KIBRIS GEÇİCİ TÜRK YÖNETİMİ MECLİSİ. 12'nci Birleşinr 18 ARALIK 1970 CUMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIBRIS GEÇİCİ TÜRK YÖNETİMİ MECLİSİ. 12'nci Birleşinr 18 ARALIK 1970 CUMA"

Transkript

1 / DONEM: II t KIBRIS GEÇİCİ TÜRK YÖNETİMİ MECLİSİ Z A B I T L A R I 12'nci Birleşinr 18 ARALIK 1970 CUMA

2

3 - 2 - GÜNDEM; BOLUM: A Disiplin Adliye Kurulları (Geçici Hükümler) Kural Tasarısı. 2. Sosyal Sigorta Kural Tasarısı. 3. I97O Emekli Maaşlarına Zam Kural Tasarısı Sendikalar Kural Tasarısı Türk Bölgelerinde Motorlu Taşıt Araçları ve Trafik Kontrol (Geçici Hükümler) Kural Tasarısı. BOLUM; B BOLUM; C Sorular ve Cevaplar. BOLUM; D Kural Tasarılarının sunulması.

4 BİRİNCİ OTURUM Açılış Saati: 15*00 BAŞKAN - Dr. Necdet H. Unel KATİP - Sobutay Ali Ratip BAŞKAN - Sayın arkadaşlar, birleşimi açıyoruz. Nisap mevcuttur. Gündem: Bölüm A. Tasarısı Disiplin Adliye Kurulları (Geçici Hükümler) Kural Revizyona tâbi tutulmak üzere askıda duruyor. 2. Sosyal Sigorta Kural Tasarısı. Hâlen bitmiş değildir Emekli Maaşlarına Zam Kural Tasarısı. Raporu hazırdır. Etüdü tamamdır. Yürütmeden cevap beklenmektedir Sendikalar Kural Tasarısı. Komite safhasındadır Türk Bölgelerinde Motorlu Taşıt Araçları ve Trafik Kontrol (Geçici Hükümler) Kural Tasarısı. Halen Komite safhasındadır. Şu halde bugün müzakere edilecek bir Tasarı mevcut değildir. Bölüm B'yi biraz sonra ele almak üzere C ve D'ye geçelim. Bölüm C'de bir soru vardır. Buyurun. KATİP - S.18 KIBRIS GEÇİCİ TIJRK YÖNETİMİ MECLİSİ LKFKOŞA ÜYESİ SAYIN M. OZKER YAŞIN«İN EGİTİM-KULTÜR VE ÖĞRENİM İŞLERİ ÜYELİĞİNE 4 ARALIK 1970 TA- RİHLİ SORUSU. Türkiye ve Kıbrıs basını ile radyo haberlerinden öğrendiğimize göre İstanbul'da Yüksek Öğrenimlerini yapmakta olan 6 Kıbrıs'lı

5 - 6 - ÜÇÜNCÜ ÖTÜRÜM BAŞKAN - Sayın arkadaşlar, önümüzdeki toplantı 25 Aralık 1970 Cuma günü ö,s. saat 3«00'te yapılacaktır, öyle uygun görülmüştür. Tasvibinize sunacağız şimdi. GÜNDEM; BOLÜM s A Disiplin Adliye Kurulları ( G eçici Hükümler) Kural T a sarısı. 2. Sosyal Sigorta Kural Tasarısı Emekli Maaşlarına Zam Kural Tasarısı Sendikalar Kural Tasarısı, Türk Bölgelerinde Motorlu Taşıt Araçları ve Trafik Kontrdl (Geçici Hükümler) Kural Tasarısı Kıbrıs Türk Cemaatına Mensup Olmayan Şahıslara Gayrimenkul Mal Satışını Meneden (Tâdil Nos2) Kural Tasarısı Polis Kanunu (Tâdil) Kural Tasarısı. 8-, Baf İlkokul Binası arazisinin İstimlâki ile ilgili Karar teklifi. 9» Meclis İçtüzüğü Tasarısı. Bölüm A'yı dinlediniz. Bölüm B'ye geçiyoruz. Bölüm B. Boş Teklifi olan arkadaşlarımız var mıdır? teklif edeceğiniz konu var mıdır? Gündeme girmesini İSMAİL BOZKÜRT (Lârnaka) - Bütçe konusu ne oldu? BAŞKAN - Benim anladığım sorular dendiğinde yalnız ikili müzakereler değildi. Arkadaşlardan bekledim. Bizim temaslarımız muayyen bir seviyeye geldi. Orda durdu. Türkiye ile olan temas devam ediyor, herhangi bir netice alınmış değildir. Bölüm B'de gelen gündeme konması arzu edilen bir tasarı var mı? Şu halde Bölüm C'ye geçiyoruz. Sorular ve Cevaplar. Bölüm D, Kural Tasarılarının sunulması. Teşekkür ederiz, toplantımız bitmiştir. Birleşimi kapatıyorum. Kapanış Saati s

6 I

7 - 4 - öğrencimizin "smırdışı" edilmelerine T.C. Bakanlar Kurulu karar vermiş bulunmaktadır. Bu soruyu hazırladığımız ana kadar dört öğrenci smırdışı edilmiştir. Diğer iki öğrenci kayıptadır ve kendilerini siyasi polis aramaktadır. T.C. Bakanlar Kurulu'nun aldığı "bu üzücü kararın gerekçesi Eğitim-Kültür ve öğrenim İşleri üyeliğine bildirilmiş midir, ve bu gerekçe nedir? Tahsillerinin son yıllarında ve aylarında olan bu gençlerin bütün hayatlarını mahvedecek bu sert karar karşısında Eğitim-Kültür ve öğrenim İşleri Üyeliğinin reaksiyonu ve tutumu ne olmuştur? Bu topraklar iç in Erenköy'de, Girne dağlarında savaşmaktan çekinmiyen bu gençlerin, hatalı hareketleri olsa bile, tahsil hayatlarının en kritik devresinde bu imkândan mahrum edilmelerine seyirci mi kalınmıştır? Yoksa affedilmeleri için teşebbüse geçilmiş midir? İlgili üyeliğin bu soruları cevaplandırmasını rica ederim. BAŞKAN - Merciine ulaştırılacaktır. Bölüm D. Kural Tasarılarının sunulması. 3 tasarımız mevcuttur. Sunulacak hazır vaziyette Kıbrıs Türk Cemaatına Mensup Olmayan Şahıslara Gayrimenkul Mal Satışını Meneden (Tâdil No.2) Kural Tasarısı. Adalet ve İçişleri Komitesine havale edilmiştir. Tasarısı Polis Kanununu (Fasıl 285) Tâdil eden Kural Adalet ve İçişleri Komitesine havale edilmiştir. 5. Baf İlkokul Binası Arazisinin İstimlâki ile ilgili Kararın tasvibi. Adalet ve İçişleri Komitesine havale edilmiştir.

8 - 5 - Sayın arkadaşlar, 9 Ekim 1970«de gizli bir oturumda Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı *aym Rauf Denktaş beyin Meclise verdiği izahattan bu yana geçen iki ay kusur günde Meclisin, yapılmakta olan ikili görüşmeler ve bunların neticeleri hakkında tafsilâtlı bir bilgisi mevcut değildir. Bu itibarla bu toplantımıza, gündemin de çok hafif olduğu nazarı itibara alınarak Sayın Rauf Denktaş. beyi bu konuda Meclise gerekli izahatı vermek üzere çağırmayı düşündüm. Bunu yüksek Meclisimizin oyuna arz ediyorum. Eğer arkadaşlar bu arzuyu tasvip ederlerse* Denktaş beyi izahat vermek ü B ere buraya davet edelim. Oyunuza arzediyorum. Bu izahatı isteyen arkadaşlarımız ellerini kaldırsınlar. Kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Toplantıya ara veriyoruz. Denktaş bey çağırılacak. (Toplantıya ara verildi.) İKİNCİ OTURUM BAŞKAN - Denktaş bey geldi arkadaşlar. TALAT YURDAKUL (Lârnaka) - Söz istiyorum. BAŞKAN - Buyurun. TALAT YURDAKUL (Devamla) - Bu oturumun gizli olmasını yüksek Meclisimize arzederim. BAŞKAN - Şartlarını da bildirin lütfen. TALAT YURDAKUL (Devamla) - Meclis personeli hariç. BAŞKAN - Oyunuza arzediyorum. Kabul edenler? Kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Mehmet bey, Rauf beyi çağıralım lütfen. (GİZLİ OTURUM.)../6..

KIBRIS TUKK YÖHETİMİ MECLİSİ

KIBRIS TUKK YÖHETİMİ MECLİSİ KIBRIS TUKK YÖHETİMİ MECLİSİ Z A B I T L A R I 26'ncı Birleşim 7 HAZİRAN 1974, CUMA - 2 - GÜNDEM: BOLUM: A 1* Aşıra Faizi önleme Kural Teklifi. 2. 1973 Amme Hizmeti Kural Tasarısı. 3. Türk Cemaat Meclisi

Detaylı

CUMHURİYET SENATOSU. 33 ncü Birleşim. 14. 1. 19S6 Cuma. İçindekiler. DÖNEM :1 CtLTıSl TOPLANTI: 5»»» ıııı «

CUMHURİYET SENATOSU. 33 ncü Birleşim. 14. 1. 19S6 Cuma. İçindekiler. DÖNEM :1 CtLTıSl TOPLANTI: 5»»» ıııı « DÖNEM :1 CtLTıSl TOPLANTI: 5»»» ıııı «CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK D ERG İSİ II 33 ncü Birleşim 14. 1. 19S6 Cuma İçindekiler Sayfa 1. Geçen tutanak özeti 716 2. Gelen kâğıtlar 716 3. Yoklama 717,718» mmm

Detaylı

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM 2 CİLT: 21 Toplantı : 2 MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ ^ 140 ncı Birleşim 14. 7. 1967 Cuma içindekiler Sayf» 1. Geçen tutanak özeti. 88:89 2. Gelen kâğıtlar 90 3. Yoklama. 90 4. Başkanlık Divanının

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Danışma Kurulunun İşlevleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi Danışma Kurulunun İşlevleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Danışma Kurulunun İşlevleri İzzet Eroğlu * Türkiye Büyük Millet Meclisi Danışma Kurulunun tarihi süreci ve işleyişi daha önce yine Yasama Dergisinde yayımlanan çalışmamda 1

Detaylı

U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30

U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30 T U T A N A K Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30 Gündemin 1. maddesinde yer alan yoklama yapıldı. 34 üyeden müteşekkil İl Genel Meclisinin

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 CİLT : 47 YASAMA YILI: 2 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 80 inci Birleşim 27Nisan 2004 Sah İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

TBMM KÜLTÜR, SANAT VE YAYlN KURULU YAYlNLARI NO: 132. TBMM'DEKi KONUŞMALARI 27.05.1960-04.12.1995. Derleyen ve Hazırlayan Hüseyin Hüsnü UGUR

TBMM KÜLTÜR, SANAT VE YAYlN KURULU YAYlNLARI NO: 132. TBMM'DEKi KONUŞMALARI 27.05.1960-04.12.1995. Derleyen ve Hazırlayan Hüseyin Hüsnü UGUR TBMM KÜLTÜR, SANAT VE YAYlN KURULU YAYlNLARI NO: 132 ALPARSLAN TÜRKEŞ'iN TBMM'DEKi KONUŞMALARI (Kanun Tasarısı ve Teklifleri) 27.05.1960-04.12.1995 Derleyen ve Hazırlayan Hüseyin Hüsnü UGUR TEMMUZ 2009-

Detaylı

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DONEM : İ C Ü LT : 29 TOPLANTİ : 3 MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ Ye t mi şy edinci Birleşim 28. 3. 1964 Cumartesi Sayfa 1. Geçen tutanak özeti 72 2. Gelen kâğıtlar 72:73 3. - Yoklama 73 4. Başkanlık Divanının

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 23 CİLT: 24 YASAMA YILI: 2 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 127'nci Birleşim 8 Temmuz 2008 Salı İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 275 II. - GELEN KÂĞITLAR 277 III. - YOKLAMA

Detaylı

Genel Yayın Sıra No: 197 2011/ 09 ISBN No: 978-605-5316-01-3. Yayına Hazırlayan İstanbul Barosu Yayın Kurulu

Genel Yayın Sıra No: 197 2011/ 09 ISBN No: 978-605-5316-01-3. Yayına Hazırlayan İstanbul Barosu Yayın Kurulu Genel Yayın Sıra No: 197 2011/ 09 ISBN No: 978-605-5316-01-3 Yayına Hazırlayan İstanbul Barosu Yayın Kurulu Tasarım / Uygulama / Baskı Ege Basım Esatpaşa Mah. Ziya Paşa Cad. No:4/1 Ege Plaza 34704 Ataşehir/İST.

Detaylı

MİLLET M İÇLİSİ TUTANAK DERGİSİ

MİLLET M İÇLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 1 OÎLT: 34 TOPLANTI : 4 MİLLET M İÇLİSİ TUTANAK DERGİSİ»m

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 CİLT : 65 YASAMA YILI : 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 23 üncü Birleşim 30 Kasım 2004 Salı İÇİNDEKİLER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 219 II. - GELEN KÂĞITLAR 221 III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA

Detaylı

Otuzuncu Birleşim. 14.1. 1963 Pazartesi

Otuzuncu Birleşim. 14.1. 1963 Pazartesi DÖNEM : 1 CİLT : 11 TOPLANTI : 2»^^^»»»»»'»»»»»»»»»» >»»«MİLLET TUTANAK MECLİSİ DERGİSİ Otuzuncu Birleşim 14.1. 1963 Pazartesi Sayfa 1. Geçen tutanak özeti 78 2. Gelen kâğıtlar 78 3. Yoklamalar 79 4. Başkanlık

Detaylı

2010 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM BÜTÇE KANUNU TASARISI ĠLE 2008 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM KESĠN HESAP KANUNU TASARISI PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU GÖRÜġME TUTANAKLARI

2010 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM BÜTÇE KANUNU TASARISI ĠLE 2008 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM KESĠN HESAP KANUNU TASARISI PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU GÖRÜġME TUTANAKLARI 2010 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM BÜTÇE KANUNU TASARISI ĠLE 2008 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM KESĠN HESAP KANUNU TASARISI PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU GÖRÜġME TUTANAKLARI BAŞKAN: Mehmet Mustafa AÇIKALIN (Sivas) BAŞKANVEKİLİ:

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : VDI OlLT : 23 TOPLANTI : 4 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ»» «1. Geçen tutanak özeti 2. Havale edilen kâğıtlar 8. Sorular ve cevaplar 1. Rize Milletvekili Dr. Fahri Kurtuluş'un, «Vadimi» adlı kitap

Detaylı

41 inci Birleşim 26.12.1996 Perşembe

41 inci Birleşim 26.12.1996 Perşembe DÖNEM : 20 CİLT : 18 YASAMA YILI; 2 G 41 inci Birleşim 26.12.1996 Perşembe - ' İÇİNDEKİLER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II - GELEN KÂĞITLAR III. - YOKLAMALAR IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 61'inci Birleşim 8 Şubat 2008 Cuma

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 61'inci Birleşim 8 Şubat 2008 Cuma DÖNEM: 23 CİLT: 14 YASAMA YILI: 2 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 61'inci Birleşim 8 Şubat 2008 Cuma İÇİNDEKİLER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - YOKLAMA IV. - OTURUM BAŞKANLARININ

Detaylı

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT: 31

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT: 31 DÖNEM : 1 TOPLANTI : S MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT: 31 Yüzsekizinci Birleşim 18. 6. 1964 Perşembe Sayfa 1. Geçen tutanak özeti 2. Gelen kâğıtlar 3. Yoklama 2 3 3 4. Başkanlık Divanının Genel Kurula

Detaylı

UTANAIK DE. şım. i@i IÇINDEKILER DONEM : 20 YASAMA YILI : 1. Sayfa 5 6 9 9,17 9

UTANAIK DE. şım. i@i IÇINDEKILER DONEM : 20 YASAMA YILI : 1. Sayfa 5 6 9 9,17 9 DONEM : 20 YASAMA YILI : 1 O UTANAIK DE cı i@i * TTU şım KJ' IÇINDEKILER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KAĞITLAR III.-YOKLAMA IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 1.

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 23 CİLT: 46 YASAMA YILI: 3 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 102'nci Birleşim 10 Haziran 2009 Çarşamba (Bu Tutanak Dergisi 'ndeyer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her

Detaylı

CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ

CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ C İ L T : 45 TOPLANTI: 19 CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ 30 ncu Birleşim 5.2.1980 Sah»* ^»» i M İÇİNDEKİLER Sayfa I. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 196 II. YOKLAMALAR 202:203 III. BAŞKANLIK DİVANININ GE NEL

Detaylı

Yüz yirmiifcinci Birleşim. 8.7. 1964 Çarşamba. içindekiler

Yüz yirmiifcinci Birleşim. 8.7. 1964 Çarşamba. içindekiler DÖNEM ; 1 CİLT : 31 TOPLANTI : 3 MİLLET TUTANAK MECLİSİ DERGİSİ >>» -«Yüz yirmiifcinci Birleşim 8.7. 1964 Çarşamba 1. Geçen tutanak özeti 2. Gelen kâğıtlar 3. Yoklama 4. Başkanlık Divanının Genelkurula

Detaylı

UTANAK DERG. 142 nci Birleşim 18.7.1995 Sah İÇİNDEKİLER

UTANAK DERG. 142 nci Birleşim 18.7.1995 Sah İÇİNDEKİLER PONEMılP ÇIHYJT; n YASAMA YILI: 4..TP'.W JL JuP m UTANAK DERG 142 nci Birleşim 18.7.1995 Sah İÇİNDEKİLER Sayfa I.-GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III.-YOKLAMALAR IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ TUTANAK DERGİSİ. 55'inci Birleşim 29 Ocak 2008 Salı

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ TUTANAK DERGİSİ. 55'inci Birleşim 29 Ocak 2008 Salı DÖNEM: 23 CİLT: 13 YASAMA YILT: 2 TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ TUTANAK DERGİSİ 55'inci Birleşim 29 Ocak 2008 Salı İÇİNDEKİLER I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - YOKLAMA IV. - GÜNDEM DIŞI

Detaylı

TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ SAYI: 2015 04-A 15 Nisan 2015

TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ SAYI: 2015 04-A 15 Nisan 2015 SAYI: 2015 04-A 15 Nisan 2015 Ankara Bülteni 2004 yılından beri düzenli olarak yayımlanmaktadır. Ankara Bülteni'ne üyelik talebi, yorum ve değerlendirmeleriniz için: Ankara Bülteni'nin geçmiş sayılarına

Detaylı

DONEM : 19 YASAMA YILI : 3. 35 inci Birleşim 1. 12. 1993 Çarşamba İÇİNDEKİLER

DONEM : 19 YASAMA YILI : 3. 35 inci Birleşim 1. 12. 1993 Çarşamba İÇİNDEKİLER DONEM : 19 YASAMA YILI : 3 PTtü""^ O UTANAK 35 inci Birleşim 1. 12. 1993 Çarşamba İÇİNDEKİLER Sayfa I. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. GELEN KÂĞITLAR III. YOKLAMA IV. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) GÜNDEM

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 68 5 inci Birleşim 21 Şubat 2008 Perşembe

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 68 5 inci Birleşim 21 Şubat 2008 Perşembe DÖNEM: 23 CİLT: 15 YASAMA YILI: 2» TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 68 5 inci Birleşim 21 Şubat 2008 Perşembe İÇİNDEKİLER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - YOKLAMA IV. -

Detaylı

2010 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM BÜTÇE KANUNU TASARISI ĠLE 2008 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM KESĠN HESAP KANUNU TASARISI PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU GÖRÜġME TUTANAKLARI

2010 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM BÜTÇE KANUNU TASARISI ĠLE 2008 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM KESĠN HESAP KANUNU TASARISI PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU GÖRÜġME TUTANAKLARI 2010 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM BÜTÇE KANUNU TASARISI ĠLE 2008 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM KESĠN HESAP KANUNU TASARISI PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU GÖRÜġME TUTANAKLARI BAŞKAN: Mehmet Mustafa AÇIKALIN (Sivas) BAŞKANVEKİLİ:

Detaylı

GENEL KURUL TOPLANTISI

GENEL KURUL TOPLANTISI T. C. Birlik Komitesi CÎLT:1 GENEL KURUL TOPLANTISI ıı ı^a^ı n On üçüncü Birleşim 20.9.1960 Salı 1. Geçen toplantı tutanak özeti?,. Görüşülen işler içindekiler Sayfa 2 1. Sanayi Bakanı Şahap Kocatopçu'nun,

Detaylı

CİLT : 157 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 104 üncü Birleşim 9 Mayıs 2007 Çarşamba DONEM: 22 YASAMA YILI: 5 İÇİNDEKİLER

CİLT : 157 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 104 üncü Birleşim 9 Mayıs 2007 Çarşamba DONEM: 22 YASAMA YILI: 5 İÇİNDEKİLER DONEM: 22 YASAMA YILI: 5 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 157 104 üncü Birleşim 9 Mayıs 2007 Çarşamba İÇİNDEKİLER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - BAŞKANLIĞIN GENEL

Detaylı