EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE EĞİTİM ÇALIŞMALARIMIZ. Eğitim Sekreterliği. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart Mart 2011 Şube Çalışma Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE EĞİTİM ÇALIŞMALARIMIZ. Eğitim Sekreterliği. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart 2008 - Mart 2011 Şube Çalışma Raporu"

Transkript

1 EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE EĞİTİM ÇALIŞMALARIMIZ 161

2 EĞİTİM SEKRETERLİĞİ ÇALIŞMA RAPORU Eğitim sisteminin gittikçe çığırından çıkması, ticarileşmesi, paralı hale gelmesi, milliyetçi, gerici ve şoven unsurlarla içinin doldurulması, eğitim emekçilerinin ağır müfredat yükü altında ezilmesi, öğrencilerimizin sınavlara birer yarış atı gibi hazırlanması; demokratik, laik, bilimsel, anadilde, parasız, nitelikli bir sistem dahilinde yapılacak eğitim faaliyetleri ile aşılabilecektir. Bu nedenlerle eğitim faaliyetini yürüten eğitim emekçilerinin eğitimi ön plana çıkmaktadır. Eğitim emekçileri toplumu değiştirme ve dönüştürme süreçlerinde diğer emekçilerden daha fazla etkili olduklarından örgütlü mücadele içindeki sendikal eğitimleri daha da önemlidir. Sendikalar, bir yandan alanlarda sınıf mücadelesini büyütürken, diğer yandan gerek bilimsel eğitimin gerekleri, gerekse hak arama mücadelesinin gerekleri ile ilgili teorik katkı sunma görevlerini de yerine getirirler. Bu özellikleri ile sendikalar sınıfın okulu olma gibi bir sorumluluğu da taşımak durumundadırlar. Bu gerekçelerle Eğitim-Sen 7 Nolu şube bünyesinde eğitim sekreterliği, tüzüğümüzde de yer aldığı gibi eğitim, kültür, sanat faaliyetleri üzerine çalışmalar yapmıştır. Bu faaliyetleri eğitim emekçileri ile birlikte eğitim emekçilerinin etkileşim içinde olduğu ailelerine, öğrencilerine ve toplumun diğer kesimlerine yönelik yapma çabasında olmuştur. Sendikamızın üyeleri ile arasındaki bağları güçlendirmek, sınıfın ve sendikalı olma bilincinin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak zorunluluğundan hareket ederek faaliyetlerini sürdürmüştür. Eğitim sekreterliği, sendikal eğitimin karmaşık bir süreç olmasından dolayı, verilecek eğitimleri kategorilere ayırarak, karmaşık süreçleri basitten karmaşığa doğru sınıflandırmıştır. Amaca hizmet eden, üyelerine derinlik sağlayan ve onları değişim süreçlerine katarak hak almada sendikaların elini güçlendirecek çerçevede eğitim çalışmalarının örgütlenmesine özen göstermiştir. Hak arama mücadelesindeki kararlılık, üyelerin kararlı duruşlarından geçtiğinden sendikal eğitim perspektifimizin birinci ayağı işçi sınıfının mücadele tarihi ve siyasal alana yönelik çalışmalardan oluşmuştur. Toplumları değiştirme ve dönüştürme süreçlerinde toplum hayatında sendikaların yer leri önemli bir gerçektir. Bu eksende bu beklentilerin gerçekleşmesine yönelik paneller ve sunumlara yer verilmiştir. 162 Sendikal eğitimin ikinci ayağını ise üyelerimizin mesleki alana yönelik gelişimini hedefleyen çalışmalar oluşturmaktadır. Eğitim-Sen li eğitim emekçisi olarak iş yerlerimizden başlayarak farkındalık yaratabilmemizin yollarından birinin nitelikli bir eğitimci olmaktan geçtiği bilgisinden hareketle bu alana yönelik sunumlar, drama çalışmalarına yer verilmiştir.

3 Sendikal eğitimin üçüncü ayağında üyelerimizin kültürel gelişimlerini hızlandırmaya ve birbirleriyle etkileşimlerini artırmaya dönük çalışmalara yer verilmiştir. Bu amaçla tiyatro, film gösterimleri, yönetmenlerle söyleşiler, halk oyunları ve tiyatro kurslarına yer verilmiştir. Ekim 2010 dan itibaren şubemizde pazartesi akşamları, film günleri haline dönüştürüldü. Film günleri, özellikle genç üyelerimizin sendika ile bağlarını pekiştirmek, birliktelik ve paylaşım duygularını güçlendirmek amacıyla düzenli hale getirilmiştir. Bu çalışmanın en önemli sonuçlarından biri dayanışma ruhunun artması olarak ortaya çıkmaktadır. Eğitim sekreterliği ve örgütlenme sekreterliği işbirliği ile 2010 Nisan ayında işyeri temsilcileri eğitimini gerçekleştirildi. Sendikaları kadın öznelinde incelediğimizde çalışma kolumuzda ve sendikamızda kadın eğitim emekçilerinin sayıca fazlalığına rağmen çalışma yaşamında erkek egemen anlayışın baskısı altında olduğu görülmektedir. Bu nedenle eğitim çalışmaları tasarlanırken bu hassasiyet göz önünde bulunduruldu. Son yıllarda çalışma biçimlerinin değişmesi sonucu iş kolumuzda çok sayıda meslektaşımız ücretli ve sözleşmeli biçimde istihdam edilmektedir. Bu istihdam biçimleri giderek yaygınlaşmakla birlikte güvencesizlik temel istihdam biçimi haline gelmektedir. Ücretli ve sözleşmeli çalıştırma biçimleri ilk elden gençleri etkilemektedir. Yaşanılan çalışma koşullarının zorlukları, baskılar ve genç öğretmenlerin Gençlik mücadelesi ile tanışmamalarından dolayı hak alma bilincinden yoksunlukları derin bir yalnızlaşma kültürünü de doğurmaktadır. Şubemizde üç yıllık dönemde eğitim sekreterliğine bağlı yürütülen güvencesiz öğretmenler komisyonu çalışması ile bölgemizdeki yüzlerce genç ve güvencesiz eğitim emekçisine ulaşılmış Eğitim-Sen ile tanışmaları sağlanmıştır. Esnek istihdam ve güvencesizlik konulu sendikal eğitim çalışmaları ile güvencesiz eğitim emekçileri ile bir araya gelinmiştir. Sorunun bireysel olmadığı ifade edilerek yakıcılığı her çalışmada vurgulanmış, mücadele edilecek çatının Eğitim-Sen olduğu ısrarla belirtilmiştir. Esnek çalışma koşullarının her yıl birlikteliği yarattığımız kitlenin sirkülasyonuna sebep olmasına rağmen komisyonun omurgasını oluşturan üyelerimizin inançları ve emekleri ile her yıl yeniden toparlanmıştır. Bütün bu değerlendirmeler sonrasında Mart 2008-Mart 2011 e kadar yapılmış olan faaliyetler aşağıda paylaşılmıştır. Çalışmalarımızın kolektif bir çalışmanın ürünü olduğu unutulmaması gereken bir gerçektir. Bütün çalışmalarda üyelerimizin ve güvencesiz öğretmenler komisyonunda üç yıl boyunca (her yıl yeni baştan) çalışan üyelerimizin emeği vardır. Herkesin emeğine sağlık. 163

4 İLKOKUL 1. SINIF ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK EĞİTİM YAPILDI. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE EMEK MÜCADELESİ ANLATILDI. 27 NİSAN 2008 Eğitim Sen Genel Merkez Uzmanlarından Erkan Aydoğdu tarafından şube toplantı salonunda yaklaşık 45 kişiye sunumlarla Dünyada ve Türkiye de Emek Mücadelesi anlatıldı. Şubemiz eğitim salonunda 21 Eylül 2008 Pazar günü Eğitimci Gökhan Atik tarafından Ses temelli cümle Yöntemi - Okuma Yazma Öğretiminde Yeni Yaklaşım konulu eğitim çalışması yapıldı. 1 MAYIS 77 BELGESELİNİ İZLEDİK. 29 NİSAN 2008 Yaklaşan 1 Mayıs öncesi 1 Mayıs 1977 yılında Taksim Meydanı nda yaşanan katliamın belgeselini izledik. YÜZLEŞME FİLMİNİ İZLEDİK. YÖNETMENİ İLE SÖYLEŞTİK. 12 EKİM 2008 Avrupa da sanat filmi şeklinde kategorize edilen film, 12 Eylül lü günlere ve işkence ortamına farklı bir noktadan yaklaşmakta ve özellikle biri İngiliz diğeri Brezilyalı iki kameramanın yakaladığı görüntülerle, konusu dışında, görselliğiyle de dikkati çekmektedir. 164

5 EĞİTİMDE PİYASALAŞMA KONULU PANEL YAPILDI. PANELİST: YARD. DOÇ. DR. ÖZGÜR MÜFTÜOĞLU 26 EKİM 2008 KADINA YÖNELİK ŞİDDET KONU- LU EĞİTİM ÇALIŞMASI YAPILDI. EĞİTİMCİ: PROF. DR. ŞEBNEM KORUR FİNCANCI 22 KASIM 2008 tarafından düzenlenen Kadına Yönelik Şiddet Paneline kadın üyelerin yanısıra erkek üyelerimizin de ilgisi yoğundu. İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı şiddetin kadınların yaşamındaki etkilerini çarpıcı örneklerle anlattı. Panel soru ve yanıtlarla sona erdi. HRANT DİNK KARDEŞİMİZİ ANDIK. 19 Ocak 2009 Pazartesi günü saat da VURULDUĞU YERde (Agos un önünde) binlerce insandık. Akşam saat 19.da şubede Hrant Dink Belgeselini 30 kişi ile izledik. 165

6 BİZE BİŞEY LAZIM. ADLI OYUNU İZLEDİK. 20 Ocak2009 B i takım Oyuncular Tiyatro Topluluğu nun oynadığı Aziz Nesin in Bize Bişey Lazım. adlı oyununu 20 Ocak 2009 Salı günü saat de Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi nde 400 kişiyle izledik. ORTADOĞU-FİLİSTİN-TÜRKİYE KONULU SÖYLEŞİ YAPILDI. KONUŞMACI FAİK BULUT 28 ŞUBAT 2009 Söyleşiye 30 a yakın izleyici katıldı. Faik Bulut söyleşisinde İsrail devletinin kuruluş sürecini, Filistinli örgütlerin amaçlarını, Ortadoğu daki Emperyalist planları ve İsrail in uyguladığı politikalara karşı çıkan İsrailli barışçıları anlattı. Bugüne kadar bilmediğimiz ya da yanlış bildiğimiz konularda Faik Bulut un söyleşisiyle aydınlandık. 166

7 8 MARTTA KADINLARA YÖNELİK EĞİTİM ÇALIŞMASI İÇİN YEŞİLKENT TEYDİK. 8 MART 2009 Şubemiz nin Kadınlara yönelik eğitim programı çerçevesinde mahalle çalışması Yeşilkent te idi. Etkinlikte Uluslararası Af Örgütü nün hazırlamış olduğu Kadına yönelik şiddet içerikli belgesel gösterildi. Foto muhabiri Bikem EKBERZADE ile Kadın üzerine söyleşi yapıldı. Mahallede yaşayan kadınlar soruları ve düşünceleri ile etkinliği sahiplendiler. ERDOĞAN AYDIN İLE ÖTEKİ TARİH SÖYLEŞİSİ YAPILDI. 27 MART Kasım Grevi öncesi grevin kamu emekçilerinin hakkı olup olmadığı ve toplu sözleşme konularının ele alındığı söyleşi üyelerin yoğun katılımı ile gerçekleşti. Araştırmacı - Yazar Erdoğan Aydın bizlere tarihin bilinmeyen yönlerini anlattı. Bildiğimizi zannettiğimiz şeylerin aslında yanlışlarla dolu olduğunu görme fırsatı tanıdı. Söyleşi soru ve yanıtlarla sona erdi. 167

8 68 KUŞAĞI VE İŞÇİ SINIFI MÜCADELESİ KONULU PANEL GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 3 NİSAN Nisan 2010 Cumartesi günü saat de Şube Başkanı Azim ŞAMİLOĞLU nun 3 açılış konuşmasını yaptığı panelde 68 kuşağının önemli temsilcileri Ertuğrul KÜRKÇÜ, Mustafa YALÇINER ve Hikmet ŞENSES konuşmacı oldular. Mahir ÇAYAN, Deniz GEZMİŞ ve İbrahim KAYPAKKAYA nın arkadaşları Ertuğrul KÜRKÇÜ, Mustafa YALÇINER ve Hikmet ŞENSES o dönemi ve işçi sınıfı mücadelesi ile ilişkisini anlattılar. 80 kişinin izlediği panel soru ve yanıtlarla sona erdi. DEMOKRATİK ANAYASA PANELİ YAPILDI. DEMOKRATİK ANAYASA konulu panel, 08 Nisan 2010 tarihinde saat 19:30 da gerçekleştirildi. Yaklaşık 2:30 saat süren panelin konukları KESK Genel Başkanı SAMİ EVREN ve Avukat ENGİN CİNMENdi. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Başkanı Azim ŞAMİLOĞLU nun sunumunu yaptığı panele katılım yoğundu.

9 EĞİTİM SEN ÜYESİ KURUM MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIM- CILARI İLE TANIŞMA VE GÖRME BİÇİMLERİ EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRDİK. 21 NİSAN 2010 E ğitim Sen üyesi kurum müdür ve müdür yardımcıları ile tanışma ve Dr. Bülent Akdağ tarafından Görme Biçimleri başlıklı eğitim çalışması gerçekleştirildi. Eğitim Senli öğretmen ve idareci kimliği üzerine söyleşilerin gerçekleştiği toplantı tekrarının talebi ile sona erdi. FAİK BULUT İLE DERSİM SÖYLEŞİSİ YAPILDI. 24 NİSAN 2010 Şube salonunda yaklaşık 40 kişinin katılımıyla söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide Araştırmacı Yazar Faik BULUT, Dersim de 1937 ve 1938 yıllarında yaşananları bütün ayrıntıları ve belgeleriyle anlattı. Osmanlı Devletinin mezhep farklılığını, Cumhuriyet in ise etnik farklılığını temel alarak Dersim e yönelik imha politikalarını yaşama geçirdiğini söyledi. 169

10 İŞYERİ TEMSİLCİLER EĞİTİMİ YAPILDI. 25 NİSAN Eğitim Sen Genel Merkezi tarafından düzenlenen İşyeri Temsilcileri Eğitimi şubemiz toplantı salonunda yapıldı. Merkez eğitimcileri Erhan TURGUT ile Dengiz SÖNMEZ in sunumlarının yapıldığı eğitime şubemizden 42 üyemiz katıldı. Eğitim çalışması Eğitim Sen MYK Üyesi Mustafa ECEVİT in planlaması ile gerçekleştirildi. Merkez eğitimcilerinden Erhan TURGUT un Kamunun Dönüşümü ve Yeni Personel Sistemi, Dengiz SÖNMEZ in ise İşyeri Örgütlenmesinde Strateji ve Yöntem başlığı ile verdiği eğitim sonunda Eğitim Sen MYK Üyesi Mustafa ECEVİT in değerlendirme konuşması ve soru - yanıt bölümü ile çalışma tamamlandı. ERDOĞAN AYDIN İLE ZORUNLU DİN DERSLERİ, LÂİKLİK VE ÖZGÜRLÜK KONULU SÖYLEŞİ YAPILDI. 10 KASIM 2010 E ğitim Sen İstanbul 7 No lu Şube nin Erdoğan AYDIN ile Zorunlu Din Dersleri, Lâiklik ve Özgürlük konulu söyleşisi şube toplantı salonunda yapıldı. Etkinliğe yaklaşık 50 kişi katıldı.

11 ETKİNLİK VE ÇALIŞMALARA İLİŞKİN AFİŞ ÖRNEKLERİ 171

12 EĞİTİM SEKRETERLİĞİ ÇALIŞMALARI 22 KASIM 2010 FİLM GÖSTERİMİ - AYRILIK - AVCILAR SÖYLEŞİ: ERDOĞAN AYDIN 'ZORUNLU 10 KASIM 2010 DİN DERSLERİ,LAİKLİK,ÖZGÜRLÜK' - AVCILAR 08 KASIM 2010 FİLM GÖSTERİMİ - OSAMA - AVCILAR 01 KASIM 2010 FİLM GÖSTERİMİ - SORAYA'YI TAŞLAMAK - AVCILAR 25 EKİM 2010 FİLM GÖSTERİMİ - ELVEDA LENİN - AVCILAR İ.Ü. EDEBİYAT FAKÜLTESİ - PANEL - 21 EKİM 2010 ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ- BAYAZIT 18 EKİM 2010 FİLM GÖSTERİMİ - FİDEL'İN YÜZÜNDEN - AVCILAR 11 EKİM 2010 FİLM GÖSTERİMİ - YEPYENİ BİR HAYAT - AVCILAR 04 EKİM 2010 BLACK ADLI FİLM GÖSTERİMİ - AVCI- LAR 31 AĞUSTOS 2010 MEB ATAMALAR VE KPSS İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI EYLEMİ - ANKARA 04 TEMMUZ 2010 AVRUPA SOSYAL FORMU SONUÇ MECLİSİ - İTÜ MAÇKA 03 TEMMUZ 2010 AVRUPA SOSYAL FORMU TEMATİK MECLİSLER - İTÜ MAÇKA - GÜMÜŞSUYU 01 TEMMUZ 2010 AVRUPA SOSYAL FORMU SEMİNERLER - İTÜ MAÇKA - GÜMÜŞSUYU 30 HAZİRAN 2010 AVRUPA FEMİNİST BULUŞMASI ATELYE ÇALIŞMALARI EĞİTİM - MAÇKA KANARYA İLKÖĞRETİM OKULU KAMU 25 HAZİRAN 2010 PERSONEL REJİMİ YASASI EĞİTİMİ - K.ÇEKMECE ERDOĞANLAR İ.Ö.OKULU EĞİTİM 25 HAZİRAN 2010 ÇALIŞMASI - KAMU PERSONEL REJİMİ - ESENYURT 172

13 25 HAZİRAN HAZİRAN HAZİRAN MAYIS MAYIS NİSAN NİSAN NİSAN NİSAN NİSAN NİSAN MART MART KASIM EKİM EKİM 2009 RIFAT ILGAZ İ.Ö.OKULU EĞİTİM ÇALIŞMASI - KAMU PERSONEL REJİMİ - ESENYURT KÜÇÜKÇEKMECE EĞİTİM ÇALIŞMASI - MESLEKİ ETİK - KAMU PERSONEL REJİMİ - KÜÇÜKÇEKMECE BEYLİKDÜZÜ EĞİTİM ÇALIŞMASI - RESİM OKUMA- KAMU PERSONEL REJİMİ - BEYLİKDÜZÜ GİRESUN BULANCAK TEMSİLCİLİĞİ OYUNUNU İZLEME - BEŞİKTAŞ K.M. 'ŞAHLARI DA VURURLAR' OYUNU - AVCILAR GENEL MERKEZ İŞYERİ TEMSİLCİLERİ EĞİTİMİ - AVCILAR SÖYLEŞİ 'DERSİM 37-38' - FAİK BULUT - AVCILAR EĞİTİM SEN ÜYESİ İŞYERİ YÖNETİCİLERİ TANIŞMA VE EĞİTİM ÇALIŞMASI - DR. BÜLENT AKDAĞ - AVCI- LAR PANEL - ESNEK İSTİHDAM VE TAŞERONLAŞMA DEMOKRATİK ANAYASA - PANEL - AVCI- LAR 68 KUŞAĞI GENÇLİK HAREKETLERİ VE İŞÇİ SINIFI MÜCADELESİ - PANEL - AVCI- LAR İKİ DİL BİR BAVUL FİLM İZLEME ETKİNLİĞİ - ŞUBE SALONU SÖYLEŞİ - ÖTEKİ TARİH - ERDOĞAN AYDIN - AVCILAR PANEL - AZİZ ÇELİK - TOPLU SÖZLEŞME VE GREV HAKKI İKİ DİL BİR BAVUL FİLM İZLEME ETKİNLİĞİ - BAKIRKÖY ŞUBE YÖNETİCİ SINAVINA HAZIRLIK KURSU 173

14 13 EYLÜL 2009 OKUMA KÜLTÜRÜ SEMPOZYUM ÇALIŞMASI - KADIKÖY 04 EYLÜL 2009 ÇOCUK EDEBİYATI ÇALIŞMASI TO- PLANTISI - KADIKÖY 07 MART 2009 KADINA YÖNELİK EĞİTİM MAHALLE ÇALIŞMASI 28 ŞUBAT 2009 PANEL - ORTADOĞU, FİLİSTİN, TÜRKİYE - FAİK BULUT 02 OCAK 2009 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİYLE ÇALIŞMA TOPLANTISI 27 ARALIK 2008 FİLM GÖSTERİMİ VE SÖYLEŞİ - 3 SAAT EĞİTİM - SINIF YÖNETİMİNDE ÇÖZÜM 27 EKİM 2008 ODAKLI YAKLAŞIMLAR - BRANŞ ÖĞRETMENLERİNE 26 EKİM 2008 EĞİTİM - SINIFTA PSİKOLOJİK OYUN- LAR VE OYUNLARLA BAŞ ETME 26 EKİM 2008 PANEL - EĞİTİMDE PİYASALAŞMA - YARD. DOÇ. DR. ÖZGÜR MÜFTÜOĞLU EĞİTİM - SINIFTA DİNAMİK ÖĞRENME 24 EKİM 2008 ORTAMI YARATMA 2,3,4 VE 5. SINIF ÖĞRETMENLERİNE 23 EKİM 2008 EĞİTİM -TRANSAKSİYONEL ANALİZ 21 EKİM 2008 EĞİTİM - SINIF YÖNETİMİNDE ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIMLAR 20 EKİM 2008 EĞİTİM - SINIFTA DİNAMİK ÖĞRENME ORTAMI YARATMA 12 EKİM 2008 FİLM GÖSTERİMİ - SÖYLEŞİ - YÜZLEŞME 25 EYLÜL 2008 FİLM GÖSTERİMİ - MOTORSİKLET GÜNLÜĞÜ EĞİTİM - SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ- 20 EYLÜL 2008 OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR 17 EYLÜL 2008 FİLM GÖSTERİMİ - İLKBAHAR, KIŞ, YAZ, SONBAHAR VE YENİDEN İLKBAHAR 174

15 03 HAZİRAN 2008 NAZIM HİKMET'İ ANMA - BELGESEL İZLEME 29 NİSAN MAYIS 1977 BELGESELİ İZLEME 28 NİSAN 2008 FİLM GÖSTERİMİ - GÜNEŞLİ PAZARTESİLER 27 NİSAN 2008 SUNUM - DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE EMEK MÜCADELESİ KATILDIĞI ŞUBE ÇALIŞMALARI ŞUBE BAŞKANI : 03 ŞUBAT 2011 : TORBA YASASINA KARŞI KESK'İN ANKARA EYLEMİ - AN- KARA ŞUBE BAŞKANI : 01 ŞUBAT 2011 : TORBA YASASINA KARŞI KESK'İN ANKARA YÜRÜYÜŞ KOL- UNU UĞURLAMA - YÜRÜYÜŞ BASIN AÇIKLAMASI - KADIKÖY ŞUBE BAŞKANI : 29 OCAK 2011 : TORBA YASASINA KARŞI YÜRÜYÜŞ BASIN AÇIKLAMASI - AVCILAR ŞUBE BAŞKANI : 19 OCAK 2011 : HRANT DİNK'İN 4. YIL ANMASINA KATILIM ŞUBE SEKRETERİ : 17 OCAK 2011 : TORBA YASASINA KARŞI KURUMLARLA TOPLANTI - AVCI- LAR ŞUBE BAŞKANI : 16 OCAK 2011 : İŞYERİ TEMSİLCİLER TOP- LANTISI - SEÇİM GÜNDEMLİ ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 15 ARALIK 2010 : ESENYURT İBRAHİM ÖZAYDIN İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 15 ARALIK 2010 : ESENYURT ÖRNEK İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 15 ARALIK 2010 : ESENYURT YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU - ŞUBE SEKRETERİ : 14 ARALIK 2010 : TORBA YASASINA KARŞI AKP'YE YÜRÜYÜŞ BASIN AÇIKLAMASI - BAKIRKÖY ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 08 ARALIK 2010 : ESENYURT YENİKENT İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 08 ARALIK 2010 : ESENYURT İBRAHİM ÖZAYDIN İLKÖĞRETİM OKULU - ŞUBE BAŞKANI : 03 ARALIK 2010 : TALEPLERİMİZE YANIT VERİLMESİ İÇİN ANKARA'DA EĞİTİM SEN BASIN AÇIKLAMASI - ANKARA KADIN SEKRETERİ : 25 KASIM 2010 : 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETTE KARŞI MÜC- ADELE VE ULUSLARARASI DAYANIŞMA GÜNÜ YÜRÜYÜŞ BASIN AÇIKLAMASI - TAKSİM ŞUBE BAŞKANI : 24 KASIM 2010 : EĞİTİM SEN İSTANBUL ŞUBELERİ 'MESLEĞİMİZE, GELECEĞİMİZE, ONURUMUZA SAHİP ÇIKIYORUZ' BASIN AÇIKLAMASI, YÜRÜYÜŞ - SULTA- NAHMET ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 05 KASIM 2010 : ŞUBE DAYANIŞMA YEMEĞİ - HARAMİDERE ŞUBE BAŞKANI : 31 EKİM 2010 : 'KPSS KALKSIN, ÖĞRETMENLER KADROLU ATANSIN' BASIN AÇIKLAMASI - BAYAZIT ŞUBE BAŞKANI : 30 EKİM 2010 : TÜYAP KİTAP FUARI EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 ŞUBE STAN- DININ AÇILIŞI - BEYLİKDÜZÜ 175

16 ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 25 EKİM 2010 : TEPECİK ULUS İLKÖĞRETİM OKULU - İŞYERİ GEZİSİ - ÇATALCA ŞUBE SEKRETERİ : 21 EKİM 2010 : ŞUBE TEMSİLCİ VE GENEL ÜYE TOPLANTISI - AVCILAR ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 20 EKİM 2010 : ESENYURT MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU - - ESENYURT ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 20 EKİM 2010 : ESENYURT CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU - - ESENYURT ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 20 EKİM 2010 : ESENYURT LİSESİ - - ESENYURT ŞUBE BAŞKANI : 16 EKİM 2010 : BASIN AÇIKLAMASI - YÜRÜYÜŞ - ELİF AYBAÇ İŞE GERİ ALINSIN - TAKSİM ŞUBE BAŞKANI : 05 EKİM 2010 : ŞUBE 5 EKİM DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ KOKTEYLİ - AVCILAR ŞUBE SEKRETERİ : 28 EYLÜL 2010 : AVCILAR ESENYURT BÖLGE TEMSİLCİ VE GENEL ÜYE TOPLANTISI - AVCILAR ŞUBE BAŞKANI : 25 EYLÜL 2010 : KESKLİ TUTUKLARLA DAYANIŞMA OTURMA EYLEMİ BA- SIN AÇIKLAMASI - MECİDİYEKÖY HUKUK SEKRETERİ : 23 EYLÜL 2010 : MUTABAKATLARLA İLGİLİ MÜFETTİŞ GÖRÜŞMESİ (K.ÇEKMECE) - KÜÇÜKÇEKMECE ŞUBE SEKRETERİ : 23 EYLÜL 2010 : KÜÇÜKÇEKMECE BÖLGE TEMSİLCİLER TOPLANTISI ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 20 EYLÜL 2010 : ÖRGÜTLENME KOMİSYONU TOPLANTISI - AVCI- LAR ŞUBE SEKRETERİ : 19 EYLÜL 2010 : 12 EYLÜL MİTİNGİ - DARBECİLER YARGILANSIN - KA- DIKÖY ŞUBE SEKRETERİ : 18 EYLÜL 2010 : ÜYEMİZ ALİRIZA TAHSİNOĞLU'NUN KIZININ NİKAHINA KATILIM - AVCILAR ŞUBE BAŞKANI : 17 EYLÜL 2010 : EĞİTİM YILI BAŞLANGICI BASIN AÇIKLAMASI VE YÜRÜYÜŞ - CAĞALOĞLU ŞUBE BAŞKANI : 17 EYLÜL 2010 : ÜYELERİMİZ NURAY SARIKAYA İLE DÜĞÜNÜNE KATILIM - KOCAELİ ŞUBE BAŞKANI : 17 EYLÜL 2010 : ESKİ ÜYEMİZ GALİP YALÇIN'IN KIZININ DÜĞÜNÜNE KA- TILIM - AVCILAR ŞUBE BAŞKANI : 03 EYLÜL 2010 : TÜM BEL SEN'DEN AVCILAR BELEDİYESİ'NDE YAŞANAN SÜRGÜNLERLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI ŞUBE BAŞKANI : 02 EYLÜL 2010 : SİLİVRİ TEMSİLCİLİĞİ TEMSİLCİ VE GENEL ÜYE TOPLAN- TISI ŞUBE SEKRETERİ : 01 EYLÜL 2010 : BARIŞ İÇİN KADIN İNSİYATİFİ - 1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ ETKİNLİĞİ - TAKSİM ŞUBE SEKRETERİ : 24 AĞUSTOS 2010 : TOPLU GÖRÜŞME 3. OTURUM OTURMA EYLEMİ KESK İSTANBUL ŞUBELER PLATFORMU - KADIKÖY ŞUBE BAŞKANI : 18 AĞUSTOS 2010 : KESK İSTANBUL ŞUBELER PLATFORMU BASIN AÇIKLAMASI TOPLU GÖRÜŞMELER 2. OTURUM - BAKIRKÖY ŞUBE BAŞKANI : 02 TEMMUZ 2010 : KESK İSTANBUL ŞUBELER PLATFORMU BASINTOPLAN- TISI KÜRT SORUNUNA İLİŞKİN - MECİDİYEKÖY ŞUBE BAŞKANI : 30 HAZİRAN 2010 : AVRUPA SOSYAL FORMU AÇILIŞI - TAKSİM 176 KADIN SEKRETERİ : 29 HAZİRAN 2010 : DÜNYA KADIN YÜRÜYÜŞÜ BALKAN KARAVANININ KARŞILANMASI - TAKSİM ŞUBE BAŞKANI : 28 HAZİRAN 2010 : KAMU PERSONEL REJİMİ YASASINA KARŞI YÜRÜYÜŞ, BASIN AÇIKLAMASI - AVCILAR

17 ŞUBE BAŞKANI : 27 HAZİRAN 2010 : ÜYEMİZ NİLÜFER USLU'NUN DÜĞÜNÜNE KATILIM - AVCILAR ŞUBE SEKRETERİ : 23 HAZİRAN 2010 : TEMSİLCİ VE GENEL ÜYE TOPLANTISI - KAMU PERSO- NEL R. YASASI, TİS, DKY - AVCILAR ŞUBE BAŞKANI : 18 HAZİRAN 2010 : EĞİTİM SEN İSTANBUL ŞUBELERİ YIL SONU DEĞERLENDİRME BASIN AÇIKLAMASI - CAĞALOĞLU ŞUBE BAŞKANI : 17 HAZİRAN 2010 : SEMİNER DÖNEMİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI İLÇE GÖRÜŞMESİ - BEYLİKDÜZÜ ŞUBE BAŞKANI : 17 HAZİRAN 2010 : SEMİNER DÖNEMİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI İLÇE GÖRÜŞMESİ - ESENYURT ŞUBE BAŞKANI : 17 HAZİRAN 2010 : SEMİNER DÖNEMİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI İLÇE GÖRÜŞMESİ - AVCILAR ŞUBE BAŞKANI : 16 HAZİRAN 2010 : KESK'E YÖNELİK GÖZALTILARI PROTESTO YÜRÜYÜŞÜ - BASIN AÇIKLAMASI- TAKSİM ŞUBE BAŞKANI : 15 HAZİRAN 2010 : KAMU PERSONEL REJİMİ YASASINI PROTESTO - BA- KIRKÖY ŞUBE BAŞKANI : 05 HAZİRAN 2010 : SAVAŞ POLİTİKALARINA KARŞI OTURMA EYLEMİ KESK İST. ŞB. PLAT. - TAKSİM ŞUBE BAŞKANI : 04 HAZİRAN 2010 : YETERSİZ ATAMALARLA İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI- YÜRÜYÜŞ - CAĞALOĞLU ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 04 HAZİRAN 2010 : ESENYURT MAHİR GÜRLEK İLKÖĞRETİM OKULU - ŞUBE SEKRETERİ : 04 HAZİRAN 2010 : TEMSİLCİ VE GENEL ÜYE TOPLANTISI - 26 MAYIS DEĞERLENDİRMESİ VE ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇ - AVCILAR ŞUBE BAŞKANI : 03 HAZİRAN 2010 : AVCILAR SALİH ŞÜKRİYE YOLUÇ İLKÖĞRETİM OKULU - EĞİTİM SENLİ MÜDÜR ZİYARETİ ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 03 HAZİRAN 2010 : ESENYURT MAHİR GÜRLEK İLKÖĞRETİM OKULU - ŞUBE BAŞKANI : 31 MAYIS 2010 : İSRAİL SALDIRILARINI PROTESTO YÜRÜYÜŞÜ - KESK İST. ŞB. PLAT. - TAKSİM ŞUBE BAŞKANI : 26 MAYIS 2010 : 26 MAYIS GREVİ VE İSTANBUL YÜRÜYÜŞÜ - MİTİNGİ ŞUBE BAŞKANI : 25 MAYIS 2010 : EĞİTİM SEN ÜYESİ EMRİYE DEMİRKIR'IN MAHKEMESİNE KATILIM, BASIN AÇIKLAMASI - BEŞİKTAŞ ŞUBE SEKRETERİ : 24 MAYIS 2010 : 26 MAYIS TEMSİLCİ VE GENEL ÜYE BÖLGE TOPLANTISI - BÜYÜKÇEKMECE KADIN SEKRETERİ : 23 MAYIS 2010 : KADIN KURULTAYI ŞUBE KADIN KOMİSYONU FİLM GÖSTERİMİ VE KAHVALTI - AVCILAR ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 21 MAYIS 2010 : İLÇE MUTABAKAT GÖRÜŞMESİ İNCELEME - KÜÇÜKÇEKMECE ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 18 MAYIS 2010 : İLÇE MUTABAKAT GÖRÜŞMESİ - BEYLİKDÜZÜ ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 18 MAYIS 2010 : İLÇE MUTABAKAT GÖRÜŞMESİ - ESENYURT KADIN SEKRETERİ : 17 MAYIS 2010 : KADIN KURULTAYI ŞUBE KADIN KOMİSYONU ATÖLYE ÇALIŞMASI - AVCILAR ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 14 MAYIS 2010 : AVCILAR SENDİKALAR MUTABAKAT ÇALIŞMASI ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 14 MAYIS 2010 : İLÇE MUTABAKAT GÖRÜŞMESİ - AVCILAR 177

18 ŞUBE SEKRETERİ : 13 MAYIS 2010 : 1 MAYIS - 26 MAYIS GÜNDEMLİ TEMSİLCİ VE GENEL ÜYE TOPLANTISI - AVCILAR HUKUK SEKRETERİ : 06 MAYIS 2010 : AVUKATLA ESENKENT ATATÜRK İLK. OKULU'NDA YAŞANANLARI TEMSİLCİ VE ÜYELERLE GÖRÜŞME ŞUBE BAŞKANI : 01 MAYIS 2010 : 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI KUTLAMASI - TAKSİM MEYDANI ŞUBE BAŞKANI : 28 NİSAN 2010 : KESK GENEL SEKRETERİ İLE İSTANBUL AVRUPA YAKASI BÖLGE TOPLANTISI - İNCİRLİ ŞUBE SEKRETERİ : 27 NİSAN 2010 : TEMSİLCİ VE GENEL ÜYE TOPLANTISI - 1 MAYIS GÜNDEMLİ - AVCILAR ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 21 NİSAN 2010 : BÜYÜKÇEKMECE ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU - ŞUBE BAŞKANI : 17 NİSAN 2010 : 17 NİSAN ANKARA YÜRÜYÜŞÜ - MİTİNG - ANKARA ŞUBE BAŞKANI : 14 NİSAN 2010 : EĞİTİM SEN ANKARA YÜRÜYÜŞÜ İSTANBUL KOLU UĞURLAMA TAKSİM ŞUBE SEKRETERİ : 14 NİSAN 2010 : EĞİTİM SEN ANKARA YÜRÜYÜŞÜ İSTANBUL KOLU ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 13 NİSAN 2010 : BAŞAKŞEHİR HİKMET ULUĞBAY İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 13 NİSAN 2010 : K.ÇEKMECE KADRİYE MOROĞLU LİSESİ - ŞUBE BAŞKANI : 10 NİSAN 2010 : DEMOKRATİK ANAYASA - MİTİNG - KADIKÖY ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 08 NİSAN 2010 : ESENYURT SİTELER İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 07 NİSAN 2010 : ESENYURT KIRAÇ İMKB ANADOLU TEKNİK VE ENDÜSRİ MESLEK LİSESİ - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 07 NİSAN 2010 : ESENYURT KIRAÇ NAMIK KEMAL İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 05 NİSAN 2010 : ESENYURT KIRAÇ FETHİYE ŞÜKRÜ OLCAY İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 05 NİSAN 2010 : ESENYURT KIRAÇ KÖYÜ İLKÖĞRETİM OKULU - ŞUBE BAŞKANI : 01 NİSAN 2010 : TEKEL İŞÇİLERİNE SALDIRIYI PROTESTO YÜRÜYÜŞÜ BA- SIN AÇIKLAMASI- GÜMÜŞSUYU - GALATASARAY ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 01 NİSAN 2010 : ESENYURT MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 01 NİSAN 2010 : ESENYURT FEVZİ DANIŞ İLKÖĞRETİM OKULU - ŞUBE BAŞKANI : 01 NİSAN 2010 : ESENYURT FEVZİ DANIŞ İLKÖĞRETİM OKULU - EĞİTİM SENLİ YENİ ATANAN MÜDÜR ZİYARETİ ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 31 MART 2010 : ESENYURT KIRAÇ NÜZHET USTA İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 31 MART 2010 : ESENYURT KIRAÇ FETHİYE NÜZHET BİLGİCAN E.M.LİSESİ. - ŞUBE BAŞKANI : 30 MART 2010 : K.ÇEKMECE KARDELEN ANAOKULU - MÜDÜR ZİYARETİ ŞUBE BAŞKANI : 30 MART 2010 : K.ÇEKMECE AKASYA ANAOKULU - MÜDÜR ZİYARETİ 178

19 ŞUBE BAŞKANI : 28 MART 2010 : MİTİNG - ESENYURT BELEDİYESİ'NDEN ATILAN İŞÇİLERLE DAYANIŞMA MİTİNGİ - ESENYURT ŞUBE SEKRETERİ : 23 MART 2010 : ESENYURT İLÇE TEMSİLCİLER TOPLANTISI - ESENKENT HUKUK SEKRETERİ : 22 MART 2010 : HALİL AKKANAT Ç.P.LİSESİ MÜDÜRÜ İLE ÜYEMİZ SUAT ÜNAL'IN SORUŞTURMA SÜRECİNİ GÖRÜŞME ŞUBE BAŞKANI : 21 MART 2010 : NEWROZ KUTLAMASI - KAZLIÇEŞME ŞUBE BAŞKANI : 19 MART 2010 : BASIN AÇIKLAMASI - BEYLİKDÜZÜ 75. YIL CUMHURİYET LİSESİ ÖNÜ ŞUBE BAŞKANI : 19 MART 2010 : BEYLİKDÜZÜ İLÇE İNSAN HAKLARI KURULU'NA 75. YIL CUMHURİYET LİSESİ İLE İLGİLİ BAŞVURU ŞUBE BAŞKANI : 19 MART 2010 : BASIN AÇIKLAMASINA DESTEK BEYLİKDÜZÜ BÜYÜKŞEHİR İLKÖĞRETİM OKULU ÖNÜ ŞUBE BAŞKANI : 19 MART 2010 : AVCILAR FİRÜZKÖY İLKÖĞRETİM OKULU - EĞİTİM SENLİ YENİ ATANAN MÜDÜR ZİYARETİ ŞUBE SEKRETERİ : 19 MART 2010 : AVCILAR İLÇE TEMSİLCİLER TOPLANTISI ŞUBE BAŞKANI : 19 MART 2010 : ESENYURT LİSESİ - TUTUKLU ÖĞRENCİ İLE İLGİLİ REHBERLİK SERVİSİ GÖRÜŞMESİ ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 18 MART 2010 : ÇATALCA İTO ÇOK PROGRAMLI LİSESİ - İŞYERİ GEZİSİ - ÜYELİK ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 17 MART 2010 : K.ÇEKMECE İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİ SEMİNERİNDE 17 NİSAN BİLDİRİSİ DAĞITIMI ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 16 MART 2010 : K.ÇEKMECE İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİ SEMİNERİNDE 17 NİSAN BİLDİRİSİ DAĞITIMI KADIN SEKRETERİ : 16 MART 2010 : KADIN KURULTAYI ŞUBE KADIN KOMİSYONU TOPLAN- TISI - AVCILAR KADIN SEKRETERİ : 08 MART 2010 : 8 MART MEŞALELİ YÜRÜYÜŞ - TAKSİM ŞUBE SEKRETERİ : 06 MART 2010 : YAŞASIN KADINLARIN BİRLİK MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ MİTİNGİ - KADIKÖY KADIN SEKRETERİ : 04 MART 2010 : KESK Lİ TUTUKLU KADINLARLA DAYANIŞMA KART- LARI GÖNDERME - BASIN AÇIKLAMASI - TAKSİM ŞUBE SEKRETERİ : 03 MART 2010 : İŞYERİ TEMSİLCİSİ VE GENEL ÜYE TOPLANTISI - AVCILAR ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 02 MART 2010 : BAŞAKŞEHİR ZİHNİ KÜÇÜK İLKÖĞRETİM OKULU - ŞUBE BAŞKANI : 20 ŞUBAT 2010 : TEKEL İŞÇİLERİ İLE DAYANIŞMA GECE KALMA EYLEMİ - ANKARA ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 19 ŞUBAT 2010 : TİYATRO - OYUN İZLEME - KRAL DAİRESİ CKM - K.ÇEKMECE ŞUBE BAŞKANI : 11 ŞUBAT 2010 : TEKEL İŞÇİLERİNE DESTEK - MEŞALELİ YÜRÜYÜŞ - TAKSİM ŞUBE BAŞKANI : 26 OCAK 2010 : TEKEL İŞÇİLERİNE DESTEK YÜRÜYÜŞÜ HSGGP - TAKSİM ŞUBE BAŞKANI : 26 OCAK 2010 : TEKEL İŞÇİLERİ İLE DAYANIŞMA İÇİN OTURMA EYLEMİ - TAKSİM GÜMÜŞSUYU ŞUBE BAŞKANI : 23 OCAK 2010 : OKUMA KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU - KADIKÖY ŞUBE BAŞKANI : 21 OCAK 2010 : 8 NOLU ŞUBENİN EĞİTİM SEN'İN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ YEMEĞİNE KATILIM 179

20 ŞUBE BAŞKANI : 19 OCAK 2010 : HRANT DİNK'İ ANMA - ŞİŞLİ ŞUBE BAŞKANI : 19 OCAK 2010 : HRANT İÇİN ADALET İÇİN MEŞALELİ YÜRÜYÜŞ - TAKSİM ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 15 OCAK 2010 : K.ÇEKMECE ÜYELERLE TİYATRO İZLEME ETKİNLİĞİ HUKUK SEKRETERİ : 15 OCAK 2010 : BEYLİKDÜZÜ YAŞAR ACAR FEN LİSESİ - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 15 OCAK 2010 : BEYLİKDÜZÜ İHLAS İLKÖĞRETİM OKULU - ŞUBE BAŞKANI : 08 OCAK 2010 : TEKEL VE İTFAİYE İŞÇİLERİNE DESTEK AKP BİNASINA YÜRÜYÜŞ - MECİDİYEKÖY ŞUBE SEKRETERİ : 23 ARALIK 2009 : ŞUBE TEMSİLCİLER VE GENEL ÜYE TOPLANTISI - AVCI- LAR ŞUBE BAŞKANI : 19 ARALIK 2009 : KESK, DİSK, TMMOB VE TTB'NİN MİLLİYETÇİ VE ŞOVENİST POLİTİKALARA KARŞI YÜRÜYÜŞÜ TAKSİM ŞUBE BAŞKANI : 12 ARALIK 2009 : DTP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET - KAPATILMA SONRASI ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 10 ARALIK 2009 : AVCILAR MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İ.Ö.O. - İŞYERİ TOPLANTISI ŞUBE BAŞKANI : 08 ARALIK 2009 : KESK İSTANBUL ŞUBELER PLATFORMU TOPLANTISI - TAKSİM ŞUBE BAŞKANI : 07 ARALIK 2009 : 25 KASIM DEĞERLENDİRME TEMSİLCİ VE GENEL ÜYE TOPLANTISI ŞUBE BAŞKANI : 25 KASIM 2009 : 25 KASIM GREVİ ALAN ÇALIŞMASI ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 18 KASIM 2009 : BÜYÜKÇEKMECE ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 18 KASIM 2009 : BÜYÜKÇEKMECE 19 MAYIS İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 18 KASIM 2009 : BÜYÜKÇEKMECE MİMAR SİNAN İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 18 KASIM 2009 : BÜYÜKÇEKMECE DÇ. DR. BURHAN BAHRİYELİ TEKNİK VE END. MESLEK LİSESİ - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 17 KASIM 2009 : AVCILAR MEHMETÇİK İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 17 KASIM 2009 : AVCILAR MUSTAFA KEMALPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 17 KASIM 2009 : AVCILAR HAYDAR AKIN ANADOLU MESLEK LİSESİ - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 16 KASIM 2009 : ESENYURT RIFAT ILGAZ İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 16 KASIM 2009 : AVCILAR ALSANCAK İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 16 KASIM 2009 : ESENYURT ERDOĞANLAR İLKÖĞRETİM OKULU - ŞUBE BAŞKANI : 14 KASIM 2009 : KESK'Lİ TUTUKLULAR SERBEST BIRAKILSIN- BASIN AÇIKLAMASI -OTURMA EYLEMİ - TAKSİM ŞUBE BAŞKANI : 14 KASIM 2009 : ESENKENT YAPI KOOPERATİFİ VELİ, EĞİTİM EMEKÇİLERİ TOPLANTISI - SAMİ EVREN 180

21 ŞUBE SEKRETERİ : 12 KASIM 2009 : TEMSİLCİLER VE GENEL ÜYE TOPLANTISI - BEYLİKDÜZÜ BÜYÜKŞEHİR İ.Ö.O. ŞUBE SEKRETERİ : 11 KASIM 2009 : TEMSİLCİLER VE GENEL ÜYE TOPLANTISI - BÜYÜKÇEK- MECE ÖĞRETMENEVİ ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 10 KASIM 2009 : ESENYURT KIRAÇ LİMAK TÜRKER İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 10 KASIM 2009 : ESENYURT SONNUR YALNIZOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU - ŞUBE SEKRETERİ : 09 KASIM 2009 : TEMSİLCİLER VE GENEL ÜYE BÖLGE TOPLANTISI - BAŞAKŞEHİR AHMET KABAKLI İ.Ö.O. ŞUBE BAŞKANI : 30 MAYIS 2009 : KESK'E YÖNELİK BASKILARI PROTESTO ŞUBELERİ TER- KETMEME - AVCILAR ŞUBE BAŞKANI : 29 MAYIS 2009 : KESK E YÖNELİK BASKILARI PROTESTO BASIN AÇIKLAMA- SI - TAKSİM GEZİ PARKI ŞUBE BAŞKANI : 23 MAYIS 2009 : EĞİTİM SEN BÖLGE TOPLANTISI - GMY SAYIM GÜLTEKİN ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 15 MAYIS 2009 : ESENYURT İLÇESİ YETKİLİ SENDİKA BELİRLEME MUTABAKAT GÖRÜŞMESİ ŞUBE SEKRETERİ : 13 NİSAN 2009 : ŞUBE TEMSİLCİLER VE GENEL ÜYETOPLANTISI ŞUBE SEKRETERİ : 13 NİSAN 2009 : ŞUBE TEMSİLCİLER VE GENEL ÜYE TOPLANTISI ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 02 NİSAN 2009 : İHLAS İLKÖĞRETİM OKULU - HUKUK SEKRETERİ : 02 NİSAN 2009 : ÖZLÜK SORUNLARIMIZ, SİCİL NOTLARI VE HUKUK YARDIMI - SEMİNER ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 28 MART 2009 : 75.YIL SEFAKÖY İLKÖĞRETİM OKULU - İŞYERİ GEZİSİ ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 26 MART 2009 : Ç.Y.PROFESÖR AHMET MERDİVENCİ - İŞYERİ GEZİSİ ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 20 MART 2009 : ESENYURT ŞEHİTLER İLKÖĞRETİM OKULU - ŞUBE BAŞKANI : 14 MART 2009 : DEMOKRATİK EĞİTİM YÜRÜYÜŞÜ - EĞİTİM SEN - HARBİYE- GALATASARAY ŞUBE SEKRETERİ : 10 MART 2009 : ŞUBE TEMSİLCİLER VE GENEL ÜYE TOPLANTISI - GMY SAYIM GÜLTEKİN KADIN SEKRETERİ : 04 MART 2009 : ŞİİR DİNLETİSİ - ERKEKLER KADINLAR İÇİN ŞİİR OKUYOR - ŞUBE SALONU KADIN SEKRETERİ : 21 ŞUBAT 2009 : KADINLAR 8 MART'I ÖRGÜTLÜYOR - TOPLANTI ŞUBE BAŞKANI : 17 ŞUBAT 2009 : K.ÇEKMECE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BASIN AÇIKLAMASI MAAŞ-EKDERS ŞUBE BAŞKANI : 15 ŞUBAT 2009 : 15 ŞUBAT İSTANBUL EMEK VE DEMOKRASİ MİTİNGİ - KESK-DİSK TÜRK-İŞ - KADIKÖY ŞUBE SEKRETERİ : 10 ŞUBAT 2009 : ŞUBE TEMSİLCİLER TOPLANTISI ŞUBE BAŞKANI : 08 ŞUBAT 2009 : AVCILAR 15 ŞUBAT MİTİNGİNE ÇAĞRI YÜRÜYÜŞÜ VE BASIN AÇIKLAMASI ŞUBE BAŞKANI : 31 OCAK 2009 : DAVUTPAŞA PATLAMASININ YILDÖNÜMÜ ANMA BASIN AÇIKLAMASI ŞUBE SEKRETERİ : 24 OCAK 2009 : EĞİTİM SEN KURULUŞ KOKTEYLİ 181

22 ŞUBE BAŞKANI : 19 OCAK 2009 : HRANT DİNK'İN ÖLDÜRÜLMESİNİN YILDÖNÜMÜ - AGOS ÖNÜ - ŞİŞLİ ŞUBE SEKRETERİ : 10 OCAK 2009 : ŞUBE TEMSİLCİLER TOPLANTISI ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 25 ARALIK 2008 : ESENYURT 80. YIL İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 23 ARALIK 2008 : BEYLİKDÜZÜ HALDUN TANER İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 23 ARALIK 2008 : B.GESOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU - İŞYERİ GEZİSİ ŞUBE SEKRETERİ : 20 ARALIK 2008 : ŞUBE TEMSİLCİLER VE GENEL ÜYETOPLANTISI ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 18 ARALIK 2008 : ESENYURT MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 18 ARALIK 2008 : NİHAT DELİBALTA İLKÖĞRETİM OKULU - ŞUBE BAŞKANI : 29 KASIM 2008 : 29 KASIM MİTİNGİ KESK DİSK - ANKARA ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 17 KASIM 2008 : YENİKENT İLKÖĞRETİM OKULU - ŞUBE BAŞKANI : 08 KASIM 2008 : KRİZ VE DOĞALGAZ ZAMMINI PROTESTO - MECİDYEKÖY METRO ÇIKIŞI ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 25 EKİM 2008 : TARTIŞMA - ÖRGÜTLENME MODELİ VE ARAYIŞLAR HUKUK SEKRETERİ : 11 EKİM 2008 : EĞİTİM EMEKÇİLERİNİN HUKUK SORUNU - AVUKAT METİN İRİZ HUKUK SEKRETERİ : 11 EKİM 2008 : HUKUK EĞİTİMİ - İŞYERİ TEMSİLCİLERİNE - AVUKAT METİN İRİZ ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 26 EYLÜL 2008 : SEYİT ONBAŞI İLKÖĞRETİM OKULU - İŞYERİ GEZİSİ ŞUBE SEKRETERİ : 21 EYLÜL 2008 : ŞUBE TEMSİLCİLER VE GENEL ÜYETOPLANTISI ŞUBE SEKRETERİ : 20 EYLÜL 2008 : TEMSİLCİLER VE GENEL ÜYE TOPLANTISI ŞUBE BAŞKANI : 14 EYLÜL 2008 : DARBECİLER YARGILANSIN MİTİNGİ - KADIKÖY ŞUBE BAŞKANI : 29 AĞUSTOS 2008 : KESK OTURMA EYLEMİ TİS VE GREV HAKKI İÇİN - TAKSİM TRAMVAY DURAĞI ŞUBE BAŞKANI : 01 HAZİRAN 2008 : KÜRT SORUNUNA DEMOKRATİK ÇÖZÜM MİTİNGİ - KA- DIKÖY ŞUBE SEKRETERİ : 29 MAYIS 2008 : ŞUBE TEMSİLCİLER TOPLANTISI ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 09 KASIM 2009 : ESENYURT KIRAÇ KÖYÜ İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 06 KASIM 2009 : BÜYÜKÇEKMECE ANADOLU LİSESİ - İŞYERİ GEZİSİ ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 06 KASIM 2009 : BÜYÜKÇEKMECE LİSESİ - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 06 KASIM 2009 : BÜYÜKÇEKMECE İLKÖĞRETİM OKULU - İŞYERİ GEZİSİ ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 06 KASIM 2009 : BÜYÜKÇEKMECE ÖMER GÜLTEKİN YAVUZ SUL- TAN SELİM İLKÖĞRETİM OKULU - 182

23 ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 06 KASIM 2009 : BÜYÜKÇEKMECE AKÇANSA FATİH SULTAN MEHMET İLKÖĞRETİM OKULU - ŞUBE SEKRETERİ : 05 KASIM 2009 : ŞUBE TEMSİLCİLER VE GENEL ÜYETOPLANTISI 25 KA- SIM GÜNDEMLİ ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 02 KASIM 2009 : ESENYURT İLKÖĞRETİM OKULU - İŞYERİ GEZİSİ ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 02 KASIM 2009 : ESENYURT YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 27 EKİM 2009 : YEŞİLKENT İLKÖĞRETİM OKULU - ŞUBE BAŞKANI : 24 EKİM 2009 : KESK'Lİ TUTUKLULAR SERBEST BIRAKILSIN- BASIN AÇIKLAMASI -OTURMA EYLEMİ - BAKIRKÖY ŞUBE BAŞKANI : 23 EKİM 2009 : KESK AVRUPA YAKASI BÖLGE TOPLANTISI - TAKSİM TMMOB ŞUBE BAŞKANI : 21 EKİM 2009 : KESK - EĞİTİM SEN MYK İŞYERLERİ TOPLANTISI - AVCILAR MEHMET BAYDAR LİSESİ ŞUBE BAŞKANI : 21 EKİM 2009 : AVCILAR'DA POLİS ŞİDETİNE UĞRAYAN GÜNEY TUNA'NIN AİLESİNİ ZİYARET ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 20 EKİM 2009 : ESENYURT YENİKENT İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 20 EKİM 2009 : ESENYURT ÖRNEK İLKÖĞRETİM OKULU - İŞYERİ GEZİSİ ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 19 EKİM 2009 : ESENYURT FATİH SULTAN MEHMET LİSESİ - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 19 EKİM 2009 : ESENYURT NİHAT DELİBALTA İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 19 EKİM 2009 : ÜCRETLİ ÇALIŞAN İŞSİZ ÖĞRETMENLER TO- PLANTISI - AVCILAR ŞUBE BAŞKANI : 18 EKİM 2009 : SAĞLIK MİTİNGİ - KADIKÖY ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 16 EKİM 2009 : BEYLİKDÜZÜ NEŞE SEVER İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 14 EKİM 2009 : ESENYURT TEVFİKBEY İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 14 EKİM 2009 : ESENYURT OSMANGAZİ İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 12 EKİM 2009 : ESENKENT YUSUF AKTAŞ İLKÖĞRETİM OKULU - KADIN SEKRETERİ : 08 EKİM 2009 : KADIN SEKRETERLİĞİ KOMİSYON TOPLANTISI ŞUBE BAŞKANI : 06 EKİM 2009 : İMF - DB PROTESTO BASIN AÇIKLAMASI -TAKSİM ŞUBE SEKRETERİ : 05 EKİM 2009 : 5 EKİM DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ KOKTEYL - AVCI- LAR ŞUBE ŞUBE BAŞKANI : 03 EKİM 2009 : ÜCRETSİZ ULAŞIM HAKKI YÜRÜYÜŞÜ - TAKSİM ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 02 EKİM 2009 : ÖRGÜTLENME KOMİSYONU TOPLANTISI ŞUBE BAŞKANI : 27 EYLÜL 2009 : KESK BÖLGE TOPLANTISI - PETROL - İŞ SALONU İSTANBUL ŞUBE BAŞKANI : 16 EYLÜL 2009 : EK DERS BASIN AÇIKLAMASI - SULTANAHMET HUKUK SEKRETERİ : 16 EYLÜL 2009 : NORM KADRO - HUKUK EĞİTİMİ - MECİDİYEKÖY ŞUBE SEKRETERİ : 14 EYLÜL 2009 : TEMSİLCİLER VE GENEL ÜYE TOPLANTISI ŞUBE BAŞKANI : 12 EYLÜL 2009 : 12 EYLÜL 2009 MİTİNGİ KADIKÖY ŞUBE BAŞKANI : 12 EYLÜL 2009 : CUMARTESİ ANNELERİ OTURMA EYLEMİ - GALATASARAY LİSESİ ÖNÜ 183

24 ŞUBE BAŞKANI : 01 EYLÜL 2009 : 1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ MİTİNGİ - KADIKÖY ŞUBE BAŞKANI : 24 AĞUSTOS 2009 : BASIN AÇIKLAMASI ATAMASI YAPILMAYAN ÖĞRETMENLER ŞUBE BAŞKANI : 06 TEMMUZ 2009 : HRANT DİNK'İN MAHKEMESİNİ İZLEME ŞUBE BAŞKANI : 04 TEMMUZ 2009 : HRANT DİNK İÇİN VİCDAN ZİNCİRİ - GALATASARAY - TÜNEL - GALATASARAY ŞUBE BAŞKANI : 02 TEMMUZ 2009 : SİVAS KATLİAMINI ANMA MİTİNGİ - KADIKÖY ŞUBE BAŞKANI : 20 HAZİRAN 2009 : KESK'İN TİS ÇAĞRILI BAŞBAKANLIK YÜRÜYÜŞÜ - AN- KARA ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 19 HAZİRAN 2009 : KONSER - EZGİNİN GÜNLÜĞÜ VE GRUP GÜNDOĞARKEN ŞUBE BAŞKANI : 17 HAZİRAN 2009 : BASIN AÇIKLAMASI - TİS VE KESK E SALDIRI KONULU - TAKSİM ŞUBE BAŞKANI : 03 HAZİRAN 2009 : EĞİTİM SEN'İN TİS TALEPLİ ANKARA YÜRÜYÜŞÜ ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 28 MAYIS 2008 : ESENYURT LİSESİ - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 28 MAYIS 2008 : ÖRNEK İLKÖĞRETİM OKULU - ŞUBE BAŞKANI : 01 MAYIS 2008 : 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI ŞİŞLİ - TAKSİM ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 25 NİSAN 2008 : KAVAKLI İLKÖĞRETİM OKULU- ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 22 NİSAN 2008 : ESENYURT NAKİPOĞLU CUMHURİYET ANADO- LU LİSESİ - ŞUBE BAŞKANI : 22 NİSAN 2008 : ESENYURT CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU- İŞYERİ GEZİSİ ŞUBE SEKRETERİ : 22 NİSAN 2008 : ŞUBE TEMSİLCİLER TOPLANTISI ŞUBE SEKRETERİ : 22 NİSAN 2008 : ŞUBE TEMSİLCİLER VE GENEL ÜYETOPLANTISI ŞUBE BAŞKANI : 19 NİSAN 2008 : EĞİTİM SEN ANKARA MİTİNGİ ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 15 NİSAN 2008 : ESENYURT CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 15 NİSAN 2008 : KIRAÇ KÖYÜ İLKÖĞRETİM OKULU - İŞYERİ GEZİSİ ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 14 NİSAN 2008 : ADEM CELİK İLKÖĞRETİM OKULU - İŞYERİ GEZİSİ ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 09 NİSAN 2008 : ESENYURT ZÜBEYDE HANIM İLKÖĞRETİM OKULU - ŞUBE SEKRETERİ : 09 NİSAN 2008 : ZEKAİ İNCİ İLE DAYANIŞMA GECESİ ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 04 NİSAN 2008 : ESENYURT NAKİPOĞLU CUMHURİYET ANADO- LU LİSESİ - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 04 NİSAN 2008 : ESENYURT İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 03 NİSAN 2008 : HOŞDERE KÖYÜ İLKÖĞRETİM OKULU - İŞYERİ GEZİSİ ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 03 NİSAN 2008 : SÜLEYMAN DEMİREL İLKÖĞRETİM OKULU - ŞUBE BAŞKANI : 30 MART 2008 : SSGSS ESENYURT BASIN AÇIKLAMASI ŞUBE SEKRETERİ : 30 MART 2008 : ŞUBE TEMSİLCİLER TOPLANTISI ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 28 MART 2008 : BÜYÜKŞEHİR İLKÖĞRETİM OKULU - İŞYERİ GEZİSİ 184

25 ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 27 MART 2008 : ESENYURT ALPARSLAN İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 27 MART 2008 : İBRAHİM ÖZAYDIN İLKÖĞRETİM OKULU - ŞUBE SEKRETERİ : 26 MART 2008 : KÜÇÜKÇEKMECE BÖLGE TEMSİLCİLER TOPLANTISI ŞUBE SEKRETERİ : 25 MART 2008 : BÜYÜKÇEKMECE BÖLGE TEMSİLCİLER TOPLANTISI ŞUBE SEKRETERİ : 20 MART 2008 : ŞUBE TEMSİLCİLER TOPLANTISI ŞUBE BAŞKANI : 17 MART 2008 : IRAK'IN İŞGALİNİ PROTESTO MİTİNGİ KADIKÖY ŞUBE BAŞKANI : 14 MART 2008 : SSGSS YASASINA KARŞI 2 SAATLİK İŞ BIRAKMA 185

26 186