRÜ) ENGİN ŞİMŞEK (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) İLHAN KAKIRMAN (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) HAZIRLAYANLAR : M. NURETTİN ARAS (ŞUBE MÜDÜRÜ) ENGİN ŞİMŞEK (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) İLHAN KAKIRMAN (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) Okul Türü İSTANBUL ÖRGÜN EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Derslik Sayısı Şube Sayısı

Detaylı

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül T.C. SAKARYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL 2013 1 Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları

Detaylı

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI Türkiye İstatistik Kurumu ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına göre, ülkemizde yaklaşık 8,4 milyon

Detaylı

SÜRMENE HALİS ÇEBİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

SÜRMENE HALİS ÇEBİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SÜRMENE HALİS ÇEBİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ NOT: MESLEKİ EĞİTİM(ÇIRAKLIK) İLE İLGİLİ KISIMLAR BORDO RENK İLE GÖSTERİLMİŞTİR.

Detaylı

ÇANKIRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ YAPILACAK İŞLER VE FAALİYETİN KONUSU

ÇANKIRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ YAPILACAK İŞLER VE FAALİYETİN KONUSU SIRA NO ÇANKIRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ YAPILACAK İŞLER VE FAALİYETİN KONUSU 1 KURBAN BAYRAMI 2 3 4 2017-2018 eğitim öğretim yılı öğretmenlerin göreve başlaması

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ETKİNLİK TAKVİMİ

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ETKİNLİK TAKVİMİ SIRATARİH KONU SAAT-SÜRE YER UYGULAYICI KİME UYGULANACAĞI 1 17 Eylül 2013 Salı Okulun Açılış Günü İzlencesi 09:30-10:30 Okul Bahçesi Türkçe Bölümü Tüm Sınıflar 2 17 Eylül 2012 Pazartesi 'İlköğretim Haftası'

Detaylı

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin / Mezitli Belediye Başkanı nı ziyaret ederek

Detaylı

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mezitli Belediye Başkanı nı makamında ziyaret ederek

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

T.C. OSMANGAZİ KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL SIR. YAPILACAK FAALİYETLER

T.C. OSMANGAZİ KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL SIR. YAPILACAK FAALİYETLER T.C. OSMANGAZİ KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL SIR. YAPILACAK FAALİYETLER NEREDE GÖREVLİLER FAALİYETİN YAPILACAĞI TARİH NO YAPILACAĞI EYLÜL

Detaylı

Gezi Parkı Araştırması. GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar?

Gezi Parkı Araştırması. GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar? GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar? ARAŞTIRMA Araştırmayı nasıl yaptık? 6 7 Haziran Perşembe ve Cuma günleri Her 2 saatlik zaman diliminde 400 kişiyle görüşerek Gezi Parkı alanına

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI ENEL ELEKTRONİK İŞ YERİNDE ÜYE TOPLANTISI YAPILDI ENEL Elektronik iş yerinde meslektaşlarımızla 7 Temmuz 2010 tarihinde oda çalışmalarını değerlendirmek ve İşyeri temsilcisini

Detaylı

ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2013-2014 ÖĞRETİM YILI İLKOKULLARDA ÖĞRENCİ KAYITLARI UYGULAMALI ANAOKULU VE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA ÖĞRENCİ KAYITLARI Bakanlıkça belirlenen süre içinde ve e-kayıt ortamında yapılacaktır. 2 a)

Detaylı

EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe örgütünün düzenlediği Yenimahalle

Detaylı

T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2013 KARABÜK

T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2013 KARABÜK T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013- EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2013 KARABÜK T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013- EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ S.NO FAALİYETİN

Detaylı

Gezimiz, meslekler ve bölümler ile ilgili olarak birçok

Gezimiz, meslekler ve bölümler ile ilgili olarak birçok Ankara Üniversite Oryantasyon Gezisi Mesleki rehberlik çalışmaları çerçevesinde 9. sınıf öğrencilerimize Ankara gezisi düzenlendi. Öğrencilerimizin, birçok üniversite ve bölüm hakkında bilgi sahibi olmalarını

Detaylı

23 Mart Mart 2015

23 Mart Mart 2015 23 Mart - 29 Mart Mart 9 1 10 2 3 4 5 6 7 8 11 9101113 12 13 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Nisan 13 23 Mart Pazartesi 24 Mart Salı 25 Mart Çarşamba 26 Mart Perşembe 27 Mart Cuma Dünya Tiyatrolar Günü 13:00

Detaylı

KİLİS İLİ ÖRGÜN VE YAYGIN ÖĞRETİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

KİLİS İLİ ÖRGÜN VE YAYGIN ÖĞRETİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ KİLİS İLİ ÖRGÜN VE YAYGIN ÖĞRETİM KURUMLARI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ S.NO KONU TARİH 1. 2. 3. 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU, AÇIK LİSE VE MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2016-2017 EĞITIM ÖĞRETIM YILI ÖĞRETMENLERIN GÖREVE BAŞLAMASI 2 Halk Eğitim Merkezlerinde Görevli Öğretmenlerin

Detaylı

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ANAOKULU LKOKUL ORTAOKUL ANADOLU L SES FEN L SES CEM L ALEVL KOLEJ GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : Eylül 2013 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 2 Eylül 2013 Pazartesi

Detaylı

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI EYLÜL / 2014 ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : 1 EYLÜL / 2014 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 1 EYLÜL 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Öğretmen Seminerlerinin Başlaması

Detaylı

İZMİR ŞUBE SOMA FACİASI KONULU SÖYLEŞİ DÜZENLENDİ ÇALDAĞ NİKEL MADENİ KONFERANSI DÜZENLENDİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PANELİNE KATILIM SAĞLANDI

İZMİR ŞUBE SOMA FACİASI KONULU SÖYLEŞİ DÜZENLENDİ ÇALDAĞ NİKEL MADENİ KONFERANSI DÜZENLENDİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PANELİNE KATILIM SAĞLANDI İZMİR ŞUBE SOMA FACİASI KONULU SÖYLEŞİ Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği nde 27 Mayıs 2014 tarihinde Kömür Madenlerinde Jeoloji Mühendisinin Yeri ve Soma Faciası konulu

Detaylı

ÖZEL TANI ANADOLU LİSESİ ÇALIŞMA TAKVİMİ AĞUSTOS 2016

ÖZEL TANI ANADOLU LİSESİ ÇALIŞMA TAKVİMİ AĞUSTOS 2016 ÖZEL TANI ANADOLU LİSESİ 2016-2017 ÇALIŞMA TAKVİMİ AĞUSTOS 2016 1 AĞUSTOS 2 AĞUSTOS 3 AĞUSTOS 4 AĞUSTOS 5 AĞUSTOS 6 AĞUSTOS 7 AĞUSTOS 8 AĞUSTOS 9 AĞUSTOS 10 AĞUSTOS 11 AĞUSTOS 12 AĞUSTOS 13 AĞUSTOS 14

Detaylı

SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT ANASINIFI FAALİYET TAKVİMİ

SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT ANASINIFI FAALİYET TAKVİMİ ANASINIFI SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT ANASINIFI FAALİYET TAKVİMİ 21 Eylül Veli Toplantısı Anasınıfı Zümresi Okul İçi 10 Ekim Malatya Park AVM Anasınıfı Zümresi Okul Dışı 26 Ekim Aileler

Detaylı

OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU

OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU APHB AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ SOMADA PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ PROJESİ OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ SOMADA projesi

Detaylı

T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ EYLÜL 0 Halk Eğitim Merkezlerinde 0 0 Eğitim-Öğretim Yılı Kursiyer Kayıtlarının başlaması 0 Eylül 0 Perşembe Mesleki Eğitim

Detaylı

T.C İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ S. NO FAALİYETİN ADI TARİHİ a) Ortaöğretim Kurumları 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Sorumluluk Sınavı Öncesi Öğretmenler Kurulu,Zümre Başkanları 05 Eylül 2011 Pazartesi Seçimi ve Zümre Başkanları 1 b)ortaöğretim

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çağdaşkent Anadolu Lisesi EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çağdaşkent Anadolu Lisesi EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çağdaşkent Anadolu Lisesi 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ÇAĞDAŞKENT ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

Detaylı

ÖZEL TANI ORTAOKULU ÇALIŞMA TAKVİMİ AĞUSTOS 2017

ÖZEL TANI ORTAOKULU ÇALIŞMA TAKVİMİ AĞUSTOS 2017 ÖZEL TANI ORTAOKULU 2017-2018 ÇALIŞMA TAKVİMİ AĞUSTOS 2017 31TEMMUZ 1 AĞUSTOS 2 AĞUSTOS 3 AĞUSTOS 4 AĞUSTOS 5 AĞUSTOS 6 AĞUSTOS 18 AĞUSTOS 2017 SAAT 18.00 DE VELİ-ÖĞRENCİ- ÖĞRETMEN 7 AĞUSTOS 8 AĞUSTOS

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 ZAFER BAYRAMI 30 Ağustos 2014 2 OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ ÖN KAYITLARI 18 Ağustos - 12 Eylül 2014 3 BAĞIMSIZ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU, İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİN 2014-2015

Detaylı

EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI RAPORLARI. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart Mart 2011 Şube Çalışma Raporu

EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI RAPORLARI. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart Mart 2011 Şube Çalışma Raporu EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI RAPORLARI 235 EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NO LU ŞUBE DENETLEME KURULU RAPORU MART 2008 MART 2011 ARASI 2 Mart 2008 ile 16 ġubat 2011 tarihleri

Detaylı

BALKANLAR KOLEJİ ANADOLU LİSESİ & PENDİK ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

BALKANLAR KOLEJİ ANADOLU LİSESİ & PENDİK ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ BALKANLAR KOLEJİ ANADOLU LİSESİ & PENDİK ORTAOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ Eylül 16 5 6 7 8 9 10 11 Zümre Toplantıları-Yıllık Müfredat Plan Hazırlıkları Müfredatın İncelenmesi Okul

Detaylı

Doç. Dr. Selçuk ÖZDAĞ

Doç. Dr. Selçuk ÖZDAĞ AK PARTİ TBMM GRUP BAŞKANLIĞI MİLLETVEK EYLÜL 2016 FAALİYET RAPORLARI Doç. Dr. Selçuk ÖZDAĞ TBMM 24. 25. ve 26. Dönem Manisa Milletvekili AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi 15 Temmuz Darbe Girişimi

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

2013-2014 ÖĞRETİM YILI ETKİNLİK TAKVİMİ

2013-2014 ÖĞRETİM YILI ETKİNLİK TAKVİMİ K A S I M 01 Kasım 2013 Cuma Öğrenci- 12.30-14.30 A/B/C Şube Velileri 3.SINIFLAR VELİ TOPLANTISI 02 Kasım 2013 Cumartesi 15.30-18.30 Katlar/Sınıflar D/E Şube Velileri 09.30-11.30 4.SINIFLAR VELİ TOPLANTISI

Detaylı