kundaklama,patlayıcı maddeler, delil toplama

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "kundaklama,patlayıcı maddeler, delil toplama"

Transkript

1 kundaklama,patlayıcı maddeler, delil toplama KUNDAKLAMA VE PATLAYICI MADDELER İLE İLGİLİ DELİLLERİN TOPLANMASI PİROMANİ: Birçok kez istekli ve kasıtlı olarak yangın çıkarma ile karakterizedir. Yangın ve bunun yarattığı olaylar ile büyülenme, bunlara merak duyma ve bunları çekici bulma söz konusudur. Erkeklerde daha yaygın olduğu bilinmektedir. Bu kişilerin zekâ düzeylerinin normal popülâsyona göre biraz daha düşük olması olasıdır. Alkol kötüye kullanımı, anti sosyal özellikler, enüresiz ( altını ıslatan ) ve hayvanlara karşı şiddet kullanma birlikte bulunabilen özelliklerdir. Genellikle çocukluk çağında başlamaktadır ve bozukluğu çocukluk çağında başlayan vakalar tedaviye daha iyi yanıt vermektedir. Davranışçı teknikler yararlı olabilmektedir. Kundaklama, isteyerek ve kötü niyetle başka birinin mülkünün yakılması veya sigorta yapanları yanıltmak amacıyla kişinin kendi mülkünü yakması olarak tanımlanabilir. Kundaklama, hayat ve mal kaybı açısından sadece trafik ile ilgili suçlardan sonra gelmektedir. Bir yılda kundaklama sonucu olan mal kayıpları milyarlarca lira olarak tahmin edilmektedir. Kundaklamada birbirinden uzak birçok noktada görülen yangın; tek sanığın bu noktaların her birinde bulunmasının güçlüğü nedeniyle genellikle suçun kanıtlanmasını güçleştirmektedir. Bu nedenle bazı ülkelerde (Ör: Norveç) sanığın olay yerinde görülmesi, olay yerine uzaklığı, yangın sayısı gibi faktörlerin matematiksel olarak formulüze edilmesiyle sanığın kundaklamayı yapmış olma olasılığı istatistiksel olarak belirtilmekte ve mahkeme bu sonucu yorumlamaktadır. Bir başka zorluk da herhangi bir yangının kaza mı yoksa kundaklama orijinli mi olduğunu ortaya çıkarmaktır. Bu alanda çalışan itfaiyeciler genellikle olaya ait olabilecek ipuçlarını son derece gelişmiş elektronik cihazlarla değerlendirerek sonuca ulaşabilmektedir. Ancak bu işlem için bazen gelişmiş cihazlardan çok, özel eğitimli köpekler daha yararlı olabilmektedir. Bu köpekler çeşitli cinslerde olabilirse de K-9 tipi en bilinenleridir. Yangın yerinde yapılan incelemelerde hızlandırıcı olarak nitelendirilen petrol kökenli uçucu ve yanıcı sıvı maddelerin saptanması olayın kundaklama olarak değerlendirilmesi açısından önemlidir. Hızlandırıcı olarak en sık kullanılan madde benzindir, gazyağı, tiner ve çeşitli solventler de kullanılabilmektedir. Yangın yerinde kundaklama analizi için uzmanların olay yerine hiç zaman yitirmeden (en geç iki saat içerisinde)ulaşmaları çok uçucu olan hızlandırıcıların ortamdaki ısı nedeniyle buharlaşmadan saptanmaları

2 açısından da oldukça önemlidir. İnsan ve diğer memelilerin dokuları 20-40ºC aralığında yaşayabilmektedir. Bunun dışındaki ısılarda ısının uygulandığı yerlerde çeşitli zararlar oluşmaktadır. Yüksek ısıya maruz kalındığında oluşan zararın ölçüsü: -Uygulanan ısıya -Vücudun aşırı ısıyı uzaklaştırma yeteneğine, -Isının uygulanma süresine bağlıdır. Isı zaman ilişkisi önemlidir. 44ºC de 5 dakikada lezyon oluşurken, 60ºC'de 3 dakikada oluşmaktadır. Yanma nedeniyle oluşan lezyonlar yüzeysel hiperemiden kas hatta kemik yanıklarına kadar değişebilmektedir. Yangın yerinde bulunan cesetlerde adli tıp açısından en önemli sorun bu kişilerin yangın sırasında mı yoksa yangın öncesinde mi öldüğüdür. Yangın sırasında kişilerin çoğu yaygın olarak inanılanın tersine vücudun yanması nedeniyle ölmez. Dumandaki karbon monoksit, siyanid, nitrik oksit, fosgen gibi toksik maddelerin inhalasyonuna bağlı ölüm yangınlarda en sık görülen ölüm sebebidir. Bu toksik gazlar plastik maddelerin, halıların, yer cilalarının ve gündelik eşyalarda kullanılan boyaların yanmasıyla açığa çıkmaktadır. Karbon monoksit zehirlenmesinde ölü lekelerinin kiraz kırmızısı rengi spesifiktir ama mutlaka histopatolojik ve toksikolojik analiz de yapılmalıdır. KUNDAKLAMANIN YASAL BOYUTU: Birçok ülke ceza yasasında kundaklama veya yangın çıkarma sonucu oluşan zararlar ayrı ayrı tanımlanarak bu suçlar için değişik cezalar öngörülmüştür. Hatta bazı ülkeler özellikle ormanların kundaklanmasını ayrı ve çok ağır ceza gerektiren suçlar kapsamında yaptırımlarla cezalandırma yoluna gitmişlerdir. Türk Ceza Yasası'nın yedinci kısmında toplum huzuruna karşı işlenen suçlar altında yangın çıkarma, kundaklama eylemleri meydana getiriliş yöntemleri, yakılan yerlerin özelliklerine ve oluşan zarara göre değişik derecelerde cezalara çarptırılmaktadır. (TCY ). Ormanların yakılması 6831 sayılı Orman Kanunu'nda ayrıntılı olarak tanımlanarak suçun oluştuğu koşullara uygun cezalar belirtilmiştir. TCY Madde 369: Bir binaya ve sair inşaata ve henüz biçilmemiş veya biçilmiş mahsulata veya hububata ve erzak yığın veya ambarına ateş verip kısmen veya tamamen yakan kimse üç seneden altı seneye kadar ağır hapis cezasıyla cezalandırılır(ağır Ceza-Devlet Güvenlik). TCY Madde 370: Süknaya mahsus bir binaya yahut ammeye müteallik binalara veyahut ammenin istimaline mahsus bir mahalle veya sanayi tezgahlarına ve tüccar ambarlarına iştial ve infilakı kabil şeylerin mahzenlerine ve tersanelere ve şimendifer arabalarına ve madenlere(...) ateş verip kısmen veya tamamen yakanlar beş seneden ağır olmamak üzere ağır hapse mahkum olur(devlet Güvenlik).

3 (Not: (...) içinde yer alan "ve ormanlara" ibaresi tarihli ve 4114 sayılı kanunun 5. maddesi ile metinden çıkarılmıştır.) TCY Madde 371: Yakılan hususi binalar ve mahsulat kıymetçe az olduğu surette fail 369. maddede üç aydan, 370. maddede altı aydan üç seneye kadar hapsolunur(asliye Ceza-Devlet Güvenlik). TCY Madde 383: Bir kimse tedbirsizlik veya dikkatsizlik veya meslek ve sanatta tecrübesizlik veya nizam ve emir ve kaidelere riayetsizlik neticesi olarak bir yangına veya infilaka veya batmağa ve deniz kazasına veya umumi bir tehlikeyi mutazammın tahribat ta ve musibetlere sebebiyet verirse otuz ayakadar hapse ve yüz liraya kadar ağır cezayı nakdiye mahkum olur(asliye Ceza). Eğer bu fiilden bir şahsın hayatınca tehlike hasıl olursa altı aydan beş seneye kadar hapse ve elli liradan yüzelli liraya kadar ağır cezayı nakdiye ve bundan ölüm vukua gelirse beş seneden fazla olmamak üzere ağır hapse ve yüz liradan beşyüz liraya kadar ağır cezayı nakdiye mahkum olur. Türk Ceza Yasası'na göre; yangın çıkararak bir zarar oluşturan kişinin cezası belirlenirken oluşan maddi zararın miktarı ve zarar gören yapının niteliği önemli rol oynamaktadır. ABD'de Ulusal Yangın Önleme Derneği'ne (NFPA) göre her yıl kişi ev yangınları nedeniyle ölmekte ve bu ölümlerin 700'ü 14 yaş altı çocuklarda olmaktadır. Yine aynı kaynağa göre ev yangınlarının nedenleri şöyle sıralanıyor; 1. % 26 Sigara 2. % 16 Kasti yangın 3. % 14 Isınma 4. % 10 Çocuk oyunları 5. % 10 Elektrik 6. % 6 Yemek pişirme 7. % 16 Diğer. KUNDAKLAMALARIN İNCELENMESİ: Kundaklamaların incelenmesi araştırmacı açısından oldukça fazla titizlik, detaylara dikkat ve beceriye gerek göstermektedir. Kundaklama incelemeleri, diğer olay yeri incelemelerinde bulunmayan problemler içermektedir. Birçok suç araştırmasında, suçun işlenmesinden ve polise bildirilmesinden sonra olay yeri genellikle bulunduğu şekilde korunmaktadır. Bu, yangın araştırmalarında ise çok nadiren sağlanabilmektedir. Kundaklama araştırmacısı olay yerine geldiği zaman itfaiye görevlileri, idari görevliler, bina sahibi gibi birçok kişi çevrede dolaşmaktadırlar. Bir yangının söndürülmesi sırasında olay yerinin korunması dikkate alınacak en son konudur.

4 Diğerleri ile karşılaştırılınca kundaklamaların incelenmesindeki diğer temel bir fark, suç oluşturan kasıttır. Birçok suçta, araştırmacı olay yerine geldiği zaman kısa sürede bir suçun işlendiğini öğrenir. Kundaklama incelemelerinde ise yangının kaza ile mi yoksa kasıtlı olarak çıkarıldığı ancak oldukça fazla araştırma ile cevaplanabilmektedir. Kundaklama ve patlama olay yerleri hasar ve zarar açısından da benzersizdir. Normal koşullarda önemli olarak kolaylıkla tanınabilen deliller, yangın veya itfaiye görevlileri tarafından bozulabilmektedir. Bu nedenlerle kundaklamaların incelenmesinde ancak dikkatli ve kapsamlı bir olay yeri incelemesi ile değerli bilgiler elde edilebilecektir. Kundaklama suçlarında sıklıkla bir kaç çeşit amaç bulunmaktadır. En sık olanları başka bir suçun ört bas edilmesi ve sigorta şirketlerinin aldatılmasıdır. Yangın incelemesi genellikle cinayet, soygun, zimmete para geçirme ve sahtekarlık gibi suçları açığa çıkarmaktadır. Bu olgulardaki amaçlar kayıtların yok edilmesi, şüphelinin kimliğini ortaya çıkaracak delillerin imhası veya öldürülen kişinin kimliğinin tespit edilememesini sağlamaktır. Sigorta sahtekârlıklarında şüpheli kişinin işleri bozulmuş veya büyük borcu bulunabilmektedir. Sigorta şirketlerini kandırmak amacıyla kaza sürü verilerek yangın çıkarılmaktadır. Diğer amaçlar olarak genç erişkinlerin kötü niyetli davranışları, intikam, sabotaj, terör eylemleri ve piromani sayılabilir. Kundaklamayı inceleyen kişi araştırmayı şu sorulara odaklamalıdır: 1- Yangın nereden başlamıştır? İtfaiyecilere yangının ne yönde ve ne hızla yayıldığı, kıvılcımların fırlama yönü sorularak öğrenilebilir. En fazla bilgi yangın yerinde dolaşarak ve hangi bölgelerin en fazla hasar gördüğü not edilerek elde edilir. Yangının orijini yanan cisimlerin üzerindeki karbonlaşma derecesi, erimiş veya eğrilmiş metaller, boyalardaki yanıklar ve renk değişikliklerine bakarak söylenebilir. Araştırmacı yangının bir kaç yerden veya tüm yapıdan aynı anda çıkabileceği konusunda uyanık olmalıdır.

5 2- Yangın nasıl başlamıştır? Hatalı elektrik telleri, ateşleyiciler, kibritler, yanıcı maddeler ve diğer alev çıkarabilen maddelere dikkat edilmelidir. Yanıcı maddeler zemindeki çatlaklara ve aralıklara girmekte ve normalde yanmaması gereken yerlerin de yanmasına neden olmaktadır. Bu gibi sıvılar konuldukları yerde daha derin bölgelerin kömürleşmesine ve kimi zaman zemin içinde yanmaya neden olmaktadır. 3- Yangın bir kaza mıdır, yoksa kasıtlı olarak mı çıkarılmıştır? Bu, kundaklamaya karar vermek için temel sorudur. Binaya bazı bölümlerin kırılarak girilmesi delilleri, yanıcı maddelerin varlığı ve birden fazla yangın başlama yeri, yangının kasten çıkarıldığını gösterebilir. FİZİKSEL DELİLLER Kundaklamaların incelenmesinde en sık aranan fiziksel delil yanıcı maddelerdir. Yangını çok yüksek olduğu ve yangın yerinin tamamen ıslanması durumunda bile yanıcı maddelerin tespit edilebilmesi olasılığı mevcuttur. Yanıcı maddelerin araştırılması, yangının başladığı noktaya yoğunlaşmalıdır. Eğer kömürleşmiş halı veya bez parçaları bulunursa, bunlar toplanarak laboratuara gönderilmelidir. Benzinin veya kerosenin ( halk arsında gaz yağı olarak adlandırılır. A.S.) emilmiş olabileceği tahta zemin, mobilyalar ve halılar ile birlikte boş kutular ve kırılmış şişeler de toplanmalıdır. Yanıcı maddeler uçucudur ve kolaylıkla buharlaşmaktadırlar. Bu nedenle laboratuar incelemesi için alınan örnekler uygun şekilde paketlenmelidir. Bu çeşit delillerin kağıt veya plastik torba veya kaplar içine konulması bunları muhafaza edememektedir. Bu gibi paketleme yöntemleri uçucu maddelerin tamamen yok olmasına neden olmaktadır. Bunların saklanmasının en iyi yolu boş boya kutusu gibi temiz teneke kaplardır.örnekler teneke kutulara yerleştirildikten sonra ağızları metal kapaklar ile sıkıca kapatılmalıdır. Diğer bir alternatif de metal vidalı kapaklı cam kaplardır. Metal veya cam kaplar laboratuarda analiz edilebilen az miktardaki sıvıları veya buharları saklayabilmektedir. Yanıcı maddelerin kimyasal analizi için gerekli madde miktarı çok küçüktür. Bugün kullanılan cihazlar bir damladan daha az miktardaki yanıcı maddeleri kolaylıkla tespit edebilmektedir. Laboratuar incelemesi kundaklama da kullanılan yanıcıların birçoğunu ayırt edebilmektedir. En çok kullanılanlar benzin, kerosen, kömür yakma sıvısı, boya incelticiler ve terebentindir. Kullanılan benzinin çeşidini söyleyebilmek genellikle mümkün değildir ancak bazı olgularda kurşunlu veya kurşunsuz olduğu söylenebilir. Bazı olgularda benzinin içine katılan boyalar bilinen örneklerle karşılaştırmada kullanılabilmektedir. Bazı çok gelişmiş laboratuarlar benzinlerin çeşidinin söyleyebilmektedir. Bütün girişler ve pencereler, binaya zorla girilip girilmediğinin gösterilmesi için dikkatle incelenmelidir. Eğer aletlerin izleri tespit edilir ise o bölge kesilerek, inceleme için laboratuara gönderilir. Ek olarak şüpheli kişinin elbiselerindeki bulaşma materyali ile karşılaştırmak için cam, boya, sıva, duvar kaplaması ve çimento benzeri binadan örnekler alınmalıdır. Tüm deliller dikkatlice etiketlenmeli ve paketlenmelidir. Bazı olgularda kundaklamayı gizlemek için açıkça görülen kırık bir pencere veya kesik kafes yolu ile binaya girilmektedir. Araştırmada yanıcı maddeler, yanmış kibritler ve kibrit kutuları aranmalı ve toplanmalıdır. Bazı olgularda bulunan kibritler şüphelinin üzerindeki karton kibrit ile uyumlu olmaktadır ve bu kibritler üzerinde parmak izleri kimyasal olarak gösterilebilir. Nadiren alevin başlangıcını geciktirmek için zaman ayarlayıcıları da kullanılmaktadır. Mum, kara barut, dumansız barut, sodyum ve su, elektrik

6 devreleri ve benzeri ateşleyiciler not edilmeli ve toplanmalıdır. Yangının başlama şeklinin açıklanması önemlidir. Bu, kundakçının hareket tarzını belirler. Eğer kundaklama bir amaç ile yapılmış ise, araştırmacı dosya dolaplarının açıldığını ve kağıtların saçıldığını görebilir. Yanmış kağıtlar mümkün olduğu kadar az elleyerek dikkatle toplanmalı ve karton kutulara yerleştirilmelidir. Yanmış kağıtlar laboratuarda incelenebilir ve genellikle faydalı bilgiler içermektedirler. Örneğin hangi dosyaların yanmış veya kayıp olduğunun bilinmesi faydalı olmaktadır. Eğer yangın açık alanlarda başlamış ise, yangının başlama noktası dikkatle İncelenmelidir. Toprak örnekleri toplanarak yanıcı maddeler aranabilir. Bunun için bir galonluk boya tenekesi toprakla doldurularak ağzı iyice kapatılır ve kontrol örneği ile beraber laboratuara gönderilir. Kundakçının olay yerinde bıraktığı her hangi bir madde saklanmalıdır. Elbise, saç, kan, aletler ve benzeri şekildeki deliller kişinin kimliğinin tespit edilmesinde önemli olabilmektedirler. Eğer bir şüpheli var ise, şüphelinin evinde suç veya suç yeri ile ilişkili olabilecek her hangi bir şey dikkatlice araştırılmalıdır. Benzin veya kerosen gibi yanıcı madde var ise yangın yerinde bulunanlar ile karşılaştırmak için laboratuara gönderilmelidir. Aynı şekilde aletler, kibritler ve diğer aletler de toplanmalıdır. Şüphelinin elbiseleri ve ayakkabıları alınmalı paketlenmeli ve inceleme için laboratuara gönderilmelidir. İnceleme sırasında bir ceset bulunmuş ise, kişinin yangın nedeni ile mi öldüğünün yoksa yangının bir cinayeti gizlemek amacıyla mı çıkarıldığının belirlenmesi için ölüm sebebinin tespit edilmesi gereklidir. Adli tıp uzmanı otopside kişinin duman solunması nedeni ile mi öldüğünü veya yangından önce ölü olduğunu söyleyebilecektir. PATLAYICILAR Patlayıcılar, mühendislikte büyük eserlerin yapımında kullanılabilen maddelerdir. Ne yazık ki, birçok şey gibi patlayıcılar da suçlarda kullanılmaktadır. Cinayet, soygun, hırsızlık, terör eylemleri ve diğerlerinde kullanılan patlayıcıların dikkatle incelenmesi gerekmektedir. Bombalama olay yeri incelemesi, polis çalışması içinde sıklıkla bir uzmanlık olarak değerlendirilmekte ve kundaklama incelemesi ile birlikte yapılmaktadır. Bombalama olayları rutin olay yeri incelemesinden bazı konularda ayrılsa bile temel özellikler aynıdır. Genel anlamda, patlayıcı katı veya sıvı halden ısı, basınç ve yüksek ses açığa çıkararak hızla gaz haline dönme özelliğinde olan maddedir. Birçok kimyasal madde yalnız başına veya karışım halinde patlayıcı madde özelliğine sahiptir. Patlayıcılar olarak sınıflandırılanların dışındakiler ancak bir kaza sonucunda inceleme konusu yapılmaktadır. Bu gibi olgularda bir adli kimyacıdan veya kriminologdan konsültasyon istenmesi genellikle tatmin edici açıklamanın yapılması için yeterli olmaktadır. Patlatıcılar iki büyük guruba ayrılabilmektedir: Yüksek ve alçak patlayıcılar. Yüksek patlayıcılarda primer ve sekonder patlayıcılar bulunmaktadır. Alçak patlayıcılar, patlamaktan çok yanmaktadır. Patlayıcılarda yanma sonucunda oluşan gazların hızla genişlemesi ile oluşan kuvvet ile hasar oluşmaktadır. Alçak patlayıcıların patlamaları için kapalı bir yere konulmalıdır. Yüksek patlayıcılar

7 ise bir şok ile infilak etmekte, daha hızlı patlamakta ve patlamaları için kapalı bir kutuya konulmaları gerekmemektedir. ALÇAK PATLAYICILAR En sık bulunan alçak patlayıcı kara baruttur. Bu, potasyum veya sodyum nitrat, sülfür ve kömürün bir karışımıdır. Yıllar içinde karışım formülünde oldukça fazla değişiklik olmuştur. Kara barut ısıya, darbeye, sürtünmeye ve kıvılcıma hassastır. Su borusu bombası gibi kapalı bir hacme konulursa kara barut zarar verici bir patlayıcı olabilir. İnfilak bir emniyetli fitil ile kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Patlamamış bir su borusu bombası ile karşılaşınca, açarken sürtünme ile infilak olabileceğinden çok dikkatli olmalıdır. Kara barutun en çok kullanıldığı yerlerden biri emniyetli fitil üretimidir. Emniyetli fitil, patlayıcıları ateşlemenin elektrik dışı bir yoludur. Emniyetli fitil dışı pamuk veya jüt ile kaplanmış kara baruttan oluşmaktadır. Suya dayanıklı olması için de dışı asfalt ile kaplanmıştır. Daha sonra asfalt tabakası da polietilen plastik veya mumlu kumaş ile izole edilmektedir. Fitilin rengi genellikle beyaz, siyah veya portakal rengi olmaktadır. Emniyetli fitil normal olarak belirli bir hızda yanması gerekmektedir, fakat eskilik, yükseklik, yapılan işlemler ve neme bağlı olarak yavaş veya hızlı da yanabilmektedir. Bu fitiller genellikle saniyede bir 45cm. Yanmaktadır fakat tam hız belirli bir uzunluktaki fitilin test edilmesi ile belirlenmelidir. Dumansız barut bombalamalarda kullanılabilen diğer bir alçak patlayıcıdır. Genellikle küçük silah fişeklerinde kullanılmaktaysa da boru bomba yapımında da kullanılmaktadır. İki tip dumansız barut bulunmaktadır: Tek ve çift bileşikli. Tek bileşikli dumansız barut nitroselüloz içermektedir. Çift bileşikli olan ise nitroselüloz ve nitrogliserin içermektedir. Dumansız barut sürtünmeye kara barut kadar hassas olmamakla birlikte yine de aynı dikkat ile muamele edilmelidir. YÜKSEK PATLAYICILAR

8 Primer patlayıcılar ısı ve şok ile infilak etmektedir. Bunlar tipik olarak yüksek patlayıcıları ateşlemekte, ana patlayıcıyı ateşlemekte, fünyelere ve fişek kapsüllerinde kullanılmaktadır. Bunların bomba incelemesindeki yeri fünyelerde kullanılmaları nedeni iledir. Fünyeler iki tiptir: Elektrikli ve elektriksiz. Bunlar 1/4 inç çapında ve 1-3 inç uzunluğunda küçük patlayıcı cihazlardır. Kutu alüminyumdan bakırdan veya bronzdan yapılabilmektedir. Elektrikli fünyelerin içinden renkli kablolar çıkmaktadır. İnfilaklı fitil, görünüş olarak emniyetli fitile benzeyen fitil görünümünde bir patlayıcıdır. İç bölümünde bulunan RDX veya PETN nin üzeri pamuk veya başka bir kumaş ile, sonra da su geçirmez bir malzeme veya plastik ile kaplanmıştır. Isıya ve şoka dirençlidir ve kullanımında özel bir problem çıkartmamaktadır. İnfilaklı fitil, birden fazla fişekle ilgili cihazın çalıştırılmasında kullanılan emniyetli fitil gibi, yüksek patlayıcıların ateşlenmesinde kullanılmaktadır. İnfilaklı fitil, ateşlenecek yüksek patlayıcının içine sokulabilir veya patlayıcının içinde bağlanabilir veya düğümlenebilir. İnfilaklı fitil patlayıcıların aynı anda patlatılmasında kullanılmaktadır ve kendisi ise fünye yolu ile ateşlenmektedir. Buster veya primer patlayıcılar, hassas olmayan yüksek patlayıcıları ateşlenmesine kullanılmaktadır. Busterın kendisi RDX, PETN, tetril veya penolit gibi sekonder bir patlayıcı içermektedir. Bu boster bir fünye yolu ile ateşlenmektedir. Busterlar genellikle üzerinde fünye sokulması için bir delik bulunan silindir şeklindedir. Ticari ve askeri amaçla kullanılan bir çok sayıda şiddetli patlayıcı bulunmaktadır. Aşağıdakiler güvenlik kuvvetlerinin çalışmaları sırasında karşılaştığı patlayıcılara örnektir. Bu listenin tüm patlayıcı çeşitlerini içermesi düşünülmemiştir. Nitrogliserin ilk defa 1847 yılında geliştirilmiştir. Nobel 1867 yılında bu maddeyi az hassas hale getirecek bir metot bulana kadar ticari olarak kullanılamamıştır. Nobelin buluşu (dinamit) nitrogliserin ve diyatomlu toprağın bir karışımıdır. Bugün dinamit EGDN (ethylenegylcloldinitrate) ve nitrogliserini hassa olmayan duruma getirmeye yarayan bir maddeden oluşmaktadır. Tahta, tahta hamuru veya talaş, mısır nişastası, sodyum nitrat ve diğer bir çok madde dinamitte bulunan inert maddelerdir. Dinamit genellikle silindir şeklinde paketlenmekte ve yağlı kağıtlara sarılmaktadır. Bu çubuklar değişik boyutlarda yapılmaktadır. Bugün esas olarak dört çeşit dinamit bulunmaktadır: Basit dinamit, amonyum dinamiti, jelatin dinamit ve amonyum-jelatin dinamiti. Basit dinamit ağırlık olarak % nitrogliserin içermektedir. Nitrogliserin genellikle kağıt hamuru veya elenmiş kaba un (mısır irmiği, mısır nişastası veya benzeri) gibi bir maddeye emdirilmektedir. Dinamitin hoş ve keskin bir kokusu bulunmaktadır. Sıklıkla baş ağrısına neden olmaktadır. Basit dinamitin yağlı ve hafifçe nemli bir görünümü vardır ve yağ, talaş ve kilin karışımına benzemektedir. Eski dinamit çubuklarında, en dıştaki kaplama nitrogliserinin sızması nedeni ile yağlanmış olarak gözükebilir. Polis bu tip dinamit çubuklarını, oldukça hassas olmalarından dolayı çok dikkatli tutmalıdır. Amonyum dinamitlerinde nitrogliserinin bir kısmı amonyum nitrat ile değiştirilmiştir. Amonyum dinamiti, şoka daha az hassastır ve basit dinamitten daha az parçalayıcı etkisi etkisi bulunmaktadır, fakat sıkıştırma için daha uygundur. Amonyum dinamitinin rengi açık kahverengidir. Basit dinamit ise hafif kırmızımsı renktedir. Jelatin dinamiti nitrogliserin ve nitroselüloz karışımı ile yapılmış, suya dayanıklı bir tiptir. Elde edilen

9 jel nemli şartlarda kullanılabilen viskoz bir sıvıdır. Amonyum-jel dinamiti ise, son iki formülün bir karışımıdır. Amonyum nitratın eklenmesi maliyeti düşürmek içindir ve jelatin ise patlayıcının nemli koşullarda kullanılmasına olanak vermektedir. Amonyum nitrat hem patlayıcı hem de gübre olarak kullanılmaktadır. Saf formda beyaz kristalli bir maddedir, fakat daha az saf şekilleri hafif kahverengi renkte olabilmektedir. Bir patlayıcı olarak oldukça az hassastır ve patlatılması için bir patlatıcı şarja ihtiyacı vardır. Gübre olarak kolaylıkla bulunabildiğinden, patlayıcı olarak kullanılanlar kadar saf olmasa bile, ev yapımı bombalarda sıklıkla kullanılmaktadır. Amonyum nitratın bir formu kimi zaman ANFO olarak da bilinen amonyum nitrat ve fuel oil ile karıştırılarak kullanılmaktadır. Sıvı jeller içerdikleri maddelere ve fünye ile patlatılabilir olup olmadığına göre patlayıcıya deestek malzeme veya patlayıcı olarak sınıflandırılabilir. Sıvı jellerde tipik olarak amonyum nitrat, bir hassaslaştırıcı, bir kıvam arttırıcı ve % 5-40 su bulunmaktadır. Hassaslaştırıcı TNT, nitro-nişasta, veya dumansız barut olabilir veya şeker, fuel oil, karbon veya metal parçası gibi patlayıcı olmayan bir madde de olabilir. Bu patlayıcılar hızla dinamitin yerini almaktadır. Jellerin büyük çoğunluğu patlama için bir primere veya bustere ihtiyaç göstermektedir. Bunun yanında bazı üreticiler fünye ile de patlatılabilen jeller yapmaktadır. İNFİLAK EDİCİ MADDELER İnfilak edici maddeler aynı zamanda nitrocarbonitrat (NCN) olarak bilinen hassas olmayan maddelerdir ve yüksek patlayıcı bir primer veya buster ile infilak edilmektedir. Bir maddenin infilak edici olarak anılması için TNT veya nitrogliserin gibi yüksek patlayıcı içermeli ve No.8 fünye ile infilak etmemelidir. İnfilak edici maddeler oldukça çok amonyum nitrat içermektedir. ANFO bir infilak edici madde olarak yorumlanabilir ve % 94 amonyum nitrat, % 6 fuel oil içermektedir. İnfilak edici maddelerin avantajı yüksek patlayıcı maddeler gibi nakledilmede ve saklanmada uyulması gereken kuralların daha az ciddi olmasıdır. İkili patlayıcılar: Karıştırılınca fünye ile patlatılabilen bir yüksek patlayıcı haline gelen iki inert, patlamayan kimyasal maddedir. Maddelerin ikisi de sıvı, biri sıvı bir toz olabilir ve her ikisi de sürtünmeye ve şoka az da olsa hassas değildir. Maddelerden biri genellikle amonyum nitrat, diğeri ise patlayıcı olmayan bir hassaslaştırıcıdır. ASKERİ PATLAYICILAR Levha patlayıcılar bıçakla kesilebilen orta kalınlıkta kauçuk benzeri levhalardır. Bunlar hem ticari hem de askeri amaçlar ile kullanılmaktadır. Kullanılan yüksek patlayıcı RDX veya PETN dir. Levha patlayıcılar Flex X, DetaSheet veya askeri M118 Demolition Block olarak bilinmektedir. Askeri patlayıcıların en sık kullanılanı trinitrotoluen (TNT) dir. Savaş alanlarında kullanıldıklarından askeri patlayıcılar değişik özelliktedir. Tipik olarak ısı, şok, sürtünme ve fişek çekirdeği çarpmasına hassas olmamalı fakat hasar verecek kadar etkili olmalı, hafif, kolay kullanılabilir olmalı, su altında kullanılabilme gibi özellikleri olmalıdır. RDX, plastik patlayıcılar olarak bilinen guruptandır. Plastik patlayıcılar RDX e ek olarak plastikleştiriciler içermektedir ve ılık sıcaklıklarda kolaylıkla şekil verilebilmektedir. C-3 karışımı, % 77 RDX içermektedir. Sarı renkli macun benzeri bir maddedir. Ağır ve hoş bir kokusu bulunmaktadır. Şekil verilince elleri ve elbiseleri boyamaktadır. M3 bloğu kolay koparılması için ortasında delikler bulunan şeffaf kağıtlara sarılmıştır. Bloğun bir adaptör

10 kılavuzu bulunmamaktadır. Buraya kadar anlatılan patlayıcılar sivil veya askeri uygulamalarda kullanılan ve en sık rastlanılan tiplerdir. Patlayıcı endüstrisi çok hızla değişen bir sanayidir. Bu nedenle olay yeri araştırmasını gerçekleştiren görevli konu hakkındaki bilgiler için patlayıcı üreticilerine, rutin olarak patlayıcılar ile uğraşan adli bilimler laboratuarlarına ve güvenlik birimlerine danışmalıdır. EV YAPIMI PATLAYICILAR Eğer ticari veya askeri patlayıcılar bulunamıyorsa, kişinin çok sayıdaki kimyasal maddelerden bir patlayıcı yapması çok da zor değildir. Bu nedenle olay yerini araştıran görevliler ev tipi bomba yapımında kullanılan maddeleri tanımalıdırlar. Nişasta, un şeker, selüloz ve benzerleri etkili patlayıcı yapımında kullanılabilmektedir. Havai fişeklerden ve fişeklerden alınan barutlar, kibrit başları ve gübre olarak kullanılan amonyum nitrat patlayıcı yapımında kullanılabilmektedir. Bu tür uydurma patlayıcıları infilak ettirmek için bir kaç metot bulunmaktadır. Fünye Özellikle elektrikli fünye ev yapımı bombalarda kullanılmaktadır. Bunlar zaman ayarlayıcı, hareket, otomobil ateşleme sistemi ile çalıştırılabilmektedir. Fişek kapsülleri Av tüfekleri veya tabanca fişeklerinden alınan kapsüller, ısıya duyarlı patlayıcıları infilak ettirmek için kullanılmaktadır. Flaş ampulleri Flaş ampulleri, kara barut gibi ısıya hassas patlayıcıları ateşlemekte kullanılabilir. Eğer flaş ampulü patlayıcı ile temas ettirilir ise ampulden çıkan ısı kara barut, dumansız barut ve diğer karışımları ateşleyecektir. Daha önce belirtildiği gibi kolay barut, kolay üretilebilmesi ile ev yapımı bombalarda sıklıkla kullanılmaktadır. Diğer sık kullanım maddeleri şunlardır: Kibrit başları. Kibrit başları bombaların içine yerleştirilmiş olarak bulunmaktadır. Kibrit başları ısıya, sürtünmeye ve şoka hassastır. Bu şekilde kapalı bir yere konulur ise etkili bir patlama gerçekleşmektedir. Dumansız barut. Fişeklerden ve tekrar doldurma amaçlı satılan dumansız barut, su borusu bombaların yapımında kullanılan temel maddedir. Amonyum nitrat gübresi. Amonyum nitrat ile karıştırılan fuel oil ve uygun bir buster, çok etkili bir ev yapımı bomba oluşturmaktadır. Potasyum veya sodyum klorat. Bu bileşikler ve şeker, kundaklama ve patlayıcı madde yapımında kullanılmaktadır. Kullanılabilen kimyasal maddelerin listesi sonsuzdur. Bir araştırmacı, içinde nitratlar, kloratlar,

11 perkloratlar, nitrik asit, aluminyum tozu, magnezyum, sodyum, sülfür, kömür tozu, şeker ve sitrik asitten bir kaçının çok miktarda bulunduğu bir eve gelirse, burada ev yapımı bomba imal edildiğine dikkat edilmelidir. BOMBA YERİ İNCELEMESİ Birçok sorunun cevaplandırılmasında fizik deliller faydalıdır. Araştırmacının ilgilendiği, cevap verilmesi gereken bazı sorular şunlardır. 1- Patlayıcı yapımında kullanılan maddeler nelerdir? 2- Şüphelinin bilgi ve becerisinin derecesi nedir? 3- Bombacının hedefi neydi? 4- Patlama kaza ile mi yoksa kasıtlı olarak mı gerçekleştirilmiştir? 5- Bomba nerede yapılmıştır? 6- Bomba nereye yerleştirilmiştir? 7- Şüpheli bomba imalinde kullanılan malzemeyi nereden sağlamıştır? 8- Kurban veya hedef kişi kimdi? 9- Bombayı kim yapmış ve yerleştirmiştir? 10- Bomba nasıl infilak etmiştir? Hedefin yapısı, bombanın patlayıp patlamadığı, hasarın derecesi, olay yeri ve hava koşulları araştırmacının yapacaklarını etkileyen faktörlerden bazılarıdır. Eğer patlamamış bir bomba bulunur ise, bombanın güvenli hale getirilmesi için bir bomba teknisyeni çağırılmalıdır. Teknisyenin ilk işi bombanın etkisizleştirilmesidir. Mümkün ise araştırmacı bomba hareket ettirilmeden fotoğraf çekmeli, böylece teknisyenin bomba üzerinde bir değişiklik yapıp yapmadığı kontrol edilebilecektir. Eğer bomba patlatılarak etkisiz hale getirilecek ise, tamamen parçalanmadan yapılmalıdır. Olay yeri şüphelinin bıraktığı başka delil olup olmadığını anlamak için dikkatlice aranmalıdır. Delil toplanması işlemi, zorlamalı giriş izleri, alet izleri, parmak izleri, ayak izleri ve diğer izlerin toplanmasını kapsamalıdır. Patlayıcının infilak ettiği olgularda araştırmacının işi daha karışıktır. Güvenlik temel konudur. Bomba yeri genellikle güvensizdir. Patlamadan sonra bina zayıflamış olabilir ve yıkılabilir. Diğer patlamamış bombalar çevrede olabilir ve patlamış gaz boruları ve elektrik kabloları tehlike oluşturabilmektedir. Olay yerinin güvenliğinin sağlanması diğer bir problemdir. Bir çok olay yerinin aksine bombalama olay yerinde polis, itfaiye görevlileri, tıbbi ve ambulans görevlileri, tıp dışı görevliler, kamu görevlileri, mülk sahipleri, basın ve seyirciler gibi bir çok kişi bulunmaktadır. Yapılacak ilk adım işleri organize etmek ve gerekli olmayan kişilerin uzaklaştırılmasıdır.

12 Suçun özelliği nedeni ile, bombalama yerlerinde sıklıkla belirli bir kargaşa olmaktadır. Kontrol kısa sürede sağlanması ile araştırmacı olay yerini değerlendirebilir. Olay yerine ilk gelen görevliler güvenlik ve acil önlemler ile ilgilenmelidirler. Acil dönem geçtikten sonra olay yerinin güvenliği sağlanmalı ve olay hakkında bilgi toplanmalıdır. Şahitler ve kurbanlar ile görüşülmeli ve olay hakkında mümkün olduğu kadar bilgi toplanmalıdır. Olay yerinde görevli ekiplerin ve kişilerin sayısının fazla olması nedeni ile araştırmayı kontrol ve koordine etmek için bir ekip oluşturulmalıdır. Bu ekip bilgilerin toplandığı bir merkez gibi çalışır, böylece tüm bilgiler değerlendirilmiş olur. Bombalama olay yeri incelemesi en küçük delillerin değerlendirilebilmesi için oldukça fazla zaman ve işgücü gerektiren bir işlemdir. Oldukça kirli bir iştir ve delillerin bulunması için fazla miktarda atıkların kaldırılması gerekmektedir. Olay yerinde gezmek için uygun giysi ve aletler olmalıdır. Yağmurluklar, eldivenler, sert şapkalar, iş ayakkabıları ve benzeri giysiler gereklidir. Kürek, tırmık, süpürge, mıknatıs ve kesici aletler yararlıdır. Tekerlekli arabalar, teneke kutular, portatif lambalar ve benzerleri de gerekebilmektedir. Olay yeri incelemesinden sorumlu bir kişi seçilmelidir. Bu kişi tüm araştırma ve suç araştırması arasında koordinasyonu sağlayacaktır. Olay yerinin genişliği belirlenmelidir. Patlama noktasından en fazla uzağa gidebilen parçalar olay yerinin çevresini belirlemektedir. Bu mesafenin yarısı kadar bir tampon bölge eklenerek incelenecek ve araştırılacak bölgenin genişliği tespit edilir. Bombalama yeri kayıt edilmelidir. Bunun için fotoğraf ve çizimler kullanılabilir. Eğer varsa video da çekilmelidir. Gerekirse havadan da fotoğraf çekilmelidir. Fotoğraf çekilmesi, ölçme ve çizimler olay yeri incelenirken de yapılabilir. Olay yerinde fiziksel delillerin toplanması, patlayıcının tipini ve şüphelinin kimliğini tespite yarayacak tüm delillerin toplanmasını ve tanınmasını kapsamaktadır. Bölgede bombanın patlama mekanizması aranmalıdır. Zamanlama cihazları, piller, tel parçaları, emniyetli fitil, fünye artıkları ve benzerleri ne tür bir bombanın hazırlandığını gösterebilir. Kullanılan patlayıcının belirlenmesi için çevre araştırılır. Patlama noktasında kullanılan maddeyi gösterebilecek patlamamış maddeler ve ambalaj malzemesi bulunabilmektedir. Kutunun bir parçası bulunursa laboratuarda patlayıcının tipi söylenebilir. Benzer şekilde, kutunun hasarlanma derecesi (örneğin su borusu bombası), patlayıcının alçak veya yüksek olduğunu gösterebilir. Genel olarak su borusu bombasında parçaların büyük olması kara barut gibi bir alçak patlayıcıyı gösterir, küçük parçalar ise yüksek patlayıcıyı gösterir. Patlayıcının konulduğu muhafazada da şüpheliyi gösteren deliller bulunabilmektedir. Parmak izleri, isimler, adresler, posta işaretleri önemli olabilmektedir. Bomba artıklarının yanında diğer delillerin incelenmesi unutulmamalıdır. Parmak izleri, tekerlek izleri, alet izleri ve benzerleri değerli olabilir ve atlanmamalıdır. Eğer olaydan kısa bir süre sonra bir şüpheli yakalanır ise kişinin elbiseleri delillerin incelenmesi için

13 laboratuara gönderilmelidir. Belirli patlayıcıları test etmek için şüphelinin elbiselerinden aseton ile nemlendirilmiş pamuklu çubuklar ile örnek alınmalıdır. Eğer şüphelinin aracı belirlenmişse, aletler, deliller, patlayıcı artıkları açısından dikkatle incelenmelidir. Bulunan tüm deliller kıpırdatılmadan önce yerinde fotoğraflanmalı, ölçülmeli ve çizim taslağı üzerine işaretlenmelidir. Ağaç, tavan gibi yüksek yerlerde patlama sonucu maddeler bulunabileceği unutulmamalıdır. Bombalama olay yerinde çok sayıda kişi bulunduğundan ve delillerin çokluğundan her bulunan delilin yazıldığı, tarih, saat ve toplayan kişinin adının yazılı olduğu bir liste tutulmalıdır. Böyle bir listenin tutulması delil zincirinin kurulmasını daha kolaylaştıracaktır. Bombalama incelemelerinde kriminoloji laboratuarlarının önemli bir rolü bulunmaktadır. Sıklıkla olay yerinde patlayıcının tipi belirlenememektedir. Laboratuar tüm delilleri sistematik olarak inceleyerek, olayın aydınlatılmasına ve bazı soruların cevaplandırılmasına yardımcı olmaktadır. Hem bomba hem de kundaklama araştırmaları sabır, vakit ve detaylara dikkat gerektirmektedir. Görevlinin artıkların arasında dikkatle ve özenle delilleri bulma isteği ile, olgu başarılı bir şekilde bir sonuca bağlanabilir. Kundaklama, isteyerek ve kötü niyetle başka birinin mülkünün yakılması veya sigorta yapanları yanıltmak amacıyla kişinin kendi mülkünü yakması olarak tanımlanabilir. Kundaklama, hayat ve mal kaybı açısından sadece trafik ile ilgili suçlardan sonra gelmektedir. Kundaklama ve patlama olay yerleri hasar ve zarar açısından farklıdır. Normal koşullarda önemli olarak kolaylıkla tanınabilen deliller, yangın veya itfaiye görevlileri tarafından bozulabilmektedir. Bu nedenlerle kundaklamaların incelenmesinde ancak dikkatli ve kapsamlı bir olay yeri incelemesi ile değerli bilgiler elde edilebilecektir. Kundaklama suçlarında sıklıkla bir kaç çeşit amaç bulunmaktadır. En sık olanları başka bir suçun ört bas edilmesi ve sigorta şirketlerinin aldatılmasıdır. Yangın incelemesi genellikle cinayet, soygun, zimmete para geçirme ve sahtekarlık gibi suçları açığa çıkarmaktadır. Bu olgulardaki amaçlar kayıtların yok edilmesi, şüphelinin kimliğini ortaya çıkaracak delillerin imhası veya öldürülen kişinin kimliğinin tespit edilememesini sağlamaktır. Sigorta sahtekarlıklarında şüpheli kişinin işleri bozulmuş veya büyük borcu bulunabilmektedir. Sigorta şirketlerini kandırmak amacıyla kaza sürü verilerek yangın çıkarılmaktadır. Diğer amaçlar olarak genç erişkinlerin kötü niyetli davranışları, intikam, sabotaj, terör eylemleri ve piromani sayılabilir. Kundaklamaların incelenmesinde en sık aranan fiziksel delil yanıcı maddelerdir. Yangını çok yüksek olduğu ve yangın yerinin tamamen ıslanması durumunda bile yanıcı maddelerin tespit edilebilmesi olasılığı mevcuttur. Yanıcı maddelerin araştırılması, yangının başladığı noktaya yoğunlaşmalıdır. Eğer kömürleşmiş halı veya bez parçaları bulunursa, bunlar toplanarak laboratuara gönderilmelidir. Benzinin veya kerosenin emilmiş olabileceği tahta zemin, mobilyalar ve halılar ile birlikte boş kutular ve kırılmış şişeler de toplanmalıdır. Hem bomba hem de kundaklama araştırmaları sabır, vakit ve detaylara dikkat gerektirmektedir.

14 Görevlinin artıkların arasında dikkatle ve özenle delilleri bulma isteği ile, olgu başarılı bir şekilde bir sonuca bağlanabilir.

Ateşli Silah Yaralanmaları

Ateşli Silah Yaralanmaları Ateşli Silah Yaralanmaları Ateşli silah yaralanmalarında şu soruların cevabı aranmalıdır. 1. Mesafe tespiti, 2. Giriş-çıkış delikleri, 3. Traje, 4. Ölüm sebebi, 5. Öldürücü lezyonun tespiti, 6. Kurşunun

Detaylı

3 )Peroksitlerle deney yapılırken aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

3 )Peroksitlerle deney yapılırken aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? 1)Aşağıdakilerden hangisi kuvvetli patlayıcılar sınıfına girer? Dumansız barut Kibrit Roket yakıtı Havai fişek Dinamit** 2) Yanıcı sıvıları parlayıcı sıvılardan ayıran en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. ÜRÜN VE TEDARİKÇİ TANIMLAMA Ürün Adı Üretici : İzocam Ekspande Polistren (EPS) : İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. 41455 Gebze - Kocaeli TÜRKİYE Telefon Numarası : + 90 262

Detaylı

AKM-F-193 / 10.04.2014 / Rev:00

AKM-F-193 / 10.04.2014 / Rev:00 AKM-F-193 / 10.04.2014 / Rev:00 YANMA NEDİR? Maddenin ısı ( sıcaklık ) ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Bir yangının başlayabilmesi için gerekenler : 1- OKSİJEN ( HAVA ) 2- SICAKLIK

Detaylı

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve güvenliği için Eğitim Seti

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve güvenliği için Eğitim Seti Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve güvenliği için Eğitim Seti Kimyasallar; herkesin yaşamının bir parçasıdır. Dünyada 5 7 milyon değişik türde kimyasal madde bulunmaktadır. Kimyasal maddeler

Detaylı

ANNENİZİN MUTFAĞINDA BOMBA YAPIMI

ANNENİZİN MUTFAĞINDA BOMBA YAPIMI ANNENİZİN MUTFAĞINDA BOMBA YAPIMI REZNOV Bu bombanın başlıca özellikleri şunlardır: - Malzemeler kolayca bulunabilir. - Bu malzemeleri satın aldığınızda şüphe uyandırmaz. - Düşman evinizi aradığında malzemeleri

Detaylı

Tekstil Mamüllerinin Depolanması ve Yangın Riskleri

Tekstil Mamüllerinin Depolanması ve Yangın Riskleri Tekstil Mamüllerinin Depolanması ve Yangın Riskleri Giriş: Kullanılan elyaf (lif) tipi ve depolama şekli yangın riskini belirleyen önemli faktörlerden biridir. Elyafın tipi, yapısı ve depolanma şekli yanma

Detaylı

Tekstil Mamüllerinin Depolanması ve Yangın Riskleri

Tekstil Mamüllerinin Depolanması ve Yangın Riskleri Tekstil Mamüllerinin Depolanması ve Yangın Riskleri Kullanılan elyaf (lif) tipi ve depolama şekli yangın riskini belirleyen önemli faktörlerden biridir. Elyafın tipi, yapısı ve depolanma şekli yanma davranışını

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01 1. AMAÇ: Tehlikeli Maddelerin Güvenli Taşınması, Depolanması, Kullanılması, Dökülmesi ile Tehlikeli Maddelere Maruz Kalınması Durumunda yapılması Gerekenler ve Eğitimi İçin Standart Bir Yöntem Belirlemektir.

Detaylı

Sirküler No : TMGD-07-15/002 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında taşıtlarda bulunması zorunlu Yazılı Talimat

Sirküler No : TMGD-07-15/002 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında taşıtlarda bulunması zorunlu Yazılı Talimat 29.07.2015 Sirküler No : TMGD-07-15/002 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında taşıtlarda bulunması zorunlu Yazılı Talimat YAZILI TALİMAT Tehlike veya bir kaza durumunda araç personelinin nasıl hareket

Detaylı

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ AMONYAK KAÇAĞI TALİMATI REVİZYON REVİZYON NO AÇIKLAMA TARİH 0 YENİ YAYIN 09.04.2013 TEHLİKELERİN TANIMI İnsan Sağlığı Amonyak, solunması durumunda zehirleyici, vücuda temas halinde

Detaylı

Kendi emniyetiniz ve şöminenizi doğru kullanabilmeniz için lütfen bu broşürü dikkatle okuyunuz.

Kendi emniyetiniz ve şöminenizi doğru kullanabilmeniz için lütfen bu broşürü dikkatle okuyunuz. AKINLAR ŞÖMİNE... yeni ısı kaynağı... Değerli Müşterimiz, AKINLAR Şömine haznesini tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendi emniyetiniz ve şöminenizi doğru kullanabilmeniz için lütfen bu broşürü

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU DokümanNo:KAPSÜLÜGBF 02 0 Yayın Tarihi:01/10/2014 Sayfa No: 1/8 [(EC) No 1907/2006 (REACH), (EC) No 1272/2008 (CLP) Ürün Güvenlik Bilgi Formu (ÜGBF)] 1. MADDE / KARIŞIM VE ŞİRKET / KİMLİĞİ: Ticari Adı

Detaylı

ÇIĞ ÖNCESİNDE ÖNCELİKLE ÇIĞ BÖLGELERİNE YENİ YERLEŞİM BİRİMLERİ KURULMAMALI. ÇIĞ VE SEL YATAKLARINDA VAR OLAN YAPILAR DERHAL KALDIRILMALI.

ÇIĞ ÖNCESİNDE ÖNCELİKLE ÇIĞ BÖLGELERİNE YENİ YERLEŞİM BİRİMLERİ KURULMAMALI. ÇIĞ VE SEL YATAKLARINDA VAR OLAN YAPILAR DERHAL KALDIRILMALI. ÇIĞ VE KORUNMA ÇIĞ ÖNCESİNDE ÖNCELİKLE ÇIĞ BÖLGELERİNE YENİ YERLEŞİM BİRİMLERİ KURULMAMALI. ÇIĞ VE SEL YATAKLARINDA VAR OLAN YAPILAR DERHAL KALDIRILMALI. Mevcut yapılar, çığ bölgesinden kaldırılana kadar

Detaylı

Sınırlı miktarları. Etiketler. Özel koşullar

Sınırlı miktarları. Etiketler. Özel koşullar UN Sınıf Sınıflandır ma Kodu Ambalaj grubu Etiketler Sınırlı miktarları Ambalajlama Portatif UN tankları Ambalaj Karışık Talimatl talimatları ar 2.1.1.3 5. 3.3 3.4.6 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3 (1) (2) (3a)

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEK LİSANSI (İÖ)

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEK LİSANSI (İÖ) T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEK LİSANSI (İÖ) CEREN ŞAHİN 145148006 İŞSAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE GÜNCEL UYGULAMALAR YANGIN ÇEŞİTLERİ VE KULLANILMASI GEREKEN

Detaylı

Laboratuar Tasarımı. Genel Gereksinimler. Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK

Laboratuar Tasarımı. Genel Gereksinimler. Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK Laboratuar Tasarımı Genel Gereksinimler Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK 1. Genel Tehlikeli materyallerin kullanımı ve muhafazasının oluşturduğu riskler nedeni ile laboratuarlar ve laboratuar dışı aktivitelerin

Detaylı

Ahşap Sektöründe Yangın Riski

Ahşap Sektöründe Yangın Riski Ahşap Sektöründe Yangın Riski Endüstrinin birçok alanında hammadde ve yarı mamül olarak karşımıza çıkan ahşap malzemeler üretim ve depolama sırasında yeterli önlem alınmadığı takdirde önemli ölçüde yangın

Detaylı

Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk

Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk değerlendirmesiyle birlikte aşağıdaki sorularla birlikte basitçe değerlendirilebilir.

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM

GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM Cam, metal, plastik, kağıt / karton gibi değerlendirilebilir. Gıda ambalaj atıkları çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilerek yeni bir hammaddeye veya ürüne dönüştürülebilirler.

Detaylı

1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI KİMYASAL ADI SODYUM HİPOKLORİT KAPALI FORMULÜ NaOCl TİCARİ ADI HYPO

1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI KİMYASAL ADI SODYUM HİPOKLORİT KAPALI FORMULÜ NaOCl TİCARİ ADI HYPO 1. VE FİRMA TANITIMI KİMYASAL ADI SODYUM HİPOKLORİT KAPALI FORMULÜ NaOCl TİCARİ ADI HYPO KULLANIM ALANI Textil ağartılması, ev ve çamaşırhanelerde beyazlatıcı olarak, su klorlanması ve genel dezenfektasyon

Detaylı

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar YARALANMALAR YARA NEDİR? Bir travma sonucu deri yada mukozanın bütünlüğünün bozulmasıdır. Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir gibi yapılar etkilenebilir. Derinin koruma özelliği bozulacağından enfeksiyon

Detaylı

YANGINA KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

YANGINA KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER YANGINA KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Kurum, kuruluş ve iş yerlerinde yangını önleyici tedbirler iki kısımda ele alınır; Yapısal bakımdan yangından korunma: Yapılarda yanmaz veya yanması güç yapı malzemeleri

Detaylı

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI 1.2.4 - C Tipi Cihazların (Hermetik) Montajı 1.2.4.1 - Genel Şartlar C tipi cihazlar (hermetik) montaj odasının hacmi ve havalandırma biçiminde bağlı olmaksızın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU DEMİR-3-KLORÜR SOLÜSYON GBF NO : 200-011 TARİH : EYLÜL 98 CAS NO: 7705-08-0 1-) KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANIMI

GÜVENLİK BİLGİ FORMU DEMİR-3-KLORÜR SOLÜSYON GBF NO : 200-011 TARİH : EYLÜL 98 CAS NO: 7705-08-0 1-) KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANIMI 1-) KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANIMI Ürün adı : Demir-3-Klorür Solüsyon Formulü : FeCl 3 2-) KİMYASAL BİLEŞİMİ Maddenin kimyasal adı : Demir-3-klorür (FeCl 3 ) Sinonimleri : Demir (III) Klorür

Detaylı

MALZEME GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

MALZEME GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU MALZEME GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU 1. ÜRÜN VE TEDARĠKÇĠ TANIMLAMA Ürün Adı Üretici : İzocam Ekspande Polistren (EPS) : İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. Altayçeşme Mah. Öz Sok. No:19 Kat:6, 34843 Maltepe İstanbul

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri Çalışma Yaprağı Konu Anlatımı-Değerlendirme çalışma Yaprağı- Çözümlü

Detaylı

HASTANE HİJYEN PLANI

HASTANE HİJYEN PLANI Dr. Nazan ÇALBAYRAM HASTANE HİJYEN PLANI Temel İlkeler Tüy bırakmayan temizlik bezleri tercih edilmelidir, bez ve kova renkleri kullanım alanına göre belirlenmelidir. Bölüm Kova Rengi Bez Rengi Tuvalet

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/7 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA KLOR 90 Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina Bilgi merkezi:

Detaylı

YEM NUMUNESİ ALMA YÖNETMELİĞİ

YEM NUMUNESİ ALMA YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 1734 Olur Tarihi 14.02.1975 Olur No 24 YEM NUMUNESİ ALMA YÖNETMELİĞİ Kanuni Dayanak : MADDE 1 - Bu Yönetmelik; 1734 sayılı Yem Kanununun 20 nci maddesi uyarınca hazırlanan ye Bakanlar Kurulu

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi KALSİYUM SİLİKAT Yüksek mukavemetli,

Detaylı

: NESTA MATİK GÜVENLİK BİLGİ FORMU

: NESTA MATİK GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1- Madde/Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : Ürün Kodu : AK10008 Kullanım Alanı : Endüstriyel temizlik malzemesi, bulaşık makinesi deterjanı Üretici Firma : ACAR KİMYA - HALİT ACAR Adres

Detaylı

ÜRÜN ADI : SUPREME ALÜMİNYUM KISA GECİKMELİ ELEKTRİKLİ KAPSÜL TANITIM

ÜRÜN ADI : SUPREME ALÜMİNYUM KISA GECİKMELİ ELEKTRİKLİ KAPSÜL TANITIM Sayfa 1/5 ÜRÜN ADI : SUPREME ALÜMİNYUM KISA GECİKMELİ ELEKTRİKLİ KAPSÜL U.N. NO. : 0030 SINIF: 1.1B Patlayıcılar HAZCHEM : E DOĞRU SEVKİYAT ADI : ELEKTRİKLİ GECİKMELİ KAPSÜL İÇİNDEKİLER : TANITIM Temel

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü GIDA GÜVENLİĞİ Gıdalarda oluşabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik her türlü zararın ortadan kaldırılması için alınan tedbirlerin

Detaylı

Evimizdeki Tehlikeli Atıklar

Evimizdeki Tehlikeli Atıklar On5yirmi5.com Evimizdeki Tehlikeli Atıklar Çevreyi ve sağlığımızı korumak istiyorsak en önce evimizden başlamalıyız. Öyle ki, Çevre ve Orman Bakanlığı, evimizde ortalama 1,5 kg ila 5 kg arasında tehlikeli

Detaylı

23-24 Mayıs 2014 Cuma - Cumartesi

23-24 Mayıs 2014 Cuma - Cumartesi 23-24 Mayıs 2014 Cuma - Cumartesi Programın Amacı Gelişen teknoloji kapsamında bilgi, deneyim ve bilincin arttırılmasını sağlamaktır. Ayrıca seminer uzman konuşmacıların tecrübelerini katılımcılar ile

Detaylı

OKULDA KİMYA KAĞIT. Kağıdın ana maddesi doğal bir polimer olan selülozdur.

OKULDA KİMYA KAĞIT. Kağıdın ana maddesi doğal bir polimer olan selülozdur. OKULDA KİMYA KAĞIT Kağıdın ana maddesi doğal bir polimer olan selülozdur. Selüloz bitkilerin gövde ve yapraklarında bol bulunur, bu nedenle kağıt çoğunlukla ağaç gövdelerinden üretilir. Kağıt üretimi:

Detaylı

IMDG Code INTERNATIONAL MARTIME DANGEROUS GOODS CODE

IMDG Code INTERNATIONAL MARTIME DANGEROUS GOODS CODE IMDG Code INTERNATIONAL MARTIME DANGEROUS GOODS CODE IMDG Kod ve Amacı IMDG kod : Paketli haldeki tehlikeli yüklerin deniz yoluyla emniyetli Şekilde taşınması için Uluslararası Denizcilik Örgütü ( IMO

Detaylı

YANGIN RİSKİNİN MİNIMİZE EDİLMESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER. 1) Ambalaj emteası depoları binadan ayrı güvenli mesafede duvarları ve

YANGIN RİSKİNİN MİNIMİZE EDİLMESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER. 1) Ambalaj emteası depoları binadan ayrı güvenli mesafede duvarları ve X- ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN TİC A.Ş. / TÜRKİYE 19/09/2005 Tarihinde yangın sonrası yapılan incelemelerde elde edilen eksiklikler aşağıda yazılıdır. Yangın iki ayrı ambalaj deposunda farklı zamanlarda yaşanmıştır.

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ

ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Atık Her atık çöp değildir. Geri dönüşüm kavramı Kağıt Karton

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ETİL ASETAT CAS NO: 141-78-6 EC NO :205-500-4

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ETİL ASETAT CAS NO: 141-78-6 EC NO :205-500-4 TEKKİM KİMYA Sayfa No : 1/5 1. MAMÜL VE FİRMA TANITIMI Ürün Adı :Etil asetat Formülü :C 4H 8O 2 Firma : TEKKİM KİMYA. Organize Sanayi Bölgesi. Mavi Cad.8.Sokak. No: 1 BURSA Telefon : 0 (224) 243 21 71

Detaylı

BORİK ASİTİN MADDELERİN YANICILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

BORİK ASİTİN MADDELERİN YANICILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ BORİK ASİTİN MADDELERİN YANICILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PROJENİN AMACI Bor madeninden elde edilen borik asitin maddelerin yanıcılığını geciktirici özelliğinin araştırılması amaçlanmaktadır. GİRİŞ Günümüzden

Detaylı

METAL ANALİZ YÖNTEMİ (ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRE CİHAZI İLE )

METAL ANALİZ YÖNTEMİ (ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRE CİHAZI İLE ) METAL ANALİZ YÖNTEMİ (ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRE CİHAZI İLE ) YÖNTEM YÖNTEMĐN ESASI VE PRENSĐBĐ Atomik absorpsiyon spektrometresi cihazında numune alevin içerisine püskürtülür ve atomize edilir.

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE VE MÜSTAHZARLARIN ETİKETLENMESİNDE KULLANILACAK TEHLİKE SEMBOL VE İŞARETLERİ

TEHLİKELİ MADDE VE MÜSTAHZARLARIN ETİKETLENMESİNDE KULLANILACAK TEHLİKE SEMBOL VE İŞARETLERİ EKIV TEHLİKELİ MADDE VE MÜSTAHZARLARIN ETİKETLENMESİNDE KULLANILACAK TEHLİKE SEMBOL VE İŞARETLERİ TEHLİKE ÖZELLİĞİ İŞARETİ SEMBOLÜ (Turuncu zemin üzerine siyah baskı) PATLAYICI E OKSİTLEYİCİ O ALEVLENİR

Detaylı

Tanımlar. Tıbbi Atık:

Tanımlar. Tıbbi Atık: Tıbbi Atık: Vücut sıvı ve salgıları (kan ve kan ürünleri dahil), Vücut sıvı ve salgıları ile kontamine olmuş her tür atık, Doku ve organ parçaları (patoloji atıkları dahil), Bakteri ve virus tutucu hava

Detaylı

TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ. ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti

TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ. ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti NEDEN ENERJİNİN KONTROLÜ? Kontrolsüz Enerji Ölümcüldür! TEHLİKELİ

Detaylı

Installationsanvisning J Köksfläkt DIPQ10/DIPQ13 Frihängande fläktar Driftsätt: Frånluft/återcirkulation

Installationsanvisning J Köksfläkt DIPQ10/DIPQ13 Frihängande fläktar Driftsätt: Frånluft/återcirkulation Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

Risk Durumu ve Güvenlik Tavsiyeleri (Risk ve Güvenlik Cümleleri)

Risk Durumu ve Güvenlik Tavsiyeleri (Risk ve Güvenlik Cümleleri) Risk Durumu ve Güvenlik Tavsiyeleri (Risk ve Güvenlik Cümleleri) Risk ve güvenlik cümleleri (cümlecikleri), kimyasal madde ambalajlarının üzerinde ilgili kimyasal hakkında risk ve güvenlik bilgilerini

Detaylı

Toplama önerileri. Atık kağıt ve kartonlar. Beyaz cam. Renkli cam

Toplama önerileri. Atık kağıt ve kartonlar. Beyaz cam. Renkli cam Toplama önerileri Toplama alanları bölgesel olarak çok farklı olabileceğinden, burada, atık maddelerin toplanmasıyla ilgili, en çok kullanılan yöntemler hakkında ve bölgenin şartlarına uygun olarak birleştirilebilecek

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı : POLIROAD SU BAZLI YOL ÇİZGİ BOYASI Hazırlama Tarihi : 09.07..2009 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00

Madde/Müstahzar Adı : POLIROAD SU BAZLI YOL ÇİZGİ BOYASI Hazırlama Tarihi : 09.07..2009 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Form No : B-649 Sayfa No : 1/ 7 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : Poliroad Su Bazlı Yol Çizgi Boyası 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı : Su bazlı yolçizgi

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ-2

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 AMAÇ Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun atölye ortamında, standartlara ve elektrik iç tesisleri yönetmeliğine uygun olarak, kablo döşeme malzemelerini

Detaylı

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü CBS & UA ile Afet Yönetimi Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş Amaçlar (1) Kriz yönetimi kavramının tartışılması Tehlike, acil durum ve

Detaylı

Mercedes Benz SLS AMG 332 Yürüme Arabası Kullanım Kılavuzu

Mercedes Benz SLS AMG 332 Yürüme Arabası Kullanım Kılavuzu Mercedes Benz SLS AMG 332 Yürüme Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.

Detaylı

Toz Patlaması ve Tozdan Kaynaklanan Güvenlik Risklerinin Yönetimi

Toz Patlaması ve Tozdan Kaynaklanan Güvenlik Risklerinin Yönetimi Toz Patlaması ve Tozdan Kaynaklanan Güvenlik Risklerinin Yönetimi Serdar GÜLTEK Makine Müh., FPE, M.Sc. İş Güvenliği Uzmanı (A) Serkan KÜÇÜK Kimya Müh., M.Sc. İş Güvenliği Uzmanı (A) Toz Patlaması Parametreleri

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Avrupa Birliği nin 1907/2006 sayılı 18.12.2006 tarihli Yönetmeliği Madde 31 uyarınca

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Avrupa Birliği nin 1907/2006 sayılı 18.12.2006 tarihli Yönetmeliği Madde 31 uyarınca Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Avrupa Birliği nin 1907/2006 sayılı 18.12.2006 tarihli Yönetmeliği Madde 31 uyarınca Güncelleme tarihi: 10.01.2008 01.04. 2002 tarihli dokümanın yerine geçer Sayfa 1 / 5 1.

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Hemşireliği 2014

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Hemşireliği 2014 T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Hemşireliği 2014 ATIK YÖNETİMİ TALİMATI Amaç; B.E.Ü. Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

UYGULAMA TALİMATLARI 1/5

UYGULAMA TALİMATLARI 1/5 UYGULAMA TALİMATLARI 1/5 Sevgili Müşterimiz, Par-ky zemini seçtiğiniz için teşekkür ediyoruz. Uygulamaya başlamadan önce, bu talimatları dikkatlice okumanız gerekmektedir. UYGULAMA MALZEMELERİ (resim 1)

Detaylı

o ATIK NEDİR? o AMBALAJ ATIKLARI o TEHLİKELİ ATIKLAR o TIBBİ ATIKLAR

o ATIK NEDİR? o AMBALAJ ATIKLARI o TEHLİKELİ ATIKLAR o TIBBİ ATIKLAR o ATIK NEDİR? o AMBALAJ ATIKLARI o TEHLİKELİ ATIKLAR o TIBBİ ATIKLAR Kullanıldıktan sonra ürün özelliğini kaybetmiş, görmesi gereken işi göremeyen maddelere atık diyoruz. Evsel Çöpler Ambalaj Atıkları

Detaylı

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU Risk Değerlendirme No: Tarih: İşveren: İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? (Kısaca açıklayınız) İşçi sayısı: Erkek Kadın Çocuk Çırak Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

KSİLEN GÜVENLİK BİLGİ FORMU : TEKKİM KİMYA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ 1.MAMÜL VE FİRMA TANITIMI. Formülü : C 8 H 10 Firma

KSİLEN GÜVENLİK BİLGİ FORMU : TEKKİM KİMYA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ 1.MAMÜL VE FİRMA TANITIMI. Formülü : C 8 H 10 Firma EC NO : 215-535-7 GBF No :042 Sayfa No : 1/5 1.MAMÜL VE FİRMA TANITIMI Ürün Adı : Ksilen Formülü : C 8 H 10 Firma : TEKKİM KİMYA Organize Sanayi Bölgesi. Mavi Cad. 8 Sokak. No: 1 BURSA Telefon : 0 (224)

Detaylı

Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine

Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine GERİ DÖNÜŞÜM Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine geri dönüşüm denir. Geri dönüşebilen maddeler;

Detaylı

İstanbul Sağlık Müdürlüğü. Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Kullanımı

İstanbul Sağlık Müdürlüğü. Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Kullanımı İstanbul Sağlık Müdürlüğü Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Kullanımı İkaz ve Uyarı İşaretleri Parlayıcı madde veya yüksek ısı Toksik (Zehirli) madde IŞIKLI İŞARET : Saydam veya yarı saydam malzemeden

Detaylı

SORGUN GRİZU KAZASI. CERTA www. atexegitim.com 1

SORGUN GRİZU KAZASI. CERTA www. atexegitim.com 1 SORGUN GRİZU KAZASI CERTA www. atexegitim.com 1 Olay 26.Mart 1995 günü saat 14:45 sıralarında SORGUN Kaplıca mevkiinde faaliyet gösteren MADSAN Kömür İşletmesinde grizu infilaki meydana gelmiştir. Olayda

Detaylı

Ticari İsmi KAPEKSDET LP, KAPEKSDET MS, KAPEKSDET SD, KAPEKSDET DUAL

Ticari İsmi KAPEKSDET LP, KAPEKSDET MS, KAPEKSDET SD, KAPEKSDET DUAL Kapeks Üretim Patlayıcı Maddeler Tic.Ltd.Şti Ümit Mah. 2528. Sokak No:3 06810 Ümitköy- Çankaya/Ankara Tel: 0312-473 74 88 Fax:0312-473 61 51 MALZEME BİLGİ GÜVENLİK FORMU ELEKTRİKSİZ KAPSÜLLER KAPEKSDET

Detaylı

DIŞKININ TOPLANMASI ve SAKLANMASI

DIŞKININ TOPLANMASI ve SAKLANMASI DIŞKININ TOPLANMASI ve SAKLANMASI Bağırsak parazit enfeksiyonlarının çoğunda dışkıda ; Helmint yumurta veya larvalarının Protozoon trofozoit veya kistlerinin görülmesi ile tanı konulur. Dışkı bir enfeksiyon

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ne bağlı okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında kullanılan temel donatım malzemelerinin sadece sağlık, güvenlik, kullanışlılık ve yaş grubunun

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU Levha No Levha Temsili Resim Levha Boyutları (cm) Yükseklik x En UL-001 Makine, Alet ve Malzemelerinizi Özenli Kullanınız UL-002 Dikkat Tüpleri Bağlı Tut

Detaylı

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden - levha, - renk, - sesli ve/veya ışıklı sinyal, - sözlü iletişim ya da el kol işareti yoluyla

Detaylı

DİŞ KLİNİK VE MUAYENEHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ

DİŞ KLİNİK VE MUAYENEHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ DİŞ KLİNİK VE MUAYENEHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmış ve iç ve dış zeminler (salon girişi, merdivenler vs.)düzenli olarak kontrol ediliyor

Detaylı

2121 Oyuncaklı İlk Adım Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

2121 Oyuncaklı İlk Adım Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. 2121 Oyuncaklı İlk Adım Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.

Detaylı

Askılar, Raflar ve Konveyörler

Askılar, Raflar ve Konveyörler Askılar, Raflar ve Konveyörler Tavsiyeler Askılar ve Raflar olabildiğince küçük olmalıdır. Askılar parçalardan toz partiküllerini uzaklaştırmamalıdır. Askılar parçalarla sürekli tekrarlanan temas halinde

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE ATIKLAR

ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE ATIKLAR HOŞ GELDİNİZ ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE ATIKLAR ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN SONUÇLARI SALGIN HASTALIKLAR, ENERJİ KAYNAKLARININ TÜKENMESİ, TURİZM VE TİCARETİN AZALMASI, TARIM ÜRÜNLERİNİN AZALMASI, ÜRÜNLERİN PAHALANMASI,

Detaylı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

Fen Bilimleri Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm

Fen Bilimleri Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm Fen Bilimleri Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm M.İSMAİL SAHİN FURKAN CANAL FATİH BACAK CENGİZ KİLİÇ KONU: Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm Atık: Bir işlem sonucu çevreye bırakılan her türlü maddeye atık denir.

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Avrupa Birliği nin 1907/2006 sayılı 18.12.2006 tarihli Yönetmeliği Madde 31 uyarınca

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Avrupa Birliği nin 1907/2006 sayılı 18.12.2006 tarihli Yönetmeliği Madde 31 uyarınca Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Avrupa Birliği nin 1907/2006 sayılı 18.12.2006 tarihli Yönetmeliği Madde 31 uyarınca Güncelleme tarihi: 01.04.2008 Yayın tarihi: 01.04.2008 Sayfa 1 / 5 1. Madde/Müstahzar ve

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU Bölüm 1 Ürün Firma tanımı Ürün ismi Ürün kodu Firma ismi Adres SELULOZiK TiNER TN200.00.0000 Saray Mah. Saraykent Sanayi Bölgesi 32.sokak no:51 Kazan/ANKARA Telefon 0312 815

Detaylı

MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu)

MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) 1. KİMYASAL ÜRÜN & ŞİRKET TANIMI Ürün Adı: SPT-1657 Ürün tanımı: Tek komponentli Poliüretan yapıştırıcı Fabrika:. SAMHO CHEMICAL CO. LTD. Adres: 241-2, Chongwon-ri, Mado-myun, Hwasung-City Kyunggi-do,

Detaylı

MADDELERE SOLUNUM İLE MARUZİYETTE RİSK DERECESİ BELİRLENMESİ

MADDELERE SOLUNUM İLE MARUZİYETTE RİSK DERECESİ BELİRLENMESİ TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERE SOLUNUM İLE MARUZİYETTE RİSK DERECESİ BELİRLENMESİ BASİT RİSK DEĞERLENDİRMESİ METODU (HSE/COSHH-Control of substances hazardous to health ) 1 TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERE SOLUNUM

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİSİ SURFECOPLUS. SurfecoPlus

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİSİ SURFECOPLUS. SurfecoPlus 1. ÜRÜN VE ŞİRKET TANIMLAMASI 1.1 ÜRÜN TANITIMI Ürün Adı Ürünün Kimyasal Ailesi SurfecoPlus Polialkilenoksit Modifiye Heptametiltrisiloksan 1.2 ÜRÜNÜN KULLANIMI Yüzey gerilimi düşürücü ajan 1.3 FİRMA BİLGİLERİ

Detaylı

YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ Travma; ani olarak dıştan mekanik bir etki sonucu meydana gelen, sağlığı tehdit eden, fiziksel ve ruhsal hasarlara yol açan bir olaydır.

Detaylı

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI AMBARLARINDA YANGINA KARŞI KORUMA A. Teknik tedbirler B. Organize edilebilecek tedbirler C. Yangında alınacak tedbirler D. Yangın sonunda alınacak tedbirler Dr. Selami

Detaylı

İTFAİYEDE KULLANILAN YANGIN SÖNDÜRME ARAÇ-GEREÇ VE MALZEMELRİN TANITIMI, KULLANIMI VE BAKIMI D- LANSLAR VE MALZEMELRİN TANITIMI, KULLANIMI VE BAKIMI

İTFAİYEDE KULLANILAN YANGIN SÖNDÜRME ARAÇ-GEREÇ VE MALZEMELRİN TANITIMI, KULLANIMI VE BAKIMI D- LANSLAR VE MALZEMELRİN TANITIMI, KULLANIMI VE BAKIMI D- LANSLAR Yangına su gönderilmesinde kullanılan hortumlardan gelen suyun yangına işlemek için hortumun ucuna takılan ve basınçlı suyu sıkıştırmak yoluyla daha fazla basınçla verilmesini sağlayan bakır,

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı : NATURA A1 AKRİLİK Hazırlama Tarihi : 09.08..2005 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00

Madde/Müstahzar Adı : NATURA A1 AKRİLİK Hazırlama Tarihi : 09.08..2005 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Form No : B-350 Sayfa No : 1/ 6 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : NATURA A1 AKRİLİK Su bazlı akrilik dış cephe boyası 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı

Detaylı

Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (20.04.2012 t. 28270 s. R.G.)

Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (20.04.2012 t. 28270 s. R.G.) Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (20.04.2012 t. 28270 s. R.G.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

İşyerlerinde çalışanlarımızın sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, üretimi etkileyen ve İşletmeye zarar veren toz, gaz, duman, buhar, sis, gürültü,

İşyerlerinde çalışanlarımızın sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, üretimi etkileyen ve İşletmeye zarar veren toz, gaz, duman, buhar, sis, gürültü, TOZ İşyerlerinde çalışanlarımızın sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, üretimi etkileyen ve İşletmeye zarar veren toz, gaz, duman, buhar, sis, gürültü, Termal Konfor gibi unsurlardan biriside Tozdur. Organik

Detaylı

GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU. 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı

GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU. 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Form No: MSDS0855 Sayfa No: 1 / 7 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: CLAX SPOTLESS BOYA VE YAĞ ÇÖZÜCÜ Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen

Detaylı

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Tarım Kredi Kooperatifleri Tanker Şoförleri Patlayıcı Ortamlar Bilgilendirme Eğitimi

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Tarım Kredi Kooperatifleri Tanker Şoförleri Patlayıcı Ortamlar Bilgilendirme Eğitimi OMV Petrol Ofisi A.Ş. Tarım Kredi Kooperatifleri Tanker Şoförleri Patlayıcı Ortamlar Bilgilendirme Eğitimi Amaç Akaryakıt Taşıma Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler Emniyetli Sürüş Teknikleri Uyku ve

Detaylı

MAK-TES DOĞAL GAZ ISI SİSTEMLERİ HERMETİK BACA MONTAJ KILAVUZU

MAK-TES DOĞAL GAZ ISI SİSTEMLERİ HERMETİK BACA MONTAJ KILAVUZU MAK-TES DOĞAL GAZ ISI SİSTEMLERİ HERMETİK BACA MONTAJ KILAVUZU Hermetik baca montajında yanmış gazın çıkmasını ve taze havanın içeriye alınmasını sağlayan ve rüzgâra karşı (kuşluk) emniyet koruyucusu bulunan

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR Çağrı Dönemi Tedbir 3: Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Sektör 3-3: Kanatlı

Detaylı

ATIK İLAÇLARIN İMHASI

ATIK İLAÇLARIN İMHASI ATIK İLAÇLARIN İMHASI T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Akılcı İlaç Kullanımı Şube Müdürlüğü Klinik Proloterapi 4. Basamak İntegratif Tıp Derneği Proloterapi Çalışma Kolu AKILCI İLAÇ

Detaylı

ÖLÇME VE ÖLÇÜ ALETLERİ

ÖLÇME VE ÖLÇÜ ALETLERİ ÖLÇME VE ÖLÇÜ ALETLERİ 1. KISA DEVRE Kısa devre; kırmızı, sarı, mavi, nötr ve toprak hatlarının en az ikisinin birbirine temas ederek elektriksel akımın bu yolla devresini tamamlamasıdır. Kısa devre olduğunda

Detaylı

Teknik Föy Fenomastic Pure Colours Emulsion Matt

Teknik Föy Fenomastic Pure Colours Emulsion Matt Teknik Föy Fenomastic Pure Colours Emulsion Matt Ürün tanımı Fenomastic Emulsion Matt yüksek kalitede, akrilik kopolimer esaslı, su bazlı, düşük uçucu organik bileşik (VOC) değerine sahip bir iç cephe

Detaylı

PEFLEX LEVHA. Uygulama

PEFLEX LEVHA. Uygulama PEFLEX LEVHA Isı Yalıtımı Yoğuşma Kontrolü İzocam Peflex, iklimlendirme, soğutma, güneş enerjisi sistemlerinde ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü sağlamak üzere üretilen kapalı gözenekli hücre yapısına sahip

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC 91/155/EC ve ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Yayın Tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR KT-34 L Ürün Tanımı Sebze

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU DokümanNo:ANFOÜGBF 01 0 Revize Tarihi:01/10/2014 Sayfa No: 1/8 [(EC) No 1907/2006 (REACH), (EC) No 1272/2008 (CLP) Ürün Güvenlik Bilgi Formu (ÜGBF)] 1. MADDE / KARIŞIM VE ŞİRKET / KİMLİĞİ: Ticari Adı SOLARANFO

Detaylı

TRILUBGREASE LX - MSG 692-460 801023

TRILUBGREASE LX - MSG 692-460 801023 Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) 1 - Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : TRILUBGREASE LX - MSG 692-460 Artikel Numarası: Firma adı : Trilub Kimya İmalat San. ve Tic. Ltd.

Detaylı