HÉMORALGĠNE hemoroidlerin semptomatik tedavisi için rektal yolla lokal olarak uygulanmak üzere formüle edilmiģ bir preparattır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HÉMORALGĠNE hemoroidlerin semptomatik tedavisi için rektal yolla lokal olarak uygulanmak üzere formüle edilmiģ bir preparattır."

Transkript

1 FORMÜLÜ: Klorhekzidin hidroklorür Mental 0,80 g Alüminyum subasetat Efedrine hidroklorür 0.20 g Tetrakain hidroklorür Çünko oksit 3.20 g Bizmut subgallat... Sıvağ maddeleri.. km g FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ FARMAKODĠNAMĠK ÖZELLĠKLERĠ HÉMORALGĠNE hemoroidlerin semptomatik tedavisi için rektal yolla lokal olarak uygulanmak üzere formüle edilmiģ bir preparattır. HÉMORALGĠNE aģağıdaki aktif maddelerin uygun bir pomad bazı içinde homojenize edilmesi ile hazırlanmıģtır: Klorhekzidin: geniģ spektrumlu bir antiseptik madde olup birçok gram-pozitif ve gram-negatif bakterilere ve bazı mantarlara karģı etkilidir. Alüminyum subasetat: astrenjan bir maddedir, ĢiĢmiĢ olan basur memelerinin büzülmesini kolaylaģtırır. Tetrakain: lokal anestaziktir. Yüzeysel anestazi sağlar, ağrı ve kaģıntıyı giderir. Efedrin: vazokonstrikötr ve dekonjestan etkilidir, ĢiĢlik, kanlanma ve sızıntıyı azaltır. Mental: serinlik ve ferahlık hissi verir. Çinko oksit ve Bizmut subgallat: yara iyileģmesini ve epitelizasyonu hızlandırırlar. FARMAKOKĠNETĠK ÖZELLĠKLERĠ Klorhekzidin: Deri ve mukozalardan iyi absorbe olmaz. Absorbe olan miktar mukoza yüzeylerinden geri salınır. Böylece mukozadaki bir rezervuar oluģur. DolaĢıma giren ilacın % 90 ı feces ile, % 1 den azı idrarla vücuttan atılır. Aluminyum subasetat: Alüminyum AI3+ iyonunun suda erimeyen kompleksler oluģturma eğilimi nedeniyle rektal absorpisyon olasılığı azdır. Efedrin: Mukozalardan absorbe olur. Absorbe olan ilacın sadece ufak bir bölümü karaciğerde metabolize olur, büyük kısmı değiģmemiģ molekül olarak idrarla atılır. Ġdrarın asidifkasyonu eliminasyon hızını arttırır. Tetrakain: Sağlam deri ve mukozalardan absorpisoyun yavaç ve azdır. Mukoza soyulmuģsa veya zedelenmiģse absorpsiyon artabilir. Tetrakain plazma kolinesterazları tarafınadn metabolize edilir ve idrarla vücuttan atılır.

2 Çinko oksit: Sağlam deri ve mukozalardan klinikte önem taģıyabilecek miktarlarda absorbe olmaz. Bizmut subgallat: Sağlam deri ve mukozalardan klinikte önemli olabilecek ölçüde absorbe olmaz. Kavite ve fistüller içine kaçmamasına özen gösterilmelidir. ENDĠKASYONLARI Hémoralgine Pomat ağrı, kaģıntı, kanama gibi hemoroidin tekrarlayan semptomlarının giderilmesinde kullanılır. KONTRENDĠKASYONLARI Preparatın içindeki maddelerden herhangi birine karģı aģırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. Efedrin içermesi nedeniyle koroner hastalığında, ağır hipertansiyonda, kalp aritmilerinde, prostat hipertrofisinde, dar açılı glukoma, tireotoksikoz, feo kromositoma ve MAO inhibitörü alanlarda kullanılmamalıdır. Uygulama bölgesinde enfeksiyon varsa, deri veya mukoza soyulmuģ veya zedelenmiģse pomadın kullanılması önerilmez. UYARILAR / ÖNLEMLER Hémoroidlerden Ģikayeti olan hastalarda portal sirkülasyonda daralma veya tıkanma yapabilecek bir karaciğer hastalığı olup olmadığı araģtırılmalıdır. Tedavi sırasında irritasyon veya sansitizasyon belirtileri görülürse veya mevcut semptomlar ağırlaģırsa pomat kesilmelidir. Pomadı iltihaplı bölgelere, soyulmuģ veya zedelenmiģ deri ve mukoza yüzeylerine uygulamaktan kaçınmalıdır. Gebelikte kullanım : Klorheksidin : Gebelik kategorisi B

3 Tetrakain : Gebelik kategorisi C Efedrin : Gebelik kategorisi C Klorheksidinin deneysel olarak teratojen etkisi görülmemiģtir.diğer maddelerin hayvanlarda ve insanlarda gebelik ve fetus üzerindeki etkileri araģtırılmamıģtır. Hémoralgine pomadın gebelikte kullanılması önerilmez. Laktasyonda kullanım : Hémoralgine pomat içindeki aktif maddeler anne sütüne geçebileceğinden ilacın emziren annelerde kullanılması önerilmez. YAN ETKĠLER / ADVERS ETKĠLER Hémoralgine Pomat iyi tolere edilir.ağrı yanma, kızarma, kaģıntı ve sulanma gibi irritasyon ve sansitizasyon belirtileri görülebilir.bu takdirde ilaç kesilmelidir. BEKLENMEYEN BĠR ETKĠ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAġVURUNUZ. ĠLAÇ ETKĠLEġĠMLERĠ Hémoralgine pomadın lokal olarak kullanılan diğer ilaçlarla ne Ģekilde etkileģime girebileceği önceden kestirilemeyeceğinden preparat diğer ilaçlarla karıģtırılmadan kullanılmalıdır. DOZ AġIMI Hémoralgine Pomadın aģırı dozda uygulanması sonucu ortaya çıkabilecek entoksikasyon belirtilerinin tedavisi için semptomatik ve destekleyici yöntemler uygulanır. Bilinen bir antidot mevcut değildir.

4 KULLANIM ġeklġ VE DOZU Kutu açılınca içinden bir tüp ve bir de delikli kanül çıkar. Tüpün ağzı normalde kapalı olduğundan ağzını açmak için kapağın üst tarafındaki gizli sivri uçla delinir. Bilhassa basur memelerinin içerde olduğu vakalarda plastik kanül tüpün ağzına vidalanır. Tercihen büyük abdestten sonra tüpe vidalanmıģ olan kanül makada sokularak tüpteki merhemin takriben dörtte biri sıkılır.bu suretle makadın içersinde olan memeler üzerine kanülün deliklerinden merhem fıģkırır.kanülü makattan çekmeden önce soldan sağa doğru birkaç defa çevrilerek merhemin makadın içersinin her tarafını sıvaması sağlanır. Bu suretle birinci iģlem tamamlanmıģ olup ve tüp makattan çekilir. Kanül bir bez veya tuvalet kağıdı ile temizlendikten sonra tüpten çıkarılır. Bundan sonra takriben el geniģliğinde bir gazlı bez veya temiz bir bez üzerine Hémoralgine pomat sıkılarak dıģarıdaki memeler üzerine tatbik edilir.bu bezin düģmemesi için sıkı bir kilot giyilmesi tavsiye olunur.eğer makadın içerisinde meme yok da sadece dıģarıda var ise yalnız dıģardan tatbik edilmesi kâfi gelmektedir. Hémoralgine i yalnız geceleri yatarken bir defa yukarıda tarif edildiği gibi kullanmak kâfi ise de ilk günlerde hastanın çabuk huzur ve süküna kavuģması için sabahları ve gece yatarken olmak üzere iki defa tatbik edilmesi daha uygundur.kanama durduktan, ağrı dindikten sonraki günlerde bir hafta kadar sadece geceleri yatarken kullanmakta herhangi bir sakınca yoktur Saklama KoĢulları: 25ºC nin altında ve kuru bir yerde muhafaza ediniz. Çocukların ulaģamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız. TĠCARĠ TAKDĠM ġeklġ VE AMBALAJ MUHTEVASI: Hususi delikli platik kanülü ile birlikte 40 g lık tüplerde. Tescilli Markadır Ruhsat Sahibi Mustafa Sıtkı Erkek Atabay Ġlaç Fabrikası A.ġ. Acıbadem Köftüncü Sokak No: Kadıköy / ĠSTANBUL Ġmal Yeri

5 Atabay Ġlaç Fabrikası A.ġ. Acıbadem Köftüncü Sokak No: Kadıköy / ĠSTANBUL Reçete ile satılır.