EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE EĞİTİM ÇALIŞMALARIMIZ. Eğitim Sekreterliği. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart Mart 2011 Şube Çalışma Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE EĞİTİM ÇALIŞMALARIMIZ. Eğitim Sekreterliği. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart 2008 - Mart 2011 Şube Çalışma Raporu"

Transkript

1 EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE EĞİTİM ÇALIŞMALARIMIZ 161

2 EĞİTİM SEKRETERLİĞİ ÇALIŞMA RAPORU Eğitim sisteminin gittikçe çığırından çıkması, ticarileşmesi, paralı hale gelmesi, milliyetçi, gerici ve şoven unsurlarla içinin doldurulması, eğitim emekçilerinin ağır müfredat yükü altında ezilmesi, öğrencilerimizin sınavlara birer yarış atı gibi hazırlanması; demokratik, laik, bilimsel, anadilde, parasız, nitelikli bir sistem dahilinde yapılacak eğitim faaliyetleri ile aşılabilecektir. Bu nedenlerle eğitim faaliyetini yürüten eğitim emekçilerinin eğitimi ön plana çıkmaktadır. Eğitim emekçileri toplumu değiştirme ve dönüştürme süreçlerinde diğer emekçilerden daha fazla etkili olduklarından örgütlü mücadele içindeki sendikal eğitimleri daha da önemlidir. Sendikalar, bir yandan alanlarda sınıf mücadelesini büyütürken, diğer yandan gerek bilimsel eğitimin gerekleri, gerekse hak arama mücadelesinin gerekleri ile ilgili teorik katkı sunma görevlerini de yerine getirirler. Bu özellikleri ile sendikalar sınıfın okulu olma gibi bir sorumluluğu da taşımak durumundadırlar. Bu gerekçelerle Eğitim-Sen 7 Nolu şube bünyesinde eğitim sekreterliği, tüzüğümüzde de yer aldığı gibi eğitim, kültür, sanat faaliyetleri üzerine çalışmalar yapmıştır. Bu faaliyetleri eğitim emekçileri ile birlikte eğitim emekçilerinin etkileşim içinde olduğu ailelerine, öğrencilerine ve toplumun diğer kesimlerine yönelik yapma çabasında olmuştur. Sendikamızın üyeleri ile arasındaki bağları güçlendirmek, sınıfın ve sendikalı olma bilincinin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak zorunluluğundan hareket ederek faaliyetlerini sürdürmüştür. Eğitim sekreterliği, sendikal eğitimin karmaşık bir süreç olmasından dolayı, verilecek eğitimleri kategorilere ayırarak, karmaşık süreçleri basitten karmaşığa doğru sınıflandırmıştır. Amaca hizmet eden, üyelerine derinlik sağlayan ve onları değişim süreçlerine katarak hak almada sendikaların elini güçlendirecek çerçevede eğitim çalışmalarının örgütlenmesine özen göstermiştir. Hak arama mücadelesindeki kararlılık, üyelerin kararlı duruşlarından geçtiğinden sendikal eğitim perspektifimizin birinci ayağı işçi sınıfının mücadele tarihi ve siyasal alana yönelik çalışmalardan oluşmuştur. Toplumları değiştirme ve dönüştürme süreçlerinde toplum hayatında sendikaların yer leri önemli bir gerçektir. Bu eksende bu beklentilerin gerçekleşmesine yönelik paneller ve sunumlara yer verilmiştir. 162 Sendikal eğitimin ikinci ayağını ise üyelerimizin mesleki alana yönelik gelişimini hedefleyen çalışmalar oluşturmaktadır. Eğitim-Sen li eğitim emekçisi olarak iş yerlerimizden başlayarak farkındalık yaratabilmemizin yollarından birinin nitelikli bir eğitimci olmaktan geçtiği bilgisinden hareketle bu alana yönelik sunumlar, drama çalışmalarına yer verilmiştir.

3 Sendikal eğitimin üçüncü ayağında üyelerimizin kültürel gelişimlerini hızlandırmaya ve birbirleriyle etkileşimlerini artırmaya dönük çalışmalara yer verilmiştir. Bu amaçla tiyatro, film gösterimleri, yönetmenlerle söyleşiler, halk oyunları ve tiyatro kurslarına yer verilmiştir. Ekim 2010 dan itibaren şubemizde pazartesi akşamları, film günleri haline dönüştürüldü. Film günleri, özellikle genç üyelerimizin sendika ile bağlarını pekiştirmek, birliktelik ve paylaşım duygularını güçlendirmek amacıyla düzenli hale getirilmiştir. Bu çalışmanın en önemli sonuçlarından biri dayanışma ruhunun artması olarak ortaya çıkmaktadır. Eğitim sekreterliği ve örgütlenme sekreterliği işbirliği ile 2010 Nisan ayında işyeri temsilcileri eğitimini gerçekleştirildi. Sendikaları kadın öznelinde incelediğimizde çalışma kolumuzda ve sendikamızda kadın eğitim emekçilerinin sayıca fazlalığına rağmen çalışma yaşamında erkek egemen anlayışın baskısı altında olduğu görülmektedir. Bu nedenle eğitim çalışmaları tasarlanırken bu hassasiyet göz önünde bulunduruldu. Son yıllarda çalışma biçimlerinin değişmesi sonucu iş kolumuzda çok sayıda meslektaşımız ücretli ve sözleşmeli biçimde istihdam edilmektedir. Bu istihdam biçimleri giderek yaygınlaşmakla birlikte güvencesizlik temel istihdam biçimi haline gelmektedir. Ücretli ve sözleşmeli çalıştırma biçimleri ilk elden gençleri etkilemektedir. Yaşanılan çalışma koşullarının zorlukları, baskılar ve genç öğretmenlerin Gençlik mücadelesi ile tanışmamalarından dolayı hak alma bilincinden yoksunlukları derin bir yalnızlaşma kültürünü de doğurmaktadır. Şubemizde üç yıllık dönemde eğitim sekreterliğine bağlı yürütülen güvencesiz öğretmenler komisyonu çalışması ile bölgemizdeki yüzlerce genç ve güvencesiz eğitim emekçisine ulaşılmış Eğitim-Sen ile tanışmaları sağlanmıştır. Esnek istihdam ve güvencesizlik konulu sendikal eğitim çalışmaları ile güvencesiz eğitim emekçileri ile bir araya gelinmiştir. Sorunun bireysel olmadığı ifade edilerek yakıcılığı her çalışmada vurgulanmış, mücadele edilecek çatının Eğitim-Sen olduğu ısrarla belirtilmiştir. Esnek çalışma koşullarının her yıl birlikteliği yarattığımız kitlenin sirkülasyonuna sebep olmasına rağmen komisyonun omurgasını oluşturan üyelerimizin inançları ve emekleri ile her yıl yeniden toparlanmıştır. Bütün bu değerlendirmeler sonrasında Mart 2008-Mart 2011 e kadar yapılmış olan faaliyetler aşağıda paylaşılmıştır. Çalışmalarımızın kolektif bir çalışmanın ürünü olduğu unutulmaması gereken bir gerçektir. Bütün çalışmalarda üyelerimizin ve güvencesiz öğretmenler komisyonunda üç yıl boyunca (her yıl yeni baştan) çalışan üyelerimizin emeği vardır. Herkesin emeğine sağlık. 163

4 İLKOKUL 1. SINIF ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK EĞİTİM YAPILDI. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE EMEK MÜCADELESİ ANLATILDI. 27 NİSAN 2008 Eğitim Sen Genel Merkez Uzmanlarından Erkan Aydoğdu tarafından şube toplantı salonunda yaklaşık 45 kişiye sunumlarla Dünyada ve Türkiye de Emek Mücadelesi anlatıldı. Şubemiz eğitim salonunda 21 Eylül 2008 Pazar günü Eğitimci Gökhan Atik tarafından Ses temelli cümle Yöntemi - Okuma Yazma Öğretiminde Yeni Yaklaşım konulu eğitim çalışması yapıldı. 1 MAYIS 77 BELGESELİNİ İZLEDİK. 29 NİSAN 2008 Yaklaşan 1 Mayıs öncesi 1 Mayıs 1977 yılında Taksim Meydanı nda yaşanan katliamın belgeselini izledik. YÜZLEŞME FİLMİNİ İZLEDİK. YÖNETMENİ İLE SÖYLEŞTİK. 12 EKİM 2008 Avrupa da sanat filmi şeklinde kategorize edilen film, 12 Eylül lü günlere ve işkence ortamına farklı bir noktadan yaklaşmakta ve özellikle biri İngiliz diğeri Brezilyalı iki kameramanın yakaladığı görüntülerle, konusu dışında, görselliğiyle de dikkati çekmektedir. 164

5 EĞİTİMDE PİYASALAŞMA KONULU PANEL YAPILDI. PANELİST: YARD. DOÇ. DR. ÖZGÜR MÜFTÜOĞLU 26 EKİM 2008 KADINA YÖNELİK ŞİDDET KONU- LU EĞİTİM ÇALIŞMASI YAPILDI. EĞİTİMCİ: PROF. DR. ŞEBNEM KORUR FİNCANCI 22 KASIM 2008 tarafından düzenlenen Kadına Yönelik Şiddet Paneline kadın üyelerin yanısıra erkek üyelerimizin de ilgisi yoğundu. İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı şiddetin kadınların yaşamındaki etkilerini çarpıcı örneklerle anlattı. Panel soru ve yanıtlarla sona erdi. HRANT DİNK KARDEŞİMİZİ ANDIK. 19 Ocak 2009 Pazartesi günü saat da VURULDUĞU YERde (Agos un önünde) binlerce insandık. Akşam saat 19.da şubede Hrant Dink Belgeselini 30 kişi ile izledik. 165

6 BİZE BİŞEY LAZIM. ADLI OYUNU İZLEDİK. 20 Ocak2009 B i takım Oyuncular Tiyatro Topluluğu nun oynadığı Aziz Nesin in Bize Bişey Lazım. adlı oyununu 20 Ocak 2009 Salı günü saat de Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi nde 400 kişiyle izledik. ORTADOĞU-FİLİSTİN-TÜRKİYE KONULU SÖYLEŞİ YAPILDI. KONUŞMACI FAİK BULUT 28 ŞUBAT 2009 Söyleşiye 30 a yakın izleyici katıldı. Faik Bulut söyleşisinde İsrail devletinin kuruluş sürecini, Filistinli örgütlerin amaçlarını, Ortadoğu daki Emperyalist planları ve İsrail in uyguladığı politikalara karşı çıkan İsrailli barışçıları anlattı. Bugüne kadar bilmediğimiz ya da yanlış bildiğimiz konularda Faik Bulut un söyleşisiyle aydınlandık. 166

7 8 MARTTA KADINLARA YÖNELİK EĞİTİM ÇALIŞMASI İÇİN YEŞİLKENT TEYDİK. 8 MART 2009 Şubemiz nin Kadınlara yönelik eğitim programı çerçevesinde mahalle çalışması Yeşilkent te idi. Etkinlikte Uluslararası Af Örgütü nün hazırlamış olduğu Kadına yönelik şiddet içerikli belgesel gösterildi. Foto muhabiri Bikem EKBERZADE ile Kadın üzerine söyleşi yapıldı. Mahallede yaşayan kadınlar soruları ve düşünceleri ile etkinliği sahiplendiler. ERDOĞAN AYDIN İLE ÖTEKİ TARİH SÖYLEŞİSİ YAPILDI. 27 MART Kasım Grevi öncesi grevin kamu emekçilerinin hakkı olup olmadığı ve toplu sözleşme konularının ele alındığı söyleşi üyelerin yoğun katılımı ile gerçekleşti. Araştırmacı - Yazar Erdoğan Aydın bizlere tarihin bilinmeyen yönlerini anlattı. Bildiğimizi zannettiğimiz şeylerin aslında yanlışlarla dolu olduğunu görme fırsatı tanıdı. Söyleşi soru ve yanıtlarla sona erdi. 167

8 68 KUŞAĞI VE İŞÇİ SINIFI MÜCADELESİ KONULU PANEL GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 3 NİSAN Nisan 2010 Cumartesi günü saat de Şube Başkanı Azim ŞAMİLOĞLU nun 3 açılış konuşmasını yaptığı panelde 68 kuşağının önemli temsilcileri Ertuğrul KÜRKÇÜ, Mustafa YALÇINER ve Hikmet ŞENSES konuşmacı oldular. Mahir ÇAYAN, Deniz GEZMİŞ ve İbrahim KAYPAKKAYA nın arkadaşları Ertuğrul KÜRKÇÜ, Mustafa YALÇINER ve Hikmet ŞENSES o dönemi ve işçi sınıfı mücadelesi ile ilişkisini anlattılar. 80 kişinin izlediği panel soru ve yanıtlarla sona erdi. DEMOKRATİK ANAYASA PANELİ YAPILDI. DEMOKRATİK ANAYASA konulu panel, 08 Nisan 2010 tarihinde saat 19:30 da gerçekleştirildi. Yaklaşık 2:30 saat süren panelin konukları KESK Genel Başkanı SAMİ EVREN ve Avukat ENGİN CİNMENdi. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Başkanı Azim ŞAMİLOĞLU nun sunumunu yaptığı panele katılım yoğundu.

9 EĞİTİM SEN ÜYESİ KURUM MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIM- CILARI İLE TANIŞMA VE GÖRME BİÇİMLERİ EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRDİK. 21 NİSAN 2010 E ğitim Sen üyesi kurum müdür ve müdür yardımcıları ile tanışma ve Dr. Bülent Akdağ tarafından Görme Biçimleri başlıklı eğitim çalışması gerçekleştirildi. Eğitim Senli öğretmen ve idareci kimliği üzerine söyleşilerin gerçekleştiği toplantı tekrarının talebi ile sona erdi. FAİK BULUT İLE DERSİM SÖYLEŞİSİ YAPILDI. 24 NİSAN 2010 Şube salonunda yaklaşık 40 kişinin katılımıyla söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide Araştırmacı Yazar Faik BULUT, Dersim de 1937 ve 1938 yıllarında yaşananları bütün ayrıntıları ve belgeleriyle anlattı. Osmanlı Devletinin mezhep farklılığını, Cumhuriyet in ise etnik farklılığını temel alarak Dersim e yönelik imha politikalarını yaşama geçirdiğini söyledi. 169

10 İŞYERİ TEMSİLCİLER EĞİTİMİ YAPILDI. 25 NİSAN Eğitim Sen Genel Merkezi tarafından düzenlenen İşyeri Temsilcileri Eğitimi şubemiz toplantı salonunda yapıldı. Merkez eğitimcileri Erhan TURGUT ile Dengiz SÖNMEZ in sunumlarının yapıldığı eğitime şubemizden 42 üyemiz katıldı. Eğitim çalışması Eğitim Sen MYK Üyesi Mustafa ECEVİT in planlaması ile gerçekleştirildi. Merkez eğitimcilerinden Erhan TURGUT un Kamunun Dönüşümü ve Yeni Personel Sistemi, Dengiz SÖNMEZ in ise İşyeri Örgütlenmesinde Strateji ve Yöntem başlığı ile verdiği eğitim sonunda Eğitim Sen MYK Üyesi Mustafa ECEVİT in değerlendirme konuşması ve soru - yanıt bölümü ile çalışma tamamlandı. ERDOĞAN AYDIN İLE ZORUNLU DİN DERSLERİ, LÂİKLİK VE ÖZGÜRLÜK KONULU SÖYLEŞİ YAPILDI. 10 KASIM 2010 E ğitim Sen İstanbul 7 No lu Şube nin Erdoğan AYDIN ile Zorunlu Din Dersleri, Lâiklik ve Özgürlük konulu söyleşisi şube toplantı salonunda yapıldı. Etkinliğe yaklaşık 50 kişi katıldı.

11 ETKİNLİK VE ÇALIŞMALARA İLİŞKİN AFİŞ ÖRNEKLERİ 171

12 EĞİTİM SEKRETERLİĞİ ÇALIŞMALARI 22 KASIM 2010 FİLM GÖSTERİMİ - AYRILIK - AVCILAR SÖYLEŞİ: ERDOĞAN AYDIN 'ZORUNLU 10 KASIM 2010 DİN DERSLERİ,LAİKLİK,ÖZGÜRLÜK' - AVCILAR 08 KASIM 2010 FİLM GÖSTERİMİ - OSAMA - AVCILAR 01 KASIM 2010 FİLM GÖSTERİMİ - SORAYA'YI TAŞLAMAK - AVCILAR 25 EKİM 2010 FİLM GÖSTERİMİ - ELVEDA LENİN - AVCILAR İ.Ü. EDEBİYAT FAKÜLTESİ - PANEL - 21 EKİM 2010 ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ- BAYAZIT 18 EKİM 2010 FİLM GÖSTERİMİ - FİDEL'İN YÜZÜNDEN - AVCILAR 11 EKİM 2010 FİLM GÖSTERİMİ - YEPYENİ BİR HAYAT - AVCILAR 04 EKİM 2010 BLACK ADLI FİLM GÖSTERİMİ - AVCI- LAR 31 AĞUSTOS 2010 MEB ATAMALAR VE KPSS İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI EYLEMİ - ANKARA 04 TEMMUZ 2010 AVRUPA SOSYAL FORMU SONUÇ MECLİSİ - İTÜ MAÇKA 03 TEMMUZ 2010 AVRUPA SOSYAL FORMU TEMATİK MECLİSLER - İTÜ MAÇKA - GÜMÜŞSUYU 01 TEMMUZ 2010 AVRUPA SOSYAL FORMU SEMİNERLER - İTÜ MAÇKA - GÜMÜŞSUYU 30 HAZİRAN 2010 AVRUPA FEMİNİST BULUŞMASI ATELYE ÇALIŞMALARI EĞİTİM - MAÇKA KANARYA İLKÖĞRETİM OKULU KAMU 25 HAZİRAN 2010 PERSONEL REJİMİ YASASI EĞİTİMİ - K.ÇEKMECE ERDOĞANLAR İ.Ö.OKULU EĞİTİM 25 HAZİRAN 2010 ÇALIŞMASI - KAMU PERSONEL REJİMİ - ESENYURT 172

13 25 HAZİRAN HAZİRAN HAZİRAN MAYIS MAYIS NİSAN NİSAN NİSAN NİSAN NİSAN NİSAN MART MART KASIM EKİM EKİM 2009 RIFAT ILGAZ İ.Ö.OKULU EĞİTİM ÇALIŞMASI - KAMU PERSONEL REJİMİ - ESENYURT KÜÇÜKÇEKMECE EĞİTİM ÇALIŞMASI - MESLEKİ ETİK - KAMU PERSONEL REJİMİ - KÜÇÜKÇEKMECE BEYLİKDÜZÜ EĞİTİM ÇALIŞMASI - RESİM OKUMA- KAMU PERSONEL REJİMİ - BEYLİKDÜZÜ GİRESUN BULANCAK TEMSİLCİLİĞİ OYUNUNU İZLEME - BEŞİKTAŞ K.M. 'ŞAHLARI DA VURURLAR' OYUNU - AVCILAR GENEL MERKEZ İŞYERİ TEMSİLCİLERİ EĞİTİMİ - AVCILAR SÖYLEŞİ 'DERSİM 37-38' - FAİK BULUT - AVCILAR EĞİTİM SEN ÜYESİ İŞYERİ YÖNETİCİLERİ TANIŞMA VE EĞİTİM ÇALIŞMASI - DR. BÜLENT AKDAĞ - AVCI- LAR PANEL - ESNEK İSTİHDAM VE TAŞERONLAŞMA DEMOKRATİK ANAYASA - PANEL - AVCI- LAR 68 KUŞAĞI GENÇLİK HAREKETLERİ VE İŞÇİ SINIFI MÜCADELESİ - PANEL - AVCI- LAR İKİ DİL BİR BAVUL FİLM İZLEME ETKİNLİĞİ - ŞUBE SALONU SÖYLEŞİ - ÖTEKİ TARİH - ERDOĞAN AYDIN - AVCILAR PANEL - AZİZ ÇELİK - TOPLU SÖZLEŞME VE GREV HAKKI İKİ DİL BİR BAVUL FİLM İZLEME ETKİNLİĞİ - BAKIRKÖY ŞUBE YÖNETİCİ SINAVINA HAZIRLIK KURSU 173

14 13 EYLÜL 2009 OKUMA KÜLTÜRÜ SEMPOZYUM ÇALIŞMASI - KADIKÖY 04 EYLÜL 2009 ÇOCUK EDEBİYATI ÇALIŞMASI TO- PLANTISI - KADIKÖY 07 MART 2009 KADINA YÖNELİK EĞİTİM MAHALLE ÇALIŞMASI 28 ŞUBAT 2009 PANEL - ORTADOĞU, FİLİSTİN, TÜRKİYE - FAİK BULUT 02 OCAK 2009 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİYLE ÇALIŞMA TOPLANTISI 27 ARALIK 2008 FİLM GÖSTERİMİ VE SÖYLEŞİ - 3 SAAT EĞİTİM - SINIF YÖNETİMİNDE ÇÖZÜM 27 EKİM 2008 ODAKLI YAKLAŞIMLAR - BRANŞ ÖĞRETMENLERİNE 26 EKİM 2008 EĞİTİM - SINIFTA PSİKOLOJİK OYUN- LAR VE OYUNLARLA BAŞ ETME 26 EKİM 2008 PANEL - EĞİTİMDE PİYASALAŞMA - YARD. DOÇ. DR. ÖZGÜR MÜFTÜOĞLU EĞİTİM - SINIFTA DİNAMİK ÖĞRENME 24 EKİM 2008 ORTAMI YARATMA 2,3,4 VE 5. SINIF ÖĞRETMENLERİNE 23 EKİM 2008 EĞİTİM -TRANSAKSİYONEL ANALİZ 21 EKİM 2008 EĞİTİM - SINIF YÖNETİMİNDE ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIMLAR 20 EKİM 2008 EĞİTİM - SINIFTA DİNAMİK ÖĞRENME ORTAMI YARATMA 12 EKİM 2008 FİLM GÖSTERİMİ - SÖYLEŞİ - YÜZLEŞME 25 EYLÜL 2008 FİLM GÖSTERİMİ - MOTORSİKLET GÜNLÜĞÜ EĞİTİM - SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ- 20 EYLÜL 2008 OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR 17 EYLÜL 2008 FİLM GÖSTERİMİ - İLKBAHAR, KIŞ, YAZ, SONBAHAR VE YENİDEN İLKBAHAR 174

15 03 HAZİRAN 2008 NAZIM HİKMET'İ ANMA - BELGESEL İZLEME 29 NİSAN MAYIS 1977 BELGESELİ İZLEME 28 NİSAN 2008 FİLM GÖSTERİMİ - GÜNEŞLİ PAZARTESİLER 27 NİSAN 2008 SUNUM - DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE EMEK MÜCADELESİ KATILDIĞI ŞUBE ÇALIŞMALARI ŞUBE BAŞKANI : 03 ŞUBAT 2011 : TORBA YASASINA KARŞI KESK'İN ANKARA EYLEMİ - AN- KARA ŞUBE BAŞKANI : 01 ŞUBAT 2011 : TORBA YASASINA KARŞI KESK'İN ANKARA YÜRÜYÜŞ KOL- UNU UĞURLAMA - YÜRÜYÜŞ BASIN AÇIKLAMASI - KADIKÖY ŞUBE BAŞKANI : 29 OCAK 2011 : TORBA YASASINA KARŞI YÜRÜYÜŞ BASIN AÇIKLAMASI - AVCILAR ŞUBE BAŞKANI : 19 OCAK 2011 : HRANT DİNK'İN 4. YIL ANMASINA KATILIM ŞUBE SEKRETERİ : 17 OCAK 2011 : TORBA YASASINA KARŞI KURUMLARLA TOPLANTI - AVCI- LAR ŞUBE BAŞKANI : 16 OCAK 2011 : İŞYERİ TEMSİLCİLER TOP- LANTISI - SEÇİM GÜNDEMLİ ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 15 ARALIK 2010 : ESENYURT İBRAHİM ÖZAYDIN İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 15 ARALIK 2010 : ESENYURT ÖRNEK İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 15 ARALIK 2010 : ESENYURT YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU - ŞUBE SEKRETERİ : 14 ARALIK 2010 : TORBA YASASINA KARŞI AKP'YE YÜRÜYÜŞ BASIN AÇIKLAMASI - BAKIRKÖY ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 08 ARALIK 2010 : ESENYURT YENİKENT İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 08 ARALIK 2010 : ESENYURT İBRAHİM ÖZAYDIN İLKÖĞRETİM OKULU - ŞUBE BAŞKANI : 03 ARALIK 2010 : TALEPLERİMİZE YANIT VERİLMESİ İÇİN ANKARA'DA EĞİTİM SEN BASIN AÇIKLAMASI - ANKARA KADIN SEKRETERİ : 25 KASIM 2010 : 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETTE KARŞI MÜC- ADELE VE ULUSLARARASI DAYANIŞMA GÜNÜ YÜRÜYÜŞ BASIN AÇIKLAMASI - TAKSİM ŞUBE BAŞKANI : 24 KASIM 2010 : EĞİTİM SEN İSTANBUL ŞUBELERİ 'MESLEĞİMİZE, GELECEĞİMİZE, ONURUMUZA SAHİP ÇIKIYORUZ' BASIN AÇIKLAMASI, YÜRÜYÜŞ - SULTA- NAHMET ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 05 KASIM 2010 : ŞUBE DAYANIŞMA YEMEĞİ - HARAMİDERE ŞUBE BAŞKANI : 31 EKİM 2010 : 'KPSS KALKSIN, ÖĞRETMENLER KADROLU ATANSIN' BASIN AÇIKLAMASI - BAYAZIT ŞUBE BAŞKANI : 30 EKİM 2010 : TÜYAP KİTAP FUARI EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 ŞUBE STAN- DININ AÇILIŞI - BEYLİKDÜZÜ 175

16 ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 25 EKİM 2010 : TEPECİK ULUS İLKÖĞRETİM OKULU - İŞYERİ GEZİSİ - ÇATALCA ŞUBE SEKRETERİ : 21 EKİM 2010 : ŞUBE TEMSİLCİ VE GENEL ÜYE TOPLANTISI - AVCILAR ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 20 EKİM 2010 : ESENYURT MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU - - ESENYURT ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 20 EKİM 2010 : ESENYURT CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU - - ESENYURT ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 20 EKİM 2010 : ESENYURT LİSESİ - - ESENYURT ŞUBE BAŞKANI : 16 EKİM 2010 : BASIN AÇIKLAMASI - YÜRÜYÜŞ - ELİF AYBAÇ İŞE GERİ ALINSIN - TAKSİM ŞUBE BAŞKANI : 05 EKİM 2010 : ŞUBE 5 EKİM DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ KOKTEYLİ - AVCILAR ŞUBE SEKRETERİ : 28 EYLÜL 2010 : AVCILAR ESENYURT BÖLGE TEMSİLCİ VE GENEL ÜYE TOPLANTISI - AVCILAR ŞUBE BAŞKANI : 25 EYLÜL 2010 : KESKLİ TUTUKLARLA DAYANIŞMA OTURMA EYLEMİ BA- SIN AÇIKLAMASI - MECİDİYEKÖY HUKUK SEKRETERİ : 23 EYLÜL 2010 : MUTABAKATLARLA İLGİLİ MÜFETTİŞ GÖRÜŞMESİ (K.ÇEKMECE) - KÜÇÜKÇEKMECE ŞUBE SEKRETERİ : 23 EYLÜL 2010 : KÜÇÜKÇEKMECE BÖLGE TEMSİLCİLER TOPLANTISI ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 20 EYLÜL 2010 : ÖRGÜTLENME KOMİSYONU TOPLANTISI - AVCI- LAR ŞUBE SEKRETERİ : 19 EYLÜL 2010 : 12 EYLÜL MİTİNGİ - DARBECİLER YARGILANSIN - KA- DIKÖY ŞUBE SEKRETERİ : 18 EYLÜL 2010 : ÜYEMİZ ALİRIZA TAHSİNOĞLU'NUN KIZININ NİKAHINA KATILIM - AVCILAR ŞUBE BAŞKANI : 17 EYLÜL 2010 : EĞİTİM YILI BAŞLANGICI BASIN AÇIKLAMASI VE YÜRÜYÜŞ - CAĞALOĞLU ŞUBE BAŞKANI : 17 EYLÜL 2010 : ÜYELERİMİZ NURAY SARIKAYA İLE DÜĞÜNÜNE KATILIM - KOCAELİ ŞUBE BAŞKANI : 17 EYLÜL 2010 : ESKİ ÜYEMİZ GALİP YALÇIN'IN KIZININ DÜĞÜNÜNE KA- TILIM - AVCILAR ŞUBE BAŞKANI : 03 EYLÜL 2010 : TÜM BEL SEN'DEN AVCILAR BELEDİYESİ'NDE YAŞANAN SÜRGÜNLERLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI ŞUBE BAŞKANI : 02 EYLÜL 2010 : SİLİVRİ TEMSİLCİLİĞİ TEMSİLCİ VE GENEL ÜYE TOPLAN- TISI ŞUBE SEKRETERİ : 01 EYLÜL 2010 : BARIŞ İÇİN KADIN İNSİYATİFİ - 1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ ETKİNLİĞİ - TAKSİM ŞUBE SEKRETERİ : 24 AĞUSTOS 2010 : TOPLU GÖRÜŞME 3. OTURUM OTURMA EYLEMİ KESK İSTANBUL ŞUBELER PLATFORMU - KADIKÖY ŞUBE BAŞKANI : 18 AĞUSTOS 2010 : KESK İSTANBUL ŞUBELER PLATFORMU BASIN AÇIKLAMASI TOPLU GÖRÜŞMELER 2. OTURUM - BAKIRKÖY ŞUBE BAŞKANI : 02 TEMMUZ 2010 : KESK İSTANBUL ŞUBELER PLATFORMU BASINTOPLAN- TISI KÜRT SORUNUNA İLİŞKİN - MECİDİYEKÖY ŞUBE BAŞKANI : 30 HAZİRAN 2010 : AVRUPA SOSYAL FORMU AÇILIŞI - TAKSİM 176 KADIN SEKRETERİ : 29 HAZİRAN 2010 : DÜNYA KADIN YÜRÜYÜŞÜ BALKAN KARAVANININ KARŞILANMASI - TAKSİM ŞUBE BAŞKANI : 28 HAZİRAN 2010 : KAMU PERSONEL REJİMİ YASASINA KARŞI YÜRÜYÜŞ, BASIN AÇIKLAMASI - AVCILAR

17 ŞUBE BAŞKANI : 27 HAZİRAN 2010 : ÜYEMİZ NİLÜFER USLU'NUN DÜĞÜNÜNE KATILIM - AVCILAR ŞUBE SEKRETERİ : 23 HAZİRAN 2010 : TEMSİLCİ VE GENEL ÜYE TOPLANTISI - KAMU PERSO- NEL R. YASASI, TİS, DKY - AVCILAR ŞUBE BAŞKANI : 18 HAZİRAN 2010 : EĞİTİM SEN İSTANBUL ŞUBELERİ YIL SONU DEĞERLENDİRME BASIN AÇIKLAMASI - CAĞALOĞLU ŞUBE BAŞKANI : 17 HAZİRAN 2010 : SEMİNER DÖNEMİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI İLÇE GÖRÜŞMESİ - BEYLİKDÜZÜ ŞUBE BAŞKANI : 17 HAZİRAN 2010 : SEMİNER DÖNEMİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI İLÇE GÖRÜŞMESİ - ESENYURT ŞUBE BAŞKANI : 17 HAZİRAN 2010 : SEMİNER DÖNEMİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI İLÇE GÖRÜŞMESİ - AVCILAR ŞUBE BAŞKANI : 16 HAZİRAN 2010 : KESK'E YÖNELİK GÖZALTILARI PROTESTO YÜRÜYÜŞÜ - BASIN AÇIKLAMASI- TAKSİM ŞUBE BAŞKANI : 15 HAZİRAN 2010 : KAMU PERSONEL REJİMİ YASASINI PROTESTO - BA- KIRKÖY ŞUBE BAŞKANI : 05 HAZİRAN 2010 : SAVAŞ POLİTİKALARINA KARŞI OTURMA EYLEMİ KESK İST. ŞB. PLAT. - TAKSİM ŞUBE BAŞKANI : 04 HAZİRAN 2010 : YETERSİZ ATAMALARLA İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI- YÜRÜYÜŞ - CAĞALOĞLU ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 04 HAZİRAN 2010 : ESENYURT MAHİR GÜRLEK İLKÖĞRETİM OKULU - ŞUBE SEKRETERİ : 04 HAZİRAN 2010 : TEMSİLCİ VE GENEL ÜYE TOPLANTISI - 26 MAYIS DEĞERLENDİRMESİ VE ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇ - AVCILAR ŞUBE BAŞKANI : 03 HAZİRAN 2010 : AVCILAR SALİH ŞÜKRİYE YOLUÇ İLKÖĞRETİM OKULU - EĞİTİM SENLİ MÜDÜR ZİYARETİ ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 03 HAZİRAN 2010 : ESENYURT MAHİR GÜRLEK İLKÖĞRETİM OKULU - ŞUBE BAŞKANI : 31 MAYIS 2010 : İSRAİL SALDIRILARINI PROTESTO YÜRÜYÜŞÜ - KESK İST. ŞB. PLAT. - TAKSİM ŞUBE BAŞKANI : 26 MAYIS 2010 : 26 MAYIS GREVİ VE İSTANBUL YÜRÜYÜŞÜ - MİTİNGİ ŞUBE BAŞKANI : 25 MAYIS 2010 : EĞİTİM SEN ÜYESİ EMRİYE DEMİRKIR'IN MAHKEMESİNE KATILIM, BASIN AÇIKLAMASI - BEŞİKTAŞ ŞUBE SEKRETERİ : 24 MAYIS 2010 : 26 MAYIS TEMSİLCİ VE GENEL ÜYE BÖLGE TOPLANTISI - BÜYÜKÇEKMECE KADIN SEKRETERİ : 23 MAYIS 2010 : KADIN KURULTAYI ŞUBE KADIN KOMİSYONU FİLM GÖSTERİMİ VE KAHVALTI - AVCILAR ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 21 MAYIS 2010 : İLÇE MUTABAKAT GÖRÜŞMESİ İNCELEME - KÜÇÜKÇEKMECE ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 18 MAYIS 2010 : İLÇE MUTABAKAT GÖRÜŞMESİ - BEYLİKDÜZÜ ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 18 MAYIS 2010 : İLÇE MUTABAKAT GÖRÜŞMESİ - ESENYURT KADIN SEKRETERİ : 17 MAYIS 2010 : KADIN KURULTAYI ŞUBE KADIN KOMİSYONU ATÖLYE ÇALIŞMASI - AVCILAR ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 14 MAYIS 2010 : AVCILAR SENDİKALAR MUTABAKAT ÇALIŞMASI ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 14 MAYIS 2010 : İLÇE MUTABAKAT GÖRÜŞMESİ - AVCILAR 177

18 ŞUBE SEKRETERİ : 13 MAYIS 2010 : 1 MAYIS - 26 MAYIS GÜNDEMLİ TEMSİLCİ VE GENEL ÜYE TOPLANTISI - AVCILAR HUKUK SEKRETERİ : 06 MAYIS 2010 : AVUKATLA ESENKENT ATATÜRK İLK. OKULU'NDA YAŞANANLARI TEMSİLCİ VE ÜYELERLE GÖRÜŞME ŞUBE BAŞKANI : 01 MAYIS 2010 : 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI KUTLAMASI - TAKSİM MEYDANI ŞUBE BAŞKANI : 28 NİSAN 2010 : KESK GENEL SEKRETERİ İLE İSTANBUL AVRUPA YAKASI BÖLGE TOPLANTISI - İNCİRLİ ŞUBE SEKRETERİ : 27 NİSAN 2010 : TEMSİLCİ VE GENEL ÜYE TOPLANTISI - 1 MAYIS GÜNDEMLİ - AVCILAR ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 21 NİSAN 2010 : BÜYÜKÇEKMECE ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU - ŞUBE BAŞKANI : 17 NİSAN 2010 : 17 NİSAN ANKARA YÜRÜYÜŞÜ - MİTİNG - ANKARA ŞUBE BAŞKANI : 14 NİSAN 2010 : EĞİTİM SEN ANKARA YÜRÜYÜŞÜ İSTANBUL KOLU UĞURLAMA TAKSİM ŞUBE SEKRETERİ : 14 NİSAN 2010 : EĞİTİM SEN ANKARA YÜRÜYÜŞÜ İSTANBUL KOLU ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 13 NİSAN 2010 : BAŞAKŞEHİR HİKMET ULUĞBAY İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 13 NİSAN 2010 : K.ÇEKMECE KADRİYE MOROĞLU LİSESİ - ŞUBE BAŞKANI : 10 NİSAN 2010 : DEMOKRATİK ANAYASA - MİTİNG - KADIKÖY ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 08 NİSAN 2010 : ESENYURT SİTELER İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 07 NİSAN 2010 : ESENYURT KIRAÇ İMKB ANADOLU TEKNİK VE ENDÜSRİ MESLEK LİSESİ - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 07 NİSAN 2010 : ESENYURT KIRAÇ NAMIK KEMAL İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 05 NİSAN 2010 : ESENYURT KIRAÇ FETHİYE ŞÜKRÜ OLCAY İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 05 NİSAN 2010 : ESENYURT KIRAÇ KÖYÜ İLKÖĞRETİM OKULU - ŞUBE BAŞKANI : 01 NİSAN 2010 : TEKEL İŞÇİLERİNE SALDIRIYI PROTESTO YÜRÜYÜŞÜ BA- SIN AÇIKLAMASI- GÜMÜŞSUYU - GALATASARAY ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 01 NİSAN 2010 : ESENYURT MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 01 NİSAN 2010 : ESENYURT FEVZİ DANIŞ İLKÖĞRETİM OKULU - ŞUBE BAŞKANI : 01 NİSAN 2010 : ESENYURT FEVZİ DANIŞ İLKÖĞRETİM OKULU - EĞİTİM SENLİ YENİ ATANAN MÜDÜR ZİYARETİ ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 31 MART 2010 : ESENYURT KIRAÇ NÜZHET USTA İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 31 MART 2010 : ESENYURT KIRAÇ FETHİYE NÜZHET BİLGİCAN E.M.LİSESİ. - ŞUBE BAŞKANI : 30 MART 2010 : K.ÇEKMECE KARDELEN ANAOKULU - MÜDÜR ZİYARETİ ŞUBE BAŞKANI : 30 MART 2010 : K.ÇEKMECE AKASYA ANAOKULU - MÜDÜR ZİYARETİ 178

19 ŞUBE BAŞKANI : 28 MART 2010 : MİTİNG - ESENYURT BELEDİYESİ'NDEN ATILAN İŞÇİLERLE DAYANIŞMA MİTİNGİ - ESENYURT ŞUBE SEKRETERİ : 23 MART 2010 : ESENYURT İLÇE TEMSİLCİLER TOPLANTISI - ESENKENT HUKUK SEKRETERİ : 22 MART 2010 : HALİL AKKANAT Ç.P.LİSESİ MÜDÜRÜ İLE ÜYEMİZ SUAT ÜNAL'IN SORUŞTURMA SÜRECİNİ GÖRÜŞME ŞUBE BAŞKANI : 21 MART 2010 : NEWROZ KUTLAMASI - KAZLIÇEŞME ŞUBE BAŞKANI : 19 MART 2010 : BASIN AÇIKLAMASI - BEYLİKDÜZÜ 75. YIL CUMHURİYET LİSESİ ÖNÜ ŞUBE BAŞKANI : 19 MART 2010 : BEYLİKDÜZÜ İLÇE İNSAN HAKLARI KURULU'NA 75. YIL CUMHURİYET LİSESİ İLE İLGİLİ BAŞVURU ŞUBE BAŞKANI : 19 MART 2010 : BASIN AÇIKLAMASINA DESTEK BEYLİKDÜZÜ BÜYÜKŞEHİR İLKÖĞRETİM OKULU ÖNÜ ŞUBE BAŞKANI : 19 MART 2010 : AVCILAR FİRÜZKÖY İLKÖĞRETİM OKULU - EĞİTİM SENLİ YENİ ATANAN MÜDÜR ZİYARETİ ŞUBE SEKRETERİ : 19 MART 2010 : AVCILAR İLÇE TEMSİLCİLER TOPLANTISI ŞUBE BAŞKANI : 19 MART 2010 : ESENYURT LİSESİ - TUTUKLU ÖĞRENCİ İLE İLGİLİ REHBERLİK SERVİSİ GÖRÜŞMESİ ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 18 MART 2010 : ÇATALCA İTO ÇOK PROGRAMLI LİSESİ - İŞYERİ GEZİSİ - ÜYELİK ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 17 MART 2010 : K.ÇEKMECE İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİ SEMİNERİNDE 17 NİSAN BİLDİRİSİ DAĞITIMI ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 16 MART 2010 : K.ÇEKMECE İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİ SEMİNERİNDE 17 NİSAN BİLDİRİSİ DAĞITIMI KADIN SEKRETERİ : 16 MART 2010 : KADIN KURULTAYI ŞUBE KADIN KOMİSYONU TOPLAN- TISI - AVCILAR KADIN SEKRETERİ : 08 MART 2010 : 8 MART MEŞALELİ YÜRÜYÜŞ - TAKSİM ŞUBE SEKRETERİ : 06 MART 2010 : YAŞASIN KADINLARIN BİRLİK MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ MİTİNGİ - KADIKÖY KADIN SEKRETERİ : 04 MART 2010 : KESK Lİ TUTUKLU KADINLARLA DAYANIŞMA KART- LARI GÖNDERME - BASIN AÇIKLAMASI - TAKSİM ŞUBE SEKRETERİ : 03 MART 2010 : İŞYERİ TEMSİLCİSİ VE GENEL ÜYE TOPLANTISI - AVCILAR ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 02 MART 2010 : BAŞAKŞEHİR ZİHNİ KÜÇÜK İLKÖĞRETİM OKULU - ŞUBE BAŞKANI : 20 ŞUBAT 2010 : TEKEL İŞÇİLERİ İLE DAYANIŞMA GECE KALMA EYLEMİ - ANKARA ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 19 ŞUBAT 2010 : TİYATRO - OYUN İZLEME - KRAL DAİRESİ CKM - K.ÇEKMECE ŞUBE BAŞKANI : 11 ŞUBAT 2010 : TEKEL İŞÇİLERİNE DESTEK - MEŞALELİ YÜRÜYÜŞ - TAKSİM ŞUBE BAŞKANI : 26 OCAK 2010 : TEKEL İŞÇİLERİNE DESTEK YÜRÜYÜŞÜ HSGGP - TAKSİM ŞUBE BAŞKANI : 26 OCAK 2010 : TEKEL İŞÇİLERİ İLE DAYANIŞMA İÇİN OTURMA EYLEMİ - TAKSİM GÜMÜŞSUYU ŞUBE BAŞKANI : 23 OCAK 2010 : OKUMA KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU - KADIKÖY ŞUBE BAŞKANI : 21 OCAK 2010 : 8 NOLU ŞUBENİN EĞİTİM SEN'İN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ YEMEĞİNE KATILIM 179

20 ŞUBE BAŞKANI : 19 OCAK 2010 : HRANT DİNK'İ ANMA - ŞİŞLİ ŞUBE BAŞKANI : 19 OCAK 2010 : HRANT İÇİN ADALET İÇİN MEŞALELİ YÜRÜYÜŞ - TAKSİM ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 15 OCAK 2010 : K.ÇEKMECE ÜYELERLE TİYATRO İZLEME ETKİNLİĞİ HUKUK SEKRETERİ : 15 OCAK 2010 : BEYLİKDÜZÜ YAŞAR ACAR FEN LİSESİ - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 15 OCAK 2010 : BEYLİKDÜZÜ İHLAS İLKÖĞRETİM OKULU - ŞUBE BAŞKANI : 08 OCAK 2010 : TEKEL VE İTFAİYE İŞÇİLERİNE DESTEK AKP BİNASINA YÜRÜYÜŞ - MECİDİYEKÖY ŞUBE SEKRETERİ : 23 ARALIK 2009 : ŞUBE TEMSİLCİLER VE GENEL ÜYE TOPLANTISI - AVCI- LAR ŞUBE BAŞKANI : 19 ARALIK 2009 : KESK, DİSK, TMMOB VE TTB'NİN MİLLİYETÇİ VE ŞOVENİST POLİTİKALARA KARŞI YÜRÜYÜŞÜ TAKSİM ŞUBE BAŞKANI : 12 ARALIK 2009 : DTP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET - KAPATILMA SONRASI ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 10 ARALIK 2009 : AVCILAR MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İ.Ö.O. - İŞYERİ TOPLANTISI ŞUBE BAŞKANI : 08 ARALIK 2009 : KESK İSTANBUL ŞUBELER PLATFORMU TOPLANTISI - TAKSİM ŞUBE BAŞKANI : 07 ARALIK 2009 : 25 KASIM DEĞERLENDİRME TEMSİLCİ VE GENEL ÜYE TOPLANTISI ŞUBE BAŞKANI : 25 KASIM 2009 : 25 KASIM GREVİ ALAN ÇALIŞMASI ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 18 KASIM 2009 : BÜYÜKÇEKMECE ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 18 KASIM 2009 : BÜYÜKÇEKMECE 19 MAYIS İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 18 KASIM 2009 : BÜYÜKÇEKMECE MİMAR SİNAN İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 18 KASIM 2009 : BÜYÜKÇEKMECE DÇ. DR. BURHAN BAHRİYELİ TEKNİK VE END. MESLEK LİSESİ - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 17 KASIM 2009 : AVCILAR MEHMETÇİK İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 17 KASIM 2009 : AVCILAR MUSTAFA KEMALPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 17 KASIM 2009 : AVCILAR HAYDAR AKIN ANADOLU MESLEK LİSESİ - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 16 KASIM 2009 : ESENYURT RIFAT ILGAZ İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 16 KASIM 2009 : AVCILAR ALSANCAK İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 16 KASIM 2009 : ESENYURT ERDOĞANLAR İLKÖĞRETİM OKULU - ŞUBE BAŞKANI : 14 KASIM 2009 : KESK'Lİ TUTUKLULAR SERBEST BIRAKILSIN- BASIN AÇIKLAMASI -OTURMA EYLEMİ - TAKSİM ŞUBE BAŞKANI : 14 KASIM 2009 : ESENKENT YAPI KOOPERATİFİ VELİ, EĞİTİM EMEKÇİLERİ TOPLANTISI - SAMİ EVREN 180

21 ŞUBE SEKRETERİ : 12 KASIM 2009 : TEMSİLCİLER VE GENEL ÜYE TOPLANTISI - BEYLİKDÜZÜ BÜYÜKŞEHİR İ.Ö.O. ŞUBE SEKRETERİ : 11 KASIM 2009 : TEMSİLCİLER VE GENEL ÜYE TOPLANTISI - BÜYÜKÇEK- MECE ÖĞRETMENEVİ ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 10 KASIM 2009 : ESENYURT KIRAÇ LİMAK TÜRKER İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 10 KASIM 2009 : ESENYURT SONNUR YALNIZOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU - ŞUBE SEKRETERİ : 09 KASIM 2009 : TEMSİLCİLER VE GENEL ÜYE BÖLGE TOPLANTISI - BAŞAKŞEHİR AHMET KABAKLI İ.Ö.O. ŞUBE BAŞKANI : 30 MAYIS 2009 : KESK'E YÖNELİK BASKILARI PROTESTO ŞUBELERİ TER- KETMEME - AVCILAR ŞUBE BAŞKANI : 29 MAYIS 2009 : KESK E YÖNELİK BASKILARI PROTESTO BASIN AÇIKLAMA- SI - TAKSİM GEZİ PARKI ŞUBE BAŞKANI : 23 MAYIS 2009 : EĞİTİM SEN BÖLGE TOPLANTISI - GMY SAYIM GÜLTEKİN ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 15 MAYIS 2009 : ESENYURT İLÇESİ YETKİLİ SENDİKA BELİRLEME MUTABAKAT GÖRÜŞMESİ ŞUBE SEKRETERİ : 13 NİSAN 2009 : ŞUBE TEMSİLCİLER VE GENEL ÜYETOPLANTISI ŞUBE SEKRETERİ : 13 NİSAN 2009 : ŞUBE TEMSİLCİLER VE GENEL ÜYE TOPLANTISI ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 02 NİSAN 2009 : İHLAS İLKÖĞRETİM OKULU - HUKUK SEKRETERİ : 02 NİSAN 2009 : ÖZLÜK SORUNLARIMIZ, SİCİL NOTLARI VE HUKUK YARDIMI - SEMİNER ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 28 MART 2009 : 75.YIL SEFAKÖY İLKÖĞRETİM OKULU - İŞYERİ GEZİSİ ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 26 MART 2009 : Ç.Y.PROFESÖR AHMET MERDİVENCİ - İŞYERİ GEZİSİ ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 20 MART 2009 : ESENYURT ŞEHİTLER İLKÖĞRETİM OKULU - ŞUBE BAŞKANI : 14 MART 2009 : DEMOKRATİK EĞİTİM YÜRÜYÜŞÜ - EĞİTİM SEN - HARBİYE- GALATASARAY ŞUBE SEKRETERİ : 10 MART 2009 : ŞUBE TEMSİLCİLER VE GENEL ÜYE TOPLANTISI - GMY SAYIM GÜLTEKİN KADIN SEKRETERİ : 04 MART 2009 : ŞİİR DİNLETİSİ - ERKEKLER KADINLAR İÇİN ŞİİR OKUYOR - ŞUBE SALONU KADIN SEKRETERİ : 21 ŞUBAT 2009 : KADINLAR 8 MART'I ÖRGÜTLÜYOR - TOPLANTI ŞUBE BAŞKANI : 17 ŞUBAT 2009 : K.ÇEKMECE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BASIN AÇIKLAMASI MAAŞ-EKDERS ŞUBE BAŞKANI : 15 ŞUBAT 2009 : 15 ŞUBAT İSTANBUL EMEK VE DEMOKRASİ MİTİNGİ - KESK-DİSK TÜRK-İŞ - KADIKÖY ŞUBE SEKRETERİ : 10 ŞUBAT 2009 : ŞUBE TEMSİLCİLER TOPLANTISI ŞUBE BAŞKANI : 08 ŞUBAT 2009 : AVCILAR 15 ŞUBAT MİTİNGİNE ÇAĞRI YÜRÜYÜŞÜ VE BASIN AÇIKLAMASI ŞUBE BAŞKANI : 31 OCAK 2009 : DAVUTPAŞA PATLAMASININ YILDÖNÜMÜ ANMA BASIN AÇIKLAMASI ŞUBE SEKRETERİ : 24 OCAK 2009 : EĞİTİM SEN KURULUŞ KOKTEYLİ 181

22 ŞUBE BAŞKANI : 19 OCAK 2009 : HRANT DİNK'İN ÖLDÜRÜLMESİNİN YILDÖNÜMÜ - AGOS ÖNÜ - ŞİŞLİ ŞUBE SEKRETERİ : 10 OCAK 2009 : ŞUBE TEMSİLCİLER TOPLANTISI ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 25 ARALIK 2008 : ESENYURT 80. YIL İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 23 ARALIK 2008 : BEYLİKDÜZÜ HALDUN TANER İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 23 ARALIK 2008 : B.GESOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU - İŞYERİ GEZİSİ ŞUBE SEKRETERİ : 20 ARALIK 2008 : ŞUBE TEMSİLCİLER VE GENEL ÜYETOPLANTISI ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 18 ARALIK 2008 : ESENYURT MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 18 ARALIK 2008 : NİHAT DELİBALTA İLKÖĞRETİM OKULU - ŞUBE BAŞKANI : 29 KASIM 2008 : 29 KASIM MİTİNGİ KESK DİSK - ANKARA ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 17 KASIM 2008 : YENİKENT İLKÖĞRETİM OKULU - ŞUBE BAŞKANI : 08 KASIM 2008 : KRİZ VE DOĞALGAZ ZAMMINI PROTESTO - MECİDYEKÖY METRO ÇIKIŞI ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 25 EKİM 2008 : TARTIŞMA - ÖRGÜTLENME MODELİ VE ARAYIŞLAR HUKUK SEKRETERİ : 11 EKİM 2008 : EĞİTİM EMEKÇİLERİNİN HUKUK SORUNU - AVUKAT METİN İRİZ HUKUK SEKRETERİ : 11 EKİM 2008 : HUKUK EĞİTİMİ - İŞYERİ TEMSİLCİLERİNE - AVUKAT METİN İRİZ ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 26 EYLÜL 2008 : SEYİT ONBAŞI İLKÖĞRETİM OKULU - İŞYERİ GEZİSİ ŞUBE SEKRETERİ : 21 EYLÜL 2008 : ŞUBE TEMSİLCİLER VE GENEL ÜYETOPLANTISI ŞUBE SEKRETERİ : 20 EYLÜL 2008 : TEMSİLCİLER VE GENEL ÜYE TOPLANTISI ŞUBE BAŞKANI : 14 EYLÜL 2008 : DARBECİLER YARGILANSIN MİTİNGİ - KADIKÖY ŞUBE BAŞKANI : 29 AĞUSTOS 2008 : KESK OTURMA EYLEMİ TİS VE GREV HAKKI İÇİN - TAKSİM TRAMVAY DURAĞI ŞUBE BAŞKANI : 01 HAZİRAN 2008 : KÜRT SORUNUNA DEMOKRATİK ÇÖZÜM MİTİNGİ - KA- DIKÖY ŞUBE SEKRETERİ : 29 MAYIS 2008 : ŞUBE TEMSİLCİLER TOPLANTISI ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 09 KASIM 2009 : ESENYURT KIRAÇ KÖYÜ İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 06 KASIM 2009 : BÜYÜKÇEKMECE ANADOLU LİSESİ - İŞYERİ GEZİSİ ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 06 KASIM 2009 : BÜYÜKÇEKMECE LİSESİ - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 06 KASIM 2009 : BÜYÜKÇEKMECE İLKÖĞRETİM OKULU - İŞYERİ GEZİSİ ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 06 KASIM 2009 : BÜYÜKÇEKMECE ÖMER GÜLTEKİN YAVUZ SUL- TAN SELİM İLKÖĞRETİM OKULU - 182

23 ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 06 KASIM 2009 : BÜYÜKÇEKMECE AKÇANSA FATİH SULTAN MEHMET İLKÖĞRETİM OKULU - ŞUBE SEKRETERİ : 05 KASIM 2009 : ŞUBE TEMSİLCİLER VE GENEL ÜYETOPLANTISI 25 KA- SIM GÜNDEMLİ ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 02 KASIM 2009 : ESENYURT İLKÖĞRETİM OKULU - İŞYERİ GEZİSİ ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 02 KASIM 2009 : ESENYURT YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 27 EKİM 2009 : YEŞİLKENT İLKÖĞRETİM OKULU - ŞUBE BAŞKANI : 24 EKİM 2009 : KESK'Lİ TUTUKLULAR SERBEST BIRAKILSIN- BASIN AÇIKLAMASI -OTURMA EYLEMİ - BAKIRKÖY ŞUBE BAŞKANI : 23 EKİM 2009 : KESK AVRUPA YAKASI BÖLGE TOPLANTISI - TAKSİM TMMOB ŞUBE BAŞKANI : 21 EKİM 2009 : KESK - EĞİTİM SEN MYK İŞYERLERİ TOPLANTISI - AVCILAR MEHMET BAYDAR LİSESİ ŞUBE BAŞKANI : 21 EKİM 2009 : AVCILAR'DA POLİS ŞİDETİNE UĞRAYAN GÜNEY TUNA'NIN AİLESİNİ ZİYARET ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 20 EKİM 2009 : ESENYURT YENİKENT İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 20 EKİM 2009 : ESENYURT ÖRNEK İLKÖĞRETİM OKULU - İŞYERİ GEZİSİ ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 19 EKİM 2009 : ESENYURT FATİH SULTAN MEHMET LİSESİ - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 19 EKİM 2009 : ESENYURT NİHAT DELİBALTA İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 19 EKİM 2009 : ÜCRETLİ ÇALIŞAN İŞSİZ ÖĞRETMENLER TO- PLANTISI - AVCILAR ŞUBE BAŞKANI : 18 EKİM 2009 : SAĞLIK MİTİNGİ - KADIKÖY ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 16 EKİM 2009 : BEYLİKDÜZÜ NEŞE SEVER İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 14 EKİM 2009 : ESENYURT TEVFİKBEY İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 14 EKİM 2009 : ESENYURT OSMANGAZİ İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 12 EKİM 2009 : ESENKENT YUSUF AKTAŞ İLKÖĞRETİM OKULU - KADIN SEKRETERİ : 08 EKİM 2009 : KADIN SEKRETERLİĞİ KOMİSYON TOPLANTISI ŞUBE BAŞKANI : 06 EKİM 2009 : İMF - DB PROTESTO BASIN AÇIKLAMASI -TAKSİM ŞUBE SEKRETERİ : 05 EKİM 2009 : 5 EKİM DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ KOKTEYL - AVCI- LAR ŞUBE ŞUBE BAŞKANI : 03 EKİM 2009 : ÜCRETSİZ ULAŞIM HAKKI YÜRÜYÜŞÜ - TAKSİM ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 02 EKİM 2009 : ÖRGÜTLENME KOMİSYONU TOPLANTISI ŞUBE BAŞKANI : 27 EYLÜL 2009 : KESK BÖLGE TOPLANTISI - PETROL - İŞ SALONU İSTANBUL ŞUBE BAŞKANI : 16 EYLÜL 2009 : EK DERS BASIN AÇIKLAMASI - SULTANAHMET HUKUK SEKRETERİ : 16 EYLÜL 2009 : NORM KADRO - HUKUK EĞİTİMİ - MECİDİYEKÖY ŞUBE SEKRETERİ : 14 EYLÜL 2009 : TEMSİLCİLER VE GENEL ÜYE TOPLANTISI ŞUBE BAŞKANI : 12 EYLÜL 2009 : 12 EYLÜL 2009 MİTİNGİ KADIKÖY ŞUBE BAŞKANI : 12 EYLÜL 2009 : CUMARTESİ ANNELERİ OTURMA EYLEMİ - GALATASARAY LİSESİ ÖNÜ 183

24 ŞUBE BAŞKANI : 01 EYLÜL 2009 : 1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ MİTİNGİ - KADIKÖY ŞUBE BAŞKANI : 24 AĞUSTOS 2009 : BASIN AÇIKLAMASI ATAMASI YAPILMAYAN ÖĞRETMENLER ŞUBE BAŞKANI : 06 TEMMUZ 2009 : HRANT DİNK'İN MAHKEMESİNİ İZLEME ŞUBE BAŞKANI : 04 TEMMUZ 2009 : HRANT DİNK İÇİN VİCDAN ZİNCİRİ - GALATASARAY - TÜNEL - GALATASARAY ŞUBE BAŞKANI : 02 TEMMUZ 2009 : SİVAS KATLİAMINI ANMA MİTİNGİ - KADIKÖY ŞUBE BAŞKANI : 20 HAZİRAN 2009 : KESK'İN TİS ÇAĞRILI BAŞBAKANLIK YÜRÜYÜŞÜ - AN- KARA ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 19 HAZİRAN 2009 : KONSER - EZGİNİN GÜNLÜĞÜ VE GRUP GÜNDOĞARKEN ŞUBE BAŞKANI : 17 HAZİRAN 2009 : BASIN AÇIKLAMASI - TİS VE KESK E SALDIRI KONULU - TAKSİM ŞUBE BAŞKANI : 03 HAZİRAN 2009 : EĞİTİM SEN'İN TİS TALEPLİ ANKARA YÜRÜYÜŞÜ ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 28 MAYIS 2008 : ESENYURT LİSESİ - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 28 MAYIS 2008 : ÖRNEK İLKÖĞRETİM OKULU - ŞUBE BAŞKANI : 01 MAYIS 2008 : 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI ŞİŞLİ - TAKSİM ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 25 NİSAN 2008 : KAVAKLI İLKÖĞRETİM OKULU- ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 22 NİSAN 2008 : ESENYURT NAKİPOĞLU CUMHURİYET ANADO- LU LİSESİ - ŞUBE BAŞKANI : 22 NİSAN 2008 : ESENYURT CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU- İŞYERİ GEZİSİ ŞUBE SEKRETERİ : 22 NİSAN 2008 : ŞUBE TEMSİLCİLER TOPLANTISI ŞUBE SEKRETERİ : 22 NİSAN 2008 : ŞUBE TEMSİLCİLER VE GENEL ÜYETOPLANTISI ŞUBE BAŞKANI : 19 NİSAN 2008 : EĞİTİM SEN ANKARA MİTİNGİ ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 15 NİSAN 2008 : ESENYURT CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 15 NİSAN 2008 : KIRAÇ KÖYÜ İLKÖĞRETİM OKULU - İŞYERİ GEZİSİ ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 14 NİSAN 2008 : ADEM CELİK İLKÖĞRETİM OKULU - İŞYERİ GEZİSİ ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 09 NİSAN 2008 : ESENYURT ZÜBEYDE HANIM İLKÖĞRETİM OKULU - ŞUBE SEKRETERİ : 09 NİSAN 2008 : ZEKAİ İNCİ İLE DAYANIŞMA GECESİ ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 04 NİSAN 2008 : ESENYURT NAKİPOĞLU CUMHURİYET ANADO- LU LİSESİ - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 04 NİSAN 2008 : ESENYURT İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 03 NİSAN 2008 : HOŞDERE KÖYÜ İLKÖĞRETİM OKULU - İŞYERİ GEZİSİ ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 03 NİSAN 2008 : SÜLEYMAN DEMİREL İLKÖĞRETİM OKULU - ŞUBE BAŞKANI : 30 MART 2008 : SSGSS ESENYURT BASIN AÇIKLAMASI ŞUBE SEKRETERİ : 30 MART 2008 : ŞUBE TEMSİLCİLER TOPLANTISI ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 28 MART 2008 : BÜYÜKŞEHİR İLKÖĞRETİM OKULU - İŞYERİ GEZİSİ 184

25 ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 27 MART 2008 : ESENYURT ALPARSLAN İLKÖĞRETİM OKULU - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : 27 MART 2008 : İBRAHİM ÖZAYDIN İLKÖĞRETİM OKULU - ŞUBE SEKRETERİ : 26 MART 2008 : KÜÇÜKÇEKMECE BÖLGE TEMSİLCİLER TOPLANTISI ŞUBE SEKRETERİ : 25 MART 2008 : BÜYÜKÇEKMECE BÖLGE TEMSİLCİLER TOPLANTISI ŞUBE SEKRETERİ : 20 MART 2008 : ŞUBE TEMSİLCİLER TOPLANTISI ŞUBE BAŞKANI : 17 MART 2008 : IRAK'IN İŞGALİNİ PROTESTO MİTİNGİ KADIKÖY ŞUBE BAŞKANI : 14 MART 2008 : SSGSS YASASINA KARŞI 2 SAATLİK İŞ BIRAKMA 185

26 186

Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart 2008 - Mart 2011 Şube Çalışma Raporu İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE KURUMSAL ÇALIŞMALARIMIZ ŞUBE SEKRETERLİĞİ

Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart 2008 - Mart 2011 Şube Çalışma Raporu İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE KURUMSAL ÇALIŞMALARIMIZ ŞUBE SEKRETERLİĞİ EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE KURUMSAL ÇALIŞMALARIMIZ ŞUBE SEKRETERLİĞİ 73 YÖNETİM KURULU NUN OLUŞUMU VE GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ 1 Mart 2008 tarihinde yapılan Eğitim Sen İstanbul 7 No lu Şube Olağan Genel

Detaylı

EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE MALİ ÇALIŞMALARIMIZ. Mali Sekreterlik. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart 2008 - Mart 2011 Şube Çalışma Raporu

EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE MALİ ÇALIŞMALARIMIZ. Mali Sekreterlik. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart 2008 - Mart 2011 Şube Çalışma Raporu EĞİTİM SEN MALİ ÇALIŞMALARIMIZ 91 MALİ SEKRETERLİK RAPORU VE BİLANÇOLAR çalışmalarımız Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikasının genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, 4688 sayılı yasaya, tüzük hükümleri

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146 TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI EMO Kocaeli Şubesi 146 İKK Sekreterliği Makina Mühendisleri Odası tarafından yürütülmektedir. Şubemiz, üniversite, resmi kurum, sendika, oda ve derneklerle sürdürülebilir

Detaylı

Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart 2008 - Mart 2011 Şube Çalışma Raporu İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE KADIN SEKRETERLİĞİ ÇALIŞMALARIMIZ

Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart 2008 - Mart 2011 Şube Çalışma Raporu İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE KADIN SEKRETERLİĞİ ÇALIŞMALARIMIZ EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE KADIN SEKRETERLİĞİ ÇALIŞMALARIMIZ 217 KADIN SEKRETERLİĞİ ÇALIŞMA RAPORU Uygarlık tarihinde insanın insan üzerindeki bilinen ilk sömürü ve tahakküm biçimi olan, ta sınıflı

Detaylı

22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi Ocak - Şubat 2013 22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi Açılış konuşmasının devamında Şube Yönetim Kurulu Sekreterimiz Alişan Çalcalı tarafından Şube etkinlikleri ve çalışmalarına

Detaylı

4 NİSAN 2011BAŞAKŞEHİR CAHİT ZARİFOĞLU İ.O. İŞYERİ GEZİSİ- BAŞAKŞEHİR 3 NİSAN 2011 ÇATALCA BÖLGE TOPLANTSI 5 NİSAN 2011 KÜÇÜKÇEKMECE BÖLGE

4 NİSAN 2011BAŞAKŞEHİR CAHİT ZARİFOĞLU İ.O. İŞYERİ GEZİSİ- BAŞAKŞEHİR 3 NİSAN 2011 ÇATALCA BÖLGE TOPLANTSI 5 NİSAN 2011 KÜÇÜKÇEKMECE BÖLGE 4 NİSAN 2011BAŞAKŞEHİR CAHİT ZARİFOĞLU İ.O. İŞYERİ - BAŞAKŞEHİR 3 NİSAN 2011 ÇATALCA BÖLGE TOPLANTSI 5 NİSAN 2011 BÖLGE TOPLANTISI-M.KEMALPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU 7 NİSAN 2011-FSM İŞYERİ 7 NİSAN 2011-NİHAT

Detaylı

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI SIRA NO YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR TARİH 1 Açık Öğretim Kurumları İş Takvimi * Bakanlıkça belirlenecektir. 2 Yönetici

Detaylı

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ!

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs; tüm yurtta olduğu gibi İstanbul da da coşkuyla kutlandı.1978 1 Mayıs ın ardından ilk kez izin verilen

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN 2013 ÖNSÖZ 2013 2014 Eğitim - Öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm

Detaylı

EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI

EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI 123 11 Nisan 2008 - Yıldız Teknik Üniversitesi Tiyatro Kulübü nün Kızılötesi Aydınlık isimli oyununa gidildi. 12 Nisan 2008-15 EMO-Genç üyesinin katılımıyla AutoCad semineri gerçekleştirildi.

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ TEMMUZ 2014 T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Örgün ve Yaygın

Detaylı

Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart 2008 - Mart 2011 Şube Çalışma Raporu İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE. ÖZLÜK ve HUKUK ÇALIŞMALARIMIZ

Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart 2008 - Mart 2011 Şube Çalışma Raporu İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE. ÖZLÜK ve HUKUK ÇALIŞMALARIMIZ EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE ÖZLÜK ve HUKUK ÇALIŞMALARIMIZ 187 HUKUK SEKRETERLİĞİ ÇALIŞMA RAPORU Eğitim-Sen, kurulduğu günden beri mücadele tarihinden devralmış olduğu geleneği sürdürmüş ve bu tarihe

Detaylı

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN Ö N S Ö Z 2012 2013 eğitim öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm eğitim

Detaylı

KARABÜK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI MAHALLİ HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI

KARABÜK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI MAHALLİ HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI LERİ 1 Ocak Hazırlayıcı Eğitim Kursu Aday Memurlar Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi 03.01.2014 28.03.2014 20 120 10.30-16.15 66 2 Ocak Stratejik Planlama Kursu ZORUNLU Yenice İlçesindeki tüm kurumlardaki

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ AÇIKLAMALAR : -Çalışma takviminde yapılacak olan değişiklikler, www.trabzon.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. -Bu çalışma

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ AÇIKLAMALAR : -Çalışma takviminde yapılacak olan değişiklikler, www.trabzon.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. -Bu çalışma

Detaylı

SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı. SPoD Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu nun Basın Açıklamasındaydı

SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı. SPoD Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu nun Basın Açıklamasındaydı SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Af Örgütü ve Hakikat Adalet Hafıza Derneği'nin her ay düzenledikleri

Detaylı

2012 2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2012 2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2012 2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO ÇALIŞMA KONULARI TARİHİ 1. Okul Öncesi Ve İlköğretim Okulları 1. Sınıf Öğrencilerinin Eğitim- Öğretime Hazırlanmaları

Detaylı

21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 225 ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 13 Ocak 2012 KESK Genel Merkezi başta olmak üzere bir çok ilde KESK e bağlı sendikalar, demokratik kurumlar, belediyeler ve siyasi

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI SOSYAL FAALİYET VE ÇALIŞMA TAKVİMİ

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI SOSYAL FAALİYET VE ÇALIŞMA TAKVİMİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI LİSE TANITIM VE BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI SOSYAL FAALİYET VE ÇALIŞMA TAKVİMİ EYLÜL 2013 Sene Başı Öğrenci Bilgilendirme Programı YGS - LYS

Detaylı

T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2013 KARABÜK

T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2013 KARABÜK T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013- EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2013 KARABÜK T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013- EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ S.NO FAALİYETİN

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ANAOKULU LKOKUL ORTAOKUL ANADOLU L SES FEN L SES CEM L ALEVL KOLEJ GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : Eylül 2013 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 2 Eylül 2013 Pazartesi

Detaylı

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül T.C. SAKARYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL 2013 1 Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ETKİNLİK TAKVİMİ

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ETKİNLİK TAKVİMİ SIRATARİH KONU SAAT-SÜRE YER UYGULAYICI KİME UYGULANACAĞI 1 17 Eylül 2013 Salı Okulun Açılış Günü İzlencesi 09:30-10:30 Okul Bahçesi Türkçe Bölümü Tüm Sınıflar 2 17 Eylül 2012 Pazartesi 'İlköğretim Haftası'

Detaylı

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI EYLÜL / 2014 ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : 1 EYLÜL / 2014 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 1 EYLÜL 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Öğretmen Seminerlerinin Başlaması

Detaylı

6. ULUSLARARASI ARAPÇA YARIŞMALARI İSTANBUL İL İÇİ VE BÖLGE YARIŞMALARI PLANLAMASI

6. ULUSLARARASI ARAPÇA YARIŞMALARI İSTANBUL İL İÇİ VE BÖLGE YARIŞMALARI PLANLAMASI Ok Adı -1 974697 PENDİK Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi Evet Evet Evet Evet -1 752603 ADALAR Adalar Anadolu İmam Hatip Lisesi Evet Evet -1 974776 ÇEKMEKÖY Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Evet Evet

Detaylı

HAZIRLAYANLAR : M. NURETTİN ARAS (ŞUBE MÜDÜRÜ) ENGİN ŞİMŞEK (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) İLHAN KAKIRMAN (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI)

HAZIRLAYANLAR : M. NURETTİN ARAS (ŞUBE MÜDÜRÜ) ENGİN ŞİMŞEK (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) İLHAN KAKIRMAN (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) HAZIRLAYANLAR : M. NURETTİN ARAS (ŞUBE MÜDÜRÜ) ENGİN ŞİMŞEK (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) İLHAN KAKIRMAN (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) Okul Türü İSTANBUL ÖRGÜN EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Derslik Sayısı Şube Sayısı

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

T.C İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ S. NO FAALİYETİN ADI TARİHİ a) Ortaöğretim Kurumları 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Sorumluluk Sınavı Öncesi Öğretmenler Kurulu,Zümre Başkanları 05 Eylül 2011 Pazartesi Seçimi ve Zümre Başkanları 1 b)ortaöğretim

Detaylı

2014 2015 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi AĞUSTOS

2014 2015 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi AĞUSTOS 04 0 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi AĞUSTOS 3 4 7 0 3 4 7 *Akademik kadronun göreve başlaması *Açılış Kahvaltısı 0 4 30 ZAFER BAYRAMI 3 04 0 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi EYLÜL 3 4 7 Eve Dönüş.30

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 ZAFER BAYRAMI 30 Ağustos 2014 2 OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ ÖN KAYITLARI 18 Ağustos - 12 Eylül 2014 3 BAĞIMSIZ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU, İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİN 2014-2015

Detaylı

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI Türkiye İstatistik Kurumu ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına göre, ülkemizde yaklaşık 8,4 milyon

Detaylı

EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI RAPORLARI. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart Mart 2011 Şube Çalışma Raporu

EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI RAPORLARI. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart Mart 2011 Şube Çalışma Raporu EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI RAPORLARI 235 EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NO LU ŞUBE DENETLEME KURULU RAPORU MART 2008 MART 2011 ARASI 2 Mart 2008 ile 16 ġubat 2011 tarihleri

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 ZAFER BAYRAMI 30 Ağustos 2014 2 OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ ÖN KAYITLARI 18 Ağustos - 12 Eylül 2014 3 BAĞIMSIZ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU, İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİN 2014-2015

Detaylı

2013-2014 ÖĞRETİM YILI ETKİNLİK TAKVİMİ

2013-2014 ÖĞRETİM YILI ETKİNLİK TAKVİMİ K A S I M 01 Kasım 2013 Cuma Öğrenci- 12.30-14.30 A/B/C Şube Velileri 3.SINIFLAR VELİ TOPLANTISI 02 Kasım 2013 Cumartesi 15.30-18.30 Katlar/Sınıflar D/E Şube Velileri 09.30-11.30 4.SINIFLAR VELİ TOPLANTISI

Detaylı

7. dönem çalışma raporu EMO - GENÇ ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 104

7. dönem çalışma raporu EMO - GENÇ ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 104 EMO - GENÇ ÇALIŞMALARI 104 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI 7. Dönemi boyunca, EMO-Genç çalışmalarına oldukça önem vermiş oda ile bağlarının gelişmesi yönünde çalışmalar yürütmüştür. Teknik geziler, tanışma toplantıları,

Detaylı

SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT ANASINIFI FAALİYET TAKVİMİ

SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT ANASINIFI FAALİYET TAKVİMİ ANASINIFI SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT ANASINIFI FAALİYET TAKVİMİ 21 Eylül Veli Toplantısı Anasınıfı Zümresi Okul İçi 10 Ekim Malatya Park AVM Anasınıfı Zümresi Okul Dışı 26 Ekim Aileler

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ a) Ortaöğretim Kurumları Zümre Başkanlarının 02 Eylül 2013 Pazartesi 1 b) Orta Öğretim Kurumları Zümre Toplantıları ve Yıllık Planların Hazırlanması 03-08 Eylül 2013 tarihleri arasında c) Orta Öğretim

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ a) Ortaöğretim Kurumları Zümre Başkanlarının 02 Eylül 2013 Pazartesi 1 b) Orta Öğretim Kurumları Zümre Toplantıları ve Yıllık Planların Hazırlanması 03-08 Eylül 2013 tarihleri arasında c) Orta Öğretim

Detaylı

2013-2014 İSTATİSTİK VERİLERİ

2013-2014 İSTATİSTİK VERİLERİ 2013-2014 İSTATİSTİK VERİLERİ İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME BÖLÜMÜ 2014 Ocak 2013-14 İSTANBUL EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Sayfa 2 2013-2014 İSTATİSTİK VERİLERİ HAZIRLAYANLAR: M. Nurettin

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER

YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER tmmob 2002/2004 Cumhuriyet / 7 Haziran 2002 Radikal / 7 Haziran 2002 218 Evrensel / 15 Temmuz 2002 37. dönem çalışma raporu 219 tmmob 2002/2004 Cumhuriyet

Detaylı

BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ

BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ 1. 2014 Türkiye Kitap Pazarı İstatistikleri Açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ISBN Ajansı, Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü ve Yayımcı Meslek

Detaylı

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mezitli Belediye Başkanı nı makamında ziyaret ederek

Detaylı

İZMİR ŞUBE SOMA FACİASI KONULU SÖYLEŞİ DÜZENLENDİ ÇALDAĞ NİKEL MADENİ KONFERANSI DÜZENLENDİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PANELİNE KATILIM SAĞLANDI

İZMİR ŞUBE SOMA FACİASI KONULU SÖYLEŞİ DÜZENLENDİ ÇALDAĞ NİKEL MADENİ KONFERANSI DÜZENLENDİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PANELİNE KATILIM SAĞLANDI İZMİR ŞUBE SOMA FACİASI KONULU SÖYLEŞİ Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği nde 27 Mayıs 2014 tarihinde Kömür Madenlerinde Jeoloji Mühendisinin Yeri ve Soma Faciası konulu

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI MAHALLİ HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI FAALİY 1 Okulda Performans Yönetimi Tekkeköy İlköğretim Okulu / TEKKEKÖY 02.01.2012 04.01.2012 3 12 30 2 Toplam Kalite

Detaylı

OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU

OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU APHB AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ SOMADA PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ PROJESİ OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ SOMADA projesi

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI BASIN ÇALIġMALARI BASIN AÇIKLAMALARIMIZ 5 Mayıs 2010 Özelleştirme Karşıtı Platform İstanbul Bileşenleri nin Taksim BEDAŞ önünde gerçekleştiği basın açıklaması yoğun bir katılımla yapıldı. Şubemiz üye ve

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI. - EMO Genç Etkinliklerimiz

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI. - EMO Genç Etkinliklerimiz TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI - EMO Genç Etkinliklerimiz 9. dönem çalışma raporu / 2010-2011 EMO-GENÇ ETKİNLİKLERİ EMO nun toplumsal yaşamdaki yerini bugünün

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 3501582-77.01.02-E.821723 26.08.2015 Konu: Mesleki lar DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi

Detaylı

ÖZGÜRLÜK EMEK ÝSTER ÝÞÇÝ FÝLMLERÝ VII. ULUSLARARASI FESTÝVALÝ 1-7 MAYIS 2012 GÖSTERÝMLER ÜCRETSÝZDÝR

ÖZGÜRLÜK EMEK ÝSTER ÝÞÇÝ FÝLMLERÝ VII. ULUSLARARASI FESTÝVALÝ 1-7 MAYIS 2012 GÖSTERÝMLER ÜCRETSÝZDÝR VII. ULUSLARARASI ÝÞÇÝ FÝLMLERÝ FESTÝVALÝ 1-7 MAYIS 2012 ÖZGÜRLÜK EMEK ÝSTER GÖSTERÝMLER ÜCRETSÝZDÝR GÖSTERÝM SALONLARI ANKARA BÜYÜLÜ FENER SÝNEMASI ALMAN KÜLTÜR MERKEZÝ ÇANKAYA BELEDÝYESÝ ÇAÐDAÞ SANATLAR

Detaylı

2011 YILI ULUSLARARASI EĞİTİM

2011 YILI ULUSLARARASI EĞİTİM 2011 YILI ULUSLARARASI EĞİTİM Konu: Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TIKA) ile işbirliği içerisinde

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZEL SANATLAR VE ANADOLU BİLİŞİM TEKNİK LİSESİ ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL / SEPTEMBER

2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZEL SANATLAR VE ANADOLU BİLİŞİM TEKNİK LİSESİ ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL / SEPTEMBER 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZEL SANATLAR VE ANADOLU BİLİŞİM ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL / SEPTEMBER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2014-2015 ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI HAZIRBULUNUŞLUK SINAVLARI 15 16 17 18 19

Detaylı

Bursa 7.Sınıflar Sosyal Bilgiler, Türkçe ve Fen Zümresi

Bursa 7.Sınıflar Sosyal Bilgiler, Türkçe ve Fen Zümresi EKİM KASIM ARALIK 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL TAKVİMİ TARİH ETKİNLİĞİN ADI YER KATILIMCILAR SORUMLU BİRİM/KİŞİLER 1 26 Eylül 2015 Cumartesi 2 27 Eylül 2015 Pazar 3 28 Eylül 2015 Pazartesi Okul Spor

Detaylı

ŞUBAT 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2015 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli/Akdeniz Mahallesinde 2015 Genel Seçimlerine

Detaylı

ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI TARİH KONU SORUMLU

ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI TARİH KONU SORUMLU ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI AY TARİH KONU SORUMLU EKİM EYLÜL AĞUSTOS 01.07.2015 14.08.2015 Okulda çalışan veya çalışacak personelden görevden ayrılan ya da

Detaylı

KÜLTÜR VE TURĐZM BAKANI Ertuğrul GÜNAY

KÜLTÜR VE TURĐZM BAKANI Ertuğrul GÜNAY 1 KÜLTÜR VE TURĐZM BAKANI Ertuğrul GÜNAY 28 Mart - 03 Nisan 2011 tarihleri arasında kutlanacak olan 47. KÜTÜPHANE HAFTASI'nın açılış törenini onurlandırmanızı diler. Tarih: 28 Mart 2011 Saat: 14:00 : Antik

Detaylı

İSG HABERLERİ. İSG Mevzuatında Yaşanan Son Gelişmeler konulu toplantı gerçekleştirildi

İSG HABERLERİ. İSG Mevzuatında Yaşanan Son Gelişmeler konulu toplantı gerçekleştirildi İSG Mevzuatında Yaşanan Son Gelişmeler konulu toplantı gerçekleştirildi İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği, İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖZEL BAŞKENT OKULLARI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİMİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖZEL BAŞKENT OKULLARI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİMİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖZEL BAŞKENT OKULLARI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİMİ EYLÜL 204 Açılış- Tanışma top. Tiyatro salonu, Saat:9.00-9.30 Hoşgeldiniz Kahvalsı Yer: Yemekhane Saat:9.30-2.00 2 İş Güvenliği Eğt.

Detaylı

2013 Kış Etkinlikleri

2013 Kış Etkinlikleri KARTAL ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 2013 Kış Etkinlikleri İlk Dönem Sonu Eğitim sistemimizde seçkin bir yere sahip olan İmam Hatip Liseleri içerisinde ayrı bir konumda bulunan

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Örgütü ve Belediye Başkan

Detaylı

BELĠRLĠ GÜN VE HAFTALAR KUTLAMA TARĠHLERĠ GÖREV ALAN SINIFLAR. 15 Eylül-19 Eylül Tarihleri Arasında Kutlanır. Mart Ayının İlk Haftası (2 6 Mart)

BELĠRLĠ GÜN VE HAFTALAR KUTLAMA TARĠHLERĠ GÖREV ALAN SINIFLAR. 15 Eylül-19 Eylül Tarihleri Arasında Kutlanır. Mart Ayının İlk Haftası (2 6 Mart) TED ZONGULDAK KOLEJĠ VAKFI ÖZEL ĠLKOKULU - ORTAOKULU 2014 2015 EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YILI KUTLANACAK BELĠRLĠ GÜN VE HAFTALAR ÇĠZELGESĠ (Milli Eğitim Bakanlığı Eylül 2005 Tarih ve 2576 Sayılı Tebliğler Dergisinde

Detaylı

Sayı: 13 ŞUBAT 2013. Güngören Belediye Başkanı Ziyaret Edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat KURU İLE Yönetim Kurulu

Sayı: 13 ŞUBAT 2013. Güngören Belediye Başkanı Ziyaret Edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat KURU İLE Yönetim Kurulu Yeditepe Üniversitesi Bölüm Başkanı ve Öğretim Görevlileri Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat Kuru ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ömer ŞENGÜL, 21 Şubat 2013 Perşembe günü Yeditepe Üniversitesi Gıda

Detaylı

Asistanlar. www.istabip.org.tr

Asistanlar. www.istabip.org.tr Asistanlar www.istabip.org.tr Haklarımız Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği 26. madde Asistan ın çağdaş standartlarda eğitim alma hakkı vardır. Bunu sağlamak kurum amirinin görevidir. Bu standartlara eğitsel

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

T.C. ADIYAMAN VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. ADIYAMAN VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. ADIYAMAN VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ 01-015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ AÇIKLAMALAR 1- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 01/11 nolu

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU ODA EĞİTİMLERİ

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU ODA EĞİTİMLERİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ODA EĞİTİMLERİ Oda Eğitimleri Oda Faaliyetleri 41 LER 2014 YILINDA; E-Devlet projesinin müşterilerimize ve muhasebe mesleğine etkileri ve Yeniden yapılanma süreci konusunda düzenlenen

Detaylı

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu SUNUŞ İşyeri sendika temsilcileri, işyerinde çalışan işçilerin mevzuattan, toplu iş sözleşmelerinden doğan her türlü hak ve çıkarlarını korumakla görevli olan, sendikasının örgütlenmesi ve güçlenmesi için

Detaylı

SIRA NO YAPILACAK İŞ TARİHİ

SIRA NO YAPILACAK İŞ TARİHİ T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ- İLKÖĞRETİM-ORTAÖĞRETİM-ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA a)ortaöğretim KURUMLARI SINAV

Detaylı

ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL

ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL 01 EYLÜL 2014 Sene başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı 08 EYLÜL 2014 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Uyum Haftası

Detaylı

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret ETO YENİ BAŞKANI COŞKUN SALON U, İDA EĞİTİM YARDIMLAŞMA DERNEĞİ VE AKBANK A.Ş. EDREMİT ŞUBE MÜDÜRÜ TEBRİK ZİYARETİNDE BULUNDULAR. İda Eğitim Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı;Zehra

Detaylı

Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Tarsus CHP İlçe Örgütünü ziyaret ederek,

Detaylı

ANAOKULLARI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ETKİNLİK TAKVİMİ

ANAOKULLARI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ETKİNLİK TAKVİMİ E Y L Ü L 01 Eylül 2014 Pazartesi 10.00-11.30 Tüm Anaokulları Oryantasyon Programı Tüm Öğrenciler - Öğretmenler Okul Müdürleri 02 Eylül 2014 Salı 03 Eylül 2014 Çarşamba 04 Eylül 2014 Perşembe 05 Eylül

Detaylı

TÜRKİYE KAMU SEN TÜRK EĞİTİM SEN KOCAELİ 1 NOLU ŞUBE 2010 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE KAMU SEN TÜRK EĞİTİM SEN KOCAELİ 1 NOLU ŞUBE 2010 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU TÜRKİYE KAMU SEN TÜRK EĞİTİM SEN KOCAELİ 1 NOLU ŞUBE 2010 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 2010 / 2013 ARASI ÜYE SAYILARIMIZ Üye Sayısı 2010 2011 2012 2013 3.704 3.236 2.727 2.069 2010 2011 2012 2013 SÜREKLİLİK

Detaylı

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ERZURUM ĠLĠ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI. 2015-2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÇALIġMA TAKVĠMĠ

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ERZURUM ĠLĠ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI. 2015-2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÇALIġMA TAKVĠMĠ Mesleki Eğitim Merkezlerinde çırak öğrencilerinin sözleşmelerinin 1 01 Temmuz 2015 Çarşamba 30 Eylül 2015 Çarşamba imzalanması ve kayıtlarının yapılması 2 Halk Eğitim Merkezleri yaz dönemi kurslarının

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI MAHALLİ HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI

T.C. GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI MAHALLİ HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI T.C. GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI MAHALLİ HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI GÜMÜŞHANE 2011 ATATÜRK DİYOR Kİ; Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit

Detaylı

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının

Detaylı

10.30-11.30 Sınıflar Tanışma İlkokul Veli Tanışma Günü 2/C Sınıfı Velileri Dilek İKİZOĞLU

10.30-11.30 Sınıflar Tanışma İlkokul Veli Tanışma Günü 2/C Sınıfı Velileri Dilek İKİZOĞLU E Y L Ü L 09.00-12.00 AKA Eğitim Salonu Eğitim Yaratıcı Drama Çalışmaları Sınıf-Branş Öğretmen Suat GÜNEŞ 01 EYLÜL CUMARTESİ 13.00-16.30 AKA Eğitim Salonu Eğitim Yaratıcı Drama Çalışmaları Anaokulu Öğretmen

Detaylı

TR www.gencyasaminsesleri.org

TR www.gencyasaminsesleri.org 2014 YILI FAALİYETLERİ GENÇ YAŞAMIN SESLERİ DERNEĞİ 2014 YILI FAALİYETLERİ TR www.gencyasaminsesleri.org BİZ KİMİZ? 2009 yılında kurulan derneğimiz Kastamonu gençliğinin ufkunu genişletmek, özgüvenlerini

Detaylı

HAFTALIK VELİ BÜLTENİ-28 EKİM 2015

HAFTALIK VELİ BÜLTENİ-28 EKİM 2015 HAFTALIK VELİ BÜLTENİ-28 EKİM 2015 CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENİMİZ 29 Ekim 2015 Perşembe günü öğrencilerimiz her gün olduğu gibi saat 08:30 da serbest kıyafetle okulda olacaklar, sınıf yoklamalarının alınmasının

Detaylı

SPoD, Dünya Seks İşçileri Günü Etkinliğine Katıldı. Türkiye'de LGBT Bireylerin Sosyal ve Ekonomik Sorunları Araştırması Devam Ediyor

SPoD, Dünya Seks İşçileri Günü Etkinliğine Katıldı. Türkiye'de LGBT Bireylerin Sosyal ve Ekonomik Sorunları Araştırması Devam Ediyor SPoD, Dünya Seks İşçileri Günü Etkinliğine Katıldı 1-2 Mart tarihlerinde SPoD adına Deniz Şapka, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği'nin 3 Mart Dünya Seks İşçileri Günü etkinliğine katıldı.

Detaylı

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ NO 1 2 OKUL/KURUM/ KURUL/İŞLEM TARİH 17 Ağustos-30 Ekim 24 Ağustos-19 Eylül 2015 01 Eylül-19 Eylül 2015 Örgün ve Yaygın Eğitim nda 3 Öğretmenlerin Göreve Başlaması/Mesleki 01 Eylül 2015, Salı Çalışmalar

Detaylı

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO 1. 2. 3. YAPILACAK İŞ 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğretmenlerin Göreve Başlaması Örgün Eğitim Kurumlarındaki Öğretmenlerin

Detaylı

JFMO BURSA ŞUBE BAŞKANLIĞI DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA KATILIM

JFMO BURSA ŞUBE BAŞKANLIĞI DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA KATILIM OCAK 2011 03.01.2011 YAYIN KURULU TOPLANTISI 04.01.2011 ODA 06.01.2011 ODA ODAMIZ VE BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI, İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNDE YENİ İŞE BAŞLAYAN JEOFİZİK

Detaylı

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi Ruh sağlığı uzmanlarıyla beraber yürütülen 40 saatlik çalıştay programının, trans danışanlara yönelik beşinci ve son kısmı; 3 Kasım'da İstanbul Bilgi

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MART AYI ETKİNLİK PROGRAMI FİLM GÖSTERİMİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MART AYI ETKİNLİK PROGRAMI FİLM GÖSTERİMİ TÜRÜ Başlama Tarihi Bitiş Tarihi 3 Mart 2010 15:00 4 Mart 2010 15:00 4 Mart 2010 19:30 5 Mart 2010 15:00 5 Mart 2010 19:30 6 Mart 2010 19:30 SERGİ 8 Mart 2010 10 Mart 2010 13:00 MİNİ KONSER ETKİNLİĞİN

Detaylı

NAMIK KEMAL ORTAOKULU

NAMIK KEMAL ORTAOKULU T.C. ÇİNE KAYMAKAMLIĞI NAMIK KEMAL ORTAOKULU -SOSYAL OKUL, SOSYAL İNSAN- 2014 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NAMIK KEMAL ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. ġube GÜNCESĠ

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. ġube GÜNCESĠ ġube GÜNCESĠ 2010 23 Şubat Üyelerimiz Mehmet Yeşiltepe ve Abdülselam Sultan ile ilgili açılan davanın duruşmasına ve duruma sonrasında yapılan basın açıklamasına katıldık. 26 Şubat İstanbul Büyükşehir

Detaylı

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi Ruh sağlığı uzmanlarıyla beraber yürütülen 40 saatlik çalıştay programının, trans danışanlara yönelik beşinci ve son kısmı; 3 Kasım'da İstanbul Bilgi

Detaylı

EKİM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EKİM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EKİM 2011 FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Taksim International Abant Palace Otelde düzenlenen CHP Parlamento

Detaylı

ŞUBAT 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin/Mezitli Gençlik Kolları ile TBMM de bir

Detaylı

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EKİM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık İlçesi nde meydana gelen dolu yağışı

Detaylı

EKONOMİK, DEMOKRATİK ÖZLÜK HAKLARIMIZ; EMPERYALİZME, GERİCİLİĞE VE ÖZELLEŞTİRMELERE KARŞI MÜCADELEDE ŞUBEMİZ

EKONOMİK, DEMOKRATİK ÖZLÜK HAKLARIMIZ; EMPERYALİZME, GERİCİLİĞE VE ÖZELLEŞTİRMELERE KARŞI MÜCADELEDE ŞUBEMİZ EKONOMİK, DEMOKRATİK ÖZLÜK HAKLARIMIZ; EMPERYALİZME, GERİCİLİĞE VE ÖZELLEŞTİRMELERE KARŞI MÜCADELEDE ŞUBEMİZ 162 Şubemiz, Odamızın ana yönetmeliği uyarınca ülke ve toplum çıkarları doğrultusunda, yurdumuzun

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ XXVIII. KÜTÜPHANE HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI. 30 Mart - 5 Nisan 1992 İSTANBUL

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ XXVIII. KÜTÜPHANE HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI. 30 Mart - 5 Nisan 1992 İSTANBUL T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ XXVIII. KÜTÜPHANE HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI 30 Mart - 5 Nisan 1992 İSTANBUL XXVIII. KÜTÜPHANE HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI (30 Mart - 5 Nisan 1992) 30 Mart 1992 Pazartesi O^ÖO AÇILIŞ

Detaylı