ULUSLARARASI KURULUŞLA~RIN TURKIVE'DEKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI KURULUŞLA~RIN TURKIVE'DEKI"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİcARET ODASı YAYıN NO: ULUSLARARASI KURULUŞLA~RIN TURKIVE'DEKI ILETIŞIM NOKTALARı Hazırlayan Tanju Özbay Etüt ve Araştırma Şubesi Ticari Dokümantasyon Servisi Uzman Raportörü istanbul 2003

3 Bu eserin tüm hakları istanbul Ticaret Odası'na (ito) aittir. ito'nın ve yazarının ismi kaydedilmek koşuluyla yayından alıntı yapmak mümkündür. Ancak, ito'nın yazılı izni olmadan yayının tamamı veya bir bölümü, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, ticari amaçlarla kullanılamaz. KASIM 2003 istanbul ISBN ISSN ito yayınları için ayrıntılı bilgi Etüt ve Araştırma Şubesi Ticari Dokümantasyon Servisi' nden alınabilir. Tel: (212) :(212) : internet : Baskı: Acar Matbaacılık AŞ. Tel: (212) (Pbx) : (212)

4 ÖNSÖZ Uluslararası kuruluşlar, başta ekonomi ve ticaret olmak üzere, sağlık, çevre, kültür, bilim, iletişim, insan hakları, kalkınma, finans, eğitim gibi birçok konuda, uluslararası düzeyde işbirliği sağlayarak, amaçları doğrultusunda faaliyetlerde bulunurlar. Söz konusu faaliyetlerin etkin bir şekilde yapılması içinde ülkelerdeki gerek temsilcilikleri ve ofisleri gerekse de üyeleri ile faaliyetlerini aktif bir şekilde gerçekleştirirler. Ya da üye ülkeler kendi kurum ve kuruluşları aracılığıyla uluslararası kuruluşların faaliyetlerine, etkinliklerine ve toplantılarına katılarak ülkelerini temsil ederler. Öncelikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin her alanda gelişmesi, dünya şartlarına uyum sağlaması ve uluslararası rekabet ortamında mücadele edebilmesi için kuruluşların veya işletmelerin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeleri gerekmektedir. Sadece ülke şartları göz önünde bulundurularak özel veya kamu kesiminde hizmet etmek, faaliyette bulunmak veya üretim yapmak, küreselleşen dünya ortamında doğru değildir. Bu nedenle uluslararası gerçeklerin değerlendirildiği ve iş dünyasının gereksinim duyduğu uluslararası kuruluşların Türkiye'deki iletişim noktalarına daha hızlı ve doğru bir şekilde ulaşılabilmesi amacıyla "Uluslararası Kuruluşların Türkiye'deki iletişim Noktaları" adlı bu rehber hazırlanmıştır. Rehberde, Uluslararası Kuruluşların Türkiye'de varsa temsilciliği, ofisi, irtibat bürosu veya uluslararası kuruluşla Türkiye arasındaki iletişimi sağlayan kuruluşlar ya da uluslararası kuruluşa Türkiye'de üye olan kuruluşlar rehbere alınarak istenilen uluslararası kuruluşlara Türkiye'deki bir kuruluş aracılığıyla iletişim sağlanması amaçlanmıştır. Türkiye'de iletişim noktası bulunan 94 adet uluslararası kuruluşun h~3m merkez hem de ülkemizdeki iletişim noktalarının adres, telefon, faks, e-posta ve internet bilgileri ile uluslararası kuruluşların faaliyet amaçlarına yer verilmiştir. Uluslararası kuruluşların merkezleri ve Türkiye'deki iletişim noktaları hakkındaki bilgiler internet, rehber niteliğindeki cd-rom ve kitaplardan yapılan araştırmalarla ve telefonla yapılan yüz yüze görüşmeler sonucunda elde edilmiş olup, gerek rehberin güvenirliği ve doğruluğu açısından gerekse de rehberden yararlanacak olan kullanıcıların da doğru ve güncel bilgilere ulaşmasını sağlamak amacıyla rehberde yer alan bilgiler ilgili kuruluşlara fakslanmış olup, bilgiler tekrar kontrol edilerıek güncelliği sağlanmıştır. Odamız üyelerinin ve diğer ilgililerin istedikleri anda başvurabilecekleri bir rehber olması amacıyla, kapsamı genişletilerek güncellenmiş 3. sayısı hazırlanan yayınımızın bu alanda duyulan önemli bir kaynak boşluğunu dolduracağını düşünmekteyiz. Yayının üyelerimize ve diğer ilgililere yararlı olmasını diler, yayını hazırlayan Etüt ve Araştırma Şubesi Ticari Dokümantasyon Servisi Uzman Raportörü Tanju Özbay'a ve bilgisayar programını gerçekleştiren Bilgi işlem Şubesi elemanlarına da teşekkür ederim. Dr. Cengiz Ersun Genel Sekreter

5

6 içindekiler Sayfa Uluslararası Kuruluşların Türkçe Adına Göre Alfabetik Dizin... Vii Uluslararası Kuruluşların ingilizce Adına Göre Alfabetik Dizin... X Uluslararası Kuruluşların ingilizce Kısa Adına Göre Alfabetik Dizin... X~II Uluslararası Kuruluşların Türkiye'deki iletişim Noktalarına Göre Alfabetik Dizin...,... XVi Konularına Göre Alfabetik Dizin..."... XVIIII Uluslararası Kuruluşlar ve Türkiye'deki iletişim Noktaları...,... 1 Yararlanılan Kaynaklar..." v

7 Vi

8 ULUSLARARASI KURULUŞLARIN türkçe ADıNA GÖRE ALFABETİK DİZİ N - A - AKDENİz TİCARET VE SANAYİ ODALARI BİRLİGİ ASYA KALKINMA BANKASI AVRASYA POSTA BİRLİGİ AVRUPA BİLİM VAKFı AVRUPA BİRLİGİ AVRUPA E~EKTRiK VE ELE~TROlçKNİK ŞTANDARDİ~ASYON TEŞKİLATI AVRUPA GUVE~LIK VE IŞBIRLIGI T~~~ILATI (AGIT) AVRUPA ILETIŞIM AJANSLARI BIRLIGI AVRUPA IMAR VE KALKINMA BANKASI AVRUPA İNŞ~T ŞAN~Yİ FEDERASYONU AVRUPA KALITE ORGUTU AVRUPA KAMU POŞTA ış~etm~ci~eri_şirligi AVRUPA KARTON URETICILERI BIRLIGI AVRUPA KONUT.. YAPIMÇILARI. VE İNŞAATÇILARI BİRLİGİ AVRUPA MOLEKULER BIYO~OJI TEŞ~ILATI AVRUPA PARALI POSTA HIZMETLERI KOMISYONU AVRUPA POSTA MEVZUAT I KOMİTESİ AVRUPA POSTA VE TELEKOMÜNİKASYON İDARELERİ KONFERANSı AVRUPA SİGORTALAR BİRLİGİ AVRUPA STANDARo.i~ASYON TEŞKİLATI..... AVRUPA TELEKOMUNIKASYON STANDARTLARI ENSTITUSU AVRUPA T~LEKOMÜNİKASYON.ŞEBEKE İŞL~TM~ÇıLERİ BİRLİGİ AVRUPA TICARET VE SANAYI ODALAR i BIRLIGI AVRUPA ULUSLARARASI MÜTEAHHİTLER BİRLİGİ - B - BAGLANTISIZLAR VE G~~İŞMEKTE OLAN DİGER ÜLKELER BİLİM VE TEKNOLOJİ MERKEZ İ BALKAN ODALAR BIRLIGI BALKAN TİcARETİ GELİSTİRME BÖLGE MERKEZİ BıLİMSE~ VE. TEKNİK ARAŞTIRMA ALANINDA AVRUPA İŞBİRLİGİ BIRLEŞMIŞ MILLETLER BIRLEŞMIŞ MILLETLER COCUK FONU BiRLEŞMiŞ MjLLETLER EGİTİM.BİLİM VE KÜ~TÜR TEŞKİLATI BIRLEŞMIŞ MILLETLER ENFORMASYON MERKEZI BiRLEŞMiş MiLLETLER GIDA VE TARIM TEŞKİLATI BIRLEŞMIŞ MJLLETLER ~LKIN~ PROGRAMI.._. BJRLEŞMJŞ MILLETLER MVLTECILER YUKSEK KOMISERLIGI BIRLEŞMIŞ MILLETLER NUFUS FONU BjRLEŞMiŞ MjLLETLER SINAİ KALKINMA TEŞKİ~ATI BIRLEŞMIŞ MILLETLER UYVŞTURUCU VE SUç OFISI BOLGELERARASI STANDARDIZASYON BIRLIGI (BASB) - D EKONOMİK İSBİRLİGİ ÖRGÜTÜ DÜNYA BİLiM PRÖDÜKTİviTE MERKEZİ DÜNYA DOGAYI KORUMA VAKFI DÜNYA E~DÜŞTRİYEL Vç TçK~OLOJİK ARAŞTIRMA KURULUŞLARI BİRLİGİ DUNYA FIKRI HAKLAR ORGUTU DÜNYA ODALARI BİLGİ AGI DÜNYA POSTA BİRLİGİ Vii SAYFA

9 DÜNYA SAGLIK ÖRGÜTÜ DÜNYA TİcARET MERKEZLERİ BİRLİGİ DÜNYA TicARET ÖRGÜTÜ DÜNYA TURİzM ÖRGÜTÜ - E EKONOMjK jşbjrljgı TEŞKıLATI.. EKONOMJK JŞBJRLJGI TEŞKILATı TICARET VE SANAYIODASı EKONOMIK IŞBIRLIGI VE KALKINMA TEŞKILATı EUREKA ORGANIZASYONU - G GÜNEY DOGU AVRUPA İŞBİRLİGİ GİRİşİMİ 55 - İ - İSLAM KALKıNMA BANKASI islam KONFERANSı ÖRGÜTÜ İSLAM TiCARET VE SANAYİ ODASı iş VE SANAYİ DAYANIŞMA KOMİTESİ - J JAPON DIŞ TiCARET TEŞKİLATI - K - 60 KARADENiz EKONOMıK ışbtrltgt ~008DıNASYON MERKEZ İ KARADENıZ EKONOMıK ışbırljgl QRGWTW KARADENıZ EKONOMıK JşBJRLıGı ORGUTU ış KONSEYI (K~IO ış KONSEYI) KARADENıZ EKQNOMI~ IŞBIRllGI PARLAMENT~R ASAMBLESI (KElPA) KARADENIZ ETUDLERI ULUSLARARAsı MERKEZI KARADENİz TiCARET VE KALKıNMA BANKASI KARADENİZ TİCARET VE SANAYİ ODALARı 8İRLİGİ - M - MİLLETLERARAsı TEKNİK STAJYER MÜBADELESİ BİRLİGİ MİLLETLERARASI TİCARET ODASı - N NATO PARLAMENTER ASAMBLESİ - U - 70 ULUSLARARASI ATOM ENERJİSİ AJANSı ULUSLARARASI AVRUPA MAL NUMARALANDIRMA BİRLİGİ ULUSLARARASI BİLİM KONSEYİ BİRLİGİ ULUSLARARASI BİLİM VE TEKNİK BİLGİ MERKEZ İ Viii

10 ULUSLARARASI ÇALlŞM~ ÖRGÜTÜ".. ULUSLARARASI DENIZCILIK ORGUTU ULUSLARARASI EKONOMİ VE tşletmç ÖGRENCİLERİ BİRLİGİ ULUSLARARASI ELEKTROTEKNIK KOMISYONU ULUSLARARASI FİNANS KURUMU ULUSLARARASI G~N ~ÜH~No.İSLİGİ VE BİYOTEKNOLOJİ ARAŞTIRMA MERKEZİ ULUSLARARASI GOç ORGUTU ULUSLARARASI ISBN AJANSı ULUSLARARASI ISSN MERKEZ İ ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI (DÜNYA BANKASI) ULUSLARARASI MIŞIR,VE BUGD~Y GçLİşTİRME MERKEZ İ ULUSLARARASIOLIMPIYAT KOMITESI ULUSLARARASI PARA FONU ULUSLARARASI REKLAMCILIK BİRLİGİ ULUSLARARASI STANDARP'İ~ASYON TEŞKİ~6TI ULUSLARARASI TELEKOMUNIKASYON BIRLIGI ULUSLARARASI TiCARET MERKEZ İ ULUSLARARASI TİYATRO ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI YÖNETİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI YÖNETİM OKULLARI VE ENSTİTÜLERİ BİRLİGİ SI ix

11 ULUSLARARASI KURULUŞLARIN İNGİLİZCE ADıNA GÖRE ALFABETİK DİzİN - A - ASlAN DEVELOPMENT BANK ASSOCIATION OF BLACK SEA ZONE CHAMBERS OF COMMERCE AND INDUSTRY ASSOCIATION OF EUROPEAN CHAMBERS OF COMMERCE AND INDUSTRY ASSOCIATION OF EUROPEAN PUBLIC POSTAL OPERATORS ASSOCIATION OF THE BALKAN CHAMBERS ASSOCIATION OF THE MEDITERRANEAN CHAMBERS OF COMMERCE AND INDUSTRY - B - SAYFA BALKAN REGIONAL CENTER FOR TRADE PROMOTION 27 BLACK SEA ECONOMIC COOPERATION BUSINESS COUNCIL 63 BLACK SEA TRADE AND DEVELOPMENT BANK 66 BSEC COORDINATION CENTER FOR THE EXCHANGE OF STATISTICAL DATA AND ECONOMIC INF. 61 BUSINESS AND INDUSTRY ADVISORY COMMITEE 59 - C - CENTRE FOR SCIENCE &TECHNOLOGY OF THE NON-ALIGNED AND OTHER DEVELOPING COUNTRIES 25 COMITE EUROPEEN DES ASSURANCES 19 - D - DEVELOPING 8 COUNTRIES - E - 40 ECONOMIC COOPERATION ORGANIZATION ECONOMIK COOPERATION ORGANIZATION CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY EUREKA ORGANIZATION EUROPEAN ARTICLE NUMBERING ASSOCIATION INTERNATIONAL EUROPEAN ASSOCIATION OF COMMUNICATIONS AGENCIES EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT EUROPEAN CARTON MAKERS ASSOCIATION EUROPEAN COMMITTEE FOR ELECTROTECHNICAL STANDARDIZATION EUROPEAN COMMITTEE FOR POSTAL REGULATION EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION EUROPEAN CONFERENCE OF POSTAL AND TELECOMMUNICATIONS ADMINISTRATIONS EUROPEAN CONSTRUCTION INDUSTRY FEDERATION EUROPEAN COOPERATION IN THE FIELD OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESEARCH EUROPEAN INTERNATIONAL CONTRACTORS EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY ORGANIZATION EUROPEAN ORGANIZATION FOR QUALITY EUROPEAN POSTAL FINANCIAL SERVICES COMMISSION EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS NETWORK OPERATORS' ASSOCIATION EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARDS INSTITUTE EUROPEAN UNION EUROPEAN UNION OF DEVELOPERS AND HOUSE BUILDERS x IS S 14

12 - F - FOO D AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS - i - 33 INTERNATIONAL ADVERTISING ASSOCIATION 88 INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE EXCHANGE OF STUDENTS FOR TECHNICAL EXPERIENCE 68 INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SCHOOLS AND INSTITUTES OF ADMINISTRATION 94 INTERNATIONAL ASSOCIATION OF STUDENTS IN ECONOMICS AND MANAGEMENT 77 INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY 71 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 84 INTERNATIONAL CENTER FOR BLACK SEA STUDIES 65 INTERNATIONAL CENTER FOR GENETIC ENGINEERING AND BIOTECHNOLOGY 80 INTERNATIONAL CENTRE FOR SCIENTIFIC AND TECHNICAL INFORMATION 74 INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE 69 INTERNATIONAL COUNCIL FOR SCIENTIFIC UNION 73 INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 78 INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION 79 INTERNATIONAL INSTITUTE OF ADMINISTRATIVE SCIENCES 93 INTERNATIONAL ISBN AGENCY 82 INTERNATIONAL ISSN AGENCY 83 INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION 75 INTERNATIONAL MAIZE AND WHEAT IMPROVEMENT CENTER 85 INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION 76 INTERNATIONAL MONETARY FUND 87 INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE 86 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION 81 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 89 INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION 90 INTERNATIONAL THEATRE INSTITUTE 92 INTERNATIONAL TRADE CENTRE UNCTAD/WTO 91 INTERREGIONAL STANDARDIZATION ASSOCIATION 39 ISLAMIC CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY 58 ISLAMIC DEVELOPMENT BANK 56 - J - JAPAN EXTERNAL TRADE ORGANIZATION NATO PARLIAMENTARY ASSEMBLY - N - - O ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT ORGANIZATION FOR SECURITY AND CO-OPERATION IN EUROPE ORGANIZATION OF BLACK SEA ECONOMIC COOPERATION ORGANIZATION OF THE ISLAMIC CONFERENCE Xi

13 -P - PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE BLACK SEA ECONOMIC COOPERATION PORTAGE URBAN ENTERPRISE ASSOCIATION - S - SOUTH EAST EUROPEAN COOPERATIVE INITIATIVE - U - UNITED NATIONS UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME UNITED NATIONS EDUCATIONAL,SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION UNITED NATIONS HIGH COMMISSIüNER FOR REFUGEES UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION UNITED NATIONS INFORMATION CENTRES/SERVICES UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME UNITED NATIONS POPULATION FUND UNIVERSAL POSTAL UNION - W WORLD ASSOCIATION OF INDUSTRIAL AND TECHNOLOGICAL RESEARCH ORGANIZATIONS 43 WORLD CHAMBERS NETWORK 45 WORLD CONFEDERATION OF PRODUCTIVITY SICIENCE 41 WORLD HEALTH ORGANIZATION 47 WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION 44 WORLD TOURISM ORGANIZATION 50 WORLD TRADE CENTERS ASSOCIATION 48 WORLD TRADE ORGANIZATION 49 WORLD WIDE FUND FOR NATURE 42 XII

14 ULUSLARARASI KURULUŞLARIN İNGİLİzCE KISA ADINA GÖRE ALFABETİK DiziN - A - SAYFA ABC AOB AIESEC ASCAME BCTP BIAC BSEC BSEC-BC BSTDB CEA CEN CENELEC CEPT CERP CIMMYT COST CSFPE 0-8 EACA EAN INTERNATIONAL EBRD ECMA ECO ECO-CCl Eıe EMBO EOQ ESF ETNO ETsı EU EUREKA EUROCHAMBRES - B - - C - - D - - E Xiii

15 - F - FAO 33 FIEC 10 - i - IM 88 IAEA II IAESTE 68 IASIA 94 IBRD 84 ICBSS 65 ICC 69 ICCI 58 ICGEB 80 ICSTI 74 ıcsu 73 IEC 78 IFC 79 II AS 93 ILA 75 IMF 87 IMO 76 IOC 86 IOM 81 IRSA 39 ISBN 82 ISDB 56 ISO 89 ISSN 83 nc 91 ITI 92 nu 90 - J - JETRO 60 - N - NAM S&T CENTER 25 NATO PA 70 - O - OECD 53 OIC 57 OSCE 7 XLV

16 - P - PABSEC 64 POSTEUROP 12 PUEA 3 - S - SECI 55 - U - UEPC 14 UN 29 UNDP 34 UNESCO 31 UNFPA 36 UNHCR 35 UNICEF 30 UNICS 32 UNIOO 37 UNODC 38 UPU 46 - W - WAITRO 43 WCN 45 WCPS 41 WHO 47 WIPO 44 WTCA 48 WTO 50 WTO 49 WWF 42 xv

17 ULUSLARARASI KURULUŞLARIN WRKİvE'DEKİ İLETİŞİM NOKTAlARıNA GÖRE ALFABETİK DİzİN ~i~~~~ t~~~ule~~~~ilelrigi777 ~~~~ ~ğ~i~y6~ta~ö~k~~~kf~ast~ciligi 5 - A - - B - BALKAN TİcA~ETİ GELİŞTiRME BÖLGEo.ME~KEZİ 27 o o o _ o BıRLEşMIŞ MILLETLER ÇOCUK FONU TURKIYEoTE~SI~CILIGI ~O o o_o BıRLEşMı~ MILLETLER ENFORMASYON ME~KEfI.. TUBKIYE TEMSI~CI~IG!.32 BJRLEŞMJ MJLLETLER GIDA VE TARIM ORGUTV TVRKIYE TçMSJLÇI~IGI 33 BJRLEŞMI MlLLETLER ~LKIN~ PROGRAMI TUR~IYE T~MSI~CI~IGI 34 o o o_o BJRLE~MIŞ MJLLETLER MVLTECILER YUKSE~ KOMISE. ~LIGI TURKIYE TE~ŞJLCILIGl 35 BJRLE MJŞ MJLLETLER NVFUŞ HAREKETLE~IoEONU TURKIYE TEMSILCILlGI 36 BIRLE MIŞ MILLETLER TURKIYE TEMSILCILlGI 29 BİRLE MİŞ MİLLETLER UYUŞTURUCU VE suç OFiSi TÜRKİYE TEMSİLCİLİG! 38 - D - D-Ş EKONOMİK işbirligi ÖRGÜTÜ 40.. o DOGAL HAYATI KORUMA VAKFl / WWF TURKIYE 42 DÜNYA BANKASI TÜRKİYE OFisİ 84 DÜNYA SAGLIK ÖRGÜTÜ TÜRKİYE irtibat OFisİ 47 - i - IMF TÜRKİYE DAİMİ TEMSİLCİsi 87 - İ - İHRACATı GELİSTİRME ETÜD MERKEZİ (İGEME) 91 ıslam TARİH. $A~AT Vç KQLTÜR ARAŞTIRMA MERKEZ İ (IRCICA) 57 ~o o ıslam ULKELERI ISTATISTIK.EKONOMIK VE SOSYAL ARAŞTIRMA VE EGITIM MERK. (SESRTCIC) 57 İSTANBUL DÜNYA TiCARET MERKEZİ 48 ıstanbul iş GçLiŞTıRME OFİsı 55 ISTANBUL TEKNIK UNIVERSITESI 68 İSTANBUL TİCARET ODASI ı - J - JAPON DIŞ TİCARET TEŞKİLATI istanbul OFisİ (JETRO-İsTANBUL) 60 - K - KAGIT-KARTON AMBALAJ SANAYİciLERİ DERNEGİ (KASAD) 13 KARADENıZ EKONOMiK jşbjrligı ~OOBDİNASYON MERKEZ İ 61 KARADENJZ EKONOMIK ışbirlı~j QRGVTV o o" o o KA~DENIZ EKONOMIK IŞBIRLIGI ORGVTV IŞ~~ONSEYI (KEIO ış KONSEYI) 63 KUTUPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MUDURLUGU XVi

18 - M - MİLLİ PRODÜKTİvİTE MERKEZ İ 41 - p - PTT GENEL MÜDÜRLÜGÜ REKLAMCILAR DERNEGİ 8 - R - - T - T.C. BAŞBAKANLIK DENİZÇİLİK MÜŞTEŞARLIG! 76 T.C. BA~BAKANLIK DIŞ.TICA~ET MUSTEŞARLIGI 49 T.C. BA ŞAKANLIK HAZINE MUSTEŞARLIGI T.C. DA IŞLERI BAK~NLIGI 7.49~ T.C. KULTUR VE TURIZM BAKANLIGI TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 44 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TQRK.TELEKOMÜNİKASYO~ ANONİM ŞİRKETİ TURKIYE ATOM ENERJISI KURUMU (TAEK) 71 TQRKıYE B~LİMSE~ VE TEKNİ~ ~RAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK) ' TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ 86 TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİGİ (TMB) TQRKıYE SıGORTA VE RE~SÜRA~S ŞİRKETLERİ BİRLİGİ 1~.. _ TURKIYE TICARET.SANAYI.DENIZ TICARET ODALARI VE TICARET BORSALARI BIRLIGI (TOBB) för~yy~5v~20~~ag6gô7a~~e7idaresi ENSTİTÜSÜ (TODAİE) U - ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ TÜR~İYE TEMŞİLÇİ~İGİ 75 ULUSLARARASI FINANS KURUMU TURKIYE TEMSILCILIGI 79 ULUSLARARASI GÖÇ ÖRGÜTÜ TÜRKİYE TEMŞİLCİLİGİ 8ı '" _ ULUSLARARASI M~SIR Vç BUGDAY G~~+ŞTI~ME.MERKEZI TURKIYE TEMSILCILIGI 85 ULUSLARARASI MUTEAHHITLER BIRLIGI. TURKIYE (UMB) 24 ULUSLARARASI REKLAMCILIK DERNEGİ 88 ULUSLARARASI TİYATRO ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE MİLLİ MERKEZİ 92 UNESCO TÜRKİYE MİLLİ KOMİSYONU 31 UNIOO BÖLGESEL İŞBİRLİGİ MERKEZİ TÜRKİYE 37 XVii

19 KONULARıNA GÖRE AlFABETİK DİzİN - A - AİLE PLANLAMASI 36 AKDENİz 1 AKREDİTASYON 39 ARAŞTI RMA ARAŞTIRMA KURULUŞLAR I ASYA 2 ATOM ENERJİSİ 71 AVRUPA BALKAN ÜLKELERİ BANKACILIK BARIŞI SA~LAMAK 5.50 BELGELENDIRME 39 BESLENME 47 BİLGİ HİzMETİ 32 BiLGİ İŞBİRLİGİ 61 BILIM BıLiMSEL ARAŞTIRMA BJLJMSEL DAY~NIŞMA 57 BJLIMSEL GELışMç~?3 BILıMSEL IŞBIR~IGI 62 BILIMSEL YONETIM 41 BiRLEŞMiŞ - B - MİL~ET~E~~? B1YOLOJIK ÇEŞITLILIGIN KORUNMASI 42 BIYOTEKNOLOJI BUGDAY 85 - Ç - ÇALIŞMA istatistikleri 75 ÇALIŞMA KOŞULLARI ÇALIŞMA STANDARTLARI 75 EVRE ~ EVRE KtRLİ~İGİ 42 EVRE YONETIMI 39 ÇOCUK H~KLARI.30 ÇOCUK TICARETI 38 - D ~~~H ~~~t~ti~ini~önlenmesi 76 DENiZ T~SIMAC1LIGI 76 DENIZ TıCARETI 76 DENıZ VL~ŞIMI 76 ~6~lcC~~~~Ti6KORUMA 42 DOGAL KAYNAKLAR XViii

20 E-TİcARET EGİTİM EKOLOJİK DENGE 42 EKOLOJİK TARIM 33 EKONOMİ 9 - E - EKONOMİK BİRLİK 5 EKONOMİK BÜYÜME 2 EKONOMİK DESTEK EKONOMiK GE~İş~E EKONOMıK llişki~~~ EKONOMlK IŞBIRLIGI EKONOMIK KALKINMA ELEKTRİK 6 ELEKTROTEKNİK 6.78 ENDÜSTRİYEL ARAŞTIRMA 43 ENERJI 71 ENERJİ KAYNAKLARI 51 - F - FİKRİ HAKLAR 44 FİNANS 79 - G - GELİŞ~EKTE.OL~M.ÜLKELER GEN MUHENDISLIGI 80 GIDA 33 Göç 81 _ GQÇMEN KAÇAKCILIGI 38 GOÇMEN TOPLULUKLARI 81 GÜNEY DOGU AVRUPA 55 GÜVENLİK 7 GÜVENLİK işbirligi 70 - H - HABERLEŞM~ HASTANE HIZMETLERI 47 İLETişiM ILETIŞIM TEKNOLOJISI 90 İNSAN HAKLARI İNŞAAT SANAYİ INTERNET 45 İSLAM KONFERANSı 57 İSLAM ÜLKELERİ İSTİHDAM 75 İş DÜNYASI 69 İş GÜVENLİGİ 75 - İ - XiX

21 ış ~UKUKU 75 JşçJ HA~LABI 75 JşçJ; ŞAGLIGI 75 IŞGUCU 34 - J - JAPONYA 60 - K - KALIKINMA 37 KALİBRASYON 39 KALİTE II KALİTE YÖNETİMİ KALKINMA 2.34,53.66 KALKINMA BANKACILlGI ,84 KAMU SAGLIGI 47 KARA PARA 38 KARADENİz ÜLKELERİ 61,62,63,64,65,66.67 KARTON SANAYİ 13 KONUT SANAYİ 14 KgÇÜ~ VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER 9.45 KULTUR MAL NUMARALANDIRMA 72 MESLEKi EGİTİM 75 METROLOJİ 25 MISIR 85 MİKRO ELEKTRONİK 25 MOLEKÜLER BİYOLOJİ 15 MÜLTECİ HAKLARI 35,81 MÜTEAHHİTLİK 24 - M - - N - NATO 70 NÜFUS 36 NÜFUS SORUNLARI 36 NÜKLEER SİLAHLAR 71 OLİMPİYAT 86 ORGANİZE SUÇLAR 38 - O - - Ö - ggrenci D~GİŞİMİ 68 OZEL SEKTOR xx

22 - P - PARA piyasası 87 PARASAL BİRLİK 5 PARASAL OESTEK PARASAL IŞBIRLIGI 87 PAZARLAMA 88 PİYASA EKONOMİsİ 9 POLİTİK.İŞBİRLİ~İ 70 POSTA HllMETLERI POST~ İŞLçTMECİLİGİ 12 PRODUKTIVITE 41 - R - REKABET REKLAMCıLIK S - SAGLIK SAGLIKLI BESLENME 75 SANAYİ +.9,23, SANAYl IŞBIRLIGI 59 SANAYIODALARı SAVUNMA İSBİRLİGİ 70 SERBEST DÖLASIM 62 SERBEST PİYASA EKONOMİsİ 53 SERMAYE GçLİSİMİ 34 SERMAYE PIYASASI 79 SINAİ HAKLAR 44 SINAİ KALKıNMA 37 SİGORTACILIK 19 SOSYAL DAY~NIŞMA 57 SOSYAL G~LIŞM~ 5.57 SOSYAL GUVçNLl~ SOSYAL IŞBIRLIGI 1 SPOR 86 STAJ STANDARDİlASYON STANDARTLAR SUÇLARIN ÖNLENMESİ 38 - T - TAHıL 85 TARIM 33.34,51 TARIMSAL ÜRETİM 33 TEKNİK A~ASTIRMA 28 TEKNIK BILGI 74 TEKNİK İŞBİRLİGİ 51 TEKNOLOJI 25 TEKNOLOJi İŞBİRLİGİ TEKNOLOJI KULLANIMI 34 TEKNOLOJİ PROJELERİ 54 XXi

23 TEKNOLOy'İ~ ARAŞTIRMA 43 TELEKOMUNIKASYON ii~~~~i ~A~~E7Li~İ4~ TİcARET MERKEZLERİ 48 TİcARET MEVZUATI 49 TİcARET ODALAR i TİcARET VE SANAYİ ODALAR i TıCAR~Tİ GELİşTİRME TlCARl AN~AŞ~ZLIKLAR 49 TlCARl ILIŞ~ILER TICARI TAHKIM TİYATRO 92 TOP~UMSAL GELİşME 29 TURIZM TWRİZ~İ.G~LİşTİRME 50 TUKETICININ KORUNMASI 39 ULAŞıM ULUSLARARASI BARIŞ ULUSLARARASI BIRLIK 5 ULUSLARARASI GÜVENLİK 29 ULUSLARARASI işbirligi 29 ULUSLARARASI TICARET 49 UYUŞTURUCU 38 - U - - Ü - ÜRETİM V - VERİMLİLİK 41 - Y - YAŞAM STANDARDı 75 YATIRIM 37 YATIRIM OESTEGİ 9 YAyıN HAYATI YAYıN NUMARASı YENİDEN YAPıLANMA 9 YOLSUZLUK 38 YÖNETİM YÖNETİM BİLİMLERİ YÖNETİM DENEYİMLERİ 93 YÖNETİM OKULLARı 94 YÜKSEK ÖGRENİM ZİRAAT TEKNOLOJİSİ 25 - Z - XXii

24 AKDENİZ TİCARET VE SANAYİ ODALARI BİRlİGİ ASSOCIATION OF THE MEDITERRANEAN CHAMBERS OF COMMERCE AND INDUSTRY(ASCAME) Kuruluş Yeri ve Tarihi BARSELONA 1 EKİM Ülke : Cambra Oficial de Comerç.lndustria i Navegacio de Barcelona. Av.Diagonal.452.Barcelona/Spain.E : (34 93) : (34 93) : : VM'W.ascame.com : Akdeniz'e kıyı sı olan ülkeler arasındaki ekonomik ve sosyal işbirliğini geliştirmek. ıorkive'deki ILEıtŞtM NuKIASI Üyelik Tarihi internet Açıklama istanbul TicARET ODASI : 1993 : Reşadiye,Caddesi Eminönü/Istanbul : / : / : : İstanbul Ticaret Odası. ASCAME'nin Ticaret Komisyonu Başkanlık görevini yürütmektedir, -1-

25 ASYA KALKINMA BANKASI ASlAN DEVELOPMENT BANK(ADB) Kuruluş Yeri ve Tarihi MANİLA 24 KASIM Ülke 6 ADB Avenue.0401, Mandaluyong City Phil i ppi nes (632) (632) : : W'vM.adb.org : Asya bölgesinde ve Uzak Doğu'da ekonomik büyürneyi ve işbirliğini geliştirmek ve bölgedeki kalkınmakta olan üye ülkelerin tek tek ve bütün olarak ekonomik kalkınma süreçlerine katkıda bulunmaktır.banka 1999 yılında en temel hedef olarak bu bölgelerdeki mevcut yoksulluğu azaltmayı belirlemiştir. lurkive'oeki ILETIşIM NOKTASI.... T.C. BAŞ~LI!S... HAZİNE MÜSTEŞARllGI.. ~ DIŞ EKONOMIK ILIŞKILER GENEL MUDURLUGU ÇOK ULUSLU KURULUŞLAR DAIRESI BAŞKANLIGI Üyelik Tarihi 1991 İnönü Bulvarı.No: Emek/Ankara : : : W'vM.hazine.gov.tr -2-

26 AVRASYA POSTA BİRLİGİ PORTAGE URBAN ENTERPRISE ASSOCIATION(PUEA) Kuruluş Yeri ve Tarihi İSTANBUL Ülke PTT Genel Müdürlüğü/Uluslararası İlişkiler Dairesi Ulus/Ankara/Türkiye : (90 312) : (90 312) : : 'vmw.puea.org Dünyada meydana gelen globalleşme nedeniyle uluslararası alandaki ortak çıkarların daha üst düzeye çıkarılması ve savunulmasını.ortak tarihi.kültürel ve sosyal değerleri paylaştığımız Balkanlar ve Kafkasya'da bulunan bazı Türkiye yanlısı ülkeler ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri arasında son yıllarda sürdürülen ekonomik.kültürel ve siyasi ilişkilerin artmasına paralelolarak posta.hizmetlerinde de yoğunluk görülmesi nedenleriyle Türk PTT Idaresi qncüıüğünde. Azerbaycan.GÜrcistan.Kazakistan.Kırgızistan.Ozbekistan.Türkmenistan.KKTC.Arnavutluk.Bosna-Hersek.Makedonya ve Pakistan gibi ülkeler arasında bir Posta Birliği kurulması. 10RKIYE'OEKI ILETIŞIM NOKTASI Üyelik Tarihi Açıklama PTT GENEL MÜDÜRLÜGÜ ULUSLARARASI İLİşKİLER DAİRESİ BAŞKANLIGI : 2001 : Ulus/Ankara,06101 : : : : 'vmw.ptt.gov.tr ULUSLARARASI KURULUŞUN MERKEZ İ İLE TÜRKİYE'DEU İLETİşi:M NOKTASI AYNIDIR. -3-

27 AVRUPA BİLİM VAKFı EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION(ESF) Kuruluş Yeri ve Tarihi STRASBURG KASIM 1974 FaKs 23 Ülke 1, Quai Lezay Marnesia. F Strasbourg Cedex France : (33 3) : (33 3) : : TORKIYE'DEKI ILETIŞIM NoKTASİ Üyelik Tarihi Falcs TÜRKİYE BİLİMSEL VE.TE~Nİ~_~TIRMA KURUMU_(TÜBİTAK) ULUSLARARASI IŞBIRLIGI DAIRE BAŞKANLIGI : 09/ : Atatürk Bulvarı.No: Kavaklıdere/Ankara : : : : : Temel bilim araştırmaları yaptırmak. organize etmek ve geliştirmek. -4-

28 AVRUPA BİRLİGİ EUROPEAN UNION(EU) 15 Ülke Rue de la loi 200.B-1049 Brussels Belgium (32 2) (32 2) /40 : : : Avrupa'da ekonomik ve sosyal ilerlemeyi pekiştirmek. parasal birliği sağlamak ve barışı korumak. NOT: Kuruluşun internet sayfasından Avrupa Birlıiği 'nin birimlerine ve kuruluşlarına ulaşabilirsiniz. TüRKİYE'DEKI ILE1İşIM NOKTASI Açıklama AVRUPA KOMİSYONU TÜRKİYE TEMSİLCİLİGİ : Uğur Mumcu Cad.No:88.K: Gaziosmanpaşa/Ankara : : : : Avrupa Birliği 'nin birimleri ve kuruluşları ıçın Türkiye'deki Temsilciliği ile temasa geçebilirsiniz. -5-

29 AVRUPA ELEKTRİK VE ELEKTROTEKNİK STANDARDİZASYON TEŞKİLATI EUROPEAN.COMMITIEE FOR ELECTROTECHNlCAL STANDARDlZATION(CENELEC) Kuruluş Yeri ve Tarihi BRÜKSEL Ülke : Rue de Stassart.35. B-1050 Brusse1s : (32 2) : (32 2) : : : Avrupa Komisyonunun 83/189 EEC sayılı "Karşılıklı Bildirim Prosedürü" di rekt i fi hükümleri ne uygun bi r şek il de faa 1 i yetlerini sürdüren CENELEC. Avrupa Ekonomik Birliği kapsamında ilgili tüm tarafların katılımı ile standardizasyon alanında Avrupa'da harmonizasyonu sağlamakla yükümlüdür. rorkiye'deki ıletışim NaKIASİ Üyelik Tarihi Açıklama TüRK STANDARDLARı ENSTİTüSü DIŞ ilişkiler : 1991 : Necatibey Caddesi.No: Bakanlıklar/Ankara : / : : : : CENELEC.1973 yılında kar gütmeyen bir kuruluş olarak Belçika kanunları kapsamında kurulmuş olup. bünyesindeki uzman personel ile Avrupa standardlarını üye ülkelerin kullanımına sunmaktadır. -6-

30 AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRlİGİ TEŞKİLATI (AGİT) ORGANIZATION FOR SECURIlY AND CO-OPERATION IN EUROPE(OSCE) Kuruluş Yeri ve Tarihi HELSİNKİ 3 TEMMUZ Ülke : Karntner Ring th Floor.1010 Vienna Austria : (43 1) O : (43 1) : : : Güvenlik ve insan haklarını korumak.üye ülkeler arasındaı ekonomik işbirliaini saalamak ve insanlararası ilişkileri ele alacak grupları temsil etmek. lurkive'deki ILETIŞIM NOKTASİ Üyelik Tarihi Açıklama T.C. DIŞişLERı 1975 : Balgat/Ankara : : : : AGIT DAIRESI B~lIGI.. TÜ~KİYE BÜYÜK MİL~ET M~ç~İsİ. DIŞ ILIŞKILER PROTOKOL MUDURLUGU (AGITPA) : TBMM.Bakanlıklar/Ankara : : : : : Söz konusu kuruluşlar AGİT ile ülkemiz arasındaki ilişkileri yürütmektedir. -7-

31 AVRUPA İLETİşİM AJANSLARı BİRLİGİ EUROPEAN ASSOCIATION OF COMMUNlCATIONS AGENCIES(EACA) Kuruluş Yeri ve Tarihi aslü Ülke 152 8lvd.8rand Whitlock, , Bruxelles Belgium (32 2) (32 2) : i be : : Avrupa'daki iletişim ajansları ve ajans derneklerinin çalışmalarını desteklemek,ilerletmek ve uluslararası enstitüler, reklamcılık organizasyonları,medya ve tüketici organizasyonları ile ilişkileri geliştirmek,reklamcılık ile ilgili standartları oluşturmak,reklam ajanslarını politik,ekonomik ve sosyal değişikliklerden haberdar etmek. TORKIVE'DEKI ILETIŞIM NOKTASİ Üyelik Tarihi REKLAMCıLAR DERNEGİ : 1987 : İstiklal Caddesi,No:407 Beyoğlu/İstanbul : (3 HAT) : : : -8-

32 AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT(EBRD) Kuruluş Yeri ve Tarihi LONDRA 16 NİsAN Ülke : One Exchange Square.London EC2A 2JN. United Kingdom : (44 20) : (44 20) : : : Orta ve DOğu Avrupa. Kafkasya ve Orta Asya ülkelerinin ekonomik gelişmesine ve imarına katkıda bulunmak üzere Bankanın amacı çok partili demokrasi. çoğulculuk ve piyasa ekonomisini n esas 1 a rı nı uygulamaya taahhüt eden ülkelerde piyasa ekonomisine geçişi desteklemek ve özel sektör girişimciliğini geliştirmektir. TüRKIYE'DEKI ILETIşIM NOKTASI.... T.C. BAŞB~~LJ~JlAZİNE MüSTEŞARLIGI.. ~ DIŞ EKONOMIK ILIŞKILER GENEL MUDURLUGU ÇOK ULUSLU KURULUŞLAR DAIRESI BAŞKANLIGI Üyelik Tarihi Açıklama 1991 İnönü Bulvarı.No: Emek/Ankara : : : : Türkiye kurucu üyedir. -9-

33 AVRUPA İNŞAAT SANAYİ FEDERASYONU EUROPEAN CONSTRUCTION INOUSTRY FEDERATION(FIEC) Kuruluş Yeri ve Tarihi FRANSA Ülke : Avenue Loui se 66. B-1050 Bruxe II es Belgium : (32 2) : (32 2) : : : İnşaat sanayiinde faaliyet gösteren üyelerin,kurumlar.organizasyonlar ve kişilere karşı haklarını korumak,inşaatla ilgili oluşumlarda ve sivil mühendislik sanayiinde var olan işveren grupları ile daimi ilişkileri kurmaya çalışmak.ticaret.sanayi,bilim-teknik konularında merkezi bir sistem kurmak ve ilgili organlara kaynak sağlamaktır. IORKIYE'OEKI ILETIŞIM NOKTASI Üyelik Tarihi Açıklama TÜRKİYEMÜTEAHHİTLER BİRlİGİ (TMB) : 2000 : Ahmet Mithat Efendi Sokak,No:21 Çankaya/Ankara : / : : : : TMB,10 Mayıs 1988 tarihinde 2 yıl süreli bir işbirliği anlaşması ile FIECüyeliğinin ilk basamağı olarak kabul edilen "anlaşmal1 üyelik" statüsünü almıştır. 25 Mayıs 2000 tarihinde ise TMB. FIEC'e tam üye olmuştur. -10-

34 AVRUPA KALİTE ÖRGÜTÜ EUROPEAN ORGANIZATION FOR QUALITY(EOQ} Kuruluş Yeri ve Tarihi PARİs Ülke Rue de Luxembourg 3. B-1000.Brussels Belgium : (32 2} : (32 2) : : Hizmetlerin ve malların güvenilirliğini ve kalitesini arttırmaya yönelik kalite yönetimi felsefe ve tekniğinin uygulanmasını geliştirmek.başlatmak ve tanıtımını yapmak.. TORKIYE'DEKI ILEıIşIM NOKTASI Üyelik Tarihi TÜRK STANDARDLARı ENSTİTÜSÜ DIŞ ilişkiler 1976 Necatibey Cad.No: Bakanlıklar/Ankara : (276) : / : : -11-

35 AVRUPA KAMU POSTA İŞLETMECİLERİ BİRLİGİ ASSOCIATION OF EUROPEAN PUBLIC POSTAL OPERATORS(POSTEUROP) Kuruluş Yeri ve Tarihi BRÜKSEL Ülke Rue de la Fusee 100. B-1130 Brussels/Belgium : (32 2) : (32 2) : : : Avrupa Kamu Posta İşletmecilerinin görüşlerini geliştirmek ve uluslararası platformda temsil etmektir.bu çerçevede.posta işlemlerini iyileştirmek ve kolaylaştırmak.posta hizmetlerini modernize etmek.avrupa Posta Idareleri arasında işbirliğini güçlendirmek.müşteri ihtiyaçlarına daha çabuk cevap verebilmek amacıyla piyasa gelişimini izlemek.hizmet kalitesi normlarını sağlamak ve uygulanmasını kontrol etmek. küçük birlik sıfatıyla Dünya Posta Birliği çalışmalarına katılmak ve dünya çapında daha etkili bir posta prosedürü oluşturmak.birlik dışındaki kuruluşlarla temas kurmak.üye ülkelerle bilgi alış-verişinde bulunmak.etkililiği.verimliliği ve kalite/ücret ilişkisini iyileştirmek için alınan önlemleri desteklemek amaçları arasında bulunmaktadır. TORKIVE'DEKI ILETIŞIM NOKTASı PTT GENEL MÜDÜRLüSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIGI : Ulus/Ankara : : : : -12-

36 AVRUPA KARTON ÜRETİcİLERİ BİRLİGİ EUROPEAN CARTON MAKERS ASSOCIATION(ECMA) Kuruluş Yeri ve Tarihi : ALMANYA EKİM Ülke POBox NL 2508 CH The Hague Netherlands : (31 70) : (31 70) : ma : : Avrupa'daki karton üreticilerini bir araya getif'mek ve karton sanayi ni geliştirmek. TORKIYE'DEKI I[EIIŞIM NOKtASı KAGIT-KARTON AMBALAJ SANAYİcİLERİ DERNEGİ (KASAD) : Doğu Sanayi Sitesi.yönetim Binası.3.Kat Yenibosna/Istanbul : : : : -13-

37 AVRUPA KONUT YAPIMCILARI VE İNŞAATÇlLARI BİRLİGİ EUROPEAN UNION OF DEVELOPERS AND HOUSE BUILOERS(UEPC) Kuruluş Yeri ve Tarihi BELÇiKA Ülke : Rue de la Violette 43,B-1000,Brussels Belgium (32 2) (32 2) 219 II 99 : : UEPC, Avrupa'da arazi geliştiriciler ve konut yapımcılarının programlarını destekleyen ve savunan bir Avrupa kuruluşudur. Avrupa pazarına ve onu etkileyen faktörlere ilişkin çalışmalar geliştirir ve bu amaçla Avrupa kuruluşlarıyla işbirliği yapar ve onlara görüş bildirir,bilimsel,sosyal,teknik,finansal ve yasal konularda üyeler arasında bilgi ve deneyim transferini sağlar. çeşitli ülkelerde etkinlikler düzenleyerek üyeler arasında ticari işbirliğinin geliştirilmesini teşvik eder. TORKIYE'DEKI ILETIşIM NaKlASı Üyelik Tarihi Açıklama TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİGİ (TMB) : 1992 : Ahmet Mithat Efendi Sokak,No;21 CankayalAnkara : Ö / : : : : TMB, Brüksel'de bulunan Avrupa Konut Yapımcıları ve İnşaatçıları Birliği'ne üyelik girişimlerine 1990 yılında başlamıştır.1992 ilkbaharında gözlemci üyeliğe kabul edilen TMB. aynı yı lı n sonunda tam üye statüsünü kazanmışt 1 r. -14-

38 AVRUPA MOLEKÜLER BİYOLOJİ TEŞKİLATI EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY ORGANIZATION(EMBO) Kuruluş Yeri ve Tarihi GENEVA 4 ŞUBAT Ülke Postfach Heidelberg Germany : ( ) : ( ) : : i ÜRKIYE 'DEKI ILEıtŞtH NOKTASI Üyelik Tarihi TÜRKİYE BİLİMSEL VE.TEKNİ~~~TIRMA KURUMU~(TÜBİTAK) ULUSLARARASI IŞBIRLIGI DAIRE BAŞKANLIGI : 15/07/1993 : Atatürk Bulvarı.No: Kavaklıdere/Ankara : (4505) : : : : Avrupa ve dünyada moleküler biyolojinin gelişmesine katkıda bulunmak ve moleküler biyoloji araştırmalarını yaygınlaştırmak. -15-

39 AVRUPA PARALI POSTA HİZMETlERİ KOMİSYONU EUROPEAN POSTAL FlNANCIAL SERVICES COMMISSION(CSFPE) Kuruluş Yeri ve Tarihi BRÜKSEL Ülke : CSFPE Presidence,Poste Italiane SPA.Divis.Banco P. Viale Europa,175,00144,Roma/ltalie : (39 6) : (39 6) : : UPU stratejilerinin gerçekleştirilmesi,üye ülkeler arasındaki ilişkilerin ve ortak çıkarların korunması,upu ve diğer uluslararası kuruluşlar nezdinde üye ülke isteklerinin dile getirilmesi.müşteri ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması Avrupa paralı posta servislerinin karlılık ve menfaatlerini korumak.üye ülke faaliyetleri hakkında bilgi alışverişi yoluyla servis kalitesinin.hizmet çeşitliliğinin artırılması, karşılıklı ilişkiler yoluyla teknolojik yeniliklerin kullanımının desteklenmesi, kendi faaliyet alanlarında diğer uluslararası kuruluşlar nezdinde üye ülkeleri temsil etmesi. TüRKıYE'DEKı ıletışım NOKTASI PTT GENEL MÜDÜRLüGÜ ULUSLARARASı İLİşKİLER DAİRESİ BAŞKANLIGI : Ulus/Ankara : : : : -16-

40 AVRUPA POSTA MEVZUATı KOMİTESİ EUROPEAN COMMITTEE FOR POSTAL REGULATION(CERP) Kuruluş Yeri ve Tarihi BRÜKSEL Ülke Belgian Institute for Postal Services and Telecom. AV.de I'Astr.14 bte 21.B-1210,Brussels/Belgium : (32 2) : (32 2) : : : Avrupa bünyesinde posta konusunda mevzuat sorunlarını incelemek.tüm üye ülkelerde uluslararası mevzuat politikalannın etkisini değerlendirmek ve posta mevzuatı konularında ortak bir yaklaşım sergilemek ve bu konularla ilgili olarak Avrupa Komisyonu ile iletişimi sağlamak,ayrıca komisyon faaliyetlerinden elde edilen sonuçlara uygun teklif ve öneriler geliştirmeyi amaçlamakta olup.üye ülkeler arasındaki! posta ilişkileri Birliğin kuralları çerçevesinde sürdürüı:mektedir.birlik bünyesinde.mevzuat sorunları.upu sorunları,standardizasyon ve ekonomi k konula r ça lı şma grupla rı yer a ıı ma ktadı r. TORKIYE'DEKI ILETIşIM NOKTASI PTT GENEL MODÜRLüGÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIGI : Ulus/Ankara : : : : -17-

41 AVRUPA POSTA VE TELEKOMÜNİKASYON İDARELERİ KONFERANS I EUROPEAN CONFERENCE OF POSTAL AND TELECOMMUNICATIONS ADMINISTRATIONS(CEPT) Kuruluş Yeri ve Tarihi LİsBON Ülke : ANACOM,Avenida,Jose Malhoa,12, Lİsboa Portugal : (351 21) : (351 21) : : W'vM.cept.org : Avrupa posta ve telekomünikasyon alanında dinamik bir pazar oluşturmaya katkıda bulunmayı,işbirliğini arttırmayı ve üye ülkeler arasındaki ilişkileri geliştirmeyi,posta ve telekomünikasyon alanında tespit edilen hedefler ve öncelikler ile ilgili mevzuat ve kamu politikalarını Avrupa bağlamında incelemeyi,mevzuat uyumunu sağlamayı.posta ve telekomünikasyon konularındaki sorunlarla ilgili mevzuat ve kamu politikalarını Avrupa bağlamında incelemeyi.mevzuat uyumunu sağlamayı. posta ve telekomünikasyon konularındaki sorunlarla ilgili birlikler ve diğer Avrupa kuruluşlarıyla gerekli işbirliği ve iletişimi sağlamayı amaçlamaktadı r. TüRKIYE'DEKI ILETIŞIM NOKTASI PTT GENEL MÜDÜRLÜGÜ ULUSLARARASI İLİşKİLER DAİRESİ BAŞKANLIGI : Ulus/Ankara : : : : W'vM.ptt.gov.tr -18-

42 AVRUPA SİGORTALARBİRLİGİ COMITE EUROPEEN DES ASSURANCES(CEA) Kuruluş Yeri ve Tarihi PARİs 6 MART Ülke 3 bis rue de la Chaussee d'antin.f paris France (33 1) (33 1) : : Sektör hakkında kamuya ve özel sektöre bilgi vermek. sektörün gelişimini sağlamak. uluslararası düzeyde işbirliği yapmak. sorunların çözümünde yol gösterici olmak ve araştırma yapmak. TORKIYE'DEKI ILETIşIM NOKTASİ Açıklama TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİGİ Büyükdere Cad.Büyükdere Plaza.No:195.K:1 Levent/lstanbul : : : Sigortacılık mesleğinin gelişmesini. şirketler arasında dayanışmanın teminini. şirketlerin sigortacılık rrıesleğinin gerektirdiği düzen ve disiplin içinde ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak çalışmalarını sağlamak ve haksız rekabeti önlemek üzere gerekli kararları almak ve uygulamak Birliğin amacıdır. -19-

43 AVRUPA STANDARDİZASYON TEŞKİLATI EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION(CEN) Kuruluş Yeri ve Tarihi BRÜKSEL Ülke : Rue de Stassart 36,B-1050 Brussels : (32 2) : (32 2) : : Dünya tica~et hacmindeki hızlı artışa paralelolarak teknolojideki gelişime ve daha gelişmiş mamullarin piyasaya arzı ile madde,mamul ve malzemeler ile ilgili özelliklerin ve deney metodlarının tespiti ve rasyonolizasyonun sağlanması ve bu çercevede AB iç pazarında malların serbest dolaşımına vereceği destek sebebi ile Avrupa Standardizasyon Teşkilatı; açıklık ve şeffaflık,görüş birliğinin sağlanması.milli destek.milli seviyede ve Avrupa seviyesinde teknik uyum prensiplerine dayalı olarak.elektrik ve elektroteknik konuları dışında kalan tüm sektörel madde ve mamullerle ilgili standardları hazırlamak amacı ile kurulmuştur. TORKIVE'OEKI ILEIIŞIM NOKTASI Üyelik Tarihi TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ DIŞ İLİŞKİLER 1991 Necatibey Caddesi.No: Bakanlıklar/Ankara / : : -20-

44 AVRUPA TELEKOMÜNİKASYON STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARDS INSTlTUTE(ETSI) Kuruluş Yeri ve Tarihi FRANSA Ülke 650 route des Lucioles.F Sophia-Antipolis C. France (33 4) (33 4) : : : Tel ekomüni kasyon alanı nda tekni k i şbi r 1 i ği ni n saçjl anmas ı. amacıyla Avrupa'da bu konuda faaliyet gösteren kurum.kuruluş ve organizasyonlar arasında bilgi alışverişini gerçekleş tirmek.avrupa çapında telekomünikasyon transmisyon ve terminal cihazlarının standardlarını oluşturmak ve ge"liştirmek amacıyla ortak politika oluşturmak ve bu alanda ilyeler arasında işbirliği sağlamak. TORKIYE'DEKI ILETIŞIM NOKTASİ Üyelik Tarihi ULUSLARARASI İLİŞKİLE~E~~K~~C~~g~D~~~~~N DAİRESİ BAŞKANLIGI : 1992 : GMK Bulvarı.Yeşilırmak Sokak.No:16,06430 Maltepe/Ankara : : : : Üyelik Tarihi Açıklama TÜRK TELEKOMÜNİKAŞYQN ~QNİM ŞİRKETİ AR-GE MUDURLUGU. : 30103/1989 : Aydınlıkevler/Ankara : : : : Ayrıca. üçüncü bir iletişim noktası olarakta "Türk Standardları Enstitüsü ile de temasa geçebilirsiniz. -21-

45 AVRUPA TElEKOMÜNİKASYON ŞEBEKE İŞLETMECİLERİ BİRLİGİ EUROPEAN TElECOMMUNlCATIONS NETWORK OPERATORS' ASSOCIATION(ETNO) Kuruluş Yeri ve Tarihi MADRİD 12 MAYIS Ülke Bd Bischoffsheim 33, Brussels Belgium : (32 2) : (32 2) : : : Telekomünikasyon şebeke ve hizmetlerinin Avrupa çapında harmonizasyonu ve geliştirilmesi için polit'ika belirlemek:avrupa Bi rl iği mevzuatına uygun olarak üyeler ve Avrupa bilgi toplumunun geliştirilmesinde roloynayan diğer kurum/kuruluş lar arasında yapıcı bir diyalog kurmak.işbirliğini sağlamak. TÜRKIYE'DEKI ILETIŞIM NOKTASI Üyelik Tarihi TÜRK TElEKOMONİ~YON ~NONtM ŞİRKETİ~ DAIRESI BAŞKANLIGI ULUSLARARASI ILIŞKILER : 12/05/1992 : Aydınlıkevler/Ankara : : : : -22-

46 AVRUPA TİcARET VE SANAYİ ODALARI BİRLİGİ ASSOCIATION OF EUROPEAN CHAMBERS OF COMMERCE AND INDUSTRY(EUROCHAMBRES) Kuruluş Yeri ve Tarihi 41 Ülke Rue Archimede 5. Box 4. B-1000 Brussels/Belgium (32 2) (32 2) : : 8 ŞUBAT 1958 : Üyelerinin isteklerinin ve ihtiyaçlarının sesi olmak. Avrupa entegrasyonunu desteklemek. AB politikaları (kanunlar.programlar) konularında bilgiler sunmak. AB ve AB dışı ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek.üyeleri nin AB'nin hızlı değişimine adapte olmalarına yardımcı olmak TORKIYE'DEKI ILETIŞIM NOK1ASI mrkiye TİCARET. SANAYİ. DENİz TİcARET ODALARı DIŞ EKONOMİK 'C~~~1CE~Tg2r~E BAŞKANLIGI : Atatürk Bulvarı.No: Bakanlıklar/Ankara : / : / : : VE TicARET BORSALARI -23-

47 AVRUPA ULUSLARARASI MÜTEAHHİTLER EUROPEAN INTERNATIONAL CONTRACTORS(EIC) BİRLİGİ Kuruluş Yeri ve Tarihi ALMANYA Ülke Kurfürstenstrasse Berlin Germany : (49 30) : (49 30) : : : ElC öncelikle uluslararası platformda iş yapan Avrupalı müteahhitler için çalışma koşulları iyileştirme yönünde faaliyet göstermektedir. Bu doğrultuda EIC. yurtdışında inşaat sektörü ile ilgili uluslararası finans ve diğer kuruluşları ile ilişkilerini sürdürmektedir. Ayrıca üye ülke federasyonlar arasında bilgi alışverişi de sağlanmaktadır. TüRKIYE'DEKI ILETIŞIM NOKfASı. Üyelik Tarihi Açıklama ULUSLARARASI MÜTEAHHİTLER BİRLİGİ. TÜRKİYE (UMB) : 2002 : Ahmet Mithat Efendi Sokak, No:21 ÇankayalAnkara : / : : : 2 yıl süreli işbirliği anlaşması döneminden sonra; Uluslararası Müteahhitler Birliği TürkiyeCUMB), ı Nisan 2002 tarihinde ElC'ye tam üye statüsünü elde etmiştir. -24-

48 BAGLANTISIZLAR VE GELİşMEKTE OLAN DiGER ÜLKELER BİLİM VE TEKNOLOJİ MERKEZİ CENTRE FOR SCIENCE &TECHNOLOGY OF THE NON-ALIGNED AND OTHER DEVELOPING COUNTRIES (NAM S&T CENTER) Kuruluş Yeri ve Tarihi YENİ DELHİ 1997 India Habitat Centre.Zone-6.Second floor.lodi Road New Delhi India : (91 11) : (91 11) : : Ziraat teknolojisi. biyoteknoloji. çevre. metroloji. uzaktan algılama. mikro elektronik. yarı iletkenler gibi konularda ilgili kuruluşla işbirliği ve iletişim sağlamak. TÜRKIYE'DEKI ILETIşIM NOKTASI Üyelik Tarihi TÜRKİYE BİLİMSEL VE.TE~Nİ~~ARAŞTIRMA KURUMU~(TÜBİTAK) ULUSLARARASI IŞBIRLIGI DAIRE BAŞKANLIGI : 2002 : Atatürk Bulvarı.No:221 Kavaklıdere/Ankara : : : : -25-

49 BALKAN ODALAR BİRLİGİ ASSOCIATION OF THE BALKAN CHAMBERS(ABC) Kuruluş Yeri ve Tarihi SOFYA EYLÜL Ülke : BCC1.42 Parchevich Street.1aaO Sofia Bulgaria : (359 2) : (359 2) : : : Balkanlardaki Ticaret ve Sanayi Odaları arasındaki işbirliğini ve bilgi alışverişini sağlamak. Balkan ticaretinin gelişimine katkıda bulunmak. TüRKIYE'DEKI ILETIŞIM NOKTASı Üyelll:: Tarihi TÜRKİYE TİCARET.SANAYİ.DENİz TİCARET ODALARı VE TİcARET BORSALARı BİRLİGİ (TOBB) DIŞ EKONOMİK İLİşKİLER DAİRE BAŞKANLIGI : 1994 : Atatürk Bulvarı.No: Bakanlıklar/Ankara : / : / : : türkiye TİCARET,SANAYİ,DENİZ TİcARET ODALARı VE TİcARET BORSALARı BİRLİGİ (TOBB) BİLGİ HİzMETLERİ DAİRESİ.İş İMKANLARI VE İŞBİRLİGİ BİLGİ AGLARI MÜDÜRLÜGÜ Fak:s Açı k:l ama : Atatürk Bulvarı.No: Bakanlıklar/Ankara : / : : : İkinci temas noktası "Balkan Odaları Birliği Bilgi Ağı" içindir. -26-

50 BALKAN TİCARETİ GELİSTİRME BÖLGE MERKEZ İ BALKAN REGIONAL CENTER FOR TRADE PROMOTION(BCTP) Kuruluş Yeri ve Tarihi : TÜRKİYE 13 EKİM Ülke İhracatı Geliştirme Etüd MerkeziCİGEME). No:60 Mithatpaşa Cad.. Kızılay/Ankara : C90 312) : (90 312) : : : Balkan ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari işbirli~inin geliştirilmesi. TORKIYElDEKI ILETIŞIM NOKTASI ULUSLARARASI KURULUŞUN MERKEZ İ İLE TÜRKİYE'DEKİ İLETİşİM NOKTASI AYNIDıR. Açıklama İhracatı Geliştirme Etüd MerkeziCİGEME). BCTP'nin faaliyetlerini koordine etmek ve yürütmek görevini üstlenmiş olup. IGEME Genel Sekreter Yardımcısı BCTP'nin Genel Sekreterlik görevini yapmaktadır. BCTP. İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi'ninCIGEME) içerisinde yer almakta olup.igeme'nin internet adresi aşa~ıda yer almaktadır

51 BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA ALANINDA AVRUPA İŞBİRLİGİ EUROPEAN COOPERATION IN THE FIELD OF SCIENTIFIC AND TECHNICAl RESEARCH(COST) Kuruluş Yeri ve Tarihi 34 Ülke : Rue de la Loi.175.B-1048.Brussels Belgium : (32 2) : (32 2) : : Bilimsel. teknik araştırma ve kalkınma konularında ülkelerin ulusal düzeyde gerçekleştirdikleri projeler arasında koordinasyon sağlamak. TüRKIYE'DEKI IlErışlH NOKTASI Üyelik. Tarihi FaKs Açıklama TÜRKİYE BİLİMSEL VE.TE~İ~~~TIRMA KURUMU~(TÜBİTAK) ULUSLARARASI IŞBIRLIGI DAIRE BAŞKANLIGI : 1971 : Atatürk Bulvarı.No:221 Kavaklıdere/Ankara ; : : : : Üye ülke sayısı; 34 ülke + İsrail (oy hakkı yoktur). -28-

52 BİRLEŞMİş MİLLETLER UNITED NATIONS(UN) Kuruluş Yeri ve Tarihi SAN FRANSİsKO 26 HAZİRAN Ülke New York NY New York/USA : <1 212) : (1 212) : : : Dünyada barış ve güvenliği korumak.hak eşitliği ve kendi kaderini belirleme ilkeleri temelinde ülkeler arasında dostluk ilişkilerini geliştirmek.ekonomik.toplunısal.kültürel ve insani sorunları çözmede uluslararası işbirliğini sağlamak. TORKIYE'DEKI ILETIŞIM NOKTASI Üyelik Tarihi BİRLEŞMİş MİLLETLER TÜRKİYE TEMSİLCİLİGİ : 1956 : Birlik Mahallesi.2.Cadde.No:11 Çankaya/Ankara : : /65 : : -29-

53 BİRLEŞMİş MİLLETLER ÇOCUK FONU UNITED NATIONS CHILOREN'S FUND(UNICEF) Kuruluş Yeri ve Tarihi NEW YORK 11 ARALI K Ülke 3 United Nations Plaza New York/USA (1 212) (1 212) : : TüRKIYE'DEKI ILErlşIH NOKtASİ Üyelik Tarihi BİRLEŞMİş MİLLETLER ÇOCUK FONU TÜRKİYE TEMSİLCİLİGİ 1951 Birlik Mahallesi.2.Cadde.No:l1 Cankaya/Ankara Ö : : : : UNICEF.Birleşmiş Milletler Genel Asamble'si tarafından çocuk haklarını korumaları alanında destek sağlamaları.çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamaları ve çocukların tam potansiyellerine ulaşmak üzere imkanlarını genişletmek amacıyla görevlendirilmiştir.çocuk Haklarına Dair Sözleşme'ye göre hareket etmekte ve çocukların değer yargılarını ve uluslararası standart davranış biçimlerini koruyarak çocuk haklarını oluşturmaya çaba sarfetmektedir.çocukları yaşatma.koruma ve geliştirmenin insanlığın gelişmesinin bir parçası olarak dünyaca kalkınma için zorunlu olduğu konusunda israr etmektedir. -30-

54 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EGİTİM.BİLİM VE KÜLTÜR TEŞKİLATI UNITED NATIONS EDUCATIONAL.SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANlZATION(UNESC:O) Kuruluş Yeri ve Tarihi PARİs 16 KASIM Ülke 7 plaee de Fontenoy Paris 07 SP. Franee (33 1) (33 1) : UNESCO: eğitim, bilim ve kültür alanlarında hükümetlerarası bir örgüt olup,eğitim,bilim ve kültür yönünden insanlar arasında karşılıklı anlayış ve işbirliğini sağlamak.eğitim ve bilimin güçlendirilmesi ve kültürün yaygınlaştı rı lmasını önermek.uluslararası alanda entelektüel işbirliğ'ini özend'irrnek,bunu sağlamak için gerekli koşulları bir araya getirmek, bu işbirliği için forum oluşturmak,kalkınma için işbirliğ'j yapılmasını sağlamak ve üye ülkelerin "evrensel etikne uygun davranmaya özendirmek. IDRKIVE'DEKI ILETIŞIM NOKTASI Üyelik Tarihi Açıldama UNESCO TÜRKİYE MİLLİ KOMİSYONU : 1946 : Görerne Sok.No:7/9,06680 Kavaklıdere/Ankara : / : : : : Birleşmiş Milletler ailesine mensup uzmanlık örgütleri arasında, üye ülkelerde milli komisyonlar kurulmasını öngören tek örgüt UNESCO'dur. Milli Komisyonlar.UNESCO'nun ilgi alanına giren konularda hükümetlere danışmanlık yaparlar.görüş ve proje üretirler.unesco etkinliklerinde ülke adına temsil görevi üstlenirler.bir Bakıma.UNESeO nezdindeki Daimi Temsil eilikle birlikte UNESCO'yu izler,ülke menfaatler'ini kollar, bu görev için devlet mekanizmalarının harekete çıeçirilmesini saglar.türkiye,unesco'nun kurucu ilk on üyesinden biridir. -31-

55 BİRLESMİS MİLLETLER ENFORMASYON MERKEZİ UNITED NATIoNS INFORMATION CENTRES/SERVICES(UNICS) Kuruluş Yeri ve Tarihi NEW YORK 13 ŞUBAT Ülke : 3 United Nations Plaza,New York New York / USA : (1 212) : (1 212) : : Birleşmiş Milletler hakkındaki bilgilerin mümkün olan en kapsamlı şekilde verilmesini sağlamak. TüRKIYE'DEKI ILETIŞIM ND;IASİ BİRLEŞMİş MİLLETLER ENFORMASYON MERKEZ İ TÜRKİYE TEMSİLCİLİGİ : Birlik Mahallesi,2.Cadde.No:11 Çankaya/Ankara,06610 : / : : : -32-

- E - E-TİCARET 47,51 EĞİTİM 32,35,69,79,95,96

- E - E-TİCARET 47,51 EĞİTİM 32,35,69,79,95,96 KONULARINA GÖRE ALFABETİK DİZİN - A - AB 5 AİLE PLANLAMASI 37 AKDENİZ 1 AKREDİTASYON 40 ARAŞTIRMA KURULUŞLARI 56 ASYA 2 ATOM ENERJİSİ 75 AVRASYA 3 AVRUPA 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,29,56

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii v 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ 1.EKONOMİK ENTEGRASYONLAR... 1 1.1.Küreselleşme ve Bölgeselleşme... 2 1.1.1. Küreselleşme... 2

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ I. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN DOĞUŞ NEDENLERİ...3 II. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN AMAÇLARI...5 III. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLER VE ULUSLARARASI

Detaylı

ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI

ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI Hanife TİRYAKİ ŞEN İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Personel Eğitim Birimi 19/11/2012 Aday Memur Eğitimleri-2012 1 ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI

Detaylı

TOBB AVRUPA BİRLİĞİ. Avrupa ile İletişim Projesi. Mustafa Bayburtlu TOBB AB Müdürü

TOBB AVRUPA BİRLİĞİ. Avrupa ile İletişim Projesi. Mustafa Bayburtlu TOBB AB Müdürü TOBB AVRUPA BİRLİĞİ Avrupa ile İletişim Projesi Mustafa Bayburtlu TOBB AB Müdürü ODA SİSTEMLERİ 1. Üyeliğin Zorunlu Olduğu Sistemler (Türkiye, Fransa, Almanya, İspanya, Hollanda, Yunanistan) 2. Üyeliğin

Detaylı

ENERJİ YÖNETİMİ STANDARDİZASYONU- ISO 50001

ENERJİ YÖNETİMİ STANDARDİZASYONU- ISO 50001 ENERJİ YÖNETİMİ STANDARDİZASYONU- ISO 50001 Hatice BEKTAŞ Çevre Yük. Mühendisi hbektas@tse.org.tr 07.04.2011 1 Türk Standardları Enstitüsü(TSE) Türk Standardları Enstitüsü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1 Birinci Ayrım: MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ... 3 I. Milletlerarası Örgütlerin Doğuş Nedenleri... 3 II. Uluslararası İlişkiler ve Milletlerarası Örgütler... 5 III. Milletlerarası

Detaylı

ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI. Yasemin DİNÇ Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı

ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI. Yasemin DİNÇ Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI Yasemin DİNÇ Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI 1948 yılında yayımlanan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi,

Detaylı

Uluslararası Kuruluşlar ve Türkiye'deki Temas Noktaları Rehberi

Uluslararası Kuruluşlar ve Türkiye'deki Temas Noktaları Rehberi ISTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1999-59 Uluslararası Kuruluşlar ve Türkiye'deki Temas Noktaları Rehberi Hazırlayan: Ebru Manga Şehbal Talu Bu eserin tüm hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii 1. BÖLÜM: STANDARDİZASYON 1. STANDARDİZASYON... 3

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii 1. BÖLÜM: STANDARDİZASYON 1. STANDARDİZASYON... 3 İÇİNDEKİLER Önsöz... iii 1. BÖLÜM: STANDARDİZASYON 1. STANDARDİZASYON... 3 1.1. STANDARD VE STANDARDİZASYON... 3 1.1.1. Standardizasyonun Gelişim Süreci... 4 1.1.2. Standardizasyonun Amaçları... 4 1.1.3.

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler Amaç; İSG alanında mevcut uluslararası ve ulusal kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim

Detaylı

ULUSLARARASI FIRSATLAR. İkili ve Çok Taraflı İşbirliği Programları

ULUSLARARASI FIRSATLAR. İkili ve Çok Taraflı İşbirliği Programları ULUSLARARASI FIRSATLAR İkili ve Çok Taraflı İşbirliği Programları İKİLİ VE ÇOKLU İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Uluslararası İşbirlikleri Ortak Araştırma Projeleri Ortak Bilimsel Toplantılar Uzman Değişimleri Çalışma

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI

MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1006101 1009101 2 3 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1 Zorunlu 1006102 1009102 2 2 TÜRK DİLİ I 1 Zorunlu 1006103 1009109

Detaylı

ĐSPANYA. Temel Göstergeler 1990 1995 2000 2005 2006. Yönetim Şekli. Nüfus (OECD- MSTI (2007/2)) 39 014 000 39 88 000 40 264 000 433 98 000 44 068 000

ĐSPANYA. Temel Göstergeler 1990 1995 2000 2005 2006. Yönetim Şekli. Nüfus (OECD- MSTI (2007/2)) 39 014 000 39 88 000 40 264 000 433 98 000 44 068 000 ĐSPANYA Temel Göstergeler 1990 1995 2000 2005 2006 Yönetim Şekli Parlamenter Monarşi Nüfus (OECD- MSTI (2007/2)) 39 014 000 39 88 000 40 264 000 433 98 000 44 068 000 GSYĐH (milyon cari SAGP $, OECD- MSTI

Detaylı

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞU Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü, 1 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 655 Sayılı Kanun

Detaylı

FRANSA Temel Göstergeler 1990 1995 2000 2005 2006

FRANSA Temel Göstergeler 1990 1995 2000 2005 2006 FRANSA Temel Göstergeler 1990 1995 2000 2005 2006 Yönetim Şekli Cumhuriyet Nüfus (OECD- MSTI (2007/2)) 58 171 000 59 419 000 60 751 000 62 818 000 63 195 000 GSYĐH (milyon cari SAGP $, OECD- MSTI (2007/2))

Detaylı

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir.

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. - 1 - I. A.B.D. HAKKINDA GERÇEKLER Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. 1- Genel bakış A.B.D. nin değişen nüfus yapısı: http://usinfo.state.gov/journals/itsv/0699/ijse/ijse0699.htm

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

Kalite Kurumları ve Kalite Güvence Sistemleri

Kalite Kurumları ve Kalite Güvence Sistemleri Kalite Kurumları ve Kalite Güvence Sistemleri - 1 Kalite Kurumları American Society of Quality Control (ASC) Union of Japanese Scientists and Engineers (JUSE) European Foundation of Quality Management

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ve geliştirme

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ I. YARIYIL I. YIL 0 4 0 3 1 0 1 İKTİSADA GİRİŞ* Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 1 3 İKTİSAT I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 3 SİYASET BİLİMİ I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 5 TOPLUM BİLİMİ I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 7 HUKUKUN TEMEL

Detaylı

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ZİRVESİ BİLDİRİSİ. (İstanbul, 22 Mayıs 2017)

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ZİRVESİ BİLDİRİSİ. (İstanbul, 22 Mayıs 2017) KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ZİRVESİ BİLDİRİSİ (İstanbul, 22 Mayıs 2017) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Üye Devletleri Devlet ve Hükümet Başkanları olarak bizler,

Detaylı

3. Gün: Stratejik Yönetim ve Performans Yönetimi İlişkisi

3. Gün: Stratejik Yönetim ve Performans Yönetimi İlişkisi 3. Gün: Stratejik Yönetim ve Performans Yönetimi İlişkisi Tapio Laamanen 12 Ocak 2011 1 Hükümet Programının Stratejiler Aracılığıyla Uygulaması Kurumsal strateji süreci aşağıdakilerle sıkı bir bağlantı

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Kocaeli Sanayii Odası 25 Kasım 2014. «Brüksel e yatırım»

Kocaeli Sanayii Odası 25 Kasım 2014. «Brüksel e yatırım» Kocaeli Sanayii Odası 25 Kasım 2014 «Brüksel e yatırım» Brüksel de Yatırım Yapmanın Temel Avantajları! 2 EN ÖNEMLI AVANTAJLARINDAN Kilit piyasalara / ideal test piyasalarına açılan global kapı Uluslararası

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U)

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U)

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

Türkiye nin CERN e Ortak Üyeliği

Türkiye nin CERN e Ortak Üyeliği Türkiye nin CERN e Ortak Üyeliği M. Hakan KIZILTOPRAK TOBB Başkanlık Özel Müşaviri (CERN Industrial Liaison Officer for TURKEY) www.tobb.org.tr/cern CERN@tobb.org.tr hakan.kiziltoprak@cern.ch +90 312 218

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Halil Seyidoğlu Doğum Tarihi: 28 Ağustos 1943 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Ankara Siyasal Bilgiler

Detaylı

T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI

T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI ANAYASA MAHKEMESİ CONSTITUTIONAL COURT Genel Kurul General Assembly 1. Bölüm 1st Chamber 2. Bölüm 2nd Chamber Bölümler Başraportürlüğü Office of the

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 GÜNEY KORE

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 GÜNEY KORE T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 GÜNEY KORE GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENTİ RESMİ DİL Kore Cumhuriyeti Seul Korece BAĞIMSIZLIK 15 Ağustos 1945 (Japonya dan) TARİHİ DEVLET BAŞKANI Geun-hye PARK (25 Şubat 2013

Detaylı

D U Y U R U. Diyanet İşleri Başkanlığı na 2014 Yılında Tahsis Edilen Kontenjanlar:

D U Y U R U. Diyanet İşleri Başkanlığı na 2014 Yılında Tahsis Edilen Kontenjanlar: EK-1 D U Y U R U 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 78, 79, ve 80. maddeleri ve Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Başkanlığımıza

Detaylı

Türk Standardları Ensitüsü Endüstriyel Adaptasyon Programı. Üniversite Tanıtım Etkinlikleri Ekim-Aralık 2014 Mustafa AĞUŞ-Ahmet KURTER

Türk Standardları Ensitüsü Endüstriyel Adaptasyon Programı. Üniversite Tanıtım Etkinlikleri Ekim-Aralık 2014 Mustafa AĞUŞ-Ahmet KURTER Türk Standardları Ensitüsü Endüstriyel Adaptasyon Programı Üniversite Tanıtım Etkinlikleri Ekim-Aralık 2014 Mustafa AĞUŞ-Ahmet KURTER Türk Standardları Enstitüsü Türk Standardları Enstitüsü; her türlü

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ - 2016 T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, Tunceli Üniversitesinde

Detaylı

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ Genel Konferansın 20. Oturumunda benimsenmiştir. (*) Giriş Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu nun amacının UNESCO Kuruluş Sözleşmesi tarafından belirlendiği

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ İŞL.102 Davranış Bilimleri II 3 4 İŞL.202 İşletme Yönetimi İŞL.104 Genel Muhasebe II İŞL.208 Örgütsel Davranış (Öġ: İŞL.102 Davranış Bilimleri II) İŞL.110 Borçlar

Detaylı

DOĞU AKDENİZ, DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TOHUMCULUK İHTİYAÇ ANALİZİ

DOĞU AKDENİZ, DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TOHUMCULUK İHTİYAÇ ANALİZİ DOĞU AKDENİZ, DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TOHUMCULUK İHTİYAÇ ANALİZİ KISALTMALAR KISALTMALAR AB ADNKS AR-GE BÜGEM EB FAO GSMH GSKD ISTA ISF İLO İŞKUR KB KOBİ KOSGEB GKGM TB TÜBİTAK TÜİK TTSM

Detaylı

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI 28-29 NİSAN 2011 AFYON Sayın Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri, Bildiğiniz üzere, kamu kaynaklarının belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

Hakkımızda Ulusal İşbirlikleri

Hakkımızda Ulusal İşbirlikleri Amacı 1970 yılında, TSB ve Milli-Re tarafından, eşit paylarla kurulan Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı - TSEV, Türk sigorta sektörünün ilk ve tek uluslararası eğitim ve araştırma merkezidir. TSEV in temel

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm YASAMA, YÜRÜTME, YARGI. İkinci Bölüm YÖNETİM

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm YASAMA, YÜRÜTME, YARGI. İkinci Bölüm YÖNETİM vi İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm YASAMA, YÜRÜTME, YARGI 1. YASAMA... 1 1. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi... 1 1.1.1. TBMM nin Görev ve Yetkileri... 2 2. YÜRÜTME... 4 2.1. Cumhurbaşkanı... 4 2.1.1. Cumhurbaşkanlığı

Detaylı

Kütahya Ekonomisi Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Eğitim. Doç. Dr. Fatih ÇELEBİOĞLU TOBB Kütahya Akademik Danışmanı

Kütahya Ekonomisi Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Eğitim. Doç. Dr. Fatih ÇELEBİOĞLU TOBB Kütahya Akademik Danışmanı Kütahya Ekonomisi Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Eğitim Doç. Dr. Fatih ÇELEBİOĞLU TOBB Kütahya Akademik Danışmanı Kütahya Ekonomisi Kütahya Ekonomisi Binyıllara uzanan tarihe, doğal güzelliklere,

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

Biyoetik İhtisas Komitesi Prof. Dr. Meral Özgüç

Biyoetik İhtisas Komitesi Prof. Dr. Meral Özgüç Biyoetik İhtisas Komitesi Prof. Dr. Meral Özgüç UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Temel Bilimler ve Biyoetik Komiteleri Başkanı Komite Başkanı: Prof. Dr. Meral ÖZGÜÇ Temel Bilimler ve

Detaylı

ALMANYA I. ALMANYA ÜLKE PROFİLİ

ALMANYA I. ALMANYA ÜLKE PROFİLİ ALMANYA I. ALMANYA ÜLKE PROFİLİ Genel Bilgiler Resmi Adı Yönetim Biçimi Resmi Dili Başkenti Yüzölçümü Nüfusu (1999) Para Birimi Para Birimi Paritesi (1999) : Almanya Federal Cumhuriyeti : Federal Cumhuriyet

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 19011:2011 Ocak 2012 ICS 13.120.10;13.020.10 KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ TETKİK KILAVUZU Guidelines for quality and/or environmental management systems

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

VE MUHTEMEL LOBİ PLATFORMLARI

VE MUHTEMEL LOBİ PLATFORMLARI KADIN GİRİŞİG İŞİMCİLER VE MUHTEMEL LOBİ PLATFORMLARI 5 Aralık 2005 TEPAV www.kagider.org KADIN GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ KAGIDER Eylül 2002 de 37 girişimci kadın tarafından kuruldu. KAGIDER İN çeşitli sektörlerden

Detaylı

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD Metin TUNÇ Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Örgütü, 1948 yılında aralarında kurucu üye olarak Türkiye nin de bulunduğu Avrupa ülkeleri tarafından Organization

Detaylı

UNESCO Raporu. İnsanın Savunmasızlığı ve Kişisel Bütünlüğüne Saygı İlkesi. Prof. Dr. Meral Özgüç

UNESCO Raporu. İnsanın Savunmasızlığı ve Kişisel Bütünlüğüne Saygı İlkesi. Prof. Dr. Meral Özgüç UNESCO Raporu İnsanın Savunmasızlığı ve Kişisel Bütünlüğüne Saygı İlkesi Prof. Dr. Meral Özgüç H.Ü.T. F. Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Mart 2015 Birleşmiş Milletler Eğitim

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesinde üretilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine,

Detaylı

Sivil Toplum Kuruluşları ile Bilgi Paylaşımı ve İşbirliği Çalıştayı

Sivil Toplum Kuruluşları ile Bilgi Paylaşımı ve İşbirliği Çalıştayı Sivil Toplum Kuruluşları ile Bilgi Paylaşımı ve İşbirliği Çalıştayı 31 Mayıs 2013 tarihinde Ankara Hilton Otel de gerçekleştrildi. Prof. Dr. Öcal OĞUZ MEB Müsteşar Yardımcısı ve UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Detaylı

KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR

KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR D E Ğ İ Ş İ M V E DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜ ANLAYIŞ İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Ekonomimizin ve mesleğimizin temel direklerinden olan KOBİ lere yönelik çeşitli

Detaylı

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Hacı Dede Hakan KARAGÖZ

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Hacı Dede Hakan KARAGÖZ Ekonomik İşbirliği Teşkilat (EİT), üye ülkeler arasında yoğun ekonomik işbirliğinin tesis edilmesini amaçlayan bölgesel düzeyde bir uluslararası teşkilattır. Teşkilat, 1964 yılında kurulan Kalkınma İçin

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI

İŞLETME BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI İŞLETME BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1004101 1008101 2 2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1 Zorunlu 1004102 1008102 2 2 TÜRK DİLİ I 1 Zorunlu 1004103 1008103

Detaylı

KONUSUNDA EĞİTİLMESİ (KOBETİC) PROJESİ. İSTANBUL TİCARET ODASI 25 Mart 2010

KONUSUNDA EĞİTİLMESİ (KOBETİC) PROJESİ. İSTANBUL TİCARET ODASI 25 Mart 2010 KOBİ LERİN e-ticaret KONUSUNDA EĞİTİLMESİ (KOBETİC) PROJESİ İSTANBUL TİCARET ODASI 25 Mart 2010 KOBETİC NEDİR? KOBETİC NEDİR? AB Hayat Boyu Öğrenme Programı LDV Yenilik Transferi Mesleki Eğitim Projesi

Detaylı

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ Doç. Dr. Abdurrahman EREN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu Destek ve Teşvik Programları Ürün ve Üretim Geliştirme Destekleri Ticarileştirme ve Pazarlama Destekleri Araştırma-Geliştirme Destekleri Destek

Detaylı

TÜRKİYE TOHUMCULUĞUNUN AR-GE İHTİYACI. Dr. Vehbi ESER TÜRKTOB

TÜRKİYE TOHUMCULUĞUNUN AR-GE İHTİYACI. Dr. Vehbi ESER TÜRKTOB ب TÜRKİYE TOHUMCULUĞUNUN AR-GE İHTİYACI Dr. Vehbi ESER TÜRKTOB Neden Ar-Ge Farklı problemler Farklı çözümler gerektirir Başarının anahtarı ise Çok disiplinli çalışmaktır Ar-Ge Nedir? Yeni bilgi ve bulgular

Detaylı

FAS KRALLIĞI. DİN Müslüman %98,7, Hristiyan %1,1, Musevi %0,2 %99,1 Arap-Berber, %0,2 Yahudi, %0,7 Diğer KENTSEL NÜFUS %56,1 ÜYESİ OLDUĞU

FAS KRALLIĞI. DİN Müslüman %98,7, Hristiyan %1,1, Musevi %0,2 %99,1 Arap-Berber, %0,2 Yahudi, %0,7 Diğer KENTSEL NÜFUS %56,1 ÜYESİ OLDUĞU T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü FAS KRALLIĞI I. FAS ÜLKE PROFİLİ TEMEL BİLGİLER (2003): RESMİ ADI Fas Krallığı BAŞKENTİ Rabat NÜFUSU 30,1 Milyon KONUŞULAN DİL Arapça,

Detaylı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL, 21-22 NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL,

Detaylı

2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

2. Yarıyıl (Bahar Dönemi) KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1005101 1011101 3 4 TOPLUM BİLİMİ 1 Zorunlu 1005102 1011102 3 4 HUKUKA GİRİŞ 1 Zorunlu 1005103 1011103 3 4 İKTİSADA

Detaylı

ULUS ÜSTÜ, ULUSLARARASI ÖRGÜT VE ÇEVRE

ULUS ÜSTÜ, ULUSLARARASI ÖRGÜT VE ÇEVRE ULUS ÜSTÜ, ULUSLARARASI ÖRGÜT VE ÇEVRE Uluslararası Örgüt: Devletler tarafından oluşturulan, ancak, kendilerini oluşturan Devletlerden farklı ve sürekli bir iradeye sahip birleşmedir. Uluslararası Örgüt

Detaylı

FARKINDALIK EĞİTİMİ KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR

FARKINDALIK EĞİTİMİ KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR FARKINDALIK EĞİTİMİ KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Ekonomimizin ve mesleğimizin temel direklerinden olan KOBİ lere yönelik çeşitli devlet destekleri

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Araştırma rma Destek Programları Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Özet Genel Bilgi Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Araştırma Grupları Destek Programları İstatistikler 2 TÜBİTAKTAK

Detaylı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği. Tanıtım Sunumu 2017

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği. Tanıtım Sunumu 2017 Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Tanıtım Sunumu 2017 İÇİNDEKİLER Hakkımızda Misyon Vizyon Organizasyon Yapısı TKYD Yönetim Kurulu TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

AB 7. Çerçeve Programı. Đşbirliği Programı Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler (SSH)

AB 7. Çerçeve Programı. Đşbirliği Programı Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler (SSH) AB 7. Çerçeve Programı Đşbirliği Programı Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler (SSH) Đşbirliği Özel Programı Hedefi : Sanayi ve araştırma kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirerek kilit alanlarda Avrupa

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Bünyesinde Yürütülmekte Olan Destekler:

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Cem Baloğlu AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Beta Yayın No : 2873 Hukuk Dizisi : 1414 1. Baskı Mart 2013 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-897 - 4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP)

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Kurtuluş Aykan* Küresel mali krizin ortaya çıkardığı en önemli gerçek, ekonomik sorunların bundan böyle artık tek tek ülkelerin

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 13 Ocak 2017 İKV Kamuoyu Araştırması 2016 Araştırmanın Künyesi: Nisan 2016 Türkiye genelinde 18 il 1254 katılımcı 7 bölge Araştırmayı nerede yaptık? AB yi duydunuz

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ Dr. Salih DURSUN İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ KAVRAM MODELLER UYGULAMA Beta Yay n No : 2668 İşletme - Ekonomi : 558 1. Baskı Mart 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-692 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul 389 390 1-2007, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Gelir Dağılımı ve Yoksullukla Mücadele, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, www.dpt.gov.tr/docobjects/download/3087/oik691.pdf,

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014 Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş Finansal Erişim Konferansı Açılış Konuşması 3 Haziran 2014 Sn. Hazine Müsteşarım, Sn. BDDK Başkanım, Dünya Bankasının ülke direktörü Sn. Raiser, yurtiçinden

Detaylı

AB GENÇLİK POLİTİKALARINDA SAĞLIK

AB GENÇLİK POLİTİKALARINDA SAĞLIK AB GENÇLİK POLİTİKALARINDA SAĞLIK Yrd. Doç. Dr. Sedef EYLEMER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları 7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları Seda GÖKSU AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Sunum Planı 7.ÇP SSH Araştırma Alanı 7.ÇP SSH alanı projelerine nasıl ortak olabilirim?

Detaylı

7. Çerçeve Programı Nedir?

7. Çerçeve Programı Nedir? 7. Çerçeve Programı Nedir? Aslı VURAL 7.ÇP Enerji ve Çevre Alanları Ulusal İrtibat Noktası TÜBİTAK AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ REW Fuarı 20 Haziran 2009, İstanbul, TÜYAP Avrupa Topluluğu

Detaylı

UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü. Sema AKMEŞE/ İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektör Uzmanı

UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü. Sema AKMEŞE/ İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektör Uzmanı UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü Sema AKMEŞE/ İrem ALPASLAN Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü Günümüz toplumlarında

Detaylı

Aralık 2009- DIġ TĠCARET MÜSTEġARLIĞI, MüsteĢar Yardımcısı Ankara, Türkiye. İhracatı Geliştirme ve Etüd Merkezi (İGEME) Genel Sekreteri

Aralık 2009- DIġ TĠCARET MÜSTEġARLIĞI, MüsteĢar Yardımcısı Ankara, Türkiye. İhracatı Geliştirme ve Etüd Merkezi (İGEME) Genel Sekreteri T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, Müsteşar Yardımcısı İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek/ TURKEY Tel: +90 312 212 87 53 Faks: +90 312 212 88 81 altunyaldizz@dtm.gov.tr ziyaaltunyaldiz@gmail.com Deneyim

Detaylı

: 92 milyon. : 1 ABD Doları = 47,8 Filipin Pezosu Toplam Dış Borç : 53 milyar $ İş Gücü

: 92 milyon. : 1 ABD Doları = 47,8 Filipin Pezosu Toplam Dış Borç : 53 milyar $ İş Gücü 1. GENEL BİLGİLER (2009) Resmi Adı : Filipinler Cumhuriyeti Yönetim Biçimi : Cumhuriyet Resmi Dili : Filipin Dili ve İngilizce Başkenti : Manila Yüzölçümü : 300.179 km² Nüfusu : 95 milyon Para Birimi :

Detaylı

BVKAE www.bornovavet.gov.tr

BVKAE www.bornovavet.gov.tr Bilgi ekonomilerinin giderek etkin olduğ olduğu günümüzde AB 7 Yenilikç ç ilik Yenilik Indeksi Indeksi ne göre ülkemiz.8 ile en sonda... Yenilik Gö Göstergeleri - Bilgi Ü retilmesi - 8 Inovasyon ve Giriş

Detaylı

Günümüzde en önemli rekabet gücü. Araştırma ve Geliştirme AR-GE. Günümüzde en önemli Ar-Ge Nedir? Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker

Günümüzde en önemli rekabet gücü. Araştırma ve Geliştirme AR-GE. Günümüzde en önemli Ar-Ge Nedir? Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Teknoloji ve Yenilik Yönetimi Dersi Araştırma ve Geliştirme AR-GE Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker 1 Günümüzde en önemli rekabet gücü Daha önce değindiğimiz

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı