Mitomycin- C Kyowa 10 mg Enjektabl Flakon

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mitomycin- C Kyowa 10 mg Enjektabl Flakon"

Transkript

1 Mitomycin- C Kyowa 10 mg Enjektabl Flakon FORMÜLÜ: Aktif madde Mitomisin-C Yardımcı maddeler Sodyum Klorür 10 mg 240 mg FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakokinetik özellikleri Mitomisin'lerin Streptomyces caespitosus kültür filtratı içinde bulunduğu, 1955'te Kitasato Araştırma Laboratuarında Hata ve arkadaşları tarafından keşfedilen bir antineoplastik ilaçlar serisidir. Bu antibiyotikler arasından farklılık gösteren Mitomisin-C 1956 yılında diğerlerinden ayrılarak saflaştırılmıştır. Mitomycin-C Kyowa geniş antikanser spektrumu ve güçlü antitümöral etkinliği bulunan Mitomisin- C'nin enjeksiyonluk kullanım için hazırlanmış preparatıdır. Bu ajanın gastrointestinal kanserler, akciğer kanseri, uterus kanseri, baş-boyun kanserleri, mesane kanseri ve kronik lösemilere karşı etkili olduğu artık bilinmektedir. Mitomisin-C'nin, tümör hücrelerinde DNA'ya bağlanarak ve DNA çift sarmalının iki kolu arasında çapraz bağlar oluşturmak suretiyle DNA replikasyonunu önleyerek antitümöral etki gösterdiği sanılmaktadır. Mitomisin-C ye duyarlılığın DNA nın geç G 1 fazında DNA sentezinin erken S fazı boyunca yüksek olduğu ispatlanmıştır. Farmakokinetik özellikleri 1) Kan konsantrasyonları Kanser hastalarında Mitomisin-C nin kan seviyelerindeki değişiklikler, 2-30 mg/vücut un bir defada intravenöz enjeksiyonundan sonra aşağıdaki gibidir : Mitomisin-C dozu A: 30 mg B: 20 mg C: 10 mg D: 2 mg 2) Atılımı Kanser hastalarında, mg/vücut Mitomisin-C bir defada enjekte edildikten sonraki 4 saat içinde, idrarda değişmemiş Mitomisin-C nin itrah oranı dozun % ni oluşturmaktadır.

2 E DİKASYO LARI Kronik lenfositik lösemi, kronik miyelositik lösemi, mide kanseri, metastatik kolorektal kanser, akciğer kanseri, pankreas kanseri, karaciğer kanseri, serviks kanseri, endometrium kanseri, meme kanseri, baş ve boyun tümörü, ve mesane tümörü. KO TRE DİKASYO LARI Mitomisin-C ye karşı geçmişlerinde aşırı duyarlılık bulunan hastalarda, platelet sayısının 75000/mm 3, lökosit sayısının 3000/ mm 3, kreatinin değerinin 1.7 mg/dl olduğu hastalarda ve protrombin zamanı veya kanama zamanının uzadığı hastalarda, koagülasyon bozukluklarında, ciddi enfeksiyonlarda kontrendikedir. UYARILAR/Ö LEMLER 1) Kemik iliği depresyonu gibi ciddi yan etkiler meydana gelebileceğinden hastalar sık laboratuar kontrolleriyle (hematolojik test, karaciğer fonksiyon testi ve böbrek fonksiyon testi vb. gibi) dikkatlice izlenmelidirler Herhangi bir bozukluk görüldüğü taktirde, dozu azaltmak veya uygulamayı ertelemek gibi yeterli düzeyde önlemler alınmalıdır. Ek olarak, uzun süreli uygulama, yan etkilerin artmasına neden olabileceğinden büyük bir dikkat ile yapılmalıdır. - Lökosit sayısı 4000/mm 3, platelet sayısı / mm 3 veya altında ise veya bu değerlerde progresif bir düşme gözlendiyse hematolojik düzelme oluşuncaya kadar ilaç kesilmelidir. - Pulmoner toksisite geliştiyse ilaç kesilmelidir. 2) Enfeksiyon ve kanama eğiliminin manifest hale gelmemesine veya ağırlaşmamasına özellikle dikkat edilmelidir. 3) Mitomycin-C Kyowa, çocuklara uygulandığında yan etkilerin özellikle başlangıcına dikkat edilmeli ve uygulama çok dikkatli yapılmalıdır 4) Çocuklara veya üreme çağındaki hastalara bu ilacın uygulanması gerektiğinde ilacın üreme organları üzerindeki potansiyel etkisi göz önünde bulundurulmalıdır. Aşağıdaki durumlarda Mitomycin-C Kyowa nın çok dikkatle uygulanması gerekir: Karaciğer bozuklukları olan hastalar, Böbrek bozuklukları olan hastalar, Kemik iliği depresyonu bulunan hastalar, Enfeksiyon hastalıkları bulunan hastalar, Varicella'lı hastalar (ölümcül sistemik bozukluklar oluşabilir) GEBELİK VE LAKTASYO DA KULLA IMI Gebelik Kategorisi: D İlacın, fetal anomaliye neden olduğu bildirildiğinden gebe hastalara veya gebe olduğundan şüphelenilen kadınlara uygulanması önerilmemektedir.tedavi süresince emziren anneler emzirmeyi bırakmalıdırlar Çocuklarda kullanımı : Prematüre bebeklerde, yeni doğanlarda, bebeklerde ve çocuklarda Mitomycin-C Kyowa nın emniyeti kanıtlanmamıştır. Yaşlılarda kullanımı: Yaşlı hastalarda fizyolojik fonksiyon azaldığından süresi uzamış kemik iliği depresyonu ve renal bozukluklar görülmesi mümkündür. Bu yüzden Mitomycin C Kyowa, hastalar yakından izlenip, doz ve doz aralıklarına önem verilirken yaşlı hastalara dikkatle uygulanmalıdır. Diğer önlemler :

3 1) Diğer antineoplastik ajanlarla birlikte Mitomycin-C Kyowa ile tedavi edilen hastalarda akut löseminin oluşumu (bazı vakalarda prelösemik fazı takiben) ve myelodisplastik sendrom (MDS) bildirilmiştir. YA ETKİLER/ ADVERS ETKİLER Klinik olarak önemli yan etkiler 1) Hemolitik-üremik sendrom ve mikroanjiyopatik hemolitik anemi meydana gelebilir. Hastalar, periyodik testlerle dikkatlice gözlemlenmeli ve eğer fragmente olmuş kırmızı kan hücreli anemi, trombositopeni ve renal bozukluk gözlenirse, tedavinin durdurulması gibi uygun önlemler alınmalıdır. 2) Akut renal yetmezlik gibi şiddetli nefropati meydana gelebilir. Hastalar dikkatlice periyodik testlerle gözlemlenmeli ve eğer BUN, kreatinin, kreatinin klirens v.b semptomlar görüldüğünde, tedavinin durdurulması gibi uygun önlemler alınmalıdır. 3)Pansitopeni, lökopeni, nötropeni, trombositopeni, hemoraji ve anemi gibi kemik iliği depresyonu meydana gelebilir. Hastalar, periyodik testlerle dikkatlice gözlemlenmeli ve herhangi bir anormal belirti görülmüş ise dozun azaltılması ve uygulamayı ertelemek gibi uygun önlemler alınmalıdır. 4)Interstisyel pnömoni, pulmoner fibroz, (ateş, öksürük, nefes darlığı, göğüs X-ışını sonrası anormal bulgu ve eozinofili ile birlikte) vb meydana gelebilir. Eğer bu belirtilerin herhangi biri gözlemlenirse,uygulama durdurulmalı ve adrenal korteks hormonun uygulanması gibi uygun önlemler alınmalıdır. Akut bronkospazm olabilir. 5)Hepatik arter uygulaması karaciğer ve safra kordon bozukluklarına (Safra kesesi iltihabı, safra kanalı nekrozu, parenkimal karaciğer bozuklukları vb.) neden olabilir. İlaç dağılım bölgesi, fotografik veya diğer ölçümlerle doğrulanmalı, herhangi anormal bir belirti kaydedildiğinde tedavi durdurulmalı ve gerekli önlemle alınmalıdır. Diğer yan etkiler Aşağıdaki tabloda listelenen advers reaksiyonlar meydana gelebilir. Hastalar dikkatlice gözlenmeli ve herhangi bir anormallik görüldüğünde dozun azaltılması ve uygulamanın ertelenmesi gibi uygun önlemler alınmalıdır. %5 %5 > % 0,1 İnsidansı bilinmeyen Renal Albuminüri Hematüri,ödem, hipertansiyon Hepatik Gastrointestinal İştahsızlık Bulantı/kusma Stomatit Hipersensitivite Döküntü Uriner Sistit, hematüri (intravezikal insitilasyon ile) Diğerleri Halsizlik Alopesi Hepatik bozukluk Diyare Mesane atrofisi BEKLE MEYE BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜ DE DOKTORU UZA BAŞVURU UZ İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER Birlikte uygulamalar için önlemler (Mitomycin-C Kyowa aşağıdaki ilaçlarla birlikte uygulandığında dikkatli olunmalıdır)

4 İlaçlar Belirti, semptom ve tedavi Mekanizma ve risk faktörleri Diğer antineoplastik ajanlar İlik depresyonu gibi advers Her bir ilacın advers reaksiyonları Işınlama reaksiyonlar artabilir artabilir. Vinka alkoloidleri Vinkristin sülfat Nefes darlığı ve bronkospazm Etki mekanizması bilinmiyor meydana gelebilir Vinblastin sülfat Vindesin sülfat Geçimsizlikler Mitomisin-C nin, düşük ph lı Cefam antibiyotikleri, B 1 vitamin ürünleri ve enjeksiyonluk cisplatin karışımı ile Mitomisin-C potensinin azaldığı bildirilmiştir. Bundan dolayı bu ürünlerle direkt karışımdan kaçınılmalıdır. Ayrıca, yüksek miktarlarda glukoz yada laktoz içeren infüzyon solüsyonlarında Mitomisin-C stabil olmadığından bu infüzyon solüsyonlarından kaçınılması ve kullanım öncesi hazırlanması tavsiye edilir. KULLA IM ŞEKLİ VE DOZU 1. Aralıklı uygulama Çoğunlukla erişkinler için olup, 4-6 mg/ gün Mitomisin-C, haftada bir veya iki defa intravenöz olarak uygulanır. 2. Arka arkaya uygulama Çoğunlukla erişkinler için olup, 2 mg/ gün Mitomisin-C, her gün intravenöz olarak uygulanır. 3. Aralıklı yüksek doz uygulama Çoğunlukla erişkinler için olup, mg/ gün Mitomisin-C, 1-3 haftalık veya daha fazla aralarla intravenöz olarak uygulanır. 4. Diğer antikanser ilaçlarla kombine kullanımı Çoğunlukla erişkinler için olup, 2-4 mg/gün Mitomisin-C, haftada bir veya iki kere diğer antikanser ilaçlarla birlikte kombinasyon şeklinde uygulanır. Gerektiği taktirde, intraarteriyel, intramedüller, intrapleural veya intraperitonal yolla günde 2-10 mg dozda erişkinlerde uygulanabilir. Doz yaşa ve semptomlara göre ayarlanabilir. 0,4mg/ml olacak şekilde steril su kullanılarak hazırlanır. 5. Mesane tümorü Nükse karşı profilaktik kullanım için, her gün veya her diğer günde bir 4-10 mg Mitomisin-C intravezikal olarak uygulanır. Tedavi amacıyla günde bir kere mg Mitomisin-C intravezikal olarak uygulanır. Doz hastaların yaşına ve belirtilerin şiddetine göre ayarlanabilir. KULLA IM İÇİ UYARILAR Uygulama süresince uyarılar 1) İntravenöz uygulama vasküler ağrı, flebit ve tromboza neden olabileceğinden Mitomycin-C Kyowa olabildiğince yavaş enjekte edilmeli, uygulama yeri ve yöntemine büyük dikkat gösterilmelidir. 2) İlacın damar dışına çıkması enjeksiyon yerinde sertleşme veya nekroza yol açabileceğinden ilacın damar dışına çıkmasından kaçınmak için ilaç çok dikkatli bir şekilde enjekte edilmelidir. 3) İntraarteriyal uygulama, deri/kas erozyonu öncülüğü olan bölgeyi içeren yerde ağrı, kırmızılık, eritem, kabarcık, erezyon ve ülserasyon gibi deri bozukluklarına sebep olabilir. Semptomlardan herhangi biri geliştiğinde uygulama durdurulmalı ve uygun önlemler alınmalıdır. 4)İntraarteriyal uygulamada ilacın hedeflenen alandan diğer alanlara akmasından dolayı gastroduodenal ülser, hemoraji, perforasyona neden olabilir, kateterin sonunun konumu ve

5 ilacın dağıldığı bölge fotoğrafla yada diğer ölçümlerle konfirme edilmeli, olası sapma yada kateterin değiştirilmesi ve infüzyon oranına dikkat edilmelidir. Semptomlardan herhangi biri geliştiğinde uygulama durdurulmalı ve uygun önlemler alınmalıdır Hazırlamada dikkat edilecek hususlar - Çözülme için düşük ph lı çözelti kullanıldığında, mitomycin-c nin potensi azalabileceğinden, çözündükten hemen sonra solüsyonun kullanılması tavsiye edilir. Ek olarak, düşük ph'lı diğer enjektabl solüsyonlarla karıştırmadan kaçınılması tavsiye edilir. - İlaç cilt ile temas etmemelidir. Eğer ederse, bu bölge önce su ve sabunla, daha sonra % 8.4 lük sodyum bikarbonat solüsyonu ile yıkanır. El kremleri sürülmez. DOZ AŞIMI Doz aşımı, süresi uzamış kemik iliği fonksiyonlarının supresyonu gibi ciddi advers reaksiyonlarla sonuçlanabilir. Herhangi bir özel antidotun yokluğunda, B 2 ve B 6 vitaminleri veya glutatyon un büyük miktarlarda uygulanmasının, ilacın metabolik bozulmasının hızlanması ile ilacın de-aktivasyonunda etkili olduğu bildirilmiştir. SAKLAMA KOŞULLARI 30 C nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalı ve ışıktan korunmalıdır. Hazırlandıktan sonra 12 saat içerisinde kullanılmalıdır. TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI Kutu içinde 10 mg Mitomisin-C içeren 1 adet flakon DİĞER TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ Mitomycin-C Kyowa 2 mg: 1 flakon RUHSAT SAHİBİ ; Onko Ecza San. ve Tic. Ltd. Şti. Koşuyolu cad. No: 34, 34718, Kadıköy- İstanbul Tel: (0216) Pbx Faks: (0216) Ruhsat tarih ve no.: Tarih: 10/06/1996 No: 99/36 ÜRETİCİ FİRMA Kyowa Hakko Kogyo,.Ltd , Ohtemachi, Chiyoda-ku,Tokyo , Japonya Tel: Fax: ÇOCUKLARI ULAŞAMAYACAĞI YERLERDE VE AMBALAJI DA SAKLA MALIDIR. Reçete ile satılır. Prospektüs Onay Tarihi: