2007/08. Velilere ait bilgiler. Yeni DOKUZYILLIK İlköğretim Okulu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2007/08. Velilere ait bilgiler. Yeni DOKUZYILLIK İlköğretim Okulu"

Transkript

1 2007/08 Velilere ait bilgiler Yeni DOKUZYILLIK İlköğretim Okulu

2 Yeni DOKUZYILLIK İlköğretim Okulu

3 Velilere yönelik bilgiler Saygıdeğer veliler, Bu vesileyle, Eğitim ve Bilim Bakanlığı nın, Makedonya Cumhuriyetinde dokuz yıllık temel eğitimin uygulamaya konulmasıyla ilgili yapmış olduğu faaliyetler hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum. Bakanlığın teklif ettiği model Makedonya Cumhuriyeti Anayasası na ve Yüksek Öğretim Kanunu na uygundur. Teklif edilen değişiklikler, Avrupa Birliği ülkelerinin eğitimde ulaştıkları çağdaş gelişmeleri, Avrupa Konseyi nin ve diğer uluslararası kuruluşların tavsiyeleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Fakat, yine de Makedonya Cumhuriyeti nin temel eğitiminde kazanılan tecrübeye, özellikle son on yılda ilköğretim okullarının büyük bir bölümünde sağlanan tecrübelere ilgi gösterilmiştir. Bu bakımdan, dokuz yıllık temel eğitim ve öğretimin Konsepsiyonunda teklif edilen birçok çözümün, aslında Makedonya Cumhuriyeti ilköğretim okullarında bizzat tetkik edilmiştir. Fakat onlardan birçoğu için doğal olarak, eğitimde uygulanması için ileriki dönemlerde işlenmesi ve şekillendirilmesi gerekecektir. 01

4 Yeni DOKUZ YILLIK İlköğretim Okulu Temel eğitimde, ağırlık merkezi öğrenci haklarına ve aynı zamanda onun eğitim ve öğrenime karşı olan sorumluluklarına doğru çevrilmiştir. Bu anlamda sadece öğretmenlerin, velilerin, okuldaki uzman kişilerin ve yerel yönetiminin yetkileri tespit edilmiş değildir, aynı zamanda onların sorumlulukları da tespit edilmiştir. Yeni okul, öğrencilerin ve okuldaki tüm çalışanların sağlığı için daha fazla özen gösterecek, okulun çalışma hayatı ise pozitif okul ikliminin yaratılması ve demokratik toplumda yaşam kültürünün geliştirilmesine doğru yönlendirilecektir. Bu modelin başarılı olarak uygulanması için, zorunlu olarak öğrencilerin okullardaki barındırma süresinin uzatılmasını velilerin istek ve ihtiyaçlarına göre sağlanması gerekmektedir. Konsepte göre, öğrenciler ödevlerinin en büyük bölümünü okulda gerçekleştirmesini öngörülmektedir, serbest vaktini ise ailelerinde veya kendi yaşıtlarıyla birlikte arkadaşlık ederek geçirmelerini sağlamaktır. Bu konseptin başarıyla uygulanması, büyük ölçüde ilköğretim okullarını yetkisi altında bulunduran yerel yönetimin ve velilerin desteklerine bağlıdır. * * * * * Gelişmiş ülkelerdeki eğitim standartlarına uygun olan bu yeni eğitim plan ve programlarının uygulanması için ülkemizde pozitif iklimin yaratılacağını umut ediyorum. Sadece, Makedonya Cumhuriyeti nin eğitim ve öğretiminde yer alan tüm faktörlerin elverişli destekleriyle, çocuklarımıza daha kaliteli eğitim sağlayacağız. 02 Süleyman RUŞİTİ Eğitim ve Bilim Bakanı

5 Velilere yönelik bilgiler Altı yaşını doldurmuş çocukların okula kaydedilmesi Şu anki temel eğitim sekiz yıl sürmektedir. 2004/2005 öğretim yılından itibaren zorunlu eğitime hazırlık sınıfı da dahil edilmektedir, daha doğrusu son üç yılda okula kaydını yaptıran çocukların eğitimleri aslında dokuz yıl sürecektir. Yeni getirilen temel eğitim sistemi dokuz yıl sürecektir, çocuklar altı yaştan itibaren okula kayıt olacaklardır bütün Avrupa ülkelerinde olduğu gibi. Bizde ve diğer ülkelerde zorunlu eğitimin süresi: Yaş grubu Makedonya Slovenya İngiltere ve Galler Avusturya Danimarka Finlandiya Fransa Yunanistan İtalya Lüksemburg Hollanda İsveç Makedonya Cumhuriyeti nde Lise Eğitimi Kanunu nun değişmesiyle, zorunlu eğitimin süresi de uzayacaktır. Lisede, öğrencinin en az bir ve en çok dört yıl sürecek programı seçme imkanına sahip olacaktır, tabi ki öğrencinin ilgisine ve becerilerine bağlı olacaktır. 03

6 Yeni DOKUZ YILLIK İlköğretim Okulu EĞİTİM SÜRESİNİN ÜÇ PERİYOTA AYRILMASI Şu anki sekiz yıllık eğitim sınıf öğretmenliği (I.sınıftan IV.sınıfa kadar) ve branş dersleri eğitimi (V.sınıftan VIII. Sınıfa kadar) diye iki bölüme ayrılmıştır Bir eğitim şeklinden başka bir eğitim şekline geçiş, birçok öğrenci için sorun yaratıyordu çünkü IV.sınıftan birsonraki sınıfa geçildiğinde birdenbire hem ders sayısı, hem öğretmenler sayısı artıyor hem de öğrencilerden beklentiler ve talepler de artıyordu. Yeni getirilen dokuz yıllık eğitimde üç periyot olacaktır, bu yöntemle kademe kademe geçiş sağlanacak ve böylelikle öğrencilerin alt sınıflardan üst sınıflara geçişi kolaylaşacaktır. BİRİNCİ PERİYOT - I.sınıftan III.sınıfa kadar Toplam haftalık ders sayısı 22 yi aşmayacaktır. Üç yıl boyunca bütün dersler, İngilizce dersi hariç, sınıf öğretmeni tarafından yapılacaktır, I.sınıfta ise(okulun şartlarına göre) okulöncesi eğitimden sorumlu öğretmen de derslere girecektir. Okulöncesi eğitimi ve sınıf öğretmenliği bölümü öğretmenlerine, altı yaşını doldurmuş öğrencilerle dersin nasıl ve ne şekilde gerçekleştireceklerine dair ek kursları verilecektir. Öğrenciler, temel bilgi ve becerileri kavramaları için yeterince vakitleri olacaktır çünkü içerikler, çalışma yöntemleri ve metotlar her çocuğun yaşına ve gelişme safhasına göre uygun olacaktır. 04 Eğitim ve ders çalışma yöntemleri, okula erken yaşta başlamanın meydana getirmiş olduğu özelliklere uygun olarak hazırlanacaktır. Derslerin organizasyonu daha esnekli bir biçimde olmakla birlikte, öğrenciler daha rahat iletişim kuracak, sınıfın içinde rahatlıkla dolaşacaklardır. Mekan ve mobilya düzeni, öğrencilere en doğal bir şekilde ders yapmasını sağlayacaktır.

7 Velilere yönelik bilgiler Öğretmenler, öğrencilerin bilgisini ve gelişmesini önceden hazırlanmış formlarla, harfli (betimsel) notlandırma sistemine göre yapacaktır. Ulah, Rom ve Boşnak etnik topluluğuna mensup öğprenciler, kendi dil ve kültürlerini III.sınıftan itibaren okuyabilecekler. Birinci periyotun sonunda, Makedonca, Arnavutça, Türkçe veya Sırpça ve Matematik dersleri standartlara uygun olarak hazırlanmış testler aracılığıyla öğrencilerin bilgileri yoklanacaktır. Alınan sonuçlar, bilgilerin ne dereceye ulaşıldığına dair dönüşlü bilgi olarak değerlendirilecektir. Bu bilgiler öğrencilere, velilere ve öğretmenlere yararlı olacaktır, fakat öğrencilerin notlarına etkilemeyecektir. İKİNCİ PERİYOT - IV. sınıftan VI. sınıfa kadar Zorunlu derslerin haftalık ders sayısı 27 yi aşmayacaktır. Her yıl kademeli olarak okutulan ders sayısı ve öğretmen sayısı artacaktır. Öğretmenler, öğrencinin bilgisini her ders için ayrı ayrı olmak üzere harfli(betimsel) ve rakamsal olarak notlandıracaktır. Öğretim yılın sonunda, her sınıf için, öğrencilere rakamsal notlardan oluşan şahadetname verilecektir. Öğrenciler, kademeli olarak harfli(betimsel) notların aracılığıyla rakamsal notun ne anlama geldiğinin anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Ulah, Rom ve Boşnak etnik topluluğuna mensup öğrenciler, kendi dil ve kültürlerini ikinci periyotun tamamında okuyabilecekler. Kademeli olarak seçmeli dersler okutulacaktır. Yaratıcılık dersi IV. ve V. sınıf öğrencileri için, Arnavutça dersi ise VI. sınıfta okutulacaktır. Her okul VI. sınıfına ait seçmeli dersler listesine Dinleri Tanıyalım veya Ahlak derslerinden birini mecburi olarak teklif etmelidir. İkinci periyotun sonunda, Makedonca, Arnavutça, Türkçe veya Sırpça ve Matematik ve Yabancı dil (Eğitim Bakanın teklifi üzerine başka dersten de olabilir) dersleri, standartlara uygun olarak hazırlanmış testler aracılığıyla öğrencilerin bilgileri yoklanacaktır. Alınan sonuçlar, bilgilerin ne dereceye ulaşıldığına dair dönüşlü bilgi olarak değerlendirilecektir. Bu bilgiler öğrencilere, velilere ve öğretmenlere yararlı olacaktır, fakat öğrencilerin notlarına etkilemeyecektir. 05

8 ÜÇÜNCÜ PERİYOT - VII. sınıftan IX.sınıfa kadar Yeni DOKUZ YILLIK İlköğretim Okulu Zorunlu derslerin haftalık ders sayısı 31 yi aşmayacaktır. Bütün dersler branş öğrtemenleri tarafından verilecektir. Öğrenciler, ikinci periyota göre daha fazla ders göreceklerdir. Okul, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre, seçmeli derslerin listesini öğrencilere sunacaktır. Okul, en az üç seçmeli ders sunmalıdır. Öğrenci ise, bir sınıfta iki dersten çok olmamakla birlikte, en az bir ders seçebilir. Öğretmenler, öğrencilerin bilgisini rakamsal olarak notlandıracaktır. VII. sınıftan IX.sınıfa kadar, belli derslerden, özellikle Makedonca, Arnavutça, Türkçe veya Sırpça, Matematik ve Yabancı dil derslerinden üstün bilgileri ve becerileri olan öğrencileri, ayrı bir gruba toplayarak daha dolu ve içerikli programlarla çalışılabilir, fakat bunun hacmı toplam ders sayısının %25 ni geçmeyecek şekilde olmalıdır. Bu gruba ait öğrenciler, kalan diğer derslerini kendi ana sınıflarında göreceklerdir. Üçüncü periyotun sonunda, Makedonca, Arnavutça, Türkçe veya Sırpça, Matematik ve Yabancı dil(eğitim Bakanın teklifi üzerine başka dersten de olabilir) dersleri, standartlara uygun olarak hazırlanmış testler aracılığıyla öğrencilerin bilgileri yoklanacaktır. Alınan sonuçlar, bilgilerin ne dereceye ulaşıldığına dair dönüşlü bilgi olarak değerlendirilecektir. Bu bilgiler öğrencilere, velilere ve öğretmenlere yararlı olacaktır, fakat öğrencilerin notlarına etkilemeyecektir. Her okulun, en az sınıf sayısı olan okul dahil, aynı sınıf öğrencilerine en az üç seçmeli dersi teklif etme yükümlülüğü vardır. Oğrenciler ve velileri, sınıf öğretmeniyle birlikte hangi derslerin zorunlu olarak seçileceğini, birlikte karar vermelidirler. 06

9 Velilere yönelik bilgiler İlköğretim okullarında zorunlu eğitim programı (Okul organize etmekle, öğrenciler ise derslere girmekle yükümlüdürler) Zorunlu dersler: 4 Makedon dili(türkçe, Arnavutça veya Sırpça) 4 Matematik 4 İngilizce 4 İkinci yabancı dil 4 Resim 4 Müzik 4 Çevreyi Tanıyalım 4 Teknik eğitimi 4 Bilgisayar 4 Toplum 4 Coğrafya 4 Tarih 4 Sivil eğitimi 4 Doğa 4 Fen Bilimleri 4 Fen Bilimleri ve Teknik 4 Biyoloji 4 Kimya 4 Fizik 4 Sağlık ve Beden eğitimi Alt sınıflarda bazı dersler bütünsel olarak(entergreli) okutulmaktadır. Örneğin : çevreyi tanıma, fen bilimleri ve teknik, toplum dersi vs... Bilgisayar dersinin zorunlu olarak okutulması yanısıra, bilişim teknolojisinin kullanılması her ders için ayrılmaz bir parçadır. 07

10 Zorunlu olan seçmeli dersler önerisi: Ulah, Rom ve Boşnakların Dili ve Kültürü Dinleri Tanıyalım Ahlak Yeni DOKUZ YILLIK İlköğretim Okulu Diğer seçmeli dersler: 4 Yaratıcılık 4 Arnavut dili 4 Yaşam becerileri 4 Vatanımız 4 Çevreyi Eğitelim 4 Doğum yerinin araştırılması 4 Dans ve halk oyunları 4 Müzik ve resim sanatına ait projeler 4 Teknik eğitim 4 Bigisayar bilimine ait projeler 4 Seçenekli spor 4 Sağlığın geliştirilmesi 4 Avrupa medeniyetinde klasik kültür süs eşyaların işlenmesi, yemek pişirme, ziraat kültürü vs... 08

11 Velilere yönelik bilgiler Okulun geliştirilmiş programı ( Okul tarafından mecburi olarak organize edilmelidir, öğrenci ise ihtiyaca göre katılmalıdır) Barındırma süresinin uzatılması Tamgünlük eğitim Öğrencileri, eğitim saatinin başlamasında bir saat önce kabul edilmesi içeri alınması ve barındırılması Ders çalışmakta zorluk çeken öğrencilere yönelik dersler Ek dersler İlave dersler Dersdışı faaliyetler Öğrenci gezileri Doğa ortamında ders yapma 09

12 Yeni DOKUZ YILLIK İlköğretim Okulu 10 Dokuz yıllık temel eğitim planı ZORUNLU DERSLER Sınıf I II III IV V VI VII VIII IX Makedon dili(türkçe, Arnavutça veya Sırpça) Matematik İngilizce İkinci yabancı dil Resim Müzik Çevreyi Tanıyalım Teknik eğitimi Bilgisayar Toplum Coğrafya Tarih Sivil eğitimi Doğa Fen Bilimleri Fen Bilimleri ve Teknik Biyoloji Kimya Fizik Sağlık ve Beden eğitimi

13 Velilere yönelik bilgiler SEÇMELİ DERSLER Sınıf I II III IV V VI VII VIII IX Ulah, Rom ve Boşnakların Dili ve Kültürü Dinleri Tanıyalım Ahlak Yaratıcılık Arnavut dili Diğer seçmeli dersler Öğrenci konseyi Okulda yapılan faaliyetler(spor, ekoloji, kültür, teknik vs..) 11

14 Yeni Eğitim Plan ve Programın Hazırlanma Sebepleri Yeni DOKUZ YILLIK İlköğretim Okulu İlköğretim okullarında çocuklar daha küçük yaşlarda eğitime başladıkları için yeni I sınıflar ve tüm birinci periyot için eğitim programlarının hazırlanması gerekmektedir. Öğrenciler, yığılmış eğitim programlarındaki çok kapsamlı konuları öğrenmekle meşgul edilmemeli, bilgiyi edinme ve pekiştirmenin yanısıra, bilginin kullanım değerini ön plana çıkarma ve bilgi kazanmada öğrencinin aktif katılımının teşvik edilmesi sağlanılmalıdır. Her çocuğun optimal gelişimi sağlanmalıdır ve bu yüzden eğitim sistemi, Avrupa seviyesindeki bilgi ve kabiliyetlere yaklaşıp, ahlaki ve kültürel değerlere saygı gösterecek şekilde çocuğun kişiliğinin bütünsel gelişimine yönelik olmalıdır. Eğitim planı Avrupa ülkelerindeki eğitim planlarına, hem ders sayısı ve saatleri itibariyle hem de birbiriyle ilgili ders ve alanların bağlanmasına da uygundur. 12

15 Velilere yönelik bilgiler Eğitim Planında Yapılan Temel Yenilikler İlk dönemde ana dilinin yoğun olarak okutulması (Makedonca, Arnavutça, Türkçe veya Sırpça), çünkü yapılan karşılaştırmalı analizlerde Avrupa ülkelerinde alt sınıflarda ana dilinin öğrenimi için Makedonya Cumhuriyeti nden daha çok ders saatinin öngörüldüğü ortaya çıkmıştır. İngilizcenin okutulması I.sınıftan başlıyor, çünkü birçok Avrupa ülkesinde yabancı dil öğrenimi daha küçük yaşlarda başlıyor. İngilizcenin seçilmesi ise İngilizce bilmeden kullanılması imkansız veya yeterince başarılı olmayacak bilişim teknolojisine ve eğitimde İnternet in kullanımına entegre olmak içindir. Birbiriyle ilgili olan dersleri bütünsel olarak(birbirini tamamlayacak şekilde)okutulması - çevreyi tanıma, toplum, fen bilimleri ve teknik. Sağlık ve beden eğitimi dersi için artırılmış ders saatleri (eğitim programı içeriğinin %25 i sağlık eğitimiyle ilgilidir). İkinci yabanci dilinin yoğun olarak okutulması Bilgisayar dersinin zorunlu ders olarak okutulması ve tüm derslere bilişim teknolojisinin entegre olması. 13

16 Öğrencilere Okulda Aşırı Yüklenilmeyecek Öğretmen ve veliler, öğrencilere okulda aşırı yüklenildiğinden şikayet ediyorlar. Dokuz yıllık ilköğretimde devamlı ve sistematik olarak eğitim programları ile ders kitaplarındaki yükün azaltılmasına dair çalışmalar yapılacaktır: Öğretmenlere konuların seçiminde, konuların çalışılması için derslerin planlanmasında, çalışma metodlarının seçiminde daha büyük bağımsızlık sağlayacak gelişim amaçlı eğitim prgramlarının hazırlanması. Farklı çalışma metodları ve bilgi edinmede öğrencilerin aktif katılımı ilgisizliği ve derslerin tekdüzeliği (monotoniyi) azaltacaktır. Yeni DOKUZ YILLIK İlköğretim Okulu Ders programları derslerarası bağlantıyı sağlayacak, dolayısıyla gereksiz konular kaldırılmış olacaktır. Bu şekilde, sadece yeni konuların açıklanması atlatılmış olmayacak, konuların araştırılması, gözden geçirilmesi, bilginin tekrarlanması, kontrol edilmesi ve değerlendirilmesi için de yer bırakılacaktır. Yeni eğitim programları ile okullardaki öğrenim şekilleriyle, öğrencilerin okulla ilgili ev ödevi yüklerinin azalmış olması gerekmektedir (birinci periyotta ev ödevine yarım saat ayırması, ikinci periyotta bir saat, üçüncü periyotta ise iki saat ayırma imkanı sağlanacaktır). Ev ödevleri farklı problemlerin çözümleri, bilginin pratik yaparak kontröl edilmesi, ek kaynak kitapların kullanılması, farklı projeler için bilgi toplanması vs... gibi konularla alakalı olmalıdır. Ders seçiminin mecburi olması, öğrencilerin kendileri için daha az yük olacak şekilde dersleri seçmelerini sağlayacaktır. 14 Öğrenciler ders çalışmak için farklı kaynaklar kullanmalıdırlar, birinci periyotta ise sadece ana dili, matematik, çevreyi tanıma ve İngilizce için ders kitapları olmalıdır.

17 Velilere yönelik bilgiler Dokuz Yıllık İlköğretimin Başlatılması Yeni I.sınıflara, 2007 yılı itibariyle altı yaşını doldurmuş olan tüm çocuklar kaydını yaptıracaktır. Onlar, dokuz yıllık ilköğretimin ilk neslidir. Fakat 2006/07 öğretim yılında hazırlık eğitimi gören çocuklar da dokuz yıllık eğitime dahil edilip, 2007/2008 öğretim yılında yeni pogramlı olarak I.sınıfa kayıtlarını yapacaklardır ( yeni birinci sınıflardan farklıdırlar, çünkü onlar hazırlık sınıfında belli bilgiler edinmişlerdir). Ondan sonraki 2008/09 öğretim yılında, bu öğrenciler yeni III. sınıflar programına göre ders görecektir. Onlar konuları, gereken bilgi ve becerileri atlamayacak tır, sadece bir üst sınıfa geçeceklerdir, çünkü geride iki yıllık eğitimleri vardır (hazırlık sınıfı, yenilenmiş birinci sınıf, mantıksal olarak onlar artık yeni üçüncü sınıf için hazırdır). Bu arada, sekiz yıllık eğitim gören diğer öğrenciler de eğitimin çağdaşlaşmasından mahrum kalmayacaklardır. Onlar için VI., VII. ve VIII. sınıfta daha hafifletilmiş programlar hazırlanıp, dokuz yıllık eğitim için hazırlanmış listeden dersler seçme hakları olacaktır. Daha sonra bu eğitim programlarını dokuz yıllık eğitimde VII., VIII. ve IX. sınıftaki öğrenciler kullanacaktır. Böylece dokuz yıllık eğitim için, tüm eğitim programları beş yıllık bir süre içerisinde farklı nesillere ait öğrencilerde uygulanacaktır. Pratikte elde edilecek tecrübe sayesinde programların takip edilmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi sağlanacaktır. Yeni konsepte göre tüm programlardan geçecek olan ilk nesil dokuz yıllık eğitimini 2015/16 yılında bitirecektir. 15

18 4Yayıncı: Eğitimi Geliştirme Bürosu Yeni DOKUZ YILLIK İlköğretim Okulu 4Yayıncı adına: Vesna HORVATOVİÇ, Eğitimi Geliştirme Bürosu Müdürü 4Broşürü hazırlayanlar: Mitko ÇEŞLAROV Mr.Taşe STOYANOVSKİ Dokuz yıllık temel eğitim ve öğretimin Konsepsiyonuna dayanarak hazırlanmıştır. Üsküp, 2007 yılı; UNICEF-Üsküp ofisinin maddi katkılarıyla yayınlanmıştır. 4Fotograflar: İvan BLAJEV 4Tasarım ve Baskı: KOMA Üsküp 4Tiraj: Makedon dilinde adet Arnavut dilinde adet Türk dilinde adet Sırp dilinde adet CIP Katalogizacija vo publikacija Nacionalna i univerzitetska biblioteka Sv. Kliment Ohridski (487.7) 2007 ÇEŞLAROV, Mitko Yeni dokuz yıllık ilköğretim okulu : velilere yönelik bilgiler. / Mitko ÇEŞLAROV, Taşe STOYANOVSKİ, Üsküp Eğitimi Geliştirme Bürosu, sayfa : illüstr. ; 21 cm ISBN Stojanovski, Ta{e a) Osnovno obrazovanie i vospitanie Reformi Makedonija 2007 COBISS.MK ID

19 Biro za razvoj na obrazovanieto

20 Saygıdeğer veliler, Daha fazla bilgi almak için bizzat Eğitimi Geliştirme Bürosu na başvurabilirsiniz veya web sitemizi ziyaret edebilirsiniz: İrtibat için: Tel. (02) Fax. (02) Elektronik posta : Adres: Rucer Boşkoviç, bb; 1000, Üsküp Ortak çabalarla çocuklarımıza daha yaratıcı ve daha iyi bir okul ortamı sağlayacağımıza inanıyoruz. Biro za razvoj na obrazovanieto

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 12 YIL ZORUNLU EĞİTİM SORULAR - CEVAPLAR ANKARA - 2012 ÖNSÖZ Bilgi çağı olarak nitelendirilen 21. Yüzyılda eğitim, değişimin ve dönüşümün en temel aktörü haline gelmiştir.

Detaylı

DOĞU AKDENİZ İLKOKULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

DOĞU AKDENİZ İLKOKULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ DOĞU AKDENİZ İLKOKULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Özel Okullar, Dershaneler ve Kurs Yerleri Tüzüğü madde 39 un verdiği

Detaylı

Türkiye ve Avrupa Birliği'ne Üye Bazı Ülkelerde Zorunlu Eğitim

Türkiye ve Avrupa Birliği'ne Üye Bazı Ülkelerde Zorunlu Eğitim Türkiye ve Avrupa Birliği'ne Üye Bazı Ülkelerde Zorunlu Eğitim Yazar ÜNİTE 5 Yrd.Doç.Dr. Mehmet GÜLTEKİN Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; ilköğretim, temel eğitim ve zorunlu eğitim kavramlarını bilecek,

Detaylı

TEKNOLOJİ VE EĞİTİM, EĞİTİM TEKNOLOJİSİ ARAÇLARI VE OKULLARDA KULLANIMI

TEKNOLOJİ VE EĞİTİM, EĞİTİM TEKNOLOJİSİ ARAÇLARI VE OKULLARDA KULLANIMI TEKNOLOJİ VE EĞİTİM, EĞİTİM TEKNOLOJİSİ ARAÇLARI VE OKULLARDA KULLANIMI İÇİNDEKİLER 1.Giriş 2. Teknoloji Nedir? 3.Eğitim Teknolojisi Nedir? 3.1. Eğitim Teknolojisinde Kullanılan Araçlar 3.2.Eğitimde Teknolojinin

Detaylı

4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi

4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi 4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi Ne Getiriyor? Neler Olmalı? 4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi Ne Getiriyor? Neler Olmalı? GMK Bulvarı Ş. Daniş Tunalıgil Sk. No: 3/13 Maltepe/ANKARA Tel: (0312) 231 23 06 - Faks: (0312)

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 1 TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 İÇİNDEKİLER TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ...2 GİRİŞ...6 FİZİKSEL YAPI-GENEL TANITIM...8 ANAOKULUMUZ...9 İLKÖĞRETİM OKULUMUZ... 16 LİSEMİZ...

Detaylı

Tiyatro Temel Mesleki Eğitim için güçlendirme metodu olarak Tiyatro [UYGULAMA PLANI TÜRKİYE]

Tiyatro Temel Mesleki Eğitim için güçlendirme metodu olarak Tiyatro [UYGULAMA PLANI TÜRKİYE] Hayat Boyu Öğrenme Programı 2007-2013 Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Tiyatro Temel Mesleki Eğitim için güçlendirme metodu olarak Tiyatro [UYGULAMA PLANI TÜRKİYE] Deliverable 6 WP2 Ref. num: 2013-1-IT1-LEO05-03968

Detaylı

Çifte Zorluklara Yanıt Vermek: Müfredat ve Değerlendirme

Çifte Zorluklara Yanıt Vermek: Müfredat ve Değerlendirme 5 Çifte Zorluklara Yanıt Vermek: Müfredat ve Değerlendirme Eğitimin kanunlar tarafından düzenlenmesi ve devlete ait bir iş olması gerektiği inkar edilemez, ancak kamu eğitiminin niteliğinin ne olması ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER TED SAMSUN KOLEJİ 1. 1. Lise Giriş Kılavuzu 2014-2015

İÇİNDEKİLER TED SAMSUN KOLEJİ 1. 1. Lise Giriş Kılavuzu 2014-2015 TED SAMSUN KOLEJİ 1. Önsöz 2. Okullarımız 3. Türk Eğitim Derneği Neden Okul Açar? 4.Türk Eğitim Derneği nin Misyonu 5. Türk Eğitim Derneği nin Vizyonu 7.Okullarımızda Eğitim - Öğretim Anlayışı 8. Bilgi

Detaylı

İÇİNDEKİLER A- EĞİTİM VE VELİ HAKLARI KOMİSYONU. a- MODERATÖR VE KATILIMCI LİSTESİ. b- KOMİSYON SONUÇ RAPORU

İÇİNDEKİLER A- EĞİTİM VE VELİ HAKLARI KOMİSYONU. a- MODERATÖR VE KATILIMCI LİSTESİ. b- KOMİSYON SONUÇ RAPORU KARARLAR İÇİNDEKİLER 1- SUNUŞ 2- DÜZENLEME KOMİTESİ VE YÜRÜTME KURULU 3- ÇALIŞTAY AMAÇ VE USULÜ 4- YÖNETİCİ ÖZETİ 5- SONUÇ BİLDİRİSİ 6- KOMİSYON RAPORLARI A- EĞİTİM VE VELİ HAKLARI KOMİSYONU a- MODERATÖR

Detaylı

XII. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI

XII. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI XII. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI 1. Toplanma Tarihi: 18-22 Haziran 1988 2. Şûra Gündemi 1- Türk Eğitim Sistemi. a) İlköğretim (Temel Eğitim) b) Genel ve Mesleki ve Teknik Orta Öğretim c) Yükseköğretime Geçiş d)

Detaylı

Avusturya daki Eğitim Yolları

Avusturya daki Eğitim Yolları Avusturya daki Eğitim Yolları 2014 Avusturya Eğitim Sistemi Özel eğitim / kapsayıcı eğitim Sonderpädagogik / Inklusive Bildung Okul öncesi Vorschulstufe Ortaokul** Genel Hauptschule** General ISCED 2 Yeni

Detaylı

2. Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi

2. Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi 1. Giriş Toplumumuza sunulan eğitim hizmetleri, eğitim gereksinimlerinin çoğunlukla gerisinde kalmaktadır. Sonuçları resmi olarak açıklanan en son nüfus bilgilerine göre yaş ortalaması 28,3 olan ülkemizde,

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Kılavuzu

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Kılavuzu Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Kılavuzu Yetişkinlerin Eğitiminde Avrupa İşbirliği Konusunda Rehberiniz Grundtvıg Öğrenme Ortaklığı Kılavuzu 2 COLOPHON 2005 Hollanda Eğitimi için Avrupa Platformu Şube Bezuidenhoutsweg

Detaylı

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi *

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 2135-2153 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Eski ve Yeni Ortaöğretim

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I 2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU Nabi AVCI Millî E itim Bakanı 15 Aralık 2013 T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2014 YILI BÜTÇE SUNUŞU TBMM

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN PARTİ PROGRAMLARINDA İLKÖĞRETİM KADEMESİNDE GERÇEKLEŞTİRMEYİ HEDEFLEDİKLERİ DÜZENLEMELER

SİYASİ PARTİLERİN PARTİ PROGRAMLARINDA İLKÖĞRETİM KADEMESİNDE GERÇEKLEŞTİRMEYİ HEDEFLEDİKLERİ DÜZENLEMELER SİYASİ PARTİLERİN PARTİ PROGRAMLARINDA İLKÖĞRETİM KADEMESİNDE GERÇEKLEŞTİRMEYİ HEDEFLEDİKLERİ DÜZENLEMELER Arş. Gör. Pınar BULUT Arş.Gör.Sevim GÜVEN Özet Siyasal partiler toplum iradesinin siyasi arenaya

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

DİL POLİTİKAMIZ DEĞERLENDİRME POLİTİKAMIZ AKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLİTİKAMIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL LİSESİ

DİL POLİTİKAMIZ DEĞERLENDİRME POLİTİKAMIZ AKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLİTİKAMIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL LİSESİ *1998* DİL POLİTİKAMIZ DEĞERLENDİRME POLİTİKAMIZ AKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLİTİKAMIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL LİSESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL LİSESİ KOORDİNASYON Şerife DEMİRCİOĞLU HAZIRLAYANLAR Şerife

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK

Detaylı

GÜNEY KORE. 15-22 Mayıs 2011 Güney Kore Çalışma ve İnceleme Ziyareti Raporu Mehmet Duran ÖZNACAR Adana BİLSEM

GÜNEY KORE. 15-22 Mayıs 2011 Güney Kore Çalışma ve İnceleme Ziyareti Raporu Mehmet Duran ÖZNACAR Adana BİLSEM GÜNEY KORE 15-22 Mayıs 2011 Güney Kore Çalışma ve İnceleme Ziyareti Raporu Mehmet Duran ÖZNACAR Adana BİLSEM Genel Eğitim ve Yasal Düzenlemeler Güney Kore 1990' lardan beri eğitim reformunu sürdürmeye

Detaylı

TED Ankara Koleji nin açılışını ülkenin diğer illerinde açılan okullar izlemiş ve ülke çapındaki TED Okulları nın sayısı hızla artmıştır.

TED Ankara Koleji nin açılışını ülkenin diğer illerinde açılan okullar izlemiş ve ülke çapındaki TED Okulları nın sayısı hızla artmıştır. OKULLARIMIZ Türk Eğitim Derneği nin kuruluş amaçlarından biri de Türk çocuklarını yabancı okullara başvurma mecburiyetinden kurtararak yabancı dilde eğitim verecek, kurucumuz Büyük Önder Atatürk ün ilke

Detaylı

Öğrenci Merkezli Sınıflarda 21 Yüzyıl Becerilerin Gelişimi

Öğrenci Merkezli Sınıflarda 21 Yüzyıl Becerilerin Gelişimi Bu yayında ifade edilen yazarın görüşleri, Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı veya Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti nin görüşlerini yansıtmaz. Bu Kılavuz, Temel Eğitim Programı

Detaylı

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi 2 4 6 10 14 16 18 20 22 Gelenekten Geleceğe Eğitim Felsefemiz Anaokulu İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Rehberlik Yabancı Dil Öğrenci Takip Sistemi 1 Gelenekten Geleceğe Arte Koleji, kuruluş enerjisini

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK VE EĞİTİM PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK VE EĞİTİM PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK VE EĞİTİM PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2012 HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE

Detaylı

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW AVRUPA DA KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ 1 AVRUPA DA KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ 518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW Laura Ricco, Maria Maddalena Carnasciali Kimya ve Endüstriyel Kimya Bölümü, Cenova Üniversitesi(Italya)

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

ÖZEL ENKA İLKÖĞRETİM OKULU ÖEL ENKA ORTAOKULU VELİ - ÖĞRENCİ EL KİTABI. Sunuş ve Hoş Geldiniz... Error! Bookmark not defined. 1. Okulun Temelleri...

ÖZEL ENKA İLKÖĞRETİM OKULU ÖEL ENKA ORTAOKULU VELİ - ÖĞRENCİ EL KİTABI. Sunuş ve Hoş Geldiniz... Error! Bookmark not defined. 1. Okulun Temelleri... ÖZEL ENKA İLKÖĞRETİM OKULU ÖEL ENKA ORTAOKULU VELİ - ÖĞRENCİ EL KİTABI 2015 2016 İçindekiler Sunuş ve Hoş Geldiniz... Error! Bookmark not defined. 1. Okulun Temelleri... 4 Misyon... 4 Felsefe... 4 İlkeler...

Detaylı

RAPOR. seta YAPISAL SORUNLAR VE ÖNERİLER. Bekir S. Gür - Zafer Çelik TÜRKİYE DE MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ

RAPOR. seta YAPISAL SORUNLAR VE ÖNERİLER. Bekir S. Gür - Zafer Çelik TÜRKİYE DE MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ TÜRKİYE DE MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ seta RAPOR SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Ekim 2009 TÜRKİYE DE Millî Eğitim Sistemi YAPISAL SORUNLAR VE ÖNERİLER Bekir S. Gür - Zafer

Detaylı

TED TRABZON KOLEJİ VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

TED TRABZON KOLEJİ VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2014-2015 İÇİNDEKİLER TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ... 1 GİRİŞ... 6 FİZİKSEL YAPI-GENEL TANITIM... 7 OKUL ÖNCESİ (ANASINIFLARIMIZ)... 8 İLKOKUL VE ORTAOKULUMUZ... 15 DESTEK BİRİMLERİMİZ...

Detaylı