A- MAKALELER Uluslararası Diğer Endekslerde Taranan Dergilerde İngilizce Yayınlanan Makaleler:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A- MAKALELER Uluslararası Diğer Endekslerde Taranan Dergilerde İngilizce Yayınlanan Makaleler:"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Semra KIRANLI GÜNGÖR 2. Unvanı: Y.Doç.Dr. 3. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği Anadolu Üniversitesi 1992 Yüksek Eğitim Yönetimi, Teftişi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2002 Lisans Ekonomisi ve Planlama Doktora Eğitim Yönetimi ve Ankara Üniversitesi 2010 Teftişi Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Ortaöğretim Okul Yöneticilerinin Etik İlkeleri Uygulama ve Etik İkilemleri Çözümleme Yeterliliği (Eskişehir İl Merkezi Devlet Liseleri Örneği), (Nitel Araştırma) Doç. Dr. Mehmet ŞİŞMAN Doktora Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Eskişehir İl Merkezi Devlet Lisesi ve Özel Lise Müdürlerinin Yönetici Davranış Biçimleri, (Nitel Araştırma) Prof. Dr. Ali BALCI 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi: Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1. Yüksek Lisans Tezleri 6.2. Doktora Tezleri 7. Yayınlar A- MAKALELER Uluslararası Diğer Endekslerde Taranan Dergilerde İngilizce Yayınlanan Makaleler: A2 GÜNGÖR KIRANLI, S- YILDIRIM, Y. Views of School Directors Related to In-Service Training Activities With in the Scope of Developing the Institutional Administrative Skills of School Administrators. (Değerlendirmede) 2015 A 2. KIRANLI GÜNGÖR, S. - YILDIRIM, Y Views of Information Technologies Guide Teachers With Regard to Computer Ethics. Journal of Computer and Education Research Year: 2014 November Volume 2 Number: 4 p::

2 A 2. KIRANLI GÜNGÖR, S. - YILDIRIM, Y- The Views of Information Technologies Guide Teachers on FATIH Project. (International Symposium. New Issues on Teacher Education. Hacettepe Universitesi. Ankara, 9-13 May te sunulan bildirinin tam metin makale hali) Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Nisan 2014 Sayı:40 S: ISSN: A2. KIRANLI S. Teachers' And School Administrators' Perceptions And Expectations On Teacher Leadership. International Journal Of Instruction. Year: January, Volume:6 Number: 1 Page: Ulusal Dergilerde Yayinlanan İngilizce Makaleler A3. GÜNGÖR KIRANLI, S.-YILDIRIM, Y. Technology Usage Competencies of Teachers: Prior to Fatih Project Implementation (V. International Congress of Educational Research. Çanakkale Üniversitesi, 6-9 June te sunulan bildirinin tam metin makale hali) Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Güz, Ekim, 2013 Cilt:12 Sayı:47 S: ISSN: Ulusal Dergilerde YayinlananTürkçe Makaleler A 4. KIRANLI GÜNGÖR, S- YILDIRIM, Y. Okul Yöneticileri ile Öğretmenlerin Hizmet içi Eğitim Etkinliklerine Yönelik Görüşlerinin Karşılaştırılması.( International Perspectives on New Aspects of Learning in Teacher Education- Building Bridges Conference. Dicle University (Turkey), the University of Teacher Education St.Gallen (Switzerland) and Dortmund University (Germany).Diyarbakır, 2-4 October, 2013 te sunulan bildirinin tam metin makale hali ) Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. Yaz-Temmuz 2014 Sayı:23 S: ISSN : A 4. KIRANLI S. Okul Müdürlerinin Yönetimle İlgili Davranış Biçimleri" Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:11 Sayı:40 Bahar, Nisan 2012 S: (Doktora tezinden üretilmiştir) A4 KIRANLI S. "Lise Müdürlerinin Yönetsel Davranış Biçimleri" İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:11 Sayı:2 Ağustos 2010 S: (Doktora tezinden üretilmiştir) ISSN: A 4. KIRANLI S. "İsveç Ve Türkiye Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması" Çağdaş Eğitim Dergisi, Yıl:34 Sayı:368 Ekim 2009, A 4 ILGAN A. - KIRANLI S. - "Sınıf Yönetimi Ders Başarısını Yordayan Değişkenler" Çağdaş Eğitim Dergisi, Ankara, Yıl:33, Sayı:359, Aralık, 2008 S: A 4 ILGAN A.- KIRANLI S. - "Küreselleşme Ve Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Örgütünün Yeniden Yapılandırılması" Çağdaş Eğitim Dergisi, Ankara, Yıl:32, Sayı:348 Aralık, 2007 S: A 4 ILGAN A.- KIRANLI S. Öğretmenlerin Sınıf İçi Etkinliklerinin Denetlenmesinde Klinik Denetim Modeli Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Yıl:2007, Cilt:40, Sayı:2, S:

3 A 4 KIRANLI S. - ILGAN A. Eğitim Örgütlerinde Karar Verme Aşamasında Etik Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, 2007, Sayı:2, Aralık, Yıl:8, Sayı:14 S: B-BİLDİRİLER B1-Uluslararası Kongrelerde Sözlü Olarak Sunulan ve Tam Metin Olarak Yayınlanan Makaleler B1 GÜNGÖR KIRANLI, S BOSTAN, D. VI. Sorumluluk Değerinin Okul Öncesinde Kazandirilmasi Üzerine Nitel Bir Araştirma. International Congress of Educational Research. Hacettepe Unıversity. 5-8 Haziran B1 GÜNGÖR KIRANLI, S BOSTAN, D. Değerler Eğitimi Kapsamında Sevgi Değerinin Okul Öncesinde Öğretimi Üzerine Nitel Bir Araştırma. International Symposium On Changes And New Trends In Education. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, Kasım, S: B1 GÜNGÖR KIRANLI S - BERBERLER, A. Türk Eğitim Sisteminde Dershanelerin Ve Özel Okullarin Yeri Ve Dönüşümleri. International Symposium On Changes And New Trends In Education. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, Kasım, S: B3 Uluslararası Kongrelerde Sözlü Olarak İngilizce ve Türkçe Sunulan Bildiriler CANVERMEZ, E. H. KIRANLI GÜNGÖR, S. Analysis Of Administrative Ethics With Textual Analysis Method From Aesop Fables. VI. International Congress of Educational Research. Hacettepe Unıversity. 5-8 Haziran 2014 congress.eab.org.tr KIRANLI, S.-YILDIRIM, Y. Technology Usage Competencies of Teachers: Prior to Fatih Project Implementation. V. International Congress of Educational Research. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, 6-9 June YILDIRIM, Y- GÜNGÖR KIRANLI, S. The Views of Information Technologies Guide Teachers on FATIH Project. International Symposium. New Issues on Teacher Education. Hacettepe University. Ankara, 9-13 May GÜNGÖR KIRANLI, S- YILDIRIM, Y. Views of School Directors Related to In-Service Training Activities With in the Scope of Developing the Institutional Administrative Skills of School Directors. International Symposium. New Issues on Teacher Education. Hacettepe University. Ankara, 9-13 May

4 ŞIŞMAN, M- KIRANLI S, Social Justice and Ethical Dilemmas in Education: A Qualitative Study of Principals. Paper Presented at the 32nd Annual Meeting International Society for Educational Planning. İstanbul-Turkey, 2 6 October İMAN DERELİ, E; KIRANLI GÜNGÖR, S. Okul Öncesi Eğitiminde Şarkılı Oyunlar Yoluyla Değerler Eğitimi: Nitel Örnek Bir Çalışma. I. Uluslar arası Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncakları Kurultayı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Mayıs 2015, KIRANLI GÜNGÖR, S; İMAN DERELİ, E. Okul Öncesi Eğitiminde Oyun ve Oyuncak Materyallerine İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri, I. Uluslar arası Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncakları Kurultayı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Mayıs 2015, KIRANLI GÜNGÖR, S; GÜRGEN, B. Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Görüşleri. 6. Uluslar arası Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Kongresi. ICONTE Antalya, Nisan KIRANLI GÜNGÖR, S. U. Tezsiz Yüksek Lisans Eğitiminin Nitel Analizle Değerlendirilmesi. 6. Uluslar arası Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Kongresi. ICONTE Antalya, Nisan KIRANLI GÜNGÖR, S BOSTAN, D. VI. Sorumluluk Değerinin Okul Öncesinde Kazandırılması Üzerine Nitel Bir Araştirma. VI. International Congress of Educational Research. Hacettepe Unıversity. 5-8 Haziran 2014 congress.eab.org.tr BERBERLER, A.- GÜNGÖR KIRANLI, S Türkçenin Yozlaşmasi Ve Bu Yozlaşmanin Kültüre Etkisi Üzerine Eğitimcilerin Görüşleri. VI. International Congress of Educational Research. Hacettepe Unıversity. 5-8 Haziran 2014 congress.eab.org.tr GÜNGÖR KIRANLI, S- TOKMAKCI, S.. Öğretmenlere Mobbing Uygulanması Üzerine Nitel Bir Araştırma. International Perspectives on New Aspects of Learning in Teacher Education- Building Bridges Conference. Dicle University (Turkey), the University of Teacher Education St.Gallen (Switzerland) and Dortmund University (Germany).Diyarbakır, 2-4 October, 2013 GÜNGÖR KIRANLI S- YILDIRIM, Y. Fatih Projesi Hakkında Okul Yöneticilerinin Görüşleri. International Perspectives on New Aspects of Learning in Teacher Education- Building Bridges Conference. Dicle University (Turkey), the University of Teacher Education St.Gallen (Switzerland) and Dortmund University (Germany).Diyarbakır,2-4 October, 2013 (poster bildiri) GÜNGÖR KIRANLI, S- YILDIRIM, Y. Okul Yöneticileri ile Öğretmenlerin Hizmet içi Eğitim Etkinliklerine Yönelik Görüşlerinin Karşılaştırılması. International Perspectives on New Aspects of Learning in Teacher Education- Building Bridges Conference. Dicle University (Turkey), the University of Teacher Education St.Gallen (Switzerland) and Dortmund University (Germany).Diyarbakır, 2-4 October,

5 B4-Ulusal Kongrelerde Sözlü Olarak Sunulan ve Tam Metin Olarak Yayınlanan Makaleler B 4. G. KIRANLI S. "Ayla Çınaroğlu nun Uzay Güzeli Ve Altın Kanatlı Topçin Adlı Uzun Öykülerinin Çocuk Öykülerinde Bulunması Gereken Özellikler Ve İçeriksel Nitelikler Açısından İncelenerek, Çocuk Eğitiminde Zihinsel, Dilsel, Ruhsal Ve Sosyal Gelişimi Açısından Değerlendirilmesi" Ekim 2007 tarihleri arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Tarafından Düzenlenen "III. Ulusal Çocuk Ve Gençlik Edebiyatında Yaşayan Yazarlar Dizisi, Çocuk Ve Gençlik Yazınında Ayla Çınaroğlu Sempozyumu" Kitabı, , Uçanbalık Yayıncılık, İstanbul, 2009 B 4 ILGAN A.- KIRANLI S. "Lise Öğretmenlerinin Duygusal Zekâ Yeterlikleri" 5-7 Eylül 2007 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen "XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi" Kitabı,Cilt:2 S: , Tokat B 4 KIRANLI S. "Devlet Ve Özel Lise Müdürlerinin Söylemleriyle Yönetici Stillerinin Saptanması" 1-3 Eylül 2008 tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen "17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi" Kitabı, , Sakarya, Mayıs B 4. KIRANLI S. - ILGAN A. Türkiye Eğitim Sistemi ile Lüksemburg Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması Haziran 2007 tarihleri arasında İzmit Kocaeli Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen "Kocaeli Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi "UMES Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu" Kitabı, Cilt:2, , Kocaeli, B5-Ulusal Kongrelerde Sözlü Olarak Sunulan Bildiriler 1. KIRANLI GÜNGÖR, S BOSTAN, D. Okul Öncesi Eğitimin Mevcut Durumu ve Geleceği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Türk Dünyasında Eğitim-Kültür Sistemleri ve Eğitim Bilimlerinde Yeni Arayışlar, Eskişehir,.5 7 Eylül KIRANLI GÜNGÖR, S; GÜRGEN, B. Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine ve Öğretmen Atama Sistemine İlişkin Görüşleri. Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eyed-Der İşbirliği. 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. Gaziantep, Mayıs, AYDIN, A; KIRANLI GÜNGÖR, S Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Etme Nedenleri, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eyed-Der İşbirliği. 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. Gaziantep, Mayıs, C. Kitaplar Alanında Yurtiçinde Türkçe Olarak Yayınlanan Kitap C 2 KIRANLI S. (2012) Okul Yöneticisinin Davranışı. Ankara: PegemA Yayıncılık (Temmuz 2012, ISBN: ) 5

6 D. Çeviriler Alanında Yayınlanmış İngilizce Kitap Bölümü Çevirisi D 1. KIRANLI GÜNGÖR, S Promoting Social Skills in Inclusive Classroom- Kaynaştırma Sınıflarında Sosyal Becerileri Arttırmak. Bölüm 4 Sosyal Becerilerin Gelişiminde Sınıf Yaklaşımları. (Yayıma Hazırlanıyor) 2015 D 1. KIRANLI GÜNGÖR, S Promoting Social Skills in Inclusive Classroom- Kaynaştırma Sınıflarında Sosyal Becerileri Arttırmak. Bölüm 5 Akranların Gücünden Yararlanmak. (Yayıma Hazırlanıyor) 2015 Alanında Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makale Çevirisi D 2. ILGAN A.- KIRANLI S. Öğrenmenin Olduğu Yer: Mecazlar ve Planlama Grubunda Yerleşik Öğrenme (Çeviri) Milli Prodüktivite Merkezi, Verimlilik Dergisi, 30 Ocak 2009/1.Sayı. s: D 2. ILGAN A. - SÜNGÜ H.- KIRANLI S. "Avrupa da Okul Müdürlerinin Hazırlanması" (Çeviri) Konya, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, Yıl:2007 Sayı:18 Year:2007 Number:18 s: D 2. KIRANLI S. - TAŞDAN M. - ILGAN A. - ERDEM M. "İstatistiksel Okuryazarlığa Dair Fikirlerin Genişletilmesi: İstatistik Kuruluşlarının Ürünleri Üzerine Bir Analiz" (Çeviri) İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik E-Dergisi ISSN: Sayı:6, Yıl:2007,, Issue: 6. Year:2007. Volume:2, Kasım. S: DİĞER ETKİNLİKLER K 8. Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı ya da panelist olarak görev almak. K 8. Yöneticilik Formasyonu Kazandırma Kursları -Okul Müdürlüğü I. Kademe. Eğitim Görevlisi. 2 Şubat M.E. M. Yönetsel Ve Mesleki Etik (4 Saat) K 8. Yöneticilik Formasyonu Kazandırma Kursları -Okul Müdürlüğü I. Kademe Eğitim Görevlisi. 3 Şubat 2015 M.E. M. Vizyon ve Strateji Geliştirme (5 saat) K 8. Etik Kulübünün Düzenlediği Eğitim Yönetiminde Etik. Semineri (2 saat). 22 Nisan

7 L- DİĞER ETKİNLİKLER Uluslararasi Kongre Etkinliklerinde Görev Almak L5 6. Uluslar arası Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Kongresi. ICONTE Antalya, Nisan Moderatör. 24 Nisan Saat 16:40-17:30 L5. I. Uluslararası Türk Dünyası Çocuk Oyun Ve Oyuncakları Kurultayı Esogu, Mayıs 2015 Düzenleme Kurulu Üyesi. L5. I. Uluslararası Türk Dünyası Çocuk Oyun Ve Oyuncakları Kurultayı Esogu, Mayıs 2015 Bilim Kurulu Üyesi. L5. I. Uluslararası Türk Dünyası Çocuk Oyun Ve Oyuncakları Kurultayı Esogu, Mayıs 2015 Toplumda Kültürel Oyun ve Oyuncak- Oturum Başkanlığı. 14 Mayıs 2015 saat 17:30-18:30 Salon 5 L5. I International Conference on Ict In Language Teaching. Organization Committee Member. Esogu, 4-5 June. Ulusal Kongre Etkinliklerinde Görev Almak L Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı Esogu,. Türk Dünyasında Eğitim-Kültür Sistemleri Ve Eğitim Bilimlerinde Yeni Arayışlar Eylül 2013., Eğitim Yönetimi-. Oturum Başkanlığı.5 Eylül 2013 saat:12:00-13:00 L Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı Esogu,. Türk Dünyasında Eğitim-Kültür Sistemleri Ve Eğitim Bilimlerinde Yeni Arayışlar Eylül 2013., Hayat Boyu Öğrenme- Oturum Başkanlığı.6 Eylül 2013 saat:12:00-13:00 L Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı Esogu, Türk Dünyasında Eğitim-Kültür Sistemleri Ve Eğitim Bilimlerinde Yeni Arayışlar Eylül 2013., Düzenleme Kurulu Üyesi. L Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı Esogu, Türk Dünyasında Eğitim-Kültür Sistemleri Ve Eğitim Bilimlerinde Yeni Arayışlar Eylül 2013., Gezi Düzenleme Kurulu Üyesi. 8. Projeler 9. İdari Görevler 10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler 11. Ödüller Teşekkürname, M.E.M. (Eğitim Kurultayı) 24/06/2004 Teşekkürname, M.E..M. (18. Şura Çalışması) 30/07/2010 7

8 12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Teorik Uygulama Öğrenci Sayısı Güz Bahar Yabancı Dil II Yabancı Dil II Yabancı Dil II Yabancı Dil II Yabancı Dil II Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Türk Eğitim Sistemi (EYTPE-TYL) Akademik Yıl Dönem Güz Güz Dersin Adı Haftalık Saati Teor Uygulama ik Yabancı Dil I Yabancı Dil I Yabancı Dil I Yabancı Dil I Yabancı Dil I Yabancı Dil I Yabancı Dil I Yabancı Dil I Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Bilimine Giriş Etkili İletişim Etkili İletişim Sınıf Yönetimi Sınıf Yönetimi Sınıf Yönetimi Okul Kültürü (EYTPE-Uzaktan TYL) Öğrenci Sayısı 8

9 Bahar Yaz Yabancı Dil II Yabancı Dil II Yabancı Dil II Yabancı Dil II Yabancı Dil II Yabancı Dil II Yabancı Dil II Yabancı Dil II Türk Eğitim Sistemi ve Okul Y Türk Eğitim Sistemi (EYTPE-TYL) Eğitim Yönetiminde Etik (EYTPEUzaktan TYL) Formasyon-Eğitim Bilimine Giriş 4 0 Formasyon-Eğitim Bilimine Giriş 4 0 Formasyon-Sınıf Yönetimi 4 0 Formasyon-Sınıf Yönetimi 4 0 Dersin Adı Haftalık Saati Teor Uygulama ik Öğrenci Sayısı Akademik Yıl Dönem Güz Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Bilimine Giriş Sınıf Yönetimi Sınıf Yönetimi Eğitim Yönetiminde Etik (EYTPE-Tezli.YL) Eğitim Yönetiminde Etik (EYTPE- TYL) Eğitim Yönetiminde Etik (EYTPE- Uzaktan T.Y.L) Formasyon-Öğretmenlik Uyg. 4 0 Formasyon-Öğretmenlik Uyg

10 Formasyon-Öğretmenlik Uyg. 4 0 Formasyon-Öğretmenlik Uyg Bahar Topluma Hizmet Uygulamaları 1 2 Türk Eğitim Sistemi ve Okul 2 0 Yönetimi Öğretimsel Liderlik 3 0 (EPO-Tezli YL) Eğitimde Araştırma Yöntemleri 3 0 II (EYTPE- Tezli YL) Eğitim Yönetiminde Etik (EYTPE- Uzaktan TYL) Bahar I Formasyon-Eğitim Bilimine Giriş 4 0 Formasyon-Eğitim Bilimine Giriş 4 0 Formasyon-Eğitim Bilimine Giriş 4 0 Formasyon-Eğitim Bilimine Giriş Bahar II Formasyon-Sınıf Yönetimi 2 0 Formasyon-Sınıf Yönetimi 2 0 Formasyon-Sınıf Yönetimi 2 0 Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir. 10

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Şengül Saime ANAGÜN Doğum Tarihi: 26.10.1961 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarım Ekonomisi Ege Üniversitesi 1982 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doğum Tarihi : 10 Şubat 1952 Akademik Ünvanı : Prof. Dr. :Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fak. Eğitim Bil. Böl.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doğum Tarihi : 10 Şubat 1952 Akademik Ünvanı : Prof. Dr. :Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fak. Eğitim Bil. Böl. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı-Soyadı : Mehmet ARSLAN Doğum Tarihi : 10 Şubat 1952 Akademik Ünvanı : Prof. Dr. Görev Yeri :Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fak. Eğitim Bil. Böl. Öğrenim Durumu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Refik BALAY Doğum Tarihi: 01.01.1968 Öğrenim Durumu: Prof. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi O.D.T.Ü 1992 Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüzüncü

Detaylı

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER Adı Soyadı: Mehmet TURAN Doğum Tarihi: 25-04-1978 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim / Sınıf Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı ve Soyadı: Veysel OKÇU ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doğum Tarihi ve Yeri: 05 Aralık 1971 / Antakya-Hatay Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: FATİH TÖREMEN 2. Doğum Tarihi: 1964 3. Unvanı: PROFESÖR DOKTOR 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: FATİH TÖREMEN 2. Doğum Tarihi: 1964 3. Unvanı: PROFESÖR DOKTOR 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: FATİH TÖREMEN 2. Doğum Tarihi: 1964 3. Unvanı: PROFESÖR DOKTOR 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yabancı Diller Eğitimi Atatürk 1986 Y. Lisans Eğitim Yön.Teftiş

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nilüfer Ş. Özabacı Doğum Tarihi: 02.08.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce Öğretmeni Mersin Kıbrıs İlköğretim Okulu 2003-2006

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce Öğretmeni Mersin Kıbrıs İlköğretim Okulu 2003-2006 ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI : RAMAZAN YİRCİ 2. DOĞUM TARİHİ : 1981 3. UNVANI : OKUTMAN DR. 4. YABANCI DİL : İNGİLİZCE (KPDS: 91.25) 5. ÖĞRENİM DURUMU: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HİDAYET TOK Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği Çukurova Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kürşat YENİLMEZ Doğum Tarihi: 3 Mart 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Matematik Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 1994 Y.

Detaylı

Doç. Dr. Turgut KARAKÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Doç. Dr. Turgut KARAKÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Doç. Dr. Turgut KARAKÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA E-posta:

Detaylı

Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Hacettepe Üniversitesi 1999. Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Selçuk Üniversitesi 2009

Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Hacettepe Üniversitesi 1999. Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Selçuk Üniversitesi 2009 Rezzan Gündoğdu- ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Rezzan GÜNDOĞDU 2. Doğum Tarihi : 01 Kasım 1972 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (Son Güncelleme: 04.06.2014) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nilüfer Ş. Özabacı Doğum Tarihi: 02.08.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Doktora S.B.E Eğitim Bilimleri Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Doktora S.B.E Eğitim Bilimleri Bölümü Doç. Dr. Ali SABANCI Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ÖZGEÇMİŞ E-posta alisabanci@akdeniz.edu.tr/ali_sabanci@yahoo.co.uk Telefon +902423102077 Faks +902422261953 1. Eğitim Bilgileri Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap YANGIN BUYURGAN 2. Doğum Tarihi: 15.11.1962 Rize/Pazar 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi

Detaylı

macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office) +90 (532) 592 0284 (cep/cell) +90 (222) 229 3124 (faks/fax)

macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office) +90 (532) 592 0284 (cep/cell) +90 (222) 229 3124 (faks/fax) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: MACİD AYHAN MELEKOĞLU 2. Doğum Tarihi: 1979 3. Unvanı: DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office)

Detaylı

(OCAK-HAZİRAN 2013) EĞİTİM FAKÜLTESİ 2012-2013 BAHAR DÖNEMİ BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ 1. ARAŞTIRMA VE YAYINLAR

(OCAK-HAZİRAN 2013) EĞİTİM FAKÜLTESİ 2012-2013 BAHAR DÖNEMİ BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ 1. ARAŞTIRMA VE YAYINLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ 2012-2013 BAHAR DÖNEMİ BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (OCAK-HAZİRAN 2013) 1. ARAŞTIRMA VE YAYINLAR 1.1. Fakülte Yayınları Fakültemiz tarafından düzenlenen Lisansüstü Eğitimde Nitelik Sempozyumu

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1995. Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi 1997

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1995. Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Anıl ERTOK ATMACA 2. Doğum Tarihi:17 07 1972 Çanakkale 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: İsmet ŞAHİN Doğum Tarihi: 30 Eylül 1962 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Üniversite Fakülte Alan Yıl Lisans ÇUKUROVA Eğitim Fakültesi İng.

Detaylı