ULUSLARARASI KURULUŞLA~RIN TURKIVE'DEKI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI KURULUŞLA~RIN TURKIVE'DEKI"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİcARET ODASı YAYıN NO: ULUSLARARASI KURULUŞLA~RIN TURKIVE'DEKI ILETIŞIM NOKTALARı Hazırlayan Tanju Özbay Etüt ve Araştırma Şubesi Ticari Dokümantasyon Servisi Uzman Raportörü istanbul 2003

3 Bu eserin tüm hakları istanbul Ticaret Odası'na (ito) aittir. ito'nın ve yazarının ismi kaydedilmek koşuluyla yayından alıntı yapmak mümkündür. Ancak, ito'nın yazılı izni olmadan yayının tamamı veya bir bölümü, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, ticari amaçlarla kullanılamaz. KASIM 2003 istanbul ISBN ISSN ito yayınları için ayrıntılı bilgi Etüt ve Araştırma Şubesi Ticari Dokümantasyon Servisi' nden alınabilir. Tel: (212) :(212) : internet : Baskı: Acar Matbaacılık AŞ. Tel: (212) (Pbx) : (212)

4 ÖNSÖZ Uluslararası kuruluşlar, başta ekonomi ve ticaret olmak üzere, sağlık, çevre, kültür, bilim, iletişim, insan hakları, kalkınma, finans, eğitim gibi birçok konuda, uluslararası düzeyde işbirliği sağlayarak, amaçları doğrultusunda faaliyetlerde bulunurlar. Söz konusu faaliyetlerin etkin bir şekilde yapılması içinde ülkelerdeki gerek temsilcilikleri ve ofisleri gerekse de üyeleri ile faaliyetlerini aktif bir şekilde gerçekleştirirler. Ya da üye ülkeler kendi kurum ve kuruluşları aracılığıyla uluslararası kuruluşların faaliyetlerine, etkinliklerine ve toplantılarına katılarak ülkelerini temsil ederler. Öncelikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin her alanda gelişmesi, dünya şartlarına uyum sağlaması ve uluslararası rekabet ortamında mücadele edebilmesi için kuruluşların veya işletmelerin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeleri gerekmektedir. Sadece ülke şartları göz önünde bulundurularak özel veya kamu kesiminde hizmet etmek, faaliyette bulunmak veya üretim yapmak, küreselleşen dünya ortamında doğru değildir. Bu nedenle uluslararası gerçeklerin değerlendirildiği ve iş dünyasının gereksinim duyduğu uluslararası kuruluşların Türkiye'deki iletişim noktalarına daha hızlı ve doğru bir şekilde ulaşılabilmesi amacıyla "Uluslararası Kuruluşların Türkiye'deki iletişim Noktaları" adlı bu rehber hazırlanmıştır. Rehberde, Uluslararası Kuruluşların Türkiye'de varsa temsilciliği, ofisi, irtibat bürosu veya uluslararası kuruluşla Türkiye arasındaki iletişimi sağlayan kuruluşlar ya da uluslararası kuruluşa Türkiye'de üye olan kuruluşlar rehbere alınarak istenilen uluslararası kuruluşlara Türkiye'deki bir kuruluş aracılığıyla iletişim sağlanması amaçlanmıştır. Türkiye'de iletişim noktası bulunan 94 adet uluslararası kuruluşun h~3m merkez hem de ülkemizdeki iletişim noktalarının adres, telefon, faks, e-posta ve internet bilgileri ile uluslararası kuruluşların faaliyet amaçlarına yer verilmiştir. Uluslararası kuruluşların merkezleri ve Türkiye'deki iletişim noktaları hakkındaki bilgiler internet, rehber niteliğindeki cd-rom ve kitaplardan yapılan araştırmalarla ve telefonla yapılan yüz yüze görüşmeler sonucunda elde edilmiş olup, gerek rehberin güvenirliği ve doğruluğu açısından gerekse de rehberden yararlanacak olan kullanıcıların da doğru ve güncel bilgilere ulaşmasını sağlamak amacıyla rehberde yer alan bilgiler ilgili kuruluşlara fakslanmış olup, bilgiler tekrar kontrol edilerıek güncelliği sağlanmıştır. Odamız üyelerinin ve diğer ilgililerin istedikleri anda başvurabilecekleri bir rehber olması amacıyla, kapsamı genişletilerek güncellenmiş 3. sayısı hazırlanan yayınımızın bu alanda duyulan önemli bir kaynak boşluğunu dolduracağını düşünmekteyiz. Yayının üyelerimize ve diğer ilgililere yararlı olmasını diler, yayını hazırlayan Etüt ve Araştırma Şubesi Ticari Dokümantasyon Servisi Uzman Raportörü Tanju Özbay'a ve bilgisayar programını gerçekleştiren Bilgi işlem Şubesi elemanlarına da teşekkür ederim. Dr. Cengiz Ersun Genel Sekreter

5

6 içindekiler Sayfa Uluslararası Kuruluşların Türkçe Adına Göre Alfabetik Dizin... Vii Uluslararası Kuruluşların ingilizce Adına Göre Alfabetik Dizin... X Uluslararası Kuruluşların ingilizce Kısa Adına Göre Alfabetik Dizin... X~II Uluslararası Kuruluşların Türkiye'deki iletişim Noktalarına Göre Alfabetik Dizin...,... XVi Konularına Göre Alfabetik Dizin..."... XVIIII Uluslararası Kuruluşlar ve Türkiye'deki iletişim Noktaları...,... 1 Yararlanılan Kaynaklar..." v

7 Vi

8 ULUSLARARASI KURULUŞLARIN türkçe ADıNA GÖRE ALFABETİK DİZİ N - A - AKDENİz TİCARET VE SANAYİ ODALARI BİRLİGİ ASYA KALKINMA BANKASI AVRASYA POSTA BİRLİGİ AVRUPA BİLİM VAKFı AVRUPA BİRLİGİ AVRUPA E~EKTRiK VE ELE~TROlçKNİK ŞTANDARDİ~ASYON TEŞKİLATI AVRUPA GUVE~LIK VE IŞBIRLIGI T~~~ILATI (AGIT) AVRUPA ILETIŞIM AJANSLARI BIRLIGI AVRUPA IMAR VE KALKINMA BANKASI AVRUPA İNŞ~T ŞAN~Yİ FEDERASYONU AVRUPA KALITE ORGUTU AVRUPA KAMU POŞTA ış~etm~ci~eri_şirligi AVRUPA KARTON URETICILERI BIRLIGI AVRUPA KONUT.. YAPIMÇILARI. VE İNŞAATÇILARI BİRLİGİ AVRUPA MOLEKULER BIYO~OJI TEŞ~ILATI AVRUPA PARALI POSTA HIZMETLERI KOMISYONU AVRUPA POSTA MEVZUAT I KOMİTESİ AVRUPA POSTA VE TELEKOMÜNİKASYON İDARELERİ KONFERANSı AVRUPA SİGORTALAR BİRLİGİ AVRUPA STANDARo.i~ASYON TEŞKİLATI..... AVRUPA TELEKOMUNIKASYON STANDARTLARI ENSTITUSU AVRUPA T~LEKOMÜNİKASYON.ŞEBEKE İŞL~TM~ÇıLERİ BİRLİGİ AVRUPA TICARET VE SANAYI ODALAR i BIRLIGI AVRUPA ULUSLARARASI MÜTEAHHİTLER BİRLİGİ - B - BAGLANTISIZLAR VE G~~İŞMEKTE OLAN DİGER ÜLKELER BİLİM VE TEKNOLOJİ MERKEZ İ BALKAN ODALAR BIRLIGI BALKAN TİcARETİ GELİSTİRME BÖLGE MERKEZİ BıLİMSE~ VE. TEKNİK ARAŞTIRMA ALANINDA AVRUPA İŞBİRLİGİ BIRLEŞMIŞ MILLETLER BIRLEŞMIŞ MILLETLER COCUK FONU BiRLEŞMiŞ MjLLETLER EGİTİM.BİLİM VE KÜ~TÜR TEŞKİLATI BIRLEŞMIŞ MILLETLER ENFORMASYON MERKEZI BiRLEŞMiş MiLLETLER GIDA VE TARIM TEŞKİLATI BIRLEŞMIŞ MJLLETLER ~LKIN~ PROGRAMI.._. BJRLEŞMJŞ MILLETLER MVLTECILER YUKSEK KOMISERLIGI BIRLEŞMIŞ MILLETLER NUFUS FONU BjRLEŞMiŞ MjLLETLER SINAİ KALKINMA TEŞKİ~ATI BIRLEŞMIŞ MILLETLER UYVŞTURUCU VE SUç OFISI BOLGELERARASI STANDARDIZASYON BIRLIGI (BASB) - D EKONOMİK İSBİRLİGİ ÖRGÜTÜ DÜNYA BİLiM PRÖDÜKTİviTE MERKEZİ DÜNYA DOGAYI KORUMA VAKFI DÜNYA E~DÜŞTRİYEL Vç TçK~OLOJİK ARAŞTIRMA KURULUŞLARI BİRLİGİ DUNYA FIKRI HAKLAR ORGUTU DÜNYA ODALARI BİLGİ AGI DÜNYA POSTA BİRLİGİ Vii SAYFA

9 DÜNYA SAGLIK ÖRGÜTÜ DÜNYA TİcARET MERKEZLERİ BİRLİGİ DÜNYA TicARET ÖRGÜTÜ DÜNYA TURİzM ÖRGÜTÜ - E EKONOMjK jşbjrljgı TEŞKıLATI.. EKONOMJK JŞBJRLJGI TEŞKILATı TICARET VE SANAYIODASı EKONOMIK IŞBIRLIGI VE KALKINMA TEŞKILATı EUREKA ORGANIZASYONU - G GÜNEY DOGU AVRUPA İŞBİRLİGİ GİRİşİMİ 55 - İ - İSLAM KALKıNMA BANKASI islam KONFERANSı ÖRGÜTÜ İSLAM TiCARET VE SANAYİ ODASı iş VE SANAYİ DAYANIŞMA KOMİTESİ - J JAPON DIŞ TiCARET TEŞKİLATI - K - 60 KARADENiz EKONOMıK ışbtrltgt ~008DıNASYON MERKEZ İ KARADENıZ EKONOMıK ışbırljgl QRGWTW KARADENıZ EKONOMıK JşBJRLıGı ORGUTU ış KONSEYI (K~IO ış KONSEYI) KARADENıZ EKQNOMI~ IŞBIRllGI PARLAMENT~R ASAMBLESI (KElPA) KARADENIZ ETUDLERI ULUSLARARAsı MERKEZI KARADENİz TiCARET VE KALKıNMA BANKASI KARADENİZ TİCARET VE SANAYİ ODALARı 8İRLİGİ - M - MİLLETLERARAsı TEKNİK STAJYER MÜBADELESİ BİRLİGİ MİLLETLERARASI TİCARET ODASı - N NATO PARLAMENTER ASAMBLESİ - U - 70 ULUSLARARASI ATOM ENERJİSİ AJANSı ULUSLARARASI AVRUPA MAL NUMARALANDIRMA BİRLİGİ ULUSLARARASI BİLİM KONSEYİ BİRLİGİ ULUSLARARASI BİLİM VE TEKNİK BİLGİ MERKEZ İ Viii

10 ULUSLARARASI ÇALlŞM~ ÖRGÜTÜ".. ULUSLARARASI DENIZCILIK ORGUTU ULUSLARARASI EKONOMİ VE tşletmç ÖGRENCİLERİ BİRLİGİ ULUSLARARASI ELEKTROTEKNIK KOMISYONU ULUSLARARASI FİNANS KURUMU ULUSLARARASI G~N ~ÜH~No.İSLİGİ VE BİYOTEKNOLOJİ ARAŞTIRMA MERKEZİ ULUSLARARASI GOç ORGUTU ULUSLARARASI ISBN AJANSı ULUSLARARASI ISSN MERKEZ İ ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI (DÜNYA BANKASI) ULUSLARARASI MIŞIR,VE BUGD~Y GçLİşTİRME MERKEZ İ ULUSLARARASIOLIMPIYAT KOMITESI ULUSLARARASI PARA FONU ULUSLARARASI REKLAMCILIK BİRLİGİ ULUSLARARASI STANDARP'İ~ASYON TEŞKİ~6TI ULUSLARARASI TELEKOMUNIKASYON BIRLIGI ULUSLARARASI TiCARET MERKEZ İ ULUSLARARASI TİYATRO ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI YÖNETİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI YÖNETİM OKULLARI VE ENSTİTÜLERİ BİRLİGİ SI ix

11 ULUSLARARASI KURULUŞLARIN İNGİLİZCE ADıNA GÖRE ALFABETİK DİzİN - A - ASlAN DEVELOPMENT BANK ASSOCIATION OF BLACK SEA ZONE CHAMBERS OF COMMERCE AND INDUSTRY ASSOCIATION OF EUROPEAN CHAMBERS OF COMMERCE AND INDUSTRY ASSOCIATION OF EUROPEAN PUBLIC POSTAL OPERATORS ASSOCIATION OF THE BALKAN CHAMBERS ASSOCIATION OF THE MEDITERRANEAN CHAMBERS OF COMMERCE AND INDUSTRY - B - SAYFA BALKAN REGIONAL CENTER FOR TRADE PROMOTION 27 BLACK SEA ECONOMIC COOPERATION BUSINESS COUNCIL 63 BLACK SEA TRADE AND DEVELOPMENT BANK 66 BSEC COORDINATION CENTER FOR THE EXCHANGE OF STATISTICAL DATA AND ECONOMIC INF. 61 BUSINESS AND INDUSTRY ADVISORY COMMITEE 59 - C - CENTRE FOR SCIENCE &TECHNOLOGY OF THE NON-ALIGNED AND OTHER DEVELOPING COUNTRIES 25 COMITE EUROPEEN DES ASSURANCES 19 - D - DEVELOPING 8 COUNTRIES - E - 40 ECONOMIC COOPERATION ORGANIZATION ECONOMIK COOPERATION ORGANIZATION CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY EUREKA ORGANIZATION EUROPEAN ARTICLE NUMBERING ASSOCIATION INTERNATIONAL EUROPEAN ASSOCIATION OF COMMUNICATIONS AGENCIES EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT EUROPEAN CARTON MAKERS ASSOCIATION EUROPEAN COMMITTEE FOR ELECTROTECHNICAL STANDARDIZATION EUROPEAN COMMITTEE FOR POSTAL REGULATION EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION EUROPEAN CONFERENCE OF POSTAL AND TELECOMMUNICATIONS ADMINISTRATIONS EUROPEAN CONSTRUCTION INDUSTRY FEDERATION EUROPEAN COOPERATION IN THE FIELD OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESEARCH EUROPEAN INTERNATIONAL CONTRACTORS EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY ORGANIZATION EUROPEAN ORGANIZATION FOR QUALITY EUROPEAN POSTAL FINANCIAL SERVICES COMMISSION EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS NETWORK OPERATORS' ASSOCIATION EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARDS INSTITUTE EUROPEAN UNION EUROPEAN UNION OF DEVELOPERS AND HOUSE BUILDERS x IS S 14

12 - F - FOO D AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS - i - 33 INTERNATIONAL ADVERTISING ASSOCIATION 88 INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE EXCHANGE OF STUDENTS FOR TECHNICAL EXPERIENCE 68 INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SCHOOLS AND INSTITUTES OF ADMINISTRATION 94 INTERNATIONAL ASSOCIATION OF STUDENTS IN ECONOMICS AND MANAGEMENT 77 INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY 71 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 84 INTERNATIONAL CENTER FOR BLACK SEA STUDIES 65 INTERNATIONAL CENTER FOR GENETIC ENGINEERING AND BIOTECHNOLOGY 80 INTERNATIONAL CENTRE FOR SCIENTIFIC AND TECHNICAL INFORMATION 74 INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE 69 INTERNATIONAL COUNCIL FOR SCIENTIFIC UNION 73 INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 78 INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION 79 INTERNATIONAL INSTITUTE OF ADMINISTRATIVE SCIENCES 93 INTERNATIONAL ISBN AGENCY 82 INTERNATIONAL ISSN AGENCY 83 INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION 75 INTERNATIONAL MAIZE AND WHEAT IMPROVEMENT CENTER 85 INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION 76 INTERNATIONAL MONETARY FUND 87 INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE 86 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION 81 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 89 INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION 90 INTERNATIONAL THEATRE INSTITUTE 92 INTERNATIONAL TRADE CENTRE UNCTAD/WTO 91 INTERREGIONAL STANDARDIZATION ASSOCIATION 39 ISLAMIC CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY 58 ISLAMIC DEVELOPMENT BANK 56 - J - JAPAN EXTERNAL TRADE ORGANIZATION NATO PARLIAMENTARY ASSEMBLY - N - - O ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT ORGANIZATION FOR SECURITY AND CO-OPERATION IN EUROPE ORGANIZATION OF BLACK SEA ECONOMIC COOPERATION ORGANIZATION OF THE ISLAMIC CONFERENCE Xi

13 -P - PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE BLACK SEA ECONOMIC COOPERATION PORTAGE URBAN ENTERPRISE ASSOCIATION - S - SOUTH EAST EUROPEAN COOPERATIVE INITIATIVE - U - UNITED NATIONS UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME UNITED NATIONS EDUCATIONAL,SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION UNITED NATIONS HIGH COMMISSIüNER FOR REFUGEES UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION UNITED NATIONS INFORMATION CENTRES/SERVICES UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME UNITED NATIONS POPULATION FUND UNIVERSAL POSTAL UNION - W WORLD ASSOCIATION OF INDUSTRIAL AND TECHNOLOGICAL RESEARCH ORGANIZATIONS 43 WORLD CHAMBERS NETWORK 45 WORLD CONFEDERATION OF PRODUCTIVITY SICIENCE 41 WORLD HEALTH ORGANIZATION 47 WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION 44 WORLD TOURISM ORGANIZATION 50 WORLD TRADE CENTERS ASSOCIATION 48 WORLD TRADE ORGANIZATION 49 WORLD WIDE FUND FOR NATURE 42 XII

14 ULUSLARARASI KURULUŞLARIN İNGİLİzCE KISA ADINA GÖRE ALFABETİK DiziN - A - SAYFA ABC AOB AIESEC ASCAME BCTP BIAC BSEC BSEC-BC BSTDB CEA CEN CENELEC CEPT CERP CIMMYT COST CSFPE 0-8 EACA EAN INTERNATIONAL EBRD ECMA ECO ECO-CCl Eıe EMBO EOQ ESF ETNO ETsı EU EUREKA EUROCHAMBRES - B - - C - - D - - E Xiii

15 - F - FAO 33 FIEC 10 - i - IM 88 IAEA II IAESTE 68 IASIA 94 IBRD 84 ICBSS 65 ICC 69 ICCI 58 ICGEB 80 ICSTI 74 ıcsu 73 IEC 78 IFC 79 II AS 93 ILA 75 IMF 87 IMO 76 IOC 86 IOM 81 IRSA 39 ISBN 82 ISDB 56 ISO 89 ISSN 83 nc 91 ITI 92 nu 90 - J - JETRO 60 - N - NAM S&T CENTER 25 NATO PA 70 - O - OECD 53 OIC 57 OSCE 7 XLV

16 - P - PABSEC 64 POSTEUROP 12 PUEA 3 - S - SECI 55 - U - UEPC 14 UN 29 UNDP 34 UNESCO 31 UNFPA 36 UNHCR 35 UNICEF 30 UNICS 32 UNIOO 37 UNODC 38 UPU 46 - W - WAITRO 43 WCN 45 WCPS 41 WHO 47 WIPO 44 WTCA 48 WTO 50 WTO 49 WWF 42 xv

17 ULUSLARARASI KURULUŞLARIN WRKİvE'DEKİ İLETİŞİM NOKTAlARıNA GÖRE ALFABETİK DİzİN ~i~~~~ t~~~ule~~~~ilelrigi777 ~~~~ ~ğ~i~y6~ta~ö~k~~~kf~ast~ciligi 5 - A - - B - BALKAN TİcA~ETİ GELİŞTiRME BÖLGEo.ME~KEZİ 27 o o o _ o BıRLEşMIŞ MILLETLER ÇOCUK FONU TURKIYEoTE~SI~CILIGI ~O o o_o BıRLEşMı~ MILLETLER ENFORMASYON ME~KEfI.. TUBKIYE TEMSI~CI~IG!.32 BJRLEŞMJ MJLLETLER GIDA VE TARIM ORGUTV TVRKIYE TçMSJLÇI~IGI 33 BJRLEŞMI MlLLETLER ~LKIN~ PROGRAMI TUR~IYE T~MSI~CI~IGI 34 o o o_o BJRLE~MIŞ MJLLETLER MVLTECILER YUKSE~ KOMISE. ~LIGI TURKIYE TE~ŞJLCILIGl 35 BJRLE MJŞ MJLLETLER NVFUŞ HAREKETLE~IoEONU TURKIYE TEMSILCILlGI 36 BIRLE MIŞ MILLETLER TURKIYE TEMSILCILlGI 29 BİRLE MİŞ MİLLETLER UYUŞTURUCU VE suç OFiSi TÜRKİYE TEMSİLCİLİG! 38 - D - D-Ş EKONOMİK işbirligi ÖRGÜTÜ 40.. o DOGAL HAYATI KORUMA VAKFl / WWF TURKIYE 42 DÜNYA BANKASI TÜRKİYE OFisİ 84 DÜNYA SAGLIK ÖRGÜTÜ TÜRKİYE irtibat OFisİ 47 - i - IMF TÜRKİYE DAİMİ TEMSİLCİsi 87 - İ - İHRACATı GELİSTİRME ETÜD MERKEZİ (İGEME) 91 ıslam TARİH. $A~AT Vç KQLTÜR ARAŞTIRMA MERKEZ İ (IRCICA) 57 ~o o ıslam ULKELERI ISTATISTIK.EKONOMIK VE SOSYAL ARAŞTIRMA VE EGITIM MERK. (SESRTCIC) 57 İSTANBUL DÜNYA TiCARET MERKEZİ 48 ıstanbul iş GçLiŞTıRME OFİsı 55 ISTANBUL TEKNIK UNIVERSITESI 68 İSTANBUL TİCARET ODASI ı - J - JAPON DIŞ TİCARET TEŞKİLATI istanbul OFisİ (JETRO-İsTANBUL) 60 - K - KAGIT-KARTON AMBALAJ SANAYİciLERİ DERNEGİ (KASAD) 13 KARADENıZ EKONOMiK jşbjrligı ~OOBDİNASYON MERKEZ İ 61 KARADENJZ EKONOMIK ışbirlı~j QRGVTV o o" o o KA~DENIZ EKONOMIK IŞBIRLIGI ORGVTV IŞ~~ONSEYI (KEIO ış KONSEYI) 63 KUTUPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MUDURLUGU XVi

18 - M - MİLLİ PRODÜKTİvİTE MERKEZ İ 41 - p - PTT GENEL MÜDÜRLÜGÜ REKLAMCILAR DERNEGİ 8 - R - - T - T.C. BAŞBAKANLIK DENİZÇİLİK MÜŞTEŞARLIG! 76 T.C. BA~BAKANLIK DIŞ.TICA~ET MUSTEŞARLIGI 49 T.C. BA ŞAKANLIK HAZINE MUSTEŞARLIGI T.C. DA IŞLERI BAK~NLIGI 7.49~ T.C. KULTUR VE TURIZM BAKANLIGI TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 44 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TQRK.TELEKOMÜNİKASYO~ ANONİM ŞİRKETİ TURKIYE ATOM ENERJISI KURUMU (TAEK) 71 TQRKıYE B~LİMSE~ VE TEKNİ~ ~RAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK) ' TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ 86 TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİGİ (TMB) TQRKıYE SıGORTA VE RE~SÜRA~S ŞİRKETLERİ BİRLİGİ 1~.. _ TURKIYE TICARET.SANAYI.DENIZ TICARET ODALARI VE TICARET BORSALARI BIRLIGI (TOBB) för~yy~5v~20~~ag6gô7a~~e7idaresi ENSTİTÜSÜ (TODAİE) U - ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ TÜR~İYE TEMŞİLÇİ~İGİ 75 ULUSLARARASI FINANS KURUMU TURKIYE TEMSILCILIGI 79 ULUSLARARASI GÖÇ ÖRGÜTÜ TÜRKİYE TEMŞİLCİLİGİ 8ı '" _ ULUSLARARASI M~SIR Vç BUGDAY G~~+ŞTI~ME.MERKEZI TURKIYE TEMSILCILIGI 85 ULUSLARARASI MUTEAHHITLER BIRLIGI. TURKIYE (UMB) 24 ULUSLARARASI REKLAMCILIK DERNEGİ 88 ULUSLARARASI TİYATRO ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE MİLLİ MERKEZİ 92 UNESCO TÜRKİYE MİLLİ KOMİSYONU 31 UNIOO BÖLGESEL İŞBİRLİGİ MERKEZİ TÜRKİYE 37 XVii

19 KONULARıNA GÖRE AlFABETİK DİzİN - A - AİLE PLANLAMASI 36 AKDENİz 1 AKREDİTASYON 39 ARAŞTI RMA ARAŞTIRMA KURULUŞLAR I ASYA 2 ATOM ENERJİSİ 71 AVRUPA BALKAN ÜLKELERİ BANKACILIK BARIŞI SA~LAMAK 5.50 BELGELENDIRME 39 BESLENME 47 BİLGİ HİzMETİ 32 BiLGİ İŞBİRLİGİ 61 BILIM BıLiMSEL ARAŞTIRMA BJLJMSEL DAY~NIŞMA 57 BJLIMSEL GELışMç~?3 BILıMSEL IŞBIR~IGI 62 BILIMSEL YONETIM 41 BiRLEŞMiŞ - B - MİL~ET~E~~? B1YOLOJIK ÇEŞITLILIGIN KORUNMASI 42 BIYOTEKNOLOJI BUGDAY 85 - Ç - ÇALIŞMA istatistikleri 75 ÇALIŞMA KOŞULLARI ÇALIŞMA STANDARTLARI 75 EVRE ~ EVRE KtRLİ~İGİ 42 EVRE YONETIMI 39 ÇOCUK H~KLARI.30 ÇOCUK TICARETI 38 - D ~~~H ~~~t~ti~ini~önlenmesi 76 DENiZ T~SIMAC1LIGI 76 DENIZ TıCARETI 76 DENıZ VL~ŞIMI 76 ~6~lcC~~~~Ti6KORUMA 42 DOGAL KAYNAKLAR XViii

20 E-TİcARET EGİTİM EKOLOJİK DENGE 42 EKOLOJİK TARIM 33 EKONOMİ 9 - E - EKONOMİK BİRLİK 5 EKONOMİK BÜYÜME 2 EKONOMİK DESTEK EKONOMiK GE~İş~E EKONOMıK llişki~~~ EKONOMlK IŞBIRLIGI EKONOMIK KALKINMA ELEKTRİK 6 ELEKTROTEKNİK 6.78 ENDÜSTRİYEL ARAŞTIRMA 43 ENERJI 71 ENERJİ KAYNAKLARI 51 - F - FİKRİ HAKLAR 44 FİNANS 79 - G - GELİŞ~EKTE.OL~M.ÜLKELER GEN MUHENDISLIGI 80 GIDA 33 Göç 81 _ GQÇMEN KAÇAKCILIGI 38 GOÇMEN TOPLULUKLARI 81 GÜNEY DOGU AVRUPA 55 GÜVENLİK 7 GÜVENLİK işbirligi 70 - H - HABERLEŞM~ HASTANE HIZMETLERI 47 İLETişiM ILETIŞIM TEKNOLOJISI 90 İNSAN HAKLARI İNŞAAT SANAYİ INTERNET 45 İSLAM KONFERANSı 57 İSLAM ÜLKELERİ İSTİHDAM 75 İş DÜNYASI 69 İş GÜVENLİGİ 75 - İ - XiX

21 ış ~UKUKU 75 JşçJ HA~LABI 75 JşçJ; ŞAGLIGI 75 IŞGUCU 34 - J - JAPONYA 60 - K - KALIKINMA 37 KALİBRASYON 39 KALİTE II KALİTE YÖNETİMİ KALKINMA 2.34,53.66 KALKINMA BANKACILlGI ,84 KAMU SAGLIGI 47 KARA PARA 38 KARADENİz ÜLKELERİ 61,62,63,64,65,66.67 KARTON SANAYİ 13 KONUT SANAYİ 14 KgÇÜ~ VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER 9.45 KULTUR MAL NUMARALANDIRMA 72 MESLEKi EGİTİM 75 METROLOJİ 25 MISIR 85 MİKRO ELEKTRONİK 25 MOLEKÜLER BİYOLOJİ 15 MÜLTECİ HAKLARI 35,81 MÜTEAHHİTLİK 24 - M - - N - NATO 70 NÜFUS 36 NÜFUS SORUNLARI 36 NÜKLEER SİLAHLAR 71 OLİMPİYAT 86 ORGANİZE SUÇLAR 38 - O - - Ö - ggrenci D~GİŞİMİ 68 OZEL SEKTOR xx

22 - P - PARA piyasası 87 PARASAL BİRLİK 5 PARASAL OESTEK PARASAL IŞBIRLIGI 87 PAZARLAMA 88 PİYASA EKONOMİsİ 9 POLİTİK.İŞBİRLİ~İ 70 POSTA HllMETLERI POST~ İŞLçTMECİLİGİ 12 PRODUKTIVITE 41 - R - REKABET REKLAMCıLIK S - SAGLIK SAGLIKLI BESLENME 75 SANAYİ +.9,23, SANAYl IŞBIRLIGI 59 SANAYIODALARı SAVUNMA İSBİRLİGİ 70 SERBEST DÖLASIM 62 SERBEST PİYASA EKONOMİsİ 53 SERMAYE GçLİSİMİ 34 SERMAYE PIYASASI 79 SINAİ HAKLAR 44 SINAİ KALKıNMA 37 SİGORTACILIK 19 SOSYAL DAY~NIŞMA 57 SOSYAL G~LIŞM~ 5.57 SOSYAL GUVçNLl~ SOSYAL IŞBIRLIGI 1 SPOR 86 STAJ STANDARDİlASYON STANDARTLAR SUÇLARIN ÖNLENMESİ 38 - T - TAHıL 85 TARIM 33.34,51 TARIMSAL ÜRETİM 33 TEKNİK A~ASTIRMA 28 TEKNIK BILGI 74 TEKNİK İŞBİRLİGİ 51 TEKNOLOJI 25 TEKNOLOJi İŞBİRLİGİ TEKNOLOJI KULLANIMI 34 TEKNOLOJİ PROJELERİ 54 XXi

23 TEKNOLOy'İ~ ARAŞTIRMA 43 TELEKOMUNIKASYON ii~~~~i ~A~~E7Li~İ4~ TİcARET MERKEZLERİ 48 TİcARET MEVZUATI 49 TİcARET ODALAR i TİcARET VE SANAYİ ODALAR i TıCAR~Tİ GELİşTİRME TlCARl AN~AŞ~ZLIKLAR 49 TlCARl ILIŞ~ILER TICARI TAHKIM TİYATRO 92 TOP~UMSAL GELİşME 29 TURIZM TWRİZ~İ.G~LİşTİRME 50 TUKETICININ KORUNMASI 39 ULAŞıM ULUSLARARASI BARIŞ ULUSLARARASI BIRLIK 5 ULUSLARARASI GÜVENLİK 29 ULUSLARARASI işbirligi 29 ULUSLARARASI TICARET 49 UYUŞTURUCU 38 - U - - Ü - ÜRETİM V - VERİMLİLİK 41 - Y - YAŞAM STANDARDı 75 YATIRIM 37 YATIRIM OESTEGİ 9 YAyıN HAYATI YAYıN NUMARASı YENİDEN YAPıLANMA 9 YOLSUZLUK 38 YÖNETİM YÖNETİM BİLİMLERİ YÖNETİM DENEYİMLERİ 93 YÖNETİM OKULLARı 94 YÜKSEK ÖGRENİM ZİRAAT TEKNOLOJİSİ 25 - Z - XXii

24 AKDENİZ TİCARET VE SANAYİ ODALARI BİRlİGİ ASSOCIATION OF THE MEDITERRANEAN CHAMBERS OF COMMERCE AND INDUSTRY(ASCAME) Kuruluş Yeri ve Tarihi BARSELONA 1 EKİM Ülke : Cambra Oficial de Comerç.lndustria i Navegacio de Barcelona. Av.Diagonal.452.Barcelona/Spain.E : (34 93) : (34 93) : : VM'W.ascame.com : Akdeniz'e kıyı sı olan ülkeler arasındaki ekonomik ve sosyal işbirliğini geliştirmek. ıorkive'deki ILEıtŞtM NuKIASI Üyelik Tarihi internet Açıklama istanbul TicARET ODASI : 1993 : Reşadiye,Caddesi Eminönü/Istanbul : / : / : : İstanbul Ticaret Odası. ASCAME'nin Ticaret Komisyonu Başkanlık görevini yürütmektedir, -1-

25 ASYA KALKINMA BANKASI ASlAN DEVELOPMENT BANK(ADB) Kuruluş Yeri ve Tarihi MANİLA 24 KASIM Ülke 6 ADB Avenue.0401, Mandaluyong City Phil i ppi nes (632) (632) : : W'vM.adb.org : Asya bölgesinde ve Uzak Doğu'da ekonomik büyürneyi ve işbirliğini geliştirmek ve bölgedeki kalkınmakta olan üye ülkelerin tek tek ve bütün olarak ekonomik kalkınma süreçlerine katkıda bulunmaktır.banka 1999 yılında en temel hedef olarak bu bölgelerdeki mevcut yoksulluğu azaltmayı belirlemiştir. lurkive'oeki ILETIşIM NOKTASI.... T.C. BAŞ~LI!S... HAZİNE MÜSTEŞARllGI.. ~ DIŞ EKONOMIK ILIŞKILER GENEL MUDURLUGU ÇOK ULUSLU KURULUŞLAR DAIRESI BAŞKANLIGI Üyelik Tarihi 1991 İnönü Bulvarı.No: Emek/Ankara : : : W'vM.hazine.gov.tr -2-

26 AVRASYA POSTA BİRLİGİ PORTAGE URBAN ENTERPRISE ASSOCIATION(PUEA) Kuruluş Yeri ve Tarihi İSTANBUL Ülke PTT Genel Müdürlüğü/Uluslararası İlişkiler Dairesi Ulus/Ankara/Türkiye : (90 312) : (90 312) : : 'vmw.puea.org Dünyada meydana gelen globalleşme nedeniyle uluslararası alandaki ortak çıkarların daha üst düzeye çıkarılması ve savunulmasını.ortak tarihi.kültürel ve sosyal değerleri paylaştığımız Balkanlar ve Kafkasya'da bulunan bazı Türkiye yanlısı ülkeler ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri arasında son yıllarda sürdürülen ekonomik.kültürel ve siyasi ilişkilerin artmasına paralelolarak posta.hizmetlerinde de yoğunluk görülmesi nedenleriyle Türk PTT Idaresi qncüıüğünde. Azerbaycan.GÜrcistan.Kazakistan.Kırgızistan.Ozbekistan.Türkmenistan.KKTC.Arnavutluk.Bosna-Hersek.Makedonya ve Pakistan gibi ülkeler arasında bir Posta Birliği kurulması. 10RKIYE'OEKI ILETIŞIM NOKTASI Üyelik Tarihi Açıklama PTT GENEL MÜDÜRLÜGÜ ULUSLARARASI İLİşKİLER DAİRESİ BAŞKANLIGI : 2001 : Ulus/Ankara,06101 : : : : 'vmw.ptt.gov.tr ULUSLARARASI KURULUŞUN MERKEZ İ İLE TÜRKİYE'DEU İLETİşi:M NOKTASI AYNIDIR. -3-

27 AVRUPA BİLİM VAKFı EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION(ESF) Kuruluş Yeri ve Tarihi STRASBURG KASIM 1974 FaKs 23 Ülke 1, Quai Lezay Marnesia. F Strasbourg Cedex France : (33 3) : (33 3) : : TORKIYE'DEKI ILETIŞIM NoKTASİ Üyelik Tarihi Falcs TÜRKİYE BİLİMSEL VE.TE~Nİ~_~TIRMA KURUMU_(TÜBİTAK) ULUSLARARASI IŞBIRLIGI DAIRE BAŞKANLIGI : 09/ : Atatürk Bulvarı.No: Kavaklıdere/Ankara : : : : : Temel bilim araştırmaları yaptırmak. organize etmek ve geliştirmek. -4-

28 AVRUPA BİRLİGİ EUROPEAN UNION(EU) 15 Ülke Rue de la loi 200.B-1049 Brussels Belgium (32 2) (32 2) /40 : : : Avrupa'da ekonomik ve sosyal ilerlemeyi pekiştirmek. parasal birliği sağlamak ve barışı korumak. NOT: Kuruluşun internet sayfasından Avrupa Birlıiği 'nin birimlerine ve kuruluşlarına ulaşabilirsiniz. TüRKİYE'DEKI ILE1İşIM NOKTASI Açıklama AVRUPA KOMİSYONU TÜRKİYE TEMSİLCİLİGİ : Uğur Mumcu Cad.No:88.K: Gaziosmanpaşa/Ankara : : : : Avrupa Birliği 'nin birimleri ve kuruluşları ıçın Türkiye'deki Temsilciliği ile temasa geçebilirsiniz. -5-

29 AVRUPA ELEKTRİK VE ELEKTROTEKNİK STANDARDİZASYON TEŞKİLATI EUROPEAN.COMMITIEE FOR ELECTROTECHNlCAL STANDARDlZATION(CENELEC) Kuruluş Yeri ve Tarihi BRÜKSEL Ülke : Rue de Stassart.35. B-1050 Brusse1s : (32 2) : (32 2) : : : Avrupa Komisyonunun 83/189 EEC sayılı "Karşılıklı Bildirim Prosedürü" di rekt i fi hükümleri ne uygun bi r şek il de faa 1 i yetlerini sürdüren CENELEC. Avrupa Ekonomik Birliği kapsamında ilgili tüm tarafların katılımı ile standardizasyon alanında Avrupa'da harmonizasyonu sağlamakla yükümlüdür. rorkiye'deki ıletışim NaKIASİ Üyelik Tarihi Açıklama TüRK STANDARDLARı ENSTİTüSü DIŞ ilişkiler : 1991 : Necatibey Caddesi.No: Bakanlıklar/Ankara : / : : : : CENELEC.1973 yılında kar gütmeyen bir kuruluş olarak Belçika kanunları kapsamında kurulmuş olup. bünyesindeki uzman personel ile Avrupa standardlarını üye ülkelerin kullanımına sunmaktadır. -6-

30 AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRlİGİ TEŞKİLATI (AGİT) ORGANIZATION FOR SECURIlY AND CO-OPERATION IN EUROPE(OSCE) Kuruluş Yeri ve Tarihi HELSİNKİ 3 TEMMUZ Ülke : Karntner Ring th Floor.1010 Vienna Austria : (43 1) O : (43 1) : : : Güvenlik ve insan haklarını korumak.üye ülkeler arasındaı ekonomik işbirliaini saalamak ve insanlararası ilişkileri ele alacak grupları temsil etmek. lurkive'deki ILETIŞIM NOKTASİ Üyelik Tarihi Açıklama T.C. DIŞişLERı 1975 : Balgat/Ankara : : : : AGIT DAIRESI B~lIGI.. TÜ~KİYE BÜYÜK MİL~ET M~ç~İsİ. DIŞ ILIŞKILER PROTOKOL MUDURLUGU (AGITPA) : TBMM.Bakanlıklar/Ankara : : : : : Söz konusu kuruluşlar AGİT ile ülkemiz arasındaki ilişkileri yürütmektedir. -7-

31 AVRUPA İLETİşİM AJANSLARı BİRLİGİ EUROPEAN ASSOCIATION OF COMMUNlCATIONS AGENCIES(EACA) Kuruluş Yeri ve Tarihi aslü Ülke 152 8lvd.8rand Whitlock, , Bruxelles Belgium (32 2) (32 2) : i be : : Avrupa'daki iletişim ajansları ve ajans derneklerinin çalışmalarını desteklemek,ilerletmek ve uluslararası enstitüler, reklamcılık organizasyonları,medya ve tüketici organizasyonları ile ilişkileri geliştirmek,reklamcılık ile ilgili standartları oluşturmak,reklam ajanslarını politik,ekonomik ve sosyal değişikliklerden haberdar etmek. TORKIVE'DEKI ILETIŞIM NOKTASİ Üyelik Tarihi REKLAMCıLAR DERNEGİ : 1987 : İstiklal Caddesi,No:407 Beyoğlu/İstanbul : (3 HAT) : : : -8-

32 AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT(EBRD) Kuruluş Yeri ve Tarihi LONDRA 16 NİsAN Ülke : One Exchange Square.London EC2A 2JN. United Kingdom : (44 20) : (44 20) : : : Orta ve DOğu Avrupa. Kafkasya ve Orta Asya ülkelerinin ekonomik gelişmesine ve imarına katkıda bulunmak üzere Bankanın amacı çok partili demokrasi. çoğulculuk ve piyasa ekonomisini n esas 1 a rı nı uygulamaya taahhüt eden ülkelerde piyasa ekonomisine geçişi desteklemek ve özel sektör girişimciliğini geliştirmektir. TüRKIYE'DEKI ILETIşIM NOKTASI.... T.C. BAŞB~~LJ~JlAZİNE MüSTEŞARLIGI.. ~ DIŞ EKONOMIK ILIŞKILER GENEL MUDURLUGU ÇOK ULUSLU KURULUŞLAR DAIRESI BAŞKANLIGI Üyelik Tarihi Açıklama 1991 İnönü Bulvarı.No: Emek/Ankara : : : : Türkiye kurucu üyedir. -9-

33 AVRUPA İNŞAAT SANAYİ FEDERASYONU EUROPEAN CONSTRUCTION INOUSTRY FEDERATION(FIEC) Kuruluş Yeri ve Tarihi FRANSA Ülke : Avenue Loui se 66. B-1050 Bruxe II es Belgium : (32 2) : (32 2) : : : İnşaat sanayiinde faaliyet gösteren üyelerin,kurumlar.organizasyonlar ve kişilere karşı haklarını korumak,inşaatla ilgili oluşumlarda ve sivil mühendislik sanayiinde var olan işveren grupları ile daimi ilişkileri kurmaya çalışmak.ticaret.sanayi,bilim-teknik konularında merkezi bir sistem kurmak ve ilgili organlara kaynak sağlamaktır. IORKIYE'OEKI ILETIŞIM NOKTASI Üyelik Tarihi Açıklama TÜRKİYEMÜTEAHHİTLER BİRlİGİ (TMB) : 2000 : Ahmet Mithat Efendi Sokak,No:21 Çankaya/Ankara : / : : : : TMB,10 Mayıs 1988 tarihinde 2 yıl süreli bir işbirliği anlaşması ile FIECüyeliğinin ilk basamağı olarak kabul edilen "anlaşmal1 üyelik" statüsünü almıştır. 25 Mayıs 2000 tarihinde ise TMB. FIEC'e tam üye olmuştur. -10-

34 AVRUPA KALİTE ÖRGÜTÜ EUROPEAN ORGANIZATION FOR QUALITY(EOQ} Kuruluş Yeri ve Tarihi PARİs Ülke Rue de Luxembourg 3. B-1000.Brussels Belgium : (32 2} : (32 2) : : Hizmetlerin ve malların güvenilirliğini ve kalitesini arttırmaya yönelik kalite yönetimi felsefe ve tekniğinin uygulanmasını geliştirmek.başlatmak ve tanıtımını yapmak.. TORKIYE'DEKI ILEıIşIM NOKTASI Üyelik Tarihi TÜRK STANDARDLARı ENSTİTÜSÜ DIŞ ilişkiler 1976 Necatibey Cad.No: Bakanlıklar/Ankara : (276) : / : : -11-

35 AVRUPA KAMU POSTA İŞLETMECİLERİ BİRLİGİ ASSOCIATION OF EUROPEAN PUBLIC POSTAL OPERATORS(POSTEUROP) Kuruluş Yeri ve Tarihi BRÜKSEL Ülke Rue de la Fusee 100. B-1130 Brussels/Belgium : (32 2) : (32 2) : : : Avrupa Kamu Posta İşletmecilerinin görüşlerini geliştirmek ve uluslararası platformda temsil etmektir.bu çerçevede.posta işlemlerini iyileştirmek ve kolaylaştırmak.posta hizmetlerini modernize etmek.avrupa Posta Idareleri arasında işbirliğini güçlendirmek.müşteri ihtiyaçlarına daha çabuk cevap verebilmek amacıyla piyasa gelişimini izlemek.hizmet kalitesi normlarını sağlamak ve uygulanmasını kontrol etmek. küçük birlik sıfatıyla Dünya Posta Birliği çalışmalarına katılmak ve dünya çapında daha etkili bir posta prosedürü oluşturmak.birlik dışındaki kuruluşlarla temas kurmak.üye ülkelerle bilgi alış-verişinde bulunmak.etkililiği.verimliliği ve kalite/ücret ilişkisini iyileştirmek için alınan önlemleri desteklemek amaçları arasında bulunmaktadır. TORKIVE'DEKI ILETIŞIM NOKTASı PTT GENEL MÜDÜRLüSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIGI : Ulus/Ankara : : : : -12-

36 AVRUPA KARTON ÜRETİcİLERİ BİRLİGİ EUROPEAN CARTON MAKERS ASSOCIATION(ECMA) Kuruluş Yeri ve Tarihi : ALMANYA EKİM Ülke POBox NL 2508 CH The Hague Netherlands : (31 70) : (31 70) : ma : : Avrupa'daki karton üreticilerini bir araya getif'mek ve karton sanayi ni geliştirmek. TORKIYE'DEKI I[EIIŞIM NOKtASı KAGIT-KARTON AMBALAJ SANAYİcİLERİ DERNEGİ (KASAD) : Doğu Sanayi Sitesi.yönetim Binası.3.Kat Yenibosna/Istanbul : : : : -13-

37 AVRUPA KONUT YAPIMCILARI VE İNŞAATÇlLARI BİRLİGİ EUROPEAN UNION OF DEVELOPERS AND HOUSE BUILOERS(UEPC) Kuruluş Yeri ve Tarihi BELÇiKA Ülke : Rue de la Violette 43,B-1000,Brussels Belgium (32 2) (32 2) 219 II 99 : : UEPC, Avrupa'da arazi geliştiriciler ve konut yapımcılarının programlarını destekleyen ve savunan bir Avrupa kuruluşudur. Avrupa pazarına ve onu etkileyen faktörlere ilişkin çalışmalar geliştirir ve bu amaçla Avrupa kuruluşlarıyla işbirliği yapar ve onlara görüş bildirir,bilimsel,sosyal,teknik,finansal ve yasal konularda üyeler arasında bilgi ve deneyim transferini sağlar. çeşitli ülkelerde etkinlikler düzenleyerek üyeler arasında ticari işbirliğinin geliştirilmesini teşvik eder. TORKIYE'DEKI ILETIşIM NaKlASı Üyelik Tarihi Açıklama TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİGİ (TMB) : 1992 : Ahmet Mithat Efendi Sokak,No;21 CankayalAnkara : Ö / : : : : TMB, Brüksel'de bulunan Avrupa Konut Yapımcıları ve İnşaatçıları Birliği'ne üyelik girişimlerine 1990 yılında başlamıştır.1992 ilkbaharında gözlemci üyeliğe kabul edilen TMB. aynı yı lı n sonunda tam üye statüsünü kazanmışt 1 r. -14-

38 AVRUPA MOLEKÜLER BİYOLOJİ TEŞKİLATI EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY ORGANIZATION(EMBO) Kuruluş Yeri ve Tarihi GENEVA 4 ŞUBAT Ülke Postfach Heidelberg Germany : ( ) : ( ) : : i ÜRKIYE 'DEKI ILEıtŞtH NOKTASI Üyelik Tarihi TÜRKİYE BİLİMSEL VE.TEKNİ~~~TIRMA KURUMU~(TÜBİTAK) ULUSLARARASI IŞBIRLIGI DAIRE BAŞKANLIGI : 15/07/1993 : Atatürk Bulvarı.No: Kavaklıdere/Ankara : (4505) : : : : Avrupa ve dünyada moleküler biyolojinin gelişmesine katkıda bulunmak ve moleküler biyoloji araştırmalarını yaygınlaştırmak. -15-

39 AVRUPA PARALI POSTA HİZMETlERİ KOMİSYONU EUROPEAN POSTAL FlNANCIAL SERVICES COMMISSION(CSFPE) Kuruluş Yeri ve Tarihi BRÜKSEL Ülke : CSFPE Presidence,Poste Italiane SPA.Divis.Banco P. Viale Europa,175,00144,Roma/ltalie : (39 6) : (39 6) : : UPU stratejilerinin gerçekleştirilmesi,üye ülkeler arasındaki ilişkilerin ve ortak çıkarların korunması,upu ve diğer uluslararası kuruluşlar nezdinde üye ülke isteklerinin dile getirilmesi.müşteri ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması Avrupa paralı posta servislerinin karlılık ve menfaatlerini korumak.üye ülke faaliyetleri hakkında bilgi alışverişi yoluyla servis kalitesinin.hizmet çeşitliliğinin artırılması, karşılıklı ilişkiler yoluyla teknolojik yeniliklerin kullanımının desteklenmesi, kendi faaliyet alanlarında diğer uluslararası kuruluşlar nezdinde üye ülkeleri temsil etmesi. TüRKıYE'DEKı ıletışım NOKTASI PTT GENEL MÜDÜRLüGÜ ULUSLARARASı İLİşKİLER DAİRESİ BAŞKANLIGI : Ulus/Ankara : : : : -16-

40 AVRUPA POSTA MEVZUATı KOMİTESİ EUROPEAN COMMITTEE FOR POSTAL REGULATION(CERP) Kuruluş Yeri ve Tarihi BRÜKSEL Ülke Belgian Institute for Postal Services and Telecom. AV.de I'Astr.14 bte 21.B-1210,Brussels/Belgium : (32 2) : (32 2) : : : Avrupa bünyesinde posta konusunda mevzuat sorunlarını incelemek.tüm üye ülkelerde uluslararası mevzuat politikalannın etkisini değerlendirmek ve posta mevzuatı konularında ortak bir yaklaşım sergilemek ve bu konularla ilgili olarak Avrupa Komisyonu ile iletişimi sağlamak,ayrıca komisyon faaliyetlerinden elde edilen sonuçlara uygun teklif ve öneriler geliştirmeyi amaçlamakta olup.üye ülkeler arasındaki! posta ilişkileri Birliğin kuralları çerçevesinde sürdürüı:mektedir.birlik bünyesinde.mevzuat sorunları.upu sorunları,standardizasyon ve ekonomi k konula r ça lı şma grupla rı yer a ıı ma ktadı r. TORKIYE'DEKI ILETIşIM NOKTASI PTT GENEL MODÜRLüGÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIGI : Ulus/Ankara : : : : -17-

41 AVRUPA POSTA VE TELEKOMÜNİKASYON İDARELERİ KONFERANS I EUROPEAN CONFERENCE OF POSTAL AND TELECOMMUNICATIONS ADMINISTRATIONS(CEPT) Kuruluş Yeri ve Tarihi LİsBON Ülke : ANACOM,Avenida,Jose Malhoa,12, Lİsboa Portugal : (351 21) : (351 21) : : W'vM.cept.org : Avrupa posta ve telekomünikasyon alanında dinamik bir pazar oluşturmaya katkıda bulunmayı,işbirliğini arttırmayı ve üye ülkeler arasındaki ilişkileri geliştirmeyi,posta ve telekomünikasyon alanında tespit edilen hedefler ve öncelikler ile ilgili mevzuat ve kamu politikalarını Avrupa bağlamında incelemeyi,mevzuat uyumunu sağlamayı.posta ve telekomünikasyon konularındaki sorunlarla ilgili mevzuat ve kamu politikalarını Avrupa bağlamında incelemeyi.mevzuat uyumunu sağlamayı. posta ve telekomünikasyon konularındaki sorunlarla ilgili birlikler ve diğer Avrupa kuruluşlarıyla gerekli işbirliği ve iletişimi sağlamayı amaçlamaktadı r. TüRKIYE'DEKI ILETIŞIM NOKTASI PTT GENEL MÜDÜRLÜGÜ ULUSLARARASI İLİşKİLER DAİRESİ BAŞKANLIGI : Ulus/Ankara : : : : W'vM.ptt.gov.tr -18-

42 AVRUPA SİGORTALARBİRLİGİ COMITE EUROPEEN DES ASSURANCES(CEA) Kuruluş Yeri ve Tarihi PARİs 6 MART Ülke 3 bis rue de la Chaussee d'antin.f paris France (33 1) (33 1) : : Sektör hakkında kamuya ve özel sektöre bilgi vermek. sektörün gelişimini sağlamak. uluslararası düzeyde işbirliği yapmak. sorunların çözümünde yol gösterici olmak ve araştırma yapmak. TORKIYE'DEKI ILETIşIM NOKTASİ Açıklama TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİGİ Büyükdere Cad.Büyükdere Plaza.No:195.K:1 Levent/lstanbul : : : Sigortacılık mesleğinin gelişmesini. şirketler arasında dayanışmanın teminini. şirketlerin sigortacılık rrıesleğinin gerektirdiği düzen ve disiplin içinde ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak çalışmalarını sağlamak ve haksız rekabeti önlemek üzere gerekli kararları almak ve uygulamak Birliğin amacıdır. -19-

43 AVRUPA STANDARDİZASYON TEŞKİLATI EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION(CEN) Kuruluş Yeri ve Tarihi BRÜKSEL Ülke : Rue de Stassart 36,B-1050 Brussels : (32 2) : (32 2) : : Dünya tica~et hacmindeki hızlı artışa paralelolarak teknolojideki gelişime ve daha gelişmiş mamullarin piyasaya arzı ile madde,mamul ve malzemeler ile ilgili özelliklerin ve deney metodlarının tespiti ve rasyonolizasyonun sağlanması ve bu çercevede AB iç pazarında malların serbest dolaşımına vereceği destek sebebi ile Avrupa Standardizasyon Teşkilatı; açıklık ve şeffaflık,görüş birliğinin sağlanması.milli destek.milli seviyede ve Avrupa seviyesinde teknik uyum prensiplerine dayalı olarak.elektrik ve elektroteknik konuları dışında kalan tüm sektörel madde ve mamullerle ilgili standardları hazırlamak amacı ile kurulmuştur. TORKIVE'OEKI ILEIIŞIM NOKTASI Üyelik Tarihi TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ DIŞ İLİŞKİLER 1991 Necatibey Caddesi.No: Bakanlıklar/Ankara / : : -20-

44 AVRUPA TELEKOMÜNİKASYON STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARDS INSTlTUTE(ETSI) Kuruluş Yeri ve Tarihi FRANSA Ülke 650 route des Lucioles.F Sophia-Antipolis C. France (33 4) (33 4) : : : Tel ekomüni kasyon alanı nda tekni k i şbi r 1 i ği ni n saçjl anmas ı. amacıyla Avrupa'da bu konuda faaliyet gösteren kurum.kuruluş ve organizasyonlar arasında bilgi alışverişini gerçekleş tirmek.avrupa çapında telekomünikasyon transmisyon ve terminal cihazlarının standardlarını oluşturmak ve ge"liştirmek amacıyla ortak politika oluşturmak ve bu alanda ilyeler arasında işbirliği sağlamak. TORKIYE'DEKI ILETIŞIM NOKTASİ Üyelik Tarihi ULUSLARARASI İLİŞKİLE~E~~K~~C~~g~D~~~~~N DAİRESİ BAŞKANLIGI : 1992 : GMK Bulvarı.Yeşilırmak Sokak.No:16,06430 Maltepe/Ankara : : : : Üyelik Tarihi Açıklama TÜRK TELEKOMÜNİKAŞYQN ~QNİM ŞİRKETİ AR-GE MUDURLUGU. : 30103/1989 : Aydınlıkevler/Ankara : : : : Ayrıca. üçüncü bir iletişim noktası olarakta "Türk Standardları Enstitüsü ile de temasa geçebilirsiniz. -21-

45 AVRUPA TElEKOMÜNİKASYON ŞEBEKE İŞLETMECİLERİ BİRLİGİ EUROPEAN TElECOMMUNlCATIONS NETWORK OPERATORS' ASSOCIATION(ETNO) Kuruluş Yeri ve Tarihi MADRİD 12 MAYIS Ülke Bd Bischoffsheim 33, Brussels Belgium : (32 2) : (32 2) : : : Telekomünikasyon şebeke ve hizmetlerinin Avrupa çapında harmonizasyonu ve geliştirilmesi için polit'ika belirlemek:avrupa Bi rl iği mevzuatına uygun olarak üyeler ve Avrupa bilgi toplumunun geliştirilmesinde roloynayan diğer kurum/kuruluş lar arasında yapıcı bir diyalog kurmak.işbirliğini sağlamak. TÜRKIYE'DEKI ILETIŞIM NOKTASI Üyelik Tarihi TÜRK TElEKOMONİ~YON ~NONtM ŞİRKETİ~ DAIRESI BAŞKANLIGI ULUSLARARASI ILIŞKILER : 12/05/1992 : Aydınlıkevler/Ankara : : : : -22-

46 AVRUPA TİcARET VE SANAYİ ODALARI BİRLİGİ ASSOCIATION OF EUROPEAN CHAMBERS OF COMMERCE AND INDUSTRY(EUROCHAMBRES) Kuruluş Yeri ve Tarihi 41 Ülke Rue Archimede 5. Box 4. B-1000 Brussels/Belgium (32 2) (32 2) : : 8 ŞUBAT 1958 : Üyelerinin isteklerinin ve ihtiyaçlarının sesi olmak. Avrupa entegrasyonunu desteklemek. AB politikaları (kanunlar.programlar) konularında bilgiler sunmak. AB ve AB dışı ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek.üyeleri nin AB'nin hızlı değişimine adapte olmalarına yardımcı olmak TORKIYE'DEKI ILETIŞIM NOK1ASI mrkiye TİCARET. SANAYİ. DENİz TİcARET ODALARı DIŞ EKONOMİK 'C~~~1CE~Tg2r~E BAŞKANLIGI : Atatürk Bulvarı.No: Bakanlıklar/Ankara : / : / : : VE TicARET BORSALARI -23-

47 AVRUPA ULUSLARARASI MÜTEAHHİTLER EUROPEAN INTERNATIONAL CONTRACTORS(EIC) BİRLİGİ Kuruluş Yeri ve Tarihi ALMANYA Ülke Kurfürstenstrasse Berlin Germany : (49 30) : (49 30) : : : ElC öncelikle uluslararası platformda iş yapan Avrupalı müteahhitler için çalışma koşulları iyileştirme yönünde faaliyet göstermektedir. Bu doğrultuda EIC. yurtdışında inşaat sektörü ile ilgili uluslararası finans ve diğer kuruluşları ile ilişkilerini sürdürmektedir. Ayrıca üye ülke federasyonlar arasında bilgi alışverişi de sağlanmaktadır. TüRKIYE'DEKI ILETIŞIM NOKfASı. Üyelik Tarihi Açıklama ULUSLARARASI MÜTEAHHİTLER BİRLİGİ. TÜRKİYE (UMB) : 2002 : Ahmet Mithat Efendi Sokak, No:21 ÇankayalAnkara : / : : : 2 yıl süreli işbirliği anlaşması döneminden sonra; Uluslararası Müteahhitler Birliği TürkiyeCUMB), ı Nisan 2002 tarihinde ElC'ye tam üye statüsünü elde etmiştir. -24-

48 BAGLANTISIZLAR VE GELİşMEKTE OLAN DiGER ÜLKELER BİLİM VE TEKNOLOJİ MERKEZİ CENTRE FOR SCIENCE &TECHNOLOGY OF THE NON-ALIGNED AND OTHER DEVELOPING COUNTRIES (NAM S&T CENTER) Kuruluş Yeri ve Tarihi YENİ DELHİ 1997 India Habitat Centre.Zone-6.Second floor.lodi Road New Delhi India : (91 11) : (91 11) : : Ziraat teknolojisi. biyoteknoloji. çevre. metroloji. uzaktan algılama. mikro elektronik. yarı iletkenler gibi konularda ilgili kuruluşla işbirliği ve iletişim sağlamak. TÜRKIYE'DEKI ILETIşIM NOKTASI Üyelik Tarihi TÜRKİYE BİLİMSEL VE.TE~Nİ~~ARAŞTIRMA KURUMU~(TÜBİTAK) ULUSLARARASI IŞBIRLIGI DAIRE BAŞKANLIGI : 2002 : Atatürk Bulvarı.No:221 Kavaklıdere/Ankara : : : : -25-

49 BALKAN ODALAR BİRLİGİ ASSOCIATION OF THE BALKAN CHAMBERS(ABC) Kuruluş Yeri ve Tarihi SOFYA EYLÜL Ülke : BCC1.42 Parchevich Street.1aaO Sofia Bulgaria : (359 2) : (359 2) : : : Balkanlardaki Ticaret ve Sanayi Odaları arasındaki işbirliğini ve bilgi alışverişini sağlamak. Balkan ticaretinin gelişimine katkıda bulunmak. TüRKIYE'DEKI ILETIŞIM NOKTASı Üyelll:: Tarihi TÜRKİYE TİCARET.SANAYİ.DENİz TİCARET ODALARı VE TİcARET BORSALARı BİRLİGİ (TOBB) DIŞ EKONOMİK İLİşKİLER DAİRE BAŞKANLIGI : 1994 : Atatürk Bulvarı.No: Bakanlıklar/Ankara : / : / : : türkiye TİCARET,SANAYİ,DENİZ TİcARET ODALARı VE TİcARET BORSALARı BİRLİGİ (TOBB) BİLGİ HİzMETLERİ DAİRESİ.İş İMKANLARI VE İŞBİRLİGİ BİLGİ AGLARI MÜDÜRLÜGÜ Fak:s Açı k:l ama : Atatürk Bulvarı.No: Bakanlıklar/Ankara : / : : : İkinci temas noktası "Balkan Odaları Birliği Bilgi Ağı" içindir. -26-

50 BALKAN TİCARETİ GELİSTİRME BÖLGE MERKEZ İ BALKAN REGIONAL CENTER FOR TRADE PROMOTION(BCTP) Kuruluş Yeri ve Tarihi : TÜRKİYE 13 EKİM Ülke İhracatı Geliştirme Etüd MerkeziCİGEME). No:60 Mithatpaşa Cad.. Kızılay/Ankara : C90 312) : (90 312) : : : Balkan ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari işbirli~inin geliştirilmesi. TORKIYElDEKI ILETIŞIM NOKTASI ULUSLARARASI KURULUŞUN MERKEZ İ İLE TÜRKİYE'DEKİ İLETİşİM NOKTASI AYNIDıR. Açıklama İhracatı Geliştirme Etüd MerkeziCİGEME). BCTP'nin faaliyetlerini koordine etmek ve yürütmek görevini üstlenmiş olup. IGEME Genel Sekreter Yardımcısı BCTP'nin Genel Sekreterlik görevini yapmaktadır. BCTP. İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi'ninCIGEME) içerisinde yer almakta olup.igeme'nin internet adresi aşa~ıda yer almaktadır

51 BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA ALANINDA AVRUPA İŞBİRLİGİ EUROPEAN COOPERATION IN THE FIELD OF SCIENTIFIC AND TECHNICAl RESEARCH(COST) Kuruluş Yeri ve Tarihi 34 Ülke : Rue de la Loi.175.B-1048.Brussels Belgium : (32 2) : (32 2) : : Bilimsel. teknik araştırma ve kalkınma konularında ülkelerin ulusal düzeyde gerçekleştirdikleri projeler arasında koordinasyon sağlamak. TüRKIYE'DEKI IlErışlH NOKTASI Üyelik. Tarihi FaKs Açıklama TÜRKİYE BİLİMSEL VE.TE~İ~~~TIRMA KURUMU~(TÜBİTAK) ULUSLARARASI IŞBIRLIGI DAIRE BAŞKANLIGI : 1971 : Atatürk Bulvarı.No:221 Kavaklıdere/Ankara ; : : : : Üye ülke sayısı; 34 ülke + İsrail (oy hakkı yoktur). -28-

52 BİRLEŞMİş MİLLETLER UNITED NATIONS(UN) Kuruluş Yeri ve Tarihi SAN FRANSİsKO 26 HAZİRAN Ülke New York NY New York/USA : <1 212) : (1 212) : : : Dünyada barış ve güvenliği korumak.hak eşitliği ve kendi kaderini belirleme ilkeleri temelinde ülkeler arasında dostluk ilişkilerini geliştirmek.ekonomik.toplunısal.kültürel ve insani sorunları çözmede uluslararası işbirliğini sağlamak. TORKIYE'DEKI ILETIŞIM NOKTASI Üyelik Tarihi BİRLEŞMİş MİLLETLER TÜRKİYE TEMSİLCİLİGİ : 1956 : Birlik Mahallesi.2.Cadde.No:11 Çankaya/Ankara : : /65 : : -29-

53 BİRLEŞMİş MİLLETLER ÇOCUK FONU UNITED NATIONS CHILOREN'S FUND(UNICEF) Kuruluş Yeri ve Tarihi NEW YORK 11 ARALI K Ülke 3 United Nations Plaza New York/USA (1 212) (1 212) : : TüRKIYE'DEKI ILErlşIH NOKtASİ Üyelik Tarihi BİRLEŞMİş MİLLETLER ÇOCUK FONU TÜRKİYE TEMSİLCİLİGİ 1951 Birlik Mahallesi.2.Cadde.No:l1 Cankaya/Ankara Ö : : : : UNICEF.Birleşmiş Milletler Genel Asamble'si tarafından çocuk haklarını korumaları alanında destek sağlamaları.çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamaları ve çocukların tam potansiyellerine ulaşmak üzere imkanlarını genişletmek amacıyla görevlendirilmiştir.çocuk Haklarına Dair Sözleşme'ye göre hareket etmekte ve çocukların değer yargılarını ve uluslararası standart davranış biçimlerini koruyarak çocuk haklarını oluşturmaya çaba sarfetmektedir.çocukları yaşatma.koruma ve geliştirmenin insanlığın gelişmesinin bir parçası olarak dünyaca kalkınma için zorunlu olduğu konusunda israr etmektedir. -30-

54 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EGİTİM.BİLİM VE KÜLTÜR TEŞKİLATI UNITED NATIONS EDUCATIONAL.SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANlZATION(UNESC:O) Kuruluş Yeri ve Tarihi PARİs 16 KASIM Ülke 7 plaee de Fontenoy Paris 07 SP. Franee (33 1) (33 1) : UNESCO: eğitim, bilim ve kültür alanlarında hükümetlerarası bir örgüt olup,eğitim,bilim ve kültür yönünden insanlar arasında karşılıklı anlayış ve işbirliğini sağlamak.eğitim ve bilimin güçlendirilmesi ve kültürün yaygınlaştı rı lmasını önermek.uluslararası alanda entelektüel işbirliğ'ini özend'irrnek,bunu sağlamak için gerekli koşulları bir araya getirmek, bu işbirliği için forum oluşturmak,kalkınma için işbirliğ'j yapılmasını sağlamak ve üye ülkelerin "evrensel etikne uygun davranmaya özendirmek. IDRKIVE'DEKI ILETIŞIM NOKTASI Üyelik Tarihi Açıldama UNESCO TÜRKİYE MİLLİ KOMİSYONU : 1946 : Görerne Sok.No:7/9,06680 Kavaklıdere/Ankara : / : : : : Birleşmiş Milletler ailesine mensup uzmanlık örgütleri arasında, üye ülkelerde milli komisyonlar kurulmasını öngören tek örgüt UNESCO'dur. Milli Komisyonlar.UNESCO'nun ilgi alanına giren konularda hükümetlere danışmanlık yaparlar.görüş ve proje üretirler.unesco etkinliklerinde ülke adına temsil görevi üstlenirler.bir Bakıma.UNESeO nezdindeki Daimi Temsil eilikle birlikte UNESCO'yu izler,ülke menfaatler'ini kollar, bu görev için devlet mekanizmalarının harekete çıeçirilmesini saglar.türkiye,unesco'nun kurucu ilk on üyesinden biridir. -31-

55 BİRLESMİS MİLLETLER ENFORMASYON MERKEZİ UNITED NATIoNS INFORMATION CENTRES/SERVICES(UNICS) Kuruluş Yeri ve Tarihi NEW YORK 13 ŞUBAT Ülke : 3 United Nations Plaza,New York New York / USA : (1 212) : (1 212) : : Birleşmiş Milletler hakkındaki bilgilerin mümkün olan en kapsamlı şekilde verilmesini sağlamak. TüRKIYE'DEKI ILETIŞIM ND;IASİ BİRLEŞMİş MİLLETLER ENFORMASYON MERKEZ İ TÜRKİYE TEMSİLCİLİGİ : Birlik Mahallesi,2.Cadde.No:11 Çankaya/Ankara,06610 : / : : : -32-

ISSN - 1302-812 X ULUSLAR ARASI. -.j ~.~ .' ". T ı CA RET.: ". -.' ~~...,1,' KURULUŞLAR. ODAsı REHBERI. NO: 2000-41 A ' ı.~ YAYıN _:-. ~'.

ISSN - 1302-812 X ULUSLAR ARASI. -.j ~.~ .' . T ı CA RET.: . -.' ~~...,1,' KURULUŞLAR. ODAsı REHBERI. NO: 2000-41 A ' ı.~ YAYıN _:-. ~'. ISSN - 1302-812 X ULUSLAR ARASI ~.~.,, '.,'... ~ -.j.' ". T ı CA RET.: ". -.' ~~......,1,' i ~ ~ KURULUŞLAR ODAsı ı A YAYıN, _:-. ~'. NO: 2000-41 A ' ı.~ REHBERI İSTANBUL TİcARET ODASı YAYıN NO: 2000-41

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Ekonomi Bakanlığı; dış ticaret politikalarının tespitine yardımcı olmak, tespit olunan bu politikalar çerçevesinde ihracat, ihracatı teşvik, ithalat, yurtdışı müteahhitlik hizmetleri

Detaylı

SERİ NO: 14. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 270

SERİ NO: 14. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 270 SERİ NO: 14 1965 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 270 1965 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI Esentepe Mahallesi, Harman Sokak TOBB Plaza, No:10, Kat:7-8, Levent, 34394, İstanbul Tel: (212) 270 93 00,

Detaylı

KÜRESEL VE BÖLGESEL ULUSLARARASI KURULUŞLAR

KÜRESEL VE BÖLGESEL ULUSLARARASI KURULUŞLAR T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İLE İŞBİRLİĞİ OLAN KÜRESEL VE BÖLGESEL ULUSLARARASI KURULUŞLAR NİSAN 2013-ANKARA AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KURULUŞLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

KÜRESEL VE BÖLGESEL ULUSLARARASI KURULUŞLAR

KÜRESEL VE BÖLGESEL ULUSLARARASI KURULUŞLAR T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İLE İŞBİRLİĞİ OLAN KÜRESEL VE BÖLGESEL ULUSLARARASI KURULUŞLAR ŞUBAT 2013-ANKARA AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KURULUŞLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE SAĞLIK

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE SAĞLIK T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE SAĞLIK BİRİNCİ BASKI ANKARA Kasım 2001 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2010 1 2 BAKAN SUNUŞU Yaşanan yüksek ekonomik gelişme ve artan refah seviyesinin sonucu olarak ülkemizde enerji sektörünün her alanında

Detaylı

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ BELÇİKA ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Birsen YILMAZ Ankara - February, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ BELÇİKA Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU

2006 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2007 1 BAKAN SUNUŞU Kamu kaynaklarının şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde

Detaylı

2014 YILI AJANS FAALI YET RAPORU OCAK- ARALIK 2014

2014 YILI AJANS FAALI YET RAPORU OCAK- ARALIK 2014 2014 YILI AJANS FAALI YET RAPORU OCAK- ARALIK 2014 İçindekiler TABLOLAR... iii ŞEKİLLER... iii YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 1 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 2 KISALTMALAR DİZİNİ... 4 1. GENEL BİLGİLER...

Detaylı

Birleşmiş Milletler Türkiye

Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler (BM) İkinci Dünya Savaşını takiben uluslararası barış ve güvenliğin korunması, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi ve insan

Detaylı

Hazine Müsteşarlığı. 2011 Yılı. Faaliyet Raporu

Hazine Müsteşarlığı. 2011 Yılı. Faaliyet Raporu Hazine Müsteşarlığı 2011 Yılı Faaliyet Raporu ANKARA 2012 ii i BAKAN SUNUŞU 2000-2023 Uzun Vadeli Strateji ve IX. Kalkınma Planı na göre ülkemizin vizyonu İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan,

Detaylı

Hazine Müsteşarlığı. 2010 Yılı. Faaliyet Raporu

Hazine Müsteşarlığı. 2010 Yılı. Faaliyet Raporu Hazine Müsteşarlığı 2010 Yılı Faaliyet Raporu ANKARA BAKAN SUNUŞU 2000-2023 Uzun Vadeli Strateji ve IX. Kalkınma Planı na göre ülkemizin vizyonu İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NDE VE TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ NDE VE TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NDE VE TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİ Birinci Baskı ANKARA Kasım, 2001 T.C. SAĞLIK

Detaylı

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI (UİDB)

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI (UİDB) ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI (UİDB) ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI (UİDB) İÇİNDEKİLER UİDB 5 İKİLİ VE ÇOKLU İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ (İÇİM) 7 İKİLİ İŞBİRLİKLERİ 8 ÇOK TARAFLI İŞBİRLİKLERİ

Detaylı

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME)

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) 1- AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanlarının 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde gerçekleştirdikleri

Detaylı

KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2007-2009)

KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2007-2009) KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2007-2009) Ocak 2007 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 KISALTMALAR LİSTESİ... 4 ÖNSÖZ.. 6 1. GİRİŞ 7 2. AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATINA UYUM ÇALIŞMALARI...10 2.1 Tarama ve Müzakere

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI: GENEL EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE YÜKSEK ÖĞRETİM ALANINDA AB PROGRAMI (ERASMUS) ALİ RENÇBER DEVLET

Detaylı

Sosyoekonomi / 2006-2 / 060205. Musa Kayrak. Sosyo Ekonomi. Yolsuzlukla Mücadelede Uluslararası Örgütler

Sosyoekonomi / 2006-2 / 060205. Musa Kayrak. Sosyo Ekonomi. Yolsuzlukla Mücadelede Uluslararası Örgütler Sosyoekonomi / 2006-2 / 060205. Musa Kayrak Sosyo Ekonomi Temmuz-Aralık 2006-2 Yolsuzlukla Mücadelede Uluslararası Örgütler Musa Kayrak musakayrak@sayistay.gov.tr Role of International Organizations in

Detaylı

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu. Birliğin ve Bilginin Gücü

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu. Birliğin ve Bilginin Gücü İ ş l e t m e l e r i n S e s i Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Birliğin ve Bilginin Gücü Birliğin ve Bilginin Gücü w w w. t i s k. o r g. t r 51. Yılını Kutlayan Sosyal Ortak ve Sivil Toplum

Detaylı

36 Faaliyet ve Projeler c)yardımcı Hizmet Birimi Tarafından Yürütülen

36 Faaliyet ve Projeler c)yardımcı Hizmet Birimi Tarafından Yürütülen Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2010 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU ii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON 1 B- YETKİ,

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR BÖLÜM 2 STANDARDİZASYON STANDARDİZASYONUN MAHİYETİ VE ÖNEMİ İnsanoğlu yaratıldığı günden bu yana karışıklıktan kurtulma ve belirli bir düzen tesis etme gayreti içerisinde olmuştur. Bu düzenleme sürecinin

Detaylı

GİRİŞ ÖZET ULUSAL PROGRAM

GİRİŞ ÖZET ULUSAL PROGRAM Özet Ulusal Program 2001 GİRİŞ Modern Türkiye Cumhuriyeti nin özünde, barışçı bir dış politika ile laiklik, hukukun üstünlüğü, çoğulcu ve katılımcı demokrasi, insan hak ve özgürlükleri bulunur. Uluslararası

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 01 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 01 İçindekiler 1 ANA HİZMET BİRİMLERİYLE AB BAKANLIĞI 3 Siyasi İşler Başkanlığı 3 Katılım Politikası Başkanlığı 4 Sektörel Politikalar Başkanlığı

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2010 BAKAN SUNUŞU Yıllardır kamu sektöründe yaşanan sorunların mevcut kamu yönetimi anlayışıyla

Detaylı

DÜNYA, AVRUPA VE TÜRKİYE DE SİVİL AĞLAR REHBERİ

DÜNYA, AVRUPA VE TÜRKİYE DE SİVİL AĞLAR REHBERİ DÜNYA, AVRUPA VE TÜRKİYE DE SİVİL AĞLAR REHBERİ Hazırlayan Yasemin Dinç Editör İrfan Aktan Düzelti Sevim Gözcü Ezen Yayıma Hazırlayan Gamze Göker Grafik Tasarım Banu Çetintaş Basım Odak Ofset HAZİRAN 2007,

Detaylı

- BİLGİ NOTU - Türkiye de Kurumların AB ile ilgili yaptıkları Çalışmalar Araştırması (yayın ve etkinlik)

- BİLGİ NOTU - Türkiye de Kurumların AB ile ilgili yaptıkları Çalışmalar Araştırması (yayın ve etkinlik) - BİLGİ NOTU - Türkiye de Kurumların AB ile ilgili yaptıkları Çalışmalar Araştırması (yayın ve etkinlik) Bu raporda, aşağıdaki kuruluşların web sitelerinda yapılan araştırma sonuçlarına yer verilmiştir.

Detaylı

2008 Yılı Performans Programı

2008 Yılı Performans Programı 2008 Yılı Performans Programı TUBITAK_PP_2008.doc İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 TABLOLAR LİSTESİ... 4 KISALTMALAR... 5 BAŞKANIN SUNUŞU... 7 1. KURUM HAKKINDA BİLGİ... 8 1.1 Kurum Tanıtımı... 8 1.1.1.

Detaylı

Hakan KARABACAK AB Uzman Yardımcısı

Hakan KARABACAK AB Uzman Yardımcısı T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NİN MALİ YARDIM PROSEDÜR VE TEKNİKLERİ VE TÜRKİYE İLE MALİ İŞBİRLİĞİ Avrupa Birliği Uzmanlık Tezi Hakan KARABACAK

Detaylı

TOBB TÜRK YE ODALAR VE BORSALAR B RL KOBİ REHBERİ

TOBB TÜRK YE ODALAR VE BORSALAR B RL KOBİ REHBERİ TOBB TÜRK YE ODALAR VE BORSALAR B RL KOBİ REHBERİ Hazırlayan Mustafa H.ÇOLAKOĞLU KOSGEB Başkanlığı Teknoloji Destek Süreçleri Yöneticisi Nisan 2002 TOBB Genel Yayın No Genel : 359 - PM : 2 ISBN 975-512-631-7

Detaylı